Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jak życ w cywilizacji śmierci

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 stycznia 2010


BUDOWNICZY NOWEGO ŚWIATA BEZ BOGA I BEZ LUDZI

Prawda o tym, czym jest ONZ, komu służy i jakie są cele jej działalności, zaczęła docierać do szerszych mas na świecie dopiero przy okazji sztucznie montowanej propagandy o światowym zagrożeniu przez rzekomą epidemię świńskiej grypy i o konieczności zaszczepienia wszystkich ludzi na świecie przeciwko tej grypie. Światowa akcja szczepienia miała się dokonać pod kierownictwem Światowej Organizacji Zdrowia (jeden z urzędów ONZ). Rządy 94 państw zrzekły się wcześniej swoich praw w dziedzinie lecznictwa na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia, gdyby taka epidemia zaistniała.

Do ukazania prawdziwego oblicza ONZ i wielu organizacji o zasięgu światowym przyczyniło się zdemaskowanie drugiego wielkiego kłamstwa, jakim jest sztucznie fabrykowany fałszywy obraz zagrożenia ludzkości przez globalne ocieplanie, na skutek ludzkiej działalności w postaci wydzielania gazów cieplarnianych z dwutlenkiem węgla (CO2). Kłamstwa o światowej epidemii grypy jak i globalnego ocieplenia oraz środki zapobiegawcze przeciwko tym rzekomym zagrożeniom ludzkości są tak prymitywne i zbrodnicze, że rodzą sprzeciw nawet u osób wysoko postawionych w hierarchii społecznej. Ale wydaje się, że budowniczy nieludzkiego świata przeliczyli się sądząc, że mają już pod ścisłą kontrolą wszystkich ludzi i nikt nie sprzeciwi się ich ludobójczym kłamstwom.

Skąd wyrastają zbrodnie globalizmu?

Dzięki Internetowi, do ludzi na całym świecie dociera szokująca prawda, że w trąbionej przez wielkie media „trosce” globalistów o ludzi chodzi ostatecznie o wyniszczenie miliardów mieszkańców ziemi. A dotarcie takiej wiadomości do świadomości każdego normalnego człowieka wywołuje najpierw szok, a później rodzi się wola walki przeciwko zbrodniczym działaniom globalistów. Ale chcąc zrozumieć, skąd się biorą te anomalie, jak daleko kłamcy i ludobójcy wszechczasów doszli już w zbrodniach przeciwko ludzkości i jakie mamy możliwości samoobrony, trzeba sięgnąć do szeregu wydarzeń w historii globalizmu. Dopiero w świetle wydarzeń na przestrzeni ponad dwustu lat można lepiej zrozumieć, wobec jakiego zagrożenia stanęła ludzkość na początku XXI wieku.

Historia pokazuje, że wszyscy działacze społeczni, wszyscy reformatorzy w działaniach swych dla dobra ludzi kierują się zasadami Dekalogu, które uznane są jako niezmienne prawa natury.  Przestrzeganie zasad Dekalogu, zwanych Przykazaniami Bożymi, było i jest zawsze u podstaw zmian służących dobru ludzi. I odwrotnie. Zmiany z przekreśleniem praw natury (Dekalog) zawsze uderzają w dobro człowieka, niezależnie pod jakimi hasłami są one wprowadzane. Działanie według zasad Dekalogu wypływa z wielkiej prawdy, że istnieje Bóg, który stworzył świat i niezmienne prawa moralne, a człowiek – mając rozum i wolną wolę – ma te prawa poznawać i według nich postępować, że tylko na tej drodze możliwe jest ulepszanie świata.

Do czasów nowożytnych wszystkie systemy społeczne oparte były na prawach natury, których główne zasady ujęte są w Dekalogu. Zło w postaci łamania praw natury stanowiło margines społeczny. W znanej nam historii nie było przypadku, aby istniał ustrój społeczny, w którym odrzucenie praw natury (Dekalogu) byłoby uznane oficjalnie jako reguła danego ustroju społecznego.

Dopiero w ostatnich wiekach grupka ludzi podjęła dalekosiężny plan zniszczenia świata budowanego na zasadach Dekalogu, aby na to miejsce urządzić ten świat na zasadach uznawanych i nieustannie potwierdzanych przez życie jako złe, diabelskie, antyludzkie. W 18-tym wieku szybkie przejmowanie olbrzymich bogactw  oraz zdobywanie wpływów politycznych w świecie przez klan Rotszyldów zrodziła w nich myśl podjęcia zorganizowanej akcji, zmierzającej do zdobycia absolutnej władzy nad całym światem.

Główne założenia, jak zdobyć władzę nad światem i jak go urządzić, niedoszli „władcy” tego świata czerpali z Talmudu, czyli z księgi uchodzącej za religijną księgę odłamu judaizmu, który jest zaprzeczeniem prawdziwego Boga i Jego niezmiennych praw.. Rotszyldowie oraz związani z nimi ludzie na bazie Talmudu uchodzą za  Żydów, ale nie są autentycznymi Żydami. Są oni potomkami plemienia azjatyckich Kazarów (stąd ich nazwa Żydzi Askenazi), którzy w 9-tym wieku – ze względu na liczniejszych sąsiadujących muzułmanów i chrześcijan – przyjęli religię żydowską w interpretacji Talmudu, a nie w interpretacji mozaizmu (Dekalogu).    Przyjęcie przez Kazarów religii żydowskiej w interpretacji Talmudu oraz rolę ich potomków, jako głównych twórców antyludzkiego globalizmu, opisuje dokładnie Andrew Carrington w pracy pt. „Synagoga szatana”. W pracy tej autor wykazuje, że odrzucenie Boga prawdziwego i Jego praw oraz uznanie Lucyfera jako swego boga przez  grupkę talmudystów z Rotszyldami na czele jest źródłem antyludzkiego globalizmu z jego ludobójczymi działaniami.

Jak udokumentowano w wielu publikacjach, głównym założeniem w nauczaniu Talmudu jest podział ludzi na dwa różnorodne gatunki. Jeden gatunek ludzi stanowią Żydzi, którzy są prawdziwymi ludźmi; drugi gatunek stanowią istoty innych narodowości. Według Talmudu – ten drugi gatunek ludzi to nie są prawdziwi ludzie. Są oni stworzeni dla służenia Żydom w postaci ludzkiej, aby Żydzi nie czuli się źle. Ale w rzeczywistości są to bestie, z którymi Żydzi mogą robić wszystko, co im się tylko podoba. Przy takim podziale ludzi wszystkie dobra świata są własnością rzekomo wyższego gatunku ludzi.

Dziś jest już w pełni ujawnione i udokumentowane, że budowniczy nowego świata nie tylko uznali siebie za wyższy gatunek ludzi, ale rzekomo odkryli w Egipcie jakąś tajną wiedzę, która mówi o ich boskim pochodzeniu i o ich obowiązku kierowania światem jak swoją własnością. Jak opisuje znawca globalizmu, amerykański oficer lotnictwa Texe Marrs w swej źródłowej pracy pt. „Kółko intrygi” (Circle of Intrigue), członkowie bezimiennej dziesiątki kierujący tworzeniem nowego świata uważają siebie za boskich potomków, których prawem i obowiązkiem jest rządzić światem jak swoją własnością po wieczne czasy. Czyż ujawnione ludobójcze plany i działania kierujących globalizmem nie są wcielaniem w życie podziału ludzkości na „boskich właścicieli” świata i bezwolnych robotów?

Walka przeciwko Bogu i ludziom u podstaw globalizmu

Talmud i wyrosły z niego globalizm są tak przeciwne zasadom Dekalogu, zdrowemu rozsądkowi i zdrowemu odczuciu każdego normalnego człowieka, że plan budowy świata według założeń talmudycznego globalizmu nie ma szans realizacji, jeśli nie usunie się Boga i Jego praw z życia ludzkiego. A wiadomo, że usunięcie Boga i Jego praw z życia ludzi jest celem odwiecznych wysiłków szatana, którego niedoszli „właściciele” świata uznali za swego boga. Stąd walka przeciwko Bogu i Jego prawom jest jednym z głównych założeń we wszystkich działaniach twórców nowych porządków na świecie.

Już w pierwotnym planie globalizmu, główny autor tego planu Żyd Askenazi, prawnik Adam Weishaupt, finansowany przez Rotszyldów, również Żydów Askenazi, napisał m.in.: Dla osiągnięcia naszych celów konieczne jest wykorzenić wszelki strach za czyny złe i zastąpić chrześcijańskie przesądy religią rozumu. Powszechna rewolucja winna wnieść do społeczeństw podmuch śmierci. Książęta i niektóre narody znikną z powierzchni ziemi. Tak, przyjdzie czas, kiedy ludzie nie będą mieli innych praw tylko księgę natury. Rewolucja ta będzie dziełem tajnych stowarzyszeń. Jest to jedna z największych naszych tajemnic (Nesta Webster – „World Revolution”, s.25). A. Weishaupt opracował pierwotny plan globalizmu, który to plan został przyjęty na światowym spotkaniu masonerii w 1776 roku w Ingolstadt w Niemczech.

Jak wyglądają zapowiedziane przez Weishaupta  prawa księgi natury, mamy niedwuznaczne przykłady nie tylko w tajnych planach wyniszczenia pięciu miliardów ludzi (patrz: dr. Jon Coleman – „Conspirators’ Hierarchy”, s. 163), ale w jawnym już napisie na obelisku z 1980 roku w Elberton w stanie Georgia, gdzie w ośmiu językach wypisano satanistyczne wezwanie do redukcji liczby ludzi na świecie do 500 milionów. Napis brzmi: Utrzymujmy ludzkość w liczbie 500 milionów, zachowując wiecznie trwającą równowagę w przyrodzie.

Kłamstwo o przeludnieniu ziemi

Wszystkie plany i działania niedoszłych „właścicieli” świata powołują się na rzekome przeludnienie ziemi, jako przyczynę zachwiania równowagi w przyrodzie. Przeludnienie ziemi jest jednym z największych kłamstw budowniczych nowego świata. Przy narzuceniu takiego kłamstwa zbrodniarze wszechczasów chcą usprawiedliwić swoje ludobójcze akcje. Tymczasem udowodniono naukowo, że ziemia jest ciągle niedoludniona, czyli zaludniona za mało. Robert L. Sassone w swej naukowej pracy pt. „Kontrola populacji – pytania i odpowiedzi” wykazał, że biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości produkcji żywności, można wyżywić dostatnio dziesięć razy więcej ludzi niż jest obecnie, czyli 60 miliardów.

Dla ludzi mających otwarte oczy i myślących samodzielnie, a nie według kłamliwych programów wielkich mediów, jasne jest, do czego zmierzają talmudyczni reformatorzy świata. Biorąc przykładowo, Rosja przed Rewolucją Październikową w 1917 roku miała ogromne nadwyżki żywności. Od kiedy talmudyści przejęli tam władzę, dziesiątki milionów ludzi zamorzyli głodem, a większość do dziś żyje w nędzy. A weźmy USA. Ameryka Północna mogłaby wyżywić dostatnio i zdrowo cały świat. Od kiedy talmudyści przejęli kontrolę nad władzą, zniszczyli produkcję zdrowej żywności, tworząc korporacje żywnościowe, które produkują żywność zatrutą chemicznie i zmienianą genetycznie. Przy takiej żywności naród wyginie w ciągu czterech, pięciu pokoleń.

Zgodnie z tajnymi wytycznymi globalizmu – obecnie taki sam „raj” budują nam ludzie  przy władzy w Polsce, będący na usługach światowych globalistów. Bezrobocie, nędza, zatruta żywność, mnożące się choroby, są planowanymi zjawiskami, których głównymi sprawcami są członkowie bezimiennej grupki talmudystów, dążących obłędnie do zdobycia władzy nad całym światem i urządzenia go z wykluczeniem Boga i Jego praw. Jest to przepowiedziana nasilona walka szatana i jego zwolenników przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi.

Konkretne przejawy tej walki w naszych czasach, walki przepowiedzianej dwa tysiące lat temu, w języku polskim opisuje najbardziej całościowo Henryk Pająk w źródłowej pracy pt. „Bestie końca czasu”, ukazując niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej przez zorganizowane siły Zła wcielonego we władzę pieniądza, korporacjonizmu, nienawiści do chrześcijaństwa, zwłaszcza do katolicyzmu (s.4). Budowniczy globalizmu na usługach Lucyfera przejęli większość bogactw świata oraz przejęli kontrolę nad władzą i całym życiem społecznym w większości krajów. Ale cała ich siła tkwi w nieświadomości mas.

Zdemaskowanie kłamstwa o światowej epidemii świńskiej grypy, jak też kłamstwa o globalnym ociepleniu, oraz wzrastający opór ludzi na całym świecie przeciwko ludobójczym działaniom dyrygentów globalizmu, wykazało, że możemy bronić się skutecznie przed ludobójstwem niedoszłych „właścicieli” świata. Światowy ruch samoobrony narasta i z pomocą Bożą ludzie dobrej woli pokonają hydrę globalizmu. Ale konieczne jest odrzucenie zakłamanych wielkich mediów, konieczne jest dociekanie prawdy na własną rękę i podjęcie działania przede wszystkim przeciwko zatrutej chemią i zmienianej genetycznie żywności oraz pilne przyjrzenie się, kogo wybieramy na urzędy państwowe. W tych sprawach każdy uczciwy Polak może przyłożyć rękę do skutecznej obrony siebie, swoich dzieci i Narodu Polskiego.

źródło: http://www.henrykwesolowski.com

Komentarzy 19 do “Jak życ w cywilizacji śmierci”

 1. zyta said

  Nie wiem czy powinnam tu umieszczac info. ze swiata jak na grypa666, ale skoro ostatnio P.B. znow nie puszcza moich komentarzy to tu wstawie, bo wazne. Trzeba sie liczyc z jakims kolejnym strasznym wydarzeniem w celu ograniczenia naszej wolnosci.

  http://wolnemedia.net/?p=19586
  Stopień zagrożenia terrorystycznego podniesiony do czwartego
  Opublikowano: 24.01.2010 | Kategoria: Wiadomości ze świata | Drukuj

  WIELKA BRYTANIA. W Wielkiej Brytanii został podniesiony stopień zagrożenia terrorystycznego do czwartego. To o jeden mniej od maksymalnej wartości skali.

  Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Alana Johnsona zagrożenie jest “poważne”, co powoduje, że prawdopodobieństwo nastąpienia ataku terrorystycznego staje się wysokie. Mimo podwyższenia oceny zagrożenia rząd Londynu nie posiada żadnych informacji, które mogłyby przypuszczać, że atak jest nieuchronny.

  “Centrum Analiz Zagrożenia Terroryzmem (JTAC) nieustannie rewiduje stopień niebezpieczeństwa i decyduje się na jego zmiany na podstawie szerokiego spektrum czynników, w tym zamiarów i potencjału międzynarodowych grup terrorystycznych na terenie Wielkiej Brytanii i za granicą” – poinformował szef MSW.

  Opracowanie: e-Polityka
  Źródło: Wikinews

  • grypa666 said

   @zyta nie siej paniki, usunalem zydojadzki tekst (nie pamietam czy twoj), kilka krotkich twoich komentarzy zwolnilem ze spamu = nie ja je tam wsadzilem

   • grypa666 said

    @zyta: teraz pamietam ze na pewno twoj = ocenzurowalem b. dlugi tekst antysemicki i nienaukowy za pomoca xxxx, zostawilem tak okaleczony dla przestrogi wraz z moim komentarzem = chcesz isc do pierdla czy mnie zdyskredytowac = chyba zamkne wszystkie dyskusje z takimi forumowiczami jak ty co napaskudza u mnie a tu po sympatie przychodza do moich adwersarzy;

  • szach said

   Wmawia się ludziom przeludnienie na świecie i wielu przyjęlo to jako fakt nie zadając pytań.Dokonam prostego obliczenia matematycznego,które każdy może sprawdzić sam.Liczba ludności świata w styczniu 2010 to ok 6,8mld osób.Jeden najmniejszy kontynent -Australia to 7 686 850 km2 1%stanowią wody czyli mamy
   7 609 981,5 km2=7 609 981 500 000m2.Po podzieleniu przez ilość ludzi na calym świecie mamy ponad 1 119m2=11,2ar/osobę. Stąd wniosek,że gdyby calą ludność świata przenieść do Australii i rozdzielić ziemię po równo, to każdy(nawet niemowlę) mialby ponad 11 arów a wszystkie pozostale kontynenty bylyby niezaludnione.

   • monitorpolski said

    Juz wczesniej pisałem na grypa666 – cała ludzkość zmiesciłaby się w Teksasie, przy czym gęstość zaludnienia nie byłaby większa niz w Londynie. Owszem, potrzeba byłoby poświęcić 2-3 duże stany na uprawy i hodowle, ale i tak zajmowałoby to mały procent powierzchni Ziemi. Emisje spalin, CO2 itp są zaniedbywalne w stosunku do tego co nap. wydobywa się z wulkanów. Cała afera z „przeludnieniem” jest wymówką dla rasistów aby dokonać depopulacji niewygodnych (szczególnie Chrześcijan)

 2. grypa666 said

  artykul jest niescisly, zalicza wszystkich chazarow do zydow talmudycznych; czy wierni Torze karamici nie sa potomkami chazarow? jak to jest z tym ociepleniem = bylo sledztwo, dochodzenie, czy tylko hakerzy, pomowienie i petycje? co nie znaczy ze banksterzy sa niewinni, ale podatki od co2 wymyslone przez nich to kwestia zupelnie osobna od faktu zmiany klimatu;

  • Zenobiusz said

   Karaimi związani z Polską od wieków ,nagle są poddawani presji mającej na celu poddanie ich władzy religijnej z zewnątrz ,w związku z czym ,na ich stronie internetowaj ukazał sie protest w tej sprawie.O Chazarach talmudycznych wiadomo tyle, że po upadku państwa schronili się na Krymie gdzie prawdopodobnie ulegli islamizacji.Żadne żródła historyczne polskie ,nie piszą o napływie ze wschodu Talmudycznych Chazarów do Polski.Żydzi talmudu popierający syjonizm, to nowe zjawisko, wpływy Rotschildów to raptem 300 lat.Zjawiako zaś walki z Kościołem ,jest tak stare jak Kościół.Istnieje po prostu „kościół szatana” skupiający wiele rozmaitych środowisk,nie pokrywających się z religiami oficjalnymi, a jedynie wśród nich się uktywający.Trudno posądzać o chazarskość, Guy de Rais czy Elżbietę Bathory.Diaspora Żydów przed powstaniem Bar Kochby wynikała z handlowej aktywności tego narodu,dużej dzietności,a i samej wcześniejszej historii.Dowodzą tego listy Św.Pawła gdzie opisuje swoje apostołowanie,zatrzymując się, przede wszystkim u rozproszonych po Imperium Rzymskim współwyznawców,z których większość była Żydami.Oczywiście dzisiejsi Palestyńczycy to potomkowie ludności pozostałej na miejscu, po rzymskiej pacyfikacji.Przeszli na islam w związku ze zwalnianiem od podatków nawracanych na Islam.Wystarczy popatrzyć na zdjęcia żołnierzy izraelskich i na przeciw nich Palestyńczyków.Ten sam typ urody inne tylko ubiory.

   • Magda said

    „Pierwsze wzmianki dotyczące Żydów na ziemiach etnicznej Polski datuje się na X w. Z okresu panowania Mieszka I pochodzą wzmianki o przybyłym z terenów dzisiejszej Hiszpanii żydowskim kupcu Ibrahimie ibn Jakubie (co można przetłumaczyć jako Ibrahimie synu Jakuba). Po przyjęciu przez Polskę chrztu w 966 r. wraz z powstawaniem organizacji kościelnej, Żydzi zaczęli do Polski napływać głównie z Niemiec. Proces ten nasilił się w okresie tzw. rozbicia dzielnicowego, zapoczątkowanego w 1138 r. (testament Bolesława Krzywoustego) i trwającego w Polsce do 1320 r. ( koronacja Władysława Łokietka na króla Polski). Książęta dzielnicowi widzieli w Żydach sprawnych organizatorów, administratorów oraz – stosując dzisiejszą nomenklaturę – wprawnych finansistów. Prawo kościelne zabraniało bowiem chrześcijanom trudnienia się lichwą (udzielaniem wysoko oprocentowanych pożyczek), co wykorzystali Żydzi. Widząc w ich napływie szansę na rozwój ekonomiczny swoich ziem, książęta dzielnicowi stwarzali korzystne warunki dla Żydów, celem zachęcenia ich do osadnictwa. Służyły temu m.in. tzw. przywileje żydowskie. Przodowali w tym książęta śląscy, tacy jak Bolko Świdnicki (1295 r.) czy też Henryk Głogowski (1299 r.). Istota przywilejów sprowadzała się do tego, iż gwarantowały one członkom wspólnot żydowskich (kahałów) własną administrację i sądownictwo, często również zwolnienia z charakterystycznych dla średniowiecza wewnętrznych ceł. Intensyfikacja polityki przywilejów nastąpiła pod panowaniem Kazimierza Wielkiego, kiedy to objęto nimi ludność żydowską zamieszkującą jednoczące się ziemie Korony Polskiej. Żydowskie przywileje były gwarantowane przez kolejnych władców Rzeczypospolitej – ze Stanisławem Augustem Poniatowskim włącznie. U progu czasów nowożytnych wzmogła się migracja Żydów na ziemie Korony. Wynikało to z nasilających się na Zachodzie Europy nastrojów antysemickich (vide wygnanie Żydów ze zjednoczonej u schyłku XV w. Hiszpanii). Rzeczpospolita Jagiellonów, której cechą charakterystyczną była daleko idąca tolerancja religijna (podniesiona następnie do rangi jej zasady ustrojowej) powodowała, że na ziemiach Korony Żydom nie zagrażały masowe mordy, gwałty, pogromy,palenie na stosach, grabieże – tak charakterystyczne dla absolutystycznie rządzonej Europy XVII i XVIII w. Na ziemiach etnicznie polskich rozwijała się żydowska kultura a swoistym fenomenem było powstanie olbrzymich, nie spotykanych nigdzie w Europie żydowskich skupisk wiejskich i miejskich (vide podkrakowski Kazimierz).
    Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. mniejszość żydowska nie była ograniczana w prawach obywatelskich a jej przedstawicielom dano możliwość kształcenia na uczelniach wyższych, wykonywania wolnych zawodów i czynnego uczestnictwa w życiu politycznym Odrodzonej Rzeczypospolitej. Antysemityzm nie stał się w Polsce NIGDY oficjalną ideologią państwową, jak miało to miejsce w rządzonych przez nazistów Niemczech. To właśnie Niemcy opętani ludobójczą ideologią nazizmu zbudowali również na ziemiach polskich szereg obozów koncentracyjnych i zagłady, po uprzednim rozbiciu – wspólnie z Sowietami – Państwa Polskiego we wrześniu 1939 r. Celem hitlerowców była realizacja polityki masowej eksterminacji Żydów, jako „rasowego wroga” „rasy panów”.
    Czy wobec tych FAKTÓW – jakże niewygodnych dla pewnych wrogich Polsce środowisk – zasługuje na wiarygodność nachalnie kreowany w ostatnich latach wizerunek Polaka – antysemity?”

    opracował cypisek

    • Zenobiusz said

     Dziękuję Magda za tą skondensowaną historię Żydów w Polsce. Abraham ben Jakob (Ibrahim ibn Jakub z naszych szkolnych tekstów źródłowych)był niewątpliwie prekursorem dzisiejszych wywiadów gospodarczych.Działał na rzecz kupców hiszpańskich swoich rodaków i w raporcie z pobytu na naszych ziemiach nie przegapiłby obecności, jakowychś wyznawców judaizmu.Po prostu takowych tu nie było.Żydzi byli przez panujących w Polsce piastowskiej traktowani jako”słudzy komory książęcej”.Zajmowali się biciem monety,jako wprawni w tej czynności i z tego tytułu cieszyli się specjalną ochroną.Osobna historia ,to ich przybycie w większej liczbie w czasach Kazimierza Wielkiego.To już inna bajka której koniec jest taki, że zyskaliśmy z łędżwi iasta syna Abrahama Zbąskiego, ale nie nastęocę tronu z prawego łoża,i dynastia wygasła.

   • monitorpolski said

    Film o satanizmie jest po angielsku, nie jest opisany, dlatego tylko chyba się utrzymał. Polecam:
    http://video.google.com/videoplay?docid=-6810222953891230739#

 3. zyta said

  @grypa666 powiedział/a
  24/01/2010 @ 4:18 am,

  -oj, nie obrazaj sie Piotr. Wszyscy sie uczymy i wszyscy popelniamy bledy, Ty tez. Z ta „przegroda nosowa” masz racje. Poszlam na skroty. Moglam dac fragmenty zgodne z referatem Bermana. Przesadzasz z tym sformulowaniem „napaskudza u mnie a tu po sympatie przychodza do moich adwersarzy;”. Jesli tak Ci paskudze, to juz nie bede wchodzic na Twoj blog. I nie wchodze na rozne blogi po sympatie, jakby Ci sie wydawalo. Staram sie pomagac innym informujac, jak Ty. Latwo jest oskarzac.
  Odnioslam wrazenie po Twoim wpisie nawolujacym do zgody, ze wszystko jest juz ok, ze wszyscy sa pogodzeni.
  NIE BYLY wpuszczane moje kom. wczoraj na g.666 (4), ale teraz czesc sie ukazala.
  Napisalam Ci @ na ten temat.
  Pozdrawiam wszystkich.

  • zyta said

   Dalam podobny wpis na g.666 i nie wszedl (?). I co mam o tym sadzic?

   • Zenobiusz said

    Na Grypa666, Magda@ zamieściła materiały o Suprimie Dawidzie Rockeffelerze domniemanym „antychryście”, pisząc że nic nie da się zrobić.Napisałem jej „Magda@. Nie doceniasz siły modlitwy i wiary. Wrzuć na Googlu „Hiroshima jezuici ocaleli” i poczytaj.Modlitwa to broń ,której oni się jedynie boją,zwłaszcza wspólnotowa.Chcą byśmy podjęli walkę, metodami zwiększającymi chaos,typu demonstracje,protesty,petycje,Działaj tak jakby wszystko zależało od Ciebie, to Ty jesteś „Wszechświatem”,a jednocześnie bezgranicznie ufaj Bogu.” Prosiłbym by ktoś to Magdzie na Grypę 666 przekazał ja jestem blokowany.

    • Magda said

     Zenobiusz – odczytałam Twój post (tnx Annah).
     Co do domniemanego antychrysta – podałam to jako informację (i wszystko wskazuje ze to wokol niego sie to kreci). Faktycznie niewiele możemy z TYM zrobić i to potoczy się swoim torem. Za to modlitwa Zenobiuszu – jak najbardziej – napisałam przecież że tylko Bóg może nas uchronić.

     @jezuici – oczywiście znam tą historię. Ja na pewno nie podzielę ich losu – bo zwyczajnie nie jestem godna – mam wiele za uszami. Modlę się codziennie, aby wybaczone zostały mi moje grzechy.

    • Zenobiusz said

     Magda@ Wystarczy jedna dobra spowiedż i poczujesz, że grzechy zostały Ci wybaczone.Poczujesz jakbyś miała sprzydła u nóg i radość w duszy.Nie zadręczaj się niepotrzebnie niezależnie od tego co Ci się przytrafiło.Nie ma innen drogi ,a Bóg nigdy nie kłamie.

    • Magda said

     tych Magd jest już kilka i dlatego jest małe zamieszanie.
     Dzięki Zyciu za link na tę stronę- to ja robiłam małe poprawki w Twojej petycji na grypie.

    • Magda witamy na blogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

    • magdaswro said

     Nie jest kilka i nie ma zamieszania 🙂
     Magdaswro = Magda (niebieskia – z linkiem www)
     Ty zaś masz Magda – czarne (bez linku do strony www 😉 )

     Pozdrowionka i z Bogiem

 4. Józef piotr said

  Wpisy w temacie już ustały. Nie mniej jednak ,gdyż napewno temat będzie za jakis czas wznowiony, chociazby na jego ciągłą jego aktualność ,wobec wydarzeń toczących sie na tym świecie.
  U zarania istnienia Śłowiańskiego Państwa Lachów u poludniowej granicy istniało potężne Państwo Wielkomorawskie , na temat jego tak niewiele mi wiadomo bo i historyczne zapisy są nie publikowane. Z tego Państwa Chrzest przyjęli WIŚLANIE na długo przed 966 rokiem.

  Wcześniej, MAGDA wymieniła Ibrachima ibn Jakuba
  , który jak to można współcześnie powiedzieć był WYWIADOWCĄ GOSPODARCZYM I EKONOMICZNYM na usługach ówczesnych ARABSKICH władców terytorium dzisiejszej Hiszpaniii i nie tylko. Można nazwać był szpiegiem. W epoce drugiej połowy pierwszego tysiąclecia potężne panstwo franków dokonywało wypraw zbrojnych na ziemie SŁOWIAN, z racji bliskości, szczególnie ZACHODNICH.Jednym z głównych ŁUPÓW tych wypraw było niewolenie LUDZI zamieszkujących te tereny. Toteż potężne konwoje niewolnikow składające się głównie z pojmanych młodych , zdrowych i silnych mężczyzn wędrowały po trasach DO LYONu leżącego w widłach rzek Rodanu i Saony , jak również(może nieco póżniej) do Pragi jak miejsc koncentracji i przygotowywania TOWARU NIEWOLNICZEGO.Ten towar niewolniczy posegregowany, wytrzebiony i odżywiony wędrował dalej do portów morza śródziemnego po czym płynął statkami na targi niewolnikow w północnej Afryce.Proceder pozyskiwania niewolnikow na terytoriach słowian trwał do czasów Bolesława Chrobrego. Handlarzami jak również organizatorami tego handlu oraz łapanek niewolników było plemię pustynne rozlazłe się po świecie. I tak trwa to po wiek XXI , przy czym w ostatnim stupiędziesięcioleciu zmieniły się metody zniewalania.
  Polacy jak również inni Słowianie podczas wojen z Imperium Tureckim jako jeńcy doświadczyli w drugiej połowie drugiego tysiąclecia takich samych brutalności tych handlarzy niewolników będących wówczas na służbie Tureckiej.
  Idąc przez wieki to wiemy o łapaniu w niezliczonej ilości niewolnikow na kontynencie Afrykańskim , eskortowaniu do obozów etapowych i na przybrzeżne wyspy wzdłuż zachodnich wybrzeży kontynentu i pózniej po zdziesiątkowaniu dostarczanych na targi niewolników w odkrytej już AMERYCE. I znowu Ci sami rzemieślnicy od hanlu żywym towarem.Tylko na służbie najczęściej Portugalskiej
  A system niewolniczy w Rosji sowieckiej i zorganizowany system GUŁAG-ów to Co ? , czyj to wynalazek ? , organizacja , nadzór ,jak nie tych co rozbili i podbili państwo Carów
  A ofiary to miliony niewinnych ludzi w zdecydowanej większości Chrześcijan.
  Występuje współcześnie na świecie zjawisko zaginięć w znacznej liczby LUDZI (w różnym wieku)w sposób taki że nie ma po nich śladu (w Polsce to tysiące) też prowokuje i to nie bez podstaw (bo są jakieś dowody i poszlaki )do zakwalifikowania tego zjawiska do tej profesji.
  Świat obiegały informacje o polowaniach na indian w puszczach Amazoni po to tylko aby pozbawić ofiary ich narządów wewnętrznych potrzebnych do przeszczepów.W tym przypadku było to zdobywanie materiału transplatancyjnego „na skróty”.
  Trzeba przypomnieć o tym że, zakusy na łupy na terenach SŁOWIAN (łącznie z ziemiami) pozostały przez wieki ,tym NACJOM leżącym na zachód od Polski, do czasów nam współczesnych.
  A terażniejsze warunki utworzone na ziemiach współczesnej Polski to co to jest ??

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: