Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Kazanie sprzed ponad 50 lat mówiące o Chrystusie Królu i potrzebie zjednoczenia się pod Jego sztandarem

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 lutego 2012


Bóg jest zakazany w Karcie Narodów Zjednoczonych

Nic dziwnego, że ONZ stała się wieżą Babel

W 1945 roku przedstawiciele 52 krajów, którzy zebrali się, żeby utworzyć Organizację Narodów Zjednoczonych, zgodzili się, że: „imię Boga musi być usunięte z postanowień i kontekstu Karty Narodów Zjednoczonych.” Nie powinniśmy się więc dziwić, że w 2002 r. jesteśmy w przededniu ateistycznego rządu światowego, który będzie żądał od nas wyrzeczenia się naszej chrześcijańskiej wiary, akceptacji promowanych występków i pogardy dla chrześcijańskich wartości. Prezentujemy poniżej homilię ojca Pelletiera, dominikanina, wygłoszoną w 1961 r. w święto Chrystusa Króla.

Ojciec Pelletier, O.P.

Chrystus jest naszym największym Królem, przed i nieskończenie ponad każdym innym, z niezaprzeczalną, najwyższą i niezniszczalną władzą. Nikt nie może pozbawić Go Jego suwerenności. Odziedziczył ją po Swoim Ojcu Niebieskim, a ponadto zdobył ją przez Swoje Odkupienie. Żadna władza nie może usunąć Go z Jego tronu: On sam jest Władzą, Wszechmogący, który ma władzę życia i śmierci istot żyjących: władzę rozkazywania, władzę rządzenia, władzę ustanawiania prawa, władzę sądzenia, władzę nagradzania i karania.

Cały materialny i duchowy kosmos został stworzony przez Niego i dla Niego. Wszystkie stworzenia żyją przez Niego i dla Niego. Jeden moment Jego nieuwagi, gdyby to było możliwe, wystarczyłby, żeby zmieść za jednym zamachem i w jednym momencie cały wszechświat, włączając miliardy wszystkich gwiazd i planet. Jest to coś, czego nie da się zrobić przy pomocy najbardziej fantastycznej superbomby wymyślonej przez największego ludzkiego geniusza.

„Któż jak Bóg?”, wykrzyknął Święty Michał Archanioł podczas swojej bitwy przeciwko zbuntowanym aniołom. „Kto może porównywać się z Chrystusem Królem?”, muszą wykrzyknąć dziś katolicy całego świata w odpowiedzi na wyzwania bezbożników. On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

Oto dlaczego Chrystus musi królować w nas, nad nami i poprzez każdego z nas: to jest Jego prawo…

Tylko ustanowienie królestwa Chrystusa w różnych sektorach społeczeństwa może gwarantować jego zbawienie z materialnego i duchowego punktu widzenia jak również na polu doczesnym i nadprzyrodzonym. Wydarzenia, które mają dziś miejsce w całym świecie, pokazują nam, że niemożliwe jest zbawienie jednostek, rodzin, narodów, krajów, kontynentów, rządów i poddanych bez osobistej interwencji Chrystusa Króla i bez wzięcia pod uwagę wymagań moralnych, które Jego panowanie zakłada. W przeciwnym razie najbliższa przyszłość przyniesie nam z pewnością całkowite i ostateczne fiasko…

Najbardziej spostrzegawczym umysłom wydaje się obecnie, że żyjemy teraz w czasach apokaliptycznych, które oznaczają koniec świata: ci najbardziej klarownie myślący geniusze, odnoszą wrażenie, że Najwyższy Mistrz, z którym coraz mniej się liczymy, pozostawił, by tak rzec, ludzkość na łasce bezbożnych komunistów w odwecie za zdradę Jego ludzi, tak jak w przeszłości Bóg pozostawił Żydów, Swój lud wybrany, który stał się niewierny, na łasce ich wrogów, jako sposób na ich poprawę.

Świat w grzechu śmiertelnym

W 1945 r. prezydent amerykański, w celu zastąpienia dawnej Ligi Narodów, podjął inicjatywę utworzenia nowego międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem byłoby ustanowienie i utrzymywanie pokoju na świecie. Pięćdziesiąt dwa kraje, [w tym Polska – red.], postanowiły wziąć udział w tej inicjatywie i wysłały swoich delegatów do San Francisco, żeby założyć tam Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Lecz z inicjatywy bezbożnej Rosji (rządzonej wtedy przez komunistów), która już oszukała aliantów w Jałcie i Poczdamie; z inicjatywy bezbożnej Rosji, która była na tyle tyrańska i cyniczna, że wypędziła Boga z serc i umysłów jej narodów, rodzin i domów, która już wówczas rządziła przy pomocy gróźb, terroru i prześladowań, która opróżniała tabernakula, zdejmowała krzyże, burzyła dzwonnice, zamykała kościoły, zabraniała jakichkolwiek praktyk religijnych, zamykała w więzieniach lub zamęczała sługi Boże; z inicjatywy bezbożnej Rosji, która już wówczas z wściekłą furią niszczyła wszystko, co mogło przypominać istnienie Boga, inne kraje reprezentowane w San Francisco przez swoich delegatów, zgodziły się, że imię Boga musi być usunięte z postanowień i kontekstu Karty Narodów Zjednoczonych. Zauważcie: ONZ miała zamiar umocnić pokój między narodami na całym świecie.

Co więcej bezbożna Rosja otrzymała przywilej weta, co pozwala jej trzymać w swoim potrzasku i rękach inne kraje sygnatariuszy, jak udowodniły to późniejsze wydarzenia.

Co do innych krajów, był to nie tylko niewiarygodnie dziwaczny błąd w ocenie, niewymowne szaleństwo, ale także monstrualne przestępstwo całkowitego i oficjalnego odstępstwa od wiary, ponieważ znaczyło to definitywne odrzucenie Boga. Nikt wtedy nie protestował za wyjątkiem głowy kościoła katolickiego, zdającego sobie sprawę z ogromu zbłądzenia, zaślepienia i jednocześnie najbardziej ohydnej hańby – zbrodni obrazy Bożego Majestatu.

Ponieważ obywatele kraju stoją po stronie swojej głowy państwa, gdyż to oni wynieśli go do władzy i uczynili swoim reprezentantem, więc bezwzględnym następstwem tego jest to, że stali się oni zdecydowanie winni i odpowiedzialni za przestępstwo swojego lidera, jeżeli publicznie się go nie zaparli.

Ilość krajów w ONZ wzrosła z 52 do około 100 [191 w roku 2002], ale nie było jeszcze żadnego publicznego zaparcia się zbrodni odstępstwa od wiary, popełnionej przez założycieli ONZ. Rezultat, który jest znanym faktem i niezaprzeczalną rzeczywistością to to, że cały świat jest teraz w stanie grzechu ciężkiego, w stanie zerwania z Bogiem, ponieważ się Go zaparł.

Konsekwencje

Czy więc powinno nas dziwić, że Bóg się odsunął i pozostawił rządy swoim własnym osądom i w ich błędach? Czy powinno nas dziwić, że ONZ stała się super wieżą Babel ze swoją olbrzymią gmatwaniną języków i coraz bardziej groteskową komedią? Czy powinniśmy się dziwić, że ONZ osiągnęła tylko nikłe rezultaty od czasu jej założenia, rezultaty, które są krótkotrwałe i przy okazji złudne, mimo niezliczonej ilości dyplomatów, polityków, ekonomistów i socjologów, wybranych ze względu na wysokie kwalifikacje i pomimo wielkich sum poświęconych na utrzymanie pokoju? …

Czego powinniśmy się dziś obawiać najbardziej, to nie tyle bomby atomowej, którą grożą nam obecni bezbożni liderzy, ile sprawiedliwości Najwyższego Króla, którego karzące ramię nie oszczędzi żadnego z Jego zdradzieckich uczniów, którzy zapierają się Go w praktyce, w swoim prywatnym i publicznym życiu i którzy przez swoje ukryte lub doskonale znane odstępstwo od wiary stoją po stronie zwycięstwa tego, który chciał się porównać z Bogiem i który uczynił się liderem bezbożnych.

Książę tego świata, według słów użytych przez Jezusa i pod jego prawdziwym imieniem – Lucyfer, który nie porzucił jeszcze swojego „ambitnego” planu przywłaszczenia sobie władzy Chrystusa Króla, ma do swojej dyspozycji legiony czartów dla swych przedsięwzięć. I w tej falandze czartów lidera bezbożników, najbardziej niebezpieczni i szkodliwi są, według mnie, nie ci, którzy publicznie obnoszą się ze swoją bezbożnością. Czy nie są to ci letni, obojętni, niepraktykujący, katolicy tylko z nazwy, zdradzieccy, fałszywi, udający katolicy z podwójnym sumieniem i podwójnym życiem, bezwstydnie eksploatujący masy ludzkie, wykonujący bardziej pracę szatana i podkopujący coraz bardziej królowanie Chrystusa? To On powiedział: „Nikt nie może służyć dwóm panom.” Nikt nie może okazywać postawy neutralnej.

Konkludując więc, jeżeli kiedyś jakaś superbomba zmiecie ludzkość z powierzchni ziemi za przyzwoleniem Boga, czy nie będzie to przede wszystkim miękkość, tchórzostwo, zdrada fałszywych uczniów Chrystusa Króla, które to sprowokują?

W czym jest nadzieja?

Ale na szczęście nie wszystko jest już nieodwracalnie stracone. Jest jeszcze nadzieja na pokój i zbawienie dla ludzi i narodów, które wyznają wiarę w Chrystusa, ponieważ jest to wciąż rozwiązanie.

Ciężkie choroby wymagają radykalnych środków. Jedynym sposobem uleczenia tej groźnej sytuacji obecnego świata jest dla tak zwanych narodów chrześcijańskich ich połączenie się w uroczystym akcie proklamacji światowego królestwa Chrystusa i zaciągnięcie się pod Jego sztandar w obronie Jego praw i nauki.

Musimy bezwzględnie postawić Chrystusa przeciwko bezbożnikom, przez praktykowanie Jego ewangelicznego przesłania, szczególnie sprawiedliwości i chrześcijańskiego miłosierdzia. Gdy wszyscy chrześcijanie, a szczególnie katolicy, połączą się ze swoim Najwyższym Panem, ustanowią potężną i bezpieczną siłę, która skruszy domniemaną potęgę kolosa o glinianych nogach, jakim jest Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agencje. (Obecnie również Unia Europejska.)

Ojciec Pelletier, O.P.

Źródło: Dwumiesięcznik MICHAEL Journal Edycja Polska Nr 19, październik-listopad-grudzień 2002 : 1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0, Kanada.

http://www.michael.org.pl

Komentarzy 71 do “Kazanie sprzed ponad 50 lat mówiące o Chrystusie Królu i potrzebie zjednoczenia się pod Jego sztandarem”

 1. kaci said

  Radio ZET- dzisiaj podało, ze potomkowie Niemców chcą zwrotu Pomorza Zachodniego wiosną będą z samolotów rozrzucać ulotki na polskie miasta…

  z sieci..z.forum wp.
  Obudźmy się, to jest ratunek dla kraju i Polaków.
  Weryfikacja Konstytucji RP. Nie potrzeba nam w tej chwili ani urzędu prezydenta, ani senatu, ani tak ogromnego sejmu, najwyżej 60 posłów ale za to najwyższej klasy wykształconych specjalistów, a nie prymitywnych polityków.
  Wprowadzenie okręgów jednomandatowych. Likwidacja powiatów. Cofnięcie dotacji dla partii rządzących. Wprowadzenie pełnej odpowiedzialności i likwidacja bezkarności decydentów za ich wszelkie poczynania w produkcji tysięcy gniotów ustawowych we wszystkich urzędach państwowych.
  Zatrudnienie w administracji państwowej na wszystkich szczeblach urzędowych tylko i wyłącznie prawdziwych specjalistów a nie cwaniaków i miernot, przypadkowych nawiedzonych oszołomów, dotujących ogromnymi miliardami, administratorów obcego państwa.
  Zlikwidowanie parlamentarzystom immunitetu, wszelkich przywilejów, limuzyny, mieszkania, nielimitowane rozmowy telefoniczne, lecznictwo, podróże, zniżki bankowe oraz usługi i przywileje dla ich rodzin. Funkcja parlamentarzysty powinna być szczególnym wyróżnieniem, służbą prawdziwych patriotów i fachowców dla dobra kraju i godnego życia jego obywateli, a nie korytem dla egoistycznych, materialistycznych miernot. Zmniejszenie ich uposażenie do najniższej krajowej, bo syty nie czuje głodnego. Zlikwidować diety dla radnych na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, które rodzą patologię bo dotuje się tylko i wyłącznie koryto nie zważając na to, jakiego pasożyta się pasie. Zostaną za to tylko ludzie najwartościowsi, którym na sercu leży Polska a nie prywata.
  Wprowadzenie jawnej, pełnej kontroli finansowej nad faktycznymi wydatkami każdego ministerstwa i każdego urzędu w samorządowej jednostce organizacyjnej. Będzie wiadomo ile i na co idą nasze pieniądze.
  Natychmiastowe rozwiązanie konkordatu. Wprowadzenie całkowitego rozdziału państwa od kościoła.
  Zakaz patologicznego finansowania jakichkolwiek grup wyznaniowych pieniędzmi wszystkich podatników. Rozliczenie komisji majątkowej.
  Reorganizacja kilkunastu deficytowych molochów państwowych z karuzelowymi, żenującymi prezesami, oraz likwidacja IPN, KRRiTV i innych dzikich tworów wysysających pieniądze z budżetu państwa.
  Natychmiast znieść wszelkie przywileje grupom pseudo uprzywilejowanym, których ostatnio namnożyło się w Polsce dzięki różnym układom politycznym. Te zaoszczędzone ogromne pieniądze natychmiast przeznaczyć na największy skarb narodu, na nasze dzieci, na ich godną przyszłość.
  Priorytetem rządzących powinna być pełna dotacja dla żłobków, przedszkoli i szkół. Najważniejsza dla naszych dzieci powinna być profilaktyka służby zdrowia już na etapie szkoły podstawowej, rozwój psychofizyczny młodzieży, przystosowanie do roli jednostki w społeczeństwie obywatelskim, pełne szkolenie informatyczne oraz laboratoria języków obcych już od najmłodszych lat.
  Dość już tego obecnego, dzikiego, egoistycznego, złodziejskiego i patologicznego systemu uprawiania tej samej polityki upodlania Polaków, przez prymitywne grupy trzymające władzę. Dość traktowania Polski przez pseudo politykierów jakby to był ich prywatny folwark, całkowicie nie licząc się z oczekiwaniami społeczeństwa.
  Polska ma duży potencjał intelektualny, jest pięknym krajem, tylko od lat zarządzana przez cwaniaków i przez przypadkowe miernoty, które nic nie robią dla dobra kraju i godnego życia Polaków.
  (Obecnie nie widzę nic konstruktywnego dla Polski w poczynaniach Żondowych przydupasów i okolicznych satelitów*-D O Ś Ć!)

  • Zbyszko said

   IPN jest bardzo ważne. Bo jak zniszczysz pamięc to narazisz nas na przezywanie tego jeszcze raz. Chodzi tylko o to by IPN pełnił funkcję dokumentacji ANTYPOLONIZMU. UB, SB to przecież nic innego jak tylko czystej postaci antypolonizm

  • Dawid said

   Oni se mogą..No co najwyżej ulotki rozrzucić heh 🙂

   • wawrzyniec said

    A kto jest wlascicielem ONZ.Davide Rockefeller. Ziemia na ktorej sie znajduje gmach ONZ.Jest wlasnoscia Davida Rockefellera.I niema sie co dziwic ze tam Jezusa CHrystusa nieakceptuja ..Rockefeller jest zydem a oni Jezusa nieuznaja
    tylko (szatana)..Dla tego NWO nastaje..A nowymi ukrzyzowanymi beda Katolichy (wszyscy chrzescijanie).

 2. KRYSTYNA said

  „O Jezusie, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoje panowanie zostanie uznane na ziemi.”

  • halina said

   Utwierdżmy sie w przekonaniu ,że CHRYSTUS JEST KRÓLEM CAŁEGO ŚWIATA i nośmy to w naszych sercach ,że jest i naszym KRÓLEM I ZBAWCĄ niezależnie od tego czy w naszym kraju dojdzie do Intronizacji Chrystusa Króla ,polecajmy te intencję Jego Najświętszej Matce KRÓLOWEJ POLSKI.

 3. adrian said

  Pamiętacie te słowa???

  • aga said

   Dzisiaj patrząc na twarz D. Tuska przeszło mi przez myśl, że ten człowiek jest zahipnotyzowany, on nie mówi jak racjonalny człowiek tylko jakby był sterowany.Wygłasza nonsensy z takim przekonaniem, że aż zdumiewające to jest. Czy tego chcemy czy nie, wiele od niego w Polsce zależy, więc ja zamierzam się za tego człowieka pomodlić, by słowami jakiegoś dobrego człowieka, ktoś do niego dotarł zawczasu

 4. 302 said

  • Malaga said

   wspaniałe świadectwo

  • Przemysław said

   Czy przyjęcie chrztu to wstąpienie we wspólnotę Kościoła?
   Czy zdejmowanie Krzyża to wymysł muzułmanów nie tylko na zachodzie?
   Czy tak ma wyglądać ustawiona kpina z chrześcijan jako chłopców do bicia?
   Zastanawia mnie ta fabuła po co ma służyć muzułmanom którzy to oglądają?

   Pokók i Dobro

   • Zbyszko said

    Przemysław, ogladaj ze zrozumieniem. Ta „fabuła” z całą pewnością ma służyc… nie tylko muzułmanom. Nie widzisz tam cudu nawrócenia?

   • Przemysław said

    Czy talk show to miejsce aby zwodzić pod przykrywką wiary w Jezusa muzumanów by przyjeli Jego pod postacią antychrysta człowieka?

    Pokój i Dobro

    • słońce said

     mnie ten program się zupełnie nie podoba i ta cała rozmowa jest „bardzo dziwna”…….ja tam(przepraszam bardzo) Ducha Bożego nie „widzę”…wybaczcie……

 5. KRYSTYNA said

  http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/02/10/umozliwiamy-umieszczanie-swoich-intencji-w-grocie-w-lourdes-na-swiatowy-dzien-chorego/

  Umożliwiamy umieszczanie intencji w Grocie w Lourdes na Światowy Dzień Chorego

  Opublikowano 10 Luty 2012

  Webcam na Grotę w Lourdes http://fr.lourdes-france.org/tv-lourdes/

  Jutro, tj 11 lutego o godz 17.00-18.00 odbędzie się Procesja Eucharystyczna i Adoracja
  Zaproszenie do umieszczenia naszych intencji w Grocie w Lourdes

  http://www.lourdes-france.org/index.php?contexte=en&id=499

  1.podaj swój adres mailowy,
  2.wpisz intencję,
  3.wpisz wynik dodawania (aby forma była ważna)
  4.wyślij, klikając na słowo „submit”

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 6. Edit said

  Mam pytanie odnosnie nowenny pompejanskiej. Czy wszystkie czesci odmawia sie w jednej intencji czy kazdy rozaniec mozna odmawiac w innej intencji?

  • KRYSTYNA said

   Różaniec – NOWENNA POMPEJAŃSKA

   Jest najsilniejszą drogą modlitwy do Maryi.

   Najświętsza Panna Pompejańska raczyła po kilka razy pouczać swoich czcicieli, co mają czynić, aby mogli odebrać łaski na których im zależało.

   I tak znany jest fakt ukazania się Matki Bożej nieuleczalnie chorej z Neapolu p. Fortunatynie Agrelli (lat 21), do której powiedziała: „Każdym razem, gdy chcesz uzyskać ode mnie jakąś łaskę, odpraw na cześć moją trzy nowenny błagalne, odmawiając 15 tajemnic mojego Różańca, a potem odpraw 3 nowenny dziękczynne”. Fortunatyna Agrelli została cudownie uzdrowiona. Był to początek nabożeństwa, które polegało na odmawianiu całego Różańca Świętego przez 54 dni, zwanego „Nowenną nie do odparcia”. Obraz Matki Boskiej w dolinie pompejańskiej słynie cudami i łaskami od roku 1876. W roku 1890 nastąpiło uroczyste uznanie cudów zdziałanych za przyczyną Matki Boskiej Pompejańskiej przez papieża Leona XIII. Twórcą bazyliki, dzieł i nowego miasta Pompei jest bł. Bartolo Longo (bł. Bartłomiej Longo), który ukochał Maryję synowska miłością i rozpowszechnił do niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego.

   Do tej pory nie znany jest fakt, aby choć jedna osoba nie została obdarzona łaskami o które prosi po odmówieniu z wiarą tej Nowenny Pompejańskiej.

   Jak odprawiać Nowennę Pompejańską – rady praktyczne.

   1. Dzień, w którym rozpoczynamy Nowennę Pompejańską zaznaczamy w kalendarzu.

   2. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia przez te 54 dni odmawiamy dawne trzy części Różańca Świętego (Radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać cztery części – z tajemnicami światła.

   3. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części Różańca Św. Wymieniamy najpierw intencje (krótko i zwięźle i tylko jedna intencję), a następnie mówimy: „ten Różaniec odmawiam na Twoja cześć Królowo Różańca Świętego”.

   4. Przez 27 dni (3 x 9dni) odmawiamy tak zwaną część błagalną Nowenny Pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części Różańca Św. odmawiamy następująca modlitwę:

   „Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach nie gardź prośba moją o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez Święty Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla twej świątyni w Pompei wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

   5. Przez pozostałe 27 dni odmawiamy tak zwaną część dziękczynną Nowenny Pompejańskiej (3 nowenny dziękczynne), po ukończeniu każdej z trzech części Różańca Świętego odmawiamy następującą modlitwę:

   „Cóż Ci dać mogę o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie – ile mi sił starczy będę rozszerzać cześć Twoją o Dziewico Różańca Świętego w Pompei, bo gdy Twej pomocy wezwałam/em, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś; o ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby niegodni tak jak i ja – grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobrą, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.”

   6. Niezależnie od modlitw końcowych, zapisanych w punktach 4 i 5 niniejszych „Rad praktycznych” każdą z trzech części Różańca Św. (np. chwalebną) kończymy – bezpośrednio po jej odmówieniu – 3-krotnym westchnieniem do Matki Bożej: „ KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI”.

   Ksiądz Prymas kard. Stefan Wyszyński tak napisał o Różańcu Św. „Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu” Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami tym co usłyszałam na temat tej Nowenny Pompejańskiej.

   Jest to bardzo skuteczna NOWENNA!!!

   Aspekt wytrwałości w modlitwie jest częścią Nowenny. Nowenna Pompejańska wymaga 54 kolejnych dni, aby była ukończona.

   Jeżeli nie jesteś w pełni zdecydowany na otrzymanie tego o co prosisz w Nowennie, prawdopodobnie nie podołasz modlitwie przez pełne 54 dni pod rząd.

   Zamierzeniem Nowenny jest głównie wykorzystanie aspektu wytrwałości w modlitwie, aby otrzymać prezent jakiego potrzebujemy.

   Pojedyncza modlitwa jest często niewystarczająca do otrzymania tego o co prosimy.

   Do pobrania: nowenna-pompejańska

   http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/dzielmy-sie-wiara/nowenna-pompejaska/580-roaniec-nowenna-pompejaska

 7. Józef Piotr said

  Szatany Zjednoczone ?
  Na przekór Bogu !!

 8. Tuptusia said

  ŚW. OJCIEC PIO I NOWENNA DO Matki Bożej Pompejańskiej

  Św. Ojciec Pio miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej z Pompei, zwłaszcza do nowenny ułożonej przez bł. Bartłomieja.
  Na początku swojego Dzienniczka, pisanego w lipcu i sierpniu 1929 roku, umieścił listę szczególnych modlitw, jakie praktykował codziennie:
  «Co najmniej 4 godziny rozmyślania, zwykle nad życiem naszego Pana:
  Jego narodzinami, męką i śmiercią.
  Nowenny: do Matki Bożej Pompejańskiej, do św. Józefa, do św. Michała Archanioła,
  do św. Antoniego, do św. Ojca Franciszka, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do św. Rity,
  do św. Teresy od Jezusa.
  Każdego dnia nie mniej niż pięć całych różańców» (Listy IV,1022).

  Jeśli chodzi o Pompeje Ojciec Pio odwiedził tamtejszą sławną świątynię przynajmniej trzy razy:
  w 1901, kiedy jako chłopiec tam poszedł z kilkoma kolegami szkolnymi; w listopadzie roku
  1911, w towarzystwie ojca Ewangelisty, stycznia 1917 roku, kiedy go zwolniono ze służby wojskowej (Listy I , 853).
  Z pewnością podczas tych wizyt w sanktuarium zrodziło się w nim szczególne nabożeństwo do Dziewicy Różańcowej, czczonej w świątyni Pompejańskiej.

  Do Matki Bożej z Pompei Ojciec Pio zwracał się w nieustannych modlitwach i nowennach zwłaszcza po to, aby uzyskać
  – łaskę zwolnienia ze służby wojskowej;
  – łaskę powrotu do klasztoru;
  – łaskę szybkiego opuszczenia ziemskiego wygnania, czyli modlił się o swoją śmierć.

  Dobra Dziewica Pompejańska wysłuchała jego dwóch próśb, jednak nie wysłuchała trzeciej.
  24 stycznia 1915 roku Pio zwierzył się ojcu Benedetto:
  «Bóg i najdroższa Matka moja z Pompei, do której odprawiałem nowennę za nowenną, już ponad trzy lata, wiedzą, co uczyniłem, aby mnie wysłuchano w tej tak ciężkiej próbie.
  Tylko Oni pojmują i są świadkami bólu, który mnie ściska i dręczy moje serce» (Listy I, 521).
  Łaska, o którą prosił to możliwość powrotu do klasztoru. W przeddzień odjazdu do służby wojskowej, błaga ojca Agostino:
  «Przychodzę prosić o łaskę: aby mi ojciec okazał miłosierdzie i rozpoczął szybko trzy nowenny
  do Dziewicy Pompejańskiej z recytacją codzienną, przez ten czas, całego różańca» (Listy I, 693). Ojciec Agostino zaczął od razu, w wigilię Niepokalanego Poczęcia, w roku 1915 (Listy I, 698).

  Również swe córki duchowe prosił o odmawianie trzech nowenn do Matki Bożej Pompejańskiej. Jeden przykład:
  Do Raffaeliny Cerase 19 maja 1914: «Będę wam wiecznie wdzięczny, jeśli do modlitw dodacie trzy nowenny do Najświętszej Dziewicy Różańcowej z Pompei i Komunię św. » (Listy II,94,193).
  Do Annity Rodote, 10 czerwca 1915: «Pragnę, abyście mnie polecały Panu, odmawiając nowenny do Dziewicy z Pompei, której opiece powierzam się i Jej ufam.» (Listy III, 81).
  Podobne treści są także w listach do Franciszki z Foggi z 30 października 1915 (Listy III, 150);
  do Antonietty Vona z 11 grudnia 1918 (Listy III, 880);
  do Eleny Bandini, z 19 sierpnia 1922 (Listy III, 1072).
  Około roku 1960, św. Ojciec Pio wyznał swemu współbratu: «Przez 35 lat odprawiałem nowennę do Matki Bożej Pompejańskiej, prosząc, aby mnie zabrała ze Sobą do Raju. Potem jednak tego zaniechałem».
  Zaskoczony współbrat powiedział: «Ależ Ojcze! Ojciec tak kocha Madonnę z Pompei i przestał się Ojciec modlić?» «Synu mój – odpowiedział Pio – Prosiłem Matkę Bożą o łaskę śmierci, lecz mnie nie wysłuchała. A skoro Mama nie wysłuchuje, nic więcej nie można zrobić.»

  Musimy dziękować Matce Bożej, która go nie wysłuchała. Na krótko przed śmiercią Ojciec Pio wykonał szczególny gest wobec Matki Bożej z Pompei. 19 września 1968, otrzymał pęk róż, na pamiątkę pięćdziesięciu lat stygmatów. Wyjął z tego pęku różę, powierzył ją swemu duchowemu synowi z Neapolu, aby ją złożył przed wizerunkiem Matki Bożej w Pompei. Tak podziękował Niebieskiej Mamie, która ostatecznie udzieliła mu łaski śmierci, o którą prosił bezustannie przez
  Niechaj ten klejnot modlitewny, ułożony przez bł. Bartłomieja Longo, stanie się także twoją codzienną modlitwą, a uzyskasz bez wątpienia wiele duchowych dobrodziejstw.

  Ojciec Gerardo Flumeri, wice postulator procesu kanonizacyjnego

  http://WWW.voxdomini.com.pl pismo 2009-04

 9. sara10 said

  Nie oszukujmy się, Polska nie będzie Polską, dopóki rządzić będą tacy ludzie, jak dzisiaj. Niemiec – premierem, Rosjanin – prezydentem; media niemiecko – żydowskie; zakłady pracy – wszystkich nacji tylko nie Polaków, itd. A my – wyrobnicy za parę groszy. Rzecz jsna, są wśród nas hieny, które gotowe są za parę srebrników sprzedać nawet własnego ojca. Na szczęście, to „byty” nieliczne (w każdym narodzie są tacy). Nam trzeba zjednoczenia i odzyskania własnego kraju. W innym przypadku – po nas!:-(

 10. Józef Piotr said

  PRZYCZYNEK DO HISTORI
  Czyli coś z życia przybyłych do Polski dla budowy szcześcia po 1944 r i ich tuziemczych towarzyszy.
  *********************************************************
  znalezione na:
  http://marucha.wordpress.com/2012/02/08/61-lat-temu-zamordowano-lupaszke/
  ************************************************************************
  Wypowiedż – informacja z HISTORII wpisane przez „Wandaluzję”
  To jest prawda co pisze !
  ************************
  1. Wandaluzja powiedział/a
  2012-02-09 (czwartek) @ 18:39:54
  Cytuję: 30. Przeclaw powiedział/a; 2012-02-08 (środa) @ 22:52:49;
  _________________________________________________________________________________

  Malo brakowalo, bardzo malo, a zabili by Leona Beynara ps.Pawel Jasienica, zastepce Lupaszki.
  Byl on ranny i przechowywal go ksiadz na Pdlasiu we wsi Jasienica, skad wzial pseudonim, od tego czasu wylaczyl sie z dzialalnosci partyzanckiej. Ale i tak aresztowalo go UB w Krakowie. Od smierci lub wiezienia uratowal go Boleslaw Piasecki…
  Prawda jest taka, ze zmarly albo wymaltretowany wiezieniem Jasienica nie na wiele by sie przydal i nigdy bysmy o nim nie uslyszeli.
  ***
  Pamiętam sprawę Beynara-Jasienicy w r. 1968, kiedy Gomułka insynuował, że Beynar dostał rozgrzeszenie za „sypnięcie” Łupaszki, a potem był na Dworze Apmanma-Ochaba. Apmann – brat Jedrychowskiego i Szyra, był podczas wojny rabinem w Szwajcarii, a nie został Prezydentem PRL tylko dlatego, że nie nauczył się polskiego, którego się brzydził. Beynar był potrzebny Apmannowi dla redakcji Synagogalnej Historii Polski.
  Dla mnie ważna jest identyfikacja Łupaszki z Największym Partyzantem II Wojny Światowej Górą-Doliną, który miał być góralem w Wisły o nazisku Pilc.
  Widziałem zdjęcia Łupaszki z Bolesławem Piaseckim, jako dowódcy nowogródzko-wileńskiej brygady AK, jakiej nie było, bo taka nazwę dywizja nowogródzka przyjęła dopiero w akcji Ostra Brama, jak na wileńszczyźnie nazywał się Paln Burza. Piasecki miał trudności z nazwą dla Dywizji Nowogródzkiej, powstałem po podpisaniu DES ANTIKOMUNISTISCHBEFEHLS, toteż zwrócił się do mego ojca o użyczenie nazwy Polska Organizacja Wojskowa, jaką posługiwała się Polska Niepodległa, ale mój ojciec zaakceptował dla równeńskiej brygday PN Roberta Satanowskiego nazwę Brygada Wandy Wasilewskiej, którą odbrali komuniści więc przyjęto nazwę Jeszcze Polska Nie Zginęłą.
  Wiadomo mi, że Chruszczow, po wygnaniuy przez Stalina za złamanie na radzie wojennej w Stalingradzie samowładztwa, uciekł do Bolesława Piaseckiego w Nowogródku, gdzie MUSIAŁ podpisać Antikomunistischbefehl Tadeusza Mazowieckiego jako komisarza Adolfa Hitlera, DZIĘKI CZEMU mógł udać się do Robeta Satanowskiego, który pomagał mu w tworzeniu armii palatynackiej Istrebitelnyje Bataliony do WALKI Z KOMUNISTAMI. Wiadomo, że Wehrmacht zbroił Dywizję Nowogródzką, która chroniła za to linię kolejową Baranowicze-Mińsk, ale nie wiem, czy Wehrmacht zbroił też Istrebitelnyje Bataliony?
  Robert Satanowski mówił, że Chruszczow PROSIŁ GO, żeby do Bitwy pod Kurskiem nie włączał Wachlarza. Otóż Góra-Dolina, którego Hymnu Ukrainy uczono mnie w szkole po śmierci Żdanowa, mógł być Największym Partyzantem II Wojny Światowej – większym od Marszałka Broz-Tito – jeśli Bolesław Piasecki oddelagował Dowódcę Dywizji Nowogródzkiej Łupaszkę do Chruszczowa. W r. 1946 Góra-Dolina został zastąpiony na stabowisku Marszałka Ukrainy przez Marszałka Żukowa.

  więcej trzeba odszukac>

 11. KRYSTYNA said

  Orędzie z Ontario, piątek, 10 lutego 2012

  ZOSTAŃCIE MOIMI AMBASADORAMI DLA ŚWIATA

  Dzieci Mojego Boskiego Serca. JESTEM KTÓRY JESTEM. Jam Jest Alfa i Omega. Jestem Początkiem i Końcem wszystkiego. Wołam teraz do was. Usłyszcie Mnie. Otwórzcie swoje serca. Poddajcie się całkowicie. Poddajcie się bez wahania. Dajcie Mi pozwolenie, bym w was działał. Kocham was Wieczną Miłością. Kocham was bardziej niż wszyscy inni. Stworzyłem was dla Mojej Chwały, a wielu z was Mnie odrzuciło, drwiło ze Mnie, sprzeciwiało Mi się i starało się uczynić z siebie bogów. Moje Dzieci, z tego powodu doświadczycie Wielkiego Oczyszczenia. Nie mogę bezczynnie stać i patrzeć na was, nie będąc głęboko dotkniętym waszymi wyborami, waszymi decyzjami, waszą obojętnością, waszym grzesznym postępowaniem. Jestem waszym Ojcem, i pragnę od was przejawów miłości, aby ozdobiły one Moje Dni. Dzieci Moje, czy myślicie, że wszystko wam wolno? Czy naprawdę uważacie, że będziecie pozostawieni sami sobie, abyście mogli działać bez najmniejszych konsekwencji? Czy prawdziwie, chociaż przez jedną chwilę myślicie, że zostawię was w ciemności, nie robiąc wszystkiego co tylko jest w Mojej Mocy, aby was z powrotem do Mnie przyprowadzić? Zaprawdę powiadam wam, że to Ja odniosę zwycięstwo! Zmiażdżę wszystkich Swoich przeciwników. Będę niepodzielnie panować nad Swoją Własnością, i ustanowię na ziemi Erę Pokoju. Moje Wierne Dzieci wynagrodzę, a ukarzę tych, którzy odwracają się ode Mnie, tych, którzy grzech uczynili swoim sposobem na życie. Zapraszam was dzisiaj, abyście wkroczyli do Światła, i w Nim pozostali. Zachowajcie swoje dusze od zmazy. Żyjcie w czystości. Żyjcie w posłuszeństwie. Postępujcie w pokorze. Służcie Mi. Nakazuje wam miłować tak, jak Ja was miłuję. Nakazuję wam służyć wszystkim tym, których każdego dnia spotykacie. Zostańcie Moimi Ambasadorami dla świata. Wielka będzie wasza nagroda. Zostawiam wam Mój Pocałunek Pokoju. Shalom

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/02/10/oredzie-z-ontario-10-lutego-2012/

 12. KRYSTYNA said

  Mija 50. rocznica powołania do życia antykościelnej formacji, której akta mogą do dziś służyć do szantażu wielu duchownych, i to tych najważniejszych.

  http://niezalezna.pl/23098-kosciol-na-celowniku

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 13. alba said

  Sianów, 4 luty 2012r. godz. 16:56 Przekaz nr 586
  Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

  Pan Jezus.
  Jam jest Jezus Chrystus, Druga Osoba Trójcy Świętej. Żywy Płomieniu ufaj i nie lękaj się, bo jestem z tobą. Pozwól Mi działać w tobie oraz poprzez ciebie do woli, nie lękaj się niczego, ale ufaj!
  Tak bardzo pragnę was kochać, wasze serca, ale one wyrywają się jeszcze ku demonowi, który mami i wabi was podstępnie swoimi pokusami, a są one coraz bardziej zmyślne, pełne demonicznego powabu. Coraz trudniej wam będzie odróżnić dobro od zła. Demon stosuje coraz silniejszą hipnozę i znieczulenie. Coraz trudniej jest wam odczytać i odróżnić wolę Bożą, od powabu demona.
  Chcąc uniknąć demonicznych wpadek musicie więcej zaufać Bogu i pozwolić się Jemu prowadzić, gdyż obserwując bacznie wszystko możecie dostrzec owoce demonicznych podstępów. Coraz większą miłością pała ku wam Moje Święte Serce, albowiem wasza nędza bardzo Mnie pociąga, lecz nieznośną jest dla Mnie wasza pycha i buta.
  Dlaczego nie chcesz mówić ze Mną, a wolisz mówić i plotkować z drugim człowiekiem, podczas gdy Ja samotny, oczekuję na ciebie w Najświętszym Sakramencie? Ja was zawsze wysłucham, uprosicie wiele łask. Zawsze wysłucham was, nawet waszego narzekania. Zbyt mało Mnie odwiedzacie obecnego w Najświętszym Sakramencie, nawet nie wpadniecie się przywitać ze Mną, a Ja tak bardzo czekam na waszą czystą miłość.
  Długo zapowiadane wydarzenia wchodzą już w fazę realizacji. Niebawem zmieni się Moje oblicze na surowe, bezwzględne, bo bezwzględna jest Boża Sprawiedliwość. Prawdziwa miłość wymaga wielu ofiar. Kto z was jest gotowy złożyć ofiarę z siebie swojemu Bogu, dla ratowania ginących dusz? Aż 99% Moich kapłanów już ostygło w swojej wierze. Kto pomoże Mi swoją modlitwą, ofiarą i wynagrodzeniem ratować ich biedne dusze? Kto pomoże rozpalić wiarę w ich sercach, abym mógł w nich i poprzez nich wiele działać?
  Moi kapłani są już daleko od Mojego Serca! Tak bardzo pragnę, abyście modlili się o powrót serc kapłańskich i biskupich do gorliwości apostolskiej, aby pełnili Wolę Bożą, a nie swoją! Wyproście im, zwłaszcza będącym w służbie masonerii nawrócenie, albowiem los po ich śmierci, gdy się nie nawrócą i nie rozpoczną pokutowania, może być tylko jeden, jezioro ognia i siarki.
  Oczyszczę ludzkość, a zwłaszcza Mój Kościół we krwi swoich męczenników. Poleje się również wiele krwi kapłanów i biskupów. Jestem zmuszony dopuścić do tego, aby w ogóle mógł przetrwać mój Kościół do końca, choćby w tych maluczkich. Nie zniechęcajcie się, ale trwajcie wierni Bożemu Słowu. Wielu z was odrzuca Moje zaproszenie wraz z tym, co wam proponuję.
  O wiele lepiej jest wam cierpieć teraz, wisząc na swoim krzyżu, niż nie opamiętawszy się jęczeć po wieki w jeziorze ognia i siarki. Dopuszczam do wielu z was ogrom cierpienia nie po to, aby was pognębić, lecz wyzwolić. Tylko tak poskromię waszą butę i pychę we wszelkich jej przejawach. Tylko uniżona pokora zawsze pokona pychę.
  Dlaczego tak mało i tak krótko adorujecie Moje Święte Eucharystyczne Serce? Tylko tym pozwolę przetrwać te ciężkie i trudne dni, co zaufają mi bezgranicznie i nie przestraszą się pohukiwania czarta, choćby ono było groźne i głośne. Nie może on wam nic groźnego uczynić, jeżeli mu na to nie pozwolicie.
  Wszelki grzech, wszelka słabość jest furtką i bramą, przez którą wpuszczacie go do wnętrza waszego serca. Nie robi on nigdy nic na siłę, bo za wiele jej nie posiada, lecz nie możecie sobie nigdy pozwolić na lekceważenie jego, bo byłoby to największą głupotą z waszej strony. Niedoceniony demoniczny przeciwnik, wchodzi do wnętrza waszej duszy zachęcony i przywołany wasza pychą i arogancją.
  Błogosławię wszystkim przybyłym na miejsce modlitwy dzisiaj w Sianowie. Żywy Płomieniu, blokadę oraz złego ducha, jakiego odczuwasz tutaj przywołują swoim zachowaniem niektóre osoby. Ci, do których się to tyczy, będą wiedzieli, o kogo chodzi.
  Drogie dzieci światłości, tak bardzo pragnę od was waszej miłości, świętości, wytrwałości i zaangażowania w Boże życie. Pracując nad Bożymi dziełami, nie pozwalajcie dochodzić do głosu własnemu ja, nie żądajcie chwały i glorii dla siebie za wasz trud i wysiłek, bo to Ja Sam będę dla was nagrodą.
  W… ma pieczęć Mojego Błogosławieństwa, dlatego niechaj kieruje się tylko i wyłącznie swoim własnym sercem i sumieniem, ponieważ słucha ono dobrze Bożych słów i natchnień.
  Oderwij od siebie przeszkody w postaci ludzi, którzy nieświadomie chcą zaszkodzić dziełu, poprzez swą nadmierną literalność, którą inspiruje demon. Ja wiem, że M.. ma dobre serce, dlatego Boża Sprawiedliwość policzy mu nieco inaczej.
  Drogie dzieci, czas się kończy, a demon staje się coraz bardziej przebiegły, coraz mocniej zaciemnia umysły wielu pobożnych osób, mając wpływ na wiele dusz uprzywilejowanych widzących i słyszących.
  Nieostrożność i pycha, zwłaszcza w jej ukrytych formach powoduje przekazywanie niesprawdzonych słów pochodzących z podpowiedzi demona. Jedynie, gdy będziecie patrzeć na całość, a zwłaszcza, gdy będziecie zwracać baczną uwagę na owoce, jakie są wydawane, całą poznacie prawdę.
  Żywy Płomieniu, nie myśl teraz niepotrzebnie o przyszłości, nie wybiegaj za nadto do przodu, bo się pogubisz. To, co teraz wydaje ci się nierealne, stanie się realne, gdy podziałam na ciebie Moją specjalną Łaską.
  Módlcie się prosząc Boga o zmiłowanie, aby Bóg uratował jak najwięcej kapłanów, bo już niedługo wcieli wróg swój plan eksterminacji jak największej ich liczby, zwłaszcza w Polsce. Brakuje dostatecznej liczby osób modlących się za Polskę i Polaków. Dzierżący władzę, dobrowolnie się jej nie wyrzekną.
  Chcąc powrócić do Bożej normalności, poleje się wiele krwi w większości dużych miast. Demon zwróci swoją zajadłość przeciwko wielu świątyniom. Modlitwy i ofiary wielu sprawiedliwych odroczyły jedynie to, co jest nieuniknione.
  Syn zatracenia wydał już odpowiednie komendy, a masoneria szykuje się do realizacji planu „wyczyszczenia świata z gojów”. Broń, której użyją, wywoła kolejne niekorzystne zmiany na całej planecie. Demon i jego ludzie są pewni, że ich zwycięstwo jest już tylko kwestią czasu i dlatego teraz zwierają szyki, aby dokończyć swój niecny plan.
  Nie lękaj się mała trzódko, bo nie opuszczę was do końca, nie pozostawię was sierotami. Przeciwnik chce wprowadzić plan sparaliżowania wszelkiej komunikacji międzyludzkiej. Nawiedzanie miejsc świętych i czynienie dobra, staje się coraz bardziej trudne, a chwilami niemożliwe. Demon nie będzie wam w tym pomagał, ale mnożył przed wami wszelkie trudności. Dzielcie się waszą wiarą z bliźnimi, ale pamiętajcie, aby „pereł nie rzucać przed wieprze”.
  Żywy Płomieniu, nie daj się gnębić demonowi, to on cię poniża, to jego słowa słyszysz, które cię poniżają i deprecjonują. Chce cię zupełnie zniechęcić, abyś zaprzestał jakiegokolwiek działania. Działaj zawsze tam gdzie cię poślę, planuj wszystkie swoje posunięcia, a pomogę ci zawsze ułożyć plan twojego dnia. Nie pozwolę ci na marnotrawienie czasu. Mogę ingerować w twoją duszę, bo pozwalasz Mi na to codziennym oddaniem swojej wolnej woli do Mojej dyspozycji. Nie pozwalam napawać się tobie Niebiańskimi doznaniami, bo będziesz mieć na to całą wieczność. Nikomu nic nie zazdrość, zwłaszcza kobietom. Mówiłem ci już o współzależnościach, co do kobiet i dlaczego muszę być wylewniejszy względem nich. Dam ci znać w twoim sercu, przed którym kapłanem będziesz mógł się w pełni otworzyć.
  Bardzo wielu kapłanów otwiera wrota swej duszy dla demona pychy, we wszelkich jej odcieniach, a ona dostawszy się do duszy kapłana, blokuje możliwość działania łaski Bożej. Kapłani sami nie poradzą sobie z zerwaniem więzów balastu, który ich obciąża. Pomóżcie im to zdjąć z nich, aby nie pociągnął ich ten balast na wieki do jeziora ognia i siarki.
  Kto z was o słodkie dzieciny zechce pocieszyć Moje zbolałe Serce, bo tak bardzo jestem samotny i przez wielu niechciany oraz wzgardzony. Tak bardzo goreję z miłości ku wam, lecz wy nią gardzicie. Pozwólcie działać Mi w was, ale i poprzez was, bo tylko tak będę mógł uratować wiele dusz, tak wielkim i wartkim strumieniem idących do piekła. Kto z was chce odczuć Moją Miłość, musi się upodobnić do Mnie i to jak najbardziej.
  Nigdy dobrowolnie nie czyńcie żadnego, najmniejszego zła, bo ono tak bardzo rani Moje obolałe Serce.
  Polsko, Polsko, demon domaga się, abym was przesiał. Już niedługo przetoczy się fala oczyszczenia przez wasz cały kraj. Dotknie ono wszystkich, na każdym poziomie, biednych, bogatych, mądrych i tych nieroztropnych, a także świeckich oraz duchowieństwo, otworzę oczy wszystkim.
  Zbyt mała garstka wiernych ludzi, wynagradza Bożej sprawiedliwości. Rok obecny 2012 będzie przełomowym dla całej ludzkości. Nie trwóż się jednak niepotrzebnie o mała trzódko, bo Król królów czuwa nad swoimi wiernymi, poddanymi. Sługa, za którego uważają Mnie liczni hierarchowie już wkrótce zamieni się w Sprawiedliwego Sędziego. Nie da się Mnie niczym przekupić lub zastraszyć.
  Drogie, kochane dzieci obecne dzisiaj na modlitwie, dziękuję wam za wasz zapał i zaangażowanie. Policzę wam wasz wysiłek, trud i zaangażowanie. Oto teraz w tej chwili ofiarowuję wam Poczwórne Świetliste Różańce. Niech ochraniają was jak tarcza, od podstępnych pułapek szatana.
  Nie życzę sobie, abyście obmawiali kiedykolwiek swojego bliźniego, mówiąc o nim bez jego obecności. Obmowa jest narzędziem demona. Pomyśl i zamilcz, abyś nawet myślą nie krzywdził bliźniego. Nawet z myśli waszych będziecie osądzeni. Organizujcie się w grupy modlitewne i oddolnie domagajcie się otworzenia dla was świątyń na waszą modlitwę przed wystawionym Moim Eucharystycznym Sercem do waszej adoracji i modlitwy. Pojedynczo nikt, nic nie zdoła wywalczyć. Wielu działa z serca, ale sami jesteście pojedynczo bez siły przebicia i nie wiele zdziałacie w pojedynkę. Nie szamoczcie się, działajcie razem.
  Tak bardzo pragnę gorącości serc kapłanów i biskupów. Pragnę ich osobistych poświęceń, modlitwy, czuwań nocnych. Kapłanów będących według Mojego Serca, jest bardzo niewielu. Powodem spadku tak znacznej liczby dobrych kapłanów, jest wielka ich utrata, bo zbyt niewiele osób modli się i czyni ofiary w ich intencji.
  Pomyśl o biedny człowiecze, co zrobisz bez kapłana, nawet takiego marnego. Nie jesteś sam w stanie się obronić. Spójrz na wiele miejsc w tym czasie, w których nie ma kapłanów, albo jest ich niewielu, zaraz wzrasta tam moc i potęga księcia ciemności. Ludzie tak żyjący, nie potrafią sami się obronić, albowiem nikt ich tego nie nauczył. Każdej osobie daję na co dzień, wiele sposobności i okazji do świadczenia o Mnie, do stawania w obronie Mojej czci oraz czci Mojej Świętej Mamy.
  Każdy człowiek może się ochronić przed plagą, która idzie nieuchronnie na całą zamieszkałą ziemię. Wystarczy, że uwierzycie Mi, oraz bezgranicznie Mi zaufacie. Kogo stać jest, aby Mi bezgranicznie do końca zaufał? Brak ufności tak bardzo rani Moje Święte Serce. Dlaczego tak wielu z was, nudzi Moje towarzystwo? Godzinami jesteście w stanie plotkować i obmawiać innych, a Mnie tak mało czasu poświęcacie, a jak już poświęcicie, to czynicie to z wyrachowaniem, a nie z miłości ku Mnie. Jak mam wam błogosławić, jak wielu z was czyni prawie wszystko, abym was przeklął, a nie błogosławił!
  Stroje wasze także wiele pozostawiają do życzenia. Każda nadmierna krótkość i zbytnia obcisłość, to grzech przeciw szóstemu przykazaniu Bożemu. Wiele ze swoich wskazówek zaczerpniętych od Ducha Świętego umieścił św. Paweł w swoich Listach. Uwagi do obcisłości stroju dotyczą także mężczyzn.
  Brak dostatecznej Miłości Bożej w sercu człowieka, w tym i człowieka modlitwy sprawia, że staje się on bardzo mało tolerancyjny, na człowieka mającego inne zdanie. Chcę, abyście miały zawsze w swoim sercu Moje porównanie dotyczące belki i drzazgi.
  Potrzeba jeszcze wiele, wiele Mszy Świętych według intencji Mojej Świętej Mamy.
  Niechaj nikt z was nie podda się sztuczkom syna zatracenia, Mojego przeciwnika, Antychrysta. Będzie on czynił wiele cudów, ale nie będzie tego mógł czynić zbyt długo, jednak licznych zdoła zwieść swoimi sztuczkami. Upodobnił się do Mnie fizycznie, lecz duch jego i działanie będzie diametralnie różne od Mojego działania. Św. Jan Apostoł ujął wszystko, co potrzeba wam wiedzieć w swojej Apokalipsie. Nie potrafił dostatecznie dobrze opisać tego, co widział, ale Duch Święty uznał, że ujawniając w tamtym czasie zbyt wiele szczegółów w Apokalipsie, nie wpłynęłoby to korzystnie na zbawienie wielu dusz.
  Liczne osoby z wielu grup modlitewnych będą mogły przejść do nowej, odnowionej ziemi, Nowej Świętej Ery. Poddajcie się Bożej Woli, Bożej opiece, a to w zupełności wystarczy. Kto z was odda się bez wahania do dyspozycji Trójcy Świętej??? Czyniąc ten akt codziennie, dajecie Mi możliwość, abym mógł pomijać waszą wolną wolę, gdy zajdzie taka potrzeba.
  Błogosławię wam dzisiaj w tym dniu, przytulając was wszystkich do Mojego zbolałego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym te Słowa, błogosławię w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++
  Ufajcie Mi nawet wbrew wszelkiej nadziei!!! Kocham was niezmiernie!!! A wy, na ile Mnie kochacie??? Czy na tyle, aby Mnie posłuchać?

  • Józef Piotr said

   Zwróćcie uwagę , proszę na wiele tragicznych w skutkach wątków.
   Zaznaczam że nie umiem ocenić stopnia wiarygodności przekazu.
   Ale przywołuję z powyższego – wątki pod rozwagę. To nie są wcale żarty!!!!!!!!!!!
   ############################################################
   Z Żywego Płomienia

   Sianów, 4 luty 2012r. godz. 16:56 Przekaz nr 586
   Proszę o znaki – znaki otrzymałem.

   ……….” Chcąc uniknąć demonicznych wpadek musicie więcej zaufać Bogu i pozwolić się Jemu prowadzić, gdyż obserwując bacznie……………………………..
   …………. Długo zapowiadane wydarzenia wchodzą już w fazę realizacji. Niebawem zmieni się Moje oblicze na surowe, bezwzględne, bo bezwzględna jest Boża Sprawiedliwość. Prawdziwa miłość wymaga wielu ofiar. Kto z was jest gotowy złożyć ofiarę z siebie swojemu Bogu, dla ratowania ginących dusz? Aż 99% Moich kapłanów już ostygło w swojej wierze. Kto pomoże Mi swoją modlitwą, ofiarą i wynagrodzeniem ratować ich biedne dusze? Kto pomoże rozpalić wiarę w ich sercach, abym mógł w nich i poprzez nich wiele działać?…………………
   ………………………………. Moi kapłani są już daleko od Mojego Serca! Tak bardzo pragnę, abyście modlili się o powrót serc kapłańskich i biskupich do gorliwości apostolskiej, aby pełnili Wolę Bożą, a nie swoją! Wyproście im, zwłaszcza będącym w służbie masonerii nawrócenie, albowiem los po ich śmierci, gdy się nie nawrócą i nie rozpoczną pokutowania, może być tylko jeden, jezioro ognia i siarki.
   Oczyszczę ludzkość, a zwłaszcza Mój Kościół we krwi swoich męczenników. Poleje się również wiele krwi kapłanów i biskupów. Jestem zmuszony dopuścić do tego, aby w ogóle mógł przetrwać mój Kościół do końca, choćby w tych maluczkich. Nie………………………………………………
   ……………… Drogie dzieci, czas się kończy, a demon staje się coraz bardziej przebiegły, coraz mocniej zaciemnia umysły wielu pobożnych osób, mając wpływ na wiele dusz uprzywilejowanych widzących i słyszących.
   Nieostrożność i pycha, zwłaszcza w jej ukrytych formach powoduje przekazywanie niesprawdzonych słów pochodzących z podpowiedzi demona. Jedynie, gdy będziecie patrzeć na całość, a zwłaszcza, gdy będziecie zwracać baczną uwagę na owoce, jakie są wydawane, całą poznacie prawdę.
   Żywy Płomieniu, nie myśl teraz niepotrzebnie o przyszłości, nie wybiegaj za nadto do przodu, bo się pogubisz. To, co teraz wydaje ci się nierealne, stanie się realne, gdy podziałam na ciebie Moją specjalną Łaską.
   Módlcie się prosząc Boga o zmiłowanie, aby Bóg uratował jak najwięcej kapłanów, bo już niedługo wcieli wróg swój plan eksterminacji jak największej ich liczby, zwłaszcza w Polsce. Brakuje dostatecznej liczby osób modlących się za Polskę i Polaków. Dzierżący władzę,
   dobrowolnie się jej nie wyrzekną………………………………………………………………………………………………….
   ……………………………. Bardzo wielu kapłanów otwiera wrota swej duszy dla demona pychy, we wszelkich jej odcieniach, a ona dostawszy się do duszy kapłana, blokuje możliwość działania łaski Bożej. Kapłani sami nie poradzą sobie z zerwaniem więzów balastu, który ich obciąża. Pomóżcie im to zdjąć z nich, aby nie pociągnął ich ten balast na wieki do jeziora ognia i siarki………………………………………………………………………………………..
   …………………….. Nigdy dobrowolnie nie czyńcie żadnego, najmniejszego zła, bo ono tak bardzo rani Moje obolałe Serce.
   Polsko, Polsko, demon domaga się, abym was przesiał. Już niedługo przetoczy się fala oczyszczenia przez wasz cały kraj. Dotknie ono wszystkich, na każdym poziomie, biednych, bogatych, mądrych i tych nieroztropnych, a także świeckich oraz duchowieństwo, otworzę oczy wszystkim…………………………………………………
   …………….. Nie życzę sobie, abyście obmawiali kiedykolwiek swojego bliźniego, mówiąc o nim bez jego obecności. Obmowa jest narzędziem demona. Pomyśl i zamilcz, abyś nawet myślą nie krzywdził bliźniego. Nawet z myśli…………………………………..
   …………………………. iczne osoby z wielu grup modlitewnych będą mogły przejść do nowej, odnowionej ziemi, Nowej Świętej Ery. Poddajcie się Bożej Woli, Bożej opiece, a to w zupełności wystarczy. Kto z was odda się bez wahania do dyspozycji Trójcy Świętej??? Czyniąc ten akt codziennie, dajecie Mi możliwość, abym mógł pomijać waszą wolną wolę, gdy zajdzie taka potrzeba………………………………………………
   ………………….. Rok obecny 2012 będzie przełomowym dla całej ludzkości…………………………
   …………. Syn zatracenia wydał już odpowiednie komendy, a masoneria szykuje się do realizacji planu „wyczyszczenia świata z gojów”. Broń, której użyją, wywoła kolejne niekorzystne zmiany na całej planecie. Demon i jego ludzie są pewni, że ich zwycięstwo jest już tylko kwestią czasu i dlatego teraz zwierają szyki, aby dokończyć swój niecny plan…………………………………………………………….
   #######################################################################
   A najlepiej spokojnie przeczytać sobie całość

   • Tadeusz said

    Panie Jezu przeprowadź nas przez ten rok 2012 jak Izraelitów z niewoli egipskiej przez może czerwone suchą nogą do nowej ery.

 14. olo13jcb said

  Orędzie z Ontario, piątek, 10 lutego 2012
  ZOSTAŃCIE MOIMI AMBASADORAMI DLA ŚWIATA
  .
  Dzieci Mojego Boskiego Serca.

  JESTEM KTÓRY JESTEM. Jam Jest Alfa i Omega.

  Jestem Początkiem i Końcem wszystkiego.

  Wołam teraz do was. Usłyszcie Mnie. Otwórzcie swoje serca.
  Poddajcie się całkowicie. Poddajcie się bez wahania. Dajcie Mi pozwolenie, bym w was działał.
  Kocham was Wieczną Miłością.
  Kocham was bardziej niż wszyscy inni.
  Stworzyłem was dla Mojej Chwały, a wielu z was Mnie odrzuciło, drwiło ze Mnie, sprzeciwiało Mi się i starało się uczynić z siebie bogów.
  Moje Dzieci, z tego powodu doświadczycie Wielkiego Oczyszczenia.
  Nie mogę bezczynnie stać i patrzeć na was, nie będąc głęboko dotkniętym waszymi wyborami, waszymi decyzjami, waszą obojętnością, waszym grzesznym postępowaniem.
  Jestem waszym Ojcem, i pragnę od was przejawów miłości, aby ozdobiły one Moje Dni.
  Dzieci Moje, czy myślicie, że wszystko wam wolno?
  Czy naprawdę uważacie, że będziecie pozostawieni sami sobie, abyście mogli działać bez najmniejszych konsekwencji?
  Czy prawdziwie, chociaż przez jedną chwilę myślicie, że zostawię was w ciemności, nie robiąc wszystkiego co tylko jest w Mojej Mocy, aby was z powrotem do Mnie przyprowadzić?
  Zaprawdę powiadam wam, że to Ja odniosę zwycięstwo!
  Zmiażdżę wszystkich Swoich przeciwników.
  Będę niepodzielnie panować nad Swoją Własnością, i ustanowię na ziemi Erę Pokoju.
  Moje Wierne Dzieci wynagrodzę, a ukarzę tych, którzy odwracają się ode Mnie, tych, którzy grzech uczynili swoim sposobem na życie.
  Zapraszam was dzisiaj, abyście wkroczyli do Światła, i w Nim pozostali.
  Zachowajcie swoje dusze od zmazy.
  Żyjcie w czystości.
  Żyjcie w posłuszeństwie.
  Postępujcie w pokorze. Służcie Mi.
  Nakazuje wam miłować tak, jak Ja was miłuję.
  Nakazuję wam służyć wszystkim tym, których każdego dnia spotykacie.
  Zostańcie Moimi Ambasadorami dla świata.
  Wielka będzie wasza nagroda.

  Zostawiam wam Mój Pocałunek Pokoju.

  Shalom

 15. adrian said

  Przerażający film w roli głównej +18

  Który obecny prezydent lub premier potrafi tak otwarcie mówić o Bogu?

  • red said

   Sytuacja prezydenta Iranu się komplikuje, stąd szukanie potencjalnych sprzymierzeńców.

  • ziomal said

   Jesteś cynikiem czy nieuświadomiony? To wilk w owczej skórze – pięknie mówi językiem a rękoma zabija i prześladuje chrześcijan. Zanim umieścisz kolejny film w stylu antychrysta sprawdź dokładnie co robi ten pięknie mówiący o Bogu i kim on chce być. Jest sporo filmów o tym człowieku i o tym co on zrobi z katolikami i buddystami. Żenada i wstyd umieszczać takie śmieci w blogu katolickim. I jeszcze jedno – bardzo pięknie będzie mówić o Bogu antychryst i jego słudzy – dlatego aby zwieść jak najwięcej uczciwych ludzi – mamy być czujni woła Niebo a my właśnie dajemy tej czujności przykład Twoim filmem.
   Nie każdy kto pięknie mówi jest tym od Boga a tylko sługą szatana. Masz za ten film wielkiego minusa.

  • Józef Piotr said

   # Red & # Ziomal.
   __________________________
   Wcale nie podzielam Waszego zdania !!
   Wasze opinie pachną PROPAGANDĄ !! I to czyją ????……
   Ja nie słyszałem aby w nowożytnych czasach Ludy PERSJI prowadziły jakieś wojny !
   Ludy te były w niewoli kolonialnej przez setki Lat.
   Odróżniać trzeba Ludy Persji od Ludów Arabii. To są wielkie rożnice. I wierze przez nich wyznawanej i w stosunku do ludow Świata.
   A szczególnie Mam na myśli POLAKÓW i Losy Polskich katorżników z SYBERII i całej żydosowietii którzy znależli schronienie i OPIEKĘ w Persji po ewakuacji w okresie II WŚ.
   Szczególnie Dzieci . Podobnie jak w Indiach.
   Podczas przejęcia władzy przez Przywódców Religijnych , po obaleniu Szacha Rezy Pachlawiego
   Pamiętam wywiad ORIANY FALLACZI z Homeinim . I to co ON powiedział o POLAKCH stwierdzając że Lud Polski Jest LUDEM WIELKIEJ KSIĘGI i należy mu sie szacunek !!!
   Rozumiecie : SZACUNEK.

   Tak że Szan. Propagandziści NIE MIESZAĆ !! i nie zapisywać się na wojnę z Iranem . W ogole na jakąkolwiek Wojnę ! ZROZUMIANO ?

   • ziomal said

    Zrozumiano – masz zaślepione oczy i zatkane uszy. Nie będę tu śmiecił wypowiedziami wielolicowego prezydenta Iranu, kto chce to znajdzie jego szalone wypowiedzi – facet ma jedną jedyną wizję – to on przyniesie światu pokój. Wiec dlatego jemu nie wierzę i nikomu kto przyniesie ludziom pokój i jest człowiekiem z krwi i kości. Każdy z nich jest szaleńcem, nie ważne z jakiego kraju pochodzi.
    A ty wszechwiedzący Józefie Piotrze raczej nie wypowiadaj się na tematy o których nie masz pojęcia. Ja także tego pojęcia nie mam ale jedno potrafię – słuchać i tylko słuchać. Ten cytowany pan z Iranu sam wypowiedział wojnę chrześcijanom, buddystom – jego słowa z orędzia do braci w wierze w Allacha. Sam się namaścił mieczem Boga. I nie wciskaj mi kitu i osłabiaj czujności innych swoimi wypocinami na temat ludów Persji – to historia a raczej archeologia. Postaw swoją głowę na swoją racje szybko ją stracisz. Dla mnie się liczy co kto mówi i po tym jego oceniam – prezydenta Iranu oceniłem jako owieczkę w wilczej skórze, po tym linkiem taką ujrzysz: http://www.gloria.tv/advertisement/advertisement-30-2.jpg

   • ziomal said

    Wiesz szanowny panie Józef Piotr – dla mnie każdy kto posiada broń masowego rażenia tj. atomową, neutronową, wodorową, chemiczną i biologiczną jest bandytą. Nie ważne z jakiego kraju pochodzi i kim jest. Wiesz już o co mi chodzi, jeżeli nie rozumiesz to masz wypaczone postrzeganie Pokoju Bożego na świecie. Kto bowiem mieczem wojuje od miecza ginie – tak więc USA, Rosja, Chiny, Korea, Iran, Francja, Wielka Brytania, Niemcy Izrael, Pakistan, Indie są dla mnie bandyckimi krajami – dokładniej ich rządy. Nie winię zwykłych ludzi z tych krajów – oni są niewinni.
    Ja mam tylko jednego typu broń masowego rażenia – różaniec, posty, umartwienia, modlitwy – słowem Jestem Rycerzem Niepokalanej aby było jasne, może nie zawsze pokornym ale wiernym.
    Dla mnie też zawsze ważny jest każdy człowiek na świecie, powtarzam KAŻDY – także wróg, on także jest dzieckiem Boga. Ale nie powstrzymuj mnie i nikt inny od demaskowania wilków w owczej skórze, to zadanie nas wszystkich.I jeszcze jedno, przestrzegam was przed szykanowaniem kapłanów – jakichkolwiek. Oni są poświęceni Bogu i Matce Bożej, możemy i mamy się tylko modlić w ich intencji – nic więcej. Każde słowo wypowiedziane przeciw kapłanowi będzie sądzone przez samego Boga. Tylko w poczuciu bojaźni Bożej was ostrzegam. Lepiej się oddać Miłosierdziu Bożemu niż Sprawiedliwości Bożej.

   • Józef Piotr said

    # SZ. ZIOMAL !
    Swoje twierdzenia podtrzymuję ! To taran NWO przyprawia premierowi Iranu ROGI.
    A kraj jest bogaty w ROPĘ i wyrzeka się dollara.

    O ile pierwsza z 11.15 wypowiedż jest nie do zaakceptowania bo poprowadzona nieprzemyślaną reakcją i ……….

    O tyle druga jest do zaakceptowania gdyż wrócił rozsądek i myślenie.

    Z ta drugą w 90% jestem sklonny się zgodzić ale z uwypukleniem na fakty : obrazków i zdjęć masakr dieci ,cywilów różnej maści , kobiet i starców pokazujacych „rzeżnicze sceny” na ulicach GAZY , Trypolisu i innych miejsc taranu zaprowadzanej demokracji made in USr prze tego co to pod pozorem pokoju uzbrojony jest w pona 100 ładukow atomowych i niezliczonej ilości innych broni z arsenału chemi , biologi i tej mikro.

    A najlepiej zadać sobie pytanie : Kto uzbroił w Atom Pakistan ? INDIE ? Koreę PŁn ?
    A wcześniej kto przekazał technologię (A I N ) chinom.
    A co do atomu w Iranie to podejrzewać można że tak jak w IRAKU który też miał miec BOMBĘ A ? I co ztego wyszło ? Spowodowano WOJNĘ zabiujając ok Miliona ludności z ziemi Iraku. Zgineło ileś setek żołnierzy „interwentów” no i najwarzniejsze ZAWŁADNIĘTO ROPĘ !!
    Iranowi nawet nie pozwala się mieć elektrowni atomowej. Akceptowano by gdyby to była elektrownia wybudowana przez USa i pod ich nadzorem eksploatowana , ale jeśli to wybudowali Rosjanie to zaraz wojna !!

    Nie dopatrzyłem się że chcesz zapisać się na wojnę z iranem ale jeśli tak dalej będzi to cię na tą wojnę zabiorą.

    Naszym polskim prawem i powinnością jest nie brać w tym udziału i nie podżegać do wojny , powiedzieć dość tego . I aby żaden Polski żołniez, z braku chleba w kraju ,szedł na wojnę w interesie obcym jako NAJEMNIK !! I morderca.

    Co zrobiono z Polską po 1981 roiku ?

    Po doświadczeniach historycznych Polacy muszą dobrze się zastanowić z kim zawierać przymierza ?
    Może tak być że i Arabstwo będzie brane pod uwagę w dobrym zrozumieniu naszej historii.

    • ziomal said

     Szanowny Józef Piotr – jestem za stary, mam 53 lata i jestem od czasów komuny, tej starej nieodpowiednim kandydatem. Pamiątka po buncie w wojsku wiosną 1981 roku – zostaliśmy ochrzczeni jako wrogowie władzy, wszelakiej. Zbyt dosłownie opowiedzieliśmy się po stronie ludu i zbyt radykalnie to zaprezentowaliśmy. Mieszkańcy Gdyni pamiętają nasze działania – ci starsi oczywiście.
     O jednym pamiętaj – nadchodząca wojna będzie na dwóch frontach, wyznawcy Jezusa i reszta i to Nas, wyznawców Jezusa chcą się pozbyć. Nie ważne z jakiego kraju i jak pięknie mówią o pokoju, są wyznawcami szatana, tylko że w ukryciu. Jednak za jakiś czas wszyscy się oni ujawnią i wtedy będzie trzeba się uderzyć w pierś – kogo to broniliśmy i jak bardzo byliśmy naiwni. Szanuję Ciebie za Twoje ugruntowane poglądy, ja mam swoje i także ugruntowane – więc razem nie dajmy się uśpić złu i brońmy tych co są na rozdrożu i nie wiedzą komu służyć. Wskazujmy drogę do Jezusa i Matki Jego Maryi.

    • Józef Piotr said

     Młodzian z Ciebie Ziomalu. Cóż to dopiero 53 lata? Toż to jeszcze wiek poborowy biorąc pod uwagę sytuacje podbramkowe. Kamasze kochaneńki , kamasze ! No chyba że jest kategoria E.lub gorzej.

     Po drugie to tak!. Zgadza się w tym względzie że wg roznego rodzaju i wielorodności Przesłań i Orędzi nadchodząca Wojna w swym końcu przerodzi się w wojnę Ludzi Kochających BOGA i jego wrogów. Ale najpierw Swiat i wszelkie stworzenie odczuje Moc Stwóry i Pana wszech Rzeczy.
     Czyż nie mamy nakazane miłować wszystkich ludzi ? I Chwalić Pana Boga za Dzielo Stworzenia ?

     Pamiętam lata 81-e i wybrzeże Gdańskie. Oczy Polskie tam były skierowane.
     Mądrzy mieli w sercu nadzieję że tych „doradców” razem z Bolkiem ktoś odcholuje na pełne morze wcześniej odkopując Ziemię Gdańską od lądu . Po to aby nie oszukiwali. Ja niewiele o nich wiedziałem ale Wy tam na wybrzeżu powinniście ICH znać.
     Po latach wyszło że Ci doradcy nawet na taką ewentualność byli przygotowani ZAOPATRUJĄC SIĘ W STYROPIAN !

   • red said

    Nie przekreślam historii Polaków w tamtym regionie, ich przejść, trudnej sytuacji i pomocy jaką tam otrzymali. Stwierdzam tylko, że powinniśmy być ostrożni w przyjmowaniu tego typu deklaracji od człowieka nieuznającego Jezusa za Boga, człowieka, który jest wyznawcą fałszywego proroka mahometa.

   • Józef Piotr said

    Proszę Wszystkich o MYŚLENIE !
    Szczegolnie w obliczu wszechobecnej PROPAGANDY !
    Medialnej : gazetowej , radiowej , telewizyjnej !
    TEN TARAN PROPAGANDOWY miażdżący myślenie LUDZKIE naprowadza biednych ogłupianych ludzi na drogę prowadzącą na manowce a w szczegolnym wypadku manowce niebytu!

    To co wszędzie dociera jest sterowane z jednego centrum Propagandowego przy wykorzystaniu najnowsych osiągnięć INŻYNIERII umysłu.
    Takiego natłoku propagandy jeszcze w historii nie było !

    Były już różne w tym pokoleniu medialne oszukaństwa ale tylko co do pryncypiów sprawujących władzę lub mających na celu uchronienia „wybranych” morderców i złodzieji. O resztę „władza ” dbała aby była prawdą namacalną.

    Dzisiaj są czasy że nie chcąc się pogubić to trzeba myśleć o tym co ONI NIE MÓWIĄ !

    A może być jeszcze gorzej. Policja Myśli to przepowiedziana przez wizjonerów przyszłość.

    Już to się zaczyna. Tak jak zaczyna się zwodzenie ! Więc BACZCIE !

 16. jowram said

  Encyklika Quas Primas -O Panowaniu Chrystusa Króla – papież Pius XI
  Święto Chrystusa Króla ustanowione przez Piusa XI
  PIUS XI
  Encyklika
  QUAS PRIMAS

  24 listopada 2011
  do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla

  Czcigodni Bracia,
  Pozdrowienie i błogosławieństwo Apostolskie!

  W pierwszej Encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu do wszystkich Biskupów, zastanawiając się nad najważniejszymi przyczynami nieszczęść i patrząc, jak te nieszczęścia ciężko przygniatają ludzi i jak ludzie z nimi się zmagają, nie tytko – jak wiadomo – zaznaczyliśmy otwarcie, że tego rodzaju wylew zła dlatego nawiedził świat cały, gdyż bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także wskazaliśmy, że nadzieja trwałego pokoju dotąd nie zajaśnieje narodom, dopóki jednostki i państwa wyrzekać się będą i nie zechcą uznać panowania Zbawiciela naszego. Wzywając tedy do szukania pokoju Chrystusowego w Królestwie Chrystusowym, zapowiedzieliśmy, co zamierzamy uczynić, o ile Nam to będzie dane: mówiliśmy mianowicie, że w Królestwie Chrystusowym nie możemy skuteczniej przyczynić się do odnowienia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana naszego. Tymczasem jaśniejszą nadzieję lepszych czasów obudził w Nas, czy to dopiero początkowy czy to już silniej rozbudzony zapał, jaki ogarnął narody dla Chrystusa i dla Jego Kościoła, tego jedynego sprawcy zbawienia; stąd też można było wnioskować, że przygotowuje się i dojrzewa powrót do posłuszeństwa u wielu z tych, którzy, wzgardziwszy panowaniem Odkupiciela, stali się wygnańcami z Jego Królestwa.

  A czyż z tego, co było i działo się w ciągu św. Roku, a co zaiste jest godnym trwałego wspomnienia i wiecznej pamięci, nie miał Założyciel Kościoła bardzo wiele czci i chwały? Oto publiczna wystawa misyjna tak żywo przedstawiła umysłom i dała odczuć sercu ludzkiemu te trudy Kościoła, które podjął, aby Królestwo Oblubieńca codziennie coraz to dalej rozszerzać na wszystkie ziemie a nawet na najodleglejsze wyspy oceanu; dała poznać wielką liczbę krain, które dzielni i niezwyciężeni Misjonarze potem i krwią swoją pozyskali dla wiary katolickiej; uświadomiła niezmożone przestrzenie, które trzeba jeszcze pozyskać dla słodkiego i zbawiennego panowania Naszego Króla. A następnie jakiż to cel mieli ci, którzy wśród świętego czasu pod przewodnictwem swoich Biskupów lub Kapłanów do Miasta Wiecznego zdążali, jak nie ten, aby, należycie oczyściwszy duszę z grzechów, wyznać przed grobem Apostołów i wobec Nas, że są i pozostaną w Królestwie Chrystusa. Toż Królestwo Zbawiciela Naszego nowym jakimś zdało się zabłysnąć światłem wówczas, gdyśmy sześciu wyznawców i dziewic, po stwierdzeniu najznakomitszych ich cnót, zaliczyli w poczet Świętych. O, jakąż radością napełniło się serce Nasze, ileż pociechy doznaliśmy, kiedy w majestatycznej Świątyni Piotrowej po wydaniu uroczystego dekretu niezliczone rzesze wiernych wdzięcznym sercem śpiewały: Tyś Królem chwały, Chryste! Gdy bowiem wzniesione płomienie wzajemnej nienawiści i wewnętrznej niezgody gubią od Boga oddalonych ludzi i państwa i do ich zagłady się przyczyniają, to Kościół Boży, udzielając bez ustanku pokarmu duchowego ludziom, rodzi i wychowuje coraz to nowe zastępy świętych mężów i niewiast, a Chrystus tych, którzy Mu byli w Królestwie ziemskim wiernymi i posłusznymi poddanymi, nie przestaje powoływać do szczęścia w Królestwie niebieskim. Gdy poza tym w Roku Jubileuszowym przypada szesnastowiekowa rocznica Soboru Nicejskiego, tym chętniej poleciliśmy uczcić to dziejowe zdarzenie i Sami wspomnieliśmy o nim w Watykańskiej Bazylice, ponieważ Sobór ten orzekł i jako prawdę wiary katolickiej wiernym do wierzenia podał, że Jednorodzony Syn Boży jest współistotny z Ojcem, a zarazem, stawiając w skład wiary czyli Symbol słowa: „którego królestwa nie będzie końca”, potwierdził królewską godność Chrystusa Pana.

  Ponieważ więc Rok ów święty do wyjaśnienia Królestwa Chrystusowego niejedną nastręczył sposobność, sądzimy, że uczynimy rzecz zgodną przede wszystkim z Naszym Apostolskim urzędem, jeżeli przychylimy się do licznych próśb Kardynałów, Biskupów i wiernych, przedkładanych Nam czy pojedynczo czy zbiorowo, i ten właśnie Rok Jubileuszowy zakończymy wprowadzeniem do liturgii kościelnej szczególnego świata Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Króla. Sprawa niniejsza tak serce Nasze raduje, iż pragniemy o niej z Wami, Czcigodni Bracia, nieco pomówić: Waszą zaś rzeczą potem będzie podać wiernym przystępnie do wiadomości, co o czci Chrystusa – Króla powiemy i przedstawić im to w ten sposób, aby przyszła doroczna uroczystość przyniosła im w przyszłości obfite korzyści.

  Już od dawna weszło w powszechny zwyczaj, iż w przenośnym tego słowa znaczeniu nazywano Chrystusa Królem, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które przewodzi wszystkiemu i wszystkie stworzenia przewyższa. Mówimy przeto, iż Chrystus króluje w umysłach ludzi nie tak dlatego, że posiada głęboki umysł i ogromną wiedzę, ile raczej dlatego, że On sam jest Prawdą, a ludzie powinni zaczerpnąć prawdy od Niego i przyjąć ją posłusznie: mówi się, że króluje również w woli ludzi, nie tyle dlatego, iż nieskazitelna Jego wola ludzka zupełnie stosuje się do najświętszej woli Bożej i jej słucha, lecz, że On naszą wolną wolę nakłania i natchnieniem swoim sobie ją podbija, abyśmy się zapalili do najszlachetniejszych czynów. Wreszcie Chrystus Pan jest Królem serc z powodu swojej, przewyższającej naukę miłości(1), z powodu łagodności i słodyczy, którą dusze przyciąga do siebie; nie było bowiem i nie będzie nikogo, kto przez wszystkich byłby tak umiłowany, jak Chrystus Jezus. Lecz, jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz samą, przekonamy się, że imię i władza króla we właściwym tego słowa znaczeniu należy się Chrystusowi – Człowiekowi; albowiem tylko o Chrystusie – Człowieku można powiedzieć, że otrzymał od Ojca władzę i cześć i królestwo(2), gdyż jako Słowo jedną i tę samą z Ojcem posiadający istotę, musi mieć wszystko z tymże Ojcem wspólne, a więc także najwyższe i nieograniczone panowanie nad całym stworzeniem.

  Czyż nie czytamy na wielu miejscach Pisma św., iż Chrystus jest Królem? Nazwany On tam jest Panem, który z Jakuba będzie(3), który od Ojca postawień jest Królem nad Syjonem, górą świętą Jego i otrzyma narody dziedzictwo swoje i posiadłość swoją, kraje ziemi(4); pieśń zaś weselna w której pod figurą i podobieństwem nadzwyczaj bogatego i bardzo potężnego króla sławiony jest prawdziwy król izraelski, który przyjść ma, takie zawiera słowa: „Stolica Twoja, Boże, na wieki wieków; laska prawości, laska kró1estwa Twego”(5). Pomijając rozliczne tego rodzaju powiedzenia, znajdujemy na innym miejscu, jakby dla jaśniejszego uwydatnienia rysów Chrystusa, przepowiednię, według której Królestwo Jego nieoznaczone żadnymi granicami, przyczyni się do wzmożenia sprawiedliwości i dobra pokoju: Wznijdzie za dni jego sprawiedliwość i obfitość pokoju… I będzie panował od morza aż do morza: i od rzeki aż do krajów okręgu ziemi(6). Dodajmy do tego liczne przepowiednie proroków, a przede wszystkim tak znane Izajaszowe proroctwo: Maluczki narodził się nam i syn jest nam dany i stało się panowanie na ramieniu jego; i nazwą imię jego Przedziwny, radny, Bóg, mocny, ojciec przyszłego wieku, książę pokoju. Rozmnożone będzie państwo jego, a pokoju nie będzie końca: na stolicy Dawidowej i na królestwie jego siedzieć będzie, aby je utwierdził i umocnił w sądzie i w sprawiedliwości, odtąd i aż na wieki(7). Ale i inni prorocy nie prorokują inaczej niż Izajasza: jak Jeremiasz, przepowiadający płód sprawiedliwy, który powstanie z rodu Dawida; syn ów Dawida będzie królował i mądrym będzie i będzie czynił sąd na ziemi(8); jak Daniel, przepowiadający królestwo, które Bóg niebios sam ma założyć, a który się na wieki nie rozproszy… stać będzie na wieki(9), i nieco potem dodaje: Patrzyłem w widzeniu nocnemu, a oto z obłoki niebieskimi jako syn człowieczy przychodził, i aż do starowiecznego przyszedł i stawili go przed oblicze jego. I dał mu władzę, i cześć i królestwo, i wszyscy narodowie, pokolenia i języki służyć mu będą; władza jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które się nie skazi(10). Czyliż Ewangeliści święci nie uznali i nie potwierdzili, iż ziściło się to proroctwo Zachariasza o Królu łagodnym, wsiadającym na oślicę i źrebięciu oślicy, który wśród okrzyków radosnych rzeszy jako sprawiedliwy i Zbawiciel wjechać miał do Jerozolimy?(11) Ta zresztą nauka o Chrystusie – Królu, którą podaliśmy z ksiąg Starego Zakonu, nie zniknęła z ksiąg Nowego Testamentu; przeciwnie, znajduje w nich wspaniałe i jasne potwierdzenie. Wspomnijmy tylko, że poselstwo Archanioła, pouczającego Dziewicę, iż porodzi syna, któremu da… Pan Bóg stolicę Dawida ojca jego, i który królować będzie w domu Jakubowym na wieki, a królestwa jego nie będzie końca(12), sam Chrystus do swego panowania odnosił: czy bowiem w ostatniej mowie do ludu przemawiał o nagrodach i karach, które będą udziałem na wieki sprawiedliwych albo niesprawiedliwych, czy to gdy odpowiedział Staroście rzymskiemu, pytającemu Go publicznie, czy jest królem, czy to, gdy po zmartwychwstaniu dał Apostołom zlecenie nauczania i chrzczenia wszystkich narodów, Chrystus Pan korzystając z nadarzającej się sposobności i sam się Królem nazwał(13), i jawnie potwierdził, że jest Królem(14) i uroczyście oświadczył, iż daną Mu jest wszystka władza na niebie i na ziemi(15), którymi to słowy cóż innego oznaczył, jak nie jeno wielkość, potęgę i nieskończone trwanie Swego Królestwa? Czyż można zatem dziwić się, iż ten, który przez Jana zwany jest książęciem królów ziemi(16), a który temuż Apostołowi w owym widzeniu rzeczy przyszłych się objawił, ma na szacie i na biodrze swoim napisane: Król nad królami i Pan nad pany(17). Albowiem Ojciec postanowił Chrystusa dziedzicem wszystkiego(18); a ma królować, ażby przy końcu świata położył wszystkie nieprzyjacioły pod nogi Boga i Ojca(19). Gdy taka jest powszechna nauka ksiąg świętych, trzeba było, aby Kościół, to Królestwo Chrystusa na ziemi, przeznaczone oczywiście dla wszystkich ludzi całego świata, idąc za tą nauką, powitał Sprawce i Założyciela swojego w dorocznym okresie świętej liturgii, i uczcił go jako Króla i Pana i Króla królów przez dodanie nowej uroczystości. Zaiste, różnymi słowy, choć przedziwnie jedno i to samo oznaczającymi, wyrażał Kościół te objawy czci i dawniej w starej psalmodii i starych księgach obrzędowych i wyraża je obecnie w modlitwach publicznych, codziennie zanoszonych przed Majestat Boży i w niepokalanej ofierze Mszy świętej; łatwo też zauważyć można, że w tej czci, oddawanej Chrystusowi – Królowi, panuje przecudna harmonia między liturgią naszą a liturgią wschodnią, tak iż w tym wypadku sprawdza się owo zdanie: Modlitwa przepisana przez Kościół jest prawidłem wiary.

  Na jakim zaś fundamencie spoczywa owa godność i owa władza Pana Naszego, dobrze określa św. Cyryl Aleksandryjski: Posiada On, jednym słowem, panowanie nad wszystkimi stworzeniami, nie wymuszone lecz z istoty swej i natury(20), to znaczy, że władza Jego opiera się na tym przedziwnym zjednoczeniu, które zwą hipostatycznym. Z tego wynika, iż Chrystus nie tylko ma być czczony jako Bóg przez aniołów i ludzi, ale, że aniołowie i ludzie posłuszni i poddani być mają panowaniu jego jako Człowieka: tj. iż przez zjednoczenie hipostatyczne Chrystus ma władzę nad wszystkimi stworzeniami. Cóż może być milszego i przyjemniejszego do rozważania, jak to, że Chrystus panuje nad nami nie tylko prawem natury Swojej, lecz także i prawem, które nabył sobie przez odkupienie nasze. Oby wszyscy ludzie, skłonni do zapominania, rozważyli, ileśmy Zbawiciela naszego kosztowali: Nie skazitelnym złotem albo srebrem jesteście wykupieni… ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego Chrystusa(21). Już nie należymy do siebie samych, gdyż Chrystus zapłatą wielką(22) nas kupił; a ciała nasze są członkami Chrystusowymi(23).

  Abyśmy zaś moc i istotę tego panowania określili, krótko powiemy, że składa się na nie trojaka władza, której, gdyby brakło, nie moglibyśmy nawet zrozumieć panowania. Świadectwa zaczerpnięte z Pisma św. o powszechnym panowaniu naszego Odkupiciela aż nadto dowodzą i musimy w to wierzyć niezachwianie, że Chrystus Jezus dany jest ludziom jako Odkupiciel, w którym pokładać mają nadzieję, ale zarazem jest On prawodawcą, któremu ludzie winni posłuszeństwo(24). Ewangelie bowiem nie tyle opowiadają o Nim, że ustanowił prawa, ile raczej przedstawiają Go, jak ustanawia prawa; o tych wszystkich, którzy przykazania Jego zachowywać będą, w różnych okolicznościach i w różnych słowach, mówi Mistrz Boski, iż dadzą oni dowód swojej miłości względem Niego i w miłości tej wytrwają(25). O władzy zaś sądowniczej, którą Jezus otrzymał od Ojca, sam mówi do żydów, oskarżających Go o znieważenie spoczynku sobotniego, gdy uzdrowił cudownie paralityka: bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszystek sąd dał Synowi(26). W tej władzy sądowniczej, jako rzecz nieodłączna od sądu, mieści się także i to, aby sędzia miał prawo nagradzania i karania ludzi jeszcze za ich życia. A ponadto przysługuje Chrystusowi władza tzw. wykonawcza, gdyż wszyscy rozkazów Jego słuchać powinni i to pod groźbą zapowiedzianych kar, których uporni uniknąć nie mogą.

  Jednakowoż królestwo to jest przede wszystkim duchowe i odnosi się głównie do rzeczy duchowych, co i słowa Pisma św., któreśmy powyżej przytoczyli, bardzo jasno wykazują i Chrystus Pan potwierdza swoim sposobem postępowania. Przy różnych bowiem sposobnościach, gdy żydzi a nawet sami Apostołowie błędnie sądzili, iż Mesjasz przywróci wolność i wskrzesi królestwo Izraelskie, zbijał to próżne ich mniemanie i nadzieję im odbierał; gdy otaczająca i podziwiająca Go rzesza miała Go ogłosić królem, uszedł i ukrył się, bo nie chciał imienia i czci królewskiej; przed Starostą rzymskim oświadcza, że królestwo Jego nie jest z tego świata. Jego bowiem królestwo, jak je Ewangelie przedstawiają, jest takie, że ludzie, którzy chcą należeć do niego, przygotowują się przez pokutę, ale wejść nie mogą inaczej, jak przez wiarę i chrzest, który, chociaż obrządkiem zewnętrznym się spełnia, oznacza jednak i sprawia wewnętrzne odrodzenie; królestwo to przeciwstawia się jedynie królestwu szatana i mocom ciemności – a wymaga od swych zwolenników nie tylko, aby, wyrzekłszy się bogactw i dóbr doczesnych, odznaczali się skromnością obyczajów i łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, lecz także, aby zaparli się siebie samych i krzyż swój nieśli. Gdy zaś Chrystus jako Odkupiciel nabył Krwią Swoją Kościół, a jako Kapłan złożył ofiarę ze Siebie samego za grzechy nasze i wiecznie ją składa, komuż tu nie widocznym, że władza Jego królewska zawiera w sobie obydwa te urzędy i w nich ma udział? Błądziłby zresztą bardzo, kto odmawiałby Chrystusowi, jako Człowiekowi, władzy nad jakimikolwiek sprawami doczesnymi, gdyż Chrystus otrzymał od Ojca nieograniczone prawo nad wszystkim, co stworzone, tak, iż wszystko poddane jest Jego woli. Jednak, dopokąd żył na ziemi, wstrzymał się zupełnie od wykonywania tej władzy, a jak niegdyś wzgardził posiadaniem rzeczy ludzkich i nic troszczył się o nie, tak pozostawił je wówczas i dziś je pozostawia ich właścicielom. Co przepięknie wyrażają słowa: Nie odbiera rzeczy ziemskich Ten, który daje Królestwo niebieskie!(27) – Tak więc Królestwo Odkupiciela naszego obejmuje wszystkich ludzi – jak o tym mówi nieśmiertelnej pamięci Poprzednik nasz, Leon XIII, którego słowa chętnie tu przytaczamy: „Panowanie Jego mianowicie nie rozciąga się tylko na same narody katolickie lub na tych jedynie, którzy przez przyjęcie chrztu według prawa do Kościoła należą, chociaż ich błędne mniemania sprowadziły na bezdroża albo niezgoda od miłości oddzieliła, lecz panowanie Jego obejmuje także wszystkich niechrześcijan, tak, iż najprawdziwiej cały ród ludzki podlega władzy Jezusa Chrystusa(28). – I wszystko jedno, czy jednostki, czy rodziny, czy państwa, gdyż ludzie w społeczeństwa zjednoczeni nie mniej podlegają władzy Chrystusa jak jednostki. On jest zaiste źródłem zbawienia dla jednostek i dla ogółu: I nie masz w żadnym innym zbawienia. Albowiem nie jest pod niebem inne imię dane ludziom, w którym byśmy mieli być zbawieni(29). On jest sprawcą pomyślności i prawdziwej szczęśliwości tak dla pojedyńczych obywateli, jak i dla państwa: Nie przez co innego szczęśliwe państwo – a przez co innego człowiek, państwo bowiem nie jest czym innym, jak zgodnym zrzeszeniem łudzi(30). Niech więc nie odmawiają władcy państw publicznej czci i posłuszeństwa królującemu Chrystusowi, lecz niech ten obowiązek spełnią sami i wraz z ludem swoim, jeżeli pragną powagę swą nienaruszoną utrzymać, i przyczynić się do pomnożenia szczęścia swej ojczyzny. To bowiem, cośmy na początku Naszego Pontyfikatu napisali o zmniejszeniu się powagi prawa i poszanowania dla władzy, to samo i do czasów dzisiejszych zastosować można: „Gdy Boga i Jezusa Chrystusa – takeśmy się żalili – usunięto z praw i z państw i gdy już nie od Boga, lecz od ludzi wywodzono początek władzy, stało się iż zburzone zostały fundamenty pod tąż władzą, gdyż usunięto główną przyczynę, dlaczego jedni mają prawo rozkazywać, drudzy zaś mają obowiązek słuchać. Z tego powodu musiało być wstrząśnięte całe społeczeństwo ludzkie, gdyż brakło mu stałej i silnej podstawy”(31).

  Przeto, jeżeliby kiedy ludzie prywatnie i publicznie uznali nad sobą władzę królewską Chrystusa, wówczas spłynęłyby na całe społeczeństwo niesłychane dobrodziejstwa, jak należyta wolność, jak porządek i uspokojenie, jak zgoda i pokój. Jak bowiem królewska godność Pana naszego otacza powagę ziemską książąt i władców pewną czcią religijną, tak też uzacnia obowiązki i posłuszeństwo obywateli. Dlatego to Paweł Apostoł, chociaż nakazał żonom, aby w mężach swych, a sługom, aby w panach swych Chrystusa czcili, to jednak polecił im, aby im byli posłuszni nie jako ludziom, lecz jedynie dlatego, iż oni zastępują Chrystusa, gdyż nie godzi się, aby ludzie przez Chrystusa odkupieni służyli ludziom. Zapłatąście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzkimi(32). Jeżeli panujący i prawowici przełożeni mieć będą to przekonanie, że wykonują władzę nie tyle z prawa swego, jak z rozkazu i w zastępstwie Boskiego Króla, każdy to zauważy, jak święcie i mądrze będą używać swojej władzy i jak bardzo zważać będą, wydając prawa i polecając je spełniać, na dobro ogółu i na godność ludzką swoich podwładnych. Oczywiście, że wskutek tego zakwitnie pokój i wewnętrzny porządek się ustali, gdyż wszelka przyczyna zaburzenia będzie usunięta; albowiem chociaż obywatel patrzeć będzie na panującego i innych rządców państwa jako na ludzi do niego z natury podobnych lub może nawet z jakiejś przyczyny niegodnych i na naganę zasługujących, to mimo to nie odmówi im swego posłuszeństwa, gdyż w nich samych widzieć będzie obraz i powagę Chrystusa Boga i Człowieka. Co się zaś tyczy dobrodziejstw zgody i pokoju, jasną jest rzeczą, że im szersze się wytwarza królestwo i wszystkich ludzi obejmuje, tym bardziej ludzie stają się świadomi tej łączności, która ich jednoczy; a świadomość ta jak oddala i usuwa częste zatargi, tak też łagodzi i zmniejsza przykrości tych zatargów. Dlaczegoż więc, gdyby Królestwo Chrystusa objęło w rzeczy samej wszystkich, jak ich z prawa obejmuje, mielibyśmy wątpić o tym pokoju, jaki Król pokoju przyniósł na ziemię, Ten – mówimy – który przyszedł pojednać wszystko, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby sam służył i który będąc Panem wszystkich dał Siebie za przykład pokory i ustanowił szczególnie prawo nakazujące miłość, Ten wreszcie, który wyrzekł: jarzmo moje słodkie jest a brzemię moje lekkie? O, jakiegoż zażywalibyśmy szczęścia, jeżeliby poszczególni ludzie i rodziny i państwa pozwoliły się rządzić Chrystusowi. „Wówczas to wreszcie – że użyjemy słów, które poprzednik nasz Leon XIII przed 25 laty do wszystkich biskupów wypowiedział – będzie można uleczyć tyle ran, wówczas to będzie nadzieja, że prawo dawną powagę odzyska, miły pokój znowu powróci, z rąk miecze i broń wypadną, gdy wszyscy chętnie przyjmą panowanie Chrystusa i posłuszni Mu będą a każdy język wyznawać będzie, że Pan nasz Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca”(33).

  Otóż, aby te upragnione korzyści obficie mogły spłynąć na społeczeństwo chrześcijańskie i na stałe w nim pozostać, trzeba rozszerzać wśród ludu jak najbardziej znajomość o królewskiej godności Zbawiciela naszego; a do tego celu nic bardziej się nie przyczyni jak ustanowienie własnego i osobnego święta Chrystusa – Króla. Albowiem celem pouczenia ludzi w prawdach wiary i podniesienia ich przez nie do radości życia wewnętrznego daleko skuteczniejsze są doroczne obchody świętych tajemnic, niż choćby najpoważniejsze dowody Kościoła nauczającego; te bowiem zazwyczaj dostępne są niewielkiej tylko liczbie mężów uczonych, ale tamte zajmują i pouczają wszystkich wiernych; te raz jeden, tamte corocznie i wiecznie, że się tak wyrazimy, do ludzi przemawiają; pierwsze oddziałują przede wszystkim na umysł, drugie na umysł i serce a więc na całego człowieka zbawienny wpływ wywierają. I w rzeczy samej, skoro bowiem człowiek składa się z duszy i ciała, zewnętrzne uroczystości świąt mają go tak poruszyć i pobudzić, aby przez rozmaitość i piękność św. obrzędów pełniej zaczerpnął z prawd Bożych, któryby całą istotę jego przejęły i w ten sposób przyniosły mu obfite korzyści w życiu duchownym.

  Historia stwierdza zresztą, że tego rodzaju uroczystości wówczas były zaprowadzane w ciągu wieku jedna po drugiej, gdy potrzeby i korzyści ludu chrześcijańskiego zdawały się ich domagać, a mianowicie: gdy lud miał być umocnionym we wspólnym niebezpieczeństwie albo utwierdzony przed zasadzkami błędów heretyckich, albo gdy miał być poruszonym i zapalonym, aby rozważał z większą pobożnością jaką tajemnicę wiary lub pewne dobrodziejstwo Boże. Jakoż, począwszy od pierwszych wieków, gdy chrześcijanie najokrutniej byli prześladowani, zaczęto czcić pamięć Męczenników w świętych obrzędach, aby uroczystości Męczenników – jak świadczy św. Augustyn – były zachętą do męczeństwa(34); do wydoskonalenia się zaś w cnotach, o które chrześcijanie i w czasach pokoju powinni koniecznie zabiegać, przedziwnie przyczyniły się uroczystości obchodzone w późniejszych czasach na cześć św. Wyznawców, Dziewic i Wdów. Lecz przede wszystkim święta na cześć Najświętszej Panny ustanowione sprawiły, że lud chrześcijański nie tylko pobudził się do żywszej czci ku Bożej Rodzicielce, najłaskawszej Opiekunce swojej, lecz także ukochał Ją serdeczniej jako Tę, którą Odkupiciel jakby testamentem za Matkę mu przeznaczył. Do dobrodziejstw, które spłynęły z obchodów publicznych i prawnie zaprowadzonych na cześć Boga Rodzicy i Świętych, zaliczyć przede wszystkim trzeba to, iż Kościół w każdym czasie oddalał zwycięsko zarazę herezji i błędów. I w tym podziwiajmy mądrość Opatrzności Bożej, która jak nawet ze zła zwykła wyprowadzać dobre, dopuszczała również, aby wiara i pobożność ludów osłabła albo fałszywe nauki na wiarę katolicką nastawały, lecz dopuszczała w tym celu, aby prawda nowym jakimś zajaśniała blaskiem, wiara zaś ze snu zbudzona do wyższych i świętszych rzeczy zdążała. Podobny miały również początek i podobne owoce wydały uroczystości, które w mniej odległych czasach włączone zostały w okres roku liturgicznego; tak np., gdy poszanowanie i cześć Najświętszego Sakramentu zmalały, ustanowiono święto Bożego Ciała, w ten sposób obchodzone, aby wspaniałe obrzędy i modlitwy przez całą Oktawę odprawiane wzywały ludzi do oddania Panu czci publicznej; tak też wprowadzono uroczystość Serca Jezusowego właśnie wówczas, gdy dusze osłabione i zniechęcone przygnębiającą i przesadną surowością Jansenistów zupełnie wyziębły i trwożliwie unikały miłości Bożej i nadziei zbawienia.

  Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa – Króla całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. A zarazą tą jest zeświecczenie czasów obecnych, tzw. laicyzm, jego błędy i niecne usiłowania; wiadomo Wam zaś, Czcigodni Bracia, że zbrodnia ta nie naraz dojrzała, lecz już od dawna ukrywała się w duszy społeczeństwa. Zaczęło się bowiem od tego, że przeczono panowaniu Chrystusa Pana nad wszystkimi narodami; odmawiano Kościołowi władzy nauczania ludzi, wydawania praw, rządzenia narodami, którą to władzę otrzymał Kościół od Chrystusa Pana, aby prowadził ludzi do szczęścia wiekuistego. I wtedy to zaczęto powoli zrównywać religię Chrystusową z innymi religiami fałszywymi i stawiać ją bezczelnie w tym samym rzędzie; następnie podporządkowano ją pod władzę świecką i wydano ją prawie na samowolę rządu i panujących; dalej jeszcze poszli ci, którzy umyślili sobie, że należy zastąpić religię Bożą jakową religią naturalną, naturalnym jakimś wewnętrznym odruchem. A nie brakło i państw, które sądziły, że mogą się obejść bez Boga i że ich religią to – bezbożność i lekceważenie Boga. To też z boleścią w sercu skarżyliśmy się w Encyklice: Ubi arcano i dzisiaj bolejemy nad gorzkimi owocami, jakie tego rodzaju odstępstwo od Chrystusa wydało tak dla pojedynczych obywateli, jak i dla państw i to tak często i na tak długie lata, a są nimi: nasienie niezgody wszędzie porozsiewane, płomienie zazdrości i nieprzyjaźni objęły narody, co powoduje dotąd tak wielką zwłokę w pojednaniu ludów; nieposkromione pragnienia, które często pokrywają się płaszczykiem dobra publicznego i miłości ojczyzny, a z których powstaje rozdwojenie wśród obywateli i ślepy a niepomierny egoizm, na nic innego nie zważający, jak tylko na własną korzyść i na własne dobro i tą jedynie miarą wszystko inne mierzący; zburzony zupełnie pokój domowy wskutek zapomnienia i zaniedbania obowiązków; węzły rodzinne rozluźnione i trwałość rodzin zachwiana; całe wreszcie społeczeństwo do głębi wstrząśnięte i ku zagładzie idące. Mamy więc silną nadzieję, że uroczystość Chrystusa – Króla, którą odtąd corocznie obchodzić będziemy, sprowadzi na nowo społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela. Byłoby – oczywiście – rzeczą katolików, aby ten powrót swoją pracą i działalnością przygotowali i przyspieszyli; jednakowoż wielu z nich nie zajmuje w tzw. życiu społecznym tego stanowiska ani niema takiego znaczenia, jakie mieć powinni ci, którzy niosą pochodnię prawdy. To niekorzystne położenie należy może przypisać opieszałości i bojaźliwości dobrych, którzy nie chcą się sprzeciwiać lub zbyt łagodnie się opierają, wskutek czego przeciwnicy Kościoła z większym zuchwalstwem i hardością występują. Lecz, jeżeliby wszyscy wierni zrozumieli, że pod sztandarem Chrystusa – Króla dzielnie i zawsze walczyć powinni, wówczas z apostolskim zapałem usilnie starać się będą, aby dusze zbłąkane i nieoświecone pojednać z Panem i staną na straży, by prawa Boże nienaruszone zostały.

  A ponadto, czyż nie jest widocznym, że doroczna uroczystość Chrystusa – Króla, wszędzie odprawiana, przyczyni się do oskarżenia tego publicznego odstępstwa, któremu z wielką szkodą dla społeczeństwa dało początek zeświecczenie – i do naprawienia tego zła? Albowiem, im więcej najsłodsze Imię naszego Odkupiciela niegodziwym milczeniem się pomija na międzynarodowych zebraniach i w parlamentach, tym głośniej wyznawać Je należy i tym usilniej uznawać prawa królewskiej godności i władzy Chrystusa Pana.

  A cóż do ustanowienia tego święta przyczyniło się i w czym widzimy już od końca zeszłego wieku pomyślne i znakomite przygotowanie drogi dla tej uroczystości? Oto wszyscy wiemy, jak mądrze i jasno wykazały liczne książki, wydawane na całym świecie w różnych językach, potrzebę tej uroczystości; do uznania panowania i władzy Chrystusa przyczynił się również pobożny zwyczaj, iż niezliczone prawie rodziny oddawały się i poświęcały Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Co prawda, to nie tylko rodziny tak czyniły, lecz i społeczeństwa i państwa, a nawet cały rodzaj ludzki, za sprawą i pod przewodnictwem Leona XIII, poświecił się temuż Boskiemu Sercu – a było to pod koniec Miłościwego Lata, roku tysiąc dziewięćsetnego. Nie należy również pominąć milczeniem, że do uroczystego uznawania tejże królewskiej władzy Chrystusa nad społeczeństwem ludzkim przyczyniły się przedziwnym sposobem bardzo częste Kongresy eucharystyczne, jakie w naszych czasach zbierać się zwykły, gdyż one do tego zdążały by wierni, czy z poszczególnych diecezji, czy krajów, czy narodów, czy nawet z całego świata, zwołani dla oddania czci Chrystusowi – Królowi, pod osłonami sakramentalnymi się ukrywającemu, oddali hołd Chrystusowi, jako Królowi Niebieskiemu, przez wygłoszone przemowy na zebraniach i kazania w świątyniach, przez wspólną adorację przed Najśw. Sakramentem publicznie wystawionym i przez wspaniałe obchody. Słusznie i sprawiedliwie można by powiedzieć, że lud chrześcijański, poruszony niebieskim natchnieniem, pragnie Tego Jezusa, którego ludzie niegodziwi, gdy do swoich przyszedł, przyjąć nie chcieli, wyprowadzić z zacisza i ukrycia świętych przybytków – i wiodąc Go w triumfalnym pochodzie po ulicach miasta, przywrócić Mu wszystkie prawa królewskie.

  Także i obecny Rok Święty, dobiegający już do końca, daje nam dogodną sposobność, nad którą nie widzimy lepszej, do wykonania wspomnianego zamiaru Naszego, gdyż Bóg najłaskawszy, podniósłszy dusze i serca wiernych ku pożądaniu dóbr niebieskich, które zmysł wszelki przewyższają, albo ich łaską Swoją na nowo obdarzył albo też, pobudziwszy ich do usilnego starania się o wyższe rzeczy, umocnił ich, aby do zbawienia właściwą szli drogą. Czy więc weźmiemy pod uwagę przedłożone Nam rozliczne prośby, czy też spoglądniemy na to, co się działo w czasie wielkiego Jubileuszu, znajdziemy zupełnie wystarczającą przyczynę, iż nadszedł wreszcie uprawniony przez wszystkich dzień, w którym możemy ogłosić, że należy uczcić Chrystusa jako Króla całego rodu ludzkiego, osobnym i szczególnym świętem. W tym bowiem Roku, jak na początku powiedzieliśmy, ten Król Niebieski, prawdziwie dziwny w Świętych swoich, nowym zastępem bojowników odznaczonych godnością świętych, chwalebnie uwielbion jest; w tym również Roku podziwiać mogli wszyscy na niezwykłej wystawie przedmiotów i prac, odniesione zwycięstwa przez zwiastunów ewangelii dla rozszerzenia Królestwa Chrystusowego; w tym wreszcie roku uczciliśmy uroczystym obchodem pamięć Soboru Nicejskiego, który obronił współistotność Słowa Wcielonego z Ojcem, a na tej prawdzie, jakby na swoim fundamencie, opiera się panowanie Chrystusa nad wszystkimi narodami.

  A przeto powagą Naszą Apostolską ustanawiamy święto Pana Jezusa Chrystusa – Króla, które ma być na całym świecie obchodzone rok rocznie w ostatnią niedzielę miesiąca października, tj. w niedzielę, poprzedzającą bezpośrednio uroczystość Wszystkich Świętych. Polecamy również, aby w tym samym dniu corocznie odnawiano poświęcenie się Sercu Pana Jezusa, który to akt śp. Poprzednik Nasz Prus X każdego roku odnawiać nakazał; w tym tylko jednak roku to poświęcenie się chcemy urządzić 31. tego miesiąca, w dniu, w którym sami odprawimy Najświętszą, Ofiarę na cześć Chrystusa – Króla i zarządzimy, by poświęcenie to odbyło się w Naszej obecności. Sądzimy bowiem, że tym sposobem Rok Święty lepiej i stosowniej zakończymy i Chrystusowi, Królowi wieków, nieśmiertelnemu, serdeczniejszą wdzięczność wyrazimy – w czym jesteśmy tłumaczem uczuć wdzięczności całego świata katolickiego – za dobrodziejstwa udzielone w tym czasie świętym Nam samym, Kościołowi i wszystkim wiernym.

  Niema też powodu, Czcigodni Bracia, długo i wiele wyjaśniać, dlaczego ustanowiliśmy uroczystość Chrystusa – Króla, jako oddzielną od innych świąt, które również oznaczają i czczą poniekąd Jego królewską godność. Na jedno bowiem należy zwrócić uwagę: że choć we wszystkich uroczystościach Pana naszego Chrystus jest przedmiotem czci, to jednak w powodach tej czci nic jest uwzględniona władza i imię królewskie Chrystusa. Zapowiedzieliśmy zaś tę uroczystość na niedzielę dlatego, by nie tylko duchowieństwo, odprawiając Msze św. i odmawiając pacierze kapłańskie, oddawało cześć niebieskiemu Królowi, lecz by i lud, wolny od zajęć codziennych, sercem radosnym pięknie zaświadczył, że Chrystusowi jest posłuszny i poddany. Na tę zaś uroczystość wydała się nam ostatnia niedziela października dlatego odpowiedniejszą, niż inne, bo ona zamyka prawie okres roku kościelnego; w ten sposób doroczne uroczystości, w których święcimy pamięć tajemnic żywota Jezusa Chrystusa, zakończą się i pomnożą świętem Chrystusa Króla – i – zanim obchodzić będziemy chwałę Wszystkich Świętych, w przód sławić i chwalić będziemy Tego, który triumfuje we wszystkich Świętych i wybranych swoich. Niechaj więc obowiązkiem i staraniem Waszym będzie, Czcigodni Bracia, aby w dniu oznaczonym przed tą doroczną uroczystością wygłoszono w każdej parafii kazania do ludu, w którychby ten lud dokładnie pouczony o istocie, znaczeniu i ważności tego święta, wezwano, by tak życie urządził i ułożył, iżby ono odpowiadało życiu tych, którzy wiernie i gorliwie słuchają rozkazów Boskiego Króla.

  Pozwólcie jeszcze, Czcigodni Bracia, że kończąc ten List Nasz, pokrótce zaznaczymy, jakie to korzyści obiecujemy Sobie i jakich się spodziewamy z tej publicznej czci Chrystusa – Króla i dla Kościoła, i dla społeczeństw świeckich i dla poszczególnych wiernych.

  Przez oddawanie tej czci publicznej Królowaniu Pańskiemu muszą sobie ludzie przypomnieć, że Kościół, ustanowiony przez Chrystusa jako społeczność doskonała, żąda dla siebie z prawa mu przysługującego, którego zrzec się nie może, pełnej wolności i niezależności od władzy świeckiej, i że w wypełnianiu powierzonego sobie przez Boga posłannictwa – nauczania, rządzenia i prowadzenia wszystkich do wiecznej szczęśliwości, którzy do Królestwa Chrystusowego należą, nie może zależeć od czyjejś woli. Tę samą wolność ma zostawić państwo członkom Zakonów i Kongregacji męskich i żeńskich, którzy są przecież najdzielniejszymi pomocnikami Pasterzy Kościoła i jak najbardziej przyczyniają się do rozszerzenia i utrwalenia Królestwa Chrystusowego, już to zwalczając potrójną pożądliwość świata przez śluby zakonne, już to dążąc do doskonałości i starająć się, by świętość, która według woli Boskiego Założyciela ma Kościół zdobić i znanym go czynić, wiecznie i coraz to wspanialszym blaskiem jasno świeciła przed oczyma wszystkich ludzi.

  Doroczny obchód tej uroczystości napomni także i państwa, że nie tylko osoby prywatne, ale i władcy i rządy mają obowiązek publicznie czcić Chrystusa i Jego słuchać: przypomni im bowiem sąd ostateczny, w którym ten Chrystus, co Go nie tylko z państwa wyrzucono, lecz przez wzgardę zapomniano i zapoznano, bardzo surowo pomści te zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie stosunki w państwie układały się na podstawie przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich tak w wydawaniu praw i w wymiarze sprawiedliwości, jak i w wychowaniu i wykształceniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów.

  A ponadto ileż przedziwnej mocy i siły będą mogli zaczerpnąć wierni z rozważania tych rzeczy, by dusze swoje ukształcić według prawideł życia chrześcijańskiego. Albowiem, skoro Chrystusowi Panu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi: skoro ludzie najdroższą Krwią Jego odkupieni, nowym jakby prawom poddani zostali Jego panowaniu: skoro wreszcie panowanie Jego całą naturę ludzką obejmuje, jasną jest rzeczą, że nie ma w nas władzy, która by wyjęta była z pod tego panowania. Trzeba więc, aby Chrystus panował w umyśle człowieka, którego obowiązkiem jest z zupełnym poddaniem się woli Bożej przyjąć objawione prawdy i wierzyć silnie i stale w naukę Chrystusa; niech Chrystus króluje w woli, która powinna słuchać praw i przykazań Bożych; niech panuje w sercu, które, wzgardziwszy pożądliwościami, ma Boga nade wszystko miłować i do Niego jedynie należeć; niech króluje w ciele i członkach jego które jako narzędzia, lub – że słów św. Pawła Apostoła użyjemy(35): jako zbroja sprawiedliwości Bogu, mają przyczynić się do wewnętrznego uświęcenia dusz. Co wszystko, jeżeli wiernym będzie należycie przedstawione do rozpamiętywania i rozważania, o wiele łatwiej będzie ich można pociągnąć do najwyższej doskonałości. Oby się to stało, Czcigodni Bracia, iżby nie należący do Kościoła zapragnęli i przyjęli dla dobra swego zbawienia słodkie jarzmo Chrystusowe, a my wszyscy, którzy z miłosiernej Opatrzności Boskiej jesteśmy Jego domownikami, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, chętnie i święcie to jarzmo nosili: gdy zaś życie nasze dostosuje się do praw Boskiego Królestwa, serdecznie radować się będziemy z obfitości zbawiennych skutków, a jako dobrzy i wierni słudzy Chrystusowi, staniemy się uczestnikami wiecznej szczęśliwości w Jego Królestwie niebieskim.

  To życzenie przy zbliżającej się uroczystości Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie dowodem Naszej ojcowskiej miłości względem Was, Czcigodni Bracia; a jako zadatek łask Bożych, przyjmijcie Apostolskie Błogosławieństwo, którego Wam, Czcigodni Bracia, Duchowieństwu i ludowi Waszemu najmiłościwiej udzielamy.

  Dan w Rzymie u Św. Piotra, dnia 11 miesiąca grudnia, Roku Świętego 1925, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.

  PIUS PP. XI

 17. jowram said

  Nie karze się tego kto zabija ustami, ani też nie łupi się tego, który zabija językiem “
  – Tajna Historia Mongołów. PIW, Warszawa 2005.

  Etruskowie to taki wymarły lud żyjący na półwyspie Apenińskim przed 3000 tysiącami lat. Obecnie przeciętny obywatel niewiele o nim wie, lub wcale nie zna tego pojęcia.

  * http://pl.wikipedia.org/wiki/Etruskowie
  * http://www.insomnia.pl/Etruskowie-t573172.html

  Zanik podstawowej wiedzy o własnym społeczeństwie, powoduje jego zagładę historyczną. Zanik podstawowej wiedzy biologicznej powoduje zagładę fizyczną danego narodu. Poniżej parę przykładów podstawowych danych dotyczących biologii narodu naszego, opartych na aktualnym raporcie nie byle kogo a samej Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, czyli organu bardzo dobrze poinformowanego.

  Jeżeli już oni wyciągają takie wnioski to jest bardzo źle!.

  Mas media w Polsce dziwnie działają. Przez większość roku wynajdują sztuczne problemy tzw. fakty medialne i na nich skupiają całą uwagę. Tylko po co???

  Ani jeden PT dziennikarz nie poruszył nawet w debatach przedwyborczych poniższych tematów????

  Jak Rząd odwraca uwagę to wiadomo, że coś chce ukryć. A co może Ukochany Rząd z umiłowanymi Przywódcami i Komisjami Sejmowymi do spraw specjalnych, chcieć w tej Zielonej [ nie w głowie] wyspie ukryć przed miłującym społeczeństwem [ tak rzekomo wynika z rozmaitych prac biur dezinformacji zwanych Badaniami Opinii Społecznej.???

  Wyjaśnia to chyba dokładnie i łopatologicznie raport CIA o Polsce :

  * https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html

  I tak w dziale “Ludzie i społeczeństwo” znajdujemy zaskakujące dane, daleko odbiegające od HURRRA OPTYMIZMU władzy.

  Opis Kraju wskazuje, że pod względem ludności zajmujemy 34 miejsce na świecie z 38.441.588 ludzi. Średnia wieku wynosi 38.5 lat z tym, że kobiety żyją przeciętnie o 4 lata dłużej od mężczyzn. Wydaje się, że to jest właśnie przyczyna zmasowanego ataku na ustawę emerytalną i chęć wydłużenia czasu pracy dla kobiet. Niech umierają równo mężczyźni i kobiety. Będą jak roboty przez 40 lat pracowali, a to co rzekomo odkładają na emerytury zostanie dla rządzących. Szczególnie, że w innych krajach przechodzi się na emerytury już po 30 – 35 latach pracy.

  Schody zaczynają się przy następnych parametrach, np. przyrost naturalny w 2011 roku wynosił 0.062% i stawia nas to jako kraj, na 200 miejscu na świecie!!!!!

  Wskaźnik urodzeń wynosi 10.1/1000 mieszkańców [dane z 1011] i stawia nas to na 191 miejscu na świecie!!!Wskaźnik zgonów wynoszący 10.17/1000 mieszkańców [także w 2011] stawia nas na nieco lepszym bo 52 miejscu na świecie.

  Ze wskaźnikiem migracji wynoszącym 0.47/1000 jesteśmy na 135 miejscu, na świecie co akurat jest dobrą pozycją.

  Ale teraz zaczynają się jeszcze gorsze rzeczy. Współczynnik dzietności kobiet wynosi 1.3/na kobietę i stawia nas to na 208 miejscu na świecie. Spadek współczynnika dzietności poniżej 1.4 powoduje, że społeczeństwo takie skazane jest na wymarcie. Nie będzie miało siły rozwoju!!!!

  Można przyjąć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy, była reforma Balcerowicza- Sacha [ lub odwrotnie ] przeprowadzona w 1990 roku. Reforma ta zmniejszyła wydatki na służbę zdrowia z 10.5% w stanie wojennym do oficjalnie 7.1% PKB w 2009 roku. Rzeczywiste wydatki są jeszcze miejsce albowiem jak podała to Medycyna Praktyczna , kolejki na leczenie osiągają 433 dni.

  * http://www.mp.pl/kurier/?aid=62741
  * http://prawo.mp.pl/wywiady/show.html?id=62286
  * http://www.mp.pl/kurier/?aid=62599

  Co ciekawe, z gęstością łóżek – 6.62 na 1000 mieszkańców plasujemy się na 16 miejscu na świecie. Innymi słowy kolejki na leczeni nie są spowodowane brakiem łóżek czy szpitali ale limitowaniem procedur przez Narodowy Fundusz Zdrowia!!!! Czyli celowym działaniem!!!!

  Wiąże się to bezpośrednio z wydatkami na edukację wynoszącymi 4.9% PKB, co stawia nas na 65 miejscu na świecie. Ale kolejne reformy edukacji od 1990 roku spowodowały, większość młodzieży kończy naukę w 15 roku życia wg CIA.

  Ciekawe czy PT przyszli Posłowie o tym wiedzą!!

  Tak więc wynika to jednoznacznie, że jesteśmy społeczeństwem skazanym na zagładę. Społeczeństwo przy obniżeniu wskaźnika dzietności ma ok 3 pokoleń czasu . Potem zostaje wchłonięte przez inne nacje. Praktycznie nie mamy już możliwości reprodukcyjnych ponieważ z powodu, szczepień przymusowych, żywności GMO liczba plemników młodych mężczyzn [ wyniki badań dostępne autorowi] spadła z ok 300 000 000 w ejakulacie stwierdzana w latach 60-ych, do ok. 12 000 000. w XXI wieku. W latach 60-70-ych uważano, ze jeżeli liczba plemników spadnie poniżej 50 milionów to rozpoznaje się męską bezpłodność. Obecnie u młodych mężczyzn mamy tylko ok 25 % tej granicznej wielkości.

  Tak więc za 3 pokolenia Polaków już nie będzie, zostaną wchłonięci. w tej sytuacji państwo jeszcze wcześniej.

  c.b.d.o.

  Opr. dr Jerzy Jaśkowski

  19 .10. 2011

 18. anna said

  Ziomal, wróc do swoich ziomków którzy nasłali cię na ten blog.Czuć od ciebie hasbarą.

  • ziomal said

   Może trochę pokory i opamiętania zanim kogoś ocenisz – nie wiesz kim jestem, może Twoim bratem?
   Bóg z Tobą i Maryja zawsze Dziewica.

 19. Dzieckonmp said

  ALERT : Napad na Syrię

  W Syrii mamy już nie żydo-”rewolucję arabską”, tylko wojnę z udziałem obcych wojsk, w tym NATO. Rosyjska agencja „Interfax” podaje za izraelskimi, że na terenie Syrii działają już oddziały komandosów z W. Brytanii i Kataru. Więcej pod Syria poniżej…

  AS: Iran wysyła komandosów do Syrii! Jeśli to prawda, Iran robi tak zapewne wiedząc, że w Syrii są już wojska NATO i żydo-Ligi Arabskiej. To wygląda na początek międzynarodowej wojny. A zbrodniarze będą mieli pretekst do ataku na Iran. W październiku ubr. Putin zapowiedział swoi generałom, aby szykowali się na Armagedon…
  AS: Te SS-yny nie czekają nawet na rezolucję żydo-ONZ. Bo widzą, że jej nie przepchają z powodu veta Rosji i Chin. Ale to im nie pierwszyzna. Na Serbię, Afganistan i Irak napadli zbrodniarze bez rezolucji. Bandyci spod znaku Kliki Globalnych Banksterów mordują Syrię, tak jak zamordowali Libię!

  Dowody na tą tezę podaję zwłaszcza dla T.T.T@ bo on zaraz powie że rodzą się takie poglądy w mojej głowie. Proszę przeczytać wszystkie 3linki niżej. Zresztą T.T.T i tak powie że mam chorą wyobraźnię. On przeczyta i wyciągnie inne wnioski.

  http://stooq.com/n/?f=570283

  http://www.sfora.pl/Europejscy-komandosi-sa-juz-w-Syrii-Zobacz-co-tam-robia-a40372

  http://www.tvn24.pl/0,1734274,0,1,zagraniczni-komandosi-w-hims-na-miasto-jada-t_72,wiadomosc.html

  • Dzieckonmp said

   Ciekawe jak by te niezależne i bezstronne media opisały gdyby wysłać komandosów do Nowego Jorku aby wspierali ruch Occupy Wallstreet, albo do Londynu. Tam też ludzie walczą o prawdziwą demokrację i są gromieni przez siły reżimu Obamy . To jest inwazja obcych wojsk na suwerenne państwo! Taka sama sytuacja jak wtedy gdy Hitler w 1939r. zaatakował nasz kraj

  • Magda said

   Według raportu izraelskiej strony DebkaFile brytyjskie jednostki specjalne są już w Syrii kierując rebelianckimi bojownikami. W ten sposób powtarza się libijski schemat wspierania buntowników dla obalenia pułkownika Kadafiego.

   „Według źródeł wojskowych DEBKAfile i źródeł wywiadowczych, brytyjskie i katarskie jednostki specjalne działają z siłami rebelianckimi w syryjskim mieście Homs w odległości 162 km od Damaszku”, stwierdza raport, dodając, że zagraniczne jednostki nie angażują się w bezpośrednią walkę, ale działają w charakterze doradczym, a także realizując zamówienia na broń poza granicami kraju.

   Raport sugeruje, że sytuacja w Syrii rozwija się w niemal identyczny sposób jak w Libii gdzie rebelianci byli wspomagani
   przez brytyjskie i francuskie siły specjalne.

   Biorąc pod uwagę doniesienia, że Iran przygotowuje się do wysłania 15.000 żołnierzy, aby pomóc osaczonemu prezydentowi Baszarowi Assadowi, dążenie Zachodu do zmiany reżimu w Syrii może być również pośrednią wojną z Teheranem.
   http://www.prisonplanet.pl/polityka/brytyjskie_jednostki,p2069709087

   Spetsnaz wchodzi do Syrii.
   DEBKAfile
   Izrael
   2012-02-09
   Zachód i Rosja miały poważną rozgrywkę w sobotę 5 lutego podczas głosowania rezolucji Ligi Państw Arabskich, wzywającej do ustąpienia Bashara Assada i dopuszczenia do stworzenia rządu jedności narodowej. Prezydent USA Barack Obama zażądał stanowiska ONZ wobec „brutalnych” działań syryjskiego prezydenta i głosowania nad rezolucją. Rezolucja została poddana pod głosowanie i upadła ze względu na rosyjskie i chińskie weto.

   Źródła w Moskwie zarzucają, że rozpoczęto działania dla utorowania drogi do wojny w Iranie, dążące do obalenia reżimu w Teheranie.

   Źródła wojskowe DEBKAfile podają, że Rosjanie poparli swoje twarde stanowisko wobec Zachodu poprzez umieszczenie Sił Szybkiego Reagowania (aka Spetsnaz) jednostek w bazach Morza Czarnego mających być w gotowości by wyruszyć do Syrii i bronić Damaszku.

   Wymiar nowej zimnej wojny wkradł się do syryjskiego kryzysu, który szybko podąża w kierunku wojny między Syryjskimi Alawitami (szyitami) i większością sunnicką. Wymiar regionalny realizowany jest poprzez konflikt Iranu i Syrii przeciw Turcji i państwom arabskim Zatoki Perskiej.

   • Magda said

    http://www.prisonplanet.pl/polityka/spetsnaz_wchodzi_do_syrii,p902850112

    • jowram said

     Typowy scenariusz;najpierw grupa kolaborantów opłacana z zachodu robi ‘rewolucję w szklance wody”a media rozdymają sprawę,następnie grupa tajnych najemników-snajperów strzela do ludności cywilnej,kobiet i dzieci i media zwalają to na “dyktatora”.Tworzy się chaos,najemnicy podkładają bomby,robi się wojna i o to chodzi.Bo wojna to największy biznes dla zbirów,bankierów,syjonistów,nazistów….a gdzie tu miejsce dla zwykłego człeka?Wniosek z tego taki-gdy wam zechcą wmówić abyście walczyli “w słusznej sprawie”pokażcie im to na co zasługują…i niech sami w swojej sprawie nadstawiają swoje parszywe łby.

    • Magda said

     Metoda stara i sprawdzona-Reichstag też podpalili polscy komuniści.

  • Józef Piotr said

   To są BANDYCKIE PRAWA !
   I wg tych praw cały czas , od kilku miesięcy, płatni najemnicy anglosasów i ich companerii niepokoją ludność SYRII i Rządy Assada. Wywołują zamieszki wyprowadzając ludzi na ulicę płacąc im za to. A pożniej jak siły rządowe interweniują to ci sami najemnicy strzelają z ukrycia do ludności robiąc krwawe jatki po to aby krzyczeć o despotyżmie Assada. A filmy z tych „masakr ” sa najcześciej nagrywane w studio filmowym w Kuwejcie i puszczane do celow propagandowych w podporządkowanych mediach . Tak było w przypadku Egiptu , Maroka , Libii.
   Rosja popełniła bląd nie wnosząc sprzeciwu wobec uderzenia na Libię. Chciała uniknąć wojny. Więc będzie miała teraz Wojnę wraz z konsekwencjami poprzedniej decyzji.
   RWĄ SIĘ DO WOJNY I WIDOKU PRZELANEJ KRWI NIEWINNEJ LUDNOŚCI !! Taklie to obyczaje zbójców.

   # T.T.T. nie przejmuj się . To Tylko Tuba…….

   • Dzieckonmp said

    To jest fakt. Filmy z rzezi które dopiero według ich mediów będa miały miejsce już mają nagrane. Ale jak to przekonać że tak się dzieje takiego T.T.T.@ ?

    • T.T.T. said

     Bardzo prosto można mnie przekonać. Pokazując jakikolwiek dowód na wasze wymyślone w autobusie teorie. Pokarz mi te „fakty”. Na razie tylko dzielicie się swoimi domysłami.
     Tuba czyja ?? Masonów, Wyborczej, USA, Chin, WHO, Żydów, PO, BŚ, MFW, Episkopatu….???

    • 2012 said

     Nikt cię nie będzie przekonywał sam doznasz tego sam na sobie – a wtedy???????????????????

    • T.T.T. said

     Sądzę, że nie doznam. Sądzę, że za 10 miesięcy ze wstydem zmienisz swój nick, bo rok 2012 nie będzie odstawał od innych lat. Dobra jestem naiwny. To że nic nie wydarzyło się w 2012 jeszcze bardziej Cie utwierdzi w jakiś przewrotny sposób w Twoich niczym nie popartych przekonaniach.

    • T.T.T. said

     *pokaż :/

    • 2012 said

     Poczekam ale j€z dotarło to do ciebie???????

    • T.T.T. said

     Co miało dotrzeć?

    • 2012 said

     dobrze wiem czym się zajmujesz i gdzie pracujesz nudzi ci się zajrzyj na pocztę

    • T.T.T. said

     To się podziel z innymi blogowiczami 🙂 a na poczcie nie ma nic ciekawego. Coś miałem tam znaleźć ?

    • 2012 said

     widzisz jak ulegasz sugestią ? wybierz drogę krętą a dalej zajdziesz a poczta yo tylko ble-wf wiesz po co

    • T.T.T. said

     😀 aaa, taki test 😀
     No wiem po co, chciałeś mnie mocniej utwierdzić w tym, że nie można Tobie ufać :p Trust no one?
     Więc nie wiem, pracuję dla jakichś sił, moim zadaniem jest bycie ich tubą i wciskanie ludziom ciemnoty, czy też jestem zabłąkaną owieczką, której ciemnotę wciśnięto? Na swoim przykładzie widzę, na czym opieracie te swoje teorie. Bo oto stałem się tubą bliżej nie określonej grupy trzymającej władzę.

     Zapraszam do racjonalnej dyskusji 2012, jeżeli się nie boisz. Tylko poproś Dzieckonmp żeby nie usuwało moich postów.

     No ale, kontynuując Twoją gierkę zapytam, no po co???????

 20. Magda said

  u nas też ciekawie:

  + dalsze części

 21. “Wszystko to czego nie mówią Ci ,którym opłacasz abonament”

  https://filmyprawdy.wordpress.com/

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: