Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 9 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Świat na krawędzi wojny?

Posted by Dzieckonmp w dniu 23 listopada 2010


Artyleria Korei Płn. ostrzelała południowokoreańską wyspę Yeonpyeong na Morzu Żółtym w pobliżu spornej granicy pomiędzy obu krajami. Korea Płd. odpowiedziała ogniem i wysłała w okolice wyspy swoje myśliwce. W wyniku ostrzału zginął co najmniej jeden południowokoreański żołnierz a kilkunastu zostało rannych; stan trzech z nich jest poważny. W płomieniach stanęło kilkadziesiąt budynków. Południowokoreańska armia ogłosiła najwyższy poziom alarmu bojowego.

 

W Korei w miejscowości Naju Maryja płacze nad światem biegnącym ku własnej zgubie. W orędziach, przekazywanych za pośrednictwem Julii, Maryja zapowiada zwycięstwo nad szatanem i nadejście chwalebnego Królestwa Jezusa oraz wskazuje jasny program naszego ocalenia, które jest jeszcze możliwe:
– życie oparte na zawierzeniu Jej Niepokalanemu Sercu, które może stać się dla nas prawdziwą Arką Zbawienia, niezwyciężoną tarczą w walce z szatanem;
– wyrzeczenie się siebie i oddanie się Matce Bożej z pragnieniem współpracy w zbawianiu świata przez modlitwę, ofiarę i cierpienie;
– powrót do częstej sakramentalnej spowiedzi i do godnego przyjmowania Jezusa w Komunii św. oraz częste adorowanie Go, obecnego prawdziwie w Eucharystii; praktykowanie czwartkowych «świętych godzin» przed Najświętszym Sakramentem;
– zaprzestanie zabijania nienarodzonych dzieci;
– wytrwanie w wierności Papieżowi;
– modlitwa za duchowieństwo, stanowiące obecnie szczególny cel ataków szatana;
– oddawanie czci Maryi, pocieszanie Jej oraz wynagradzanie za doznane zniewagi poprzez nabożeństwo pierwszych sobót i wierne odmawianie Różańca
.

Teraz przejdę to tego co Julia usłyszała o mającej nadejść wojnie.

29 stycznia 1989 r.
To oredzie daje jeszcze jakąś nadzieję
Słowa Maryi:
„Spójrz, świat pędzi na zatracenie… Na nowo więc kieruję do was to wezwanie, gdyż mogłaby spaść na was kara w postaci trzeciej wojny światowej…”

Nastepne, niestety nie są już tak optymistyczne.
5 lipca 1989 r.
„Trzecia wojna światowa jest już bliska z powodu samych ludzi. Dlatego proszę wszystkie Moje dzieci, by codziennie odmawiały różaniec o pokój.”

14 października 1989 r.
… kara Boża już wkrótce spadnie na cały świat… Wkrótce świat znajdzie się w niezwykle krytycznej sytuacji… Jeśli nie porzucicie drogi zła i nie wejdziecie na drogę wiodącą do nieba, żyjąc Moimi orędziami, to tak jak lud izraelski… mógł wejść – a nie wszedł – do wychwalanego kraju Kanaan, tak i wy nie unikniecie trzeciej wojny swiatowej…

26 listopada 1989 r
… Żaden jednak człowiek nie zdaje sobie sprawy z wydarzeń, które wkrótce was spotkają… Upadnie także granica wschodnich Niemiec (trzy tyg. później, 16 grudnia Izba Ludowa NRD podjeła uchwałę o przyłączeniu NRD do RFN, przyp. mój) … żelazna kurtyna, która dzieli północną i południową Koreę, załamie się…Ale jeśli mnie nie usłuchacie, wówczas świat stanie się morzem ognia w trzeciej wojnie światowej…

29 stycznia 1991 r.
… Już mozna usłyszeć szalejącą burzę. Świat wkrótce zostanie porwany przez te burzę. Jak straszny wówczas bedzie lęk Mojego Matczynego Serca w niebie, gdy na to wszystko będę musiała patrzeć!… będziecie znosić próby w formie zagrażających gwałtów, wojen i spustoszeń… srożąca się przemoc spiętrza się jak wysokie fale. Wszystko to spowoduje wojnę…

16 lutego 2003 r. widząca Julia miała następującą wizję:

„Podczas gdy wielu księży, duchownych i świec-kich dopuszczało się grzechów, Najświętsze Serce Jezusa było bezlitośnie ranione ostrymi mieczami i szpiczastymi lancami. Przy tym Jego święta głowa była silnie uciskana cierniową koro-ną i krew płynęła coraz obficiej. Jednak to nie było wszystko. Naszemu Panu przysparzano strasznych cierpień poprzez obrzucanie Jego twarzy i ciała czymś, co wyglądało jak jakieś kolczaste skorupy kasztanów. Jednocześnie biczowano Go w okrótny sposób najróżnorodniejszymi grze-chami, tak że Jego ciało i Serce bardzo krwawiły. Blisko Jezusa stała Maryja, płacząca krwawymi łzami. Można było wyraźnie słyszeć, jak krew Jej i Jezusa spadała na ziemię. W tej samej chwili przemówił cały pokryty krwią Pan, smutnym i łagodny głosem: Moja umiłowna mała duszo! Jak przed chwilą widziałaś, większość duchownych, których sam wybrałem, drę-czy moje zranione serce – zamiast uśmierzać jego ból – odrzucając Moją Matkę Maryję, Pośredniczkę wszystkich łask i Współodkupiciel-kę. Poddają się sekularyzacji i bardzo błądzą. Przy tym zapominają o znaczeniu swojego powołania, które powierzył im Bóg; łączą swoje siły z siłami diabła. Co stanie się z trzodami, które za nimi idą?

Kto chce Mnie naśladować musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i iść za Mną. Ale oni, zamiast brać swoje krzyże, odstawiają je i odwracają się ode Mnie. Udają, że Mnie głoszą, a jednocześnie po-dejmują wysiłki, pełne egoistycznych ambicji i pychy, aby doznać czci i posiąść świat. Duszą swoje sumienia faryzejską pseudoautorytatywną postawą, poprzez arogancję i egoizm, i otaczają się pozorną świętością. Czyż nie są wilkami w owczych skórach?

Córko Moja! Jak długo mam jeszcze na to spokojnie patrzeć? Przecież mógłbym ich w każdej chwili ukarać, ale nie czynię tego przedłużam czas nadejścia Mojego Sądu, aby grzesznicy mogli się jeszcze nawrócić i wkroczyć przez bramę, która z woli Mojej Matki jest bardzo szeroko otwarta, do Mojego Najświętszego Serca. Nie będę im Sędzią, ale otworzę im Moje Najświętsze Serce bardzo szeroko i pozwolę im do niego wejść bez względu na to, jak źli by nie byli jeśli się skru-szą. Jeśli jednak będą wciąż zwlekać z wejściem przez szeroko otwartą bramę Mojego Serca, będą musieli przejść przez bramę Mojej Spra-wiedliwości. Cóż wtedy z nimi się stanie?

Mój Ojciec, który już nie może znieść więcej  grzechów popełnianych na świecie, już prawie że opuszcza swoje wysoko podniesione ramię. Dlatego Moja Matka Maryja, cała w krwawych łzach błaga, aby nie wylewał czary swego gniewu na świat.

Wy, wszyscy kapłani, zakonnicy i świeccy świata! Obudźcie się niez-włocznie ze snu i biegnijcie do swojej niebieskiej Matki, i czyńcie wszy-stko dla wprowadzenia przez dzieci świata Orędzi miłości w życie, Orędzi, które Moja Matka i Ja przekazywaliśmy wam tak głośno, że aż krwawiły nasze gardła.

Demony, które prowadzą swoje szatańskie dzieło w powietrzu i na ziemi, dręczą bezwzględnie was, którzy pracujecie dla Mnie i Mojej Matki. Jednak My będziemy was nieustannie bronić, będziemy was chronić i wasi Aniołowie Stróże będą was strzec.

Moje małe dusze, które powołałem! To pokolenie jest tak niestałe jak poruszane przez wiatr źdźbło trawy jest głęboko pogrążone w grze-chu. Wszyscy, którzy nie szukają nieprzemijających niebieskich skar-bów i wchodzą w [ten] świat, aby ‚zachować swoje życie’, stracą je, podczas gdy wszyscy ci, którzy z Mojego powodu i Mojej świętej Matki będą prześladowani, będą żyć wiecznie’.

Mówi widząca Julia: „Krótko po godz. 18-tej, gdy medytowałam o dzisiej-szej wizji i otrzymanym od Pana Orędziu, miałam kolejną wizję. Zobaczyłam, że to wszystko posunęło się już tak daleko, że zawartość czary gniewu Bożego była już wylewana przez Ojca na świat ponieważ grzechy, które popełniano były tak straszne, że nie można było już na nie patrzeć… W tej samej chwili Matka Boża, która płacząc krwawymi łzami błagała Boga Ojca, cofnęła swoje ramię. Ale czara została trącona i  trochę z płynu [Bożego gniewu] wylało się na ziemię i natychmiast w miejscach, na które spadły jego krople pojawił się olbrzymi ogień i ludzie, którzy tam byli podnieśli wielki krzyk. Niektórzy zginęli w płomieniach, inni zostali poważnie poranieni. Miej-sce to było miejscem ludzkiej nędzy rządziły tam korupcja i nieład. W tej samej chwili dał się słyszeć łagodny i smutny głos:

Maryja: ‚Moja kochana córko! świat  został już zaciemniony czarnymi chmurami i rozpętała się burza ponieważ wasze dzieci nie dały posłu-chu ani Orędziom Mojego Syna ani Moim. One troszczą się o rzeczy nieistotne i biegną naprzeciw swojej zgubie. Przy tym nawet tego nie zauważają i sprawiają tym swojej Matce ból, który rozrywa Jej serce.

Tak często je upominałam. Używałam przy tym wciąż tych samych słów i dałam im wiele cudownych znaków… dałam im lekarstwo na wszy-stkie nieszczęścia, które mają miejsce w świecie… ale – Matka Boża zaszlochała – jak oni mogą być tak ślepi i głusi, żeby nie widzieć ani nie słyszeć?

Moje wszystkie dzieci świata! Wiedzcie, że Mój Syn Jezus i Ja nie jesteśmy od was daleko, wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo blisko was. Zatem nie spekulujcie więcej na ludzki sposób, ale otwórzcie szeroko swoje serca i wracajcie, do Mego Syna i do Mnie. Wtedy [kiedy wrócicie] nie będzie już chodziło o waszą przeszłość i naczynie Bożego gniewu zostanie zastąpione naczyniem Bożej łaski, i jego zawartość wyleje się na was.

Moje umiłowane dzieci, które zostaliście powołane jako małe dusze, medytujcie nieprzerwanie o Panu, który każdego dnia krwawi z po-wodu niezwykle perwersyjnych grzechów świata. Bądźcie czujne i módlcie się, aby również i źli ludzie, którzy mają ludzką twarz, a serca potworów, mogli zostać uratowani.

Jeśli od zaraz całą resztę swojego życia każdą chwilę każdego dnia przekształcicie w nieustanną modlitwę, jeśli będziecie się ofiarować i czynić zadośćuczynienie, jeśli poświęcicie temu całe swoje życie i bę-dziecie jedno w Najświętszej Trójcy, pełni szczęścia także z obco-wania ze świętymi; jeśli z wielkim zdecydowaniem i siłą wzniecicie miłość, jeśli wasza wierność i ufność będzie heroiczna…, wtedy świat zostanie uratowany, wtedy demony, które krążą w powietrzu i na ziemi, aby skłócić i doprowadzić do upadku, ustąpią… i świat wywal-czy zwycięstwo przez Nasze święte Serca.

Moje kochane małe dusze, które zostałyście powołane do bycia apostołami obecnego czasu! Czara Bożego gniewu już się prawie że wylewa na świat. Jeśli jednak chociaż wy, którzy zdajecie sobie sprawę z tego, że nie ma już czasu na wykręty i zwlekanie, jeśli chociaż nie-którzy z was będą świadomi w prostocie swojej wiary, że coś, co jest lekkie jak piórko może zatopić statek, jeśli tylko tego będzie wy-starczająco dużo [tzn. kiedy połączycie swoje wysiłki], wtedy będziecie mogli zdziałać wielkie rzeczy. Jeśli nie stracicie swojego zaufania, jeśli nie zaprzestaniecie iść za Mną i Moim Synem, to ujrzycie już wkrótce Jutrzenkę Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Otrzymacie laurowy wieniec Prawdy, będziecie go nosić i zakosztowywać wiecznej radości

Objawienia Maryjne –Naju Korea Południowa

Komentarzy 40 to “Świat na krawędzi wojny?”

 1. Anna said

  Proroctwa Krolowej Saby sie jednak spelniaja.Papiez Benedykt XVI chcial abdykowyc niedawno.Wojny sie zaczynaja i nie koncza ! Ciekawi mnie tylko fakt o jakim kolorze skory i jakie nada sobie imie papiez ktory obejmie kiedys tron watykanski po Benedykcie XVI ?

  • eminem said

   Po Benedykcie XVI(De gloria olivae) będzie Petrus Romanus -będzie ostatnim papieżem (przepowiednia św Malachiasza) – ostatni papież zgodnie z przepowiednią w Fatimie zostanie zamordowany……..

 2. jowram said

  Pamietacie przepowiednie Baby Vangi o 3ciej wojnie swiatowej ktora sie rozpocznie 10.11.2010?

  hhmmm

  Oto link do Kalendarza Julianskiego http://calendar.zoznam.sk/julian_calendar-pl.php

  Dzisiaj jest wlasnie 10.11.2010 wg tego kalendarza…..

 3. Taka ciekawostka
  Bułgarska wizjonerka Baba Vanga przepowiedziała wybuch III Wojny Światowej na 10 listopada 2010 r.

  2010 – Trzecia Wojna Światowa, która rozpocznie się 10 listopada i zakończy w październiku, cztery lata później. Rozpocznie się dość typowo – od prowokacji i lokalnej wojny, gdzie zostanie użyta broń chemiczna (i/lub nuklearna).

  Proszę zauważyć że na necie wszyscy zaczęli wyśmiewać wizjonerkę że nie trafiła.
  Ale czy aby na pewno?
  Wiemy że wizjonerka jako prawosławna posługiwała się kalendarzem Juliańskim. A według tego kalendarza dzień 23 listopada w naszym kalendarzu jest dniem 10 listopada w kalendarzu Juliańskim.
  Oto kalendarz juliański
  http://calendar.zoznam.sk/julian_calendar-pl.php

  • Według tej przepowiedni można stwierdzić że atak na wysepkę był prowokacją kogoś z zewnątrz.

   Ale media będą pisały Korea północna zaatakował, pogwałciła rozejmy z 1953 r. postąpiła jak barbarzyńca itp.

  • A co wizjonerka Vanga przepowiedziała dalej??

   2011 – W wyniku opadu radioaktywnego północna półkula Ziemi będzie niemal pozbawiona fauny i flory. Wrogowie (niektóre tłumaczenia mówią – “wrogowie ze wschodu”) zaczną chemiczną wojnę przeciwko pozostającym przy życiu Europejczykom.
   2014 – Większość ludzi (na półkuli północnej) zginie w wyniku raka i innych chorób skóry spowodowanych napromieniowaniem i chemikaliami.
   2016 – Europa prawie w całości wyludniona.
   2018 – Chiny stają się potęgą światową. Wydobycie ropy naftowej się kończy.
   2023 – Niewielkiej zmianie ulega orbita Ziemi.

   • Yerzy said

    aj bzdury, szatan nie zna całej przyszłości, jakąś może z pewnych racji znać, ale całej na pewno nie zna i dlatego majta 🙂 bajdurzenia od złego ducha a opublikowane jako poważne niby …

 4. jowram said

  zobaczcie jak to pasuje..

 5. NIEOFICJALNIE z Twittera za agencją MBC : Flota okrętów Korei Pn. płynie w kierunku Korei Pd.

  • cox said

   Czyżby więc naprawdę szykowała się wojna? Pytanie tylko kto stoi za koreańczykami z północy, bo w to, że oni działają z własnej inicjatywy nie wierzę!

   • Generalnie trwa już wojna ekonomiczna między USA a Chinami. Za Koreańczykami z Północy stoją Chiny. Według mnie USA chce rozpętać konflikt w pobliżu Chin aby osłabic ich gospodarkę a wzmocnić swoją. Według mnie była to prowokacja ze strony USA prawdopodobnie.
    Na wyspie jest baza służąca do monitorowania ruchu okrętów podwodnych w których bardzo mocni są Chińczycy .
    Północna zrobi to co im poleca chiny .Chiny nie mogą tego zrobić , posługują się północną w takich przypadkach. Jeżeli chodzi o atak na Koreę przez usa to będzie on na tyle silny i na tyle wjadą do środka na ile pozwolą na to chiny. Chodzą słuchy o ruchu wojsk chińskich przy granicy z koreą jak i nie potwierdzone o indyjskich przy granicy z chinami.Wszystko z tą bazą powoli się układa , pocisk balistyczny przy wybrzeżu USA, teraz zdewastowana wojskowa baza na wyspie Yeonpyeong ….Przetasowania na świecie chyba już są zakończone przed tą wielką bitwą która wisi w powietrzu.

   • Poza tym Korea Północna nie jest takim pionkiem

    Informacja z wikipedi:

    Siły KAL są tajemnicą państwową, ale pewne szczegóły są znane ze względu na systemy obserwacyjne, które śledzą poczynania armii. Wiadomo dzięki nim, że Korea Północna dysponuje piątą pod względem wielkości armią na świecie: 1,2 mln żołnierzy w służbie czynnej, w ciągu krótkiego czasu Pjongjang jest w stanie zmobilizować dodatkowo około 7 mln rezerwistów. Służba wojskowa trwa od 6 do 10 lat (dla kobiet krócej). Największym atutem KAL są oddziały elitarne czyli oddziały sił specjalnych w liczbie 250 tysięcy. Stawiają Koreę Północną na trzecim miejscu pod względem liczebności oddziałów elitarnych wśród wszystkich armii na świecie. Pod względem ilości żołnierzy mogących działać na tyłach wroga KAL jest na pierwszym miejscu – 125 tysięcy żołnierzy. Wokół specjalnej strefy zdemiliatryzowanej KRL-D ma rozstawione ponad 15 tysięcy dział i moździerzy. W przypadku decyzji rządu o rozpoczęciu wojny Pjongjang byłby w stanie wystrzelić w ciągu godziny na terytorium Korei Południowej setki tysięcy pocisków i bomb.

    Stale rozwijane są także pozostałe gałęzie uzbrojenia. Rozwój wojsk pancernych, radiotechnicznych, floty i lotnictwa jest mniej intensywny niż rozwój broni masowego rażenia. Koreańczycy stale pracują także nad rozwijaniem broni biologicznej: zarazki wąglika, cholery, tyfusu, ospy i innych chorób; oraz nad bronią chemiczną: gaz musztardowy, sarin, gaz VX i inne. KAL posiada także odpowiednie technologie do przenoszenia zarówno broni biologicznej jak i chemicznej na pociskach artyleryjskich oraz broni rakietowej o zwiększonym zasięgu i sile rażenia typu Rodong Rodong 1, Rodong 2, Rodong 3,Rodong 4,Rodong 5,Rodong 6 o średnim zasięgu do 1,5 tys.km. Taepodong: Taepodong 1, Taepodong 2 o dużym zasięgu 3000 km oraz 6000 km do tego arsenału dołączyła także dwuczłonowa rakieta balistyczna typu Musudan-ri 1 o zasięgu maksymalnie 5000 km. W ich polu rażenia leży spora część Rosji z Władywostokiem, Chin z Hongkongiem, Pekinem i Szanghajem, Tajwan, Filipiny, Korea Południowa, Japonia oraz amerykańska baza na wyspie Guam.

    Kolejnym atutem KAL jest broń atomowa, posiada ona około 13 ładunków jądrowych uzyskanych ze zużytych prętów plutonowych z Ośrodka Badań Jądrowych w Jongbjon. Ocenia się, że aktualnie północnokoreańskie bomby atomowe nie stanowią większego zagrożenia ze względu na ich zawodność.

  • xxx said

   Uważam że na razie w WikiLeaks są to tematy zastępcze, całej prawdy nie poznamy! Ciekawe jest według mnie powiązanie w jednym czasie wojny koreańskiej i „ataku” WikiLeaks!? Jak też doniesienia o sprzedaży przez Koreę płn Iranowi technologii zbrojeniowej, i skłaniam się w swoich wnioskach do osądu że Korea działa w porozumieniu z Iranem (może i Chinami) jednak umacniam się w przekonaniu że niebawem Iran podejmie także jakieś działania wojenne. Ciekawym jest powiązanie tego faktu z przepowiednią że w okolicach Wielkiej Nocy „miasto siedmiu wzgórz”-Watykan będzie zbombardowane.

 6. jowram said

  Nie widziałem natomiast powodu dal którego miał zginąć kandydat na Prezydenta Jerzy Szmajdziński. No i dzisiaj się dowiedziałem!
  Otóż ś.p. Jerzy Szmajdziński promował genialnego polskiego wynalazcę Lucjana Łągiewkę, który wynalazł i opracował m.in. rewolucyjne modele bezkolizyjnego zderzaka czy pojazdu, tzw. „pędnika”, kóry mógłby być prekursorem UFO, pojazdu mogącego wykonywać nagłe manewry bez szkód dla załogi spowodowanych siłą bezwładności.
  Wynalazkiem zderzaka zainteresowały się też polskie (czy naprawdę polskie?) służby wojskowe, prototypy, które znajdowały się m.in. na AGH zostały skonfiskowane, a cała śmietanka naukowa, która była zainteresowana tym rewolucyjnym odkryciem nagle nabrała wody w usta. Na szczęście na temat Łągiewki można znaleźć informacje w internecie, jak poniższy film autorstwa Janusza Zagórskiego.
  Sądzę, że Lucjan Łągiewka nadal żyje tylko dlatego, że nie trzymał wynalazku w tajemnicy…

  część 2: http://www.youtube.com/watch?v=dvEb9DndrKI
  część 3: http://www.youtube.com/watch?v=ea_F0GEx4GY
  część 4: http://www.youtube.com/watch?v=hLp1SPH1OUY
  część 5: http://www.youtube.com/watch?v=x-45k7TCIvg&NR=1

 7. Jeszcze coś z Nostrademusa

  Na podzielonym półwyspie Azji
  Czerwona północ zagrozi Neptunowi
  Będzie ją chciał zniszczyć wielkim ogniem
  Ale Smok swoim traktatem ją uratuje.

  Wielki Neptun odda Smokowi Formozę
  Półwysep zjednoczony bez armii
  Będzie pod kontrolą mocarstw sprzymierzonych
  Póżniej oko Smoka zwróci się na puste ziemie północy.

  Bogate Wyspy Wiśni przywrócą dawne prawo
  I znowu jak kiedyś zagrożą Azji
  Ze Smokiem podpiszą tajny pakt
  Dzieląc daleką północ pomiędzy nienasyconymi.

  • mariusz said

   A więc widzę to tak:

   USA tak szybko oddadzą Koreę Płd jak Tajwan, chociaż Koreańczycy będą próbowali się bronić atakując Koreę Płn.. Myślę, że to kwestia dni i zostanie utworzone jedno państwo ze stacjonującymi siłami międzynarodowymi. Potem Chińczycy ruszą wraz z Japonią na północ czyli na Rosję. Chiny baaardzo potrzebują surowców, a Amerykanie oddadzą bez walki surowce na terenie Rosji ponieważ i tak nigdy by nie mieli nad nimi kontroli. Wobec tego najbezpieczniejszym kierunkiem zawładnięcia surowców przez Chińczyków są ziemie rosyjskie. Wojną między Koreami Chińczycy cwanie wciągną USA na kolejny front walki, po czym obejrzymy bankructwo USA celem osłabienia Stanów i zablokowania ich pomocy napadniętej Rosji.

   • Agent amer.wpływu – pajac Radosław Sikorski – podsunął zbirom z NWO pomysł na DOSTAWY SUROWCÓW DO USA Z AFGANISTANU – DLATEGO T A M, W AFGANISTANIE (bo Afganistan jest najbogatszym na świecie państwem zasobnym w mnóstwo bogactw naturalnych!!!) trwają boje o surowce naturalne (nawet złoto jest w Afgańskiej ziemi!!!)

    DLATEGO – KTO TYLKO MOŻE ZROZUMIEĆ, CO SIĘ DZIEJE – POWINIEN POMÓC TALIBOM W TAMTEJ WOJNIE – TALIBOWIE SĄ PRAWDZIWYMI BOHATERAMI I OBROŃCAMI PRZED NIKCZEMNYM NWO – ZAGRAŻAJĄCYM WSZYSTKIM LUDZIOM I NARODOM ŚWIATA.

    KAŻDY MĄDRY I MAJĄCY MOŻLIWOŚĆ – POWINIEN POMÓC TALIBOM I ZE WSZYSTKICH SIŁ – CHRONIĆ WSZYSTKO, CO SPRZECIWIA SIĘ ŁAJDACKIEMU GLOBALIZMOWI NWO.

   • xxx said

    to ma sens

  • mariusz said

   Na należącej do Korei Południowej wyspie Yeonpyeong, ostrzelanej we wtorek przez Koreę Północną, słyszano znowu odgłosy artylerii. Południowokoreańska armia zapewnia, że na wyspę nie spadły żadne pociski. Według niej odgłosy pochodziły z terytorium Korei Płn. Oficjalna agencja prasowa północnokoreańskiego reżimu ostrzega, że półwysep znalazł się na krawędzi wojny. „Sytuacja na Półwyspie Koreańskim zbliża się do krawędzi wojny” – napisano w oświadczeniu.
   http://konflikty.wp.pl/kat,107154,title,Strzaly-na-granicy-dwoch-Korei—zbliza-sie-wojna,wid,12888680,wiadomosc.html

  • Józef Piotr said

   Tak, to warto zapamiętać.Bo zaczęło się realizować.
   Wielki NEPTUN rozgrywa partię jako „WIELKI SZU”

   Poddał w niedległym już czasie podział Niemiec dla innego celu.
   Zostawil w stanie rozejmu wojnę na krańcu Azji z ciągle tlącym się ogniem , chociaż b. dawno temu mógł to na zawsze ugasić. Tak jak mógł nie dopuścic do pobrania licencji (na kredyt) od STALINA na budowę Komunistycznych Chin .
   A tymczasem chronił „chińskie ustroistwo komunistyczne od wieku niemowlęcego do dorosłości ” niańcząc go i chrońcąc przy stwarzaniu pozorow wrogości.
   Pozory obrony pokoju i demokracji ujawnione w partnerstwie z FORMOZĄ wkrótce okażą sie chucpiarskie gdy przehandlowane zostaną podstawy niby pokoju na półwyspie Koreańskim.
   Gry wojenne na Półwyspie Koreańskim jeszcze chyba III WW nie uruchomią ale będą stanowić preludium do niej.
   Cóż znaczyć będzie milion ofiar Koreańskich wobec planowanych miliardów na Globie Ziemskim.
   Igrzyska Diabelskie chyba się rozpoczęły.

   Wracając ‚”bliżej domu” to widzimy dziwny splot wydarzeń .
   Rosja Miedwiediewa zapragnęla pokoju i „drużby ” z sąsiadami z zaplecza zachodniego co jest konsekwencją dojścia do władzy 44 – tego Prezydenta USA i zmiany polityki w EUROPIE oraz rzuceniem „kości” na stół w sprawie EUROAZJI . „Wyłaż Niedżwiedziu z GAMRY ” i rób sobie okopy. Cóż z tego że zimno ! jesli padniesz to nie potrzeba będzie lodówki aby dotrzymać zwłoki do wiosny.

   Ale czy likwidacji „polskiego” przepierzenia , watpliwej zresztą jakości(głosowania wyborcze ) trzeba było tych 1 +95 pogrzebów ?

 8. Jarek said

  CZYTANIA NA DZIS SA AZ NAZBYT CZYTELNE (Ap 14,14-20)
  Ja, Jan, ujrzałem: oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi! A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego ostry sierp: Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały! I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni Bożego gniewu – ogromnej. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew wytrysnęła aż po wędzidła koni, na tysiąc i sześćset stadiów.

  (Ps 96, 10. 11-12. 13)
  Refren: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię

  Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
  tak świat On utwierdził,
  że się nie zachwieje.
  będzie sprawiedliwie sądził ludy.

  Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
  Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
  niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

  Przed obliczem Pana, który się zbliża,
  który już się zbliża, by osądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie,
  a ludy według swej prawdy.

  (Ap 2, 10c)
  Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

  (Łk 21,5-11)
  Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwożcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie.

 9. Na Onecie

  http://tnij.org/i5r1

  • Józef Piotr said

   Posiadając znajomość ksiązki poświęconej życiorysowi Sługi Bozego Ks. Bronisławowi Markiewiczowi i opartej na przekazach ustnych i pisemnych żywych świadków jego działalności ,przyjąłem ją (tą książkę)jako dokument w pełni wiarygodny .
   To z zyciorysu tego Wielkiego Charyzmatycznego Kaplana posiadamy niezbitą informację o objawieniu się Anioła Polski i o tym co na poczatku XX wieku chcial ks. Markiewiczowi przekazać i przekazał.
   W artykule na: http:/tnij.org/i5r1 a którego tytul prowadzi do BABY VANGI i wydawać by się mogło ,że całośc zawartych informacji wynika z natchnienia tej pochodzącej z Bałkanów Jasnowidzącej. Nic z tych rzeczy autor poruszanego artykułu doplata do sprawy grubymi nićmi przyszyte i zbeletryzowane „wizje” innych wizjonerów. Które przwdopodobnie mają tyle wspólnego z ich przwdziwą treścią , że były!
   Pozwalam sobie stawiać takie twierdzenie na podstawie znajomości objawienia Anioła Polski które tak bardzo silnie wpłynęło na życie Ks. Markiewicza.
   Wg mojej znajomości rzeczy autor artykułu przekłamuje fragment dotyczący ” WYGINIĘCIA LUDNOŚCI W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI ” —poniewaz w orginale jest powiedziane o wyginięciu ” LUDNOŚCI KRAJU POLOŻONEGO NA POŁUDNIE OD POLSKI ” ( i to byłoby zgodne z innymi przekazamiw tym temacie)
   Przyznacie , że to różnica !!

   Jest tego więcej , ale najlepiej odesłać do żrodel.

   Podobnie autor beletryzuje innych WIZJONERÓW.

   O Babie Vandze nie będę polemizował gdyż wszystkie zapisy na jej temat są szczupłe i trudno coś zmataczyć.
   Dlaczego zdecydowałem się na dokonanie niniejszego wpisu ?

   Bo trzeba uwazać co się czyta biorąc pod uwagę chałturstwo i nieuctwo oraz koniunkturalizm połaczony ze SWĄDEM w głowach współczesnych „popełniaczy artykułów niby odkrywczo informacyjnych”

 10. Annah said

  Módlmy się o pokój, ofiarujmy w tej intencji cierpienia i wyrzeczenia.

 11. CHRYSTUS KRÓLEM ŚWIEBODZIN said

  Błagam was.
  Byłam na poświęceniu FIGURY CHRYSTUSA KRÓLA w Świebodzinie,i Wyobraźcie sobie że Świebodzin przyjął INTRONIZACJĘ W 2006 r.
  Widziałam tam duchownych naszego KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO iBISKUPA GULBINOWICZA który mówił przepięknie o ofiarowaniu POLSKI pod władzę NASZEGO PANA JEZUSA , o uwielbieniu Pana ,o przyjmowaniu KOMUNI na kłęcząco -czyli świadomości że przedemną jest PAN którego dotykamy CIAŁO ,JEGO KREW ,i JEGO MIŁOŚĆ .Padajmy na kolana przed PANEM będącego w EUCHARYSTI !!!!!!!!!!!!!!
  A teraz błagam was dzwońcie pod numer 0122856098 i przyślą wam listy do zbierania podpisów pod referendum potrzeba 5oo tys. trzy lata minęły jest tylko ponad połowa .Proszę was zbierałam w Świebodzinie na Grunwaldzie ,w Częstochowie jest nas kilka ośób sami nie damy rady , a czas nagli widzicie co się dzieje !!! Jeżeli Świebodzin i inne miasta w Polsce przyjęły INTRONIZACJĘ to walczmy o naszą OJCZYZNĘ POLSKĘ

 12. Módlmy się i zawierzmy całkowicie Matce Bożej Otwórzmy się na Pana Jezusa Chrysusa ,który jest naszym Królemi Królem Polski i całego Świata niech nami dysponuje i nas prowadzi ,módlmy się też za księży ,którzy cenią sobie bardziej królestwo tego świata a wiernych nie prowadzą tak jak nakazał im Jezus ,módlmy się za nich bo bardzo potrzebują naszej modliwy… przed każdą wojną Matka Boża objawiała się na świecie wskazując co mają ludzie robić ,aby wojnie zapobiec ( duzo było objawień i przed I i przed II woją światową -trzeba poczytać ) teraz ponownie …czy damy rade wymodlić ODWRÓCENIE TEGO …DANIA

 13. USS G.Washington wychodzi w morze

  Amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym USS George Washington, wypłynął z bazy Yokosuka, położonej na południe od Tokyo na wody Morza Żółtego gdzie ma dołączyć do sił południowo-koreańskich i wziąść udział we wspólnych ćwiczeniach w dniach 28.11 – 1.12.

  http://www.konservat.pl/?sp=art&art=1044&path=arty2010#nc

 14. Czy właśnie rozpoczęła się III wojna światowa ?

  http://www.globalnaswiadomosc.com/iiiwojnaswiatowa.htm

  • Józef Piotr said

   Taka jest przyslowiowa już „moralność zlodzieja” który krzyczy dla odwrócenia od siebie uwagi :łapac złodzieja !
   Bo do czego porownać fakt sprzedania przez dygnitarza USA technologi broni nuklearnej KOREI PÓŁNOCNEJ w 2000 roku ?

 15. A propo z fałszowanych wyników wyborów samąrządowych.

  Według oficjalnych wyników wyborów, 12,06 proc. głosów oddanych w wyborach do sejmików wojewódzkich to głosy nieważne. Wynika z tego, że 1774609 osób nie potrafiło zagłosować zgodnie z przepisami. Jak to możliwe?

  Tak to jest najlepsza metoda fałszowania dołożenie krzyżyka drugiego na kartce. Prawie 2 mln głosów nieważnych chyba mówi wam coś jak gigantyczne fałszerstwo wykonano żeby naciągnąć wyniki do tych ustalonych w sondażach.

  Stalin mówił : nie ważne jak ludzie głosują ważne kto liczy głosy.

  Na proreżimowych portalach ten temat nie istnieje

  Czy ktoś jeszcze się łudzi że żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie?

  • olisiński jerzy said

   Z wyborami a dokładniej z ich fałszowaniem w naszej Ojczyżnie zapewne sobie poradzimy …aby jednak nie było już za póżno…

   • hjk said

    jak nie stworzymy systemu kontroli to zawsze tak będzie, chyba ze system sam zbankrutuje jak komuna

  • ehm said

   A gdzie byli mezowie zaufania PiSu w komisjach? Partia ma spokojnie tyle czlonkow aby obstawic wszystkie komisje w kraju, no ale jak sie ma parcie na szklo i woli sie lansowac w wieczorze wyborczym w TVP1, zamiast siedziec w komisjach to takie sa skutki.

 16. merkaba said

  JEZUS:

  „Moja niezmiernie ukochana maleńka duszo, która z ufnością ofiarowuje ogromne cierpienia, pragnąc tylko nawrócenia się rodzaju ludzkiego ogarniętego całkowitą ciemnością i biegnącego drogą ku zatraceniu. Ojciec Niebieski zsyła na dół przeze Mnie błogosławieństwo ogromnej ilości łask zamiast czary sprawiedliwego gniewu, ponieważ jest maleńka dusza taka jak twoja, która z całą wytrwałością modli się o nawrócenie tych, którzy ją osądzają i znieważają bezpodstawnymi i złośliwymi plotkami, oskarżając tym jedynie samych siebie.

  Moje ukochane dzieci! Nawet Salomon, który cieszył się wszelakiego rodzaju bogactwami, nie otrzymał tak niezgłębionej wartości łask, jakie tutaj otrzymaliście i stale otrzymujecie. Jeśli Bóg przepięknie ubiera dziko rosnące kwiaty, które dzisiaj kwitną a jutro będą wrzucone do pieca, to czyż nie ubierze w piękniejszy sposób was, którzy pracujecie, żeby pomóc tej maleńkiej duszy, trudzącej się dla Mnie oraz dla Mojej Matki?

  Dlatego, Ja mówię wam wyraźnie, że obawy owinięte w religijne nakazy są jedynie stratą czasu. Ci, którzy stają na przeszkodzie prawdy i rozprzestrzeniają błędy, będą z pewnością bić się w piersi i lamentować w dniu ostatnim, ale jeśli wy zastosujecie w praktyce posłania Miłości, które Ja i Moja Matka daliśmy wam, jeśli przywdziejecie oręż, przekształcając wszystko w waszym życiu w modlitwę, i z ufnością to zaofiarujecie, to nie tylko będziecie się radowali odwiecznym szczęściem w następnym świecie, ale również otrzymacie już wszystko na tym świecie.”

  Gdy przy pomocy innych stanęłam na nogi, już nie widziałam Pana Jezusa żywego, ale Jego wizerunek, jako wiszącego na Krzyżu i spoglądającego na nas. Zeszliśmy wszyscy na dół z Drogi Krzyżowej i weszliśmy na teren, gdzie zachowanych jest kilka kamieni, skropionych Przenajświętsza Krwią Naszego Pana. Gdy modliliśmy się tam, to spojrzeliśmy w górę, bo okolica wokół Krucyfiksu była jasno oświetlona, tak jak w ciągu dnia, i zobaczyłam, że żywym płomieniem płonie Przenajświętsze Serce Pana Jezusa w Jego posągu, który tam stoi. W tej samej chwili usłyszałam łagodny i cichy głos Błogosławionej Maryji, chociaż Jej Samej nie wiedziałam.

  BŁOGOSŁAWIONA MARYJA

  „Moje ukochana córko! Moja ukochana córko, która skaczesz z radości, gdziekolwiek nawróci się grzesznik, nawet gdy jest to pośród niesłychanie ciężkich cierpień. I wy, Moje ukochane dzieci, które przybiegłyście tutaj, odpowiadając „Amen” na zawołanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa oraz na Moje, nawet w warunkach ciężkich prześladowań! Dziękuję wam. Jakże Bóg, widząc waszą ofiarność i waszą miłość, mógłby stale jeszcze posyłać karę na ten świat!

  Nawet, jeśli wszystkie rzeczy na tym świecie zmieniają się, tak jak zmieniają się ubrania i budynki, Pan, Który kocha was, jest odwiecznie nieśmiertelny. Niektóre z dzieci dziwią się, dlaczego Pan opóźnia się z ukończeniem Swojej pracy, tak jak powiedział: „Dzień, w którym skończę dzieło, które zacząłem, nie jest odległy.” W rzeczywistości, Pan pragnie, żeby nikt nie przepadł, ale żeby każdy żałował za grzechy. Dlatego też ofiarujcie z jeszcze większą szczodrobliwością całe wasze życie jako modlitwę.

  Moje ukochane dzieci! Nawet gdyby nie było już Nieba ani ziemi, to słowa Pana nigdy nie zostaną unieważnione, ale zostaną spełnione, tak jak były podane. Dlatego też, jeśli otworzycie szeroko drzwi waszych serc i silniej przylgniecie do Pana, płomień Przenajświętszego Serca Jezusa rozbłyśnie silnym płomieniem i usunie całkowicie brudy, które zaplamiły wasze ciała i dusze. Nawet, jeśli ten świat przeminie, to wy, którzy postępujecie za Panem oraz za Mną, z cała pewnością będziecie w ostatnim dniu zabezpieczeni i poprowadzeni do Królestwa Niebieskiego, które jest napełnione jedynie radością, miłością, pokojem i szczęściem.”

  Gdy uniosłam głowę, pielgrzymi właśnie ukończyli odmawianie Piątej Tajemnicy Bolesnej oraz modlitwę Chwała Ojcu. Wtedy już nie widziałam płomienia, jakim płonęło Przenajświętsze Serce na Jego posągu, widziałam tylko sam posąg. Ogień, jakim płonęło Przenajświętsze Serce Pana Jezusa na Jego posągu widziało również wielu pielgrzymów.

  i jak to brzmią te orędzia w porównaniu z strona Mieczysławy kordas lub co propaguje Natanek

 17. merkaba said

  nie ,ale jego styl zawsze jest kwiecisty
  tak jak w biblii czyli nie zmienny

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: