Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 2 czerwca, 2011

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Mirjanę 2.06.2011 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 czerwca 2011

„Drogie dzieci! Gdy wzywam was do modlitwy za tych, którzy nie poznali miłości Bożej, to gdybyście spojrzeli w wasze serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu z was. Z otwartym sercem, szczerze zapytajcie siebie, czy pragniecie Boga Żywego, czy chcecie Go odsunąć i żyć po swojemu. Rozejrzyjcie się wokół siebie moje dzieci i zobaczcie dokąd zmierza świat, który wszystko chce czynić bez Ojca i  błądzi w ciemnościach pokus. Ja daję wam światło prawdy i Ducha Świętego. To jest plan Boży, że jestem z wami by pomóc wam, aby w waszych sercach zwyciężył mój Syn, Jego Krzyż i Zmartwychwstanie. Jako Matka pragnę i modlę się o wasze zjednoczenie z moim Synem i jego działaniem. Jestem tu, zdecydujcie się. Dziekuję wam.”

Matka Boża była bardzo smutna

Posted in Medziugorje, Orędzia | Otagowane: , | 22 Komentarze »

Modlitwa o nowe zstąpienie Ducha Świętego do nas Polaków

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 czerwca 2011

Duchu Święty przemień oblicze Polski!

Na Krakowskim Przedmieściu wraz z ks. Jackiem Bałembą SDB codziennie modlimy się o nowe Zesłanie Ducha Świętego na Polskę, o odnowę naszej polskiej ziemi, polskich serc, polskich rodzin, struktur politycznych, publicznych, społecznych zgodnie z tym wezwaniem, które błogosławiony Jan Paweł II wznosił tutaj do Boga na polskiej ziemi, w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”!

Wypełniamy prośbę księdza Stanisława Małkowskiego, który 1 maja na Krakowskim Przedmieściu powiedział:
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w tym roku przypada 12 czerwca. I w nawiązaniu do słów Błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedzianych 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa niedaleko stąd w wigilię właśnie Zesłania Ducha Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” modlimy się o nowe zstąpienie Ducha Świętego do nas Polaków, do naszych serc, naszych rodzin, naszych wspólnot, naszych parafii, Kościoła, wszystkich ludzi dobrej woli w naszej Ojczyźnie, aby przez przemianę serc mogła się dokonać przemiana Polski – odrodzenie Polski, powstanie Polski. „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” śpiewamy. Trzeba mieć świadomość, iż tracimy wolność, suwerenność, niepodległość, tracimy ducha, tracimy wspólne dobro, zarówno moralne, religijne jak i materialne. Mamy poczucie pewnej bezsilności wobec biegu wydarzeń i wobec tego – jak to określił Błogosławiony Jan Paweł II w Encyklice Evangelium vitae – spisku przeciwko życiu. Przeciwko życiu poszczególnych ludzi, zwłaszcza najmniejszych, najsłabszych, bezsilnych, bezradnych. Spisku przeciwko małżeństwu, przeciwko rodzinie, rodzicielstwu, ojcostwu, macierzyństwu. Istnieje spisek przeciwko narodom, przeciwko kulturze, tradycji naszego narodu, naszej Ojczyzny, ale także innych narodów. I tutaj jako ostatnia deska ratunku darowane jest nam nieskończone miłosierdzie – zgodnie z przesłaniem, które otrzymała Święta Faustyna Kowalska w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Pan Jezus zapewnił ją o szczególnej miłości wobec Polski: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. Zauważmy, że ta obietnica pełna miłości jest w pewnej mierze warunkowa, to znaczy, że jeżeli Polska będzie posłuszna woli Jezusa, jeżeli Polacy będą posłuszni woli Bożej wówczas dokona się to wywyższenie naszej Ojczyzny w drodze ku wiecznej Ojczyźnie a już tutaj w wymiarze doczesnym. To może się stać przy naszym współudziale – jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie wszystko stracone. Nie wszystko zmarnowane, nie wszystko rozkradzione, nie wszystko zniszczone. Brońmy tego, co pozostało, a przecież Pan Jezus mocen jest odbudować Polskę naszych pragnień i marzeń, co więcej – pragnienia Bożego Serca, pragnienia, które sam Jezus Chrystus ma wobec Polski, wobec naszej Ojczyzny.

Równolegle do przesłania, które otrzymała w latach 30-tych Święta Faustyna Kowalska, Służebnica Boża Rozalia Celakówna otrzymała przesłanie podobne, ale różne. Odnosi się ono do intronizacji Jezusa na Króla Polski. Pan Jezus chce królować w naszej Ojczyźnie. Ktoś powie „a przecież Jezus Chrystus jest już Królem Wszechświata, jest panem Nieba i Ziemi, po co Go intronizować?” Otóż intronizacja oznacza nasze dobrowolne w duchu zaufania, zawierzenia oddanie się władzy Chrystusa – Chrystusa, który jest Prawdą, który jest Miłością samą, który jest Miłosierdziem i który mocen jest nas uratować, bo jest wszechmocny i chce nas uratować, bo jest miłosierny. Dlatego intronizacja oznacza akt wiary, nadziei i miłości. Ona ma się dokonać przy udziale obu władz: i kościelnej i państwowej w naszej Ojczyźnie. Na razie i z jednej i z drugiej strony jest bądź obojętność bądź otwarty sprzeciw. Dlatego o spełnienie tego pragnienia, które Pan Jezus wypowiedział w latach 30-tych i jeszcze na początku lat 40-tych wypowiedział „nie wszystko stracone” – oby to pragnienie się spełniło – o to trzeba się modlić właśnie teraz za przyczyną Matki Bożej Królowej Korony Polskiej i dzisiaj beatyfikowanego Błogosławionego Jana Pawła II prośmy o nowe Zesłanie Ducha Świętego, o odrodzenie Polski, o przemianę oblicza ziemi, tej ziemi.

Ta prośba może mieć postać codziennej modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny, codziennej Koronki do Bożego Miłosierdzia, codziennych modlitw do Ducha Świętego – ileż ich jest w każdej książeczce do nabożeństwa; jest Hymn, jest Sekwencja, jest Litania do Ducha Świętego, są różne inne modlitwy do Ducha Świętego. Możemy powtarzać słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Oby taka modlitwa codzienna, zwłaszcza teraz, od dzisiaj do niedzieli Zesłania Ducha Świętego – w tym roku do 12 czerwca, była kierowana dla ocalenia naszej Ojczyzny. O to proszę wszystkich modlących się tutaj przy Krzyżu Pamięci, Prawdy i Nadziei, wszystkich solidarnych, wszystkich, którzy kochają naszą Ojczyznę i wiedzą, że są środki, są sposoby duchowe, moralne, Boże, aby Polskę uratować. Ale do tego potrzebna jest nasza wiara i nasza wolna wola poddana woli Bożej. Czyli, chociaż Chrystus króluje, jest Panem Nieba i Ziemi, jest Królem Wszechświata, to jednak jest Królem i poszczególnych ludzi, i rodzin, i naszych wspólnot, i naszej Ojczyzny o tyle, o ile my tego pragniemy, o ile poddajemy się Jego władzy pełnej miłości i miłosierdzia. A miłosierdzie jest miłością zwycięską w spotkaniu ze złem – w każdej postaci zła, w każdym wymiarze zła: i duchowym i fizycznym, i cielesnym. Bóg jest nieskończenie większy od tego zła, które czy to w postaci grzechu osobistego czy struktur grzechu, czy grzechu społecznego, państwowego, ekonomicznego, grzechu wyganiania Chrystusa z tej ziemi. Każde zło w każdej postaci może być przezwyciężone, pokonane mocą Bożego Miłosierdzia, jeżeli my zechcemy z Jezusem współpracować, jeżeli my naszą wolę poddamy Jego woli.

Wybrałem na dzisiaj krótkie fragmenty z Dzienniczka Świętej Faustyny

24 kwietnia 1938 roku – a było to właśnie Święto Bożego Miłosierdzia, tak jak dzisiaj – Święta Faustyna napisała:

… „przeniknęło mnie światło Boże i uczułam się wyłączną własnością Boga i uczułam wolność ducha najwyższą”. Tutaj jesteśmy wolni, patrzcie, Św. Faustyna nas zapewnia, że tutaj jesteśmy wolni, tak jak ona odczuła wolność, tak i my możemy wolność, która płynie z Krzyża od Chrystusa, naszego Zbawiciela, tutaj odczuć. I dalej pisze: „ujrzałam chwałę miłosierdzia Bożego i niepojęte rzesze dusz, które wysławiały dobroć Jego”. I do tych dusz, które wysławiają dobroć i miłosierdzie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa my się całym sercem tutaj dołączamy.

A kilka dni później, 1 maja – tak jak dzisiaj – 1938 roku, a było to parę miesięcy przed odejściem Świętej Faustyny do wieczności, zapisała w Dzienniczku słowa Jezusa: „Gdyby dusze całkowicie zdały się na Mnie, Sam bym się podjął uświęcenia ich i obsypywałbym ich jeszcze większymi łaskami”. I dodaje Święta Faustyna: „Dziś widziałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rany Serca Jego sypały się drogocenne perły i brylanty. Dziś powiedział mi Pan: Córko Moja, patrz w miłosierne serce Moje i odbij litość jego we własnym sercu i czynie, abyś ty, która głosisz światu miłosierdzie Moje, sama nim płonęła.

I jest to wezwanie dla nas – przyjąć miłosierdzie, głosić miłosierdzie światu i nim płonąć. Płonąć światłem, ogniem Bożego miłosierdzia.

Całość w relacji:
http://wobroniekrzyza1.wordpress.com/

Ewa Rzeczycka-Surma

 

Posted in Jezus Król Polski, Kościół, Patriotyzm, Prześladowanie Chrześcijan, Warto wiedzieć, Z prasy, Świat innymi oczami | Otagowane: , , , , | 13 Komentarzy »

Filmik z wnętrza Fukushimy

Posted by Dzieckonmp w dniu 2 czerwca 2011

T-Hawk to nazwa bezzałogowej maszyny latającej, którą postanowiono wykorzystać do zbadania zniszczeń w elektrowni atomowej Fukushima

Dzięki temu bez ryzyka zostania napromieniowanym możemy zobaczyć, jak wygląda to miejsce po potężnej katastrofie. Widok jest dość ponury.

 

 

Posted in Apokalipsa, Ciekawe, Film, Warto wiedzieć | Otagowane: , , , , | 3 Komentarze »