Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Dajcie mi przyzwolenie, bym był waszym Królem, waszym Ojcem

Posted by Dzieckonmp w dniu 12 Maj 2012


Orędzie z Ontario, piątek 11 maja 2012

Dzieci  Mojego  Boskiego  Serca.
Jam Jest Alfa i Omega. Ja Jestem. Jestem Panem Zastępów.
Radujcie się. Przychodzę do was w miłości. Pragnę was pouczyć.
Moje Maleństwa, patrzę z góry, z Mojego Tronu Chwały na ziemię, i widzę was przy pracy, w czasie zabawy, gdy odpoczywacie.
Kocham was Odwieczną Miłością. Bardzo was kocham. Dlaczego tak Mnie prześladujecie?
Dlaczego nie stosujecie się do Moich Zasad, nie przestrzegacie Moich Przykazań, i nie słuchacie Mnie we wszelkich sprawach?
Ileż to razy mam Sam Siebie czynić Żebrakiem – Królem, abyście się zgodzili.
Moje Dzieci, musicie się modlić. Porzućcie wasze doczesne troski, i z całego serca się módlcie.

Padnijcie na kolana i błagajcie o Moje Miłosierdzie, bowiem wkrótce zginą miliony.
Błagajcie o Moje Miłosierdzie, i szukajcie schronienia w Moim Najświętszym Sercu.
Czas odgrywa istotną rolę. Wielu Mnie odrzuca. Wielu nigdy się nie modli.
Logujecie się na stronach, które informują was o proroctwach, a jednak nadal nie chcecie się modlić.Nie chcecie być Mi posłuszni.
Moje ostrzeżenia już wkrótce się skończą. Nadszedł już czas oczyszczenia, a wiele nieposłusznych serc doświadczy kary.
Zachęcam, abyście rozświetlali Moją Jasność dla świata. Zapraszam was do modlitwy, módlcie się nieustannie,to pilne.
Liczę na wasze modlitwy, o nawrócenie tych, którzy wybrali nieposłuszeństwo wobec Mnie.
Wkrótce będą żałować swoich decyzji do postępowania w ten a nie w inny sposób. Módlcie się Moje Dzieci.
Bardziej niż kiedykolwiek otwórzcie dla Mnie swoje serca. Poddajcie się. Poddaj się całkowicie.
Dajcie Mi przyzwolenie, bym był waszym Królem, waszym Ojcem.

Pragnę jedynie tego, co jest dla was wszystkich najlepsze. Rozważcie te słowa, i z całą pokorą powróćcie.
Umieszczam na waszych sercach i ustach Pieczęć. Pozostawiam wam Mój Pocałunek Pokoju.
Shalom

 

Komentarze 22 do “Dajcie mi przyzwolenie, bym był waszym Królem, waszym Ojcem”

 1. swiatloserca said

  Ojcze Ukochany….

 2. Przemysław said

  12 maja 2012 r., Sobota
  Pierwsze czytanie: Dz 16, 1-10 Paweł zabiera z sobą Tymoteusza
  Psalm responsoryjny: Ps 100 (99), 1-2. 3. 4ab-5 (R.: por. 1)
  Śpiew przed Ewangelią: Kol 3, 1
  Ewangelia: J 15, 18-21 Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

  PIERWSZE CZYTANIE
  Dz 16, 1-10 Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

  Czytanie z Dziejów Apostolskich

  Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn wierzącej Żydówki i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
  Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go słowami: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!» Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

  Oto Słowo Boże
  PSALM RESPONSORYJNY:
  Ps 100 (99), 1-2. 3. 4ab-5 (R.: por. 1)

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.
  lubAlleluja.

  Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
  służcie Panu z weselem!
  Stawajcie przed obliczem Pana *
  z okrzykami radości.

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.
  lubAlleluja.

  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
  On sam nas stworzył.
  Jesteśmy Jego własnością, *
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.
  lubAlleluja.

  W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, *
  z hymnami w J ego przedsionki.
  Albowiem Pan jest dobry, †
  Jego łaska trwa na wieki, *
  a Jego wierność przez pokolenia.

  Niech cała ziemia chwali swego Pana.
  lubAlleluja.

  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Kol 3, 1

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych,
  szukajcie tego, co w górze,
  gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

  Alleluja, Alleluja, Alleluja

  EWANGELIA
  J 15, 18-21 Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów:
  «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
  Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

  Oto słowo Pańskie

  • Przemysław said

   Co do Najświętszej Dziewicy, często chwytam się na tym, że mówię do Niej: Ależ, moja Najświętsza Panno, widzę, że jestem szczęśliwsza od Ciebie, bo mam Ciebie za Matkę, a Ty nie masz Najświętszej Dziewicy, by Ją miłować. My jesteśmy bogatsi, skoro posiadamy Jezusa i Ty także należysz do nas.

   (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

   • Przemysław said

    Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku

    Matka nigdy nie umiera. To jedno z piękniejszych ludzkich doświadczeń. Nasze ziemskie matki, nieraz dawno zmarłe, towarzyszą nam przez całe życie. Są przy nas na starych fotografiach, w miłych wspomnieniach, ulotnych odczuciach ciepła i akceptacji z okresu dzieciństwa. Zawsze pozostają i wciąż wychowują. Taka jest również Matka Zbawiciela, niewiasta, która doświadczyła macierzyństwa jedynego rodzaju. Odkrywana stopniowo przez Kościół i wydobywana przez niego spoza zasłony milczenia Nazaretu jawi się dzisiaj jako niezrównana miłośniczka człowieka i wierna towarzyszka na jego krętych drogach doczesności. Zarówno pojedynczym ludziom, jak i całym wspólnotom Jezus pozostawił zaproszenie, aby wzięli Maryję do siebie, kochali Ją i naśladowali. W zamian otrzymają od Niej dar szczególnej macierzyńskiej dobroci. Doświadczenie to formowało wszystkich świętych i błogosławionych. Historia życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus również stanowi zapis tych niepowtarzalnych relacji.

    Pokój i Dobro

 3. Dzieckonmp said

  orędzie z 8 maja do Holy Love. Też jest odniesienie do ostrzeżenia.Do przetłumaczenia.

  8 maggio 2012: „Non fatevi sopraffare dalle preoccupazioni quotidiane. Abbandonate tutto al mio Cuore Immacolato… una parte del mio trionfo è la diffusione della fiamma del mio cuore in tutto il mondo. Prima della tribolazione finale Dio permetterà che ciò avvenga. Allora ogni cuore sarà illuminato, ma avverrà come la parabola del buon seminatore: alcuni lasceranno che la loro coscienza si ricopra della zizzania del dubbio. Altri si pentiranno, ma presto torneranno alle vecchie abitudini o saranno preoccupati di ciò che pensa la gente. Tuttavia ci saranno alcuni che si aggrapperanno alla Verità e in questi cuori mio Figlio edificherà il suo Resto. Siate parte ora del Resto vivendo nella verità.” [altro riferimento all’ Avvertimento di cui parlano gli altri carismatici – ndr]

  • Radosław said

   za google translator:

   Nie bądźcie przeciążeni codziennymi sprawami. Pozostawćie wszystko mojemu Niepokalanemu Sercu… częśćią mojego triumfu jest rozpowszechnienie płomienia mego serca na cały świat. Przed ostatnim uciskiem Bóg na to pozwoli. Wtedy każde serce zostanie oświecone, ale będzie takie jak w przypowieści o siewcy, niektórzy pozowolą sumieniu na wątpliwości, inni się nawrócą, ale wkrótce powrócą do starych zwyczajów, lub będą zatroskani co inni ludzie myślą. Niektórzy jednak przylgną do prawdy i te serca tworzą resztkę Mojego Syna.

 4. Dzieckonmp said

  aż naród Polski upadnie na kolana przede Mną

  http://gloria.tv/?media=288066

 5. Dzieckonmp said

  oraz orędzie z 2 maja Ned Dougherty też do przetłumaczenia

  2 maggio 2012: „Questo è il momento più importante nella storia dell’umanità per tutti i figli di Dio, per riconoscere che ognuno di voi è stato personalmente chiamato dal Padre dei Cieli ad essere „profeta per tutte le nazioni”, perché è in questi tempi che avranno luogo i grandi cambiamenti atti ad inaugurare un Nuovo Cielo e una Nuova Terra. Affinché questi eventi accadano e tutti i figli di Dio siano protetti dal maligno, è ora ad ognuno di voi più che mai necessario di rispondere alla sua chiamata.”

  • Pokręć said

   Zez grubsza:
   „To jest najważniejszy moment w historii ludzkości dla wszystkich dzieci Boga, aby rozpoznały, że każdy z Was został osobiscie wezwany przez Ojca Niebieskiego do bycia „prorokiem dla wszystkich narodów”, ponieważ w tych czasach będą miały miejsce wielkie zmiany mające na celu zapoczątkowanie Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Na końcu te wydarzenia miną i wszystkie dzieci Boga będą chronieni od złego i teraz dla każdego z was konieczniejszym niż kiedykolwiek jest odpowiedzieć na powołanie skierowane do każdego z was.”
   Nie jestem orłem z włoskiego, ale jakoś dałem chyba radę oddac sens. Może ktos mnie poprawi?

 6. Dzieckonmp said

  Bankowe szczury uciekają z tonącej Hiszpanii i Włoch

  Poniższy wykres wszystko tłumaczy, komentarz zbyteczny.

  http://www.rybinski.eu/2012/05/bankowe-szczury-uciekaja-tonacej-hiszpanii-i-wloch/

 7. Dzieckonmp said

  http://hartgeld.com/Inflation.html

 8. Dzieckonmp said

  szokujący artykuł jak planują wybić ludność jeszcze w tym roku?

  https://sites.google.com/site/bioterrorbible/home

  • Daniel said

   Czy mógłby ktoś przetłumaczyć wypowiedz na jezyk polski?? z góry dziękuję 🙂

 9. Dzieckonmp said

  a tutaj taktyka jaka przyjmą w totalnej wojnie z Islamem. Taktyka Hiroszimy.

  http://www.wired.com/dangerroom/2012/05/total-war-islam/all/

 10. ========================================================
  NOWOŚĆ – WYKŁAD “WOJNA INFORMACYJNA” – Dr Rafał Brzeski
  ======================================================

  ===================================================================
  https://filmyprawdy.wordpress.com/2012/05/12/nowosc-wyklad-wojna-informacyjna-dr-rafal-brzeski/
  ===================================================================

  ==============================
  POZDRAWIAMY

  REDAKCJA FILMY PRAWDY
  ==============================

 11. lidia said

  Drogi Panie Bronku , pozwolę tak sobie napisac ponieważ od dawna czytam Pana blog ale po raz pierwszy w życiu piszę komentarz w internecie. Czytam Pana stronę prawie od samego początku i Orędzia dawane Marii od Bożego Miłosierdzia. Czytałam też to co Pan pisał o sobie i myślę, że kocha Pan bardzo pana Jezusa i Maryję naszą Mamę kochaną i myślę , że chce Pan jak najlepiej dla wszystkich czytających. Bardzo mnie zasmuciło gdy zaniechał Pan pisania Orędzi dawanych Marii ale modliłam się do Pana Jezusa i znalazłam te Orędzia gdzie indziej, skoro Pan zrezygnował i dziękuję Panu Bogu za to i czytam i się modlę. Czytałam także Orędzia z Ontario ale i tamte zginęły tzn. zaprzestano niestety. Modlę się od tego czasu abym mogła znaleźc stronę , na której będą tłumaczone i wpisywane i jakie było moje zadowolenie gdy znalazłam je u Pana i podziękowałam Panu Jezusowi, tylko nie wiem czy Pan Panie Bronku tylko jednorazowi je wpisał czy będą wszystkie wpisywane. Jeśli nie to proszę choc podac stronę, na ktorej w języku polskim mogę je czytac. w dzisiejszym Pan Jezus mówi, że niedługo się skończą więc korzystajmy póki możemy. Cieszę się bardzo, że zaczął Pan znowu wpisywac Orędzia Marii z Irlandii. Panie Bronku, przecież jeśli ktoś nie chce czytac orędzi to nie musi,nikt nikogo nie zmusza, każdy ma wolą wolę, ale nie zabraniajmy tym, którzy chcą czytac. Nikt nam nie powie czy to prawda czy nieprawda jeśli serce nam tego nie powie poprzez modlitę. Pan Jezus prosił abyśmy modlili się o światło Ducha Świętego , a będziemy wiedzieli i ja tak czynię. Pan Bóg zawsze dawał proroków przed ważnymi wydarzeniami więc jakby mógł nie wysyłac ich przed tak wielkim i pięknym wydarzeniem , na ktore z niecierpliwością czekamy, ja już od wielu lat . czytałam bardzo dużo Orędzi z Medjugoria byłam tam także , lecz nie tyle razy co Pan panie Bronku, czytałam wszystkie tomy Orędzi Vassuli Ryden , śp. Ks. Gobbiego:”Do Kaplanów umiłowanych Synów Maryii”, Garabandal, Naju, Akita i inne i wszystkie zmierzają do tego samego, do Powtórnego Przyjścia Pana Jezusa. A w obecnych Orędziach pan Jezus mówi o wiele szczegółowiej , bo teraz jest ten czas. Po cóż byłoby mówic tak szczegółowo 2 tyś. lat temu , otych wszystkich szczegółach, które teraz się dokonują na naszych oczach , choc właściwie poza naszymi oczami w ukryciu i gdyby nie Pan Jezus i Maryja i nasz Kochany Ojciec Niebieski to byśmy nic nie wiedzieli i nikt by nie był przygotowany. 1000 letnie Królestwo na Ziemi jest w Apokalipsie a mamy czytac Biblię, a w Księdze Daniela jest powiedziane;” Ty zaś Danielu, zachowaj w tajemnicy te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie tego dociekac i wzrośnie wiedza”. Skoro jest zapieczętowane aż do czasów ostatecznych to przecież tego nikt nie wie i nie wiedział, tylko Pan Bóg wie i teraz nam to wyjaśnia . Tylko, że my chcemy wiedziec więcej od Niego i zamykamy Mu usta. Obyśmy tego nie żałowali.
  Dziękuję bardzo panie Bronku za wszystko co Pan zrobił i robi nadal. Niech Pan słuch serca na modlitwie. Proszą pamiętac o tych Orędziach z Ontario, bardzo chcę je czytac, proszę podac stronę gdzie mogę znaleźc lub je wpisywac na Pana stronie.
  Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za wszystko, niech Pan Jezus i Maryją Pana prowadzą , Panie Bronku.
  Z wyrazami szacunku, Lidia.

  • Dzieckonmp said

   Lidio dziękuję za miłe słowa skierowane do mnie. Obecnie nie ma orędzi z Ontario w języku polskim gdyż brakuje chętnego do tłumaczenia. Jeśli się znajdzie chętny będę publikował, jesli od czasu do czasu ktoś przetłumaczy pojedyncze to będę publikował pojedyncze. Przyznaję Ci rację w tym co piszesz.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: