Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

KAZANIE KS. MAŁKOWSKIEGO WYGŁOSZONE W NIEDZIĘ PALMOWA NA JASNEJ GÓRZE

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 kwietnia 2011


Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić.”

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Polecam wszystkim wysłuchanie przepięknego patriotycznego kazania ks. Małkowskiego na Jasnej Górze. Ksiądz mówi co jest artunkiem dla nas Polaków, porusza bardzo trudne sprawy naszej Ojczyzny. Ksiądz uciszany, ksiądz którego  niektórzy starają  się  stworzyć pozory jakby nie istniał. To kazanie powinien każdy Polak wysłuchać.

Klikaj i słuchaj

Komentarzy 57 do “KAZANIE KS. MAŁKOWSKIEGO WYGŁOSZONE W NIEDZIĘ PALMOWA NA JASNEJ GÓRZE”

 1. Wybaczcie ale skopiowaliśmy treść kazania z Odpowiedzi 12 i zamieściliśmy jako wpis na naszej stronie:
  http://obroncakrzyza.wordpress.com/2011/04/21/kazanie-ks-malkowskiego-na-jasnej-gorze/

 2. Magda said

  Ciekawy artykuł ks.prof.Cz.Bartnika:
  Jaka jest zgodność między Chrystusem a Beliarem?

  Ks. prof. Czesław S. Bartnik

  W życiu społecznym funkcjonuje powszechnie od tysiącleci hasło o potrzebie jedności i zgody. Jest ono bardzo słuszne i wspaniałe, jednakże musi być właściwie rozumiane. Może być bowiem również znieprawione i używane jako narzędzie do walki z innymi ludźmi w celu podporządkowania ich sobie, co np. miało u nas miejsce w czasie niedawnej kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Dla ludzi i społeczności nierefleksyjnych hasło jedności może kryć w sobie groźną zasadzkę pod pozorami piękna i wzniosłości.
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110416&typ=my&id=my11.txt

 3. Ale UE ma tematy ważne dla ludzi.

  Zafundują nam chorobę wściekłych krów?

  http://finanse.wp.pl/kat,104128,title,Zafunduja-nam-chorobe-wscieklych-krow,wid,13335935,wiadomosc.html

 4. jasmin said

  Kazanie ks. Małkowskiego na Jasnej Górze

  TU JEST CHRYSTUS!
  On powiedział: „Jestem z wami”.
  Tu jest Jasnogórska Matka Miłosierdzia! Tu jest Kościół! Tu jest Polska!
  Tu są Węgry, Białoruś, Ukraina.
  Tu jest jazda Polska, rycerstwo Chrystusa Króla i Maryi Królowej Korony Polskiej!
  Tu jest wspólnota miłości i prawdy, gromadząca się wokół Jasnej Góry zwycięstwa, zdążająca ku wiecznej ojczyźnie, budująca po drodze do nieba Ojczyznę wolną, Polskę niepodległą, suwerenną, bo „tak jak nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie, tak nie ma Polski niepodległej bez Polski sprawiedliwej” i solidarną, matkę przygarniającą wszystkie swoje dzieci; tu jest zgromadzenie święte widzialne i niewidzialne, rozjaśnione światłem Chrystusa, światłem Eucharystii, światłem Krzyża, światłem promieni miłosierdzia Bożego Serca i światłem promienia miłości Niepokalanego Serca Maryi.

  Chrystus zwyciężył, to wykonało się, abyśmy zwyciężyli z Nim. Przybyliśmy do naszej Matki Maryi Jasnogórskiej w niedzielę Palmową Męki Pańskiej. W liturgii słowa Mszy świętej wspominamy dwa wydarzenia: uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz drogę Jezusa przez mękę i śmierć na krzyżu. „Król twój przybywa na osiołku” mówi proroczo Zachariasz. „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie” wołają świadkowie cudów Jezusa i Jego triumfu. W odpowiedzi na faryzejskie upomnienie: „zabroń tego swoim uczniom” słyszymy słowa Jezusa: „jeżeli oni umilkną, kamienie wołać będą”. Wołanie uczniów oraz wołanie kamieni: jesteś Królem! Wzywa nas do intronizacji Jezusa na Króla Polski.
  Inne jest wołanie kamieni w proroctwie Habakuka: „Kamień ze ściany zawoła: biada temu, kto buduje na przelanej ludzkiej krwi”.
  Zależnie od naszej postawy, miłości i wiary przyjmujemy błogosławieństwo, albo wskutek niewiary i pogardy wobec ludzkiego życia ściągamy na siebie przekleństwo Króla.

  Króluj nam, Chryste! Rozciągnij swoje panowanie na Ojczyznę posłuszną Tobie i Twojemu prawu miłości. Współcześni budowniczowie przelewający ludzką krew niech usłyszą Chrystusowe: biada wam!
  Jezus Chrystus ogarnia nas błogosławieństwem miłosierdzia, wie, że drugi Katyń rok temu, podobnie jak pierwszy Katyń 71 lat temu jest otwartą raną Ojczyzny. Dzięki wierze żadna kropla krwi nie będzie zmarnowana, ale stanie się zasiewem takiego Królestwa Chrystusa i Maryi, o jakie walczyły z różańcem i krzyżem w ręku pokolenia Polaków.
  Smoleńsk – drugi Katyń stał się duchową placówką Królestwa, o którą potknie się pycha oprawców.
  Ujawnienie prawdy jest szansą ocalenia Polski i nawrócenia oprawców. Bóg widzi cierpienie i krew Narodu. Gdy trwa destrukcja Polski: narodu i państwa, kultury i własności, jedynie Bóg mocen jest uratować Ojczyznę. Od święta Miłosierdzia 1 maja do niedzieli Zesłania Ducha świętego trwa szczególny czas modlitwy słowami sługi Bożego niebawem beatyfikowanego Jana Pawła II: „niech zstąpi Duch Twój, Boże, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Oby przez te dni trwała w Polsce krucjata różańcowa. Tylko mocą Ducha Świętego w świetle Krzyża zdolni jesteśmy budować cywilizację miłości i życia, Polskę wierną prawdzie o Bogu i Człowieku, prawdzie o tradycji i kulturze, prawdzie
  o powołaniu do świętości.

  Bóg króluje. Naród Starego Przymierza trwał we wspólnocie i zwyciężał. wrogów, gdy uznawał królewską władzę Boga. A gdy przyszedł Chrystus Król, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi z woli Boga Ojca, stał się On znakiem jedności i zwycięstwa dla tych, którzy Go odrzucili. Obok wołania: „króluj nam, Chryste!”, „trzeba aby On królował”, rozlega się głos: „regnare Christe nolumus! – nie chcemy, aby On królował”.
  Przyjęcie z wiara i miłością Chrystusa Króla, który uznaje naszą wolność i rozumność, daje nam życie wieczne w szczęściu nieba oraz pomyślność (według Bożej myśli) doczesną w pokoju. Ukryta i jawna wojna przeciwko Bogu Trwa. Chrystus Król pokoju wzywa do zaniechania tej wojny dla dobra ludzi, rodzin, wspólnot, narodów, państw, Polski i Węgier, całego świata.
  Naglącym wezwaniem, które Jezus Chrystus Król kieruje do Polaków oraz innych narodów, jest przesłanie przyjęte przez sługę Bożą Rozalię Celakównę w latach 30-tych XX wieku. Warunkiem ocalenia narodów jest intronizacja Jezusa jako Króla przez obie władze: kościelną i państwową, uznanie Jego władzy w sprawach osobistych, rodzinnych, społecznych i państwowych.
  To zbawienne wezwanie spotyka się w Polsce ze sprzeciwem ludzi, zarówno obcych jak i swoich.
  Obcy chcą współczesnego pogaństwa przez wprowadzenie dyktatury relatywizmu (wielobóstwa) i praktyki nihilizmu.
  Natomiast swoi motywują swój sprzeciw trojako:
  1. Chrystus jest Królem Wszechświata, więc nie trzeba Go intronizować;
  2. Chrystus jest Sługą;
  3. Intronizować można i należy Boże Serce.
  W skrócie odpowiedź na te sprzeciwy jest taka:
  intronizacja jest aktem rozumu i wolnej woli ludzi, natomiast Król Wszechświata panuje z woli Boga Ojca;
  Chrystus jest Sługą Jahwe (wg. Izajasza) a wobec ludzi jest Królem, który służy, bo gdyby był sługą ludzi, to człowiek stałby się królem w duchu niechrześcijańskiego humanizmu;
  Bożemu Sercu trzeba się oddać zgodnie z tradycją Kościoła i przesłaniem św. Małgorzaty Marii Alacoque, natomiast intronizacja odnosi się do całej Osoby Boga Człowieka.
  Zadaniem Polaków jest modlitwa o światło Ducha Świętego dla biskupów, a także działania społeczne i polityczne w celu odsunięcia od władzy złoczyńców, formacji złodziejsko-agenturalnej, ludzi zaprzedanych ideologii globalistycznej, uczestniczących w spisku przeciwko życiu: ludzi, rodzin i narodów.
  Wobec utopijnego totalitarnego projektu destrukcji narodu i państwa, kultury i dobra wspólnego, budowania cywilizacji śmierci, jedynie odwołanie się do najwyższej władzy Boga danej Polsce w Osobie Jezusa Króla może nas ocalić.
  Intronizacja Jezusa na Króla Polski dla ocalenia Polski oraz innych narodów jest odpowiedzią na programową detronizację Jezusa Chrystusa. Dobroczynne królowanie Matki Najświętszej w Polsce na mocy Jej intronizacji w roku 1656 jest precedensem wobec intronizacji Jezusa.
  Nie chodzi tu o akt tylko symboliczny. Matka Boża nie jest symbolem, ale Osobą, podobnie Jezus. Także królewska władza Maryi i Jezusa nie jest symbolem, ale rzeczywistością, której odrzucenie jest droga donikąd.

  Drugą sprawą służąca ocaleniu Polski, Rosji i Europy jest ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi (zgodnie z orędziem Matki Bożej Fatimskiej) przez Ojca Świętego w jedności z biskupami Kościoła powszechnego.
  Ofiarowanie narodów bez wymieniania Rosji dokonało się już 25 marca 1984 roku z woli sługi Bożego Jana Pawła II i przyniosło błogosławione owoce. Ale o pokoju w Europie i nawróceniu Rosji według zapowiedzi Matki Bożej nie da się jeszcze mówić. Ofiarowanie może i powinno być ponowione, jeżeli już nie jest za późno. Po 27 latach pokolenia odchodzą i nowe przychodzą, a Rosja wraca na drogi imperialnej agresji, która dotyczy także nas Polaków, czego szczególnym wyrazem była zbrodnia drugiego Katynia z 10-go kwietnia 2010 roku. To, że zamach smoleński dokonał sie w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, jest znakiem Bożej woli, aby z tego nieszczęścia wyprowadzone było dobro, aby z tych śmierci wyrosło nowe życie dla Polski, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie. W znaku krzyża widzimy zapowiedź zwycięstwa. Wrogowie Krzyża przegrają, obrońcy Krzyża zwyciężą dzięki Krwi Baranka – Jezusa Króla.
  Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa i społeczność miłości Nowego przymierza trwa poprzez wieki, bo „bramy piekła go nie przemogą”, bo Jezus Chrystus jest z nami „po wszystkie dni aż do skończenia świata”, bo autorytet Jezusa dany jest Jego uczniom, apostołom i ich następcom („kto was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi”). Wiara w Chrystusa nie da się odłączyć od wiary w Kościół nieomylny w swoim urzędzie apostolskim, we władzy następców św. Piotra, gdy chodzi o prawdę, wiarę i moralność. Natomiast postawa przedstawicieli Kościoła w sprawach społecznych, politycznych, narodowych i państwowych poddana jest zmieniającym się uwarunkowaniom. Okoliczności przejścia od PRL do III-ciej RP, od komunizmu do postkomunizmu poddane są dążeniu, aby nihilizm totalitaryzmu zastąpić dyktaturą relatywizmu w przybraniu demokratycznym. Ponieważ jednak demokracja bez prawdy przemienia się zgodnie z przestrogą bł. Jana Pawła II w zakamuflowany bądź jawny totalitaryzm, zasadniczej różnicy pod względem stosunku do prawdy między PRL a II RP nie ma. Zakłamana III RP jest kontynuacją PRL-u. Ujawnia się to w odniesieniu do trzech zbrodni:
  I Katynia,
  zamęczenia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
  i II Katynia.
  O ile I Katyń wraz z kłamstwem katyńskim jest aktem założycielskim PRL, o tyle morderstwa na kapłanach w latach 1984 i 1989 są aktem założycielskim III-ciej RP, która nie chce ich wyjaśnienia,
  ani ujawnienia prawdy o II-gim Katyniu.
  II Katyń podobny do I Katynia ma być „utrwalaczem władzy ludowej”, pseudodemokratycznej III-ciej RP.
  Utopijny projekt komunistyczny nie widział miejsca dla wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Nowa globalistyczna utopia również miejsca dla wolnej i niezawisłej Polski nie przewiduje. Dlatego służalcze i zdradzieckie władze III RP dążą do prędkiej destrukcji państwa, narodu, rodziny, kultury, religii i wspólnego dobra w Polsce. Symbolem tych niszczycielskich dążeń jest walka z krzyżem.
  Brak zainteresowania prawdą odnośnie do morderstw z lat osiemdziesiątych i zbrodni sprzed roku jest symptomem zgody na nowe zniewolenie.
  Poparcie dla antynarodowych rządów ujawnia się jako obojętność lub niechęć wobec postaw patriotycznych, prospołecznych i propaństwowych.
  Prawda żąda odwagi i ofiary. „Jam jest prawda” mówi Jezus. On sam pierwszy złożył ofiarę z siebie na ołtarzu krzyża za zbawienie świata. Pascha Chrystusa stała się naszą paschą. Pascha to zwycięskie przejście Chrystusa przez krzyż do nieba, przez śmierć i grób do chwały Zmartwychwstania. Słowa Jezusa: „beze Mnie nic uczynić nie możecie” są wezwaniem, które przyjmuje Kościół jako wołanie św. Pawła: „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Mocą niemocnych jest Krzyż.
  W Skoczowie 22 maja 1995 roku Jan Paweł II powiedział: „na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł! Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?”.
  A w Zakopanem dwa lata później usłyszeliśmy słowa Papieża: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane”.
  Bolesna Królowa Polski powiedziała w Licheniu w roku 1850: „Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Jeżeli naród polski się poprawi będzie pocieszony, ocalony i wywyższony”. Bp Jan Cieplak powiedział: „Dla tych, co cierpią, przyjdzie dzień wesela, dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary. Niech się nasz naród burzy nie ulęknie, gdy Bogu ufa, to w gromach nie pęknie”.

  W sytuacji bezkrólewia w Polsce, gdy rząd uprawia nierząd, zbiorowym interrexem jest Kościół.
  Naglącym wezwaniem Jezusa skierowanym do Polaków jest intronizacja dokonana przez obie władze – kościelną i państwową.
  Od przesłania Maryi: „chcę być Królową Korony Polskiej” do Jej intronizacji w roku 1656 w katedrze lwowskiej minęło kilkadziesiąt lat.
  Od Jezusowego wezwania z lat 30-tych mijają kolejne dziesięciolecia.
  Polsko, jak długo jeszcze każesz czekać? Wróć z dalekich bezdroży; czy wolisz być świniopasem u obcych, którzy lepiej traktują swoje świnie, niż ciebie?
  Polsko, nie zwlekaj, czas nagli; czas prawdy, czas Króla, czas intronizacji nadchodzi.
  Niech się tak stanie!
  AMEN.

  Ps. Tamto wyżej to oficjalne przemówienie z kartki od samego autora, a tutaj słowa dopowiedziane już na koniec po brawach:

  Utopijny projekt komunistyczny nie widział miejsca dla wolnej niepodległej i suwerennej Polski. Nowa globalistyczna utopia również Polski suwerennej nie przewiduje. Widzi Polskę jako generalne gubernatorstwo, judeokolonię lub priwislianskij kraj. Dlatego służalcze i zdradzieckie władze III RP dążą do prędkiej destrukcji państwa, narodu, rodziny, kultury, religii i wspólnego dobra w Polsce. I ta destrukcja się dokonuje. I któż ją może powstrzymać?
  Tylko Chrystus i Matka Najświętsza.
  Symbolem tych niszczycielskich dążeń jest walka z Krzyżem, brak zainteresowania Prawdą odnośnie do morderstw z lat 80-tych i zbrodni sprzed roku jest symptomem zgody na nowe zniewolenie. Poparcie dla antynarodowych rządów ujawnia się jako obojętność lub niechęć dla postaw patriotycznych, prospołecznych i propaństwowych. I takie właśnie postawy wierności Bogu, Honorowi i Ojczyźnie ujawniacie drodzy motocykliści – Jazdo Polski wolnej, niepodległej, sprawiedliwej.
  Polski, która chce być i oby była w pełni Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej, naszej umiłowanej Pani Jasnogórskiej. Amen!

 5. Lekarka said

  Módlmy się za naszą Ojczyznę!
  Boże, któryś Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej,
  racz dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną, odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa.
  Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem, Twojej czci i chwały.
  Natchnij mądrością, jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli.
  Daj jej kapłanów, pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie.
  Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów.
  Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość, karmiącą się kosztem dobra publicznego.
  Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej, wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia.
  Niech ogarnia wszystkich duch, poświęcenia się i ofiarności,
  względem Polski, Ojczyzny naszej, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia.
  Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość, niech krzepi nasze serca!
  Amen.

  Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
  chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
  Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość
  ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
  Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
  Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.

  Boże Ojcze nasz i wszystkich ludzi!
  Błogosław Ojczyźnie naszej. Strzeż jej wolności.
  Rozbudzaj poczucie społecznej sprawiedliwości, rozpalaj wzajemną bratnią miłość , wykorzeniaj zgubne nałogi.
  Pomoc Twoja, Boże, niech będzie zawsze z nami,
  abyśmy czyniąc sobie nawzajem ziemię ojczystą poddaną,
  nie zapomnieli o ojczyźnie wiecznej i o więzi z całą ludzkością.
  Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.

 6. List jaki otrzymałem na naszym kanale na Gloria.tv pod umieszczonym kazanie księdza Małkowskiego

  krystyna wielechowska — 2011-04-19 15:13:30:

  Wspierajmy tych wspanialych kaplanow poprzez wnoszenie apelu do biskupiow ,ksiezy parafialnych domagajac sie intronizacji Chrystusa Pana i ogloszenie Go Krolem naszej znekanej ojczyzny,

  Ks.St.Malkowski i jemu podobni kaplani musza miec poparcie wiernych aby wiedzieli ze nie sa sami.
  Kochani Rodacy nie pozwolcie na zniszczenie Kosciola w Polsce ,to niech Kosciol Zachodni uczy sie korzeni wiary u Nas!!

  Przykaldem upadku Kosciola na Zachodzie sa puste koscioly ,Msze Swiete pozbawione piekna czci i szacunku dla Eucharystii.

  Mieszkam w Australii ,na kazdej mszy sw przezywam cierpienie z powodu braku szacunku dla Najswietszego Sakramentu.
  Sa to koscioly z golymi ponurymi scianami ,zdjeta Droga Krzyzowa,zadnych obrazow lub figur swietych.
  Rozaniec nie jest nauczany w przygotowniu do Komunii Sw,dzieci uczone sa tylo pacierza i spowiedzi ale ogolnej.
  Spowiedz ogolna odbywa sie w stylu poganskim poprzez skladanie kamieni ktore symbolizuja grzech lu b tez skadaniem kartek do koszyczka.Mlodziez siedzi na mszy w czapkach ,niektorzy klekaja podczas mszy inni nie ,jak sie komu podoba.Przykladow mozna by dawac wiele..Czemu taki rodzaj katolicyzmu sluzy?Otoz odejsciem od wiary,mlodzi ludzie szukajacy tozsamosci zniechecaja sie i wstepuja do roznego rodzaju sekt. Nic wiec dziwnego ze Koscioly swieca pustakmi, i dramatycznie brakuje powolan kaplanskich.Rozmawiajac z australiczykami pytam ich sie dlaczego tak sie dzieje.
  Odpowiedz w wiekszosci jest ta sama.””Brakuje mi swietosci w Kosciele””Kosciol Katolicki zatracil swoja tozsamosc w drodze do ekumenizmu ,,wyrzucil to wszystko co bylo Katolickie stajac sie nijakim ,utracil swoja dusze,
  Kochani Rodacy,broncie naszej wiary bo jest ona naszym najwiekszym skarbem ktorego nie doceniamy bo go jeszcze mamy.
  Dla nas Polakow na obczyznie swieta Bozego Narodzenia i Wielkiej Nocy sa tesknota za pieknoscia polskiej mszy swietej i tych modlitw i spiewow oddajacych czesc naszemu Panu.
  Liberalizm i Komunizm to sa dwa nierozlaczne systemy ktore sie wzajemnie uzupelnijaja,nie dajcie sie temu omamic.Budujmy Ojczyzne na Chrystusie a wtedy kto nam da rade?Wspomnijmy na naszych praojcow Rodu Piastow,oni wiedzieli ze Chrystus jest nasza skala i Ojczyzna wsparta na niej nie ulegnie zadnym zywiolom.

 7. Roman said

  Nie oceniajmy Polski poprzez pryzmat chorej polityki i polityków. Oceniajmy Polskę poprzez historię i życie zwykłych ludzi w naszym kraju.

  • Georg said

   Zycie zwyklych ludzi ma wlasnie odbicie w POlityce,szkoda ze sie tego nie widzi. Zwykli ludzie wybrali ten”rzad” i zwykli ludzie swoja obojetnoscia POzwalaja temu „rzadowi” na likwidacje Polski i zniewalanie Polakow.Ciekawe tylko czy ci zwykli ludzie sie zdaja sobie sprawe z tego,ze POdcinaja galaz na ktorej siedza?

   • Roman said

    Aktualny rząd nie wybrali ludzie w Polsce tylko wybrał go z góry ,,światowy rząd” żeby móc powoli wprowadzać nam ich chore zasady.

    • Roman said

     Z tego co się orientuje to PO nie potrafi się im czyli ,,światowemu rządu” przeciwstawić dlatego zostali wybrani a PIS się im przeciwstawił i dlatego wydarzył się zamach na prezydenta w postaci Smoleńska a przy okazji pozbyli się też wielu innych, którzy im też przeszkadzali w wprowadzeniu ich chorych planów w Polsce.

    • Pustelnik said

     Czyli masoneria.

    • Pustelnik said

     Przed ostatnimi wyborami zachipnotyzowani ludzie przez szatana,ogladajacy telewizornie i o tym nie wiedza.Glosno wychwalali PO teraz jest cicho nikt nic nie mowi.Chipnozie nie ulegaja ludzie w Lasce uswiecajacej.Katolicy nie maja swojej parti.”Wybieramy zle bo jestesmy zli’Zachecam do lapania Aniolow dodatkowo nawracamy 10 osob.Obojetni czyli niewierzacy beda do konca czasow ostatecznych .Diabel wszystkie swoje zastepy wyslal na Polske,my mamy Krolowa czeka na nasza modlitwe.

 8. jasio said

  dowód że orędzia nawiedzonych ( typu Zofia Nosko )że Polska miała być przykładem są wydumane i kłamliwe np. : Węgrzy mają nową konstytucję która zaczyna się od pierwszych słów hymnu węgierskiego „Boże zbaw Węgrów i obdarz ich swymi łaskami”. W preambule odnosi się do chrześcijańskich tradycji kraju. A Polska i Polacy co ? Profanacja publiczna krzyży i przyzwolenie społeczne sporej części naszych obywateli .

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9457422,Wegry_maja_nowa_konstytucje_i_nazwe_kraju.html

  • czerwony_camaro said

   Otóż to! Wreszcie ktoś zobaczył rzeczywistość. Tak jest, moi drodzy, w naszym kraju: pyskówki, profanacja krzyża, chamstwo, złodziejstwo (NIE TYLKO – nawet jeśli głównie – ze strony władzy), poparcie dla partii typu PO czy SLD…

  • czerwony_camaro said

   No właśnie, ciekawe, prawda?…

  • Patriota said

   Odpowiem Ci tak nie psiocz tak na swój własny kraj tylko zabierz się do roboty jeśli obecny stan rzeczy Ci nie pasuje. Jeśli Ci pasuje natomiast to twój post nie dziwi.
   Gdybyś więcej poczytał tobyś wiedział, że nigdzie w orędziach nie ma mowy o tym, że tylko
   Polska ma być wielkim krajem. Od Polski ma wyjść przykład dla reszty Europy a od kogo ma przykład wziąść Polska to już jeden Bóg wie, może właśnie od Węgrów.
   Oglądając TV można wysnuć opinię, ze większość Polaków zgadza się na to co się dzieje w Polsce. Oglądając lub czytając media niezależne odnoszę wrażenie całkowicie inne.

   Pozdrawiam pesymistów.
   Nic się samo nie zrobi. Węgrzy sobie zapracowali na taką władzę i konstytucję i my też musimy. Idę odmawiać różaniec bo któż jak Bóg:)

 9. Niesiołowski vel Myszkiewicz

  zadenuncjował swoja narzeczoną . Teraz uczy polaków polskiej tradycji… Czekam tylko kiedy Kiszczak zacznie uczyć Polaków Honoru , Tusk prawdomówności a Komorowski ortografii.

  „Rocznica pogrzebu? Cyniczne. Nie mam złudzeń”

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rocznica-pogrzebu-Cyniczne-Nie-mam-zludzen,wid,13332459,wiadomosc.html

 10. mocniejszy said

  Nie bądźmy głusi na wołanie Ewy Stankiewicz!
  Obudźmy się!

  http://mocniejszy.wordpress.com/2011/04/18/ewa-stankiewicz-rzuca-wyzwanie-wladzy/

  http://wzzw.wordpress.com/2011/04/16/ewa-stankiewicz-jan-pospieszalski-w-tv-trwam/

 11. POlityka miłości

  Na stronie internetowej TVN Warszawa internauta o nicku „dera” napisał m.in.: „mocherów kałachem potraktować”, a także „jeszcze cała masa debili do wybicia w sejmie została”.

  TVN Warszawa opublikował tekst „Straż Miejska się broni. Kolejne pozwy w prokuraturze”. Dotyczy on wydarzeń z 10 kwietnia tego roku na Krakowskim Przedmieściu. Na artykuł zwrócił nam uwagę czytelnik Niezaleznej.pl. Zszokowany jednym z komentarzy umieszczonych pod artykułem. Cytujemy w oryginale:

  „Zajmijcie poważniejszymi sprawami w tvn warszawa.Nie dziwię się że przestaliście nadawać jak się tylko byle gównem zajmowaliście i zajmujecie.Pałac powinno się zburzyć a mocherów kałachem potraktować!Szkoda,że ten samolot mógł pomieścić tylko tylu darmozjadów bo jeszcze cała masa debili do wybicia w sejmie została” – napisał internauta o niku „dera”.

  Co ciekawe, skandaliczny tekst został zamieszczony 16.04.2011 o godzinie 17.53. A więc od dwóch dni na stronie TVN Warszawa ktoś grozi śmiercią, a jej administrator nie zareagował. Będziemy wracać do tego tematu.

 12. Georg said

  Najswietsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryji Miejcie w opiece ks.Stanislawa Malkowskiego i ks.Piotra Natanka.Ta poglebiajaca sie obojetnosc wiekszosci Polakow na sprawy Panstwa Polskiego, przechodzi wszelkie granice.Jak dlugo mozna sie temu wszystkiemu tak obojetnie i biernie przypatrywac? Za zniszczenie Ojczyzny, bedzie sie tez przed Panem Bogiem rozliczonym.Czy wiekszosc ludzi mieszkajacych w Polsce to zlodzieje,cwaniaki,klamcy zwiazani i popierajacy BANDYCKIE PO,SLD i PSL?
  To ze ktos mowi po Polsku nie oznacza ze jest Polakiem,czy „rzadzacy”a raczej sprzedajacy Polske i Polakow to Polacy? 100% NIE.

 13. Magda said

  Witam.
  Mam przeczucie że wybory wygra PO. Nie mam takiej możliwości aby oddali władzę więdząc co sie z nimi zacznie dziać gdyby przypatkiem wygrał PIS.
  Jedyną drogą pozbawienia władzy PO jest sprzeciw społeczeństwa innej drogi nie ma.
  Oczywiśćie obserwując nową władzę i patrząc jej na ręce, a nie liczyć na to że teraz już będzie dobrze i znowu spać.

  • cox said

   tak, oni będą robić wszystko aby wygrać te wybory! Idea dwudniowych wyborów również temu służy (tak na marginesie to ciekawe kto będzie pilnował lokali wyborczych w nocy?)!

   • Magda said

    Może rząd wpadnie na pomysł aby pilnowały służby straży miejska i WSI (ZOMO):)tak jak na Krakowskim Przedmieściu.

    Myślę, że ludzie powinni przychodzić i pilnować zliczanie głosów oraz odbiór w gminach i w wojweództwach. Kwestia planu i organizacji.

    • Roman said

     niestety ale prawdą jest, że co byśmy nie zrobili to i tak PO wygra bo są w rękach ,,światowego rządu”

    • Magda said

     i durzym wpływem UE. Żadnemu z państw UE i Rosji nie jest na rękę aby Polska była silnym suwerennym państwem. Samo bycie w UE oddaje po części suwerenność naszego państwa. Ale walka idzie o coś więcej.

    • czerwony_camaro said

     Magda, proszę Cię nie pal tego co palisz. Węgry są tak samo jak Polska w UE i są tak samo małym pionkiem w tej grze. A jednak – na dniach – przyjęli konstytucję z wyraźnym odwołaniem do Boga w preambule. Czemu? Może poprostu dlatego, że Polacy nie są żadnym narodem wybranym i wolą być mamieni przez PO (zresztą przez PiS też – któż to obiecywał 3 mln mieszkań?) niż słuchać i uznać to, co powinni – czyli wolę Boga.

     Proste, prawda?

    • Anioł said

     Popatrz co się dzieje w UE, kraje zaczynają bankrutować jeden po drugim. A miało byś tak dobrze. Narzuca na m się światopoglądy odmienne od nzszej mentalności. Czy to nie jest oddanie częśći nas.

    • czerwony_camaro said

     Niestety, spójrz prawdzie w oczy: większość naszych rodaków ZGADZA SIĘ z tymi poglądami.

  • czerwony_camaro said

   Aż tak bardzo nie możecie pojąć, że naprawdę dużo więcej ludzi popiera PO, niż PiS?

   • jasio said

    Ja to pojmuję , przeczytaj co napisałem kilka postów niżej , Obalam mity przepowiedni( kilkukrotnie na tej stronie ) wg. których Polska i Polacy mieli być przykładem dla świata , a w szczególności Europy.

    • czerwony_camaro said

     No i dobrze pojmujesz. Taka jest rzeczywistość. A jak ktoś woli żyć urojeniami… no cóż, jego wybór.

   • jasio said

    Mieliśmy mieć wspaniałą młodzież która miała być powodem do dumy . Taaak…. Do dziś pamiętam 15 lat temu w ostatniej klasie technikum przed maturą , koleś w klasie opowiedział żart o ginekologu i aborcji – pół klasy rechotało …

 14. Roman said

  ,,Dwudniowe wybory? Tusk pewny siebie: damy radę w jeden dzień”

  ,,Ważne, żeby wygrać wybory, a nie żeby dyskutować, czy mają trwać jeden, dwa, czy cztery dni – ocenił premier Donald Tusk. Podkreślił, że decyzja, czy wybory parlamentarne będą jedno- czy dwudniowe należy do prezydenta Bronisława Komorowskiego. Premier podkreślił, że „dalibyśmy radę wygrać w jeden dzień, dwa też są dobre”. ”

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dwudniowe-wybory-tusk-pewny-siebie-damy-rade-w-jed,1,4246169,wiadomosc.html

  • Roman said

   Kto ma wygrać wybory jest już z góry ustalone przez ,,światowy rząd”, który wkrótce się ujawni.

   • czerwony_camaro said

    Ten światowy rząd ma się „wkrótce” ujawnić już tak gdzieś od 100 lat (od opublikowania protokołów mędrców syjonu) i jakoś ciągle go nie widać i nie widać…

    • Zbyszko said

     to idź do okulisty

    • czerwony_camaro said

     Za 10 lat będziesz mówił to samo. Może za 20 lat się obudzisz i zobaczysz, że to nie jest wina jakichś urojonych wrogów, tylko Twoich kochanych rodaków, którzy wolą chleba i igrzyska niż prawdziwe wartości. Że żyjesz w kraju, w jakim żyjesz.

  • Zbyszko said

   Dwudniowe wybory… po to, by była noc na mataczenie. Może jeszcze głosowanie przez interenet?! to dopiero będą wyniki wyborów!!!

 15. Nie udało się zabić Jarosława Kaczyńskiego próbują wsadzić na kilka lat do więzienia.Tak wielka nienawiść samozwańców mianujących się elitą Polski do naszego Polaka Jarosława.Oni nie odpuszczą mu bo wiedzą jak są zagrożeni gdyby doszedł do władzy.Wszystko co przez 20 lat sobie przystrajali kłamiąc, kradnąc nasz majątek,oraz dążąc do stworzenia sobie swojego państwa mogło by na finiszu się rozpaść.

  Zawiadomienie ws. Kaczyńskiego. „Powinien znaleźć się w więzieniu”

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zawiadomienie-ws-kaczynskiego-powinien-znalezc-sie,1,4245832,wiadomosc.html

  • Daniel said

   ,,Janusz Palikot złożył w warszawskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem, szef PiS podejmuje działania zmierzające do usunięcia przemocą konstytucyjnych organów RP, m.in. prezydenta.”

   tutaj nie ma co się dziwić bo Palikot jest masonem

   • cox said

    Janusz z Lublina nie może długo wytrzymać bez jakiejś głupoty!

    • czerwony_camaro said

     To prawda, Janusz z Lublina to mi się widzi że dużo czegoś bierze, bo nie podejrzewam rodaka o takie rozchwianie na trzeźwo…

  • Amano said

   Czy nikt już nie pamięta, że rząd Jarosława Kaczyńskiego sam się wycofał, bo nie mógł zapanować nad sytuacją? Wcale nie było wtedy pięknie.

   • cox said

    Rząd Kaczyńskiego przynajmniej potrafił walczyć z aferzystami we własnych szeregach!

   • To jest zdanie oparte na info przekazywane w mediach. Ja pamiętam ten okres a oprócz tego można w statystykach zobaczyć. Rząd po raz pierwszy od 20 lat miał nadwyżkę 16 mld zł w budżecie. Przypomnę dziś za Po każdy rok to ponad 100mld zł długu. W latach rządó PIS w przyśpieszonym tempie jak nigdy malało bezrobocie( jedyny taki okres w ostatnich 20 latach). W prywatnej działalności Polaków odczuło się znaczny wzrost obrotów, nie wszystko zgarniały korporacje jak jest teraz. jest wiele więcej takich sygnałów które się polepszały. Trzeba też przypomnieć że rząd działał 2,5 roku gdzie pierwszy rok realizuje się budżet poprzednika i nie można wiele zmienić gdyż to jest uchwalone przez parlament. tak więc samodzielnej polityki rządu było zaledwie około 1,5 roku. Przeciwnicy widząc po pełnym roku że Polska zaczyna swoją politykę i się jej to udaje przypuścili ze wszystkich stron atak( media wszelkie pielęgniarki pod kancelarią LPR z Giertychem od wewnątrz, SO, SLD i PO) . Grzmieli w mediach że benzyna zdrożała 8 groszy że mleko 5 groszy przedstawiali wszystko w czarnym świetle. Robili wszystko tak jak teraz to robią żeby pokazać że durnie sa u włądzy i koniecznie trzeba zmienić rządzących.

    • cox said

     Do tego trzeba jeszcze dodać, że za rządu Kaczyńskiego były modernizowane i budowane nowe drogi ( przynajmniej u mnie na Lubelszczyźnie). Ogłoszono wtedy również plan budowy drogi ekspresowej S19 która jest potrzebna dla Lubelszczyzny jak kani deszcz! Rząd Tuska niestety jak to się mówi ,,położył kreskę” na moim regionie i nie tylko skreślił z planu budowy dróg S19, ale nie robi nic z infrastruktórą (zresztą nie tylko z nią) w moim regionie! I tak się dzieje niestety prawie w całej Polsce!

    • Amano said

     A to ciekawe, bo gdzie teraz nie pojadę tam roboty drogowe. Dzieło Kaczyńskiego? Nie sądzę.

     Za rządów PiSu obiecano nam trzy miliony mieszkań, których coś nie widać. Nałożono embargo na mięso. A te afery przyćmiły Kaczyńskim wszystko inne, i zaślepieni szukali aferzystów zamiast zająć się państwem.

    • Nie wiem gdzie mieszkasz bo w swoich rejonach ja widzę tylko jak od czasu do czasu łatają dziury w jezdni. Natomiast przykład dłuższych tras. Lublin-Radom . Drugi odcinek Radom-Piotrków Trybunalski. Trzeci odcinek Sandomierz-Kraków. i tak mógłbym wymieniac jeszcze wiele. Wszystkie te odcinki liczące po 100 km i więcej były generalnie odnowione w latach 2005-2007. To można było zauważyć że coś się odbudowuje. Dziś w zasięgu 200km nie widzę nic tylko latanie dziur. Tyle jeśli chodzi o drogi. Inne skutkujące bezpośrednio na życie ludzi decyzje typu ilośc zlikwidowanych szkół to jest to podwojenie. Obciążenie ludzi wydatkami podatkowymi typu za grunt za dom i inne jest podwojenie.Dostępność do lekarzy specjalistów od 3 lat woła o pomstę do nieba. Proszę pójść do okulisty i pogadać z lekarzem okulistą powie Panu kto jest winien tego stanu i w jaki sposób to robi. Jest wiele spraw które całkowicie zostały rozłożone jak brak polityki zagranicznej państwa , dążenie do zatwierdzenia żywności GMO, rekordowe ostatnie 2 lata w sprzedaży majątku naszego przy wzroście zadłużenia państwa w ciągu 3 lat większego niż za 10 lat Gierka a w porównaniu do lat 1990-2007 prawie podwojenie.

    • Amano said

     Generalnie pomieszkuję raz na północy mazowieckiego, a raz w Łodzi, i często jeżdzę. A tak poza tym to nie mówię, że PO jest najlepszym wyjściem, ale na pewno jest lepsze niż kaczyńska polityka nienawiści do wszystkich, którzy nie są w jego partii.

    • uwierzyłeś mediom że Kaczyński prowadzi politykę nienawiści. Właśnie dokładnie ci tylko mówiący po polsku to chcieli osiągnąć i się im udaje ale tylko dlatego że nie umiemy jako Naród jako Polacy myśleć samodzielnie tylko wchłaniamy to co chcą nam przekazać obcy naszemu narodowi. Moje pokolenie było na tyle mądre że prawie w 90% nie wierzyło ani w jedno słowo komunistów. Dzis dramat polega na tym że młodzi mam na myśli ludzi do 40 przyjmują kłamstwo serwowane jako prawdę, nie wszyscy ale bardzo dużo Polaków. Przyjmując to kłamstwo za prawdę oni mają się w naszym kraju jak ryba w wodzie. To jest dramatem Polski współczesnej. Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Ale oddać ją niepodległość nie zauważając nawet że to właśnie to będzie dla następnego pokolenia, dla naszych dzieci przerażającym spadkiem jaki im zostawimy.

    • Amano said

     -aś, jestem kobietą.

     Po drugie dramatem jest to, że nikt nie widzi, że komunizmu już nie ma. Mamy w dzisiejszych czasach dość źródeł informacji, by samemu ustalić, co uznajemy za prawdę. Kaczyński chciał nas skłócić ze wszystkimi, którzy są obok nas (głównie Niemcami i Rosją), naskakiwał na wszystkich – w końcu wyrzucił z partii tych, którym zawdzięczał swój wizerunek w ostatniej kampanii. I to ma być polityka pokoju?

     Co do niepodległości – fakt, że jesteśmy podporządkowani prawom Unii, ale przypominam, że prawa te dotyczą głównie stosunków między krajami członkowskimi i krajami spoza UE. Jakoś nie zakazano nam używania języka, nie zabrali nam armii ani własnego rządu.

    • Patriota said

     To prawda, że wielu ludzi wierzy w to co usłyszy. Część dlatego, że jest im dobrze i nie chcą znać prawdy a część dlatego, że też na razie jest im dobrze więc ich to nie obchodzi. Ale jest bardzo dużo ludzi i na szczęście coraz więcej młodych, którzy rozumieją co się dzieje.
     Złość mnie ogarnia i czuję się bezsilna jak słyszę, „kaczyńska polityka nienawiści”.
     Jeszcze bardziej mnie wkurza jak ktoś mówi, że PO jest mniejszym złem bo tak to przynajmniej afer nie mamy a za Kaczyńskiego same afery.
     Już wolę sto razy same afery niż złodziei i zdrajców na czele mojego ukochanego kraju. Wolę się „wstydzić” tego, że premier mojego kraju pojechał w sweterku na szczyt UE niż palić się ze wstydu gdy słyszę, że premier zgadza się na pakiet, który doszczętnie zniszczy naszą gospodarkę.
     Nie będę tutaj obrażać naszego rządu chociaż inwektywy same się cisną na ustach.
     Dodam tylko tak, że jakby Putin z Merkel poprosili Pana Tuska aby „udostępnił” im eksterytorialną autostradę nasz premier z ochotą na to by przystał a media przyklasnęłyby kreując wizerunek męża stanu, który to uchronił biedny nienormalny kraj przed kolejną wojną z sąsiadami.

     Ja nie wiem jak można twierdzić, że PO jest mniejszym złem jak zachód po kątach się z nas śmieje, że taka historia, tacy przodkowie, a taki głupi współczesny naród.

     70 lat temu moi dziadkowie musieli walczyć o wolną Polskę, później moi rodzice a teraz czas na mnie. Czy dużo mogę zrobić niby niedużo uświadamiać kogo się da ( bez agresji oczywiście bo agresja rodzi agresję) i pójść zagłosować na kogo trzeba.

     Resztę powierzam naszej Królowej i w jej ręce składam całą moją wolną wolę, całą moją młodość, zapał i miłość do Ojczyzny i tego co polskie, nasze.

     I powiem jeszcze tak dla dodania otuchy, że w gimnazjum też mamy wspaniała młodzież chociaż poddaną indoktrynacji od najmłodszych lat. Oni czasem wiedzą więcej od swoich rodziców (ach ten internet:):)

     Nie poddawajmy się bo nasz czas dopiero nadchodzi.
     Pozdrawiam serdecznie wszystkich z pokolenia JPII czytających ten blog:)

    • Amano said

     Z całym szacunkiem dla wszystkich, mam rodzinę uczącą w gimnazjum i jest to na tę chwilę najgłupsza grupa wiekowa w Polsce. Więc nie liczyłabym na nich za zbytnio.

     A ja już wolę to PO-wskie „podlizywanie” się sąsiadom niż embargo na mięso, rozprawy sądowe z kim popadnie i ryzyko wojen na trzy fronty.

     Acha, i nie naszej królowej, tylko waszej.

    • Amano, czy nie wydaje Ci się, że ta dyskusja to trochę jak obijanie się o arkusz blachy? Dźwięk przy uderzeniu jest, ale każdy pozostaje po swojej stronie. Podzielenie Polski i Polaków jest faktem. Najgorsze, że nikt nie próbuje nawet zrozumieć argumentów drugiej strony.
     Nie wiem, czy w ogóle byłabyś w stanie przekonać kogokolwiek – poza tymi, którzy i tak już myślą podobnie.
     Pozdrawiam
     Nacho
     Świat Nacho
     Świat Nacho

    • czerwony_camaro said

     Lekko Ci się pomyliło. Deficyt (nie nadwyżka) w 2007 wyniósł 16,9 mld zł.

    • Dokładnie tak było. Jak biedny jest ten Naród, który się daje rolować marnym piłkarzykom, co się zabrali za rządzenie i wszystko schrzanili.

     http://obroncakrzyza.wordpress.com/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: