Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Nie chcemy, aby ten królował nad nami

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 czerwca 2011


Nihil obstat X. Dr. J. K. Tobasiewicz – Cenzor

L. 7797/26

Pozwalamy drukować.

Z Książęco Metropolitalnej Kurii

Kraków, dnia 30.09.1926.

Ks. Jan Krupiński – Wik. Gen.

Widzieliśmy już, jak bardzo uzasadnione jest prawo Chrystusa Pana do królowania światu, jak wzniosłe są Jego królewskie przymioty, jak szlachetne Jego cele i zamiary, a dary, którymi chce świat uszczęśliwić, są naprawdę tak potrzebne temu światu, jak nic innego. Czyż wobec tego wszystkiego nie należałoby spodziewać się, że cała ludzkość radośnie zgromadzi się pod Jego sztandarem i z okrzykiem wesela obniesie Go po świecie jako swego króla?
Tymczasem cóż się dzieje? Oto Chrystusa Pana spotyka nieraz ten sam los, co owego króla z przypowieści ewangelicznej, o którym poddani mówili: „Nie chcemy, aby ten królował nad nami” (Łk. 19, 14).
Nie dość bowiem, że niezliczone rzesze pogan wciąż jeszcze znajdują się poza owczarnią Chrystusową, nie dość, że żydostwo, islam i buddyzm zawsze walczą z Chrystusem Panem, także w chrześcijańskich krajach Europy w każdym niemal stuleciu powstają wrogowie Imienia Chrystusowego. Oto, odkąd nowo-pogański humanizm wypowiedział walkę Chrystusowi, walkę tę podjął po nim deizm, a prowadzi ją dalej t.z.w oświecenie, wolnomularstwo, obok angielskiego liberalizmu, francuskiego wolterianizmu i antychrześcijańskich tajnych związków w Italii, a następnie materializm, sceptycyzm, agnostycyzm, monizm, demokracja socjalna, spartakizm, bolszewizm. Wszystko to zgodne jest w wołaniu: „Nie chcemy, aby ten królował nad nami!” Żeby zburzyć tron Chrystusów i położyć koniec Jego królestwu, nie żałowano niczego, lecz do roboty tej niszczycielskiej wprzągnięto szkołę i prasę, poezję i prozę, naukę i zgryźliwą krytykę, opinię publiczną i tajną dyplomację, podstęp i gwałt, kłamstwo i oszczerstwo, olśniewającą frazeologię i krzykliwe demonstracje uliczne; nie cofano się nawet przed uwięzieniem namiestników Chrystusowych i biskupów, plądrowaniem i zamykaniem kościołów i szkół, rozpędzaniem Bogu poświęconych osób zakonnych, przed masowym traceniem apostołów Chrystusowych, np. w czasie rewolucji francuskiej i bolszewickiej.
Skutki nie kazały długo na siebie czekać. Miliony wyznawców oderwano od Chrystusa Pana i zamieniono na zaciekłych wrogów. Miejsce wiary chrześcijańskiej miała zająć swoboda działania, zamiast objawienia chrześcijańskiego miało się wierzyć w doświadczenia laboratoryjne, zamiast Ewangelii Chrystusowej ewangelia antychrysta, zamiast moralności chrześcijańskiej miała nastać etyka używania. Życie jednostki, rodzina, małżeństwo, pedagogika, etyka, państwo usunęły się z pod wpływów Chrystusa Pana — a cały ten proces rozwija się wciąż jeszcze i przybiera zastraszające rozmiary.
Nieraz odnosi się wrażenie, jakoby w samem sercu Europy pojawiła się już wielogłowa bestia apokaliptyczna, zamierzająca się do generalnego szturmu na Chrystusa i królestwo Jego.
Nie tajne też są owoce tego oddalania się od Chrystusa Pana. Zamiast jednolitego i zwartego na świat poglądu, jaki nam przyniósł Chrystus Pan, widzimy ogólne rozbicie umysłowe, zwątpienie i beznadziejny sceptycyzm, zamiast pewności i stałości — niepokój i chodzenie po omacku na każdym niemal polu; zamiast odkupienia i wybawienia — poczucie winy i stan głuchej niewoli duchowej i moralnej, która woła o ratunek do nieba; zamiast radosnego uczucia zwycięstwa nad złem, które podziwiamy u uczniów Chrystusowych — niemoc, upadki i bezwładność wobec uderzeń namiętności; zamiast posłuszeństwa — brak wszelkiej karności i duch buntu; zamiast wzajemnej wyrozumiałość i zrozumienia się — iście babilońskie zamieszanie; zamiast zgody i pokoju — walka i rozprężenie wszystkich wiązadeł; zamiast uczucia i błogiej świadomość wreszcie, że przyszłość będzie lepsza, mamy wszyscy niesamowite przeczucie, że idzie ku nam chaos, więc jesteśmy w ciągłym napięciu, w bojaźni, żeby nie po wiedzieć — w rozpaczy.
A ku przepaści zbliża się świat coraz bardziej, i nie umknie jej, jeżeli nie uzna z powrotem Chrystusa swoim królem i nie przywróci Mu wszystkich przynależnych praw, jeżeli Jego Osoby najświętszej nie uczyni przedmiotem ogólnego kultu, a Jego prawa i nauki prawidłem życiowym jednostki i społeczeństwa, łaski zaś Chrystusowej pomocą i podporą we wszystkich walkach; w końcu: jeżeli miłości Chrystusowej nie uczyni podstawą społeczności ludzkiej i szczęścia swego.
Idzie tu zresztą o całość, czyli nie tylko o szczęście, względnie nieszczęście doczesne, lecz o szczęśliwość względnie nieszczęście wieczne. Ten sam bowiem Jezus, który jako król zjawił się na tym świecie, pracował zań i dlań cierpiał i umarł, polecił światu żeby przyjął Jego królowanie i z tem królowaniem liczne przynosił dobrodziejstwa, ten sam Jezus znowu jako król zjawi się na obłokach niebieskich z wielką chwałą i majestatem, aby sądzić ten świat, który Mu się opierał, i aby mu zgotować zasłużone przeznaczenie.
Niechże świat nie mniema, że są to tylko czcze pogróżki. Niechże się nie łudzi fałszywą pewnością siebie z tego powodu, że takiego końca rzeczy własnemi nie ogląda oczyma! Bo właśnie w tem jest dowód, On przyjdzie naprawdę. Albowiem wyraźnie mówi Chrystus: „A jako za dni Noego, tak będzie i z przyjściem Syna człowieczego. Albowiem jako we dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, i nie poznali, aż przyszedł potop, i zabrał wszystkich, tak będzie i przyjście Syna człowieczego. Tedy będą dwa na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawion. Dwie mielące we młynie; Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czujcież tedy, albowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie. A to wiecie, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma przyjść, czułby wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego. Przeto i wy bądźcież gotowi, bo której godziny nie-wiecie, Syn człowieczy przyjdzie” (Mt. 24, 3744).
O tak! Już raz świat był dojrzał do tego, żeby pójść na zatracenie, podobnie jak dzisiaj; już raz Bóg groził sądem i karą; już raz prorok nawoływał do pokuty i upamiętania, i już raz świat wmawiał w siebie, że to nieprawda, że to tylko strachy na Lachy, i nie zdawał sobie sprawy ze straszliwej powagi położenia, i już raz nawiedził go okrutny gniew Boży. „We dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż dawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia, i nie poznali, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i przyjście Syna człowieczego”.
Czy nam wobec takiego stanu rzeczy wolno stać z założonymi rękami? Czy wolno pozwolić, aby i nas także porwała w swoje męty fałszywa owa pewność i zaślepienie? Czy raczej nie należy wydać okrzyku:
Komu życie miłe, na pokład i do wioseł! Ratujmy tonący świat! A jakże go wyratujemy? Do arki Noego wprowadźmy go, którą jest — Kościół Chrystusowy, to Jego królestwo. Tu jeszcze jest nadzieja ratunku, i tylko tu.
Czy jednak naprawdę potrzebna jest aż groźba, żeby nas skłonić, byśmy przystali do Króla naszego, Jezusa Chrystusa?
Wszak miłość Jego to sprawiła, że zstąpił do nas, na te niskości ziemskie. „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał (Jan 3, 16). Czyżbyśmy naprawdę potrafili pozostać obojętnymi i stać na uboczu, gdy patrzymy na Jego miłość, która kazała mu szukać nas i chodzić za nami, aż się Mu skrwawiły nie tylko stopy, lecz samo Serce? A i teraz jeszcze czyż nie zabiega o naszą miłość, gdy pozostaje z nami w Przenajświętszym Sakramencie?
Czyżby zresztą do Chrystusa Pana nie powinna nas zawieść własna nasza nędza? Z tysiąca krwawimy ran, z miliona serc ku niebu wzbija się straszliwy okrzyk, który świadczy, że ludzie są spragnieni światła, szczęścia, treści życia, wybawienia, pokoju. I cały świat jak długi i szeroki rozbrzmiewa pieśnią tęsknoty za utraconą ojczyzną, tęsknoty, przejmującej w swym bólu aż do szpiku kości, bo jest to tęsknota do dawnej czystości, tęsknota do uczucia pewności i spokoju, tęsknota niewolników do wolności i swobody, tęsknota opuszczonego do miłości, tęsknota utrapionego do niebieskiej ciszy, tęsknota syna marnotrawnego do uścisku rodzicielskiego!
Skoro zaś Chrystus przychodzi i chce być lekarzem wszystkich ran, skoro może zaspokoić głód, skoro synowi marnotrawnemu chce umożliwić powrót do domu rodzicielskiego — to czyżby trzeba było dopiero wielu słów, żeby nas przekonać, żeśmy powinni Chrystusa z okrzykiem radości przywitać jako swego Króla?
Skoro zatem świat dzisiejszy w swoim zaślepieniu podnosi opętańczy okrzyk: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami!”, to my przeciwstawmy mu nasze hasło:
W s z y s t k o   o d n o w i ć   w   C h r y s t u s i e! Fragment książki Otto Cohausz T.J.:”Jezus Chrystus Król Świata”, Nakładem O.O. Misjonarzy „Słowa Bożego”,

Górna Grupa 1926r.

   Pełny tekst książki tutaj Cohausz Otto – Jezus Chrystus Król Świata

Źródło: http://www.ak.rumia.pomorskie.pl/index.php?s=17

Komentarzy 60 do “Nie chcemy, aby ten królował nad nami”

 1. cox said

  Chrystus Król Polski to jedny nasz ratunek i nadzieja!!!

  • cox said

   Przypomniało mi się teraz co żydzi powiedzieli Piłatowi, gdy ten ich spytał ,,czyż Króla waszego mam ukrzyżować?”: ,,Nie mamy króla oprócz Cezara!”

  • Pan JEZUS TO JEST PRAWDZIWY POLITYK..TO JEST NASZ KROL POLSKI I SWIATA …INNI SA TYLKO SLUGUSAMI SZATANA.
   IDZICIE WSZYSCY PRECZ CO CZYNICIE NIEPRAWOSC(POLITYCY,WOJSKOWI,POLICJA,BOGACI=WLASCICIELE FABRYK).

 2. Pustelnik said

  OREDZIA NA CZASY OSTATECZNE KTORE WLASNIE NADESZLY fragment.Mistrzu ,pomoz mi prosze ,bo u innych nie ma pokazania nedzy i grzesznosci,a ja odslaniam wszystkie rozmowy.To jest jak spowiedz publiczna.Czy chcesz tego ,zebym zamiescila na samym poczatku to wszysko o klotniach? Tak Agnieszko niech to zostanie.Pokaze ludziom,ze nie potepiam tych ,ktorzy sie kloca,ale tych ,ktorzy sie nie godza .I dzieci lloca sie choc sa niewinne i nieskore do grzechu,a jednak nie potrafia sie gniewac i zaraz zapominaja.To trzymanie urazy w sercu boli Mnie ,a nie spory,ktore zazegnacie zanim zdazea zrobic spustoszenie w waszych reakcjach.

 3. Pustelnik said

  mialo byc relacjach

 4. polak 2010 said

  Króluj nam Chryste !!!!!!!!
  A tak przy okazji .Film Dominika Tarczyńskiego „Kolumbia-świadectwo dla świata” powinien obejrzeć każdy przeciwnik Intronizacji Chrystusa Króla .

 5. Pustelnik said

  OREDZIA NA CZASY OSTATECZNE KTORE WLASNIE NADESZLY .Dziecko moje najmilsze,ty jestes Moim pokarmem.Ja poprzez ciebie rozdaje laski swiatu.Ja jestem Bogiem Milosiernym i poblazliwym dla tych,ktorzy Mnie i Mojego panowania pragna ,dla tych ktorzy chca pelnic Moja Wole.Wobec tych Ja nie okaze Mojego gniewu,ale ilez was jest? Garstka! Pros za swiatem.Pros niech otworzy oczy i poslyszy Moje wolanie i zobaczy Moje znaki jakie daje na swiadectwo tych przyszlych wydarzen.Dziecko ,to jest Czas Milosierdzia.To jest czas laski obficie wylewanej na was .Ja mam Serce pelne milosci i milosci te na was wszystkich wyleje.zanim wroce w gniewie i nie bede juz poblazliwy.Ojcze ukochany ,niech Twoja laska rozlewa sie szeroko,niech nie bedzie jednej duszy ,ktora nie zostalaby skapana w Twoim Milosierdziu,niech kazdy czlowiek,w najodleglejszymzakatku swiata zostanie przytloczony Twoja laska ,aby mogl powstac z martwych i glosic Twoja Wspanialomyslnosc Ojcze ,jesli zechcesz wszyscy bedziemy nawroceni czekali na Ciebie na kolanach Laskawco.Ty wszystko mozesz. Dziecko ,Moje male naiwne dziecko.Ja moge corko ,ale czy nie tlumaczylem ci juz tego .Moge sprawic,zeby Moja laska dotknela kazdej duszy.Moge to sprawic,ale nie moge sprawic,aby dusza otworzyla sie na te laske wbrew jej woli,wbrew jej wolnej woli.Tego nie moge uczynic dziecko.Panie ,ale mozesz dac tyle laski ,zeby dusza byla „stratowana” Twoja miloscia?Tak moge to uczynic,ale dlaczego mialbym tak wiele czynic dla ludzkosci,ktora nic ode mnie nie chce .ktora wcale nie chce Mnie znac?Moje dziecko…Ojcze przeciez to juz koniec ,to juz ostatnie laski prawda?Wiec daj nam wszystkim tyle,ile tylko dusza moze pomiescic,zeby nie peknac,a potem niech juz dusza wybiera ,ale daj nam odczuc Swoja slodycz i prawde .Daj nam prawde zanim wrocisz Ojcze Twoje Milosierdzie nigdy sie nie wyczerpie.Zros nas Twoim Milosierdziem obficie .Ojcze Niebieski.Najlaskawszy Ojcze? Dziecko Moje ,coz mam ci powiedziec.Moja czara goryczy jest juz tak pelna.Moje Serce przepelnia gniewem,a ty wolasz o Milosierdzie? Ojcze poki Twoje Serce nie peknie Bede wolac .Poki nie peknie z bolesci wszystko mozemy wyprosic!Ja nie chce Twojego bolu Ojcze ,ja chce Twojej radosci,chce Cie pocieszyc.Czemu Bog musi cierpiec?Ojcze wysluchaj mnie.Wyslucham cie mala.Ojcze to Ty? Tak dziecino.Posluchaj mnie ,zanim nadejde napelnie jeszcze swiat Moja laska tak ,aby kazdy kto we Mnie uwierzy mogl sie zbawic.Beda znaki na niebie i na ziemi,a wy patrzcie uwaznie.Posluchaj zleje na was ogrom Mojego Milosierdzia.Jednak na tych,ktorzy mimo tego nie usluchaja.Mojego glosu gniewu bedzie jeszcze srozszy.Ale wiecej ludzi powroci do Ciebie Panie?Tak dziecko Moja laska pootwiera wiele serc. Dziekuje Ci Agnieszko ,ze oredujesz za nas ,cierpisz ze blagasz Boga o laski dla nas,pamietaj o nas i naszych krzyzach ,niech aniolowie moi zaniosa podziekowanie za pomoc jaka otrzymalam prosto z nieba..Tak sie zlozylo ,ze jeszcze nie ma tomu 6 i 7 ,ale moze jak Bog pozwoli to w przyszlym tygodniu napisze fragment. z tych tomow

 6. Alaude arvensis said

  Dziś jest 13 ty dzień miesiąca,dzień poświęcony pamięci objawień w Fatimie.
  Wsłuchajmy się w głos Matki Bożej, która wzywa nas, swoje dzieci do modlitwy wynagradzającej Boskiemu Sercu i Jej Niepokalanemu Sercu za wszystkie grzechy, zniewagi,świętokradztwa, którymi te Najświętsze Serca są znieważane.
  Modlitwa wynagradzająca, Komunia święta, Różaniec, oto czego nam dziś potrzeba.
  Nie tylko I soboty ale i 13 ego każdego miesiąca pamiętajmy o Komunii wynagradzającej, o błaganiach w intencji nawrócenia grzeszników. Tak niewiele Matka Boża od nas oczekuje, obiecując w zamian dać wiele.Ileż to już lat powstrzymuje karzące Ramię Boga, gdyby nie Jej Opieka i wszechpośrednictwo to już dawno ten świat zmiotło by z powierzchni ziemi.

  W Miłosierdziu Bożym dane mi było dotknąć łaski, by przedstawić Bogu za pośrednictwem Błogosławionego Jana Pawła II intencje Dobremu Bogu, będą one złożone u Grobu Papieskiego w Watykanie. Wśród intencji, które już są w drodze do Rzymu jest i taka,która obejmuje wszystkich czytelników jak i aktywnie piszących braci i siostry tutaj na tym blogu, aby Jan Paweł II wypraszał nam wszystkim wszelkie potrzebne Łaski.
  „Za wszystkich przyjaciół, ludzi oddanych Bogu i Maryi, których co dnia spotykam na drogach mego życia, aby Pan błogosławił i umacniał nas w czasach próby i ocalił a Aniołowie Stróżowie chronili przed antychrystem i sługami piekła”.

  Wczytując się w różne przekazy nie wpadajmy w panikę i nie zapominajmy o tym, aby z ufnością odpowiadać na wezwanie Matki Bożej. Zachęcam aby dziś szczególnie wziąć udział we Mszach Świętych wynagradzających, pamiętając,że dziś w drugi dzień Zielonych Świąt jest
  Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.Nie jesteśmy sami, Matka czuwa z nami, z Kościołem założonym przez Jej Syna. Przeciwnik chce zrobić wszystko, by zniszczyć to święte dzieło, jakim jest Kościół Święty, jednak jak zapewnia nas Niebieska Mama, schronieni w Niebiańskim Ogrodzie Jej Niepokalanego Serca jesteśmy bezpieczni. Zaufajmy Jej i nie bądźmy głusi na wołanie Jej troskliwego Serca.
  Ave Maria.

 7. Pustelnik said

  Panie,prosze o laski dla tych ktorzy dostana Twoje slowo.Zechcij im poblooslawic,aby mogli odczuc .Twoja milosc i zakochac sie w Tobie.Dziecko oni nie zakochaja sie we Mnie tak od razu.Dusza potrzebuje przygotowanie,aby mogla Mnie ukochac…Panie ,ale przeciez wiele razy dotykales wielkich grzesznikow wielka laska tak,ze od razu wchodzili na droge swietosci.A sw. Pawel? Panie,dotknij tak wielu,wielu niech odkryje co jest ich pragnieniem i przeznaczeniem.Hmm…zostana dotknieci Moja laska jednak jesli ktos nie nawraca sie natychmiast nie oznaczato ,ze nie zostal dotkniety wcale ,tylko ,ze jego dusza potrzebuje czasu aby otworzyc sie calkowicie na Moja laske.Wielkie spustoszenie poczynil szatan w duszach za ktore Mnie prosisz.Panie czym jest szatan i jego spustoszenie wobec Twojego Milosierdzia? Nicoscia .Przeszloscia.On bez Twojej laski nie istnieje.ani zadne jego plany nie moglby sie realizowac gdybys mu nie pozwolil.Tak moje dziecko,ale Ja mu pozwolilem i on porobil wielkie spustoszeenia wsrod Moich owiec,tylko ty wierna trzodo trwasz jeszcze przy mnie i tobie powierzam reszte ludzkosci i jej zbawienie.Ja za wszystkich cierpialem a najbardziej za tych niewdziecznych.Teraz wy modlcie sie ,abym sie zmilowal nad tymi ,ktorzy odeszli ode Mnie i maja zatracone juz dusze tak ze Moja laska nie ma do nich dostepu Panie ,gdybys tylko zechcial krolowac w naszym kraju.Twoja laska rozlalaby sie nawet na tych skamienialych .Nie byloby duszy,ktora zostawilbys bez opieki. Moje dziecko znalazlaby sie dusza tak zuchwala ,ktora ucieklaby przed Moja Miloscia ,ale rzeczywiscie wybawilbym i ochronil Moj lud.Modlcie sie o Moja intronizacje,bo tego pragne dla Siebie i dla was Moje dzieci.To jest wasza droga do Mnie,Krola Swiata. Mistrzu nie ustaniemy w blaganiach. To dobrze .Ublagacie Mnie Moja garstko.Ublagacie Mnie.(…)

 8. Pustelnik said

  OREDZIA NA CZASY OSTATECZNE, KTORE WLASNIE NADESZLY Dziecko obiecalem ci przemowic do kaplana i teraz podyktuje ci slowa dla niego.Agnieszko,nie trwoz sie dziecko,bo on ciebie nie zdradzi.Bedzie atakowany z powodu Mojego dziela jakie jemu powierzylem,ale ciebie nigdy nie odrzuci,bo wie ,ze ty jestes ode Mnie.Choc beda wiele razy atakowac jego wiare ,ty dziecko pozostan mu wierna i nie poddawaj sie.Kaze twoje cierpienie z powodu tego dziela gromadzi laski dla niego i laski te splywaja na kazdego ,kto czyta Moje Slowo poprze ciebie objawione.Nie lekaj sie corko.Badz cicha i pokorna,a Ja jestem z toba.

 9. 3pm said

  „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”.

  (Z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego; (1 Kor 12,3b-7.12-13))

  Króluj Nam Chryste!

 10. Pio9a said

  • Pustelnik said

   Bog tak pokierowal kazaniem ,ze wspolgra z moim wpisem o oredziach Agnieszki .Przyznam sie ,ze od samego poczatku otwieralam ksiazke co do mnie mowi Bog.Tak to prawda Bog przemawia do Agnieszki i nalezy to brac jakby przemawial do nas wszystkich ,bo wszyscy jestesmy grzeszni .Bogu dziekuje za Wielkiego Kaplana.

 11. Pio9a said

 12. Pustelnik said

  Z oredzi Agnieszki.. Moje dziecko,Chrystus wiele razy powtarzal wam jak bardzo upokarza Go wasza niewiara i nieswiadomosc.To wy tworzycie Kosciol Bozy.Jestescie jego czlonkami i to jaki jest Kosciol od was dzieci zalezy.To na was jest teraz pelna odpowiedzialnosc przemiany wewnetrznej Kosciola i powrotu do jego korzeni,ale nie w tym sensie o jakim wam mowia uczeni w pismie. Nie do czasu apostolow,ale do niedawnego czasu poprzedzajacego czas w ktorym szatan zostal wpuszczony na ziemie,aby rozpoczac swoje dzielo zniszczenia Kosciola Bozego.Wszystkie postawy liturgiczne poprzedzajace ten czas byly nabozne i unizone wzgledem Boga. Modernizm w Kosciele Bozym ma na celu zmylenie owieczek Pana ,zeby zatracily wiare w prawdziwosc Sakramentow swietych. Ja wiem ,ze beda wam zarzucali nieposluszenstwo wobec ksiezy,ale Moje dzieci czy i Chrystus nie byl szykanowany dokonujac cudow w szabat\?Rowniez On poprzez Swoje milosierne uczynki sprzeciwial sie prawu. Ale czy milosc nie jest prawem samym w sobie . Zatem dzieci klekajcie na kolana Tylko wasze kolana moga odnowic Kosciol.tylko wasze ofiary moga odnowic Kosciol,tylko wasze ofiary moga odnowic serca tego ludu.Nie bojcie sie .We wszystkich swoich dzialaniach kierujcie sie miloscia do Boga i do ludzi,a nie pobladzicie. Pamietajcie ,ze okazujac szacunek Bogu sluzycie Mu najlepiej.Nowe prawa w Kosciele sa tylko prawami ustawionymi przez czlowieka.Wy musicie pozostac wierni Bogu w swoich sumieniach.Moj sluga ,a wasz papiez wyraznie pokazuje kierunek. Klekajcie dzieci na kolana bo stopien profanacji Boga w dzisiejszch kosciolach jest tak wielki jak nigdy nie byl,prze wszystkie czasy.Wynagradzajcie tp Panu,bo wielkie sa Jego cierpienia zadawane przez najblizsze Mu dusze . Nie bojcie sie I Syn Moj zostal okrzykniety butownikiem i wichrzycielem a czyz nie dzialal tylko z milosci i miloscia sama?Tak i wy dzieci nie bojcie sie swiadczyc o prawdziwej obecnosci Pana w Sakramecie Komuni sw. i klekajcie na kolana tak jak wam Duch Swiety w duszy nakazuje.

  • Tadeusz said

   Pustelnik Proszę podaj zawsze z którego to tomu !
   Wyszło sześć a siódmy jest w przygotowaniu.
   Texty mocne warto do nich wracać ale nie ma z którego to tomu !

 13. Alaude arvensis said

  Ciągle mi w uszach brzmią słowa sprzed kilku laty „jak będzie trzeba, pokażemy Kościołowi pięść.”
  O ludzka naiwności, ilu uwierzyło,że nową twarz mają starzy wyjadacze, Musimy uświadamiać braciom,że nie można spać, trzeba ukazywać zagrożenia.
  Widoczny przykład z przeszłości, mówiący o czołowych osobistościach, co to motorówką komuny płot przeskakiwali,później w Kościele schronienia szukali,w ostateczności czarne owce tam wprowadzili a od prawdziwego Chrystusowego zrobili pełny odwrót, nic nie nauczyło widać ludzi.
  Ów czołowy obywatel, który nawet Papieżowi odmówił zasług w obaleniu komunizmu, twierdząc,że bez pomocy Jana Pawła II sam by to zrobił, tylko,że może trochę dłużej by to trwało,Dziś życzy Palikotowi wygranej, zapominając,że jak ten dojdzie do władzy, to pierwszą rzeczą, jaką uczyni to pozbawi poplecznika swego znaczka z MB, w klapie i wówczas juz nasz „wybawca narodowy” już nie będzie tak ochoczo śpiewał, a może o to chodzi, by ktoś uwolnił Go od tego balastu, jakim zdaje się być pewien symbol, bo mu ciąży za mocno?

  Sytuacja się powtarza, pewien zacny jegomość ze sfer rządowych po wielu latach przypomina sobie,że może za przykładem poprzednika schronić się w Kościele , wziąć ślub kościelny, ukłonić się wilkom, które już dobrze się zainstalowały, przeczekać aż sytuacja dojrzeje i znów pokazać pięść.
  Zabawa z Kościołem zdaje się nie mieć końca, co jeszcze musi się zdarzyć, by ludzie otworzyli oczy, które wciąż trwają na uwięzi? Okres wielkanocny się skończył a wielu z nas trwa niczym w pierwszych dniach po śmierci Pana Jezusa, i choć Pan staje między nami co dnia,wielu nadal nie poznaje,że Pan był z nami, gdy dzień się chylił ku zachodowi,został na noc, pouczył i zdjął opaskę , którą nie wiedzieć czemu nadal zakładamy, jakby nie można było żyć bez niej.
  Oto kolejna układanka w tych klockach, którym walka z Kościołem na imię.

  Ciekawą konkluzję wysuwają przywódcy POprawności politycznej, jak to nie należy atakować Radia Maryja, zatem tradycyjnego Kościoła przed wyborami, a nuż jeszcze jakiś „ciemniak” złapie się na papkę medialną, pt „Miłościwe rządy dla moherów”

  PO obawia się Radia Maryja? Klęska „lex Rydzyk”
  Jak informuje tygodnik „Wprost” zagrożony jest projekt ustawy autorstwa Jana Filipa Libickiego, który miał rozwiązać problem prezentowania na antenie Radia Maryja polityków tylko jednej partii. Pod ustawą nazywaną „lex Rydzyk” nie podpisze się piętnastu posłów, a właśnie tylu potrzeba, aby została ona przyjęta do laski marszałkowskiej. Posłom PO zakazano podpisywania się pod ustawą – dowiedział się „Wprost”.

  W zeszłym tygodniu poparcia dla projektu Libickiego zadeklarował poseł Stefan Niesiołowski (PO). Jednak po spotkaniu władz klubu Platformy postanowiono, że partia nie będzie wchodzić w konflikt ze środowiskiem Radia Maryja tuż przed wyborami.

  Oficjalnym powodem braku poparcia Platformy dla projektu „lex Rydzyk” było to, że ustawa zmienia prawo wyborcze, co tak wcześnie przed wyborami nie powinno mieć miejsca.

  Takiego tłumaczenia nie rozumie Jan Filip Libicki, który zauważa, że po wprowadzeniu tej ustawy można wprowadzić dłuższe vacatio legis i w ten sposób wydłużyć czas do jej wejścia w życie.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-obawia-sie-radia-maryja-kleska-lex-rydzyk,1,4417509,wiadomosc.html

  • cox said

   Czyżby nasze ,,słońce Peru” obawiało się, że może przegrać porardzanymi przez siebie ,,moherowymi beretami”?

  • Pustelnik said

   Reklamujac ta strone jestes dzisiaj wspolwinna grzechu nieczystosci .Mam juz dosyc pornografi rozbieranych panienek .Moje slowa sa ostre ,ale to nie pierwszy artykul z takich stron

   • Promyczek Nadziei said

    Nie zgadzam się z Tobą, podanie informacji z odnośnikiem do onetu w tym przypadku i w takim zabarwieniu nie jest reklamą a od razu czerwonym światełkiem „stop, to strony kłaniające się złemu” Ja jako dziennikarz wchodzę na różne strony na przykład i w życiu – gdybym na tę nie weszła – nie wiedziałabym jaką perfidię POpaprańcy szykują!

   • Alaude arvensis said

    Pustelniku, czy TY oby nie przesadzasz? Wiele osób podaje źródła,często tez onet gdzie piszą o różnych sprawach, nie moja wina,że tam są różne reklamy takie, czy inne, ja podałam źródło wiadomości, ale aby ograniczyć nieufnym wchodzenie,wkleiłam całą wiadomość. Żeby ukazać zło, trzeba się o nim dowiedzieć,
    Jak nie podasz źródła odzywają się głosy aby podawać źródło, jak podasz jesteś oskarżana o grzech.
    To ja już nie wiem jak będzie dobrze.Czekam na rady.

  • Alaude arvensis said

   Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II przybyły dziś do mojej Parafii.
   W czwartek 16 ego dnia miesiąca uroczyste przywitanie, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu a w czasie wieczornej uroczystej Mszy Świętej indywidualne błogosławieństwo relikwiami Naszego Papieża.
   19 ego już kolejna Msza święta za Ojczyznę za przyczyną błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. i również błogosławieństwo indywidualne relikwiami tegoż Orędownika za nami w Niebie.
   Dziękuję Bogu za widoczne znaki błogosławieństwa tej biednej części Polski B, jakaż ona silna Bogiem!

 14. Promyczek Nadziei said

  Ależ to perfidia „rozprawimy się z nimi po wyborach”. Tak jak paligłup który skrył się do kościoła, wcześniej przykładając słownie proboszczowi a w kościele tylko sobie postał jak na pikniku masonów i wyszedł. To była ohyda spustoszenia, która stała w świątyni!
  Czytałam na blogmediach, że ksiądz spod pałacu namienstnikowskiego o paligniocie mówił, że to antychryst się narodził w Polsce.

  • Promyczek Nadziei said

   Ps. mój wpis umieszczony tak sobie dotyczy oczywiscie informacji Alaude arvensis i tych wiadomosci:
   http://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-obawia-sie-radia-maryja-kleska-lex-rydzyk,1,4417509,wiadomosc.html

  • cox said

   Coś jest w tym porównaniu Palikota do antychrysta!

   • Józef Piotr said

    Witaj Cox!

    Palikot to twór wychodowany przez sterowane reformy „ustrojowe'”(nie mylić z rolnymi, chociaż takowe również jako sterowane, są wprowadzane)
    Za Nim , zmutowaną bakterią z „jabola” , na pożywce z wytłoczyn komunizmu , stoi wielkie gremium nianiek i opiekunów, niedoszłych laureatów nagrod „ilicza”,oraz służba samoobrony ferajny rozkradaczy( nie mylić z panem Lepperem)
    Jeśli Palikot jest szyldem ideologi Platformy to czym jest w KRK JE Bp. Pieronek ?
    Czyż nie takim Palikotem Kościoła ?

 15. Pustelnik said

  Wszystko co mialam do przesadzenia to juz w ogrodzie przesadzilam 🙂 .Zdania nie zmienie to jest to samo jakby ktos szukal dobra w piekle .Zlo nalezy w zarodku niszczyc,gdyby nikt nie zagladal to strona nieistnialaby juz dawno .Kto czyta takie strony to demon przyczepia sie do serduszka czyli duch nieczysty pozadania ,ciekawosci itd

  • Promyczek Nadziei said

   Zapewniam Cię, że jako dziennikarka zaglądam na różne strony (tę też mi odradzono, że tu tylko nawiedzeni piszą i tacy, co nie słuchają Kościoła a pod płaszczykiem troski o innych rozsiewają niesprawdzone pseudoorędzia)
   Że ta strona stoi w przeciwieństwie do zatwierdzonej nauki Kościoła i że przemyca się tu herezje.
   Korzystać umiejętnie by wiedzieć nawet, za JAKIE GRZEHY WYNAGRADZAĆ
   A jeśli juz chcemy robić innym rachunek sumienia- to powiem ci że ze zdania „Wszystko co mialam do przesadzenia to juz w ogrodzie przesadzilam” wieje pychą. Bo ja wiem najlepiej – powtarzam, gdybym nie wchodziła na złe strony, nie wiedziałabym co prostować w artykułach i za kogo się modlić oraz za jakie grzechy wynagradzać.
   To, że odwrócisz oczy od sąsiada pedofila, i zakleisz je sobie opaską – to nie spowoduje że on przestanie być pedofilem. Ale jak spojrzysz w jego stronę i w duszy przeżegnasz się i nad nim uczynisz znak Krzyża Św. a w domu włączysz go do dziesiątka Różańca – więcej dobra zdziałasz!

   • Pustelnik said

    Nie mam czasu teraz odpisac ,bo jade do Kosciola na Msze Swieta uwalniania i uzdrawiania nic nie mialam na mysli zlosliwego tylko troske,a ze czatownie tak sie odbiera to ja tez wiem zastanawiam sie ,tylko czy masz zebrane owoce wchodzac na takie strony ,ta wliczjac tez .Pozdrawiam na mojej ulicy jest reklama wrecz golej baby czyli demona

   • Alaude arvensis said

    Promyczku spokojnie,Pustelnik to fajna dziewczyna, pisząc o przesadzaniu miała na myśli taki żart ogrodowy,Ona często pracuje w ogrodzie, kocha roślinki, warzywa, zioła, ja się nie obraziłam, czasem jest fajnie żartem odpowiedzieć. To coś w stylu ładnie wyglądasz-(odp- owszem przez okno:) )
    Ja też wróciłam z krótkiego nabożeństwa Św. Antoniego dla dzieci, teraz już uciekam na Mszę Świętą dla Naszej Fatimskiej Pani,jednocześnie Matki Kościoła.
    Pustelniku, Promyczek tez ma rację,wchodzić i tam czasem trzeba ale pod opieka Anioła Stróża i wybierać to, co dobre dla duszy, niżej ciekawy artykuł z Vox Domini wstawiłam.
    Pozdrawiam wszystkich świątecznie Zapach lilijki Św. Antoniego niech napawa każde mieszkanie i każdą duszę.niech ubogaca czystością i niewinnością czystej liliji.

   • Promyczek Nadziei said

    Pustelniku za to co złe – przepraszam, ja bywam pyszna – mea culpa, a na strony różne dziwne wchodzę, by potem walczyć z informacjami tam zawartymi! Lub z chorymi ideami albo jeszcze z innego zawodowego powodu

  • Alaude arvensis said

   Żeby było jasne wszem i wobec , nie popieram onetów, pejsatów wsi24 mediów i całej reszty polskojęzycznych pseudo mediów, aczkolwiek czasem czerpie wiedzę(czyt inny pogląd) na różne sprawy i stamtąd więc jeśli już i tamte media podają wiadomości, które ujawniają otwartą perfidię przed i po wyborczą, nie widzę nic złego w tym aby przytoczyć te wieści, które pomogą nie jednemu zrozumieć zakamuflowaną grę nieprzyjaciół..Źródła informacji są różne ale cytując je nie znaczy,że je reklamujemy. Oj nie.
   Jako zadośćuczynienie, jeśli popełniłam grzech nieczystości reklamując wiadomość z onetu, podaję fragment artykułu z VOX DOMINI właśnie o mediach.

   Za Vox Domini „G£OS PANA” Pismo ewangelizacyjne nr 1 (124) 2011 ISSN 1232-7492
   http://www.voxdomini.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

   „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
   kiedy czas ten nadejdzie…” (Mk 13,33)

   Nawiązując do Swojego ponownego Przyjścia, Mesjasz zachęca nas do wielkiej czujności, gdyż przewiduje
   trudności, z jakimi spotykać się będą poprzez wieki chrześcijanie a zwłaszcza
   na końcu czasów; pogańskich czasów sprzeciwiających się łasce. W dzisiejszych czasach pewien publiczny fenomen osiągnął olbrzymi i znaczący wymiar o wielu znaczeniach. Mowa tu o wszechobecnym obrazie. Życie każdego zalewa telewizja, Internet, różnorakie media i nikt nie jest w stanie im umknąć. Nawet większość
   pustelników posiada już dziś telefony komórkowe, komputery i inne podobne urządzenia. Już od najmłodszych lat szkolnych korzystamy z wielorakich mediów.
   Tym, co w szczególności przedostaje się wszędzie i nęci umysły, jest OBRAZ.
   Wykorzystywany jest w każdej dziedzinie życia: polityce, informacji, grach, rozrywce; służy różnego rodzaju nauczaniu, itd. Żyjemy w czasach, w których obraz zdobywa moc,równolegle wykorzystywaną przez jednych w dobrym, a przez drugich złym celu. Fakt, iż polityczne zwycięstwa wiążą się coraz bardziej z odpowiednim wykorzystywaniem obrazu nie jest obcy temu, o czym pisze w Księdze Apokalipsy św. Jan: „I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.” (Ap 13,15).Umiłowany uczeń używa w Apokalipsie pięć razy słowa „obraz” (eikôn.gr) w odniesieniu do Bestii. Jasne jest teraz, że Antychryst będzie wielkim użytkownikiem mediów, które sobie podporządkuje. Punkt ten aktualizuje proroctwo Jana na różnych płaszczyznach. Pobudza nas to więc do wzmożonej czujności, tym bardziej, iż wielu jest tych, którzy mieszają w sercach i ludzkich umysłach. W ten oto sposób przeróżne telewizyjne, pseudo historyczne i naukowe audycje podstępnie atakują prawdę historyczną, zawartą w Piśmie Świętym, Kościele. Pewni neorewizjoniści, fałszerze historii usiłują odwrócić prawdę głosząc, iż kłamstwem są proroctwa dotyczące końca czasów zapowiadane przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. Utrzymują, że Jezus i Apostołowie pomylili się, co do zapowiedzi o końcu świata. Według głoszonej przez nich teorii Kościół wyrósł na kłamstwie. Tak, więc przytaczają nieprawdziwe dowody na demoniczne argumenty, w które wierzą osoby niewierzące i nie posiadające wiedzy z zakresu religii. Dla tych wrogów prawdy, Apokalipsa św. Jana przedstawia, w sposób symboliczny, jedynie rzeczywistość ówczesnej epoki. Skoro Apostoł odnosił się do Imperium Rzymskiego i do Cesarza, zatem treść Księgi dotyczy przeszłości i nie ma nic wspólnego z człowiekiem współczesnym. Próbują
   wymazać proroczy wymiar księgi, o którym jednak jasno mówi fragmen Ap 22,18. Ostatnimi czasy, w przekupionych kłamstwem, chciwych mediach mnożą się różnego typu antychrześcijańskie filmy, programy zadające kłam religii. Zasmucający jest fakt, iż nawet ludzie Kościoła, „letni” wierzący i inni wpadają w pułapkę fałszywego światła…. W rzeczywistości jesteśmy świadkami, tego, o czym pisał św.
   Paweł w 2 Tes 2,1-2. Oto dlaczego Bóg przestrzega przed wyborem drogi prowadzącej do kłamstwa, w taki sposób, że potępieni zostaną wszyscy, którzy odwrócą się od prawdy a opowiedzą za złem. Nie oczekujmy zatem od ludzi bezbożnych pochlebnych wypowiedzi na tematy religijne. Na rozmaite błędne i szydercze komentarze do Pisma Świętego, jakie się szerzą, Kościół ma dziś tę samą, co od wieków odpowiedź wspaniałego i pełnego światła uroczystego nauczania. Wszystkie szatańskie cechy przybierają wabiący blask, ale równie łatwo ich go pozbawić, trzeba tylko pozostać wiernym nauczaniu Kościoła. Trzeba poznać Pismo Święte, którego
   udzie bezbożni nie znają. Doszukują się, podobnie jak czynią to członkowie niektórych sekt, tego, co dla nich wygodne, by poprzeć ich zgubne tezy. Kościół jednak, mimo iż pogardzany, nie pozwala się oszukiwać i przyjmuje wymierzone w Niego ciosy z Bożym pokojem. Kościół – Ciało Mistyczne, na wzór Swego Zbawcy, doświadcza Męki i
   zmierza ku zwycięstwu, które zaskoczy cały świat. Wierni Świadkowie Pana! Bóg wybrał nas, abyśmy czuwali oświeceni w tym właśnie czasie, kiedy to świat, okryty ciemnością błędu, ślepo zdąża ku ruinie, jakiej jeszcze nie było. Jako ludzie roztropni bądźmy zawsze czujni w wierze, słuchając uważnie ostrzeżeń z Pisma Świętego: 2 Tm 4,3-4: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą
   znosili, ale według własnych pożądań
   – ponieważ ich uszy świerzbią – będą
   sobie mnożyli nauczycieli. Będą się
   odwracali od słuchania prawdy, a
   obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.”
   2 Tm 2,16: „Unikaj zaś światowej
   gadaniny; albowiem uprawiający ją
   coraz bardziej będą się zbliżać ku
   bezbożności, a ich nauka jak gangrena
   będzie się szerzyć wokoło”.
   2 P 3,3-7: „To przede wszystkim
   wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach
   szydercy pełni szyderstwa, którzy
   będą postępowali według własnych
   żądz i będą mówili: „Gdzie jest obietnica
   Jego przyjścia? Odkąd bowiem
   ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo
   trwa od początku świata”. Nie wiedzą
   bowiem ci, którzy tego pragną, że
   niebo było od dawna i ziemia, która z
   wody i przez wodę zaistniała na słowo
   Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął
   wodą zatopiony. A to samo słowo
   zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię
   jako zachowane dla ognia na dzień
   sądu i zguby bezbożnych ludzi”.
   Kol 2,8 : „Baczcie, aby kto was nie
   zagarnął w niewolę przez tę filozofię
   będącą czczym oszustwem, opartą
   na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach
   świata, a nie na Chrystusie”. (por. Mt
   24,11-13n; Łk 21,8; Flp 3,18-20; Ga
   1,6-9; 2 P 2,1-3 itd.).
   Epoka, w której żyjemy stanowi przełom w historii ludzkości. Przytłoczeni rozmiarem klęsk i niepewnością
   jutra, politycy zjednoczą się masowo na kruchym fundamencie, aby zawierzyć władzę Synowi zagłady mającemu rzekomo uporządkować wszystkie sprawy. W owym czasie Uzurpator ujawni się wszystkim ludziom. Panika powali tych, którzy ostentacyjnie pozwolą Bestii naznaczyć się, aby ze strachu, tchórzostwa, bezbożności… „móc kupić lub sprzedać” (por. Ap 13,17). Bestia wabić będzie całą ziemię i spowoduje zniszczenia nawet w łonie Kościoła doświadczanego wówczas jak nigdy przedtem. Pomimo to wierny Kościół nie przestanie pokornie wzrastać w miłości Boga i prawdzie. Niech więc pozostanie czujny i ostrożny. Człowiek
   czuwający bowiem powinien być szczególnie uważny, według życzenia Pana (por. Mk 13,33). Nie może pozwolić sprowadzić się na wątpliwą drogę, a czystość świętej nauki powinien zachować nietkniętą, naturalną i niezmąconą. Cały Kościół powołany jest do czuwania i rozpoznawania znaków czasu. Cały Kościół powołany jest do uznania już dzisiaj Królowej Pokoju, zanim jeszcze nadejdzie widoczny znak, by przypieczętować sytuację każdego człowieka na ziemi. Ci, którzy się nawrócą i ustrzegą wiary, doświadczać będą wówczas ogromnej radości. Natomiast ludzi odurzonych złem ogarnie ogromny lęk przed losem im zgotowanym. Żyjemy w czasach, w których Bóg daje nam łaskę rozumu, przejrzenia, nawrócenia. Musimy odważnie patrzeć na świat podążający ciemną drogą z powodu odstępstwa od Boga, pychy i zła, które wciąż się szerzy poprzez uchwalanie bezbożnych praw, których jesteśmy świadkami. Żyjemy w czasach, w których powinniśmy opowiedzieć się za Bogiem, Jego Miłością, umiłowaniem prawdy, życia,
   sprawiedliwości i pokoju. Każdy człowiek wezwany jest do tego, aby przyzywać Pocieszyciela, Świętego Ducha poznania i światłości. W Kościele Świętym, przez wiarę, Duch Boży wylewa się w obfitości na tych, którzy Go przyjmują. Po bolesnym czasie rodzenia wszystko się w nim odnowi. Nadejdzie chwila, kiedy Jezus Chrystus królować będzie w sercach i umysłach tych wszystkich, których zbawił Bóg. Bądźmy więc wraz z Maryją ludźmi czuwającymi z wiarą, radością, miłością i nadzieją.

   Jacques Magnan
   Przekład z franc.: Marta Z.
   Za zgodą: EDITIONS DU PARVIS
   STELLA MARIS
   CH-1648 HAUTEVILLE / SUISSE
   Tél.: 0041 (0)26 915 93 93
   Fax: 0041 (0)26 915 93 99
   http://www.parvis.ch

 16. ziarnko prawdy said

  Skazany za antyrzadowy napis.Wyrok jak w PRL.
  http://bibula.com/?p=39313

 17. babcia said

  Miałam trudności aby wejśc na pełny tekst wspomnianej książki. Kliknęłam w napis i nic mi się nie otwierało.Dopiero jak kliknęłam w rysunek/schematyczny obrazek strony, tekst całej książki stał się dostępny. Piszę o tym bo inni, np. w moim wieku, mogą mieć podobne problemy. Książkę(całość) polecam.

 18. Promyczek Nadziei said

  Polecam wam piękną modlitwę – przed chwilą odmówiłam – czuję się cudownie
  http://www.rycerz.franciszkanie.pl/articles.php?article_id=207

  Modlitwa uwolnienia do prywatnego odmawiania – bezcenna!

  Modlitwa uwolnienia
  (do prywatnego odmawiania)
  Panie Jezu Chryste! Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią!Wyznajemy, Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić!
  Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, św. Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.Dlatego w imię + Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nakazujemy wam, złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

  W imię + Jezusa Chrystusa – duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr!
  – duchy nienawiści i przekleństw,
  – duchy męczarni, tortur i zabójstw,
  – duchy zazdrości i zawiści,
  – duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,
  – duchy gniewu i złości,
  – duchy kradzieży i rozboju,
  – duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
  – duchy lenistwa i próżnowania,
  – duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
  – duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
  – duchy letniości, ospałości i apatii,
  – duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
  – duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
  – duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
  – duchy niewiary i braku zaufania,
  – duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
  – duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,
  – duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
  – duchy chorób i nagłych dolegliwości,
  – duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
  – duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii,
  – duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
  – duchy zabijania nie narodzonych i eutanazji,
  – duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,
  – duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia, oddalcie…

  Mocą Jezusa Chrystusa + nakazujemy wam, złe duchy, oddalcie się od naszych rodzin, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!
  Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!
  Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!
  Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!
  Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel! Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!
  Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoją najświętszą wolę! Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!
  Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki! Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i do Ciebie!
  Św. Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!
  Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!
  Panie nasz i Boże, do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci naszej. Amen.

  • Promyczek nadziei said

   A tu dodatek:

   To, co nie podoba się Lucyferowi (z niektórych egzorcyzmów)

   1)Spowiedź… co za głupi wynalazek… Ależ mnie ona boli, jakie mi sprawia katusze… Krew tego waszego fałszywego Boga… jakże mnie miażdży… niszczy mnie… obmywa wasze dusze i zmusza mnie do ucieczki… Ta Krew, ta Krew… jest moją najokrutniejszą karą…

   2) Posiłek, gdzie spożywacie Ciało i Krew tego Ukrzyżowanego, którego ja zabiłem… To tutaj jestem rozbrajany… już nie mam sił do walki… ci, którzy spożywają to Ciało i piją tę Krew, stają się silni przeciwko mnie, stają się nie do pokonania przez moje przebiegłe zasadzki i pokusy, zdają się zupełnie inni, mają szczególne światło i niezwykle bystry umysł… szybko mi się wymykają… oddalają się ode mnie, wyrzucają mnie jak psa… co za smutek, co za ból mieć do czynienia z takimi kanibalami! Ja ich jednak okrutnie prześladuję… a tylu idzie jeść tę Hostię, będąc w grzechu! Ależ jestem zadowolony… co za radość… nienawidzą swojego Boga i Go jedzą… Moje zwycięstwo… zwycięstwo…

   3)Jakże niedorzeczni są ci, którzy wiele godzin tracą dniem i nocą na kolanach, aby adorować ten kawałek chleba ukrytego w tym pudle na ołtarzu tego fałszywego Boga! Jakże mnie denerwują te osoby! Ile cierpienia, ile złości przez te niezrozumiałe adoracje…!

   4) Nienawidzę Różańca… ten zniszczony i wstrętny sprzęt tej Kobiety tam, jest dla mnie jak młotek, który rozbija mi głowę… Jest wymysłem fałszywych chrześcijan, którzy nie są mi posłuszni, przez co idą za tym babskiem…

   5) Największym złem dla mnie w tym czasie są nieustanne obecności (objawienia) tej baby… w całym świecie… we wszystkich narodach objawia się i mnie prześladuje, wydziera mi z rąk tak wiele dusz… tysiące… tysiące…

   6) Jednak tym, co mnie niszczy najbardziej, to ośle posłuszeństwo temu człowiekowi ubranemu na biało, który rozkazuje w imieniu tego fałszywego Odkupiciela i fałszywego waszego zbawiciela… jakie osły… jakie osły…
   (źródło: Ernetti Pellegrino, Pouczenia złego ducha, Kraków 2003)

   http://www.zyrardow.salezjanie.pl/news.php?readmore=397

  • Anastazja said

   Dziękuję, wielkie Bóg zapłać za tę modlitwę.

 19. Promyczek Nadziei said

  NO JAKBYM NIE WCHODZIŁA NA WP I ŁONETY TO BYM TEGO NIE WIEDZIAŁA!!!!

  Kolosalne opóźnienie raportu ws. Smoleńska – czego boi się Miller?
  Raport komisji Jerzego Millera badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej zostanie opublikowany dopiero po wyborach – informuje tygodnik „Newsweek”.

  … Raport to polisa ubezpieczeniowa Millera wobec Tuska – stwierdził jeden z najbliższych współpracowników Millera…..

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Kolosalne-opoznienie-raportu-ws-Smolenska-czego-boi-sie-Miller,wid,13504827,wiadomosc_prasa.html

  Ma ktoś jeszcze wątpliwości jakieś? Dlatego tak PIS i ludzie spod Krzyża są ośmieszani! Szatna zaciera ręce ale niedługo!

 20. Pustelnik said

  Tom 5 z oredzi Agnieszki. Moje dziecko dbam o Ciebie.Ale czy ja moge stac sie tak oddana i bliska Tobie?Mozesz Moje dziecko,mam wielkie plany zwiazane z toba.Jezu czy bedziesz mi jeszcze dawal oredzia dla wszystkich czy juz nie?Oczywiscie ,ze tak ,ale czekam na twoje wyciszenie mala.Dobrze Panie.Wycisze sie z milosci do Ciebie.Czy mozesz sprawic .zeby mocniej Ciebie kochala,tak bardzo tego pragne.Wiem mala to wszystko sie stanie.Dostaniesz laski badz cierpliwa.Ten czas oczyszczenia,choc tak bolesny jest niezbedny,abym mogl cie hojnie obdarowac.Modl sie teraz do Mnie: Ojcze Niebieski kocham Cie ogromnie i milosc moja wypelnia cala moja dusze.Tesknie za Toba i pragne ogladac Twoja swieta Twarz.Spraw o Panie ,abym oczyszczona i uswiecona Twoimi darami mogla poznac Twoje tajemnice i wkroczyc na droge tylko swietym znana.Boze,jestem do Twojej wylacznej dyspozycji.Doswiadczaj mnie wedle Twojej Woli.Wszystko Tobie poswiecam,wszystko Tobie oddaje,bo jestes moim Ojcem i kocham Cie nad zycie .Amen.

 21. Pustelnik said

  Tom 5 z oredzi Agnieszki. Maryjo,Matko moja? Jestem tu. Czy moge pomowic z Toba> Tak ,czekalam ,zeby odpowiedziec na twoje pytania..Matko Boza,powiedz mi prosze,czy dobrze zachowalismy sie na pielgrzymce? Tak Bardzo dobrze.Skoro wrog Kosciola swietego wtargnal do wnetrza Kosciola,nie mozecie byc jemu posluszni i jego woli pelnic.Mozecie rozwazac Moje dzieci ci cieszy Mojego Syna ,a co rani.Postepujcie rozwaznie i bez zlosci,ale Moj Syn w wielu miejscach swiata juz wolal,jak niegodnie jest przyjmowany i odnowa Kosciola musi nastapic poprzez takie dusze,poprzez najmniejsze dusze,ktore ponad wszystko ukochaly Pana.Matko Boza,zarzucaja nam nieposluszenstwo,ale ja nie moge,ja nie jestem w stanie przyjac Mojego Boga na stojaco.Nie chodzi o to czy mnie rani ,ale o to ,ze to jest postawa wywyzszajaca czlowieka wobec Boga.To poniza Boga.Czy ja sie myle?Powiedz mi Matko jak mamy postepowac? .

 22. Pustelnik said

  Tom 5 z oredzi Agnieszki. MODLITWA ZA GRZESZNIKOW. Modl sie tymi slowami :Boze Ojcze Niebieski ,przez Krew Najswietsza Twojego umilowanego Syna Jezusa Chrystusa blagam Cie o milosierdzie dla biednych grzesznikow,ktorych serca pozostaja zamkniete na Twoje wolanie .Otworz ich oczy ,otworz ich serca ,niech przejrza i uslysza ci,co laska Twoja gardza ,co gardza dzielem objawionym maluczkim,a na oltarze wynosza wlasna pyche i madrosc.Niech Twoje blogoslawienstwo skruszy madrych tego swiata ,aby poznali,ze prawdziwa madrosc jest tylko w Bogu w Trojcy Jedynym i Jego dzielach.Amen.

  • Pustelnik said

   Moja mala wielu sie zbawi poprzez to dzielo ,ale wielu nie przyjmie tej laski.Panie ,pragne modlic sie za nich ,abys otworzyl ich na Twoje dzialanie.Czy powiesz mi Panie jak moge im pomoc ,zebys zlitowal sie i obdarzyl ich laska?

 23. Pustelnik said

  Tom 5.Ukochany Mistrzu .Jestem dziecko.Moj Boze,pragne abys wykorzystal mnie calkowicie i bez reszty dla Swoich celow ,dla Twojej intronizacji w Polsce i innych narodach.dla Kosciola Swietego i dla nawrocenia grzesznikow.Wiem Panie ,ze tak malo Ci daje i malo potrafie,ale chce zebys wykorzystal mnie do ostatniej kropli,tak jak Ty wylales za nas ostatnie krople Swojej Przenajswietrzej Krwi.Mala Agnieszko,przyjmuje twoja ofiare ,choc nie wiele wiesz z tegoco cie czeka ,ale ufasz Mi.Mistrzu.Ty wiesz ,kocham Cie ogromnie,ale jestem bardzo slaba.Duch ochoczy ,ale cialo slabe.Pomoz mi Panie,zebym byla lepsza,zebys mial ze mnie wiecej pozytku.Moje dziecko.Moja mala pociecho,kochaj mnie wiecej..Jezu jak mam to zrobic?chce kochac duzo wiecej.Powiem ci .Musisz calkowicie zapomniec o sobie.Bardzo bym chciala Mistrzu.Powiedz mi jeszcze ,jak to zrobic.Czy dasz mi jakies wskazowki,dzieki ktorym uda mi sie o tym stale pamietac? Powiem ci .Pragne,abys oddala Mi wszystkie swoje mysli.Oddaje Ci je Mistrzu.Wes wszystko.Moja mala dziekuje ci .Zalezy Mi jednak ,abys robila to codziennie .Modl sie nastepujacymi slowami: Moj Boski Ojcze ,niczym jestem i nie posiadam niczego ,co nie pochodziloby z Twojej Reki.Prosze Cie pokornie,racz przyjac w ofierze wszystkie mysli,uczynki i slowa,wszystkie radosci i cierpienia duchowe,a takze wszelkie bolesci mojego ciala w intencjach Tobie ,tylko wiadomych.Ja nic nie potrzebuje,bo wszystko mi dajesz zanim odkryje jakikolwiek brak .Moj Ojcze ,niech caly moj dzien i cala moja noc bedzie cichym wychwalaniem Ciebie.Niech kazda modlitwa i kazda praca,kazdy najmniejszy wysilek ciala,czy woli ,czy ducha bedzie poswiecony Tobie o Najwyzszy Boze.Zrodlo mojej wszelkiej radosci i pociechy. Dziekuje Mistrzu .Chcesz abym mowila te modlitwe po obudzeniu sie rano? Tak dziecko.Chwal Mnie i blogoslaw gdy sie obudzisz,bo jesli sie obudzisz,to znaczy ,ze dostalas kolejny dzien na to,aby budowac to na ziemi Moje Krolestwo.Staraj sie zrobic jak najwiecej nie w sensie ilosci.ale w sensie jakosciwykonywanych przez ciebie zadan.

 24. Pustelnik said

  Bartlomieju? Slucham cie? Jest mi tak trudno.Zarzucaja mi ,ze to niezrealizowana milosc,albo opetanie. Aczego sie spodziewalas?Laurow?Wiencow? Droga Pana prowadzi na Golgote.Od wiekow ta sama. ….i ze przepisalam to od Vasuli. Tak ,to bylo do przewidzenia.Dostalyscie ten sam rodzaj laski jednakze w innym nasileniu.Co to znaczy?Czy chcesz mi to wyjasnic Bartlomieju? Tak moge ci troche powiedziec.To znaczy ,ze ona dostala wiecej znakow na potwierdzenie tych oredzi,a takze zostala bardzo dobrze przyjeta w swoim srodowisku.Ty zostalas odrzucona i w swoim srodowisku i w srodowisku koscielnym.. Jeszcze nie.Uprzedzasz fakty. Chcialbym,zeby bylo inaczej ,ale tak sie stanie(….)Agnieszko ,ty jestes wybrana przez Boga.Nie boj sie odrzucenia i opuszczenia.Poklask ludzi jest nic niewarty,a o kaplana sie nie martw,bo ma dosc laski,aby to przetrwac.Ty jednak jestes bardzo slaba i musisz sie wiecej modlic.

 25. Pustelnik said

  Tom 5.Jezu,czy moge Cie spytac o cos? Pytaj. Dlaczego Ty do mnie mowisz tak czule?Uzywasz zdrobnien ,do innych tak nie mowiles,nie az tak.Czy ja sie myle. Nie dziecko,nie mylisz sie.Nie ma objawien,ani oredzi tak czulych,gdzie Bog mowilby tak do czlowieka

 26. Pustelnik said

  Tom 5. Jezu ,Ukochany,byles dzis tak szczesliwy z powodu ksiazki.Jest juz tak blisko.Panie uratujesz tyle dusz poprzez to dzielo.Mistrzu,Rabbuni…. Dziecinko,Ja widze te dusze ,ktore zostana ocalone i radosc Moja na mysl o nich jest wielka,ale widze tez tych ,ktorzy to dzielo zmarnuja,ktorzy nie dostrzegaja tej szansy i Reki Boga do nich wyciagnietej.Wy nie widzicie,ze ja sam was juz lapie w ostatniej chwili.Dusze moje wroccie do mnie.

 27. Pustelnik said

  Tom 5.Dziekuje Ci Wspanialomyslny Stworco.Czy moge spytac o wazna kwestie? Ile czasu po smierci jest na modlitwe za dusze ?Bo wszyscy wiedza ,ze okolo 3 dni ,a ja slyszalam,ze dluzej,ze dluzej ,okoo miesiaca. Moje dziecko wyjasnie ci to ,bo to jest bardzo wazne.Po smierci dusza jest w zawieszeniu.Ma czas ,aby zobaczyc jak zylai sama orzec gdzie powinna sie znalesc.Przez ten czas wszystkie modlitwy sa wysluchiwne i Ja czekam na skruche tej duszy.To trwa okolo 3 dni tak jak powiedzialas,wiec zazwyczaj do czasu pogrzebu.kiedy dusza odchodzi ze swiata.Jednak po tym czasie wyrok o duszy nie musial jeszcze zapasc. Ja w Swoim Milosierdziu czekam jeszcze tych modlitw,ktore moga duszy pomoc choc najbardziej licza sie modlitwy przynoszone mi tuz po smierci danej duszy.to jednak jeszcze przez miesiac przyjmuje modlitwy za nia i te modlitwy moga istotnie wplynac na to gdzie sie dana dusza znajdzie.

  • Pustelnik said

   Tak.Macie czas przez miesiac,ale wiedzcie,ze moj czas nie jest taki jak wasz czas i Ja juz w czasie sadu wiem ile modlitwy wplynie za dana dusze.Ja nie musze czekac miesiaca,aby wydac wyrok o duszy.Ten czas jest dany dla was. Aha. Moje dziecko ,pamietajcie jednak ,ze modlitwy przynoszone Mi tuz po smierci duszy sa dla Mnie najwazniejsze i najsilniejsza jest ich moc,bo wtedy Ja palam Moim sprawiedliwym gniewem wobec duszy i modlitwa za nia moze ten gniew zlagodzic. Wtedy mozecie Mnie bardzo ublagac ,bo wtedy cierpienie jest moje najwieksze,kiedy widze cala niewdziecznosc duszy i ogrom zmarnowanych przez nia lask i potrzebuje wynagrodzenia za jej grzechy.Dlatego wowczas modlac sie koicie Moj bol obmywacie Moje rany i Moj gniew sprawiedliwy na te dusze lzeje. Rozumiem Mistrzu .Po pogrzebie wciaz sluchasz modlitwy ,ale ma ona juz mniejsza zasluge. Tak ,po miesiacu dopiero sytuacja duszy staje sie juz nieodwolalna i nie mozna za nia prosic jesli zostanie potepiona,a jesli trafi do czysca modlitwa za nia bedzie ja powoli z tych mak wydobywac. Czasem szybko jezeli ta dusza duzo modlila sie za zmarlych? Jesli duzo modlila sie za zmarlych to tak ,bo wtedy ma bardzo wielu oredownikow w Niebie i oni bardzo jej dopomagaja

   • Pustelnik said

    Czy X jest zbawiony? Tak .Jest na samym dnie czysca. Ukorzyl sie Panie? Tak.Ukorzyl sie .Dalem mu laske poznania jak bardzo zmarnowal swoje zycie i jak bardzo zmarnowal swoje zycie i jak bardzo Mnie zranil. On wie co by go czekalo,gdyby nie upadl przede Mna .Zplakal dziecko ,a ja ulitowalem sie na jego lzy. Jezu Milosierny Krolu dziekuje Ci ,ze go uratowales. Tak .Modlcie sie ,bo Ja mu juz wasza modlitwe policzylem.Ta dusza bedzie bardzo cierpiala,bo wielkie sa jej grzechy wobec Mnie,ale wobec Mojego Milosierdzia nie moze byc potepiona dusza ,ktora za grzechy zaluje. A on pozalowal Mistrzu? Tak dziecko ,gorzko zaplakal.

 28. Radosław said

  A kto to ten X? Jest podane w tomie czy też X?

 29. Pustelnik said

  Tom 6. Czy chcesz ,zeby ludzie klekali podczas blogoslawienstwa kaplana na koniec Mszy swietej? Tak dziecko.Powiem ci o tym .Pisz. Kiedy kaplan udziela blogoslawienstwa na koniec Mszy sw,.Ja sam jestem w nim obecny i blogoslawie was .To kaplan oddaje Mi swoje cialo,ale Ja posluguje sie nim ,aby wam blogoslawic.Wiec czy jeslibyscie wierzyly dzieci w Moja rzeczywista obecnosc w kaplanie i moc i wartosc blogoslawienstwa nie ukleklybyscie na slowo kaplana? Jezu powiedz mi prosze o tej lasce i mocy blogoslawienstwa,bo nie mamy wszyscy tej swiadomosci,jaka powinnismy miec. Moje dziecko ,wiedz , ze blogoslawienstwo kaplana jest blogoslawienstwem pelnym laski.Poprzez nie otaczam was Moja opieka i opieka Matki Najswietszej.Szatan nie moze wam tyle szkodzic,ile szkodzi duszom ,ktore tego blogoslawienstwa nie przyjmuja ,bo blogoslawiac was ,ochraniam was,jako Moje dzieci .Zly duch staje sie bezbronny i ucieka przed blogoslawienstwem,bowiem odbieram mu wowczas moc nad wami.Wiedzcie ,ze moc tego blogoslawienstwa jest rozna w zaleznosci od waszej wiary i nabozenstwa z jaka przyjmujecie.Nie kazdy dostaje rowno.To od was dzieci zalezy.Ja blogoslawiac ,udzielam wam wszelkiej Mojej laski ,a to ,tylko od was zalezy,ile z tej laski na was splynie . Dziekuje moj Panie.Czy jeszcze cos mozesz mi powiedziec? Tak.Zapisz jeszcze ,ze odbierajac moc diabla uwalniam was poprzez to z wielu dolegliwosci duchowych i fizycznych,ale sila tego uwolnienia od was zalezy.Gdybyscie mialy prawdziwa wiare nie pytalybyscie Mnie o to,bowiem blogoslawienstwo Syna Czlowieczego ma moc nieskonczona,tak jak laska i zasluga Mszy swietej.Zapamietaj to corko i powiedz Moim dzieciom,aby klekaly na kolana ,bo tylko te kolana ugiete i glowy pochylone w wielkiej pokorze,moga wam zjednac Moje serce. str 70

 30. Pustelnik said

  Tom 6.Moje dziecko,nie wymagam od ciebie doskonalosci,ale milosci.Mowilem to juz tobie.Powtarzaj to Moim dzieciom .Ja nie wymagam ,ze przestaniecie byc ludzmi.Ja pragne waszej woli,woli ,ktora zapragnoie .Mnie ukochac.Tego pragne.Wszystko inne ode Mnie zalezy i wszystko inne .Ja stwarzam,ale od was dzieci potrzebuje tego jednego,oddania sie Mojej Woli ,przez co najbardziej mozecie wyrazic swoja milosc i oddanie.Powierzajac Mi wlasnie swoja wole. Moj ukochany Boze,jak dobrze jest czlowiekowi byc Tobie oddanym,kiedy Ty bierzesz wszystkie jego sprawy w swoje rece. Moje dziecko ,doswiadczylas tej opieki,bo Mi zaufalas.Nie balas sie i nie podejmowalas dzialan na wlasna reke.Mnie ta ludzka pycha obraza,kiedy zamiast zaufac Mnie swojemu Ojcu,probuja zalatwiac swoje sprawy bez mojej ingerencji,podczas ,gdy Ja stoje obok i nie zostaje dopuszczony do dzioalania ,mimo ,ze Ja jestem Wszechmogacy i Wszechwioedzacy.Ludzie zapomnieli Kim jestem .Jestem Tym,ktory tworzy i niszczy .Jestem Tym,ktory do zycia powoluje i w pyl obraca.Szczesliwy ten ,kto sie Mojej opiece oddaje i do Mnie ucieka we wszystkich przeciwnosciach i ciezkich doswiadczeniach zycia .Takie dziecko jest Mi najblizsze i troszcze sie o nie szczegolnie Zobacz dziecko ,od kiedy Mi tak zaufalas ubieram cie ,zywie i pocieszam.Tule cie do Siebie i dbam o wszystkie twoje potrzeby.Czy braklo ci czegos ze Mna.?

 31. Pustelnik said

  Tom 6. Poza tym pamietaj Moja mala,ze Moj Syn wlasnie noca przezywal meke osamotnienia i opuszczenia.Nocna modlitwa jest Mi szczegolnie mila i ma wieksza moc wypraszania lask.Tak ? Tak Moje dziecko ,dlatego nocne adoracje sa tak mile Bogu. str28 Moja mala wszystko ci sie uda z Moja pomoca.Dziecko ludzie beda od ciebie wymagac doskonalosci,ale Ja tego od cieboe nie wymagam .Ja chce ,abys Mnie milowala..str31 Kocham cie Moje dziecko .Nie placz,przeciez wiesz jak cie kocham.Nie mysl o tym co mowia ludzie,ale poswiecaj Mi to i unizaj sie.Moje dziecko im wiecej przykrosci ,tym blizej cie przyciagam.str32. Panie ,powiedz mi jeszcze prosze ,czy ten charyzmatykOjciec X z Indi ma laski od Ciebie? Tak.To jest Moj syn .Ja dalem mu moc czynienia cudow.str34. Moje dziecko.slusznie mowisz ,ze Ja Bog wszechmogacy mam wszystko,ale Ja pragne twojej milosci ,pragne zyc w twojej duszy .Nie mam duszy milszej niz ta ,ktora Mnie miluje.str38 Moje dziecko ,wiekszosc tych osob ma widzenia i slyszy glos ,ale nie sa to laski pochodzace ode Mnie .Wielu z tych ludzi nie wie ,czy te zjawiska sa prawdziwe,poniewaz nawet nie szukaja poparcia wsrod kaplanow i sa tak dumni ,zostali wybrani,ze nieuwazaja ,iz kaplan moze im cos powiedziec.Nie sa rowniez gotowi cierpiec dla Mnie,wiec wybieraja droge latwa,a szatan bedzie im mowil rzeczy ,dzieki ktorym zyskaja p[oklask i poparcie ludu.Tak walczy ze Mna i Moim zywym slowem.Moj nieprzyjaciel .Kto ma uszy niechaj slucha.Jezu wiec jesli ktos jest wsluchany w Ciebie ,poslyszy ,ze to nie Ty mowisz .Tak .Moje dziecko.Poslyszy to.str 45 Moje dziecko ,posluchaj Mnie .To codaje ci teraz cierpiec,to sa cierpienia przyziemne.Dam ci cierpiec Moje cierpienia,cierpienia Syna Bozego ,ale najpierw musze cie calkowicie oczyscic z ziemskich pragnien i zadz .Musisz wejsc Moje dziecko wyzej ,ponad te cierpienia ,ktore przezywasz teraz . Moj Boze, pragne tego .Pomoz mi,abym wytrwala na Twojej drodze i nie uciekala przed cierpieniem .Daj mi sile wytrwac.Moje dziecko ,niewiele juz ci tych cierpien pozostalo i dostaniesz inne .Badz cierpliwa i pros mnie ,a uwolnie cie od tego na zawsze,bo Ja pragne uwolnic twoja dusze od tych utrapien ,abys mogla calkowicie oddac sie Mnie.str 47

 32. Pustelnik said

  Czy slyszales ,jaka straszna wojne zapowiedziala Matka Boza Bernadecie z Lourds? Nie …Skad masz takie wiadomosci…?! Swieta Bernadeta przed sama smiercia wyslala papiezowi otrzymane od Maryji tajemnice ,ktore dopiero niedawno zostaly znalezione w archiwum watykanskim.Poczekaj mam to na karteczce,fragment ci przeczytam…O,jest! U progu nowego wieku bedzie obserwowane starcie wyznawcow Mahometa z narodami chrzescijanskimi.W wielkiej bitwie 5 650 000 zolnierzy straci zycie,a bardzo desktrutywna bomba zostanie zrzucona na miasto w Persji.Jednak na koncu znak Krzyza zwyciezy,a wszyscy muzulmanie nawroca sie na chrzescijanstwo.Nastapi wiek pokoju i szczescia,poniewaz wszystkie panstwa zloza swoje arsenaly broni..(to opuszcze…) Wiek XXI nazwany bedzie drugim zlotym wiekiem ludzkosci.I co ty na to…? Niesamowite ! Piec milionow samych zolnierzy ,a coz dopiero ludnosc cywilna…? Persja to przeciez dzisiejszybIran,a ten wrze jak w kotle…Bardzo mozliwe,ze bedzie tam nowa Hiroszima! Ale najwazniejsze ,ze wszystko dobrze sie skonczy.Jednak i tak ma to zwiazek z Polska ? Przeciez Polska nie jest samotna wyspa na mapie swiata,a poza tym nie jest na tyle swieta ,by mogla nie obawiac sie kary .Jezeli przed wojna na nia zaslugiwala ,to coz dopiero dzisiaj?Jako nauczycielka wiem dobrze ,czym zyje teraz przecietna polska rodzina Ja jako katecheta tez…\!I sadzisz ,ze intronizacja Chrystusa moglaby nas uratowac? Nie tylko nas,ale i inne narody.Jestem tego pewna,ze gdyby Haiti i Chile uznaly Pana Jezusa za Krola ,uniknelyby w ostatnich miesiacach tej kary…

 33. Pustelnik said

  Przypuszczam,ze ludzie w stanie Lski uswiecajacej beda przezywac to spotkanie z Bogiem dosc lagodnie,ale biada tym ,ktorzy zobacza w swojej duszy szatana ,a swoje zycie ocenia jako sluzbe jemu!.Moze to byc cos w rodzaju agoni,,zreszta takiego slowa uzywa tez Conchita…. A niewierzacy?Albo wyznawcy innych religi ….? Dlaczego twierdzisz ,ze jezeli nie mieszka w kims Bog,to zaraz musi mieszkac szatan? Slawek czy rty sobie wyobrazasz ,ze moze byc ludzka pusta ,przez nikogo zamieszkana ? Nie ma takiej! Albo Bog albo szatan!”Nie mozecie jednoczesnie ” dwom panom sluzyc ? powiedzial Chrystus . Oczywiscie ,dwoch w jednej duszy i Bog i szatan na pewno nie ,ale czy…tak odrazu po grzechu ciezkim szatan w kim zamieszkuje …?jakos trudno mi w to uwierzyc…. O tak ,nie ma co do tego najmniejszej watpliwosci.Wyobrazam sobie ,ze jednak nieczuje sie tu jeszcze na calego panem ,siedzi jakby w kacie cichy i nprzyczjony i jak pajak zaczyna od snucia najdelikatniejszych ze swoich sieci .”

  • Pustelnik said

   Nic wiec dziwnego,ze Benedykt XVI rozpoczynajac swoj pontyfikat,prosil „Modlcie sie za mnie,zeby mnie wilki nie pozarly”…Wlasnie on bedzie musial przeprowadzic Kosciol przez najwieksza burze Oczyszczenia ,uciekajac na 200 dni z Rzymu po trupach kardynalow(widzial to papiez Pius X,ktorego ojciec byl Polakiem,ks.Bosko i wielu innych -mam ksiazke w ktorej wymieniono kilkanascie osob ,poczynajac od XII wieku) Cieszacy sie darem proroctwa sw.Jan Bosko twierdzi,ze Oczyszczenie bedzie trwalo „400 wschodow slonca” Po powrocie papieza do Rzymu calemu oczyszczonemu swiatu gloszona bedzie Ewangelia,ktorej bedzie on bardzo spragniony.W tym gloszeniu wezma udzial ubodzy i prostaczkowie ,gdyz materialow na kaplanow „szukac sie bedzie wsrod lopat ,plugow ,kilofow i mlotow”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: