Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Rocznica: 10 lat Džublika

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 kwietnia 2012W  tym 2012 roku dnia 27 sierpnia upłynie już 10 lat od kiedy umęczony naród ukraiński odwiedza

Dziewczynki Alenka i Mar'yanka

Dziewczynki Alenka i Mar'yanka

Matka Boża w małej miejscowości za Zakarpaciu o nazwie  Džublik. Są to niezwykle piękne chwile jakie tamtejsi ludzie przeżywają z Matką Bożą, bardzo przypominające Medjugorje również krajobrazem.

27 sierpnia 2002 dwie dziewczynki: Alenka 10 lat i Mar’yanka 9, przyszły do studni, gdzie często

biorą wodę do  potrzeb domowych.Dziewczynki nie spodziewały się, że ten dzień, tak jak wszystkie poprzednie zwykłe dni będzie bardzo szczególny w ich życiu. Kiedy jedna, zgięta, zaczerpnęła wody, druga z zaskoczeniem krzyknęła: „Patrz kto stoi za tobą?”
Wtedy pierwszy raz zobaczyły piękną białą damę. Była na chmurze, która nie dotyka ziemi i był usiana pięknymi kwiatami.

Matka Boża przychodzi na Ukrainę jako Matka Wszystkich Chrześcijan .Miejscem tym opiekuje się o.Atanazy który biegle mówi po polsku. O.Atanazy buduje świątynię jak sam mówi ma być największą na świecie bo tak sobie zażyczyła Panna Maria . W miejscu tym gromadzą się tysiące pielgrzymów.

O.Atanazy

O.Atanazy

Matka Boża powiedziała  dziewczynkom że przyszła aby ludziom pomóc”. Na zapytanie dziewczynek jak chce im pomóc, odpowiedziała: „Chcę pomóc przywrócić autorytet księży w waszym kraju, aby zjednoczyć ten podzielony naród i zjednoczyć kościół” .  08 września rano 2002 r, nagle „zaczęło tańczyć na niebie słońce” . Zapytana matka Boża przez dziewczynki, co to oznacza, Maryja odpowiedziała: „Jest to znak dla tych, którzy nie wierzą”. Często ludzie, którzy modlą się w miejscu stałych objawień Matki Bożej, czują zapach kadzidła.  Wiele osób otrzymało w Dżubliku łaskę uzdrowienia. Dziewczynki wraz z o.Atanazym przyjął na audiencji Jan Paweł II


Film w języku słowackim ale da się wszystko zrozumieć. Krótka opowieść o Dzjubliku

Zapraszam chętnych na pielgrzymkę do Dżjublika  27 sierpnia 2012 r. Razem możemy się wybrać

Tutaj inny film dokumentalny w języku słowackim o Dżjubliku

Reklama

Komentarzy 16 do “Rocznica: 10 lat Džublika”

 1. Dzieckonmp said

  • Przemysław said

   18 kwietnia 2012 r., Środa
   Pierwsze czytanie: Dz 5, 17-26 Cudowne uwolnienie Apostołów
   Śpiew przed Ewangelią: J 3, 16
   Ewangelia: J 3, 16-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

   PIERWSZE CZYTANIE
   Dz 5, 17-26 Cudowne uwolnienie Apostołów

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.
   Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia». Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali.
   Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: «Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo».
   Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud». Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich nie ukamienował.

   Oto Słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY:

   Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
   lubAlleluja.

   Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
   Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
   Dusza moja chlubi się Panem, *
   niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

   Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
   lubAlleluja.

   Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
   wspólnie wywyższajmy Jego imię.
   Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

   Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
   lubAlleluja.

   Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
   oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
   Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *
   i uwolnił od wszelkiego ucisku.

   Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
   lubAlleluja.

   Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
   aby ich ocalić.
   Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
   szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

   Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.
   lubAlleluja.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
   J 3, 16

   Alleluja, Alleluja, Alleluja

   Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
   każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

   Alleluja, Alleluja, Alleluja

   EWANGELIA
   J 3, 16-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
   A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

   Oto słowo Pańskie

   • Przemysław said

    Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej ufności!

    (św. Jan od Krzyża)

    • Przemysław said

     Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku

     Mozół codzienności przeżywany z Jezusem i dla Niego jest budowaniem na najprawdziwszej skale. To trud, który nie przysporzy zawodu. Przypomniał tę prawdę papież Benedykt XVI: ”Budować na Chrystusie i z Chrystusem znaczy budować na fundamencie, któremu na imię miłość ukrzyżowana. To budować z Kimś, kto, znając nas lepiej niż my sami siebie, mówi do nas: Ponieważ drogi jesteś w oczach moich, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję (Iz 43, 4). To budować z Kimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności, bo nie może się zaprzeć samego siebie. To budować z Kimś, kto stale pochyla się nad zranionym ludzkim sercem i mówi: Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz (J 8, 11). To budować z Kimś, kto z wysokości krzyża wyciąga ramiona i powtarza przez całą wieczność: Życie moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku. Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie swoje pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli. To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade wszystko Chrystusowi: Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia wiecznego… Nie przegra ten, kto wszystko postawił na miłość ukrzyżowaną wcielonego Słowa”.

     Pokój i Dobro

 2. Radosław said

  Śledzę przekazy „dziecka z Chicago”, którego jeden przekaz kiedyś tu zamieściłem (wywołał oburzenie). Głównie przekazy skupiają się na wyborze dobrego prezydenta w zbliżających się wyborach w USA. Pan Jezus prosi o modlitwę, post, pokutę, aby kandydat, którego wybrało sobie niebo wygrał wybory. Jest to szczególnie ważne dla przyszłości USA, aby dobry kandydat został prezydentem. Co ciekawe, w ostatnich przekazach, Pan Jezus mówił, że modlitwy są wysłuchiwane i ten kandydat zwycięży, choć po sondażach widać, że ma małe szanse.

  10 kwietnia Rick Santorum – jeden z kandydatów republikanów na prezydenta USA – zrezygnował z ubiegania się o to stanowisko.

  11 kwietnia pojawia się takie orędzie:

  Powiedz Moim kochanym dzieciom, aby nie zniechęcały się wydarzeniami, że wasz kandydat zrezygnował z wyścigu na prezydenta. Tak jak wam powiedziałem, będzie potrzebny cud, żeby ta sytuacja się zmieniła, ale wasz kandydat, za którego się modlicie będzie waszym przyszłym prezydentem. On nie wie jak to się stanie, ale jeśli on i wszyscy, którzy czytają te orędzia będą nadal pokładać ufność w Panu, bez względu na to jak źle to teraz wygląda, on zostanie wybrany. Nikt w to nie uwierzy, kiedy się to wydarzy i wszyscy będą zaskoczeni wynikiem. Tak jak wam powiedziałem, plany waszej administracji spalą na panewce i każdy wpadnie w panikę. Powiedziałem wam także, że siły za kulisami, które pociągają sznurkami nie zaakceptują tego i spowodują wiele zamieszek w całym kraju próbując zmusić waszego prezydenta, by ustąpił. Będą kłamać i oszukiwać i powodować zamieszanie pośród ludzi. Jeśli będziecie trwać na modlitwie, nie ulegniecie ich kłamstwom i oszustwu. Moje dzieci, to dopiero początek tego co wydarzy się w waszym kraju. (…) Wiem, że w to wszystko trudno uwierzyć, ponieważ wasz kandydat zrezygnował z wyścigu, ale pamiętajcie Moje dzieci, że nic nie nie jest niemożliwe z Panem. Nadal ufajcie, ufajcie, ufajcie, a Ja was nie zawiodę. Kocham was, Jezus.

  http://www.afterthewarning.com/WebPages/BeforeTheWarning/MessagesFromHeaven/ChosenChildInChicago.aspx#04-16-12

  Co o tym sądzicie? Rick Santorum wygra wybory? Santorum jest przeciwko aborcji i związkom homoseksualnym.

  • Barbara said

   tak jestem pewna ze wygra jesli bedziemy sie modlic i prosic PANA BOGA I MATKE BOŻĄ ..WSZYSTKO JEST MOZLIWE..POZDRAWIAM

   • marcin said

    no ale do końca nie wiadomo czyje są te przekazy? Czy wiadomo?
    jakby rzeczywiście Santorum wygrał to by się w usa na pewno działo.

    • marcin said

     chyba że po ostrzeżeniu wszystko się zmieni, ludzie głębiej rozważą konsekwencje moralne swoich wyborów i przez nacisk wymuszą aby prezydentem został Santorium.
     Na ale to takie gdybania moje 😀

  • Szejk said

   modlić się możemy za wybór praworządnego i katolickiego prezydenta USA ,a kto nim jest wie SAM BÓG, hej.

 3. Józef Piotr said

  Niebo zlitowało się nad Narodem Słowacji. Matka Boża zstępuje na ich ziemię by dodać otuchy umęczonemu przez długie , bardzo długie lata ateizacji tych ziem przez „żydo komunę” , Narodowi Braci Słowaków.
  Mało ludzi w Polsce zdaje sobie sprawę czym były dla Słowaków lata tzw „komuny” .
  Tam nie było mowy o jakiejkolwiek publicznej manifestacji Wiary. Kościoły pozamykane popadały w ruinę. Na ulicach miast i Wsi „kołchożniki” przekazujące wiedzę do publicznego stosowania niczym w „wielkim bracie” z Orwella”.
  Wszystko inne było zakazane. Jeśli Polacy mieli coś zakazane w 100 % to Oni meli tych zakazow 500%.
  Słowacy przeprawiali sę przez „zielona granicę” do Polski nieraz tylko po to aby gdzieś w Polskim kościele się pomodlić.
  Spotkałem w tamtych czasach W SANKTUARIUM KROLOWEJ NIEBA I ZIEMI w miasteczku Jaśliska dwóch męszczyzn : Ojciec i Syn ze Słowacji którzy przeszli żielona granice w poszukiwaniu miejsca do swobodnego pomodlenia się.
  Byłem świadkiem ICH modlitw. Na kolanach przed Ołtarzem Głównym i Modlitwy na glos prozą i śpiewem . Tak glośno , aż ściany grzmiały. Modlitwy przeplatane płaczem i glośno , wierzcie mi,chwytały za serce. Zdałem sobie wowczas sprawę że ich modlitwy niosły się prosto do Boga i natychmiast były wysłuchiwane.
  Porównałem to co zobaczyłem i uslyszałem do naszych Polskich reali.

  Rozmawiałem rownież w tamtym czasie i wówczas z Proboszczem tamtej Światyni . Stwierdzil że tak ONI się modlą z tęsknoty za Panem Bogiem . Im Tego brakowało. A jaki składali dowód Swojej Wiary i Umiłowania Boga ?

  • Szejk said

   już ci odpisuję .Byłem w czechosłowacji w 87/88/89 .Pobyt mój polegał na pracy w wakacje (szkoła średnia do której chodziłem robiła swym uczniom taką promocję) i rozmawiałem i z czechami i ze słowakami to faktycznie nie można było z nimi rozmawiac na sprawy polityczne ,religijne pozostawało piwko,kiełbaski ,kobiety sport i praca.Jak się zapytałem majstra co sądzi na temat solidarności stanu wojennego to się szybko rozejrzał i tylko palcem zaznaczył bym był cicho ,przestraszył się .Później powiedział że w jego brygadzie jest „Polityczny” i że kapuje .Szybko się zorientowałem co i jak i majster mnie polubił i robotę załatwiał mi lekką i szybciej kończyłem.Zaproponował mi żebym został i pracował u niego .Miło wspominam czechosłowaków a zwłaszcza czeszki .W Polsce co do tych tematów takich obostrzeń nie było ale za to z towarem kiepścizna.Tam wszystko było ,zero kolejek,bardzo dobre piwo,smaczne knedle mili ludzie i jakoś kolorowo .hej.

 4. Józef Piotr said

  Pozdrawiam Wszystkich.
  Jakiś czas mnie tu nie będzie. Chociaż będę w miarę możliwości śledzić stronę.

 5. Dzieckonmp said

  Izraelczycy o irańskim zagrożeniu

 6. Dzieckonmp said

  Ukraina – Awaria w elektrowni atomowej, zniszczeniu uległ transformator, wyłączono awaryjnie reaktor

  Jeden z trzech reaktorów jądrowych w elektrowni w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy został wyłączony po awarii kabla elektrycznego – podało we wtorek Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, zapewniając, że nie doszło do żadnego wycieku substancji radioaktywnych. „Zniszczenie głównego transformatora reaktora nr 2 wywołało przerwanie linii wysokiego napięcia, co spowodowało włączenie się ..

  http://losyziemi.pl/ukraina-awaria-w-elektrowni-atomowej-zniszczeniu-ulegl-transformator-wylaczono-awaryjnie-reaktor/

 7. Ewa said

 8. Konrad said

  http://pl.gloria.tv/?media=279689

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: