Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,7 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII

Posted by Dzieckonmp w dniu 8 lutego 2011


WSTĘP
W tym niezwykłym świadectwie zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, a także do tych, którzy wstąpili do masonerii i do tych którzy zamierzają wstąpić do tej śmiertelnie niebezpiecznej struktury zła.
Aby dokładniej zrozumieć treść i sens przekazu zaleca się przynajmniej trzykrotne przeczytanie i przeanalizowanie w ciszy.
Pisząc to będę się starał używać prostych i zrozumiałych słów. Na wstępie podam ogólną definicję masonerii.
Jest to organizacja tajna, ogólnoświatowa, naturalistyczna, hierarchiczna dążąca do całkowitego opanowania świadomości i duszy swych członków a także żądająca bezwzględnego posłuszeństwa.
Następnie przez swą tajną działalność swych członków zmierzająca do opanowania świata, celem zrealizowania swych planów zniszczenia ludzkości.
Została powołana przez tajne kręgi anty kościoła jako wyraz buntu przeciw Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie i Jego przesłaniu do ludzkości i Jego Kościołowi. Jest to anty kościół kierowany i sterowany przez szatana za pośrednictwem ludzi, którzy mu się dobrowolnie oddali.
Święty Maksymilian nazwał masonerię głową węża piekielnego. Jest to wszechświatowa sekta zła. Prawdziwe cele tej organizacji poznaje mniej niż 1% ogółu członków masonerii. Do najwyższej wtajemniczonych należą wybrani z wybranych.
Ponad 99% do końca życia nie zna i nie pozna prawdziwych celów masonerii, są. trzymani w całkowitej nieświadomości. Dzieje to się tak dlatego, że gdyby wcześniej znali prawdziwe oblicze i cele tej tajnej struktury, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wstąpiłby do takiej organizacji.
Zdarza się, że z tych co dostąpili najwyższego wtajemniczenia, poznając prawdę zapragnie wystąpić i wtedy okazuje się, że jest to niemożliwe. Podobnie jak wystąpienie z bandyckiej mafii.
Zdarza się, że ktokolwiek z masonów wysoko wtajemniczony wystąpił to po pewnym czasie zginął bez wieści. Wychodzi wtedy obłuda i perfidia masonerii. Z kościoła Chrystusowego jeżeli ktoś pragnie wystąpić to występuje i nikt nie grozi mu śmiercią. Wręcz przeciwnie Ojciec Miłosierny cierpliwie czeka na powrót syna marnotrawnego. W masonerii, kościele szatana nie ma odwrotu. Grożą śmiercią i zdradziecko zabijają. Taka jest właśnie wolność u lucyfera.

Kim jestem

Jestem nędzą nad nędzami, nicością, prochem ziemskim, wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi Bożej. Byłem ponad 20 Jat opętany przez szatana w tym 7 lat w sposób ukryty i przez 13 lat w sposób jawny dla mnie. Przez 13 lat toczyłem walkę na śmierć i życie, aby się uwolnić z jego niewoli. Całe to przeżycie, i doświadczenie opisałem w 2006 r. pt. „Wstrząsający opis mężczyzny, który byl ponad 20 lat opętany”. Jego przeżycia i doświadczenia.

w I części tego świadectwa opisałem jak do tego doszło i jak zostałem uwolniony. Podałem przykłady i opisałem różne zdarzenia jak bronić się przed zniewoleniem i opętaniem.

w II części opisałem o tajemnych oddziaływaniu szatana na umysł i duszę ludzką przez media.

w III części ujawniłem jak zostały odbyte te tajemne oddziaływania śmiertelne i niebezpieczne tylko dlatego, że nikt o nich nie wie. Gdy się te tajemnice oddziaływania pozna wtedy stają się bezsilne.
Napisałem też wiele innych pism. Gdy w latach 90-tych otrzymałem dar rozeznawania duchów wtedy zrozumiałem w jakim stanie jest obecny świat.
W 2000 r dane mi było poznać tajemne oddziaływanie złych duchów
/ tzw. 4 wtajemniczenie/ w mediach, wtedy do reszty zrozumiałem co piekło i jego słudzy masonerii zgotowały dla świata. Nie mogłem sobie z tym poradzić, gdy okazało się ,że wszystkie te zdarzenia mają potwierdzenie w rzeczywistym życiu jako empiryczne dowody naukowe.
Przełom nastąpił 02 lutego 2005r w święto Matki Bożej Gromnicznej, kiedy usłyszałem wewnętrzny głoś aby wbrew wszelkim przeszkodom opisać i ujawnić to wszystko, zachowując ostrożność i roztropność gdyż szatan posługując się swymi ludźmi mógłby mnie zabić. Dlatego opisuję te wszystkie wydarzenia jako osoba anonimowa. Tego samego zdania był mój spowiednik, a i moje wewnętrzne pragnienie jest aby nie być znanym za życia i po śmierci. Nie mając dostępu do żadnych mediów, ale dzięki pomocy Bożej rozprowadziłem wiele egzemplarzy. Widząc jak wielkie owoce to wydało, gdyż świadectwo to zostało przetłumaczone na wiele języków przez Polaków mieszkających w innych krajach. Gdy rozmawiałem z osobami, który czytały, a nie wiedzą, że jestem autorem, przekonałem się jak bardzo to było potrzebne.
Z uwagi na to, że wydarzyło się niezwykłe zdarzenie, które nie planowałem i przez myśl mi nie przeszło, że coś takiego może się zdarzyć postanowiłem to wszystko opisać i ujawnić światu. Dziś wiem, że stało się to według zamiarów Bożych i Jego Wszechmocy.
Kto czytał moje świadectwo, gdzie szczegółowo opisałem jak dwóch naiwnych i ogłupionych satanistów zostało spalonych przez nieznany ogień a trzeci z przerażenia padł martwy, ten wie, że udało się to ujawnić dzięki szczególnej łasce Bożej, która sprawiła, że człowiek walczący ze złymi duchami w odpowiednim czasie staje się dla nich niewidzialny.
Podobnie i analogicznie odbyło się to w wykryciu największej tajemnicy masonerii. Bóg uczynił, że demony nie rozpoznały, że wśród swoich sług masonów jest obcy.
Podobnie i masoni nie rozpoznali, że nie jestem ich bratem, lecz uznali mnie za swojego. To wszystko udowadnia jak słaby i ograniczony jest szatan wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matki Maryi Niepokalanej zawsze Dziewicy i Św. Michała Archanioła.
Gdyby nie ta Moc Boża ja natychmiast byłbym rozpoznany i zabity przez masonów już na samym początku. Szatan jest tylko mocny w ludziach, którzy mu się dobrowolnie i świadomie oddali a szczególnie pysznych i buntowniczych grzesznikach.
Wobec ludzi bez reszty oddanych Bogu i Matce Bożej, pokornych i czystego serca szatan jest bezsilny. Może czynić tylko tyle, na ile mu pozwoli Bóg, aby doświadczyć cnoty i wierność oddanych mu dusz. Jak napisałem w swoim świadectwie, kto boi się grzechu z zdrady Chrystusa Pana, tego boi się szatan. Wobec pozostałych, a szczególnie masonów, liberałów, ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, zatwardziałych grzeszników, magów, wróżbitów, okultystów itp. szatan jest panem ich życia i śmierci.
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty, Pan nad Panami, Król na Królami, Wszechmoc, Miłość odwieczna posłużył się mną nędzą nad nędzami, nicością, prochem ziemskim i wprowadził mnie swa ręka do jaskini wilka, aby ujawnić światu w jaki sposób szatan zwodzi, ogłupia, zaślepia i oszukuje mistrzów masonerii i co planuje wobec ludzkości. Masoni szczycą się tym, że nikt z zewnątrz nie uczestniczył i nie będzie uczestniczył w ich tajemnych rytuałach i nie pozna ich rzeczywistych tajemnic. I tak rzeczywiście było aż do pewnego czasu. Stało to się wbrew ich zapewnieniom, czujności, tajemniczości i niedostępności. Dane mi było uczestniczyć w jedynym tego rodzaju rytuale za zastrzeżonym tylko dla wybranych z wybranych.
Opis zdarzenia Będę się starał opisywać istotę zagadnienia, gdyż szczegóły przekraczały by ramy tego pisma. Celowo nie podaję dat, miejsc, nazwisk, aby pozostałych uchronić od zemsty masonerii, chociaż oni nic nie zawinili i nie zdawali sobie sprawy, że jestem obcym a także abym sam nie został rozpoznany.
Na jednym z lotnisk kraju zachodniego w hali przylotów podchodzi do mnie znany euro deputowany z Polski w towarzystwie nieznanego mi pana. Witając się ze mną zaprasza mnie do podstawionej na zewnątrz limuzyny z kierowcą, gdy chciałem zaprotestować i wyjaśnić, że to wielka pomyłka, że nie jestem tym człowiekiem za którego mnie uważają, natychmiast usłyszałem znany
mi wewnętrzny glos nie lękaj się. Zamilkłem i zrozumiałem, że dzieje się coś, co nie zależy od mojej woli. Pierwszym cudem było to, że rozmawiałem z nimi w obcym języku i wiedziałem co mówić. Prawdziwy mistrz masonerii w ogóle nie przyleciał. Ważnym spostrzeżeniem było to, że zanim dojechaliśmy na właściwe miejsce, trzy razy zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach i za-każdym, razem zmieniany był samochód i kierowcę. Dlaczego taka ostrożność i konspiracja. Dziś już wiem, że była to tajemnica wewnątrz samej masonerii. Było to super tajne spotkanie w którym uczestniczyli masoni tylko pochodzenia żydowskiego. Po dojechaniu na miejsce i po odpoczynku zaprowadzono nas do miejsca gdzie przywitał nas dziwnie wyglądający człowiek tzw. mag medium.
Gdy i on mnie nie rozpoznał, że nie jestem ich człowiekiem ogarnął mnie niezwykły pokój duszy i bezgraniczna ufność w Moc Chrystusa Pana,
Następnie mag wskazał abyśmy podążali za nim. Drzwi się same otwierały i zamykały’. Jak się później okazało bez udziału ręki ludzkiej i ludzkiej techniki. Przed wejściem do specjalnego miejsca mag oznajmił, że jesteśmy wybrani z wybranych godnych najwyższego wtajemniczenia i będziemy uczestniczyć w jedynej tego rodzaju naradzie nowej ery. Informuje nas, że w naradzie będą uczestniczyć zmarli bracią, którzy przebywają w szczęśliwej krainie światłości. Wyznaczony będzie plan działania dla nas na ziemi an XXI wieku.
Po wprowadzeniu nas do tajemnego miejsca mag wymawiał znane tylko jemu zaklęcie. Nastąpiła dziwna ciemność i jakby z otchłani wprost ze ścian)’ wyszli tzw. synowie światłości. Każdego z osobna przywitał mag po imieniu i nazwisku.
Byli to rzekomo zmarli bracia masoni, którzy dostąpili najwyższego wtajemniczenia za życia. Po tym nastąpiła całkowita ciemność. I w tej ciemności zjawia się główny przywódca narady. Mag jego nie wita tylko kłania mu się i w tym momencie następuje dziwna światłość, tak, że się wszyscy widzimy.

Ogólna I istotna treść narady

Opowiadają nam żyjącym, jak są szczęśliwi w tym stanie za wierność w działaniu za życia wg królewskiej nauki i posłuszeństwie istocie boskiej światłości /LUCYFEROWI/. Uczestniczą też w naszym życiu sposób niewidzialny i obserwują nasze działania. Dlatego my jako wybrani z wybranych będziemy po śmierci uczestniczyć w tym szczęściu.
Ale głównym celem ich i naszego szczęścia po śmierci będzie ponowne przyjście na ziemię przez reinkarnację do przyszłego ziemskiego raju, który będzie istniał tysiące miliony lat.
Ale ten ziemski raj musi być najpierw przygotowany dla nich przez żyjących na ziemi braci masonów. Od starań i szybkości realizacji określonych celów zależy czas nadejścia tego ziemskiego raju. Ale jak z dyskusji wynikało, raj ten ma być tylko dla wybranych synów pochodzenia żydowskiego. Dlatego wszyscy uczestniczący w tej naradzie są pochodzenia judaistycznego / żydowskiego/. Mnie też uważano za żyda odpowiedzialnego za określony rejon świata.
Wybrani, którzy ponownie wrócą na ziemię do tego raju, będą już nieśmiertelni. Pozostała część śmiertelników jako niewolnicy o określonej ilości /około 200 milionów/ będą pracować, służyć i obsługiwać panów nowej ery jako nieśmiertelnych. Ale przez posłuszeństwo i wierną służbę będą. mieli szansę w następnym wcieleniu stać się nieśmiertelnymi. Aby to się stało, przed śmiercią muszą być naznaczeni przez kapłana światłości żyjącego już w tym raju ziemskim jako nieśmiertelnego.
Posypały się też ostre słowa pod adresem żyjących na ziemi braci. Za mało jeszcze starań i szybkości realizacji celów.
Z dyskusji wynikało też, że określone centra ideologiczne, finansowe, polityczne, instytuty naukowe, kliniki pracują tylko dla tych celów i mają zapewnioną pomoc od samego władcy światłości / lucyfera/.

Ale o jakie to główne cele chodzi

1 Powołanie globalnego rządu, _który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko idących planów.
2 Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział
wśród kardynałów, biskupów, kapłanów. Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział „A bramy piekielne nie zwyciężą go”.
3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.
4. W stosunku do ludzi, którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy* uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.
5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.
6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.
7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.
8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie.
9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności.
10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.
11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.
12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania.
13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii „Nev Age” wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych.
14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko  chipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie.
15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.
16. Za wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil.
Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata.
W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów.
Po omówieniu celów i pouczeń nasz główny ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza światłości /lucyfera/, który aa tę okoliczność specjalnie się zjawi.
Ofiarą będą cztery dziewicze dziewczynki. Było nas czterech do złożenia ofiary, gdyż mag wcześniej dokonał tej ofiary, on miał tylko nadzorować.
Każdy z nas miał dokonać gwałtu i mordu na przydzielonej dziewczynce. Następnie po odpowiednich rytach mieliśmy je złożyć jeszcze żywe w ogień nas cześć wodza. Mag miał udać się po dziewczynki aby je tu przyprowadzić. Były to dziewczynki z Azji prawdopodobnie z Indii.
WTEDY ZROZUMIAŁEM GROZĘ CIERPIENIA I STRASZLIWĄ ŚMIERĆ W PŁOMIENIACH OGNIA TYCH NIEWINNYCH DZIECI.
Z natchnienia Bożego z całych sił zacząłem krzyczeć. „Ja tego nie uczynię. To nie są duchy waszych zmarłych, braci tylko demony, złe duchy, które przybrały ich ludzki wygląd aby was oszukać. Jest to wielkie kłamstwo aby was całkowicie doprowadzić do opętania i pozbawić wszelkiego zdrowego rozumu i wolnej woli”. Gdy tak krzyczałem zaczęli mnie otaczać, aby mnie zabić. Gdy śmierć była bliska zawołałem. „Jezu Chryste Synu Ojca Przedwiecznego – ratuj, Matko Najświętsza Królowa Nieba i Ziemi – ratuj, Św. Michale Archaniele Książę Wojsk Niebieskich – ratuj”.
Nagle nastąpił oślepiający błysk, potworny nie do wytrzymania huk. Na ich oczach te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory, których rozum ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić. Nieznany ogień i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła. W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości. Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów.
Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed tą wizją obiecywano im i zapewniano ich o milionach lat szczęśliwego życia w przyszłym ziemskim raju.
A tu widzą niewyobrażalne cierpienia i męki znanych powszechnie w XX wieku i wcześniejszych wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów, rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. Wizja zakończyła się na poziomie piekielnego „hoiIyvod”.
Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga. Gdy ten ogień zbliża! się do masona z Polski chwyciłem go za rękę i zacząłem się modlić w myślach o jego uratowanie. Ale on był już cały czas nieprzytomny. Stracił przytomność na początku w czasie przemiany złych duchów. Jak się później okazało on nie doświadczył własnymi zmysłami wizji piekła. Po wizji, ogień nie cofnął się lecz już do końca palił tych trzech masonów. Ich przeraźliwe krzyki były jeszcze większe niż tych dwóch satanistów, których pochłonął podobny ogień / szczegółowo to opisałem w swym świadectwie/.
Jak pisze Św. Paweł: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w sercu człowieka nie wstąpiło co Bóg przygotował tym co go miłują, to jest dla tych co przebywają w szczęśliwości Nieba.
Odwrotnie jest w stosunku do tych co go nie miłują i świadomie odrzucają Jego Miłość i Jego Objawienie, to jest tych co przebywają w piekle. Dlatego mój rozum, ani słowa nie są w stanie opisać potworności cierpień w piekle i to, że jest to wieczny los. Ktokolwiek tego doświadczył nie będzie już obojętny na to co dzieje w życiu ziemskim. Dlatego wszyscy święci i pobożni ludzie, którym dane było doświadczyć wizji piekła tak bardzo cierpią i martwią się o przyszły los niepoprawnych grzeszników.
Dopiero w piekle jak ukazała wizja zdają sobie sprawę jaki los ich spotkał. Niestety już jest na późno. Czas ostatecznie dla nich minął. Co by dali aby można było cofnąć czas. Niektóre z tych zagadnień opisuje niezwykła książka” Ostrzeżenie za światów „autora Bonawentura Meyer.
Gdy dyskutuję z ludźmi, którzy odrzucają istnienie piekła, zawsze im zadaję pytanie: Czy będziesz wiecznie żył i nigdy nie umrzesz? Prawda ta była znana od zarania życia ludzkiego, ale tą straszną prawdę potwierdził nam Jezus Chrystus. Jedyna Droga, Prawda i Zycie przez swe cudowne i chwalebne zmartwychwstanie.
Prawdę tą ciągle przypominają nam Matka Bożą w swych licznych objawieniach. Ktokolwiek temu zaprzecza lepiej byłby dla niego aby się nie narodził.
Gdy ogień piekielny doszczętnie ich spalił i nic po nich nie zostało. Mason z Polski jeszcze był nieprzytomny. Modliłem się bez przerwy i prosiłem Niebo o ratunek, gdyż tylko spalony mag wiedział jak z tego miejsca wyjść. Straciłem już orientację czasu ale ufność w moc Bożą i pokój duszy były niezachwiane. Gdy mason z Polski przeżył omdlenie z przerażenia wstrząsnąłem nim aby doszedł do siebie i nakazałem milczenie. Ale wyglądał on jak trup. Nagle nawiedziły mnie pokusy i myśli, że tu na pewno skończymy życie, ale z drugiej strony przyszły mi myśli, że skoro Bóg pokazał mi jak masoni są oszukiwani i zwodzeni przez moce piekielne, to chyba po to aby ta tajemnica została ujawniona światu.
Gdy tak rozmyślałem i bez przerwy się modliłem pojawiło się cudowne światło, ale jakieś inne od światła demonicznego. Chwyciłem masona z Polski i podążałem z nim za tym niezwykłym światłem. Pękały ściany, skały, ziemia się rozsuwała a myśmy szli. W końcu znaleźliśmy się w jakiej jaskini. Niebiańskie światło znikło i zobaczyłem światło dzienne w skale góry. Po wyjściu na zewnątrz padliśmy na ziemię. Martwiłem się, gdyż mason z Polski dalej nie mógł nic przemówić i wyglądał jak trup. Zorientowałem się, że znajdujemy się poza zasięgiem posiadłości masońskiej. Przebywaliśmy w tym tajemniczym miejscu ponad 15 godzin. Nie będę ujawniał treści rozmowy z masonem z Polski. Przed rozstaniem się prosił mnie o zachowanie absolutnej tajemnicy i ja mu to przyrzekłem. On mnie osobiście nie znał i nie ujawniłem mu swej tożsamości. Poznał rzeczywistą prawdę choć nie doświadczył wizji piekła gdyż był nieprzytomny. Ale zobaczył przemianę złych duchów i cudowne wyprowadzenie nas z tajemnego miejsca wbrew wszelkim prawom materii / ściany pękały, skały się rozsuwały, ziemia się przesuwała/.
Wskazałem mu trzech pewnych biskupów do jego wyboru, aby najpierw przedstawił tę sprawę wybranemu biskupowi na zasadzie spowiedzi a następnie z wybranym biskupem udał się do Rzymu i tam wobec całego świata ujawnił całe to zdarzenie.
Powiedziałem mu, że stanie się najsławniejszym nawróconym masonem jaki kiedykolwiek żył wcześniej. Miał to uczynić do 30 grudnia 2008 r. Niestety zginął tragicznie parę miesięcy przed tą datą. Czy był to prawdziwy wypadek wie -tylko Bóg. Czy miało do jakiś związek z tym niezwykłym zdarzeniem? Ja tego nie wiem. Tajemnicę zabrał do grobu.

Wnioski i nasuwające się pytania

Zanim będę omawiał poszczególne cele z tej tajnej narady, które już od czasu rewolucji francuskiej masoneria częściowo realizuje należy przypomnieć objawioną prawdę przez Chrystusa Pana co jest spirytyzm?
Każdy spirytyzm jaki by nie był, jak by nie był nazwany zawsze pochodzi z piekła.
Wszelkiej maści magowie, spirytyści, okultyści, mistrzowie masońscy itp. wywołując tajemne moce nie wiedzą, że zawsze zostaną, oszukani i zwodzeni. Zamiast zmarłych duchów ludzi ujawniają się złe duchy podszywające się pod nich. Nie widzą i nie chcą wiedzieć, że tylko prawdziwy Bóg Jezus Chrystus ma moc aby zmarła osoba zjawiła się żyjącemu człowiekowi jeżeli będzie to zgodne z wolą bożą. Szatan nie ma takiej mocy. On jest tylko zdolny do kłamstwa, oszustwa, zwodzenia itp. Jest on anty prawdą i anty miłością. Spalony mag masoński zwracając się do zmarłych w rzeczywistości zwracał się do demonów. Dzieje się to tak zawsze od wieków w kulturach anty chrześcijańskich tzn: Indian amerykańskich, plemion afrykańskich, azjatyckich, australijskich, w hinduizmie, buddyzmie, w europejskich pogańskich kulturach i w masonerii/. Żydowska kabała to nauka mocy piekielnych.
Kto nie chce uznać, że jedyną Drogą i Prawdą Życiem jest Jezus Chrystus, ten zawsze będzie oszukiwany, zwodzony i ogłupiony a po śmierci otrzyma wieczny los potępienia w piekle. Wiadomo, że spalony mag i jemu podobni zawsze na końcu wywoływali szatana do przyjęcia ofiary, jak w tym rytuale wywoływany został sam lucyfer, ale nie wiedział, że ci pierwsi to demony, a nie jak myślał, że to zmarli bracia masońscy. W tym tkwi tajemnica oszustwa, perfidii i przewrotności mocy piekielnych.
Słuchając tej narady napawa przerażenie co szatan wlewa, do tych obłąkanych głów masonów. Jak bardzo chciałoby się rzec, że to złudzenie.
Ale czy złudzenie może spalić materialne ciało człowieka. Nie da się oszukać wszystkich zmysłów. Niestety była to realna rzeczywistość i przerażająca prawda. Ale ta prawda, nigdy nie zostanie ujawniona światu przez masońsko-liberalne media.
Gdy się dobrze przyjrzeć działaniom liberałów wg tzw. politycznej poprawności to wszystko zmierza ku temu.
Masoński liberalizm jest wielokrotnie groźniejszy niż hitleryzm i komunizm razem wzięte.
Ich cele były jawne i znane światu. Cele masonerii były i są tajne. Teraz są już jawne. W mediach liberalnych nie ma poważnej i merytorycznej dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości, tylko zabawy, magia, horror, gwałt, mord i ogłupiające seriale.
Od trzech wieków wmawiali i dalej wmawiają miliardom, że nie ma Boga, ani szatana, nieba, piekła, sądu bożego, i po śmierci nic nie istnieje.
Od czasu rewolucji francuskiej realizują praktyczny materializm w nauce, ekonomii, kulturze, sztuce itp. Oszukują nawet, swych członków masonów do 30 stopnia wtajemniczenia, że po śmierci nic nie istnieje. Mówią im, możesz wierzyć w co chcesz z wyjątkiem wiary w objawienie Jezusa Chrystusa.
Sami natomiast, wybrani z wybranych realnie i widzialne kontaktują, Sie ze światem duchów i z mocami piekielnymi, planując tylko dla siebie przyszły raj na ziemi.
Wiadomo, że żadnego raju na ziemi nie będzie. Istniej tylko on w obłąkanych głowach mistrzów masońskich tzw. syjońskich mędrców żydowskich, którzy od wieków są oszukiwani i zwodzeni przez moce piekielne.
Te ich obłąkane, plany spowodowały ogromne cierpienie i wielkie straty dla całej ludzkości. Ich ideologia jest anty Chrystusowa i anty ludzka. To oni powołali i kierująca świecie cywilizację śmierci. To oni świadomie i celowo przez mafijne spekulacje co pewien czas wywołują, kryzysy światowe jak ten obecny.
Na tej naradzie pouczono ich jak to perfidnie i przewrotnie czynić. Chodzi oto aby panował powszechny chaos i bezład na całej kuli ziemskiej. W takich warunkach ujarzmia się cale narody i łatwiej realizować swe podstępne cele.
Gdy się przyjrzeć jakie decyzje były wcześniej podejmowane przez Komisję Europejską i nowego prezydenta USA Obamę to rzeczywiście te cele są już stopniowo realizowane. To pokazuje jak śmiertelnie niebezpieczna dla świata jest masoneria.
Jest nadzieja, że moce piekielne nie zwyciężą kościoła chrystusowego i Matka Boża Niepokalana zawsze Dziewica zmiażdży głowę węża piekielnego.
Odkrycie i ujawnienie największej tajemnicy masonerii bezspornie potwierdza nieskończoną Moc i Wszechpotęgę Jezusa Chrystusa i jego Matki Maryi Niepokalanej Dziewicy, całkowitą kleskę i słabość lucyfera, szatana i ich złych duchów.
Do jakiego stanu opętania i obłąkania doprowadza mistrzów masońskich. Będziecie jak bogowie. Te same słowa powiedział do Ewy i Adama w raju na początku dziejów. Wiemy jak to się skończyło. Wierzą w reinkarnację, że będą nieśmiertelni w materialnym ciele. Przeczy to zdrowemu rozumowi i nauce.
Bo jak można wierzyć, że człowiek żyjący na ziemi podlegający prawom materii będzie nieśmiertelny. Można sztucznie przedłużyć czas życia ale nie można zmienić istoty materii. To jest ta sama pycha i zaślepienie co jest u lucyfera który jako stworzenie chciał być równy Bogu Stwórcy.
Szatan ich po to ogłupia, zwodzi i obiecuje przyszły raj na ziemi, aby oni realizowali jego piekielne cele i przez to miliardy ludzi doprowadzili do upadku moralnego, aby po śmierci większość z tych ogłupionych ludzi trafiła do piekła. Wielkim nieszczęściem tych ludzi jest to, że dają się manipulować i ogłupiać masońskim i liberalnym mediom.
Tylko zmartwychwstały Jezus Chrystus prawdziwy Bóg daje życie wieczne po śmierci i to nie jest sprzeczne z rozumem i nauką jak u ogłupionych masonów, że materialne ciało ludzkie na tej ziemi będzie nieśmiertelne. Gdyż chwalebne ciało Chrystusa Pana nie podlega prawom materii, nie jest ograniczone ani czasem ani przestrzenią. Apostołowie i inni uczniowie widzieli realnie Pana, rozmawiali z nim, dotykali go, jedli z nim. Ponad 500 osób było świadkami rzeczywistego, realnego wstępowania do Nieba.
Za tą prawdę oddali życie w strasznych torturach, paleni żywcem, przybijani do krzyża. Zaraz by im darowano życie, gdyby zaprzeczyli tej prawdzie. A jednak woleli straszną śmierć bo wiedzieli, że to jedyna prawda. Nikt w dziejach świata nie oddał życia w mękach za kłamstwo.
Cuda eucharystyczne jakie działy i wciąż dzieją w kościele katolickim gdzie opłatek w czasie mszy świętej przemienia się w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Stwierdzono i udowodniono naukowo ponad 100 takich cudów.
Naukowe badania nawet ateistycznych uczonych stwierdziły:
ciało jest prawdziwym ciałem, krew jest prawdziwą krwią,
ciało i krew mają tę samą grupę krwi /AB/,
ciało i krew są krwią i ciałem osoby żyjącej,
diagram tej krwi odpowiada krwi ludzkiej pobranej z ciała człowieka w dniu pobrania,
ciało pochodzi z tkanki mięśnia sercowego,
ciało i krew przez całe lata i wieki nie ulega rozkładowi co przeczy wszelkim prawom materii. Jeszcze jeden ważny szczegół. Gdy ważono różne wielkości różnej wielkości kawałki ciała każda ważyła tyle co wszystkie pozostałe. Potwierdza to rzeczywistą prawdę, że w każdej konsekrowanej cząstce chleba i wina jest obecny Bóg Człowiek z duszą i Bóstwem. Ta sama krew jest na Całunie Turyńskim. Gdy badano krwawe Łzy Matki Bożej, okazało się, że jej krew na tę samą grupę co jej syn Jezus Chrystus.
Są to bezsporne i ostateczne dowody naukowe na prawdziwość naszej wiary. Tylko zaślepiony i opętany człowiek może w to nie wierzyć.
Ciała wielu osób świętych od wielu lat i wieków nie uległy rozkładowi wbrew wszelkim prawom materii Jako dowód, że byli wyjątkowo święci. Ale te cuda występują tylko w kościele chrystusowym. Jest dużo takich świętych.
Tylko w imię Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi egzorcyści wyrzucają szatana z człowieka. Nigdy w dziejach świata nikt nie wyrzucił szatana z człowieka w imię innych bogów /Buddy, Hary Kriszna. i im podobnych/. Bo nie może przecież szatan wyrzucić szatana lub jego sługę. Wszelkiej maści magowie,, szamani, czarownicy, okultyści, egzegeci jeżeli coś uczynili to na zasadzie oszustwa, że jeden zły duch zastępuje innego złego ducha. Dzieje się to tak dlatego, że szatan wie, że tylko Jezus Chrystus i Jego Matka Maryja mają moc nad nim.
Jak bardzo żal mi narodu żydowskiego. Był narodem wybranym. Przez Mojżesza Bóg przekazał im X przykazań dla nich a przez nich dla całej ludzkości. Przez całe wieki Bóg posyłał proroków aby ich przygotować na przyjście Mesjasza /Jezusa Chrystusa./. Prorocy przepowiadali wszystko w jakim czasie i gdzie się narodzi. Narodził się w cudowny sposób z Maryi Dziewicy. Nauczał i czynił tak wielkie cuda, których nikt przedtem i potem nie czynił i nie będzie czynił. Gdyby ktoś dzisiaj wskrzesił na cmentarzu człowieka, który przebywał cztery dni w grobie to by się cały świat zatrząsł. Wskrzesił Łazarza i inne osoby a arcykapłani i uczeni w piśmie powiedzieli, że mocą złego ducha belzebuba to czyni.
Wiedzieli, że Pan Jezus zmartwychwstał co potwierdzili apostołowie a na dowód tego mocą tego zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa wyrzucali złe duchy, uzdrawiali i czynili podobne cuda co ich mistrz, Jezus. Jest to najwyższy stopień zaślepienia i pychy. Świadomie i celowo zaprzecza prawdzie i służy złu w swojej nienawiści. Mówi, że czyni na złość Bogu.
A Pan Jezus ostrzega. Kto za życia nie chce dobrowolnie służyć mej dobroci ten w wieczności / piekle/ będzie służył mej sprawiedliwości. Czyli wszyscy. Zbawieni w Niebie będą wiecznie chwalić i wielbić Boga za jego miłosierdzie i dobroć. Potępieni w piekle będą wiecznie cierpieć męki służyć Bożej sprawiedliwości. Zaiste i zdumiewające jest jak Bóg w Trójcy świętej Jedyny w swej przedwiecznej i nieskończonej miłości, mądrości, wszechwiedzy i wszechmocy tak uczynił.
Wiecej nie potrzeba już dowodów, że jedyną Drogą, Prawdą i Życiem jest Bóg Miłości Jezus Chrystus. Gdyby nie ta Prawda i Miłość to sens istnienia człowieka na ziemi nie miałby racji bytu. No bo po co się trudzić, rodzić dzieci, cierpieć itp. Sam zdrowy rozum i logika to udowadnia.
Jaki to paradoks. Wizja piekła ujawniła, że ci co zażycia dobrowolnie i świadomie służą demonom, oddając im cześć sa najbardziej za to męczeni i torturowani przez zle duchy. Przewidziała to przedwieczna Mądrość Bożą. Przez bunt i pychę szatan z samej istoty stał się anty miłością i anty prawdą. Oddawanie mu czci za życia to pewien rodzaj miłości do szatana. On po śmierci w piekle srogo zapłaci swym czcicielom gdyż on z istoty jest anty miłością. Marks, który tak przysłużył się mocom zła w wizji piekła był pokazany w najstraszniejszym poziomie mąk piekielnych razem z ludobójcami i dobrowolnymi zdrajcami judaszowymi. Siedem demonów posłużyło się jego duszą i umysłem do wymyślenia tak absurdalnej rzekomo teorii naukowej. W rzeczywistości cały wszechświat podlega prawom ustalonym przez Boga Stwórcę. To pycha zaślepia wielu naukowców, którzy są inspirowani przez szatana do badań, które prowadzą do samozagłady. Jak wiemy z historii ludzkości najwięksi uczeni z pokorą stwierdzali wielkość Boga i nie stracili wiary. Gdyż tylko pokora, otwiera człowieka naprawdę.

Skrótowa analiza celów.

Z dyskusji i z tej tajnej narady wynikało, że masoneria zamierza realizować te strategiczne cele wobec całej ludzkości do końca XXI w, gdyż od 2112 roku miałby zacząć powstawać nowy ziemski raj dla wybranych z wybranych,
Jak wcześniej napisałem żadnego raju na ziemi nie będzie. Istnieje tylko w obłąkanych i zaślepionych głowach tych szalonych ludzi. Ale gdyby Bóg zezwolił na dalsze działania aby ludzkość w końcu doświadczyła wolności szatana /tzw. swawoli/, to zrealizowanie tych przerażających celów w XXI wieku może stać się realną rzeczywistością, ale raju o jakim marzą masoni nie było i nie będzie. Cel osiągnął by tylko szatan a cała ludzkość doświadczyła by już piekła na ziemi gorszego niż obozy zagłady U wojny światowej, gdyż obecny stan demoralizacji ludzi szczególnie dzieci i młodzieży jest wielokrotnie groźniejszy niż przed II wojną światową. Czy jest możliwe aby w ciągu 100 lat ograniczyć ilość ludzi na ziemi do 200 milionów.? Cel nr 16. Jeżeli w dalszym ciągu dzieci i młodzież będą poddawane tak zmasowanej deprawacji przez media i przez celowo zaprogramowane wychowanie w szkołach i dodatkowo jeszcze poddawane tajemnym oddziaływaniom /cel nr 12/. To za kilkanaście lat wzajemne mordowanie stanie sie tragiczną rzeczywistością.
Nikt nad tym już nie zapanuje, bo wojsko i policja też będą zarażone tą piekielną chorobą. Zdemoralizowana kobieta nie będzie ani matką ani żoną. W głowie tylko marzenia o karierze, sławie i rozpuście. Druga część tylko jedno lub dwoje dzieci.
Zdemoralizowany mężczyzna jest jeszcze większym zagrożeniem niż kobieta. Ani mąż, ani ojciec, ani pracownik / alkoholik, narkoman, leń, bandyta, hazardzista, rozpustnik itp./. Gdy do tego dołączyć aborcję, eutanazję to wszystko staje się realne. Planują aby ilość ludzi w obu Amerykach, Europie, Rosji i niektórych krajach azjatyckich do 2060 r. zmniejszyć do połowy obecnego stanu. Afrykę zniszczy głód, AIDS i inne choroby i wzajemne mordowanie plemion.
Kraje islamskie i inne azjatyckie, które nie poddają się masońskiej demoralizacji, będą zaatakowane tajemną substancją podawaną do spożycia w żywności. Nad tą tajemną i niewykrywalną substancją pracują tajne laboratoria / cel nr 9/.
Substancja ta powoduje, że kobiety i mężczyźni po pewnym czasie staną się niepłodni. Szaleńcze badania w genetyce niech będą ostrzeżeniem dla pysznych i zaślepionych naukowców, do czego to doprowadzi cel nr 10/
Konsumenci całego świata niech pomyślą jak zostaną ujarzmieni ekonomicznie i administracyjnie jeżeli pozwolą na powszechne chipowanie /znakowanie/ na rękę lub czoło rzekomo dla ich bezpieczeństwa /cel nr 14/. Słudzy piekła cały czas mówią o wolności a w rzeczywistości zniewalają.
Jeżeli człowieka pozbawi się wszelkich hamulców moralnych i upodobni do zwierzęcia to jak taki człowiek zapanuje nad bronią nuklearną, chemiczną, biologiczną, laserową itp.
Trzecia wojna światowa stanie się nieunikniona. Cały czas dąży do tego szatan o czym ostrzega Matka Bożą w swych objawieniach. Szerzej omówię cel nr 12 i 13.
Jak napisałem w II części swego świadectwa 2006 r. miliony ludzi doprowadza się do ukrytych opętan przez satanistyczną muzykę rockową, filmy, programy telewizyjne, portale internetowe, książki, gazet, bajki dla dzieci itp. poddane wcześniej tzw. 4 wtajemniczeniu. Czytający, słuchający, oglądający nie zdają sobie sprawy, że są poddawani tajemnym i niewidzialnym siłom zła. Człowiek w grzechu ciężkim staje się całkowicie bezbronnym wobec tych oddziaływań. Tylko ludzie oddani Bogu, Matce Bożej , pokorni i czystego serca są skutecznie chronieni przez moc Bożą przez odczucie odrazy do tych oddziaływań choć są one niewidzialne. Człowiek grzeszsiy poddany ciągle tym oddziaływaniom od pewnego momentu zaczyna myśleć i działać inaczej niż myślał i działał. A najgorsze jest to, że nie wie, że się zmienił.
W odpowiednim czasie uczyni to co chce ukryty w nim zły duch, demon.. A gdy tak uczyni zostanie w drugą stronę oszukany i będzie myślał, że to on sam tego chciał. Co potwierdza fakt, że wielu ludzi wierzących wybiera do parlamentów, samorządów ludzi bezbożnych, zdemoralizowanych głosując na partie lewicowe i liberalne. W Polsce takimi partiami są SLD, Platforma Obywatelska, i częściowo PSL. Oznacza to, że nie wybiera tych co powinien tylko tych co chce ukryty w nim zły duch. Jest zrozumiałe, ze ateista wybiera ateistę, złodziej złodzieja, się jak człowiek wierzący może wybierać sługę szatana?? Jest to grzech śmiertelny prowadzący na wieczne potępienie. Bo ci wybrani ustanawiają potem prawa anty Boże i anty ludzkie. Nie tylko oni za to odpowiedzialni, ale także ci co na nich głosowali. Ja tego doświadczyłem jak nikt inny. Byłem ponad 20 lat opętany w tym 7 lat w sposób ukryty nie wiedząc co się ze mną działo. Badania psychiczne nic nie wykryły.
Dwóch niezależnych, wybitnych psychologów potwierdziło, że jestem całkowicie zdrowy o wybitnej inteligencji.
A jak się później okazało byłem opętany w sposób ukryty. Aleja wtedy nie wiedziałem, że te zjawiska są dla nauki nie do wykrycia. Do tego zdolni są tylko ludzie posiadający nadprzyrodzony Dar Ducha Świętego, rozeznawania duchów.
Np. taki dar miał Św. Ojciec Pio i wielu świętych. I mnie nędzy nad nędzami, nicości, prochowi ziemskiemu, po uwolnieniu z mocy szatana Bóg udzielił takiego daru pod koniec lat 90 XX wieku.
W moim przeżyciu i doświadczeniu ukryte opętanie objawiło się tym, że nagle straciłem wiarę, nagle przestała mi się podobać żona, nie chciałem dzieci, żądałem aborcji. Zdolny byłem tylko do czynienia zła i sprawiało mi to wielką przyjemność. Odczuwałem nie zrozumiałą dla mnie samego nienawiść do krzyża Chrystusa, różańca, Matki Bożej, kościoła. Strasznie nienawidziłem kapłanów. Traciłem sens istnienia. Ciągle myślałem o samobójstwie. Nie mogłem zrozumieć dlaczego miałem taką inteligencję i spryt do kłamstwa, manipulacji ludzi, zaspakajania swych egoistycznych pożądliwości. Niemożliwa była u mnie miłość i miłosierdzie dla rodziny i innych ludzi. Gdybym miał ateistyczna i wyzwolona feministkę za żonę to na pewno popełniłbym samobójstwo i cierpiał męki wieczne w piekle. Ale w mym strasznym nieszczęściu miałem wielkie szczęście, że miałem bardzo wierzącą i praktykującą żonę, która bardzo cierpiała ale nie zostawiła mnie. Szczegółowo opisałem do w „Liście do żony” w 2007 r.
Dopiero gdy w 1979 r. przyprowadzony na siłę przez żonę na Plac Zwycięstwa w Warszawie, gdzie Ojciec Św. Jan Paweł II wypowiedział słowa ” Nie stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Poczułem straszliwy wstrząs i usłyszałem w sobie, zimny i twardy głos szatana „oddany zostałeś mnie i ja cię nie opuszczę”. W tedy dopiero odzyskałem swawolną wolę bo poznałem przyczynę mej tragedii. Przez 13 lat walczyłem na śmierć i życie o uwolnienie od niego. Po uwolnieniu jest tak jakby się człowiek narodził na nowo. Jaka radość, jakie szczęście dla mnie i mojej rodziny. Szczegółowo opisałem to w swym świadectwie w 2006r.
Miliony ludzi nieświadomych swego zagrożenia korzysta z usług wszelkiej maści wróżbitów, spirytystów, bioenergoterapeutów, mistrzów sztuk i religii wschodnich. Reiki, Joga to otwarcie serca i duszy dla szatana. Jest to śmiertelny grzech przeciw pierwszemu przykazaniu bożemu. Ktokolwiek ciągle z tego korzysta i pasjonuje się tym ten na 100% zostanie opętany w sposób ukryty gdyż szatan się jest zainteresowany aby człowiek wiedział co się z nim stało. Żyje dalej ale nie wie, że jest już inspirowany i kontrolowany przez obcą ,inną inteligencję /złego ducha/.
Jest wielkim cierpieniem i bólem dla mnie, że na ten temat nie ma żadnych ostrzeżeń i pouczeń dla wiernych ze stron kościoła.
Analizując cel nr 6 nasuwa się pytanie dlaczego szatan tak bardzo pragnie eutanazji dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wiemy z Objawienia Bożego, że ludzie starsi, niepełnosprawni, cierpiący są-skarbem dla nieba, jeżeli swe cierpienia i troski łączą z cierpieniami Chrystusa Pana na Krzyżu. Dla zdrowych są możliwością zdobywania zasług o służebnej i ofiarnej posłudze miłości.
Jak wcześniej napisałem masoński liberalizm jest wielokrotnie groźniejszy od byłego jawnego totalitaryzmu, komunizmu i hitleryzmu, które mordując fizycznie niewinnych ludzi przyczynili się, że miliony ludzi zostało zbawionych a nawet świętych przez swa niewinną śmierć i wielkie cierpienie.
Bóg w swej wszechmocy wydobywa dobro ze zła.
Natomiast masoński liberalizm nie morduje fizycznie lecz morduje moralnie. Czyli to co jest powiedziane w ewangelii „nie bójcie się tego co może ciała zabić, bójcie się raczej tego kto duszę i ciało może zatracić w piekle”. Przez tajemne oddziaływanie na umysł i duszę , manipulację , kłamstwo, obłudę, cynizm powodują, że : sami ludzie dobrowolnie będą chcieli się uśmiercać, gdyż nie wiedzą o wartości cierpienia dla zbawienia. Człowiek obdarty z wiary nie widzi sensu cierpienia, dalszego istnienia życia w cierpieniu, ci co ze strachu nie zechcą poddać się eutanazji zostaną to tego zmuszeni przez swe egoistyczne i ateistyczne dzieci lub organizacje opieki socjalnej.
Po co płacić emerytury. Odpowiedni tajni agenci funduszów emerytalnych już działają w krajach zachodnich, a także częściowo już w Polsce.
Czy można sobie wyobrazić bardziej zakłamany i wyrafinowany system niż masoński liberalizm. A cóż powiedzieć o bajkach dla dzieci. Tu już została przekroczona granica piekła, każda bajka to magia, to okultyzm, to horror. W bajkach tych zło przedstawia się jako dobro a dobro jako zło. Np. do apokaliptycznych rozmiarów reklamowano i promowano książki o Harym Potezie i im podobne.
A przecież jest to śmiertelnie niebezpieczna książka dla duszy ludzkiej.
Ktoś powiedział, że chodzi tu o pieniądze. Według mnie nie chodzi o pieniądze gdyż te struktury zła posiadają ogromne środki finansowe. Chodzi tu o świadome, celowe, skoordynowane na wielką skalę promowanie magii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, okultyzmu, czyli o otwarcie na oścież serc i X dusz niewinnych dzieci dla sił piekielnych i o wieczną ich zgubę.
Pomimo ostrzeżeń Ojca Św. Benedykta XVI i słynnych egzorcystów świata na temat tej książki i jej podobnych. Wielu rodziców katolickich bezmyślnie kupuje dla swych dzieci te niebezpieczne książki. Wiadomo, że nikt nikomu nie zabroni czytania takiej czy innej książki. Ale jeżeli zostaną ostrzeżeni to wielu się uratuje.
Siła szatana i jego sług tkwi w jego ukryciu i nierozpoznawalności .Na tej naradzie dowiedziałem się jak wielkim zagrożeniem dla piekła jest Radio Maryja w Polsce. Jedyne medium na ziemi, które jest wolne od wpływów masonów. Moce piekielne nie mogą znieść, że miliony ludzi modli się jednocześnie i głoszona jest prawdziwa nauka Chrystusa Pana. Boją się aby podobne medium nie powstało w innych krajach. Są przerażeni, że nasyłani agenci do wyższej szkoły kultury społecznej i medialnej w Toruniu po spotkaniu z prawdziwymi mistrzami / profesorami/ dowiadują się prawdy i wielu z nich nawraca się na prawdziwą wiarę Chrystusa Pana. Chwytają się wszelkich niegodnych i haniebnych czynów aby zniszczyć to dzieło Boże i charyzmatycznego Kapłana Ojca Tadeusza Rydzyka. Boją się jawnego uderzenia aby nie było następnego Św. męczennika jak w przypadku Ks. Jerzego Popiełuszki.
Ks. Jerzy miał lżej gdyż w tamtym czasie wilk był jawny i znany. Obecny wilk jest zakryty i przez to bardziej niebezpieczny. Ubiera się w ornat i ma mszę ogonem miata. Dla sztucznie wykreowanego idola wielkiego deprawatora młodzieży polskiej Owsiaka gra tak zwana orkiestra. Jak napisałem w swym świadectwie na Sądzie Bożym ludzie wszystkich czasów zobaczą jak grała ta obłudna orkiestra i komu tak naprawdę grała. Oj głupi narodzie Polski dlaczego jesteś tak naiwny. Powiem cel owszem szczytny. Czy wiecie, że / organizator tego medialnego szoł dobrowolnie oddał się mocom piekielnym, nosi jawnie symbol ./ N szatana i organizuje współczesną sodomę i gomorę dla waszych dzieci, tzw. przystanek Woodstok.

Co czynić jak się bronić.

Musimy powołać Wszechświatowy ruch obrony cywilizacji życia . Idea niech wyjdzie z Polski z ojczyzny Ojca Św. Jana Pawła II. Należy połączyć wszystkie siły ludzi dobrej woli na całym świecie z błogosławieństwem Ojca Św. Benedykta XVI, Pod sztandarem Chrystusa Króla Wszechświata, Niepokalanej Maryi Dziewicy i Św. Michała Archanioła zatrzymamy cywilizację śmierci. Aby osiągnąć zamierzony cel musimy podążać dwoma drogami jednocześnie: -Nadprzyrodzoną Drogą Bożą i ludzką drogą, gdyż będziemy toczyli walkę z tajnymi strukturami zła na ziemi i niewidzialnymi mocami zła we wszechświecie.
Z tej supertajnej narady wynikłe że masoneria światowa ma do pokonania w zasadzie dwie przeszkody:
Kościół Rzymskokatolicki jako całość i wierny teren kościołowi jeszcze naród Polski.
Rosję jako państwo łącznie z Cerkwią Prawosławną.
Wobec powyższego zwracam się publicznie do Pana Premiera Putina w Rosji oddzielnym listem otwartym, który jest integralną częścią tego niezwykłego opisu. Proszę ludzi dobrej woli aby przetłumaczyli i napisali pismem rosyjskim. Wiem, że zostanie to przetłumaczone na wiele języków i umieszczone w Internecie. Mam nadzieję, że znajdą się na świecie odważni ludzie filmu i wyprodukują film w oparciu o ten opis. Sprawa jest niezwykłej wagi. Ktokolwiek pozostanie obojętny wobec tego to tak jakby sam siebie zniszczył, swoich najbliższych, swoje narody.

Zwracam się do:

– rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Stop barbarzyństwu, demoralizacji, deprawacji i homoseksualizmowi, wszelkiemu wynaturzeniu. Chodzi o was samych, wasze dzieci, wnuki. Niezależnie od tego czy jesteście wierzącymi czy niewierzącymi. Chodzi o elementarne człowieczeństwo. Nie pozwalajcie aby wmawiano dzieciom, że związek mężczyzny z mężczyzną, czy kobiety z kobietą to małżeństwo czy rodzina. Ustalcie skuteczne sposoby protestu. Np. w określone dni ni posyłajcie dzieci do szkół, kategorycznie domagajcie się zmiany programów szatańskich na wychowawcze programy ludzkie.
-dziennikarzy. Przyszedł czas abyście kategorycznie powiedzieli stop kłamstwu, zrzucili z siebie pęta tzw. politycznej poprawności. Ciągle myślę co się stało z tymi 4 dziewczynkami, które miał być ofiarowane lucyferowi przez zgwałcenie ich i żywcem wrzucone do ognia. Przypomniał mi się prawdziwy przypadek 12 letniej dziewczynki, którą matka prowadziła do pedofilów z Europy na wyżywanie się. Matka miała otrzymać pieniądze od tych zwyrodnialców. Działo to się w momencie, kiedy ogromne fale tsunami uderzyły w rozpustne plaże i hotele. Przed samym wejściem do hotelu fale zalały cały sodomski hotel a także matkę dziewczynki. Przez 7 dni i nocy 12 letnia dziewczynka unoszona była na falach oceanu indyjskiego wśród krwiożerczych rekinów. Kiedy fale ponownie wyrzuciły ją na brzeg było poruszenie. Wydawało się, że cały świat będzie o tym krzyczał i byłby na pewno krzyczał gdyby nie fakt, że cudownie uratowana dziewczynka modliła się do pięknej Pani, której Imię Niepokalana Maryja Dziewica i ta Pani obroniła ją przed rekinami i utonięciem. Nie wiadomo skąd ta islamska dziewczynka wiedziała o Matce Bożej. Moce piekielne niezależne jak są nazywane w islamie nie dopuściły aby świat się dowiedział kto cudownie uratował tą dziewczynkę. Takie właśnie dziewczynki prawdopodobnie są porywane w tych krajach aby je potem w okrutny sposób zamordować w czasie rytuałów masońskich. Masoni wobec całego świata pokazują się jacy to oni oświeceni, postępowi a w rzeczywistości są to bestie groźniejsze od zwierząt.
Gdyby taki sam przypadek zaistniał w Ameryce czy Europie na pewno świat by się o tym też nie dowiedział. Jest tzw. masońska poprawność polityczna. Wy dziennikarze dobrze wiecie jak obecnie jesteście zniewoleni przez swych poprawnych politycznie mocodawców. Dobrze o tym wiedzą np. dziennikarze TVN, Polsatu, gazety wyborczej itp.

kobiety
a/ które dokonały aborcji
b/ które zamierzają to uczynić.
Jak wiecie w telewizji a szczególnie w jednej komercyjnej promowana jest aborcja. Do specjalnie manipulowanego programu zapraszane są kobiety, które dokonały wielokrotnej aborcji i publicznie szczycąc się tym. Być może czynią to za pieniądze, ale występują też kobiety, które mówią, że mają wyrzuty sumienia, ale program jest tak prowadzony, aby była promocja i zachęta do aborcji.
Znana mi pani socjolog głęboko wierząca w Boga zapragnęła przeprowadzić wywiad zjedna z takich kobiet, która publicznie szczyciła się z tego, że dokonała wielokrotnej aborcji. Poprosiła mnie o udział w tym wywiadzie. Po wielo miesięcznych trudach doszło do spotkania.
Na pytanie czy to prawda co mówiła w telewizji odpowiada, że zna kobietę , którą namawiano do takich wyznań ale ją nikt nie namawiał, gdyż ona rzeczywiście nic sobie z tego nie robi i nie ma wyrzutów sumienia.
Jest ateistką, feministką i dla niej to nic. Poprosiliśmy ją aby się zgodziła na odmówienie w jej obecności specjalnej modlitwy. Odpowiedziała, proszę to robić szybko, gdyż ja w te bzdury nie wierzę. Zapłaciliście mi za wywiad i to muszę się i na to zgodzić.
W trakcie modlitwy zostaliśmy nagle zablokowani. Nastąpiła niezwykła cisza i jakby z oddali słychać zbliżający się coraz głośniejszy głos płaczącego dziecka. Słyszalny głos dziecka okrążył nas i oddalił się, Za chwilę drugi, trzeci i następny głos płaczącego dziecka.
Ta kobieta wiedziała ile dokonała aborcji i tyle było płaczących głosów dzieci. Nie ma mowy o złudzeniu, gdyż wszyscy troje własnymi zmysłami realnie to słyszeliśmy. Nawet odczuliśmy powiew przesuwanego powietrza prze te dzieci.
Głos i niezmierny żal tych płaczących dzieci był nie do przeżycia. Nie ma na ziemi istoty ludzkiej a szczególnie kobiety, która z samej istoty stworzona jest do miłości i dawania życia aby mogła spokojnie to przeżyć. Ponad 2 godziny nie byłem w stanie nic powiedzieć ani ruszyć się z miejsca. Kobieta, która przed modlitwą mówiła, że to dla niej nic to nie dzieci tylko kawałek ciała, które wrzucono do foliowego worka. Straciła przytomność z przeżycia. Bo jak wyżej napisałem nie ma na ziemi takiego serca, które na płacz tych dzieci nie pękło by z przeżycia i bólu. Nagle zrozumiała swój błąd, doświadczyła istnienia świata nadprzyrodzonego. Przekonała się, że każde poczęte życie, to dziecko z duszą nieśmiertelną.
Po trzech dniach sama skontaktowała się z panią socjolog i błagała o pomoc co ma dalej czynić. Zapragnęła publicznie to wszystko ujawnić w tej telewizji, w której występowała. Myślała, że to telewizją która głosi prawdę, nie wiedziała, że jest kierowana przez ludzi ateistycznych i masonów. Nawet nie wpuszczono ją do budynku. Pisma wysłane nie były rejestrowane tylko wrzucane do kosza.
Z bólu i rozpaczy nie wiem czy nie postradała zmysłów. Nie wiadomo co się dalej z nią dzieje. To wydarzenie niech będzie ostrzeżeniem dla tych kobiet i dziewcząt, które zamierzają dokonać aborcji. Dla tych co na nieszczęście to uczyniły niech będzie naglącym wołaniem do czynienia pokuty, modlitwy, postu i duchowej adopcji dziecka poczętego. Cierpienia złączone z cierpieniem Chrystusa na Krzyżu.
Błagać trzeba o nieskończone miłosierdzie. Jezus Chrystus miłość odwieczna i nieskończona przebaczy. Ale biada dla tych co nie czują takiej potrzeby i dla tych co zachęcają i zmuszają do aborcji – chorych.
Jak wcześniej napisałem w świadectwie i apelu do chorych w 2006 r.
Wielu ludzi korzysta z wszelkiej maści tzw. uzdrowicieli bioenergoterapeutów. W tej dziedzinie szatan osiągną najwyższy stopień zwodzenia i oszustwa Wykorzystał naturalne pragnienie każdego człowieka do zdrowia w sytuacji choroby. Ci uzdrowiciele nie wykorzystują naturalnych praw materii, tylko posługują się kłamstwem, iluzją, wykorzystują naiwność wielu ciężko chorych ludzi. Wśród nich są prawdziwi szarlatani, mający kontakt z mocami piekielnymi. Kierują się tylko rządzą panowania, chciwością niegodziwego zysku i bogacenia się. Ktokolwiek korzystał z ich usług a chwilowo poczuł się lepiej niech wie, że jest to powód do największego zaniepokojenia i lęku. Szatan za swą usługę zażąda wielkiej ceny już w tym życiu nie mówiąc, że jest to wielki grzech , który prowadzi do ukrytych zniewoleń. Doświadczyło tego wielu ludzi. Podaje się, że w Polsce działa około 70 000 tych uzdrowicieli. Dla porównania w Polsce posługuje tylko około 70 kapłanów egzorcystów, czyli 1000 razy mniej.
Jeżeli kto ktokolwiek z niewiedzy lub za namową, korzystał z tych usług, powinien dokonać generalnej spowiedzi i poddać się surowej pokucie. Przecież od choroby ciała mamy prawdziwych lekarzy a od choroby duszy a także i ciała mamy boskiego lekarza naszego Pana Jezusa Chrystusa i jego ukochaną Matką Niepokalana Maryję Dziewicę. Gdyby ktoś kto korzystał z tych usług poczuł
w sobie obcą inteligencję lub coś co pogwałca jego wolną wolę to niech niezwłocznie szuka ratunku i pomocy u katolickich kapłanów i egzorcystów. Ale niech ręka boska broni abv szukał pomocy u tak zwanych ezoretyków, samozwańczych szarlatanów, bo jak wcześniej napisałem nie może przecież sługa szatana wypędzić szatana z człowieka. Skończy to się jeszcze większą tragedią.

DO MŁODZIEŻY,

-Miliony z was nie jest świadomych zagrożenia pasjonuje się i często słucha satanistycznej muzyki rockowej. Począwszy od 60 lat ubiegłego wieku zespoły te są wspierane i finansowane przez światową lożę masońską „Iluminatii” . W muzyce tej występują trzy stopnie wtajemniczenia, o których słuchający nic nie wiedzą Muzyce tej oddaje się część i uwielbia szatana.
Np. w Brazylii w śród tych co słuchali tej demonicznej muzyki Micka Jaggerra zespołu Roling Stones ponad 122 tys. zostało opętanych w sposób ukryty a 666 w sposób jawny. Tysiące młodych ludzi popełniło samobójstwo i dalej popełnia.
Podobne zjawiska dzieją się też na tzw. „Przystanku Wodstock organizowanym przez Jerzego Owsiaka sztucznie wykreowanego idola przez liberano-masońskie media. Kochany młody człowieku nie piszę aby ci zakazywać słuchać tej muzyki, masz wolną wolę. Jako człowiek, który doświadczył niewoli szatana mam obowiązek prawo i obowiązek cię ostrzegać.
Szczegółowo to opisałem JJ części swego świadectwa w 2006 r. Ale biada dla tych, którzy wiedzą o tych zagrożeniach ale nie ostrzegają niezależnie czy to są osoby świeckie czy duchowne.

do duchownych.

Nie bójcie się szatana. Bójcie się ciężkiego grzechu, zdrady Chrystusa Pana. Kto boi się zdrady Chrystusa Pana i ciężkiego grzechu tego BARDZO BOI SIĘ SZATAN.
Ludziom bez reszty oddanych Bogu i Jego Matce Maryi, pokornym szatan nic nie uczyni. Natomiast jest on panem życia i śmierci ludzi buntowniczych, pysznych, niepoprawnych grzeszników itp. Głoście całą prawdę. Nie bójcie się głosić prawdy o osobowym istnieniu szatana, karze wiecznej w piekle, o sądzie Bożym po śmierci. To zaniechanie jest główną przyczyną, że zanikła Bojaźń Boża wśród wiernych. Jest to największy sukces szatana, że przestaną wierzyć w jego istnienie. Można zadać pytanie co uczyni Bóg z tymi co widzą jak wilki pożerają nieświadome zagrożenia owca, a oni nie tylko, że ich nie bronią ale nawet nie ostrzegają o zagrożeniu.

USTALENIA KOŃCOWE

OSTATECZNIE ZOSTAŁO POTWIERDZONE, ŻE BOGIEM DLA MASONERII JEST WŁADCA KRÓLESTWA CIEMNOŚCI /PIEKŁA/ ZŁY DUCH – LUCYFER.
Z pośród złych ludzi, którzy mu się świadomie i dobrowolnie oddali na całą wieczność wybiera tzw magów. Z ich pomocą w sposób tajny kieruje całą strukturą zła na ziemi.
Tylko magowie są wtajemniczeni w jaki sposób nawiązywać kontakty z demonami w czasie rytuału.
Najczęściej są to kontakty słuchowe. Ale w sytuacjach wyjątkowych są kontakty realne w sposób
widzialny i słyszalne, odbierane wszystkimi zmysłami jak ten, w którym ja uczestniczyłem.
Magami w masonerii są osoby tylko pochodzenia żydowskiego. Ilu ich jest nikt nie wie. W porozumieniu z szatanem wybierają wybranych z wybranych i tylko ich kompleksowo wtajemniczają co do celów i planów. v
Pozostali członkowie masonerii są utrzymywani w ciągłym kłamstwie i nieświadomości. W lożach poddawani są iluzji i praniu mózgu. Wśród nich są wybierani tajni agenci, którzy piastują różne stanowiska w polityce, gospodarce, sądownictwie, wojsku, strukturach wychowawczych i naukowych realizują tajne ich cele. To przez nich moce zła kierują cywilizacją śmierci a na salonach i polityce obowiązuje polityczna poprawność.
Magom i najwyżej wtajemniczonym szatan obiecuje szczęście po śmierci i przyszły ziemski Raj na ziemi.
Wizja piekła pokazała jakie to szczęście ich czeka po śmierci i co z nimi robią demony w piekle.
Wg objawienia bożego przeciwnikiem Chrystusa Pana jest zły duch lucyfer. Na
Ziemi jedynym przeciwnikiem masonerii jest kościół rzymsko-katolicki z Ojcem Św. na Stolicy Piotrowej.
Jest pytanie dlaczego dwóch satanistów i trzech masonów zostało spalonych przez nieznany ogień. Jest zastanawiające dlaczego ten ogień najpierw rozrywa od wewnątrz całe ciało, spalając je całkowicie a dopiero na końcu pali nie rozerwane serce i głowę. Wg mnie ale tylko wg mnie, zarówno ci sataniści jak i masoni oddali swe ciało i duszę szatanowi na całą wieczność czyniąc to świadomie i dobrowolnie. Kiedy przekroczyli graniczę krytyczną w czasie wizji piekła własnymi zmysłami i rozumem poznali rzeczywistą prawdę. Doznali na pewno wielkiego wstrząsu i przerażenia. Szatan jako inteligentny byt osobowy wiedział, że jeżeli oni to przeżyją to mogą próbować uwolnić się z jego mocy i ostrzec pozostałych, że są oszukiwania, ogłupiani i prowadzeni na wieczną zgubę. Wiadomo, że mocą ludzką to jest własnymi siła nie byli by do tego zdolni. Ale zwracając się o pomoc do kościoła katolickiego mogli by zostać uratowani. I w tym chyba tkwi istota dlaczego zostali spaleni. Oddając się ostatecznie szatanowi byli jego całkowitą własnością, gdyż Bóg szanuje wolną wolę i wolny wybór człowieka. Szatan nie chcąc ryzykować postanowił ich spalić, gdyż w tym momencie byli całkowicie jego własnością. Podobnie i analogicznie można wytłumaczyć sytuację i postępowanie Judasza. Sataniści i masoni dopuszczają się większego grzechu niż Judasz, bo Judasz zdradzając Chrystusa Pana nie wiedział, że on Zmartwychwstanie i potwierdzi, że jest prawdziwym Bogiem. Na pewno słyszeli i wiedzieli czego naucza kościół ale świadomie i dobrowolnie odrzucili tą prawdę. Kiedy Judasz zrozumiał, że popełnił wielkie zło wpadł w rozpacz.
Jest to stan umysłu i duszy, w którym szatan wmawia człowiekowi, że nie ma dla niego ratunku. Tylko skończyć z sobą, czyli popełnić samobójstwo.
Gdyby w tym czasie zwrócił się o pomoc i ratunek do Jezusa Chrystusa uznając swą winę , byłby uratowany, ale będąc we władzy szatana nie miał woli i siły i zginął wiecznie. Jak ci spaleni sataniści i masoni. Niech to będzie ostrzeżenie dla wszystkich, tych którzy czynią podobnie niezależnie kim są i jak się nazywają.
Sprzymierzeńcami masonerii na ziemi są wszelkie pogańskie religie i wierzenia, łącznie z buddyzmem, hinduizmem i sektami materializm praktyczny i wszelkie prądy filozoficzno-społeczne, sprowadzające człowieka do rangi zwierzęcia, który ma myśleć tylko o napełnieniu brzucha i swych egoistycznych pożądliwości ach. – W polityce masoneria opanowała partię liberalne i lewicowe. Platforma Obywatelska w Polsce jest całkowicie opanowana przez agentów masonerii. Największym zagrożeniem dla Europy, Ameryki i wielu innych krajów jest to, że masoneria opanowała media. Aby pokonać masonerię na ziemi w sensie ludzkim trzeba pozbawić ją siłą środków przekazu lub powołać nowe niezależne. Jedyne niezależne i wolne od masonerii jest medium Radio Maryja i telewizja Trwam, Nasz Dziennik, WSKS i M w Toruniu, które w prawdzie służą Bogu, Kościołowi, Narodowi Polskiemu i przyjaźni między narodami według prawdy historycznej. 2 tego właśnie powodu siły piekielne i ich ziemscy słudzy tak zawzięcia walczą z nimi.

ZAKOŃCZENIE

KTOKOLWIEK TO PRZECZYTA NIECH NIE POZOSTANIE OBOJĘTNY. SPRAWA JEST NAJWYŻSZEJ WAGI. CHODZI O ISTNIENIE CYWILIZACJI ŻYCIA. Proszę o kserowanie i dalsze rozpowszechnianie, przesyłając do różnych instytucji, szkół mediów i osób prywatnych. Może ktoś zechce wyprodukować film w oparciu o mój opis wydarzeń. Jak wcześniej napisałem ja nie mogę się ujawnić nie chcę być znany ani za życia ani po śmierci. Co by się stało gdybym 1998 r. zgłosił wymiarowi sprawiedliwości o dwóch spalonych satanistach i śmierci trzeciego. Ten właśnie wymiar sprawiedliwości byłby dla mnie największym zagrożeniem Gdyż tam najwięcej jest masonów. Zostałbym w skrycie, zabity. W ostatniej chwili usłyszałem wewnętrzny głos: „nie czyn tego bo zostaniesz zabity, przed tobą wiele tajemnic do odkrycia, które musisz ujawnić światu”.
Dzięki temu ostrzeżeniu uratowałem życie i zostało ujawnionych wielu nieznanych zjawisk dla współczesnych ludzi.
Nikt by nie wiedział o 1,2,3, i 4 wtajemniczeniu w mediach i szkodliwości muzyki rockowej. Gdybym nie napisał listu otwartego do ks. Tadeusza Isakiewicza-Zaleskiego to byłby on zdradziecko zabity w nocy – 2/3 maja 2007 r. o którym on może nawet nic nie wie. Ale ci co to planowali dowiedzieli się, że istnieje osoba, której dano było poznać ich zdradzieckie plany i z tego powodu zaniechali tej zbrodni. Na 9 dni przed odkryciem największej tajemnicy masonerii miałem bardzo uporczywe pokusy aby się ujawnić. Ale uratowało mnie posłuszeństwo spowiednikowi. Gdybym nie posłuchał spowiednika to być może nie dostąpiłbym łaski do odkrycia tajemnicy masonerii. Jak wielkie znaczenie ma posłuszeństwo kościołowi. Ujawnienie tajemnicy otworzy dla wielu oczy. Wiele o masonerii napisano ale nikt z piszących nie uczestniczył ich największym rytuale zastrzeżonym tylko dla wybranych z wybranych pochodzenia żydowskiego. A jeżeli kiedykolwiek uczestniczył to podobnie jak masoni został oszukany, zwodzony i ogłupiony. Tylko dzięki niezwykłej Łasce Bożej i Jego Mocy można było odkryć tą tajemnice. Bardzo proszę każdego co ze mną się spotkał, choć nie zna mej tożsamości niech zachowa to w tajemnicy, będą różne pokusy. A nawet siły zła mogą zastosować prowokację, że rzekomo osoba ta ujawniła się i nie wierzcie sługom piekła.
Oni mogą spowodować, że rzekomo ujawniona ta osoba za pieniądze może głosić różne herezje aby podważyć moje świadectwa. A osoby, które domyślają się mej tożsamości mogą zaprotestować, że to nie ta osoba i w ten sposób mogą być wciągnięte w niebezpieczną grę. Proszę nie dać się sprowokować. Jak wcześniej napisałem wielu się tylko domyśla. Ja pomagam tylko anonimowo i bezinteresownie, nawet ci, którzy uczestniczyli różnych zdarzeniach nie znają mej tożsamości. Dla mnie ludzkie uznanie nic nie znaczy. Jedyną moją radością, szczęściem i sensem istnienia jest Bóg. w Trójcy Św. Jedyny Ojciec, Syn i Duch Św. Miłość odwieczna i Nieskończona a także Matka Boża, Najświętsza Maryja Panna Niepokalana zawsze Dziewica, która jest Córką Ojca, Matką Syna i Oblubienicą Ducha Św.. Czy można sobie wyobrazić większe szczęście niż życie wieczne w Bogu.

Z Bożym błogosławieństwem

14 marzec 2009r. Długopis

Komentarzy 79 do “ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII”

 1. 3pm said

  Taka jest prawda o otaczającej nas rzeczywistości!

  Odwieczna walka CYWILIZACJI ŻYCIA (Bóg, oświeceni Duchem Świętym – Kościół Katolicki) i CWYWILIZACJI ŚMIERCI (szatan, sataniści – sekta lucyfera – oświeceni jego światłem iluminaci czyli masoneria, ) weszła w fazę kulminacyjną!

  Jej celem jest walka o KAŻDĄ Duszę!!!

  To świadectwo każdy powinien przeczytać i rozesłać do wszystkich znajomych!

  • kbhr said

   Uśmiałem się!! Naprawdę. Jestem pod wrażeniem tych bzdur, które tu czytam…. 🙂 Wiedziałem, że istnieją sekty, religia ale nie sądziłem, że w cywilizowanym świecie można mieć takie poglądy, że wszystko co niezrozumiale kojarzy się z szatanem. To średniowiecznie myślenie.

  • papa said

   ale bzdury, czegoś tak idiotycznego dawno nie czytałem. Ludzie czy wy jesteście tacy infantylni ?Czy to jakieś przedziwne stany chorobowe umysłu się was trzymają że wierzycie w te brednie ?1

 2. 3pm said

  „Wskazałem mu trzech pewnych biskupów do jego wyboru, aby najpierw przedstawił tę sprawę wybranemu biskupowi na zasadzie spowiedzi a następnie z wybranym biskupem udał się do Rzymu i tam wobec całego świata ujawnił całe to zdarzenie.
  Powiedziałem mu, że stanie się najsławniejszym nawróconym masonem jaki kiedykolwiek żył wcześniej. Miał to uczynić do 30 grudnia 2008 r. Niestety zginął tragicznie parę miesięcy przed tą datą. Czy był to prawdziwy wypadek wie -tylko Bóg. Czy miało do jakiś związek z tym niezwykłym zdarzeniem? Ja tego nie wiem. Tajemnicę zabrał do grobu.”

  Jak czytam ten fragment to przypominam sobie pewne tragiczne wydarzenie z tego okresu, byc może jest to tylko zbieg okoliczności…?

  „Bronisław Geremek… Zginął 13 lipca 2008 w wypadku drogowym na drodze krajowej nr 2 w Lubieniu[15] w powiecie nowotomyskim. Prowadzony przez niego samochód osobowy marki Mercedes zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem dostawczym Fiat Ducato[16]. Według prokuratora przyczyną wypadku było zaśnięcie za kierownicą.

  Pogrzeb Bronisława Geremka odbył się 21 lipca 2008 i miał charakter państwowy. Msza święta żałobna odbyła się w katedrze św. Jana w Warszawie. Mszę celebrowali abp Kazimierz Nycz i abp Tadeusz Gocłowski. Bronisław Geremek został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Podczas uroczystości pogrzebowych przemawiali: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Janusz Onyszkiewicz, Henryk Samsonowicz, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Hans-Gert Pöttering, Adam Michnik i Marek Edelman.”

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Geremek

  • Optymista said

   Jeśli data 30 grudnia 2008 jest prawdziwa, to wystarczy tylko sprawdzić czy przed tą datą zginął jakiś polski eurodeputowany. Wydaje się, że 3pm ma rację co do osoby.

  • Józef Piotr said

   ggg– a ile szkód wyrządził Polsce i Polakom ? Tylko sam Pan Bóg wie. Załóżmy że jest to trafne .
   Jak wielkie szkody są ktore Polsce ., Polakom i Polskości uczynił .
   Szkody te można wymienić w nieskończonóść , jest ich dużo , bardzo dużo.
   Podłością jego było to że „udając Polaka” poczuł zwierzęcy „zew krwi” znamienny dla wilków.
   Ba nawet wilki pamiętają ( co widzimy na filmach przyrodniczych) kto ich karmił i odchował w młodości (przypadki osierocenia szczeniąt wilka i dalszej opieki człowieka nad nimi ąz do dorosłiści) i dlatego po kilku latach liżą ręce spotkanych swoich dawnych opiekunów.
   Pamiętamy że tutaj życie uratowali mu polacy , odchowali , wykształcili , niby wszczepili wiarę , ale i tak nie pomogło. Przeszedl na pozycje skrajnie wrogie i kąsał , gryzł , „złożeczył ” wszystkiemu co polskie.
   Tak jak inni ze świątyni Szatana!!!!

 3. jowram said

  2 luty 2011

  Po Komunii Świętej Matka Boża ukazała się cała w światłości. Z Jej matczynych rąk wychodziły złociste promienie, które spadały na dół i rozświetlały wszystko wokół.

  MATKABOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pisz, człowiecze.
  Kochane dzieci! Przychodzę do was z Moim matczynym błogosławieństwem, by umocnić waszą wiarę, abyście nauczyli się być prawdziwymi świadkami Mojego Boskiego Syna. Pragnę, aby także i wasze oczy „ujrzały zbawienie” (Łk.2.30), dlatego Bóg posyła Mnie do was, aby dodać wam otuchy i zapewnić was o Mojej matczynej pomocy. Zwrócenie się do Boga: Ojcze, jest w pełni naśladowaniem Mojego Boskiego Syna. On pragnie, abyście się do Niego zwracali jak dzieci do najlepszego Ojca, bo pragnie z wami ciepłej i bezpośredniej relacji. Gdyby ludzie uważali Boga za Ojca, a siebie za Jego dzieci, jak bardzo uwielbialiby Jego Majestat i byli bardziej szczęśliwi! Wtedy ich życie stałoby się hymnem uwielbienia, a dziecięca ufność zamieszkałaby w ich sercach. Jakże wtedy mogliby rozważać i czerpać z nieskończonego Miłosierdzia Bożego! Wtedy zrozumieliby jak bardzo Bóg pragnie ich dobra i szczęścia. Lecz niestety, ludzkość odwraca się od Ojca i dlatego odczuwa konsekwencje swojej pychy i arogancji. To pokolenie zupełnie odwróciło się od Źródła światła i podąża w ciemności. To pokolenie unicestwia się, ponieważ nie ma szacunku dla życia i zabija je. Prawdziwa wiara upada, ponieważ pycha ludzka zagasiła ogień żarliwości i pobożności wśród wielu. Dzisiaj tak niewielu troszczy się o tradycję, a przede wszystkim o szacunek i uwielbienie dla Boga. Człowiek hołduje siebie i swoje zdobycze techniki, które – jak sami widzicie – bardziej służą podporządkowania sobie wszystkiego, by mieć pełną kontrolę nad wszystkim i wszystkimi. To wy sami wepchnęliście się w te sidła, ponieważ bardziej słuchaliście pokus szatana niż słów Bożych.
  Jako Matka nie zatrzymałam Jezusa dla siebie, lecz ofiarowałam Go Bogu i wam, Moje drogie dzieci, z całą konsekwencją Mojego fiat. Zgodziłam się ze wszystkim, co Bóg dla Mnie przygotował: przyniosłam Jego Syna do świątyni, ofiarowałam i zgodziłam się na miecz. Wy także jesteście Moimi dziećmi, które noszę w Moim Łonie. Was także pragnę ofiarować Ojcu. Oczekuję tylko na waszą współpracę, na waszą gotowość, abyście świadomie poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Wraz ze Mną i w zjednoczeniu z Moim Sercu spotkacie Boga, by otrzymać światło dla waszego życia. Skoro wy ofiarowaliście się Mnie, tak i Ja ofiaruję was Mojemu Boskiemu Synowi. Moje Serce ofiaruje Bogu to, co ma najcenniejsze, a wy, Moje kochane dzieci, jesteście bardzo drogie Mojemu Niepokalanemu Sercu. Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że poprzez wasze ofiarowanie się Bogu wchodzicie w Jego życie. Taka ofiara jest aktem miłości i prowadzi do Miłości. Duch Święty przyprowadził Mnie i Józefa do świątyni i ten sam Duch sprawi, że i wy będziecie mogli poświęcić wasze życie Bogu, jeśli tylko tego zapragniecie.
  Mówię wam o tym wszystkim, Moje dzieci, abyście byli zdolni do dawania, do ofiarowania w radości, która jest znakiem człowieka, który należy do Boga. Wasze ofiarowanie się jest znakiem wypełnienia się tego wszystkiego, co podoba się Bogu. Ta radość powinna przenikać wasze serca.
  Teraz, gdy świat odwrócił się od Boga, pogrążył się w ciemności wy musicie stać się prawdziwym światłem. Wydarzenia, które stoją przed wami, będą wymagały od was prawdziwego świadectwa wiary. Wyznawcy fałszywego proroka pod znakiem półksiężyca wystąpią wkrótce przeciwko Europie i Ameryce, gdzie pokażą swoją siłę. Musicie być jednak świadomi tego, że rządy waszych krajów już wcześniej umożliwiły im drogę do ich działań, ponieważ w imię fałszywej tolerancji zezwoliły na ich działalność, by zburzyć fundamenty chrześcijańskiej Europy. Ta „tolerancja” odwróci się wkrótce przeciwko ich własnym decyzjom.

  Wzywajcie Mnie jako Obrończynię wiary. Ten tytuł ma szczególne znaczenie i uzasadnienie dla chrześcijańskiej Europy, która wzywała Mojego wstawiennictwa w trudnym czasie. Ja obroniłam ludy Europy przed inwazją islamu, broniłam wiary poszczególnych społeczeństw. Moim zadaniem jest obrona Moich dzieci przed wrogami wiary chrześcijańskiej i troska o zachowanie wiary oraz wspomaganie wiernych w prowadzeniu życia zgodnie z Bożymi przykazaniami.

  Dlatego teraz właśnie jest czas, abyście dawali świadectwo waszej wiary. Europo, obudź się! Nie odrzucaj Boga i Jego praw! Powróć i nawróć się do Chrystusa, do Źródła światła, abyś mogła zaświadczyć o twoim posłannictwie dla innych narodów, które przyjęły Ewangelię Mojego Syna od ciebie.
  Drogie dzieci, umacniajcie waszą wiarę. Nie lękajcie się niczego, lecz zaufajcie Mojemu Synowi i Mojemu Niepokalanemu Sercu.
  Kocham was, Moje drogie ziemskie dzieci i błogosławię wam z Mojego matczynego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 4. W innych krajach też sa grupy ludzi którzy widzą co się dzieje na świecie. Znalazłem taka stronkę w języku włoskim http://www.gruppodellamoredellasstrinita.it . Nazywają sie Gruppo dell Amore Della SS Trinita. Nie znam języka ale to co udało mi się przetłumaczyć translatorem przekazują jakieś orędzia Matki Bożej, Pana Jezusa i Boga Ojca. Mają również swój kanał na Gloria.tv . Zauważyłem że na tym kanale mocno rozpowszechniają we wszystkich językach jakies orędzie z 6 lutego tego roku. Jest tez przez nich zrobiony filmik w języku polskim widać że bardzo słabo przetłumaczony ale jest. Znaczyło by to że to orędzie uznali za bardzo ważne i dlatego we wszystkich językach go montują żeby powiadomić jak najwięcej ludzi. Dzięki im za to że nas chcą powiadomić mimo kiepskiego tłumaczenia.
  Filmik tutaj
  http://gloria.tv/?media=128887

 5. Józef Piotr said

  Wystarczające , aby zrozumieć

 6. Zbyszko said

  Kto w takim razie może być naczelnym masonem na Polskę?… może warto by było by zapoznał się z tym tekstem

  • Paweł said

   Lista Masonów

   Przedstawiam listę masonów, którzy pojawiają się w wielu miejscach internetowych i książkach.
   Publikacje zaczynam od trzech nie największych, ale najbardziej wpływowych masonów na dzieje polskiego narodu.
   Winston Churchill
   Winston Churchill contributed to Freemasonry his entire life
   źródło: Wikimedia Commons
   Winston Churchill był dwa razy premierem Wielkiej Brytanii i honorowym obywatelem Stanów Zjednoczonych. Był członkiem Studholme Mason Lodge nr 1591 w Anglii.
   Polacy wierzyli w jego dobre intencje w 1939 roku, kiedy Hitler napadł na Polskę.
   Również w Jałcie premier Wielkiej Brytanii sprzedał Polskę.
   Okazuje się że Churchill nie był zdrajcą Polski.
   Zdrajca to ktoś kto stoi po jednej stronie, aby za chwilę przejść na drugą stronę.
   Wielka Brytania, Związek Radziecki i USA nigdy nie byli po stronie Polski. Oni grali swoją grę, a rolą Polski było służenie im.
   Inicjacja: May 24, 1901
   Franklin D. Roosevelt
   Franklin D. Roosevelt was an honorary member
   źródło: Wikimedia Commons
   Roosevelt był gubernatorem Nowego Jorku i 32-im prezydentem USA.
   Był honorowym wielkim mistrzem Zakonu DeMolay i częścią Holland Lodge nr 8, w Nowym Jorku.
   Inicjacja: October 11, 1911
   To Roosevelt był twórcą potęgi Związku Radzieckiego.
   Do 1946 roku USA wysłała w towarach, technologiach, walucie około 250 milionów dolarów do Związku Radzieckiego. Za co Stalin mu podziękował.
   Roosevelt nigdy nie był sojusznikiem Polski.
   Druga wojna światowa i dojście Hitlera do władzy było sponsorowane przez przemysł amerykański.
   W książce „Nowy porządek świata – odwieczny plan tajnych stowarzyszeń” William S. Still pisze: „Niemiecki gigant chemiczny I.G. Farben otrzymał po I wojnie światowej 30 milionów dolarów pożyczki z National City Bank Rockefellera. Szybko rozwinął się on do rangi największego koncernu chemicznego na świecie. Po II wojnie światowej dochodzenie Departamentu Wojny USA ujawniło, że bez ogromnych zasobów I.G. Farben „prowadzenie wojny przez Niemcy byłoby nie do pomyślenia lub niemożliwe”. Gdy w 1939 r. Niemcy gotowi byli zaatakować Europę Zachodnią, Standard Oil Rockefellera z New Jersey sprzedał I.G. Farben paliwo lotnicze za 20 milionów dolarów”.

   Stalin
   stalin
   Stalin był chorobliwym dyktatorem i największym zbrodniarzem wszechczasów.
   W książce „Architects of Deception”, Jyri Lina pisze, że Roosevelt, Churchill, Lenin, Trotsky and Stalin byli masonami.
   Jim Shaw były Mason 33 stopnia, który opuścił zakon i napisał książkę „Śmiertelna Pułapka” powiedział: ”Na słynnym zdjęciu z konferencji w Jałcie widoczni są wszyscy trzej Roosevelt, Churchill, Stalin – wszyscy trzej masoni”.

   Hitler
   hitler
   Hitler nie był masonem, ale okultystą.
   W książce „Nowy porządek świata – odwieczny plan tajnych stowarzyszeń” William S. Still pisze: Adolf Hitler był bezpośrednio związany zarówno z najmroczniejszymi formami niemieckich tajnych towarzystw okultystycznych, jak i z bardziej subtelnymi grupami finansjery. Praktycznie wszyscy autorzy piszący o Hitlerze wspominają o jego zamiłowaniach okultystycznych. Jak pisze Joseph Carr, „Wiemy, że Hitler i jego najwyżsi dostojnicy byli albo adeptami nauk tajemnych albo zupełnymi satanistami”. Według Carra, w młodości Hitler znajdował się pod wpływem co najmniej dwóch magów austriackich. Pierwszy z nich, Georg Lanz von Liebenfels, żył w Wiedniu w Austrii w tym samym czasie co młody Hitler.
   Liebenfels założył w Wiedniu około 1907 r. organizację pod nazwą „Zakon Nowych Templariuszy”, obierając swastykę za symbol swojej nowej organizacji. Grupa ta nie była niczym innym jak współczesną niemiecką wersją templariuszy. W 1932 r., w liście do jednego z nowo inicjowanych członków swojej loży Nowych Templariuszy, Liebenfels napisał, że Hitler jest jednym z jego uczniów i że pewnego dnia „stworzy on ruch, który wstrząśnie światem”.
   Lecz doszedłszy do władzy, Hitler zaczął obawiać się swoich dawnych przyjaciół i nauczycieli okultystów. Po 1938 r., gdy naziści najechali Austrię, Liebenfelsowi zabroniono pisać cokolwiek celem publikacji. Wydaje się, że Hitler czul się szczególnie narażony na ciosy ze strony tych, u których zdobył swoją wiedzę tajemną.
   Polscy Masoni:
   Andrzej Olechowski – założył wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim Platformę Obywatelską. Jest również członkiem grupy Bilderberg i Komisji Trójstronnej.
   Janusz Palikot – mason i członek Komisji Trójstronnej.
   Zbigniew Brzeziński – doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA, założyciel Komisji Trójstronnej, uczestnik Grupy Bilderberg.
   Bronisław Wildstein – dziennikarz, w swojej książce „Niepokorny” pisze, że za masona już się nie uważa, to wolnomularze dalej uważają go za „uśpionego masona.” Należał do Wielkiej Loży Narodowej Francji.
   Stanisław August Poniatowski – król Polski.
   Ignacy Potocki – główny promotor konstytucji 3 maja.
   Hugo Kołłątaj – polski polityk, publicysta oświeceniowy, pisarz polityczny, katolicki prezbiter, kanonik, satyryk, poeta, geograf, historyk
   Stanisław Staszic – polityk, działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, ksiądz katolicki.
   Karol Kurpiński – twórca muzyki do hymnu Polski.
   Józef Wybicki – napisał słowa hymnu polskiego.
   Jan Henryk Dąbrowski – generał, mason 29 stopnia wtajemniczenia. Należał do lóż masońskich w Polsce, we Włoszech i w Niemczech. To o nim są słowa hymnu polskiego.
   Link do strony Stanisława Krajskiego z nazwiskami masonów – https://archiwa-ipn.blogspot.com/2012/03/masonstwo-w-polsce-lista-nazwisk.html

   Wybrani Masoni z różnych dziedzin:
   Prezydenci USA: George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Lyndon B. Johnson, Gerald R. Ford.
   Politycy: Winston Churchill, Simon Bolivar, Edmund Burke, Benito Juarez, Edward VII, Geroge VI, Bernardo O’Higgins, José de San Martin, Francisco de Paula Santander, José Rizal, José Marti, Pandit Nehru, Lajos Kossuth, Jonas Furrer, Guiseppe Mazzini, Eduard Benes, John A. MacDonald, Aaron Burr, George McGovern, Barry Goldwater, Estes Kefauer, Thomas E. Dewey, Alf Landon, Hubert H. Humphrey, Wendel Wilke, W.E.B. DuBois, William Jennings Bryant, King Hussein of Jordan, Yasser Arafat, Francois Mitterand, Helmut Kohl, Gerhard Shroeder, Tony Blair, Yikzak Rabbin, Cecil Rhodes, Sir John J.C. Abbott, Stephen F. Austin, John G. Diefenbaker, Samuel J. Ervin Jr. (Watergate committee), Benjamin Franklin, John Hancock, Patrick Henry, Rev. Jesse Jackson, Sam Nunn, Lowell Thomas (brough Lawrence of Arabia to pub. not.), Gov. George C. Wallace, Strom Thurman, Jesse Helms, Robert Dole, Jack Kemp, Al Gore, Prince Phillip (GB), Zbigniew Brzezinski, Lord Peter Carrington, Andrew Carnegie, W. Averell Harriman, Henry Kissinger, Richard D. Heideman, Robert McNamara.
   Wojskowi: Omar Bradley, John J. Pershing, Douglas McArthur, General Winfield Scott, Captain Eddie Rickenbacker, Jimmy Doolittle, General Mark Clarkem General George C. Marshall, General Henry „Hap” Arnold, John Paul Jones, Afred von Tirpitz.
   Artyści: W.A. Mozart, Leopold Mozart, Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Franz Liszt, Josef Haydn, Irving Berlin, Gutzon Borglum, Charles Peale, Alfons M. Mucha, Richard Wagner, John Philip Sousa, Gilbert & Sullivan, George Gershwin, George M. Cohen, Count Basie, Louise Armstrong, Nat King Cole, Giacomo Meyerbeer, Sigmund Romberg, John Wayne, Red Skelton, Clarke Gable, W.C. Fields, Will Rogers, Burl Ives, Roy Rogers, Danny Thomas, Ernest Borgnine, Oliver Hardy, Tom Mix, Audie Murphy, Gene Autry, Wallace Beery, Eddie Cantor, Roy Clarke, George M. Cohan, Walt Disney, Duke Ellington, Douglas Fairbanks, Leonardo da Vinci, Arthur Godfrey, Bob Hope, Harry Houdini, Al Jolson, Elmo Lincoln (Tarzan), Harold C. Lloyd,.jr, Tom Mix, Ronald Reagan, Will Rogers, Peter Sellers, William Shakespeare, Charles „Tom Thumb” Stratton, Paul Whiteman (King of Jazz), William Wyler (dir. of Ben Hur), Cecil B. DeMille, Sir Arthur Sullivan, John Zoffany.
   Film: Jack Warner, Louise B. Mayer (MGM), Darryl F. Zanuck (20th Century Fox)
   Biznes: Henry Ford, Samuel Gompers, Walter P. Chrysler, John Wanamaker, S.S. Kresge, J.C. Penney, John Jacob Astor, John L. Lewis, Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Percy Barnevik (ABB), André Citroën, Samuel Colt (Colt revolver), Edwin L. Drake (oil), Rockefeller family, Rothschild family, King C. Gillette (Razors), Charles C. Hilton (Hilton hotels), Sir Thomas Lipton (Tea), Harry S. New (Airmail), Ransom E. Olds (Oldsmobile), David Sarnoff (father of TV), John W. Teets, Dave Thomas (Wendy’s Rest.), Edgar Bronfman Jr. (Seagram Whiskey), Rich DeVos (Amway), Alan Greenspan (Fed. Reserve), Giovanni Agnelli (FIAT), Peter Wallenberg (SE-Bank Sweden)
   Podróżnicy: Lewis & Clarke, Charles A. Lindbergh, Kit Carson, Roald Amundsen, Admiral Richard Byrd, Commodore Robert Peary, Kit Carson, Casanova, William „Buffalo Bill” Cody, Davy Crockett, Meriwether Lewis, Robert E. Peary (Northpole)
   Filozofowie: Johann Wolfgang von Go ethe, Gotthold E. Lessing, Voltaire
   Astronauci: Buzz Aldrin, Leroy Gordon Cooper, Donn Eisele, Virgil I. Grissom, Edgar D. Mitchell, Walter Schirra Jr., Thomas P. Stafford, Paul Weitz, James Irvin, John Glenn
   Pisarze: Mark Twain, Sir Walter Scott, Rudyard Kipling, Robert Burns, Wassily I. Maikow, Heinrich Heine, Jean P.C. de Florian, Leopoldo Lugoner, Antonio de Castro Alves, James Boswell, Alexander Pushkin, Sir Arthur Conan Doyle, Jonathan Swift, Oscar Wilde, Jules Verne, H.G. Wells, Robert Burns, Carlo Collodi (Pinoccio), Edward Gibbon, Francis Scott Key (US NAtional Anthem), Rudyard Kipling, Felix Salten (Bambi), Lewis Wallace (Ben Hur), Alexander Pope
   Medycyna: Alexander Fleming (Penicillin), Jules Bordet, Antoine DePage, Edward Jenner, Charles & William Mayo, Karl & William Menninger, Karl A. Menninger (psychiatrist), Andrew T. Still (Osteopathy)
   Nauka: Carl Sagan, Hans C. Orsted, J.J Frk. von Berzelius, Alfred Edmund Brehms, Luther Burbank, Johan Ernst Gunnerus, Albert Abraham Michelson (measured speed of light), Gaspard Monge, C.F.S. Hahnemann, Pedro N. Arata, Alexandre Gustave Eiffel, Jame Smithson, John Fitch (Steamboats), Joseph Ignance Guillotin (inventor of the Guillotin), Edward Jenner (vaccin), Simon Lake (submarine), Franz Anton Mesmer (Hypnotism), Albert Einstein, A.J. Sax (saxophone)
   Prawnincy: Henry Baldwin, Hugo L. Black, John Blair Jr., Samuel Blatchford, Harold H. Burton, James F. Byrnes, John Catton, Thomas C. Clarke, John H. Clarke, William Cushing, Willis van Devanter, William O. Douglas, Oliver Ellsworth, Stephen J. Field, John M. Harlan, RObert H. Jackson, Joseph E. Lamar, Thurgood Marshall, Stanley Matthews, Sherman Minton, Tom Mix, William H. Moody, Samuel Nelson, William Paterson, Mahlon Pitney, Stanley F. Reed, Wiley B. Rutledge, Potter Stewart, Noah H. Swayne, Thomas Todd, Robert Trimble, Frederick M. Vinson, Earl Warren, Levi Woodbury, William B. Woods
   Inni: Frederic A. Bartholdi (designed the Staue of Liberty), Daniel Carter Beard (founder of Boy Scouts), Cornelius Hedges (Yellowstone Nat.Park), James Hoban (architect U.S Captial), James Naismith (basketball), Paul Revere (famous American), Rupert Murdoch (media mogul)
   Edukacja: Robert E.B. Baylor, Leland Stanford (Railroads & Stanford University)
   Religia: Father Francisco Calvo (Jesuit Cat. Priest), Geoffrey Fisher (Canterbury), Billy Graham, Rev. Jesse Jackson, Joseph Fort Newton, Robert Shuller, Oral Roberts, Louise Farrahkan (Nation of Islam), G. Bromley Oxman (friend of Billy Graham), Joseph Smith (Mormon cult), Hyrum Smith (Brother), Brigham Young (2nd leader of Mormon cult), Sidney Rigdon (early Mormon), Heber C. Kimball, Spencer Kimball, Aleister Crowley (Satanist), Gerald B. Gardner (Wiccan), Wynn Westcott (Golden Dawn)
   Organizacje: Jean Henry Dunant (Red Cross), Melvin Jones (Lions Int.), Giuseppe Mazzini (Ital. Illuminati leader), Albert Pike (Ku Klux Klan)
   Inteligencja: J. Edgar Hoover, William Casey
   źródło: https://www.illuminati-news.com/famous-freemasons.htm

 7. Józef Piotr said

  #KP
  Ten informacyjny artykuł powinien być co jakiś czas powtarzany, dla przypomnienia ,gdyż miażdżąca wiekszość ludzi nie ma o tym pojęcia, bo tej wiedzy nikt nie podaje , nikt nie uczy , świadomość jest bliska zera . A tam za parawanem tajemnicy kryję się WRÓG . Ten wróg jest wrogiem każdego człowieka bez względu na jego stosunek do Wiary . Postępowania tego wroga podporządkowane jego zbrodniczym celom wciska ludzi na ścieżkę śmierci duchowej i Fizycznej.

  Drugim aspektem sprawy jest posiadanie wiedzy o tym że obok podporządkowywnia sobie ludzi (uważanych przez nich jako drugi gatunek lub gorzej )jest ich RABOWANIE i bezkarność , a mordowanie też.

  Padło pytanie: ktoi może być naczelnym …….. na Polskę ?
  Jest to tajemnica trudna do wykrycia .
  Dowiadujemy się dopiero po jego śmierci. Za tzw „komuny” szefem jednej z lóż był Jan Józef Lipski.
  Na terenie Polski , czyli terenem Polski opiekuje się kilka LÓŻ MASOŃSKICH. Każda ma swojego szefa , ale głowny szef jest na przykład w Paryżu , Londynie , Włoszech , Izraelu lub Waszngtonie.

  Ujawnienie struktur organizacyjnych , personaliów ,członków jest trudne , ale nie niemożliwe .
  Ale za to musiałaby się wziążć bardzo aktywnie reszta spoleczeństwa.

  Biorac pod uwagę że przy możliwości dekonspiracji całe struktury lub pojedynczy członkowie są w swej aktywności zamrażane. Tym bardziej okazuje się trudne.
  Teraz to towarzystwo ,nie widząc wroga ,szaleje niczego się nie bojąc.

  • Czytelnicy pytają mnie często, dlaczego nie piszę kolejnej książki poświęconej masonerii. Lubię trzymać się faktów. W latach 1989-1999 na temat polskiej masonerii pojawiało się bardzo dużo informacji. Była aktywna. Reklamowała się. Nie kryła swoich planów i pomysłów. W kioskach można było dostać masońskie czasopisma. Masoni wydawali książki, udzielali na lewo i prawo wywiadów, w których ujawniali wiele cennych informacji. A potem nabrali wody w usta. Co się stało?
   http://www.krajski.com.pl/991stmas.htm

   • Annah said

    Czubkiem góry lodowej masonerii w Polsce wydają mi się działania Palikota, owszem bez szyldu, ale w istocie działań które inicjuje i oczywiście postulaty lewicy a także niektóre posunięcia PO mogą też być na tym samym podłożu. Z niepokojącymi moralnie i politycznie decyzjami posłowie w większości się zgadzają co pokazują głosowania, byle tylko dołożyć Prawu i Sprawiedliwości… jak z pieskami Pawłowa, nie potrafią ogarnąć całości sytuacji.

   • Paweł said

    Loża bez tajemnic Główne menu
    Skip to content
    Strona główna
    O blogu
    Polecane
    Parezja
    Polityka
    Kultura
    Szkoły Tajemnic
    Wiara
    Kino
    Zdrowie
    Przeciw heretykom
    Pobierz
    comittee
    APR
    21
    2012
    Cele i lista członków Komitetu 300

    Źródło: Stop Syjonizmowi

    dr John Coleman, tłumaczenie Ola Gordon

    1. ustanowienie Jednego Rządu Światowego (JRŚ) / NWO ze zjednoczonym kościołem i systemem monetarnym pod ich zarządem. JRŚ rozpoczął organizację kościoła w latach 1920 i 1930, kiedy zdali sobie sprawę z potrzeby stworzenia odpowiedniej religii jako wentyla dla ludzkości i dlatego ustanowili organ „kościelny” na który mogą kierować wierzenia według ich programu.

    2. wywołanie całkowitego zniszczenia każdej tożsamości i dumy narodowej, co było pierwszą sprawą do rozwiązania umożliwiającą działalność JRŚ

    3. zaprojektowanie procesu niszczenia religii, zwłaszcza chrześcijańskiej, a pozostawienie jednej przez nich wymyślonej (j.w.)

    4. ustanowienie możliwości kontroli każdego człowieka poprzez środki kontroli umysłu i tego co Zbigniew Brzeziński nazywa technotroniką, czyli stworzenie robotów jak ludzi i takiego systemu terroru, przy którym czerwony terror Feliksa Dzierżyńskiego wyglądałby jak dziecinna gra.

    5. doprowadzenie do całkowitego zniesienia industrializacji i produkcji elektryczności z energii jądrowej, co nazywają „post-przemysłowym społeczeństwem zerowego wzrostu”. Wyjątkiem są przemysł komputerowy i usługowy. Przemysł amerykański nadal będzie eksportowany do krajów takich jak Meksyk z dostępną w dużej ilości pracą niewolniczą. Miało to już miejsce w 1993 roku, na skutek wprowadzenia umowy o North American Free Trade (Płn.-Amerykański Wolny Handel), znanej jako NAFTA. Nie mogący znaleźć zatrudnienia w USA, w wyniku zniszczenia przemysłu, albo staną się uzależnieni od opium, heroiny i / lub kokainy, albo danymi statystycznymi w procesie eliminacji „nadmiaru ludności” znanego dziś pod nazwą Global 2000.

    6. zachęcanie do używania i ostatecznie legalizacja narkotyków, uznanie pornografii jako „formy sztuki”, szeroko akceptowanej i powszechnej

    7. wprowadzenie depopulacji dużych miast w sposób jaki przećwiczył Pol Pot w Kambodży. Warto zauważyć, że zrealizowany przez niego plan ludobójstwa opracowała jedna z fundacji badawczych Klubu Rzymskiego w USA, nadzorowana przez Tomasa Andersa, wysokiego urzędnika Departamentu Stanu. Obecnie komitet stara się o powrót do władzy w Kambodży morderców z reżimu Pol Pota.

    8. stłumienie wszelkiego rozwoju nauki, zwłaszcza zajmującej się pokojowym wykorzystaniem energii nuklearnej, poza wyjątkiem dziedzin przydatnych dla Iluminatów. Szczególnie znienawidzone przez nich są łączone eksperymenty, obecnie krytykowane i ośmieszane przez nich i ich szakali prasowych. Rozwój ich mógłby zniwelować pojęcie „ograniczonych zasobów naturalnych.” Eksperymenty te, jeśli wykorzystane prawidłowo mogłyby stworzyć nieograniczone i dotąd nie odkryte zasoby naturalne, nawet z najzwyklejszych materiałów. Eksperymenty te są bardzo liczne, i mogłyby przynieść korzyści człowiekowi w sposób, który nie jest nawet w najmniejszym stopniu rozumiany przez opinię publiczną.

    9. przy pomocy ograniczonych wojen w krajach rozwiniętych, oraz głodu i chorób w krajach Trzeciego Świata, spowodowanie śmierci 3 mld ludzi do 2050 roku, ludzi nazywanych przez nich „bezużytecznymi zjadaczami”. Komitet 300 (Illuminaci) na zlecenie Cyrus Vance’a opracował dokument na temat, jak doprowadzić do takiego ludobójstwa. Nosił tytuł „Raport Globalny 2000″ i został dopuszczony do wykorzystania w imieniu rządu USA przez byłego prezydenta Jamesa Earla Cartera, oraz Edwina Muskie, ówczesnego Sekretarza Stanu. Zdaniem Raportu ludność Stanów Zjednoczonych do roku 2050 będzie zredukowana o 100 mln.

    10. osłabianie moralne narodu i demoralizacja robotników poprzez stworzenie klasy masowych bezrobotnych. Kiedy zmniejszy się zatrudnienie ze względu na post-przemysłową politykę zerowego wzrostu wprowadzoną przez Klub Rzymski, raport przewiduje, że zdemoralizowani i zniechęceni robotnicy uciekną się do alkoholu i narkotyków. Młodzież z tego terenu za pomocą muzyki rockowej i narkotyków będzie zachęcana do buntów przeciwko status quo, podważając w ten sposób i w końcu niszcząc rodzinę. W związku z tym Komitet zlecił Tavistock Institute przygotowanie planu, jak można to osiągnąć. Tavistock zlecił Stanford Research podjęcie pracy pod kierunkiem prof Willisa Harmona. Praca ta później stała się znana pod nazwą „Aquarian Conspiracy” (Spisek Wodnika).

    11. uniemożliwienie podejmowania własnych decyzji losowych przez ludzi na całym świecie za pomocą wywoływania jednego kryzysu za drugim, a następnie „zarządzania” tymi kryzysami. Będą dezorientować i demoralizować społeczeństwa stojące przed zbyt szerokim wyborem, wywołującym apatię na masową skalę. W przypadku Stanów Zjednoczonych zorganizowano już agencję ds. zarządzania kryzysowego nazwą Federal Emergency Management Agency (FEMA), o której istnieniu dowiedziałem się po raz pierwszy w 1980 roku.

    12. wprowadzenie nowych kultów i kontynuowanie rozwoju już funkcjonujących, które obejmują gangsterów muzyki rockowej, takich jak The Rolling Stones (najbardziej ulubiona grupa gangsterska Europejskiej Czarnej Szlachty), oraz wszystkie utworzone przez Tavistock grupy rockowe, które rozpoczęły się z The Beatles.

    13. dalszy rozwój kultu chrześcijańskiego fundamentalizmu rozpoczętego przez Darby’ego, pachołka British East India Company, którego wykorzystają do wzmocnienia syjonistycznego państwa Izrael poprzez identyfikowanie go z Żydami w micie o „wybranym ludzie Bożym”, oraz przez przekazywanie bardzo znacznych kwot pieniędzy na to, co błędnie twierdzą, jest celem religijnym wspierającym chrześcijaństwo.

    14. nacisk na rozprzestrzenianie się kultu religijnego, takie jak Bractwo Muzułmańskie, Fundamentalizm Muzułmański i Sikhowie oraz przeprowadzanie eksperymentów kontroli umysłu typu Jim Jones i „Son of Sam”. Warto zauważyć, że nieżyjącego już Chomeiniego stworzyła British Military Intelligence Division. 6, MI6. Była to szczegółowa praca opisująca krok po kroku proces, który umożliwił rządowi USA doprowadzenie Chomeiniego do władzy.

    15. eksport pomysłu „wyzwolenia religijnego” na cały świat, aby podważyć wszystkie istniejące religie, a szczególnie chrześcijaństwo. To zaczęło się od „Jezuickiej Teologii Wyzwolenia”, która położyła kres rządowi rodziny Somoza w Nikaragui, oraz niszczy El Salvador trwającą 25 lat „wojną domową”. Kostaryka i Honduras są również uwikłane we wszczętą przez jezuitów działalność rewolucyjną,. Jednym z bardzo aktywnych podmiotów zaangażowanych w tzw teologię wyzwolenia, jest komunistyczna Misja Mary Knoll. Właśnie to zwróciło dużą uwagę mediów na zabójstwo czterech tzw. zakonnic Mary Knoll w Salwadorze kilka lat temu. Były one wywrotowymi agentami komunistycznymi i ich działania zostały szeroko udokumentowane przez rząd Salwadoru. Prasa amerykańska i nowe media odmówiły miejsca na publikowanie masy dokumentów w posiadaniu rządu Salwadoru, co dawało dowody jaką misję prowadziły zakonnice. Mary Knoll jest ruchem funkcjonującym w wielu krajach i odgrywa wiodącą rolę we wprowadzaniu komunizmu w Rodezji, Mozambiku, Angoli i RPA.

    16. wywoływanie całkowitego załamania gospodarki światowej i chaosu politycznego.

    17. przejęcie całkowitej kontroli nad amerykańską polityką wewnętrzną i zagraniczną.

    18. udzielanie pełnego wsparcia dla instytucji ponadnarodowych takich jak ONZ, MFW, Banku Rozrachunków Międzynarodowych, Trybunału Światowego, oraz jeśli możliwe, osłabienie skuteczności instytucji lokalnych przez ich stopniową eliminację lub wprowadzanie ich pod płaszcz ONZ.

    19. penetracja i podważanie działalności wszystkich rządów oraz ich członków w celu zniszczenia suwerennej integralności narodów przez nich reprezentowanych.

    20. organizowanie sieci terroryzmu światowego i negocjowanie z terrorystami wszędzie tam gdzie działają. Należy przypomnieć, że to Bettino Craxi przekonał rządy włoski i amerykański do prowadzenia negocjacji z Czerwonymi Brygadami, porywaczami premiera Moro i generała Dozier. Tak na marginesie, Dozier dostał ścisły zakaz mówienia o tym co go spotkało. Jeżeli kiedykolwiek przerwie tę ciszę, bez wątpienia byłby to szalony „straszny przykład” sposobu, w jaki Henry Kissinger podchodził do Aldo Moro, Ali Bhutto i gen. Zia ul Haq.

    21. przejmowanie kontroli nad amerykańską edukacją z zamiarem i celem całkowitego i bezwzględnego jej zniszczenia. Skutki tej polityki uwidoczniły się w 1993 roku, a będą nawet bardziej niszczące w chwili kiedy do szkół podstawowych i ponad-podstawowych wejdzie program „Outcome Based Education” (edukacja oparta na wynikach).

    _____________________________________________________________________________________

    Komitet 300

    http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/committeof300.htm

    Olimpijczycy

    Komitet wzoruje się na przykładzie Rady 300 British East India Co., założonej przez arystokrację brytyjską w 1727 roku. Większość jej ogromnego majątku pochodziła z handlu opium z Chinami. Grupa ta odpowiada za lipne wojny narkotykowe w USA. Te wojny organizowano po to, by odebrać nam prawa konstytucyjne. Najlepszym tego przykładem jest utrata aktywów, gdzie ogromne aktywa mogą być przejęte bez śladu i nie ma potrzeby dowodu winy. Także Komitet 300 dawno temu postanowił, że będzie mniejszy – dużo mniejszy – i lepszy świat, czyli ich pomysł na to, co stanowi o lepszym świecie.

    Poddane rzezi miało być mnóstwo bezużytecznych zjadaczy konsumujących wyczerpujące się zasoby naturalne. Rozwój przemysłu wspiera wzrost liczby ludności. Dlatego też polecenie mnożenia się i czynienia sobie ziemi poddaną znalezione w Księdze Rodzaju musiało zostać zniweczone. Wymagało to ataku na chrześcijaństwo; powolny ale pewny rozpad narodowych państw przemysłowych; zniszczenie setek milionów ludzi, o czym mówi Komitet 300 jako „nadmiarze ludności” i usunięcie każdego przywódcy, który odważy się stanąć na drodze do globalnego planowania Komitetu w celu osiągnięcia powyższych celów. To nie jest tak, że rząd USA o tym nie wiedział, ale był częścią tego spisku, pomagał ukrywać informacje, zamiast dać poznać prawdę. Na czele Komitetu 300 stoi królowa Elżbieta II.

    Komitet 300 oczekuje konwulsji społecznych w skali globalnej, potem depresji, jako techniki zmiękczającej dla nadchodzących większych rzeczy, jako głównej metody tworzenia masy ludzi na całym świecie, która stanie się odbiorcą jego „opieki socjalnej” w przyszłości. Wydaje się, że wiele ważnych decyzji mających wpływ na ludzkość Komisja opiera na filozofii polskiego arystokraty, Feliksa Dzierżyńskiego, który uważał ludzi za nieco powyżej poziomu bydła. Jako bliski przyjaciel agenta brytyjskiego wywiadu Sydney Reilly (Reilly faktycznie prowadził Dzierżyńskiego w latach formacyjnych bolszewickiej rewolucji), często zwierzał się w Reilly’emu podczas jego pijackich sesji. Dzierżyński był, oczywiście, bydlęciem które dowodziło czerwonym terrorem. Kiedyś powiedział Reilly’emu, podczas jednej z sesji, że „Człowiek się nie liczy. Popatrz, co się dzieje, kiedy go głodzisz. Po to żeby żyć zaczyna jeść martwych towarzyszy. Człowieka interesuje tylko jego własne przetrwanie . Tylko to się liczy. Wszystko o czym mówił Spinoza to kupa śmieci.”

    _______________________________________________________________________________________

    LISTA CZŁONKÓW:

    Źródło

    Abdullah II król Jordanu – [ en.wikipedia.org]
    Roman Abramowicz – [ en.wikipedia.org]
    Josef Ackermann – [ en.wikipedia.org]
    Edward Adeane – [en.wikipedia.org]
    Marcus Agius – [ en.wikipedia.org]
    Martti Ahtisaari – [ en.wikipedia.org]
    Daniel Akerson – [ en.wikipedia.org]
    Albert II król Belgii – [en.wikipedia.org]
    Alexander książę Jugosławii – [
    en.wikipedia.org]
    Giuliano Amato – [en.wikipedia.org]
    Carl A. Anderson – [en.wikipedia.org]
    Giulio Andreotti – [en.wikipedia.org]

    Andrew diuk Yorku – [ en.wikipedia.org]
    Anna, księżna – [ en.wikipedia.org]
    Nick Anstee – [en.wikipedia.org]
    Timothy Garton Ash – [ en.wikipedia.org]
    William Waldorf Astor – [ en.wikipedia.org]
    Pyotr Aven – [ en.wikipedia.org]
    Jan Peter Balkenende – [en.wikipedia.org]
    Steve Ballmer – [en.wikipedia.org]
    Ed Balls – [en.wikipedia.org]
    Jose Manuel Barroso – [ en.wikipedia.org]
    Beatrix królowa Holandii – [
    en.wikipedia.org]
    Marek Belka – [en.wikipedia.org]
    C. Fred Bergsten – [en.wikipedia.org]
    Silvio Berlusconi – [en.wikipedia.org]
    Ben Bernanke – [en.wikipedia.org]
    Nils Bernstein – [ da.wikipedia.org]
    Donald Berwick – [en.wikipedia.org]
    Carl Bildt – [en.wikipedia.org]
    Sir Winfried Bischoff – [ en.wikipedia.org]
    Tony Blair – [en.wikipedia.org]
    Lloyd Blankfein – [en.wikipedia.org]
    Leonard Blavatnik – [en.wikipedia.org]
    Michael Bloomberg – [en.wikipedia.org]
    Frits Bolkestein – [en.wikipedia.org]
    Hassanal Bolkiah – [ en.wikipedia.org]
    Michael C Bonello – [ en.wikipedia.org]
    Emma Bonino – [en.wikipedia.org]
    David L. Boren – [en.wikipedia.org]
    Borwin Duke of Mecklenburg – [en.wikipedia.org]
    Charles Bronfman – [en.wikipedia.org]
    Edgar Bronfman Jr. – [en.wikipedia.org]
    John Bruton – [en.wikipedia.org]
    Zbigniew Brzezinski – [en.wikipedia.org]
    Robin Budenberg – [en.wikipedia.org]
    Warren Buffett – [en.wikipedia.org]
    George HW Bush – [en.wikipedia.org]
    David Cameron – [en.wikipedia.org]
    Camilla księżna Kornwalii – [en.wikipedia.org]
    Fernando Henrique Cardoso – [en.wikipedia.org]
    Peter Carington – [en.wikipedia.org]
    Carl XVI Gustaf król Szwecji – [en.wikipedia.org]
    Carlos książe Parmy – [ en.wikipedia.org]
    Mark Carney – [ en.wikipedia.org]
    Cynthia Carroll – [en.wikipedia.org]
    Jaime Caruana – [en.wikipedia.org]
    Sir William Castell – [en.wikipedia.org]
    Anson Chan – [ en.wikipedia.org]
    Margaret Chan – [en.wikipedia.org]
    Norman Chan – [en.wikipedia.org]
    Charles książę Walii – [en.wikipedia.org]
    Richard Chartres – [ en.wikipedia.org]
    Stefano Delle Chiaie – [en.wikipedia.org]
    Dr John Chipman – [en.wikipedia.org]
    Patok Chodiev – [en.wikipedia.org]
    Christoph książę Schleswig-Holstein – [
    en.wikipedia.org]
    Fabrizio Cicchitto – [en.wikipedia.org]
    Wesley Clark – [en.wikipedia.org]
    Kenneth Clarke – [en.wikipedia.org]
    Nick Clegg – [en.wikipedia.org]
    Bill Clinton – [en.wikipedia.org]
    Abby Joseph Cohen – [en.wikipedia.org]
    Ronald Cohen – [en.wikipedia.org]
    Gary Cohn – [en.wikipedia.org]
    Marcantonio Colonna di Paliano diuk Paliano – [en.wikipedia.org]
    Constantijn książę Holandii – [en.wikipedia.org]
    Constantine II król Grecji- [en.wikipedia.org]
    David Cooksey – [ en.wikipedia.org]
    Brian Cowen – [en.wikipedia.org]
    Sir John Craven – [en.wikipedia.org]
    Andrew Crockett – [en.wikipedia.org]
    Uri Dadush – [en.wikipedia.org]
    Tony D’Aloisio – [en.wikipedia.org]
    Alistair Darling – [en.wikipedia.org]
    Sir Howard Davies – [en.wikipedia.org]
    Etienne Davignon – [en.wikipedia.org]
    David Davis – [en.wikipedia.org]
    Benjamin de Rothschild – [en.wikipedia.org]
    David Rene de Rothschild – [en.wikipedia.org]
    Evelyn de Rothschild – [en.wikipedia.org]
    Leopold de Rothschild – [en.wikipedia.org]
    Joseph Deiss – [en.wikipedia.org]
    Oleg Deripaska – [en.wikipedia.org]
    Michael Dobson – [en.wikipedia.org]
    Mario Draghi – [en.wikipedia.org]
    Jan Du Plessis – [en.wikipedia.org]
    William C. Dudley – [en.wikipedia.org]
    Wim Duisenberg – [ en.wikipedia.org]
    Edward diuk Kent – [en.wikipedia.org]
    Edward earl Wessex – [en.wikipedia.org]
    Elizabeth II królowa Wielkiej Brytanii – [en.wikipedia.org]
    John Elkann – [ en.wikipedia.org]
    Vittorio Emanuele książę Neapolu – [en.wikipedia.org]
    Ernst August książę Hanoweru – [en.wikipedia.org]
    Martin Feldstein – [en.wikipedia.org]
    Matthew Festing – [en.wikipedia.org]
    François Fillon – [en.wikipedia.org]
    Heinz Fischer – [en.wikipedia.org]
    Joschka Fischer – [en.wikipedia.org]
    Stanley Fischer – [en.wikipedia.org]
    Niall FitzGerald – [en.wikipedia.org]
    Franz książę Bawarii – [en.wikipedia.org]
    Mikhail Fridman – [en.wikipedia.org]
    Friso książę Orange-Nassau – [en.wikipedia.org]
    Bill Gates – [en.wikipedia.org]
    Christopher Geidt – [en.wikipedia.org]
    Timothy Geithner – [en.wikipedia.org]
    Georg Friedrich książę Prus – [en.wikipedia.org]
    Dr Chris Gibson-Smith – [en.wikipedia.org]
    Michaił Gorbaczow – [en.wikipedia.org]
    Al Gore – [en.wikipedia.org]
    Allan Gotlieb – [en.wikipedia.org]
    Stephen Green – [en.wikipedia.org]
    Alan Greenspan – [en.wikipedia.org]
    Gerald Grosvenor 6-ty diuk Westminster – [en.wikipedia.org]
    Jose Angel Gurria – [en.wikipedia.org]
    William Hague – [en.wikipedia.org]
    Sir Philip Hampton – [en.wikipedia.org]
    Hans-Adam II książę Liechtensteinu – [en.wikipedia.org]
    Harald V król Norwegii – [en.wikipedia.org]
    Stephen Harper – [en.wikipedia.org]
    François Heisbourg – [fr.wikipedia.org]
    Henri wielki książę Luxemburgu- [en.wikipedia.org]
    Philipp Hildebrand – [en.wikipedia.org]
    Carla Anderson Hills – [en.wikipedia.org]
    Richard Holbrooke – [en.wikipedia.org]
    Patrick Honohan – [en.wikipedia.org]
    Alan Howard – [en.wikipedia.org]
    Alijan Ibragimov – [en.wikipedia.org]
    Stefan Ingves – [en.wikipedia.org]
    Walter Isaacson – [ en.wikipedia.org]
    Juan Carlos król Hiszpanii – [en.wikipedia.org]
    Kenneth M. Jacobs – [en.wikipedia.org]
    DeAnne Julius – [en.wikipedia.org]
    Jean-Claude Juncker – [en.wikipedia.org]
    Peter Kenen – [en.wikipedia.org]
    John Kerry – [en.wikipedia.org]
    Mervyn King – [en.wikipedia.org]
    Glenys Kinnock – [en.wikipedia.org]
    Henry Kissinger – [ en.wikipedia.org]
    Malcolm Knight – [en.wikipedia.org]
    William H. Koon II – [www.knightstemplar.org]
    Paul Krugman – [en.wikipedia.org]
    John Kufuor – [en.wikipedia.org]
    Giovanni Lajolo – [en.wikipedia.org]
    Anthony Lake – [en.wikipedia.org]
    Richard Lambert – [en.wikipedia.org]
    Pascal Lamy – [en.wikipedia.org]
    Jean-Pierre Landau – [en.wikipedia.org]
    Timothy Laurence – [en.wikipedia.org]
    James Leigh-Pemberton – [en.wikipedia.org]
    Leka książę Albanii – [ en.wikipedia.org]
    Mark Leonard – [en.wikipedia.org]
    Peter Levene – [en.wikipedia.org]
    Lev Leviev – [en.wikipedia.org]
    Arthur Levitt – [ en.wikipedia.org]
    Michael Levy – [en.wikipedia.org]
    Joe Lieberman – [en.wikipedia.org]
    Ian Livingston – [ en.wikipedia.org]
    Lee Hsien Loong – [en.wikipedia.org]
    Lorenz z Belgii, arcydiuk Austrii-Este – [en.wikipedia.org]
    Louis Alphonse diuk Anjou – [en.wikipedia.org]
    Gerard Louis-Dreyfus – [en.wikipedia.org]
    Mabel księżna Orange-Nassau – [en.wikipedia.org]
    Peter Mandelson – [en.wikipedia.org]
    Sir David Manning – [en.wikipedia.org]
    Margherita Arcyksiężna Austrii-Este – [en.wikipedia.org]
    Margrethe II królowa Danii – [en.wikipedia.org]
    Guillermo Ortiz Martinez – [en.wikipedia.org]
    Alexander Mashkevitch – [en.wikipedia.org]
    Stefano Massimo książe Roccasecca dei Volsci – [
    en.wikipedia.org]
    Fabrizio Massimo-Brancaccio książę Arsoli i Triggiano -[en.wikipedia.org]
    William Joseph McDonough – [en.wikipedia.org]
    Mack McLarty – [en.wikipedia.org]
    Yves Mersch – [en.wikipedia.org]
    Michael książę Kent – [en.wikipedia.org]
    Michael król Rumunii – [en.wikipedia.org]
    David Miliband – [en.wikipedia.org]
    Ed Miliband – [en.wikipedia.org]
    Lakshmi Mittal – [en.wikipedia.org]
    Glen Moreno – [en.wikipedia.org]
    Moritz książę i landgraf Hesse-Kassel – [
    en.wikipedia.org]
    Rupert Murdoch – [en.wikipedia.org]
    Charles Napoleon – [en.wikipedia.org]
    Jacques Nasser – [en.wikipedia.org]
    Robin Niblett – [en.wikipedia.org]
    Vincent Nichols – [en.wikipedia.org]
    Adolfo Nicolas – [en.wikipedia.org]
    Christian Noyer – [en.wikipedia.org]
    Sammy Ofer – [en.wikipedia.org]
    Alexandra Ogilvy Lady Ogilvy – [en.wikipedia.org]
    David Ogilvy 13-ty Earl Airlie – [en.wikipedia.org]
    Jorma Ollila – [en.wikipedia.org]
    Nicky Oppenheimer – [en.wikipedia.org]
    George Osborne – [en.wikipedia.org]
    Frederic Oudea – [en.wikipedia.org]
    Sir John Parker – [ en.wikipedia.org]
    Chris Patten – [ en.wikipedia.org]
    Michel Pebereau – [en.wikipedia.org]
    Gareth Penny – [ en.wikipedia.org]
    Shimon Peres – [en.wikipedia.org]
    Philip diuk Edynburga – [ en.wikipedia.org]
    Dom Duarte Pio diuk Braganzy – [en.wikipedia.org]
    Karl Otto Pohl – [en.wikipedia.org]
    Colin Powell – [en.wikipedia.org]
    Michaił Prokhorov – [en.wikipedia.org]
    Guy Quaden – [en.wikipedia.org]
    Anders Fogh Rasmussen – [en.wikipedia.org]
    Joseph Alois Ratzinger (papież Benedykt XVI) – [
    en.wikipedia.org]
    David Reuben – [en.wikipedia.org]
    Simon Reuben – [en.wikipedia.org]
    William R. Rhodes – [ en.wikipedia.org]
    Susan Rice – [en.wikipedia.org]
    Richard Diuk Gloucester – [en.wikipedia.org]
    Sir Malcolm Rifkind – [en.wikipedia.org]
    Sir John Ritblat – [en.wikipedia.org]
    Stephen S. Roach – [en.wikipedia.org]
    Mary Robinson – [en.wikipedia.org]
    David Rockefeller Jr. – [en.wikipedia.org]
    David Rockefeller Sr. – [en.wikipedia.org]
    Nicholas Rockefeller – [www.nicholasrockefeller.org]
    Javier Echevarria Rodriguez – [en.wikipedia.org]
    Kenneth Rogoff – [www.imf.org]
    Jean-Pierre Roth – [en.wikipedia.org]
    Jacob Rothschild – [en.wikipedia.org]
    David Rubenstein – [ en.wikipedia.org]
    Robert Rubin – [en.wikipedia.org]
    Francesco Ruspoli 10-ty książę Cerveteri – [en.wikipedia.org]
    Joseph Safra – [en.wikipedia.org]
    Moises Safra – [en.wikipedia.org]
    Peter Sands – [en.wikipedia.org]
    Nicolas Sarkozy – [en.wikipedia.org]
    Isaac Sassoon – [en.wikipedia.org]
    James Sassoon – [en.wikipedia.org]
    Sir Robert John Sawers – [en.wikipedia.org]
    Marjorie Scardino – [ en.wikipedia.org]
    Klaus Schwab – [en.wikipedia.org]
    Karel Schwarzenberg – [en.wikipedia.org]
    Stephen A. Schwarzman – [en.wikipedia.org]
    Sidney Shapiro – [en.wikipedia.org]
    Nigel Sheinwald – [en.wikipedia.org]
    Sigismund wielki książę Toskanii, arcyksiążę Austrii [en.wikipedia.org]
    Simeon Saxe-Coburg i Gotha – [en.wikipedia.org]
    Olympia Snowe – [en.wikipedia.org]
    Sofia królowa Hiszpanii – [en.wikipedia.org]
    George Soros – [en.wikipedia.org]
    Arlen Specter – [en.wikipedia.org]
    Ernest Stern – [www.sourcewatch.org]
    Dennis Stevenson – [en.wikipedia.org]
    Tom Steyer – [en.wikipedia.org]
    Joseph Stiglitz – [en.wikipedia.org]
    Dominique Strauss-Kahn – [en.wikipedia.org]
    Jack Straw – [en.wikipedia.org]
    Peter Sutherland – [en.wikipedia.org]
    Mary Tanner – [en.wikipedia.org]
    Ettore Gotti Tedeschi – [ it.wikipedia.org]
    Mark Thompson – [en.wikipedia.org]
    Dr. James Thomson – [en.wikipedia.org]
    Hans Tietmeyer – [en.wikipedia.org]
    Jean-Claude Trichet – [en.wikipedia.org]
    Paul Tucker – [en.wikipedia.org]
    Herman Van Rompuy – [en.wikipedia.org]
    Alvaro Uribe Velez – [en.wikipedia.org]
    Alfons Verplaetse – [en.wikipedia.org]
    Kaspar Villiger – [en.wikipedia.org]
    Maria Wladymirówna wielka księżna Rosji- [
    en.wikipedia.org]
    Paul Volcker – [ en.wikipedia.org]
    Otto von Habsburg – [en.wikipedia.org]
    Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah sułtan Brunei –
    [en.wikipedia.org]
    Sir David Walker – [en.wikipedia.org]
    Jacob Wallenberg – [en.wikipedia.org]
    John Walsh – [en.wikipedia.org]
    Max Warburg – [en.wikipedia.org]
    Axel Alfred Weber – [en.wikipedia.org]
    Michael David Weill – [en.wikipedia.org]
    Nout Wellink – [en.wikipedia.org]
    Marina von Neumann Whitman – [en.wikipedia.org]
    Willem-Alexander książę Orange – [
    en.wikipedia.org]
    William książę Walii – [en.wikipedia.org]
    Dr Rowan Williams – [en.wikipedia.org]
    Shirley Williams – [en.wikipedia.org]
    David Wilson – [en.wikipedia.org]
    James Wolfensohn – [en.wikipedia.org]
    Neal S. Wolin – [en.wikipedia.org]
    Harry Woolf – [en.wikipedia.org]
    R. James Jr. Woolsey – [en.wikipedia.org]
    Sir Robert Worcester – [en.wikipedia.org]
    Sarah Wu
    Robert Zoellick – [en.wikipedia.org]

    Podziel się na:
    E-mailFacebook12TwitterGoogleWięcej

    Podobne
    Żydzi Illuminati są odpowiedzialni za Holokaust
    W „Historia”
    Ludzkość znajduje się pod kontrolą satanistów
    W „Feminizm”
    Cytat Tygodnia #19
    W „Illuminati”
    By radtrap • Posted in Historia, Illuminati, Kościoły, Masoneria, Paskudna polityka, Syjonizm • Tagged chrześcijaństwo, Illuminati, islam, Izrael, komitet 300, konspiracja, NWO, ONZ, syjonizm, światowa religia
    15
    Zobacz wpisy Były agent Mossadu: Terroryści są już w Polsce!Biblijne czasy końca: Wprowadzenie
    15 comments on “Cele i lista członków Komitetu 300”

    seler
    KWIECIEŃ 21, 2012 @ 12:04 PM
    Lista Członków – czytaj – Lista Zbrodniarzy, co prawda niepełna, ale „dobre” i Tyle.
    Według Trójkąta Piramidalnego

    świat się stacza i potrzeba nam pomocy Boga i uświadamiania ludzi co nas czeka.

 8. Chrobry.pl said

  Trochę przewrotnie. Diabeł, chce zniszczyć człowieka – to fakt. Gdy go zniszczy – „zabiera” dusze do piekła. I teraz co ? – diabeł „dialektuje” się tym zwycięstwem i to mu wystarcza ? Czy ta dusza potrzebna jest szatanowi do dalszej walki z Bogiem ? Czy może im więcej dusz w piekle, tym więcej mamy zła na Ziemi ?

  • Mariusz said

   Z całą nienawiścią diabeł męczy niemiłosiernie tę duszę przez wieczność.

   • kurak said

    Przerąbane. Najgorsze to, że ponoć dusze w piekle wiedzą wszystko, czego nie wiedziały za życia ziemskiego i wszystko rozumieją co dzieje się wokół nich, ale nie są w stanie walczyć z wrogiem. Bezsilne kozły ofiarne, do gnębienia..

 9. Józef Piotr said

  To nie jest takie proste ! W szczególności gdy wiedza przeciętnego Wyznawcy Chrystusa jest mizerna , staje się często bezradny i zagubiony wobec ataku sil jemu nieprzyjaznych. Większość z nas jest w podobnej sytuacji . Aby rozpoznać , trzeba znać co to , czym sie objawia.
  Gdyż chytrość w podstępności tej ideologi i jej sług jest nadzwyczaj chytra i zwykle zaczyna się „niewinnie”
  A jakimś przykładem na zagrożenia niech będzie ta informacja:

  Biskup dostał medal od masonerii —Posted by Marucha w dniu 2011-02-08 (wtorek)

  Jak czytamy na blogu brazylijskiej masonerii, Bp Bernard “Dino” Marchió, ordynariusz Caruaru, został w 2009 r. odznaczony Medalem za Zasługi dla Masonerii. Delegacje lóż masońskich wzięły udział we Mszy świętej (!) w katedrze (!!!) w Caruaru.
  Dla ciekawości – podajemy nazwy tychże pogańskich sekt: Humanizm i Obowiązek, Postęp i Humanizm, Nadzieja ze Wschodu, 25 Grudzień, Robotnicy i Rycerze Siedmiu Cnót, 13 Maj, 24 Czerwiec, Trzecie Tysiąclecie, 20 Kwiecień, Światło z Ororuby, Dolina Ipojuca, Sekret, Prawda, Alfa Centauri, Praca i Pewność…
  Jak czytamy na masońskiej stronie, po zakończeniu Mszy świętej, W.:M.:Carmo Antônio Ferreira wygłosił z ambony laudację na cześć biskupa oraz wręczył mu Medal za Zasługi dla Masonerii w Pernambuko. Biskup grzecznie podziękował, a następnie wszystkim zebranym udzielił błogosławieństwa w imię… Wielkiego Budowniczego Wszechświata, które masoni przyjęli z radością i zrozumieniem.

  Biskupa poznać łatwo, bo jest odziany w prześcieradło z dziurą na głowę.
  Święty Maksymilianie Mario, módl się za nim i za nami!

  Napisał Dextimus
  http://www.bibula.com/?p=32093
  Z pewną taką naiwnością oczekujemy na ekskomunikę „biskupa” Marchió. – admin

  Proszę zobaczyć orginał informacji.

  I pomyśleć czy w Polsce takie rzeczy też się dzieja ?? Obserwując wyczyny niektórych – zapewne tak,!~!

 10. usypiany said

  Pomyłka, poprawa postu:

  Całkowicie, ale to całkowicie bez obrazy,
  ale ten tekst:

  Odwieczna walka CYWILIZACJI ŻYCIA (Bóg, oświeceni Duchem Świętym – Kościół Katolicki) i CWYWILIZACJI ŚMIERCI (szatan, sataniści – sekta lucyfera – oświeceni jego światłem iluminaci czyli masoneria, ) weszła w fazę kulminacyjną!

  nie jest na miejscu.
  Bóg, oświeceni Duchem Świętym, jak najbardziej, ale po co ten Kościół Katolicki?
  Czy nie wiadomo nam już, jak Kościół Katolicki wygląda?
  Chmary osób w podeszłym wieku, przerażonych wątpliwościami co do wiary, płacących na tace, byle wkupić się w łaskę księży?
  Księża, zachłanni, rzadko naprawdę powołani do swojego „zawodu” ludzie,
  alkoholicy, seksoholicy, nierzadko pedofile, i zboczeńcy.

  • Annah said

   Ludzie robią z własnymi pieniędzmi co im się podoba, masz coś do tego?
   Ile jest powołań z serca wie tylko Bóg, dobrze że są, wynaturzenia o których piszesz zdarzają się statystycznie częściej jednak nie u księży, raczej u ludzi nie praktykujących szczerze i mających do Kościoła wieczne pretensje nie wiadomo o co, chyba o to że rozgrzeszenia nie daje. Jakież Ty masz pojęcie o Kościele? jakie łaski od księży za pieniądze na tace?, przecież Ci ludzie muszą za coś żyć, utrzymać parafię, niektórzy mają z tym poważne problemy bo społeczeństwo biednieje, a taca jest naprawdę symboliczna.
   Z praktyki wiem że ci którzy tak pomstują na księży mają poważne winy na sumieniu i dopóki sami przed sobą się do nich nie przyznają wieszają psy na strażniku moralności jakim jest Kościół.Niestety przebudzenie jest najczęściej bardzo bolesne.

   • Mariusz said

    Żyję na tym świecie już prawie 40 lat i nie spotkałem jeszcze na swojej drodze księdza odpowiadającego temu opisowi: „Księża, zachłanni, rzadko naprawdę powołani do swojego „zawodu” ludzie,
    alkoholicy, seksoholicy, nierzadko pedofile, i zboczeńcy.” A poznałem już naprawdę wielu!
    Człowieku zanim zaczniesz rzucać kamieniem stań w prawdzie o sobie czy ty jesteś bez grzechu?

  • Ja nie bardzo rozumiem skąd Ty piszesz. Czy z kraju czy gdzieś z emigracji. Bo ja mieszkam ponad 40 lat w kraju i tutaj nie spotykam tego o czym piszesz. Chodzi cytat:”Księża, zachłanni, rzadko naprawdę powołani do swojego „zawodu” ludzie,
   alkoholicy, seksoholicy, nierzadko pedofile, i zboczeńcy.”
   Nie będę się wypowiadał jak jest za granicą bo nie znam, ale jeśli chodzi o Polskę to znam naprawdę dużo księży i to zdanie nie pasuje do twego opisu. Nie jest fajnie rzucać bezpodstawne oskarżenia bo to się nazywa oszczerstwo.

   • Pustelnik said

    Zaczyna sie atak na KK,to sa dopiero przymiarki,bedziemy mieli pieklo po Beatyfikacji JP2 szatan nie moze scierpiec ,ze to bedzie 1 maja w swieto szatana,bedzie chcial jak najwiekszego odstepstwa od wiary .

  • cox said

   Bóg tak_ Kosciół nie! Czy zastanowiłeś się co napisałeś? Jeżeli naprawde tak myślisz to przykro mi to mówić, ale jesteś w błędzie. Droga do zbawienia prowadzi czy to się komuś podoba, czy nie przez Kościół Katolicki. Piszesz, że księża są zachłanni, są alkocholikami. Po pierwsze nie powinieneś robić takich uogólnień. Nawet jeśli wśród księży zdaży się ktoś kto ma problem z alkocholem, czy też ze swoją seksualnością itp., to nie znaczy, że wszyscy są tacy sami. Po drugiezamiast tak krytykować i posądzać księży lepiej zrobiłbyś gydybyś się za nich pomodlił! Ja jestem człowiekiem młodym. rzucam na tacę nie dlatego, że chcę się wkupić w łaski proboszcza lecz dlatego, iż wiem, że parafia bez moich pieniędzy może mieć problem z utrzymaniem się. To stwierdzenie o wkupywaniu się w łaski proboszcza bardzo mnie dotkneło i myślę, że nie tylko mnie!

  • Józef Piotr said

   # Usypiany
   Przyznaj się jakich jesteś prawdziwych poglądów ! Narodowość , wiara ,ateizm …..ogień ….i skąd czerpiesz te „odkrycia” lub prowokacje ..
   Jak to spełnisz , to może jakąś receptę dla twojego przypadku znajdę .
   A póki co, to uważam Cię za ………

   • Józef Piotr said

    #Usypiany
    Nieodpowiedział !
    ma swój profil , tam sa informacje , tutj wpadł przypadkiem….
    Zabłądził !!?
    Nie , był najarany ….. „I robił co chciał”

 11. Łowca rogacizny said

  Organizator WOŚP i Woodstocku bardzo chętnie używał hasła – „Róbta co chceta” – w języku staroangielskim brzmi to – Do what thou wilt – a dalsza część tego hasła – shall be the whole of the Law – czyli Niech jedynym prawem będzie – róbta co chceta – wypowiedział to i uznał za hasło nowej ery niejaki Alesteir Crowley – mason, okultysta, illuminat, mag, satanista, pedofil – długa lista „komplementów” – kiedy umierał zaczął szczekać – warto pomyśleć dlaczego – polecam poszukać i podłubać – ten człowiek miał wpływ m.in. na muzykę rockową – poszukajcie – nawet The Beatles…

 12. bratpiotr said

  Ponieważ jestem niezależnym wydawcą książek, posiadającym wszelkie uprawnienia w tym zakresie – oświadczam, że jeśli by Autor tej powyższej, prawdziwej i niezwykle trafnej publikacji zgodził się – to jestem gotów całą powyższą publikację opracować redakcyjnie, wiernie wydać w formie książkowej, a następnie propagować ją w możliwie najszerszym zakresie – zgodnie ze wszystkimi wymaganiami jej Autora.
  Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże!…
  Brat Piotr

 13. bratpiotr said

  Prawdopodobnie, wielki mistrz masonerii na Polskę ostatnio zmarł. Każdy, kto by tu miał wątpliwości, może sobie codziennie o godz.18.40 posłuchać w „Radiu eR” Koronki do Bożego Miłosierdzia w rytmie skocznego walczyka… Zastanówmy się…
  Brat Piotr

  • Józef Piotr said

   Tak !! Bracie Piotrze !
   Masz rację. Jeśli zdobędziesz jakieś „szczegóły” PODAJ – WPISZ.
   Ważne są kulisy okrywane tajemnicą !!
   A kulisy śmierci też będą.

   • bratpiotr said

    Proszę pilnie śledzić wywiady w mediach nie-komercyjnych, prowadzone przez redaktorów, którzy wielokrotnie z zaciekłą nienawiścią wypowiadali się na temat „Radia Maryja” i ojca Tadeusza Rydzyka. Proszę popatrzeć, z jakim bólem oni teraz tego zmarłego wychwalają, że był on takim „erudytą” i znał „tyle” języków. Tak bardzo żałuje się tylko kogoś, kto wbrew pozorom – był jednym „z naszych”…

  • 3pm said

   Rotary Club Lublin

 14. bratpiotr said

  error: powinno być: w mediach komercyjnych

 15. bratpiotr said

  Może zamierzał mówić?…

  • Józef Piotr said

   # Bracie Piotrze
   Będę cię szukał na tej stronie .

   • bratpiotr said

    Jeśli podoba się Panu mój sposób myślenia i pisania, to mogę przesłać Panu moją piękną i zaaprobowaną przez Kurię Metropolitalną w Warszawie powieść religijną „Maria, Matka Jezusa”. Plik książki w formacie pdf mogę przesłać każdemu, kto w tej sprawie napisze do mnie na mój adres: BratPiotr@o2.pl i poda swój adres e-mail. Serdecznie pozdrawiam. Brat Piotr…

    • Tylka said

     Co do tej ksiązki to czytałam na stronie Echo Chrystusa Króla, ze to nie pochodzi od Boga.Traz nie wiem gdzie tu fałsz a gdzie prawda???

    • bratpiotr said

     Tak zwane „objawienia” Mieczysławy Kordas „Mieci” w blogu „Echo Chrystusa Króla” są jednym wielkim kłamstwem, na co mam dowody. Dlatego tak o tej książce tam napisano… Bliższe szczegóły w tej sprawie przekazałem mailem do Redakcji niniejszego PRAWDZIWEGO blogu KRÓLOWA POKOJU i mogę też przesłać dla Pani, ale tylko na Pani prywatny mail – ponieważ uważam, że w tym blogu nie ma miejsca na sprawy prywatne.
     Serdecznie pozdrawiam i Szczęść Boże! Brat Piotr

 16. Optymista said

  W Piśmie Św. Pan Jezus powiedział do Piotra, że jest opoką, na której Pan Jezus zbuduje Kościół a bramy piekielne go nie przemogą.Jako optymista uważam, że to powinno nam ludziom wystarczyć. Masoni, żydzi- potomkowie arcykapłanów oraz całe piekło w kontekście słów Pana Jezusa, dla katolików to jest pikuś. Potwierdza to też św. Maksymilian Kolbe w swoim artykule w Rycerzu Niepokalanej 5(1926r.) zatytułowanym -Okpieni przez Żydów masoni. Kontekst tego artykułu jest taki, że garstka Żydów trzyma na smyczy wszystkich masonów na świecie. Lucyfer natomiast trzyma na smyczy tych Żydów, a w końcu Lucyfera trzyma na smyczy Bóg Wszechmogący. I kto tutaj jest górą? Trzeba się za tych nieszczęśników bardzo modlić.

  • bratpiotr said

   Drogi Optymisto,
   Tu nie o to chodzi! Czy mamy przyzwalać na zło? Czy mamy dobrowolnie zgadzać się na to, aby deprawowano nam nasze dzieci i młodzież? Aby niszczono ich szlachetne dziecięce i młodzieńcze uczucia, wpędzano w narkotyki – niszczące ich młode mózgi i uczono wulgaryzmów? Aby uczono ich wyśmiewać się z patriotyzmu, wiary i Boga?! Czy mamy biernie przyglądać się jak setki milionów, a razem z tymi z „in vitro” – już miliardy dusz są wyrywane z poczętych, a nie narodzonych jeszcze dzieci?!… Przyzwalać na to dlatego, bo zabijanie ludzi sprawia diabłom dużą zabawę i przyjemność – aby tym bardziej mogli szydzić z Pana Boga?!… Owszem, trzeba się za tych nieszczęśników modlić, ale trzeba też walczyć ze złem – bo to jest wolą samego Boga. Nie wolno przyzwalać na zło, bo tym większe cierpienia zwalamy na barki Pana Jezusa i Matki Najświętszej. – Oni przede wszystkim za to wszystko cierpią!…

   • Optymista said

    Napisałem poprzedni tekst aby dodać nam wszystkim odwagi do walki ze złem. Walkę i tak mamy wygraną jeśli staniemy po stronie Boga Wszechmogącego.

 17. 3pm said

  I znowu ten Rzym…

  „Bp Cisło powiedział, że przyczyną śmierci abp. Życińskiego był zawał serca. – W diagnozie pośmiertnej lekarza przyczyną był zawał serca. Serce po prostu stanęło – powiedział bp Cisło, powołując się na informacje przekazane z Rzymu przez księży archidiecezji lubelskiej.
  – Sekcja zwłok nie jest przewidziana – dodał bp Cisło.
  Ciało abp. Życińskiego przywiezione będzie do Lublina w zaplombowanej trumnie. – Nie będzie możliwości jej otworzenia – powiedział bp Cisło.”

  http://fakty.interia.pl/polska/news/pogrzeb-abpa-zycinskiego-prawdopodobnie-19-lutego,1595780

  • Annah said

   „Atak serca” – zbyt częsty nagły powód śmierci papieży na Watykanie. Mnie zastanawia dlaczego był to atak śmiertelny – w tym przedziale wiekowym zawał jest już znacznie mniej rozległy z racji na osłabienie mięśnia sercowego.
   Ale nie mącę już, niech spoczywa w Pokoju.

 18. Ewa said

  Polecam obejrzec filmik troche jest w nim o zmarlym.
  http://www.mypolacy.de/forum/topic/zakazane,30180#post659744

 19. bratpiotr said

  Jeżeli został otruty – na co wygląda – to musiał bardzo narazić się samemu wielkiemu mistrzowi loży, czyli bezpośredniemu zastępcy Lucyfera na Ziemi. A jeśli rzeczywiście zrobił on lub zamierzał zrobić coś, co się mocom piekielnym bardzo nie podobało – to:
  „Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj mu świeci!… Dobry Jezu, a nasz Panie – daj mu wieczne spoczywanie. Niech spoczywa w pokoju! Amen”

  • 3pm said

   Mialem podobne przemyślenia… ten zawał serca (jak pisała Annah)… to wszystko jest jakieś nagłe i zaskakujące?!

   PS. Zastanwiałem się również nad dniem i datą zgonu… Czwartek – dzień kapłański, 10ty – kolejna miesięcznica Smoleńska…

   • a ja myślę że mógł być autentyczny zawał. Prawdopodobnie biskup nie wytrzymał nerwowo sytuacji, gdy szantażowany swoją teczką Tajnego Współpracownika SB, którą zapewne z archiwum MSW wyniosła słynna komisja Michnika
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Michnika
    musiał na rozkaz Żydów z Wielkiego Wschodu Francji (bo Michnik i jego towarzysze ze wspomnianej komisji, należą do tej loży) niszczyć Kościół, któremu powinien przecież służyć. Po prostu ta presja go wykończyła.

    • bratpiotr said

     Tylko dlaczego dopiero po tylu latach – i nie w Polsce? („ta karczma RZYM się nazywa”?). I dlaczego nie było żadnych informacji o zdarzeniu wcześniej? Dlaczego trumna zaplombowana – nie będzie otwierana i nie będzie sekcji zwłok? Brak jakichkolwiek informacji o zdarzeniu – dokładnie kiedy, gdzie i jak się to zdarzyło i z kim on wtedy był?… Mnie wygląda na to, że był on na jakimś tajnym spotkaniu, gdzie został pozbawiony życia – i został znaleziony martwy dzisiaj rano. Tak, czy owak, jest to mocno niewyraźne…

    • bratpiotr said

     Albo może miał jakieś prywatne spotkanie – i „nie wytrzymał”…

 20. 3pm said

  Dla mnie najbardziej miarodajna wskazówką… jest ocena postawy Biskupa w polskojęzycznych mediach (gazeta wyborcza, tvn, polsat, radiozet, a nawet tv publiczna i inne) i tzw. „salonu i elyt”, ich postawy i zachowania wobec Biskupa i odwrotnie, tzn. Jego sympatie z wybranymi mediami i salonem oraz antypatie z mediami katolickimi… Kiedyś miałem „przyjemność” spotkania z pierwszym dyrektorem radia er (lubelskie radio Abpa Życińskiego) i wysłuchać jego szczerej opinii nt. Radia Maryja i Ojca Rydzyka… Byłem w SZOKU, że tak myśli i takie rzeczy może opowiadać Ksiądz Katolicki…
  Znane są również sympatie Arcybiskupa, głoszone otwarcie w prywatnych rozmowach dla posła Palikota i PO…

  Dla porównania proszę przypomnieć sobie sprawę Abp Wielgusa, również oskarżanego o posiadanie teczki… JAKŻE INNE TO WSZYSTKO!!!!????
  Jakże inna POSTAWA Arcybiskupa Wielgusa. Każdy, kto zna poglądy i prace Abp Wielgusa to wie dlaczego ZOSTAŁ ZNISZCZONY!!! W tym przez SWOICH BRACI W WIERZE I KAPŁAŃSTWIE… Jak wiadomo głoszone poglądy obu Arcybiskupów różnią się skrajnie!!!
  WSZYSTKO w obydwu sprawach (zachowanie mediów, elit i niektórych purpuratów) świadczy o winie lub niewinności i świadczy o tych co „rzucali” lub rzucali kamieniami w oskarżonych lub pomówionych…
  WYSTARCZY TYLKO SOBIE TO PRZYPOMNIEĆ i PORÓWNAĆ!!!!

  Dlatego tylko po owocach poznamy z jakiego DUCHA, z jakiej PRAWDY, z jakiej MĄDROŚCI i z jakiej MIŁOŚCI one powstały…

  Arcybiskup Jóżef Życiński: „In Spiritu et Veritate” (W Duchu i Prawdzie)
  Arcybiskup Stanisław Wilegus: „Aeternae Sapientiae et Caritati” (Odwiecznej Mądrości i Miłości)

  • Józef Piotr said

   Nie zpominajmy NIGDY !! , że Abp Wielgus został ZLINCZOWANY za jego główną Wadę . Tą WADĄ było to , że był POLAKIEM !! Był Polakiem i SYNEM POLSKIEJ WSI!!
   TO przeszkadzało w objęciu Tronu Biskupów Warszawskich !! PAMIĘTAJMY O TYM !!
   Pamiętajmy o tym KTo z Imienia i Nazwiska rzucał na niego Oszczerstwa i Kamienie !!
   „Świetej pamięci zmarły był największym naganiaczem a pomagali mu inni konwertyci.
   Brał w tej nagonce również udział m. in. „Capino”…i całe środowisko GW i TP…Wielką podłością jest że nikt nawet z „Braci” w biskupstwie nie stanął w jego obronie !!
   Nie zpominajmy o tym , że była też osobista interwencja ,u Papieża ,Św. pamięci Lecha Kaczyńskiego, tak tego Lecha nad któeym Naród płacze i wylewa łzy ……..
   Gdy tymczasem sprawę „FILOZOFA ” rozmydlono i schowano pod dywan…..

   • 3pm said

    No tak rola Prezydenta Kaczyńskiego, w tym LINCZU, jaką sobie sam i dobrowolnie (jak sądzę) wyznaczył była dla mnie sporym zaskoczeniem, mimo wszystko, mimo B’nai Brith i Chanuki w Pałacu… a może właśnie dlatego…

    Dlatego z jeszcze wiekszą NADZIEJĄ wołam: KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

 21. Adam said

  Zapewniam, że są to strony omawiające temat przesłąnia fatimskiego bardzo szczegółowo.

  http://apocalipsistestamentum.blogspot.com/2008/12/fatima-1917r-apokalipsa.html

 22. bratpiotr said

  Mój mail wysłany do „widzącej” p. Mieczysławy Kordas dnia 7 grudnia 2010r:
  Jak ty możesz pisać takie kłamstwa!?… Tyle ludzi czytało już tę książkę i nikt nawet w najmniejszym stopniu nic nie znalazł, żeby tam cokolwiek było obraźliwego o Panu Jezusie, Matce Bożej, czy św. Józefie! Przecież tam wyraźnie jest napisane, że Matka Boża i św. Józef nigdy nie współżyli ze sobą, lecz przez całe życie zachowali czystość! Czytałaś to, co było po Narodzeniu Pana Jezusa? – że nigdy nie będą ze sobą współżyli, chociaż byli mężem i żoną?!… Czytałaś?… Jeśli tak, to za te oszczerstwa, które ogłaszasz na swej stronie na cały świat – odpowiesz przed Prawdziwym Panem Jezusem i dowiesz się, że to nie On się tobie objawiał, ale diabeł, który wykorzystując twoją naiwność i głupotę posługuje się tobą rzeczywiście do rozbicia Kościoła – który obecnie przeżywa ciężki kryzys. A ty, naiwna zachowujesz się tak, że temu Kościołowi, który walczy obecnie z siłami zła wbijasz nóż w plecy! Naiwna! – Prawdziwy Pan Jezus każdej osobie której się naprawdę objawiał, często objawiał się jako skatowany, torturowany i cierpiący!… A twój? – Doradzał ci, żebyś kupiła „tojotkę”, bo jest najlepsza – i na zabawie, piękny i pociągający, trzymał cię przez 15 minut za rączkę!… I co ty w ogóle za bzdury i głupoty wypisujesz!… Raz piszesz, że Jezus na twoje pytanie o mnie – o co zresztą wcale cię nie prosiłem, odpowiedział ci: Pan Jezus: ” Piotr? Tak, tak – to Mój umiłowany syn. Widzisz Mieczysławo, chciałaś jednoczyć ludzi – pomagam ci w tym” („Echo Chrystusa Króla” z dnia 21-11-2010), a drugi raz – piszesz: Pan Jezus: „Dziecko Moje – ile już książek powstało szkalujących Mnie. Nigdy, w żadnej głowie nie powinna powstać nawet myśl o nieczystości nawet myśli Mojej Matki i Mojego Opiekuna. Oni także bardzo bali się grzechu… Przecież wiecie, że żadne z nich nie chciało być razem a jedynie wtedy, gdy mieli zapewnione, że będą dla siebie jak brat i siostra… Napisz do tego człowieka, że to nie pochodzi ode Mnie”… – Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, co wypisujesz?!… Przecież ty sama zachwycałaś się tą książką i sama zaproponowałaś, aby ją wprowadzić na Stronę. Ja cię o to nie prosiłem i również nie prosiłem o żadne komentarze, czy pytania na temat tej książki… Sama ją wprowadziłaś i sama ją wykreśliłaś – twoja sprawa! – ALE NIE OBRAŻAJ PANA JEZUSA I MATKI NAJŚWIĘTSZEJ, PISZĄC ŹLE O TEJ KSIĄŻCE – BO TO WSZYSTKO CO PISZESZ TERAZ – POCHODZI OD DIABŁA, KTÓRY SIĘ BOI, ABY LUDZIE NIE CZYTALI TEJ KSIĄŻKI I NIE NAWRACALI SIĘ!… TEGO CI ROBIĆ NIE WOLNO! – BO ZA TO WSZYSTKO ODPOWIESZ, KIEDY STANIESZ PRZED PRAWDZIWYM PANEM JEZUSEM, KTÓRY ZA NAS NAPRAWDĘ CIERPIAŁ I ODDAŁ ZA NAS ŻYCIE!!!… Niech cię Bóg ma w swojej opiece i uchroni przed wiecznym zatraceniem!… Zastanów się i zejdź z tej drogi – póki jeszcze czas!… Mimo wszystko – twój przyjaciel…
  Piotr, Brat Piotr

  • 3pm said

   Ad Bratpiotr:

   Proszę wybaczyć śmiałość, ale jakoś zasmuciła mnie ta sytuacja i zaniepokoiła, gdyż może wynika z zupełnie innych przyczyn…

   A może jest to wpis, którego NIE ZAMIEŚCIŁA Mieczysława, być może NIE JEST ONA AUTORKĄ TEGO WPISU?! Może to celowa robota szatana, żeby Was poróżnić i wprowadzić zamęt wśród czytelników, doprowadzając do ośmieszenia jednego i drugiego dzieła…?!

   Czasami warto w pokorze, cierpliwości i miłości bliźniego, przekreślić miłość własną i z miłości do Zbawiciela próbować szukać wyjaśnienia i pojednania. Po ludzku jest to TRUDNE ale z bożej perspektywy… prowadzi do świętości.

   Może w wyjaśnieniu całej sytuacji pomocna będzie informacja, którą znalazłem na stronie Mieczysławy:

   „UWAGA ! UWAGA! UWAGA !

   NA STRONĘ ECHO CHRYSTUSA KRÓLA WŁAMAŁ SIĘ HAKER I DO TEJ PORY NIE JESTEŚMY W STANIE STWIERDZIĆ JAKIE TEKSTY ZMIENIONO, BĄDŹ USUNIĘTO LUB DODANO. STRONA W DALSZYM CIĄGU JEST KONTROLOWANA PRZEZ NIEUCZCIWĄ I NIEPOŻĄDANĄ TRZECIĄ OSOBĘ. W KAŻDYM MOMENCIE MOGĄ BYĆ ZMIENIANE TEKSTY JAK RÓWNIEŻ DOPISYWANE NIECENZURALNE WYRAZY, NIEZGODNE Z TEOLOGIĄ KOŚCIOŁA, CZY TEŻ OBRAŻAJĄCE PANA BOGA. BARDZO PROSZĘ, JEŻELI KTOŚ ZNAJDZIE TAKIE TEKSTY TO NIECH WIE O TYM, ŻE ONE NIE POCHODZĄ ODE MNIE. PROSZĘ INFORMOWAĆ MNIE O TYCH ZMIANACH NA POCZTĘ mieczyslawa13@gmail.com

   MIECZYSŁAWA KORDAS”

   JEZU CICHEGO I POKORNEGO SERCA UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO!

   • bratpiotr said

    Bardzo dziękuję dla 3pm za dobre, z serca płynące słowa. Nie wiem jak to i dlaczego tak się stało, że moją książkę „Maria Matka Jezusa” – gdy spowodowała wielkie zainteresowanie wśród piszących do mnie ludzi – została po trzech dniach usunięta ze Strony z informacją, że to sam Pan Jezus ją potępił. Bardzo dziwne wydaje mi się to tym bardziej, że Mieczysława bardzo chciała aby ta książka pozostała na Stronie – bo, jak to sama określiła: „Podczas czytania tej książki ogarnia mnie dziwny pokój i czuję się tak, jakby moja dusza unosiła się pod Niebo”. A jednak stało się tak, jak się stało – i naprawdę nie wiem dlaczego. Ja się już z tym wszystkim całkiem pogubiłem.
    Szczęść Boże! Brat Piotr

 23. bratpiotr said

  Tego, to ja nie wiem…

 24. zulus said

  WYBITNE PIERDOŁY

 25. Jotes said

  Co za pierdoły, nie wiadomo czy śmiać się czy płakać nad ziidioceniem autora.
  „Po trzech dniach sama skontaktowała się z panią socjolog i błagała o pomoc co ma dalej czynić. Zapragnęła publicznie to wszystko ujawnić w tej telewizji, w której występowała. Myślała, że to telewizją która głosi prawdę, nie wiedziała, że jest kierowana przez ludzi ateistycznych i masonów. Nawet nie wpuszczono ją do budynku. Pisma wysłane nie były rejestrowane tylko wrzucane do kosza.
  Z bólu i rozpaczy nie wiem czy nie postradała zmysłów. Nie wiadomo co się dalej z nią dzieje. To wydarzenie niech będzie ostrzeżeniem dla tych kobiet i dziewcząt, które zamierzają dokonać aborcji.”
  Trzeba ją było do TV „Trwam” zaprowadzić, pokazać fragmenty jej występu w TVN i późniejsze nawrócenie. Niezła akcja propagandowa by z tego była. Tyle że cała ta historia to wytwór wyobraźni chorego psychicznie.

 26. vbn said

  Jaką mam gwarancję, że to PRAWDA? Skąd w ogóle to świadectwo?

 27. nephili said

  po pierwsze, nie lubie jak mi podkreślają co jest ważne do przeczytanie a co nie(jak już czytam to całość)
  po drugie, wrażenie jakie na mnie wywarło jest takie, iż jedynie słuszną religią jest kościół rzymsko-katolicki(czym zawinili buddyści?)

  niepotrzebnie nakręcacie się na jakiś tekst niewiadomego pochodzenia, pełny błędów logicznych, nietrzymający się kupy.

  chyba musicie nienawidzieć wszystkiego co „odstaje” od Was, ciekawe jaki procent z Was znajduje informacje nie tylko od takich stron…

 28. Egzorcyzmami wypędza się diabła. Wiedzą, mądrością, inteligencją, odwagą i godnością — Boga.
  Jerzy Kijewski
  Więcej: http://ksiezycowahipoteza.blogspot.com/p/ateista.html

 29. fies said

  Po przeczytaniu tego tekstu nie mogę wprost uwierzyć jak można być tak zabobonnym, uprzedzonym i prymitywnym w XXI wieku. Od dawna wiedziałam, że religie hamują postęp i sprowadzają nas do średniowiecza ale to już wykracza poza wszelkie granice. Ktokolwiek to napisał, próbuje zrobić pranie mózgu starym babciom, bądź niewykształconym ludzinom, którzy znają tylko jedną prawdę: zasłyszaną z ambony. W życiu Biblii w reku nie mieli, dlatego wciąż wierzą w masę bzdur jakie kościół katolicki rozpowszechnia na każdym kroku, w jednym tylko celu: wyciągnięciu kasy od prostych ludzi. Katolicyzm jest religią strachu i poczucia winy. Stara się wpoić swoim wyznawcom, że są nic nie warci a wszystko to co inne, nowe nazywa dziełem szatana. Pomijając fakt, że od wielu lat przyczynia się do wzrostu zachorowań na AIDS poprzez zniechęcanie do uzywania prezerwatyw.
  Dziękuję i pozdrawiam wszystkich ludzi wolnych i myślących

  • Radosław said

   Prezerwatywa nie chroni przed AIDS. Promuje się ją, bo to wielki biznes. Wstrzemięźliwość płciowa i wierność małżeńska są najlepszym sposobem na walkę z AIDS.

  • szach said

   Fies@. Równie dobrze możesz nałożyć pończochę, taka sama ochrona przed AIDS jak prezerwatywy. Trzeba trochę się douczyć ,a prawda jest taka ,że wirusy są mniejsze niż pory gumy czyli dziury,przez które co prawda woda nie przeleci,ale wirus i owszem,bez problemu.Ale jak kto się „wykształcił” na Brawo to i wiedza gazetowa.

 30. Bliżej prawdy said

  Czytałam tekst, i komentarze…..życzę wam „wierzącym” otwartego ducha i rozumu. Nic innego wam nie pomoże, jesteście dalej od prawdy, niż wam się wydaje. Z takimi poglądami lepiej nie idźcie do psychologa, bo jak moja matka, która już teraz o sobie sama nie może stanowić, jest w zamkniętym ośrodku, bo gdyby była na wolności umarła by z głodu, tak bardzo wierzyła w kościół i Boga, że uznała iż jeść nie trzeba, została uznana za schizofreniczkę paranoidalną. Zadajcie sobie rozumne pytania, szukajcie prawdy, wszystko co was meczy i o co posądzacie „waszego szatana” dotyczy tylko fundamentalnych katolików. Ludzie innej wiary nie mają, kapłanów którzy ich starszą piekłem i demonami. Taki kawał wam opowiem. Umarły idzie do piekła, Lucyfer go oprowadza i pokazuje rożne pokoje. W jednym ludzie się bawią w innym dyskutują, w jeszcze innym wynalazcy ulepszają swoje wynalazki. Aż w jednym patrzy a tam ludzie w kotle palą się w żywym ogniu, umarły pyta Lucyfera, dlaczego tak cierpią, a Lucyfer na to: to chrześcijanie, tak sobie wyobrazili koniec, to tak mają….

  • papa said

   „Bliżej prawdy” twój kawał jest bardziej bliżej prawdy niż się komukolwiek wydaje ! I brawo za wpis, może ktoś z tych dewotów się opamięta i chociaż o jednego pacjenta kliniki psychiatrycznej będzie mniej.

   • cox said

    Oj, żebyście nie byli zaskoczeni pośmierci!!! Ale wtedy będzie już niestety za późno!!!

   • szach said

    Ktoś tu ma genetyczne skłonności(schizofrenii), więc niech lepiej o siebie zacznie się martwić.Pierwsze objawy biją po oczach .
    Bliżej Prawdy? Może i bliżej, ale to i tak odległość milionów lat świetlnych.

  • Ivres said

   O rany, ale śmieszny ten kawał… A może by tak onecik odwiedzić? Tam na pewno spotkasz się z większym zrozumieniem, no i na pewno będziesz jeszcze bliżej prawdy! Po co tracić cenny czas na chore wymysły?
   Mimo wszystko, życzę Tobie, „wierzący inaczej” abyś przejrzał. Z Pomocą Bożą oczywiście, a nie psychologa…

 31. rysiekpysiek said

  Świetny artykuł, nawet przyjmując że nie wieży się w tą historie to dalszy ciąg jest bardzo pouczający

 32. antynwo said

  Hmmm, od „leczenia ciała są prawdziwi lekarze” – jedno z największych kłamstw – większość mniej lub bardziej świadomie jest na usługach szatańskich karteli farm. i ordynuje np. szczepioneczki kasujące mózgownice niemowląt, układ immunologiczny, szczepioneczki produkowane z użyciem linii komórkowych pochodzących z ludzi zabitych w aborcji (MMR) – w dooopie mam konowałów;(

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: