Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Od Autora

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 Maj 2011


Ze względu na uchylenie przez PapieŜa Pawła VI kan. 1399 i 2318
dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (A.A.S. 58/16) nie ma juŜ
zakazu publikowania oraz rozpowszechniania bez imprimatur
Kościoła nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp.

Tutaj drogi czytelniku będziesz mógł odcinkami przeczytać książkę Ivana Nowotnego pt. Z Aniołem do Nowego Świata.

Wierzę, Że książka ta znalazła się w twoich rękach, drogi Czytelniku, nie przypadkiem. Być może jesteś jednym z tych szczęśliwców, którym Dobry Bóg wypisał p r z e p u s t k ę d o Nowe – g o Świ a t a i już teraz d u c h em powinieneś w nim się znaleźć?
– A cóż to za „Nowy Świat” – może zapytasz…? Chodzi o „nowy” czy o „odnowiony”? Czy dom, który przeszedł remont generalny, można nazwać „nowym” domem…? Czy to pojęcie
„Nowego Świata” nie ma czegoś wspólnego z poglądami masonerii albo sekt, używających podobnych określeń?
Ponieważ jestem katolikiem z krwi i kości, więc mogę mieć na myśli wyłącznie tę przemianę świata, która będzie się wiązała z przyjściem Syna Człowieczego i „przepołowieniem” ludzkości1.
Ma to być odnowienie całego stworzenia, i to tak dogłębne i powszechne, jakby było przetworzeniem go, niemal powtórnym stworzeniem. Można więc będzie odtąd mówić rzeczywiście o „Nowym Świecie”.
Jak ten oczyszczony, odnowiony świat nazwać inaczej? Spróbujmy wymienić tylko niektóre jego określenia, znane nam z Pisma Świętego, objawień Maryjnych oraz z wypowiedzi niektórych
znanych nam osób.
– Świat cieszący się wielkim pokojem (chodzi tu o Izajaszowe przekucie mieczy na lemiesze i włóczni na sierpy, także o otwarcie się na pokój jako dar Chrystusa Zmartwychwstałego);
– świat ludzi o wyjątkowo głębokiej wierze, znajomości Boga i miłości do Niego (Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. […] Nie będą się musieli wzajemnie
pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan [Jr 31,33-34]);
– świat, w którym Bóg w pełni odpowie na wołanie Kościoła:
Przyjdź Królestwo Twoje. Gdy przyjdzie, przed Nim zegnie się wszelkie kolano (Iz 45,23, Flp 2,10);
– świat, w którym nie będzie już pogan, a wszyscy Żydzi staną się wyznawcami Chrystusa i w końcu powiedzą: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie (zob. Rz 11,25-27, Mt 23,39);
– świat, w którym Kościół będzie jedną owczarnią pod przewodem jednego pasterza (J 10,16);
– świat „nowej epoki Ducha Świętego” (św. Maksymilian Kolbe), „nowej Pięćdziesiątnicy” i „nowej wiosny Kościoła” (Jan Paweł II);
– świat, w którym „okręt” całego zjednoczonego Kościoła przycumuje do „dwóch kolumn”: Eucharystii oraz Maryi, a masoneria – jego największy wróg – zniszczy samą siebie (św. Jan Bosko – jego znana wizja);
– świat, w którym zatryumfują Dwa Najświętsze Serca Jezusa i Maryi (wiele objawień, m.in. saletyńskie, fatimskie i amsterdamskie); będzie ten tryumf jednoznaczny z nastaniem Królestwa
sprawiedliwości, miłości i pokoju, z powszechnym uzdrowieniem ludzi i przyrody oraz zapewnieniem im obfitości dóbr ziemskich. Ktoś może się dziwić, dlaczego Stwórca miałby wyróżnić – tak bardzo uprzywilejować – to właśnie a nie inne pokolenie…? Czy myśl ta zgadza się z Bożym Objawieniem, z Pismem Świętym?
Zgadza się w pełni. Bóg od początku próbował zawrzeć trwałe przymierze z ludzkością, zobowiązując się do tego, że zapewni jej szczęście nie tylko wieczne, ale i doczesne, jeśli będzie
Mu posłuszna. Wiemy, jak to bywało w historii z tym posłuszeństwem…
A ostatnio…? Grzechy, za które w czasach Abrahama Bóg dokonał zagłady Sodomy i Gomory, są uznawane przez rządy kolejnych krajów za „normę” i chronione prawem. Wydaje się nam, że szatan wyczerpał już swój repertuar pomysłów na deprawowanie i odbieranie Bogu Jego ukochanych stworzeń!
Nabieramy więc pewności, że bliski już jest dzień, w którym (na pewien czas) zostanie on związany, aby nie zwodził narodów.
Bóg, jak to dawno zapowiadał, zostawi wtedy na ziemi tylko Resztę, okazującą Mu wierną miłość i zdolną budować Królestwo Woli Bożej. Wówczas nie tylko na ludzi, lecz i na całą powierzoną
im ziemię spłyną wszystkie błogosławieństwa, od Abrahamowego aż do Chrystusowego z „kazania na Górze”. Przynajmniej na końcu czasów nasza planeta stanie się krainą doczesnego
szczęścia, opisywanego przez Proroków. Wszyscy zobaczą, jak odkupiona przez Chrystusa ziemia mogła wyglądać, gdyby ludzie na niej żyli w prawdziwej miłości.
Po tych wyjaśnieniach zapraszam cię już teraz, drogi Czytelniku, do lektury. Ale prawda: zanim spokojnie w niej się zanurzysz, powinienem… ostrzec cię przed niebezpieczeństwem, które
w tej książce może na ciebie czyhać! Otóż pewien czytelnik zbyt łatwo nabrał przekonania, że prawie wszystkie szczegóły, dotyczące miejsc i zdarzeń opisanych w tej książce, pochodzą…
z moich wizji! Mogę cię jednak zapewnić, że tam, gdzie wyraźnie odwołuję się do tych wizji – rzeczywiście na nich się opieram, jednak nie co do szczegółów – te po latach zatarły się w mojej pamięci. Aby uzupełnić tę lukę, jestem zmuszony posługiwać się własną wyobraźnią, choć przy tym opieram się na najnowszych wynalazkach, którymi się zresztą pasjonuję. Do siebie mogę odnieść
słowa, które Gabriela Bossis usłyszała od Chrystusa: „Nie pojmujesz tajemnicy elektryczności, fal, tylu różnych energii, które dopiero w niewielkim stopniu znacie. Nie zatrzymuj się w podziwie przed tajemnicami Bożymi, lecz przyjmuj je z miłością.
Ich celem jest wypróbowanie was, dzieci Bożych, pod względem ufności we Mnie pokładanej”3.
Już słyszę, jak mnie chcesz zapytać: w takim razie w twoim pisaniu nie ma nic pewnego…? O nie, tak sprawy nie stawiaj, gdyż byłaby to znów przesada w odwrotnym kierunku. śycie potwierdziło
prawdziwość i dokładność wszystkich moich „wizji”, odnoszących się do zdarzeń, które mam już poza sobą, więc mam prawo oczekiwać, że dalej tak będzie w odniesieniu do tego co przede mną. Oto przykład: jeżeli opisuję „mobil”, to uważam, że mam do tego prawo, gdyż ja rzeczywiście (w jaki sposób – nie pamiętam) takim pojazdem podróżowałem w przestworzach jako dziecko. Jest to, w moim przekonaniu, pojazd przyszłości. Nawet jeśli odtworzyć już dzisiaj nie potrafię jego dokładnego wyglądu, mam jednak o nim dokładniejsze pojęcie niż ci, którzy nigdy go nie widzieli. Może jakiś pilot śmiać się z tego, że mój „mobil” daje się sterować podobnie jak samolot, chociaż nie ma skrzydeł ani ogona, a więc i układu sterowniczego stosowanego w samolotach…
Jedno mu tylko odpowiem: „Pożyjemy – zobaczymy”!
Zwróć uwagę, Czytelniku, że cała ta opowieść o Nowym Świecie koncentruje się wokół tylko jednego faktu i może zawierać tylko jeden jedyny p ewn i k : że taki szczęśliwy okres nadejdzie,
i to w czasie przewidzianym przez Boga. Natomiast w jakim kształcie on nadejdzie, tego ściśle nie wie nikt z ziemian ani wiedzieć nie może, gdyż… dopiero w dniu jego nadejścia ów kształt
przestanie być dla nas tajemnicą. Zależy on przecież nie tylko od Boga, lecz i od nas, i to do ostatniej chwili4. Może powiesz mi w takim razie: po co piszesz książkę, skoro nie masz pewności, że tak właśnie będzie ten świat wyglądał…?
Piszę najpierw dlatego, że taką pewność posiadam, chociaż może nie co do daleko posuniętych szczegółów. Wyrazem tej pewności jest moje oczekiwanie, którego od najwcześniejszych lat
mego życia nikt ani nic nie może zakłócić.
Ale pisząc książkę kieruję się także innym ważnym motywem – być może takim, jaki przyświecał Michałowi Aniołowi Buonarottiemu.
Czym bowiem jest jego „Sąd Ostateczny”, słynny fresk w Kaplicy Sykstyńskiej, jeśli nie wyraźnym apelem Artysty, skierowanym do widza: zatrzymaj się, popatrz, p r z e ż ywa j to co widzisz. Nie to jest najważniejsze, jak w szczegółach ten Sąd będzie wyglądał, lecz niech mój obraz pomoże ci znaleźć się w duchu przed obliczem Sędziego. Już teraz pomyśl, po której Jego stronie się znajdziesz i co usłyszysz: Pójdźcie błogosławieni… czy Idźcie ode Mnie, przeklęci…
Ja także chciałem tu wystąpić nie w roli twórcy dokładnego „przewodnika” po Nowym Świecie, lecz jedynie „malarza”, który chce pomóc czytelnikowi otworzyć Bogu nie tylko swój chłodny
umysł, ale przede wszystkim gorące serce. Otóż właśnie ta książka, pomagając „zobaczyć” i przeżyć, mogłaby spełnić rolę… tej małej, zapalającej iskierki! Bardzo liczę na to, że kończąc jej
lekturę, z głębi serca zawołasz razem ze mną, drogi Czytelniku:
Przyjdź już, Panie, i odnów oblicze ziemi!!!

———————————————————————————-

1Mt 24,37-41: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, Ŝenili się i za mąż
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł
potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć
na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona”. Siostra Łucja twierdziła, że jej
i kuzynom Matka Boża niejednokrotnie mówiła, iż podczas kary oczyszczającej wiele
narodów zniknie z powierzchni ziemi.

2Gdy chodzi o wyznawców judaizmu, piszemy „żydzi” małą literą (podobnie
jak „katolicy”, „mahometanie”), a gdy chodzi o narodowość, używamy dużej litery
(żydzi, Amerykanie, Rosjanie itp.).

3Gabrielle Bossis, „LUI et moi. Entretiens spirituels”, Beauchesne, Paris 1993.
Zob. notatkę pod datą 25 maja 1939 roku.

4Oto przykład: fakt porwania trojga pastuszków 13 sierpnia 1917 roku, jak
stwierdziła Pani Fatimska, bardzo obniżył rangę i zasięg „cudu słońca” 13 października.
Kto wie, czy nie zmieniłby ten cud biegu historii świata…?

 

Komentarzy 67 do “Od Autora”

 1. 3pm said

  „Świat, w którym Bóg w pełni odpowie na wołanie Kościoła: Przyjdź Królestwo Twoje. Gdy przyjdzie, przed Nim zegnie się wszelkie kolano (Iz 45,23, Flp 2,10)”

  „Przyjdź już, Panie, i odnów oblicze ziemi!!!”

  Króluj Nam Chryste!

  Ps. Zabieram Was wszystkich dzisiaj do naszej Pani, Matki i Królowej, do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 2. forzaitalia said

  http://tygodnik.onet.pl/32,0,63722,artykul.html

  • cox said

   Z tego artykułu jasno widać, że redaktorzy TP muszą się jeszcze wiele uczyć od papieża Benedykta XVI

 3. forzaitalia said

  http://www.apokalipsa.info.pl/artykuly/komunia_swieta_na_kleczaco.htm

 4. Alaude arvensis said

  Zaskoczę czytelników bloga, otóż w sprawie Księdza Piotra daliśmy się wpuścić manipulatorom mediów w maliny.Wszystkie tytuły na głównych portalach grzmiały,że „Krakowska kuria ostrzega wiernych przed działalnością ks Piotra Natanka, który m.in. promuje pomysł uznania Chrystusa za Króla Polski.”
  Tymczasem burza medialna to była prowokatorska gra manipulatorów, by podburzyć lud,zwłaszcza tych co są za Intronizacją(celowe działanie na wywołanie buntu?) a sprawy mają się nieco inaczej.

  Kuria zarzuca Ks. Piotrowi,że „skupia się na prywatnych objawieniach i nieaprobowanych przez Kościół poglądach teologicznych” i nie chodzi tu o Rozalię Celakówną i to jest meritum sprawy a nie sprawa Intronizacji,jak sugerowały tytuły prasówek.
  Kapłani, którzy są cały sercem za Intronizacją dopatrzyli się również kilku takich błędów w orędziach Agnieszki,a to już stawia sprawę w nieco innym świetle.
  Modlitwa o Intronizację w Radio Maryja trwa w każdy piątek po wieczornym różańcu i tego nikt nie kwestionuje. To też daje do myślenia,że sprawy mają się inaczej, niż próbuje się nam wmówić.

  Modlitwa i post jest bardzo potrzebna jako wsparcie,zarówno Ks. Piotrowi jak i Biskupom i całemu Kościołowi Św.Nie możemy jednak dać się podpuszczać.
  Jeśli zwierzchnicy dopatrują się uchybień,obowiązkiem Kapłana jest naprawić to w pokorze, inaczej jedność może być zaburzona,a na to wróg liczy!
  Nie możemy gloryfikować ludzi( my niestety często nie dopuszczamy myśli,że ks. Piotr może czasem się mylić) musimy uwierzyć też,że nawet najlepsi mogą błądzić i nie wolno tego kwestionować, bo łatwo staniemy się ofiarami tego,co popadł w samouwielbienie i wyrzekł się Boga.

  Wyciszmy się, oddajmy Maryi te sprawy w różańcu i bądźmy czujni.
  Ave Maria.

  • Radoslaw said

   Zgadzam się z tobą Alaude Arvensis, cenię ks. Natanka za to co robi, jest wiele zła w kościele i trzeba o tym głośno mówić. Wydaje mi się jednak, że ks. Natanek za szybko wydaje wyroki na kapłanów.

   W moim życiu staram się wprowadzać zasadę przekazaną przez Maryję A. Argasińskiej:

   „Dziecko, przyrzeknij, że wyzbędziesz się trzech zranień Mego Syna: nie oceniaj, nie potępiaj, nie osądzaj”

   Pozostawmy sądy Bogu. Do nas należy troska o wszystkich kapłanów. Troskę okazujemy szczególnie w modlitwie. Nie pomijajmy w niej nikogo.

   Jeśli chodzi o te prywatne objawienia… Ks. Natanek powołuje się na prywatne objawienia dwóch anonimowych wizjonerek z Puerto Rico odnośnie „łapania aniołów”. Nigdzie w internecie nie znalazłem tego objawienia, więc pozostawię to bez komentarza….

   Był też temat tych śliwek, które jednak zakwitły, ale wiemy, że ks. Natanek powołał się na tę plotkę, że przed nami III wojna światowa. Pewnie wielu ludzi powieliło tę plotkę…

   PS. Jeśli chodzi o orędzia Agnieszki, to nie będę się wypowiadał bo ich nie czytałem. Chcę jednak zaznaczyć, że jeśli rzeczywiście mówi to Pan Jezus, to nie widzę powodu, dla którego nie można tego umieścić w intrnecie, aby ludzie szukający prawdy, mogli się z nimi zapoznać bez przeszkód.

   • cox said

    Powiem tak. Ks. Natanek jest tylko, a może i aż człowiekiem, i jak kazdy z nas popełnia błędy. Czasem mi się wydaje, że może zbyt ostro mówi o kapłanach, ale wydaje mi się, że w 99,9% ma rację. A to, że czasem może ulegać plotkom… no cóż, jak już napisałem jest tylko człowiekiem, a nie aniołem!

    • Alaude arvensis said

     Każdy z nas popada w różne „błędy” każdy jest tylko człowiekiem i każdy musi błędy poprawiać.
     Tu nie ma wyjątków!
     Nie możemy jednych tylko usprawiedliwiać, innych tylko atakować.
     Cały czas ktoś lub coś do tego dąży aby prowadzić wojnę między Kurią a Kapłanami.

     Zamiast wojny wybieram pokojowy Różaniec o jedność Kościoła,łańcuch apokaliptyczny, którym Niepokalana zwiąże smoka, Bóg zniszczy wszelkie zło i zapanuje pokój.
     Amen.

   • Radoslaw said

    Zamiast słów „łapcie anioły” wolałbym usłyszeć: „Korzystajcie z daru Wody i Krwi. Zanurzajcie we Krwi Zbawicielia i obmywajcie w Wodzie dusze wszystkich kapłanów”

    „Czyńcie to wytrwale, bez odwlekania, unikając przestoju, by nikt w dzień sądu waszego nie oskarżył was, że umarł z pragnienia, z powodu oziębłości waszego serca”

    • Radoslaw said

     a ten minus to pewnie od kogoś kto bardziej ceni liczbę „złapanych aniołów” niż korzystanie z niewyczerpanych zdrojów Bożego miłosierdzia…

    • cox said

     Wg. mnie jedno drugiemu nie przeszkadza!

    • Pustelnik said

     Diabel nie lubi dobrego Pasterza i owiec jego jedna z nich jestem ja.Oredzia Agnieszki sa dla osob ,ktore maja Dar slyszenia i Widzenia ,sa to oredzia milosci drogi do Nieba,wyraznie jest tam napisane ,ze Agnieszka bedzie cierpiec z powodu oredzi.Wszyscy wiedzielismy ,ze ks.Piotr bedzie atakowany za oredzia najpierw bliscy internauci,gora i tak dlugo czekala z atakiem,najwidoczniej maja swoj plan zapomnieli o jednym czlowiek planuje Bog krzyzuje.Nie kazdy ma telefon z Nieba,a to wzbudza zazdrosc niedowierzanie ,ale tylko u ludzi,ktorzy maja pootwierane furtki na duchy nieczyste.Jezeli raz wypowiedziales zle slowo przeciwko Nownnie ,to juz demon przykleil sie do Twojego serduszka i zaczyna dzialac.Ja lapie anioly i jestem z tego bardzo szczesliwa .Dostalismy pomoc prosto z Nieba ,ale nie wszystkim diabel da skorzystac,o to mu chodzi.Nie wszyscy maja przezycia,slyszenie trudne do wytlumaczenia,im latwiej jest to wszystko zrozumiec,chociazby taka jaka mial niedowiarek prof Rozanski pozniej mozna tylko zastanawiac sie kto to mowil…

    • Radoslaw said

     Nie wypowiadam się przeciwko nowennie! Sama nowenna ma imprimatur, dopisek o aniołach już nie. Podaj mi proszę treść objawienia o tych aniołach, chcę się zapoznać.

    • Radoslaw said

     Dogmat obcowania świętych nie wystarcza? Każdy w stanie łaski uświęcajęcej może wzywać pomocy aniołów i świętych, one zawsze przybędą z pomocą.

    • Radoslaw said

     http://diecezja.bielsko.pl/wiadomosci/2099,kuria_ostrzega_przed_nowenna_falsyfikatem

   • góral said

    Radosław.Zkilku żródeł przeczytanych z różnych stron wiemy że sliwki w sanktuarium w Bria w tym roku tzn.2010-2011 nie zakwitły.KS.Natanek nie mówi ze wybuchnie 3 wojna światowa tylko wiemy że stało sie to po raz trzeci w historii tych wydarzeń,raz stało się to kilka miesięcy przed wybuchem pierwszej wojny światowej,drugi raz w roku 1938-39 i teraz trzeci raz.To tak piszę aby wyjaśnić i nie posadzać Ks.Piotra o plotki i mówienie że wybuchnie 3-cia wojna swiatowa.Wszystkiego dobrego!

    • Radoslaw said

     Z oficjalnych źródeł wiemy, że jednak zakwitły, informacja znajduje się na tym blogu.

    • Silonius said

     Chodzi Wam o te śliwki – czy zakwitły czy nie, rozumiem. Bo to, że wojna światowa będzie, to ja już nie mam ze łudzeń. Zbyt wiele orędzi było na ten temat – w tym oczywiście w „Ostrzeżeniu”:

     Orędzie nr.55 z serii Ostrzeżenie.
     (…)
     Wojna światowa.

     Moja córko, proroctwa, o których mówiłem są w trakcie procesu dokonywania. Mojemu ukochanemu przedstawicielowi w Watykanie nie pozostaje wiele czasu z powodu wydarzeń, które dzieją się. Ludzkość zobaczy wkrótce kolejne wydarzenia, włącznie z trzęsieniem ziemi w Europie, które wielu zszokuje; ale oczyszczenie to przyczyni się do zjednoczenia ludzi, co będzie korzystne dla wszystkich. Nastąpią inne globalne wydarzenia, włącznie z wybuchem wulkanu, podczas gdy wojna na Bliskim Wschodzie zaangażuje inne nacje. Narody Zachodu sprowokują reakcję Rosji i Chin. Wszystko zakończy się wojną światową. (…)

    • Radoslaw said

     Wojna z pewnością będzie, ale nie koniecznie w przyszłym roku, śliwki zakwitły…

    • Radoslaw said

     Miałem na myśli rok 2011

    • Juz Wam pisałem o siedmiu trąbach z Apokalipsy.

     Wojna na którą czekacie to dopiero 6 trąba.
     A wcześniej 5 trąba – kometa uderzająca w ziemię
     Jeszcze wcześniej 4 trąba – ZNAK KRZYŻA na niebie – wielkie ostrzeżenie

     Plan Boży ratowania ludzi od potępienia musi być wykonany.
     Tak jak Pan Jezus w końcu na Krzyżu zawołał – «Wykonało się!» J 19,30

     Krzysztof z Łodzi

     P.S.
     Zapraszam na Jerych Różańcowe za ks. Piotra Natanka
     http://www.apokalipsa.info.pl/jerycho_dla_ks_natanka.htm

    • Czy zrozumieliście ?

     Jeśli tak, to musicie innym o tym powidzieć.

     K

    • Radoslaw said

     Wojna po komecie? Kto będzie wtedy walczył jak świat doświadczy takiego kataklizmu?

    • Alaude arvensis said

     Mieczysława rozsyła maile,z treścią zachęcającą do Jerycha od Pana, Panie Krzysztofie ale intencja była w mailu bardziej rozbudowana, za Ks Piotra i za wszystkich Maryjnych Kapłanów, teraz na Pana blogu jest taka
     Intencja :
     O siłę i wytrwanie ks. Piotra Natanka w podjętej bitwie o Królestwo Boże na ziemi.

     Jeśli Jerycho obejmie wszystkich Kapłanów, dołączę się.Kościół żyje i wchodzi w swoistą wiosnę nie tylko w Grzechyni, natomiast w jednym z ostatnich wpisów, wyjaśniałam,jak padliśmy ofiarą łże mediów, które zmanipulowały opinię publiczną i daliśmy się łatwo podejść na hasełka rzekomej walki z Intronizacją ( wpis nr 4 na tej samej stronie)
     Swoją drogą dziękuję tu czujnej mojej siostrze i wspaniałym Kapłanom, którzy pozwolili mi szerzej spojrzeć na ten problem.
     Nie ma tak,że Kuria jest tylko be a Ks. Piotr bez winy.
     Nie róbmy schizmy.
     Modlitwą trzeba objąć wszystkich Kapłanów,wojna między Kurią a Kapłanami to też dzieło złego a my mamy otoczyć wszystkich naszą modlitwą. Pan Jezusa umierał za wszystkich, wszystkich chce zbawić, nie możemy wybiórczo w modlitwie decydować, kogo chcemy wesprzeć łaską Różańca, to nie po chrześcijańsku.

    • Silonius said

     Do Krzysztofa z Łodzi:
     Nie omieszkam przeanalizować. Nie w tej chwili. Kiedyś czytałem rozważania o świętych trąbach, również na Twoim blogu (czy stronie?; nie wiem, czy to jest jakaś różnica). Przy okazji pozdrawiam. Znamy się z e-maili odrobinkę. Moje inicjały to PN

    • Radoslaw said

     Alaude Arvensis zgadzam się, ksiądz Natanek mówi głośno o błędach w kościele, ale nie jest tak, że kościół tonie cały w grzechach. W kościele jest dużo świętych kapłanów, którzy swoją pokorą i oddaniem wynagradzają Bogu za grzechy i są przykładem dla innych.

     Osobiście nie śledzę kazań ks. Natanka. Widziałem zaledwie kilka. Może trafiłem na jakieś szczególne, ale proszę wybaczyć, słuchając tych kazań, miałem wrażenie, że ks. stoi w opozycji do kościoła.

     Ks. Natanek robi wiele dobrego, ale nie może być kreowany na jedynego, wybranego przez Boga, aby naprawić kościół.

    • Radoslaw said

     Kościół przechodzi tę samą drogę, którą przeszedł Jezus. Teraz zmierza na Kalwarię. Wkrótce zostanie ukrzyżowany, to będą czarne dni dla kościoła. Wiernym będzie mogło się wydawać, że wszystko stracone.

     Ale po śmierci krzyżowej jest chwalebne zmartwychwstanie. Kościół również doświadczy chwały zmartwychwstania.

    • Silonius said

     Do wyżej postu Radosława:
     Jakbym czytał swoje myśli…

    • Silonius said

     Apropo Rosji i Chin… Widzimy tutaj podobieństwo do Trzeciej Tajemnicy fatimskiej.

   • góral said

    Tu jest link do przeczytania czy sliwki w tym roku zakwitly czy nie.http://docs9.chomikuj.pl/636638033,0,1,W-SANKTUARIUM-LA-MADONNA-DEI-FIORI-NIE-ZAKWIT%C5%81Y-%C5%9ALIWKI—MATKA-BO%C5%BBA-KWIAT%C3%93W-NIE-PRZYSZ%C5%81A.rtf

    • Radoslaw said

     no właśnie, chomikuj to nie jest oficjalne i wiarygodne źródło informacji…

    • góral said

     Radosławie.Nie ma sensu kłócic się czy śliwki zakwitły czy też nie,ten artykuł już wcześniej czytałem i nic w nim nie pisze że śliwki w tym roku też zakwitły a na tym samym blogu pisze że jednak nie zakwitły,tak że nie ma się co sprzeczac kto ma rację,pożyjemy -zobaczymy,najważniejsze jest nawrócenie każdego z nas .Zycze wszystkiego dobrego !

    • Radoslaw said

     Chodzi o to, że ktoś puścił plotkę, blogi to podłapały i opublikowały. Ktoś napisał na oficjalny adres mailowy miasteczka Bra, z zapytaniem o te śliwki. Okazuje się, że jednak zakwitły.

     Trzeba nam być ostrożnym w akceptowaniu wszystkiego co pojawia się w internecie.

    • i co? said

     hej góralu , góralu … olejum by ci się przydało jako mawiał pan Zagłoba. Podałeś źródło bez przeczytana do końca strony chomika a na dole jest napisane : źródło Poznajmy prawdę oraz królowa pokoju ( czyli ten blog )…. Co do blogu Poznajmy Prawdę to kopiuje on całe artykuły właśnie z tej strony ( tu ) i ten o kwiatach z BRA też sprawdź , poczytaj i zjedz tonę chleba , zanim zaczniesz wprowadzać w błąd innych.

    • góral said

     Dlaczego uwazasz że wprowadzam ludzi w błąd?Odpowiedzialem tylko Radosławowi ze są informacje o tym że jednak sliwki nie zakwitły i dla przykładu podałem ten link,naprawdę nie rozumiem Twojej napaści.Mimo wszystko Szcześć Boże I WSZYSTKIEGO DOBREGO

    • góral said

     Ico,nie wiem co tak na mnie naleciałes?Ja tylko podałem Radosławowi link na którym można przeczytac że jednak śliwki w Bria nie zakwitły,co w tym złego?Czytałem to także na innych blogach,mimo Twojej napaści zyczę Ci wszystkiego dobrego!

    • Radoslaw said

     tutaj masz informację z miasteczka Bra

     https://dzieckonmp.wordpress.com/2010/12/16/kwitnace-drzewa-w-grudniu/#comment-17818

  • Alaude arvensis said

   Proszę jaka kolejna dziś prowokacja mediów:
   Tytuł artykułu brzmi – ” Obrońcy krzyża demonstrują. Hasła po angielsku”

   Zdanie z treści – „Przed Pałacem Prezydenckim dominują ludzie zainteresowani wizytą prezydenta Baracka Obamy, a nie obrońcy krzyża. Liczbę demonstrantów można oszacować na kilkadziesiąt osób. Jest bardzo spokojnie”.

   Pytanie, to w końcu obrońcy Krzyża czy zainteresowani wizytą Obamy demonstrują?
   Tytuł przyciąga uwagę złowrogą wszystkim przeciwników obrońców Krzyża, treści łagodnie w dalszej części dopiero nieco spuszczają z tonu.
   Najprostszy przykład manipulacji.

   źródło- http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/obroncy-krzyza-demonstruja-hasla-po-angielsku,1,4383372,wiadomosc.html

 5. Wiele jest zasad; która najważniejsza?

 6. młody said

  Ks.Piotr Natanek jest wspaniałym prawdziwym duchownym.Nie jest nieomylny jak każdy z nas.Nieomylny jest tylko Pan Bóg.Jednak zdecydowana większość jego wypowiedzi jest zgodna z prawdą i przedstwia rzeczywostość taką jaka jest w obecnych czasach.Nic nie dodaje i nic nie ujmuje.Tylko zaślepiony człowiek może podważać to co wygłasza ks.Natanek.A tymi zaslepionymi są m.in. polscy biskupi kardynałowie i księża.Moim zdaniem dobrze że ks.Natanek ostro wypowiada się na temat tego zakłamanego i fałszywego duchowieństwa jakie teraz zawładnęło Polskim Kościołem.Koniec głaskania ich po głowkach i zamiatania pod dywan tak powaznej sprawy jaką jest odstępstwo w Kościele i jawnogrzeszność części kleru.Prawda jest dla wielu duchownych niewygodna ale potrzebna dla oczyszczenia Kościoła.Wierze że dzięki m.in.ks.Natankowi Kościół w końcu stanie sie prawdziwy i Chrystusowy.

 7. pio9a said

 8. NN said

  Warszawa Jelonki 25 maj 2011r. godz. 20:27 Przekaz nr 571

  Proszę o znak – znak otrzymałem.

  Bóg Ojciec.

  Jam Jest Który Jest, dziś przybyłem na to błogosławione miejsce. Oto Moc Mojego Błogosławieństwa umacnia cię w tym dniu i godzinie. Dobrze słyszałeś Słowa, które wypowiedział Mój Boski Syn, Jezus Chrystus w ostatni Wielki Piątek zaraz po tym, gdy kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Potwierdzam to i powtarzam ci ponownie, że od tego Wielkiego Piątku 2011r. rozpoczęło się odliczanie, do pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi.

  W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzymam czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz, dokonają zawieszenia wszelkich waszych funkcji życiowych. Na tę chwilę zatrzyma się całe stworzenie materialne. Na Mój wyraźny rozkaz, dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie Stróżowie przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd zewszechmiar sprawiedliwy. Każde z was ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskonalszej, bo Bożej Sprawiedliwości. Poznacie werdykt, podsumowanie waszych wszystkich dokonań. Pozwolę, aby wasi Aniołowie Stróżowie odprowadzili was na miejsce waszego przeznaczenia.

  Na tę obecną chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 12‰ (promili) z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba. Ci będą przeszczęśliwi widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie. Pozostali usłyszą jako werdykt – czyściec (19,88%). Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich powróci w miejsce, które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.

  Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie.

  Większość ludzkości nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego wyboru jakiego dokonali. Oni zapomną szybko co widzieli, ponownie oszukani przez tego komu służyli. W międzyczasie, demony sprawią, że jego ludzie wywoływać będą międzynarodowe konflikty, na skalę globalną.

  Po Małym Sądzie pozwolę ludzkości dokonać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie mogła dokonać swojego wolnego wyboru. Dopiero po tym czasie zezwolę demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy. Niszczyć będą oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach.

  Pozwoliłem, aby Anioł wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego, prowadził ku ziemi pewien obiekt, bolid, który jest ukryty przed wzrokiem ludzkości. Tylko nieliczni o nim wiedzą, lecz milczą. Jest to obiekt o szczególnych właściwościach, ciało ogniste o wielkiej sile magnetycznej. Przelatując obok Słońca nic mu nie zrobi, lecz spowoduje potężne zakłócenia w pracy Słońca, powodując burze magnetyczne o ogromnej sile rażenia. Wyssie ze Słońca potężną erupcję plazmy materii słonecznej, która pędzić będzie ku Ziemi. Obiekt minie Słońce i przeleci pomiędzy księżycem a Ziemią, a siła magnetyczna sprawi, że ściągnie na pewien czas Ziemię z jej orbity. Gruz kosmiczny poruszający się za tym obiektem uderzy w wiele miejsc na całej planecie. Pojawią się wielkie burze geomagnetyczne.

  Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.

  Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka. Demony poruszać się będą po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek w tym czasie będący na zewnątrz, skona z porażającego i przerażającego widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników zewnętrznych.

  Ustawię tak księżyc względem Ziemi, że gro erupcji promieniowania plazmy słonecznej rozbije się o księżyc uszkadzając go poważnie, a to co minie księżyc, otrze się o pierwszą warstwę ziemskiej atmosfery.

  Ludzkość będzie ostrzeżona na kilka dni przed tymi wydarzeniami. Gdy nadejdzie stosowna chwila wszyscy chcący do końca zrealizować Wolę Bożą, schronią się w miejscach do tego przeznaczonych. Dla niektórych będą to kościoły, inni schronią się w domach modlitwy, jeszcze inni do mieszkań. Osoby te, które posłuchają się i wykonają to wszystko, co było do nich mówione przez te wszystkie lata będą trwać w tym czasie w modlitewnej ekstazie. Gdybym chciał unicestwić ludzkość w tych wydarzeniach, to nikt by nie ocalał.

  Gdy nadejdzie stosowna chwila, to dam znak Hufcom Anielskim, aby pod koniec drugiego dnia ciemności rozpoczęły wiązanie demonów, pieczętując je Mocą Bożej potęgi, umieszczając w czeluści piekielnej. Pozostawię na ziemi jedynie małych kusicieli.

  Pod koniec trzeciego dnia ciemności rozkażę Hufcom Anielskim, aby uporządkowały całą planetę, przetwarzając ją do konsystencji pożądanej przez Wolę Bożą. Oczyszczą oni atmosferę z wszelkiej trucizny, uporządkują ziemię i góry, uspokoją morza i oceany. Nakażę, aby ponownie rosła roślinność i zwierzęta.

  Duch Święty zatrze prawie wszystkim ludziom pozostawionym na Ziemi pamięć o złu jakie się wydarzyło, odpowiednio ich oczyści, aby mogli egzystować w Jego Świętej Nowej Erze, porządkując wszystko według Woli i Myśli Bożej. Pozostała przy życiu ludzkość po poinformowaniu jej o zakończeniu się trzech dni ciemności, otrzyma pozwolenie wyjścia na zewnątrz. Nikt nie ujrzy już takiego widoku, jaki widział wchodząc do miejsca ukrycia i modlitwy, będzie on zmieniony i przemieniony, a ludzkość rozpocznie normalne życie, lecz oparte głównie o prawo Boże.

  Żywy Płomieniu, nie wnikaj bez potrzeby w to co ci zaplanowałem. Pozwolę ci to wszystko przeżyć, lecz Słowa dotyczące końca świata i jego okoliczności oraz likwidacji czyśćca wraz z zakończeniem tego świata, otrzymasz dopiero po przejściu do Nowej Ery. Dam tobie znać co, kiedy i jak masz uczynić. Dam ci instrukcję, jak masz działać oraz co czynić, aby rozpoczęło się nowe życie ludzkości, to zgodne z Bożą Wolą.

  Przedstawiłem ci zarys wydarzeń, które nastąpią niebawem związanych z Małym Sądem i Trzema Dniami Ciemności. Jedynie modlitwa i ofiary wielu gorących serc będą mogły wpłynąć na modyfikację wydarzeń, lecz odwołać ich już nie można. Demony teraz nasilają swoje działanie.

  Prosiłeś kilkakrotnie Mnie o przyśpieszenie czasu, co uczyniłem i jest to zgodne z Wolą Bożą. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Uważaj na demona, bo lubi się wszędzie wciskać i oszukiwać. Słuchaj dokładniej tego co mówię do ciebie, także poprzez inne osoby. Odetnij się od wszystkiego, co ściąga cię w dół, ku otchłani piekielnej. Zawsze przyjmuj wszystko, co ci Duch Święty podpowiada. Odebrałem ci pociechy duchowe oraz inne doznania, aby nie zakłóciły tobie nic z tego, co masz wykonać z Mojej Świętej Woli.

  Jak wielokrotnie już było mówione, przechodzicie teraz liczne swoje próby, a są one czasem na granicy waszej wytrzymałości. Nie załamujcie się, albowiem w tym ciężkim dla was czasie jestem blisko was, choć tego czasem nie odczuwacie.

  H.Z. Odwagi! Uwolnienie twoje od balastu, który cię obciąża ponad miarę jest bliskie. Naczynie prośby o nawrócenie, prawie się napełniło. Pamiętaj córko, że demon najbardziej szaleje tuż przed swoim odejściem. Nie pozwól jemu przejąć kontroli nad tobą.

  Mieczu Pana. Oto doświadczasz Błogosławieństwa owoców swojego działania. Zawsze żyj w prawdzie i nie ujawniaj się zbyt wcześnie, patrz na reakcje kapłanów, otwieraj serce i wiadomości dla nich w stopniu minimalnym. Zechciej skorzystać z każdej sposobności do działania i przyjmij propozycje, jakie ci on przygotuje, lecz wytarguj z nim niezbędne zmiany dotyczące kościoła. Zawsze gdy nie wiesz jak postąpić w jakiejś sytuacji, pytaj Żywego Płomienia, lecz w kwestiach najważniejszych oprzyj się na decyzji swojego spowiednika. Nie bagatelizuj zmian w swoim organizmie, które już zauważyłaś, ale i tych, które dopiero się pojawią. Niezaleczona choroba może wpłynąć na twoją sprawność i zablokować ciebie na dobre. Ufaj!

  Cieszę się, że coraz więcej dzieci Bożych zamawia Msze Święte i składa ofiary do Bożej dyspozycji poprzez Niepokalaną (Msze Święte według Intencji Matki Bożej).

  Kochane dziatki zgromadzone na tym wieczerniku modlitewnym, oto ubogacam was Moimi Świętymi Darami. Wasi Aniołowie Stróżowie założyli wam symbole darów, jakie otrzymaliście. Jest to ponowienie skuteczności darów otrzymywanych dawniej, na przestrzeni lat i ostatnich miesięcy. Z miłością słucham waszej modlitwy i przyjmuję ofiary.

  Chcę, aby wszystkie polskie dzieci na całym świecie modliły się w intencji swojej Ojczyzny. Szatan rozpoczął ostatnią fazę likwidacji waszej Ojczyzny. Jedynie modlitwa wielu ofiarnych serc okraszona pokutą i wynagrodzeniem, może cokolwiek jeszcze zmienić. Wielu z was jest dość gorliwymi, lecz jest to jeszcze niewystarczające. Demony do walki z wami używają najmocniejszej swojej broni – hipnozy demonicznej. Kto w tym czasie nie zaangażuje się na 100% w walce o ratowanie swojej duszy i Ojczyzny, ten polegnie pokonany, a dotyczy to wszystkich Polaków.

  Konsekwencją waszych złych wyborów, których dokonujecie na co dzień, jest dopuszczenie do was demonów wszelkiego rodzaju specjalności. Wykorzystują one wszystko i wszystkich, aby was zatracić. Spoglądajcie na niebo i na ziemię obserwując znaki. Brak błogosławieństwa ogólnonarodowego powoduje, że realizują się Słowa, które mówiły o katastrofach i kataklizmach, które zdarzać się będą coraz częściej. Chcę jednak uratować jak najwięcej dusz ludzi, którzy wielkim strumieniem podążają ku drodze, wiodącej do piekła ognistego.

  Sytuacja serc polskich dzieci staje się ciężka, w konsekwencji wyborów jakich dokonują będąc w zaślepieniu hipnozą demona. Ci, co popadli w taki stan ducha i umysłu, wyrwać się sami z niego nie potrafią. Mając dusze ludzi w takim stanie, demon może swobodnie wpływać i kontrolować decyzje które podejmują. Tu pomóc pokonać taki stan może jedynie szczera, gorąca modlitwa wielu ofiarnych serc.

  Chcę, pragnę, aby kto tylko może i zdoła niechaj organizuje Jerycha modlitewne, pokutne. Pragnę, abyście wiedziały słodkie dzieciny, że najwięcej stracić możecie na braku dostatecznej modlitwy i ofiary w intencji waszych kapłanów i biskupów. Przy wydarzeniach jakie was czekają, oni mogą być zlikwidowani przez szatana, który wykorzysta każdą możliwość i sposobność, aby ich się pozbyć. Pomyślcie tylko, co uczynicie nie mając kapłana? Brak kapłana, to brak jakichkolwiek Sakramentów Świętych, a to one przecież, są życiem każdej duszy.

  Jak bardzo ślepi jesteście, że nie możecie dostrzec buntu przyrody przeciwko ludzkiemu – waszemu grzechowi?

  Zapowiadany głód zbliża się do was wielkimi krokami, lecz najgorszym z głodów jest głód Boga. Nic, ani nikt jego nie zastąpi. Nadszedł czas, kiedy to wy musicie wymodlić swoim kapłanom ich nawrócenie. Bez modlitwy i ofiar składanych Bogu, demon który więzi duszę takiego kapłana nie wypuści go ze swojego demonicznego uścisku, bo wie jaką kapłan odgrywa rolę i zna możliwość jego działania. Wie, że tracąc go z uścisku swoich szpon demonicznych, traci wraz z nimi dusze ludzi wiernych, których odzyska taki kapłan, po swoim prawdziwym nawróceniu, działając w pełni na Niwie Bożej.

  Już prawie 90% mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła od wewnątrz jest wcielona w życie. O ślepi i głusi, czy aż tak szybko śpieszno wam na wieczne potępienie? Pozwoliłem wam poznać opisy rzeczywistości piekielnych, aby tym obudzić z demonicznego letargu, choć niektóre serca zaślepionych jadem demona dusz.

  Żywy Płomieniu, nie lękaj się o prawdziwość tego co słyszysz. Pozwolę ci na stałe używać daru poznania prawdy. Umacniam cię dzisiaj, a poprzez ciebie wszystkich, którzy zechcą przeczytać to, co do ciebie mówię i choć chwile się zastanowią nad tym, co robią.

  Wszystkich czytających i słuchających te Słowa błogosławię z głębiny Mojego Ojcowskiego Serca w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen.+++

  Ufajcie Mi bezgranicznie!!! Kocham was i to bardzo mocno. A wy???

  ———

  http://www.viviflaminis-deogracias.pl.tl/2011.htm

  • W orędziach Piotra – Żywego Płomienia z Warszawy Jelonki 25 maj 2011r. godz. 20:27 Przekaz nr 571

   czytamy

   (…)

   Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.

   (…)

   Z tym podkreślonym i wyboldowanym NIE ZGADZAM SIĘ

   Dlaczego ?

   Faktycznie, wtedy ciemność będzie po całej ziemi, niebo zwinie się jak rulon (opis z Apokalipsy) Ale te najważniejsze trzy dni ciemności będą dopiero na samym końcu.(7 trąba).

   I tu jest właśnie PUŁAPKA, na którą chce Was uprzedzić (sam kiedyś miałem z tym kłopot).

   Z objawień Ojca Pio wiecie, że po trzech dniach ciemności
   nastanie słoneczny dzień i wszystko ma być odnowione – szatan zwyciężony i związany, i ma nastać Królestwo Boże po całej ziemi.

   Wtedy będzie już po wszystkim.

   A tu zwinięcie się nieba jak rulon od dymu wyrzuconego z czeluści piekielnych
   (rozdzielone dno oceanu, zmieszanie się ognia i wody) będzie tylko przypominać ciemność trzech dni, ale to dopiero 5 trąba z apokalipsy, bo ma nadejść jeszcze III WŚ (6 trąba)
   i tu wielu ludzi będzie zmieszanych i może stracić nadzieję i wiarę w obietnicę przekazaną w wizji o. Pio, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i innych, a nade wszystko w Ewangelii i Apokalipsie.

   Czy zrozumieliście ?

   Musicie mówić o scenariuszu wydarzeń wg Siedmiu Trąb z Apokalipsy,
   jak się nauczycie na pamięć kolejność tych trąb – wydarzeń
   to nikt Was nie oszuka i nie zwiedzie.

   Pamiętajcie Wiara jest krucha, musicie „zahartować swoje naczynia” aby się nie potłukły.

   Krzysztof

   • Radoslaw said

    „Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.”

    Te trzy superwulkany dostatecznie zniszczą ziemię. Nie wierzę, że potem dojdzie jeszcze do III wojny światowej.

    Wojna będzie przed tymi wydarzeniami, a zostanie przerwana właśnie kataklizmami.

   • Silonius said

    W tym fragmencie jest mowa o jakby pierwszych „trzech dniach ciemności” (takich bardziej ogólnych, nie trwających za pewne trzy dni dokładnie). Na stronie Żywego o tych dwóch rodzajach, mówiła w orędziu Matka Boża. I tego szukam, bo tam tłumaczyła te rzeczy, o które ja tu nakreślam. Jeszcze poszukam.
    Żywy Płomień zdaje sobie z tego sprawę – myślę.
    W http://www.viviflaminis-deogracias.pl.tl/1998.htm
    u Żywego Płomienia czytamy o tym ostatecznym zaciemnieniu – przed, jak piszesz, Nową Ziemią i Nowym Niebem (jak podają inne orędzia).
    –>
    „Wszelkie cierpienie skończy się już niedługo, w czasie trzech dni ciemności, a właściwie po nich. Tak bardzo pragnę, aby wszystkie dzieci światłości pozwoliły sobą kierować, jak dziecko, Mnie swojej Niebieskiej Mamie. Na efekty długo nie będziecie musiały czekać. Już dawno przygotowałam wam cały ogrom Łask, tylko zechciejcie je przyjąć. Jak bardzo pragnę, aby jak najwięcej mogło się zbawić”.

    Na trąby w Ap jeszcze nie patrzyłem (dla przypomnienia i przeanalizowania, o którym piszesz)

   • Silonius said

    Patrzyłem na Apokalipsę (zgadza się co do tych trąb – Twojego opisu).
    Ale dlaczego nie zgadza Ci się to, co pisze w orędziu Żywego Płomienia – o tych trzech dniach ciemności? Powyższy mój post trochę błędny (zasugerowałem się Twoim postem). W tym podanym fragmencie (poniżej wkleję większy fragment), mowa jest o tych OSTATNICH trzech dniach ciemności, dokładnie jako ‚siódma trąba’ (jak podałeś) :

    „Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.

    Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka. Demony poruszać się będą po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek w tym czasie będący na zewnątrz, skona z porażającego i przerażającego widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników zewnętrznych.

    Ustawię tak księżyc względem Ziemi, że gro erupcji promieniowania plazmy słonecznej rozbije się o księżyc uszkadzając go poważnie, a to co minie księżyc, otrze się o pierwszą warstwę ziemskiej atmosfery.

    Ludzkość będzie ostrzeżona na kilka dni przed tymi wydarzeniami. Gdy nadejdzie stosowna chwila wszyscy chcący do końca zrealizować Wolę Bożą, schronią się w miejscach do tego przeznaczonych. Dla niektórych będą to kościoły, inni schronią się w domach modlitwy, jeszcze inni do mieszkań. Osoby te, które posłuchają się i wykonają to wszystko, co było do nich mówione przez te wszystkie lata będą trwać w tym czasie w modlitewnej ekstazie. Gdybym chciał unicestwić ludzkość w tych wydarzeniach, to nikt by nie ocalał.

    Gdy nadejdzie stosowna chwila, to dam znak Hufcom Anielskim, aby pod koniec drugiego dnia ciemności rozpoczęły wiązanie demonów, pieczętując je Mocą Bożej potęgi, umieszczając w czeluści piekielnej. Pozostawię na ziemi jedynie małych kusicieli.

    Pod koniec trzeciego dnia ciemności rozkażę Hufcom Anielskim, aby uporządkowały całą planetę, przetwarzając ją do konsystencji pożądanej przez Wolę Bożą. Oczyszczą oni atmosferę z wszelkiej trucizny, uporządkują ziemię i góry, uspokoją morza i oceany. Nakażę, aby ponownie rosła roślinność i zwierzęta. ”

    _Takie właśnie opisy są trzech dni ciemności – końca walki, zwycięstwa Niepokalanej i Jej dzieci.

    • Radoslaw said

     Tak to opis prawdziwych trzech dni ciemności, pod koniec których szatan zostaje związany. Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka.

   • Silonius said

    Znalazłem. Poszukam jeszcze, bo mam wrażenie, że w którymś miejscu było o tym więcej.
    To jest dowód na to, że są jakby dwa rodzaje TRZECH DNI CIEMNOŚCI.
    Wkleję większy fragment, bo ważne też rzeczy, o których na tym blogu często dyskutujemy czy dyskutujecie. M.in. o krzyżu na niebie, stanie Kościoła Świętego, New Age, ważnym posłannictwie Żywego Płomienia oraz o Polsce, jako nowy Naród Wybrany.
    –>
    http://www.viviflaminis-deogracias.pl.tl/1997.htm

    „Szatan, jako ojciec kłamstwa, szykuje na te ostatnie dni coś podobnego, co tylko jest złudzeniem, marnym odbiciem w krzywym zwierciadle. Tym czymś jest Ruch Nowego Wieku z angielskiego New Age. Szatan umieścił w tym ruchu zlepek wszystkich religii, jakie kiedykolwiek zdołał wymyślić, ale tą jedynie prawowitą Rzymsko – Katolicką, umieścił na liście do likwidacji.

    >>>>>>>>>>>>>Właśnie w tym czasie, rozpocznie diabeł poprzez swego sługę Antychrysta prześladowanie prawdziwego Kościoła z taką siłą i wściekłością, że Kościół ten prawdziwy, będzie musiał ponownie zejść do podziemi. Do użytku ponownie wejdą jak dawniej katakumby. Takimi katakumbami będą założone na Moje polecenie, Domy Modlitwy, Pokuty i Pojednania pod wezwaniem Świętego Szarbela. Od wielu już lat wołam, aby ludzie, którzy mają te domy przygotowali się, by robili zapasy by, kto tylko może kupować sprzęt kościelny, a zwłaszcza cyborium, gdzie już wkrótce, na rozkaz samego Boga Ojca, wyznaczeni Aniołowie zabiorą Najświętszy Sakrament i przeniosą Go do tych domów, do uprzednio przygotowanych naczyń. W czasie trzech dni ciemności, Aniołowie umieszczą wszystek Najświętszy Sakrament na Niebie i to On będzie jaśniał na Niebie, ułożony na kształt krzyża. W tym czasie będzie się działo wiele cudownych zjawisk i cudów. To jeszcze będą ostatnie chwile do nawrócenia. Po drugich trzech dniach ciemności, a właściwie z chwilą ich nastania, zamknie się Boże Miłosierdzie dla świata. Dzieci światłości zabrane będą przez swych Aniołów w zachwyceniu w powietrze, a ziemię ogarnie oczyszczający ogień.

    Potem powróci Mój Boski Syn, na obłokach swej chwały w drugim przyjściu i przeprowadzi te 144 000 wybranych do Raju. Są to wielkie i wzniosłe sprawy, a wielu świętych bardzo chciałoby, aby być i żyć w tym czasie, bo kto dotrwa do końca, ten ma okazję zapracować na wielką chwałę w Niebie.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    Ap12:
    Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu». 13 A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę*. 14 I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża*. 15 A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. 16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. 17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa*, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. 18 I stanął na piasku [nad brzegiem] morza.

    Ap4:
    Przed tronem – niby szklane morze* podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta* pełne oczu z przodu i z tyłu: 7 Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. 8 Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący*, Który był i Który jest, i Który przychodzi. 9 A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, Żyjącemu na wieki wieków, 10 upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: 11 «Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone».

    Ap8:
    I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc – podobnie. 13 I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: «Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!»

    W tym ostatnim, to prorokowanie -> „…z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat, na ostateczne Moje przyjście” („Dzienniczek” św. Faustyny). Coś w tym ORLE może jest…
    _

    • Silonius said

     Nie wszystko weszło, co napisałem. Albo ja coś popierniczyłem? W każdym razie zastanawiałem się nad ORŁEM jako Polsce, stąd te przykłady z ORŁEM w Apokalipsie.
     Polsce, jako nowy Naród Wybrany…

    • Silonius said

     No i dodam, jakby ktoś nie wiedział, że Polska ma białego orła w koronie jako godło…

   • Silonius said

    A to jest fragment, który zgubiłem wklejając:

    „Polska od wieków jest już wybrana, jako drugi naród wybrany, który ma przeprowadzić wszystkie narody świata do zbawiennej Nowej Ery. W tym czasie Trójca Święta powołuje najwięcej proroków na te czasy, a najwięcej ich będzie właśnie w Polsce. Już wkrótce Jan Paweł II i jego następcy, ogłosi światu, a właściwie całemu Kościołowi zmiany, które mają być w Kościele. Zawrócą one Kościół na właściwy tor. Będzie to powodem jednak tzw. wielkiej schizmy zachodu. Odłączy się od jedności z Papieżem większość biskupów i kardynałów zachodu.

    Tak jak pisze w Apokalipsie, tą trzecią częścią strąconych gwiazd, będą kapłani i biskupi zdrajcy. Wydarzenia te, które będą przebiegać i to bardzo szybko, spowodują wielki zamęt pośród wszystkich dzieci na świecie, a zwłaszcza w Kościele. Wówczas do pomocy Kościołowi staną wszyscy wybrani prorocy, którzy wówczas będą po oczyszczeniu, które przyjdzie na nich wcześniej niż na inne dzieci światłości. W tym czasie wszyscy doznają różnych utrapień. Są one oczyszczeniem.

    Ty Żywy Płomieniu będziesz oczyszczony i przygotowany do działania, jako jeden z pierwszych. Jest to związane z funkcją i zadaniem, jakie będziesz spełniał. Właśnie ty będziesz światowym koordynatorem wszystkich wizjonerów świata. Widzisz obecnie, że zadanie to cię przerasta, lecz to pozór. Duch Święty, sam cię przygotuje i wyposaży we wszystko, co będzie konieczne dla ciebie do działania. Nie martw się o środki i sposoby, bo wszystko otrzymasz, co konieczne w swoim czasie. Misji i zadań będziesz otrzymywał coraz więcej i więcej. „

   • Silonius said

    O krzyżu na niebie (Ostrzeżeniu) i o trzech dniach ciemności:

    http://www.viviflaminis-deogracias.pl.tl/2008.htm

    „Chcę, aby każdy człowiek dobrej Woli podjął wezwanie Ducha Świętego do nawrócenia. Pojawi się już niedługo Świetlisty Krzyż na niebie, z miejscami ran Mojego Syna. Widoczny będzie dla każdego żyjącego człowieka. Każdy żyjący człowiek ujrzy rzeczywistość Nieba i stan swojej duszy, ale oczyma Boga oraz miejsce przeznaczenia na daną chwilę. Dam po tych wydarzeniach, „chwilę” do namysłu i podjęcie decyzji, przy kim chcesz być człowiecze, czy przy Bogu, czy przy diable. Wbrew pozorom dla wielu wybór nie będzie prosty. Wyboru jednak będziecie musieli dokonać. W tym momencie nastąpi „wielki odsiew”. Przeznaczeni na pierwociny Nowej, Bożej Ery będą zachowani. Pozostali, wraz z niektórymi niewinnymi, będą ofiarą całopalną. Potem nastąpi uderzenie dość dużego ciała niebieskiego, kierowanego ręką Anioła Bożej Sprawiedliwości, który uderzy w Ziemię. Ziemia trząść się będzie w konwulsjach agonii. Nie będzie skrawka planety, który się nie zatrzęsie. Wszystkie wulkany wyplują cały żar i smród piekła na ziemię.

    Kto w tym czasie będzie trwał na modlitwie, ten dozna w tym czasie modlitewnej ekstazy. Ciemności zakryją całą ziemie na trzy dni i trzy noce. Ziemia wypadnie ze swojej orbity. Wszystkie demony i potępieńcy, rozpoczną ostatni bój. Będzie to bój jawny, otwarty. Wszyscy doznają napomnienia swojego Anioła z wezwaniem do ukrycia się i modlitwy. Ci, co nie posłuchają wezwania i nie będą się modlić w domach i kościołach, to nie zdołają przeżyć tego widoku, bo serce człowieka stanie w przerażeniu. Wiele ofiar pochłonie woda, wiele ogień, a wielu zabiją demony. Ziemia zmieni swoje oblicze nie do poznania. 4 do 5 miliardów ludzi umrze. Czyściec zapełni się po brzegi”.

 9. Radoslaw said

  Coraz bliżej wojny?

  „Co zrobią Amerykanie, Chińczycy czy Rosjanie jest poza naszym wpływem jednakże zaangażowanie się Polski w jakikolwiek potencjalny, otwarty konflikt dotknie każdego obywatela, jego majątek, zdrowie i życie. Wielu polskich polityków świadomie bądź nie realizuje politykę Departamentu Obrony USA i dość otwarcie wypowiadają się Oni o chęci do działań ofensywnych. Szef MSZ R. Sikorski operuje obecnie 100 milionami dolarów zdeponowanymi przez instytucje zachodnie na destabilizację Białorusi wspierając tym samym ofensywną ekspansję NATO. Polskie fabryki rozpoczęły produkcję pierwszych od czasów II wojny światowej czołgów, a Amerykańskie siły powietrzne przenoszą na nasze terytorium myśliwce bojowe F-16. Z pewnością część rządu wie co będzie miało miejsce, pytanie czy również obywatele zdają sobie z tego sprawę. Czy Polacy zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie niesie potencjalny konflikt pomiędzy Rosją a NATO, albo Chinami i NATO?”

  http://www.prisonplanet.pl/polityka/iii_wojna_swiatowa_w_polsce,p1279181016

 10. Grze said

  Nie wiem, czy ktoś już zwrócił uwagę na fakt, że jest to fragment książki i jako cytat może funkcjonować za podaniem źródła, natomiast publikowanie całości bez zgody właściciela praw autorskich i pokrewnych a w szczególności prawa do wynagrodzenia (które najprawdopodobniej należą do wydawcy, o ile nie jest nim sam autor), są co najmniej łamaniem obowiązującego prawa, że już o zwykłej przyzwoitości nie wspomnę…

  Oczywiście dobrze, gdy pewne sprawy może poznać jak największa liczba osób i w przypadku np. objawień są one, powiedzmy „public domain”, o tyle nie wydaje mi się, aby treść tej książki miała taki status. A rzecze Pismo, iż jest godzien robotnik zapłaty jego.

  Innymi słowy, jest to, nie bójmy się tego słowa, piractwo i działanie na szkodę wydawcy i co najmniej autora, który też swoje prawa ma.

  To tak delikatnie i ogólnie w tem temacie.

  Natomiast oczywiście artykuły wykorzystujące szerokie cytaty są jak najbardziej na miejscu, za podaniem źródła oczywiście 🙂

  • Dzieckonmp said

   Nie bój sie nie będziemy publikować całej książki. Tylko fragmenty żeby po przeczytaniu tych fragmentów więcej osób zachęcić do kupienia książki.

   • A dlaczego chcesz ludzi zachęcać do kupna tej książki ?

    PS
    Mam ją w swoim księgozbiorze od kilku lat, kupiłam też i przeczytałam drugą „Wejdź do radości”. Poleciłabym raczej „Koniec świata doczesnego i tajemnice życia przyszłego”. Ta druga pozycja to lektura świętych karmelu. Na gruncie tej nauki wyrosła św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Ona jako doktor Kościoła gorąco polecała tę lekturę wszystkim poszukującym prawdy.

 11. ziarnko prawdy said

  Holendrzy zamkna wszystkie koscioly.
  http://sfora.pl/Holendrzy-zamkna-wszystkie-koscioly-a32588

 12. Alaude arvensis said

  „To w sercach małych również i ty znajdujesz swój odpoczynek.
  W czasie uciążliwej podróży – pośród trudów tak wielkich, że wydają się po ludzku nie do zniesienia – wypocznij w Sercu twojej Niebieskiej Mamy. Ciesz się odpowiedzią dawaną wszędzie przez Moje najmniejsze dzieci”.

  Fragment, na który natrafia mój wzrok po otwarciu książki „Do Kapłanów.” Nie wiem,czy jechać do Wąwolnicy na nabożeństwo uwolnienia i uzdrowienia,nigdy na takim nie byłam,ustaliliśmy już dużo wcześniej,że w maju się wybierzemy,nawet mąż chce jechać,wprawdzie jako kierowca,ale jak mówi stare, mądre przysłowie,”Jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu o swoich planach.” Wiadomo,że Pan Bóg ma swoje:),czego doświadczyliśmy dzisiaj i mąż pięknie i w pełni uczestniczył w tych uroczystościach.
  Noga ma odpoczywać,co robić? Odpowiedź z książki nie pozostawia złudzeń.Odległość niewielka,umocnienie Maryi,decyzja podjęta.

  Nie odczuwałam wcale bólu nogi, najmłodsze maleństwo wytrwało dzielnie do końca, choć zniecierpliwienie dawało się pod koniec we znaki, za to słychać było jej nieustanny, donośny śpiew,co w ludziach widać budziło entuzjazm,że taka mała rybka, zna tyle pieśni i tak mocno to akcentuje:) Do Wąwolnicy dotarliśmy tuż przed Mszą Świętą, o wejściu do świątyni można było pomarzyć, plac przykościelny wypełniony aż po brzegi.Anioł stróż prowadzi na schody wiodące ku świątyni, na murku, pod uroczym kasztanem można usiąść:)Czas płynie niebiańskim rytmem. Po Mszy św. przemieszczamy się na plac w spory tłum,w sam środek.Lęki,które nazywają specjaliści agorafobią,nakazujące szukać ustronnych miejsc nie istnieją. dookoła olbrzymie zachmurzenie, nad świątynią czuje się parasol Matki Bożej.Ok 21 próbujemy wejść do świątyni na indywidualne błogosławieństwo.kilkutysięczny tłum zgromadzony w kościele jak i na placu pozbawia złudzeń,że stanie się to w miarę szybko,najmłodsza latorośl zmęczona naciska aby wyjść na parking za potrzebą, wychodząc dostrzegamy,że tuż przy schodach Kapłan właśnie nakłada ręce i błogosławi wiernych, czas naszego oczekiwania zostaje znacznie skrócony.W tym czasie oczekujący lud zatapia się w modlitwie różańcowej,to wszystko jest tak piękne,że nie sposób tego opisać.Budujący jest widok setek młodych ludzi, dzielnie klęczących przez całe, dość długie nabożeństwo,
  Zmartwiłam się,że nie zdążyłam na majówkę, Maryja się i o to zatroszczyła,nabożeństwo majowe było bezpośrednio po Mszy Świętej,czyż to nie wspaniałe?
  Opuszczając świątynię doświadczamy obfitego kolejnego błogosławieństwa Niebios w postaci ulewnego deszczu,ludzie mówią,że to symbol wylania się Ducha.Moja córeczka mówi,że Maryja złożyła parasol i wylał się Duch święty.

  Zdumiewające są słowa, które padają podczas homilii, Kapłan mówi wiernym o piątym Dogmacie Maryjnym, zapewniając,że wcześniej, czy później Kościół święty go ogłosi, często wspomina i powołuje się na Księdza Ottavio Michelliniego, uczy nas kochać Pana Jezusa i Maryję, to niesamowite z jaką pokorą i czułością dziecka Bożego On o tym wszystkim mówi.Tu się wyczuwa królowanie Maryi i Jezusa.Ksiądz egzorcysta, Jan Pęzioł poucza, co szatan czyni,co wykrzykiwał w czasie egzorcyzmu, jaki dziś ów Kapłan przeprowadził nad małym dzieckiem, jak diabeł rani dzieci,jak podsuwa ostrą pornografię 9 latkom w programach komputerowych i telefonicznych i o zgrozo często są to prezenty komunijne!

  Widok klękających osób do Komunii, mimo wielkiego tłumu jest budujący.To wszystko, o co staramy się walczyć było na wyciągnięcie ręki.Kapłani błogosławią,wierni klękają przed Bogiem, chwała Maryi i Świętość Boga jest wszędzie obecna, och jak piękne są takie miejsca uświęcone łaską Bożą, opieką Maryi, wystarczy Jej zawierzyć i w chwilę przenieść się w inny, Boży świat.
  Martwiłam się,że do 1- szego kilka dni, nie mam dziś za co kupić pamiątek, Maryja zatroszczyła się o wszystko. Starsze dzieci, które jakoś się wśliznęły do środka świątyni dostały od jakiejś Pani 6 medalików Maryi, syn z dumą mówił,że są już nawet poświęcone egzorcyzmem, obok wody, oleju i soli.

  Za oknem błoga cisza, a ja się zastanawiam, czy to jawa, czy sen? Gdy jutro zobaczę ten wpis, to będę pewna,że nie śniłam:)Nie zapomniałam o was, kochani, każdego bez wyjątku zaniosłam w sercu Matce Bożej Kębelskiej, aby przytuliła nas do Swego Niepokalanego Serca i opiekowała się swymi dziećmi.

  Wierzę,że admin w I sobotę,dozna podobnych cudownych przeżyć w Cz-wie, dziś Pan Zbyszek, jak się nie mylę,powiózł nas w sercu także na Kalwarię Zebrzydowską,zapewne dziesiątki czytelników czyni to równie pięknie i często, tylko o tym nie mówią.
  Rozejrzyjmy się dookoła i uwierzmy,że chwała Maryi kwitnie w polskim narodzie, mimo wszystko! Wystarczy odwiedzić Sanktuaria ,Świątynie i zobaczyć,że cud Kany nadal trwa.

  Ave Maryja.

  • Alaude arvensis said

   Program nabożeństw o uzdrowienie i uwolnienie, oraz folder z jego przebiegiem do pobrania ze strony http://www.sanktuarium-wawolnica.pl/index.php?m=nzdc

   Parafia św. Wojciecha w Wąwolnicy

   Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała

   Cywilizacja laicka przełomu XX i XXI w. wypłukuje z wielu ludzkich sumień wartości duchowe. Obok dobrych wartości istnieją także złe. Współczesny człowiek, często nie uświadamiając sobie ich obecności, nie zabezpiecza się przed nimi; co więcej – otwiera się na nie beztrosko. Zło wchodzi w życie człowieka i czyni wielkie spustoszenie duchowe, psychiczne i fizyczne.

   Kościół, działając mocą Chrystusa, idzie z pomocą tym ludziom, ogarniając ich troską duszpasterską. Jedną z form takiego duszpasterstwa jest Nabożeństwo o uzdrowienie duchowe i uwolnienie od wpływów złego ducha.

   Ks. Jan Pęzioł

  • szach said

   Dobrze że jesteś Alaude arvensis. Dzięki za Twoją postawę i modlitwy.

  • Alaude arvensis said

   A oto i artykuł, o którym mówił w czasie swej Homilii Ksiądz Egzorcysta Jan Pęzioł

   Historia jak ze (złej) bajki, lecz prawdziwa. Rok temu, tuż po swojej Pierwszej Komunii św., 9-letni Krzysiek dostał od dziadków wyproszoną i upragnioną komórkę, plus 200 zł do wykorzystania. No i wykorzystywał. Dzwonił do rodziców, esemesował z kolegami. Bawił się w najlepsze, aż do czasu, gdy za pomocą… kolorowego pisma leżącego na komodzie odkrył jeszcze jedną „funkcję” telefonu…

   Filmik erotycznej grozy
   – Jest mi wstyd, bo byłam naiwna. Nie przejrzałam gazety od początku do końca. Nie sądziłam, że w ogólnodostępnym piśmie z programem telewizyjnym mogą być TAKIE rzeczy… – mówi mama Krzysia, prosząc o anonimowość. – Nie zwracałam uwagi, co się znajduje na ostatniej stronie gazety, bo zdjęcia tam zamieszczone są niewielkie. Niestety, Krzysiek je zauważył…..

   reszta na stronie
   http://goscniedzielny.wiara.pl/?grupa=6&art=1306595693&dzi=1104764436&idnumeru=1306333936

 13. Wiesiek said

  Bzdury Bzdury Bzdury – nie ma to jak być nawiedzonym i jeszcze innych zarażać. Współczuje autorowi problemów bytowych na tej Ziemi i apeluje o zachowanie rozsądku:) Pan Jezus powiedział: „NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY” to skąd Ty nieby wierzący człowieczku wiesz co i kiedy nastąpi. Toż niezgodne z przekonaniami Katolików. Pozdrawiam.

  • Wiesiek said

   komentarz odnośnie w/w wypowiedzi – NN powiedział/a

  • Poirytowana Istota said

   można znać datę Ostrzeżenia, Oświetlenia Sumieni, Wielkiego Cudu czy trzech dni ciemności bo żadne z tych wydarzeń NIE JEST Sądem Ostatecznym. Problemy są wtedy gdy ktoś myli te wydarzenia

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: