Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jezu Maryjo Kocham Was Ratujcie Dusze

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 grudnia 2012


Posłannictwo miłości, poprzez które Jezus zaprasza s. Konsolatę do życia w zażyłości z Nim, konkretyzuje się w podyktowanym jej akcie strzelistym: Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze! Głoszenie całemu światu tego orędzia miłości, czyli nieskończonego miłosierdzia Serca Jezusa, stało się misją s. Konsolaty. Misja ta jest kontynuacją małej drogi, zapoczątkowanej przez św. Teresę z Lisieux. Jest to droga prostej doskonałości, dostępnej wszystkim, także najmniejszym i prostym. Dusze, które idą tą drogą to dusze najmniejsze, maleńkie. Czują się one niczym przed Bogiem. Powierzają się i oddają Jego miłości bez zastrzeżeń i pragną żyć nieustannym tak, przyjmując z radością i dziękczynieniem Jego wolę.

Pieśń Miłości jest również egzorcyzmem. Polecam jak najczęstsze jej słuchanie

Komentarzy 117 do “Jezu Maryjo Kocham Was Ratujcie Dusze”

 1. Przemysław said

  Nie zajmowałam się tym, co o mnie inni mówili lub myśleli, starałam się jedynie zadowolić Pana Boga.

  (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)

  • Przemysław said

   Fragment z Pisma Świętego dla pokrzepienia serc /Mdr 2/:

   1 Mylnie rozumując, mówili sobie:
   «Nasze życie jest krótkie i smutne.
   Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą,
   nie znamy nikogo, kto by wrócił z Otchłani.
   2 Urodziliśmy się niespodzianie
   i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było.
   Dech w nozdrzach naszych jak dym,
   myśl jak iskierka z uderzeń serca naszego1:
   3 gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół,
   a duch się rozpłynie jak niestałe powietrze.
   4 Imię nasze pójdzie z czasem w niepamięć
   i nikt nie wspomni naszych poczynań.
   Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku
   i rozwieje się jak mgła,
   ścigana promieniami słońca
   i żarem jego przybita.
   5 Czas nasz jak cień przemija,
   śmierć nasza nie zna odwrotu:
   pieczęć przyłożono, i nikt nie powraca.
   6 Nuże więc! Korzystajmy z tego, co dobre,
   skwapliwie używajmy świata w młodości!
   7 Upijmy się winem wybornym i wonnościami
   i niech nam nie ujdą wiosenne kwiaty:
   8 uwijmy sobie wieniec z róż, zanim zwiędną2.
   9 Nikogo z nas braknąć nie może w swawoli,
   wszędzie zostawmy ślady uciechy:
   bo to nasz dział, nasze dziedzictwo!
   10 Udręczmy sprawiedliwego biedaka,
   nie oszczędźmy wdowy
   ani wiekowej siwizny starca nie uczcijmy!
   11 Nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości,
   bo to, co słabe, gani się jako nieprzydatne.
   12 Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny3:
   sprzeciwia się naszym sprawom,
   zarzuca nam łamanie prawa,
   wypomina nam błędy naszych obyczajów.
   13 Chełpi się, że zna Boga,
   zwie siebie dzieckiem Pańskim.
   14 Jest potępieniem naszych zamysłów,
   sam widok jego jest dla nas przykry,
   15 bo życie jego niepodobne do innych
   i drogi jego odmienne.
   16 Uznał nas za coś fałszywego
   i stroni od dróg naszych jak od nieczystości.
   Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy
   i chełpi się Bogiem jako ojcem.
   17 Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa,
   wybadajmy, co będzie przy jego zejściu4.
   18 Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
   Bóg ujmie się za nim
   i wyrwie go z ręki przeciwników5.
   19 Dotknijmy go obelgą i katuszą,
   by poznać jego łagodność
   i doświadczyć jego cierpliwości6.
   20 Zasądźmy go na śmierć haniebną,
   bo – jak mówił – będzie ocalony».
   21 Tak pomyśleli – i pobłądzili,
   bo własna złość ich zaślepiła.
   22 Nie pojęli tajemnic Bożych,
   nie spodziewali się nagrody za prawość
   i nie docenili odpłaty dusz czystych.
   23 Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka –
   uczynił go obrazem swej własnej wieczności7.
   24 A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła8
   i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

   Oto Słowo Boże

   • Przemysław said

    „Uderzmy sprawiedliwego” (Mdr 2, 12)

    Starotestamentalna Księga Mądrości z II wieku przed narodzeniem Chrystusa przestrzega przed tworzeniem takich ugrupowań czy społeczności, które gwałtownie atakują człowieka dobrego tylko za to, że jest dobry, moralny i religijny. To głęboka prawda. Cały „program” zasadzających się na dobro Księga Mądrości streszcza następująco: Nie ma Boga ani wieczności, realna jest tylko śmierć i nicość. Używajmy zatem świata, pijmy, swawolmy, pędźmy za rozkoszami i uciechami. Udręczmy ubogiego, wdowę i starca, tego, kto wierzy, że moralność i sprawiedliwość przyniosą mu szczęście, kto chełpi się Bogiem jako swym Ojcem. A dlaczego trzeba zniszczyć sprawiedliwego? Dlatego że droga prawdy i dobra jest prowokacją – sprawiedliwy sprzeciwia się naszym (liberalnym) sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów. Potępia nasze zamysły, sam jego widok jest przykry, bo drogi sprawiedliwego są inne (por. Mdr 2).
    Tekst świętej księgi zdaje się dosyć dobrze obrazować współczesną orientację liberalną, ateistyczną i amoralną w kulturze euroatlantyckiej, a częściowo już i u nas – w Platformie Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wśród ateistów i masonerii. Ostatnio także zaraza liberalizmu i ateizmu dosięgła organizacji młodzieżowych – jak Młodzi Racjonaliści czy Młodzież Socjalistyczna, które 1 września w 47 miastach zorganizowały akcję przeciwko wychowaniu katolickiemu i moralności klasycznej, a także przeciwko udziałowi katolików jako katolików w życiu publicznym i państwowym.
    Owymi sprawiedliwymi, na których czyhają grzeszni, są u nas katolicy, mimo że atakujący maskują to na różne sposoby. Katolicy jako wierzący, łagodni, ubodzy, cierpliwi, nienapastliwi – stają się w życiu społeczno-politycznym łatwym łupem oszustów społecznych. Państwo ich nie obroni, a nawet zapala zielone światło napastnikom. Katolicy aktywni na forum publicznym są powoli już i w naszej Ojczyźnie uważani za przeszkodę w budowaniu nowego utopijnego świata postkomunistycznego i liberalnego, świata bogacenia się nade wszystko, używania i płynącej z rozkoszy radości (por. „Oda do radości”). Podobno w Polsce najczęściej w Unii Europejskie wykonuje się „Odę do radości”, choć obrazuje ona mitologię pogańską… (…)

    Ks. prof. Czesław S. Bartnik

    Źródło:http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100911&typ=my&id=my21.txt

    • Józef Piotr said

     Polecam zapoznanie się z treścią Artykułu .
     Ks. Prof . Bartnik uczynił obszerny wykład .
     Oby nauki Jego nie poszły w las.

  • Przemysław said

   Byłam zawsze daleka od mniemania, że granice widzialnego Kościoła mogą wiązać miłosierdzie Boże. Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.

   (święta Teresa Benedykta od Krzyża)

   • Przemysław said

    Myśli świętych Karmelu na każdy dzień roku 5 grudnia:

    Ze swoim dociekliwym umysłem filozofa święta Teresa Benedykta od Krzyża zapisuje bogate strony karmelitańskiej historii, duchowości i męczeństwa. Ta niestrudzona poszukiwaczka przemierzy różne okresy życia – żydowskiego dziecka, niewierzącej nastolatki, dziewczyny poszukującej, filozofa, neofity, wreszcie karmelitanki bosej – by zakończyć je męczeństwem w oświęcimskim obozie zagłady, z miłości do odnalezionej Prawdy i za swój naród. W jednym z listów napisze: ”Niebo nikomu niczego nie zabiera, by go nie nagrodzić bez miary. Ten, kto przylgnął do Chrystusa, przetrzyma i przetrwa nawet ciemną noc subiektywnego oddalenia od Boga i strasznego opuszczenia. Może przez jego cierpienia zechce Boska opatrzność uwolnić kogoś, kto jest rzeczywiście spętany grzechem. Dlatego nawet i wtedy, i właśnie wtedy, choćby w najciemniejszej nocy: Bądź wola Twoja!”.

    Pokój i Dobro

 2. Szydlo said

  Mamo nie rob aborcji !!!
  http://gazetawarszawska.com/2012/12/03/15930/

 3. Margaretka said

  Z sercem na dłoni proszę tych, którzy bardzo negują te przekazy, by otworzyli się z dobrą wolą na ten przekaz, jesteście w błędzie jak piszecie że służymy sekcie irlandzkiej, całym sercem i duszą jesteśmy oddani Panu Jezusowi i modlitwie o ratowanie dusz. Wiem, że zaglądacie na tą stronę, dlatego proszę was, otwórzcie się na treść tego przekazu, przynajmniej raz bez uprzedzenień. Nie wymagam od was, byście wierzyli w prawdziwość tych proroctw, najistotniejsze jest to, byście nie mieli wątpliwości że służymy tylko Panu Jezusowi, modlę się za was i za nas, najważniejsza jest jedność, wspólnie uwielbiajmy Boga, służmy mu, a co do wiary w wiarygodność jakichkolwiek orędzi, pozwólmy, niech każdy w swoim sercu rozeznaje indywidualnie. Za dużo uwagi poświęca się na ten podział, który nie służy niczemu dobremu

  Moje kochane dzieci, musicie modlić się w tym czasie za wszystkich Bożych wizjonerów na świecie. Cierpią wiele i w ramach ich misji i poza nią wywołano niezgodę.

  Wielu ludzi ich odrzuca. A jeszcze więcej odrzuca tych wizjonerów i proroków, którzy sprawili, że ich misja jest znana w świecie.

  Musicie się połączyć w jedno, jeśli naprawdę kochacie Mojego Syna. Nie może być wśród was miejsca na zazdrość, oszczerstwa i nienawiść. Gdy tak się dzieje, oznacza to, że to zły duch skusił do odrzucenia, nie tyle samego proroka, co Świętego Słowa Mojego Syna.

  W tym czasie nie wolno pozwalać sobie na podziały, aby nie tworzyć barier wśród tych, którzy wypełniają Nauczanie Mojego Syna.

  Gdzie są podziały, jest i rozproszenie. Ono wstrzymuje przepływ modlitwy i opóźnia was w pomaganiu zbawiania dusz.

  Kochający Bóg nie tworzy konfliktów ani nie powoduje rozłamu. Oczernianie innych w Imię Boga jest grzechem w oczach Mojego Ojca.

  Gdy to robicie obrażacie Mojego Syna, który zawsze powtarza, że trzeba kochać się wzajemnie, jak brat i siostra.

  Gdy wykorzystujecie Imię Mojego Syna, aby zepsuć opinię innych, musicie błagać Mojego Syna, aby wam przebaczył.

  Dzieci, to jest czas, aby być silnym i czcić Mojego Syna, pamiętając wszystko, czego was nauczył.

  Wiele przepowiedzianych wydarzeń teraz uwidoczni się na świecie.

  Nie ma czasu na podziały wśród tych, którzy oddają cześć Mojemu Synowi.

  Wkrótce chrześcijanie zostaną zmuszeni do podziałów. Dlatego zjednoczeni, staniecie się silną armią godną głoszenia Słowa Bożego.

  Podzieleni zostaniecie wessani do próżni, gdzie pogańskie prawa zostaną narzucone waszemu Kościołowi.

  Gdy tworzycie podziały, nie możecie być jednością.

  Tylko ci o silnej wierze, zjednoczeni w Sercu Mojego Syna, będą posuwać się naprzód w armii Mojego Syna.

  Wasza kochana Matka

  Matka Zbawienia

 4. Szejk said

  wszystkim tym , którzy zbierają monety 2-złotowe radzę by jak najprędzej wymienili je na obiegowe .W każdym banku powinni je przyjmować bo sa one pełnoprawnymi środkami obiegowymi lub w NBP. Ja już dawno tak zrobiłem .Miałem ich ze 150 sztuk .Te 2-złotówki mają wartość 2 złotych i nikt nie da wam więcej a poza tym tracą na wartości każdego roku.Zamiencie je i kupcie walutę lub coś innego.

  • jakubIII said

   Ja je zbieram i mam ich więcej. Dostałem w klaserach, w prezencie od bankowca. Są warte jakieś 2,45 zł/szt., ale oczywiście na rynku numizmatycznym i nie wiem czy jest to cena aktualna.

   • Szejk said

    idź i sprawdź , tych dwójek jest pełno i jak przyjdzie kryzys to ludzie będą je wymieniać w stosunku 1do 1, tylko tyle że 2- złotówka straci na wartości i będzie warta tyle ile 10 groszy dzisiaj. NBP zamraża w ten sposób kilkaset milonów jak nie miliardów, wmawiając Polakom że jest to dobra inwestycja .

    • Pokręć said

     NBP jakby chciało zamrozić tyle kasy, to by jej po prostu nie wydrukowało. Nie emitowałoby tych dwuzłotówek.
     Chyba, że chodzi o grubszy przekręt – sprzedać taką „kolekcjonerską” dwuzłotówkę za 3 zł a odkupić juz za 2…

    • Szejk said

     te 2 złotówki są puszczone w obieg w bardzo dużych ilościach .Są ze zwierzętami ,miastami i okolicznościowe obecnie nie jestem w stanie ci powiedziec ale jest tego multum .

    • Ekonomistą nie jestem ale wydaje mi się że NBP nie może sobie ot tak dodrukować lub wydrukować mniej banknotów bo to igranie z inflacją.

     Szejkowi chyba chodzi o to że jeśli dziś kupimy monetę za 2 zł to za kilka lat sprzedając ją za tą samą cenę jej wartość będzie mniejsza przez inflację to tak jak by długo trzymało się pieniądze w przysłowiowej skarpecie po prostu tracą na wartości.

 5. Passiflora said

  Oto co Bóg mówi dziś do ciebie

  (Iz 11,1-10)
  I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.

  (Ps 72,1-2.7-8.12-13.17)
  Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie

  Boże, przekaż Twój sąd królowi,
  a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
  Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
  i ubogimi według prawa.

  Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
  i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
  Będzie panował od morza do morza,
  od Rzeki aż po krańce ziemi.

  Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
  i ubogiego, co nie ma opieki.
  Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
  nędzarza ocali od śmierci.

  Niech Jego imię trwa na wieki,
  jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię.
  Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią,
  niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.

  Oto nasz Pan przyjdzie z mocą i oświeci oczy sług swoich.

  (Łk 10,21-24)
  W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

  • Passiflora said

   Dziś wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła

   Jan urodził się ok. 650 r. w Damaszku w chrześcijańskiej rodzinie arabskiej. Był synem ostatniego namiestnika miasta. Około roku 700, kiedy Jan miał już ok. 50 lat, opuścił Damaszek i wstąpił do klasztoru Św. Saby koło Jerozolimy. Tu niebawem patriarcha Jan V wyświęcił go na kapłana.
   Kościołowi służył ogromną wiedzą i wymową. Przez długie lata był doradcą patriarchy. W sporze z obrazoburcami wystąpił w obronie obrazów. Napisał nawet osobną rozprawę w ich obronie: Rozważania apologetyczne przeciwko tym, którzy odrzucają cześć świętych obrazów. Nadto Święty odwiedzał poszczególne kościoły i klasztory, by stworzyć przeciwko cesarzowi wspólny, obronny front.

   Święty Jan Damasceński był także utalentowanym poetą religijnym, autorem słynnych kanonów Kościoła wschodniego. Szczególnie piękny i kunsztowny jest jego kanon na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Dla tych wybitnych zasług słusznie w 1890 r. otrzymał chwalebny tytuł doktora Kościoła. Jest patronem farmaceutów, malarzy ikon oraz obrazów świętych.

 6. Passiflora said

  Czy jesteś szczęśliwy? (8)

  Całe twoje życie jest nieuporządkowane i godne pożałowania, jeśli opiera się na zasadzie „aby tylko dobrze się bawić”, ponieważ szczęście jest produktem ubocznym, a nie celem; jest ono druhną, a nie panną młodą. Nie jesz po to, aby być szczęśliwym; jesteś szczęśliwy, ponieważ jesz. Dlatego dopóki nie odkryjesz, co jest celem twojego życia, nigdy nie będziesz bawić się naprawdę dobrze.

  Czas jest największą przeszkodą do szczęścia, nie tylko dlatego, że sprawia on, iż możesz czerpać przyjemności wyłącznie sukcesywnie, lecz również dlatego, że nigdy nie będziesz prawdziwie szczęśliwy, dopóki świadomy jesteś upływającego czasu! Im częściej spoglądasz na zegarek, tym mniej jesteś szczęśliwy! Im lepiej się bawisz, tym mniej zdajesz sobie sprawę z upływającego czasu! Mówisz: „Czas minął jak wszystko inne”. Dlatego, być może, twoje szczęście ma coś wspólnego z wiecznością! Możesz znaleźć szczęście z czasem, lecz tym, czego pragniesz, jest Szczęście ponadczasowe!

  c.d.n.
  Sługa Boży Arcybiskup Fulton J. Sheen

 7. wiesia said

  Jezu,Maryjo,Józefie kochamy Was.RATUJCIE DUSZE.AMEN.http://www.duchprawdy.com/aktystrzeliste.htm

  • lucek said

   @ Wiesia. Dziekuje za podanie linka do tej strony.
   Kroluj nam Chryste !!!

  • serce333 said

   Wiesiu.
   Wspaniały link i akty modlitewne z Mocą Bożą . Niech Bóg Cię błogosławi. Dziękujemy. Wydrukujmy te i inne modlitwy, których nie znamy na pamięć na czas gdy nie będzie internetu i dostępu już do tych treści. Bądźmy mądrzy przed.

   Margaretko droga.
   Proponuję nie zwracać się bezpośrednio do nich (narażasz się na silne ataki duchowe) Nie wiem jak się czujesz ale jeśli źle, proponuję w zamian zwracać się do Maryi i Jezusa Miłosiernego z błaganiem o intencje w których prosisz.

   Z Bogiem. Szczęść Ci Boże, Jezu kochający swoje dzieci i Maryjo otocz nas swoją opieką i uczyń nas niewidzialnymi dla złych duchów, demonów i szatana.

 8. syriusz said

  jest takie mało znane radio internetowe:RADIO KONSOLATA”
  Słucham je codziennie,jest niesamowite,uczy jak iśc małą drogą do Boga.
  posłuchajcie i podzielcie się na forum swoimi przeżyciami

  http://konsolata.pl/radio/

 9. SYRIUSZ said

  Radio Konsolata – radio Dusz Najmniejszych z Bożego natchnienia zaczęło swoją działalność w lutym 2009 roku jako katolickie radio ewangelizacyjno-modlitewne, którego celem jest prezentacja duchowości „Najmniejszych” i zaproszenie słuchaczy do kroczenia prostą drogą zawierzenia i miłości Serc Jezusa i Maryi – Maleńką Drożyną Miłości.

  Radio Konsolata jest radiem tworzonym przez świeckich odkrywających swoje powołanie do Dzieła Najmniejszych. Tworzymy audycje pomagające iść maleńką drogą miłości, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sługi Bożej siostry Marii Konsolaty Betrone – naszej patronki, a wcześniej realizowaną przez wielu Świętych Kościoła Katolickiego.

  Opieramy się między innymi na „Orędziu Miłości Serca Jezusa do świata” i „Traktacie o maleńkiej drodze miłości” o. Lorenzo Sales – kierownika duchowego sł. B. s. M. Konsolaty Betrone oraz „Testamencie Duchowym” ks. Józefa Gregorkiewicza – salezjanina, kierownika duchowego wielu „najmniejszych”.

  Staramy się aby program radia był służbą dla Boga oraz służbą na rzecz „Dzieła Najmniejszych”, ponieważ do tego Dzieła odkrywamy nasze powołanie.

  Zachęcamy do łączności duchowej ze wszystkimi najmniejszymi – gdziekolwiek są – poprzez nasze audycje i transmisje, a także do wspólnej realizacji życia duchowego na Maleńkiej Drożynie Miłości i propagowania Dzieła Najmniejszych.

  http://konsolata.pl/radio/

  • wiesia said

   🙂 dziękuję!

   • lucek said

    Dziekuje – rowniez 😀

   • Hmmm said

    A czy mozna was sluchac w Kanadzie? Ciekawa jestem jaki jest wasz stosunek do idei Intronizacji Jezusa Chrystusa na krola Polski? Mam wielu znajomych tutaj, wiekszosc to Rycerze Chrystusa Krola i Zertwy oraz zwolennicy i milosnicy ksiedza Piotra Natanka, wiec jesli jestescie za, to napewno wielu tutaj chcialoby sluchac waszych audycji. Jestesmy zdegustowani negatywna postawa ksiedza Rydzyka i radia Maryja do idei Intronizacji. Pozdrawiam.

  • jakubIII said

   Akt miłości jest ratunkiem dla zagrożonej ludzkości. Mówił Pan Jezus do Justyny Klotz, zmarłej w 1984 r. Akt Miłości wyszedł z mojego serca…….,ale moc połączonych dusz w ten Akt Miłości, jest większa od mocy piekła………Za pomocą Aktu Miłości, muszę nauczyć znowu ludzkość modlitwy…….Akt Miłości jest najczystszym kwiatem wieczystej miłości. Powiadam wam, Salomon nie był tak wspaniale ubrany. Może jak mnie Bronek nie „wygumuje gumką” to w wolnej chwili wkleję całe to orędzie.

 10. serce333 said

  Może komuś z czytających się przyda do analiz lub przemyśleń.
  Dokładna statystyka narodzin, aborcji, niedonoszonych ciąż, z podziałem na kraje.

  http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/index.html#ST

  POLSKA:
  http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-poland.html

  Dokument w jęz. angielskim. Polska prezentuje się na szczęście jak na razie na tle innych państw dość przyzwoicie. Oby szło to w tym kierunku.
  Z Bogiem

  • Te statystyki zapewne nie uwzględniają „podziemia aborcyjnego” które istnieje w krajach gdzie aborcja jest zakazana więc zapewne i w Polsce. Do przemyślenia – jak to jest że w przypadku gwałtu uśmierca się niewinne istnienie a nie sprawcę?

   Bóg jeden wie jakie są statystyki…

   • serce333 said

    Słusznie piszesz. To jest tragedia i czarny rynek w ukryciu. Dlatego walczmy o to by nie zniszczyli tak cennej rzeczy jaką są „Okna życia”. To dzięki nim tyle dzieci może przeżyć zamiast…..
    Z Bogiem

 11. serce333 said

  CIEKAWY DOKUMENT:

  W Biblii w kontekście końca świata pojawia się Antychryst…

  Obrazy Antychrysta czy Wielkiej Nierządnicy miały sprawić, że ludzie zaczną dokonywać właściwych wyborów, nawrócą się i będą żyć Ewangelią.

  XVII-wieczna zakonnica, Maria z Agredy (zmarła w 1665 r.), w książce „Mistyczne Miasto Boże”, przedstawia fascynującą teologiczną wizję: oto przed stworzeniem świata Pan Bóg wzywa aniołów przed swe Oblicze i ujawnia im, jak będzie wyglądała przyszłość. W pewnym momencie okazuje się, że celem i koroną stworzenia jest mężczyzna i kobieta, a wszyscy powinni oddać im pokłon. Wtedy Lucyfer się buntuje: „O nie, ja takim dwóm słabym i nędznym istotom pokłonu nie złożę”. Zbiera swoją kompanię i odchodzi. Maria z Agredy rozwija tę wizję. Stwierdza, że grzech pierworodny wynikał z pomyłki Lucyfera. Myślał, że ta kobieta i ten mężczyzna to Adam i Ewa – dlatego ich kusił. Natychmiast „rzucił się na nich”, żeby zniszczyć plan Boga. To była jego wielka pomyłka; nie zrozumiał, że chodziło o Chrystusa i Maryję. Swój błąd pojął dopiero wtedy, kiedy Chrystus umarł na krzyżu. Po drodze oczywiście ciągle coś psuł, mieszał w historii. Jezusa również kusił, ale wtedy jeszcze nie wiedział, z kim ma do czynienia. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa zdał sobie sprawę, że przegrał. Odtąd atakuje ze zdwojoną siłą. Dlaczego jest taki wściekły? Dlatego, że człowiek dostał to, co miało należeć do niego. Raj był przeznaczony dla Lucyfera, miał go otrzymać na własność, ale to człowiek zajął jego miejsce w sercu Boga.

  Czy Lucyfer ze wspomnianej wizji to Antychryst, który narodzi się na końcu czasów?

  Wszystko jest kwestią opisu historii świata, Boga i szatana. Człowiek ma ewolucyjnie zakorzenioną skłonność do symetrii, „zasady wzajemności”: mężczyźnie odpowiada kobieta, za dobry czyn musi być nagroda, za zły -kara („oko za oko, ząb za ząb”). Skoro więc Syn Boga rodzi się z człowieka, to szatan też powinien zrodzić swego syna z człowieka…

  Są to wyobrażenia mniej lub bardziej prywatne, ale kiedy się czyta objawienia z różnych czasów, św. Faustyny czy św. Katarzyny ze Sieny, można zauważyć, że wątek ten się powtarza. Lucyfer jawi się jako ktoś, kto nie chciał złożyć pokłonu człowiekowi, a tym człowiekiem okazał się nie Adam, ale Chrystus. Pierwszym modelem nieposłuszeństwa jest więc Antychryst, Lucyfer, Upadły Anioł…

  O tym pisał św. Jan?

  W pewnym sensie tak. Wtedy nie było mp3, iPhone’ów, samochodów, kina. Ludzie funkcjonowali w określonym świecie, mieli pewne wyobrażenia, które staramy się zrozumieć, jakoś przełożyć na nasz język.

  Moim zdaniem, Apokalipsa jest opowieścią o tym, co potencjalnie może rozegrać się w człowieku. Kiedy mają miejsce rzeczy ważne czy ostateczne, człowiek stoi w obliczu konfliktu między dwoma przeciwstawnymi potężnymi siłami. Najbliżsi są mi mistycy i psycholodzy, którzy twierdzą, że to, co opisuje religia, jest pewną historią, którą każdy, kto jest religijny, musi umieć implantować do swojego życia.

  To znaczy?

  To znaczy odnieść religijne opowieści do siebie. W moim mniemaniu -teraz mówię, trochę w stylu XIV-wiecznego dominikanina Mistrza Eckharta – Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, Lucyfer, Maria i Marta, Apostołowie, Abraham, Hiob, Izaak i Jan, to wszystko postaci, które zamieszkują moją duszę, a więc personifikacje mojego życia wewnętrznego, jego bohaterowie i moi potencjalni nauczyciele. Człowiek zaś ma za zadanie rozpoznać te postaci i odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką rolę pełnią w jego życiu. Kiedy znajduję się w sytuacji, w której Chrystus wypędza kupców ze Świątyni? A np. wtedy, kiedy spotykam kogoś kto mówi, że Bóg uczynił w jego życiu cud – a ja zastanawiam się jak zrobić z tego film i dobrze go sprzedać. Wtedy napomina mnie głos wewnętrznego Chrystusa, który mówi: „Nie widzisz, że stało się coś bardzo ważnego? Nie wolno na tym zarabiać pieniędzy!”.

  Kiedy pojawia się Antychryst?

  Psychologicznie rzecz biorąc, „Antychryst” to taka siła w człowieku, która interpretuje wszystko na jego niekorzyść. Pojawia się kiedy myślimy, że nasze życie nie ma sensu, że zmierzamy donikąd, że nikt nas naprawdę nie kocha, a wszystko, co robimy, jest nieważne. Przecież jedno z imion szatana to Oskarżyciel. A więc ktoś, kto przychodzi i bez litości mówi ci, co jest w tobie złe. Wypunktowuje, że chodzi ci tylko o siłę, władzę, pieniądze, seks. „A to wszystko i tak nie ma sensu – jeśli szukasz w tym czegoś głębszego, nie znajdziesz. Jesteś małym, nędznym człowieczkiem, który próbuje sobie ugrać różne rzeczy. Udajesz przed sobą, że jesteś dobry, że coś jest dla ciebie ważne, a tak naprawdę myślisz tylko o sobie i do niczego się nie nadajesz. Przekonujesz sam siebie, że jest jakiś Bóg, który cię kocha, który umarł za ciebie”.

  Po jakimś czasie zaczynasz wierzyć temu głosowi. Myślisz: „Po co ja się tak wysilam? co się staram? Ci, którzy mówią, że mnie kochają, tak naprawdę czegoś ode mnie chcą. Jeśli ja komuś mówię, że go kocham, to tylko dlatego, że bardzo się boję samotności”. Antychryst jest jak rak, który wszystko niszczy. Dlaczego? Mistycy odpowiadali, że powodem jest zraniony egoizm. John Milton wyobrażał sobie szatana jako kogoś przewrażliwionego, komu się wydawało, że coś mu się należy… Trochę tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Lucyfer to jakby dobry syn, który zbuntował się, bo ten „gorszy” otrzymał to, co miał dostać on.

  Jakie jest zatem przesłanie Apokalipsy?

  Apokalipsa może być wskazówką do indywidualnego życia. Według mistycznych koncepcji człowiek jest dokładnym odpowiednikiem Kosmosu. Jeśli więc ja jestem stworzony przez Boga jako pewien kosmos – odwzorowanie wszechświata – to cała historia zbawienia rozgrywa się również we mnie. Muszę mieć w sobie Chrystusa, ale też mam w sobie Antychrysta, szatana, mroczne siły, które się ze sobą ścierają. Przekładanie tych obrazów na historyczne postacie, wydarzenia i daty to literalizacja, która szkodzi religii. Tak działają świadkowie Jehowy czy inni wyznaczający kolejne daty końca świata.

  Słowa św. Jana odczytałbym też na innym poziomie – jako zapewnienie: „Nie bój się, istnieje ktoś, kto jest silniejszy od tego, co jest na tym świecie. Antychryst będzie panował w swoich królestwach, znajdą się władcy, którzy będą mu służyć, ludzie będą naznaczani jego piętnem, ale nawet kiedy będziesz miał wrażenie, że siły zła są niezwyciężone, pamiętaj, że istnieje inny wymiar, nietykalny świat wartości – on nie przegra i ciemność go nie ogarnie”.

  źródło: http://antoni.w-w.pl/podstrony/czytelnia/koniec_swiata/apokalipsa_1.php

 12. ElAviso said

  http://www.zjednoczoneserce.com/2012/11/

  Grudzień 2 2012

  Publiczne

  Swiety Józef mówi : ” Chwała Jezusowi”.

  ” Dzisiaj przychodzę , żeby wszystkich zachęcić do udziału w tym

  Swiętym Okresie Adwentu.

  Kiedy Najświętsza Maryja i Ja podróżowaliśmy tak dawno temu

  do Betlejem – nie byłem w stanie zapewnić godnego przygotowania

  na przyjście Naszego Syna.

  Nie mogłem oczekiwac ciepłego pomieszczenia, w którym

  moglibyśmy przywitać Jego przyjście na swiat.

  Miałem nadzieję, że rodzina i przyjaciele pomogą nam w tym,

  lecz oni wszyscy odwrócili się od nas , nie rozpoznając tego , tak

  wielkiego momentu.

  Dzisiaj, jakkolwiek – każdy z was ma okazję do przygotowania

  odpowiedniego miejsca dla Jezusa w swoim sercu .

  Tam możecie Go powitać na Boże Narodzenie , zmieniając

  na zawsze kurs ludzkiej historii, o ile to wybierzecie.

  Porzućcie wszelkie przyjemności tego świata.

  Opróżnijcie wasze serca , żeby Jezus mógł je napełnić .

  A wtedy Boża Wola będzie wam znana. „

 13. Aneta said

  Od wczoraj Sekretariat Stanu zamieszcza słowa Papieża Benedykta XVI z Audiencji Generalnej oraz innych ważnych spotkań na Twitterze . W języku polskim też 🙂

  https://twitter.com/pontifex

 14. jadwiga said

  Kochani! Dziś u nas wielka radość,ksiądz proboszcz podczas rekolekcji ogłosił,że od dziś do komunii św.przystępujemy na klęcząco.
  Bogu niech będą dzięki!
  Chwała Panu!

  • Passiflora said

   Chwała Panu!

  • lucek said

   Bogu niech beda dzieki !!!
   Chwala Panu !!!
   Otwieraja sie oczy , serca , usta. Czas na odwazne gloszenie PRAWDY. Trzeba wybrac PANA I KROLA . – nie mozna dwom panom sluzyc.
   Otoczmy kaplanow nieustanna modlitwa.
   Tworzmy ” MARGARETKI ” a reszte zostawmy Panu Bogu.
   Pan Bog z kazdego zla potrafi wyprowadzic dobro ,ktore przechodzi nawet najsmielsze nasze oczekiwania.
   Wystarczy TYLKO zaufac .
   Bogu Niech beda Dzieki za pontyfikat Ojca Swietego Benedykta XVI za ogloszony Rok Wiary .
   W tym laickim swiecie kiedy rzad nie rzadem stoi , Episkopat boi sie Krolestwa Chrystusa duzo ludzi ma prawo zwatpic .
   Zabijaja idealy wpojone nam przez naszych przodkow. wyssanym wraz z mlekiem naszych matek .
   Otworzmy nasze Seca i prosmy o Swiatlo Ducha Swietego dla nas dla naszych rodzin , dla wszystkich ludzi zyjacym na calym Bozym swiecie ,
   Kroluj nam Chryste !!!

  • wiesia said

   Wow,Jadziu! ale fajnie,módlcie się,aby w całym kraju.A ja jestem z Opola i też bardzo pragnę tego u mnie.Daj Boże,aby wszyscy biskupi podjęli taką decyzję.Jezu,ufam Tobie!Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie! 🙂

   • wiesia said

    U mnie w Opolu spotkałam się z udzielaniem Komunii w postawie klęczącej u O.Franciszkanów,Katedrze i Matki Boskiej Bolesnej i Św.Wojciecha.W mojej parafii jeszcze tego nie ma.Może w najbliższym czasie to się zmieni.Pragnę tego z całego serca,aby mój proboszcz też to zmienił.

  • MM said

   Bogu niech będą dzięki!!!!Ale super nowina, chciałabym aby u nas też tak było. Oj trzeba się duuużo modlić 😀

   • Hmmm said

    Droga MM, trzeba sie modlic , ale tez trzeba klekac nie ogladajac sie na innych. Ja , moja rodzina i kilkanascie osob w naszej Parafii, zazwyczaj natankowcow, klekamy, bez klecznikow, ale inni stoja jak struny, wielu wyciaga brudne lapy i otrzepuje je….nasi ksieza mowia ze to wszystko jedno, niektore parafianki mowia ze wszyscy powinni brac w lape….Nikt z nas nie stanie przed Bogiem razem ze swoim proboszczem czy innymi wiernymi….co powiesz Bogu??? ze czekalas na ksiedza az ci zezwoli??? to zadne usprawiedliwienie…

    • MM said

     Tak Hmmm, wiem, wszystko wiem Niestety, ale masz 100% rację 😦

    • wiesia said

     A ja zmieniłam parafię tzn.chodzę do innego Kościoła,bo w moim ludzie mnie niemalże zaszczuli.A wiesz przez co?bo jako jedyna klękałam do komunii.Chodzę kilka kilometrów dalej,ale przynajmniej tam mogę przyjąć w pozycji klęczącej.

    • wiesia said

     …”Nie łudzcie się:Bóg nie dozwoli z siebie szydzić.A co człowiek sieje,to i żąć będzie:kto sieje w ciele swoim,jako plon ciała zbierze zagładę:kto sieje w duchu,jako plon ducha zbierze życie wieczne(Ga 6,7-8).

  • serce333 said

   Niech będzie błogosłąwiony ten roztropny Kapłan. Niech inni czytający tu Kapłani pójdą w te ślady. Można utworzyć w sieci, na blogach listę kościołów w Polsce gdzie moglibyśmy oczekiwać Eucharystii na klęcząco i Kapłanów wykonujących prośbę Jana Pawła II , Byłaby to jednocześnie zachęta dla innych i propagacja informacji – dobre dzieło, bardzo mnie to cieszy.

   Z Bogiem

  • kooool said

   http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/podanie_do_proboszcza.htm

   Zadanie dla odważnych

   • kooool said

    http://dziennikparafialny.pl/2012/na-kolanach-i-do-ust/

    Odpowiedź jest prosta: jeśli będzie się lekceważyć Komunię świętą, wówczas lekceważyć będzie się wszystko.

    • kooool said

     http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=244

     X. Przyjmowanie Komunii świętej

     Zgodnie Z uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także w Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach, w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy św. poza kościołem po deszczu, można przyjąć Komunię św. stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalectwem, lub chorobą.

     Czy kapłani dziś szanują Ks. Kard. St. Wyszyński Prymas Polski?? – warto zadać takie pytanie przed przedstawieniem argumentów

    • kooool said

     http://www.duchprawdy.com/eucharystia_na_kleczaco.htm

     Eucharystia na klęcząco czy stojąco? Do ręki czy do ust? Czy szafarze świeccy?

    • kooool said

     Błogosławiony Jan Paweł II:
     „Dlatego ostrzegam ponownie przed wszelkimi formami braku należnego szacunku, jak np. zakazane w moim biskupstwie podawanie Komunii św. na dłoń oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej. Prowadzi to do utraty właściwego poczucia doniosłości tego zgromadzenia. To jest nic innego jak śmierć naszego Pana i Zbawcy, któremu wszystko zawdzięczamy. … Zamartwiamy się o ludzką ocenę, boimy się, że zostaniemy wyśmiani, boimy się niekorzystnych dla nas skutków naszej oceny przez
     innych, a nie boimy się Boga? Nie odwołuję tego, co powiedział jeden z moich poprzedników: „dzieje się to na waszą odpowiedzialność. Drodzy biskupi zagranicznych biskupstw, modlę się za was, abyście na czas zrozumieli, że droga, którą obraliście jest niewłaściwa”.”

 15. Dawid said

 16. MM said

  Nowa wiadomość na onecie: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/szef-nato-natychmiastowa-reakcja-jesli-syria-uzyje,1,5322313,wiadomosc.html

 17. sonia said

  http://www.st.dwn.so/v/DS50444A0E
  polecam film ,o którym na wczorajszym kazaniu mówił ks. Natanek.Jeśli dostanie zezwolenie to prawdopodobnie w lutym będzie w kinach.

 18. BOGDAN said

 19. Radosław said

  orędzie do wybranego dziecka z Chicago z 01 grudnia 2012

  Powiedz Moim kochanym dzieciom, że teraz jest czas na przygotowanie waszych serc do świąt Bożego Narodzenia. Jutro rozpoczynamy święty czas Adwentu. To czas na podsumowanie tego co robiliście, a wiecie w sercu, że nie podobało się Bogu i na podjęciu wysiłku, aby to zmienić. To czas na spędzaniu więcej godzin na modlitwie i duchowej lekturze. Być może myślicie sobie, że jesteście zbyt zajęci przygotowaniami do świąt. Moje drogie dzieci, obiecuję, że im więcej czasu spędzacie na modlitwie, dam wam dużo więcej czasu na wykonanie wszystkiego co trzeba zrobić. Och, Moje dzieci, te dni są tak ważne zanim wasz prezydent zajmie urząd. Wasze modlitwy są teraz bardzo potrzebne, ponieważ urzędujące władze będą oszołomione, kiedy przyjdzie cud, który wyprowadzi ich z urzędu i zaczną tracić swoje wpływy. Och, Moje dzieci, zacznijcie rozpowszechniać te przekazy i mówcie każdemu, że cud nastąpi przed końcem tego 2012 roku. Może wtedy ludzie zaczną zwracać uwagę na te słowa i kierować się nimi. Kocham was, Jezus.

  • Hmmm said

   Jestes dobra mama i masz duzy potencjal aby jeszcze bardziej podobac sie Bogu. Ja tez kiedys bezgranicznie kochalam moja rodzine i nadal kocham, ale moj system wartosci i waznosci sie zmienil. Dzisiaj wiem ze najwazniejszy jest dla mnie Bog, a dopiero pozniej moja rodzina.Kiedy moj syn przygotowywal sie do pierwszej Komunii Swietej jego katechetka powiedziala, ze Pana Boga trzeba wiecej kochac niz rodzicow i ze Bog kocha ich wiecej niz mama i tata…To mnie troche zszokowalo wowczas…bo jak to? przeciez nie ma wiekszej milosci niz rodzicow do syna…dzis wstydze sie tego i wiem, ze NIE MA WIEKSZEJ MILOSCI NIZ MILOSC BOGA DO NAS….Bog jest miloscia….i nie ma wiekszej i wspanialszej od Jego Milosci…. Wszystko co mamy i kim jestesmy pochodzi od Niego i nic nie jest nasze…. Jesli wiec kochasz Boga to dlaczego tak rzadko chcesz Go odwiedzac w Kosciele??? Pamietaj abys Dzien Swiety swiecil!!!! Dlaczego nie w kazda niedziele chodzisz do kosciola??? Pan Bog napewno oceni nas sprawiedliwie, ale modlmy sie o Jego Milosierdzie, bo napewno bedzie nam potrzebne, czesto laskawie siebie oceniamy, ale czy napewno nie mozemy czegos zmienic na lepsze???Pozdrawiam i prosze nie odbierz moich slow jako krytyki pod Twoim adresem. Widze po prostu duze podobienstwo ze soba kiedys…

   • Bozena said

    Poczytaj sobie Ksiege Hioba, pomoze Ci sie wzbic na wyzyny…

   • bozena2 said

    Ja po prostu rozumiem, tak się dzieje jak kogoś Bóg prowadzi , jak mu urządza po Swojemu życie .Sama tego typu tragedii doświadczyłam.Wierzę, ze Bóg z każdego zła wyprowadzi dobro , takie dobro, o którym nie mamy pojęcia.Niekoniecznie dobro dla nas , to namacalne. On dba o wszystkich ludzi. Jesteśmy małymi turbinkami w wielkim mechanizmie Bożych zamysłów.Pozdrawiam i po ludzku współczuję. Dobry Bóg nie przytłoczy człowieka. On da tylko tyle ciężaru, ile jesteśmy w stanie unieść.

   • Hmmm said

    Poplakalam sie czytajac twoj wpis… Musi Ci byc bardzo ciezko…Bog jest miloscia i nas kocha , choc czasami kiedy dotykaja nas choroby i nieszczescia to myslimy sobie , gdzie On jest, albo zadajemy pytania: dlaczego??? Nasze ludzkie rozumowanie jest ludzkie, a madrosc Boga jest nieograniczona. On widzi wszystko i wie co jest najlepsze dla naszego zbawienia. Dlatego dopuszcza nieraz na nas ciezkie proby. To samo cierpienie moze nam przyniesc tylko udreke kiedy sie szarpiemy albo zbawienie i laske kiedy przyjmujemy to cierpienie z pokora i zanurzamy je w ranach i krwi Jezusa Chrystusa. Wowczas mozemy uratowac wiele dusz, ktore Bog kocha, ale bez tych naszych darow millosci nie moglby ich uratowac. Pomagamy mu ratowac Jego dzieci. Moj starszy syn mial 2 miesiace temu operacje. Modlilismy sie bardzo. Mimo tego nastapily komplikacje. Domyslamy sie tylko, ze po operacji musieli go przelozyc ze stolu ciagnac za jedna noge. Nie mogl po prostu na nia stanacpo operacji i tak jest do dzisiaj. Oprocz tego powstal krwiak wielkosci piesci doroslego czlowieka, twardy jak kamien…myslelismy ze to rak, ale pozniej okazal sie krwiakiem z miejsca operacji.Krwiak powoli sie zmniejsza, ale nadal syn nie moze chodzic. Chodzimy do lekarza kregarza, ktory stwierdzil ze 3 dolne dyski ma wypadniete. Tydzien temu pogorszylo mu sie, bo kaszlal. 2 doby nie spal tylko wyl z bolu, nie mogl nawet siedziec, mial i ma nadal slabe czucie w stopie, nie moze stanac na lewej nodze. kregarz troche pomogl, ale wszystko jakby stlanelo w miejscu. Z mlodeo zdrowego czlowieka mamy kaleke. Oczywiscie mamy nadzieje, ze kiedys wyzdrowieje, Prosimy o to Boga i jesli bedzie taka Jego wola to tak sie stanie. Poki co skladamy to wszystko do stop naszego Pana Jezusa Chrystusa.Czy ten wirus ktory ma twoja corka jest rzeczywiscie smiertelny?? Roumiem ze jest to wirus zoltaczki typu C, ktory moglby kiedys wywolac raka……jest kilka metod na raka, ale nie mam tu na mysli naswietlen czy chemioterapii. Jak chociazby Metoda Gersona, metoda doktora Ashkara, Vit. B17 dzialajaca zapobiegawczo i jako lek, mrozone starte cytryny, lyzeczka sody oczyszczonej z lyzeczka miodu rozpuszczone w pol szklanki letniej wody, kapsaicyna w oleju…MMS czy DCA…tyle mi na razie przychodzi do glowy…moe ci dac przepies na ta kapsaicyne, zreszta poszperaj w internecie i NIE BOJ sie o corke. Bo bedzie dobrze, strach nie pochodzi od Boga !!!! Pozdrawiam A na co synek choruje???napisz jesli chcesz….pa Ela

    • bozena2 said

     Jeśli będą jakieś problemy w nauce szkolnej synka, może on mieć dostosowanie wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę.

 20. KRYSTYNA said

  KAZANIE KS.PIOTRA NATANKA Z 3.12.2012

  http://gloria.tv/?media=366914

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 21. Dawid said

  Hmm słyszeliście dziecko Kate i Williama trąbią teraz że to będzie taki wybawiciel świata od kryzysu itp. ciekawe…

  • luck said

   Nawet jeśli to znaczy ze mamy co najmniej 20 lat spokoju :p

  • Hmmm said

   Juz lepiej niech oni sami siebie wybawiaja, bo innych to chetnie by zgladzili z tego swiata.A poza tym niech zaczna sami na siebie pracowac, bo poki co to ciezko pracujacy ludzie utrzymuja takich pasozytow…

 22. Radosław said

  z orędzia Jezusa Dobrego Pasterza z 03 grudnia 2012

  „Lata Wielkiego Ucisku zaraz się rozpoczną; przygotujcie waszą zbroję i naoliwcie wasze lampy modlitwą, ponieważ wszystko nagle się wydarzy.”

 23. Radosław said

  Jednostki broni chemicznej Assada opuściły Damaszek w kierunku Allepo. Assad najwyraźniej zdecydował się zignorować ostrzeżenia Baracka Obamy z poniedziałku.

  http://debka.com/article/22583/Assad%E2%80%99s-chemical-weapons-units-head-out-of-Damascus-toward-Aleppo

 24. Darek said

  2012-12-04 pustelnia („droga pojednania”)

  „ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES POWROTU DO SERCA KOŚCIOŁA …..”

  http://gloria.tv/?media=367323

  Módlmy się by wszystko toczyło się wedle woli Bożej.
  Króluj nam Chryste!

 25. luck said

  Były prymas Polski kardynał Józef Glemp trafił do szpitala – informuje serwis niezalezna.pl. 82-letni duchowny został przewieziony do warszawskiego Szpitala Bródnowskiego. Według dziennikarzy „nie poruszał się o własnych siłach”.

 26. wiesia said

  TWIERDZA WEWNĘTRZNA -Teresy z Avila coś dla ducha:http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tw/tw_w/tw-spis.htm

 27. wiesia said

  Poezja Św.Tereski od dzieciątka Jezus;http://www.voxdomini.com.pl/duch/mistyka/tl/16a-ter.htm

 28. Dziś jest pogrzeb mojej cioci a wczoraj zmarła moja babcia. Proszę o modlitwę.

  • wiesia said

   Przyjmij moje wyrazy współczucia,oczywiście już idę się pomodlić w Ich intencjach.Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,a światłość wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków.AMEN.

  • cox said

   Wieczny Odpoczynek racz im dać Paniie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen.

  • MM said

   Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym. Amen.

 29. Dawid said

  NATO przegłosowało rozmieszczenie rakiet typu Patriot na Turecko-Syryjskiej granicy.

  Ministrowie spraw zagranicznych NATO zatwierdzili wniosek Ankary dla rozmieszczenia rakiet Patriot, na granicy Turecko-Syryjskiej. Ankara zwróciła się o rozmieszczenie rakiet z obawy, że Syria może zaatakować Turcję za pomocą rakiet i broni chemicznej.

  Rakiety typu Patriot mogą być wykorzystywane do przechwytywania rakiet i samolotów.

  Urzędnicy z 28 krajów członkowskich zgromadzenia sojuszu w Brukseli powiedzieli, że amerykańskie pociski będą wykorzystywane jedynie dla celów obronnych.

  „Stanowisko NATO jest jasne. Każde wdrożenie ma na celu ochronę Turcji. Miałoby czysto obronny charakter. To w żaden sposób nie wspiera żadnej strefy zakazu lotów lub jakichkolwiek operacji zaczepnej”, powiedział w oświadczeniu Anders Fogh Rasmussen Sekretarz generalny NATO.

  (przypis prisonplanet.pl
  Rozmieszczenie rakiet typu Patriot wbrew zapewnieniom Rasmussena wymusi na Syrii strefę zakazu lotów i ułatwi tym samym operacje sponsorowanych przez kraje arabskie i NATO fundamentalistycznych rebeliantów. Więcej na ten temat w linkach zamieszczonych poniżej.)

 30. Szydlo said

  Minister nauki wyrzuci krzyze zze szkol ?!
  http://niezalezna.pl/35531-minister-nauki-wyrzuci-krzyze-ze-szkol

 31. wiesia said

  Zobaczcie,ile jeszcze razy trzeba ludziom przypominać,że gdyby nie wiara nas wielu katolików,chrześcijan,to świat nie istniałby już dawno,gdyby nie modlitwa,kara byłaby już dawno.Pani Minister radzimy się zastanowić i nie szukać sobie zamiennych decyzji.Polska potrzebuje mądrych ludzi,mądrych decyzji.Jest tyle problemów w naszym Kraju,że lepiej ich nie dokładać! http://poznajmy-prawde.blog.onet.pl/Nie-zdejme-Krzyza-z-mojej-scia,2,ID396056249,n

 32. wiesia said

  Widać w rządzie są osoby,które nie uczyły się HISTORII,a i Adam Mickiewicz i jego przestroga też z głów wyleciała:http://www.youtube.com/watch?v=24MAXyjXzSI

 33. wiesia said

  KIEDY PRZYJDZIE KRÓL,WSZYSCY PODRĘTWIEJĄhttp://intronizacjachrystusakrola.blog.onet.pl/KIEDY-KROL-PRZYJDZIE-ZDRETWIEJ,2,ID426835564,n

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: