Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

„Dlaczego mnie atakują”.

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 lutego 2012


Sandro Magister w Autobiografii Pontyfikatu (Rzym, 3 września 2010) zauważa, że odkąd Józef Ratzinger został wybrany na papieża, stał się celem nasilających się ataków z wewnątrz i zewnątrz Kościoła. Czy kieruje tym jakaś „niewidzialna ręka”? Oto jak patrzy na to i interpretuje sam Papież

 

W lecie 2010 wydadano dwie książki, w USA i we Włoszech, które analizują bezlitosne ataki na Benedykta XVI z różnych stron, od początku jego pontyfikatu z nasileniem, które osiągnęło swój szczyt w obecnym roku. Książka napisana przez Gregory Erlandson i Matthew Bunson, wydana przez wydawnictwo katolickie i szeroko czytana w Stanach Zjednoczonych, koncentruje się na skandalach i nadużyciach seksualnych kleru.

Książka wydana przez watykanistów, Paolo Rodan i Andrea Tornielli, rozważa liczne ataki skierowane przeciw działaniom i wypowiedziom Benedykta XVI: począwszy od wykładu w Regensburgu do pozwolenia na Mszę św. „trydencką”; od zniesienia ekskomuniki z biskupów, lefebvrystów do potępienia używania prezerwatyw w walce z AIDS; od zaproszenia Anglikanów do Kościoła Katolickiego aż do skandalu z pedofilią. Rodari i Tornielli odtwarzają w szczegółach każdy w tych przypadków, łącznie z nieznanymi wcześniej informacjami. Wnioskują oni, że można wyróżnić trzy rodzaje wrogów:

1) Główny i pierwszy wróg wywodzi się w zewnątrz: są to krążące opinie i ośrodki wrogo nastawione do Kościoła i papieża;
2) Drugim wrogiem są katolicy, łącznie z niektórymi księżmi i biskupami, którzy postrzegają Benedykta XVI jako przeszkodę w realizowaniu swojego projektu „modernistycznej” reformy Kościoła;
3) Trzeci rodzaj wroga stanowią oficjałowie Kurii Watykańskiej, którzy zamiast wspierać Papieża, godzą w niego przez swoją nieudolność, ignorancję i nawet opozycję.

Nie wydaje się, aby te trzy fronty kierowane były przez tego samego generała, ale to nie oznacza, że nie można zastanawiać się i szukać jakiejś racji łączącej dla wyjaśnienia tak złośliwych i nieustannych ataków, skoncentrowanych w obecnego Papieża. Tym zajęli się Rodari i Tornelli w ostatnim rozdziale swojej publikacji, przytaczając opinie różnych analityków i komentatorów.

Nie mniej ważnym jest poznać, jak sam Benedykt XVI interpretuje ataki skierowane przeciwko niemu. W homilli wygłoszonej w czasie Mszy św. na zakończenie Roku Kapłańskiego, 11 czerwca 2010, Benedykt XVI także zwrócił się do „wrogów”: „Można było oczekiwać, że nowe promieniowanie kapłaństwa nie spodoba się ‘wrogowi’; wolałby, żeby ono zanikało, tak aby Boga ostatecznie usunąć ze świata. Tak się też stało, że w tym właśnie roku radości z sakramentu kapłaństwa wyszły na jaw grzechy kapłanów, szczególnie nadużycia wobec nieletnich, u których kapłaństwo, mające ukazywać dobroć Bożą w stosunku do nich, obróciło się przeciwko nim.”

Na początku swojej podróży do Fatimy, 11 kwietnia 2010, Papież mówi: „Ataki przeciw Papieżowi i Kościołowi pochodzą nie tylko z zewnątrz. […] Największe prześladowanie Kościoła pochodzi nie od nieprzyjaciół z zewnątrz, ale wywodzi się z grzechu wewnątrz Kościoła, stąd też Kościół potrzebuje głębokiej odnowy pokuty, by uzyskać oczyszczenie.”

Można zatem intuicyjnie wywnioskować, że dla Benedykta XVI nawet okropny rok 2010 jest dany jako rok łaski, tak jak poprzednie lata, też najeżone atakami na Kościół i Papieża. Dla niego wszystko łączy się razem. Udręka spowodowana przez grzech wskazuje, że ludzkość potrzebuje zbawienia. Zbawienie zaś przychodzi tylko od Boga i jest ofiarowywane w Kościele poprzez sakramenty sprawowane przez kapłanów. W związku z tym – wyjaśnia Papież – odrzucenie Boga łączy się tak często z atakami na kapłaństwo i na celibat, który go na zewnątrz wyróżnia.

W wigilię zakończenia Roku Kapłańskiego, 10 czerwca 2010, Benedykt XVI powiedział, że celibat jest antycypacją „świata zmartwychwstania”, jest znakiem, „że Bóg istnieje i jest ważny w moim życiu i, że mogę oprzeć swoje życie na Chrystusie, w przyszłym życiu.” Dlatego – kontynuuje Papież – celibat „jest wielkim skandalem”, nie tylko w obecnym świecie, „w którym Bóg się nie liczy, ale też dla chrześcijaństwa, w którym już nie rozważa się Boga w przyszłości, ale wydaje się wystarczającym teraz, w tym świecie.”

Papież Józef Ratzinger wciąż powtarza, że „uczynienie Boga obecnym w tym świecie” jest priorytetem jego pontyfikatu, szczególnie w godnym wspomnienia liście skierowanym do biskupów całego świata, wydanym 10 marca 2009. Łączenie zagadnienia Boga z kapłaństwem i celibatem nie jest przypadkowe, Benedykt XVI świadomie i nieustannie do tego wraca.

Na przykład, pod koniec roku 2006, oceniając swoją podróż do Niemiec, która odbiła się echem w związku w wykładem w Regensburgu, podkreśliwszy, że „ogromnym problemem Zachodu jest zapominanie o Bogu”, Papież mówi dalej, że „centralnym zadaniem kapłaństwa jest sprowadzić Boga do ludzi”. Jednakże kapłan jest zdolny to uczynić tylko wtedy, jeśli sam przyjdzie od Boga, jeśli “żyje z Bogiem i w Bogu”, a celibat jest znakiem jego całkowitego oddania. „Nasz świat stał się całkowicie pozytywistycznym. Bóg jawi się w nim co najwyżej jako hipoteza, nie jako konkretna rzeczywistość, dlatego potrzeba, aby znalazł się on w Bogu w sposób najbardziej konkretny i radykalny, potrzebuje świadka o Bogu, który jest zdecydowany przedstawić Boga jako środowisko, w którym znajdzie się własne istnienie.”

Nic więc dziwnego, że tuż przed wyborem na papieża, Ratzinger wzywał do reformy Kościoła, którą należałoby zacząć od oczyszczenia sług Bożych z nieprawości.Nie dziwi też to, że Papież postanowił i ogłosił Rok dla Kapłanów zamierzając poprowadzić ich do życia w świętości. Nie można się zatem dziwić, że liturgia znalazła się w centrum jego pontyfikatu. Kapłan żyje dla liturgii. To kapłana Bóg uzdolnił zastawić ludziom Boży stół, aby dać im swoje Ciało i Krew i ofiarować im “najcenniejszy dar swojej prawdziwej obecności.”

Zezwolenie na powrót do starożytnego rytu Mszy św., cofnięcie ekskomuniki biskupom lefebvrystom, otwarcie się na wspólnoty anglikańskie najbardziej przywiązane do tradycji: to wszystko jest częścią tego samego planu, dlatego stały się szybko obiektem ataków.

Oto przedziwna przejrzystość wizji, która łączy ataki przeciwko obecnemu pontyfikatowi, jakby działała w tym jakaś „niewidzialna ręka”, ukryta za poszczególnymi działaczami; ręka i umysł, który przeniknął podstawowy plan Benedykta XVI i dlatego czyni wszystko, co może, aby się temu przeciwstawić. Ewangelia św. Marka kryje w sobie „mesjański sekret”, który towarzyszy życiu Jezusa i jest zakryty przed Jego własnymi uczniami, ale nie przed „nieprzyjacielem”. Diabeł jest tym, który od razu rozpoznał Jezusa jako zbawczego Mesjasza i krzyczy na Jego widok.

Paradoks dzisiejszych ataków na Kościół tkwi dokładnie w tym, że, gdy one usiłują pozbawić Kościół siły i zmusić do milczenia, ujawniają jego istotę, która polega na tym, iż jest on miejscem Boga, który przebacza. Benedykta XVI można by przyrównać do „Doktora Serafickiego”, czyli do św. Bonawentury z Bagnoregio, który był jednym z pierwszych następców św. Franciszka w zarządzaniu zakonem przez niego założonym, w sposobie, jakim prowadzi Kościół przez burzę. W katechezie wygłoszonej 10 marca 2010, poświęconej temu Świętemu, którym obszernie zajmował się jako młody teolog, Papież Ratzinger też wspomniał o jego pojmowaniu „nieprzyjaciół” wewnątrz Kościoła.

Tym, którzy, niezadowoleni, domagają się radykalnego przeobrażenia Kościoła,  nowego ducha chrześcijańskiego, tworzonego na nagiej Ewangelii bez jakiejkolwiek hierarchii, przykazań czy dogmatów, Benedykt XVI zaznacza, że mały krok dzieli tego rodzaju spiritualizm od anarchii. Kościół „jest zawsze Kościołem grzeszników i zawsze miejscem łaski” , rozwija się i przekształca, ale zawsze w łączności z tradycją. Tym, którzy tworzą reformę Kościoła na bazie zupełnie nowych struktur i porządku oraz z nowymi rządcami, Papież przypomina, że „rządzenie nie polega na aktywności, ale przede wszystkim na myśleniu i modlitwie”, co oznacza: „kierując i pouczając dusze, prowadzić je do Chrystusa”. Ataki skoncentrowane na Papieżu Benedykcie, są dla niego dowodem, że to, co proponuje on dzisiaj ludziom, jest wielkim wezwaniem, nawet wobec niewierzących, a mianowicie: „aby żyć tak jakby Bóg istniał”.

Tłumaczył z angielskiego o. Leszek Balczewski SI

Źródło: ksadam.wordpress.com

Komentarzy 50 do “„Dlaczego mnie atakują”.”

 1. Zbyszko said

  Testy na HIV obowiązkowe dla kobiet w ciąży!
  http://newsne.nowyekran.pl/post/52287,testy-na-hiv-w-ciazy-to-obowiazek-przyszlej-mamy
  podczas kiedy wiadomo że są one fałszowane. Odkryła to grecka dziennikarka. Na youtube jest film. Jeżeli test będzie pozytywny (co jest bardzo prawdopodobne) osoba jest obejmowana obowiązkowym leczeniem wyniszczajacym. Jest kolejny sposób na depopulację. poniżej jest ten film nazwywa AIDS – oszustwo naukowe

 2. Słowa ks.kard. Stanisława Dziwisza z 22-01-2010 r.

  „Masz nieprawdopodobną wiarę, Piotruś,
  Ty nie masz błędów teologicznych, ale ja muszę Ciebie ukarać”

  Odpowiedź ks. Piotra:
  „księże kardynale, jeśli ksiądz kardynał musi,
  to się zgadzam na ukaranie”

  Odpowiedź – kazanie ks. Piotra Natanka na zarzuty Kurii krakowskiej:
  http://tv-pustelnia.pl/2012-02-12_herezje_ks_piotra.htm

  inne kazania: http://tv-pustelnia.pl

  Admina i wszystkich odwiedzających tv-pustelnia
  serdecznie pozdrawiam.
  Krzysztof

  • Dzieckonmp said

   Ja również pozdrawiam Krzysztofa.

  • Tuptusia said

   Drogi Panie Krzysztofie

   Czy mógłby Pan – podobnie jak kazania — umieszczać jeszcze filmy i audio z nabożeństw uzdrowieniowych z Grzechyni?

  • 2012 said

   Krzysztof z Łodzi Bardzo dobra robota a w szczególności kazania przerobione na format mp3 mogę podzielić się nimi z każdym ,wszędzie ,zawsze są małe objętościowo a oddają wszystko – rób tak dalej

  • słońce said

   kocham PRAWDĘ!!!!!!!!

  • Zbyszek said

   Nieważne skąd, ważne co, już kiedyś o tym było głośno:
   http://janbeszta-borowski.blog.onet.pl/Kto-zatlukl-abp-Stanislawa-Wie,2,ID430704555,n
   Jeszcze kochacie pewnego prezydenta? Ja tu przytaczam pierwsze źródło z google ale znam sprawę od tamtego czasu i zawsze tylko dostawałem po oczach i głowie za te fakty. Jeszcze niejeden raz się bardzo zdziwicie kogo bronicie. Ja za odwagę cenię ks. Piotra, sam tę odwagę zatraciłem. I proszę mnie dobrze zrozumieć – każdą partię i ich bonzów mam w pogardzie za kłamstwa i oszustwa.
   Sami sobie poszukajcie lepszych źródeł i ciekawszych faktów – włosy zgubicie, kto nami rządził i rządzi i rządzić będzie. Jedyna nadziej w Krucjacie i interwencji Nieba. U nas same nocne zmiany, moja także jest nocną.

   • Zbyszek said

    Poczytajcie sobie inne artykuły na tym blogu – są ciekawe i jest tam prawda, część spraw znam osobiście – wiadomo, rodziny sobie nie wybieramy 😦 Ale warto poszukać w źródłach rządowych i partyjnych, maja słabo zabezpieczone swoje nędzne strony – sam skopiowałem setki stron tak na wszelki wypadek – zapraszam przy okazji bezpiekę państwa 😉 może mnie tez wsadzicie?

   • Józef Piotr said

    # Zbyszku !
    # ZBYSZKOWI 1000 plusików !, proszę

    Dziękuję ci za zwrócenie uwagi na inny wymiar RZECZY z tego świata i na naszym może jeszcze Polskim podwórku !!

    POLECAM TREŚĆ WPISANĄ/Zbyszka Wszystkim !

    Admina proszę o przemyślenie czy nie może to być na artykul wstepny !
    Czas abyśmy o tym dyskutowali ! Bo to nie są żarty !
    W kazaniu z 12.02.2012 trochę o tym mówil Ks. Piotr !

    Ci z SYNAGOGI jako V kolumna rozsadzają Nasz Swięty Kościół Rzymskokatolicki od środka !

    Apeluję do Admina w imię dobra N. Kościoła. To muszą ludzie ZNAĆ

    Nasi Biskupi zdają sobie sprawę z tego ale przygnieceni ” WROTAMI SYNAGOGI” ledwo co zipią . A jeśli weżmiemy pod Uwagę że na ludzki rozum mają CYKORA to dopiero wyjdzie obraz PUSTOSZENIA !!

   • szach said

    Zbyszku@. Fakt,że zgrzeszył w tej sprawie. Ale czy my wiemy na pewno,że nie został w błąd wprowadzony ? Czy Ty się nigdy nie mylisz? Czy nie zdarzył Ci się,że chciałeś siać dobro a wzeszedł kąkol? Chciałeś sprawiedliwie,a wyszło krzywdząco. A jak L.K.został okłamany??? Ale potępiać łatwo, bo to co dobre ,o tym się raczej milczy.
    Ja nie zabierałam wtedy głosu,bo na prawdę nie wiedziałam i gubiłam się w domysłach. Zrozumiałam ,ale na to potrzeba mi było trochę więcej czasu i wiedzy . Bo jak mówi ks.I. Zalewski, to mu rację przyznajemy również. Znaliście prawdę już wtedy? Czemu nie zrobiliście nic,żeby bronić niewinnego i Kościoła w Polsce ? Chociaż modlitwę . Jeśli wiedzieliście i nic nie uczyniliście, to być może jesteście bardziej winni niż gdyby on uczynił źle w trosce o dobro.
    Niech Bóg nam wszystkim wybaczy .

    • Magda said

     Akurat o tym wiedział mało kto-sama dowiedziałam się z wczorajszego kazania ks.Piotra.
     Jednak-niestety-nie jest to jedyny taki dziwny przypadek.Można by wymieniać,ale jeden szczególny wspomnę-pewna loża,która za tej prezydentury wznowiła działalność bez podstawy prawnej,bo dekret Mościckiego z ’38 nie został uchylony.

    • Zbyszek said

     Prosiłem was o cierpliwe szukanie informacji na temat tego „grzeszku” i innych. Jest wszystko w internecie chociaż bardzo niszczone przez wiadomych ludzi i ich pomocników. Pisałem o oficjalnych stronach rządzących i ich blogach. Tam są fotografie, artykuły, wywiady i różne informacje które wystarczająco kompromitują naszą wszelką władzę. Pisałem o swoim kopiowaniu całych stron. To nie jest przestępstwo – zbierałem to do swoistego „archiwum treści” będące w przestrzeni publicznej. Z całą pewnością przyda się to historykom i tropicielom złych układów.

     Szukajcie a znajdziecie – ja wziąłem to sobie do serca i szukałem i znalazłem. Wiem kto nami rządzi i dziwię się że inni śpią i dają się prowadzić na manowce. Obudźmy się kochani Polacy i ratujmy Polskę.

    • Józef Piotr said

     Oj „biedny Szachu”
     Ja też miałem onegdaj złudzenia. Ale teraz już nie mam żadnych. Opozycja koncesjonowana w kraju „polin”.
     Biorac udzial w glosowaniach kierowaliśmy się sercem zapominają o rozumie i Wierze.Na naszą zgubę wymyśliliśmy sobie mniejsze zło (ci co coś wiedzieli)
     Czy jakieś dziecko Polskie miało szansę zagrać glówną rolę w jakimą filmie?
     Zobacz str , 213 w książce A. Siwaka „bez stracu” t. III.
     i jeszcze o kontaktach z lożą:
     http://zenobiusz.wordpress.com/2010/08/13/2894/#respond
     Przeczytaj to dokładnie.
     Mama braci Jadwiga to 100% czystości krew. Tak samo Pani żona śp Lecha.
     I jeszcze to co było w Jedwabnem . A wizyta pod nieotynkowanym murem ?
     A to że w kampani wyborczej Pan Jarkacz nie ujawnił rodowodu Pani prezydentowej Komorowskiej a jego ? Przypadek ?
     A akt likwidacji Polski?

     Jesteśmy biednym Narodem i poniewieranym , okradanym , pogardzanym i niszczonym. Ale podstaw żebyśmy byli głupi to nie ma !

     Katastrofa smoleńska ?
     Pan bóg dopuścił , to fakt ale po to abyśmy się obudzili !
     Niezależnie od zawikłanych i zamglonych okoliczności śmierci 96 osob i jawnego oszukaństwa i propagandy ogłupiającej które w końcu runą i fakty wyjdą na wierzch niczym oliwa. To jest jeszcze strona duchowa , że tak nazwę tej katastrofy.
     ….”w tym samolocie lecieli też Księża(7 na 10) którzy dawno temu sprzedali swe dusze diabłu. lecieli by świadomie powielac i potwierdzać żydowskie kłamstwa którzy za wszelką cenę chcą zwalić tą zbrodnię (katyńska) na rosjan. Onoi rosjan mordowali milionami na wszelkie możliwesposoby.
     I Bóg uderzył w swoje niewierne sługi , gdyż krew pomordowanych w Katyniu i głos o karę za zbrodnie dotarł do Boga” ……..”
     I to jest opinia nie byle kogo . Bo wielkich polskich patriotów .Duchownych również.
     A o tym możesz przeczytać w przywołanej wyżej książce na stronach 80 – 90 .

    • Tomek said

     Takich niedopowiedzeń było więcej np. Wałęsa nie ujawniał rodowodu Kwaśniewskiego, Kaczyński rodowodu Komorowskiej. Pewnie da się tego znaleźć więcej. I garść dat przykładowych:

     2007-1-7 Niedoszły ingres Abp Wielgusa
     2007-5-9 Inauguracja działalności B’nai B’rith w Polsce (przez L.Kaczynskiego)
     2010-4-3 Decyzja o pogrzebie na Wawelu (podjęta (współpodjęta) przez kardynała Dziwisza)
     2011-7-7 Nagroda dla kardynała Dziwisza od B’nai B’rith.

     inny ciekawy ingres:
     http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3124

     W zasadzie wszystkie informacje są dostępne, tylko trzeba samemu je powiązać

    • Józef Piotr said

     http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3124

     A tam już sami swoi i stu procentowi.
     OT doczekałaś się Polsko!

    • szach said

     Żadne królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Czy może być większy dowód ,niż śmierć ? Jeśli wam nic cała medialna nagonka nie mówi, to popatrzcie w jakich relacjach są PO i SLD .Media wmawiają nam ,że wrogowie, bo liberałowie i komuniści.Ale jakoś Boni w rządzie nie zastąpiony itd. A PO-PiS,SLD-PiS,media -PiS…Jest różnica ? Jest. Czemuż to o paleniu chanukowych świec była cisza w mediach,jak w mycce przechadzał się Kwaśniewski ,albo teraz za Komorowskiego? Nie palą już ? Jako dojrzali ludzie powinniście trochę pamiętać sposoby działania służb. Przecież nie przyjdą do was i was nie będą przekonywać-Kaczyński jest komunista,Żyd,wasz wróg,chce waszej zguby,wybierzcie Tuska ,albo …,kiedy portkami sami trzęsą ,żeby nie wziął władzy i nie odciął ich od żyły złota .Są na to zbyt inteligentni. Podsuwają wam odpowiednie wieści ,najlepiej ustami pożytecznych głupców,co to niby tak podglądali,aż udało im się ‚zdrajcę’ przyłapać. A wy jak te muchy do rosołu.Źle się działo w Polsce za PiS ? A prawda jest taka,że Kaczyński i PiS są jak na razie jedyną siłą,która jest po stronie Polski i Polaków. A czy ktoś jest Żydem,Cyganem czy murzynem,jak myśli i czuje po Polsku, a do tego jest katolikiem praktykującym (nie na pokaz) , to dla mnie jest bardziej Polakiem,niż ten czystej krwi ,z rodowodem, co uważa się za „obywatela świata” tylko nie Polski.
     Nie zapomnijcie,że i przeciwko Panu Jezusowi mówili: czy może być co dobrego z Galilei ? Obyśmy nie byli podobni. Kto najbardziej jest antysemicki ? Sami semici. Przypomnijcie sobie listę Macierewicza. Jedyną partią w której nie było TW była partia Kaczyńskich!!!! Nic wam to nie mówi ? Przyznaję, uważam te wymienione przez Was posunięcia ,za błędy,ale może to być wynikiem braku pełnej wiedzy. Ale znacie kogoś nieomylnego ? A dodam tylko,że kto słucha Radia Maryja od lat,zauważył też ewolucję poglądów z waszej opcji do mojej. Może to dar Ducha Św ,do którego stale się modlę,a może ,że mam bardzo mądrą rodzinę i przyjaciół,zwłaszcza męża, z którymi o tych sprawach rozmawiam .Więc nie krzyczcie tak-ZGRZESZYŁ- bo sami grzeszni jesteście. A jakby tak na szli poukładać,to kto wie,kto wie,czyje by przeważyły. Połóżcie więc również to,co było dobre,będzie choć namiastka sprawiedliwości.
     Daliście sobie wmówić wrogom,że wszyscy są tacy sami,wiec PO=PiS=SLD=PSL=…. Najlepiej zwalczać wszystkich.Ci co mają władzę i majątki, kupią sobie poparcie. A wy siedźcie w domach czekając na … chyba antychrysta,bo on oszust będzie doskonały.

    • szach said

     Józefie Piotrze @ Dobrze pan się czuje ? Cytuję :
     .”w tym samolocie lecieli też Księża(7 na 10) którzy dawno temu sprzedali swe dusze diabłu. lecieli by świadomie powielac i potwierdzać żydowskie kłamstwa którzy za wszelką cenę chcą zwalić tą zbrodnię (katyńska) na rosjan. Onoi rosjan mordowali milionami na wszelkie możliwesposoby.
     I Bóg uderzył w swoje niewierne sługi , gdyż krew pomordowanych w Katyniu i głos o karę za zbrodnie dotarł do Boga” …

     I Bóg ukarał Polaków za Katyń ? Na Niemców się im nie udało zwalić winy,na Polaków się uda na pewno.Nawet nie trzeba,bo sami wezmą winę na siebie. Ciekawe,czemu pilot był nie żydem i tych 3/10.Oczywiście na Polskich żydów,więc też nie Polaków ( ? ) Nie mógł już Bóg tylko żydów upchnąć do jednego samolotu? Było by tak czytelnie.Bo oczywiście reszta z rodowodami ,to nie przywołuję…
     Boże ratuj !!!!!!!!!!
     No to Niemcy też za Oświęcim nie winni i całą II w.ś. tylko jacyś bliżej nieokreśleni naziści-syjoniści,bo wiadomo kim był Hitler . Rosjanie też nie winni, tylko bolszewicy a jak bolszewik, to tylko żyd… ?????

     Józefie Piotrze@. Tylko ,że ja znam lepiej tę osobę,której pan tak słucha. I ona się chlubi tą właśnie krwią w swoich żyłach, ale to oczywiście nie krew kompleksu jot.

     Kiedyś do pani Senyszyn ,pan Cejrowski tak mądrze powiedział ,jaki powinien być nasz stosunek do głupoty. Mnie pozostaje prosić :

     Duchu Święty ,którego kocham całym sercem,
     Przyjdź i Oświeć nas.

 3. Dzieckonmp said

  W Atenach wielkie zamieszki. Płoną sklepy i inne budynki.

  Tutaj relacja na żywo

  http://www.livestream.com/stopcarteltvgr

 4. GG said

  Trzy Najświętsze Hostie – historia profanacji Najświętszego Sakramentu oraz cudu eucharystycznego, jaki miał miejsce w 1399 r. w Poznaniu. Książkę o tym wydarzeniu można nabyć na stronie wydawcy: rosemaria.pl

  ===================================
  Wszystko o nowennie pompejańskiej: http://www.pompejanska.rosemaria.pl

 5. Ewa said

  Przypominam sobie homilię Kardynała Józefa Ratzingera na Mszy Św. pogrzebowej Ojca Św. Jana Pawła II, która upewniła mnie co do osoby Kardynała w wyborze Głowy Kościoła. Na kolanach wymadlałam Jego wybór.
  A potem homilia na zakończenie konklawe i przepiękna homilia inauguracyjna Benedykta XVI.
  W moim osobistym odczuciu widziałam „maryjnego” Jana Pawła II i „eucharystycznego” Benedykta XVI. Dwie kolumny ratujące świat opowiedziane słowami św. Jana Bosco.

 6. Konrad said

 7. KRYSTYNA said

  Emerytalne harakiri Tuska

  OFE w 2011r. właśnie straciły 11 mld zł. choć wypłaciły sobie ( PTE ) 616 mln zł. zysku.

  Janusz Szweczak http://niezalezna.pl/23340-emerytalne-harakiri-tuska

  Po 4 latach nic nie robienia poza podnoszeniem podatków i gigantycznym zadłużaniem kraju ( już ponad 815 mld zł.) Premier i rząd postanowili po raz kolejny uszczęśliwić Polaków. Tym razem oferując nam nie tylko ciepłą wodę w kranie, ale późniejsze przechodzenie na emeryturę w wieku 67 lat.

  Dbając o nasze dobro mogli przecież pójść dalej i zaproponować 97 lat, wtedy problemu wypłacalności ZUS –u w ogóle by nie było. Można przecież wydłużyć jeszcze szkołę podstawową o 3 lata i liceum o 4 lata, wprowadzić podatek od pogrzebu. Już raz ta ekipa zapewniała nas o swej genialnej reformie emerytalnej tzw. II filara.

  To Premier J. Buzek, Min. M.Boni i D.Tusk byli gwarantami obietnic, że OFE zapewnią polskim seniorom wakacje pod palmami, a po 12 latach funkcjonowania tego genialnego ponoć emerytalnego systemu kapitałowego tzw. II filara, zanosi się raczej na II filar ale pod Mostem Poniatowskiego. Emerytki z OFE średnio na łebka dostają od 57 – 100 zł. i łamią głowę jak żyć i z tego wyżyć. OFE w 2011r. właśnie straciły 11 mld zł. choć wypłaciły sobie ( PTE ) 616 mln zł. zysku.

  Premier D.Tusk zapewnia, że bierze problem wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet aż o 7 lat, a dla mężczyzn o 2 lata „na klatę”, zapomina tylko, że 85 proc. Polaków zdecydowanie się temu sprzeciwia. Biorąc „ na klatę” można otrzymać niespodziewanie silny cios poniżej pasa albo zaliczyć „główkę Zidana” i wtedy z kiwki emerytalnej może wyjść tylko polityczny kiks.

  Już dziś 50 letnia kobieta i 60 letni mężczyzna nie ma żadnych szans na znalezienie pracy, bezrobocie już w lutym przekroczy 14 proc. i będzie nadal rosnąć. Bez kompleksowej, przemyślanej, szczodrej polityki prorodzinnej, znaczącej pomocy finansowej, bodźców ekonomicznych, podniesienia wynagrodzeń Polaków i polskich rodzin, żadna reforma emerytalna się nie uda, a kolejne kłamstwa, manipulacje, pozorowanie dialogu nie uratują systemu ubezpieczeń przed katastrofą.

  Podwyższenie wieku emerytalnego jest ceną jaką polscy emeryci po raz kolejny mają zapłacić za błędy rządzących, za głupie i szkodliwe reformy. To małpowanie rozwiązań wprowadzanych i zapowiadanych w bogatych krajach UE, gdzie emerytury są 3- 4 krotnie wyższe niż w Polsce, a mężczyźni żyją o 5-8 lat dłużej niż u nas.

  Wierutnym kłamstwem są zapowiedzi rządu, że z powodu przedłużenia wieku emerytalnego dostaniemy znacznie wyższe emerytury i lepsze warunki życia na starość. Jeśli nie będzie wyższych wynagrodzeń i wysokiego wzrostu gospodarczego to nie będzie też godziwych emerytur. Zamiar wydłużenia czasu pracy wynika z niechęci rządu do przyznania się, że systemy emerytalne w dotychczasowej formie zbankrutowały.

  Żadnych realnych pieniędzy w wysokości 2,1 bln zł. oszczędności emerytów w ZUS–ie nie ma. W tej sytuacji należy się zastanowić czy w ogóle nie zlikwidować ZUS –u i nie oddać pracownikom składek, by sami oszczędzali na starość, co z pewnością dawałoby im większe oszczędności.

  Obecne pseudo- reformy emerytalne wpisują się w stare PRL-owskie hasło: Emerycie, popieraj rząd czynem i umieraj przed terminem”.

  Autor jest głównym ekonomistą SKOK

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Józef Piotr said

   TAK!
   To jest prawda !

   W uzupełnieniu dodać należy że niezliczona ilość młodych do 30-tego roku życia nie podejmuje jakiej kolwiek pracy gdyż jej nadzwyczajnie NIE MA !!

   Wygnanie milionów młodych po chleb w „obce landy” to między innymi po to aby w kraju zciągać z nich podatki!

   To jest „postęp i rozwój” polski w zrozumieniu całej hałastry (bez wyjątku) rządzącej Polską po 1990 roku.

 8. KRYSTYNA said

  Wystarczy zaufać Bogu!

  Z Magdaleną Buczek, założycielką powstałych przy Radiu Maryja Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, rozmawia Małgorzata Bochenek

  Swoją postawą ukazałaś, że cierpiąc, chorując na nieuleczalną chorobę – wrodzoną łamliwość kości, można dokonać wielkich dzieł i z sukcesem kończyć kolejne etapy edukacji, teraz studiować. Co daje Ci siłę do realizacji wszelkich planów?
  – Realizacja pragnień byłaby niemożliwa bez Pana Boga, bez wiary w Jego obecność i pomoc. Sama nie dałabym rady udźwignąć choroby i wszystkich trudności oraz przeciwności z nią związanych. Każdego dnia siłę i moc czerpię z wiary. Codzienna modlitwa, Eucharystia pozwala na realizację podejmowanych przedsięwzięć.

  Twoja wiara staje się niezwykłym świadectwem dla wielu ludzi, także dla ponad 142 tys. członków PKRD.
  – Dla mnie cierpienie jest wielką łaską, wielkim darem od Boga. Ludzie często uważają, że cierpienie jest karą, są nieszczęśliwi, przygnieceni ciężarem swojej choroby, różnych problemów. Nie widzą sensu życia, cierpienia. Jednak ja jestem przekonana, wierzę w to, że cierpienie jest wielką łaską. Jeżeli Bóg daje cierpienie, to uzdalnia również do tego, aby je przyjąć i z miłością Jemu ofiarować. Jest wiele intencji, wiele spraw, za które można ofiarować swoje cierpienie. Zawsze staram się odkryć swoją rolę, misję, którą Bóg mi wyznacza. Mimo choroby, cierpienia można być człowiekiem naprawdę szczęśliwym, ja tego doświadczam każdego dnia.

  Ojciec Święty w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego wskazuje na sakramenty uzdrowienia: pokuty i namaszczenia chorych. Dlaczego tak ważną rolę w naszym życiu odgrywają te sakramenty?
  – Bardzo ważne jest to, aby nigdy nie utracić dobrej relacji z Bogiem, aby zawsze być blisko Niego. Podstawą jest tutaj częste korzystanie z sakramentów. Sakrament pokuty daje możliwość spotkania z Bogiem, który jest pełen miłosierdzia i przebacza człowiekowi grzechy, daje siłę do tego, by zacząć od nowa i stać się lepszym. Dlatego istotna jest dla mnie regularna spowiedź, by zawsze trwać w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli tylko mam możliwość, pozwala mi na to stan zdrowia, codziennie z moją mamusią staram się w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Doświadczałam także mocy sakramentu namaszczenia chorych, ponieważ wiele razy w życiu już go przyjmowałam, często w bardzo poważnej i ciężkiej chorobie. Pan Bóg niezwykle mnie przez ten sakrament umacniał, dawał mi siłę, a także możliwy był mój powrót do zdrowia.

  Czego osoby chore mogą nauczyć zdrowych?
  – Przede wszystkim powinny ukazywać ludziom zdrowym to, że życie zawsze ma sens. Często spotykamy się z sytuacją, w której osoby fizycznie zdrowe, pełne sił narzekają, załamują się, popadają w depresję czy nawet w rozpacz. A przecież wystarczy tylko zaufać Panu Bogu, zwrócić się do Niego, a wówczas otrzymamy siłę, moc i nadzieję. Osoby cierpiące, niepełnosprawne muszą dawać świadectwo ludziom zdrowym, aby nie tracili wiary, nadziei, aby zaufali Bogu w tej konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdują, gdy borykają się z różnymi problemami i trudnościami. Każdy musi nauczyć się wszystko ofiarować Bogu, dziękować także za trudne chwile. One są dane po to, aby nas umocnić i zbliżyć do Pana Boga. Radośni chorzy, niepełnosprawni stają się wymownym świadectwem, gdyż ukazują, jak wielkim i cennym darem jest życie, wiara.

  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120213&typ=wi&id=wi07.txt

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 9. KRYSTYNA said

  Orędzie z Ontario, niedziela, 12 lutego 2012

  PROŚCIE O MOJĄ BOSKĄ OPIEKĘ NAD KRAJEM, KTÓRY ZWIECIE DOMEM

  Dzieci Mojego Boskiego Serca. JESTEM KTÓRY JESTEM. Jam Jest Alfa i Omega. Jestem Królem Wszystkich Narodów. Usłyszcie Mnie. Pragnę was pouczyć, gdyż jesteście Moimi Dziećmi. Otwórzcie dla Mnie swoje serca. Całkowicie poddajcie sie Mojej Boskiej Woli wobec was. Poddajcie się teraz. Dajcie mi pozwolenie, bym czynił cuda w waszych sercach, duszach, i życiu. Moje Maleństwa, JESTEM, wasz Niebieski Ojciec, czuwa nad wami. Codziennie spoglądam z góry, z Mojego Tronu Miłosierdzia z nadzieją, że wielu z was poprosi Mnie, abym działał. Tak wielu z was nie docenia Moich Błogosławieństw, o o nic Mnie nie prosi. Myślicie, że sami w pełni zaspokajacie swoje potrzeby. Uważacie, że wszystko, cokolwiek posiadacie jest efektem waszej pracy. Moje Dzieci, to JESTEM jest odpowiedzialny za wszystko co macie. Dobrze zrobilibyście pamiętając o tym. JESTEM, który jest Autorem Wszystkiego, błogosławił wam za każdym razem, gdy otworzyliście na te błogosławieństwa swoje serca. Zachęcam was dzisiaj, abyście rościli prawo do swojego Dziedzictwa, wszak jesteście Synami i Córkami Najwyższego. Uznajcie swoje Dziedzictwo. Rośćcie prawo do tego, co słusznie wam się należy. Czekam na wasze prośby. Pragnę odpowiadać na wasze życzenia, jeśli tylko pomogą one wam w drodze do świętości. Nie przedstawiajcie u Mojego Tronu Chwały swoich samolubnych żądań, gdyż zostaną one niezauważone. Starajcie się o Moją Przychylność. Bądźcie Mi posłuszni, a to sprowadzi na was, oraz tych, których kochacie błogosławieństwa za błogosławieństwami. Będę czynił cuda w życiu tych wszystkich, którzy są naprawdę otwarci na zmianę. Umieszczam w tej chwili na waszych sercach Moją Pieczęć. Pamiętajcie modlić się za swoje poszczególne narody. Proście o Moją Boską Opiekę nad krajem, który zwiecie domem. Jeśli się nie wywiążecie, narody znikną z powierzchni ziemi. Pozostańcie we wszystkim wierni. Zostawiam wam Mój Pocałunek Pokoju.
  Shalom

  „O Jezusie, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoje panowanie zostanie uznane na ziemi.”

  http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/02/13/proscie-o-moja-boska-opieke-nad-krajem-ktory-zwiecie-domem/#comment-610

  • Józef Piotr said

   W OBRONIE WIARY I TRADYCJI – jest i mądrze piszą.
   A gdzie jest „kai” z frakcji modernizmu i zwolenników synagogi ‚” i co za bzdury pisze?

   Więc nie dziwię sie przesłaniu jednego z ostatnich „przesłań” że „Rzym i Jerozolima będą miażdżone”

 10. Józef Piotr said

  UWAGA ———-ACTA ——————CZYM TO JEST ????

  @Internauci Polscy ^ W ACTA wcale nie chodzi o internet a o licencje i patenty o żywność ( rośliny GMO i zwierzeęta hodowlane ) i inne ważne produkty i technologie ! Czy pan wie , że Amerykanie opatentowali trzy genotypy świni domowej? To niestety nie żart !!!! Będzie ktoś chciał hodować trzodę chlewną – będzie płacił Amerykanom ! Podobnie jest z roślinami GMO. Ziarno z plonów roślin GMO nie będzie kiełkowało a materiał siewny trzeba będzie kupować np. w f.”Monsanto”. Wszystkie patenty, licencje i koncesje są w rękach Amerykanów ! ACTA to w perspektywie kilkudziesieciu lat głód i katastrofa na świecie ! Poniżej kopia opinii innego internauty ! ~cała prawda o ACTA !!!!!!!! Użytkownik anonimowy Przyglądam się temu sporowi od samego początku i mimo że niby wszyscy znają ACTA nie mam pojęcia dlaczego wiąże się go tylko z Internetem. W mediach mówi się o ACTA jako o problemie Internetu ale jeżeli przeczyta się ten dokument uważne to widać że internet to tylko mała część jakiej on dotyczy. …… rozwiń całość rozwiń całośćACTA jest traktatem handlowym narzuconym przez USA, na warunkach USA. Nacisk jest wręcz fizycznie odczuwalny. Jak wiemy ACTA dotyczy przeciwdziałania rozpowszechniania podróbek nie tylko w Internecie ale przede wszystkim w świecie realnym. ACTA będą miały zastosowanie wszędzie tam gdzie zostanie naruszenia zasada rzekomej oryginalności. Narzuci to rozprowadzanie produktów opartych na konkretnych patentach. Do czego zmierzam? Otóż ACTA zakładają na sygnotariuszy stosowanie wyrobów które są poparte patentami zarejestrowanymi w wielkich korporacjach zachodu (czytaj USA). A dlaczego bo nie mamy własnych które mogłyby konkurować z tamtymi. To od razu eliminuje konkurencje krajów rozwijających się takich jak Polska. Nie będziemy mogli niczego wyprodukować bez kupna licencji od korporacji zachodnich inaczej będziemy odpowiadać za podrabianie, czyli będziemy biedni ponieważ licencje są tak drogie że nie sprzedamy niczego taniej od nich. To będzie miało wpływ na wiele gałęzi przemysłu jak na przykład przemysł około-samochodowy. Nie znajdziemy tanich części zamiennych. To samo dotyczy przemysłu IT. Nie mamy żadnych patentów z tej dziedziny. Nawet przemysł rolniczy ucierpi ponieważ licencje na żywność modyfikowaną genetycznie mają tylko amerykanie. Jednym słowem spowolni to lub nawet zatrzyma wzrost gospodarczy. Dlatego takie kraje jak Chiny Rosja czy Indie nie podpisały tego dokumentu. Tam gospodarka idzie do przodu i będzie szła. To oni będą konkurencją dla zachodu. Jak ratyfikujemy ACTA stracimy również całkowitą kontrole nad wydobyciem gazu łupkowego ponieważ licencje na technologie wydobycia mają tylko amerykanie. Czyli nie zrobimy nic bez amerykanów nawet jak się na nich obrazimy. Jak dotkniemy tych złóż bez nich to za to odpowiemy. Jeżeli nie podpiszemy ACTA to możemy dyktować jakieś warunki bo ponoć mamy jedne z największych złóż na świecie. Biorąc pod uwagę krzywą wzrostu zapotrzebowania na jakieś 300 do 400 lat. ACTA jest dobre dla takich krajów jak USA ponieważ to oni mają wszystkie patenty a takie kraje jak nasz doprowadzi do pozycji „wyrobników” dla zapewnienia ich dobrobytu. Ratyfikowanie ACTA będzie jednym z największych przekrętów w dziejach polski. -to nie moje słowa tylko innego użytkownika Proszę was o kopiowanie i wklejanie tego na inne strony.

 11. Tomasz said

  Egzorcyzmy w Grzechyni (pierwsza minuta):
  http://gloria.tv/?media=256593

  • Steven19 said

   Diabeł się ujawnia, ale nie wyjdzie z niego, bo nie posłucha ks. Natanka, który sprzeciwia się biskupom, a tym samym Kościołowi i Chrystusowi. Pokażcie tego człowieka, jak jest uwalniany od złego ducha przez ks. Natanka, to wtedy będzie dowód że ten ksiądz działa w imię Boga, a nie demona. Myślę, że stan tego człowieka jeszcze się pogorszy przez ks. Natanka.

   • i.want.to.be.saint said

    Nie zapominaj, że egzorcyzmy nie trwają, kilka minut, godzin, czy dni. Leczenie z opętania może trwać nawet latami. Jeśli chcesz aby ksiądz egzorcysta powiedział demonowi „buu” i duch w popłochu ucieknie to możesz się rozczarować. Nie mniej jednak uważam, że tylko wyznaczony do tego egzorcysta doskonale znający Rytuał może odprawiać egzorcyzmy aby nie zrobić krzywdy osobie zniewolonej przez złego ducha. Nie uważam też, aby obecność dzieci przy takim obrzędzie była dobrym pomysłem.
    W woli wyjaśnienia… każdego dnia słucham kazań księdza Piotra i jestem wdzięczny Bogu, że postawił tego kapłana na mojej drodze życia i wiary.

    Króluj nam CHRYSTE, zawsze i wszędzie!!!

    • Steven19 said

     Ale ja nie mówię, żeby od razu wygonił demona. Pokażcie mi do końca choć jeden udany egzorcyzm ks Natanka, choć jeden wywiad z uwolnioną przez tego księdza osobą, bo to że się ujawnia zły duch to nic niezwykłego. Ja uważam, że ten ksiądz tego nie potrafi, bo sam służy diabłu.

    • benka said

     @Steven
     Diabłu , to na razie służą twoje wypowiedzi.

    • Łucja said

     Ks. Małkowski o ks. Natanku 2011-12-12

     Legendarny kapelan „Solidarności” z Warszawy broni księdza z archidiecezji krakowskiej.

     Podziwiam odwagę i prorockiego ducha ks. Piotra Natanka.
     Broni prawdy. Sprzeciwia się obecności anty-kościoła w Kościele, czyli masonerii.
     Wypowiada się w sprawie intronizacji Jezusa na Króla Polski, czyli chce – w duchu patriotyzmu – aby nasza Ojczyzna była ocalona nie ludzką tylko mocą, która nie wystarczy ale mocą Boga, który stał się Człowiekiem – Chrystusa, który jako Jezus Król Polski mógłby, zgodnie z przesłaniem skierowanym do Sługi Bożej Rozalii Celakówny, Polskę a także inne narody i państwa uratować gdyby narody i państwa tego chciały.
     To znaczy, że trzeba naszą wiarę i wolność skierować ku Jezusowi.
     [ … ]
     I jeżeli przełożony ks. Piotra Natanka albo nie zna tych encyklik albo je w taki lekkomyślny i nonszalancki sposób unieważnia, ponadto jakby przechodzi do porządku nad Pismem Świętym, orędziem zawartym w Piśmie Świętym i Starego i Nowego Testamentu, które ukazuje Boga jako Króla, władzę Boga jako władzę wyższą, najwyższą, przekraczającą władzę tych, którzy w imieniu Boga władzę sprawują albo przeciwko Bogu swoje projekty, plany przeprowadzają.

     http://sosenkowski.nowyekran.pl/post/43764,x-malkowski-o-ksiedzu-natanku

    • cox said

     Człowieku! Ks. Piotr nie jest egzorcystą!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Bozena said

    Steven19, moze nie dokladnie na ten sam temat…
    ale przeczytaj dzisiejsza Ewangelie. Jest bardzo krociutka i prosto w sedno.

    EWANGELIA (Mk 8,11-13)

    Jezus nie chce dać znaku

    Słowa Ewangelii według świętego Marka.

    Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: „Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu”.
    I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

   • benka said

    @Steven
    Idź tam , ciebie posłucha, bedziesz miał sukces .

   • Zejdź z krzyża, to ci uwierzymy.

    Kto tak wystawiał Pana Jezusa na próbę ?

  • KRYSTYNA said

   BÓG ZAPŁAĆ ! ! !

  • Tomasz said

   Zarchiwizujcie sobie ten film bo może zniknąć. Diabeł już dostaje szału bo został zdemaskowany.

   Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. (23) A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to Syn Dawida? (24) Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (25) Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. (26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo?
   (Ew.Mateusza 12)

   • alba said

    A jak się archiwizuje filmy, bo nie mam pojęcia? Rozesłałam ten filmik gdzie można. Ale dobrze byłoby zachować.

    • i.want.to.be.saint said

     do pobierania filmików z youtobe polecam „youtube downloader”

    • Steven19 said

     Tylko, że ten film jest na gloria a nie na youtube, a na youtube jest w dłuższej wersji.

    • i.want.to.be.saint said

     filmiki z gloria jest jeszcze łatwiej ściągnąć. Zakładasz konto i masz możliwość pobrania każdego pliku tam się znajdującego.

    • Użyjcie programu Internet Download Manager. Program się integruje z przeglądarką i przy każdym video będzie zielony przycisk do pobierania. Jest też darmowy program Orbit Downloader. Program pokaże link do pobrania filmu.

   • Lena said

    Co ciekawe,oglądajac to wczoraj,wyłaczył mi się komputer i dopiero dzisiaj zaczął działać.Nie wiem co o tym mysleć.

 12. ROB said

  ciekawostka
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/watykan-obawia-sie-zamachu-papieza

 13. Jerzy said

 14. Józef Piotr said

  http://radtrap.wordpress.com/2011/08/29/nie-przyzwyczajajcie-sie-tak-do-tego-internetu/
  Nie przyzwyczajaj się do internetu bo go i tak zamkną!

  Całośc , łącznie z filmami , jest tego dużo.

  USA to państwo „oświęcimskie” z lat II WŚ tylko do gigantycznej skali rozbudowane,. Zobacz.

 15. szach said

  „W ostrej nocie wydanej w poniedziałek wieczorem rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi wystąpił przeciwko podejmowanym według niego próbom zdyskredytowania Kościoła poprzez rozpowszechnianie pogłosek o rzekomych spiskach i intrygach za Spiżową Bramą. ”

  Te wieści były i na tym blogu ,więc pora na sprostowania.
  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/379240,spisek-na-zycie-papieza-ks-lombardi-rzecznik-watykanu-odpowiada.html
  http://niezalezna.pl/23444-watykan-nie-dyskredytujcie-kosciola

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: