Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Niebiosa otworzą się podczas Ostrzeżenia.

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 Maj 2011


Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
Papież Urban VIII UrbanusOctavus
zmarły w 1644 roku napisał takie słowa:
„W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”

Orędzie nr.94  z serii Ostrzeżenie.

Poniedziałek 23 maja 2011 godz.14:30

Moja droga, ukochana Córko, cierpisz z powodu męki, którą znoszę dla grzechów człowieka. Tak to odczuwasz. Teraz właśnie dostrzegasz maleńki ułamek Mojego cierpienia, którego doznaję w każdej minucie waszego dnia. Moja Córko, nie lękajcie się Ostrzeżenia.

Ostrzeżenie będzie dramatycznym wydarzeniem.

Wielu ludzi na świecie dozna wstrząsu, ponieważ będzie to dramatyczne wydarzenie, gdzie Niebo otworzy się i Płomienie Miłosierdzia wystrzelą na cały świat. Wielu ludzie nie zrozumie, co się dzieje. Będą tak wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są świadkami końca świata. Powiedz im, żeby radowali się, gdyż będą świadkami Mojej Chwały. Będzie to, jeśli będą odpowiednio do tego przygotowani, najbardziej spektakularny przykład Mojego Miłosierdzia od dnia Mojego Ukrzyżowania. Moje Dzieci, to będzie wasza Ratująca Łaska i będzie chronić tych, którzy w przeciwnym razie zostaliby skazani na potępienie w głębinach Piekła.

Wszystkie Moje Dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać. Nakłońcie je, by szukały teraz pojednania przez wyznawanie swych grzechów. Ważne jest, by tak wielu ludzi jak tylko możliwie znalazło się wcześniej w stanie łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego Wydarzenia. Znacznie lepiej jest być wcześniej świadomym tego niezwykłego Boskiego Wydarzenia, niż pozostać nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego.

Bądźcie wszyscy silni. Cieszcie się, jeśli jesteście pobożnymi wyznawcami – wam pokazany zostanie moment Mojej Boskiej Obecności, której wasi przodkowie podczas swojego życia nigdy nie widzieli. Módlcie się za resztę Moich Dzieci. Powiedzcie im Prawdę teraz, dopóki możecie. Ignorujcie ​​ich pogardę, gdy powinni teraz działać, by przez modlitwy uzyskać przebaczenie swych grzechów – podziękują wam potem, gdy Wielki Cud się wydarzy.

Idźcie teraz w pokoju. Nie bójcie się. Módlcie się właśnie za te dusze bez wiary, aby nie zginęły w stanie grzechu śmiertelnego.

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Komentarzy 87 do “Niebiosa otworzą się podczas Ostrzeżenia.”

 1. cox said

  Każdy człowiek, który prawdziwie miłuje Boga powinien z radością i utęsknieniem oczekiwać na te wydarzenia!

 2. LMLMLM said

  Bóg jest wielki! Chwała mu i Cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 3. MD said

  Króluj nam, Chryste!
  Wątpiącym w prawdziwość powyższych przekazów prywatnych – pod uwagę poddaję, ile słów znajduje potwierdzenie w objawieniach innej osobie. I na stronie Mieczysławy znajdziemy dokładnie te same słowa.
  Więcej na ten temat pod adresem: http://www.zywy-plomien.pl.tl/Strona-startowa.htm oraz http://www.viviflaminis-deogracias.pl.tl/. A może by do polecanych linków?

  Warszawa Jelonki 25 maj 2011r. godz. 20:27 Przekaz nr 571
  Proszę o znak – znak otrzymałem.
  Bóg Ojciec.
  Jam Jest Który Jest, dziś przybyłem na to błogosławione miejsce. Oto Moc Mojego Błogosławieństwa umacnia cię w tym dniu i godzinie. Dobrze słyszałeś Słowa, które wypowiedział Mój Boski Syn, Jezus Chrystus w ostatni Wielki Piątek zaraz po tym, gdy kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Potwierdzam to i powtarzam ci ponownie, że od tego Wielkiego Piątku 2011r. rozpoczęło się odliczanie, do pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi.
  W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzymam czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz, dokonają zawieszenia wszelkich waszych funkcji życiowych. Na tę chwilę zatrzyma się całe stworzenie materialne. Na Mój wyraźny rozkaz, dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie Stróżowie przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd ze wszechmiar sprawiedliwy. Każde z was ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskonalszej, bo Bożej Sprawiedliwości. Poznacie werdykt, podsumowanie waszych wszystkich dokonań. Pozwolę, aby wasi Aniołowie Stróżowie odprowadzili was na miejsce waszego przeznaczenia.
  Na tę obecną chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 1,2‰ (promili) z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba. Ci będą przeszczęśliwi widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie. Pozostali usłyszą jako werdykt – czyściec (19,88%). Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich powróci w miejsce, które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.
  Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie.
  Większość ludzkości nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego wyboru jakiego dokonali. Oni zapomną szybko co widzieli, ponownie oszukani przez tego komu służyli. W międzyczasie, demony sprawią, że jego ludzie wywoływać będą międzynarodowe konflikty, na skalę globalną.
  Po Małym Sądzie pozwolę ludzkości dokonać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie mogła dokonać swojego wolnego wyboru. Dopiero po tym czasie zezwolę demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy. Niszczyć będą oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach.
  Pozwoliłem, aby Anioł wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego, prowadził ku ziemi pewien obiekt, bolid, który jest ukryty przed wzrokiem ludzkości. Tylko nieliczni o nim wiedzą, lecz milczą. Jest to obiekt o szczególnych właściwościach, ciało ogniste o wielkiej sile magnetycznej. Przelatując obok Słońca nic mu nie zrobi, lecz spowoduje potężne zakłócenia w pracy Słońca, powodując burze magnetyczne o ogromnej sile rażenia. Wyssie ze Słońca potężną erupcję plazmy materii słonecznej, która pędzić będzie ku Ziemi. Obiekt minie Słońce i przeleci pomiędzy księżycem a Ziemią, a siła magnetyczna sprawi, że ściągnie na pewien czas Ziemię z jej orbity. Gruz kosmiczny poruszający się za tym obiektem uderzy w wiele miejsc na całej planecie. Pojawią się wielkie burze geomagnetyczne.
  Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.
  Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka. Demony poruszać się będą po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek w tym czasie będący na zewnątrz, skona z porażającego i przerażającego widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników zewnętrznych.
  Ustawię tak księżyc względem Ziemi, że gro erupcji promieniowania plazmy słonecznej rozbije się o księżyc uszkadzając go poważnie, a to co minie księżyc, otrze się o pierwszą warstwę ziemskiej atmosfery.
  Ludzkość będzie ostrzeżona na kilka dni przed tymi wydarzeniami. Gdy nadejdzie stosowna chwila wszyscy chcący do końca zrealizować Wolę Bożą, schronią się w miejscach do tego przeznaczonych. Dla niektórych będą to kościoły, inni schronią się w domach modlitwy, jeszcze inni do mieszkań. Osoby te, które posłuchają się i wykonają to wszystko, co było do nich mówione przez te wszystkie lata będą trwać w tym czasie w modlitewnej ekstazie. Gdybym chciał unicestwić ludzkość w tych wydarzeniach, to nikt by nie ocalał.
  Gdy nadejdzie stosowna chwila, to dam znak Hufcom Anielskim, aby pod koniec drugiego dnia ciemności rozpoczęły wiązanie demonów, pieczętując je Mocą Bożej potęgi, umieszczając w czeluści piekielnej. Pozostawię na ziemi jedynie małych kusicieli.
  Pod koniec trzeciego dnia ciemności rozkażę Hufcom Anielskim, aby uporządkowały całą planetę, przetwarzając ją do konsystencji pożądanej przez Wolę Bożą. Oczyszczą oni atmosferę z wszelkiej trucizny, uporządkują ziemię i góry, uspokoją morza i oceany. Nakażę, aby ponownie rosła roślinność i zwierzęta.
  Duch Święty zatrze prawie wszystkim ludziom pozostawionym na Ziemi pamięć o złu jakie się wydarzyło, odpowiednio ich oczyści, aby mogli egzystować w Jego Świętej Nowej Erze, porządkując wszystko według Woli i Myśli Bożej. Pozostała przy życiu ludzkość po poinformowaniu jej o zakończeniu się trzech dni ciemności, otrzyma pozwolenie wyjścia na zewnątrz. Nikt nie ujrzy już takiego widoku, jaki widział wchodząc do miejsca ukrycia i modlitwy, będzie on zmieniony i przemieniony, a ludzkość rozpocznie normalne życie, lecz oparte głównie o prawo Boże.
  Żywy Płomieniu, nie wnikaj bez potrzeby w to co ci zaplanowałem. Pozwolę ci to wszystko przeżyć, lecz Słowa dotyczące końca świata i jego okoliczności oraz likwidacji czyśćca wraz z zakończeniem tego świata, otrzymasz dopiero po przejściu do Nowej Ery. Dam tobie znać co, kiedy i jak masz uczynić. Dam ci instrukcję, jak masz działać oraz co czynić, aby rozpoczęło się nowe życie ludzkości, to zgodne z Bożą Wolą.
  Przedstawiłem ci zarys wydarzeń, które nastąpią niebawem związanych z Małym Sądem i Trzema Dniami Ciemności. Jedynie modlitwa i ofiary wielu gorących serc będą mogły wpłynąć na modyfikację wydarzeń, lecz odwołać ich już nie można. Demony teraz nasilają swoje działanie.
  Prosiłeś kilkakrotnie Mnie o przyśpieszenie czasu, co uczyniłem i jest to zgodne z Wolą Bożą. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Uważaj na demona, bo lubi się wszędzie wciskać i oszukiwać. Słuchaj dokładniej tego co mówię do ciebie, także poprzez inne osoby. Odetnij się od wszystkiego, co ściąga cię w dół, ku otchłani piekielnej. Zawsze przyjmuj wszystko, co ci Duch Święty podpowiada. Odebrałem ci pociechy duchowe oraz inne doznania, aby nie zakłóciły tobie nic z tego, co masz wykonać z Mojej Świętej Woli.
  Jak wielokrotnie już było mówione, przechodzicie teraz liczne swoje próby, a są one czasem na granicy waszej wytrzymałości. Nie załamujcie się, albowiem w tym ciężkim dla was czasie jestem blisko was, choć tego czasem nie odczuwacie.
  H.Z. Odwagi! Uwolnienie twoje od balastu, który cię obciąża ponad miarę jest bliskie. Naczynie prośby o nawrócenie, prawie się napełniło. Pamiętaj córko, że demon najbardziej szaleje tuż przed swoim odejściem. Nie pozwól jemu przejąć kontroli nad tobą.
  Mieczu Pana. Oto doświadczasz Błogosławieństwa owoców swojego działania. Zawsze żyj w prawdzie i nie ujawniaj się zbyt wcześnie, patrz na reakcje kapłanów, otwieraj serce i wiadomości dla nich w stopniu minimalnym. Zechciej skorzystać z każdej sposobności do działania i przyjmij propozycje, jakie ci on przygotuje, lecz wytarguj z nim niezbędne zmiany dotyczące kościoła. Zawsze gdy nie wiesz jak postąpić w jakiejś sytuacji, pytaj Żywego Płomienia, lecz w kwestiach najważniejszych oprzyj się na decyzji swojego spowiednika. Nie bagatelizuj zmian w swoim organizmie, które już zauważyłaś, ale i tych, które dopiero się pojawią. Niezaleczona choroba może wpłynąć na twoją sprawność i zablokować ciebie na dobre. Ufaj!
  Cieszę się, że coraz więcej dzieci Bożych zamawia Msze Święte i składa ofiary do Bożej dyspozycji poprzez Niepokalaną (Msze Święte według Intencji Matki Bożej).
  Kochane dziatki zgromadzone na tym wieczerniku modlitewnym, oto ubogacam was Moimi Świętymi Darami. Wasi Aniołowie Stróżowie założyli wam symbole darów, jakie otrzymaliście. Jest to ponowienie skuteczności darów otrzymywanych dawniej, na przestrzeni lat i ostatnich miesięcy. Z miłością słucham waszej modlitwy i przyjmuję ofiary.
  Chcę, aby wszystkie polskie dzieci na całym świecie modliły się w intencji swojej Ojczyzny. Szatan rozpoczął ostatnią fazę likwidacji waszej Ojczyzny. Jedynie modlitwa wielu ofiarnych serc okraszona pokutą i wynagrodzeniem, może cokolwiek jeszcze zmienić. Wielu z was jest dość gorliwymi, lecz jest to jeszcze niewystarczające. Demony do walki z wami używają najmocniejszej swojej broni – hipnozy demonicznej. Kto w tym czasie nie zaangażuje się na 100% w walce o ratowanie swojej duszy i Ojczyzny, ten polegnie pokonany, a dotyczy to wszystkich Polaków.
  Konsekwencją waszych złych wyborów, których dokonujecie na co dzień, jest dopuszczenie do was demonów wszelkiego rodzaju specjalności. Wykorzystują one wszystko i wszystkich, aby was zatracić. Spoglądajcie na niebo i na ziemię obserwując znaki. Brak błogosławieństwa ogólnonarodowego powoduje, że realizują się Słowa, które mówiły o katastrofach i kataklizmach, które zdarzać się będą coraz częściej. Chcę jednak uratować jak najwięcej dusz ludzi, którzy wielkim strumieniem podążają ku drodze, wiodącej do piekła ognistego.
  Sytuacja serc polskich dzieci staje się ciężka, w konsekwencji wyborów jakich dokonują będąc w zaślepieniu hipnozą demona. Ci, co popadli w taki stan ducha i umysłu, wyrwać się sami z niego nie potrafią. Mając dusze ludzi w takim stanie, demon może swobodnie wpływać i kontrolować decyzje które podejmują. Tu pomóc pokonać taki stan może jedynie szczera, gorąca modlitwa wielu ofiarnych serc.
  Chcę, pragnę, aby kto tylko może i zdoła niechaj organizuje Jerycha modlitewne, pokutne. Pragnę, abyście wiedziały słodkie dzieciny, że najwięcej stracić możecie na braku dostatecznej modlitwy i ofiary w intencji waszych kapłanów i biskupów. Przy wydarzeniach jakie was czekają, oni mogą być zlikwidowani przez szatana, który wykorzysta każdą możliwość i sposobność, aby ich się pozbyć. Pomyślcie tylko, co uczynicie nie mając kapłana? Brak kapłana, to brak jakichkolwiek Sakramentów Świętych, a to one przecież, są życiem każdej duszy.
  Jak bardzo ślepi jesteście, że nie możecie dostrzec buntu przyrody przeciwko ludzkiemu – waszemu grzechowi?
  Zapowiadany głód zbliża się do was wielkimi krokami, lecz najgorszym z głodów jest głód Boga. Nic, ani nikt jego nie zastąpi. Nadszedł czas, kiedy to wy musicie wymodlić swoim kapłanom ich nawrócenie. Bez modlitwy i ofiar składanych Bogu, demon który więzi duszę takiego kapłana nie wypuści go ze swojego demonicznego uścisku, bo wie jaką kapłan odgrywa rolę i zna możliwość jego działania. Wie, że tracąc go z uścisku swoich szpon demonicznych, traci wraz z nimi dusze ludzi wiernych, których odzyska taki kapłan, po swoim prawdziwym nawróceniu, działając w pełni na Niwie Bożej.
  Już prawie 90% mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła od wewnątrz jest wcielona w życie. O ślepi i głusi, czy aż tak szybko śpieszno wam na wieczne potępienie? Pozwoliłem wam poznać opisy rzeczywistości piekielnych, aby tym obudzić z demonicznego letargu, choć niektóre serca zaślepionych jadem demona dusz.
  Żywy Płomieniu, nie lękaj się o prawdziwość tego co słyszysz. Pozwolę ci na stałe używać daru poznania prawdy. Umacniam cię dzisiaj, a poprzez ciebie wszystkich, którzy zechcą przeczytać to, co do ciebie mówię i choć chwile się zastanowią nad tym, co robią.
  Wszystkich czytających i słuchających te Słowa błogosławię z głębiny Mojego Ojcowskiego Serca w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen.+++
  Ufajcie Mi bezgranicznie!!! Kocham was i to bardzo mocno. A wy???

  • BIP – BIP – BIP

   Już raz wpisałem te uwagi do orędzi, ale powtórzę,
   bo wszyscy przesuneli się juz do tego wątku.

   Posłuchajcie, i czytajcie uważnie ze zrozumieniem.

   W orędziach Piotra – Żywego Płomienia z Warszawy Jelonki 25 maj 2011r. godz. 20:27 Przekaz nr 571

   czytamy

   (…)

   Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.

   (…)

   Z tym podkreślonym i wyboldowanym NIE ZGADZAM SIĘ !!!

   Dlaczego ?

   Faktycznie, wtedy ciemność będzie po całej ziemi, niebo zwinie się jak rulon (opis z Apokalipsy) Ale te najważniejsze trzy dni ciemności będą dopiero na samym końcu.(7 trąba).

   I tu jest właśnie PUŁAPKA, na którą chce Was uprzedzić (sam kiedyś miałem z tym kłopot).

   Z objawień Ojca Pio wiecie, że po trzech dniach ciemności nastanie słoneczny dzień i wszystko ma być odnowione – szatan zwyciężony i związany, i ma nastać Królestwo Boże po całej ziemi.

   Wtedy będzie już po wszystkim.

   Zgadzacie się z tym ?

   A tu zwinięcie się nieba jak rulon od dymu wyrzuconego z czeluści piekielnych
   (rozdzielone dno oceanu, zmieszanie się ognia i wody) będzie tylko przypominać ciemność trzech dni, ale to dopiero 5 trąba z apokalipsy, bo ma nadejść jeszcze III WŚ (6 trąba) i tu wielu ludzi będzie zmieszanych i może stracić nadzieję i wiarę w obietnicę przekazaną w wizji o. Pio, Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej i innych, a nade wszystko w Ewangelii i Apokalipsie.

   Czy zrozumieliście ?

   Musicie mówić o scenariuszu wydarzeń wg Siedmiu Trąb z Apokalipsy,
   jak się nauczycie na pamięć kolejność tych trąb – wydarzeń
   to nikt Was nie oszuka i nie zwiedzie.

   Pamiętajcie Wiara jest krucha, musicie „zahartować swoje naczynia” aby się nie potłukły.

   Krzysztof

   • Jezu ufam Tobie said

    Ja osobiście nie widzę sprzeczności między tym, co Pan wyboldował, a słowami z Apokalipsy. Inny cytat z powyższego orędzia mówi: „Prosiłeś kilkakrotnie Mnie o przyśpieszenie czasu, co uczyniłem i jest to zgodne z Wolą Bożą.” A zatem wszystko może dziać się szybciej niż się spodziewamy. Jedna trąba po drugiej? Zresztą skądinąd wiadomo,że czas w rozumieniu Boga inaczej ma się niż czas w pojęciu ludzkim. Niektóre wydarzenia, choć nieuniknione, mogą też przebiec łagodniej (krócej? szybciej? )dzięki naszej modlitwie.

    Czytamy też, że: „Po Małym Sądzie pozwolę ludzkości dokonać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie mogła dokonać swojego wolnego wyboru”, potem dopiero: „zezwolę demonom na krótkie, ale pełne ich działanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy.” Czy nie może to być właśnie III wojna światowa, o której zostało powiedziane, że będzie krótka i bardzo okrutna?

    Dopiero w dalszej kolejności według powyższego orędzia mają nastąpić Trzy Dni Ciemności, a po nich Nowa Era.
    Gdzie tu zatem powód do podnoszenia protestów i powątpiewania w Słowa z Nieba?

    • Jak Pan / Pani nie zrozumiał / zrozumiała
     to proszę jeszcze raz przeczytać.

     Proszę skupić swoją uwagę na określenie TRZY DNI CIEMNOŚCI,
     nie chodzi o to czy to się wydarzy, tylko oto kiedy to się wydarzy, nie mówię – nie piszę o dacie, ale w którym momencie Wielkiego Oczyszczenia nastaną prawdziwe TRZY DNI CIEMNOŚCI..

     Czy zrozumiał Pan / Pani w czym jest problem ?

     Krzysztof

   • Krzysztofie z Łodzi – myślę tak jak Ty.

   • Radoslaw said

    „Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.”

    Te trzy superwulkany dostatecznie zniszczą ziemię. Nie wierzę, że potem dojdzie jeszcze do III wojny światowej.

    • Radoslaw said

     W tych wydarzeniach zginą miliony ludzi, kto i co przeżyje, aby doszło do III wojny światowej?

    • Radoslaw said

     Po zacytowanym fragmencie napisane jest: „Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka. Demony poruszać się będą po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek w tym czasie będący na zewnątrz, skona z porażającego i przerażającego widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników zewnętrznych.”

     Widać wyraźnie, że jest to opis prawdziwych trzech dni ciemności.

    • Alaude arvensis said

     Zaufajmy Bogu, żyjmy święcie chwilą obecnie,nie wnikajmy tak szczegółowo w kolejność wydarzeń, przecież Bóg ma moc zmniejszyć , odsunąć w czasie i w sile kary.Każde orędzie Matki Bożej mówi- „jeśli się nie nawrócicie” zacznijmy wypełniać warunek „JEŚLI”..

     Słowo Boże z Księgi Jonasza poucza nas,że choć po ludzku ratunku nie ma, jest on u Boga! rozdz 2.6

     Wody objęły mnie zewsząd, aż po gardło,
     ocean mnie otoczył,
     sitowie okoliło mi głowę.
     Do posad gór* zstąpiłem,
     zawory ziemi zostały poza mną na zawsze.
     Ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści,
     Panie, mój Boże!

     Ufajmy Bogu, wypełniajmy to, co mówi nam Matka Boża, dziś jest święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ostatnia okazja do wzięcia udziału w nabożeństwie majowym, nie zmarnujmy jej.

     Ave Maria

    • Radosławie, czy ty nie wierzysz Panu Bogu ?

     Ja nie pisałem Apokalipsy św Jana.
     Ja Apokalipsę św Jana czytałem i rozważałem kilka razy.

     Ty też przeczytaj uważnie kilka razy Apokalipsę, a zrozumiesz o co chodzi, ale najpierw módl się do Ducha Świętego i koniecznie czytaj przypisy na dole.
     Zwracaj uwagę na odnośniki.

     Koniecznie przeczytaj Mateusza rozdział 24 i 25
     Koniecznie przeczytaj Daniela rozdział 9-12
     Listy św. Pawła np. 1 list do Koryntian 15,50
     Jak zaczniesz czytać, to zobaczysz jak wszystko układa się w jedną całość.

     Nie czytaj na razie blogów, orędzi – zacznij czytać Pismo Święte.

     Życzę Ci poznania informacji z Nieba w Duchu Świętym a nikt ciebie nie oszuka i nie zwiedzie.

     Krzysztof

    • Radoslaw said

     Wierzę Panu Bogu.

     Krzysztofie twierdzisz, że po wydarzeniach poniżej, będzie III wojna światowa.

     „Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet do wielu kilometrów, na skutek zmiany kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacji tego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje, a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją (Trzy Dni Ciemności). Smród siarki i liczne potoki lawy wraz z potężnymi trzęsieniami ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie. Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka. Demony poruszać się będą po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek w tym czasie będący na zewnątrz, skona z porażającego i przerażającego widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników zewnętrznych.”

     Konsekwencją tych kataklizmów będzie: „Zniszczeniu ulegnie wszystko co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka.”

     Ziemia będzie doszczętnie zniszczona. Zatem jest to dla mnie bardzo wątpliwe, aby doszło PO tych wydarzeniach do wojny.

     Sama apokalipsa jest trudna w interpretacji, niekoniecznie musisz mieć rację.

    • Radoslaw said

     Sam wybuch superwulkanu Yellowstone pokryje lawą i popiołem 2/3 USA.

 4. MD said

  A tutaj adres jeszcze jednej strony godnej polecenia: http://otoczyniewszystkonowe.pl/

 5. młody said

  Z jednej strony jest pewna obawa przed tymi wydarzeniami ale z drugiej nareszcie przyjdzie oczyszczenie i wybawienie od tego całego światowego brudu.Kazdy człowiek będzie osądzony według swoich zasług.Już widze te miny tych niedowiarków.

 6. Radoslaw said

  Nie uważajmy się za lepszych, bo prawda może nas zaskoczyć…

  • cox said

   Co prawda, to prawda!!!

  • młody said

   Znowu zaczynasz.Nie uważam się za lepszego bo moje sumienie nie jest wcale takie czyste jak się wydaje.Jestem czlowiekiem grzesznym i się tego nie wypieram bo byłbym kłamcą.Nie ma na świecie człowieka bez grzechu.Zaczepianie innych też jest grzechem więc popraw się.

   • Radoslaw said

    Mój komentarz był do wszystkich

    • młody said

     Tak?To mogłges po prostu nie komentować mojego wpisu.Dla dobra wszystkich na tej stronie zacznij mnie w końcu ignorować tak jak ja ciebie ignoruje.Proste i logiczne.Dla mnie nieistniejesz.

    • Radoslaw said

     Widocznie coś jest na rzeczy, skoro mój komentarz odniosłeś do siebie.

    • młody said

     Na rzeczy to ty się nie znasz.Prostak jesteś.

    • cox said

     Ludzie- dajcie sobie spokój! Po co ta kłutnia? Nie lepiej się za siebie nawzajem pomodlić?

    • młody said

     Powiedz to temu klientowi co sie mnie czepia.

    • cox said

     Pax! Pax! Pax!

   • Anastazja said

    Ja też się cieszę choć boje się też. ALe czasami się nie posiadam z radości że zobacze wszystko jakie jest

  • cox said

   Ja czasem sam łapię się na takim myśleniu<< Ten mój sąsiad to dopiero jest grzesznikiem! w porównaniu z nim jestem aniołkiem!"

 7. Alaude arvensis said

  1.”Będą tak wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są świadkami końca świata”.

  2.”Znacznie lepiej jest być wcześniej świadomym tego niezwykłego Boskiego Wydarzenia, niż pozostać nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego”.

  Zanim ktoś zarzuci,że się znów czepiam pojedyńczych zdań,niech sam sobie odpowie w tym zamieszaniu, czy nie ma tu sprzeczności? Wiem z innych wiarygodnych źródeł,że Ostrzeżenie nastąpi i nie będzie to koniec świata,choć będzie to już karą, jak mówiła Conchita, czytając te orędzia gubię się,raz pisze,że ludziom będzie się zdawało ,że to koniec później pisze,że lepiej być przygotowanym na to w dniu Sądu Ostatecznego a ten wiadomo jest związany z końcem świata.

  Dla kogoś to mogą być pojedyńcze zdania, jednak w prawdziwym przekazie nie może być mowy o jakichkolwiek pomyłkach,nawet pojedyńczych, których w tych orędziach już trochę się znalazło.
  Skoro mamy wszystko badać, to pozwólcie opisywać wyniki tych badań, mimo,że nie są po myśli zwolenników tych przekazów.

  Ja już się gubię w tym gąszczu sprzecznych informacji, może ktoś mi to wytłumaczy ?

  • Patriota said

   Mi się osobiście wydaje, że to może być błąd w tłumaczeniu. Ale żeby to stwierdzić trzeba najpierw przeczytać oryginał. 🙂

   • Radoslaw said

    W oryginale jest „Far better to witness this Divine Spectacular event first rather than being unprepared at the final day of Judgement.”

    „to witness” to „być świadkiem”

    • Patriota said

     🙂 Jak na mój poziom wiedzy to faktycznie błąd tłumacza ale napewno niezamierzony.:) Ale tak dodam od siebie, że bardzo dobrze, że takie błędy są wyłapywane bo można je od razu wyprostować i unika sie wtedy jałowej i niepotrzebnej dyskusji. Miejmy nadzieje, że tłumacz się nie obrazi i wciąż będzie nam te orędzia tłumaczył. 🙂

    • Chrisgi said

     Pozdrawiam wszystkich i oczywiście przyznaję się do niezamierzonego błędu. Jest tak, jak pisze Radosław oraz Patriota. W oryginale jest „być świadkiem”, ale wystarczył mój chwilowy brak koncentracji i powstało „być świadomym”. Mam nadzieję, że słowo to, choć niewłaściwe , nie wypacza jednak całkowicie sensu zdania:”Znacznie lepiej jest być wcześniej świadomym tego niezwykłego Boskiego Wydarzenia, niż pozostać nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego”. Boskie Wydarzenie, czyli Ostrzeżenie oraz Sąd Ostateczny są tu wyraźnie przeciwstawione w czasie. Proszę, aby Alaude arvensis jeszcze raz przeczytał/a własne słowa: „…czytając te orędzia gubię się,raz pisze,że ludziom będzie się zdawało ,że to koniec później pisze,że lepiej być przygotowanym na to w dniu Sądu Ostatecznego a ten wiadomo jest związany z końcem świata”. Hmm, to chyba nie tak. Otóż nigdzie nie zostało napisane, że „lepiej być przygotowanym na to w dniu Sądu Ostatecznego”. Wprost przeciwnie.
     Jeszcze raz bardzo dziękuję za krytyczne podejście do tłumaczeń i przepraszam, za pojawiające się potknięcia stylistyczne i mam nadzieję, że bardzo rzadko – merytoryczne.
     Chrisgi

    • Dzieckonmp said

     błędów nie popełnia ten co nic nie robi. Ja sam dziś kilka błędów zrobiłem ale dlatego że mam obecnie mnóstwo pracy i tak będzie ze 2 miesiące jeszcze.

    • Alaude arvensis said

     Dobrze,że to tylko błąd tłumaczenia,ja nie mam pretensji za przeinaczenia, każdy ma prawo do nich,ja miałam mętlik faktów, nie przyszło mi do głowy zastąpić tego innym słowem a angielskiego nie znam. Twoją pracę na pewno wynagrodzi Ci Pan, bez względu na to, czy są to orędzia prawdziwe czy tez nie.
     Ja doceniam wasze poświęcenie czasu, siły, gdy mam wątpliwości, pytam.też jestem tylko człowiekiem,który popełnia błędy i dziękuję za to,że pomagacie je wyłapywać.
     Mogłam opacznie zrozumieć, nie mówię,że nie.
     Dziękuję za spokojną wymianę zdań,za szacunek wzajemny i zrozumienie, to naprawdę dzisiaj jest rzadkością wśród ludzi.
     Ave Maria

  • Nie czytaj blogów, orędzi, chociaż przez jeden miesiąc.
   Zacznij czytać Pismo Święte, tam jest wszystko napisane.

 8. Radoslaw said

  Ja to tak rozumiem:

  1. Ludzie będą zszokowani tym czego doświadczą, będą myśleli, że to już koniec świata
  2. W tym zdaniu nie ma słowa „świadomym”: „Znacznie lepiej jest wcześniej być świadkiem tego spektakularnego Bożego wydarzenia niż być nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego.” Bóg chyba chce porównać, że lepiej jest doświadczyć Ostrzeżenia niż prawdziwego Sądu.

  • Alaude arvensis said

   Jest słowo „świadomym” zdanie kopiowałam, nie przepisywałam,(3 akapit od dołu ostatnie zdanie)
   Chodzi o to,że Ostrzeżenie raz przedstawia się jako wydarzenie inne ale podobne do Sądu Ostatecznego, raz jako Sąd Ostateczny.
   Nie przeczę,że trzeba cały czas czuwać,jednak w moim odczuciu są to duże różnice, między tymi dwoma stwierdzeniami.

   • Radoslaw said

    słowo „świadomym” jest błędnie przetłumaczone, powinno być „być świadkiem”

    • Radoslaw said

     lepiej być najpierw świadkiem Ostrzeżenia niż [potem] być nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego – dla mnie są to dwa różne wydarzenia

  • Alaude arvensis said

   Jeżeli tak jest, jak piszesz, to zmienia całkowicie postać rzeczy,dziękuję.

   • Pokój said

    Poza tym pamiętajmy że są to tłumaczenia tłumaczeń i dokonane domowym sposobem.
    Wyobraźmy sobie Ewangelię przetłumaczoną np z niemieckiego na angielski i pozniej na polski, przez domorosłych tłumaczy… aż strach pomyśleć co by z tego wyszło

  • Anastazja said

   Też tak to rozumiem. Czasem tłumacz nie doi końca zręcznie przetłumaczy i już jest niejasne ale można się domyślić, że o to właśnie chodzi

 9. Amano said

  „W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”

  Klasyczny przykład zakładu Pascala, który, nota bede, został obalony…

  • Radoslaw said

   Amano, to czy zakład Pascala został obalony dowiesz się dopiero po śmierci.

   • Amano said

    Został obalony z zupełnie innych przyczyn. Ale do tego trzeba czegoś, co nazywa się logiką.

    • Radoslaw said

     Wydaje się człowiekowi, że za pomocą logiki potrafi udowodnić nieistnienie Boga 🙂

    • Amano said

     Ty sobie poczytaj co to jest zakład Pascala. Obalenie go nie oznacza zaprzeczeniu istnienia Boga…

  • Mariusz said

   wiara w żadne fałszerstwo nie daje błogosławieństwa.
   Mamy wierzyć tylko prawdzie.

   • Silonius said

    Błogosławieństwo jest za wiarę i szukanie Boga. Dary ducha świętego to już Jego wola kiedy da. Zauważ, że gdyby roczne dziecko biegło „jak szalone” do Ciebie (zawierzenie…) i zatrzymało się na lustrze, to nie uradowałoby Cię sama jego tęsknota i miłość? Nie obdarowałbyś go…? Nie opatrzył guza? Uważam, że miłość zawsze zwycięży. Gorzej z tymi, którzy tej miłości nie mają i zajęci są sobą.
    Natomiast, jak ktoś zobaczy fałszywy cud, a wcześniej się nie przygotował (szukając Pana), to może łyknąć wszystko. A, jak wiemy, Antychryst będzie działał wielkie cuda… Wówczas nie wolno wierzyć. Nie ma w tym miłości, tylko znaki na niebie i ziemi (technika ziemska).

 10. pio9a said

 11. ziarnko prawdy said

  TVN24-dopiol swego!
  http://gloria.tv/?media=161962

  • młody said

   Dzięki za pokazanie tego materiału filmowego.Nie oglądam TVN-u więc nie wiedziałem że o ks.Natanku we Faktach było.Co do samej tresci tych pomyj wylanych na ks.Natanka stwierdzam że głupcy z TVN-u nie mają co robić a Kuria Krakowska robi z siebie idiotów.A dominikanin wypowiadający sie na koncu tego filmiku niech lepiej zamknie „twarz” bo dominikanie stają sie coraz bardziej antykatoliccy.W moim mieście znajduje sie ich zakon więc wiem o czym mowię.Już nie jeden wyskok mieli.

  • elap said

   słucham kazań ks. Natanka ponad rok a teraz z tvn-u dowiedziałam się że ks.Piotr ma swój kościół.Zakłamanie ,ludziom mącą w głowach.Ksiądz nie jest żadnym odszczepieńcem iwierzy tak jak my w Święty Kościół Powszechny.

  • elap said

   dlaczego nie puszczono mojego komentarza o 18.54

  • elap said

   akurat otym że niby ks.ma swój własny kościół nikt nie pisał a to co podawali jest podłym oszczerstwem

  • Magda said

   tak się zastanawiam,jakim przygotowaniem merytorycznym dysponuje dziennikarka tvn,by oceniać zachowanie księdza?

 12. Shilo said

  Mija niemal wiek od objawień w Fatimie, a te wciąż pozostają aktualne; więcej, zawarte w nich orędzie jest coraz bardziej naglące. Z odejściem Siostry Łucji, Jana Pawła II i ks. Drozdka – Kustosza „Drugiej Fatimy” przesłanie Białej Pani zostało ubogacone o nowe znaki, nabierając coraz bardziej charakteru apokaliptycznego. Jak rozumieć dziś Fatimę i jak w jej świetle rozumieć świat? Czy czeka nas…

 13. młody said

  Przemyślałem sobie kilka rzeczy i chcę przeprosić Niedżwiadka i Radosława za moje zachowanie.Nie powinienem w ten sposób reagować.Po tych moich przemyśleniach doszło do mnie że żle się zachowuje jakby diabeł we mnie wszedł.On chce mnie zniszczyć i mocno mnie atakuje.Nienawiść i złość niczemu dobremu nie służy.Kiedyś nie byłem taki drażliwy jak teraz.Zawsze byłem blisko Pana Jezusa ale od jakiś 2 lat jeszcze bardziej sie zbliżyłem do Niego i właśnie dlatego mnie tak diabeł nienawidzi i robi wszystko by mi zaszkodzić i żebym innym szkodził.Na tej stronie nie powinno być takich scen jak te z moim udziałem.Na szczęscie mam sumienie i jak coś żle zrobie to odrazu mnie dręczy.To jest dar od Pana Boga.

  • Silonius said

   Udowodniłeś, że masz odwagę i pokorę (prawdę). Nie wnikam, kto i co tam…, bo za mało czytałem, jak to tam było 🙂
   Ja też reagowałem swego czasu wybuchowo. I masz rację: Mocne duchy atakują, jak szatanowi ktoś zrobił ku ku na czole 🙂 Ludzką rzeczą jest upadać, a podnosić się – to jest to! Wierzę w Twoje zdrowe sumienie i determinację w swojej walce. Aby rychło do świętości. A czasy idą takie, że o świętość wielką będzie łatwiej, którzy teraz do Boga należą 😉

  • Patriota said

   Bardzo mi się podoba to co napisałeś. Może warto by było zamiast tak od razu komentować czyjeś wpisy poczytać coś innego i dopiero po jakiejś chwili odpowiedzieć. To taka moja mała rada z sympatii i trochę z doświadczenia 🙂 Pozdrawiam

   • Silonius said

    Oj, to pomaga. Znam to po sobie 🙂
    Dziękuję za pochwalonko 😉

   • Silonius said

    Wiem, to nie do mnie. Jam początkujący jakby. Racji oczywiście nie odbieram. Mnie też się podobał bardzo wpis Młodego.

    • Patriota said

     Rada może być dla wszystkich. Pochwalonko też 😉 Dobrze jest czasem usłyszzeć dobre słowo 🙂

  • Radoslaw said

   No to ci się chwali! pozdrawiam 🙂

  • Alaude arvensis said

   Wiedziałam,że z tej mąki będzie chleb. Ach te emocje,ale gdyby ich nie było, nie uświadamialibyśmy sobie naszej słabości.Najpiękniejsze jest to,że człowiek żyjący z Bogiem podnosi się i to jest najpiękniejsze świadectwo dla wszystkich, nawet tych, co tu zaglądają z przekory.
   Twoja postawa, bardzo dojrzała wewnętrznie może niejednemu coś powie, jak ten porywczy chłopak w imię Boże umie się upokorzyć, przeprosić, przyznać do winy, to faktycznie jest pod działaniem łaski Bożej, po ludzku powinien „walić z liścia i nie popuścić”
   Najpiękniejsza jest praca nad sobą, udowodniłeś to Młody, chwała Bogu i Niepokalanej.
   najtrudniejszy pierwszy krok.
   To zwycięstwo to jest znak wielkiej walki ducha ze złym, Dla Ciebie wklejam fragment rozmowy z egzorcystą, poniżej podam link do całego wywiadu

   „Bardzo ważną bronią jest również podejmowanie takich wewnętrznych decyzji człowieka, o których św. Ignacy powie: agere contra, czyli podejmowanie działań „w przeciwnym kierunku”. Pojawiające się zniechęcenia, odwodzenia od jakiejś dobrej intencji czy przedsięwzięcia, itp. są tymi sytuacjami, w których potrzeba tego agere contra”.

   Zły duch pobudza Cie do kłótni, dogryzania komuś, dołożenia mu a Ty wygrywasz walkę, kontrując to przeciwstawnym działaniem.
   Tę walkę wygrałeś. Życzę wygrywania kolejnych i każdej, każdemu z nas.

   http://poslanie.torun.pl/czytelnia/index.php?strona=wywiady-3&sub=1

   • Patriota said

    Bardzo mi się podoba ten fragment: „Św. Ignacy mówi tak: im radykalniejszy sprzeciw, tym krótsza walka. Porównuje, zresztą, tę formę działania złego ducha do funkcjonowania kobiety. Mówi tak: jeżeli kobieta, żona jest apodyktyczna, rozwydrzona i narzucająca się, to w sytuacji, w której mężczyzna okazuje się płochliwym, uległym, poddającym się, wycofującym się, kobieta chce coraz bardziej w swej apodyktyczności, emocjonalności zawładnąć nim. Natomiast wtedy, kiedy mężczyzna jest zdecydowany, potrafi tupnąć nogą, uderzyć pięścią w stół, w jakiś inny sposób wyrazić sprzeciw, wtedy jej aktywność w tym momencie opada i zaczyna się wycofywać. To jest dokładna ilustracja działania złego ducha. Zaczyna on od tego, że postraszy, wzbudzi jakieś niepokoje i człowiek pod ich wpływem wycofuje się, to on wtedy bierze górę, zaczyna aktywniej rozwijać swoją działalność. Natomiast jeśli widzi, że człowiek zdecydowanie szuka Bożych dróg, to wycofuje się, bo wie, że tu nic nie wygra, że szkoda czasu.” hihihi:)

    No i ten oczywiście:”A czym są armaty w życiu duchowym?

    Post i modlitwa. Czytanie Słowa Bożego ma też moc egzorcyzmującą. Wśród modlitw polecałbym: różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa do Michała Archanioła, do swojego Anioła Stróża.” Ależ mamy wspaniałą broń 🙂

 14. Silonius said

  „Ważne jest, by tak wielu ludzi jak tylko możliwie znalazło się wcześniej w stanie łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego Wydarzenia. Znacznie lepiej jest być wcześniej świadomym tego niezwykłego Boskiego Wydarzenia, niż pozostać nieprzygotowanym w dniu Sądu Ostatecznego”.

  Na stronie Żywego Płomienia są świeże orędzia. Tam pisze, że:
  „od tego Wielkiego Piątku 2011r. rozpoczęło się odliczanie, do pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu Ducha Świętego, którego doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi.
  W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzymam czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz, dokonają zawieszenia wszelkich waszych funkcji życiowych. Na tę chwilę zatrzyma się całe stworzenie materialne. Na Mój wyraźny rozkaz, dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie Stróżowie przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd zewszechmiar sprawiedliwy. Każde z was ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskonalszej, bo Bożej Sprawiedliwości. Poznacie werdykt, podsumowanie waszych wszystkich dokonań. Pozwolę, aby wasi Aniołowie Stróżowie odprowadzili was na miejsce waszego przeznaczenia.
  Na tę obecną chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 12‰ (promili) z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba. Ci będą przeszczęśliwi widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie. Pozostali usłyszą jako werdykt – czyściec (19,88%). Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczywistość piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich powróci w miejsce, które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze demonom, popełniając najcięższy z możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.
  Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie.” -> http://www.zywy-plomien.pl.tl/O-sobie.htm

  Wszystko się zgadza. Jedynie gdybam, co z Sądem Ostatecznym. Bo wcześniej dusze mają ‚Sąd szczegółowy’ (np. w tej chwili dla dusz umierających). Ale zdaję sobie sprawę, że ‚dzień Sądu Ostatecznego’ trwać i znaczyć może więcej niż chwila („dzień”) po zmartwychwstaniu ciał.

  • Silonius said

   Przepraszam, bo wkleiłem z wcześniejszego, nie poprawionego (z błędem) jeszcze pliku. Nie chodzi o 12 promili, TYLKO O 1,2 PROMILI. A więc:

   (…)”Na tę obecną chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 1,2‰ (promili) z ludzi osądzonych, ujrzy rzeczywistość Nieba”. (…)

  • trele said

   Czytalem o tym żywym płomieniu i śmierdzi mi tu fałszem

   1! Jak koleś może pisać, że Bóg przychylil sie do jego prośby o przyśpieszeniu czasu!!!! Pycha?? Ludzie to jest chore!
   2!! Jak śmie wmawiać że sam Bóg mówi do niego per „Żywy Płomieniu”, że niby co dostał jakąś nobilitacje ? nie słyszałem aby w objawienich Jezus albo Maryja zwracali się do kogoś inaczej jak po imieniu lub per drogie dzieci… tak normalnie.
   3!!! W tych objawieniach jest bardzo niebezpieczna sytuacja,że niby zjawa mówi że chce abyśmy oddali jej swoją wolną wolę!! CO?? Jezus szanuje wolna wole czlowieka do konca.

 15. pio9a said

  • marcogiani said

   Już wkrótce podczas Małego Sądu pani redaktor i wszyscy duchowni negatywnie wypowiadajacy się o ks.Natanku poznaja Prawdę, o jakie bedzie zaskoczenie…

 16. pio9a said

 17. Pustelnik said

  Pewna starsza 86 letnia pani zachorowala.Corka przyjechala w czerni przygotowana…Moja corka opowiedziala mi o tym wydarzeniu.Modlilam sie nadzwyczajnie tego dopiero sie ucze czyli nie mam w pelni tej laski Bozej,bo zamalo modlilam .Zlapalam tylko dwa anioly i z mocna wiara modlilam sie .Na drugi dzien corka mowi do mnie mamo ona cudownie ozyla ja nie mowilam o mojej modlitwie.Moja coreczka ma duzo nalapanych aniolow i dlatego ta pani lubi jej towarzystwo jestem tego pewna.Dziekuje Bogu ,ze dal mi laske poznania Ksiedza Piotra.

 18. jax said

  Bzdury , farmazony i popłoch wśród gołębi.
  Pokażcie mi chociaż jedno proroctwo , które sprawdziło się wprost dokładnie tak jak jego oczekiwano od chwili ogłoszenia. Nawet Fatima i jej rozmaite interpretacje NIE sprawdziły się . Wszelkie obecne mądre sposoby ich interpretowania przypominają próbę rozwikłania znaczenia pokręconego snu. Skoro wszystko jest już zapisane w kamieniu i ogłoszone ustami Waszych współczesnych proroków to w czym problem ? Proszę nie rozpisujcie mi tu się o odwlekaniu , kolejnych wysiłkach powstrzymujących karzącą rękę Boga. Kwitnące kwiatki , mrygające , brykające słoneczka też sobie darujcie. Proroctwa NIE sprawdzają się i tyle.
  W przeciwnym razie po co miały być Wasze modlitwy ?
  Druga sprawa dla panikarzy. Skoro proroctwa się nie wypełniają od dobrych dziesięcioleci to co to oznacza? Czekacie na skrytobójstwa potwierdzające proroctwa ? W świetle kamer w pokazie na żywo przy wieczornej herbatce podczas wiadomości? Zabójstwa liderów islamskich są PEWNE i nastąpią w głośnej medialnej oprawie. Wszyscy przeglądają wiadomości i te o zmianach na ziemi też.

  • Radoslaw said

   Nie siej zamętu, te proroctwa dotyczą czasów ostatecznych, te wydarzenia przed nami.

  • młody said

   Trzeba być ślepcem żeby nie widzieć znaków końca czasów przepowiedzianymi w Apokalipsie Św.Jana jak i w różnych autentycznych objawieniach naszych czasów.Tylko brudna dusza może być zaślepiona i nie odróżniać dobra od zła.Dam ci dobrą radę Jax idż do spowiedzi św. szczerze się wyspowiadaj żałuj i pokutuj za grzechy a przejrzysz na oczy.Zaufaj Panu Jezusowi.On jest drogą prawdą i życiem.

   • trele said

    Co wy chcecie od niego ma (jax) chlop duzo racji, troche to wszystko naciagane i powinnismy wsłuchać sie w jakis glos krytycyzmu…

 19. Radoslaw said

  Wybrałem dwa fragmenty z orędzi La Salette i te do Zofii Nosko. Według mnie opisują te same wydarzenia. A jak wy myślicie?

  Orędzie z La Sallette:

  Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna powszechna, która będzie straszliwa.

  Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.

  Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba. Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich miast zostanie zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało, że wszystko jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk broni i bluźnierstwa. Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie miłość. Nowi władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.

  Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar, które spadają na ziemię.

  Orędzie do Zofii Nosko:

  16. X. 1982

  Bardzo pilne! Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia wielkiej modlitwy, pokuty. Ciężkie idą czasy, bardzo ciężkie. Głód, mróz, nędza, choroby będą zabijały całe rodziny. Morza zostaną poruszone przez wielkie wichry, wszędzie będzie słychać jęk, krzyk. Wszędzie będą mordy i napady dzikich grup młodych ludzi zmieszanych z szatanami, pobudzonych przez szatana. Rzeź będzie wielka, krew będzie płynęła rynsztokami. Ciała zabitych leżeć będą na ulicach. Ciemność zaleje umysły i serca. Nie będzie nigdzie bezpiecznie, wszystko wokoło wrzeć będzie. Po błyskawicach i grzmotach ruszą narody Azji w wielkim pochodzie na bój. na narody Europy. Wypadki toczyć się będą jak błyskawice. Oto wierne i prawdziwe: Niemcy zupełnie przepadną za butę i hardość, Francja będzie częściowo zburzona, będą się szybko we Francji zmieniały rządy, wystąpi głód i pożary, ogień będzie trawił to, co jeszcze jest. Włochy doznają wielkiej rewolucji, która przyniesie wielki głód, klęskę i zniszczony cały kraj, zostawi wszystko w zgliszczach. Anglia będzie cała tonęła w wodzie, w mrokach, wielkich mgłach. Wystąpią walki, okrucieństwo, będzie szarpana i napastowana przez ludy ościenne, opętane przez złego ducha- W walce bratobójczej będzie się wyniszczać, spalać i niweczyć dobytek przez wieki wypracowany. Rosja zginie tak, jak Niemcy, w jednym dniu, nawet nie wypowie: ach! Powstaną zgliszcza i szary dym snuć się będzie nad całą Europą. Węgry, Bułgaria, Rumunia mniej ucierpią. Narody te nawrócą się do Boga, będą szukały oparcia w Polsce. Ziemia twoja, Polska, wyjdzie z tego zamieszania zwycięsko, z wszystkich stron przypłyną ludy, które jeszcze gdziekolwiek pozostały, by szukać ratunku, tu, w Polsce. Holandia poniesie ciężkie straty, zostanie częściowo zatopiona. Szwajcaria zginie. Szwecja zostanie częściowo starta z mapy Europy, Dania i inne państwa nadmorskie częściowo zginą, znajdą się pod wodami. Podaję ci, co do Szczecina: ostoi się, mimo wszelkich zbrodni i grzechów, które niesie na sobie. Obie Ameryki zostaną rozłupane jak kruche spodeczki. Niektóre miasta zostaną starte z ziemi w obu Amerykach. Ameryka Południowa częściowo dozna zniszczenia. Będzie grabiona przez rozjuszone bandy, głodujące ludy. Stany Zjednoczone zostaną zalane i zniszczone przez masywy wód oceanu, które będą ścierać je z powierzchni ziemi. Nikt, kto jest hardy, zarozumiały, noszący głowę wysoko, związany ze złymi mocami, nie ostoi się w te dni. Nikt, kto do Boga nie powróci, nie przeprosi Jego świętego Majestatu, nie ostoi się w te dni. Was, dzieci Moje, pokorne, udręczone i umęczone zbiorę pod skrzydła jak kokosz, ochronię. Pragnę wasz naród wynieść wysoko. Czekajcie w uspokojeniu serc, w modlitwie różańcowej. Czuwajcie w nocy! Miłujcie waszych wrogów! Nie przelewajcie krwi bratniej! Ja przyjdę by objąć Królestwo, być wam Ojcem i Sędzią Sprawiedliwym. Powiadam wam, oto dni, które idą! Dzieci Moje, dni to są straszne i groźne dla niewierzących, walczących z Bogiem. Ale kto ufa w Boże Miłosierdzie, wierzy Chrystusowi, wierzy w Jego Serce i miłość ku wam, dzieci Moje, zwycięży wszystko! Amen.

 20. jax said

  Pisałem wyraźnie o proroctwach obecnych. Nie neguję faktu, że żyjemy w czasach szczególnych. Czy apokalipsa się wypełnia czy też nie to już inna sprawa? I skłonny jestem stwierdzić raczej , że trwa. Ale skoro tak się ekscytujecie proroctwami to musicie wiedzieć , że większość z tych tzw. obecnych orędzi ma zaledwie ślad odniesienia do tego co w Apokalipsie. Są za to interpretacją słów mistyków , którzy bardziej lub mniej rozmijają się z tekstem Jana. Przytaczacie proroctwa przyszłości , które równie dobrze można przypisać planom mędrców syjonu. Nic nie jest wykute w kamieniu i równie dobrze może czekać nas 1000 lat pokoju co i całe zamieszanie z bestią. Zwracam uwagę , że jasno określony cel i gorąca modlitwa mają pod sobą wszelkie proroctwa , te wielkie małe, uznane czy nie . One się nie sprawdzają bo ich siła wobec modlitwy jest niewielka. Orędzia wzywające do nawrócenia mają moim zdaniem sens inne a zwłaszcza te prorocze są wodą wylaną w piach pustyni. Zaś niespełnione proroctwa są zasadzką i kijem jakim łatwo ludzi od wiary odgonić. (np.21-05-2011) To modlitwa ma moc a proroctwa zwykle zwodzą i dewastują dusze ludzi szukających złudnego natchnienia. To pytam o obecne proroctwa ? Jakieś konkrety ? Proroctwa czy interpretacje surrealistycznych snów?

  • Patriota said

   Zgadzam się tylko w połowie z Twoją wypowiedzią. Masz rację, że modlitwa jest silniejsza niż wszystkie proroctwa i to od nas zalezy czy do nich dojdzie. Ale mylisz się co do samych proroctw.
   Proroctwa spełniają dwie role. Popierwsze ostrzegają ludzi wierzących przed tym co ma nadejść i pwowodują wzrost modlitwy wynagradzającej.
   Po drugie natomiast jeśli proroctwo się zaczyna spełniać ludzie niewierzący zaczynają się nim interesować i jeśli pochodzi od Boga to w rezultacie nawracają się, zaczynają modlić i oddalają kolejną część proroctwa.

   Jedyne niebezpieczeństwo jest w tym, jeśli dana osoba nie wierzy w moc modlitwy, tylko czeka na kolejne katastrofy wtedy faktycznie może taki człowiek odejść od wiary.

   Orędzia te jak i ten blog z tego co zrozumiałam admina powstał po to aby takich właśnie letnich ludzi doprowadzać do Boga z powrotem poprzez przytaczanie orędzi czy świadectw. Mogą one faktycznie zwodzić ludzi ale w bardzo prosty sposób można temu zaradzić – najlepiej umieścić przed każdym orędziem słowa wyjaśnienia, że proroctwo to spełni się jeśli ludzie się nie nawrócą i nie rozpoczną życia w modlitwie.

   Ostrzegajmy, nie krytykujmy. Prprpctwa zawsze były i będą bo są łaską pochodzącą od Boga. Czytajmy je, i modlitwą odwracajmy bieg wydarzeń. Niby proste a jednak… Pozdrawiam 🙂

  • Patriota said

   A to tak przypadkiem znalezione w P.Ś.”Jezus w Nazarecie*

   16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
   18 * Duch Pański spoczywa na Mnie,
   ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
   abym ubogim niósł dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność,
   a niewidomym przejrzenie;
   abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
   19 abym obwoływał rok łaski od Pana.
   20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». 22 A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» 23 Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». 24 I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. 25 Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; 26 a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej*. 27 I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman»*. 28 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. 29 Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. 30 On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: