Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Kazanie z okazji Święta Chrystusa Króla.- Książę Adam Stefan Sapieha

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 listopada 2012


Kazanie z okazji Święta Chrystusa Króla.
(przedruk z: „Dzwon Niedzielny” 1934 r.)

Chrystus Pan w czasie swego ziemskiego życia uciekał od entuzjazmu ludu, który chciał Go obwołać Królem. A jednak majestat jakiś bił z Jego postaci i narzucał się ludziom nieprzeparcie, bo nawet Piłat, widząc Chrystusa w największym Jego upokorzeniu, pyta Go – czy jest Królem. A Żydzi, odczuwając ten sam majestat, musieli się uciec aż do zaparcia się swych najgorętszych pragnień narodowych i – upodliwszy się nawet wobecwrogiego namiestnika rzymskiego – wołali: Nie mamy króla, jeno cesarza! Ludzkość, wpatrując się przez przeciąg dziewiętnastu wieków w Osobę Chrystusa Pana, zaczęła coraz lepiej rozumieć i pojmować istotę Królestwa Chrystusowego, które nie jest z tego świata, lecz dla tego świata, i poczęła Chrystusowi Panu wyrażać swoją cześć najgłębszą i poddaństwo, używając nazwy – Chrystus-Król. Słowo i nazwa Chrystus-Król uprzytamniają nam tą walkę i podstawową prawdę naszej Wiary świętej, że Chrystus Pan jest Bogiem, jest Stworzycielem, jest Odkupicielem całego rodzaju ludzkiego i dlatego nazwa ta prowadzi nas do zrozumienia naszych obowiązków względem Chrystusa Pana. W dzisiejszych czasach więcej niż kiedykolwiek przedtem potrzeba ludzkości przewieść przed oczy i uprzytomnić zwierzchnie prawo i władzę Chrystusa. Gdzie spojrzeć, widzimy niepewność, lęk przed jutrem, poderwaną wszelką powagę ludzką, gdyż ludzie wzgardziwszy powagą Bożą, nie uszanują także i powagi ludzkiej. Siłą i z największym trudem utrzymuje się pokój zewnętrzny. Ludzkości potrzeba jedynego, stałego punktu oparcia i powagi. Nie kto inny, jeno właśnie my katolicy winniśmy go ludzkości wskazywać, prowadząc ją do nieskończonych skarbów łask i szczęścia, jakie dzięki Chrystusowi Królowi odnajdujemy w Bogu i Jego Kościele, my – a nie kto inny – mamy wznieść sztandar Chrystusa-Króla, a wznieść go tak wysoko, by go zobaczyć musiała cała ludzkość i poznać swe obowiązki wobec Chrystusa-Króla! W tej służbie Chrystusowi-Królowi nie zapominajmy o tym, że dwom panom służyć nie można – że kto nie jest z Chrystusem, jest przeciwko Niemu; że nie wolno nam wchodzić w żadne kompromisy ze złem. Pamiętajmy, że i szatan ofiarował Chrystusowi (kusząc Go) panowanie nad ziemią i wszystkie królestwa ziemi i chwałę ich, mówiąc: To wszystko dam Tobie. Dodał jednak do tego propozycje kompromisu – ugody: Jeśli, upadłszy, uczynisz mi pokłon (Łk 4). Jakże wielu ludzi podobnie postępuje: gotowi są w niedziele w kościele pokłonić się Panu Bogu, a poza tym zachowują się tak, jakby żadne Prawo Boże nie obowiązywało.

Gotowi są Chrystusa nazwać Królem, ale Go zarazem usiłują zamknąć w murach kościołów i do samych manifestacji religijnych ograniczyć. Gorzej jeszcze, bo spotykamy się z usiłowaniem połączenia czci Chrystusa ze służbą bożkom, jakie sobie ludzie sami stawiają, i uczynienia prawdziwej religii Chrystusowej sługą celów zupełnie obcych, a nawet wrogich Chrystusowi Panu. Szatan spotkał się z surową odprawą Zbawiciela, bo Chrystusowe panowanie jest ponad wszystko i nie znosi kompromisów, które by chciały je ograniczyć i poddać je czemukolwiek. Ten sam Pan Jezus, który okazywał tak wiele wyrozumiałości i miłosierdzia grzesznikom, jakże surowo potępiał nieszczerość i faryzeizm! Żyjemy dziś w czasach chaosu myśli i zaciemnienia poglądów, a jednak jakże często spotykamy się z gwałtownym narzucaniem przekonań i ze zmuszaniem innych do przyjęcia tych narzuconych poglądów! Zarzucają nam katolikom – jak powiadają – ślepą wiarę w prawdy przez Boga objawione, a jednak ci sami ludzie wymagają dla swych ludzkich, nieraz błędnych poglądów, ślepej wiary i posłuszeństwa wymuszanego krzykiem, gwałtem i postrachem. Świadomość, że służymy Chrystusowi-Królowi, winna nam wpoić odwagę, by nie pozwolić się nastraszyć, odwieść od naszych przekonań, powstrzymać naszą pracę, zmienić nasze postępowanie. Królestwo Boże gwałt cierpi – powiedział Pan Jezus, przeto my winniśmy być gotowi stanowczo odeprzeć niesłuszne zakusy wrogów.

Jeśli Chrystus Pan jest Królem, a my Jego sługami i poddanymi, to jako sługom nie wolno nam stać bezczynnie, lecz musimy pracować i walczyć w obronie Jego praw i władzy, musimy pogłębiać w nas samych i szerzyć wokół siebie to Królestwo niebieskie, które jest jedyną drogą wiodącą do szczęścia pojedynczych osób, rodzin i państw.

Uroczystość Chrystusa Króla nasunie nam zapewne wiele myśli. Starajmy się nad nimi zastanowić; uzbroić się w odwagę i gorliwość służbie Tego, którego Panem i Królem naszym nazywamy. Oddajmy Mu cześć, jaka tylko Jemu samemu jako Bogu się należy!

Okazujmy wdzięczność za łaski Odkupienia i wyniesienia nas do godności Obywateli Jego Królestwa – Kościoła Świętego. A zjednoczeni w Jego Duchu – na wołania bezbożników: Nie chcemy, aby Ten królował – nie tylko słowem, ale życiem katolickim i czynem wołajmy ustawicznie: Króluj nam, Chryste!

Książę Adam Stefan Sapieha – Arcybiskup Krakowski

(przedruk z: „Dzwon Niedzielny” 1934 r.)

Komentarzy 9 do “Kazanie z okazji Święta Chrystusa Króla.- Książę Adam Stefan Sapieha”

 1. Kier said

  AKT INTRONIZACJI JEZUSA KRÓLA
  DO ODMAWIANIA CODZIENNEGO

  Boże Ojcze, dziękujemy Ci, ze posłałeś do nas swojego Syna Jezusa
  jako naszego Króla i że zobowiązałeś nas, abyśmy Go słuchali i Mu służyli.

  Duchu Święty Boże, dziękujemy Ci, że doprowadziłeś nas przed majestat naszego Króla;
  że oświeciłeś nasze serca i umysły światłem miłości i poznania prawdy
  o Mesjaszu, Synu Bożym.

  Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci za Bożego Syna,
  dla którego chwały zstąpiłaś na Jasnogórski tron, aby przygotować
  nasz Naród do podjęcia wielkiej misji Intronizacji.

  Jezu, wierzymy, że Ty jesteś Zbawicielem świata,
  zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem Królem,
  który mocą Ducha Świętego zaprowadza na ziemi jako
  w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże.
  Korząc się przed Twym majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci.
  Ty bowiem jesteś Synem Bożym,
  Alfą i Omegą, początkiem i końcem, Królem królów i Panem panujących.
  Razem z nimi kłaniamy się Tobie, Nieskończony Boże, by uznać Twoje panowanie nad nami:

  Jezu, uznajemy Ciebie na zawsze jedynym naszym Królem.
  Władaj nami oraz wszystik, co posiadamy.
  Niech w nas tu zebranych i w naszych rodzinach nastanie Twoje Królestwo miłości i prawdy.
  Amen.

 2. Kier said

  pozycja wydana przez Stowarzyszenie „Róża”, czwarta broszurka z serii „Czas…”, tym razem nosi znamienny tytuł Czas intronizacji! Zawarta w niej treść jest uaktualnionym i poszerzonym o nowe wątki, które w międzyczasie stały się ważne dla Dzieła Intronizacji, wcześniejszym opracowaniem ks. Tadeusza Kiersztyna pt. INTRONIZACJA − szansa dla Polski, znanym z portali internetowych fronda.pl i poznajmy-prawde.blog.onet.pl. Treść broszurki Czas intronizacji! może szokować trafnością przeprowadzonych przez Autora analiz, które odsłaniają zdradę tak środowisk świeckich, jak kościelnych względem królewskiej godności Jezusa, i nie pozostawiają wątpliwości, że zbuntowaną ludzkość czeka zagłada. Wobec perspektywy nadchodzącej na świat kary Autor w swoich publikacjach ukazuje jednak dany przez Boga środek ocalenia.
  http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=174:czasintronizacji&catid=36

 3. Kier said

  Autor niezwykle interesująco opisuje źródła i zasadniczą treść przemian, które zaszły we władzach świeckich, a także w Kościele, a które doprowadziły do detronizacji Jezusa Króla…
  http://www.intronizacja.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51:czas-krola&catid=36

 4. Jan said

  To na te czasy

  • kazpil said

   napisane w czasach, kiedy szanse na Intronizację były większe, a autor tego tekstu był jednym z decydentów

 5. lumil said

  to smutne co dziś usłyszałam w Kościele na porannej Mszy Św… podczas kazania był odczytany list z Episkopatu o tym że intronizacja jest ILUZJĄ, która nie zmieni naszego otoczenia, świata…mówią że Nasz Pan Jezus Chrystus Jest Królem Wszechświata, a tak naprawdę nie chcą uznać za Króla…taki przykład idzie z góry…to bardzo przykre…dobrze że jeszcze mamy serce w którym na zawsze sam CHRYSTUS KRÓL

 6. kooool said

  W Archidiecezji Katowickiej zarządzającej przez Arcybiskupa Wiktora Skworc, został odczytany jego własny list związany również z zaczynającym się II Synodem katowickim. Jak znajdę to wkleję.
  Niech Bóg mu Błogosławi.

 7. Fiołek (Stokrotka ) said

  HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO – MSZA ŚW. W UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
  http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2012/documents/hf_ben-xvi_hom_20121125_nuovi-cardinali_pl.html

  „……W tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół zachęca nas do oddawania czci Panu Jezusowi jako Królowi Wszechświata. Wzywa, abyśmy skierowali wzrok ku przyszłości, a raczej w głąb, ku ostatecznemu celowi historii, którym będzie definitywne i wieczne panowanie Chrystusa….”

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: