Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jak dwoje przyjaciół

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 stycznia 2012


Dziś sprawiło mi wielką radość to że znalazłem na You tube śpiewaną pieśń która była moją ulubioną gdy miałem około 20 lat.
Wtedy nie umiałem , nie wiedziałem jak się modlić aby uzyskać pomoc czy to przed egzaminami czy podejmowaniem jakiś trudnych decyzji.
Byłem trochę samotnikiem i na przerwach w szkole raczej przebywałem gdzieś w oddali a często przed egzaminem szukałem pomocy Bożej. W takich to sytuacjach gdzieś w odosobnieniu w ciągu tych krótkich przerw nuciłem sobie tą i nie tylko tą pieśń z intencją: Boże Ty mi pomożesz. Zresztą nie tylko tą pieśń , często też była to pieśń „Pan kiedy stanął na brzegu”  jak i wiele innych. Ale ta był bardzo ulubiona gdyż  praktycznie do dziś nie znana przez bardzo dużo osób. Tak to modliłem się śpiewem.
Cieszę się że dzisiejsza młodzież zna i śpiewa tą pieśń. Sprawiło mi to niesamowitą radość.  Takie cząstkowe świadectwo pierwszy raz wspomniane.

Jak dwoje przyjaciół

Jak dwoje przyjaciół,

Tak z woli Pana,

Przez życie idę,

Mój Pan i ja,

On mnie rozumie,

Zna troski moje,

Z pełności swojej obdarza mnie.

I wiem, że ta przyjaźń,

Już będzie trwać,

Bo Bóg miłością jest,

Co nie przemija.

Z Nim życie jest piękne,

Pokoju pełne.

On o wszystkim wie,

Więc nie martwię się.

Gdy ludzie zawiodą mnie,

To wiem, że Ojca mam,

On wielką swą mocą,

Ochrania mnie.

Gdy Jego dziecko,

Zasmuci, zlęknie się,

On sprawia, że mija strach,

Nastaje dzień.

I wiem, że ta przyjaźń…


No i koniecznie jeszcze jedna pieśń która ma identyczną historię w moim życiu.

Moje marzenia

1. Moje marzenia wicher gna D e
moje pragnienia wiatr rozwieje, A D
lecz nie odrzuci mej miłości D e
Maryja, w której mam nadzieję. A D
Księżyc diamentem szyby tnie, D e
na zachód lecą ptaki, G D
a w moim sercu jesteś Ty, D e
wkroczyłaś w moje dni. G D A
2. Tak wiele dni przeżyłem z Tobą
i umiem kochać, lepiej żyć,
tylko ten wiatr, co gra w konarach
powie, jak wdzięczny jestem Ci.
Za Twoje Serce pełne łaski,
za bezgraniczną dobroć,
że byłaś zawsze przy mnie blisko,
dziękuję Ci Maryjo!
Księżyc diamentem…

Komentarzy 45 do “Jak dwoje przyjaciół”

 1. Przemysław said

  29 stycznia 2012 r.
  Czwarta Niedziela zwykła
  Pierwsze czytanie: Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka
  Psalm responsoryjny: Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9
  Drugie czytanie: 1 Kor 7,32-35 Małżeństwo i celibat
  Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 16
  Ewangelia: Mk 1,21-28 Jezus naucza jako mający władzę

  PIERWSZE CZYTANIE
  Pwt 18,15-20 Bóg obiecuje zesłać proroka
  Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

  Mojżesz tak przemówił do ludu:
  „Pan Bóg twój wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie, w dniu zgromadzenia: «Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł»”.
  I odrzekł mi Pan: „Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę.
  Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć”.

  Oto Słowo Boże

  PSALM RESPONSORYJNY:
  Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9

  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

  Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
  wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
  Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
  radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

  Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
  zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
  Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

  Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
  „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
  jak na pustyni w dniu Massa,
  gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
  doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

  Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

  DRUGIE CZYTANIE

  1 Kor 7,32-35 Małżeństwo i celibat

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

  Bracia:
  Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.
  Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
  Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

  Oto Słowo Boże

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Mt 4, 16

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
  i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA
  Mk 1,21-28 Jezus naucza jako mający władzę

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
  Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
  A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

  Oto słowo Pańskie

  • Przemysław said

  • Przemysław said

   • Przemysław said

    Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

    Ewangelia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam Jezusa, który w dzień szabatu, naucza w synagodze w Kafarnauum, małe miasto nad jeziorem Galilejskim tam, gdzie mieszkał Piotr i jego brat Andrzej. W swoim nauczaniu, które wzbudza zachwyt ludzi, naśladuje wyzwolenie „człowieka posiadającego ducha nieczystego w. 23, którego rozpoznaje Chrystus ” święty Boga”, czyli Mesjasza.

    Z serdecznym pozdrowieniem zwracam się do Polaków. W tym tygodniu, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzimy dzień życia konsekrowanego. Wdzięczni zakonnikom i zakonnicom za ich posługę modlitwy, działalność apostolską i charytatywną w Kościele, módlmy się o nowe powołania. Niech Duch Święty rozpala w wielu sercach pragnienie całkowitego oddania siebie Chrystusowi w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. Niech Bóg wam błogosławi.

    Pokój i Dobro

 2. Przemysław said

  Mali będą sądzeni z niezwykle wielką łagodnością. A małym można zostać, nawet piastując najwyższe stanowiska i żyjąc bardzo długo. Choćbym umarła, mając 80 lat, choćbym była w Chinach czy gdziekolwiek, czuję to dobrze, umierałabym tak samo mała, jak jestem dzisiaj.

  (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

  • Przemysław said

   Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku

   Śmierć każdego człowieka jest niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalnym doświadczeniem, w którym skupia się i w całej wyrazistości ujawnia doświadczenie mijającego życia. Niemal codziennie spotykała się ze śmiercią święta Teresa z Kalkuty. Dużo o niej opowiadała. ”Parę miesięcy temu wędrowałyśmy po Kalkucie i zebrałyśmy pięć lub sześć osób, które porzucono na ulicy. Były w ciężkim stanie. Dlatego zabrałyśmy tych ludzi do Domu dla Umierających i Opuszczonych. Pomiędzy ludźmi, których zabrałyśmy, była drobniutka staruszka, która z powodu skrajnego wycieńczenia była bliska śmierci. Powiedziałam siostrom: Wy zatroszczcie się o resztę. Ja zaopiekuję się nią sama. Byłam prawie gotowa, by położyć ją do łóżka, kiedy wzięła mnie za rękę, a na jej twarzy pojawił się piękny uśmiech. Powiedziała tylko: Dziękuję i umarła. Zapewniam was, że ona dała mi znacznie więcej, niż ja dałam jej. Ofiarowała mi swoją wdzięczną miłość. Patrzyłam na jej twarz przez parę chwil, pytając samą siebie: co ja bym zrobiła w jej sytuacji? I odpowiedziałam uczciwie: na pewno zrobiłabym wszystko, co bym mogła, żeby zwrócić na siebie uwagę. Krzyczałabym: Jestem głodna! Umieram z pragnienia! Umieram! Ona zaś była tak wdzięczna, tak niesamolubna. Była tak hojna!”.

   Pokój i Dobro

 3. Przemysław said

  o. Andrzej Klimuszko 3/3

  Pokój i Dobro

 4. Poirytowana Istota said

  DROGA KRÓLOWO POKOJU 🙂
  Dwa spostrzeżenia:

  1. W artykule jest błędny tag: dwoje pryaciół czy coś takiego

  2. Fajny był artykuł z tłumaczeniem objawień Gianny „Nieogarnione Miłosierdzie” czy jak to tam było, ale tam chodziło o jej filmik sprzed czasu wizji o 2 słońcach.
  Dlatego droga Królowo Pokoju, czy nie mogłabyś np. jutro zrobic artykułu z treścią cytowaną ze strony opisującej szerzej wizje Gianny? Już kiedyś nawet wkleiłaś pod komentarzami obrazki z tej strony, ale chodzi o to, czy zrobisz artykuł z tekstem z tej strony:

  http://wizjegiannytallone.wjo.pl/komentarze-630843-dwa-slonca-wizje-gianny-tallone.html

  • Poirytowana Istota said

   a i jak już ktoś da mi minusa, to niech powie chociaż za co 🙂

  • Radosław said

   @Poirytowana Istota

   Został przetłumaczony filmik, który podsyłałeś.

   https://dzieckonmp.wordpress.com/2011/12/11/nadchodzi-smutny-czas-oredzie-do-g-lomax-09-12-2011/#comment-51307

   • Poirytowana Istota said

    Radosław, ale czy ty czytasz uważnie? 😉 Przeczytaj jeszcze raz, ze zrozumieniem mój kom nad twoim komem 🙂

    Cieplutko pozdrawiam : )

    • Radosław said

     „ale tam chodziło o jej filmik sprzed czasu wizji o 2 słońcach.”

     Gdzie tam chodziło o jej filmik? Ten filmik, co podsyłałeś do tłumaczenia nie był o dwóch słońcach.

    • Poirytowana Istota said

     Hm, żle zrozumiałeś moje słowa, ale widocznie mogłem lepiej je wyrazic. 🙂

     Otóż, owszem, ten filmik który (nie tyle podsyłałem co podrzuciłem w komie) nie był o 2 słońcach (o 2 słońcach to były inne, nie tłumaczone) a moje słowa „ale tam chodziło o jej filmik sprzed czasu wizji o 2 słońcach.” poprostu stwierdzają, że… …ten filmik jest sprzed czasu wizji o 2 słońcach 🙂

     i właśnie dlatego, napisałem, co następuje:
     „Dlatego droga Królowo Pokoju, czy nie mogłabyś np. jutro zrobic artykułu z treścią cytowaną ze strony opisującej szerzej wizje Gianny? Już kiedyś nawet wkleiłaś pod komentarzami obrazki z tej strony, ale chodzi o to, czy zrobisz artykuł z tekstem z tej strony:

     http://wizjegiannytallone.wjo.pl/komentarze-630843-dwa-slonca-wizje-gianny-tallone.html

     Pozdrawiam milutko! 🙂

    • Radosław said

     Kiedyś wklejałem tutaj tłumaczenie części przekazu.

     Dzieci, przez ostatnie 20 lat często mówiłam o zmianie. Powiedziałam wam, że nie ma czasu na strach, jest tylko czas na zmianę. Musicie teraz wiedzieć, że nie dawno mówiłam o dwóch wschodzących słońcach. Kiedy zobaczycie dwa słońca na horyzoncie wiedzcie, że to czas zmiany, czas nowego początku, o którym mówiłam wam wcześniej. Po tym jak zobaczycie dwa słońca, będzie tylko krótki czas zanim zobaczycie ogromne zmiany w pogodzie. Po tym, jak wiecie, przyjdą większe zmiany.

     Dzieci, Bóg nie stworzył tylko Ziemi. Bóg jest Stwórcą kosmosu, z wieloma galaktykami, orbitami, różnymi gwiazdami i planetami. Bóg jest Stwórcą! Są inne planety takie jak Ziemia, poza waszym zrozumieniem.
     Mogę wam to powiedzieć: Nawet wasze rządy i władze kościelne mają już wiedzę o układach gwiazd i ich wpływie na was. Nie musicie się bać, ale musicie być przygotowani, przede wszystkim duchowo.

     Po krótkim czasie, zobaczycie, że znajduje się inne ciało w waszym układzie słonecznym, przechodzące pomiędzy Ziemią i Słońcem. Doprowadzi to do ogromnego zniszczenia. Około 60-70% populacji świata zginie.
     Spośród tych, którzy przeżyją, 60% z nich może umrzeć z powodu chorób i głodu.

     Modlitwa jest rozwiązaniem! Modlitwa może osłabić wszystko co nadchodzi. Na czele musi stać miłość i jedność, a nie walka o przetrwanie. Ale mogę was zapewnić, że ci na stanowiskach rządowych na całym świecie i władze kościelne wszystko wiedzą.

     http://www.prourladyofemmitsburg.org/latestnews.html

 5. kkk said

  „Reguła 13. Ażeby we wszystkim utrafiać w sedno, trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak to określi Kościół Hierarchiczny. Wierzymy bowiem, że między Chrystusem, Panem naszym; Oblubieńcem, a Kościołem, jego Oblubienicą, jest ten sam Duch, który nami rządzi i kieruje dla zbawienia dusz naszych. Bo tenże sam Duch i Pan nasz, który dał dziesięcioro przykazań, ten sam kieruje i rządzi świętą Matką naszą Kościołem”

  „Reguła 10. Winniśmy być bardziej gotowi do uznawania i pochwalania tak dekretów i zarządzeń, jak i obyczajów naszych przełożonych [niż do ich ganienia]. Bo chociaż niekiedy nie są one lub nie były takie [tj. godne pochwały], to jednak mówienie przeciw nim czy to publicznie w kazaniach, czy w rozmowach z ludźmi prostymi, rodziłoby więcej szemrania i zgorszenia niż pożytku. Lud bowiem oburzałby się na swych przełożonych czy to świeckich, czy duchownych. Ale jeśli powoduje się szkodę krytykując przed ludźmi prostymi przełożonych w ich nieobecności, to może być rzeczą pożyteczną mówić o tych złych obyczajach do tych tylko osób, które mogą temu zaradzić”

  źródło http://www.jezuici.pl/wb/pages/duchowosc/cwiczenie-duchowe.php

  Kiedyś czytałem codziennie tę stronę, od kilku miesięcy już tu nie zaglądam z róznych przyczyn. Polecam wszystkim forumowiczom ww. link do tekstów św. Ignacego Loyola. Pamietam, że na blogu bardzo łatwo były dokonywane oceny Kościoła, szukanie głównie tych złych jego stron. Św. ignacy pisze, że naszym obowiązkiem jest słuchać kościoła a wszelkie zło jakie niewatpliwie w Kościele równiez jest, przedstawiać osobom, które mogą to zło zlikwidować. Dlatego zachecam do szukania dobrych przykladów w Kościole a wszelkie zło bez zbednego rozgłosu zgłaszać do władz Kościoła. Pozdrawiam wszystkich – z modlitwą kkk

  • Bozena said

   Kkk, nie krytykuje, ale jezuici sa jednym z najbardziej wyksztalconych zakonow. Wiesz ze mozna tam zostac ksiedzem dopiero po ukonczeniu 33 lat i po zaliczeniu ekonomii? Jednakze wiedza musi isc w parze z pokora… Przypatrz sie ich histori, ilu z nich wiedza zakryla prawdziwa wiare i szatan zrobil swoje…
   Jest powiedzenie, ze gdzie diabel nie moze to babe posle, a gdzie baba nie moze to jezuita moze… Przepraszam jesli urazilam Twoje uczucia.
   Moj tesc chodzi co niedziele do kosciola jezuitow, ale od dziesiatek lat nie chodzi ni do spowiedzi ni do Komunii sw. Mam jednak nadzieje ze samo chodzenie do kosciola kiedys go nawroci…

   • kkk said

    Nie uraziłaś moich uczuć, kiedyś cytowałem tutaj Św. Jana od Krzyża i też były komentarze, że to było dawno itp. Papież Benedykt XVI mówił „Wystarczy pomyśleć o takich postaciach, jak św. Benedykt, św. Franciszek z Asyżu, św. Teresa z Avila, św. Ignacy Loyola, św. Karol Boromeusz, o założycielach zgromadzeń zakonnych XIX wieku, którzy ożywili i ukierunkowali ruchy społeczne, bądź o świętych naszych czasów – Maksymilianie Kolbem, Edycie Stein, Matce Teresie, Ojcu Pio. Kontemplując te postacie uczymy się, co oznacza „oddawać pokłon” i co znaczy żyć zgodnie z miarą betlejemskiego Dzieciątka, zgodnie z miarą Jezusa Chrystusa i samego Boga. Jak powiedzieliśmy, święci są prawdziwymi reformatorami. Chciałbym to teraz powiedzieć w sposób jeszcze bardziej radykalny: tylko od świętych, tylko od Boga pochodzi prawdziwa rewolucja, decydująca przemiana świata.” żródło czuwanie 20-08-2005 http://www.kerygma.pl/main.php?op=5&go=6&to=41 – skoro obecny Papież wymienia Św. Ignacego Loyola to znaczy, że Jego nauka jest nadal aktualna. Kiedyś mój przełożony mawiał, że „najgorszy ten ptak co na własne gniazdo ….” Przepraszam za to przysłowie, ale moim zdaniem w dzisiejszych czasach gdzie tyle nowych niesprawdzonych teorii trzeba nam przedewszystkim powrócić do Ewnagelii oraz pism wielkich świetych, którzy jednym głosem mówią aby być w łączności z Kościołem zalożonym przez Chrystusa. Na koniec cytat z ww. czuwania

    „Pozwólcie mi dodać jeszcze dwie krótkie myśli. Wielu mówi o Bogu; w imię Boga głosi się także nienawiść i dopuszcza się przemocy. Dlatego ważne jest odkrycie prawdziwego oblicza Boga. Mędrcy ze Wschodu znaleźli je, kiedy upadli na twarz przed Dziecięciem w Betlejem. „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” – powiedział Jezus do Filipa (J 14,9). W Jezusie Chrystusie, który dla nas pozwolił, aby przeszyto Jego serce, w Nim ukazało się prawdziwe oblicze Boga. Pójdziemy za Nim razem z wielkim zastępem tych, którzy nas wyprzedzili. Wówczas podążać będziemy właściwą drogą.

    Oznacza to, że nie tworzymy sobie prywatnego Boga, prywatnego Jezusa, lecz wierzymy i oddajemy pokłon temu Jezusowi, którego ukazuje nam Pismo Święte i który w wielkiej wspólnocie wiernych zwanej Kościołem okazuje się żywy, zawsze z nami a zarazem zawsze przed nami.

    Można bardzo krytykować Kościół. Wiemy o tym i powiedział nam o tym sam Pan: jest on siecią, w której są dobre i złe ryby, polem pszenicy i kąkolu. Papież Jan Paweł II, który w tak wielu błogosławionych i świętych ukazał nam prawdziwe oblicze Kościoła, prosił też o wybaczenie tego, co w ciągu dziejów, z powodu czynów i słów ludzi Kościoła, wydarzyło się złego. W ten sposób ukazał też nam nasze prawdziwe oblicze i wezwał nas, byśmy ze wszystkimi naszymi ułomnościami i słabościami szli w pochodzie świętych, zapoczątkowanym przez Mędrców ze Wschodu”

 6. Jerzy said

  To co podnosi na duchu!
  Kochani i drodzy czytelnicy spieszę się aby podzielić się z Wami też dobrymi wieściami zresztą sami osądźcie.
  Cytuje wypowiedz internauty na Wirtualnej Polsce: „A słyszeliście o kryzysie w Islandii?? A wiecie jak to się zakończyło…?? NAJWIĘKSZA TAJEMNICA MEDIALNA XXI WIEKU- ISLANDIA Islandczycy sprawili, że rząd, który aprobował pod dyktando ś… rozwiń całośćwiatowej finansjery zubożyć islandzki naród zgodnie ze scenariuszem aktualnie „przerabianym” przez Grecję podał się w komplecie do dymisji! Główne banki w Islandii zostały znacjonalizowane i mieszkańcy zdecydowali jednogłośnie zadeklarować niewypłacalność długu, który został zaciągnięty przez prywatne banki w Wielkiej Brytanii i Holandii. Doprowadzono też do powołania Zgromadzenia Narodowego w celu ponownego spisania konstytucji. I to wszystko w pokojowy sposób. To prawdziwa rewolucja przeciw władzy, która doprowadziła Islandię do aktualnego załamania. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego te wydarzenia nie zostały szeroko nagłośnione? Odpowiedź na to pytanie prowadzi do kolejnego pytania: Co by się stało, gdyby reszta europejskich narodów wzięła przykład z Islandii? Oto krótka chronologia faktów: Wrzesień 2008 roku: nacjonalizacja najważniejszego banku w Islandii, Glitnir Banku, w wyniku czego giełda zawiesza swoje działanie i zostaje ogłoszone bankructwo kraju. Styczeń 2009 roku: protesty mieszkańców przed parlamentem powodują dymisję premiera Geira Haarde oraz całego socjaldemokratycznego rządu, a następnie przedterminowe wybory. Sytuacja ekonomiczna wciąż jest zła i parlament przedstawia ustawę, która ma prywatnym długiem prywatnych banków (wobec brytyjskich i holenderskich banków) wynoszącym 3,5 miliarda euro obarczyć islandzkie rodziny na 15 lat ze stopą procentową 5,5 procent. W odpowiedzi na to następuje drugi etap pokojowej rewolucji. Początek 2010 roku: mieszkańcy zajmują ponownie place i ulice, żądając ogłoszenia referendum w powyższej sprawie. Luty 2010 roku: prezydent Olafur Grimsson wetuje proponowaną przez parlament ustawę i ogłasza ogólnonarodowe referendum, w którym 93 procent głosujących opowiada się za niespłacaniem tego długu. W międzyczasie rząd zarządził sądowe dochodzenia mające ustalić winnych doprowadzenia do zaistniałego kryzysu. Zostają wydane pierwsze nakazy aresztowania bankowców, którzy przezornie odpowiednio wcześniej uciekli z Islandii. W tym kryzysowym momencie zostaje powołane zgromadzenie mające spisać nową konstytucję uwzględniającą nauki z dopiero co „przerobionej lekcji”. W tym celu zostaje wybranych 25 obywateli wolnych od przynależności partyjnej spośród 522, którzy stawili się na głosowanie (kryterium wyboru tej „25%u2033 – poza nieposiadaniem żadnej książeczki partyjnej – była pełnoletniość oraz przedstawienie 30 podpisów popierających ich osób). Ta nowa rada konstytucyjna rozpoczęła w lutym pracę, która ma się zakończyć przedstawieniem i poddaniem pod głosowanie w najbliższych wyborach przygotowanej przez nią „Magna Carty”. Czy ktoś słyszał o tym wszystkim w europejskich środkach przekazu? Czy widzieliśmy, choćby jedno zdjęcie z tych wydarzeń w którymkolwiek programie telewizyjnym? Oczywiście – NIE! W ten oto sposób Islandczycy dali lekcję bezpośredniej demokracji oraz niezależności narodowej i monetarnej całej Europie pokojowo sprzeciwiając się Systemowi. Minimum tego, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, co się stało, i uczynić z tego „legendę” przekazywaną z ust do ust. Póki co wciąż mamy możliwość obejścia manipulacji medialno informacyjnej służącej interesom ekonomicznym banków i wielkich ponadnarodowych korporacji. Nie straćmy tej szansy i informujmy o tym innych, aby w przyszłości móc podjąć podobne działania, jeśli zajdzie taka…”

 7. Bozena said

  Dzieckonmp, mnie te melodie takze przynosza cieple wspomnienia…
  w ubieglym roku (byl to sierpien) po dlugim okresie nie chodzenia do kosciola, raz bedac na niedzielnym spacerze zmusilam sie by wejsc do kosciola, wlasnie zaczynala sie Msza sw. Wyobraz sobie ze podczas Komunii Sw zaspiewano „Barke”, a ze bylo to w jez. hiszpanskim, tak uderzylo mi to w serce, ze sie rozryczalam jak bobr. I od wtedy wlasnie co niedziele chodze do kosciola na Msze Sw.
  Tez jest to czastka mojego swiadectwa…

 8. Starszy Jerzy said

  Jak wielu Przyjaciół!
  Sprowokowany wspomnieniami admina pozwolę podzielić się z Wami, tak na gorąco wrażeniami z wczorajszego wieczoru. Parafrazując tytuł napiszę: „ JAK WIELU PRZYJACIÓŁ ..” spotkało się na jubileuszowej zbiórce w harcówce. Okazją do spotkania była 55 rocznica reaktywowania drużyny harcerskiej Błękitnej XIV działającej przy I Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na jubileuszową zbiórkę stawiło się ponad 30 starych baranów i drugie tyle umundurowanej młodzieży, pokolenia naszych wnuków.
  Cieszyliśmy się sobą, wspominając stare dzieje. Wszystkich nas łączyła nie tylko harcerska piosenka, ale wdzięczność w stosunku do Chrzana i Wacia za bezinteresowny wkład ich pracy w nasze wychowanie. Nie byli naszymi szkolnymi nauczycielami, ale byli naszymi wychowawcami. Ludźmi godnymi naśladowania. Wychowawca to ktoś inny niż nauczyciel. Nauczyciel może mówić prawdę i może uczyć nieprawdy. Wychowawca natomiast MUSI BYĆ WIARYGODNY.
  Naszych druhów cechowała wiarygodność. Potwierdzili to swoim dalszym życiem. Ponad 50 lat wierni ideałom, wierni przysiędze harcerskiej, którą kiedyś w młodości złożyli. Ludzie na których można polegać. Przyjaciele do których po półwieczu z radością serca zwracamy się tak jak w latach naszej młodości „Druhu”. Po imieniu zwracamy się do wielu osób, ale do nich: Chrzana i Wacia powiedzieć „Druhu”, to znacznie więcej jakby powiedzieć „kolego”, czy „przyjacielu”, to nieomal jak „czcigodny”.
  Zakończę słowami jednego z nas, prof. dr.hab. Michała Umbreita który wczorajszy rozkaz powitalny zakończył słowami:

  Druhu Szczepowy !
  – to Ty zorganizowałeś „panie bracie cholerka” całą naszą „Wiaruchnę” i reaktywowałeś działający do dzisiaj Szczep Błękitnej 14-tki !
  – wyszkoliłeś nas pod każdym względem:
  – wpoiłeś nam wielki patriotyzm,
  – nauczyłeś nas być ludźmi honoru niezależnie od układów politycznych, majątkowych i innych,
  – pilnowałeś nas, aby żyć zgodnie z prawem harcerskim – abyśmy nie pili i nie palili ( osobiście do dzisiaj tego przestrzegam ! )
  – nauczyłeś nas, że być harcerzem – to być prawym i serdecznym PRZYJACIELEM na którym można zawsze polegać,
  Te wszystkie dobre cechy można by jeszcze długo wyliczać. Jedno jest pewne, że nauczyliśmy się również tego, że gdy jesteśmy w Poznaniu, lub na końcu Świata i spotkamy kogoś z „Marcinka”, a tym bardziej z Błękitnej 14-tki, to żeby nie wiem co się działo – dobrego czy złego – to jesteśmy natychmiast przyjaciółmi i mamy obowiązek sobie pomagać!
  Drogi Jurku, Drogi Druhu Szczepowy !
  Dziękujemy Ci, za nasze szczęśliwe – harcerskie lata, a teraz mając już siwiznę na głowach, chylimy je przed Tobą i składamy Ci wyrazy szacunku i poważania, za to wszystko coś dla nas, dla harcerstwa i Ojczyzny zrobił!

  Całość baczność !!!!

  Czuwaj ! Spocznij!

  Kończę słowami jakie przed momentem padły w TVP-1, w ramach niedzielnego południowego programu religijnego na temat ewangelizowania młodych. Słowa: „żyj tak, aby Twoje życie było świadectwem wiary”. Słowa papieża Benedykta XVI wypowiedziane do o. Jana Góry (być może przytoczyłem je niedokładnie).
  Myślę, że tych 30 młodych nastoletnich harcerzy mogło się wczoraj naocznie przekonać, że słowa „żyj tak, aby Twoje życie było świadectwem wierności ideałom harcerskim” poświadczone świadectwem życiem życia 30 starych dziadków było dla nich wczoraj najlepszą lekcją wychowawczą.

 9. Kier said

  http://losyziemi.pl/japonia-gwaltownie-wzrasta-aktywnosc-sejsmiczna-tokio-zagrozone-wielkim-trzesieniem-ziemi/

  http://losyziemi.pl/polska-zblizaja-sie-bardzo-duze-mrozy/

  http://losyziemi.pl/

 10. bzyk said

  ogloszenia ks.Natanka z wczoraj posluchajcie i rozsylajcie wszystkim

  http://www.tv-pustelnia.pl/av/2012-01-28_ogloszenia_przestancie_sie_bac.wmv

  • bzyk said

   Bronek daj na pierwsza strone to juz musi dotrzec do ludzi.

  • Kasia said

   Wczoraj ogladalam telewizje , mialam napisac bezposrednio o tym ale nie wiedzialam gdzie, w czasie modlitwy o uwolnienie Ks. Natanek i mowil ,,W Imie Jezusa Chrystusa ,, wymienial po dwa uzaleznienia, A wszyscy ktorzy tam byli odpowiadali ,,odalcie sie od Nas od Naszych Braci i Siostr,,W pewnym momencie 2 razy bylo slychac wrzask diabla.Wszyscy zgromadzeni kleczeli . Wczoraj bez zaklocen mozna bylo uczestniczyc we Mszy Sw.Bez problemu odbieralam ja w Afryce. Bogu niech beda dzieki za takiego Kaplana, ktory bardzo cierpi bo widzi co naprawde sie dzieje w Polsce to dotyczy calego swiata.Boze prowadz Go , chron i strzez przed zlem ktore chce go zniszczyc bo pokazuje ze zlo istnieje, Matenko okryji Go swoim Plaszczem i miej Go w Swej Opiece. Kroluj Nam Chryste

   • Dzieckonmp said

    Pozdrawiamy Polonię w Afryce przez Ciebie Kasiu. Jaką temperaturę macie bo u nas minus 15.

    • Kasia said

     Mamy teraz 23 na plus i nadchodzi burza bo zaczyna grzmic. Dziekuje za pozdrowienia i pozdrawiam wszystkich czytelnikow bloga. Roznice czasowa mamy tylko 1 godzine u nas 15,45
     Kroluj Nam Chryste

 11. Tadeusz said

  I mamy rewelacje abp Józefa Michalika !

  Tron dla Chrystusa?
  – Ci, którzy korzystają z posługi duszpasterskiej ks. Natanka, promują rozłam w Kościele i utwierdzają tego biednego kapłana w błędzie. Przez to grzeszą – o ruchu intronizacji Chrystusa, o dialogu z niewierzącymi i o nowym parlamencie mówi przewodniczący KEP abp Józef Michalik w rozmowie z ks. Henrykiem Zielińskim.

  A o Lefebrystach mówi tak – -„Oni w praktyce nie uznają ciągłości w tradycji i nauczania Kościoła. ” !!!

  całość tu – http://www.idziemy.com.pl/religia/tron-dla-chrystusa-/1/

  • Pokręć said

   A miałem o abp. Michaliku dobre zdanie.
   Można tylko przypomnieć „bodajbyś był zimny albo gorący”… Resztę jego Ekscelencja zna na pewno lepiej ode mnie.

  • kkk said

   O nauczaniu Księdza Natanka wypowiedział się również negatywnie cały Episkopat, więc uważam, że dalsze komentowanie sprawy Ks. Natanka, nie przynosi dobrych owoców – wręcz przeciwnie – coraz bardziej podważany jest autorytet Kościoła Katolickiego, założonego przez Pana Jezusa! (komu najbardziej zależy na osłabieniu mocnego Kościoła w Polsce?) – pomódlmy się o jedność Kościoła.

   • Dzieckonmp said

    Nie cały Episkopat tylko Rada, a to jest może 10 % Episkopatu.

    • kkk said

     Ok nie cały episkopat ale Rada Stała, która „może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji”

     „Rada zwraca uwagę, że Msze św. sprawowane przez ks. Natanka są świętokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – nieważne. „Osoby współpracujące z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (…) popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty. Warunkiem natomiast otrzymania rozgrzeszenia jest odstąpienie od wspierania rozłamu w Kościele i gotowość naprawienia wyrządzonego zła” – piszą biskupi”

     Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski tworzą z urzędu: przewodniczący KEP abp Józef Michalik, zastępca przewodniczącego KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Józef Kowalczyk, metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. Z wyboru członkami Rady Stałej KEP są: abp Andrzej Dzięga, abp Sławoj Leszek Głódź, abp Marian Gołębiewski, bp Edward Dajczak, bp Kazimierz Ryczan, bp Andrzej Suski i biskup pomocniczy Marek Jędraszewski. (Po wejściu bp. Polaka do Rady Stałej z urzędu, w gremium tym jest jeszcze jedno miejsce dla biskupa pomocniczego; biskupi wybiorą go w marcu br.)

     Rozdział III RADA STAŁA KEP

     Art. 22. Radę Stałą tworzą: − Przewodniczący Konferencji; − Zastępca Przewodniczącego; − Prymas Polski; − Kardynałowie kierujący diecezjami; − Sekretarz Generalny; − sześciu Biskupów diecezjalnych i dwóch Biskupów pomocniczych wybranych przez Zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wyboru na drugą kadencję.

     Art. 23. Rada Stała: − przygotowuje sprawy na Zebrania plenarne i Rady biskupów diecezjalnych; − czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji i Rady biskupów diecezjalnych; − koordynuje prace Konferencji; − może zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych, zgodnie z opinią, przynajmniej domniemaną, członków Konferencji.

     Art. 24. Radę zwołuje Przewodniczący Konferencji.

     Art. 25. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

     Komentarz jest zbędny

 12. KRYSTYNA said

 13. Passiflora said

  http://www.fronda.pl/news/czytaj/tytul/protesty_przeciwko_acta_nie_dla_katolikow_18653/

 14. Wojtek said

  Mam do Was prośbę. Czy moglibyście zgłaszać na faceboku, że ten użytkownik ma nieodpowiednie, obrażające uczucia chrześcijan zdjęcie w swoim profilu. Mowa o tym użytkowniku: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003238167513

 15. cox said

  Zaraz, zaraz. Piszesz, że to orędzie jest z e Stycznia tego roku, a potem na dole jest napisane, że na stronie Echa pojawiło się to w Listopadzie ubiegłego roku. Czy to jest literówka, czy też przytoczyłeś/aś zbiór orędzi?

 16. Jan M. said

  Piosenki bardzo ładne, ja chciałem tylko zapytać jaki
  to rodzaj kościoła, w którym wykonywana była
  pierwsza piosenka ?

  • Dzieckonmp said

   Ja nie wiem jaki rodzaj kościoła. Ja szukałem tylko tej konkretnej pieśni żeby móc przedstawić melodię i jest tylko ten jeden filmik.

   • Jan M. said

    Zapytałem , bo na końcu filmiku z tą pierwszą piosenką są
    odnośniki do innych filmów i tam jest taki jeden
    film z tego kościoła akuratnie. Na tym filmie jeden ksiądz
    amerykański bardzo krzyczy na kazaniu.
    Że ksiądz amerykański bardzo krzyczy, to oni tak mają,
    ale że tłumacz na polski też tak bardzo krzyczy to ja już
    tego nie rozumiem, dlatego zapytałem co to rodzaj
    kościoła.
    A piosenka ładna i głębokie niesie treści, chociaż
    ta druga piosenka o Najświętszej Maryi Pannie
    jeszcze bardziej się mi podoba .

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: