Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for Sierpień 2012

Posłuszeństwo jest kluczem do przetrwania w tym momencie, czasie

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 29 sierpnia

Dzieci Mojej Wielkiej Miłości, kocham was nieustającą miłością. Miłość do was mówi. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Oddajcie Mi wszystkie wasze zmartwienia. Poddajcie się bez warunków. Pragnę was pouczać i podnieść na duchu. Zezwólcie abym czynił z wami co uważam za stosowne. Mam wobec was plany, plany, aby wam się dobrze powodziło, aby przemienić w was w naczynia Mojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia. Czy zaakceptujecie Moje zaproszenie do służby? Czy bezwarunkowo oddacie Mi swoje serce? Potrzebuję  pokornych i posłusznych serc do pracy w Mojej Winnicy. Każdy naród na świecie musi mieć orędowników przed Moim Tronem Chwały. Wiele narodów wciąż pozostaje bez swoich przedstawicieli przed Moimi Oczyma. Dzieci, zważcie na Moje ostrzeżenia i bądźcie Mi posłuszne. Oczyszczenie się rozpoczęło i  burze przynoszące kataklizmy szaleć będą na całej ziemi. Huragany zniszczą całe regiony i pozbawią Moje nieposłuszne dzieci wszystkich luksusów. Wiele z Moich maleństw uzależniło się od materialnych rzeczy i muszę nauczyć je jaką wartość mają wyrzeczenia, jak ważne jest dzielenie się z innymi, jak wielkie znaczenie ma bezwarunkowa miłość. Te lekcję otrzymają oni z Mojej Ręki aby uświęcić ich dusze. Dzieci, spójrzcie na wydarzenia, które mają miejsce na całym świecie. Rozpoznajcie w nich Moją Rękę. Ja Jestem, wasz Bóg odzyskuje co należy do Mnie.  Ja Jestem ustanawia Swoje królestwo nad wszystkim stworzeniem na ziemi i odsłania wam Swój Majestat jak nigdy wcześniej. Wokół was ujrzycie zniszczenie lecz wielu pozostanie żywych, gdyż okażę im Moje Wielkie Miłosierdzie. Nigdy o tym nie zapominajcie.  Jeśli zostaniecie pozostawieni tzn., że zostaliście pobłogosławieni szansą aby móc zadośćuczynić, aby poprawić swoje zachowanie, aby wzrastać w świętości przed Moimi Oczyma. Bądźcie wdzięczne za ten czas. Wkrótce antychryst zajmie swoje miejsce i przejmie władzę na ziemi na krótki czas. Moje dzieci, nie przyjmujcie znamienia bestii. Już dłużej Mnie nie odrzucajcie. Posłuszeństwo jest kluczem do przetrwania w tym momencie w historii ludzkości. Bądźcie Mi posłuszne a będziecie pod Moją Boską Ochroną. Odwróćcie się ode Mnie a zbierzecie sprawiedliwy sąd.  Rozważcie te słowa.  Bądźcie Mi wierni we wszystkim nawet z tym co wydaję się wam mało istotne.  Podążajcie w jedności.  Nie rezygnujcie ze swoich wartości. Prowadźcie innych do Mnie przez własny przykład. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 99 Komentarzy »

Festiwal Młodzieży w Medjugorje 2012 – dzień 4. świadectwa cz.1

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

Posted in Festiwal Młodzieży w Medjugorje, Film, Medziugorje | Otagowane: , , | 18 Komentarzy »

OHYDA ZIEJĄCA PUSTKĄ Z KSIĘGI DANIELA USTANOWIONA

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

Wypełniają się starotestamentalne przepowiednie o czasach ostatecznych.
Księga Daniela 12: 8-12: „8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» 9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. [Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]

Znaki na niebie i ziemi wskazują, że powtórne przyjście Chrystusa jest rzeczywiście blisko. W tych ostatnich dniach przed Oczyszczeniem ziemi opisanym w Apokalipsie św. Jana, Duch Święty pokazuje nam jak wypełniają się proroctwa Starego i Nowego Testamentu. Poniższa interpretacja cytowanego fragmentu proroctwa z Księgi Daniela przekazana była (wierzę że przez Ducha Świętego) chrześcijanom z USA. Konsekwencje tego proroctwa są bardzo poważne więc warto się z tą teorią zapoznać. Poglądów nie narzucam- osąd pozostawiam każdemu odbiorcy z osobna. Autor artykułu jest świadomy że przedstawiona teoria jest skrajnie odmienna od dotychczasowych teorii zgodnych z tradycyjną doktryną chrześcijańską.  Nie mniej jednak jeśli „ słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu” to znaczy, że w tych ostatnich dniach powinniśmy poznać ich prawdziwe znaczenie. Odkryciem tym dzielę się z innymi wychodząc z założenia, że będzie ono dla wielu potwierdzeniem obserwowanych znaków czasu i skłoni do jeszcze lepszego przygotowania się na nadchodzące wydarzenia. W artykule używam skrótów myślowych i nie wyjaśniam wielu przyjętych założeń wierząc, że dla pewnej grupy ludzi będą one jasne i przejrzyste a innej grupy nawet najcięższe argumenty nie przekonają.

Duża część przepowiedni dotycząca czasów ostatecznych mówi o Babilonie naszych czasów więc przynajmniej po części odnosi się do Stanów Zjednoczonych. Należy zauważyć, że USA był długo narodem któremu Bóg błogosławił stąd można się odnieść do Stanów Zjednoczonych również jako „narodu wybranego” naszych czasów. Starotestamentalny Izrael w pewnym momencie odwraca się od Boga i powraca do swoich bożków. Bóg w celu przywołania narodu wybranego do porządku  pozwala na ostrzegawczy najazd Babilończyków na tereny Izraela. To upomnienie miało nawrócić Izrael. Niestety, naród wybrany w swojej pysze nie odwrócił się od grzechów a jedynie rzucił Bogu wyzwanie:   „9 «Cegły się rozsypały – odbudujemy z kamienia; sykomory [zostały] wycięte – cedrami je zastąpimy» Księga Izajasza 9:9. [Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Historia starożytnego narodu wybranego zakończyła się jego zagładą. Ten sam motyw powtarza się w przypadku USA. Na miejscu zniszczonych wież World Trade Center powstaje potężna wieża One World Trade Center[1]. Amerykańscy politycy w przemówieniach wielokrotnie używali przytoczonego cytatu z Księgi Izajasza w celu mobilizowania narodu do odbudowy. Nieświadomie wydawali w tym samym momencie wyrok[2] na Stany Zjednoczone, które jeśli się (szybko) nie nawrócą  do Jedynego Boga, to poniosą karę za swój bunt i pychę. Barack Obama 2 sierpnia 2012 podpisał filar pozostały ze starego WTC tymi słowami: „We remember; We rebuild; We come back stronger!”[3](„Pamiętamy; odbudowujemy; powrócimy silniejsi!”). Reprezentant narodu rzuca wyzwanie Bogu, który poprzez upokorzenie Ameryki za pomocą tragedii zamachów na World Trade Center chciał zwrócić uwagę na to, że Amerykanie odchodzą od Prawdy i przywołać ich do Siebie. Podpisana stalowa belka ma być wmurowana na 104[4] piętrze One World Trade Center. Moment podpisania belki to moment w którym  została ustanowiona „ohyda ziejąca pustką”. Jawny bunt narodu wobec Boga jest dla Pana „ohydą” o której mówi prorok Daniel. Ohyda zieje pustką dlatego, że została ustanowiona w miejscu spustoszonym i opustoszałym. „Ohyda ziejąca pustką” to inaczej „ohyda spustoszenia” do której odnosi się Jezus w Ewangelii wg. Św. Mateusza: „15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia„, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte[5] – kto czyta, niech rozumie  (…)” [Mt 24:15 Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003].

Od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Baracka Obamę (20 stycznia 2009) do ustanowienia „ohydy spustoszenia” (2 sierpnia 2012) minęło dokładnie 1290 dni. Szczęśliwy [błogosławiony] ten kto doczeka [poczeka aż do] 1335 dni. Dokładnie 16 września minie 1335 dni. Tego dnia Żydzi obchodzą Święto Trąb[6] które tradycją nawiązuje do oczekiwanego przez wielu Oświecenia Sumień (Ostrzeżenie, Dzień Przebudzenia)[7]. Przepowiednia Daniela nie mówi co się wtedy dokładnie stanie ale osoby zaznajomione z proroctwami współczesnymi, sytuacją polityczną szczególnie na Bliskim Wschodzie a przede wszystkim z Biblią (szczególnie Apokalipsa Św. Jana i Ewangelie), mogą przypuszczać jaki będzie rozwój wydarzeń.

Przed opisem konsekwencji jakie wynikają z potencjalnej prawdziwości tej przepowiedni należy wyjaśnić dlaczego wszystko odniesione jest do momentu mianowania Baracka Obamy prezydentem USA. Czas realizacji proroctwa mierzymy od „zniesienia codziennej ofiary”. Inne tłumaczenie tego fragmentu z oryginału brzmi mniej więcej tak: „zniesiona zostaje dniówka”. Zniesiona czyli zajęta, przejęta przez kogoś zajmującego stanowisko, piastującego urząd. Dniówka oznacza wynagrodzenie za codzienną pracę. Z tekstu oryginalnego wynika, że słowo „ofiara” zostało dopisane przez tłumaczy w celu umożliwienia czytelnikowi lepszego zrozumienia przekazu. Można zatem ten fragment przeczytać w ten sposób: „Od czasu zajęcia urzędu do czasu ustanowienia ohydy ziejącej pustką mija 1290 dni…” Jeśli ta interpretacja jest prawdziwa to urząd (prezydenta USA) zajmuje Obama i proroctwo staje się jasne.

Zatem w jaki sposób mogą kształtować się dalsze wydarzenia i co praktycznego z tej wiedzy wynika? Odpowiedź na pierwszą część pytania daje nam Księga Zachariasza 14: 2-3; 12-13: „2 Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. 3 Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. (…)12 A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. 13 W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego.”[ Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Zauważyć należy, że wers dwunasty jest opisem tego co się dzieje z ciałem poddanym nagłemu działaniu bardzo wysokiej temperatury- na przykład takiej jaka wytwarza się w przypadku użycia broni jądrowej[8]… Pomocne są też wcześniej już cytowane słowa Jezusa [Mt 24: 15-22]: „15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – 16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! 20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.”[Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Jeśli zaprezentowana interpretacja jest rzeczywiście prawdziwa to jesteśmy na skraju wydarzeń, o których mówiło wielu proroków: oczyszczenie, Ostrzeżenie, wielkie prześladowanie chrześcijan, realizacja przepowiedni z Księgi Objawienia, nadejście Antychrysta i Fałszywego Proroka, nakłanianie do przyjęcia znaku bestii[9] i  wielu innych.

Przepowiednia ta niesie ze sobą poważne przesłanie. Jeśli rzeczywiście dostrzegamy znaki czasu i widzimy jak sytuacja na świecie zmierza w kierunku realizacji Apokalipsy św. Jana to trzeba się przygotować na nadchodzące wydarzenia. Podstawą jest zaufanie Bogu, oddanie się Jego Miłosierdziu, poprawa swojego życia na zgodne z wolą bożą, częsta modlitwa i Eucharystia, szukanie Chrystusa ze wszystkich sił i proszenie Boga o wpisanie naszych imion do Księgi Życia[10].

 


[1] One World odnosi się do planowanego przez sektę szatana Nowego Porządku Świata. Sekta szatana do której jest odniesienie w Apokalipsie św. Jana to najprawdopodobniej Illuminaci (Masoneria).

[2] Więcej w książce „The Harbinger” autorstwa rabbiego Jonathana Cahna.

[3]http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/post/obama-at-world-trade-center-site-we-come-back-stronger/2012/06/14/gJQAnm1YdV_blog.html

[4] 104 piętro nie jest wybrane przypadkowo. Jest to liczba świętych ksiąg Islamu.

[5] Miejsce święte dla Boga to w tym przypadku Ground Zero w Nowym Jorku- jest to miejsce w którym stały dwie wieże WTC. Miejsce święte dlatego że tam zaczynała się historia narodu amerykańskiego. Tam Ameryka została poświęcona Bogu przez pierwszego prezydenta USA- Georgea Washingtona.

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Rosh_Hashanah

[7] Nie oznacza to bynajmniej że Ostrzeżenie musi nastąpić w czasie trwania Święta Trąb. Dobrze wjemy, że jego datę zna tylko Pan Bóg i nie objawił jej jeszcze nikomu. Mamy być zawsze gotowi.

[8] Patrząc na napięcia polityczne szczególnie na Bliskim Wschodzie oraz narastający potencjał do konfrontacji wielkich światowych religii (Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam) wydaje się oczywiste, że jesteśmy na progu kolejnej wojny światowej.

[9] Znak bestii to inaczej chip RFID, który będzie wymagany do uczestnictwa w szeroko pojętym obrocie gospodarczym po upadku obecnego systemu finansowego. Zgodnie ze wskazaniami z Apokalipsy przyjęcie go na rękę lub czoło będzie oznaczało podporządkowanie się władzy Antychrysta i jednoczesne odrzucenie zbawienia duszy. [Ap 20:4]

[10] Ap 20:12,15”(…) I inną księgę otwarto, która jest księgą życia.(…) 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia,
został wrzucony do jeziora ognia.”
[Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]

MikeB

Źródła (warto się zapoznać):

http://www.youtube.com/watch?v=_k8HNq93-gU&feature=g-u-u

http://www.youtube.com/watch?v=8VNJpRe7E84&feature=g-u-u

http://www.youtube.com/watch?v=FhKBUMCG9zE&feature=g-vrec

http://www.amazon.com/The-Harbinger-ancient-mystery-Americas/dp/161638610X

P.S. Autor artykułu pozwala na jego przetwarzanie, kopiowanie, przedrukowywanie, przesyłanie oraz zamieszczanie na portalach internetowych i w innych środkach przekazu. Ważne żeby robić to razem z przypisami i nie zmieniając ogólnego przekazu artykułu.

 

Posted in Ciekawe, Orędzia Ostrzeżenie, Proroctwa, Warto wiedzieć | Otagowane: , , | 165 Komentarzy »

Świadectwo Jana

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

Komentarz jest w sumie odpowiedzią dla Adama na temat tego że coś go dręczy i nie może sobie poradzić. jest jednak również pięknym świadectwem o dniu śmierci Jana Pawła II. Myślę że dla każdego dzień ten był bardzo ważnym w życiu osobistym.  Były niespotykane przeżycia, ale u Jana zaowocowało to pięknym nawróceniem. Z tego powodu publikuję to świadectwo.

Drogi Adamie wiec, że nie jesteś sam w tej walce z siłami złego. Doświadczam codziennie podobnych zdarzeń i być może jest spowodowane to tym, że przez większość mojego życia żyłem w grzechu ciężkim. Wszystko zmieniło się w dniu, kiedy odszedł od nas nasz ukochany ojciec Jan Paweł II. Wcześniej byłem katolikiem ale tylko z ” nazwy” i grzeszyłem na prawo i lewo, chodząc dwa razy w roku do spowiedzi dla spokoju sumienia. Modliłem się zaledwie kila razy w roku i trwało to mniej niż minutę. Siedząc jak zwykle w knajpie z kolegami usłyszałem wiadomość o śmierci naszego Ojca Świętego. Ku zdziwieniu, wiadomość ta nie wywołała żadnego poruszenia wśród gości i jak trwało biesiadowanie z głośną muzyką i obżarstwem tak trwało nadal, mimo tego, że już wszyscy o śmierci Ojca Świętego wiedzieli. Dziękuję Bogu za to, że kazał mi wyjść natychmiast z tego miejsca i czym prędzej udałem się do najbliższego kościoła. Siedziałem w kościele kilka godzin i płakałem jak bóbr z powodu śmierci naszego ukochanego Papieża jak i dotychczasowego przebiegu mojego życia a przede wszystkim tragicznego stanu mojej duszy. OD tego wieczoru, moje życie zaczęło zwracać się ku Bogu. Modlitwa codzienna, rano i wieczorem stała się czymś naturalnym jak pokarm. Zmieniłem towarzystwo rozrywkowe, na kilku oddanych przyjaciół. Odszedłem od grzechu nieczystości i pornografii, która zatruwała moje życie pchając do co raz to większej perwersji i zniewolenia. Kosztowało mnie to mnóstwo sił i walki wewnętrznej z siłami zła. Budziłem się spocony, regularnie o 3 ej nad ranem i działy się różne dziwne rzeczy, o których wolę nie mówić. Trwanie w modlitwie a przede wszystkim w różańcu i koronce do miłosierdzia Bożego daje mi siłę do trwania w nowym życiu. Jednak stale szatan nie daje za wygraną i podsuwa co raz to nowe pokusy i okazje do grzechu. Co do bluźnierczych myśli, zawsze gdy występowały i występują, powtarzałem sobie ” Jezu ja do Ciebie należę i nie są to moje myśli a TY jesteś moim pasterzem, a ten z dołu może sobie tylko pogadać” i zwiększałem ilość modlitw ku chwale Pana Jezusa. Największy spokój panuje w mym sercu, gdy odmówię cały różaniec, ale powtarzam tylko cały i wtedy śpię jak dziecko. Myślę, że jeżeli jest to jakaś wskazówka dla Ciebie, to spróbuj się jej trzymać. Druga sprawa to wydaje mi się, że szatan nie ma do Ciebie dostępu w sensie opętania, a jedynie chce Cię nastraszyć i jest cholernie wściekły, że coś idzie nie po jego myśli. Pamiętaj, że wszystkie siły szatańskie razem wzięte rozbijają się o podnóżek Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tylko z Bogiem można zwyciężyć zło, bo któż jak nie Bóg, który nas tak umiłował i tylko tego od nas oczekuje, byśmy się wzajemnie miłowali. Być może twoje życie, także uległo poprawie a takie jest jego działanie, gdy dusza wyrywa się z jego brudnych łap. W konfesjonale ksiądz podpowiedział mi, że gdzie jest dobro jest i działanie złego a im więcej dobra, tym więcej sił zła przeciwstawia się temu. Podsumowując moją krótką wypowiedź ” Chwała Panu za to, że dał nam Ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II który odmienił moje życie” i mam nadzieję, że i Tobie nasz ukochany rodak już z niebios pomoże, tylko zwróć się z prośbą i modlitwą.

Posted in Świadectwa | Otagowane: , , | 1 Comment »

Przekładajcie potrzeby innych nad swoje własne

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 sierpnia 2012

orędzie z Ontario 17 sierpnia

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem Alfa  Omega. Radujcie się. Pragnę  w was trwać. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się z miłością. Zezwólcie abym przemieniał was dla Mojej Chwały. Moje maleństwa zapraszam was do życia  pełnego poświęceń, wyrzeczeń i miłości. Proszę bądźcie posłuszne. Musicie przekładać potrzeby innych nad swoje własne. Módlcie się. Módlcie się bez ustanku. Módlcie się za Mój Święty Kościół. Módlcie się za młodzież i o rozkwit powołań. Moje dzieci, przyjdźcie do Mnie w adoracji.  Będę mówił do waszych serc. Będę szeptał do waszych uszu i przyciągnę was blisko [Mnie]. Spędzajcie tak dużo czasu na modlitwie jak to tylko możliwe. Wydarzenia się teraz nasilają i wiele dusz ginie każdego dnia. Szatan planuje ograbić Mnie z milionów dusz. Nie pozwólcie aby to się stało. Pragnę, aby wszystkie Moje dzieci były ze Mną w Raju.  Trudno jest Mi zaakceptować stratę chociaż jednej duszy. Za każdym razem, gdy tracę jedną duszę cierpię niewypowiedziane męki. Dzieci, stworzyłem was dla Mojej Chwały. Dlaczego nie chcecie uczynić Mnie szczęśliwym? Dlaczego nie chcecie Mnie kochać? Dałem wam wszystko, wszystkie zwierzęta. Moje całe stworzenie jest do waszej dyspozycji a wy wciąż Mnie odrzucacie. Pragnę waszej obecności. Tak długo już na was czekałem. Proszę odpowiedźcie na Moje wezwanie do świętości. Kochajcie Mnie jak Ja was kocham. Zostałyście po to stworzone. Dzieci, pokładam w was nadzieję. Zawsze oczekuję od was wspaniałych rzeczy. Nie zawiedźcie Mnie już więcej. Wzywam was do życia pełnego służby, jedności. Podążajcie ze Mną. Obiecuję wam błogosławić jak tylko staniecie się posłuszni. Przestrzegajcie Mojego Przykazania Miłości. Utrzymujcie wasze dusze bez skazy. Szukajcie Moich konsekrowanych synów i żyjcie ze Mną w zgodzie. Żyjcie każdego dnia jakby był waszym ostatnim. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną. Wasz czas na ziemi nie może się równać z wieczną błogością, którą zaplanowałem. Zapamiętajcie to sobie. Wasza Śmierć jest bramą do obiecanego życia przy Moim boku. To powinien być wasz cel: przebywanie ze Mną, z waszym Ojcem [Abba] w Niebie, na całą wieczność.

 

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 102 Komentarze »