Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for Sierpień 2012

Posłuszeństwo jest kluczem do przetrwania w tym momencie, czasie

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 29 sierpnia

Dzieci Mojej Wielkiej Miłości, kocham was nieustającą miłością. Miłość do was mówi. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Oddajcie Mi wszystkie wasze zmartwienia. Poddajcie się bez warunków. Pragnę was pouczać i podnieść na duchu. Zezwólcie abym czynił z wami co uważam za stosowne. Mam wobec was plany, plany, aby wam się dobrze powodziło, aby przemienić w was w naczynia Mojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Czy zaakceptujecie Moje zaproszenie do służby? Czy bezwarunkowo oddacie Mi swoje serce? Potrzebuję  pokornych i posłusznych serc do pracy w Mojej Winnicy. Każdy naród na świecie musi mieć orędowników przed Moim Tronem Chwały. Wiele narodów wciąż pozostaje bez swoich przedstawicieli przed Moimi Oczyma. Dzieci, zważcie na Moje ostrzeżenia i bądźcie Mi posłuszne. Oczyszczenie się rozpoczęło i  burze przynoszące kataklizmy szaleć będą na całej ziemi. Huragany zniszczą całe regiony i pozbawią Moje nieposłuszne dzieci wszystkich luksusów. Wiele z Moich maleństw uzależniło się od materialnych rzeczy i muszę nauczyć je jaką wartość mają wyrzeczenia, jak ważne jest dzielenie się z innymi, jak wielkie znaczenie ma bezwarunkowa miłość. Te lekcję otrzymają oni z Mojej Ręki aby uświęcić ich dusze. Dzieci, spójrzcie na wydarzenia, które mają miejsce na całym świecie. Rozpoznajcie w nich Moją Rękę. Ja Jestem, wasz Bóg odzyskuje co należy do Mnie.  Ja Jestem ustanawia Swoje królestwo nad wszystkim stworzeniem na ziemi i odsłania wam Swój Majestat jak nigdy wcześniej. Wokół was ujrzycie zniszczenie lecz wielu pozostanie żywych, gdyż okażę im Moje Wielkie Miłosierdzie. Nigdy o tym nie zapominajcie.  Jeśli zostaniecie pozostawieni tzn., że zostaliście pobłogosławieni szansą aby móc zadośćuczynić, aby poprawić swoje zachowanie, aby wzrastać w świętości przed Moimi Oczyma. Bądźcie wdzięczne za ten czas. Wkrótce antychryst zajmie swoje miejsce i przejmie władzę na ziemi na krótki czas. Moje dzieci, nie przyjmujcie znamienia bestii. Już dłużej Mnie nie odrzucajcie. Posłuszeństwo jest kluczem do przetrwania w tym momencie w historii ludzkości. Bądźcie Mi posłuszne a będziecie pod Moją Boską Ochroną. Odwróćcie się ode Mnie a zbierzecie sprawiedliwy sąd.  Rozważcie te słowa.  Bądźcie Mi wierni we wszystkim nawet z tym co wydaję się wam mało istotne.  Podążajcie w jedności.  Nie rezygnujcie ze swoich wartości. Prowadźcie innych do Mnie przez własny przykład. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 99 Komentarzy »

Festiwal Młodzieży w Medjugorje 2012 – dzień 4. świadectwa cz.1

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

Posted in Festiwal Młodzieży w Medjugorje, Film, Medziugorje | Otagowane: , , | 18 Komentarzy »

OHYDA ZIEJĄCA PUSTKĄ Z KSIĘGI DANIELA USTANOWIONA

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

Wypełniają się starotestamentalne przepowiednie o czasach ostatecznych.
Księga Daniela 12: 8-12: „8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» 9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. [Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]

Znaki na niebie i ziemi wskazują, że powtórne przyjście Chrystusa jest rzeczywiście blisko. W tych ostatnich dniach przed Oczyszczeniem ziemi opisanym w Apokalipsie św. Jana, Duch Święty pokazuje nam jak wypełniają się proroctwa Starego i Nowego Testamentu. Poniższa interpretacja cytowanego fragmentu proroctwa z Księgi Daniela przekazana była (wierzę że przez Ducha Świętego) chrześcijanom z USA. Konsekwencje tego proroctwa są bardzo poważne więc warto się z tą teorią zapoznać. Poglądów nie narzucam- osąd pozostawiam każdemu odbiorcy z osobna. Autor artykułu jest świadomy że przedstawiona teoria jest skrajnie odmienna od dotychczasowych teorii zgodnych z tradycyjną doktryną chrześcijańską.  Nie mniej jednak jeśli „ słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu” to znaczy, że w tych ostatnich dniach powinniśmy poznać ich prawdziwe znaczenie. Odkryciem tym dzielę się z innymi wychodząc z założenia, że będzie ono dla wielu potwierdzeniem obserwowanych znaków czasu i skłoni do jeszcze lepszego przygotowania się na nadchodzące wydarzenia. W artykule używam skrótów myślowych i nie wyjaśniam wielu przyjętych założeń wierząc, że dla pewnej grupy ludzi będą one jasne i przejrzyste a innej grupy nawet najcięższe argumenty nie przekonają.

Duża część przepowiedni dotycząca czasów ostatecznych mówi o Babilonie naszych czasów więc przynajmniej po części odnosi się do Stanów Zjednoczonych. Należy zauważyć, że USA był długo narodem któremu Bóg błogosławił stąd można się odnieść do Stanów Zjednoczonych również jako „narodu wybranego” naszych czasów. Starotestamentalny Izrael w pewnym momencie odwraca się od Boga i powraca do swoich bożków. Bóg w celu przywołania narodu wybranego do porządku  pozwala na ostrzegawczy najazd Babilończyków na tereny Izraela. To upomnienie miało nawrócić Izrael. Niestety, naród wybrany w swojej pysze nie odwrócił się od grzechów a jedynie rzucił Bogu wyzwanie:   „9 «Cegły się rozsypały – odbudujemy z kamienia; sykomory [zostały] wycięte – cedrami je zastąpimy» Księga Izajasza 9:9. [Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Historia starożytnego narodu wybranego zakończyła się jego zagładą. Ten sam motyw powtarza się w przypadku USA. Na miejscu zniszczonych wież World Trade Center powstaje potężna wieża One World Trade Center[1]. Amerykańscy politycy w przemówieniach wielokrotnie używali przytoczonego cytatu z Księgi Izajasza w celu mobilizowania narodu do odbudowy. Nieświadomie wydawali w tym samym momencie wyrok[2] na Stany Zjednoczone, które jeśli się (szybko) nie nawrócą  do Jedynego Boga, to poniosą karę za swój bunt i pychę. Barack Obama 2 sierpnia 2012 podpisał filar pozostały ze starego WTC tymi słowami: „We remember; We rebuild; We come back stronger!”[3](„Pamiętamy; odbudowujemy; powrócimy silniejsi!”). Reprezentant narodu rzuca wyzwanie Bogu, który poprzez upokorzenie Ameryki za pomocą tragedii zamachów na World Trade Center chciał zwrócić uwagę na to, że Amerykanie odchodzą od Prawdy i przywołać ich do Siebie. Podpisana stalowa belka ma być wmurowana na 104[4] piętrze One World Trade Center. Moment podpisania belki to moment w którym  została ustanowiona „ohyda ziejąca pustką”. Jawny bunt narodu wobec Boga jest dla Pana „ohydą” o której mówi prorok Daniel. Ohyda zieje pustką dlatego, że została ustanowiona w miejscu spustoszonym i opustoszałym. „Ohyda ziejąca pustką” to inaczej „ohyda spustoszenia” do której odnosi się Jezus w Ewangelii wg. Św. Mateusza: „15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia„, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte[5] – kto czyta, niech rozumie  (…)” [Mt 24:15 Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003].

Od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Baracka Obamę (20 stycznia 2009) do ustanowienia „ohydy spustoszenia” (2 sierpnia 2012) minęło dokładnie 1290 dni. Szczęśliwy [błogosławiony] ten kto doczeka [poczeka aż do] 1335 dni. Dokładnie 16 września minie 1335 dni. Tego dnia Żydzi obchodzą Święto Trąb[6] które tradycją nawiązuje do oczekiwanego przez wielu Oświecenia Sumień (Ostrzeżenie, Dzień Przebudzenia)[7]. Przepowiednia Daniela nie mówi co się wtedy dokładnie stanie ale osoby zaznajomione z proroctwami współczesnymi, sytuacją polityczną szczególnie na Bliskim Wschodzie a przede wszystkim z Biblią (szczególnie Apokalipsa Św. Jana i Ewangelie), mogą przypuszczać jaki będzie rozwój wydarzeń.

Przed opisem konsekwencji jakie wynikają z potencjalnej prawdziwości tej przepowiedni należy wyjaśnić dlaczego wszystko odniesione jest do momentu mianowania Baracka Obamy prezydentem USA. Czas realizacji proroctwa mierzymy od „zniesienia codziennej ofiary”. Inne tłumaczenie tego fragmentu z oryginału brzmi mniej więcej tak: „zniesiona zostaje dniówka”. Zniesiona czyli zajęta, przejęta przez kogoś zajmującego stanowisko, piastującego urząd. Dniówka oznacza wynagrodzenie za codzienną pracę. Z tekstu oryginalnego wynika, że słowo „ofiara” zostało dopisane przez tłumaczy w celu umożliwienia czytelnikowi lepszego zrozumienia przekazu. Można zatem ten fragment przeczytać w ten sposób: „Od czasu zajęcia urzędu do czasu ustanowienia ohydy ziejącej pustką mija 1290 dni…” Jeśli ta interpretacja jest prawdziwa to urząd (prezydenta USA) zajmuje Obama i proroctwo staje się jasne.

Zatem w jaki sposób mogą kształtować się dalsze wydarzenia i co praktycznego z tej wiedzy wynika? Odpowiedź na pierwszą część pytania daje nam Księga Zachariasza 14: 2-3; 12-13: „2 Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. 3 Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. (…)12 A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. 13 W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego.”[ Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Zauważyć należy, że wers dwunasty jest opisem tego co się dzieje z ciałem poddanym nagłemu działaniu bardzo wysokiej temperatury- na przykład takiej jaka wytwarza się w przypadku użycia broni jądrowej[8]… Pomocne są też wcześniej już cytowane słowa Jezusa [Mt 24: 15-22]: „15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – 16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! 20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.”[Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Jeśli zaprezentowana interpretacja jest rzeczywiście prawdziwa to jesteśmy na skraju wydarzeń, o których mówiło wielu proroków: oczyszczenie, Ostrzeżenie, wielkie prześladowanie chrześcijan, realizacja przepowiedni z Księgi Objawienia, nadejście Antychrysta i Fałszywego Proroka, nakłanianie do przyjęcia znaku bestii[9] i  wielu innych.

Przepowiednia ta niesie ze sobą poważne przesłanie. Jeśli rzeczywiście dostrzegamy znaki czasu i widzimy jak sytuacja na świecie zmierza w kierunku realizacji Apokalipsy św. Jana to trzeba się przygotować na nadchodzące wydarzenia. Podstawą jest zaufanie Bogu, oddanie się Jego Miłosierdziu, poprawa swojego życia na zgodne z wolą bożą, częsta modlitwa i Eucharystia, szukanie Chrystusa ze wszystkich sił i proszenie Boga o wpisanie naszych imion do Księgi Życia[10].

 


[1] One World odnosi się do planowanego przez sektę szatana Nowego Porządku Świata. Sekta szatana do której jest odniesienie w Apokalipsie św. Jana to najprawdopodobniej Illuminaci (Masoneria).

[2] Więcej w książce „The Harbinger” autorstwa rabbiego Jonathana Cahna.

[3]http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/post/obama-at-world-trade-center-site-we-come-back-stronger/2012/06/14/gJQAnm1YdV_blog.html

[4] 104 piętro nie jest wybrane przypadkowo. Jest to liczba świętych ksiąg Islamu.

[5] Miejsce święte dla Boga to w tym przypadku Ground Zero w Nowym Jorku- jest to miejsce w którym stały dwie wieże WTC. Miejsce święte dlatego że tam zaczynała się historia narodu amerykańskiego. Tam Ameryka została poświęcona Bogu przez pierwszego prezydenta USA- Georgea Washingtona.

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Rosh_Hashanah

[7] Nie oznacza to bynajmniej że Ostrzeżenie musi nastąpić w czasie trwania Święta Trąb. Dobrze wjemy, że jego datę zna tylko Pan Bóg i nie objawił jej jeszcze nikomu. Mamy być zawsze gotowi.

[8] Patrząc na napięcia polityczne szczególnie na Bliskim Wschodzie oraz narastający potencjał do konfrontacji wielkich światowych religii (Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam) wydaje się oczywiste, że jesteśmy na progu kolejnej wojny światowej.

[9] Znak bestii to inaczej chip RFID, który będzie wymagany do uczestnictwa w szeroko pojętym obrocie gospodarczym po upadku obecnego systemu finansowego. Zgodnie ze wskazaniami z Apokalipsy przyjęcie go na rękę lub czoło będzie oznaczało podporządkowanie się władzy Antychrysta i jednoczesne odrzucenie zbawienia duszy. [Ap 20:4]

[10] Ap 20:12,15”(…) I inną księgę otwarto, która jest księgą życia.(…) 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia,
został wrzucony do jeziora ognia.”
[Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]

MikeB

Źródła (warto się zapoznać):

http://www.youtube.com/watch?v=_k8HNq93-gU&feature=g-u-u

http://www.youtube.com/watch?v=8VNJpRe7E84&feature=g-u-u

http://www.youtube.com/watch?v=FhKBUMCG9zE&feature=g-vrec

http://www.amazon.com/The-Harbinger-ancient-mystery-Americas/dp/161638610X

P.S. Autor artykułu pozwala na jego przetwarzanie, kopiowanie, przedrukowywanie, przesyłanie oraz zamieszczanie na portalach internetowych i w innych środkach przekazu. Ważne żeby robić to razem z przypisami i nie zmieniając ogólnego przekazu artykułu.

 

Posted in Ciekawe, Orędzia Ostrzeżenie, Proroctwa, Warto wiedzieć | Otagowane: , , | 165 Komentarzy »

Świadectwo Jana

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

Komentarz jest w sumie odpowiedzią dla Adama na temat tego że coś go dręczy i nie może sobie poradzić. jest jednak również pięknym świadectwem o dniu śmierci Jana Pawła II. Myślę że dla każdego dzień ten był bardzo ważnym w życiu osobistym.  Były niespotykane przeżycia, ale u Jana zaowocowało to pięknym nawróceniem. Z tego powodu publikuję to świadectwo.

Drogi Adamie wiec, że nie jesteś sam w tej walce z siłami złego. Doświadczam codziennie podobnych zdarzeń i być może jest spowodowane to tym, że przez większość mojego życia żyłem w grzechu ciężkim. Wszystko zmieniło się w dniu, kiedy odszedł od nas nasz ukochany ojciec Jan Paweł II. Wcześniej byłem katolikiem ale tylko z ” nazwy” i grzeszyłem na prawo i lewo, chodząc dwa razy w roku do spowiedzi dla spokoju sumienia. Modliłem się zaledwie kila razy w roku i trwało to mniej niż minutę. Siedząc jak zwykle w knajpie z kolegami usłyszałem wiadomość o śmierci naszego Ojca Świętego. Ku zdziwieniu, wiadomość ta nie wywołała żadnego poruszenia wśród gości i jak trwało biesiadowanie z głośną muzyką i obżarstwem tak trwało nadal, mimo tego, że już wszyscy o śmierci Ojca Świętego wiedzieli. Dziękuję Bogu za to, że kazał mi wyjść natychmiast z tego miejsca i czym prędzej udałem się do najbliższego kościoła. Siedziałem w kościele kilka godzin i płakałem jak bóbr z powodu śmierci naszego ukochanego Papieża jak i dotychczasowego przebiegu mojego życia a przede wszystkim tragicznego stanu mojej duszy. OD tego wieczoru, moje życie zaczęło zwracać się ku Bogu. Modlitwa codzienna, rano i wieczorem stała się czymś naturalnym jak pokarm. Zmieniłem towarzystwo rozrywkowe, na kilku oddanych przyjaciół. Odszedłem od grzechu nieczystości i pornografii, która zatruwała moje życie pchając do co raz to większej perwersji i zniewolenia. Kosztowało mnie to mnóstwo sił i walki wewnętrznej z siłami zła. Budziłem się spocony, regularnie o 3 ej nad ranem i działy się różne dziwne rzeczy, o których wolę nie mówić. Trwanie w modlitwie a przede wszystkim w różańcu i koronce do miłosierdzia Bożego daje mi siłę do trwania w nowym życiu. Jednak stale szatan nie daje za wygraną i podsuwa co raz to nowe pokusy i okazje do grzechu. Co do bluźnierczych myśli, zawsze gdy występowały i występują, powtarzałem sobie ” Jezu ja do Ciebie należę i nie są to moje myśli a TY jesteś moim pasterzem, a ten z dołu może sobie tylko pogadać” i zwiększałem ilość modlitw ku chwale Pana Jezusa. Największy spokój panuje w mym sercu, gdy odmówię cały różaniec, ale powtarzam tylko cały i wtedy śpię jak dziecko. Myślę, że jeżeli jest to jakaś wskazówka dla Ciebie, to spróbuj się jej trzymać. Druga sprawa to wydaje mi się, że szatan nie ma do Ciebie dostępu w sensie opętania, a jedynie chce Cię nastraszyć i jest cholernie wściekły, że coś idzie nie po jego myśli. Pamiętaj, że wszystkie siły szatańskie razem wzięte rozbijają się o podnóżek Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tylko z Bogiem można zwyciężyć zło, bo któż jak nie Bóg, który nas tak umiłował i tylko tego od nas oczekuje, byśmy się wzajemnie miłowali. Być może twoje życie, także uległo poprawie a takie jest jego działanie, gdy dusza wyrywa się z jego brudnych łap. W konfesjonale ksiądz podpowiedział mi, że gdzie jest dobro jest i działanie złego a im więcej dobra, tym więcej sił zła przeciwstawia się temu. Podsumowując moją krótką wypowiedź ” Chwała Panu za to, że dał nam Ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II który odmienił moje życie” i mam nadzieję, że i Tobie nasz ukochany rodak już z niebios pomoże, tylko zwróć się z prośbą i modlitwą.

Posted in Świadectwa | Otagowane: , , | 1 Comment »

Przekładajcie potrzeby innych nad swoje własne

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 17 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem Alfa  Omega. Radujcie się. Pragnę  w was trwać. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się z miłością. Zezwólcie abym przemieniał was dla Mojej Chwały. Moje maleństwa zapraszam was do życia  pełnego poświęceń, wyrzeczeń i miłości. Proszę bądźcie posłuszne. Musicie przekładać potrzeby innych nad swoje własne. Módlcie się. Módlcie się bez ustanku. Módlcie się za Mój Święty Kościół. Módlcie się za młodzież i o rozkwit powołań. Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie w adoracji.  Będę mówił do waszych serc. Będę szeptał do waszych uszu i przyciągnę was blisko [Mnie]. Spędzajcie tak dużo czasu na modlitwie jak to tylko możliwe. Wydarzenia się teraz nasilają i wiele dusz ginie każdego dnia. Szatan planuje ograbić Mnie z milionów dusz. Nie pozwólcie aby to się stało. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci były ze Mną w Raju.  Trudno jest Mi zaakceptować stratę chociaż jednej duszy. Za każdym razem, gdy tracę jedną duszę cierpię niewypowiedziane męki. Dzieci, stworzyłem was dla Mojej Chwały. Dlaczego nie chcecie uczynić Mnie szczęśliwym? Dlaczego nie chcecie Mnie kochać? Dałem wam wszystko, wszystkie zwierzęta. Moje całe stworzenie jest do waszej dyspozycji a wy wciąż Mnie odrzucacie. Pragnę waszej obecności. Tak długo już na was czekałem. Proszę odpowiedźcie na Moje wezwanie do świętości. Kochajcie Mnie jak Ja was kocham. Zostałyście po to stworzone. Dzieci, pokładam w was nadzieję. Zawsze oczekuję od was wspaniałych rzeczy. Nie zawiedźcie Mnie już więcej. Wzywam was do życia pełnego służby, jedności. Podążajcie ze Mną. Obiecuję wam błogosławić jak tylko staniecie się posłuszni. Przestrzegajcie Mojego Przykazania Miłości. Utrzymujcie wasze dusze bez skazy. Szukajcie Moich konsekrowanych synów i żyjcie ze Mną w zgodzie. Żyjcie każdego dnia jakby był waszym ostatnim. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną. Wasz czas na ziemi nie może się równać z wieczną błogością, którą zaplanowałem. Zapamiętajcie to sobie. Wasza Śmierć jest bramą do obiecanego życia przy Moim boku. To powinien być wasz cel: przebywanie ze Mną, z waszym Ojcem [Abba] w Niebie, na całą wieczność.

 

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 102 Komentarze »

Módlcie się za dusze ofiarne w tym tygodniu. Bądźcie wierni

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 14 sierpnia

 

Dzieci stworzone dla Mojej Chwały, błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Stwórcą Życia. Radujcie się. Pragnę was pouczać. Wzywam was do świętości. Wzywam was do służenia innym z miłością. Jesteście obecnie zaangażowani w największą duchową walkę wszechczasów. Dla wielu ta walka odbywa się w całkowitej tajemnicy. Wiele serc zdecydowało się ignorować to co się dzieje na całym świecie. Wielu jest zwyczajnie naiwnych, obojętnych lub przepełnionych niewiarą.  Moje maleństwa, to, że nigdy Mnie nie widziałyście nie oznacza, że Ja Jestem nie istnieje. Wyryłem Moje prawa w waszych sercach, lecz wciąż nie chcecie być posłuszni i kierować się waszym sercem. Dzieci, Ja Jestem, wasz Ojciec na Wysokościach, pragnie abyście wzrastali w świętości w Moich oczach. Umieściłem aniołów na waszych drogach, rozmieściłem ich w waszych domach, zesłałem aniołów aby wam służyli, gdy spokojnie śpicie. Moje maleństwa pragnę dla was wszystkiego co najlepsze. Stworzyłem was z miłością. Wiem na ile was stać. Jeśli będę milczał zniszczycie ziemię, zniszczycie Moje stworzenie. Otwórzcie się naprawdę. Nie zaprzeczajcie waszej roli w wydarzeniach, które rozpoczęły się w waszych krajach. Jeśli wybieracie potworów do władzy zbierzecie Mój gniew. Szatan ma władzę nad wieloma narodami na świecie i na razie kontroluje wiele rzeczy. Jednakże, otrzymał on jedynie 100 lat na zniszczenie Mojego Kościoła. Jego czas zbliża się ku końcowiWkrótce będę królował i ustanowię Moje Królestwo. Przygotujcie się na wielkie zamieszanie w waszym życiu. Życie jakie znacie skończy się w wielu miejscach na świecie. Ugnę wasze kolana abyście zaakceptowali Moje istnienie. Zaakceptujecie Mnie. Będziecie Mnie wielbić i uwielbiać. Jeśli odrzucicie Mnie po raz kolejny, wiedźcie, że uszanuję waszą wolną wolę i pozwolę abyście trafili do duchowej rzeczywistości męki. Jeśli będziecie kochać szatana aż do śmierci, wasza dusza będzie należeć do niego. Nie przyjmujcie znamienia bestii. Uważajcie się za ostrzeżonych. Lepiej jest cierpieć na ziemi przez jakiś czas niż cierpieć przez całą wieczność w ogniu piekielnym. Zapamiętajcie to sobie. Pamiętajcie także, że kocham was nieustającą miłością i pragnę ukoronować was jako Moich dziedziców. Jesteście synami i córkami Najwyższego. Tak więc żyjcie. Pozostańcie czyści. Podążajcie w świętości. Niech świętość będzie waszym znakiem rozpoznawczym. Raduję się z waszych wysiłków, aby Mi sprawić przyjemność.

Wynagrodzę wam wszystko co czynicie w Moje Święte Imię. Módlcie się. Módlcie się, Moje maleństwa, gdyż kara już się rozpoczęła. 5000 dusz, które zostały ranne w trzęsieniu ziemi w Iranie otrzymały Moje Miłosierdzie i trochę więcej czasu aby Mnie wybrać. Wielu z nich zostanie wezwanych do domu i nawróci się zanim umrze, gdyż dusze ofiarne modliły się, aby to błogosławieństwo na nich spoczęło. Moje dusze ofiarne modlą się bez ustanku i przynoszą wiele próśb prze Mój Tron Sądu. Niektórzy mają dar bilokacji i odwiedzają odległe tereny na świecie. Podjęły one walkę. Ja Jestem jestem zadowolony z ich modlitw, ich poświęceń, ich uczynków wielkiej miłości i miłosierdzia. Moje maleństwa módlcie się. Módlcie się, aby Moje dusze ofiarne wytrwały w tej walce. Będą one potrzebować wiele siły. W tym tygodniu módlcie się za dusze ofiarne.  Bądźcie wierni temu powołaniu, gdyż wydarzenia się nasilają a dusze ofiarne służą wzywając Mojego Miłosierdzia na wszystkie narody na świecie. Dziś już was pozostawiam. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | Możliwość komentowania Módlcie się za dusze ofiarne w tym tygodniu. Bądźcie wierni została wyłączona

Egipt: krzyżują wyznawców Chrystusa.

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

Portal World Net Daily powołując się na doniesienia arabskich mediów alarmuje, że krzyżowanie to nowa metoda walki zwolenników Bractwa Muzułmańskiego z przeciwnikami prezydenta Mohammeda Mursiego.  WND twierdzi, że przed pałacem prezydenckim podczas niedawnej demonstracji ukrzyżowano kilkadziesiąt osób, najprawdopodobniej Koptów. Dwie z nich zmarły.

 

Kilka dni temu w Internecie ukazały się nagrania video dokumentujące zbrodnicze akty. Szybko jednak zostały usunięte, niektórzy zachodni dziennikarze zaczęli twierdzić, że owszem do krzyżowania może dochodzić w Egipcie ale nie wierzą, by miały one miejsce podczas demonstracji 8 sierpnia br. tuż przed pałacem prezydenckim w Kairze. Portal jednak dotarł do relacji, zdjęć i raportów egipskich prawników domagających się zbadania sprawy, które potwierdzają, że zdarzenia takie miały miejsce.

 

Pierwsza informacja na ten temat ukazała się w arabskim wydaniu wiadomości stacji Sky News. Materiał przygotował korespondent Samir Omar, który mówił, że członkowie Bractwa Muzułmańskiego 8 sierpnia br. krzyżowali przeciwników Muhammada Mursiego na drzewach przed pałacem prezydenckim.

 

Demonstranci wdarli się 8 sierpnia b.r. do siedzib prywatnych stacji telewizyjnych, w tym –Tawfiq Akasheh i zaatakowali znajdujących się w nich dziennikarzy. Świadkowie wydarzeń potwierdzili, że grupy związane z Bractwem przybyły pod siedziby stacji w specjalnych autobusach, a następnie zostały podzielone na sekcje i zablokowały wjazd oraz wyjazd z tzw. Media City.

 

Kilka dni temu, kiedy muzułmańscy zwolennicy Bractwa terroryzowali świeckie media, obok Sky News informacje o krzyżowaniu Koptów podały arabskie media: Arab News, Al. Khabar News, Dostor Watany i Egypt Now. Relacja korespondenta Sky News została usunięta z Internetu.

 

O tym, że te akty barbarzyńskie miały miejsce donosiła także opiniotwórcza gazeta El Balad, która przedstawiła obszerną relację na ten temat 9 sierpnia br. Zauważono w niej, że przeciwnicy obecnego prezydenta protestujący 8 sierpnia przeciwko zamykaniu niezależnych wydawców medialnych, zostali zaatakowani przez zwolenników Bractwa kijami, nożami i koktajlami Mołotowa, niektórzy z nich byli krzyżowani na drzewach. W wyniku tych aktów zginęły dwie osoby, a kilkadziesiąt innych zostało rannych.

 

Najbardziej wpływowa instytucja islamska w Egipcie – medresa Al Azhar – wydała już fatwę, wzywającą do nasilenia przemocy wobec uczestników demonstracji antyprezydenckich, zaplanowanych na 24 sierpnia. Wielu ekspertów uważa, że nasilenie ataków ze strony Bractwa Muzułmańskiego jest częścią kampanii zastraszania przeciwników szariatu.

 

Kampania ta zbiera swoje żniwo. Stacja Sky News, która jako pierwsza donosiła o barbarzyńskich ukrzyżowaniach, natychmiast usunęła ze swoich stron informację, obawiając się podobnych ataków na swoja siedzibę. W sieci można wciąż jednak znaleźć drastyczne zdjęcia osób uratowanych z „akcji krzyżowania”.  Jedno z nich ukazuje młodego mężczyznę w otoczeniu egipskich służb, który dosłownie ma wyrwany jeden bok.

 

Chociaż liberalne media nie wierzą doniesieniom niektórych arabskich stacji, gazet i portali internetowych, eksperci przypominają, że zasiadający w parlamencie salafici wielokrotnie już wzywali do krzyżowania przeciwników islamu jako kary przewidzianej w Koranie. Raymond Ibrahim z Forum Bliskowschodniego potwierdził, że ze szczególną brutalnością te formy karania są stosowane w odniesieniu do chrześcijan.

Źródło: wnd.com, algemeiner.com

Za stroną: echochrystusakrola.info

Posted in Alert, Prześladowanie Chrześcijan, Warto wiedzieć | Otagowane: , , | 24 Komentarze »

Orędzie do G. Lomax z 24.08.2012

Posted by radoslawcz w dniu 29 sierpnia 2012

Trudności tych czasów szybko nie miną, Moje dzieci. Wielu z was znajdzie się nieprzygotowanymi w obliczu Moich potężnych sądów. Gdy będziecie chodzić  bliżej Mnie, przygotuję was w sprawach, które mają znaczenie.

Przygotowania materialne nie ocalą was, a Ja jestem w stanie zapewnić wam wszystko czego potrzebujecie. Prawdziwe przygotowanie rozpoczyna się od ducha, co znaczy ocalić ciało, jeśli utracisz duszę, Moje dziecko? Czy nie ufasz Mi, że mogę zapewnić wam jedzenie i schronienie? Ja, który zesłałem mannę Moim wybranym, kiedy nikt wcześniej manny nie widział?

Czy nie uważacie, że mogę uczynić was bezpiecznym? Ja, który rozdzieliłem Morze Czerwone dla Mojego Ludu,  gdy ścigał ich wróg? Czy nie uważacie, że tak bardzo was kocham?

Gdy będziesz spędzać ze Mną czas, tak jak prosiłem, będziesz wiedzieć więcej o Mojej miłości do ciebie i będziesz się mniej bać, Moje dziecko. Wróg chce trzymać was w strachu, ale Ja pragnę, abyście chodzili z wiarą.

http://wingsofprophecy.blogspot.com/

Posted in Orędzie dla G. Lomax | Otagowane: | 19 Komentarzy »

Świat Was potrzebuje – Jan Paweł II

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

Kliknij w obrazek i słuchaj

Świat Was potrzebuje - Jan Paweł II

Posted in Jan Paweł II | Otagowane: , | 2 Komentarze »

Jezus błaga o Miłość

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II 

Serdeczne podziękowania za ogrom serca kochani czytelnicy naszego bloga. To co się dzieje z Waszej przyczyny , sprawia mnie mężczyźnie łzy wzruszenia.  Dla Was liczy się dobro i szczęście drugiego człowieka, człowieka którego często nawet nie znacie. Wy doskonale wiecie że w życiu są najważniejsze dobre uczynki, miłość bliźniego. Otrzymuję wpłaty na konto na rzec pielgrzymów których nie stać na to by pojechać. dzięki Wam doznałem namiastki  szczęścia jakie czeka nas w Nowym Świecie. Nie mogę zrozumieć dlaczego , dlaczego mnie to spotkało.  Chcę i ja coś dać Wam za tą wspaniała postawę od siebie. Tym moim darem jest ta prezentacja którą poskładałem, aby wyrazić Wam moją i obdarowanych pielgrzymów wdzięczność, aby zapisać się w tych Waszych wspaniałych sercach.  Wszystkim Wam obiecujemy modlitwę u stóp Królowej Pokoju, wszystkich Was zaniesiemy do Jej stóp i serdecznie Wam dziękujemy. BÓG ZAPŁAĆ. 

Posted in Film, KOMUNIKATY, Medziugorje, Świat innymi oczami | Otagowane: , | 112 Komentarzy »

Porzućcie drogi tego świata

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

orędzi z Ontario 28 sierpnia 2012

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem Wielki, Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem. Radujcie się. Szukam was. Pragnę w was trwać i was przemieniać. Moje dzieci, kocham was nieustającą miłością. Moja miłość do was zmusza Mnie do przeprowadzenia koniecznych zmian na ziemi.  Obficie obdarowałem was Moim stworzeniem lecz wy zniszczyliście wiele miejsc na świecie. Zanieczyściliście rzeki, zabiliście zwierzęta i ustanowiliście kulturę śmierci. Zniszczyliście Moje lasy deszczowe, wybudowaliście drapacze chmur i wybrukowaliście drogi na żyznej ziemi. Podjęliście fatalne decyzje i spustoszyliście Moje stworzenie. Dziś biorę wszystko z powrotem w Moje Ręce i zniszczę wiele z tych budynków. Dzieci, dziś zapraszam was do porzucenia dróg tego świata. Nie uprawiajcie hazardu. Nie odwiedzajcie kasyn. Nie ryzykujcie waszych dochodów i nie pozbawiajcie waszych rodzin potrzebnych im rzeczy.  Odwróćcie się od tych praktyk. Powróćcie do Mnie. Ufajcie, że dam wam wszystko co potrzebujecie. Nie czyńcie z pieniędzy waszego boga. Każdego dnia, żyjcie dla Mnie. Żyjcie każdego dnia, jakby był waszym ostatnim. Nie gromadźcie bogactw podczas waszego krótkiego czasu na ziemi. Dzielcie się wszystkim z waszymi braćmi i siostrami. Głód nie powinien istnieć. Dzielcie się, a Ja zaopatrzę wam w nawet najmniej istotne potrzeby. Będę was utrzymywał. Zawsze na Mnie liczcie. Nie zwiodę was. Rozważcie to pouczenie i zacznijcie je praktykować. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 14 Komentarzy »

Wielu zaakceptuje Mnie sekundy przed śmiercią

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 27 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem, który Jestem. Radujcie się. Szukam was. Pragnę was pouczać dla Mojej Chwały. Pragnę przyprowadzić was z powrotem do Mnie. Otwórzcie wasze serca.  Oddajcie wszystko. Zezwólcie abym was przemieniał. Patrzę na was z góry z Mojego Tronu Chwały i widzę, wasze wysiłki aby sprawić Mi przyjemność. Widzę także wasze wady i niedoskonałości. Moje maleństwa kiedy oddacie Mi z powrotem waszą wolną wolę? Kiedy tak naprawdę pozwolicie Mi na panowanie nad waszymi sercami, duszami  i życiem? Wielu z was zdecydowało utrzymywać wiele obszarów waszego życia z dala ode Mnie. Nie chcecie abym kontrolował waszej seksualności. Nie chcecie aby wam mówiono co jest akceptowalne a co jest dla Mnie obrzydliwością. Uczyniliście z siebie bogów i myślicie, że Ja wszystko zaakceptuję, gdyż jestem Bogiem Miłosierdzia.  Dzieci, mylicie się. Muszę mieć władzę nad Moim stworzeniem. Waszym zadaniem jest służyć Mi i Mnie wielbić. Musicie podejmować decyzję, które sprawią Mi przyjemność.  Jeśli wasze decyzje odcinają was od Mojej łaski, wtedy musicie zrobić wszystko co w waszej mocy aby szukać wybaczenia. Musicie do Mnie powrócić.  To jest błaha sprawa. Gdy umrzecie a wasze życie nie oddawało Mi chwały odpowiecie za każde przewinienie. Usłyszcie Mnie. Nawróćcie się. Bądźcie ze Mną z zgodzie. Nie odkładajcie waszego nawrócenia, gdyż będziecie tego żałować. Każdego dnia wielu jest wrzucanych do ognia Piekła.  Wielu błaga o miłosierdzie i przeklina Mnie kiedy zdają sobie sprawę, że już nic nie może ich uwolnić od męki wiecznej. Dzieci, usłyszcie Moje ostrzeżenie. Wydarzenia się nasilają i miliony dusz stoi na krawędzi. Miliony dusz należy do szatana, ale wciąż mają szansę na ocalenie.  Jedyne co jest potrzebne to prawdziwa skrucha za obrażanie Mnie. Żałujcie. Żałujcie zanim wciąż jest czas. Żałujcie a Ja w odpowiednim czasie podniosę was do świętości.  Wielu zanim umrze zostanie ochrzczonych własną krwią. Wielu zaakceptuje Mnie sekundy przed śmiercią. Módlcie się. Módlcie się, moje maleństwa, gdyż każda dusza jest dla Mnie ważna. Pragnę aby wszystkie dzieci były ze Mną w Raju. Módlcie się o nawrócenia każdego dnia i bądźcie wierni temu powołaniu. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | Możliwość komentowania Wielu zaakceptuje Mnie sekundy przed śmiercią została wyłączona

Prowadźcie innych do świętości poprzez przykład

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 23 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem Źródłem Życia, Nadziei, Miłosierdzia i Chwały. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Wielki, Ja Jestem. Radujcie się. Pragnę w was trwać. Zapraszam, abyście się zmienili. Pozostańcie wypełnieni radością i ufnością do Mnie. Przemienię was dla Mojej Chwały. Będzie czynił cuda łaski w waszych sercach i duszach.  Wzniosę was do Mnie za każdym razem, gdy będziecie się modlić. Za każdym razem, gdy będziecie się modlić, będę wam błogosławił bardziej niż możecie to sobie wyobrazić.  Odnowię wasze zepsute ciała, uleczę co winno być naprawione i pozostawię Moją pieczęć na waszych sercach. Moje maleństwa, musicie pozwolić Mi wejść do waszych serc, gdyż nigdy tego na was nie wymuszę. Otwórzcie wasze serca na łaskę. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się. Nie lękajcie się. Będę delikatny. Nigdy nie lękajcie się przebywania w Mojej obecności. Moja miłość do was nigdy nie przeminie. Zezwólcie abym was przemieniał. Zróbcie to teraz. Wybaczę wam wszystkie wasze grzechy jeśli tylko okażecie prawdziwą skruchę, wyznacie wszystkie wasze przewinienia i otrzymacie rozgrzeszenie. Musicie wykorzystać sakramenty, które są wam dane, gdy wciąż jest na to czas. Wkrótce wielu z Moich konsekrowanych synów zostanie zabitych,  uwięzionych i torturowanych. Módlcie się za nich. Módlcie się aby wytrwali w miłości. Zanim umrą przyprowadzą wielu do Mnie.  Módlcie się za Moich księży. Módlcie się za nich i módlcie się, aby rozkwitły powołania.  Ja Jestem liczy na was, że będziecie wierni temu powołaniu. Modlitwa zawsze jest potrzebna aby przemienić wasze złamane życie, wasz zepsuty świat. Służcie z miłością. Bądźcie cierpliwi wobec Mnie.  Zaakceptujcie Moje ramy czasu na wydarzenia, zapowiedziane dawno temu. Bądźcie cierpliwi. Pozostańcie czyści w Moich Oczach. Prowadźcie innych do świętości poprzez przykład. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 2 Komentarze »

Jestem was spragniony i pragnę, abyście tak samo byli spragnieni Mnie

Posted by Dzieckonmp w dniu 29 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 13 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem Źródłem Życia, Nadziei i Chwały. Radujcie się. Szukam was. Pragnę w was trwać. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Światłością Świata. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się bez wahania. Zezwólcie abym wam służył. Moje maleństwa, patrzę na was z Mojego Tronu Chwały i widzę jak chcecie Mi sprawić przyjemność.  Moje Serce raduje się za każdym razem gdy usiłujecie być świętymi. Jestem również świadkiem waszych porażek lecz zawsze pokładam w was nadzieję. Pragnę wznieść was w górę do Mnie i nauczyć was Moich dróg. Wielu z was pozostaje głuchym na Moje wezwania.  Wolicie sami podejmować decyzję.  Uważacie, że podejmiecie lepsze decyzje i że nie jest możliwe abym wiedział o was wszystko. Moje maleństwa, mylicie się. Podążam przy was. Nigdy was nie zostawiam. Znam was lepiej niż ktokolwiek wokół was. Pokładam w was Moją nadzieję i radość. Liczę, że osiągniecie sukces.  Liczę, że będziecie czynić to co słuszne i, że będziecie prowadzić innych do Mnie poprzez przykład. Mój Plan jest idealny i obejmuje wszystkie stworzenia na ziemi. Nie możecie go ulepszyć.  Wziąłem wszystko pod rozwagę.  Wszystko działa dla lepszego dobra. Ufajcie Mojemu Osądowi. Ufajcie Mi. Dotrzymuję swoich obietnic. Pragnę stawać się dla was coraz bardziej ważny.  Pragnę witać w was w Moich Ramionach Miłości i okazać wam Moją miłość do was, jak nigdy wcześniej.  Czy zezwolicie, abym okazał wam głębię Mojej miłości do was? Czy zgodzicie się, abym dotknął waszych dusz ogniem Mojej nieustającej miłości?  Ta chwila może związać nas tak całkowicie, że niemożliwością będzie dla wam życie beze Mnie. Czy gotowi  jesteście skosztować wielkość Mojego uczucia do was?  Ta chwila będzie miała na was ogromny wpływ. Zmieni ona wasze życie ….. zaproście Mnie. Potem poczujcie Mój ciepły uścisk i pozostańcie Mi wdzięczni. Pragnę obejmować was w ten sposób każdego dnia, jeśli tylko Mi na to pozwolicie. Pragnę złożyć Moją pieczęć na waszych sercach na zawsze.  Proszę pozwólcie Mi dziś wykąpać się w waszej miłości.  Jestem was spragniony, jestem was spragniony i pragnę, abyście tak samo byli spragnieni Mnie. Rozważcie te słowa.  Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 1 Comment »

1 LIST DO TESALONICZAN

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 sierpnia 2012

Niespodziane nadejście dnia ostatecznego

 Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: „Pokój i bezpieczeństwo” – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!  Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,  który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

Zasady ładu społecznego chrześcijan

 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!  Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!  Zawsze się radujcie,  nieustannie się módlcie!  W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.  Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

Zakończenie

Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. Bracia, módlcie się także i za nas! Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym! Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!

Posted in Kościół | Otagowane: | 14 Komentarzy »

Jedyne o co proszę, to abyście naprawdę myśleli co mówicie

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 26 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Źródłem Miłosierdzia. Radujcie się. Szukam was. Pragnę w was trwać i uczyć was Moich dróg. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się. Zezwólcie abym  w wasz działał. Ufajcie Mi. Ufajcie Mi z całego waszego serca. Nie trwóżcie się. Przybliżcie się do Mnie i zawsze pamiętajcie jak głęboka jest  Moja miłość do was. Dzieci, wielbcie Mnie jak nigdy wcześniej. Podnieście wasze głosy w uwielbieniu i adorujcie Mnie. Uniżcie się w pokorze przed Moim Majestatem. Uniżcie się i obiecajcie sprawiać Mi przyjemność we wszystkim co robicie.  Obiecajcie, że poprawicie, wasze złe drogi i naprawicie zło wyrządzone innym. Obiecajcie, że będziecie wzrastać w świętości przed Moim Wzrokiem. Jedyne o co proszę, to abyście naprawdę myśleli co mówicie. Proszę o posłuszne serca, które ofiarują Mi oznaki miłości. Pozostańcie Mi posłuszni. Skierujcie na Mnie swój wzrok. Proście Mnie o błogosławieństwa za błogosławieństwami a otrzymacie. Proście o łaski, wszystkie łaski. Porozdzielam wszystko co posiadam z wielką radością. Kochani, tak wiele łask jest traconych każdego dnia. Bądźcie Mi wierni. Módlcie się. Módlcie się bez ustanku. Módlcie się za tych, którzy was o to prosili. Módlcie się. Wiele dusz stoi na krawędzi. Wiele dusz jest obojętnych i Mnie odrzucają. Módlcie się aby przestali. Módlcie się o wytrwałość. Módlcie się, aby wszystko co czynicie sprawiało Mi przyjemność i wielbiło Moje Święte Imię. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 1 Comment »

Proście a potem obserwujcie jak przemieniam was w świętych

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 25 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem. Radujcie się. Przychodzę do was z miłością. Stoję przed wami i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się. Zezwólcie abym was przemieniał. Pragnę pokorne i posłuszne serca do pracy w Mojej Winnicy. Czy zaakceptujecie Moje zaproszenie do służby? Czy skłonicie się przed Miłością i obiecacie podążać w wierze, w całkowitym zaufaniu i z miłością oddać Mi waszą wolną wolę?  Dzieci, musicie odrzucić wasze egoistyczne drogi, przyjąć Moje przykazania, Moje nauczanie i przemienić wasze życie w znaki miłości, miłosierdzia i przebaczenia, które zainspirują innych. Otwórzcie serca na zmianę.  Wielu z was wykonuje swoje codzienne czynności nie myśląc o Mnie wcale. Wielu z was nigdy nie szuka Mojej świętej obecności i nie pragnie Moich błogosławieństw. To łamie Mi Serce.  Moje maleństwa, mam magazyny pełne łask do obdarowania.  Mam w Niebie całe pomieszczenia błogosławieństw, o które nie prosicie! Proście o błogosławieństwa każdego dnia. Te łaski pomogą wam w waszej drodze do świętości i umożliwią każdą potrzebną przemianę. Kochani, proście. Proście a potem obserwujcie jak przemieniam was w świętych przed oczami waszych bliskich. Proście, ale każdego dnia ufajcie Mi troszkę bardziej. Proście i żyjcie pełni oczekującej wiary. Nie zezwólcie abym zwątpienie odcięło was od Mojej łaski. Proście i oczekujcie, że odpowiem na wasze modlitwy. Moja przychylność wobec was i waszych bliskich zwiększy się jeśli tylko otworzycie się na Moje działanie w waszych sercach i życiu. Rozważcie te słowa. Kocham was nieustającą miłością. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | Możliwość komentowania Proście a potem obserwujcie jak przemieniam was w świętych została wyłączona

Zapraszam was do aktu wyrzeczenia się

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 16 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem, który Jestem.  Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Stwórcą Życia, Stwórcą wszystkiego, Źródłem Życia, Nadziei i Miłosierdzia. Pragnę was pouczać. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się z miłością. Zezwólcie abym wam służył. Pragnę was leczyć, działać cuda w waszym życiu. Zaakceptujcie Mnie bez warunków. Czas jest tutaj istotny. Rozejrzyjcie się wokoło. Zobaczycie wydarzenia, które się wypełniają dla Mojej Chwały. Nie trwóżcie się. Zaufajcie Mi całkowicie. Pokładajcie we Mnie nadzieję.  Wasza wiara codziennie musi wzrastać.  Ześlę próby, trudności, kary i oczyszczenie aby wielu wróciło do Mojej owczarni.  Nigdy nie zmęczę się pukaniem do drzwi waszych serc, gdyż zawsze pokładam nadzieję w waszą miłość do Mnie.  Liczę, że oddacie Mi swoją wolną wolę jako znak waszej miłości. Porzućcie swoje drogi, plany, marzenia. Zaakceptujcie Moją Boską Wolę, dotyczącą waszego życia i pozostańcie pełni radości przede Mną. Czy będziecie posłuszni? Dziś, zapraszam was do tego aktu wyrzeczenia się. Wyrzeknijcie  się przyjemności tego świata i wszystkich form samozadowolenia. Wzrastajcie w świętości i z wiarą oczekujcie Moich pouczeń.  Módlcie się. Módlcie się bez ustanku i pokładajcie we Mnie nadzieję. Nie trwóżcie waszych serc. Ja Jestem, Dawca zna wszystkie wasze potrzeby i nigdy was nie opuści. Szukajcie Mnie ponad wszystko inne. Szukajcie jak sprawić Mi przyjemność a wszystko co potrzebujecie otrzymacie z Mojej Ręki. Ufajcie Mi jak nigdy wcześniej. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | Możliwość komentowania Zapraszam was do aktu wyrzeczenia się została wyłączona

Nie marnujcie cennego czasu. Módlcie się

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 15 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem. Król wszystkich narodów mówi. Radujcie się. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się z miłością. Zezwólcie abym w was działał. Pragnę was przemieniać dla Mojej Chwały. Pragnę milionów wojowników modlitwy, którzy będą służyć. Czas jest tutaj istotny. Antychryst wkrótce ukaże się na scenie politycznej. Zwiedzie wielu. Przygotował on swoje pojawienie się i zaplanował swoje zwycięstwo. Jednakże, będzie on zmiażdżony. Wasza Niebieska Matka modli się bez ustanku, gdyż wie co się wydarzy.  Roni Ona krwawe łzy na całym świecie. Obudźcie się Moje maleństwa. Módlcie się. Nie marnujcie cennego czasu. Módlcie się bez ustanku. Każda modlitwa jest potrzebna aby nawrócić dusze, aby odnowić ziemię.   Modlitwa będzie stanowić barierę przed machinacjami antychrysta. Modlitwa zmiękczy Moje Serce i przyniesie ochronę na wiele Moich dzieci. Módlcie się. Ufajcie Mi. Ufajcie dziecięcym sercem. Nie trwóżcie się. Widzę każdy szczegół. Każdego dnia następuje postęp. Niektóre szczegóły wciąż muszą pozostać zakryte przed wami.  Zapraszam was abyście ufali Mi. Ja Jestem, wasz Ojciec na wysokościach zaprasza abyście ufali Mi jeszcze bardziej. Zbliżcie się do Mnie. Czytajcie Pismo Święte, uczęszczajcie na Msze Świętą gdy to tylko możliwe, odwiedzajcie Mnie w kaplicach na adoracji, i pozostańcie czyści w Moich Oczach. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 1 Comment »

Świadectwo Sary 28

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 sierpnia 2012

Do 22-iego roku życia byłam najszczęśliwszą osobą pod słońcem dopóki nie wyszłam za mąż. Mój tata na cywilnym ślubie nie był a na kościelnym to tylko przywitał mnie z mamą chlebem i solą.( ja do mojego ukochanego Św.pamięci taty nie mam żalu.). Po siedmiu latach małżeństwa tuż przed swoją śmiercią tata powiedział mi takie słowa:”…moje kochane dziecko ja już niedługo umrę, ale ta “banda cyganów nie da ci żyć siedzą cicho tylko bo ja żyję ..” Dwa tygodnie po śmierci mojego taty była Wielkanoc i w tym dniu zaczął się koszmar mojego życia, jedynie po mojej stronie był mój teść, który nie żył z teściową.Prawie przez 20-cia lat byłam dobijana gwóźdź po gwoździu do trumny i tylko mówiłam:”Panie Jezu kiedy zaświeci mi “słoneczko”( ………). Podczas choroby mojej teściowej tylko ja się nią opiekowałam,kiedy była zdrowa i bogata dzieci były przy niej. Pewnego dnia zapytała się:”dlaczego ty to robisz, ja ci krzywdę robiłam(…..,)wybacz mi(……)” odpowiedziałam bo kocham Jezusa. Po śmierci mojej teściowej trochę się zmieniło ale mąż zaczął pić i koszmar powrócił znowu. Mieliśmy swój własny sklep.Pewnego dnia ktoś mi zaproponował pracę w niemczech przy chorej osobie. Po rozmowie z dziećmi wyjechałam w ciągu trzech dni nie znając ani słowa po niemiecku( ……)Tam poznałam księdza. Moja podopieczna była bardzo ciężko chora, pewnego dnia poprosiłam księdza.czyby nie przyszedł do chorej. Zgodził się. Za trzecim razem kiedy przyszedł powiedział;” modliłem się abym mógł z panią porozmawiać na osobności…. kiedy wszedł do mojego pokoju zobaczył: Pismo Sw .Brewiarz Różaniec itd-’teraz rozumiem… ci Niemcy pytają się mnie kim pani jest,że cały dom pani odmieniła(…..)a teraz niech mi pani powie, przed czym pani ucieka,pani tu nie przyjechała na zarobek . Opowiedziałam całe swoje życie(…….) jednym słowem to była spowiedź z całego mojego życia. Na koniec ksiądz  się zapytał: :co pani wybiera ratowanie małżeństwa, albo jest jeszcze jedno wyjście….(tu chodziło o unieważnienie ślubu – bo mogę otrzymać ale to inna sprawa).. odpowiedziałam ratowanie małżeństwa przecież mam dzieci- “tylko musi pani wiedzieć, że cierpienia mogą być jeszcze większe jak dotąd pani przeżyła.” na koniec powiedział:” pani cierpienia są podobne do Pana Jezusa i Pan Jezus ma wobec pani jakiś plan(……).” Wyjeżdzałam jeszcze kilka razy do Niemiec, w pewnym domu zakochał się we mnie syn podopiecznej (stanu wolnego)..,nawet i mnie to wzięło. Rozmawiałam na ten temat z innym księdzem i powiedział:” na co pani czeka……..Była to Wielka Sobota poszłam w czasie pauzy do kościoła, dużo się modliłam, pamiętam ten ogromny Krzyż, stałam, pod nim i płakałam i mówię Panie Jezu co mam robić( ….)usłyszałam takie słowa:”Ja Jestem Miłością, tylko Ja cie kocham, on cię skrzywdzi.:” Uwierzyłam a momentami myślałam, że mam coś z głową. Ten głos nie dawał mi spokoju ,już więcej do tego domu nie pojechałam. Podobny Głos usłyszałam 5  lat temu w Medjugorje a 4 lata temu w Asyżu u Sw. Franciszka.(….) Teraz moim największym Skarbem jest Eucharystia, modlitwa. Krzyż nadal mam bo doszedł mi syn i nie tylko. Nauczyłam się żyć z tym Krzyżem. Panu Bogu poświęciłam się bez granic, a ludziom do pewnych granic. Polecam książkę:”Przewodnik życia duchowego” o.Nicolas Grou SI. Tak gdzieś rok temu weszłam na tą stronkę i nie mogę się z Wami rozstać, pomimo krytyk. Wierzę w Orędzia, czasami się z kimś tu nie zgadzam…. ale tylko jesteśmy ludźmi, ważne,że dążymy do tego samego celu – Do naszego Ojca ,który jest w Niebie. To co przeszłam Jeden Bóg wie, wybaczyłam, i kto mnie spotka to myśli,że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, a kiedy opowiadają o swoich problemach.(….) Pan Jezus zrobił tak, że na mojej twarzy nie widać ani bólu ani cierpienia, jest sama radość, ale jest to Radość Boża, pomimo dalszego cierpienia. KILKA SŁÓW DO SŁONECZKA- to co zrobiłaś jest piękne, i nadal tak trwaj z Panem Jezusem zwyciężysz . Krzyże będą ale się nie przejmuj. Jeszce jedna taka rada proś Pana Jezusa o Miłość tą z Krzyża. Ja zawsze tak mówię: Panie Jezu daj mi tę miłość z Krzyża, abym mogła kochać tych co mnie krzywdzą itd. Pozdrawiam Was Kochani wszystkich jesteście dla mnie jak rodzina. Króluj nam Chryste. Tak na marginesie inne kobiety w niektórych domach nie wytrzymywały, ja z Jezusem wszędzie wytrzymałam. Należę do Przyjaciół Misji, miałam zawsze wsparcie modlitewne od księdza i przyjaciół. Modlitwa.Modlitwa i jeszcze raz Modlitwa jak mówi Królowa Pokoju.

Posted in Orędzia Ostrzeżenie, Świadectwa | Otagowane: | 18 Komentarzy »