Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 28 marca, 2011

JAK TO MA BYĆ Z TYM „KOŃCEM CZASÓW” ORAZ „DNIEM PAŃSKIM”…?

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 marca 2011

Często zastanawiałem się nad pytaniem, czy nawet najstraszliwsze kataklizmy, zapowiedziane zresztą przez Pana Jezusa w Ewangeliach, zdołają (na wielką skalę) przemienić duchowo człowieka, otworzyć go na miłość Boga i ludzi? Dotychczasowe nasze doświadczenia pozwalają nam stwierdzić, że mogłoby być zupełnie odwrotnie: zdziczenie ludzi jeszcze by się nasiliło! Konieczna jest więc bezpośrednia interwencja Boga, sięgająca bardzo głęboko w duszę i w życie każdego człowieka ziemi, by nadejście Tryumfu Niepokalanego Serca oraz Nowej Wiosny Kościoła było możliwe!
Najwięcej na ten temat możemy przeczytać w serii wydawniczej Prawdziwe Życie w Bogu, wyd. Vox Domini, Katowice. Z niej zaczerpniemy poniższe teksty. Ostatni z 14 tomów tej serii ukazał się w 2003 roku. Serię można nabyć w niektórych księgarniach albo zamówić w Wydawnictwie: Biuro Handlowe Lumen, ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów, tel. 032-7383869, e-mail: b.h.lumen@inetia.pl. Wprawdzie Wydawnictwo nie ma oficjalnie mu przyznanego przez Kościół asystenta, jednak w jego redakcji pracuje teolog katolicki, profesor seminarium, pełniący rolę konsultanta. Vox Domini posiada bogatą ofertę wydawniczą, z którą można zapoznać się na jego stronie internetowej: http://www.voxdomini.com.pl.
Niektórzy, zwł. pod wpływem Noty wydanej przez Watykan, zaczęli odnosić się do Vassuli Ryden z wielką ostrożnością, a nawet z wyraźną niechęcią, spowodowaną zasianymi przez dokument watykański wątpliwościami. Na szczęście kardynał Ratzinger oficjalnie poprosił Vassulę o wyjaśnienie tychże wątpliwości, co uczyniła w sposób dogłębny i wyczerpujący. Jej wyjaśnienia zajmują aż 49 stron 14. (ostatniego, z 2003 roku) tomu Prawdziwego Życia w Bogu. Można mieć nadzieję, że opublikowanie tego tekstu przywraca dobrą sławę zarówno jego autorce, jak i dziełu, do którego powołał ją w Kościele Chrystus. Co do mnie – nigdy nie miałem wątpliwości co do tego wspaniałego Dzieła, znam Vassulę bardzo dobrze osobiście, zaimponowała mi głębią życia wewnętrznego, pokojem, pokorą… Wiele jej zawdzięczam, a spisane przez nią Orędzia dotykają mocno tego, co w moim sercu jest najgłębsze.
W poniższych cytatach przypisy, ze względów technicznych, musiały zostać włączone do tekstu. Zamieszczono je w nawiasach kwadratowych.

15 września 1991

– Wesprzyj się na Mnie. Błogosławiona Mojej duszy, daję ci Mój Pokój. Napisz: O, Jeruzalem! [To znaczy: „O, pokolenie!”] Zwróć oczy na wschód i na zachód, zwróć je na północ i na południe, a tam Ja Jestem! Zaprawdę powiadam ci, że Mój Duch jeszcze jeden raz zostanie wylany na ciebie i Mój Obraz zostanie rozprzestrzeniony po całej ziemi. To, co postanowiłem, nadejdzie i to, co ci powiedziałem, wypełni się. Podejdź blisko Mnie i słuchaj uważnie: Przychodzę dziś na sam próg twoich drzwi, przynosząc sztandar Pokoju. Przychodzę cię uratować, Jeruzalem. Napisane jest: Wierny i Prawdziwy (Ap 19,11), król królów pan panów 19,16)

Czy usłyszę teraz od ciebie, Jeruzalem: „Królu mój, Ty jesteś tym, którego mam uwielbiać”? A może nadal będziesz ignorować Tego, który ofiarowuje ci teraz Swój Pokój?… Czy rozpoznasz w tych ostatnich dniach, przed Dniem Zapłaty, Mojego Świętego Ducha, który zstąpił z Wysoka w całej Swojej Chwale, aby prowadzić dom z tobą?
W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto [To znaczy: przez nas, którzy jesteśmy miastami Boga.], a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:
Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.
Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.
Koniec Czasów [Koniec Czasów NIE jest końcem świata; to koniec pewnej epoki.] jest bliższy, niż myślisz.

[Faza I]

Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół Arki Przymierza [Por. Ap 11,19. (Przyp. red.)].
Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. „Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twojego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku  przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdynigdynigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

[Faza II]

Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że – chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów – nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia…
Zobaczą:
Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce,
Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.
Zobaczą:
Ręce Tego, Który ukształtował was [Por. Ps 139,13. (Przyp. red)] i pobłogosławił…
Zobaczą:
Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę, przyobleczonego w przerażającą wspaniałość, Pierwszego i Ostatniego, Tego, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogącego, Alfę i Omegę [Por. Ap 1,8; 22,13. (Przyp. red.)]:
Władcę WładcęWładcę Władcę.

Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia  [Por. Ap 19,12.]. Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca… W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

[Faza III]

A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel [Por. Mt 24,15.]:
Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy… Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy [Por. J 5,30. (Przyp. red.)]. Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. „Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego” [Mt 24,38-39.].
Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków [Por. Mt 23,35. (Przyp. red.)], nikt z was by nie ocalał!
Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki [Por. Mk 1,15. (Przyp. red.)]. Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości „wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu” [Ap 14,6.]. Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: „Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!” [Zob. Ap 11,15] wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi-proroków, aby wołali:
„Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę, bo godzina sądu Mojego nadeszła” [Ap 14,7.].
Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca .

Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.

A oto fragment Orędzia, otrzymanego 4 dni później (19 września):

Zaprawdę powiadam wam: Mój Ogień spadnie na ten świat szybciej, niż się spodziewacie, aby ci, którzy nie widzą swych grzechów, mogli nagle zobaczyć własne błędy. W Mojej Mocy leży przyśpieszenie tego dnia i w Mojej Mocy leży też skrócenie tej Godziny, bo Godzina ta przyniesie tyle strapienia, że wielu przeklnie dzień swoich narodzin. Będą chcieli, aby doliny się otwarły i pochłonęły ich, aby góry padły na nich i przykryły ich
[Por. Łk 23,30; Oz 10,8. (Przyp. red.)], aby sępy rozszarpały ich szybko. Będą chcieli rozpaść się. Ale nikt nie uniknie tej Godziny [Por. 2 Mch 4,17. (Przyp. red.)].
Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu [Por. J 12,48; 3,19-21. (Przyp. red.)].
Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:
„Dzień Pana jest w zasięgu ręki” [Por. Ez 30,1-3; Flp 4,4-6, Ap 22,7.10.12.20. (Przyp. red.)] i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale. Gdybyście Mnie kochali, modlilibyście się stale o nawrócenie wszystkich Moich dzieci, które są nieświadome i żyją ciągle pod władzą szatana.

Do „Dnia Pańskiego” nawiązuje Pan Jezus w wielu zanotowanych przez Vassulę tekstach, m.in. pod datą 13 września 2002 r.:

[…] Kiedy nadejdzie ten dzień na ciebie – dzień, który nazywam „Dniem Pana” – wtedy spadną łuski zakrywające ci oczy i ujrzysz swe prawdziwe ja. Mój ogień strawi cię całkowicie, ku twemu przerażeniu. Niech cię jednak nie dławi lęk, bądź radosny. Jak inaczej mógłbyś ujrzeć siebie u Mojego boku? Wszelkie pozostające złe skłonności zostaną uwięzione. To oczyszczenie jest dla przemienienia twej duszy, aby się nie wałęsała tu i tam bez celu, lecz żeby przyszła do Mnie, twego Boskiego Oblubieńca.
Nie sądzę, by wielu z was zrozumiało, co oznacza „Dzień Pana”. Kiedy głos ptaka umilknie i kiedy nuty śpiewu ucichną, wiedz, że w tej ciszy Ja przywołam na sąd wszystkie twe ukryte czyny – dobre lub złe. Dzień Pana można porównać do małego sądu. To oczyszczenie przez Ogień, który wprowadzi twoją duszę do Mojej Chwały i [doprowadzi] do doskonałej jedności ze Mną. Duszę – straszliwie skalaną przez grzech, odrażającą dla Mnie i dla Moich aniołów, dla Świętych i błogosławionych – Moja wizyta wprowadzi w cierpienia agonii i nie ucieknie ona przed Moim Dniem. Jak inaczej mógłbym sprawić, by twoja dusza nie ulegała zepsuciu i uwolniła się od grzechu? Jak inaczej miałbym doprowadzić te dusze do skruchy? Dopiero wtedy, gdy je ogołocę Moim Ogniem i gdy same ujrzą, w jakim są stanie, dopiero wtedy uświadomią sobie, w jakim stopniu władał nimi szatan. Pochłonę te [dusze], które ogarnie Mój Płomień, oczyszczając je niematerialnym ogniem. Obudzę je, uświadamiając im w końcu, jak są przekształcane, przemieniane – w bólu, lecz i w radości – przez Miłość Mojego przemieniającego Ognia.
Na tego, kto w ciele i w duszy już Mnie posiada, Dzień Pański nie nadejdzie ani go on nie doświadczy. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty już dał odczuć w nim Swoje przejście. Dzień Pański już nad nich przyszedł. Możecie również nazywać ten Dzień Moim „Dniem Nawiedzenia.”
Po tym dniu skrucha i posłuszeństwo Mojemu Prawu Miłości będą tematem tych, którzy zostali odrodzeni Moim Ogniem. Zmiękczę dusze, które są teraz jak skała, i rozgrzeję serca, które są jak lód, i nagle Moja Obecność stanie się odczuwalna w ich zmartwychwstaniu.

30 września 2002:

[…] Oczyszczenie już się rozpoczęło i niektórych z was już nawiedziłem. Czy zapomniałaś o swych słowach, kiedy ze strachu, w agonii, zawołałaś: „Pochwycił mnie Twój Ogień, Panie!”, i z jękami skruchy uznałaś w końcu swoją winę?
Co do tych, których jeszcze nie nawiedziłem, to czeka ich wiele udręk. Dzień Pana przyjdzie też na nich i jaki to będzie dzień! Będę skory okazać Swoje Miłosierdzie, obyście tylko wyrazili żal… Ukażę Moje Miłosierdzie i zgromadzę was wszystkich z każdego krańca ziemi. Jednak Ja, Autor Hymnu Miłości, mówię wam: jeśli świat w swej niegodziwości nie zwróci się do Mnie – żałując, odpłacając miłością za zło – to wtedy wszystko, co może się przydarzyć każdemu z was, przekroczy wszelkie historyczne rekordy oczyszczenia!
– Panie, nie wiem, co powiedzieć!
– Nie ma płomiennego żalu ani rzeczywistej skruchy… Zgiełk panuje w narodach, a ich działania są na miarę ich bezbożności… Cała ziemia będzie cierpieć, chyba że usłyszę prawdziwy krzyk nawrócenia. Ach! Jakże mogą w ich głowach rodzić się myśli, że do pokoju doprowadzą ci, którzy stają wyprężeni na trybunach, ogłaszając pokój. A w jakiż to sposób, jaką drogą wprowadzą pokój między sobą, skoro sami przekraczają Moje Przykazania i są w stanie wojny ze Mną? Nie traćcie jednak nadziei. Na koniec bowiem przyjdzie ocalenie od Boga w Trójcy – od Tego, którego nadal odrzucasz, bezbożne pokolenie. Na koniec będziesz żyć w pokoju. Bóg, który siedzi wysoko na tronie, zalesi was, a Mój Duch będzie stale płynął jak lśniąca rzeka na wysuszonych ziemiach. Napełnię wszystko Moim Światłem. W tym Świetle oddzielę chwast od pszenicy. Jak ci powiedziałem, oddzielę owieczki od kozłów. Dla tych, którzy się znajdą poza Moim Boskim Światłem, będę nieosiągalny i niewidoczny, a ich mieszkaniem będzie tylko ciemność. Ci natomiast, którzy się znajdą w Moim Boskim Świetle, zostaną pobłogosławieni i oni sami staną się światłem w Mojej Światłości. Ja ich ogarnę, przekazując im Mój blask. Im czystsza będzie ich dusza, tym bardziej będzie jaśnieć. Szczęśliwy człowiek, którego wina została przebaczona, a grzech – zmazany. Szczęśliwy człowiek, którego nie oskarżam o żadną winę, którego duch nie jest zdolny do oszustwa!
Powiedz twemu pokoleniu, że Bóg jest tu, z wami wszystkimi… ic

[Pierwsze litery Imienia: Jezus Chrystus].

10.12.2003, godz. 1830 . Jesteśmy w domu Heleny na spotkaniu z J., który przyjechał z Niemiec. 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia N.M.P., był na Jasnej Górze, gdzie gorąco modlił się za Ojczyznę. Tam też złożył list na ręce Przeora zakonu Paulinów. Domaga się od Przeora, aby na Jasnej Górze rozbłysło światło dla narodu: podjęcie krucjaty Różańca świętego dla ratowania naszej Ojczyzny. W trakcie czytania przez niego tego listu Bożena ma poczucie jakby wytwarzającej się próżni, w której brzmi głos J. wypowiadającego słowo „Ojczyzna”. Bożena powtórzyła to słowo kilkakrotnie, i to coraz głośniej, po czym otrzymała łaskę „spoczynku”, a w nim poniższe Orędzie. W tym czasie wszyscy mówili Różaniec.
„Czas zacząć Krucjatę. Wstań Narodzie, bo droga niepewna. Założyliście sobie pętlę na szyję i skazaliście siebie na ofiarę, ale teraz z tej ofiary narodowej będzie więcej korzyści, niż z ofiary drugiej wojny światowej. Bądźcie tylko wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Jestem waszym Przywódcą i staję na czele waszego Narodu, aby dokonać oczyszczenia i wyprowadzić ten Naród z domu niewoli.
Jesteście wystawieni na wielkie próby i wielkie pokusy, ale ucisk, który odczuwacie, daje wam jednocześnie siłę do walki w obronie godności człowieka – tego najmniejszego, skazanego na zagładę, jak w obozach zagłady.
Trwajcie nieustannie na modlitwie, od tej pory niech nikt nie kładzie się do snu, nie westchnąwszy do Boga za Ojczyznę.
Moje kochane dzieci, będę pilnie strzegł waszego zadania. Niech wszystkie głośniki świata(1)  wołają donośnym głosem w obronie Ojczyzny: JESTEŚMY GOTOWI STAĆ NA SZAŃCACH. BĘDZIEMY WALCZYĆ AŻ PO KRES NASZEJ DROGI, BO DANO NAM OJCZYZNĘ – POLSKĘ – ABY PRZEKAZAŁA WSZYSTKIE WSKAZÓWKI ZAWARTE W PRZYKAZANIACH. To Polska ma bronić tych przykazań.
Wstań Narodzie! Nadeszła chwila prawdy, ale będziesz osłonięty mocą Bożą i płaszczem Maryi, Królowej Polski. Jasna Góra czuwa i będzie czuwać w ludziach gotowych nieść Polsce ocalenie.
Błogosławię J. za dzieło, które prowadzi. Jego droga to ścieżka do Nieba i ciągłe powroty na umęczoną ziemię. Bądź synu wierny swojemu powołaniu. Twój głos będzie sumieniem Narodu. Otworzę przed tobą wszystkie drzwi, które trzeba otworzyć. Będę cię wspierał i kierował wszędzie – to pewne, bo znam twoje serce, które żywo bije na słowo OJCZYZNA. Niech Bóg Ojciec błogosławi dzieło, które będzie znaczyć więcej, niż sam rozumiesz.
Bądźcie razem w tym najtrudniejszym czasie i pragnijcie bardziej zanurzenia w Moim Sercu. Obyście byli jedno.
Bóg – Droga, Prawda, Życie. Amen”.
——————————–
1. „Głośniki”, o których mówił Jezus, to my – J. i wszyscy ludzie dobrej woli na całym świecie, którzy kochają Polskę, a którzy powinni mieć odwagę głośno mówić, głosić wszystkim słowa, które tak mocno wypowiedział do nas Jezus.

Za: Porady Duchowe ks.A.S

Posted in Apokalipsa, Objawienia, Warto wiedzieć, Świat innymi oczami | Otagowane: , , , , , | 20 Komentarzy »