Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Wierzcie we Mnie! Wzrastajcie w wierze

Posted by Dzieckonmp w dniu 30 października 2012


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

orędzie z Ontario 28 października

Dzieci Mojego Boskiego Serca, szukam was. Ja Jestem Alfa i Omega, Wielki, Ja Jestem. Ja Jestem. Wasz Ojciec na Niebiosach pragnie wasz dziś pouczać. Otwórzcie wasze serca w pełnym posłuszeństwie. Poddajcie się. Poddajcie się z miłością. Zezwólcie abym przemienił was w naczynia miłosierdzia i łaski. Potrzebuję wojowników modlitwy, którzy będą wykonywać Moje polecenia, wzywać Mojego błogosławieństwa, i prosić o nawrócenie grzeszników. Kochani, gdybyście tylko mogli ujrzeć stan dusz, to natychmiast zrozumielibyście pilność Mojej prośby. Wtedy zrozumielibyście ogrom spustoszenia jakie szatan poczynił w Moim Królestwie Miłości. Zobaczylibyście jak niewiele dusz prawdziwe Mnie adoruje i uwielbia. Miliony przechodzą przez swoje życie nawet o Mnie o myśląc. Miliony codziennie Mnie odrzucają, kpią z Moich Przykazań, i bezczeszczą Moje Ciało. Ci, którzy naprawdę wierzą w cud  przeistoczenia są w mniejszości.  Zostali oni uznani za głupców a nie za świętych. Nawet Moi konsekrowani synowie kwestionują Moją prawdziwą obecność na ołtarzach całego świata. Dzieci, wierzcie we Mnie! Wzrastajcie w miłości a będziecie świadkami Mojego chwalebnego objawienia na ziemi!. Wierzcie we Mnie i nie trwóżcie się więcej. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Komentarzy 41 do “Wierzcie we Mnie! Wzrastajcie w wierze”

 1. Przemysław said

  Środowa Audiencja Generalna
  24 października 2012

  Drodzy bracia i siostry,

  Chciałbym zatrzymać się dzisiaj nad sensem chrześcijańskiej wiary w naszych czasach, wychodząc od pewnych pytań: czym jest wiara? Czy wiara jeszcze ma sens, w świecie, w którym nauka i technika otwarły horyzonty, które do niedawna były jeszcze nie do pomyślenia? Co dzisiaj znaczy wierzyć? Rzeczywiście, nasze czasy potrzebują odnowionego wychowania do wiary, które obejmowałoby znajomość jej prawd i zbawczych wydarzeń, ale która przede wszystkim zrodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z ukochania Go, z zawierzenia mu, w ten sposób, iż wiara obejmowałaby wszystkie wymiary życia. Dzisiaj, wraz z wieloma znakami dobra, wzrasta wokół nas swoista duchowa pustynia.

  Niejednokrotnie, z pewnych wydarzeń, jakie każdego dnia obserwujemy, można odnieść wrażenie, iż świat nie podąża ku zbudowaniu bardziej braterskiej i pokojowej wspólnoty; same idee postępu, dobrobytu, ukazują również swoje ciemne strony. Pomimo wielkości odkryć nauki i pomimo sukcesów techniki, nie wydaje się, iż człowiek dzisiaj byłby naprawdę bardziej wolny, bardziej ludzki; trwają nadal rozliczne formy wykorzystywania, manipulacji, przemocy, wykorzystywania, niesprawiedliwości… Ponadto, pewien typ kultury wychowuje do poruszania się jedynie w wymiarze rzeczy materialnych, tego co jest możliwe do wykonania, do wierzenia jedynie w to, co można dostrzec i dotknąć własnymi rękoma, z drugiej zaś strony rośnie liczba tych, którzy czują się zdezorientowani i – starając się przekroczyć jedynie horyzontalną wizję rzeczywistości – gotowi są uwierzyć we wszystko jak i wszystko zanegować. W tym kontekście pojawia się kilka podstawowych pytań, które są bardziej konkretne niż wydają się na pierwszy rzut oka: jaki sens ma życie? Czy jest przyszłość przed człowiekiem, przed nami i przed przyszłymi pokoleniami? W którym kierunku kierować wybory wypływające z naszej wolności, aby przyniosły one dla życia dobre i szczęśliwe owoce? Co czeka nas za progiem śmierci? Z tych nieuniknionych pytań wynika jak dalece świat planowania, ścisłych obliczeń i doświadczeń, jednym słowem świat wiedzy i nauki, chociaż ważny dla ludzkiego życia, sam nie wystarcza. Potrzebujemy nie tylko chleba materialnego, ale potrzebujemy również miłości, sensu, nadziei, pewnego fundamentu, stabilnego gruntu, który pomógłby nadać sens naszemu życiu, również w czasach kryzysu, w ciemnościach, w trudach codziennego życia. Wiara daje nam właśnie to: jest ufnym oddaniem się w ręce “Ty”, którym jest Bóg, który daje mi pewność inną, ale nie mniej stabilną od tej, która wypływa z dokładności obliczeń lub z wiedzy. Wiara nie jest prostym brakiem, wycofaniem się intelektualnym człowieka i szczegółowych prawd z mówienia o Bogu; jest aktem, w którym w wolny sposób zawierzam się Bogu, który jest Ojcem i kocha mnie; jest przylgnięciem do „Ty”, które daje mi nadzieję i ufność. Oczywiście, że to przylgnięcie do Boga nie jest pozbawione treści: dzięki niemu jesteśmy świadomi, że sam Bóg objawił się nam w Chrystusie, objawił swoje oblicze, uczynił się rzeczywiście bliskim wobec każdego z nas. Co więcej, Bóg objawił, iż jego miłość do człowieka, do każdego z nas, jest nieskończona: na Krzyżu Jezus z Nazaretu, Syn Boga, który stał się człowiekiem, ukazuje nam w najjaśniejszy sposób, jak daleko dociera ta miłość, aż do daru z siebie samego, aż do całkowitej ofiary. W tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, Bóg zstępuje do głębin naszego człowieczeństwa, aby przywrócić je Mu, aby wywyższyć je do swojej godności. Wiara jest zaufaniem tej Bożej miłości, która nie umniejsza się wobec złości człowieka, wobec zła i śmierci, ale która jest w stanie przemienić każdą formę niewolnictwa, dając możliwość zbawienia. Mieć wiarę, to znaczy więc spotkać to Boże Ty, które mnie wspiera i daje mi obietnicę niezniszczalnej miłości, która nie tylko zmierza do wieczności, ale ją daje; oznacza powierzenie się Bogu w postawie dziecka, które wie dobrze, że wszystkie jego trudności, wszystkie jego problemy są bezpieczne w “Ty” matki. I ta możliwość zbawienia przez wiarę jest darem, który Bóg daje wszystkim ludziom. Myślę, że powinniśmy częściej medytować w naszym codziennym życiu, naznaczonym czasami problemami i sytuacjami traumatycznymi – o tym, że wierzyć po chrześcijańsku oznacza powierzyć się w zaufaniu głębokiemu sensowi, który podtrzymuje mnie i świat, temu sensowi, którego sami nie jesteśmy w stanie sobie dać, ale możemy go tylko otrzymać w darze i który jest fundamentem umożliwiającym nam życie bez lęku. I tę wyzwalającą i dającą pewność wiarę musimy być zdolni głosić słowem i ukazywać naszym życiem jako chrześcijanie. Wokół nas widzimy jednak, że codziennie wielu jest obojętnych lub odmawia przyjęcia tego orędzia. Na końcu Ewangelii Marka Jezus mówi: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). Zapraszam was do refleksji nad tym. Zaufanie w działanie Ducha Świętego powinno nas zawsze inspirować, aby iść i głosić Ewangelię, do odważnego świadectwa wiary. Poza możliwością pozytywnej odpowiedzi na dar wiary, jest też ryzyko odrzucenia Ewangelii, nieprzyjęcia życiodajnego spotkania z Chrystusem. Św. Augustyn poruszył ten problem w swoim komentarzu do przypowieści o siewcy. „My mówimy-powiedział-rzucamy nasiona i rozrzucamy je. Są tacy, którzy wzgardzą nimi, którzy krytykują, tacy, którzy szydzą. Jeśli się ich boimy, nie mamy nic więcej do zasiania i w dniu żniwa pozostaniemy bez plonu. Jednak ziarno wzejdzie w dobrej glebie (Mowy o chrześcijańskiej dyscyplinie, 13,14: PL 40,677 do 678). Odrzucenie, nie może nas zatem zniechęcać. Jako chrześcijanie jesteśmy świadkami tej żyznej gleby, nasza wiara, mimo naszych ograniczeń, pokazuje, że istnieje dobra gleba, gdzie ziarno Słowa Bożego daje obfite owoce sprawiedliwości, pokoju i miłości, nowego człowieczeństwa, zbawienia. Ale zapytajmy: skąd człowiek czerpie tę otwartość serca i umysłu, aby uwierzyć w Boga, który stał się widzialny w Jezusie Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym, aby przyjąć Jego zbawienie, tak aby On i jego Ewangelia byli przewodnikiem i światłem życia? Możemy wierzyć w Boga, ponieważ to On zbliża się do nas i nas dotyka , ponieważ Duch Święty, dar Zmartwychwstałego, czyni nas zdolnymi do przyjęcia Boga żywego. Wiara jest więc przede wszystkim darem nadprzyrodzonym, darem Boga. Sobór Watykański II stwierdza: „By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał “wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie”. (Konstytucja dogmatyczna. Dei Verbum, 5). U podstaw naszej drogi wiary jest chrzest, sakrament, który ofiarowuje nam Ducha Świętego czyniąc nas dziećmi Bożymi w Chrystusie, i jest znakiem wejścia do wspólnoty wiary, do Kościoła. Nie wierzy się samemu, bez łaski Ducha i nie wierzy się samotnie, ale z braćmi. Od chrztu każdy wierzący jest powołany, aby ponownie przeżywać i czynić własnym to wyznanie wiary wraz z braćmi. Wiara jest darem Boga, ale jest również aktem głęboko wolnym i ludzkim. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o tym jasno: „Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu”. (nr 154). Co więcej zakłada je i wywyższa w życiu które jest wyjściem z naszej wolności: wyjściem z siebie, ze swoich zabezpieczeń, z własnych schematów intelektualnych, aby powierzyć się działaniu Boga, który wskazuje nam swoją drogę, aby osiągnąć prawdziwą wolność, naszą ludzką tożsamość, prawdziwą radość serca, pokój ze wszystkimi. Wierzyć to zaufać w całkowitej wolności i radości opatrznościowemu planowi Boga w historii, tak jak to uczynił patriarcha Abraham, tak jak Maryja z Nazaretu. Wiara jest więc zgodą z jaką nasz umysł i nasze serca mówią tak Bogu, wyznając, że Jezus jest Panem. I to “tak” przekształca nasze życie, otwiera drogę w kierunku nadania mu znaczenia, czyni go jakby nowym, bogatym radości i nadziei niezawodną. i pełną.

  Drodzy przyjaciele, nasz czas wymaga chrześcijan którzy zostali pochwyceni przez Chrystusa, których zachwycił Chrystus. Chrzescijan którzy wzrastaja w wierze dzięki rodzinnej i codziennej zażyłości z Pismem Świętym i sakramentami. Ludzi którzy są jakby otwartą księgą, która opisuje i opowiada doświadczenia nowego życia w Duchu, obecność Boga, który się nam objawia i wskazuje nam drogę do życia, które nigdy się nie kończy.

  Ojciec Świety Benedykt XVI

 2. Dawid said

  Armagedon nadchodzi? Potwierdzenie znajduje się w Biblii!

  Jak wiadomo, Święta Księga chrześcijan nie podaje dokładnej daty końca świata, ani czasu, w jakim dokonają się rzeczy opisane w Objawieniu św. Jana. Znajdują się w niej jednak wskazówki, z których można wnioskować, że „ten czas” się zbliża. Jeśli wierzyć interpretatorom Pisma Świętego, właśnie z takim momentem mamy obecnie do czynienia.

  Zgodnie z zapisem znajdującym w 1. Liście do Tesaloniczan, przełomowa chwila nadejdzie w momencie, gdy zewsząd zaczną napływać sygnały sugerujące, że tak naprawdę nie ma się czego obawiać. W ten sposób uśpiona zostanie czujność ludzi.

  „Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: ‚Pokój i bezpieczeństwo’ – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani. My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie” – można przeczytać w Piśmie Świętym (cytat z Biblii Tysiąclecia wydawnictwa Pallotinum w Poznaniu).

  Jeśli przyjrzeć się nagłówkom oraz artykułom, które w ostatnim czasie pojawiły się w prasie na całym świecie, to właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. Odczytując literalnie zapis zawarty w 1. Liście do Tesaloniczan, właśnie teraz nadszedł czas, w którym nieustannie zapewniani jesteśmy o panującym na świecie spokoju. Nastroje łagodzą media oraz politycy, bardzo często używając terminu „Pokój i bezpieczeństwo”.

  O „pokoju i bezpieczeństwie” informują dziennikarze, gdy mowa jest o konflikcie w Afganistanie, o światowych finansach czy o stosunkach międzynarodowych. Sformułowania tego chętnie używa także prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama – przypomniał serwis unexplainable.net.

  Pojęcie to popularne jest również w polskiej sieci. Dokładnie taki termin pojawia się na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odniesieniu do ONZ.

  Oczywiście ten „pokój i bezpieczeństwo” to tylko pozory. Najczęściej sygnalizowany jest bowiem w kontekście informacji bulwersujących, charakterystyki zjawisk, na które trudno się godzić i paradoksalnie wywołujących niepokój.

  Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, a może obawy interpretatorów Biblii są przesadzone, a ich analizy stanowią nazbyt dosłowny komentarz do słów zawartych w Piśmie Świętym?

  • Czytelnik said

   Tak a ja jestem królewna śnieżka żenada jak można dalej zamieszczać takie bzdury z tej strony przecież już dawno się MK skompromitowała.

   • Przemysław said

    Uznaj Chrysusa Królem tak, iż wiara Twa obejmie wszystkie wymiary życia.

    „Rzeczywiście, nasze czasy potrzebują odnowionego wychowania do wiary, które obejmowałoby znajomość jej prawd i zbawczych wydarzeń, ale która przede wszystkim zrodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie, z ukochania Go, z zawierzenia mu, w ten sposób, iż wiara obejmowałaby wszystkie wymiary życia. Dzisiaj, wraz z wieloma znakami dobra, wzrasta wokół nas swoista duchowa pustynia.”

    Ojciec Święty Benedykt XVI

 3. Przemysław said

  ORĘDZIE JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA DLA POLSKI NA 2012 rok.

  DZIECI MOJE – OTO PRZYCHODZĘ KOLEJNY RAZ DO SWOICH I KOLEJNY RAZ MOI MNIE NIE PRZYJĘLI.

  80 % ludności Ziemi ogólnie Mnie zna.
  20 % ludności Ziemi powinna Mnie poznać, aby wypełniło się SŁOWO BOŻE.
  Jedni proszą całe NIEBO abym już zszedł z NIEBA z rózgą żelazną, bo razem ze Mną cierpią Moje poniżanie, obrażanie i ohydę jaka Mnie spotyka od stworzenia.
  JESTEM ZDRUZGOTANY- jak to wyrażacie się, WIDOKAMI NA ZIEMI A PRZEDE WSZYSTKIM, GDY GRZECH JUŻ PRZELEWA SIĘ Z NACZYNIA GORYCZY.
  INNI WPROST BŁAGAJĄ O DAROWNIE WIN, PRZEPRASZAJĄ ZA SWOJE GRZECHY I BLIŹNIEGO SWEGO I PROSZĄ O ODŁOŻENIE KAR.
  Z tych 80 % – tylko 10 % jest kochających Mnie na całej kuli ziemskiej. W tej liczbie są tysiące Moich umiłowanych kapłanów, zakonników i zakonnic i dla tych Moja Matka zatrzymuje Moją karzącą dłoń Sędziego Sprawiedliwego.
  Do 20 % zaliczam „LETNICH”, którzy są zdolni stać się „zimnymi” poprzez obiecanki i zastraszanie ale i „gorącymi”, gdy usłyszą Mój głos MIŁOŚCI a jednocześnie głos rozpaczy. W tej grupie jest też najwięcej kapłanów kościoła katolickiego.
  Resztę mieszkańców ziemi stanowią „ZIMNI”- czyli ci, którzy Mnie nie lubią, nienawidzą i nie chcą Mnie znać. I w tej grupie też są kapłani kościoła katolickiego.
  PRZYSZŁOŚĆ WASZEJ PLANETY ZIEMI ZALEŻY TYLKO OD WAS.
  Wasz Episkopat określił Mnie swoim sługą.
  Bóg Ojciec nadał Mi rangę WSPÓŁ – STWORZYCIELA ŚWIATA A PRZEZ ZMARTWYCHWSTANIE – POZYCJĘ KRÓLA POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW I WSZECHŚWIATA ORAZ PRZEKAZAŁ WŁADZĘ SĘDZIEGO – ROZLICZANIA WAS W MOMENCIE ROZSTANIA SIĘ DUSZY Z CIAŁEM A SŁUGA NIGDY TAKIEJ WŁADZY NIE MA.
  WASZ EPISKOPAT USTANOWIŁ SIĘ WASZYM SĘDZIĄ.
  Dla was już w tym momencie ogłoszenia Mnie sługą w tej chwili na ziemi, to jest walka o władzę, ale nie Moja walka, bo Ja jestem już KRÓLEM od wieków. Obecnie jest walka mieszkańców ziemi o panowanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w sercach, co jest najważniejsze, bo gdy serce czyste i w sercu panuje miłość i pokój, to człowiek z miłości wywyższy Stwórcę i poprosi Go o królowanie oficjalne z widocznymi insygniami władzy królewskiej. Taki czyn najchwalebniejszy może uczynić człowiek w dowód miłości drugiej osobie. To, że słowo MIŁOŚĆ jest najważniejsze, to każdy wie i nawet wasi wrogowie, bo zasłaniając swoje haniebne uczynki nakazują wam kochać się nawzajem, czyli człowiek – człowieka, pomijając w tej miłości Boga – jako OSOBĘ, jako STWÓRCĘ i jako SŁOWO.

  JAKIE ORĘDZIE NA 2012 ROK?

  Już tak dużo ORĘDZI otrzymaliście. Już tak dużo razy Ja i Moja Matka przychodzimy do was płacząc krwawymi łzami a wasze serca są zimne jak lód. My z Nieba zawsze dajemy wam NADZIEJĘ.
  PRZYCHODZIMY ZE SŁOWEM BOŻYM I NAWET MÓWIMY WPROST, CO MACIE ROBIĆ, A WY LUDZIE O LODOWATYCH SERCACH W DALSZYM CIĄGU ROBICIE CO CHCECIE A PRZEWAŻNIE SĄ ZŁE WASZE DECYZJE I UCZYNKI, KTÓRE SZKODZĄ CZŁOWIEKOWI – WASZEMU BLIŻNIEMU.
  Nasi wrogowie o zimnych i zlodowaciałych sercach zastraszają wszystkich ludzi, chcą siać śmierć i zniszczenie na całej kuli ziemskiej, chcą odebrać wolność całemu stworzeniu poprzez śmiercionośne produkowanie broni palnej i żywności, poprzez zatruwanie powietrza – tylko sobie znanymi sposobami. Będziecie zbierać to, co zasiejecie.
  MÓGŁBYM STRĄCIĆ WAS DO PIEKŁA JEDNYM MRUGNIĘCIA OKA, JAK OJCIEC STRĄCIŁ LUCYFERA, ALE POPRZEZ POWOLNE UMIERANIE LUDZKOŚCI – DUŻO DUSZ ODZYSKAM, BO LUDZIE CHORUJĄC MAJĄ CZAS NA PRZEMYŚLENIA I ŻAŁOWANIE ZA GRZECHY.
  Prawie z każdego „zła” wynika wiele „dobra”.
  NAJGORSZYM GRZECHEM , KTÓRY POPEŁNIACIE, TO JEST ZMYSŁOWE ŁĄCZENIE SIĘ CIAŁ LUDZKICH POŻĄDLIWOŚCIĄ SEKSUALNĄ – jak to wy nazywacie, BO Z TEGO GRZECHU POWSTAJĄ WSZYSTKIE INNE NA CZELE Z ZABIJANIEM NIEWINIĄTEK, CZY TO POPRZEZ ŚRODKI MEDYCZNE ZABÓJCZE – ŚMIERCIONOŚNE, CZY TO UCZYNIONE FIZYCZNIE RĘKĄ CZŁOWIEKA.
  MNÓSTWO INNYCH GRZECHÓW POPEŁNIACIE MYŚLĄ, MOWĄ I UCZYNKIEM.

  TE GRZECHY POPEŁNIANE SĄ PRZEZ LUDZI ZAMIESZKUJĄCYCH CAŁY ŚWIAT OD DZIECI PO STARCÓW – DLATEGO JEST NAJOHYDNIEJSZY.
  NASTĘPNYM GRZECHEM JEST HAŃBIENIE MEGO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I NISZCZENIE MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI W OBRZĘDACH RELIGIJNYCH PODCZAS NABOŻEŃSTW W MOIM KOŚCIELE KATOLICKIM POCZĄWSZY OD WATYKANU.
  NAJBARDZIEJ MNIE BOLI TO, ŻE KAPŁANI POWINNI BRONIĆ MNIE NA OŁTARZU ŚWIĘTYM A ONI USUWAJĄ MNIE Z KRZYŻA, Z OŁTARZA, ZE ŚCIAN I Z SERC.
  Gdyby wszyscy kapłani chcieli słuchać słów Bożych podczas OBJAWIEŃ; gdyby chcieli czytać książki zawierające słowa do nich skierowane i stosować je w życiu Moich wiernych; gdyby chcieli bronić Mnie chociaż w świątyniach należących do Mnie, to nie byłoby grzechu na świecie i zwyciężałby BÓG – MIŁOŚĆ – DOBRO – POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
  GDY NIE MIESZKA BÓG W SERCACH LUDZKICH, TO NIE MIESZKA ANI W ICH DOMACH, ANI W ŚWIĄTYNIACH I WTEDY GRZESZNIK NIE CHCE KRÓLA – BOGA, BO WYBIERA GRZECH.
  JEŻELI CZŁOWIEK NIE POTRAFI SAM ZAPROSIĆ BOGA DO SWEGO SERCA, TO DAŁEM 80 LAT TEMU INNĄ PROPOZYCJĘ – ABY TEN CZŁOWIEK UCZYNIŁ MNIE OFICJALNIE KRÓLEM, TO WTEDY JA JAKO KRÓL PRZEMIENIĘ SERCE CZŁOWIEKA, BO JAKO KRÓL MOGĘ WSZYSTKO ZMIENIAĆ.
  W 2011 roku BOŻY CZŁOWIEK USŁYSZAŁ MOJE WOŁANIE I PRAGNĄŁ UCZYNIĆ SWEGO STWÓRCĘ – KRÓLEM, GDYŻ PRZEJĄŁ SIĘ MOIM ORĘDZIEM NA 2011 ROK. W TYM CELU BOŻY LUDZIE UDALI SIĘ DO GRODU KRÓLEWSKIEGO MOJEJ MATKI Z PIĘKNYM WIZERUNKIEM CHRYSTUSA KRÓLA, NAMALOWANYM POD MOJE DYKTANDO PRZYGOTOWALI KORONĘ KRÓLEWSKĄ I BERŁO – INSYGNIA WŁADZY KRÓLEWSKIEJ.
  A EPISKOPAT POLSKI – SKORUMPOWANY, BEZCZELNY, ZATRACONY, ZAGUBIONY, ZAPRZEDANY MOJEMU WROGOWI UCZYNIŁ NAJGORSZY GRZECH W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI PASTERSKIEJ – NIE PRZYBYŁ NA MOJE ZAPROSZENIE, ABY MNIE WYWYŻSZYĆ, TYLKO PRZYBYŁ INNEGO DNIA DO GRODU MOJEJ MATKI, KRÓLOWEJ TEJ ZIEMI I WYKONAŁ KRECIĄ ROBOTĘ HANIEBNĄ, BO ZAKAZAŁ W WYDANYM OBRZYDLIWYM ZARZĄDZENIU MÓWIĆ O MNIE – JAKO KRÓLU POLSKI.
  TYM SPOSOBEM I HANIEBNYMI SWOIMI CZYNAMI POZWALA SZYKANOWAĆ I WYŚMIEWAĆ SIĘ Z MOICH RYCERZY A TYM SAMYM NISZCZY URĄGAJĄCYMI SPOSOBAMI MOICH OBROŃCÓW CHRYSTUSA KRÓLA W MOICH ŚWIĄTYNIACH, JESZCZE MOICH.
  OŚWIADCZAM WSZYSTKIM KAPŁANOM I RZĄDZĄCYM, ŻE MOJA MATKA NIGDY NIE ZGODZI SIĘ NA HAŃBIENIE SWEGO SYNA I STWÓRCY PONIEWAŻ CAŁE NIEBO WIDZI, ŻE NIE POMAGAJĄ JUŻ KRWAWE ŁZY NA OCIEPLENIE RELACJI MIĘDZY ZAPRZEDANYM WROGOWI RZĄDEM, ZAPRZEDANYM MOJEMU WROGOWI EPISKOPATEM – TO JA USUWAM SIĘ I DOPUSZCZAM DZIAŁANIE MOICH I WASZYCH WROGÓW.
  JA – BÓG STWORZYCIEL NIE POZWALAM W NIESKOŃCZONOŚĆ NA ZNIEWAŻANIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ I MATKI MOJEJ, BO TO JEST JEJ OGROMNE CIERPIENIE.
  NIE MA OFICJALNEGO KRÓLOWANIA MOJEGO NA ZIEMI POLSKIEJ, TO NIE MA OFICJALNEGO OCHRANIANIA TEJ ZIEMI PRZED WROGAMI.
  NADAL CZEKAM DO OSTATNIEJ MOŻLIWEJ CHWILI NA OFICJALNY AKT UCZYNIENIA MNIE KRÓLEM PAŃSTWA POLSKIEGO.
  Zawsze informuję o Łaskach spływających podczas Mojego królowania oraz mówię, co uczyni wróg z Polską, gdy zlekceważycie Moje Łaski.
  GDY ZLEKCEWAŻYCIE MOJE ŁASKI , TO PRZEDE WSZYSTKIM ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA NASTĘPSTWA JAKIE WYNIKNĄ ZE ZWYCIĘSTWA PYCHY EPISKOPATU OBCIĄŻĘ CAŁY EPISKOPAT POLSKI, WSZYSTKICH JEGO BISKUPÓW, ARCYBISKUPÓW, KARDYNAŁÓW, PRYMASÓW ORAZ WSZYSTKICH KAPŁANÓW PODĄŻAJĄCYCH ZA ICH ZARZĄDZENIAMI I POWIEM – NIE ZNAM WAS – IDŹCIE DO TEGO, KTÓREMU SŁUŻYLIŚCIE CAŁE ZIEMSKIE ŻYCIE, PONIEWAŻ ŚWIADOMIE WYBRALIŚCIE LUCYFERA ZA BOGA I KRÓLA.

  JEZUS – KRÓL ŚWIATA I WSZECHŚWIATA

  Matka Boża:
  ” Moje drogie Dzieciny – My z Nieba przychodzimy do was każdego dnia w SŁOWIE EWANGELII, w SŁOWIE ZBAWIENIA, w SŁOWIE OBJAWIEŃ i w NATCHNIENIACH i mamy także nadzieję, że będziecie odwzajemniać naszą miłość do was.
  Pamiętajcie: BÓG JEST POCZĄTKIEM I KOŃCEM WSZYSTKIEGO.
  Jeśli jesteście złączeni w tym CENTRUM to po to, abyście mogli być z nami na wieki wieczne. AMEN.
  Tak pobożnie żyjcie na ziemi, aby to AMEN usłyszał każdy po zakończeniu waszej wędrówki ziemskiej.
  Jesteście naszą radością, miłością, wezwaniem i wypełniajcie uczynki Boże na chwałę Trójcy Świętej i ku zbawieniu waszemu. Tak wam dopomóż Bóg.

  WASZA MATKA.

  Pan Jezus:
  ” A WY – MOI PRZYJACIELE NIE BÓJCIE SIĘ – NIE ZOSTAWIĘ WAS I POWIEM:
  – byłem głodny, daliście Mi jeść;
  – byłem spragniony, daliście Mi pić;
  – byłem gotowy na spełnienie waszej prośby abym królował w Polsce, to ponieśliście trud dla Mnie i dla Polski, przyjechaliście do grodu Mojej Matki i z wielką czcią, uniżnością i szacunkiem obchodziliście się ze Mną wysławiając Moje Imię KRÓLA i narażaliście się na poszturchiwanie i poniżanie przez Paulinów w klasztorze na Jasnej Górze. Byliście przez nich przeganiani jak natrętne psy.
  Tak oni was traktowali, bo Ja znam ich serca. WY WSZYSCY, KTÓRZY CHCECIE MNIE WIDZIEĆ JAKO KRÓLA OFICJALNIE PANUJĄCEGO; WY WSZYSCY, KTÓRZY PONIEŚLIŚCIE TRUD I PRZYJECHALIŚCIE NA MOJE ZAPROSZENIE A NIE ZOSTALIŚCIE WPUSZCZENI NA UCZTĘ WESELNĄ; WY WSZYSCY, KTÓRZY ORGANIZUJECIE MARSZE DLA MNIE BĘDZIECIE WYWYŻSZENI PRZEZ CAŁE NIEBO.
  NIE BÓJCIE SIĘ CO MACIE MÓWIĆ W CZASIE PRZEŚLADOWAŃ – DUCH ŚWIĘTY WŁOŻY W WASZE USTA ODPOWIEDNIE SŁOWA – ALE RADUJCIE SIĘ, BO BĘDZIECIE ZE MNĄ WIECZERZAĆ W NIEBIE I TU BĘDZIECIE CHWALIĆ OJCA MEGO PO WIECZNE CZASY.
  ZIEMIA PRZEMINIE, NIEBO PRZEMINIE, ALE MOJE SŁOWA ŚWIĘTE NIE PRZEMINĄ. WYTRWAJCIE PRZY MNIE I BĄDŹCIE WIERNI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI.
  ZAUFAJCIE I CIĄGLE UCZCIE SIĘ POKORY I JEŚLI BÓG W WASZYM ŻYCIU BĘDZIE NA PIERWSZYM MIEJSCU, TO WTEDY WSZYSTKO INNE NIE MA ZNACZENIA.
  WY WSZYSCY MOI WIERNI – ODDAJCIE MI WSZYSTKO A PRZEDE WSZYSTKIM WASZE RODZINY A JA ZADBAM O WASZĄ WIECZNOŚĆ.
  WSZYSTKIM RADZĘ – JAK ZAWSZE:
  KAŻDEGO DNIA BĄDŹCIE PRZYGOTOWANI NA SPOTKANIE ZE MNĄ SĘDZIĄ SPRAWIEDLIWYM. CO „ZAROBICIE” TERAZ, GDY ŻYJECIE – ODDAM WAM PO WASZEJ ŚMIERCI.
  KOCHAJCIE BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO A BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO I JESZCZE BARDZIEJ. AMEN. DO ZOBACZENIA W NIEBIE.
  JEZUS CHRYSTUS – WASZ PAN „.

  Matka Boża:
  „MOJE DROGIE DZIECI, WYPEŁNIAJCIE WOLĘ BOŻĄ I MOGĘ TYLKO PROSIĆ, WSTAWIAĆ SIĘ ZA WAMI I PRZEPRASZAM ZA WAS”.

  Wasza Matka.

  Panie Jezu, Królu nasz – bardzo proszę powiedz jeszcze o ORĘDZIU, ponieważ w ważnych sprawach pytam kilka razy.
  Pan Jezus:
  ” ORĘDZIE wydrukuj, bo przecież Ja nie tylko do ciebie mówię słowa tej samej treści lub podobnej. CZASY SĄ OSTATECZNE o czym mówię od dłuższego czasu.” OBJAWIENIA ” i książki napisane przez inne wybrane osoby też są krytykowane, tak jak ty.

  PRAWDA ZAWSZE BYŁA WYŚMIEWANA I WZGARDZANA

  od samego początku istnienia świata.

  Mnie najbardziej dziwi to, że mówię ludziom jakie ŁASKI będą dla nich, gdy będę KRÓLEM waszym a oni nawet nie chcą słuchać. A gdy realizują się słowa, które wypowiedziałem jakie będą skutki niezrealizowania Mojej prośby, to dopiero wtedy lamentują i użalają się z pytaniem:
  a gdzie był Bóg ?.
  Co to jest za gatunek ludzki pyszny i głuchy? Gdy tylko lepiej się poczują, to zapominają o skarceniu ich i dalej grzeszą zamiast dziękować Mi, że ocaleli i że im się nic nie stało. Ot – faryzejski ludu „.

  Jezus – Król wasz ”
  Źródło: http://www.echochrystusakrola.info

  “Miłość wypełnia się w Sprawiedliwości a Sprawiedliwość jest miarą Miłości”

  Królem jest Bóg (jest to dogmat wiary katolickiej), a nie Jego jeden przymiot, jaki objawił w symbolu Serca. Korzenie Intronizacji Jezusa Króla, o której mówi Rozalia nie pojawiły się wraz z kultem Serca Jezusa, lecz sięgają początków stworzenia i akt ten znajduje uzasadnienie w całym Objawieniu. Etymologicznie słowo „Intronizacja” oznacza ‘wprowadzenie króla na tron’. W odniesieniu do Jezusa, będącego Królem od zawsze i niezależnie od woli człowieka, można tylko wyznać wiarę, że jest Królem, a poprzez Akt Intronizacyjny uznać nad sobą Jego panowanie (władzę) i Jego prawo, o taką właśnie Intronizację głosi Rozalia.

  Więcej na ten temat przeczytasz w książce Służebnica Boża Rozalia Celakówna – życie i misja

  Pobierz ten artykuł w wersji .pdf (do odczytu potrzebny jest program Adobe Reader)

  Źródło: http://www.introniza…id=65&Itemid=80

  Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki

  Wtorek, 23.10.2012, 20.30

  Moja droga, umiłowana córko, chcę wezwać wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę.

  Tak, jak to będzie w innych krajach Chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i uczyniona zostanie każda próba, aby wymazać wszelkie ślady o Mnie, waszym Jezusie.

  Musicie zakładać tak wiele Grup Modlitewnych, jak tylko możecie, tak abyście zjednoczeni poprzez Moje Najświętsze Serce otrzymali łaski dla wytrzymania takiego prześladowania.

  Wiara Chrześcijańska zostanie z czasem zakazana, wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

  Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie modlić się o siłę, ponieważ zmiana demokracji postawi ją na głowie, do góry nogami.

  Jako największemu narodowi na świecie dla głoszenia wolności poprzez demokrację, wkrótce odmówione wam zostanie prawo do bycia Chrześcijanami.

  Prawo to, choć odmawiane wam, postrzegane będzie jako demokratyczny ruch. Te nowe przepisy, które niedługo zostaną wprowadzone w waszym narodzie, postrzegane będą jako obejmujące wszystkich reguły, tak żeby każdy chroniony był pod jedną światową religią.

  Przepisy te bezcześcić będą Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką pomoc, jakiej potrzebujecie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić Mnie.

  Czuwam i chronię was, ponieważ czas obalania Chrześcijańskich Kościołów jest bliski.

  Mogą je zamykać, Moje dzieci; ingerować w Moje Sakramenty, tak że uczynią je bezużytecznymi; zniechęcać Moje wyświęcone sługi i tyranizować was, ale będzie to bezskuteczne. Ich moc nie będzie dorównywać waszej prostocie wiary, pokory duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.

  Wasz ukochany Zbawiciel

  Jezus Chrystus

  Źródło: http://ostrzezenie.wordpress.com/

  • Pokręć said

   Nie powiem, że jestem święty, ale grożenie, że „mógłbym was wszystkich strącić do piekła jak Mój Ojciec Lucyfera” mi się nie podoba. Owszem, Bóg mógłby to zrobić, ale wtedy nie byłby Miłością. Czy to moja wina, że Adam i Ewa popełnili grzech pierworodny i od tej pory wszyscy się z nim chrzanimy? Czy to wina kogokolwiek z nas? Czy to moja wina, że biskupi nie chcą Intronizacji? Oczywiście, jak najbardziej, bo gdybym się modlił więcej, to pewnie by intronizowali.
   OK, w takim razie konkretnie i rzeczowo: ile modlitw, jakich i kiedy mam odmówić, żeby „zrobić swoje” i być wyłączonym spod „zbiorowej odpowiedzialności”?
   Nie podobają mi się orędzia, w których Pan Bóg grozi zbiorową odpowiedzialnością pod adresem „nas wszystkich”.
   Nie wiem nic, ja po prostu żyję swoim życiem i moim celem jest zbawienie najpierw siebie a potem innych wokół mnie. I to wszystko.

   • Czytelnik said

    To nie jest żaden Bóg ale demon jak już w najlepszym przypadku człowiek. Przecież to Mk wszystko sama wymyśla kto wie może z czyjąś pomocą. Czy Bóg chce strachem wymusić na ludziach mu posłuszeństwu? Na pewno nie, jedynie szatan tak robi. Czy tak ciężko to dostrzec? Ps. mam gdzieś wasze minusy bo prawdy nie da się zagłuszyć.

    • bozena2 said

     Nie byłabym tak pewna wniosków do jakich dochodzicie. Stary Testament i działanie Boga Ojca w nim to również sprawiedliwość, nagany , kary , groźby , dla przykładu:
     STARY TESTAMENT
     Księga Izajasza

     KSIĘGA GRÓŹB
     WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
     1 Widzenie1 Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy, w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.

     Niewierność i głupota narodu

     2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu,
     bo Pan przemawia:
     «Wykarmiłem i wychowałem synów,
     lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
     3 Wół rozpoznaje swego pana
     i osioł żłób swego właściciela,
     Izrael na niczym się nie zna,
     lud mój niczego nie rozumie».

     Kara na Judę

     4 Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością,
     plemię zbójeckie, dzieci wyrodne!
     Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela,
     odwrócili się wstecz.
     5 Gdzie was jeszcze uderzyć,
     skoro mnożycie przestępstwa?
     Cała głowa chora, całe serce osłabłe;
     6 od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej:
     rany i sińce i opuchnięte pręgi,
     nie opatrzone ani przewiązane,
     ni złagodzone oliwą2.
     7 Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone,
     cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach:
     spustoszenie jak po zagładzie Sodomy3.
     8 Córa Syjonu ostała się
     jak chatka w winnicy,
     jak szałas w ogrodzie warzywnym,
     jak miasto oblężone.
     9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty4,
     stalibyśmy się jak Sodoma,
     podobni bylibyśmy Gomorze.

     Przeciw religijnej obłudzie5

     10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy,
     daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
     11 6 «Co mi po mnóstwie waszych ofiar? –
     mówi Pan.
     Syt jestem całopalenia kozłów
     i łoju tłustych cielców.
     Krew wołów i baranów,
     i kozłów mi obrzydła.
     12 Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
     kto tego żądał od was,
     żebyście wydeptywali me dziedzińce?
     13 Przestańcie składania czczych ofiar!
     Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
     święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań…
     Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
     14 Nienawidzę całą duszą
     waszych świąt nowiu i obchodów;
     stały Mi się ciężarem;
     sprzykrzyło Mi się je znosić!
     15 Gdy wyciągniecie ręce,
     odwrócę od was me oczy.
     Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
     Ja nie wysłucham.
     Ręce wasze pełne są krwi. ….. http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=473

    • Czytelnik said

     Dla chrześcijan wszystko jest pwoiedzniane w Nowym Testamencie nawet to co się wydarzy w przyszłości. Stary Testament dotyczył tylko ludzi których żyli przed narodzeniem Chrystusa. Chrześciajnie przytaczają Stary Testament bo jest w nim opis stworzenia świata i innych historycznych rzeczy. Co jednak nie jest ich świętą księgą którą jest tylko i wyłącznie Nowy Testament.

    • bozena2 said

     Stary Testament i Nowy Testament to nierozerwalne, logicznie powiązane polówki jednej całości, tak samo ważne i tak samo godne zaufania i szacunku, z tym że ST to poznanie Boga Ojca i Jego planu zbawienia i prowadzenia ludzi w tamtych czasach.
     Studiując Pismo Święte zastanawiam się wciąż nad jednym, czy ważniejszy jest Nowy czy Stary Testament?”
     Robert

     Odpowiada ks. Tomasz Rogoziński:
     Na początku pragnę wyrazić szczerą radość, z tego powodu, że czytasz Pismo Święte. Niestety wielu chrześcijan zapomniało o tym ważnym źródle naszej wiary, z którego powinniśmy czerpać każdego dnia, i uczynili Biblię jedną z książek zdobiących domową biblioteczkę. A obok Bożego Słowa nie można przecież przechodzić obojętnie. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Od słowa wszystko się rozpoczęło: „Na początku było Słowo…” (J1,1). Historia Kościoła rozpoczyna się od głoszenia przez Jezusa słowa. Ono znalazło podatny grunt w sercach uczniów i w ten sposób powstała wspólnota, zgromadzenie skupione wokół Jezusa – ecclesia czyli Kościół. Wracając jednak do pytania od początku zachęcam do spojrzenia na Pismo Święte jako na pewną całość. Zarówno Stary jak i Nowy Testament są ze sobą ściśle powiązane, w tych „dwóch rozdziałach” toczy się historia zbawienia człowieka. Widzimy jak Bóg od początku stworzenia świata objawia się ludziom, „przyzwyczaja” do swojej obecności. Najpierw mówi przez proroków, by następnie objawić się całkowicie w swoim Synu – Jezusie Chrystusie. W Starym Testamencie znajdujemy zapowiedzi wydarzeń nowotestamentalnych. Szczególnie ewangelie są wyrazem wypełniających się proroctw Starego Testamentu. Zatem powinniśmy czytać Stary Testament, by lepiej go zrozumieć, w odniesieniu do Nowego i na odwrót. Te dwie części wzajemnie się uzupełniają dlatego nie można ich od siebie rozdzielać – razem stanowią jedność, w kontekście, której możemy zrozumieć Boże przesłanie. Na wszystkie księgi zawarte w Biblii należy spojrzeć jako na jedną księgę, która jest podstawą życia Bożego Ludu. Tę jedność całego Pisma Świętego wspaniale ukazuje św. Tomasz z Akwinu pisząc: „Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo Święte , to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem…”
     http://www.ministranci.pl/nr/ministrant_pyta/stary_czy_nowy_testament.html

   • Przemysław said

    Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku
    31 października:

    Nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Wszystkich nas oszukuje zewnętrzny cień spraw; stoimy tu na ziemi wobec nieprzeniknionych zagadek, których prawdę zna jedynie sam Stwórca.

    (święta Teresa Benedykta od Krzyża)

    Prawda o człowieku skrywa się w jego sercu. Często błędnie sądzimy, że znamy siebie i innych. By serce mogło być poznane, musi przejść przez tygiel doświadczeń. One umożliwiają zobaczenie skrywanej w nim prawdy. To właśnie miał na myśli biblijny Mędrzec, gdy pisał: ”Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził twój Bóg, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu” (Pwt 8, 2-3). Zastanawiał się nad tym również Psalmista, zadając pytanie: ”Kto jednak dostrzega swoje błędy?”, a przekonując się, że człowiek z trudem widzi siebie w prawdzie, prosi Boga: ”Oczyść mnie z błędów, które są skryte przede mną” (Ps 19, 13). By mogło nastąpić ujawnienie tego, co kryje serce, Duch Święty – Twórca duchowej dojrzałości – dopuszcza lub sam przygotowuje wydarzenia, które wstrząsają życiem, burzą dotychczasowy porządek i pobudzają do czujności, do zadania sobie ważnych pytań i podjęcia decyzji.

    Pokój i Dobro

   • kooool said

    Nikomu się nie podoba być strąconym do piekła. Więc dawajmy siebie drugiemu z Miłością i nie trwóżmy się.

    Jeśli Kocham Jezusa, to tylko Jemu staram się przypodobać, szanując Wolę Ojca Naszego i wolną wolę drugiego człowieka (to ostatnie trzeba na spokojnie przemyslec).

 4. Dzieckonmp said

  zamordowanie 96 osób to niesłychana zbrodnia

  http://wiadomosci.onet.pl/katastrofa-smolenska,5291677,temat.html

 5. Pokręć said

  Tak się zastanawiam, co będzie, jak obudzimy się 1 stycznia 2013 i nadal będziemy PRZED ostrzeżeniem. Kiedy już we wszystkich miejscach na świecie minie 31 grudnia 2012 i nadal będzie tak, jak było. Sam jestem ciekaw, jak kotka się będzie ogonem obracać. Na razie po prostu modlę się i czekam. Ale niech nikt nie liczy na to, że stracę wiarę po 1 sycznia 2013, jeśli zapowiadane wydarzenia nie nadejdą.

  • Zamyślony said

   A niby dlaczego Ostrzeżenie miałoby być koniecznie przed końcem 2012 roku ?

   Ja nigdzie nie spotkałem się z taką informacją określającą jakąś graniczną datę – jak masz takie informacje to daj znać – chętnie poczytam…

   • Pokręć said

    A, parę wpisów wcześniej była zebrana chronologia apokalipsy. O tym, że w grudniu 2012 ma się zacząć apokaliptyczny, 3,5-letni Wielki Ucisk, to nawet kiedyś chyba MBM przekazywała…

    • Zamyślony said

     Wilki ucisk to wielki ucisk – a Ostrzeżenie to Ostrzeżenie

     Insynuujesz kilka wpisów wyżej że gdzieś było napisane że Ostrzeżenie ma być w tym roku – mam nadzieję że to tylko brak rozumienia tego co sam piszesz a nie celowe sianie zamieszania….

    • Pokręć said

     No, ostrzeżenie miało być przed Wielkim Uciskiem, który miał zacząć się w grudniu 2012… Chyba, że coś pokręciłem.
     Nie traktuj tego tak strasznie serio…

  • Jarek said

   A co ma się stać? Będziemy jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, jak gdyby nigdy nic.
   Pogłębienie życia duchowego nikomu nie zaszkodzi. Najwyżej przestaniemy czytać te lub tamte orędzia.

 6. Krzysztof said

  A kto napisal ,ze ma to sie stac do konca roku?

  Potrzeba cierpliwie poczekac do momentu Ostrzezenia, to czas po Ostrzezeniu bedzie istotny , wtedy trzeba
  wykozystac ten czas dla ocalenia ludzi na ziemi. Bo to dopiero od odpowiedz ludzi, bedzie zalezal rozwoj
  dalszych wypadkow

  22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał

  Mozna sie obawiac dopiero z chwila zmiany slow Ustanowienia Sakramentu Eucharystii, ks. Daniela i Drugi List do Tesaloniczan.

  Trzeba postawic pytanie.
  Kto moze tego dokonac ,aby w imie tzw .posluszenstwa musieli przyjac wszyscy kaplani
  i caly Sw.Kosciol Katolicki ?

  Odpowiedz sensowna, moze byc tylko jedna, tylko nastepca i przedstawiciel Jezusa Chrystusa na ziemi, moze tego dokonac. Czyli Papiez , jesli zmieni cokolwiek w tekscie Ustanowienia, bedzie wiadomo ze on jest tym , o ktorym Sw. Pawel pisze….

  4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

  15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie –

  16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! 20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

  1 W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, 2 abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. 3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość

  Fakt ten bedzie mozna porownac ,do faktu smierci na Krzyzu Jezusa Chrystusa.

  Dopiero po uplywie trzech i pol roku , liczac od momentu zmiany slow Ustanowienia Eucharystii ,mozna
  oczekiwac wypelnienia sie slow.

  …..którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.

 7. cichykatolik said

  Chciałbym Was poprosić abyście włączyli sie do rozmowy z obrońcami na ich stronie na temat MBM i Jej Oredzi. Pozdrawiam

  • Dzieckonmp said

   cichykatolik tam nie wpuszczają naszej dyskusji wiec nie da się.

   • Czytelnik said

    Po co się z koniem macie kopać dajcie sobie z nimi spokój. Niech żyją w swoim urojonym obrazie świata.

   • cichykatolik said

    Zostałem właśnie ubiczowany za ten post… Na prawdę chciałem porozmawiać. Nie byłem po niczyjej stronie. No ale trudno. Muszę przyznać że tutaj jest prawdziwie Katolicka atmosfera. Ale nie chcę też lekceważyc wszystkiego co mówią Ci ludzie tylko ze względu na Ich zachowanie, i zastanowię się nad tym co powiedzieli o orędziach. Chyba zaprzestanę modlitw Krucjaty… Już raz miałem wątpliwość co do tych orędzi ale potem wróciłem już nie pamiętam za jaką przyczyną. Trochę mnie przeraziły przypadki opisane na Ich stronie, gdzie ludzie byli zniewoleni przez te orędzia, próbowałem uzyska informację czy te maile były jakoś uwiarygodnione, ale jej nie uzyskałem. Zamierzam spalić pieczęć i wszystkie modlitwy. Na tamtej stronie mówią że nie słuchacie głosu księdza i źle robicie, ale przeciez są też księża którzy uznają te objawienia, o nich byly tutaj artykuły. Dobrze że wiedzialem conieco stąd o tych ludziach bo innaczej zlapałbym pożądnego doła.
    Nie oceniam tych ludzi mimo że Oni mnie ocenili od razu.
    Ale jeden fałsz udało mi się wyłowić w którejs wypowiedzi tam. Że niby orędzia mówią że Jezus przyjdzie powtórnie w ciele co jest nieprawdą. Wręcz było mówione odwrotnie. Pisało że przyszedl w ciele ale powtórnie w ciele juz nie przyjdzie. Zaczęło się od tego, że przytoczyłem cytat z Biblii z listu Jana

    Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. – 1 Jana 4:2

    Chyba z 5 razy była o tym mowa w oredziach. Ale tam dowiedziałem się że się mylę i nie chodziło w Biblii o to. Do tej pory wydawal mi sie to jeden z bajrdziej przejzystych cytatów. Proszę o komentarz w tej sprawie.
    Mam nadzieję że w najbliższym czasie dowiem się co zrobić.
    Proszę o pomoc w tej sprawie każdego rodzaju, szczególnie modlitewną 😉 Pozdrawiam

  • cox said

   Jeśli nawet komuś udałoby się włączyć do dyskusji, to nie doprowadziłoby to do niczego, oprócz steku wyzwisk, a to chyba nie jest nam potrzebne.

 8. Kawon said

  Panie Bronku dzwonilem dzis do Polski i rozmawialem z Krakowem. Ciocia mowi tak samo jak wczoraj mowiliscie na czacie. Ksiadz Lenik uwaza ze III tajemnica nie zostala do konca ujawniona antychryst jest na ziemi i ma okolo 45,55 lat i jeszcze cos ciekawego
  Na tych ich spotkaniach mowia ze intronizacja moze byc inna niz myslimy.
  Blizej pani Mieczyslawy i Dzieciatka Jezus. wszyscy oczekuja intronizacji doroslego Jezusa a tu moze byc inaczej wtedy wszystko pasuje Maryja Krolowa i Syn Krol
  Dzis na czat nie wejde bo mam do pracy dlatego pisze tutaj.
  Polecam was wszystkich modlitwie

  • Dzieckonmp said

   Kawon dziękuję za wiadomości prosto od księdza Lenika. Dodam że ksiądz Lenik należy do kapłańskiego Ruchu Maryjnego

   • bozena2 said

    Kochani w Jarosławiu zmarł świętobliwy zakonnik Ojciec Albin Sroka
    http://www.zyciezakonne.pl/bracia-mniejsi-zmarl-ojciec-albin-sroka-ofm-23159/
    Autor bodajże 20 książek, syn duchowy Ojca Pio, stygmatyk, wizjoner, z tego co zrozumiałam był duchem w czyśćcu i w niebie, inicjator sprowadzenia sióstr Benedyktynek do Jarosławia, na wzór Ojca Pio Domu Ulgi w cierpieniu w Radawie i w innych miejscach ,pierwszego pomnika w Polsce ojca Pio i wielu innych rzeczy. Ten fragment tez o ojcu Albinie jako inicjatorze służby chorym:
    „W służbie choremu
    Obecnie w Kałkowie zamieszkuje dziesięciu braci. Pochodzą z różnych zakątków Polski. To, że spotkali się w tym samym miejscu i czasie poczytują sobie za znak Bożej Opatrzności.
    – Naszym celem jest nieść ulgę w cierpieniu, w duchu Św. Ojca Pio. Nadprzyrodzone rzeczy, które wokół niego się działy, to niewątpliwie Boża łaska. To co mnie przekonało o tym, że ta wspólnota powstała z woli i natchnienia Bożego to ogromny krzyż, który towarzyszył nam od początku. Gdyby wszystko układało się pięknie i ładnie, oznaczałoby, że to dzieło nie przeszkadza szatanowi – mówi brat Grzegorz. – Ojciec Pio, wielki kapłan, dla którego najważniejsze były Eucharystia i Pokuta, był wrażliwy na ludzkie cierpienie. Chciał posługiwać chorym. My nie jesteśmy kapłanami, nie siedzimy w konfesjonałach, bo to zadanie świetnie wypełniają ojcowie Kapucyni. My chcemy nieść pomoc chorym. Założony przez Ojca Pio szpital „Dom ulgi w cierpieniu” – według jego myśli i pragnienia – stał się miejscem modlitwy i wiedzy. Troską i opieką otaczano tam osoby chore i niepełnosprawne. Nasz zakon, to fachowa wiedza i duchowość, z którą należy iść do chorego i to właśnie czynimy – dodaje”
    Dodam ,że Ojciec Albin .potwierdzał że będzie III wojna światowa, ale ani on ani moja ciotka -ma ok 67 lat nie dożyją ,natomiast jej córka tak, natomiast Polska będzie miała Chrystusa Króla. Kochany Boży człowiek Ojciec Albin, sługa Boży, Błogosławiony Boży i powiedziałabym święty Boży. Niech za nami oręduje u Boga. Amen.

  • Tomasz said

   A nie dzwoniłeś do babci która ci powiedziała że „Pan Jezus niedługo przyjdzie i zrobi porządek”??

 9. Krzysztof said

  Nie tylko to , wytna tekst , a to co opublikuja nie bedzie oddawac tresci artykulu.

  To jest zwyczajny beton.

  A mysla o sobie , ze sa brylantem.

  A z brylanta , to tylko twarde serce i pycha, ze sa wybrani do walki ,nie wiedza tylko , ze walcza z duchami swojej wyobrazni.

  Jesli trzeba sie odniesc do glupoty wypisywanej przez tzw oooooo….. lepiej tu napisac, to tekst bedzie
  identyczny z wpisanym, bo na Glorii ,tez potrafia usunac. Ja mowie o tekstach merytorycznych , bez obelg.
  Z Frondy tez usuwaja.nawet zablokowali dostep do wpisow, pomimo ,ze nie posluguje sie wulgaryzmami.

 10. rubb said

  ksiądz Lenik 3 tajemnica fatimska http://www.youtube.com/watch?v=JOMubbxPppg

 11. wiesia said

  http://tadeuszczernik.wordpress.com/category/nie-wstydze-sie-jezusa/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: