Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 19 Maj, 2012

Módlmy się u stóp krzyża na rzecz pokoju …

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2012

A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Jana 19:. 25

 

Drogie dzieci! Bez modlitwy nie ma pokoju. Dlatego mówię wam, drogie dzieci, módlcie się przed krzyżem o pokój. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie z Medziugorje, 06. wrzesień 1984

Posted in Apel, Kościół, Prośba o modlitwę | Otagowane: , , | 10 Komentarzy »

Poszukujcie Mojej świętej Woli dla waszych rodzin, krajów i dla całego świata

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2012

Orędzie z Ontario – 19 maj

 

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Wielki, Ja Jestem. Usłyszcie Mnie. Przychodzę do was z miłością. Pragnę was pouczyć gdyż jesteście Moi. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się. Poddajcie się w miłości i posłuszeństwie. Pozwólcie abym w was działał. Pragnę was uleczyć i uformować w instrumenty łaski. Czy pozwolicie abym działał? Czy zaakceptujecie Moje zaproszenie aby Mi się poddać? Moje maleństwa. Patrzę na dół z Mojego Trony chwały i widzę waszą frustrację.   Widzę wszystko. Wiem, ze wielu z was się niecierpliwi i jest zmęczonych czekaniem na Mnie. Myślicie, że to czekanie nie jest konieczne, i że byłoby lepiej gdyby rzeczy wydarzały się natychmiast. O moje maleństwa jak słabo Mnie znacie. Jak słabo znacie Moje ścieżki. Dziś zapraszam was abyście czekali na Mnie z miłością, czekali na Mnie waszego Niebieskiego Ojca. Ufajcie Mi całkowicie. Ufajcie, że w odpowiednim czasie Moje błogosławieństwo dla was przekroczy wasze wyobrażenia. Ufajcie, że spełnię wszystkie wam dane obietnice. Moje dzieci wiedźcie, że zawsze dotrzymuje danych wam przyrzeczeń. Wiedźcie, że Ja Jestem jest wierny. Nigdy nie wątpcie w Moje intencje. Nie bądźcie zmęczeni czekaniem na Mnie gdyż wszystko zmierza do większego dobra. Użyje wszystkich waszych modlitewnych próśb dla Swojej chwały. W odpowiednim czasie wszystko stanie się dla was jasne. Teraz musicie być posłuszni i wytrwać w miłości. Poszukujcie Mojego Świętego Oblicza. Podążajcie bez skazy przede Mną. Pamiętajcie pozostawać w Mojej miłości i poszukiwać Mojej Świętej Woli dla waszych rodzin, krajów i dla całego świata. Módlcie się. Módlcie się bez ustanku. Oddajcie Mi wasze serca. Pragnę w nich królować po wsze czasy. Kocham was. Kocham was I nigdy nie przestanę. Błogosławię wam Moje dzieci. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom.

Tłumaczyła : Czytelniczka

Seek My Will For Your Families, Your Countries, And The Entire World

Children of My Divine Heart,
I Am. I Am the Alpha and the Omega. I Am the Great I Am. Hear Me. I come to you in love. I desire to instruct you for you are mine. Open your hearts to Me. Surrender. Surrender in love, and in all obedience. Give Me permission to work in you. I desire to heal you, and to shape you into instruments of grace. Will you allow Me to act freely? Will you accept My invitation to yield to Me? My Little Ones, I look down from My throne of glory, and see your frustrutions. I see all. I know that many of you grow impatient, and are tired of waiting on Me. You think that waiting is not

necessary, and that things would be better if they could happen instantaneously. O My Little Ones, how little you know Me. How little you know My ways. This day, I invite you to wait in love, to wait on Me, your Heavenly Father. Trust in Me completely. Trust that I will bless you beyond imagination when the time is right. Trust that I will keep all My promises to you for I intend to. My Children, know that I always keep My pledge to you. Know that I Am is faithful. Do not doubt My intentions. Do not tire of waiting on Me for all things contribute to the greater good. I will use  all your prayer petitions for My glory. In due time, you will understand all things. For the time being, you must obey Me, and persevere in love. Seek My holy face. Walk blameless before Me. Remember to abide in My love, and to seek My will for your families, your countries, and the entire world. Pray. Pray without ceasing. Give Me your hearts. I desire to reign in them for all time. I love you. I love you with an everlasting love. I bless you, My Children. I leave you My kiss of peace. Shalom

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: , | 11 Komentarzy »

Musicie być wzorem nadziei dla tych, którzy są wokoło was

Posted by Dzieckonmp w dniu 19 Maj 2012

Orędzie z Ontario – 18 maj

Dzieci nadziei. Ja Jestem Wielki, Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem. Usłyszcie Mnie. Pragnę was pouczyć. Dzieci, nie tracie nadziei. Pozostańcie w Mojej Miłości. Pozostańcie pełni nadziei i nigdy się nie zniechęcajcie. Nie ważne jakie was próby  czekają, musicie być wzorem nadziei dla tych, którzy są wokoło was. Ja Jestem liczy na was, że podniesiecie innych na duchu i nauczycie ich jak wytrwać w wierze. Nadzieja jest jednym z Moich największych darów dla was w tym czasie. Moje Miłosierdzie jest kolejnych z wielu darów, które zsyłam na was i na tych, których kochacie. Dzieci, pokładajcie we Mnie nadzieje. Nie lękajcie się rzeczy, które mają nadejść. Podążajcie w całkowitym zaufaniu. Podążajcie ze Mną. Ze Mną nie potrzebujecie się nigdy bać, gdyż Ja stanę w waszej obronie. Proszę was jedynie abyście Mnie uwielbiali i adorowali. Jedyne o co proszę to abyście pozostali Mi posłuszni i wierni Moim przykazaniom. Dzieci, radujcie się we Mnie. Wylałem na was olejek radości i szczęścia. Pozostańcie wypełnieni nadzieją i bądźcie Moimi ambasadorami na całym świecie. Jesteście instrumentami Światłości umiejscowionymi na całym świecie. Świećcie. Niech wasze głosy krzyczą z radością! Radujcie się i bądźcie cierpliwi w czekaniu na Mój odpowiedni czas. Mój Boski Plan jest idealny. Nie możecie go ulepszyć. Gdy zostanie on wam objawiony, będziecie modlić się w dziękczynieniu. Pamiętajcie, ze kocham was i nigdy nie przestanę. Będę na was zsyłał błogosławieństwa za błogosławieństwami jeśli pozostaniecie posłuszni w Moich oczach. Musicie być bez skazy przede Mną. Podążajcie w miłości. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła : Czytelniczka

You Must Model Hope To Those Around You

Children of Hope,
I Am the Great I Am. I Am the Alpha and the Omega. I Am. Hear Me. I desire to instruct you now. Children, do not lose hope. Remain in My love. Remain hopeful, and never give in to discouragement. No matter what trials come your way, you must model hope to those around you. I Am counts on you to lift up the spirit of others, and to teach them to persevere with faith. Hope is one of My greatest gift to you at the present time. My mercy is another of the rich gifts I pour down upon you, and all those you love. Children, hope in Me. Do not be taken in by fear of things to come. Walk in complete trust. Walk with Me. With Me you need never fear for I will rise to your defense. All that I ask is that you worship, and adore Me. All that I ask is that you remain obedient to Me, and faithful to the mandates I give you. Children, rejoice in Me. I have anointed with the oil of joy, and gladness. Remain hope filled, and be My ambassadors the whole world over. You are instruments of Light placed all over the Earth. Shine! Let your voices shout with jubilation! Rejoice, and be patient as you wait on My perfect timing. My Master Plan is perfect. You can not improve upon it. When it will be revealed to you, you will offer up many prayers of thanksgiving. Know that I love you with an everlasting love. I will shower you with blessing upon blessing, when you make yourselves obedient in My sight. You must be blameless before Me. Walk in love. I leave you My kiss of peace. Shalom

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: , | 1 Comment »