Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 24 listopada, 2012

CHIPUJĄ DZIECI WE WROCŁAWIU!!!

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012

WE WROCŁAWIU PREZYDENT DUDKIEWICZ ŁAMIE PRAWO nakazując dyrektorom szkół, aby zmusiły rodziców, aby wyrobiły swoim dzieciom kartę chipową URBANCARD (obraz Beksińskiego)

 

USTAWA „O systemie informacji oświatowej”

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040490463&type=3

NIE NAKAZUJE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW – W Ustawie Art. 3.

ust1. mówi się wyłącznie o możliwości zbierania informacji statystycznych np.: – liczby dzieci uczęszczających na zajęcia poza lekcyjne, które uległy wypadkom, są dowożone itp.

Na polecenie Prezydenta Dutkiewicza dyrektorzy we wszystkich szkołach nakazują rodzicom wyrobienie w pośpiechu wielkim do końca kwietnia 2012 r. swoim dzieciom karty „chipowej” URBANCARD. W tym celu wszyscy uczniowie winni natychmiast bez protestu dostarczyć swoje zdjęcie oraz dane osobowe w celu wyrobienia sobie karty „chipowej” URBANCARD.

Wrocławska Karta Miejska,zwanej od nazwiska skarbnika „Urbancard” – majeden lub kilka układów scalonych, które pozwalają na to, że karta ta może być odczytywana za pomocą innych urządzeń automatycznych nie tylko w szkole (tramwaj, kino, zoo, biblioteka, itp.) Taka karta pozwala to firmie prywatnej (która jest właścicielemURBANCARD) na inwigilacje NASZYCH DZIECI. To jest kolczykowanie „chipem” wszystkich dzieci, bo wszystkie muszą chodzić do szkoły!

W ramach projektu Wrocławska Edukacja ZAPLANOWANO, że dostęp uczniów do Elektronicznej Platformy Edukacyjnej będzie możliwy wyłącznie po zalogowaniu się z wykorzystaniem numeru karty URBANCARD.

Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne.  Wydział Edukacji TWIERDZI, żeNA RAZIE  naURBANCARD nie ma zainstalowanych żadnych innych funkcjonalności, a numerURBANCARDposłuży jedynie jako identyfikator do logowania. Jeśli uczeń chciałby wykorzystać otrzymaną kartę jako bilet na komunikację miejską, będzie musiał aktywować nową funkcjonalność w BOK-u. Podobnie, jeśli zechce mieć elektroniczny bilet np. do ZOO.

http://www.sp26.wroclaw.pl/content/view/1253/32/

Jakie inne funkcje będzie mieć ta uczniowska karta, wiedzą tylko jej twórcy! My wiemy, żeMennica Polska S.A. (gdzieZbigniew Jakubas ma 42%) oraz   Stowarzyszeniem Forum Medicum 12 kwietnia 2012 roku podpisały umowę w sprawie włączenia produktów oferowanych na turystycznej karcie OpenWroclaw do sieci sprzedaży Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD.

Jeżeli jednak rodzic nie wyrazi zgody na wydanie bezpłatnej karty, to konsekwencją będzie brak dostępu dla jego dziecka do elektronicznych zasobów szkolnych zawartych na Elektronicznej Platformie Edukacyjnej.

Na koniec UWAGA: Władze Gdańska podpisały także umowę na realizację projektu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, ale z innymi wykonawcami, i dostęp do PLATFORMY jest na bazie ustalonego przez rodziców hasła, a nie poprzez URBANCARD.

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/inwestycje/gdansk-buduje-elektroniczna-platforme-edukacyjna.html

Żródlo: nowyekran.pl

Posted in Alert, Polityka, Warto wiedzieć | Otagowane: | 35 Komentarzy »

Kazanie z okazji Święta Chrystusa Króla.- Książę Adam Stefan Sapieha

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012

Kazanie z okazji Święta Chrystusa Króla.
(przedruk z: „Dzwon Niedzielny” 1934 r.)

Chrystus Pan w czasie swego ziemskiego życia uciekał od entuzjazmu ludu, który chciał Go obwołać Królem. A jednak majestat jakiś bił z Jego postaci i narzucał się ludziom nieprzeparcie, bo nawet Piłat, widząc Chrystusa w największym Jego upokorzeniu, pyta Go – czy jest Królem. A Żydzi, odczuwając ten sam majestat, musieli się uciec aż do zaparcia się swych najgorętszych pragnień narodowych i – upodliwszy się nawet wobecwrogiego namiestnika rzymskiego – wołali: Nie mamy króla, jeno cesarza! Ludzkość, wpatrując się przez przeciąg dziewiętnastu wieków w Osobę Chrystusa Pana, zaczęła coraz lepiej rozumieć i pojmować istotę Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata, lecz dla tego świata, i poczęła Chrystusowi Panu wyrażać swoją cześć najgłębszą i poddaństwo, używając nazwy – Chrystus-Król. Słowo i nazwa Chrystus-Król uprzytamniają nam tą walkę i podstawową prawdę naszej Wiary świętej, że Chrystus Pan jest Bogiem, jest Stworzycielem, jest Odkupicielem całego rodzaju ludzkiego i dlatego nazwa ta prowadzi nas do zrozumienia naszych obowiązków względem Chrystusa Pana. W dzisiejszych czasach więcej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba ludzkości przewieść przed oczy i uprzytomnić zwierzchnie prawo i władzę Chrystusa. Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwaną wszelką powagę ludzką, gdyż ludzie wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem utrzymuje się pokój zewnętrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my – a nie kto inny – mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla! W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można – że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Pamiętajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie królestwa ziemi i chwałę ich, mówiąc: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycje kompromisu – ugody: Jeśli, upadłszy, uczynisz mi pokłon (Łk 4). Jakże wielu ludzi podobnie postępuje: gotowi są w niedziele w kościele pokłonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne Prawo Boże nie obowiązywało.

Gotowi są Chrystusa nazwać Królem, ale Go zarazem usiłują zamknąć w murach kościołów i do samych manifestacji religijnych ograniczyć. Gorzej jeszcze, bo spotykamy się z usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze służbą bożkom, jakie sobie ludzie sami stawiają, i uczynienia prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupełnie obcych, a nawet wrogich Chrystusowi Panu. Szatan spotkał się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest ponad wszystko i nie znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać je czemukolwiek. Ten sam Pan Jezus, który okazywał tak wiele wyrozumiałości i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo potępiał nieszczerość i faryzeizm! Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom – jak powiadają – ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpi – powiedział Pan Jezus, przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.

Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.

Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi zastanowić; uzbroić się w odwagę i gorliwość służbie Tego, którego Panem i Królem naszym nazywamy. Oddajmy Mu cześć, jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy!

Okazujmy wdzięczność za łaski Odkupienia i wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa – Kościoła Świętego. A zjednoczeni w Jego Duchu – na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królował – nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: Króluj nam, Chryste!

Książę Adam Stefan Sapieha – Arcybiskup Krakowski

(przedruk z: „Dzwon Niedzielny” 1934 r.)

Posted in Homilie, Jezus Król Polski | Otagowane: , | 9 Komentarzy »

Emmanuel – Bóg z nami

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012

Posted in Śpiew | Otagowane: , | 17 Komentarzy »

NIE ZWRACAJCIE UWAGI NA WIADOMOŚCI O ISTOTACH POZAZIEMSKICH, NIE SŁUCHAJCIE NAUK O BYTACH OŚWIECONYCH, GDYŻ WSZYSTKO TO JEST KŁAMSTWEM MOJEGO PRZECIWNIKA

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012

18 października 2011 24:10

WOŁANIE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ DO LUDZKOŚCI

Dzieci Mojego serca, niech Pokój Boży będzie z wami a Moja Macierzyńska Opieka zawsze wam pomaga.

Zdecydowana większość ludzkości paraduje niepohamowanie w przepaść, która jest otwarta, aby otrzymywać jak najwięcej dusz, które nie chciały skorzystać z zaproszenia do nawrócenia które ​​niebo im zsyła. Posłańcy Mojego Ojca nie są słuchani i wątpili się w przekazy z nieba i nimi wzgardzą. Idzie Boża Sprawiedliwość  i wielu się zatraci, gdyż zachowują się jak w czasach Noego, zajmują się tylko rzeczami tego świata. Wczoraj była powódź a na ostatnie czasy będzie ogień Bożej Sprawiedliwości, co przywróci porządek i prawo w stworzeniu.

Drogie dzieci, jestem Arką Nowego Przymierza ostatnich czasów; słuchajcie Mojego wołania i porzućcie swój upór, gdyż przyszła noc i jeśli będziecie trwać w zaprzeczeniu i odmawiać  słuchania głosu Boga poprzez Jego przekazy i wydarzenia, zapewniam was,ze nie znajdziecie ucieczki w dzień oczyszczania. Cisza kosmosu wzywa do nawrócenia; już niedługo wszystkie elementy wszechświata zostaną wstrząśnięte i życie w waszym świecie już nigdy nie będzie takie samo. Będą zjawiska kosmiczne, planety zmienią swój kurs, gwiazdy zderzą się, a słońce i księżyc się zaćmią. Morza zniszczą miasta i ogień zrodzony z wnętrzności ziemi przyczyni się do trzęsienia ziemi, kontynenty połączą się i całe narody zanikną; wszystko zmieni się w ułamku sekundy; ten świat który znasz  ucierpi wielkich zmian.

Całkowity upadek gospodarki spowoduje ze wielu straci głowę, to co nazywacie pieniądzem będzie toczyć się po ziemi i nikt nie będzie tego zbierać; będzie śmieciem które nie będzie się już nadawało do zaspokojenia waszych potrzeb. Biada tym, którzy pokładają wiarę i ufność w rzeczach tego świata, gdyż już wkrótce otrzymają swoje wynagrodzenie!.

Moje małe dzieci, zbierajcie się i uczcie się ode mnie, jestem Arką, która zaprowadzi was do bezpiecznego portu; nie lekceważcie tej okazji; chrońcie się we Mnie, a znaleziecie schronienie i pocieszenie, abyście mogli zmierzyć się z dniami oczyszczenia, które się zbliżają. Mój przeciwnik zaczął wdrażać emisariuszy i swoich fałszywych proroków, nie wierzcie w ich kłamstwa, nie słuchajcie ich, oni ogłoszą wam nadejście fałszywego boga, fałszywego pokoju; wszędzie będą trąbić kłamstwa i oszczerstwa na Bożych proroków; strzeżcie się ich, gdyż już przeniknęli między was, ludu Boży.

Nie wierzcie dzieci Moje, byty piekielne nazywane istotami pozaziemskimi są wysłannikami zła, które przychodzą na ziemię, aby zwieść wielu mówiąc, że są istotami światła i przychodzą by ustanowić nowy świat i przynieść pokój i harmonię człowiekowi. Wszyscy oni są upadłymi aniołami  przebranymi w dobroć, ale ich istotą jest zło; przychodzą, aby przygotować drogę na ukazanie się fałszywego boga. Oh, jaki smutek Mnie przytłacza widząc jak wielu się zagubi słuchając doktryny i nauki tych istot zła! Słuchajcie Moje dzieci, co mówi Słowo Boże; „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.” (1 Tm 4, 1).

Mój przeciwnik jest inteligentny i zna słabości człowieka i o wiele bardziej w tych czasach apostazji; wykorzysta brak wiary niektórych aby ukraść ich duszę. Dlatego ostrzegam was Moje dzieci, żebyście nie zwracali uwagi na wiadomości od bytów oświeconych zwanych pozaziemskimi ani nie słuchajcie ich nauki, ponieważ wszystko to jest oszustwem Mojego przeciwnika. Mój przeciwnik chce odwrócić was od prawdziwej ścieżki, Jedynej Prawdy i Życia, którym jest mój Syn; bądźcie na straży i czujni, abyście nie wpadli w subtelne pułapki Mojego przeciwnika i staraniom jego wysłanników zła, byście nie zaprzeczyli wierze i nie stracili swojej duszy. Jest tylko jedna droga aby dostać się do chwały Bożej – to jest przez oczyszczanie, cała reszta to kłamstwo; strzeżcie się Moi mali wpadnięcia w te pułapki, gdyż już wkrótce pojawią się posłańcy zła, czyniąc znaki i cuda, i ogłaszając przyjście oświeconej istoty, która przyniesie pokój i rozwiąże wszystkie problemy ludzkości. Nie podążajcie za tymi uczniami zła, gdyż tego co szukają jest skradzenie waszej duszy. Niech Moja miłość i Macierzyńska Opieka pozostanie między wami, dzieci Mojego Serca. Jestem waszą Matką Najświętszą Maryją.

Dajcie poznać Moje orędzie zbawienia całej ludzkości.

Tłumaczyła: Bożena

Posted in Orędzia Dobrego Pasterza Enocha | Otagowane: | 37 Komentarzy »

Nie bezczeście swojego ciała

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012

orędzie z Ontario 21 listopada

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem, który Jestem. Ja Jestem Król królów. Radujcie się. Pragnę w was trwać. Pragnę zjednoczyć się z wami jak nigdy wcześniej. Moje maleństwa należycie do Mnie. Stworzyłem was do wielkości. Stworzyłem was, abyście służyli dla Mojej chwały. Wielu z was jest na drodze do potępienia. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się teraz. Poddajcie swoją wolną wolę i zaakceptujcie waszą zmianę. Żałujcie. Żałujcie i każdego dnia wzrastajcie w świętości. Podążajcie bez skazy przed Moim wzrokiem. Jeśli odmówicie okazania żalu zostaniecie wrzuceni do ogni piekielnych  po waszej śmierci. Zostaniecie rozdzieleni ode Mnie na całą wieczność, przez co będziecie cierpieć niewypowiedziane męki. Moje dzieci, wasz żal musi trwać. Żałujcie i pozostańcie tak czyści sercem jak to tylko możliwe. Nie idźcie na kompromisy w sprawie waszej wiary. Nie idźcie na kompromisy w sprawie jedności, miłości czy prawdy. Ceńcie Moje nauczanie. Jest ono dane wam aby prowadzić was do świętości. Nie pozostawajcie głusi na Moje prośby. Żałujcie. Czas jest tutaj istotny. Módlcie się. Żyjcie jak święci. Kochajcie z całego waszego serca. Nie powodujcie żadnych podziałów. Nie zachęcajcie innych do grzechu i nie mówcie im, że otrzymają Moje Miłosierdzie. Wiele dusz, które regularnie uczęszczają na Mszę Świętą są obecnie stracone. Nie potrafią one wytrwać w miłości i ulegają pokusom ciała. Dzieci, pozostańcie czyści. Nie bezczeście swojego ciała. Nie bezczeście swojej Świątyni. Macie być świątynią Ducha Świętego. Żyjcie więc tak. Rozważcie to nauczanie. Uczyńcie je swoim. Szanujcie swoje ciała, gdyż należą one do Mnie. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 70 Komentarzy »

Zadośćuczyńcie za każdą krzywdę wyrządzoną innym

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012

orędzie z Ontario 18 listopada

Dzieci Mojego Boskiego Serca, Ja Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Wielki, Ja Jestem. Pragnę was pouczać. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Poddajcie się bez wahania. Zezwólcie abym przemienił was w istoty Światłości. Pragnę wyciągnąć was z ciemności. Pragnę pokazać wam drogę. Nie odrzucajcie Mnie. Ja jedynie pragnę tego, co dla was jest najlepsze. Ufajcie Mi. Zawsze Mi ufajcie. Dziś, pokładajcie we Mnie całą waszą ufność i oczekujcie cudów. Tak wielu z was odeszło. Miliony zdecydowały się wielbić bestię. Zostali oni oszukani przez szatana i jego sługi. Zrozumieją oni błąd swoich dróg dopiero po śmierci, a wtedy będzie już dla nich za późno. Zostaną wrzuceni do ogni piekielnych, gdzie będą cierpieć męki przez całą wieczność. Mój maleństwa, czy nie przyjmiecie Mojego nauczania? Czy nie będziecie szukać informacji dotyczących doktryn? Jak możecie ryzykować swoją duszą w ten sposób? Czy miejsce waszego wiecznego przeznaczenia nie jest najważniejszą rzeczą? Dzieci, obudźcie się zanim wciąż jest czas. Piekło istnieje. To jest Moje więzienie. Wszyscy królowie ziemscy posiadają swoje więzienia. Piekło jest Moim. Czy jest to tak trudne do zrozumienia? Wyryłem Moje prawo w waszych sercach a wielu jest nieposłusznych. Myślicie, że otrzymacie Moje Miłosierdzie nawet wtedy jeśli nie żałujecie za swoje grzechy. Nie kochani.  Idealny żal za grzechy  jest konieczny. Musicie również zadośćuczynić za wszystkie krzywdy wyrządzone innym. Zapamiętajcie to sobie. Jeśli kogoś skrzywdziliście musicie mu to wynagrodzić. Żyjcie według tych zasad. Żyjcie ze Mną w zgodzie. Podążajcie bez skazy przed Moim Wzrokiem. Jeśli nie będziecie posłuszni spotka was sprawiedliwy wyrok. Podążajcie w jedności. Utkwijcie we Mnie wasz wzrok. Podążajcie Moim przykładem i walczcie o świętość. Liczę na was, że wytrwacie w miłości. Pozostawiam wam Mój pocałunek pokoju.

Tłumaczyła: Czytelniczka

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: | 5 Komentarzy »