Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 8.5 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Proroctwa i Objawienia Świętej Brygidy Szwedzkiej

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 listopada 2010


Księga Pierwsza – Rozdział 1

Zobacz film:Najbardziej Przerażające Demony Atakują Ludzi – Św. Brygida Szwedzka

Jam jest Stworzyciel Nieba i ziemi, Jeden w Bóstwie z Ojcem i z Duchem Świętym. Ja jestem, który do Proroków i Patriarchów mówiłem i którego oni oczekiwali. Dla których pragnienia, według obietnicy mojej, wziąłem Ciało bez grzechu i pożądliwości, wstępując do wnętrzności Panieńskich jak słońce świecące przez kryształ najczystszy; a jako słońce szkło przenikając, żadnej zmazy w nim nie czyni ani obraża, tak i Dziewictwo Panny w przyjęciu Człowieczeństwa mego jest nienaruszone.

Ja bowiem tak się z ciałem zjednoczyłem, abym Bóstwa nie odłączał. I nie byłem mniejszy w Bóstwie z Ojcem i Duchem Świętym, wszystkim rządząc i wszystko napełniając, choć w Łonie Dziewiczym przebywałem, z Człowieczeństwem. Bo jako jasność nie może być nigdy oddzielona od ognia, tak Bóstwo moje nigdy od Człowieczeństwa nie jest oddzielone, ani nawet przy śmierci. Potem chciałem, aby Ciało moje od grzechu najczystsze za grzechy świata od stóp aż do wierzchu głowy było poszarpane i na Krzyżu przybite. To Ciało co dzień na Ołtarzu jest ofiarowane, aby tym więcej mnie człowiek miłował i dobrodziejstwa moje częściej rozpamiętywał.

[Objawienia Świętej Brygidy Szwedzkiej, Księga Pierwsza – Rozdział 1]

Ale teraz we wszystkim jestem zapomniany, zaniedbany i wzgardzony, i jako Król z własnego Królestwa wygnany, a na to miejsce łotr najgorszy jest obrany i uczczony. A na koniec chciałem mieć swoje Królestwo w człowieku i nad nim według prawa miałem być Królem i Panem, bom go stworzył i odkupił. Lecz teraz wiarę, którą mi na Chrzcie obiecał, złamał, a ustawami moimi i Prawem, które mu podałem, wzgardził. Kocha się w woli własnej, a mnie słuchać pogardza. Nadto i najgorszego łotra, czarta, nade mnie przedkłada i jemu wiarę swoją daje, który prawdziwie łotrem jest, bo duszę człowieka, którą Krwią moją odkupiłem, przez złe poduszczenie i fałszywe obietnice do siebie porywa.

A nie dlatego ją chwyta, jakoby był potężniejszy nade mną, bo jestem tak mocny, że wszystko mogę jednym słowem. Tak sprawiedliwy też jestem, że nic przeciwko sprawiedliwości nie uczynię, choćby mnie i wszyscy Święci prosili. Ale ponieważ człowiek wolnym rozumem jest obdarzony, dobrowolnie gardząc moim Przykazaniem, czartowi przyzwala. Dlatego słuszna to rzecz, aby człowiek na sobie doznał jego tyraństwa. Bo i sam czart dobry przeze mnie został stworzony, ale przez swą złą wolę upadłszy, jako sługa mój jest na pomstę złych ludzi.

[Objawienia Świętej Brygidy Szwedzkiej, Księga Pierwsza – Rozdział 1]

Ale chociaż teraz tak wzgardzony jestem, jednak tak miłosierny, że którzykolwiek miłosierdzia by mego prosili z pokorą, odpuszczę im, czego się dopuścili i od niezbożnego łotra ich wybawię. A którzy zaś w pogardzie mojej trwać będą, pokażę nad nimi moją sprawiedliwość tak, że słysząc będą drżeć, a którzy doznają, mówić będą: ‘Biada nam, żeśmy kiedy Pana Majestatu do gniewu przywiedli’.

Ty tedy, Córko moja, którą ja obrałem sobie, do której Duchem moim mówię, miłuj mnie całym sercem, nie jak rodzice córkę albo syna, ale więcej niż co najmilszego na świecie. Bo ja, który cię stworzyłem, członkowi żadnemu nie przepuściłem na mękę dla ciebie. I jeszcze tak miłuję duszę twoją, że drugi raz, gdyby można, dałbym się ukrzyżować. Naśladujże pokorę moją, albowiem ja Król chwały i Aniołów, podło odziany byłem, do słupa nago przywiązany, wszystkie zelżywości i pośmiewiska ponosiłem w uszach moich. Przełóżże wolę moją nad wolę twoją. Albowiem Matka moja, a Pani twoja, od początku aż do końca nigdy nic innego nie chciała, tylko co się woli mojej podobało. Jeśli to uczynisz, wtedy serce twoje będzie w Sercu moim i rozżarzy się miłością moją. A jak suche drzewo od ognia łatwo się zapala, tak dusza twoja będzie zapalona i napełniona ode mnie, i ja będę w tobie, a tak wszystkie rzeczy doczesne staną się tobie gorzkimi i wszelka rozkosz cielesna stanie się tobie trucizną. Odpoczniesz na ramieniu Bóstwa mego, gdzie nie masz żadnej rozkoszy cielesnej, ale wesele i radość duchowa, którymi ucieszona dusza od wewnątrz i na wierzchu pełna jest radości i wesela, i nic innego nie myśli ani pragnie, jak tylko radości które ma. Miłujże tedy mnie, Boga samego, a wszystko otrzymasz, czego pragniesz i będziesz w tym obfitowała. I czyż nie napisano, że olej u wdowy nie ustał, aż Pan Bóg dał deszcz na ziemi według słowa proroka? Ja jestem prawdziwy Prorok, jeśli słowom moim wierzyć będziesz i je wypełnisz, olej i wesele, i radość nigdy ci nie ustaną aż na wieki.”

Św.Brygida -Proroctwo i objawienia (całość)

Komentarzy 10 do “Proroctwa i Objawienia Świętej Brygidy Szwedzkiej”

 1. maria said

  -Ale ponieważ człowiek wolnym rozumem jest obdarzony,
  dobrowolnie gardząc moim Przykazaniem, czartowi przyzwala.
  Dlatego słuszna to rzecz, aby człowiek na sobie doznał jego tyraństwa. –
  Z objawien sw.Brygidy powyzej

  aborcja,
  eutanazja,
  in vitro,
  homorozwiązłość
  nauka o sexie w szkole
  …i zaułkach…

  -A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?»
  Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy,
  tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli».
  Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie!
  Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło». « Genezis »

  « -Drzewo wiadomości dobrego i złego
  wyrastało nad brzegami rzek naszej ziemi,
  wyrastało wraz z nami przez wieki,
  wrastało w Kościół korzeniami sumień.
  Nieśliśmy owoce, które ciążą i które wzbogacają.
  Czuliśmy, jak głęboko rozszczepia się pień,
  choć korzenie wrastają w jeden grunt…
  Historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień.
  W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki.
  Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia…

  Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? « Jan Pawel II

  (…)
  -Św. Justyn napisał:

  „Nie z braku Bożego rozeznania pochodziło to,
  iż Bóg zapytał Adama, gdzie sie znajduje,
  lecz aby uświadomić mu,
  jakim stał sie człowiekiem”

  « -Ze wszystkich darów Nieba
  najbardziej ludziom trzeba

  CHRYSTUSA Chleba!

  Tylko ON ludzkie głody nasyci!
  Tylko ON ludzkie rany uleczy!
  Tylko On: w ludzkie ciało ubrany
  Zbawca świata, Syn BOGA człowieczy!
  Tylko NIM
  niech się dzielą nawzajem
  wszyscy ludzie, wszystkie kraje!

  2.
  Nie wyplataj sieci życia
  poza Ewangelią –
  nie jesteś pająkiem!
  Nic w nią nie złowisz
  poza okruchami
  z których twe ludzkie niby-bogactwo,
  z których prawdziwa bezbożna nędza!
  Bądź już człowiekiem!
  Żyj Panem Bogiem!
  Tylko przez NIEGO wszystko przecedzaj.
  Tylko przez NIEGO wszystko wyławiaj!

  3.

  Dobre są:
  sztuka,
  wiedzy poznanie,
  jeśli prowadzą
  ku Tobie PANIE!

  Jeśli zaś funkcji
  tej nie spełniają –
  ze sztuką wiedzą
  może być różnie:
  może szatan nimi sycić
  swe bezbożne próżnie!

  I zwykle tak czyni! “

  W: S. Riabinin,
  -Ecce Homo-

  Kroluj nam Chryste !!
  Kroluj nam Chryste !!

 2. zenobiusz said

  MATEMATYCZNY DOWÓD NA ISTNIENIE INTELIGENTNEGO STWÓRCY, KTÓRY ZAPRZECZA CHEMICZNEJ EWOLUCJI”

  http://zenobiusz.wordpress.com/2010/11/19/prawdopodobienstwo-utworzenia-zycia-z-materii-nieozywionej-jest-liczba-z-40-tysiacami-zer-po-niej/

 3. Kier said

  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=7062#more-7062
  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=268#more-268
  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/

  • Tymoteusz said

   Przeczytałem artykuł o symbolach na tiarze Benedykta XVI i tak się zastanawiam, czy przypadkiem załozenie takowej tiary podczas tak ważnej uroczystości koscielnej, nie zostało narzucone Ojcu Św.
   W Watykanie przeciez nie brakuje owiec w „wilczej skórze”.Potrzeba duzo modlitwy za papieża.

   Króluj nam Chryste!

 4. maria said

  Wchodźcie przez ciasną bramę!
  Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby,
  a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
  Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
  a mało jest takich, którzy ją znajdują! Mt 7,13-14

  Jasne ustawienie sprawy. Ciasna brama – dlatego, że zbudowana z prawdy. Prawda zaś jest jak ostrze noża. Albo – albo. Prawda nie ma skali. Nie można mówić, że coś jest prawdziwe, prawdziwsze, najprawdziwsze. Podobnie jak nie można mówić o stopniowaniu kłamstwa: kłamliwe, bardziej kłamliwe i najbardziej kłamliwe.
  Ludzie sądzą, że do nieba prowadzi brama dobra. To zaś można stopniować. Coś jest dobre, lepsze i najlepsze – złe, gorsze i najgorsze. Przy takiej skali zawsze można znaleźć usprawiedliwienie, zestawiając się z gorszymi od siebie.
  Dla uczniów Chrystusa sprawa od samego początku jest oczywista. Trzeba, by żyli w prawdzie i nic nie kombinowali, bo w ciasnej bramie prawdy zostanie to zdemaskowane.
  Na szczęście można się do tego przygotować, ponieważ droga do tej bramy jest wąska. Już na niej trzeba się liczyć z prawdą, bo inaczej nie da się nią wędrować.
  Świat doskonali drogę wygodną, a u jej kresu pragnie spotkać szeroką bramę. Za tą bramą czeka jednak tragedia. Ponieważ większość ludzi żyje etyką sytuacyjną, wędrują drogą przestronną, czyli wygodną i łatwą. Ich nie interesuje to, ku czemu ta droga prowadzi. Są zainteresowani jedynie tym, by wygodnie i łatwo przeżyć dzień dzisiejszy. Martwić się będą dopiero wówczas, gdy w godzinie śmierci przekroczą szeroką bramę. Wtedy zobaczą, dokąd zaprowadziła ich wygodna droga. Ale wówczas będzie już za późno na zmianę.
  Uczeń Chrystusa od samego początku decyduje się na wąską drogę. Jego interesuje świat, jaki znajduje się za ciasną bramą: świat czystej Prawdy, która jest pełnią Życia. Taka decyzja jest mądra. Ona bierze pod uwagę sens każdej minuty spędzonej na obranej drodze i nigdy nie narzeka na jej utrudnienia. Więcej, trudności są znakiem, że droga jest dobra. Ona jest pewna, prowadzi bowiem do domu, i na tym polega jej wartość. Cóż z tego, że droga dziś jest łatwa i wygodna, jeśli nie jest pewna, jeśli nie wiedzie do domu, tylko na bezdroża?
  Schemat dwu dróg, do jakiego nawiązuje Chrystus, był wypracowany i dobrze znany w środowiskach judaistycznych. Jedna droga prowadziła do życia, druga do zguby, czyli do śmierci. Dokładna znajomość tych dróg, polegająca na przestrzeganiu przykazań, kształtowała prawe sumienia. Taki był cel tego typu katechezy. Wszystkie wskazania podane uczniom przez Jezusa dotyczą drogi życia.
  Jezus otwiera uczniom oczy jeszcze na jedno: na drodze wiodącej do życia nie spotkają tłumów, bo niewielu tę drogę znajduje. Zdecydowana większość ludzi wędruje drogą przestronną i zmierzającą do szerokiej bramy, bramy zatracenia. To ostrzeżenie przygotowuje uczniów do realistycznej oceny swej pracy. Niewielu z ich słuchaczy wejdzie na tę drogę. To jednak nie może zniechęcać uczniów. Oni mają wiernie trwać na tej drodze i nie martwić się, że nie mają wpływu na błędne decyzje innych.
  Oto kolejny błąd w podejściu do Ewangelii dzisiaj. Współcześni duszpasterze wszystkich, którzy tylko zapisani są w księdze chrzcielnej, usiłują na siłę prowadzić wąską drogą. Ponieważ to jest niemożliwe, bo wielu z nich tego nie chce, pasterze z większością owiec wędrują przestronną drogą i udają, że to jest ta ewangeliczna. Wystarczy się na niej przeżegnać, nawet nie musi się znać Ojcze nasz, nie trzeba przejmować się postem, nie trzeba wspierać innych. Wystarczy być w dobrych stosunkach z księdzem, jak przyjdzie ochota zmówić pacierz i od czasu do czasu być obecnym na Mszy św.
  Wielu duszpasterzy twierdzi, że trzeba się odnajdywać we współczesnym świecie, to znaczy chodzić tymi ścieżkami, którymi wędruje większość, a ponieważ symbolem współczesnego świata jest autostrada, należy się dostosować do środowiska. Według II Soboru Watykańskiego – zgodnie z Ewangelią – uczeń Chrystusa winien uczestniczyć w budowie autostrad i we wszystkich dziełach, jakie ułatwiają codzienne życie. W dziedzinie ducha winien jednak pilnie baczyć, czy jego nogi stoją na wąskiej drodze i zmierzają ku ciasnej bramie. To wymaga tysięcy decyzji dotyczących wierności Bogu i Chrystusowi.
  ks. Edward Staniek
  Zaufałem drodze
  wąskiej
  takiej na łeb na szyję
  z dziurami po kolana
  takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki
  i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
  – nareszcie – powiedziała
  – martwiłam się już
  że poszedłeś inaczej
  prościej
  po asfalcie
  autostradą do nieba – z nagrodą od ministra
  i że cię diabli wzięli

  Ks.Jan Twardowski

 5. Pustelnik said

  Przed chwila potrzalam na mape trzesienia ziemi.Jest bardzo spokojnie jestem tym zdziwiona…

 6. Kier said

  L i s t _ d o _ E f e z j a n

  Rozdział: 4

  O ŻYCIE ZGODNE Z POWOŁANIEM
  Zamiast wad _ cnoty

  25 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. 26 Gniewajcie się, a nie grzeszcie : niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! 27 Ani nie dawajcie miejsca diabłu! 28 Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu. 29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. 30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 31 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie _ wraz z wszelką złością. 32 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.

  L i s t _ d o _ E f e z j a n

  Rozdział: 5

  1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, 2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu .

  Przeciw nadużyciom pogańskim

  3 O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, 4 ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. 5 O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec _ to jest bałwochwalca _ nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. 6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników.
  7 Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!
  ———————————————————–
  http://zbawienieiwiara.com/Listy_Apostolskie/Efezjan.html

 7. Kier said

  Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.
  ————————————————————————————–
  1 _ L i s t _ d o _ T e s a l o n i c z a n
  Rozdział: 5
  Niespodziane nadejście dnia ostatecznego

  1 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. 2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. 3 Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. 4 Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. 5 Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. 6 Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! 7 Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. 8 My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. 9 Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10 który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. 11 Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
  E w a n g e l i a – M a t e u s z a
  Rozdział: 24

  MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
  Nieznany czas przyjścia

  36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. 37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

  Potrzeba czujności

  42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
  ——————————————————————————————–
  http://zbawienieiwiara.com/Ewangelia/Mateusza.html

 8. Kier said

  Bracia, trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. (1 P 5. 8-9)
  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=7070#more-7070
  http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/

 9. Kier said

  Ku pokrzepieniu serc – Proroctwa o Polsce
  http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=243:proproctwa-o-polsce&catid=35:na-gownej
  http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223:krolestwo-dla-swiata&catid=35
  http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:ad-vocem&catid=35

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: