Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 11 stycznia, 2013

Polecana strona internetowa

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 stycznia 2013

Polecam wszystkim dodanie sobie do ulubionych i czytanie tej znakomitej strony, prowadzonej przez wspaniałych ludzi.

Ostrzeżenie i Wielki Cud

Kliknij w obrazek i wejdziesz na ta stronę

Wielki cud

Posted in Ciekawe, KOMUNIKATY | Otagowane: | 32 Komentarze »

Znaki czasu

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 stycznia 2013

Damaszek

Takich opadów nie notowano od dawna w Syrii .. ale mimo to nie zaskoczyły syryjskich służb drogowych nawet w obecnej sytuacji ..
Ponad 1 metr śniegu w Damaszku i Kunejtrze

damaszek1

Posted in Zmiany na Ziemi | Otagowane: | 47 Komentarzy »

Spowiedź roczna

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 stycznia 2013

Wszystkim nam wiadomo, że jedno z przykazań kościelnych głosi: Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Takie stanowisko Kościoła miało swoje uzasadnienie i w tym momencie nie będziemy się nad tym dłużej zatrzymywać. Jedno jest jednak pewne: świadomość obowiązku spowiedzi raz do roku zakorzeniła się w umysłach wielu wiernych.

 

Porównując życie duchowe z cielesnym, a grzech z chorobą ciała, łatwo przyjdzie nam zrozumieć jak niebezpieczna może okazać się taka zasada. W przypadku fizycznego niedomagania, szukamy natychmiast pomocy lekarza i dla wszystkich jest to oczywiste. Jakżeż jednak jest przykro, kiedy chory dowiaduje się, że zjawił się za późno, bo choroba poczyniła już takie postępy, że nie da się jej zatrzymać. To brzmi beznadziejnie w jego uszach. Gdy człowiek popadnie w grzech, który niszczy jego samego lub innych, tym bardziej nie należy zwlekać do ostatniej chwili. Rany duszy i konflikty duchowe, nieuleczone na czas, mogą stać się groźne. Rany takie prowadza do zabicia życia duchowego. Dlatego niebezpiecznie jest czekać z nimi przez cały rok aż do całorocznej spowiedzi.

 

W takim stanie ducha grzech nie jest pojmowany jako coś, od czego należy się natychmiast wyzwolić, aby otworzyć się na łaskę pojednania i wybaczenia. Przez odwlekanie spowiedzi człowiek staje się nieczuły na grzech. Robi się niewrażliwy. I to właśnie stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla jednostki, która trwa w grzechu, jak i dla wspólnoty rodzinnej czy też społeczeństwa, w których grzech czyni. Jest to śmiertelny cios dla jedności, miłości, pokoju i każdego innego rodzaju postępu duchowego. Z takiego stanu należy się jak najszybciej wydobyć poprzez spowiedź. Spowiedzi zatem nie należy odkładać, tak jak nie odkłada się leczenia groźnej rany, która nie zabliźnia się z upływem czasu, lecz staje się źródłem niebezpiecznego zakażenia. Taki stan doprowadza człowieka do samouspokojenia, w którym on sam określa siebie jako dobrego chrześcijanina, a jednocześnie dopuszcza się zła jak ci, którzy w ogóle nie znają Boga. Jego chrześcijaństwo w takim przypadku staje się powierzchowne, niedojrzałe, obce, pozbawione właściwego stosunku wobec Boga i Chrystusa, staje się miarą dla siebie samego, źródłem pychy, otoczone czynami ciemności i zła, bazujące na czynach pochodzących z ciała i dalekich od owoców ducha. Łatwo, więc zrozumieć słowa św. Pawła, że wielu żyje jak nieprzyjaciele Krzyża Chrystusowego, gdyż brzuch stał się ich Bogiem i nie znają dobra. Wychowując prawidłowo sumienie każdego chrześcijanina, nie należy zapominać, że każdemu grzechowi należy się przeciwstawić do końca aż do krwi, aby owoce Ducha Świętego mogły wzrastać i rozwijać się.

 

Korzystne jest, jeśli do okazjonalnych spowiedzi przystępuje cała rodzina, np. z okazji chrztu, ślubu, czy też w konfliktowych sytuacjach. Każda rodzina na pewno znajdzie powód do wspólnej spowiedzi jako sakramentu pojednania, jeśli zacznie bardziej świadomie żyć życiem duchowym. W wielu regionach przetrwał piękny zwyczaj, że w dzień odpustu, czy w inne święto parafialne przystępują do spowiedzi.

Źródło: przez-maryje-do-jezusa.blog.onet.pl

Posted in Kościół | Otagowane: | 8 Komentarzy »

Zrozumienie spowiedzi

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 stycznia 2013

Spowiedź

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał
Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus
wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego
ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na
ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. ( Łk. 5:12-14)

„Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie wyznajcie wasze grzechy, aby łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was zmieniła. Dziatki, nawracajcie się, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.” ( Orędzie z Medjugorje 25.02.2009)

Posted in Medziugorje, Świat innymi oczami | Otagowane: | 4 Komentarze »

Ratunek znajduje sie tylko w uszanowaniu Chrystusa jako Króla

Posted by Dzieckonmp w dniu 11 stycznia 2013

Zaraz po wybuchu II wojny światowej Ojciec Święty widząc jak śmierć zbiera żniwo w Europie wydał Encyklikę pt. Summi Pontificatus.  Poniżej urywek dotyczący głównej choroby tego czasu oraz link do całej encykliki która polecam przeczytać.

GŁÓWNA CHOROBA CZASU: ŚWIAT BEZ BOGA I BEZ CHRYSTUSA

Jako Zastępca Tego, który w godzinie rozstrzygającej wyrzekł wobec przedstawiciela najwyższej wówczas władzy wielkie słowa: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,37), uważamy za największą powinność Naszego urzędu i największy obowiązek wobec współczesności „dać świadectwo prawdzie„. Ten obowiązek, który winniśmy wykonywać z apostolską mocą domaga się koniecznie, byśmy przedstawili i odparli ludzkie błędy i występki, gdyż wtedy dopiero godzi się przepisać lekarstwo i przeprowadzać leczenie, kiedy się je należycie rozpozna. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32). Wypełniając zaś ten obowiązek nie będziemy kierować się względami ludzkimi i ziemskimi. Od powziętego postanowienia nie powstrzyma nas ludzka nieufność, sprzeciwy, upór, ni obawa, że Nasza akcja zostanie niezrozumiana, lub też będzie zrozumiana fałszywie. Jednakże, spełniając tę powinność ze staranną pilnością, natchnieniem Naszym będzie ojcowska miłość, która, przymuszając Nas do najwyższego smutku i bólu z powodu nieszczęść i szkód w jakie popadły Nasze dzieci, równocześnie zmusza Nas, byśmy zaofiarowali im odpowiednie środki zaradcze, idąc w tym za przykładem Boskiego Pasterza, który siał wokół zarówno światło prawdy, jak i miłości: „żyjąc prawdziwie w miłości” (Ef 4,15).

I. Prawdy podstawowe

 15.  A więc: głównym złem z powodu którego świat współczesny szybką i pochyłą drogą popadł w duchowe i moralne bankructwo i ruinę jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie zbyt dużej ilości ludzi by pozbawić Chrystusa jego Królewskiej władzy, jest nieprzyjęcie nadanego przez Chrystusa prawa prawdy oraz odrzucenie przykazań prawa miłości, która jako boskie tchnienie jest życiodajną treścią i mocą Jego władania.

 16.  Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w uszanowaniu Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień wynikających z Jego władztwa, oraz w doprowadzeniu do powrotu poszczególnych ludzi i całej ludzkiej społeczności do chrześcijańskiego prawa prawdy i miłości.

Czy widzicie jakie jest nauczanie Kościoła?? Zgoła odmienne od tego jakie serwują nam tutaj w Polsce niektórzy.

Link do całej Encykliki Summi Pontificatus

Posted in Jezus Król Polski, Kościół | Otagowane: , , | 12 Komentarzy »