Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 28 Maj, 2012

Matka Boża płacze w Gruzji

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 Maj 2012

W cerkwi św. Mikołaja w Gruzji w byłej republice radzieckiej Ikona Matki bożej płacze krwawymi łzami. Mała lokalna świątynia w miejscowości Mskhalgori słynie z cudownej ikony. Miesiąc temu, dzień przed Wielkanocą, ikona Matki Boskiej zaczął krwawić.

 

Zobacz wideo

Posted in Alert, Film, Religia, Warto wiedzieć | Otagowane: , , | 145 Komentarzy »

Liczę na was, że będziecie walczyć z mocami zła

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 Maj 2012

orędzie z Ontario – 28 maja

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem. Ja Jestem, który Jestem. Radujcie się gdyż Miłość do was przemawia. Otwórzcie wasze serca. Poddajcie się. Poddajcie wszystko co jest wam bliskie. Nie związujcie Mi Rąk już dłużej. Zezwólcie abym przemienił wasz zepsuty świat. Dajcie Mi pozwolenie abym rozpalił wszystko Moim Ogniem, Moją Łaską. Przywrócę wam to zostało skradzione. Wrzucę szatana do wiecznego dołu ognia i uwolnię was od wszystkich jego sideł.  Zwyciężę!  Upomnę się o to, co należy do Mnie i będę nad wszystkim panował. Wojownicy modlitwy stańcie na warcie. Otwórzcie wasze serca na modlitwę i proście o błogosławieństwo za błogosławieństwem dla waszych narodów. Módlcie się bez ustanku. Weźcie w dłoń swoje różańce i uklęknijcie przede Mną w Adoracji. Dajcie Mi pozwolenie abym przemienił Ziemię i oczyścił serca. Módlcie się z całego waszego serca. Ja Jestem liczy na was, że będziecie walczyć z mocami zła. Postępujcie w wierze. Postępujcie w miłości. Nie pozwólcie aby trwożyły się wasze serca gdyż zwycięstwo jest nasze! Błogosławię wam Moje maleństwa. Namaszczam was kolejny raz i pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

I Count On You To Wage War On The Forces Of Evil

Children Of My Divine Heart,
I Am the Alpha and the Omega. I Am. I Am that I Am. Rejoice for Love speaks to you. Open your hearts. Surrender. Surrender everything that you hold dear. Surrender your lives, your children, your families, your jobs, your countries to Me. Allow Me to work. Do not tie My hands any longer. Give Me permission to transform your broken world. Give Me permission to ignite all things with My fire, My grace. I will restore what has been stolen from you. I will throw Satan back into his fiery pit of torment, and free you from all his snares. I will have victory! I will claim what is mine, and have dominion over it all. Prayer warriors, stand guard. Open your hearts to prayer, and call down blessing upon blessing on your respective nations. Pray without ceasing. Take up your rosaries, and kneel down before Me in adoration. Give Me permission to transform the Earth, and to purify hearts. Pray with all your hearts. I Am counts on you to wage war against the forces of evil. Walk in faith. Walk in love. Do not let your hearts be troubled for victory will be ours! I bless you, My Little Ones. I anoint you once more, and leave you My kiss of peace. Shalom

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: , | 4 Komentarze »

NORMY DOTYCZACE PROCEDUR W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEN

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 Maj 2012

WatykanAby biskupi mogli określić wiarygodność rzekomych objawień maryjnych, Watykan przetłumaczył i opublikował przepisy proceduralne z 1978 roku, które wcześniej były dostępne tylko w języku łacińskim.

Normy te regulujące sposób postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień” zostały zatwierdzone przez papieża Pawła VI w 1978 roku i dystrybuowane do biskupów świata, ale nigdy nie były oficjalnie opublikowane ani przetłumaczone na języki  nowożytne.

W ciągu ostatnich trzech dekad, nieautoryzowane przekłady ukazały się na całym świecie, według amerykańskiego kardynała William J. Levada, prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

Jego uwaga i nowo przetłumaczone normy zostały opublikowane niedawno na stronie internetowej kongregacji [1].

Levada napisał, że ma nadzieję iż te normy „będą przydatne dla teologów i ekspertów w tej dziedzinie żywego doświadczenie Kościoła.”

Ponad 1500 wizji Maryi zostało zgłoszonych na całym świecie w minionym stuleciu, tylko dziewięć przypadków otrzymało zgodę kościelną jako godne wiary.

Określanie o prawdziwości objawienia spada na miejscowego biskupa a Watykan ustala normy, aby ułatwić poprowadzenie procesu.

Ogłoszenie decyzji o prawdziwości danych objawień  nigdy nie jest szybkie, a niektóre przypadki wyjaśniane są setki lat. Wizjonerzy i świadkowie muszą być przesłuchiwani badane są owoce objawień, np. zmiany w życiu, cuda i uzdrowienia.

Zgodnie z normami, miejscowy biskup powinien powołał komisję ekspertów, w tym teologów, kanonistów, psychologów i lekarzy, aby pomóc mu ustalić fakty dotyczące, psychicznego, moralnego i duchowego zdrowia i powagę tego wizjonera jak i przekazywanych wiadomości i czy te wiadomości są wolne od błędów teologicznych i doktrynalnych.

Biskup może dojść do jednego z trzech wniosków: On może określić objawienia za prawdziwe i godne wiary; może powiedzieć, że to nieprawda, co pozostawia otwartą możliwość odwołania lub może powiedzieć, że w tej chwili nie potrafi wydać  werdyktu gdyż potrzebuje więcej wyjaśnień.

W ostatnim scenariuszu, dochodzenie przejmuje konferencja biskupów danego kraju. Jeżeli organ ten nie może dojść do ocenienia objawień, sprawa jest przekazywana  do papieża, który wyznacza delegatów kongregacji doktryny wiary  lub powołuje komisję  do zbadania objawień.

Rzekome objawienia w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie są przykładem sytuacji, w której biskupi tego kraju złożyli wniosek do Kongregacji Nauki Wiary o interwencję.

W tym przypadku kongregacja powołała międzynarodową komisję w 2010 roku w celu zbadania objawień sześciu młodych ludzi, którzy twierdzą że Maryja ukazuje im się codziennie począwszy od 1981 roku.

Objawienia te trwają nadal a  tysiące pielgrzymów przyjeżdżają  do małego miasteczka w każdym miesiącu na spotkanie z  wizjonerami by modlić się.

Papież Benedykt XVI potwierdził, że Kościół nie wymaga od wiernych, by wierzyć w objawienia, nawet te uznane przez Kościół.

W swojej notatce, Levada cytował papieża, mówiąc: „kryterium oceny prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie na Chrystusa”.

Kardynał także przywołał cytat z pism św Jana od Krzyża, który podkreśla, że Bóg powiedział wszystko, co miał do powiedzenia w Jezusie Chrystusie – w Jego jedynym Synu i Słowie.

ŚWIĘTA KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY

 

NORMY DOTYCZĄCE PROCEDUR W ROZEZNAWANIU DOMNIEMANYCH OBJAWIEŃ

 

NOTA WSTĘPNA

Pochodzenie i charakter tychże norm

Podczas corocznej Sesji Plenarnej w listopadzie 1974 roku, Ojcowie Świętej Kongregacji przeanalizowali problemy odnoszące się do domniemanych objawień oraz przekazów często z nimi połączonych i doszli do następujących wniosków:

1. Dzisiaj, częściej niż w przeszłości, wiadomości o objawieniach rozprzestrzeniają się szybko pomiędzy wiernymi dzięki środkom przekazu (massmediów). Co więcej, łatwość przemieszczania się z jednego miejsca w drugie sprzyja licznym pielgrzymkom, tak wiec Władza Kościelna powinna szybko rozeznać materie dotyczącej tych kwestii.

2. Z drugiej strony, mentalność nowoczesna oraz potrzeby krytycznych badan naukowych stwarzają tu więcej trudności, jeżeli nawet niemożliwości, by otrzymać z odpowiednia szybkościa orzeczenie, które w przeszłości finalizowało śledztwo w tych sprawach (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) oraz dawało Ordynariuszom miejsca możliwość autoryzacji czy zakazu kultu czy innych form nabożeństwa wiernych.

Dla powyższych powodów, ażeby ten kult rozpoczęty przez wiernych jako rezultat działań tego rodzaju faktów  mógł zamanifestować się w pełnym połączeniu z Kościołem i dał owoce, które Kościół sam będzie w stanie ocenić później jako prawdziwą naturę faktów, Ojcowie osadzili, ze w tej sprawie procedura ta powinna być jak przedstawiono poniżej.

Kiedy Władza Kościelna informowana jest o domniemanych objawieniach czy wizjach, jej odpowiedzialnością będzie:

a)      po pierwsze, zbadać fakty w odniesieniu do pozytywnych i negatywnych kryteriów (cf. infra, n. I).

b)      następnie, jeżeli przeegzaminowanie rezultatów wskazuje na wynik korzystny, pozwolić na niektóre przejawy kultu publicznego i modlitwy nie ustając monitorować sprawy z całą prudencją (równającą się stwierdzeniu  “na razie nie ma przeszkód”: pro nunc nihil obstare).

c)      ostatecznie, w świetle mijającego czasu i doświadczenia, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa owoców duchowych zrodzonych z nowego kultu, wydać osąd dotyczący autentyczności i nadprzyrodzonego charakteru, jeśli taka potrzeba zachodzi.

I. KRYTERIUM DLA ORZECZENIA, PRZYNAJMNIEJ  PRAWDOPODOBNEGO, CHARAKTERU DOMNIEMANYCH OBJAWIEŃ

 

 

A)Kryteria pozytywne

a)Pewność moralna, albo przynajmniej duże prawdopodobieństwo tego faktu osiągniętego drogą gruntownego śledztwa;

b)Szczególne okoliczności związane z istnieniem i charakterem wydarzenia, tj;

1.Cechy osobiste podmiotu lub podmiotów (głównie równowaga psychiczna, uczciwość i prawość życia, szczerość i stałe posłuszeństwo wobec władzy kościelnej oraz zdolność do powrotu do normalnych warunków życia, wiary, etc.);

2. Co do objawień: prawdziwe teologicznie i duchowo, wolne od błędów doktrynalnych;

3. Zdrowa pobożność oraz obfite i stale owoce duchowe (duch modlitwy, nawrócenia, świadectwo miłości, etc.).

B.Kryterium negatywne:

a)Błąd oczywisty w danym fakcie.

b)Błędy doktrynalne dotyczące samego Boga, czy Najświętszej Maryi Dziewicy, czy któregoś świętego, biorąc pod uwagę, jednakże, możliwość, ze podmiot mógł dodać, nawet nieświadomie, czysto ludzkie elementy czy jakiś błąd porządku naturalnego do autentycznego nadprzyrodzonego objawienia (cf. Saint Ignatius, Exercises, no. 336).

c) Chęć zysku ściśle związana z samym faktem

d) Głęboko niemoralne czyny popełnione przez podmiot czy jego zwolenników podczas gdy rzecz miała miejsce czy w związku z tym faktem.

e) Choroby psychiczne lub psychopatyczne skłonności przedmiotu, które z pewnością miały wpływ na domniemany fakt ponad naturalny, czy psychoza, zbiorowa histeria czy inne rzeczy tego rodzaju.

Należy zauważyć, ze kryteria te, tak pozytywne jak i negatywne mają charakter orientacyjny i nie stanowczy (imperatywny), oraz powinny być stosowane łącznie tj. w pewnej zbieżności ze sobą.

II. INTERWENCJA KOMPETENTNEJ WŁADZY KOŚCIELNEJ

 

1. W razie gdy przy okazji domniemanego faktu nadprzyrodzonego powstaje wśród wiernych w sposób spontaniczny kult czy jakieś nabożeństwo, odpowiednia kompetentna władza kościelna ma poważny obowiązek bezzwłocznie konsultować się i pilnie je monitorować.

2. Kompetentna władza kościelna, jeśli nie ma w tym przeszkód, biorąc pod uwagę powyższe kryteria, może interweniować, aby umożliwić czy promować pewne formy kultu lub pobożności, kiedy wierni legalnie tego zażądają. (tj. w jedności z pasterzami i nie pobudzone przez ducha sekciarskiego. Trzeba jednak zapewnić, ze takie postępowanie nie jest interpretowane jako zatwierdzenie nadprzyrodzonego charakteru danego faktu przez Kościół (cf. Preliminary note c).

3. Ze względu na zadania doktrynalne i duszpasterskie, właściwy organ może interweniować motu proprio i rzeczywiście musi robić to w poważnych okolicznościach, np. by korygować i zapobiegać nadużyciom w sprawowaniu kultu i pobożności, potępiając błędne doktryny, aby uniknąć niebezpieczeństwa fałszywej czy gorszącej mistyki, itp.

4. W wątpliwych przypadkach, które nie zagrażają w żaden sposób dobru Kościoła, właściwa władza kościelna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek wyroku i jakiegokolwiek  bezpośredniego działania. (Ponieważ może się tez zdarzyć, ze po pewnym czasie, fakt ten rzekomo nadprzyrodzony zostanie zapomniany); jednakże należy obserwować Ii pozostać czujnym a w razie potrzeby interweniować szybko i roztropnie.

III WŁAŚCIWE ORGANY INTERWENCYJNE

 

1. Przede wszystkim, obowiązek czujności i interwencji leży w gestii ordynariusza miejsca.

2.Regionalna czy Krajowa Konferencja Biskupów może interweniować:

a) jeśli ordynariusz miejsca po wykonaniu swojego zadania, zwraca się do Konferencji Biskupów w celu bezpieczniejszego rozeznania danej sprawy;

b) jeśli sprawa przekroczyła już poziom narodowy czy regionalny; zawsze musi posiadać zgodę ordynariusza miejsca.

3. Stolica Apostolska może interweniować na prośbę samego Ordynariusza, na prośbę kwalifikowanej grupy wiernych, lub bezpośrednio, z  powodu powszechnej Jurysdykcji Papieża (cf. infra, no. IV).

IV O INTERWENCJI ŚWIĘTEJ  KONGREGACJI NAUKI WIARY

 

1. a) Interwencja Świętej Kongregacji może odbyć się  na zadanie Ordynariusza, po uprzednim przeprowadzeniu swojego zadania, lub przez wykwalifikowaną grupę wiernych. W drugim przypadku należy zwrócić uwagę czy zwracanie się do Świętej Kongregacji nie jest motywowane przyczynami podejrzanymi. (np. w celu skłonienia Ordynariusza dla zmodyfikowania uzasadnionych decyzji by wspierać grupy sekciarskie, etc.).

b) W gestii Świętej Kongregacji leży interwencja motu proprio  w ciężkich przypadkach, szczególnie kiedy sprawa dotyczy większej części Kościoła, ale zawsze po konsultacji z Ordynariuszem miejsca a nawet jeśli sytuacja tego wymaga, Konferencje Biskupów.

2. W gestii Świętej Kongregacji leży ocena i zaakceptowanie sposobu postępowania Ordynariusza miejsca, czy o ile jest to możliwe i odpowiednie zapoczątkować nowy proces danej sprawy, całkowicie odrębny od tej podjętej przez Ordynariusza i prowadzonej przez sama Święta Kongregacje czy tez poprzez specjalnie powołana do tego Komisje.

Zasady te zostaly omowione na Plenarnym Posiedzeniu Swietej Kongregacji i zatwierdzone przez papieza Pawla VI, dnia 24 lutego 1978 roku.

Rzym, pałac Świętej Kongregacji Nauki I Wiary, 25 lutego 1978 roku.

Franjo Card. Šeper – prefekt

+Fr. Jérôme Hamer, o. p. – sekretarz

Przetłumaczone przez Bożenę

Źródło: http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_19780225_norme-apparizioni_en.html

Posted in KOMUNIKATY, Kościół, Objawienia | Otagowane: , , | 19 Komentarzy »