Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Matka Boża do Pedro Regis o Japonii

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 marca 2011


Brazylijczyk Pedro Regis z miejscowości Anguera który pielgrzymował do Medjugorje po powrocie do swojego kraju zaczął mieć objawienia Matki Bożej. Objawienia te trwają od 1987 roku do dziś. Otrzymał w sumie 3452 przesłania dla całego świata. Przesłania przekazywane są trzy razy w tygodniu: w każdy wtorek i sobotę, plus jeden dzień zmienny. Przesłania są prorocze wskazujące różne przyszłe wydarzenia, często z bardzo dokładnymi miejscami.W przesłaniach tych jest wiele proroctw dotyczących prawie wszystkich krajów.

Obecnie chcę przedstawić bardzo oczywiste zdania z tych orędzi dotyczące Japonii. Nie będa to całe orędzia z tych dni tylko wątki japońskie. Od razu przypominam że tłumaczenie jest moje a więc niedokładne.

28.04.2005
Drogie dzieci, ziemia jest pełna zła a moje biedne dzieci chodzą jak ślepi duchowo.  Ludzie rzucili wyzwanie Stwórcy i będą surowo ukarani.  Pan oczyści ziemię i jej wierni będą żyć szczęśliwie. Ludzkość doświadczy wielkiego cierpienia. Japonia będzie cierpiała przez mega-trzęsienia ziemi o niespotykanej skali w całej jej historii.

02.08.2005
Na Japonię przyjdzie wielkie cierpienie.

całe orędzie

02.08.2005
Cari figli, vengo dal cielo per riempirvi di coraggio. Vi chiedo di non scoraggiarvi davanti alle vostre difficoltà. Confidate nel Signore. Lui è il vostro tutto. In Lui è la vostra vittoria. Dite no al peccato e accogliete con amore i miei appelli. L’umanità cammina verso l’abisso, ma Dio vuole salvarvi. Tornate in fretta. Il Giappone vivrà momenti di angoscia, ma il peggio dovrà ancora venire. Pregate. Solo per mezzo della preghiera potete trovare la pace. Non restate con le mani in mano. Questa è l’ora del vostro ritorno. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

31.12.2005
Japonia będzie pić gorzki kielich cierpienia.

Całe orędzie

31.12.2005
Cari figli, avanti. Io sono al vostro fianco. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato e sarete salvi. Gli uomini saranno sorpresi da dolorosi avvenimenti. Due passi, esplosioni e morti. Il Giappone berrà il calice amaro della sofferenza. Roma perderà la sua gloria e la sua fama e la sofferenza sarà grande per i miei poveri figli. Il trono di Pietro cadrà. La morte arriverà agli ecclesiastici, che soffriranno dolori fisici. Pregate. Coloro che staranno con il Signore vinceranno. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

04/03/2006
Japonia będzie pić kielich goryczy smutku.

całe orędzie

04/03/2006
Cari figli, vi amo come siete e desidero vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della fede. L’umanità si è allontanata da Dio e i miei poveri figli camminano come ciechi guidando altri ciechi. Da una famosa Cordigliera verrà il terrore e la morte passerà per Mosselbai. Grida di disperazione si udranno in Birmania e a Messina. La forza della preghiera vi condurrà alla pace. Non dimenticate: Dio vi ama e vi chiama. Non perdetevi d’animo. Coraggio. Io sarò sempre con voi. Verrà dall’Iran e gli uomini avranno paura. Il Giappone berrà il calice amaro del dolore. Soffro per i miei poveri figli. Pregate. Pregate. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

5 /02/ 2010
Stanie się to w Japonii i zostanie powtórzone w Paraíba.  Wszędzie będzie słychać krzyki rozpaczy.

całe orędzie

5 febbraio 2010
Cari figli, solo mediante la forza della preghiera l’umanità troverà il cammino della pace. Amate la verità e
assumete il vostro vero ruolo di cristiani. Dio ha bisogno di voi. Aprite i vostri cuori e accettate la sua volontà
per essere grandi nella fede. Accadrà in Giappone e si ripeterà nel Paraíba. Ovunque si udranno grida di
disperazione. Io sono vostra Madre Addolorata e soffro per ciò che vi attende. Avanti lungo il cammino che vi
ho indicato. Qualunque cosa accada non allontanatevi dal Signore. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto
nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

20/03/2010
Mega-trzęsienia ziemi wstrząśnie Japonią i moje biedne dzieci będzie płacz i lament.

Całe orędzie

20 marzo 2010
Cari figli, aprite i vostri cuori al Dio della salvezza e della pace. Sono giunti i tempi da me predetti. L’umanità
cammina verso l’abisso della distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Vi chiedo di
essere uomini e donne di preghiera, perché solo così sarete capaci di sopportare il peso delle prove che già si
stanno preparando. Voglio dirvi che questo è il tempo della grazia. Vi attendono ancora tempi dolorosi. Io
sono vostra Madre e sono con voi. Non allontanatevi dal cammino che vi ho indicato. Quello che dovete fare
non rimandatelo a domani. Un mega-sisma scuoterà il Giappone e i miei poveri figli piangeranno e si
lamenteranno. Dolore maggiore non è mai esistito. Soffro per ciò che vi attende. Inginocchiatevi e pregate.
Non sono venuta dal cielo per scherzo. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

17/04/2010
Wielkie zniszczenia pojawią się w Japonii.  Módl się.  Módl się.  Módl się.

Całe orędzie

17 aprile 2010
Cari figli, sono vostra Madre Addolorata. Sono venuta dal cielo per portarvi il mio messaggio di pace e
conversione. Non restate con le mani in mano. Aprite i vostri cuori e accettate la volontà di Dio per le vostre
vite. Vivete nel tempo delle grandi confusioni spirituali e il mio avversario agirà con grande furia per
allontanarvi dal cammino di Dio. Cercate forza nella preghiera. Non allontanatevi dalla verità. Qualunque cosa
accada, non permettete che il demonio vinca. Siete del Signore e con Lui sarete vittoriosi. Pregate. L’umanità
cammina verso l’abisso della distruzione che gli uomini hanno preparato con le proprie mani. Un gigante
addormentato si alzerà in Indonesia e i miei poveri figli berranno il calice amaro del dolore. Tragedia maggiore
non è mai esistita. Siate forti e saldi nella fede. Io sarò sempre con voi. Una grande distruzione si verificherà in
Giappone. Pregate. Pregate. Pregate. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima
Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

29/05/2010

Japonia będzie cierpiała i będzie wielki ból dla moich biednych dzieci.

Całe orędzie

29 maggio 2010
Cari figli, l’umanità berrà il calice amaro della sofferenza. Il Giappone soffrirà e il dolore sarà grande per i miei
poveri figli. L’umanità vivrà momenti di dolore per una grande guerra in Oriente. Il fuoco attraverserà il cielo e
gli uomini saranno bruciati. Io sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per condurvi a mio Figlio Gesù. Siete
amati uno per uno dal Padre, nel Figlio, per mezzo dello Spirito Santo. Non restate con le mani in mano. Ciò
che dovete fare non rimandatelo a domani. Non restate con le mani in mano. Dio ha fretta. Date a tutti il buon
esempio e in ogni cosa imitate mio Figlio Gesù. Lui è il vostro unico e vero Salvatore e al di fuori di Lui
l’umanità non troverà la pace. Io sono vostra Madre e vi amo. Se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia.
Non tiratevi indietro. Pregate. Pregate. Pregate. Soffro per ciò che vi attende. Gli uomini cammineranno in
direzione dell’immenso campo, ma troveranno la morte. Molti piangeranno e si lamenteranno. Coraggio.
Grazie per essere qui. Grazie per essere venuti. Intercederò presso mio Figlio Gesù per voi. Avanti con
coraggio e gioia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per
avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. Rimanete nella pace.

28/10/2010
Śmierć przyjdzie do Japonii i Indii, pozostawiając ogromny ślad zniszczenia.

Całe orędzie

28 ottobre 2010
Cari figli, siate forti e saldi nella fede. Non c’è vittoria senza croce. Vivete ora i tempi della dolorosa
purificazione. Camminate verso un futuro di grandi tribolazioni. Inginocchiatevi in preghiera. Solo per mezzo
della preghiera potete sopportare il peso della vostra croce. La morte passerà per il Giappone e per l’India,
lasciando una grande scia di distruzione. Cercate forza in Gesù. Solo accogliendo gli appelli di mio Figlio Gesù
potete cambiare le vostre vite. Non tiratevi indietro. Avanti con coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi
trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi
benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

15 /02/2011
Rejon Akita (Japonia) będzie pić kielich goryczy i smutku.

Całe orędzie

15 febbraio 2011
Cari figli, quando sentite il peso della croce, non perdetevi d’animo. Solo passando per la croce arriverete alla vittoria. Cercate forza nell’Eucaristia, perché solo così sarete capaci di sopportare il peso delle prove che devono venire. Abbiate coraggio. Mio Figlio Gesù è al vostro fianco anche se non lo vedete. Vi chiedo di vivere nella grazia del mio Signore. Non permettete che il peccato vi allontani dal cammino della santità. Aprite i vostri cuori e accogliete i miei appelli. Ecco il tempo della grazia per tutti voi. Io sono vostra Madre e sono instancabile. Sono venuta dal cielo perché vi amo e voglio vedervi felici già qui sulla terra e più tardi con me in cielo. Non perdetevi d’animo. Io sarò sempre vicina a voi. Avanti sul cammino che vi ho indicato. L’umanità è diventata povera spiritualmente perché gli uomini si sono allontanati dal Creatore. Tornate in fretta. La morte passerà per Assisi e i miei poveri figli piangeranno e si lamenteranno. Akita (Giappone) berrà il calice amaro del dolore. Inginocchiatevi in preghiera. La vostra vittoria è nel Signore. Cercatelo, perché Egli vi attende a braccia aperte. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.

Marzec 2011


Komentarzy 38 do “Matka Boża do Pedro Regis o Japonii”

 1. Annah said

  Orędzia dostatecznie zrozumiale tłumaczą się z włoskiego automatem Google. Wydaje mi się że możesz bez obaw zamieszczać w tej formie pozostałe. Jak można przeczytać, ostrzeżenie o Japonii pojawiło się rok wcześniej „Wielkie Zniszczenia pojawią SIĘ w Japoni MODL SIĘ. MODL SIĘ. MODL SIĘ.”, a wymieniane są też Birma, Messina, jeden ze stanów Brazylii, Asyz. Na pewno trzeba wzmóc modlitwy, bo nic nie jest przesądzone raz na zawsze.

 2. Brat Piotr said

  Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Boże Ojcze, Boże Synu i Boże Duchu Święty – zmiłuj się nad nami.
  Mateczko nasza Ukochana – Przenajświętsza Maryjo – Módl się za nami do Pana Boga naszego. Amen.

  • Krystyna said

   Zlituj się nad wszystkimi ludźmi na świecie, którzy cierpią w tej chwili. Uzdrowienie chorych – módl się za nami; ucieczko grzesznych módl się za nami.Amen

 3. Kier said

  Japonia przed i po > przesuwaj w lewo i w prawo

  http://www.nytimes.com/interactive/2011/03/13/world/asia/satellite-photos-japan-before-and-after-tsunami.html

 4. Kier said

  Komentarz do orędzia Anioła Ave 12.03.2011

  „Proroctwo waszego Rodaka wyniesionego na Stolicę Piotrową o odnowieniu oblicza tej ziemi, nie spełniło się jeszcze w pełni. Chociaż upadł mur, nastąpiły przemiany, to widać, że Duch nie dokonał jeszcze przemiany serc, a przecież to Duch Święty przemienia oblicze ziemi dla nawrócenia i dla większej chwały Bożej. Ta przemiana oblicza waszej ziemi jest związana z uznaniem królewskiego panowania Jezusa Chrystusa nad waszym narodem! To właśnie was wybrał Bóg, abyście się stali przykładem dla innych narodów. Zatem odnowa waszego narodu przyjdzie poprzez ogólnonarodowy zryw. Nie możecie w tej chwili liczyć na waszych biskupów, na waszych rządzących, ponieważ oni w swojej ignorancji nie widzą potrzeby praktycznej odnowy ducha narodu. Na nic się zdadzą duszpasterskie programy, jeśli nie wzbudzi się w narodzie prawdziwego pragnienia duchowej odnowy. Nie pomogą listy pasterskie, jeśli nie będzie gorliwego wezwania do pokuty i nawrócenia narodowego.”

  Po opublikowaniu orędzia Anioła Ave z 12 marca br otrzymaliśmy wiele pytań. Szczególnie powyższe zdania wymagają pewnego komentarza. Proroctwo, które wspomina Anioł to znana wszystkim homilia Ojca św. Jana Pawła II wygłoszona w Warszawie 2 czerwca 1979 roku: „I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.” Anioł Stróż Polski wypowiada te słowa na krótko przed beatyfikacją Jana Pawła II. Rzeczywiście należy zadać pytanie, czy te słowa wypełniły się?

  Zadajmy sobie pytanie, czy obecna „wolna” Polska podobałaby się naszemu Papieżowi? Czy serca wszystkich Polaków, szczególnie tych u steru władzy przepełnia „miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”?
  W demokratycznych wyborach powierzyliśmy Polskę w ręce ludzi, którzy obiecywali jej rozwój i dobrobyt. Obiecywali bardzo dużo. Czy miał racje Ojciec Święty ufając, że w naszym kraju będzie następować rozwój „narodowej kultury głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie”, a Polacy zachowają wierność „dla ponadczasowych wartości”? Co by powiedział ten wielki Polak widząc, że nie zamiast przeciwdziałać „wpływom laickiej ideologii” ulegamy jej i nie walczymy by zostały uznane „chrześcijańskie korzenie Starego Kontynentu”?
  Wiadomo, że do dnia wyniesienia Papieża Polaka na ołtarze nie zmieni się układ polityczny, ale możemy prosić o wewnętrzną przemianę tych, od których zależą dalsze losy kraju. Możemy modlić się o mądrość wybierających w najbliższych wyborach. Pozwólmy znowu Duchowi Świętemu działać w naszej umiłowanej Ojczyźnie.

  Każdy z nas niech odpowie sobie na pytania: Ile było rozbitych małżeństw przed 79r, a ile teraz? Ilu ludzi czynnie uczęszczało do kościoła i sakramentów przed 79r., a ilu teraz? Ile dzieci miało styczność z narkotykami, alkoholem, pornografią wtedy, a ile teraz? Ile było zabójstw, kradzieży, gwałtów, napadów, a ile jest teraz? I tak można by wyliczać i wyliczać… Co z tego, że mamy wolność od komunizmu, jak przyszedł materializm, konsumpcjonizm, liberalizm, zatrata wartości i autorytetów.

  Naprawdę, wszyscy tak bardzo potrzebujemy przemiany, ale mądrej i dobrej przemiany. Niech każdy z nas próbuje zmieniać swoje życie na lepsze i błaga o przemianę innych.
  Sam Jan Paweł II wyraził gorącą nadzieję na przemianę sumień Polaków w Liście z okazji 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski:
  Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. Tylko dzięki solidarnemu wysiłkowi wspieranemu światłem i mocą Ducha Świętego można budować szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość wszystkich Polaków.

  Gorąco wierzę, że wysiłek stałej duchowej przemiany będzie owocował w sercach Rodaków dalszym rozwojem narodowej kultury głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie i wiernością dla ponadczasowych wartości. Ufam, że stanie się to czytelnym świadectwem dla zjednoczonej Europy i skutecznym przeciwdziałaniem wpływom laickiej ideologii zapoznającej chrześcijańskie korzenie Starego Kontynentu. Jan Paweł II Watykan, 31 maja 2004 r.”

  Uwypukla się tutaj problem braku autorytetu. Polacy zawsze kogoś takiego potrzebowali na przestrzeni wieków, kto poprowadził by cały naród do walki. Jan Paweł II był dla nas ogromnym autorytetem, ale nie wolno nam zapomnieć, że był przede wszystkim Głową Kościoła Katolickiego – Powszechnego – a nie naszym przywódcą narodowym. W obecnym czasie, ze smutkiem, należy stwierdzić, że społeczne inicjatywy, jak np. Marsze ku czci Chrystusa Króla, organizowane modlitwy „intronizacyjne”, nie znajdują szerokiego poparcia wśród hierarchów Kościoła. Gdyby znalazł się choćby jeden odważny biskup, który głośno poparłby wszelkiego rodzaju dobre inicjatywy, wtedy wierny lud zgromadziłby się wokół niego, ponieważ środowiska katolickie tak naprawdę chcą pełnej jedności z Kościołem. Niestety zostają pozbawieni sami sobie. Nikt nie chce z nimi prowadzić dialogu. Bez jakiejkolwiek roztropności są uważani za „margines” Kościoła.
  W tym miejscu należy przypomnieć słowa Jana Pawła II z Jego pierwszej pielgrzymki do Polski w kontekście comiesięcznych wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie:

  „Tam gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszona… Krzyż trwa, choć zmienia się świat…”.
  (Jan Paweł II, z 9 czerwca 1979 roku u Ojców Cystersów, Kraków – Mogiła).

  Jeśli pewna część społeczeństwa otwarcie broni krzyża, manifestują swój związek z krzyżem, to już jest znak, że tej części społeczeństwa znak krzyża nie jest obojętny! Jest to z pewnością symbol, o co tak naprawdę toczy się bój w Rzeczypospolitej!
  Dzisiaj zostaliśmy przytłoczeni propagandą, zahukani poprawnością polityczną, a sytuacja w kraju spowodowała, że młodzież nie chce tu być, ponieważ nie ma perspektyw. Czy oni są zdolni jeszcze walczyć za Ojczyznę?!
  W obecnym czasie Katolicy boją się sprzeciwić. Ci, którzy „idą pod prąd” określani są jako „oszołomi”. Prawdziwi Patrioci są niebezpieczni, bo zieją nienawiścią, są homofonami, fanatykami, antysemitami.
  „Zatem odnowa waszego narodu przyjdzie poprzez ogólnonarodowy zryw”. To jest całe sedno odnowy ducha narodu: modlitwa i pokuta! Taka jest droga do poruszenia sumień. Nieszczęściem dla społeczeństwa, dla Narodu jest, gdy do władzy, do rządzenia, do wychowywania, do środków masowego przekazu dostają się jednostki bez sumienia, o zdeprawowanym sumieniu, osoby, które Boga się nie boją, ani ludzi się nie wstydzą. Od takich ludzi nie można spodziewać się budowania dobra wspólnego, poszanowania godności drugiego człowieka, równości i sprawiedliwości społecznej, lecz jedynie szybkiego bogacenia się, oszukiwania, okradania społeczeństwa, jego laicyzowania i demoralizowania: przyzwalania na rozpijanie, na sprzyjanie najniższym ludzkim instynktom. To zaś prowadzi do zniszczenia etosu Narodu. Należy zwrócić uwagę na wywiedź Sługi Bożego, Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego. Oto jego słowa: „W naszej Ojczyźnie najważniejszym czynnikiem ładu i pokoju, owocności i skuteczności pracy, a nawet pomyślności społecznej i gospodarczej, jest SUMIENIE obywateli. Bo cóż z tego, że będziemy bez końca wyliczali najrozmaitszych winowajców, że będą oni nawet ukarani zgodnie ze swoimi uczynkami, jeśli życie całego Narodu, a więc każdego obywatela — pozostanie bez zmian?”(Ożarów, 2 X 1980).
  Matka Boża w żadnej trudności i w żadnym bólu swego macierzyńskiego serca nie załamała się, nawet pod krzyżem Jedynego Umiłowanego Syna. Innym radziła to, co sama praktykowała, by zawsze pełnić wolę Bożą, by pozostać wierną Bogu i Jego przykazaniom do końca. Ufała, że Bóg Jej nie opuści. I my ufajmy, jak nas zachęcał Kardynał S. Wyszyński, że skoro Maryja zwyciężyła głowę węża-szatana, to przy Jej pomocy zdołamy odnowić nasze dusze i oblicze polskiej ziemi.
  KRUCJATA ODNOWY SUMIENIA NARODU, jako inicjatywa środowisk Katolickich, i jako ruch „oddolny”, może być szansą dla odnowy sumienia narodu.
  Rozważając objawiany nam stopniowo przez charyzmatyków i mistyków plan ratowania naszej Ojczyzny, należy uporządkować pewien porządek i chronologię wydarzeń.
  Kardynał August Hlond przepowiadał, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję. W przeddzień swojej śmierci, późnym wieczorem, kardynał Hlond dodawał otuchy swoim najbliższym współpracownikom, aby nie upadali na duchu w tym trudnym czasie terroru komunistycznego: „Nie traćcie nadziei. Lecz zwycięstwo jeśli przyjdzie – będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów i Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, odwoła do nieba i będzie, jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej Maryi Dziewicy pracujcie… Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana dopomoże wam do zwycięstwa”.
  Kardynał August Hlond był przekonany, że jedną z najważniejszych potrzeb Kościoła jest obrona przed tym uosobionym złem, którym jest szatan, a Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi. Dlatego, w duchu orędzia fatimskiego, 8 września 1946 r. Ksiądz Prymas wraz z całym Episkopatem w obecności miliona Polaków, na Jasnej Górze, dokonał aktu poświęcenia całej Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W ten sposób Polska stała się pierwszym krajem, po Portugalii, który tego aktu dokonał zgodnie z prośbą wypowiedzianą przez Matkę Bożą w Fatimie. Poprzez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Polska weszła na fatimską drogę zawierzenia Maryi i wypełniania Jej próśb. Tak rozpoczęła się wyjątkowa droga Kościoła w Polsce, który jako jedyny w krajach komunistycznych zdołał zachować wyjątkowo duży obszar wolności i niezależności.
  Kardynał A. Hlond w swoim nauczaniu wypowiadał prorocze słowa: „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

  Matka Boża pragnie przecież tego samego, co my jako Jej naród, aby Chrystus królował na polskiej ziemi. Zatem Jej zwycięstwo, jest uznaniem królewskiego panowania Pana Jezusa w naszej Ojczyźnie.
  Jeszcze słowa ks. prymasa kard. Augusta Hlonda, do niedawna nieznane. 10 stycznia 1948 r. prymas napisał w liście do biskupa Bova Marina (Włochy) Giuseppe Cognaty (1885-1972): «Dziękuję Ekscelencji za modlitwy w imieniu Polski. Stoi ona na pierwszej linii walki. Wspaniały jest jej duchowy opór. Proszę o dalszą modlitwę do Nieśmiertelnego Króla wieków i Jego wszechmogącej Matki, słodkiej Wspomożycielki Chrześcijan. Zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały miejsce pod Lepanto i Wiedniem».
  Program odnowienia narodu kard. Stefana Wyszyńskiego opierał się na Ślubach Jasnogórskich, na jedności z Maryją Królową Polski. W tym tytule i na Jasnej Górze widział zwycięstwo Maryi.
  Rozalia Celakówna takie oto słowa zapisała w swoim dzienniczku: „1 kwietnia 1939 roku gorąco polecałam, jak tylko umiałam, tę sprawę Panu Jezusowi za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, prosząc o światło, co należy czynić, by ta sprawa była jak najlepiej i jak najprędzej przeprowadzona. I znowu głos mówił mej duszy: Powiedz, dziecko, ojcu, by napisał do Prymasa Polski przez Ojca Generała, by wszystko uczynił dla przyśpieszenia intronizacji.
  Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie”.
  Jeśli spojrzymy w tym krótkim rozważaniu na „kolejność” planu Bożego, to wynika z niego jasno, że to właśnie wpierw musimy prosić Maryję, naszą Królową, aby wyjednała u Swojego Syna przebudzenie sumień, abyśmy mogli być świadomi ( w pełnym tego słowa znaczeniu) przyjęcia i uznania Chrystusa jako Króla Polski. MATKA-KRÓLOWA z pewnością zaprowadzi nasz naród do SYNA-KRÓLA. Nigdy nas przecież nie zawiodła.
  Na koniec jeszcze jeden cytat kard. Karola Wojtyły: „Dlatego tak właśnie bardzo potrzebna jest obecność Matki. Matka patrzy w serce każdego. I jesteśmy najgłębiej przekonani, że nie uległby wewnętrznemu rozbiciu żaden Polak, jeśliby poddał się działaniu tego macierzyńskiego wzroku. Jeżeliby popatrzył w te Jasnogórskie oczy, jeżeliby odczuł drganie macierzyńskiego Serca. Nie uległby rozbiciu, nie dałby się zdegradować w swoim człowieczeństwie.” (Suchedniów 3 czerwca 1978).

  Z Chrystusowym pozdrowieniem
  ADAM-CZŁOWIEK
  http://www.otoczyniewszystkonowe.pl/

 5. Kier said

  korporacje 1-7

 6. Tuptusia said

  Posłania Petro Regis w j.polskim
  1. wybrać stronę http://www.laudate.pl
  2. W okienku obok szukaj wpisać Tuszyńska napewno ma być litera „ń”
  3. Kliknąć szukaj
  4. Otworzy się ponad 30 pozycji wybrać
  marzec 2010D
  kwiecień 2010C
  kwiecień 2010D
  październik 2010A

  Niestety adres e-mail tłumaczki, podany na początku jest nieaktualny. Pozostaje czekać na kolejne posłania na stronie laudate.pl

 7. Transmisja na żywo akcji chłodzenia reaktorów przez helikoptery

  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&ie=UTF-8&langpair=auto|pl&u=http://www.ustream.tv/channel/nhk-world-tv&tbb=1&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhKoFgo-soQUe0dxwbT2ZkFqveUjQ

 8. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj od rana w naszych mediach kompletne unikanie tematu. Informacje tak zdawkowe, jakby za oceanem mucha pierdła. Jakikolwiek pojawiający się komentarz na żywo na temat skażenia natychmiast jest przerywany przez prowadzącego tudzież szybko kierowany w innym kierunku. Zdawkowe info leci na paskach. To, że na prętach nie ma kompletnie chłodzenia; NCR informuje o SKRAJNIE WYSOKIM promieniowaniu. I nic, cisza na ten temat.

  • cox said

   Ja nie zauważyłem dzisiaj żadnych iformacji nt. sytuacji w Japonii ani w radiu, ani w tv!

  • antonio said

   nawet w RADIU MARYJA jakis gosc uspokajał że sytuacja jest „bezpieczna” i nie ma zagrożenia

   • Ja go też słuchałem. Ten gość co uspakajał dr. Broda robił również sondaże przedwyborcze i zapewniał że 100% prawdziwe. I co?? miał PIS wygrać zdecydowanie.

 9. Józef Piotr said

  Znalazlem coś przetłumaczone. Cytuję tutaj w mojej opini pracowitego pana o nicku „rabarbarek”
  rabarbarek powiedział/a
  Lipiec 24, 2010 @ 17:26 00 i

  Anguera , male miasteczko w Brazylii, jest od dwudzistu kilku lat miejscem do ktorego sciagaja tysiace wiernych z calego swiata. Pedro Regis , skromny czlowiek , otrzymuje przekazy od Maryi od 1 pazdziernika 1987 roku. Ale zanim otrzymal pierwszy przekaz, przez 18 miesiecy doswiadczal atakow podobnych do atakow padaczki. Lekarze nie potrafili wytlumaczyc jego „choroby” poniewaz badania nic nie wykazywaly.

  Po pierwszym widzeniu otrzymywal kolejne, i tak trwa to do dna dzisiejszego.Wiele przekazow sprawdzilo sie z porazajaca sila. Przekazal m.in. wiadomosci Maryi dotyczace trzesien ziemii w Chile i Haiti, a takze te dotyczace Zatoki Meksykanskiej. Biskupi obserwuja przekazy Maryjne Pedro Regisa i jak do tej pory nie zauwazyli niczego niepokojacego. Pedro ma rowniez poparcie Biskupow Brazylii.

  A teraz fragmenty kilku jego ostanich widzen. Reszte mozna przeczytac na podanych stronach internetowych.

  2.07.2010

  Drogie dzieci. Mieszkancy Waszyngtonu beda cierpieli. Modlcie sie i wtedy Bog was ocali. Wasze zwyciestwo w Bogu. Ukleknijcie na kolanaw modlitwie. Ludzkosc podaza ku zagladzie. Jestem wasza Matka i cierpie poniewaz wiem co was czeka. Otworzcie swoje serca i zwroccie sie do Tego, ktory jest waszym Zbawicielem .
  Smierc ktora przejdzie przez Europe pozostawi wielkie zniszczenia. Podobne zniszczenia czekaja Vivara[?] mieszkancow Santa Cruz.

  .Odwagi. Szukajcie sily w modlitwie i Eucharystii. To jest wiadomosc ktora wam przekazuje dzisiaj w imie Najswietszej Trojcy . Dziekuje ze zebraliscie sie tutaj. Blogoslawie was w imie Ojca i Syna i Ducha Swietego . Amen Zostancie w pokoju.

  3.07. 2010

  …. Pragnijcie rzeczy w Niebie, poniewaz wszystko na tym swiecie przemija, ale bogactwa ktore Bog przygotowal sa wieczne. Po wszystkich cierpieniach , wielkie zmany na swiecie. Wszystko co planowaliscie bedzie inne . Zobaczycie nowe niebi i nowa ziemie.

  6.07 2010

  Drodzy Synowie i Corki, odwagi. Bog jest blisko was. Nie pozwolcie aby ulecial z was plomien wiary. Nadszedl czas wielkiego ucisku. Ludzkosc odwrocila sie od Boga.

  Moje biedne dzieci ,slepiec prowadzi slepca. Modlcie sie . Wasze zwyciestwo w Bogu. Przyjmijcie Eucharystie i wsluchajcie sie w Jego slowa, to jedyna droga aby uniesc ciezar sadow, ktore juz sie rozpoczely.
  Cos strasznego wydarzy sie w Hiszpanii i moje dzieci beda niosly ciezki krzyz. Terror rozleje sie dookola i strach ogarnie ludzi.

  8.07.2010

  Modlcie sie pod Krzyzem i zalujcie za grzechy. Ludzkosc jest chora i potrzebuje lekarstwa. Wroccie do Jezusa. On jest waszym Zbawicielem.
  Ogien poczyni straszne zniszczenia w kraju lodu. Z glebi przyjdzie zniszczenie na ludzi.
  Modlcie sie. Modlcie sie . Modlcie sie.

  10 07 2010

  Wody podniosa sie z furia i beda przyczyna wielkich zniszczen. Kraj Swietego Krzyza bedzie bardzo cierpial.

  11. 07.2010

  Po okresie wielkiego ucisku Lord osuszy wasze lzy. Ciemnosc zniknie i swiatlo Boga zajasnieje w ludzkich sercach , tych ktorzy nie porzucili wiary. Radosc zagosci w sercach wybranych przez Boga i nastanie jedna owczarnia i jeden Pasterz. Zwyciestwo Boga nad silami Szatana przyjdzie przyjdzie przez moje Niepokalane serce.

  13.07.2010

  Smierc w Polnocnych Wloszech i moje dzieci beda pily z gorzkiego kielicha bolu tak jak i ci , ktorzy zyja w kraju Evangelista [?]

  17. 07. 2010

  Przyjdzie dzien w ktorym niewielu tylko bedzie zylo w prawdzie. Falszywe ideologie przyciagna wielka rzesze ludzi. Nawet ci ktorzy zyli zarliwa wiara , nie beda inni. Przyjdzie czas odstepstwa i ci ktorzy sa przeciwko Bogu , pociagna wielu.

  18.07. 2010

  Mowcie kazdemu , ze Bog sie spieszy i nie ma juz czasu na zmarnowanie. Nie zostawiajcie na jutro tego co mozna zrobic dzisiaj.Ludzkosc czeka sad. Ludzie odchodza od Boga i nie wiedza dokad isc. Cierpie poniewaz wiem co nadchodzi.

  GNIAZDO ORLA ZOSTANIE ZAATAKOWANE i bedzie tam wielkie spustoszenie.Moje biedne dzieci beda plakaly i zawodzily.

  20.07.2010

  Kraj Swietego Krzyza doswiadczy wielkich cierpien. Ci ktorzy sa w wielkiej lodzi beda dzwigali ciezki krzyz i bedzie placz i zawodzenie.

  http://www.pedroregis.com/mensagens_ing.php

 10. Józef Piotr said

  Weszliśmy na teren Brazyli. Nam się przedstawia tylko „karnawał w Rio…”
  Ale jest to Lud Maryji i Pana Jezusa.
  Tak prezentuje się młodzież Katolicka w Brazyli:

  Tak to jest w NIEMCZECH:

  A tak W Polsce:

  Ale PRZERAŻENIE DLA CAŁEGO ŚWIATA i STWORZENIA ,BUDZĄ WYZNAWCY SZATANA: i jako przykład ICH DZIAŁALNOŚCI:

 11. Zbyszko said

  Żyjemy, każdy w swoim środowisku w sąsiedztwie ludzi, różnych. A może by tak każdy z nas upatrzył sobie jedną osobę niewierzącą (nie chcę pisać komucha) ale znajomą na tyle że można by z nią przeprowadzić taką wielostopniową (podzieloną nawet na parę kolejnych rozmów, by tej osoby nie załamać i spowodować reakcji obronnej) rozmowę NAWRACAJĄCĄ. Proponuję zacząć np od tych ostatnich kataklizmów, zahaczyć o tą powszechną (niby tylko u nas, bo w Nieczech już coś tam podają) barierą informacyjną, podać wiarygodne źródła informacji i sposobów na obronę przed promieniowaniem (m.in. tą stronę, ale i np Nowy Ekran) a nastepnie przejść do objawień i przepowiedni. Być może uda się kogoś w ten sposób nawrócić a może ruszy cała piramida nawróceń. Z całą pewnością byłaby to miła Panu Bogu Naszemu piramida dobrych uczynków

  • bas said

   Próbuję tak robić właśnie – mam „na oku” kolezanke, naprawdę fajną i bardzo wierzącą osobę, ale jak zaczynam mówić ze, to co świat obecnie przezywa to wstęp do wielkiego Oczyszczenia ziemi przez Pana Jezusa, i że realizuje się scenariusz nakreślony przez Maryję w wielu jej objawieniach, to ona ( ta kolezanka:-)) patrzy sie na mnie jak na osobę z zaburzeniami psychicznymi, która trzeba wysłuchać z grzeczności, lecz traktować z przyruzeniem oka…. Ludzie nie wierzą, nie chcą wierzyć!!!! Nawet mój mąż puka się w głowę, jak mu o tym mówię – wyraźnie nie chce gadać na ten temat!!! I bardzo mnie to martwi i przeraża. Powraca tu pytanie: czy Jezus znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?… Ci którzy wierzą są w bardzo licznej mniejszośći….

   • Zbyszko said

    Zaczynasz jakby od dugiej strony i odrazu natrafiasz na barierę obronną. Burzysz ludziom spokój, ten codzienny rytuał: kawa- gazeta wyborcza- tvn. ludzie zachowują się jak ci na Titanicu, dla których do końca musiała grać orkiestra. tacy są własnie teraz POwcy i nie tylko

    • I to jest prawda że nie tylko POwcy. Dlatego nasza sytuacja jest tym tragiczniejsza.

    • bas said

     Dokładnie. To nie są wcale POwcy, choć tv to jednak nadal dla nich źródło prawdziwych informacji, niestety. Są to ludzie wykształceni i naprawdę fajni, wydawałoby się że myślący, a jednak tak niesamowicie otumanieni – i jak bardzo ciężko do nich trafić!!! mają wyprane mózgi – jak w sekcie!

 12. J.Teresa said

  Bas, zapewne od Basi, rozumiem Cię, ja mam tak samo, mówię wielu osobom a najgorzej jest we własnym domu, niby wierzą ale nie wierzą. Podsuwam książki Ivana Novotnego, Glorii Polo i zdawać się może,że bez skutku.Wierzę zapewnieniom ks. Adama Skwarczyńskiego, który pisał w liście, że choć teraz się wydaje,że nasze modlitwy i działania nie przynoszą skutku, to bądźmy cierpliwi, bo Pan przyjmuje wszystkie nasze ofiary jak paliwo do akumulatora-” Tym, którzy załamują ręce: „Korzystam z Księdza rad, robię co mogę, ale dobrych owoców
  nawrócenia bliskich mi osób jakoś nie widać” – odpowiadam w ten sposób: wszystko, co dla nich czynicie, jest podobne do ładowania akumulatora. Posłuży on do „rozruchu duszy” w momencie decydującym o całej jej wieczności, gdyż za taki moment powinniśmy uważać zbliżające się tak zwane „Ostrzeżenie”. Wszyscy ludzie świata zobaczą wtedy swoje przeszłe Ŝycie, stan swojej duszy oraz cierpienia, które zadali Odkupicielowi. Będzie to „wielki płacz” [Zach 12,11 nn], w którym pogrążą się na jakiś czas nawet ci, którzy wybrali służbę szatanowi. Ich pan powróci jednak wkrótce, może z siedmioma gorszymi od siebie (jak uczy Pan Jezus), by odzyskać swoje mieszkanie. I właśnie wtedy Bóg wykorzysta wszelkie duchowe ofiary, które latami wpływały „na konto” tych zniewolonych, by uchronić ich przed ponownym upadkiem, tym razem już ostatnim. Jeśli szatan zdoła po tym „Ostrzeżeniu” zdobyć twierdzę ich duszy, będą straceni na wieki! „Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego” [Łk 9,62].”
  Musimy modlić , starać się przekonywać, choćby patrzyli na nas jak na idiotów, czas i łaska Pańska zrobią swoje.Pozdrawiam i ufam,że tak jak dziś śmieją się z nas, niedługo uwierzywszy oddadzą pokłon Panu. Ave Maryja.

  • bas said

   Tak, Bas to od Basi :-)) W moim domu niestety jawnie nie wierzą – to znaczy mąż, bo dzieci są jeszcze małe. Mam w swojej bibliotece i Ivana Novotnego, i Glorie Polo, i wszystkie publikacje ks. Amortha – znam je prawie na pamięć. Zachęcam męża do przeczytania, ale on zachowuje się tak jakby go parzyły, nawet ich nie wziął do ręki – i z góry zakłada że to brednie i bzdury, i wymysły ludzi którzy w ten sposób chcą zwrócic na siebie uwagę. Powiem Ci Teresko, że ludzie z mojego otoczenia (katolicy, osoby fajne, miłe i serdeczne) nie wierzą!!! I nie dotyczy to jedynie zapowiadanego oczyszczenia i ostrzeżenia, oni tak naprawdę nie wierzą w Boga. Ale to tylko moje odczucie – może się mylę – co daj Boże. A przede wszystkim nie wierzą w szatana!!!! Szok! Modlę się za mych bliskich, by Pan Bóg dał im tę łaskę wiary, i szansę nawrócenia podczas Wielkiego Ostrzeżenia!

   • Brat Piotr said

    To niech sobie przeczytają książkę „Maria, Matka Jezusa” – to uwierzą…

 13. J.Teresa said

  Basiu, jak bym siebie czytała,sytuacja uwierz mi, w wielu domach niemal identyczna,czyli mamy ten ewangeliczny podział, o którym mówił Pan Jezus,że w jednym domu dwóch przeciwko trzem. Ciężko jest czekać, chciałoby się wołać, krzyczeć -ludzie ślepi jesteście? głusi jesteście? to taki niemy krzyk duszy. Oby wydał owoce, ja wiem,że jest ciężko patrzeć na „głuchotę i ślepotę bliskich”.To tez taki nasz codzienny krzyż,modlitwa d Ducha Świętego nam pozostaje, aby Duch Św otworzyła serca wszystkich na znaki nadchodzącego Pana. Ludzie lubią spektakularne wydarzenia, więc zdaje się Ostrzeżenie takim znakiem będzie.Napominania nie skutkują, wielu żyje, jakby tragedie dotyczyły innych a nie nas, Noe chodził nawoływał, skutek znany, nie ma co się łudzić,że współcześni Noe dotrą do wszystkich. Musimy nieść ten krzyż zobojętnienia, choć wiem,że jest bardzo ciężki. Ks. Adam Skwarczyński dawał mi zawsze otuchę w książkach ‚ W szkole krzyża” Z jego radami przeszłam ciężką chorobę córeczki,teraz przechodzę inne krzyże, nie mniej dotkliwsze i mam nadzieję,że rady z listu Adwentowego pomogą nam przetrwać krzyż bólu na zobojętnienie i niewiarę bliskich nam osób a cierpliwość w jego dźwiganiu zaowocuje ich wiarą, czego Tobie, sobie i wszystkim życzę z całego serca. Króluj nam Chryste. Ave Maryja.

  • bas said

   Tak, Teresko, pozostaje nam modlitwa za tych naszych niedowiarków, i ciągłe lecz nienamolne mówienie i wspominamie – w myśl przysłowia: kropla drąży skałę. Pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego dla Ciebie i całej Twej rodziny! Dobrej nocki 🙂

   • lucek said

    Nikt z nas nie moze nawrocic drugiej osoby. Musimy mowic o Bogu i modlic sie o DARY DUCHA SWIETEGO DLA NASZYCH NAJBLIZSZYCH ORAZ ZA WSZYSTKICH KTORYCH PAN POSTAWIL NA NASZEJ DRODZE ZYCIA O ODMIANE ICH SERC I PELNIENIE PRZEZ NICH ZAWSZE WOLI BOZEJ. PAMIETAJMY ZE KAZDEGO PAN PROWADZI INNA DROGA I STAWIA NA ICH DRODZE ZYCIA TAKICH LUDZI KTORZY BEDA SIE ZA NICH MODLIC. NASZA WIARE ROWNIEZ ZAWDZIECZAMY TYM KTORZY SIE ZA NAS MODLILI
    NAPEWNO NASZYM RODZICOM, DZIADKOM… PAMIETAJMY O NICH W NASZYCH MODLITWACH
    MODLMY SIE , MODLMY SIE, MODLMY SIE……
    JUZ SW.OJCIEC PIO PROSIL O POMOC W MODLITWIE ….
    BLAGAL ZE JUZ SAM NIE MOZE….

 14. jowram said

  Panie Jezu- co się stało z Japonią?
  Pan Jezus:
  ” Człowiek przez swoje grzechy i zatwardziałość serca pomaga Mi sam w wykonywaniu Sprawiedliwości Bożej. Po części to człowiek- człowiekowi zadaje ból, ponieważ chce panować nad wami i nad całym światem. To człowiek- ustanawia prawa swoje podległe Lucyferowi, a oparte na zabijaniu bliźniego przeróżnymi sposobami. To człowiek- teraz wywołuje ulewy i błyskawice. To człowiek- wywołuje trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. Obdarzyłem człowieka wszystkimi Darami Bożymi, a on wybrał dary szatańskie- mściwość, nienawiść, pycha, samouwielbienie i uległ namowom szatana jak kiedyś Lucyfer, bo zapragnął mieć takie sama prawa jak Bóg Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny. To człowiek obdarzony mądrością wykorzystuje swoje umiejętności do wymierzania wam wszystkim sprawiedliwość niosąc śmierć fizyczną i duchową. Ja tylko zezwalam na to i nie przeszkadzam. Te wszystkie kataklizmy zawdzięczacie ”człowiekowi”, który tak jak Lucyfer chce być pyszny i powiedział, że nie będzie służył Bogu ustanawiając swoje prawa na tym świecie, które prowadzą tylko do śmierci. Ten oto człowiek nie chce wiedzieć, że jego rządy trwają na ziemi pewien ograniczony czas, lecz w wieczności będzie tylko sługą i niewolnikiem u swego pana szatana w wiecznym ogniu piekielnym nigdy nie gasnącym. Matka Moja mówiła w Akita- nawracajcie się i powracajcie do Boga, a On przyjmie waszą wolę i przebaczy wam grzechy. Matka Moja płakała i nadal płacze krwawymi łzami i nie może doprosić się u was ani modlitwy, ani pokory, ani zawrócenia ze złej drogi. Przez te kataklizmy uchronię przynajmniej część ludzkości i te dzieci, które odebrałem ziemi nie zdążą nagrzeszyć.
  Jezus Bóg Sprawiedliwy”

  Panie Jezu- Pan Bóg Wszechmogący powiedział, że nigdy nie będzie karał potopem.
  Pan Jezus:
  ” A wy ile razy obiecujecie poprawę? Świat się zmienia i wy się zmieniacie. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii- już tak dużo znaków otrzymaliście ode Mnie, widocznych znaków, a w dalszym ciągu czekacie jak na sensacje. Największym Moim znakiem jest Pismo Św., które powinniście czytać każdego dnia- a ile osób słucha Mnie? W Chicago parę milionów osób- a ile przychodzi na Mszę Św.? Jest Mi przykro że proboszczowie pozamykali kościoły wieczorem i nie udostępnią ludowi pracującemu przyjście do Mnie po pracy. Jeszcze, dopóki są kapłani to pozamykali kościoły. Przyjdzie czas że nie będzie kapłanów, to wtedy będą chcieli ludzie przychodzić do Mnie, ale będzie za późno. Tak samo ze wszystkim: powiem -ZA PÓŹNO- WASZ CZAS MINĄŁ
  Do każdego człowieka mówię poprzez natchnienia i choroby- nawracajcie się , bo przy spotkaniu z wami w waszym dniu powiem ”NIE ZNAM WAS”, dlatego mówię- nawracajcie się póki jeszcze żyjecie. Wynagradzajcie modlitwą i uczynkami miłosierdzia za grzechy wasze i całego świata. Wszyscy powinni wracać do domów waszych, aby być z rodzinami. Jestem ciągle Miłosierny, ale okres Miłosierdzia zbliża się ku końcowi. Przynaglam was, ponieważ wróg Mój i wasz chce zawładnąć waszymi umysłami i duszami, a wtedy dużo bym stracił ludu Bożego.
  Jezus Miłosierny.”

  Pan Jezus:
  ” Japonia jest znakiem czasów. Japonia była już dawno ostrzegana, ale jej mieszkańcy położyli nacisk na naukę. Uwierzyli naukowcom, a nie Bogu, dla którego nikt nie miał czasu. Za to teraz ci którzy są po Mojej stronie mają dużo czasu na wszystko. Japonia- znak czasu, i to samo czeka każdy naród, jeżeli nie będę mógł doczekać się zmiany serc, zmiany myślenia i zmiany czynów. A nade wszystko, jeżeli nie będę Królem waszym to pomału będzie się wszystko wypełniało. Amen.
  Jezus Chrystus Król Wszechświata.”

  • Jeśli te orędzia sa prawdziwe to potwierdzałoby tezę że trzęsienie ziemi w Japonii wywołali Iluminatii bronią HAARP. gdyby te sztuczki były ich dziełem to sataniści na tym nie skończą. Nie mogę znaleźć wszystkich Kart iluminatii . Może ktoś ma linka to zdjęć wszystkich kart iluminatii.

   • Konarski said

    Tu ktoś zrobił ciekawe zestawienie 🙂
    http://poznajprawde.xtreemhost.com/aktualnosci/55-japan.html

    Index of /var/resizes/Illuminati-Card-Game
    http://media.adamdodson.org/var/resizes/Illuminati-Card-Game/

    • Józef Piotr said

     http://poznajprawde.xtreemhost.com/aktualnosci/55-japan.html

     Wlaśnie też tą stronę dostrzegłem. Nie mnogę powiedzieć żeby analityk-autor strony nie mial racji. Bo to podle i zawsze zbrodnicze spiskowanie przeciwko wszystkim i wszystkiemu jest raczej pewne, tylko my nic o tym nie wiemy
     Potrzebne są o tym diabelskim spiskowaniu informacje i wiedza po to aby to rozumieć.
     To spiskowanie ,ciche konszachty istnieją od dawna , tak bardzo dawna jak dawno osiadło(może nie doslownie gdyż to łazi niczym wszy) na ziemi żmijowe plemię. Te spiskowania opisywali pisarze , jest literatura (np: Staszic) ale nic się nie zmieniło. Tak że, mozliwym jest opanowanie niczym pajęczyną, całej ziemi i spiskowanie tajne w skali globalnej . To tak jak z Upadlymi Aniolami . Wszystko na przekór Panu Bogu.I tak do końca tego świata. I potrzeba naprawdę mocnego łańcucha i SIŁY aby to uwiązać w czeluściach….
     Nieszczęścia , nieszczęścia w zrozumieniu ludzkim a co stało się z POLSKĄ po 1981? Najpierw wszystko na baczność (81)i pod karabinami(generał)po to aby przygotować linię frontu dla TSUNAMI. Póżniej(90)ruszyła bezwzględna FALA TSUNAMI znosząć wszystkie siły samoobronne Polski (przemysł , gospodarka , własność , miejsca pracy , finanse) w otmęty rozlanego oceanu który niczym kloaka pokryl całą krainę.
     Tak Polska jest teraz po przejściu potężnego TSUNAMI i tylko wybuchu jądrowego brakuje do unicestwienia życia.

     Patrząc na powyższe niemożna dezawułować całkowicie i jednoznacznie to co wpisał ##)Jowran. Bo nawet nie patrząc lecz tylko przez namacanie niczym ślepiec można coś stwierdzić prawdziwego.
     A co o tym sądzicie ?

    • lucek said

     Dziekuje .Ciekawe spostrzezenia. Tak -nasza gospodarka wyglada jak po TSUMANI

  • Brat Piotr said

   Jestem przekonany na 100%, że to nie są słowa Pana Jezusa. Wyczuwa się na odległość, kto napisał ten rzekomy „przekaz”. Już kiedyś na tym blogu pisałem, że wymyślanie samemu tych rzekomych „przekazów” i „orędzi” i głoszenie na cały świat, że są to słowa samego Pana Jezusa JEST WIELKIM GRZECHEM I BLUŹNIERSTWEM!!!

   • Józef Piotr said

    ##) Bracie Piotrze
    Czy mógłbyś trochę więcej podać jako UZASADNIENIE swoich myśli. Rozumię że masz niezbite argumenty. Za wypowiedż już dziękuję.

    ##) Jowram
    Proszę i myślę że nie tylko ja, zapoznając się z podejrzeniami podaj coś co by mogło utwierdzać w przwdziwości to co wpisałeś. Lub z kąd dostałeś ten tekst ?

   • Brat Piotr said

    Józefie Piotrze,
    Odpowiadam Ci w swoim imieniu – i odpowiadam sam za siebie:

    Po pierwsze, jeśli chodzi o treść wpisu Jowrama i płynące z niej wnioski – to w pełni się z tym zgadzam. Uważam, że to prawda. Natomiast absolutnie nie wierzę, że są to słowa Pana Jezusa. Krótko mówiąc – nawet jeśli się głosi prawdę obiektywną, ale pochodzącą od siebie, to ogłaszanie na cały świat, że są to słowa samego Syna Bożego – jest kłamstwem, a kłamstwo jest domeną szatana!… Pan Jezus przecież na temat szatana powiedział: „Zawsze był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo – od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem
    kłamstwa”… A dlaczego ja nie wierzę, że są to słowa Pana Jezusa? – Bo widzę, że osoba pisząca te „orędzia” (konkretnie myślę o tej osobie, co pisze te „orędzia” dla Mieczysławy; bo ona sama nic nie pisze – tylko je firmuje, jako ta „widząca”), że ta osoba w ogóle nie zna Istoty Pana Jezusa, Jego sposobu myślenia i działania.
    Pan Jezus jest Zbawicielem Miłosiernym!… On ludzkości nie oskarża, ale modli się za nią razem ze swą Najświętszą Matką Maryją – razem z Nią cierpi za grzechy i nieprawości ludzkości!… Pan Jezus nie oskarża!… Oskarżycielem jest szatan!…
    Natomiast, skąd się biorą te straszliwe nieszczęścia które ulegają wciąż eskalacji i zaczynają zagrażać całej ludzkości?! Uważam, że Pan Bóg Ojciec przestał osłaniać nas swą Ręką przed tym, o czym już od blisko stu lat ostrzegali nas wielokrotnie i dalej ostrzegają Pan Jezus i Maryja!.. Przypomnijmy sobie to wszystko, co Oni cały czas mówili – w Fatimie, do św. Ojca Pio, do św. Faustyny do sb. Rozalii Celakówny do widzących w Medżugoriu i w Akita, i ostatnio do widzącego Pedro Regis… Ja im wierzę!…
    Należy sobie wreszcie uświadomić, że „przelała się miara goryczy” tych podłości, zabijania nienarodzonych (już kilka miliardów), pychy, nieprawości, obrzydliwego wyuzdania, złodziejstwa i zakłamania, pazerności na dobra materialne, odejścia od Boga na służbę szatanowi i jawnego szydzenia z Boga i Matki Najświętszej!…
    Pan Jezus powiedział: „Nie można dwóm panom służyć, bo z jednym się będzie trzymać, a drugim – wzgardzi”.

    Osobiście, uważam, że Pan Bóg Ojciec – poprzez to wszystko co się obecnie dzieje – przekazuje ludzkości następujące przesłania:

    ODESZLIŚCIE ODE MNIE ABY SŁUŻYĆ SZATANOWI?!… PROSZĘ BARDZO – MACIE WOLNĄ WOLĘ, RÓBCIE TO CO CHCECIE, A ON – SZATAN – TEŻ BĘDZIE Z WAMI ROBIŁ TO CO ZECHCE!…

    JAPONIA JUŻ OD TYLU LAT BYŁA OSTRZEGANA W AKITA PRZED ZAGROŻENIAMI, JAKIE JEJ ZAGRAŻAŁY I TERAZ SIĘ WYPEŁNIAJĄ. JAPONIA UZNAŁA JEDNAK, ŻE JEJ BOGIEM – ZGODNIE Z RELIGIĄ BUDDYZMU JEST LUDZKI ROZUM, OPANOWANIE I ENERGIA WEWNĘTRZNA, KTÓRA NIE POCHODZI OD BOGA. WYSOKO ROZWINIĘTA NAUKA JAPOŃSKA UZNAŁA, ŻE OBJAWIENIA W AKITA SĄ NIEWYTŁUMACZALNE, A JEDNAK JAPONIA JE ZLEKCEWAŻYŁA I NIE NAWRÓCIŁA SIĘ!…

    JEDNAK – OBECNIE DLA JAPONI JEST RATUNEK – BARDZO PROSTY I NATYCHMIASTOWY!…

    „NIECH CESARZ JAPONII, WSPÓLNIE Z PREMIEREM I DOWÓDCĄ SIŁ ZBROJNYCH RAZEM PRZED CAŁYM ŚWIATEM OGŁOSZĄ IŻ UWIERZYLI, ŻE JEST JEDEN BÓG, KTÓRY STWORZYŁ CAŁY ŚWIAT, CAŁĄ LUDZKOŚĆ I WSZYSTKO!… A TYM BOGIEM – JEST BÓG CHRZEŚCIJAN!…
    JEŚLI TO OFICJALNIE OGŁOSZĄ – TO NATYCHMIAST PŁONĄCE REAKTORY WYGASNĄ, USPOKOI SIĘ SEJSMICZNIE ZIEMIA, A CAŁE WYDZIELONE PROMIENIOWANIE RADIOAKTYWNE WYNIOSĄ WIATRY DALEKO NA OCEAN, GDZIE NIEMA LUDZI!… NASTANIE POKÓJ, NADZIEJA I LECZENIE RAN…

    To takie proste, tylko kilka słów – ale szczerych!… Tylko, czy oni zechcą coś takiego ogłosić?!… Król Niniwy i wszyscy mieszkańcy uwierzyli – i uratowali się!

    • lucek said

     TAK….
     KROLUJ NAM CHRYSTE !!!!
     JEZUS JEST KROLEM CALEGO SWIATA….
     MOZE I PRZYWODCY INNYCH KRAJOW
     W TYM TAKZE NASZEGO WRESZCIE TO ZROZUMIA….
     KROLOWANIE DWOCH SERC JEZUSA I MARYJI
     TYLKO TO SIE LICZY…nie jest wazne co sie z nami stanie …. skoro wierzymy w TROJJEDYNEGO BOGA BEZ JEGO WOLI NIC SIE NIE DZIEJE WAZNE JEST ABYSMY WYMODLILI NASZYM NAJBLIZSZYM WIECZNA SZCZESLIWOSC W NIEBIE ABYSMY KIEDY ZAWOLA NAS PAN WSZYSTKICH TAM SPOTKALI . MODLITWA JEST LASKA …NIE ZMARNUJMY TEGO.
     KROLUJ NAM CHRYSTE !!!

 15. kaci said

  poszukaj na tym forum, tutaj jest wiele linkow http://davidicke.pl/forum/post85830.html#p85830

 16. Cybul said

  Birma się sprawdziła. Ten biedny kraj nawiedziło silne trzesienie blisko 7 w skali Richtera. Zginęło minimum 75 osób.

  Przeczytałem ostatnio z kilkadziesiąt jego orędzi i trochę wypunktowałem:

  – NEAPOL, czyżby trzesienie ziemi ? a może i wulkan ?
  – wyspy włoskie na Morzu Tyrreńskim.
  – Asyż

  – Chengdu (Chiny), Yantai (Chiny),
  – terror w Korei Północnej
  – Kathmandu (Nepal)

  – Indie i Pakistan
  – Kerman (Iran)
  – Azerbejdzan

  – Indonezja, Birma

  – Paraiba i inne miasta w Brazylii (najbardziej wysunięte na wschód)
  – Lota (Chile), Rose (Lima, Peru), sa też zapiski dotyczące Urugwaju, Argentyny.

  – Waszyngton (USA); Aurora, Regina (Kanada), Kostaryka

  Jest też mowa o Genewie i Bernie w Szwajcarii, o Belgii, Ruggi w Niemczech i o tym że śmierc przejdzie przez kilka panstw w Europie, chyba najbardziej południowa bo sporo jest o Hiszpanii, Włoszech.

  Zaznaczyłem je na mapce:

  http://img204.imageshack.us/f/worldoutlinemap1.gif/

  Pozdrawiam wszystkich!

  • Pustelnik238 said

   Birma ma flage z pentagramem,Haiti,Nowa Zelandia.Stracil slonce(Japonia)stracil ksiezyc(kraje arabskie)stracil gwiazdy najwiecej gwiazd jest w Ameryce ( 36+77 )w Azji 59,w Afryce 39,w Europie 15 +UE 12 wszystko dodajac wyjdzie 13

 17. millions lucky

  Matka Boża do Pedro Regis o Japonii « Dziecko Królowej Pokoju

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: