Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 14 listopada, 2011

14.11.2011: Litania kłamstw Nowickiej

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 listopada 2011

Po ujawnieniu wyroku Sądu, który uznał za prawdziwe twierdzenie, że Wanda Nowicka jest na liście płac przemysłu aborcyjno-antykoncepcyjnego, Nowicka nie przestaje panicznie “mijać się z prawdą”.

Oto lista niektórych przeinaczeń, manipulacji i ordynarnych kłamstw Wandy Nowickiej na przestrzeni ostatnich dni:

1. Nowicka: nikt nie wystąpił o ujawnienie procesu

Pytana przez dziennikarkę TVN24 dlaczego utajniła postępowanie, Wanda Nowicka powiedziała: “Ja nie domagałam się utajnienia, po prostu go nie ujawniłam. Nikt nie wystąpił o jego ujawnienie, a ja go nie utajniałam.”

Prawda…

“Na pierwszej rozprawie sędzia zapytał Wandę Nowicką, a dokładnie jej pełnomocnika czy zgadza się na jawność procesu. Gdy odpowiedziała negatywnie, sąd polecił opuścić salę rozpraw dwóm osobom, które przyszły na rozprawę w charakterze widzów. Jedną z nich był niżej podpisany, a drugą – asystent jednego z pełnomocników. Kolejne rozprawy na życzenie Wandy Nowickiej toczyły się więc za zamkniętymi drzwiami”relacjonuje Red. Mariusz Majewski, dziennikarz, jeden ze świadków obecnych na sali rozpraw tuż przed ogłoszeniem niejawności rozprawy na życzenie Nowickiej, dn. 13. stycznia 2010r.

Fakt sprzeciwu Nowickiej wobec odtajnienia rozprawy zaproponowanego przez Sędziego i popartego przez Obronę odnotowany jest też w aktach sprawy (przed utajnieniem, a więc w jawnej części procesu). Oczywiście, gdyby Wanda Nowicka ujawniła akta sprawy, wszystko byłoby jasne. Ale nie ujawni. Co prowadzi nas do kolejnego punktu…

2. Nowicka (10. listopada br.): niezwłocznie opublikuję wyrok na stronie Federacji

“Oświadczam ponadto, że aby przeciąć wszelkie dalsze spekulacje na ten temat Federacja niezwłocznie opublikuje uzasadnienie wyroku sądu na stronie internetowej.”
(Oświadczenie Wandy Nowickiej z dn. 10.11.2011)

Prawda…

Minęły 4 dni i nadal czekamy…

3. Nowicka: Sąd nie udowodnił, że finansuje mnie przemysł aborcyjno-antykoncepcyjny, to była tylko metafora

 

“Sąd, mimo, iż nie wykazał, że jestem na liście płac jakiegokolwiek przemysłu uniewinnił p. Najfeld, stwierdził , że była to wypowiedz o charakterze publicystycznym.”
(Oświadczenie Wandy Nowickiej z dnia 10 listopada 2011)

Prawda…

Sąd wykazał ponad wszelką wątpliwość, że producenci narzędzi do aborcji, środków antykoncepcyjnych i poronnych finansowali działalność Nowickiej.

Z ujawnionych w mediach fragmentów uzasadnienia wyroku (podkreślenia – JN):

“Kierowana przez Wandę Nowicką organizacja otrzymywała dotacje od wielu podmiotów, w tym także firmy G… i G… stanowiących część międzynarodowego koncernu farmaceutycznego G… produkującego środki antykoncepcyjne oraz międzynarodowej organizacji pozarządowej IPAS mającej na celu m. in. poprawę dostępności zdrowia reprodukcyjnego, w tym bezpiecznej aborcji oraz zajmującej się produkcją i dystrybucją aspiratorów i kaniuli – przyrządów przeznaczonych do wykonywania zabiegów przerywania ciąży. Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (dalej przywoływana jako “Federacja”) otrzymuje dotacje finansowe na podstawie stosownych umów zawieranych z darczyńcami. Z zapisów księgowych wynika, iż Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymała w okresie od 2004 do 2009 r. od firmy G. kwotę 97 600 złotych a od organizacji IPAS w 2005 r. kwotę 37 003,00 złotych, zaś w 2007 r. w wysokości 138 253,25 złotych
Organizacja IPAS jest producentem m. in. aspiratorów Ipas MV A Plus TM oraz kaniuli Ipas EasyGrip, wykorzystywanych w zabiegach przerywania ciąży.
Firma G… jest producentem tabletek antykoncepcyjnych E… które zażyte w ciągu 72 godzin po stosunku płciowym zapobiegają zajściu w ciążę.
[antykoncepcja poronna „po stosunku” – przyp. JN] Za pieniądze przekazane przez ww. firmę została wydrukowana przez Federację broszura informacyjna dotycząca tego środka.
W Federacji działają osoby z Grupy Edukatorów Seksualnych “Ponton” zajmujących się przeprowadzaniem edukacji seksualnej wśród dzieci i młodzieży, w tym w ramach zajęć udostępniane są materiały edukacyjne wydrukowane przez Federację.”

(…)
[O zeznaniach Wandy Nowickiej]:
“Osoby z grupy młodzieżowej “Ponton” prezentujące stanowisko zgodne z linią Federacji są zapraszane do szkół na zajęcia edukacji seksualnej, gdzie w trakcie spotkań z młodzieżą przedstawiają różne rodzaje antykoncepcji. Działania te, w ocenie zeznającej (Wandy Nowickiej – przyp. JN), nie są inspirowane przez producentów środków antykoncepcyjnych. W ramach prowadzonej działalności są rozdawane broszury, w tym niektóre z nich były finansowane ze środków uzyskanych od Gedeon Richter, przy czym firma ta nie miała mieć wpływu na treść materiałów edukacyjnych.”
(…)
“[Z]daniem sądu, oskarżycielka myli się w ocenie treści wypowiedzi oskarżonej a nadto podaje odmienne niż były rzeczywiste relacje między firmą Gedeon Richter a Federacją a także nie wspomina o darowizanch z IPAS zajmującej się produkcją przyrządów umożliwiających przeprowadzanie zabiegów aborcji.“
(…)
“Z informacji przekazanej przez Federację wynika iż:
– W 2004 r. firma G. wpłaciła na rzecz Federacji kwotę 19 500 zł (budżet Federacji wynosił wówczas 1 261 122 zł);
– W 2005 r. organizacja I. wpłaciła na rzecz Federacji kwotę 37 003 zł a firma G. kwotę 18 000 zł (budżet Federacji wynosił 1 812 768 zł);
– W 2006 r. firma G. wpłaciła na rzecz Federacji kwotę 18 000 zł (budżet Federacji wynosił 787 790 zł);
– W 2007 r. organizacja I. wpłaciła na rzecz Federacji kwotę 138 253 zł a firma G. kwotę 18 000 zł (budżet Federacji wynosił 1 199 100 zł);
– W 2008 i do lutego 2009 firma G. wpłaciła na rzecz Federacji kwotę 24 100 zł (budżet Federacji wynosił 1 034 564 zł);”
W latach 2009-2010 przekazanie pieniędzy przez G. odbywało się na podstawie umów o współpracę i umów darowizny.
Z wpłat dokonanych przez G… sfinansowano m. in.  druk materiałów edukacyjnych dla grup młodzieżowych Ponton zajmujących się m. in. edukacją seksualną w szkołach. Wśród wydrukowanych broszur znajdowała się broszura pt. “antykoncepcja po stosunku” zawierająca opis działania środka antykoncepcyjnego E…, którego producentem jest firma G… Nazwa środka była wielokrotnie przywoływana w broszurze.
Wpłaty dokonane przez G… i I… nie zostały przekazane na wynagrodzenia a na bieżącą (np. opłaty za prąd, taksówki itp.) i statutową (np. druk broszur) działalność Federacji. Część środków z I… została wydatkowana na akcje informacyjno-propagandowe.
Z wpłat dokonanych przez G… w 2008 r. sfinansowano prowadzenie korespondencji w serwisie internetowym Wpadka.pl. W tym zakresie producent środków antykoncepcyjnych składał w ramach działalności PR “zamówienia” obwarowane sankcją zwrotu środków w przypadku niedostarczenia “towaru” i oczekują wystawienia “faktury”. Taka forma współpracy, w ocenie sądu, jest odpowiednia do podmiotów będących w relacji zleceniodawca-zleceniobiorca.”

(…)
“Ze zgromadzonego materiału dowodowego jednoznacznie wynika, że Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny kierowana przez oskarżycielkę prywatną, otrzymywała wielokrotnie dotację od różnych podmiotów, w tym od firmy farmaceutycznej G., producenta środka antykoncepcyjnego (…) oraz od organizacji I., która produkuje i rozpowszechnia narzędzia używane przy zabiegach przerywania ciąży. Nie ulega wątpliwości, iż działalność Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny była finansowana również przez te podmioty. Pieniądze te były przeznaczane na różne cele, m .in. prowadzenie szkoleń, przygotowywanie odpowiednich materiałów, bieżącą działalność organizacji. Środki te wprost nie stanowiły źródeł finansowania wynagrodzenia Wandy Nowickiej, jednakże miały one wpływ na całokształt finansów Federacji i przynajmniej pośrednio wpływały na wynagrodzenie osób zatrudnionych w Federacji chociażby poprzez to, że inne środki nie musiały iść na finansowanie bieżącej działalności a na wynagrodzenia.”

Sąd uniewinnił mnie więc z “dowodu prawdy”, tzn. uznał, że moja wypowiedź jest legalna, bo prawdziwa. Ponadto, Sąd uznał ją za wygłaszaną w obronie społecznie uzasadnionego interesu:

“Przechodząc do oceny prawnokarnej tak ustalonego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż oskarżona Joanna Najfeld swoim zachowaniem nie wyczerpała znamion występku określonego w art. 212 § 2 k.k.”
(…)
“Zgodnie z treścią art. 213 § 2 kk nie popełnia przestępstwa ten kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut o ile dotyczy on osoby pełniącej funkcję publiczną lub służy obronie społecznie uzasadnionego interesu. W ocenie sądu, ww. warunek został spełniony w niniejszej sprawie.“
(…)
“Przepis art. 213 § 2 k.k. stanowi, że nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2 k.k., kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, iż Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymywała dotacje od podmiotów zajmujących się produkcją środków antykoncepcyjnych, promocją antykoncepcji oraz produkcją i dystrybucją przyrządów służących do przerywania ciąży. Zdaniem sądu społecznie uzasadniony interes wymaga, aby opinia publiczna miała dostęp do informacji o źródłach finansowania organizacji pozarządowych zajmujących się interesującą dla szerokich warstw społecznych i budzącą dyskusję i spory tematyką. Jest to szczególnie istotne w świetle dyskusji nad modelem prowadzenia edukacji a więc przekazywania wiedzy osobom młodym, niepełnie ukształtowanym i z reguły nie mającym niezbędnego doświadczenia życiowego oraz krytycyzmu niezbędnego do oceny przekazywanych im informacji. Wypowiedź Joanny Najfeld była o tyle uzasadniona, że krytykowała model edukacji seksualnej, wskazując na zagrożenia płynące z faktu powiązania osób przekazujących wiedzę z podmiotami dla których adresaci tej wiedzy są potencjalnymi klientami. To jak niewiele dzieli informowanie o danych produktach od ich reklamowania czy wręcz promowania pokazują orzeczenia zapadłe w toku postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego znajdujące się w aktach sprawy. Należy zauważyć, że są to pojęcia nieostre a osoby dysponujące sporym doświadczeniem miały problem z odróżnieniem ich zakresów co czyni zasadnym stwierdzenie, że takie rozróżnienie nie jest możliwe przez osoby niedoświadczone, uczniów a tym samym możliwe na tym polu są nadużycia, w tym nielegalna reklama określonych produktów realizowana w ramach procesu nauczania. W tym zakresie wypowiedź oskarżonej niewątpliwie służyła obronie społecznie uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 213 § 2 pkt. 2 kk i pozostaje pod ochroną konstytucyjnego prawa do swobody wypowiedzi, wyrażania ocen i poglądów.”

4. Nowicka: nie ma nic nagannego w byciu finansowanym przez producentów narzędzi do aborcji i środków poronnych

“Oświadczam też, że nie ma nic nagannego, co niektórzy sugerują, w fakcie, że Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny pozyskuje środki na realizację celów statutowych od legalnych instytucji, organizacji, fundacji czy sektora prywatnego.”
(Oświadczenie Wandy Nowickiej z dn. 10 listopada 2011)

Skoro nie ma nic nagannego, to dlaczego Wanda Nowicka w ogóle wytoczyła przeciwko mnie proces karny? Przecież twierdziła w nim właśnie, że moja wypowiedź o jej źródłach finansowania jest nie tylko nieprawdziwa, ale przede wszystkim pomawiająca i obraźliwa, że zarzucam jest coś… nagannego właśnie. Dzisiaj Sąd ustalił, że zarzucałam jej rzeczy prawdziwe, a Wanda Nowicka zmienia zdanie, że to jednak nic nagannego. To po co w ogóle był ten proces?

5. Nowicka: nawet jak dostajemy pieniądze od firm, to one nie wpływają na to, na co za te pieniądze wydajemy

“Dodatkowo wyjaśniam, że Federacja pozyskując środki finansowe na realizację celów statutowych od organizacji międzynarodowych, fundacji, sektora prywatnego czy organizacji mających podobne cele statutowe do naszych, od zawsze kieruje się zasadą, że to my wyznaczamy cele naszej działalności, a nie że ktoś nam wyznacza zadania.”
(Oświadczenie Wandy Nowickiej z dn. 10.11.2011)

Prawda…

Sąd:
“Z wpłat dokonanych przez G… w 2008 r. sfinansowano prowadzenie korespondencji w serwisie internetowym Wpadka.pl. W tym zakresie producent środków antykoncepcyjnych składał w ramach działalności PR “zamówienia” obwarowane sankcją zwrotu środków w przypadku niedostarczenia “towaru” i oczekują wystawienia “faktury”. Taka forma współpracy, w ocenie sądu, jest odpowiednia do podmiotów będących w relacji zleceniodawca-zleceniobiorca.”

6. Nowicka: IPAS jest powszechnie szanowaną organizacją non-profit

“Jednocześnie informuję, że organizacja IPAS, która została wymieniona w uzasadnieniu wyroku jest powszechnie szanowaną organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie śmierciom kobiet z powodu niebezpiecznych aborcji tj. wykonywanych w warunkach nie spełniających standardów medycznych.”

Sąd ustalił, że IPAS jest producentem sprzętu aborcyjnego – aspiratorów (wysysaczy) oraz kaniuli wykorzystywanych do aborcji: “Organizacja IPAS jest producentem m.in. aspiratorów Ipas MV A Plus TM oraz kaniuli Ipas EasyGrip, wykorzystywanych w zabiegach przerywania ciąży.”

Przykładową ulotkę rozdrabniaczy-wysysaczy dzieci w fazie prenatalnej można zobaczyć tu.
“Bezpieczna aborcja”, którą promuje IPAS ma być aborcją z użyciem ich sprzętu. To trochę tak jakby producent strzykawek promował “bezpieczną narkomanię” przy pomocy czystych, nowych strzykawek. W związku ze szczytną ideą “walki z AIDS”, nie nazwałby swojej działalności marketingowej reklamą, tylko działalnością społeczną, a przez to operował w ramach statusu non-profit (przeznaczając zyski “na realizację idei”, która w praktyce jest promocją produktu).

7. Nowicka: Najfeld mnie pomówiła

“W związku z nasilającą się na mnie nagonką wywołaną przez proces , który wytoczyłam pani Joannie Najfeld za pomówienia pod moim adresem oświadczam, że nie byłam i nie jestem na liście płac przemysłu aborcyjnego”

Czy w obliczu wyroku Sądu wolno mówić, że Najfeld “pomówiła” Nowicką? I że to, co ustalił Sąd, nie jest prawdą?

Co dalej?

Wanda Nowicka zapowiedziała rezygnację z funkcji dyrektora w Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. No i co z tego? I tak by musiała to zrobić, przynajmniej oficjalnie. Pojawiły się głosy w jej obronie, że zarzuty dotyczą przeszłości, a więc się nie liczą. Od kiedy to odstępujemy od ścigania przestępstw, bo przestępca zadeklarował, że już właśnie przed chwilą zaprzestał je popełniać?

W państwie prawa prokuratura ma obowiązek wyjaśniać kwestie tak kontrowersyjne jak uzasadnione podejrzenie o nielegalny lobbing osoby tak bardzo publicznej jak poseł, a tym bardziej wicemarszałek Sejmu RP. W świetle ustawy lobbingowej, każdy lobbysta ma obowiązek ujawnić czyje interesy reprezentuje. Wanda Nowicka przez ostatnie lata reprezentowała w polskim parlamencie, a także na arenie międzynarodowej (udział Federacji w procesach przeciw Polsce w ponadpaństwowych trybunałach) tzw. “stronę społeczną”. Czy rzeczywiście? A może była wtedy lobbystą na pasku tych, którzy na aborcji i antykoncepcji zarabiają bezpośrednio? To trzeba wyjaśnić w interesie publicznym.

Prokurator Generalny powinien sprawdzić, czy przez ostatnie lata Nowicka w rzeczywistości nie prowadziła nielegalnego, ukrytego lobbingu, np. wtedy, kiedy postulowała finansowanie środków antykoncepcyjnych z budżetu, wprowadzenie “edukacji seksualnej”, kiedy “informowała” w różnych formach o “dobroczynnych” skutkach antykoncepcji, czy kiedy twierdziła, że reprezentuje “głos kobiet” w sprawie aborcji.

Aktualny stan zainteresowania prokuratury sprawą Nowickiej śledzi portal Rebelya.pl (Zob. Nowe kłopoty Nowickiej. Nielegalny lobbing i konflikt interesów?)

Sprawę podjęła też blogerka Kataryna (Zob. Kataryna: Mój problem z Wandą Nowicką)

Przed nami nowy tydzień, zdominowany przez dyskusję nt. bezpieczeństwa publicznego w kontekście zamieszek w Warszawie 11. listopada. Liczę na to, że sprawa podejrzenia nielegalnego lobbingu Wandy Nowickiej nie straci zainteresowania mediów dominujących.

Wszystkich Państwa, którzy wspierali ten proces modlitwą ośmielam się prosić ponownie o modlitwę – nie tyle za mnie, co o dobre owoce tej sprawy, jakkolwiek się dalej ma potoczyć. O ujawnienie tego co ukryte i o sprawiedliwość.

Po wyroku uniewinniającym zamówiłam w Państwa intencji Mszę Św. Nigdy nie zapomnę ile zawdzięczam Państwa solidarności.

Joanna Najfeld

Posted in Aborcja, Polityka, Prześladowanie Chrześcijan, Warto wiedzieć, Z prasy | Otagowane: , | 22 Komentarze »

Orędzie Maryi do Luz de Maria z 26.10.2011

Posted by Dzieckonmp w dniu 14 listopada 2011

Kochane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

Przyjmujcie Mojego Syna obecnego w Eucharystii. 

Przyjmujcie Mojego Syna obecnego w Eucharystii. 

On jest siłą, pokarmem, odwagą, mądrością.

On jest tym, czego potrzebujecie, aby stawić czoło nadchodzącym chwilom.

 

Jak Ja bym chciała, aby Moje Słowo było bardzo zachęcające, aby mogło podkreślić wielkie cnoty ludzkości i dobrobyt, który na nią czeka!

 

Kochane dzieci, tak nie jest. Nie jest tak, ponieważ człowiek upiera się przy kontynuowaniu, od chwili do chwili, obrażania Mojego Syna, odrzucając Jego wołania; tak bardzo, że mieszacie Go z gumą do żucia w waszej buzi, gdy przyjmujecie Go w Eucharystii. Tak bardzo [Go obrażacie], że kobiety przychodzą przyjmować Mojego Boskiego Syna: Króla Królów i Pana Panów nieprzyzwoicie ubrane.

 

Szczególnie wzywam Moich kapłanów, abyście byli silni w tym aspekcie. Popełniona obraza przeciwko Mojemu Synowi jest większa niż korzyść jaką dziecko otrzymuje, ponieważ jeśli on czy ona byli świadomi tego co przyjmują: Króla Królów i Pana Panów, on czy ona nie przychodziliby nieprzyzwoicie ubrani.

 

Jak bardzo ta Matka chciałaby, by nadchodząca perspektywa była inna!

 

Wielkie mocarstwa nałożyły wielką maskę, aby zwodzić narody, aby zwodzić pokornych… i wzbudzają antychrysta. Jak wiele słyszano o antychryście! A jego macki już od jakiegoś czasu poruszają się szybko pośród was, a wy tego nie dostrzegacie.

 

Nadchodząca perspektywa jest zniechęcająca dla tych, którzy nie mają wiary.

 

Biada letnim, którzy zostaną wypluci z ust Ojca.

 

Biada letnim, którzy są niezdecydowani, którzy nie są świadomi tego co nadchodzi, którzy patrzą na to co nadchodzi z obojętnością i pogardą.

 

Dzieci:

 

Dobro istnieje i zło istnieje. Niebo istnieje. Piekło istnieje, gdzie dusze odczuwają okropną nieobecność Boga. Rozważcie to, proście Ducha Świętego o pomoc, abyście umieli rozróżniać pomiędzy dobrem a złem i wybrali dobro, nawet jeśli musicie płynąć pod prąd. 

 

Przyjmujcie dobro, zmieniajcie wasze życia, wasze zachowania, wasze działania, bądźcie jednością.

 

Musicie być jednością i modlić się za Mojego Wikariusza, Ojca Świętego.

 

Musicie modlić się za Kościół, aby prawdziwie miłował Mojego Syna i wypełniał Słowo Boże.

 

Kochane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

 

Módlcie się za Japonię, ten naród będzie cierpiał.

Módlcie się za Hiszpanię, będzie bardzo cierpieć.

Módlcie się za Chile, znowu będą cierpieć.

 

Zjednoczcie się w jedno serce, na jednej prośbie, na jednej modlitwie przez Różaniec Święty, aby wstawiać się usilnie przed Moim Synem, a siła Ducha Świętego utrzyma was w niezachwianej wierze.

 

Powierzono Mi Ludzi Boga w tych ostatnich chwilach.

Jako Matka, trzymam was pod Moim Macierzyńskim Płaszczem.

Nie gardzę nikim. Zapraszam wszystkich, tylko Mnie proście a będę was chronić, ponieważ szanuję ludzką wolność.

 

Podniosłam rękę, aby wezwać Niebiańskie Zastępy, aby bronić Moje Dzieci, Ludzi Mojego Syna, aby utrzymać was w wierze. Zmiażdżę głowę smoka piekielnego i Ludzie Mojego Syna będą śpiewać tryumf i oddadzą Ziemię jej Stwórcy.

 

Podnieście głosy, dzieci, nie bójcie się, że jest was mało, podnieście głosy, ponieważ pomnożę głosy tej małej trzódki! Pomnożę głosy, tak żeby były słyszane i dusze zbawione.

 

Nie chcę, aby nawet jedno z Moich dzieci zostało stracone, dlatego wstawiam się przed Tronem Trójcy Świętej, aby to co musi nadejść na ludzkość nadeszło teraz.

 

Aby Wielkie Ostrzeżenie przyśpieszyło, aby dusze nawróciły się i żałowały.

 

Dzieci, kocham was, a Mój Głos nie zostanie uciszony.  Będę wzywać Ludzi Boga, aż do ostatniej chwili, będę zachęcać was i prowadzić.

 

Nie bójcie się, nie bójcie się tych, którzy zaprzeczają Słowu Bożemu, nie bójcie się tych, którzy Mnie zaprzeczają, bójcie się utraty waszej duszy, bójcie się utraty życia wiecznego!

 

Pozostańcie w wierze, ponieważ nigdy nie opuszczę Moich dzieci. 

 

Błogosławię was, pozostańcie w pokoju Mojego Syna.

 

Nie traćcie wiary. Jestem z wami. Nie bójcie się, nie bójcie.

 

Wzywajcie Mnie: Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta!… a demony będą uciekać.

 

Mama Maryja

 

Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta

Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta

Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta

Tłumaczył: Radosław

 

Posted in Orędzia Maria de Luz | Otagowane: , , | 24 Komentarze »