Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Czas oczyszczenia

Posted by Dzieckonmp w dniu 9 października 2010


Artykuł zamieszczony w ostatnim numerze  „Echo Maryi Królowej Pokoju”

Orędzie dla Mirjany 2.09.2010 r.

„Drogie dzieci, jestem przy was, ponieważ pragnę pomóc wam przezwyciężyć próby, które ten czas oczyszczenia stawia przed wami. Dzieci moje, jedna z nich to brak przebaczenia i to, że nie prosi się o przebaczenie. Każdy grzech obraża Miłość i was od niej oddziela, Miłością jest mój Syn! Dlatego, moje dzieci, jeżeli pragniecie dążyć ze mną do pokoju miłości Bożej, musicie nauczyć się przebaczać i prosić o przebaczenie. Dziękuję wam”.

Tłumacząc to orędzie, uderzyły mnie słowa, że po raz pierwszy Matka Boża użyła – mówiąc o czasie – określenia, że jest to czas oczyszczenia. Do tej pory zwykle spotykaliśmy się z określeniem: czas łaski. Na wyjaśnienie tego nie musiałam długo czekać, gdyż od razu znalazłam kilka wypowiedzi Mirjany na ten temat ostatnio udzielonych.

Zanim jednak przejdę do ich przedstawienia, chcę zadać Czytelnikowi pytanie. Odpowiedź na nie, pomoże w dużym stopniu w rozumieniu przedstawianych treści.

Pytanie brzmi: czy ostatnio, patrząc na to, co się wokół nas dzieje, począwszy od pogody, polityki, gospodarki, zachowań władzy i urzędników (szczególnie w dziedzinie sprawiedliwości) i ludzi wokoło nie padło z naszych ust stwierdzenie, że świat stoi na głowie, że wszystko jest chore i powariowane? Ja osobiście stwierdziłam to przynajmniej kilka razy. Jeżeli taka myśl przemknęła w twojej głowie, drogi Czytelniku, to mam nadzieję, że łatwiej ci będzie zrozumieć dalsze treści.

Pierwszą informacją, na którą się natknęłam, była wzmianka, że w 2010 r. ukazała się książka Kresimira Śego: Widzący o Medziugorju, w której zawarte są wywiady z Widzącymi. Podczas rozmowy z Mirjaną daje ona wskazówki na czas wypełniania się tajemnic. Oto zadane jej dwa pytania i jej odpowiedzi:
Czy jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego objawienia trwają tak długo?

– Mirjana: Objawiając się tak często, Matka Boża, dzięki wielkiej miłości Boga, naszego Ojca, przygotowuje nas na to wszystko, co ma się wydarzyć. Powiedziała dosłownie: to co rozpoczęłam w Fatimie, zamierzam zakończyć w Medziugorju, na końcu moje Serce zwycięży! Królowa Pokoju przygotowuje nas do zwycięstwa…

Czy możesz powiedzieć, że już widać spełniające się wydarzenia; czy coś już się dzieje?

– Mirjana: Widzę małe znaki, ostrzeżenia przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć; znaki już są, sprawy powoli nabierają tempa. Najlepiej zrozumieją mnie kobiety: ponieważ kiedy chcemy zrobić generalne porządki, wpierw tworzymy wielki bałagan, chaos. Wszystko przestawiamy: kanapy, szafy, stoły, krzesła – nic nie pozostaje na swoim miejscu. Kto na to patrzy z boku, myśli: „co za bałagan”, ale kiedy wszystkie rzeczy wrócą na swoje miejsce, cały dom błyszczy. Oznacza to, że aby stworzyć porządek, wpierw przede wszystkim musimy zrobić bałagan. Ja już dostrzegam pewne znaki, które na to wskazują.

Uważam, że odpowiedź Mirjany na zadane wcześniej wam pytanie najlepiej nadaje się do zrozumienia tego, o czym Widząca tutaj mówi: o znakach, które już są.

Jakby dla potwierdzenia tego tydzień temu spotkałam się z następującą sytuacją. Nowi właściciele działki ogrodniczej dostali w „spuściźnie” po starym właścicielu wszystkie kwiaty i krzewy, które tam były. Komuś może się to podobać, komuś nie, ale w jakiś sposób trzeba z działką dojść do ładu. Pracy na niej co niemiara, a efektów nie widać. Nic nie pomaga pielenie, przesadzanie z kąta w kąt, próba zrobienia miejsca wolnego – to tylko strata czasu i energii. Nowym właścicielom szkoda roślin, ale w takim stanie nie można dalej iść naprzód. Pytając o radę, co z tym zrobić, usłyszeli dokładnie to, co powiedziała Mirjana (a dla mnie było to potwierdzenie): należy wszystko wykopać, odłożyć na bok, przygotować ziemię, wybrać i posadzić tylko to, co się chce i w tych miejscach, w których się chce, resztę można rozdać. To jest oczyszczenie: oczyszczenie z roślin (może zbędnych), z zarośniętej przestrzeni, z pracy wydatkowanej na marne – i tak może wyglądać nasze oczyszczenie; zostanie nam zabrane to, co niepotrzebne, co przeszkadza.

Innym przykładem jest sprecyzowanie przez Mirjanę (podczas spotkania w Merano) odpowiedzi na pytanie zadane przez jednego z uczestników. Brzmiało ono: czy możesz powiedzieć w jakim rytmie, w jakim okresie czasu, będą realizować się tajemnice? Mirjana tak odpowiedziała: Podam wam przykład: jutro będzie pierwsza tajemnica, a następna – po upływie tygodnia.

To szczegół bardzo interesujący i wiarygodny, jako że ludzie i media mają tendencję do szybkiego zapominania o wszystkim i natychmiast spada zainteresowanie dla jakichkolwiek wydarzeń, nawet bardzo ważnych. Wydaje się więc opatrznościowym i przekonywującym fakt, że tajemnice miałyby następować po sobie w takim rytmie, który nikomu nie pozwoli na rozleniwienie czy stan uśpienia, a wprost przeciwnie – utrzyma wszystkich w stanie aktywnego czuwania, tak jak do tego wzywa Ewangelia. Jak łatwo można obliczyć, w takim tempie tajemnice powinny wypełnić się w ciągu około siedemdziesięciu dni.

Na zakończenie przytoczę fragment wypowiedzi Mirjany przekazany już na samym początku objawień, a obecnie bardzo aktualny. Jeden z wybitnych, włoskich kapłanów Ildebrando A. Santangelo – autor wielu pozycji o Medziugorju – w swojej książce pod tytułem „Il Ritorno di Gesu” (Powrót Jezusa) kładzie nacisk na pytanie postawione przez Mirjanę Matce Bożej, jak należy rozumieć sens, że objawienia są ostatnie. W tym celu don Santangelo przytacza wypowiedź udzieloną w kościele w Medziugorju 22.11.1986 r. przez o. Tomislava: – Matka Boża powierzyła Mirjanie dziesięć tajemnic. Mirjana ma za zadanie powierzyć o. Petarowi te tajemnice dziesięć dni przed ich wypełnieniem się. O. Peter ma je objawić światu trzy dni przed spełnieniem. Mirjana mówi, że otrzymała wszystkie wyjaśnienia i powiedziała nam, że wydarzenia, których dotyczą tajemnice, są już blisko.

Zapytałem, co to znaczy, że są „blisko”. Zapytałem, czy należy rozumieć to słowo w sensie biblijnym czy chronologicznym. Widząca odpowiedziała, że należy to rozumieć w znaczeniu chronologicznym i dodała, znając datę wydarzeń, że:

1 – wydarzenia są już blisko;
2 – trzeba nawrócić się niezwłocznie, bez czekania;
3 – nie trzeba się bać, bo dla tego, kto wierzy w Boga, nawet śmierć nie jest tragedią, a jedynie przejściem do lepszego życia.

Mirjana przekazała jeszcze: „Matka Boża powiedziała mi: Przychodzę tak często na ziemię, aby przygotować ludzi na powrót Jezusa. Zapytałam Ją: To znaczy, że chcesz przygotować ludzi na powrót do Jezusa? Nie – odpowiedziała Maryja chcę przygotować ludzi na powrót Jezusa”.

I dalej kontynuuje don Santangelo
– 25.01.1987 r. Matka Boża dała następujące orędzie:
„Drogie dzieci, pragnę, abyście zrozumieli, że Bóg wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości”. Matka Boża powiedziała również: „Wy nie możecie pojąć, jak wielka jest wasza rola w planie Bożym”. Zaistniała nowa sytuacja, której nie sposób zrozumieć bez pomocy Ducha Bożego i bez dziecięcej pokory. Jesteśmy na ostatnim etapie Bożego planu powierzonego Maryi. Nie w normalnych warunkach, lecz w stanie zagrożenia. To wielki dar zrozumieć tajemnicę Maryi i odkryć Jej szczególną obecność na ziemi oraz Jej misję na rzecz nawrócenia świata, aby przygotować go na przyjście Jezusa.

„Dlatego módlcie się – mówi Matka Boża – żebyście w modlitwie mogli zrozumieć plan Boży względem was”.

Modlitwa jest niezbędna, byśmy mogli go zrozumieć i wiernie wypełnić. Rola, która została nam wyznaczona, z pewnością wiąże się z jakimś zagrożeniem życia i sprawia, że mamy pozbyć się tego, co jest zbędne i niepotrzebne; dotyka ona istoty naszej egzystencji…

Tyle na temat określenia czasu oczyszczenia. Pozostaje jeszcze druga kwestia, o której mówi Matka Boża w orędziu: próba nieprzebaczenia i nieproszenie o przebaczenie. Tak dużo już zostało powiedziane i na każdym kroku mówi się o ważności przebaczenia, że nie chcemy się powtarzać. Ważne jest, jak to zrobić, jak o tę łaskę prosić. Dlatego polecamy opracowanie rekolekcji, które były prowadzone przez s. Mary Usha o przebaczeniu i praktycznym sposobie podejścia do tego problemu. Książka, CD i MP3 z tych rekolekcji, opracowana przez nas, nosi znamienny tytuł: Droga do pokoju, bo tylko przez łaskę przebaczenia możemy osiągnąć pokój, o którym tak często mówi Matka Boża.

Wymowna jest już okładka książki, która dla pielgrzymów z Medziugorja będzie obrazem oczywistym, że przez krzyż i zmartwychwstanie dochodzi się do pokoju. Okładka przedstawia drogę, która prowadzi wśród zielonych pól Medziugorja, od podnóża Kriżewca do kościoła, od ukrzyżowania do zmartwychwstania, do uczty ofiary Mszy świętej. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy – abyśmy na wieki mogli radować się w Twoim królestwie z tymi, których teraz trudno nam jest znieść. Amen

Ewa

Źródło: „Echo Maryi Królowej Pokoju”

Medziugorje – Bądź ze mną

Festiwal Młodych w Medziugorje – radość dzieci Maryi  ze wszystkich zakątków świata, ze spotkania z Matką Bożą w sierpniu 2010 roku.

LOUISE STARR TOMKIEL – POSOLSTVÁ wrzesień

Reklama

Komentarze 4 do “Czas oczyszczenia”

 1. Zobaczcie jakie sa odpowiedzi na wp.pl na wpis jednego z czytelników

  Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Jak długo mam y czekać na wyroki tych ,którzy tę tragedie przygotowali?

  #
  Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Jak długo mam y czekać na wyroki tych ,którzy tę tragedie przygotowali?

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  #

  *
  2010-10-10 09:49
  ~akna4
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Tez sie pytam ……..kiedy……..?

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  o
  2010-10-10 09:54
  ~NORMALNI RODACY
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  AŻ JARKA RUSZY SUMIENIE I SIE PRZYZNA

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  o
  +
  2010-10-10 10:21
  ~Katolik
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Jest żałoba po ojcu po bracie – jest też po Pałacu !!!!
  .
  Taki nieutulony żal …
  .
  Pałac jest wart wszystkich kwiatów !!!
  .
  Czy to niezrozumiałe ???
  .
  P.S. Nie przyzna sie zwali to na prochy …

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  o
  2010-10-10 09:56
  ~robson
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  bo odpowiedzialni za katastrofę zginęli w tym samolocie

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  o
  2010-10-10 10:24
  ~kk
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  JEDEN LEŻY NA WAWELU A DRUGI ORGANIZUJE ZADYMY POD PAŁACEM PREZYDENCKIM. I TEGO DRUGIEGO NALEŻY UKARAĆ.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:52
  ~kola
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  juz zostal ukarany to lech kaczynski

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:53
  ~pablo
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Główny sam się wyeliminował a drugi dla niepoznaki przynosi co miesiąc kwiaty pod pałac prezydencki

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:54
  ~byk
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  ale jak Kaczyński ciągle idzie w zaparte, może się w końcu przyzna

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  o
  2010-10-10 10:15
  ~enigma.
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  byk,rzeczywiście masz rozum byka.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:55
  ~rolnik
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  zamachowiec nie żyje

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:56
  ~Dr.Wasyl
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  jeden już nie żyje a drugi ogłupia polaków…

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:57
  ~beret
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  A co Jarka chcesz powiesić?

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  o
  2010-10-10 10:06
  ~POznań
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Tak a wtedy Chrystus zostanie Królem Polski, posłanka Sobecka Królową , a ich pierworodny syn ojciec Tadeusz R. namiestnikiem Gondoru (i wtedy się obudzisz bo pielęgniarz przyniesie leki)

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 09:59
  ~kiss
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  JAK PRZYNIESIESZ KWIT ŻE JESTEŚ ZDROWY TO WTEDY , WIĘC WYROKÓW NIE BEDZIE 🙂

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:01
  ~mura
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  To chcesz tak szybko Jarusia do więzienia wsadzić!

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:02
  ~gość
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  No cóż winny katastrofy nie żyje a trudno tu sądzić zmarłych… i to jeszcze byłego prezydenta.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:04
  ~Jolka…
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Jednego już Bóg osądził.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:08
  ~Sara
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Do: „Normalni polacy”, „Robson”, „Kola”, „Pablo”, „Byk”, „Rolnik”, „Dr Wasyl”, „Beret”.
  Swoje złośliwości wylejcie na swoich bliskich albo najlepiej idźcie do jakiejś ciężkiej pracy fizycznej żeby ta wasza zła energia , te złośliwiści zużyły się do końca i żebyście nikogo i nigdy nie obrażali. Rząd obraża was codziennie, wyśmiewa i nie reagujecie z taką agresją. Ciekawe dlaczego ?? Czy jesteście na usługach??

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  o
  2010-10-10 10:18
  ~Adam
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Tak jestem na usługach Putina który daje ni za to ciężka kasę. Czasami też jestem na usługach Obamy ale Putin o tym wie
  Aha Obama też wie że pracuje dla Putina.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  o
  2010-10-10 10:23
  ~q
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  NIe wiem jak Ciebie ale mnie obraza Kaczynski i jego dwor. Jego klamstawa, obluda, zacietrzewienie, chamstwo i dzialanie na szkode kraju jest nie do zniesienia.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:08
  ~flmrk
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Poczekaj! Na razie pełnią wysokie urzędy, zasiadają na wysokich stanowiskach.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:09
  ~eddy
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Tragedię to sobie przygotował sam Kaczyński. On guza szukał już znacznie wcześniej…
  Pamiętny lot do Gruzji. Też chciał lądować w warunkach nie nadających się do tego. Tyle że w tedy pilot miała jaja i postawił na swoim. Polecieli do Azerbejdżanu i tam wylądowali. Ciągali potem (po powrocie do kraju) tego pilota jak psa. Ale taki kaczor nawet sobie sprawy nie zdawał ze dzieki niemu żyje. Bo gdyby miał bazować na wlasnej głupocie to taki smoleńsk byłby już w Gruzji. No ale jak ktoś szuka guza to i znajdzie… TYlko że przez jego głupotę zginęla cała masa innych ludzi!

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:11
  ~q
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  mozemy sie nie doczekac. kaczynski raczej sie nie przyzna, a udowodnic bedzie trudno

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:13
  ~cortex cerebri
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  A kto się niby zamachnął?

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:15
  ~mezokrata
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Wszyscy wiedzą kto odpowiada za katastrofę – Lech Kaczyński – a ciemny lud swoje…

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:16
  ~ALEKS
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  najpierw wybudojemy duzo psychjatrykow, a potem osadzimy pokurcza

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:16
  ~wykop z Wawelu
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  Bandyta zostal pochowany na Wawelu, wiec za twego zycia sie nie doczekasz.

  odpowiedz zgłoś do moderacji
  *
  2010-10-10 10:23
  ~psychoterapeuta
  Odp.: Kiedy bedą osądzeni zamachowcy ?

  pożycz leki od Jarka, on podobno przestał brać

  • Annah said

   Do zniewolonego umysłu nie potrafi przeniknąć swiatło prawdy, ale już TAAKICH nonsensow nie pisze się raczej bezinteresownie.

 2. jeden z komentarzy pod tematem
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Tlum-przed-Palacem-oddajcie-krzyz%3B-J.-Kaczynski-zlozyl-kwiaty,wid,12742611,wiadomosc.html?ticaid=1b092&_ticrsn=5

  Komentarz ten ukazał się , przeszedł przez cenzurę wp.pl i był opublikowany przez około 20 minut. Potem został usunięty

  Strażacy szukali żywych, ale wcześniej było FSB…
  Żonie oficera BOR grożono. Tuż po katastrofie odebrała telefon od męża STAŁO SIĘ COŚ STRASZNEGO, ŻYJĘ, MAM POŁAMANE NOGI. Dziś kobieta milczy, nie chce rozmawiać… Mąż nie żyje, ona chce żyć i chce chronić swoje dzieci. W USA mówi się o tej katastrofie otwarcie.

 3. Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 19.30 do kościoła św. Jerzego w Sopocie wszystkich tych, którzy pragną zawierzać Bogu swoją niemoc, chorobę, słabość.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: