Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Marija z Medjugorje w Libanie

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 marca 2012


Można oglądać na żywo TELE Lumiere  odwiedziny Marij w Libanie.

Medjugorje dziś jest w Bejrucie. Przez 2 dni 10-11 marca Marija Będzie dawać  świadectwo po Mszy Świętej

W pierwszym dniu na msze świętą z udziałem Marij  przyszły tysiące ludzi którzy stoją  wewnątrz i na zewnątrz hali głównej.

Muzułmanie i chrześcijanie dołączyli do objawień

Marija nadal otrzymuje codzienne objawienia od Matki Bożej a wizyta w Libanie ma przyciągnąć ogromne tłumy zarówno chrześcijan jak i muzułmanów w kraju, gdzie Maryja jest bardzo czczona przez oba wyznania. Wizyta widzącej jest na osobistą prośbę Królowej Pokoju by przyjechała do Libanu. Marija otrzymała ją podczas jednego z objawień.

Wizyta Marij poprzedza Święto Zwiastowania które będzie dwa tygodnie później. Zwiastowanie, 25 marca, obchodzone jest wspólnie przez chrześcijan i muzułmanów w Libanie i jest świętem narodowym które ustanowił dwa lata temu rząd Libanu jako chrześcijańsko-muzułmańskie święto narodowe, coś, co nigdy  wcześniej w historii stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich w kraju tym nie miało miejsca.

Szejk Mohamed Nokkari, wyraził nadzieję, że takie święto będzie rozprzestrzeniać się na inne części świata, i że jest dobrą rzeczą, że rozpoczęło się to w Libanie, który zmarły Papież Jan Paweł II nazwał ” Przesłanie  pluralizmu dla Wschodu i Zachodu. „

Sheik Nokkari dodał, że „Maryja jest najlepszą kobietą jaka kiedykolwiek była na ziemi i w wieczności będąca  symbolem jedności między tymi dwoma wyznaniami.

Streszczenie ze strony:http://crownofstars.blogspot.com

Komentarzy 38 do “Marija z Medjugorje w Libanie”

 1. shogun said

  Polecam

  Któż jak Bóg!

  • Dzieckonmp said

   Ja też. jest tam obecnie ciekawa dyskusja na forum

   wypowiada się dość ugruntowana i dojrzała religijnie wspólnota katolików (część z tych osób na co dzień współpracuje z egzorcystami, demonologami i teologami, warto dodać iż część osób była opętana bądź zniewolona i wymagała pomocy wymienionych księży i nadal cały czas pracują nad sobą) i problem owych orędzi też jest poruszany i wcale nie potępiają tych orędzi

   http://www.ktozjakbog.religia.net/forum/9-inne/3809-ostrzeenie-ordzia-na-czasy-ostateczne.html

   • Szejk said

    w apokalipsie -ŚW.JAN napisał że panowanie CHRYSTUSA na ziemi będzie trwać 1000 lat a potem zostanie wypuszczony szatan i na wieki zostanie strącony do piekieł.

   • mirpap said

    Również polecam powyższą stronę.

   • Jarek said

    ks. Piotr potępia te orędzia, wręcz czasem naśmiewa się z nich i ludzi, którzy za tym idą. Jednak on sam również mówił, podając przykłady wielkich z historii Kościoła, że każdemu Bóg dawał jakieś dzieło i niekoniecznie rozumienie innych dzieł. Ks. Piotr opiekuje się orędziami Agnieszki i dziełem Intronizacji. To nie znaczy, że ma wiążącą i prawdziwą opinię na temat innych orędzi i dzieł Bożych.

 2. babcia said

  ciekawa i pełna nadziei wiadomość. Nic o tym nie wiedziałam. Przeczytałam z przyjemnością.
  Dziękuję.

 3. KRYSTYNA said

  • Przemysław said

   11 marca 2012 r.
   Trzecia Niedziela Wielkiego Postu
   Pierwsze czytanie: Dłuższe Wj 20 1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych
   lub: Krótsze Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17 Ogłoszenie przykazań Bożych
   Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 8. 9. 10. 11 (R.: por. J 6, 68b)
   Drugie czytanie: 1 Kor 1, 22-25 Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

   Śpiew przed Ewangelią: J 3, 16
   Ewangelia: J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania

   PIERWSZE CZYTANIE
   Wj 20 1-17 Ogłoszenie przykazań Bożych

   Czytanie z Księgi Wyjścia

   W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
   «Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
   Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
   Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią.
   Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
   Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
   Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
   Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.
   Nie będziesz zabijał.
   Nie będziesz cudzołożył.
   Nie będziesz kradł.
   Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
   Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».

   Oto Słowo Boże

   PIERWSZE CZYTANIE
   Wj 20, 1-3. 7-8. 12-17 Ogłoszenie przykazań Bożych

   Czytanie z Księgi Wyjścia

   W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:
   «Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
   Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie.
   Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.
   Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
   Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą twój Bóg, Pan, da tobie.
   Nie będziesz zabijał.
   Nie będziesz cudzołożył.
   Nie będziesz kradł.
   Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
   Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».

   Oto Słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY:
   Ps 19 (18), 8. 9. 10. 11 (R.: por. J 6, 68b)

   Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

   Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
   świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
   Jego słuszne nakazy radują serce, *
   jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

   Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

   Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
   sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
   Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
   słodsze od miodu płynącego z plastra.

   Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

   DRUGIE CZYTANIE
   1 Kor 1, 22-25 Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

   Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

   Bracia:
   Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

   Oto Słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
   J 3, 16

   Chwała Tobie, Królu Wieków

   Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
   każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

   Chwała Tobie, Królu Wieków

   EWANGELIA
   J 2, 13-25 Zapowiedź męki i zmartwychwstania

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie».
   W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
   Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
   On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
   Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

   Oto słowo Pańskie

   • Przemysław said

    Spotkanie z żoną Reinacha po jego śmierci było moim pierwszym zetknięciem się z krzyżem i z jego boską mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. Po raz pierwszy widziałam naocznie zrodzony ze zbawczego cierpienia Chrystusa Kościół i jego zwycięstwo nad ościeniem śmierci. Był to moment, w którym moja niewiara załamała się, judaizm zbladł, a Chrystus zajaśniał: Chrystus w tajemnicy krzyża.

    (święta Teresa Benedykta od Krzyża)

    • Przemysław said

     Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku

     Częścią tajemnicy Chrystusowego Kościoła, do którego i ty należysz, jest tajemnica próby. ”Wypełnienie Kościoła w chwale, a za jego pośrednictwem wypełnienie świata, dokona się jedynie przez przejście ciężkich prób” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Jeżeli drogą Kościoła jest droga próby, to wzdychanie za tym, aby na twojej życiowej drodze próby się nie pojawiły, powinno budzić zdziwienie. To tak, jakbyś przypisywał sobie prawo do uczestnictwa w pochodzie zwycięzców, nie wystawiwszy do walki ani jednego żołnierza i nie stoczywszy ani jednej potyczki. To tak, jak z muchą ze starego powiedzenia, która siedziała leniwie przez cały czas orki w polu na grzbiecie konia. Gdy koń wracał do stajni, wyszedł mu naprzeciw gospodarz, wypytując o postęp prac, na co mucha dumnie odpowiedziała: ”Oraliśmy!”. Twoje próby są w tajemniczy sposób wrośnięte w próbę Kościoła. Jeżeli uważasz się za jednego z uczniów Jezusa, to musisz równocześnie uznać, że droga próby Jego Kościoła jest jednocześnie twoją drogą; drogą twojej niepowtarzalnej i jednostkowej historii.

     Pokój i Dobro

   • Przemysław said

    Grzech zazdrości podobny jest do ukrywającego się wśród liści lwa czy węża, który niespodziewanie rzuca się na was i kąsa.

    (ŚW. JAN MARIA VIANNEY)

  • Przemysław said

   12 marca 2012 r., Poniedziałek
   Pierwsze czytanie: 2 Krl 5, 1-15a Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu
   Psalm responsoryjny: Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3)
   Śpiew przed Ewangelią: Ps 130 (129), 5. 7
   Ewangelia: Łk 4, 24-30 Jezus został posłany do wszystkich ludów

   PIERWSZE CZYTANIE
   2 Krl 5, 1-15a Uzdrowienie Naamana w wodach Jordanu

   Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

   Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego Pan spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty.
   Kiedyś podczas napadu, gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żonie Naamana. Ona rzekła do swojej pani: «O, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten by go wtedy uwolnił od trądu».
   Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela.
   A król syryjski odpowiedział: «Wyruszaj! A ja poślę list do króla izraelskiego».
   Wyruszył więc, zabierając ze sobą dziesięć tysięcy talentów srebra, sześć tysięcy syklów złota i dziesięć ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: «Z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu».
   Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: «Czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu! Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną!»
   Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: «Czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu».
   Przyjechał więc Naaman swymi końmi, powozem, i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: «Idź, obmyj się siedem razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty!»
   Rozgniewany Naaman odszedł, mówiąc: «Przecież myślałem sobie: Na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego, Pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczony?»
   Pełen gniewu zawrócił, by odejść. Lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: «Mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział: „Obmyj się, a będziesz czysty”».
   Odszedł więc Naaman i zanurzył się siedem razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony.
   Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: «Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem».

   Oto Słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY:
   Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3)

   Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.

   Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
   tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
   Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
   kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

   Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.

   Ześlij światłość i wierność swoją, *
   niech one mnie wiodą,
   niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
   i do Twoich przybytków.

   Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.

   I przystąpię do ołtarza Bożego, *
   do Boga, który jest moim weselem i radością,
   i będę Cię wielbił przy dźwiękach lutni, *
   Boże, mój Boże.

   Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
   Ps 130 (129), 5. 7

   Chwała Tobie, Królu Wieków

   Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie,
   u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie.

   Chwała Tobie, Królu Wieków

   EWANGELIA
   Łk 4, 24-30 Jezus został posłany do wszystkich ludów

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
   «Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
   Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej.
   I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
   Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił się.

   Oto słowo Pańskie

   • Przemysław said

    Można by sądzić, że dlatego mam tak wielką ufność w Bogu, że nie zgrzeszyłam. Gdybym nawet popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze tę samą ufność; czuję, że to całe mnóstwo grzechów byłoby jak kropla wody wrzucona do płonącego ogniska.

    (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

    • Przemysław said

     Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku

     Każde, nawet najbardziej tragiczne i druzgocące doświadczenie, może stać się środowiskiem rozwoju ufności. W obliczu grozy zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku, który odebrał życie tysiącom ludzi w wieżach World Trade Center, Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: ”Serce człowieka to przepaść, w której rodzą się czasem plany nieznanej nienawiści, zdolne w jednym momencie zburzyć spokojne i pracowite życie całego narodu. Wiara jednak wychodzi nam naprzeciw w chwilach, gdy wszelki komentarz wydaje się nieadekwatny. Tylko słowo Chrystusa jest zdolne udzielić odpowiedzi na pytania, które każdy zadaje sobie w głębi serca. Nawet jeśli moce ciemności zdają się brać górę, człowiek wierzący wie, że ostatnie słowo nie należy do zła i śmierci. Na tym opiera się chrześcijańska nadzieja, tym karmi się nasza ufność i modlitwa”.

     Pokój i Dobro

   • Przemysław said

    Grzech zazdrości to straszny pomór, który nikogo nie oszczędza. Nawet w rodzinach wywołuje niezgody i kłótnie.

    (ŚW. JAN MARIA VIANNEY)

 4. KRYSTYNA said

  KS.JACEK BAŁEMBA

  piątek, 9 marca 2012
  O śmiesznych uzurpacjach niestosownych

  Strzeżmy się takiego „chrześcijaństwa”,
  które jest uśmiechnięte do świata,
  lecz ateistyczne.
  Taka religia
  jest antyewangelią.
  Pierwsze zdanie chrześcijaństwa:
  JEST BÓG.

  „Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością
  przed tymi, co go uciskali
  i mieli w pogardzie jego trudy.
  Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie
  i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia.
  Powiedzą pełni żalu do samych siebie,
  będą jęczeli w utrapieniu ducha:
  «To ten, co dla nas – głupich – niegdyś był pośmiewiskiem
  i przedmiotem szyderstwa:
  jego życie mieliśmy za szaleństwo,
  śmierć jego – za hańbę.
  Jakże więc policzono go między synów Bożych
  i ze świętymi ma udział?”
  (Mdr 5, 1-5)

  Skarbem Kościoła są Święci. Na iluż to Świętych poznano się dopiero po latach, niekiedy dopiero po ich śmierci!
  Można się czasem przerazić, jak łatwo niektórzy – nie będąc świętymi i uczonymi w sprawach Bożych – wypowiadają się na temat wiary i kontaktu człowieka z Panem Bogiem. Ileż to razy jakiś domorosły mówca czy pisak wmawia biednym słuchaczom czy czytelnikom czegóż to Pan Bóg od nas żąda a czego to na pewno nie żąda.
  W tematach wiary strzeżmy się mówców i pisaków subiektywnych! Szanujmy mówców i pisarzy, przekazujących nam krystaliczną Prawdę: nienaruszony depozyt katolickiej wiary. Zawsze są na wagę złota. We współczesnych czasach pomieszania powszechnego – tym bardziej!
  Święci byli ludźmi posłusznymi i autonomicznymi. Ich decyzje – małe i wielkie – zapadały w głębokim i szczerym kontakcie z Panem Bogiem, na modlitwie. Nierzadko te decyzje szły pod prąd duchów czasu, pod prąd ludzkich przepisów, poprawności, oczekiwań, sądów, osądów, przesądów… Dla Świętych podstawowym punktem odniesienia był Pan Bóg. Był dla nich Autorytetem najwyższym. Po prostu Panem Bogiem. Pan Bóg ich traktował poważnie. I oni traktowali Pana Boga poważnie.
  Obok Świętych wyrastały natychmiast, jak grzyby po deszczu, głosy krytykantów, korektorów, doradców, opiniodawców, osądzaczy, poprawiaczy, wiedzących lepiej, zniechęcaczy, pretendujących do roli ustawiaczy ich decyzji, słów, czynów. Śmieszna uzurpacja!
  Współczesnym ateistom z rodowodem katolika, którzy widząc duszę świętą natychmiast aspirują do roli jej krytykantów, korektorów, doradców, opiniodawców, osądzaczy, poprawiaczy, wiedzących lepiej, zniechęcaczy, pretendujących do roli ustawiaczy jej decyzji, słów, czynów, trzeba przypomnieć fakty elementarne:
  Ludzie Boży mają swoje sekrety z Panem Bogiem.
  Ludzie Boży z Panem Bogiem ustalają swoje decyzje, słowa i czyny.
  Ludzie Boży Pana Boga traktują jako najwyższy autorytet.
  Grubiańskie wtrącanie się do delikatnej sfery sekretów duszy pobożnej z Panem Bogiem jest śmieszną uzurpacją niestosowną! Ta dusza pobożna już pewne decyzje podjęła. Ta dusza pobożna już pewne przedsięwzięcia skonsultowała z Panem Bogiem. Nie wpychaj się, prostaku, między duszę pobożną a Pana Boga!
  W tematach wiary strzeżmy się mówców i pisaków subiektywnych. Szanujmy mówców i pisarzy, przekazujących nam krystaliczną Prawdę: nienaruszony depozyt katolickiej wiary. Zawsze są na wagę złota. We współczesnych czasach pomieszania powszechnego – tym bardziej!
  Katolik wierzący i uczony w sprawach Bożych uszanuje sekrety duszy pobożnej z Panem Bogiem. Delikatność godna naśladowania.
  Powyższa refleksja?
  Dla ateisty z rodowodem katolika – bajka o żelaznym wilku.
  Dla katolika wierzącego – oczywistość.

  * * *

  „To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie”
  (Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki
  bł. Alan de Rupe).

  http://novushiacynthus.blogspot.com/2012/03/o-smiesznych-uzurpacjach-niestosownych.html

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 5. Dzieckonmp said

  Krzyż – piękne jak na Wielki Post

 6. bardzo mnie to cieszy z uwadi na blizsze chrzesijanstwu zwiazki z muzulmanstwem niz judaizmem. taka prawda! tak jak chrescijanstwo dzieli sie na wiele opcji tak nazwijmi to samo jest z swiatem muzulmanskim.
  a w judaizmie Talmud jest waniejszy od Tory a zawarte w nim tresci sa nie do zaakcetowania jak i wszystkie dialogi sa bezowocne a podejmowane proby znalezienia porozumienia sa niemozliwe .
  oni czekaja na pierwsze przyjscie Mesjasza a my na drugie . ten pierwszy wiemy kto to bedzie! drugi tez wiemy! wszystko jest precyzyjnie opisane w naszych przeslaniach nawet to ze pierwszy bedzie /na ten jeden dzien i na te jedna godzine obejmie wladze na ziemi a wtedy Moce Niebios beda poruszone/…….i przyjdzie PAN JEZUS CHRYSTUS i bedzie rzadzil zelazna .laska a krolestwo Jego nie bedzie konca.
  biada tym co nie rozpoznaja znakow czasu!
  jednym z tych ZNAKOW CZASU JEST BESTIA APOKALIPTYCZNA 666 ktorej geneza po zdjeciu pieczeci w obecnym czasie jest znana ale przemilczana przez kompentne autorytety. a apokaliptyczny zapis jest straszny jak i konsekwencje jego przyjecia sa tragiczne a znaki sie wypelniaja z przrazajaca precyzja i amnezja swiata katolickiego zaglebiajcego sie detalczne dywagacje forumowe.

  BEZEMNIE NIC NIE UCZYNICIE MOJEJ MOWY NIE ROZUMIECIE BO WASZYM OJCEM JEST SZATAN I POSTEPUJECIE WG PORZADLIWOSCI SWEGO OJCA

  WIEC MODLMY SIE, DZIALAJMY I WOLAJMY DO LUDZKICH SUMIEN. WARSZAWA I POLSKA JUZ RAZ SPLYNELA KRWIA. CZY MUSIALA?. EPISKOPAT I RZAD WRAZ Z NARODEM ZAPLACIL ZA NIEDOKONANIE INTRONIZACJI !!! PAN JEZUS ZPEWNIL – JESLI DOKONACIE INTRONIZACJI ZADEN ZONIERZ NIEMIECKI NIE PRZEKROCZY GRANICY – A PRZESZLY NIEZLICZONE KROCIE.
  TERAZ TEZ SA PRZESLANIA I TO GROZNIEJSZE I TERAZ TEZ ODRZUCAJA PROSBE SAMEGO BOGA CI, CO POWINNI BYC NA PIERWSZEJ LINJI, WZBOGACENI TRAGICZNYM DOSWIADCZENIEM MOWIA NIE. MODLMY SIE ZA NICH!

  KROLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZEDZIE

  • Lech Stanisław said

   To bardzo śmiała teza zważywszy że Chrześcijaństwo wywodzi się z Judaizmu i mamy wspólny Stary Testament …
   Ostatnio nawet słyszałem od księdza biblisty że jak to określił „my jesteśmy Izraelem” zważywszy oczywiście nie na związki krwi ale na to że Chrześcijanie są Narodem Wybranym (tak brzmiał ogólny kontekst) równie śmiała teza, jednak jeśli pojawia się w ustach kogoś kto studiował Pismo Święte w Jerozolimie (a więc pił u źródła) należało by się nad nią pochylić.

   Talmud (szczególnie halacha czyli nakazy prawne, przepisy, normy religijne i świeckie ) to oczywiście wypaczenie religii Judaistycznej błędna interpretacja Boga i dzieła odkupienia.

   Osobiście byłbym ostrożny z otwieraniem ramion w kierunku Muzułmanina który jest bardziej bezwzględny wobec Chrześcijanina niż Żyd co widać we współczesnych wydarzeniach.

   • Lech Stanisław powiedział/a
    ODPOWIADAM CI MIEDZY TWOIMI PYTANAIMI
    To bardzo śmiała teza zważywszy że Chrześcijaństwo wywodzi się z Judaizmu i mamy wspólny Stary Testament …
    WSPOLNY TESTAMENT ZNACZY NIC. TO TAK JAK MALZENSTWO ZWIAZANE WSPONYM MIESZKANIEM I SAKRAMENTEM W KTORYM JEDNO ZABIJA DRUGIE I KLAMIE PRZED PRAWEM DLA OSIAGNIECIA KORZYSCI
    Ostatnio nawet słyszałem od księdza biblisty że jak to określił “my jesteśmy Izraelem” zważywszy oczywiście nie na związki krwi ale na to że Chrześcijanie są Narodem Wybranym (tak brzmiał ogólny kontekst) równie śmiała teza, TO NIE TEZY TO PEWNIKI KTORE SIE MUSZA WYPELNIC jednak jeśli pojawia się w ustach kogoś kto studiował Pismo Święte w Jerozolimie (a więc pił u źródła) należało by się nad nią pochylić.
    A SKAD WIESZ Z JAKICH ZRODEL JA PILEM I ZA JAKA CENE?
    JA LEZALE KRZYZEM W WIELU SANKTUARIACH SWIATA! I NIE TYLKO W DZIEN ? ALE I NOCA TEZ? GORYCZ TEZ PILEMA WIARY NIE ZMIENIE ANI W TE NOWOCZESNA DUCHOWOSC NIE WEJDE. JASNO? ALE SERDECZNIE PISZE !
    A JAKI TO EGZORCYSTA WYKLINA NASZEGO ADMINA? A MOZE COS JEST NIE TAK Z EGZORCYSTA? MUSIMY BADAC I ISC DO ZRODLA A NIE LIZAC KROPELKI ZAINFEKOWANEJ KOLO ZRODELKA. DO ZRODLA BRACIE! NIC CO JEST W CIELE NIE JEST WOLNE OD POKUS………NAST.. RAZEM DAM PRZYKLAD EGZORYSTY KATOLICKIEGO KTORY WYRZUCA SZATANA Z DELIKWENTA KTORY ZOSTAL SKIEROWANY OD PANI ZAJMUJACEJ SIE PROFESJONALNIE TAROTEM………..SZOKUJACE…NAWET DLA MNIE.
    TY SLYSZALES OD X BIBLISTY. X BIBLISTA MOWIL PRAWDE OGLEDNIE. MUSIAL BO JEST ZALEZNY OD PRZELOZONYCH.
    JA PATRZE NA FAKTY DOKONANAE! PATRZE NA INTENCJE KTORE SIE DZIS DOKONUJA W STRASZNEJ RZECZYWISTOSCI I INTENCJE KTORE BEDA UKRONOWANIEM DOSLOWNYM ICH DZIALAN CZYLI UKORONOWANIEM ANTYCHRYSTA NA KROLA EUROPY I JEROZOLIMY. MUZULMANIE DO TEGO NIE PRZYKLADAJA REKI. ONI WIEDZA DOBRZE KTO TO BEDZIE I OTWARCIE PISZA. OGOL KATOLICKI NIE WIE A JESLI WIE TO W BARDZO ZAWOALOWANEJ FORMIE Z KTOREJ NIC NIE WYNIKA A JEJ PROGU PRZEKROCZYC SIE NIE DA.
    JEST TO SWIADOME DZIALANIE UZURPATORA W NASZYM KOSCIEL KTORY WPROWDZIL DO NAS KONIA TROJANSKIEGO Z KTOREGO JUZ WYSLI I DZIALAJA LEGALNIE ALE NIE OTWARCIE
    DZISIEJSZY CZAS TO CZAS WIELKIEGO ZAMIESZANIA GDZIE SZATAN WYRZUCA MNIEJSZEGO SZATANA BY UTRZYMAC ZASLONE DYMNA DO FINALOWEGO ZWIEDZENIA POLSKI. TAK WLASNIE POLSKI KTORA WG ZAMYSLOW MIALA BYC PRZEDMURZEM A JEST WYLEGARNIA I PRZECHOWALNIA DLA POCZYNAN. ZDOMINOWNIE POLSKIEGO KK JEST PRIORYTETEM
    A TO DOPIERO POCZATEK! USUWANIE KRZYZY Z OKOLIC WWY. LIKWIDACJA RELIGI. ATAKI NA WIARE I ICH ESKALACJA CIAGLE W JAKIES IMIE?
    WG LUCYFERYCZNYCH PLANOW KATOLICKI KOSCIOL JEST ATAKOWANY Z ZEWNATRZ I WEWNATRZ….JUZ TERAZ ODDAJE ON BASTION ZA BASTIONEM. JUZ WOJNA SIE TOCZY W DOMACH A W SERCACH ZWATPIENIE.
    ODNOSNIE MUZULMANOW ONI SA NA PIERWSZEJ LINJI DO ZNISZCZENIA PRZY OBOJETNOSCI KK- BO MUZULMANI. DLA NAS PAN JEZUS JEST SYNEM BOGA I BOGIEM DLA KTOREGO WSZYSTKO ZOSTAL STWORZONE. DLA NICH JEST PROROKIEM I BEDZIE RZADZIL ZELAZNA ROZGA I ZAPROWADZI POKOJ. MATKA BOZA JEST OTOCZONA SZACUNKIEM JAKO MATKA PROROKA. ONI WIERZA ZE, GDY BIALA RASA ZAPANUJE NAD SWIATEM TO SZATAN WYWOLA WOJNE I BEDZIE KONIEC……A BIALA RASA TO KTO? KTO TE BIALA RASE SPROWOKUJE I KIERUJE SWE WYSILKI NA MUZULMANOW ABY WROGOWIE SIE WYBILI NAWZAJEM. KTO OD SETEK LAT TRZYMA W NIENAWISCI NAROD POLSKI Z ROSYJSKIM? DLACZEGO KOSCIOL KATOLICKI NIE MA WIEZI Z KOSCIOLEM ORTODOKSYJNYM PRAWOSLAWNYM A PRZYJMJJE W SWE SZEREGI WYWOLUJACYCH ROZNE DUCHY -TEGO NIE BYLO? CZYZBY KOSCIOL BYL NIEDOROZWIETY I UBOGI DUCHOWO PRZE TYLE LAT? TERAZ PRZYJMUJE DZIALANIA ODSZCZEPIONYCH I NIEMALZE NA SILE WCHLANIA NOWE DOGMATY I TRENDY KTORE NA TYM WLASNIE FORUM SA UKAKAZYWANE DOSC DRASTYCZNIE I KTORYCH ZADEN HIERARCHA NIE POTEPIA, NATOMIAST ZAWZIECIE SIE TEPI KS PROF P. NATANKA……
    NA ZACHODZIE ROZMAWIALEM DOSC DLUGO Z DR PRAWA ISLAMSKEGO! W KOCWCE NASZEGO DIALOGU POWIEDZIAL MI …..GDYBY TERAZ PRZYSZEDL JEZUS TO TO PIERWSZY KRZYZEM BY PADL . JA MU POWIEDZIALEM. JA TEZ!
    SW FAUSTYNA PISZE-DO BICZOWANIA P JEZUSA PRZYSTAPILI NAJWYZSI DOSTOJNICY KOSCIOLA SW. … W INNYM WYDANIU NAPISANO LEPIEJ…..KOSCIOLA tylko…….wiec nie wiadomo jakiego? OK.
    A NIEBO CHCE WSZYSTKIE DZIECI ZIEMSKIE ZJEDNOCZONE! TAK! FATIMA! KONSEKRACJA ROSJI NIE DOKONANA TAK, JAK NIEBO CHCIALO! A 3 PRZEPOWIEDNIA MIALA BYC OTWORZONA W 1960. I NIE BYLA. JAN PAWEL I. ???
    X PROF M PARADOWSKI W TYtULE SWEJ KSIAZKI PISZE – JESLI CHRESCIJANIE MYSLA ZE ZYDZI WIERZA W TEGO SAMEGO BOGA , TO SA HERETYKAMI ALBO IGNORANTAM – ja sie z tym zgadzam jak i wielu ksiezy tez ! ja glosno a oni prywatnie. zaznaczam ze to sa ksieza roznych stopni naukowych za granica jak i kraju.

    Talmud (szczególnie halacha czyli nakazy prawne, przepisy, normy religijne i świeckie ) to oczywiście wypaczenie religii Judaistycznej błędna interpretacja Boga i dzieła odkupienia.
    BLEDNA TO DELIKATNIE NAPISANE! TO SZATANSKA – PAN JEZUS POWIEDZIAL NIE DELIKATNIE -WY MOJEJ MOWY NIE ROZUMIECIE, BO WASZYM OJCEM JEST SZATAN I POSTEPUJECIE WG PORZADLIWOSCI OJCA SWEGO. NIE JESTEM WROGIEM ZYDOW. WSPOLCZUJE IM ALE HOLOKAUST STWORZYLY IM BANKI AMERYKASNSKIE POZYCZAJAC PORECESYJNYM NIEMCOM MILIARDY NA ZBROJENIA. WIEDZIELI CO ROBIA I PRZY SWOJEJ MADROSCI WIEDZIELI DLACZEGO? I WEDZA JAK KAPITAL POLITYCZNY ZROBIC DZIS! I PRAGNA MESJASZA UKORONOWAC NA KROLA EUROPY I JEROZOLIMY W CZYM PRZESZKADZA IM CZYNNIE KS PROF P NATANEK. PAN JEZUS W PRZESLANIU MOWI ZE —WYPROWADZI WSZYSTKICH WROGOW Z KRAJU —TO TEN KTO JEST PRZECW JEST WROGIEM PANA JEZUSA. JA PRAGNE OD ZARAZ ! A ONI PRAGNA ZEBY NIGDY.
    Osobiście byłbym ostrożny z otwieraniem ramion w kierunku Muzułmanina który jest bardziej bezwzględny wobec Chrześcijanina niż Żyd co widać we współczesnych wydarzeniach.
    A JAK TY WIDZISZ TE WSPOLCZSNE WYDARZENIA? Z TELEWIZORNI ? A WIDZISZ JAK ONI SA MORDOWANI. A GDYBY TOBIE ZAMORDOWANO NAJBLIZSZYCH JAK BYS POSTAPIL. NIE PYTAM DALEJ BO TO RETORYKA. NIE GENERALIZUJ! W MUZULMASTWIE SA ROZNE ODLAMY JAK I W NASZYM KK. I TO TRAGEDIA. TAM JEST WIELKA GRA O MONEY I POWER…..SLABY MUSI PRZEGRAC. ATEISCIE DADZA JEDNA KROMKE CHLEBKA WIECEJ I BUTELKE. ZROBI WSZYSTKO. PRAWDZIWIE WIERZACY ZROBI NIC!
    NIE WSZYSCY NIEMCY BRALI OCHOCZO BRON DO REKI. NIEKTORZY ODMAWIALI I TRACILI ZYCIE. GDYBY DZIADKOWIE W WERMACHCIE ODMAWIALI WZIECIA BRON,I NIE BYLOBY WOJNY A MY NIE MIELIBYSMY PREMIERA. WIELU OTWARTYCH ZYDOW PISZE – KAZDY RABIN MUSI BYC MASONEM. WOJNA TO INTERES ZWANY NA ZACHDZIE JAKO SYNDROM WOJNY . PO WOJNEI WSZYSTKO KWITNIE. DLATEGO POTRZEBNA JEST III. I BEDZIE. BOG DOPUSCI Z WIELU WZGLEDOW.
    A TERAZ NAJWAZNIESZA I OSTATNIA SPRAWA. RZUCILEM 666 I CISZA? ANI SLOWA? A TO JEST PRELUDIUM DO KONCA I POCZATEK DO PIEKLA DLA NAS….. CISZA W ETERZE ILUZORYCZNA……KK……SPI. NIE WOLNO TEGO TEMATU W CALEJ SWEJ GROZIE PORUSZAC???? DLACZEGO. JEST WIELE POWODOW. REPERKUSJE SA STRASZNE WG APOKALIPSY…. ALE TWOJA DOCIEKLIWOSC JAKA POWINIENES W TYM ASPEKCIE WYKAZAC JEST WYELEMINOWANA PRZEZ TECHNIKI MEDIALNE ZNANE ALE TERAZ PRZEMILCZANE…..I STAD TY NIE WSPOMINASZ A JA NIE KONTYNUJE DALEJ SWIADOMIE DO CZASU……..
    TERAZ MYSLE ZE TEN SAM X EGZORCYSTA PODEJMIE PODOBNE DZIALANIA WOBEC MNIE JAK Z ADMINEM A JESLI NIE PODEJMIE TO NIE ZUWAZY TEGO WPISU
    NIEZALENIE ADMINOWI ZAPROPONUJE SZUKANIE CHEREZJI W KK GDYZ JAK NAM WIADOMO Z AMBON HEREZJE GLOSI KS PROF P NATANEK WIEC POWINNISMY POMOC HIERARHOM W ODKRYWANIU INNYCH NIEPRAWIDLOWEOSCI DLA DOBRA KK I NAS SAMYCH. A PRZEWSZYSTKIM DLA NASZEGO PANA JEZUSA KTORY PRZYJDZIE W WIELKIEJ CHWALE SADZIC ZYWYCH I UMARLYCH A KROLESTWO JEGO NIE BEDZIE KONCA
    W TYM DZIELE PRAGNE PARTYCYPOWAC DLA DOBRA KK , MOICH WSPOLBRACI I HIERARCHOW BOJAC SIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA TO ZE WIEDZAC NIE DZIALALEM.
    PRAGNE BY SLOWA PANA JEZUSA NIE SPELNILY SIE. TYLKO TE!!!!!! OTO ONE! GDY PRZYJDE NA ZIEMIE CZY ZASTANE WIARE? PRAGNE MU POWIEDZIEC ! ZROBILISMY CO MOGLISMY OTO ONA JEST, PORANIONA ALE JEST.
    DO TEJ PORY Z WIELU KAPLANOW SWIATA CALEGO,A JEDYNY /I POLSKI/ NAKAZAL MI POWSTAC Z KOLAN PRZY PRZYJMOWANIU PANA JEZUSA. DONOSNYM GLOSEM NAKAZAL MI WSTAC! SPOJRZALEM NA NIEGO! NIE WIEM CO WIDZIAL? DOSTALEM KOMUNIKANT! NASTEPNYM RAZEM GDY ZRZADZENIEM LOSU PODSZEDLEM DO NIEGO , PRZPROSILMNIE! I TAK BEDZIE ZAWSZE. WOLE BYC POSLUSZNY BOGU NIZ CZLOWIEKOWI.
    KLEKAM PRZED PANEM, A NIE PRZED TYLEM OSOBY PRZYJMUJACEJ KOMUNIE. TYL NIGDY NIE JEST NA TYLE SWIETY BYM MU ODDAL POKLON, JAK TO INNI ROBIA NIE MYSLAC KOMY GO ODDAJA.
    KROLUJ NAM CHRYSTE – JESTES BOGIEM MILOSCI I TO PRZEZ TE MILOSC PRAGNIESZ BY TWOJE STWORZENIA CIE UKRONOWALO Z SERCA ALE NIE SERCE.SERCE Z SERCA TAK GODNIE JAK TWOJA MATKE UKORONOWANO- KROL I EPISKOPAT. BO MUSI SIE ZNALESC JAKIS NAROD KTORY KORONE CIRNIOWA ZAMIENI NA ZLOTA . ON Z MILOSCI DO NAS BY DAC ZBAWIENIE WSZYSTKIM PRZYJAL CIERNIOWA…FRANCJA, HISZPANIA I POLSKA ODMOWILY. SPLYNELY KRWIA……POLSKA MA OSTATNIA SZANSE? CZY ODMOWI A EPISKOPAT PRZYJMIE NA SIEBIE TO CO PRZYJDZIE?
    TAKI JEST NAKAZ TWOJEJ MILOSCI DO DZIS NIEZROZUMALEJ DLA WIELKICH? JA ROZUMIEM DELKATNOSC TWEJ PROSBY…ALE TWARDOSC ICH DOKTRYNY I RADOSCI Z KTORYCH WYNIKA, ZE TY PRZYJDZIESZ I BEDZIESZ NASZYM SLUGA JA ODMAWIAM I ODRZUCAM TE FARYZEUSZOSTWO. TY MOZESZ NA SWOJE JEDNO SKINIENIE ZBURZYC SWIAT A PROSISZ? ONI MOGA ZBURZYC TYLKO ZIEMIE A NIE UMIA PROSIC TYLKO RZADAJA.
    TWOJA PROSBA JEST DLA MNIE ROZKAZEM
    TAK MI DOPOMOZ BOG
    KROLUJ NAM CHRYSTE JUZ OD DZIS

    • Jarek said

     Nie pisz drukowanymi, proszę, to się nie daje czytać.

    • Lech Stanisław said

     Styl w jakim piszesz sprawia wrażenie jakobyś moją polemikę traktował jako personalny atak.
     Nie wiem z jakich źródeł piłeś, za jaką cenę i ile leżałeś krzyżem ale powiem Ci historię którą opowiedział mi mój ojciec który po powrocie z pielgrzymki do Rzymu podzielił się tym co przeżył ze swoim ojcem a moim dziadkiem. Dziadek wysłuchał go a gdy ten skończył, zaprowadził go na górkę nieopodal domu wskazał parafialny Kościółek który był stamtąd widoczny i powiedział – „to jest mój Watykan”. Ta historia przypomina mi ważną rzecz, że ważniejsze ( i nieraz trudniejsze ) od ilości odwiedzonych miejsc świętych i wyleżanych czy wyklęczanych godzin są uczynki miłosierdzia względem bliźniego.

     Nie jestem znawcą islamu napisałem tylko to co sam usłyszałem na wykładach ze starego testamentu poza tym nie przekonałeś mnie co do nich, nie uważasz że to za mało stawiać Jezusa niżej od Machometa znając jego (Jezusa) naukę ? To że Żydzi zamordowali Jezusa nie znaczy że nie zrobili by tego Muzułmanie gdyby przyszedł na świat jako jeden z nich. Pamiętać też trzeba że Żydzi się nawrócą przed powtórnym przyjściem Mesjasza.
     Z „telewizorni” nie czerpię, proszę nie zarzucaj mi tego. Czy już wiadomo że to na pewno ks. egzorcysta wyklinał admina ? Na pewno nie ten z którym mam kontakt on sam organizuje pielgrzymki do Medżugorie i nie jest zamknięty na żadne orędzia ja również nie podważam ich prawdziwości.

    • Dzieckonmp said

     To nie było wyklinanie. To było w formie szantażu i na pewno był to ksiądz egzorcysta.

    • drogi adminieoto kopia kwesti dotyczacej egzorcyzmu dokonanego przez kaplana egzorcyste
     cytuje czesc mojej powyzszej wypowiedzi –
     PRZYKLAD EGZORYSTY KATOLICKIEGO KTORY WYRZUCA SZATANA Z DELIKWENTA KTORY ZOSTAL SKIEROWANY DO NIEGO OD KOBIETY ZAJMUJACEJ SIE PROFESJONALNIE TAROTEM………..SZOKUJACE…NAWET DLA MNIE.

     geneza tej histori ktora rzuca swiatlo na duchowosc tego egzorcysty. wobec tego jaka mamy gwarancje duchowosci jego jak i innych igzorcystow…………mam do Ciebie prosbe bys w moim imieniu zapytal tego egzorcyste czy jest zaangazowany w Odnowe Ducha Swietego? i
     nastepne pytanie czy jest za pelnym usankcjonowaniem przyjmowania komuni w postawie stojacej, ktora dekretem Prymasa Glepa jest nakazana w Warszawie. czy ja nie popelniam nieposluszenstwa ktory zgodnie z moim sumieniem nigdy komuni na stojaco nie przyjalem na zachodzie, ani tez nie przyjmie nigdy w mojej Ojczyznie. jestem dzieckiem Warszawy od pokolen,moim kosciolem byl kosciol Sw Stanislawa Kostki Wwa Zoliborz. tam na kleczaco przyjalem pierwsza komunie itak bede przyjmowal . takie zasady we mnie wpojono i z takimi pozostane! a oddawanie holdu plecom osoby przyjmujacej jest profanacja majestatu Boga.
     prosilbym aby do mej wypowiedzi sie ustosunkowal wwym ks egzorcysta za co bede wdzieczny Tobie adminie i Jemu

    • Lech Stanisław said

     A więc i tu sprawdza się stare porzekadło ” co nagle to po diable”. Zapewne nie próbował udowodnić że treści przekazów są fałszywe. Gdyby szczerze i uczciwie podszedł do sprawy niewątpliwie wskazałby błędy teologiczne i zagrożenia duchowe zawarte w tekście orędzi. Jeśli nie odniósł się do treści a wykorzystał swój autorytet kapłana i egzorcysty do szantażu to dla mnie w sumie wystarczy aby podejrzewać że on sam padł ofiarą silnej presji czy sugestii kogoś z byłych czytelników bloga. Nikt nikogo nie zmusza do ich czytania albo przynoszą korzyść i przybliżają do Boga albo od Niego oddalają. Są jeszcze inne kryteria o których mowa poniżej.

     „Czy trzeba przyjmować objawienia prywatne?

     Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, wydaje się słuszne rozróżnienie stosunku do faktu nadprzyrodzoności konkretnych objawień prywatnych i do przekazywanych przez nie treści. I tak np. może się zbawić człowiek, który żyje wymaganiami Chrystusa, chociaż nie przyjmuje faktu nadprzyrodzoności np. tego wszystkiego, co dzieje się w Lourdes. Kościół nie zmusza wiernych do przyjmowania nadprzyrodzoności tzw. objawień prywatnych.

     Inaczej wygląda sprawa ustosunkowania się do treści różnych objawień prywatnych. Jeśli jakieś objawienie przypomina prawdy objawione przez Chrystusa, głoszone przez Kościół, jeśli wzywa do nawrócenia, do powrotu do Boga, życia miłością, trwania przy papieżu, to treści tych negować nie można. Ich odrzucanie świadczyłoby o złej woli człowieka, o niechęci do nawrócenia. Podobnie jak negatywne nastawienie do treści słyszanych homilii może wskazywać na zamknięcie się nie tylko na głoszącego je kapłana, lecz również na pouczenia Pisma św. i samego Boga, zapraszającego do przyjaźni z Nim, do kształtowania życia według Jego pragnień. Jeśli ktoś odrzuca wezwanie do nawrócenia zawarte w jakimś objawieniu prywatnym, ten może lekceważyć swoje zbawienie z powodu wewnętrznego zamknięcia na każde Boże wezwanie, również na to, które znajduje się w Piśmie św. i najbardziej oficjalnym nauczaniu Kościoła.”

     Ks. dr. M. Kaszowski, źródło: http://www.voxdomini.com.pl/vass/emocje.html

    • Dzieckonmp said

     Zacytuje słowa które w pełni oddają sens tego co się wydarzyło a napisałeś te słowa TY.

     „Jeśli nie odniósł się do treści a wykorzystał swój autorytet kapłana i egzorcysty do szantażu to dla mnie w sumie wystarczy aby podejrzewać że on sam padł ofiarą silnej presji czy sugestii kogoś z byłych czytelników bloga.”

    • i znowu prosze o analize tego szantazu. musimy powiedziec sobie prawde. zyjemy w czasach apostazy i to juz w szczie swego rozkwitu. jesli na tym blogu widzialem wiernych i kaplanow w kucki, gesiego trzymajac sie za piety i spiewajacych cywilne piosenki ? i jezeli kaplan egzorcysta byl modernista z zamilowania to wiadomo ze bedzie rzucal klatwy w obronie nowoczesnosci. a tego wykluczyc sie nie da! drzewo poznaje sie po owocach. prorokow upominajacych w starym testamencie dosc czest mordowano a w obecnych czasach tepi kazdymi metodami i morduje tez. a co do bylych czytelnikow bloga to sa jeszcze tez w roznej formie dzialajacy i to tez blogierzy….jest nawet tez jedne majacy mocne korzenie tybetanizmie z krzeniami juz wrosnietymi w katolicyzm i to jest tragiczne………prosilbym o skontaktowanie mnie z tym egorcysta odnosne mojej wypowiedzi…czuje ze ten egzorcysta jest jednym z tych promotorow nowej duchowosci w kosciele katolickim……prosilbym o zainicjowanie dialogu odnosnie chipowania i 666 bo to jest priorytetem w obecnym czasie i najwiekszym bo smiertelnym zagrozeniem dla kosciola wiernych i Polski

    • Lechu Stanislawie! to nie personalny atak! ty rozdrapujesz iluzyjne rany mojego dotkniecia! swiat stoi nad krawedzia swego unicestwienia. dzis nikt nawet ty nie wie gdzie i jak i przez kogo dziala szatan i kto najwierniej jemu sluzy i za ile…..Polski juz faktycznie niemo ! mimo ze jest zielona wyspa-jest czerwona wsypa….piszesz o swym ojcu i dziadku…..madre odpowiedzi..i co z tego wynika… moj dziadek nie wyjechal tak daleko jak twoj! walczyl w 1920 w bitwie warszawskiej i trzasl troche spodniami. modlil sie z ksiezmi. narod sie tez modlil i co? spodniami przestal trzasc gdy zobaczyli Matke Boska a wrogowie zaczeli trzasc wiecej. moj ojciec tez to widzial i tez sie trzasl z zalu ze tylu naszych znow polegnie a potem tez sie trzasl ale z radosci i niedowierzania widzac na Niebie Matke Boska. ja juz nie mam czasu na dygotanie i nawet nie umiem tego robic. przezornosc zeglarska byla mi pomocna w wejsciu w wiare aktywna….gdybys zobaczyl glebie wiary i ja odczul na sobie tylko troche, to bys inaczej pisal…..przezylem powstanie warszawskie i wiem osobiscie co to potega modlitwy i dzialanie….tego co widzialem i doznalem w zyciu i swiecie tobie tego nawet troszke nie zycze, bo byloby zbyt okrutne…wygladasz mi jak mlody rekrut wziety wprost pod armaty i pytasz sie co to luska i proch i co to muszka….teraz nie mamy czasu na detaliczne dywagacje…trzeba modlic sie o nastepny cud w narodzie tak jak ten narod zawsze dostawali w potrzebie na przestrzeni wiekow. pragneli i dostawali, inaczej nie bedzie. a jesli spolegliwy dzis ten narod tego nie dokona. to bedzie zwycieski DRANG NACH OSTEN…i Ostaszkow moze Aushwitz, ale potem nikt nie bedzie oplakiwal bo nikt z tego narodu nie zostanie. Ameryka a zasadzie posiadacze korporacji sa wyznawcami interpretacji i im wlasnie dokladnie o to chodzi bys tak myslal i dzialal w nieswiadomosci aby mogli unicestwic 3/4 populacji co i robia to dokadnie zaslaniajc sie innymi. telewizornia tego nie podaje ale sugeruje ze jest akurat inaczej. telewizornia nic nie mowi o 666 i tobie ten temat nie przechodzi przez gardlo bo uznali ze tabu i jest dla ciebie i bedzie az Tobie zaaplikuja a wtedy bedzie za pozno i sie obudzisz z reka w nocniku. imperatyw dla Ciebie i mnie dzis to 666 i jego implementacja a nie czcze dywagacje. z Bogiem i rozancem. bo rozaniec i Matka Boska to straszna bron…to Ona ma pokonac szatana. zapowiedziane zwyciestwo bedzieJej. a dlaczego Jej? to proste! bo jezeli Bog zwyciezy szatana to proste! zwyciezyl silniejszy! ale zwyciezyla go kobieta i to bedzie straszne dla niego, bedac tam w piekle! tego w seminariach nie ucza a najmniej tej prawdziwej duchowosci zdobytej w samotnosci i na kolanach. wierze ze tak bedzie bo widzialem. co bylo do przekazania.
     KROLUJ NAM CHRYSTE ZAWSZE I WSZEDZIE NAWET OD DZIS

 7. Zbyszko said

  Dołaczajmy do Krucjaty Różańcowej:
  http://pluszak.nowyekran.pl/post/55654,billboardy-krucjaty-rozancowej

  • duszyczka said

   Pilne! Dominik Tarczynski prosi o pomoc!

   Drodzy Przyjaciele,

   Chyba nigdy nie pisałem do Was z tak ogromną prośbą o pomoc i wsparcie!

   Jak wiecie, od 2003 roku nasza wspólnota – Charyzmatycy.pl organizuje rekolekcje oraz konferencje w których udział wzięło już ponad 60.000 osób! W lipcu tego roku kolejny raz organizujemy rekolekcje z udziałem syryjskiej mistyczki Myrny Nazzour. Z większości tych wydarzeń staramy się realizować nagrania filmowe.

   Jednak największym projektem filmowym mojego autorstwa jest film dokumentalny „Kolumbia – świadectwo dla świata”. Jest to obraz który otrzymał I nagrodę za najlepszy film dokumentalny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie.

   Film ten nie jest typowym filmem dokumentalnym. To raczej zarejestrowane w szczególnych warunkach świadectwo, manifest wiary obecnej w życiu Prezydenta Kolumbii, mistykow oraz innych przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej. Jest to obraz walki prowadzonej przez członków Kościoła Katolickiego na płaszczyźnie duchowej ale także w świecie materialnym który dla Kolumbijczyków jest światem wypełnionym przemocą…

   „Kolumbia – świadectwo dla świata” jest także świadectwem dla Polski. Jest wyjątkowym obrazem, który szczególnie teraz w tym okresie historii naszej Ojczyzny może być dla nas bardzo ważny. My jako Naród stoimy przed ważnymi decyzjami tak politycznymi jak i społecznymi dlatego tak ważne jest aby film ten zobaczyło wielu z nas!

   W środę, 14 marca Tygodnik Gazeta Polska dołączy do swojego wydania film
   „Kolumbia – świadectwo dla świata” w nakładzie 140.000 egzemplarzy!
   Na szeroką skalę, Polacy będą mogli zobaczyć to świadectwo i przekazać innym!

   Oto zwiastun filmu:

   Tu właśnie zwracam się do Was z błaganiem wręcz o pomoc! Pomóżcie proszę przekazać informację o tym, że film ten będzie dołączony do Gazety Polskiej w środę 14go marca.
   Proszę po pierwsze proszę tych którzy widzieli lub mają ten film aby zakupili Gazetę Polską i po prostu komuś przekazali DVD. Cena gazety z filmem będzie bardzo niska bo jedyne 6,90zł, a nakład potężny więc od nas tylko zależy czy będzie to sukces oraz czy do wielu z naszych rodaków dotrze to świadectwo!

   Chce także prosić wszystkich którzy mają swoje strony internetowe, radia internetowe, może witryny wspólnotowe, parafialne lub bazy mailingowe przyjaciół aby za ich pośrednictwem przekazywać informacje o Gazecie Polskiej. Dla tych którzy nie widzieli filmu podaje link do zwiastuna. Szczegółowe informacje o tym projekcie i większe fragmenty znajdziecie na moim profilu na facebook’u.
   Oto moj apel o wsparcie dla filmu:

   Planujemy duże akcje ulotkowania i plakatowania w kilku miastach Polski.
   Może macie znajomych w drukarniach które pomogą nam drukując ulotki, banery i plakaty za niska cenę?
   Może macie inne pomysły w jaki sposób poinformować ludzi o tym że w środę 14go marca ten film będzie dodany do Gazety Polskiej? Bardzo Was proszę o pomoc. Udostepniajcie moj list, nagrania wszedzie… Piszcie lub dzwońcie do mnie. Odpowiem na każdy kontakt.

   Dlatego też podaję swój prywatny kontakt:

   Mail: dominiktarczynski@yahoo.pl
   Tel: 607 731 731
   http://www.facebook.com/dominik.tarczynski

   Pozdrawiam w Panu!
   Dominik Tarczyński

   • Ewa said

    Ja ten dokumentalny film oglądałam i powiem, że chętnie go zakupię – również jako prezencik dla innych. Bo ten film niesie nadzieję zmiany świata pogrążonego w chaosie. Tylko u Pana Boga jest możliwa metoda tak prosta a tak skuteczna.

 8. Kasia said

  BARDZO WAŻNE!

  Pięć Piątków Modlitwy o Pokój i Ochronę

  Odpowiadając na wezwanie zawarte w posłaniu Maryi Dziewicy z dn. 23 lutego 2012 dla wizjonerki Marii Bożego Miłosierdzia w Anglii, http://www.thewarningsecondcoming.com/ w j. pol.: http://ostrzezenie.wordpress.com/ lub http://www.internetgebetskreis.com/pl/

  wzywamy wszystkich naszych braci i siostry na całym świecie do powtórzenia ogólnoświatowego „Dnia Modlitwy” o pokój (29 lutego 2012), aby zapobiec wojnie atomowej w Iranie,

  poprzez modlitwę przez pięć kolejnych piątków:

  16 marca 2012

  23 marca 2012

  30 marca 2012 (piątek przed Niedzielą Palmową)

  6 kwietnia 2012 (Wielki Piątek)

  13 kwietnia 2012 (ósmy dzień Nowenny Miłosierdzia Bożego, przed Świętem Miłosierdzia Bożego)

  W tych dniach odmówimy jako jedną modlitwęwszystkie Tajemnice Różańca Św. Tajemnicę: Radosną, Światła, Bolesną i Chwalebną,

  Koronkę do Miłosierdzia Bożego w przygotowaniu do

  Święta Miłosierdzia Bożego i Akt Ofiarowania się wg. św. Ludwika Grignion.

  Matka Boża wyraziła życzenie, abyśmy odmówili wszystkie Cztery Tajemnice, jako jedną modlitwę, zaczynając od Pięciu Części Tajemnicy Radosnej, kontynuowali bez przerwy odmawianie następnych części kolejnych Trzech Tajemnic.

  Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Ręce Maryi wg. św. Ludwika Grignion, tłum. H. Brownsfordowa

  Ja, … grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego, za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak i obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i wieczności.

  Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 23 lutego 2012, godz. 16:00

  Módlcie się, aby w Iranie mogła być zażegnana wojna atomowa

  Moje dziecko, nadszedł czas dla Moich dzieci, aby połączyły się w jedno w posłuszeństwie dla Mojego drogiego Syna, aby w Iranie mogła być zażegnana wojna atomowa.

  Ta wojna może wybuchnąć lada moment i musicie się bardzo gorąco modlić, aby ją powstrzymać,

  ponieważ spowoduje ona śmierć milionów dzieci Boga.

  Szatan i jego demony pracują nad tym, aby spowodować straszliwe zniszczenie.
  Jeśli zabiją dusze, zanim będzie im dana szansa zrehabilitowania się w oczach Mojego Syna, to będą one stracone. Taki jest plan diabła. Chce on, aby móc przeszkodzić jak największej ilości dusz w wejściu do Królestwa Mojego Ojca.

  Mój Różaniec Św., kiedy się odmówi wszystkie Tajemnice jako jedną modlitwę, zażegna wojnę, dzieci.

  Zjednoczcie się teraz na jeden dzień i odmówcie Mój Różaniec, aby powstrzymać tę wojnę atomową, jaka jest planowana.

  Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale i w krajach, które zostały nieświadomie uwikłane.

  Módlcie się również za te biedne kraje, które są używane jako pionki w nikczemnej grze kłamstw,

  planowanej przez grupy, nie od Boga, Ojca Przedwiecznego.

  Idźcie, teraz Moje dzieci i zgromadźcie wszystkie Moje dzieci razem na modlitwie, aby złagodzić tą straszną zbrodnię przeciwko ludzkości. Wasza ukochana Matka – Matka Odkupienia

  http://www.internetgebetskreis.com/pl/
  Kroluj Nam Chryste

 9. Tuptusia said

  NOWENNA DO ŚW.JÓZEFA

  http://chomikuj.pl/Arch.Michael/Uwaga!Uwaga!10Marca+Nowenna+do+*c5*9bwi*c4*99tego+J*c3*b3zefa

  DZIEŃ 2
  11 MARCA – CZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

  MODLITWA WSTĘPNA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY
  chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności.
  Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i okazywać Ci miłość.
  Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków.
  Amen.
  Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

  11 MARCA – CZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
  Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością. Bóg wyróżnił go, uwalniając od złych skłonności, a on okazał się godny Bożego zaufania. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się powierzyła. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi, święty Józef rozwijał daną mu łaskę niewinności. Tak jak każdy człowiek, mając wolną wolę, mógł wybierać dobro lub zło. Jednak nigdy w życiu nie popełnił żadnej niedoskonałości. Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi ten dar, aby żadne złe słowa czy przykłady nie miały na mnie wpływu. Spraw, niech czuwam nad uczuciami i wyobraźnią, abym zachował czystość w całym moim życiu.

  MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY
  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  O święty Józefie, mój Patronie i Obrońco, do Ciebie przychodzę, byś dla mnie uzyskał u Boga łaskę, o którą Cię pokornie proszę. Być może niepowodzenia i gorycz w mym życiu są karą za moje grzechy. Ale nawet gdy widzę swą winę, czyż ma tracić nadzieję na otrzymanie Bożej pomocy? „O nie! – rzekłaby Twoja oddana czcicielka święta Teresa – naprawdę nie! Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.
  Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Zanieś mą prośbę przed Boży tron i uzyskaj dla mnie tę łaskę, której ja sam nie byłbym godny otrzymać, abym po wysłuchaniu mej prośby mógł wrócić przed Twój ołtarz i tam, pełen oddania, chwalić Cię i dziękować za Twoje wstawiennictwo.
  (Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

  Pomnij, najmiłościwszy przybrany Ojcze Pana Jezusa, że nikt, kto się do Ciebie zwraca, nie zostaje bez pomocy Niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swych potrzebach. Święty Józefie, nie dopuść, abym tylko ja był jej pozbawiony. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie, bym mógł wznieść modlitwę dziękczynienia ku większej chwale Bożej.
  (Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

  O święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, cześć Ci oddaję z głębi mojego serca. Ty udzieliłeś pociechy i pokoju strapionym, którzy przede mną zwrócili się do Ciebie. Pociesz i moją biedną udręczoną duszę. Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim je wypowiem w modlitwie.
  Przemożny święty Józefie, Ty wiesz, jak moja prośba jest ważna dla mnie. Całą swą ufność pokładam w Twoim wstawiennictwie. Dlatego uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę, a ja przyrzekam głosić wszędzie Twoją cześć i wspierać, w miarę mych możliwości, te dobre dzieła, które w Twoje imię wspomagają cierpiących i umierających na całym świecie. Święty Józefie, Pocieszycielu strapionych, ulituj się nade mną i pociesz mnie.
  (Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)

  MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY
  Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.
  Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi – Twej Najczystszej Oblubienicy.
  Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godnym Twej opieki. Amen

  • Patriota said

   U nas w kościółku była dziś odmawiana Litania do św. Józefa przed Najświętszym Sakramentem po każdej mszy świętej. Jak to u Was wygląda?

   • bog65 said

    U mnie jest w poniedziałki . Ale dziwie się że dzisiaj była odmawiana czyżby jakieś święto jest u was a może Kościół jest pod wezwaniem św. Józefa. Święto przypada 19 marca chyba że to nowenna 9-cio dniowa przed tym świętem.

    • Patriota said

     no właśnie 9-dniowa przed świętem. Kościół jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 🙂 Dlatego pytam czy u was też jest odmawiana. 🙂

 10. mer said

  W SPRAWIE POMNIKA CHRYSTUSA KRÓLA
  ks. prof. dr hab. Czesław S. Bartnik

  Wielce Szlachetny i Drogi ..__..’_..
  Pan Profesor Dr Hab. Inż. Andrzej Flaga
  i Ruch Obrony Rzeczypospolitej
  „Samorządna Polska”, Kraków
  Nawiązując do pisma z dnia 25. II. 2003 roku w sprawie ..Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii \v Tarnowie na Górze św. Marcina”,
  uprzejmie odpowiadani:
  1. Wyrażani zgodę na moje członkostwo \v Komitecie Sympozjum, związanym z problema¬mi Pomnika i Centrum, choć na same obrady przy¬być nie mogę.
  2. Z przesianych mi materiałów wynika, że Drodzy Państwo, zarówno Polacy jak i Polonusi, nie wzięliście pod uwagę konkretnej sytuacji w admini¬stracji Kościoła polskiego, która jest w dużej mierze opanowana przez nowe prądy i przez iz\v. kaiole-wicę, czyli – jak na przykład w USA, w Kanadzie i gdzie indziej – także przez lobby liberalno-ż.y-dowskic. Lobby to zabiega, żeby, jeśli nie każdy, to przynajmniej co drugi biskup miał poglądy judco-chrześcijańskie lub filosemickic. Nawet biskupowi trudno się z takiej „poprawności polityczno-kościel-nej” wychylić. Sytuacje tę dobrze obrazuje fakt, że stanowisko ambasadora przy Watykanie objęła pani Hanna Suchocka, no i że z okazji Jubileuszu 2000 na obiad do Papicża było poproszonych tylko troje ludzi z lobby żydowskiego, a pominięci zostali re-prezentanci rolników, robotników, inteligencji poj-skiej. Również niektórzy biskupi są mianowani na diecezje bardziej patriotyczne w tym celu, żeby ten patriotyzm „temperować”.
  3. Idea Chrystusa Króla, jak i idea Matki Bożej Królowej Wszechświata, została po Soborze bardzo osłabiona, by nie drażnić „królów” tego świata i by Kościół nic rości! sobie pretensji do prawa obywatel¬stwa na forum publicznym świata i by pozostał jedynie prywatnym hobby (wpływ protestantyzmu). Z tego to powodu ks. Prymas nic przyjął wniosku p. Mariana Krżaklewskiego i „Solidarności”, by Polskę i świat poświecić uroczyście Chrystusowi Królowi.
  4. Według katolewicy. Unii Wolności i niektó¬rych biskupów judaizujących Jezus Chrystus nie jest „Jedynym Zbawicielem Swiata” gdyż według nich judaizm do dziś daje zbawienie równoważne Kościołowi katolickiemu i raczej Kościół powi¬nien się judaizować niż judaizm chrystianizować. Takie poglądy głosi oficjalnie na przykład biskup

  Bronisław Dembowski, judeochrześcijanin wło¬cławski, w komentarzu do Deklaracji soborowej ..”Nostra aetate”. zatwierdzonym oficjalnie przez Episkopat Polski (zob. Sobór Watykański Ił. Nowe tłumaczenie. Pallotinum 2002 s. 329-330).
  5. Idea ..Centrum Jedności Polonii” jest uważana przez katolewicę i ludzi sprzyjających Unii Wolności za „polskinacjonalizm”. Judeochrześcijanie, łącznie z grupą biskupów z ich poreki, uważają Polaków za nacjonalistów w ogóle, a tym bardziej są przeciwni łączeniu Kościoła i Chrystusa z polskością. Jeden jest „prawdziwy” naród na świecie, to jest żydowski, tylko on ma posłannictwo Boże, inne narody mają z woli Opatrzności odgrywać rolę jedynie tła i tworzywa dla posłannictwa narodu żydowskiego. W tym duchu cala współczesna oficjalna ideologia polska jest.nastawiona na Unie Europejską i na kosmopolityzin. gdzie nie ma miejsca na polskość, na! m ilość Ojczyzny, czucie z narodem polskim: Polska w tradycyjnym znaczeniu „skońcżyla się” i ma jedynie dać ziemie i tereny pod „nowe społeczeństwo”.
  6. Nietrudno zauważyć, że argumentacja biskupa tarnowskiego bazuje na poglądach katolewicy i jest – \v jej duchu – przewrotnie demagogiczna. Według „Oświadczenia Kurii Diecezjalnej w Tarnowie” (z 25. Xl. 2002 r.) „kosztowny monument” powinien być za¬stąpiony darami „dla ubogich, chorych, bezdomnych i bezrobotnych, z którymi Chrystus się identyfikuje”. Otóż w stwierdzeniu tym są dwa fundamentalne błędy. Po pierwsze, jest tu liberalne założenie, że Kościół nie może mieć udziału w normalnym życiu publicznym i narodowym, a jedynie musi się ograniczyć do ob¬szarów patologii społecznej, żeby chronić oligarchów i krezusów przed buntem społecznym. I po dmgic, gdyby iść po linii rozumowania biskupa tarnowskiego, to trzeba by sprzedać wszystkie pomniki poświecone Janowi Pawiowi II, a dalej: należałoby sprzedać i kate¬dr? tarnowską, i paląc biskupi, i kurię, i świątynie die¬cezji, i plebanie, i wszystkie domy kościelne i zakonne, a także wszystkie paramenty liturgiczne, łącznie z bi¬skupimi, no i auta biskupie, a te pieniądze dać ubogim i bezrobotnym, których są w Polsce miliony Ponadto trzeba_by sprzedać i Watykan. Żydzi amerykańscy: chętnie by kupjli Projekty sprzedania Watykanu były _wysuwane czasie obrad Soboru Watykańskiego II. Oszołomów religijnych nigdy nie brakuje. A ponieważ „ubogich zawsze mieć będziecie” (Mk 14, 7), to już do końca świata nie należałoby niczego budować dla Kościoła, jedynie dla państwa.

  SAMORZĄDNA POLSKA

  1. Należałoby chyba wywrzeć możliwie silny na¬cisk, medialny, społeczny i finansowy, dyskusje nic nie pomogą, bo judeochrześcijanie są sterowani zza sceny. f^ Można próbować apelować kolejno: do Prymasa, do Nuncjusza, do biskupa S. Dziwisza, do Stolicy Apostolskiej, choć dziś cala polityka koś¬cielna \v Polsce jest w rękach fitosemitów.
  3. \V sytuacji, kiedy zakłamanie w administracji Kościoła polskiego rośnie z dnia na dzień, trzeba bę¬dzie chyba poszukać w ogóle innego miejsca: może w innych diecezjach: Rzeszowskiej? Przemyskiej’.’ Sandomierskiej? Zamojsko-Lubaczowskiej? Albo w ogóle w Stanach Zjednoczonych, choć i tam mogą Żydzi przeszkadzać. _ Wspólboleję, że okupacja bolszewicka zrujnowała społeczność nie tylko państwową ale i ko¬ścielną. Ciągle jesteśmy w czyjejś niewoli. Sytuacja jest bardzo ciężka. Z Bogiem!

  P.S. Jeśli nie uda się uzyskać zezwolenia bisku¬piego, to może udałoby się potraktować budowę pomnika i Centrum jako prywatne, jako własność jakiejś osoby czy komitetu, wówczas nic trzeba bę¬dzie zezwolenia biskupiego, choć w sporze o krzyże na Żwirowisku biskupi rościli sobie prawo do J decydowania o krzyżu, staw innym przez prywatne-‚ go człowieka. Takie jednak roszczenia są nieupraw¬nione teologicznie. Biskup może decydować tylko o przedmiocie kultu publicznego, nic prywatnego i osobistego. Z czasem może nastanie biskup w peł¬ni katolicki, n
  Lublin. 23. 03. 2003 r.
  Źródło: Cz. S. Bartnik. Gorycz proroctwa Polska a Unia Europejska. Lublin 2003. s. 82-K4.

  Ruch Obrony Rzeczypospolitej „SAMORZĄDNA POLSKA” ul. Lwowska 30 30-551 Kraków
  Tel. 0-502-611-606

  Kraków, 04.02.2007 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: