Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  8,1 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Odpowiedź ks.Katolickiego dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy Marii od Bożego Miłosierdzia

Posted by Dzieckonmp w dniu 16 czerwca 2012


Wszystkim wyśmiewającym Marię od Miłosierdzia Bożego jak i jej orędzia polecam ten list kapłana katolickiego. 

“Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18.8)  Blogu Obrony Wiary jest czas by się już obudzić .

 

Odpowiedź dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy The Warning Second Coming”

Alive Miesiecznik Katolicki – Nr. 176 marzec 2012

 

Ojciec Owen Gorman, w swojej krytyce (Alive – Nr 176 – marzec 2012) proroczych objawień “The Warning Second Coming”, prorokini Mari Divine Mercy, twierdzi, ze przekazy te zawierają błędy doktrynalne wiec dlatego są fałszywe. Chciałbym ukazać, że Ojciec Gorman przeprowadza wadliwą (wybrakowaną) analizę i dlatego poważnie myli się w swoim osądzie.

 

O. Gorman mówi “ Obecnie wielu wiernych Chrześcijan wierzy, że świat stał się tak zły, że Bóg zainterweniuje bezpośrednio w sprawy człowieka, by przyprowadzić nas do rozsądku. Wydarzy się coś wielkiego, mówią, i to w niedługim czasie.” Jeśli patrzy się na świat z duchowo otwartymi oczami wiary, w ostatnie 50 lat większość powołań została zgubiona, liczba regularnie uczęszczających na Mszę Św. w niedzielę wynosi około 10-15%, znowu wielki spadek, skandale seksualne osłabiają wiarę wierzących i sprawiają, że wielu staje się przeciwnych Kościołowi, katolicy nie znają swojej wiary, a rozłam (kawiarenka Katolicka) jest szeroko rozpowszechniony. Świat wykreśla Boga z miejsca publicznego, wszystko w imię “separacji Kościoła i państwa” oraz ateistycznego sekularyzmu.  Bóg jest wyjęty z konstytucji Unii Europejskiej. Prawa popierające aborcję i łatwy dostęp do rozwodów są prawie wszędzie na całej planecie, z kilkoma tylko przeciwstawiającymi się. Morale nawet państw katolickich jest skandaliczne, z rozpustą, sztuczną antykoncepcją i szerzącym się używaniem narkotyków, promowanie zachowań homoseksualnych (“gay pride”), oraz wszędzie przejawiająca się przemoc. Czy to jest typ kultury, którą Kościół i Bóg pragnie? Każdy Katolik znający swoją wiarę wie bardzo dobrze, że nawrócenie serc musi mieć miejsce.

 

Potrzebujemy tylko poczytać Biblie, by zauważyć jak Bóg karał Izrael, kiedy ich wiara zamieniała się w samolubny poganizm i czczenie fałszywych idoli. Dzisiejszy świat jest neopogański, nawet gorzej niż kiedyś, z ogromem kultu własnego, szczególnie New Age, ateizmem (np czczenie nauki i własnego intelektu), jak również hedonizmem i materializmem. Nasza Pani z Fatimy powiedziała, że wojna jest karą za grzechy.  Już mamy zadatki Trzeciej Wojny Światowej na Środkowym Wschodzie. Tak więc dlaczego to ma być niespodzianką dla jakiegokolwiek katolika, który zna Boga, że będzie On musiał zainterweniować by uratować Swoje dzieci, ostrzegając i karząc je za ogrom złych zachowań.

 

W krytyce Marii Divine Mercy (MDM) przekazu z 20-go maja 2011, Ojciec Gorman mówi, że przekaz ten “sprzeciwia się nauce Kościoła”, ponieważ nie ma w niej 1000 lat, gdzie szatan jest wyrzucony z ziemi a ma mieć na niej miejsce dla Ery Pokoju. Podczas, gdy to może być dominująca opinią wielu Katolików, nie jest to doktryną. Nieprawidłowo zakłada on, że jest to herezja Millenaryzmu, wiarą, że Jezus przyjdzie fizycznie by rządzić na ziemi przez “1000 lat” (symboliczne ramy czasowe).

 

Co o MDM, Ojcowie Kościoła, Doktorzy Kościoła, święci i mistycy naprawdę mówią nam, jest to że będą duchowe rządy Jezusa na ziemi, poprzez serca Jego dzieci. Nasza Pani Fatimska nazywa to Tryumfem Niepokalanego Serca oraz także mówi o okresie czasu pokoju. Św. Bernard z Clairvaux ładnie to sumuje:” Wiemy, że są trzy przyjścia Pana. To trzecie znajduje się pomiędzy dwoma pierwszymi. Jest niewidzialne (duchowe), podczas gdy te dwa drugie są widzialne. To pośrednie przyjście jest to Niewidoczne.” To duchowe przyjście otwiera Erę Pokoju, podczas gdy przyjście Jezusa w Ciele po raz drugi zamyka je podczas sądu Ostatecznego, prowadząc do wieczności.

 

Chciałbym zarekomendować Ojcu Gorman przeczytanie książki “Wspaniałość Stworzenia” Rev. Joseph Iannuzzi, który wchodzi w każdy szczegół, brany z wielu źródeł, by pokazać jak “Era Pokoju”, to Biblijne Milenium (Apokalipsa 20:1-7) jest prawdziwie częścią nauki Kościoła, aczkolwiek schowana w kurzu pajęczyn do niedawna. Wreszcie, Kardynał Ratzinger, kiedy był szefem Kongregacji Doktryny Wiary, wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie Ojca Penasa, dotyczącego fundamentów uniwersalnej ery pokoju, że “Pytanie to jest otwarte dla wolnej dyskusji, gdyż Stolica Apostolska nie dała jeszcze definitywnego orzeczenia w tej kwestii” (The Splendor of Creation, Rev. Joseph Iannuzzi, stopka 48, str. 223). Nie ma tu herezji, która podważała by nauczanie Kościoła, prędzej potrzebne jest lepsze zrozumienie nauczania Kościoła.

 

Ojciec Gorman komentuje inny przekaz z 7- go maja 2011 i mówi: “Twierdzić, że wydarzenia dotyczące ukrzyżowania Jezusa nie zostały ujawnione, tak, jak powinny były być – gdyż  pomniejsza to Objawienia Biblijne. Oznacza to, że przekazy Ewangeliczne są wybrakowane. Ależ to nie może być możliwe, gdyż Bóg Sam jest autorem Pisma Świętego, które ukazuje nam Jego zamysł i wolę.” Nie istnieje taka implikacja. Nawiązując do Ewangelii Św. Jana 21:25 “Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.” Nie jest to wcale czymś nowym, gdyż poprzez prywatne objawienia, życie Jezusa na ziemi zostało bardziej szczegółowo opisane niż jest to w Ewangeliach, nie rywalizują one ze sobą nie pomniejszając Ewangelię, ale są do Niej dodatkiem. Głównym przykładem jest “Życie Jezusa Chrystusa i Objawienia Biblijne” Anne Catherine Emmerich. Inna popularna jest także o Błogosławionej Maryi Dziewicy “Mistyczne Miasto Boże” Mari z Agredy. Pan Nasz po prostu chce byśmy znali więcej szczegółów Jego Męki dla lepszego zrozumienia które prowadzi do większego oddania i większej miłości do Niego. Jak zaświadczają wszyscy Święci, medytacja Męki Naszego Pana jest szybką drogą na szczyty świętości.

 

I w końcu Ojciec Gorman narzeka, że “Jezus nie obdarza odpustami zupełnymi. Do rozdzielania odpustów wydelegował autorytety Kościelne. Oni to decydują, które pobożne praktyki zasługują dla otrzymania odpustu oraz jakie warunki należy spełnić.” Ale to właśnie przez Nieskończone Zasługi Jezusa, otrzymane poprzez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Kościół ma tą łaskę by rozdawać odpusty zupełne.

Kościół jest zarządcą tych łask, nie źródłem. Bóg nie jest związany, by działać wyłącznie poprzez sakramenty oraz pobożne praktyki Swojego Kościoła, mimo, że jest to z pewnością najbardziej normalny sposób. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego #1257 “… ale On (Bóg) Sam nie jest związany swoimi sakramentami.” Jednym przykładem profetycznym, że Bóg działa poza zwykłymi środkami a używając proroków jako środków jest Fatima, gdzie Papież i Biskupi byli proszeni by konsekrować Rosję Niepokalanemu Sercu. Nie usłuchali tego, czego konsekwencją była Druga Wojna Światowa z Rosją rozpowszechniającą swoje ateistyczne komunistyczne błędy na cały świat. Bóg, znowu nie będąc związany do Swoich autorytetów Kościelnych może użyć proroków jako środka by oferować dary.

I Ojciec Gorman dalej uskarża się, że “całkowite odpuszczenie grzechów przychodzi poprzez Sakrament Pokuty, a nie poprzez odmawianie jakiejś szczególnej modlitwy przez okres 7 dni, jakkolwiek chwalebna byłaby ta modlitwa.”Bóg ma moc i dowolność by oferować dary w sposób jaki Sam widzi adekwatny, znowu nie będąc związany ekskluzywnie do użycia sakramentów  Swojego Kościoła. Boże Nieskończone  Miłosierdzie, a w tych czasach tak niebezpiecznych dla dusz jest On ekstremalnie hojny by zaopatrywać nas w taki dar, dla tych, którzy nie są Katolikami, dla tych, którzy nie mogą przystąpić do sakramentu Spowiedzi. W Biblii widzimy jak Jezus uzdrowił służącego poganina centuriona tylko na gruncie wiary w Jezusa, mimo, że nie należał do religii Bożej w tym czasie judaizmu. My ciągle używamy jego słów przed Komunią Św. – “Panie, nie jestem godzien…” Sobór Watykański II także zajmuje się tym tematem:”Ponadto, niektóre i nawet wiele więcej znaczących elementów i darowizn które uzupełniają się by wznosić i dawać życie samemu Kościołowi, mogą występować poza widzialnymi granicami Kościoła Katolickiego:…” (Dekret o Ekumenizmie, Nr.3) Bóg będąc Sam ekumeniczny.

 

“Fiasko niezauważania nadchodzenia Drugiego Przyjścia Jezusa nie jest niespodzianką, gdyż to samo było z Przyjściem Chrystusa. Tylko kilku pasterzy wiedziało o Boskim Dziecięciu, i to również poprzez prywatne objawienie im tego przez nieznajomych Aniołów, oraz kilku Magów poprzez nieznaną, cudowną gwiazdę. Żadni duchowni, Uczeni w Piśmie i Faryzeusze tego nie nie zauważyli. Podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus w Świątyni (4ta część radosna Różańca), tylko dwoje ludzi, Symeon i Anna, rozpoznali Zbawiciela. Nie rozpoznał go nawet Kapłan, który sprawował tą ceremonię. A kiedy Jezus w wieku 12 lat pozostał w Świątyni by dyskutować z doktorami prawa, żaden z nich nie rozpoznał Mesjasza. Żaden z nich! I to po trzech dniach dyskusji z Samym Bogiem!”

 

Dzisiaj mamy to samo – większość ludzi, włączając kapłanów, są duchowo niewidzący (ociemniali). Jezus mówi nam wyraźnie, że to się stanie: “Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łukasz 18.8) Ojcze Gorman, jest czas by się już obudzić?

Tłumaczyła : Bożena

.Źródło: http://hu-hu.facebook.com/notes/frmarie-paul-ofourladyof-lasalette/response-to-fr-owen-gorman-on-the-warning-second-coming-messages/131970476928884

 

 

Komentarzy 29 do “Odpowiedź ks.Katolickiego dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy Marii od Bożego Miłosierdzia”

 1. Dzieckonmp said

  zastrzelono kolejnego przeciwnika Tuska

  Pierwszy dowódca GROM-u Sławomir Petelicki nie żyje

  Generał Sławomir Petelicki, pierwszy dowódca GROM, nie żyje. Jego ciało, z ranami postrzałowymi znaleziono w garażu na warszawskim Mokotowie.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/pierwszy-dowodca-grom-u-slawomir-petelicki-nie-zyj,1,5162849,wiadomosc.html

  • młody said

   Kolejne morderstwo polityczne.Świeć Panie nad jego duszą.

  • Dzieckonmp said

   Petelicki ujawnia szokujące fakty

   Tuż po katastrofie czołowi politycy PO otrzymali SMS-a z instrukcją na temat tego, jak mają się wypowiadać na temat katastrofy. Brzmiał on tak: „Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje, kto ich do tego skłonił”. Ten i inne fakty ujawnia w wywiadzie dla tygodnika “Wprost” gen. Sławomir Petelicki, twórca jednostki GROM.

   Gen. Petelicki jest współautorem raportu poświęconego przyczynom katastrofy smoleńskiej przygotowanego przez Zespół Eksportów Niezależnych.

   Oficer twierdzi, że decyzja o przyjęciu konwencji chicagowskiej jako podstawy prowadzenia badania katastrofy zapadła w trójkącie Donald Tusk-Tomasz Arabski-Paweł Graś. Tuż po katastrofie czołowi politycy PO mieli otrzymać SMS-a z instrukcją na temat tego, jak mają się wypowiadać na temat katastrofy. Petelicki poznał treść tego SMS-a. Brzmiał on: „Katastrofę spowodowali piloci, którzy zeszli we mgle poniżej 100 metrów. Do ustalenia pozostaje kto ich do tego skłonił”.

   Zdaniem Petelickiego, lot do Smoleńska miał status wojskowy i nie podlega to wątpliwości, a odpowiedzialnością za katastrofę nie można obarczać pilotów. Winę za przygotowanie lotu ponosi za to – według twórcy GROM – Kancelaria Premiera.

   Petelicki zarzuca także rządowi, że przy wyjaśnianiu katastrofy nie poprosił o pomoc NATO. “Tuż po katastrofie tylko Bogdan Klich pamiętał, że Polska jest od 12 lat członkiem Sojuszu i zaproponował, by poprosić NATO o pomoc. Ale premier tego nie chciał, ponieważ gdyby śledztwo toczyło się pod auspicjami NATO raport końcowy byłby miażdżący dla rządu i MON […] NATO powiedziałoby nam o wiele więcej na temat przyczyn katastrofy niż możemy się dowiedzieć od Rosjan. Rosjanie nie są zainteresowani, by pokazać całą sytuację – np. to, co działo się w baraku na lotnisku smoleńskim, którego nie można nazwać wieżą kontroli lotów. Ale Tusk najwyraźniej też nie jest tym zainteresowany. A przecież zwrócenie się do NATO tuż po katastrofie było obowiązkiem premiera!” – uważa generał.

   Według Petelickiego, karygodne zachowanie premiera Tuska po katastrofie smoleńskiej doprowadziło do tego, że Polska straciła w NATO wiarygodność. “Efekt? Tuż po katastrofie USA podjęły decyzję o tym, że – wbrew wcześniejszym ustaleniom – nie przekażą nam uzbrojonych zestawów rakietowych Patriot” – twierdzi Petelicki.

   Raport przygotowany przez Zespół Ekspertów Niezależnych kończy się następującą konkluzją: „jeśli po ocenie raportu komisji szefa MSWiA i prokuratury Sejm nie podejmie decyzji o postawieniu Donalda Tuska i Bogdana Klicha przed Trybunałem Stanu będzie to oznaczało, że nawet największa tragedia narodowa w Polsce po II wonie światowej nie jest w stanie nic zmienić, a system bezpieczeństwa państwa będzie ulegał dalszej degradacji”.
   Za : http://niezalezna.pl/8793-petelicki-ujawnia-szokujace-fakty

  • Dzieckonmp said

 2. szach said

  Ojczyzno, co się z Tobą stało? Czy chcesz,aby bolało ? Polsko,to nie Twoja droga.Polsko wracaj do Boga.

 3. KRYSTYNA said

  MATKA BOŻA ZAPRASZA DO WYKROTU

  RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA Z TRÓJMIASTA ,ORGANIZUJĄ PIELGRZYMKĘ DO WYKROTU Z 7/8 LIPCA 2012. Pielgrzymka nocna ma charakter pokutny. Modlimy się o Intronizację Chrystusa na Króla Polski przez wstawiennictwo Maryi Matki Bożej – Wspomożenia Wiernych, Matki Miłosierdzia Bożego i Królowej Polski. – http://www.nocnapielgrzymka.pl/index.php

  ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE
  U EDWARDA – TEL. 501 – 219 – 012

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 4. Pokręć said

  No, bardzo, dobrze, ale niech mi ktoś do stu tysięcy aniołów, wytłumaczy, dlaczego miałbym np. ponosić odpowiedzialność za nierozpoznanie przyjścia Pana Jezusa? Jestem w kościele, niech będzie, nawet w bazylice św. Piotra w Rzymie, przynoszą dziecko do chrztu. Któreś tam kolejne. I skąd ja mam wiedzieć bez światła Ducha Św, że to właśnie TO dziecko? Co robić, żeby nie przegapić?
  Dlaczego tu jest tyle odwracania kotka ogonem?
  Do ciężkiego paraliża, niech ktoś mi napisze jakieś równanie na Mesjasza, po którego rozwiązaniu będę jasno i wyraźnie wiedział co i jak. Bóg mi dał talent do nauk ścisłych, rzeczywistość odbieram rozumowo i bardzo konkretnie, w moim systemie pojęciowym nie ma miejsca na „natchnienie”, czy „głos wewnętrzny”. Jest jak jest, konkretnie i jasno, niezależnie od tego, czy jestem grzesznikiem, czy świętym, upuszczony przeze mnie kamień spada a odróżnienie krowy od gwiazdy nie wymaga daru mistycyzmu. Jeśli Mesjasza uda się rozpoznać właśnie w ten sposób, w jaki jestem w stanie odróżnić ptaka od kwiatka, to w porządku, ale jeśli nie – to proszę mi powiedzieć, jak mam Go poznać. Jak już Go zobaczę, to upadnę przed Nim na twarz i oddam Mu pokłon z radością.
  Jak odróżnić np. fałszywego mesjasza (antychrysta) od Pana Jezusa? Bo opowiadanie, że jak „poczuję w duszy pokój, to OK, a jak niepokój, to nie OK”. Ja ciągle czuję w duszy niepokój, albo gorzej, nie wiem, co czuję a tu taka kabała.
  Świra można dostać.

  • Ewa DM said

   Pokręć, Pana Boga nikt ci nigdy nie pokazał. Ale twój talent do nauk ścisłych może ci podpowiedzieć, że wszelkie uporządkowanie w świecie i wszechświecie pochodzi od Niego, a bez Niego byłoby chaosem. Więc nauki ścisłe, jak sądzę, pomagają nam zrozumieć nadprzyrodzoność, choć w zakresie ograniczonym naszą zdolnością postrzegania i logicznego myślenia. Dotyczy to doznań mistycznych i niewytłumaczalnych zdarzeń. One jednak istnieją – czego doświadczamy na przykładzie Cudu Eucharystycznego w Sokółce. Został On zbadany i opisany medycznie.
   Chciałabym cię więc zapewnić, bo sama jestem o tym całkowicie przekonana, że będziesz wiedział, że stoisz przed samym Bogiem. Będzie to spotkanie o s o b o w e, będzie to dialog, który da ci alternatywę wyboru dróg życia. Więc nie martw się zawczasu, jak sobie poradzisz z rozeznaniem – bo poradzisz sobie z pewnością. W tej chwili ważne jest, aby przysposobić się do podjęcia właściwych decyzji i innym w tym pomóc.

   • Pokręć said

    Dzięki, masz rację i tego się trzeba trzymać. Tam, gdzie piękno, harmonia, porządek a prawa są jasne i proste – tam jest Bóg.
    Choć tzw. naukowcom dziś częściej zdarza się tłumaczyć porządek we Wszechświecie jakimiś głupimi teoriami, które utrzymują, że tak, jak jest musiało stać się „samo” i wbrew pozorom to, co widzimy to nie maksimum porządku, ale maksimum nieuporządkowania. Ludzki rozum odcięty od Boga potrafi wszystko zracjonalizować sobie.
    Ja jednak wole uważać, że wszystko, co istnieje, działa jak działa tylko dlatego, że Bóg nad tym czuwa nieustannie. jedyny zgrzyt pojawia się tam, gdzie wchodzi w grę wolna ludzka wola…

    • MM said

     Masz rację @ Pokręć,widzę że u Ciebie umysł ścisły równa się humanistycznemu 🙂 Tak trzymaj Pokręć.

  • Fiołek (Stokrotka ) said

   ROZWAŻANIA REKOLEKCYJne – ROZEZNAWANIE DUCHOWE
   http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-123.htm

   KIEROWNICTWO DUCHOWE
   http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-122.htm

   Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? (Łk 24, 17)
   Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?
   Pałające serce w Piśmie Świętym symbolizuje działanie Ducha Świętego.

  • Fiołek (Stokrotka ) said

   @Pokręć
   ROZWAŻANIA REKOLEKCYJNE – ROZEZNAWANIE DUCHOWE
   http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-123.htm

   KIEROWNICTWO DUCHOWE
   http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-122.htm
   „…Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?
   Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? Pałające serce w Piśmie Świętym symbolizuje działanie Ducha Świętego…”

   REGUŁY O ROZEZNAWANIU DUCHOWYM
   http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-124.htm

  • szach said

   Akurat o Ciebie Pokręć,bym się nie martwiła. Twój analityczny umysł i bystrość, pozwoli Ci na odróżnienie,kto jest autentycznie Nauczycielem Dobrym ,a kto takiego tylko udaje dla własnej chwały. Trzymaj się Jezusa Chrystusa którego znasz z kart Ewangelii. Na pewno będziesz wiedział 🙂 .

   • szach said

    P.S. W ostateczności pozostaje Ci naśladować św. Piotra : Panie,jeśli to Ty Jesteś, każ mi … (Mt 14,28)
    Tak jest i w Starym Testamencie np.z runem Gedeona -mokrym i suchym.

  • alba said

   Trzeba Prosić codziennie Boga o łaski i dar rozeznania i dołączać do tej intencji różne ofiary i modlitwy , a szczególnie do do Ducha Świętego ok pół godz dziennie. najlepiej od godz. 9.00, ale niekoniecznie o tej porze , chociaż jest to godzina Ducha Świętego.

   Osoba wykształcona, która odbiera wszystko rozumowo, powinna więcej czasu poświęcać na takie modlitwy, żeby otrzymać nadprzyrodzone światło.

 5. bogdan said

  Kochani ..Odmówmy modlitwę za śp Gen.Sławomira .. Syna polskiej ziemi. Dobry JEZU a Nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie… Polsko Ojczyzno moja zabijaja Ci wiernych synów… on znał prawde o katastrofie.. mówił .. kule zamknęły mu usta. Zbudz się POLSKO.rwij kajdany .. bezbożności

  • Annah. said

   Generał zmarł w święto Maryjne, to jest wyróżnienie.
   Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie….

 6. alba said

  Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego #1257 “… ale On (Bóg) Sam nie jest związany swoimi sakramentami.” .
  Czyli herezją jest twierdzenie, że“Jezus nie obdarza odpustami zupełnymi. ”

  To zdanie też wiele wyjąsnia.”.przez Nieskończone Zasługi Jezusa, otrzymane poprzez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Kościół ma tą łaskę by rozdawać odpusty zupełne.”
  To Kościół ma służyć Chrystusowi, czyli pełnić Jego Wolę, a nie odwrotnie , bo działa mocą Zasług Pana Jezusa

  Oskarża się proroków i ich zwolenników o herezje, ponieważ, powiela się poglądy jakiej grupy katolickich teologów, nie rozumiejąc lub nie znając autentycznej nauki KK.

  • szach said

   Legenda głosi, że pewnej nocy w lecie w roku 1216 Franciszek usłyszał w swojej celi głos: „Franciszku, do kaplicy!” Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Pannę Maryję w otoczeniu aniołów; tak się odtąd najczęściej przedstawia Matkę Bożą Anielską św. Franciszka z Asyżu.

   Usłyszał głos: „Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz.

   Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła”. Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i aniołów, i rzekł: „Trzykroć święty Boże!

   Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”.

   Z kolei zwrócił się Franciszek do Najświętszej Maryi Panny: „Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”. Maryja poparła modlitwę Franciszka.

   Wtedy Chrystus Pan: „Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”.

   Podanie głosi, że zaraz nazajutrz udał się Franciszek z bratem Masseuszem do Perugii, gdzie właśnie przebywał papież Honoriusz III:

   „Ojcze święty – powiedział – odbudowałem przed kilku laty mały kościółek w twoich posiadłościach, poświęcony Matce Bożej i błagam Waszej Świątobliwości, aby go raczył wzbogacić wielkim odpustem, nie zobowiązującym do dawania jałmużny”. „Zgadzam się – miał odpowiedzieć papież – ale na ile lat go żądasz?”

   Na to Franciszek: „Ojcze święty, proszę cię, byś odpustu tego nie liczył na lata, ale na dusze, aby wszyscy, którzy rozgrzeszeni i przejęci skruchą serdeczną wejdą do kościoła Matki Boskiej Anielskiej, otrzymali zupełne odpuszczenie grzechów i na tym, i na tamtym świecie”. „To, o co prosisz, jest wielkie i dotychczas niepraktykowane w Kościele”.

   Na to Franciszek: „Dlatego przychodzę tu i proszę nie w moim imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, który mię tu posłał”. Papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które odbyło się dnia 2 sierpnia 1216 roku.

   Od wieku XIV papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. Papież Sykstus IV w r. 1480 udzielił tego przywileju wszystkim kościołom I zakonu.

   W dwa lata potem tenże papież udzielił tegoż odpustu zupełnego dla wszystkich kościołów franciszkańskich, także dla III zakonu. Papież Leon X przywilej ten potwierdził (1 IX 1518).

   Papież Grzegorz XV przywilej ten rozszerzył nie tylko na wszystkich duchowych synów i córki św. Franciszka, ale również na wszystkich wiernych, ilekroć dnia 2 sierpnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich (1622).

   Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i dnia 22 lutego 1847 r. przywilej odpustu rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy których jest III zakon. Papież św. Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli to biskupi uznają za stosowne (1910). W rok potem przywilej ten św. Pius X rozszerzył na wszystkie kościoły (1911).

   Dnia 3 marca 1952 r. wyszedł dekret Kongregacji Odpustów rozszerzający przywilej odpustu zupełnego na dzień 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic nawet półpublicznych.

   Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie. Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki zyskuje odpust zupełny.

   Obecnie odpust zupełny Porcjunkuli można uzyskać przez wypełnienie następujących warunków:
   Pobożne nawiedzenie kościoła franciszkańskiego lub parafialnego z równoczesnym odmówieniem Modlitwy Pańskiej i Symbolu Wiary (Ojcze nasz i Wierzę).

   Ponadto wymagane są trzy warunki: sakramentalna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca świętego. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagany jest brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. Jeżeli brak pełnej tego rodzaju dyspozycji, lub jeżeli powyższe warunki nie wszystkie są spełnione, to odpust będzie cząstkowy.

   Spowiednicy mają władzę zamieniania, w wypadku przeszkody, czy to przepisanej czynności, czy też warunków.

   http://maryjni.pl/odpust-porcjunkuli,182

   Czy jesteście przekonani w tej sprawie ? Bo ja niestety nie. Odpust nie jest sakramentem, a nawet gdyby, to P.Jezus ustanowił szafarzy tych sakramentów i jak dotąd,nie odebrał raz danego pełnomocnictwa. Choć kiedyś kupowano odpusty albo do Ziemi Świętej trzeba było się udać,by zyskać odpust, to nadal Kościół decydował kiedy i na jakich warunkach.

 7. Life said

  Pozdrawiam, jest wiele zamieszania, ludzie sa w zamieszaniu wierzyc w to czy w tam to…. Orzedzi jest ostanio bardzo duzo a Pan Bog powiedzial, w czasach ostatecznych duzo bedzie prorokow a duzo bedzie falszywych… Teraz niemysle tym MBM ani inne. Chce tylko zapytac bo czlowiek dostal rozum od Boga, zeby go uzywac i rozdzielac co dobre a co pochodzi od zlego. [ Admin…..tych osób nie czytamy]]

  • Life said

   Oj adminie przepraszam, ze marnowalem czas by zapytac.Myslalem, ze jedno zdanie mie odkaze, ze to nieprawda, lecz widze,ze ani za tyle nikomu niezalezy by odpowiedziec czlowieku ktory pyta. Dlatego Bog dal ludziom rozum, zeby mysleli i rozrozniali a chcieli wiedziec co prawda co nie. Ale widze,ze odpowiedzi niema, wiec jest mi jasne co sie robi. Gdybym wlozyl obrazki to same stalo by sie? To same bys zrobil? To arogancja, albo brak slow?

   • Dzieckonmp said

    Nie arogancja tylko fakt że znam Zenobiusza już od 4 lat. Nie pozwolę wszczynać tu dyskusji o jego wypocinach. Mam do tego prawo. Gdybyś znał tego człowieka tak jak ja to samo byś zrobił. jeśli chcesz zapytaj innych którzy go też znają od 4 lat. Marka, Mizie, Grype itp.. Wszystkim niszczył blogi a zaczął 4 lata temu jak odkrył że istnieje coś takiego jak komputer

    • Life said

     Hmmmmm straszna walka sie kreci.

    • Fiołek (Stokrotka ) said

     Myślę, że każdy sam osobiście może odpowiedzieć sobie na pytanie – co daje mi czytanie blogów,gdzie kpina,ataki,insynuacja itp. są na porządku dziennym – przez co nie ubogacają duchowo (chociaż taki jest sens założenia blogu) lecz wprowadzają niepokój i zamęt ??? Słowem można podnosić na duchu, przekazywać prawdę, Ewangelię, dzielić się swoim doświadczeniem w celu udzielenia pomocy.

     – Jeśli jednak język stanie na usługach nienawiści i szukania własnej korzyści, wówczas mowa ludzka wyrządza innym wiele zła. Wszystkie grzechy główne mogą stać się przyczyną licznych form zła, wywołanego nieodpowiedzialnym używaniem daru mowy.

     – Upominać mamy bliźniego łagodnie i z miłością….Należy potępiać tylko błędy bliźniego, ale nie naruszać osoby……Przebaczamy obrażającym nas, jeżeli nie mścimy się na nich, lecz przeciwnie obchodzimy się z nimi uprzejmie i staramy się o ile możności czynić im dobrze…..

     Naczelną zasadą twórców blogów nie powinna być chęć pozyskiwania sobie wielkiej liczby czytelników, lecz pragnienie służenia dobru wspólnemu.Pisząc coś nie można jednak uderzać w godność człowieka ani naruszać jego praw, takich jak np. prawo do dobrego imienia.

     To nie dotyczy tylko właściciela blogu lecz obowiązuje również piszących komentarze.

     – Ludzie, w których nie ma miłości do prawdy, przyjmują za głos sumienia to, na czym im bardzo zależy, co jest dla nich wygodne, co uznają za korzystne dla siebie itp. Często za głos sumienia biorą różne swoje egoistyczne potrzeby, które rodzą się z ich namiętności, pożądań, życiowych pasji, przyzwyczajeń…

     – Nie jest wskazane ciągłe upominanie bliźnich z powodu ich drobnych wykroczeń i niedoskonałości, gdyż mogłoby to zniszczyć atmosferę życzliwości potrzebną do budowania wspólnoty (na blogu).

     – Bardzo często ktoś oczernia, aby obronić siebie. To najczęstsza forma kłamstwa. Popełniliśmy zło. Boimy się, że nasz czyn może być odkryty i rozpoznany. Zatem – posługując się i wykorzystując szacunek, jakim darzą nas jeszcze inni – przekręcamy fakty i to, co sami uczyniliśmy, przypisujemy komuś innemu: temu, którego uczciwości się obawiamy. Działamy tak też dlatego, że czasami ten drugi człowiek był przypadkowo świadkiem jednego z naszych złych czynów. Wtedy chcemy uniknąć jego świadectwa. Oskarżamy go dla uczynienia go odrażającym, aby nikt mu nie wierzył, gdy będzie mówił.

     – Źródłem bezpodstawnego posądzania bliźnich o zło bywa najczęściej rodząca się z pychy pewność siebie i zaufanie do swojej oceny, do swojej „intuicji” i „wyczucia”.Człowiek pyszny potrafi całym swoim sposobem zachowania się wprowadzać innych w błąd, udając dobroć, szlachetność, pobożność.Ośmieszanie w celu poniżenia jest grzechem. To bowiem, co mówimy, ma wypływać z miłości i mieć na celu doprowadzenie do jakiegoś dobra. Ironia natomiast wyraża pogardę wobec kogoś, ujawnia lekceważące traktowanie bliźniego. Bardzo przykre i raniące jest zwłaszcza publiczne ośmieszanie kogoś……

     – Słowem można podnosić na duchu, przekazywać prawdę, Ewangelię, dzielić się swoim doświadczeniem w celu udzielenia pomocy.Jeśli jednak język stanie na usługach nienawiści i szukania własnej korzyści, wówczas mowa ludzka wyrządza innym wiele zła. Wszystkie grzechy główne mogą stać się przyczyną licznych form zła, wywołanego nieodpowiedzialnym używaniem daru mowy.

     – Słowa wyrażające życzliwość, dobroć, łagodność, serdeczność, uprzejmość itp. wytwarzają właściwy klimat na blogu. Szczerość, prostota, prawdomówność przyczynia się do duchowego piękna człowieka i do dobrego klimatu na blogach.

     – Chrystus mówi: „Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.” (Mt 12,36-37). Słowa te przypominają naszą wielką odpowiedzialność za każde nasze słowo. Słowem bowiem można pomagać i szkodzić. Nasze słowo wyrażające miłość i przekazujące bliźnim prawdę to wielki dar….

     Źródło: ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU
     http://www.teologia.pl/m_k/prz-09a.htm

 8. Dziękuję księdzu bardzo. Cieszy mnie, że otrzymałem w ten sposób potwierdzenie, że mój tok rozumowania jest jak najbardziej dobry, jakże bliskie były moje myśli.
  Bóg nigdzie nie powiedział, że ma związane swoje ręce dla swoich darów. Sieje jak chce; daje, gdzie zapragnie. Kościół Katolicki jest podstawą – ale dla katolików; muszą pewne osoby to zrozumieć i nie chełpić się z powodu tego, że Bóg dał mu żyć w rodzinie katolickiej. NIECH MYŚLĄ JAK BÓG – SPRAWIEDLIWIE. Otrzymał 5 Talentów, niech się stara o drugi pięć; a jeśli chińczyk otrzymał 1 Talent, to niech się nad niego nie wywyższa, że ma dużo więcej, a raczej życzy mu tego drugiego Talentu, aby się on zbawił.

  Bardzo ucieszył mnie ten WĄTEK (WPIS) – jak to tam zwiecie… Bardzo fachowo się rozprawił z problemem…

 9. ... said

  Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to spowoduje ból u osób nie będących w stanie łaski.
  Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15

  Moja droga, umiłowana córko, Ja, wasz ukochany Jezus pragnę, abyś poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie Moich zaleceń.

  Popatrzcie na każdego członka waszej własnej rodziny, tych pośród was, którzy nie przestrzegają Moich Nauk.

  Poszukajcie wśród was tych zagubionych dla Mnie dusz, które pozornie Mnie odrzucają. Następnie proszę, abyście modlili się mocno za nie w tym czasie.

  Musicie błagać o miłosierdzie dla tych dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą uratować je od strasznego cierpienia podczas Oczyszczenia przy Ostrzeżeniu.

  Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać i musi być przyjęte jako Mój szczególny Dar, to spowoduje ból u osób nie będących w stanie łaski.

  Przygotujcie wcześniej wasze dusze, ponieważ dla zdrowych dusz Ostrzeżenie będzie radosnym wydarzeniem.

  Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza jeśli korzystały regularnie z Sakramentu Spowiedzi.

  Ich siła pomoże tym, którzy muszą przejść przez ból Czyśćca po Ostrzeżeniu.

  Pomóżcie tym, którzy nie słuchają, przez codzienne odmawianie Koronki do Mojego Boskiego Miłosierdzia.

  Ofiarujcie swe poświęcenie dla Mnie, waszego Jezusa, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.

  Okażę Miłosierdzie wszystkim, którzy zaakceptują czarny stan swojej duszy, kiedy pokazane im zostaną ich grzechy podczas Ostrzeżenia.

  Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem zostanie przebaczone.

  Oni, w tym te dzieci, które Mnie opuszczają, znajdują się w rozpaczliwej potrzebie waszych modlitw.

  Oto modlitwa, którą musicie odmawiać, o ich nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

  Krucjata Modlitwy (60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

  „O Drogi, Najmilszy Jezu,
  Błagam o Miłosierdzie dla dusz mojej rodziny (tutaj podajemy imiona).
  Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje udręki i moje modlitwy, aby uratować
  Ich dusze od ducha ciemności.
  Niech ani jedno z nich, Twoich dzieci, nie wyprze się Ciebie, ani
  Nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

  Otwórz ich serca, aby splotły się z Twoim Najświętszym Sercem,
  Tak aby mogły ubiegać się o przebaczenie niezbędne, aby ocalić je
  Od ogni Piekła.
  Daj im szansę poprawienia się,
  Tak aby mogły być nawrócone Promieniami Twojego Boskiego Miłosierdzia.
  Amen.”

  Boże dzieci, przygotowujcie się każdego dnia na Ostrzeżenie, ponieważ może się ono wydarzyć w każdej chwili.

  Wasz Jezus

 10. sara10 said

  Zginęli w czasie rządów PO
  1. Chorąży Stefan Zielonka, rok 2009 – szyfrant w kancelarii premiera. Zielonka dysponował wiedzą o tajnikach łączności w NATO oraz miał dostęp do najściślejszych danych – zwłoki znaleziono w Wiśle.
  2. Prof. Stefan Grocholewski – ekspert od odczytywania nośników cyfrowych, wykrył manipulacje w nagraniach cz. skrzynek z CASY. „Zmarł” 31.03.2010 r.
  3. Grzegorz Michniewicz – dyr. Kancelarii Tuska. „Powiesił się” 23 grudnia 2010 na kablu od odkurzacza, w dniu, w którym z remontu w Samarze wrócił samolot TU-154, który potem rozsypał się w drobny mak na Siewiernym.
  4. Mieczysław Cieślar, „zginął w ”wypadku samochodowym” dokładnie 18.04.2010 r. Miał być następcą Adama Pilcha, który zginął w Smoleńsku. Podobno otrzymał telefon ze Smoleńska od A. Plicha po katastrofie.
  5. Krzysztof Knyż – operator Faktów,10 kwietnia 2010 był w Smoleńsku. Zmarł w Moskwie 2 czerwca 2010r.Śmierć całkiem przemilczana.
  6. Prof.Marek Dulinicz – szef grupy archeologicznej – zginął 6 czerwca 2010 w wypadku samochodowym w trakcie oczekiwania na wyjazd do Smoleńska.
  7. Eugeniusz Wróbel – wykładowca na Politechnice Śląskiej, specjalista od komputerowych systemów sterowania samolotem. Poddawał w wątpliwość, że wrak na Siewiernym to TU-154 o nr 101. Pocięty piłą mechaniczną 16.10.2010 r przez swego syna, który zdołał zabić i pociąć swego ojca, usunąć ślady krwi, zawieźć pocięte zwłoki do jeziora, wrócić i zapomnieć wszystko. Złego stanu swego „chorego psychicznie” syna przez ponad 20 lat nie zauważyła matka, która jest psychiatrą.
  8. Ryszard Kuciński – prawnik A. Leppera – „zmarł” w maju 2011 r.
  9. Wiesław Podgórski – był doradcą A. Leppera, gdy ten był ministrem rolnictwa, znaleziony martwy w biurze Samoobrony pod koniec czerwca 2011 r. Jako przyczynę śmierci podano samobójstwo.
  10. W 2011 roku samobójstwo przez powieszenie popełnił oficer Służby Kontrwywiadu Wojskowego, służący w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. Żołnierz posiadał najwyższą klauzulę dostępu do materiałów niejawnych.
  11. Róża Żarska – adwokatka Leppera – „zmarła” w lipcu 2011 r. w Moskwie.
  12. Dariusz Szpineta – zawodowy pilot i instruktor pilotażu, ekspert i prezes spółki lotniczej, został znaleziony martwy w łazience ośrodka wczasowego w Indiach. Wcześniej parokrotnie wypowiadał się w mediach w sprawie Smoleńska, kwestionując oficjalne ustalenia.
  13. Andrzej Lepper – „zmarł” 05.08.2011 Znaleziony we własnym biurze w Warszawie. „Sam się” pobił a następnie powiesił.
  14. Wszyscy z Casy

  15. Henryk Szumski (6.04.1941 – 30.01.2012) – zamordowany, generał broni WP, szef Sztabu Generalnego, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego
  16. Leszek Tobiasz (1957 – 10.02.2012) – niewydolność układu krążenia, pułkownik WSI, główny świadek w tzw. aferze marszałkowej (dotyczyła przekrętów Komorowskiego)
  17. Wszyscy w „katastrofie” smoleńskiej.
  18. Były generał GROMU Sławomir Petelicki.

  Czy to przypadki? Kto następny?

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,W-poniedzialek-zostanie-wszczete-sledztwo-ws-smierci-Petelickiego,wid,14581001,wiadomosc.html

  @Kaci powiedział/-a
  Przypominam słowa śp. Janusza Kurtyki wypowiedziane bodajże 6 kwietnia 2010 r:
  “Demontaż państwa już się skończył, teraz zaczną znikać ludzie”

 11. barbara1604, oddany Rycerz Niepokalanej Niebieskiej Pani said

  ”Bóg ma moc i dowolność by oferować dary w sposób jaki Sam widzi adekwatny, znowu nie będąc związany ekskluzywnie do użycia sakramentów Swojego Kościoła. Boże Nieskończone Miłosierdzie, a w tych czasach tak niebezpiecznych dla dusz jest On ekstremalnie hojny by zaopatrywać nas w taki dar, dla tych, którzy nie są Katolikami, dla tych, którzy nie mogą przystąpić do sakramentu Spowiedzi. W Biblii widzimy jak Jezus uzdrowił służącego poganina centuriona tylko na gruncie wiary w Jezusa, mimo, że nie należał do religii Bożej w tym czasie judaizmu. My ciągle używamy jego słów przed Komunią Św. – “Panie, nie jestem godzien…” Sobór Watykański II także zajmuje się tym tematem:”Ponadto, niektóre i nawet wiele więcej znaczących elementów i darowizn które uzupełniają się by wznosić i dawać życie samemu Kościołowi, mogą występować poza widzialnymi granicami Kościoła Katolickiego:…” (Dekret o Ekumenizmie, Nr.3) Bóg będąc Sam ekumeniczny.

  Sluzacy centuriona nie byl judaista jednak wierzyl,ze Pan Jezus jest Mesjaszem i Synem Bozym, wiec uzyskal uzdrowienie, ekumenizm jest herezja, bo wyznawcy falszywych religii nie uznaja Pana Jezusa za Boga, a tym samym zadne z lask sakramentalnych objawinych w Kosciele Katolickim nie beda im dane,NIE ROZPOWSZECHNIAJCIE HEREZJI, BO ZA TO TEZ SA KARY, to degradowanie Boga do slugi stworzenia-czlowieka. Pan Bog objawil sie calej ludzkosci w Jezusie Chrystusie,Ktory powolal swoj kosciol oparty na apostolach, dziala poprzez Ducha Sw w Sw Sakramentach a w Euchrystii jest realnie obecny Bog – Stworca wszystkiego, za posrednictwem Ducha Sw i tylko Kosciol Katolicki tradycyjny ,, ma wladze. Tak, to niepojete, wladza Pana Boga dana w rece ludzi, ale tak sie Panu Bogu podoba i wam nic do tego, czy przyjmniecie to czy nie. Jest wproawdzie chrzest pragnienia, uznany przez KK , jednak w tym chrzcie pragnienia nie uzyskuje sie odpuszczenia grzechow ciezkich. Piszac cos tutaj , polecam, zajrzec do katechizmu KK, a nie pisac glupoty i wprowadzac w blad czytelnikow, powolujac sie dodatkowo na Pana BOGA I NIEPOKALANA NAJS MARIE PANNE.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: