Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Syria i Iran grozi Izraelowi odwetem

Posted by Dzieckonmp w dniu 1 lutego 2013


Z orędzia Ostrzeżenie z 4.02.2012r.

Teraz chcę, byś powiedziała Moim dzieciom, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Objawienia rozgrywają się teraz na świecie.

Moje dzieci nie muszą być przerażone, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą osłabić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i apostazji.

Pojawią się wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystko będzie ze sobą powiązane.

Z orędzia Ostrzeżenie z 30.11.2012

Żydów będą traktować gorzej niż traktowali ich podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie II Wojny Światowej.

Tak, jak przepowiedziano, ucisk będzie wyraźnie widoczny w Izraelu.

Z powodu Izraela wojny będą się rozszerzać, aż w końcu trudno będzie rozstrzygnąć, kim jest prawdziwy wróg.

Wkrótce potem zostanie podpisany traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

Warto przeczytać w kontekście wpisu całe orędzie Link

IzraelsyriaWiadomości jakie napływają  z Bliskiego Wschodu zdają się być jednym z tych momentów, w którym wielki pożar proroczy może się zdarzyć. Izrael zaatakował syryjskie cele w ciągu ostatnich 48 godzin. Doprowadziło to do szybkiej i agresywnej odpowiedzi od Rosji, Syrii, Iranu. Istnieją doniesienia że rosyjskie odrzutowe myśliwce postawiono w stan gotowości. Siły zbrojne Turcji i amerykańskich sił specjalnych w Jordanii postawione w stan najwyższej gotowości. Iran oświadczył że atak izraelski na Syrię będzie miał swoje konsekwencje, że stolica Tel Awiw jest zagrożona. Czy wówczas spełnią się słowa z Księgi Izajasza 17 i Ezechiela 38/39 ?  Czas pokaże.

Oczywiście, widzę znaki proroctwa w nagłówkach dzisiejszych gazet. W każdym razie, mamy siły militarne wrogów Izraela do odegrania się na naszych oczach. Mamy wycofanie  się USA ze światowej sceny, i Narodziny Bestii Apokalipsy, UE, podobnie jak Biblia opisuje  osłabiona, a  Syria i rosyjskie wojska na Bliskim Wschodzie, gotowe do wojny. To wystarczy  tylko iskra, aby to wszystko się stało.

Teraz, na tle tych powyższych zdarzeń, chrześcijanie którzy  są gdzieś obok . Chrześcijanie którzy praktykują swoją wiarę cicho, ale też śmiało i odważnie głoszą prawdę o Jezusie Chrystusie, we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym w debacie politycznej i geopolitycznej. Jesteśmy solą ziemi, nie tylko w zakresie wiary, ale także w życiu codziennym. Mamy odwagę mówić Jego Słowo, Jego ewangelię tak jak nasi przodkowie, i pokazujemy, że świat stoi do góry nogami. Istnieje kosmiczna bitwa która dzieje się w niebie, to walka między dobrem i złem, między światłem a ciemnością . W tym życiu ze wszystkimi oszustwami powinniśmy jako chrześcijanie, wyodrębniać wszystkie uczynki ciemności, a sami potrzebujemy broni światła (Rz 13:12). Jesteśmy żołnierzami w armii zbawienia Bożego, o czym  nie powinniśmy zapominać.

Uważam, że Jerozolima w 2013 będzie podzielona, prawdopodobnie przez ONZ, a potem armie świata (w tym USA) będą egzekwować mandat ONZ. A więc w czasie Wielkiego Ucisku i Ohyda spustoszenia w niedługim czasie nastąpi. Obecnie jest to jak ja to widzę. Trudno powiedzieć, czy jest wystarczająco duży pęd elit międzynarodowych aby to w tym roku tak się stało, czy nie.

Ostatnie pytanie ciężko znaleźć odpowiedz w mojej głowie, znajdujemy się  w 7-letnim ucisku , czy nie? Moje myśli  powracają do tego samego punktu do Jerozolimy. Oczywiście, gdy Jerozolima zostanie podzielona według zalecenia ONZ z ubiegłego roku na papierze, nie byłoby by mowy o 7-letnim prześladowaniu. Jednakże, jak tylko Izrael podda się międzynarodowej presji i szybko zgodzi się, aby Palestyńczycy mieli swoje państwo,tym samym ponosząc polityczną porażkę, to 3 1/2 roku później  armie świata pomaszerują w kierunku Jerozolimy, w celu zapewnienia przestrzegania umowy  nałożonej mandatem ONZ.

Być może jeden z tych pomysłów wydaje się najbardziej logiczny i oczywisty, w tym momencie, ale kto wie. Patrzymy i czekamy, aby zobaczyć, co  się okaże.

Księga Izajasza 17

1 Wyrok na Damaszek:
Oto Damaszek przestanie być miastem,
stanie się stosem gruzów.
2 Na zawsze opuszczone jego miasta
będą pastwiskiem dla trzód,
które się [tam] pokładą,
i nikt ich nie spłoszy.
3 Odbiorą warownię Efraimowi,
a królestwo Damaszkowi.
Z resztą zaś Aramu stanie się
tak, jak z chlubą synów Izraela –
wyrocznia Pana Zastępów.
4 W owym dniu chwała Jakuba zmaleje,
i tłuste jego ciało wychudnie.
5 I stanie się tak,
jak kiedy żniwiarz chwyta w garść zboże na pniu,
a ramię jego ścina kłosy;
i jak gdy zbierają kłosy w dolinie Refaim,
6 tak że zostaje na niej pokłosie;
albo jak przy otrząsaniu oliwki: zostają
dwie lub trzy jagody na samym wierzchołku,
cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa –
wyrocznia Pana, Boga Izraela.
7 W owym dniu patrzeć będzie człowiek na swego Stwórcę
i jego oczy się zwrócą ku Świętemu Izraela.
8 Nie popatrzy więcej na ołtarze, dzieło rąk swoich,
ani nie rzuci okiem na to, co uczyniły jego palce:
na aszery i stele słoneczne.
9 W owym dniu twe miasta warowne będą jak tamte,
opuszczone przez Amorytów i Chiwwitów,
które opuścili przed synami izraelskimi.
Staną się one pustynią,
10 bo zapomniałeś Boga, twego Zbawiciela,
i nie pamiętałeś o Skale twej obrony.
Dlatego sadzisz rozkoszne sadzonki
i rozsiewasz obce rośliny.
11 Sprawiasz, że rosną w dniu,
w którym je zasadziłeś,
i rano, gdy posiałeś, przywodzisz do rozkwitu,
ale zniknie żniwo w dzień choroby,
a ból będzie nieuleczalny.
12 Ach, wrzawa mnogich ludów!
jak łoskot morza, tak huczą.
Ach, rozgwar narodów!
jak szum fal potężnych, tak szumią.
13 <Narody szumią, jak szumią wezbrane wody>,
ale [Pan] je zgromi, i umkną daleko:
będą porwane na góry jak plewa przez wicher
i jak tuman kurzu przez burzę.
14 W czasie wieczornym, toż to był strach;
przed ranem, już go nie ma.
Taki jest dział naszych łupieżców,
taki los naszych rabusiów.

Księga Ezechiela 38-39

Przeciwko Gogowi, królowi Magog

1 Pan skierował do mnie te słowa: 2 „Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi, ku krajowi Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, 3 i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. 4 Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, rumaki i jeźdźców, wszystkich w pełnym uzbrojeniu, wielki zastęp z długimi i krótkimi tarczami, wszystkich uzbrojonych w miecze. 5 Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. 6 Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. 7 Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. 8 Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. 9 Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą.
10 Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. 11 Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – 12 by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. 13 Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?
14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę 15 i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? 16 I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami.
17 Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. 18 Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela – wyrocznia Pana Boga – gniew mój we Mnie zapłonie. 19 I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. 20 Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. 21 I powołam przeciwko niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga – miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. 22 I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad [jakby] kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. 23 Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan.

1 Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. 2 Wywiodę cię i sprowadzę, i przywiodę z najdalszej północy, i wprowadzę cię na góry Izraela. 3 Złamię ci łuk w lewej ręce, a wytrącę strzały z prawej. 4 Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy, i ludy, które są z tobą: drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer. 5 Padniesz na otwartym polu, albowiem Ja tak powiedziałem – wyrocznia Pana Boga. 6 I ześlę ogień na Magog i na żyjących bezpiecznie mieszkańców wysp, aby poznali, że Ja jestem Pan. 7 Natomiast imię moje święte ogłoszę pośród mego ludu izraelskiego; nie pozwolę już bezcześcić świętego mojego imienia w przyszłości, aby narody pogańskie poznały, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu. 8 Oto nadchodzi i spełnia się – wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem.
9 Wtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, by zapalić ogień i spalić oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy – przez siedem lat palić tym będą. 10 Nie będą musieli już oni przynosić drzewa z pola ani wycinać w lesie, bo będzie się palić orężem. Będą oni plądrować tych, którzy ich plądrowali, będą brali zdobycz na tych, którzy na nich brali zdobycz – wyrocznia Pana Boga.
11 W owym dniu wyznaczę dla Goga sławne miejsce, gdzie będzie jego grób w Izraelu, dolinę Abarim na wschód od Morza [Martwego], i odgrodzę ją dla przechodzących, i tu pogrzebią Goga i cały jego tłum, i nadadzą jej miano „Doliny Tłumu Goga”. 12 Będą ich grzebać Izraelici po to, by oczyścić kraj – przez siedem miesięcy. 13 Będzie ich grzebał cały lud kraju i wyjdzie to mu na sławę w dniu, w którym objawię moją chwałę – wyrocznia Pana Boga. 14 I wydzieli się ludzi, którzy będą musieli stale przechodzić kraj i grzebać tych, którzy pozostali na powierzchni ziemi, aby ją oczyścić; po upływie siedmiu miesięcy będą przeszukiwać. 15 A kiedy krążyć będą po kraju, a zobaczy ktoś kość ludzką, wówczas umieści przy tym jakiś znak, aż pogrzebią ją grabarze w „Dolinie Tłumu Goga”. 16 <A nazwa miasta będzie Hamona>. W ten sposób oczyszczą oni kraj. 17 A ty, synu człowieczy – mówi Pan Bóg – mów do ptaków wszelkiego rodzaju i do wszystkich dzikich zwierząt: Zbierzcie się i przyjdźcie tu; zgromadźcie się ze wszystkich stron nad moją ofiarą, którą chcę wam zgotować, wielką ofiarą na górach Izraela: jedzcie ciało i pijcie krew! 18 Ciało bohaterów jeść będziecie i krew możnowładców ziemi będziecie piły – wszystkie barany, jagnięta, kozły, cielce, bydło tuczne z Baszanu. 19 I spożywać będziecie tłuszcz do sytości, i krew będziecie pić, aż będziecie pijane od mojej ofiary, którą wam przygotuję. 20 Przy stole moim nasycicie się rumakiem i jeźdźcem, bohaterem i wszelkim wojownikiem – wyrocznia Pana Boga.

Komentarzy 91 do “Syria i Iran grozi Izraelowi odwetem”

 1. Annah. said

  1 LUTEGO 2013
  Piątek

  Dzisiejsze czytania: Hbr 10,32-39; Ps 37,3-6.23-24.39-40; Mt 11,25; Mk 4,26-34

  Rozważania: Oremus · O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD
  (Hbr 10,32-39)
  Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.

  (Ps 37,3-6.23-24.39-40)
  REFREN: Zbawienie prawych pochodzi od Pana

  Miej ufność w Panu i czyń to co dobre,
  a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
  Raduj się w Panu,
  a On spełni pragnienia twego serca.

  Powierz Panu swą drogę,
  zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
  On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  a prawość twoja jak blask południa.

  Pan umacnia kroki człowieka,
  a w jego drodze ma upodobanie.
  A choćby upadł, nie będzie leżał,
  bo jego rękę Pan podtrzymuje.

  Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
  On ich ucieczką w czasie utrapienia.
  Pan ich wspomaga i wyzwala,
  wybawia od występnych i zachowuje,
  On bowiem jest ich ucieczką.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.

  (Mk 4,26-34)
  Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

  Synowie Boga nie poddają się pozorom. Nie obawiają się słabości ziarna. Nie muszą naśladować świata, który ceni to, co przebojowe, błyskotliwe i potężne. Myślenie w takich kategoriach o Ewangelii, o Kościele byłoby całkowitym wypaczeniem Jezusowej nauki. Posiadamy u Boga majętność lepszą i trwałą. Choćby dobro w świecie i pośród nas bywało przesłonięte potęgą zła, nie zniechęcajmy się ani nie gorszmy. Ufajmy Panu, który „sam będzie działał”.

  Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” styczeń 2009, s. 120

  WYPEŁNIAJĄC DZIEŁA OJCA

  O Jezu, daj, abym z Tobą pełnił dzieła, które Ojciec mi powierzył (J 9, 4)

  „Dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania, Ja czynię. — Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posiał” (J 5, 36; 9, 4). Jezus nie ma innego celu, jak wykonać posłannictwo zlecone Mu przez Ojca, ku Jego chwale i dla zbawienia ludzkości. Pala gorącym pragnieniem, by dzieło to wykonać w całej pełni. Tym pragnieniem ożywiony idzie na Mękę i przyjmuje krzyż. „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami” (Łk 22, 15), powie wieczorem w czasie ostatniej wieczerzy, a wiedział, że ta właśnie Pascha będzie wstępem do Jego najwyższej ofiary.

  Każdy wierzący został powołany do współpracy w wielkim Jezusowym dziele Odkupienia, lecz dusze poświęcone Bogu otrzymują w tym celu szczególne zlecenie. Oni, „pobudzeni miłością — poucza Sobór — rozlaną przez Ducha Świętego w ich sercach, coraz bardziej żyją dla Chrystusa i dla Jego Ciała, którym jest Kościół” (DZ 1). Trzeba przede wszystkim współdziałać z łaską, aby każdy był zdolny przyjąć w całej pełni do swej duszy owoce Odkupienia, Na tym polega praca nad własnym uświęceniem. To jednak nie wystarcza. Każdy poświęcony Bogu jest wezwany do świętości, aby innych uświęcać i pomagać bliźnim do zbawienia oraz do wzrostu Kościoła. Każdy winien współpracować z Chrystusem nad rozszerzeniem Jego Królestwa, by zgromadzić w Jego owczarni „rozproszone dzieci Boże” (J 11, 52), by owoce Odkupienia objęły możliwie największą liczbę ludzi. Takie właśnie zadanie powierzył Ojciec niebieski swym dzieciom przybranym; powinny one doń przystąpić z tym samym usposobieniem jak Jezus, tj. z całkowitym, wielkodusznym i wyłącznym oddaniem się, z miłością zdolną podjąć nawet najcięższe ofiary. Każdy ich czyn nabiera wartości, gdy przyczynia się do urzeczywistnienia tego dzieła.

  Wypada powtórzyć za Jezusem: „Trzeba, abym dokonał dzieła, które Mi Ojciec powierzył”.

  Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco, Ogniu i Stworzycielu, Ty prowadzisz z mocą i słodyczą wszystkie istoty wszechświata do ich wiecznego przeznaczenia, daj mi udział w Twoim życiodajnym działaniu. Daj mi dusze na wzór Chrystusa, na wzór Odkupiciela.
  Niechaj całe moje życie rozwija się w planie Odkupienia, w pełni świadomości, że nawet najmniejsze szczegóły życia ludzkiego urzeczywistniają Twoje odwieczne plany. Niechaj w świetle Twoich natchnień i przy pomocy łaski staram się być odkupicielem i współpracownikiem razem z Nim w cudownie życiodajnym działaniu Twojej Trójcy w świecie…
  Daj mi niezwyciężone męstwo duszy. Niechaj moja miłość ku Tobie będzie mocniejsza niż śmierć. Niechaj moja wola nie cofnie się nigdy wobec obowiązku. Niechaj nic nie umniejsza mojej gorliwości w Twojej służbie. Natchnij mnie odwagą do wielkich przedsięwzięć i udziel siły do wykonania ich, nawet do męczeństwa, gdyby zaszła potrzeba, na większą chwałę Twojego imienia (M. M. Philipon).

  O Jezu, obym Cię mógł naśladować i zbawienie ludzi uczynić pracą mojego życia do tego stopnia, aby słowo „Zbawiciel”, wyrażało doskonale to, czym jestem, tak jak wykazuje doskonale to, czym Ty jesteś. Dlatego pragnę stać się wszystkim dla wszystkich, żywiąc w sercu to jedno pragnienie, by dać Cię duszom…
  Panie, zapal we mnie namiętne pragnienie zbawiania dusz; obym umiał wszystko wybierać i pełnić w tym celu, a dobro dusz stawiać ponad wszystko, dołożyć wszelkich starań, by posługiwać się doskonale środkami… jakie Ty nam dajesz, by nawracać i zbawiać niewierzących: składanie Najświętszej Ofiary, adorację Najświętszego Sakramentu, dobroć, modlitwę, pokutę, dobry przykład, własne uświęcenie: „Jaki pasterz, taki lud”; „dobro, jakie czyni człowiek, zależy wprost od jego ducha wewnętrznego” (zob. Ch. de Foucauld).

  O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
  http://mateusz.pl/czytania/2013/20130201.htm

  Polecam dzisiejsza katechezę ojca Rydzyka. Poranna już się kończy co prawda – zaraz będą rozmowy ze słuchaczami, ale po południu powtórka..

 2. ta data, to chyba pomyłka,,Z orędzia Ostrzeżenie z 4.02.2013r.”…..

 3. kooool said

  Ks. Roman Adam Kneblewski: Szokująca aktualność ks. Piotr Skarga
  http://gloria.tv/?media=393123

 4. Passiflora said

  Oto co Bóg mówi dziś do ciebie

  (Hbr 10,32-39)
  Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę.

  (Ps 37,3-6.23-24.39-40)
  REFREN: Zbawienie prawych pochodzi od Pana

  Miej ufność w Panu i czyń to co dobre,
  a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
  Raduj się w Panu,
  a On spełni pragnienia twego serca.

  Powierz Panu swą drogę,
  zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
  On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  a prawość twoja jak blask południa.

  Pan umacnia kroki człowieka,
  a w jego drodze ma upodobanie.
  A choćby upadł, nie będzie leżał,
  bo jego rękę Pan podtrzymuje.

  Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
  On ich ucieczką w czasie utrapienia.
  Pan ich wspomaga i wyzwala,
  wybawia od występnych i zachowuje,
  On bowiem jest ich ucieczką.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom.

  (Mk 4,26-34)
  Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

  • Passiflora said

   Dziś pierwszy piątek miesiąca – idź do kościoła

   Wspomnienie św. Brygidy z Kildare, dziewicy

   Brygida z Kildare (nazywana także Irlandzką) urodziła się między rokiem 452 a 456 w Irlandii. Była pogodna i hojna, energiczna i przedsiębiorcza, dobra i sprawiedliwa. Już od dzieciństwa tęskniła za życiem poświęconym Bogu. Od nieznanego z imienia biskupa otrzymała welon, symbol dozgonnego dziewictwa. Zaczęła gromadzić przy sobie dziewice o podobnych ideałach. Założyła dla nich w Kildare, na zachód od Dublina, pierwszy klasztor w Irlandii. Klasztor ten niebawem zasłynął i dał początek wielu innym. Brygida niosła pomoc cierpiącym i ubogim, przemierzając wzdłuż i wszerz Zieloną Wyspę. Stale była w podróży.

   Zmarła w Kildare 1 lutego 523 lub 524 r. i została pochowana w istniejącej do dziś katedrze. Relikwie znajdują się w kamiennym sarkofagu w Kildare (dzisiaj Cell Dara). Natomiast inna cząstka (prawdopodobnie relikwie głowy) znajdują się w kaplicy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Lumiar, niedaleko Lizbony.
   Święta Brygida z Kildare jest uważana za współapostołkę i patronkę Irlandii (obok św. Patryka i św. Kolumbana Starszego) oraz za matkę życia zakonnego na tej wyspie. Czczona jest jako opiekunka pracujących na roli. Jej kult szybko rozpowszechnił się w Irlandii, Anglii i krajach skandynawskich. Podobno już w średniowieczu dotarł nawet do Polski.
   Z VII w. zachował się staroirlandzki hymn ku czci św. Brygidy – najstarszy pomnik rodzimej literatury hagiograficznej Irlandii. Do dzisiaj żywa jest w Irlandii tradycja plecenia na 1 lutego wiklinowych krzyży świętej Brygidy, które mają chronić domy, a zwłaszcza zawartość spiżarni. Kultywowane są dawne zwyczaje nakazujące w wigilię św. Brygidy wysprzątać dom, upiec ciasto, przyjąć gości, w żadnym wypadku nie odmawiać potrzebującym. Domy i drzewa przy nich ozdabiane są wstążkami, które – według podań – dotyka Patronka wędrująca tego dnia po Irlandii.

   Dziś również wspomnienie:
   św. Rajmunda z Fitero, opata; bł. Andrzeja de Segni, prezbitera; bł. Anny Michelotti, zakonnicy; św. Pawła, biskupa; św. Pioniusza, prezbitera i męczennika; św. Sewera z Rawenny, biskupa; św. Werdiany, dziewicy i pustelnicy (+ 1242)

  • Passiflora said

   [..]

   (o Siewcy i ziarnie)

   «Zostań. Opowiemy piękną przypowieść Beniaminowi, a ci, którzy nie są dziećmi, dostosują ją do siebie i do Marii z Magdali. Słuchajcie.

   Wątpicie, że Maria wróci do Dobra. Nie ma w niej żadnego znaku, nic nie wskazuje, że uczyni ten krok. Bezwstydna i zuchwała, świadoma swej pozycji i mocy, ośmieliła się sprowokować ludzi i przyjść na sam próg domu, w którym płacze się z jej powodu. Na naganę Piotra odpowiedziała wybuchem śmiechu. Pod Moim zapraszającym spojrzeniem znieruchomiała w pysze. Chcielibyście może, abym – z miłości do Łazarza, przez wzgląd na jego miłość do Mnie – mówił do niej bezpośrednio, długo, ujarzmiając ją Moją mocą, ukazując Moją siłę Mesjasza Pańskiego. Nie. Nie trzeba aż tyle. Powiedziałem to w odniesieniu do innej grzesznicy, przed miesiącami. Dusze muszą same nad sobą pracować. Ja przechodzę, rzucam ziarno. W ukryciu ziarno pracuje. Trzeba uszanować pracę duszy. Jeśli pierwsze ziarno się nie zakorzeni, sieje się inne, jeszcze inne… Zaprzestaje się dopiero wtedy, gdy ma się pewne dowody bezużyteczności zasiewu. I trzeba się modlić. Modlitwa jest jak rosa dla skib ziemi: spulchnia je i odżywia, a ziarno może kiełkować. Czyż nie postępujesz tak z jarzynami, niewiasto?

   Teraz posłuchajcie przypowieści o tym, jak Bóg pracuje w sercach, by zbudować Swe Królestwo, bo każde serce jest małym królestwem Boga na ziemi. Potem, po śmierci, wszystkie te małe królestwa gromadzą się w jednym jedynym Królestwie Niebieskim – bez granic, świętym, wiecznym.

   Królestwo Boże w sercach tworzy Boży Siewca. Przychodzi i rozrzuca ziarno w Swojej posiadłości, którą jest człowiek. Człowiek należy do Boga, każdy człowiek od swego początku należy do Niego. Potem idzie do innych posiadłości – ku innym sercom. Mijają dni, mijają noce. Dni przynoszą słońce i deszcz, w tym wypadku – promieniowanie Bożej miłości i wylanie Bożej mądrości, która mówi do ducha. Noce przynoszą gwiazdy i wypoczynek w ciszy, w naszym wypadku – jaśniejące wspomnienia o Bogu i spokój ducha, aby pozwolić duszy na skupienie i medytację.

   Ziarno w następstwie niedostrzegalnych i mocnych wpływów opatrznościowych pęcznieje, otwiera się, wypuszcza korzenie, zapuszcza je, wysuwa z wnętrza pierwsze małe listki, wzrasta. Wszystko to bez pomocy człowieka. Ziemia wytwarza samorzutnie kiełek z nasienia, potem kiełek się umacnia i podtrzymuje powstający kłos, następnie kłos się podnosi, pęcznieje, twardnieje, staje się złocisty, sztywny, doskonały z uformowanym ziarnem. Kiedy jest dojrzały, siewca powraca i przykłada sierp, gdyż zasiew osiągnął pełnię. Nie mógłby się rozwinąć bardziej i dlatego jest zbierany.

   W sercach Moje słowo dokonuje tej samej pracy. Mówię o sercach, przyjmujących ziarno. Praca jednak jest powolna. Trzeba uważać, by nie zniszczyć wszystkiego, przez wkraczanie nie w porę. Jakie to żmudne dla małego nasienia otworzyć się, zapuścić korzenie w glebie! Również ciężka jest ta praca dla serca twardego i zaniedbanego. Musi się ono otworzyć, pozwolić się przeniknąć, przyjąć coś nowego, trudzić się karmieniem siebie. Musi ukazać się inne, a więc przyobleczone w to, co pokorne i użyteczne, a nie w kwiaty nęcące, okazałe, bezużyteczne i bujne, które wcześniej je okrywały. Musi zadowolić się pracą pokorną, bez szukania podziwu – dla pożytku Planu Bożego. Musi uaktywnić wszelkie swoje zdolności, aby wzrosnąć i uformować kłos. Musi rozpalić się miłością, by stać się ziarnem. Po odniesieniu zwycięstwa nad szukaniem ludzkich względów – co jest bardzo, bardzo, bardzo bolesne – po zmęczeniu i cierpieniach, aby polubić nową szatę, musi i od niej się oderwać przy pomocy bolesnego cięcia. Trzeba wszystko dać, by wszystko posiadać; pozostać ogołoconym, by przyoblec się w Niebie w szatę świętych. Życie grzesznika, który staje się świętym to najdłuższa, najbardziej heroiczna, najbardziej chwalebna walka. Mówię wam to.
   [….]

   • Passiflora said

    […]

    (o ziarnie gorczycy)

    Nie sądźcie, że Królestwo Niebieskie osiąga się przez czyny hałaśliwe i rzucające się w oczy. To działania stałe, powszednie, lecz spełniane z nadprzyrodzoną intencją miłości. Miłość jest nasieniem rośliny, która kiełkując w was, wyrasta aż do Nieba. W jej cieniu wschodzą wszystkie inne cnoty. Przyrównam ją do maleńkiego ziarnka gorczycy. Jakże ono jest maleńkie! Jedno z najmniejszych, które zasiewa człowiek. A jednak popatrzcie, kiedy roślina się rozwinie, jakże staje się silna i liściasta i jak owocuje. To nie sto ze stu nasion, lecz sto – z jednego. Najmniejsza, lecz najbardziej aktywna. Jakąż daje wam korzyść.

    Tak samo jest z miłością. Jeśli zamkniecie w piersi nasienie miłości – do waszego Boga Najświętszego i do bliźniego – i jeśli wasze czyny będą wypływały z miłości, nie uchybicie żadnemu przepisowi Dekalogu. Nie będziecie oszukiwać Boga przez religię fałszywą, [złożoną z] praktyk, lecz nie z duchowości. Nie będziecie okłamywać bliźniego, postępując jak niewdzięczne dzieci, małżonkowie cudzołożni lub zbytnio wymagający, jak nieuczciwi sprzedawcy, jak ludzie posługujący się w życiu oszustwem, gwałtowni wobec nieprzyjaciół. Popatrzcie, ileż ptaszków w tej upalnej godzinie chroni się na gałęziach w tym ogrodzie. Wkrótce ten kiełek gorczycy, na razie zupełnie mały, cały napełni się świergotem ptaków. Wszystkie ptaki znajdą schronienie i cień w tych roślinach, tak gęstych i wygodnych. Małe ptaszki nauczą się fruwać bezpiecznie w jego gałęziach, które służą za schody, by wstępować wyżej, i za sieć, by uniknąć upadku. Tak jest z miłością, podstawą Królestwa Bożego.

    Miłujcie, a będziecie miłowani. Miłujcie, a będziecie współczuć. Kochajcie, a nie będziecie okrutni i wymagający więcej niż to dozwolone od waszych podwładnych. Miłość i szczerość jest konieczna dla otrzymania pokoju i chwały Niebios. Inaczej – jak powiedział Beniamin – każdy wasz czyn, który spełniliście kłamiąc miłości i prawdzie, zamieni się dla was w słomę na waszym piekielnym łożu. Ja nie mówię wam nic innego. Mówię wam tylko: pamiętajcie ciągle o wielkim przykazaniu miłości i bądźcie wierni Bogu Prawdy i prawdzie w każdym słowie, działaniu i uczuciu, bo prawda jest córką Boga. Stale pracujcie, doskonaląc siebie jak nasienie, wzrastające aż do osiągnięcia doskonałości. To praca cicha, pokorna, cierpliwa. Bądźcie pewni, że Bóg widzi waszą walkę. On też bardziej wynagrodzi was za przezwyciężony egoizm, za niewypowiedzenie złego słowa, hamowanie narzucania się innym, niż gdybyście, uzbrojeni do walki, zadali śmierć nieprzyjacielowi.

    Królestwo Niebieskie – które posiądziecie, jeśli będziecie sprawiedliwi – budowane jest przez małe codzienne sprawy: dobroć, skromność, cierpliwość, zadowolenie z tego, co się posiada, wzajemne współczucie i miłość, miłość, miłość…

    Bądźcie dobrzy. Żyjcie wzajemnie ze sobą w pokoju. Nie obmawiajcie. Nie osądzajcie. Wtedy Bóg będzie z wami. Daję wam Mój pokój jako błogosławieństwo i jako podziękowanie za waszą wiarę we Mnie.»

    […]
    http://www.objawienia.pl/valtorta/valt/v-03-044.html#go

 5. nowa ziemia said

  wydarzenia opisane w księdze Ezechiela 38 i 39 odnoszą się do czasu po wielkim ucisku bo Gog to człowiek grzechu- antychrysta za którym w podziwie i wuielbieniu pójdzie cała ziemia

 6. Tuptusia said

  Zamiast nowenny
  7 DNI MODLITW PRZED ŚWIĘTEM OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 2 LUTEGO
  DZIŚ DZIEŃ SIÓDMY

  Modlitwa wstępna
  Mój Boże, ofiarowuję Ci ten różaniec na cześć siedmiu głównych boleści Maryi, na Twoją większą chwałę, moje nawrócenie i nawrócenie wszystkich ludzi na wiarę w Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa- nasze zbawienie i naszą jedyną drogę do Ciebie, w jedności z Duchem Świętym, na wieki wieków.
  Amen!

  Akt żalu
  Mój Boże, bardzo żałuję, że Cię obraziłem, podczas gdy Ty jesteś nieskończenie dobry, nieskończenie łaskawy, a grzech jest Ci przykry. Podejmuję stanowcze postanowienie, z pomocą Twojej świętej łaski, że nie będę Cię już obrażał i okażę żal za grzechy. W tym żalu chcę żyć i umrzeć. Amen!

  RÓZANIEC (KORONKA) DO SIEDMIU BOLEŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  BOLEŚĆ SIÓDMA – Pogrzeb Jezusa

  Słowo Boże: Ewangelia według św. Mateusza 27, 55-61
  Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu.

  Medytacja
  Dziewica Maryja towarzyszyła swojemu Synowi Jezusowi w Jego drodze krzyżowej, a tymczasem niedowierzający uciekli. Ludzie małej wiary uważali, że wszystko się skończyło, ponieważ skończono z Tym, któremu zaufali. Po bolesnej agonii nadeszła Jego godzina; i skłoniwszy głowę oddał ducha. Józef z Arymatei poczynił stosowne starania, aby pochować Jego ciało. Maryja towarzyszyła świętemu ciału swojego Syna w czasie pogrzebu, a potem patrzyła, jak zamknięto grób wielkim kamieniem

  Modlitwa
  Matko, która strasznie cierpiałaś, uciekamy się do Ciebie, naszej ostoi i naszej tarczy. Pośredniczko, ofiarowujemy Ci Kościół, abyś wstawiała się za nim w chwilach prób, jakich nieustannie doświadcza: kiedy dotyka go zwątpienie Twoich wiernych, zwłaszcza tych, których wybrałaś, jako szczególnie umiłowanych, kiedy wzmagają się prześladowania chrześcijan w różnych częściach globu i gdy słabnie nasza wiara.

  1 „Ojcze nasz”. 7 „Zdrowaś Maryjo” i 1 “Chwała Ojcu”

  źródło: http://www.kibeho-sanctuary.com/index.php/pl/liturgia/roaniec-siedmiu-boleci

  Maryja w Kibeho obiecała dla tych, którzy będą odmawiać tą koronkę:
  1. Najtwardsze serca doznają łaski nawrócenia
  2. Będziemy uwolnieni od różnych złych obsesji i zniewoleń
  3. Słabości naszego charakteru zostaną uleczone
  4. Dzięki modlitwie we wtorki i piątki, wiele próśb zostanie wysłuchanych
  5. Pokój zapanuje w naszych rodzinach
  6. Poznamy głębię wielu Bożych tajemnic.

 7. Margaretka said

  Trudno sobie wyobrazić, że żydzi będą gorzej traktowani niż podczas II wojny światowej! oglądałam 2 dni temu pianistę i to jak ich traktowali było niewyobrażalną potwornością, a film tylko pokazywał życie w getcie i okupowanej Warszawie. Zresztą, Lista Schindlera pokazuje obóz od wew. też oglądałam…mam nadzieję że faktycznie żyjemy w wielkim ucisku i nienawiść w końcu upadnie!

  • Annah. said

   Margaretko, przekaz kogoś pochodzenia żydowskiego jest jak można się domyślać pozbawiony bezstronności. To tylko film.
   Polacy tez masowo ginęli w obozach, szczególnie ludzie wykształceni. Moj dziadek jako polska inteligencja zabrany do obozu pozostawił młodziutką babcię z małymi dziećmi. I już nie wrócił.
   Ani obsada, ani twórcy filmu, ani „świadek” nie dają gwarancji bezstronności.
   I najważniejsze ten film musiał KTOŚ finansować, nie zrobił tego bezinteresownie.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Pianista_%28film%29

   • Margaretka said

    Ten film temu nie przeczy, że ginęli też Polacy. Po obejrzeniu tego filmu, przeczytałam ostatni wywiad Szpilmana, mówił o wielkiej wdzięczności wielu Polakom, którzy z narażeniem życia pomagali mu przetrwać, zresztą ten film był biograficzny, dlatego opisuje losy przedewszystkim jednej rodziny. Ciekawy wywiad, polecam; http://www.polish-jewish-heritage.org/pol/listopad_szpilman.html

    • Paul said

     Hitler szczególnie nie cierpiał żydów dlatego ze był mocno zaangażowany w okultyzm i wiarę w reinkarnacje.Wmówił sobie że żydzi są szczególnie odpowiedzialni za całe zło na świecie.W to co uwierzyli ludzie idący za nim to śmiechy hihy.Jak można wmówić ludziom takie bzdury.Oni w to wszystko uwierzyli.Jest wiele o tym napisane w wielu książkach.To dłuższy wywód.Dlaczego taki wariat zmanipulował cały naród?
     Polecam książkę” Naziści i Okultyzm Ciemne Moce II Rzeszy”. i „Tajemne zapiski Magów Hitlera” ale prawda jest taka że Hitler był tak naprawdę tylko marionetką Illuminatów i Masonów.Wykorzystali go do własnych celów i finansowali jego kampanie polityczne w ten sposób pomagając mu objąć władzę.Oni potrzebują takich świrów i indywidualistów w ciemnych sprawach jak Hitler.

    • Annah. said

     Margaretko, chodzi czasem TYLKO o przeniesienie akcentu, a czasem przekaz podprogowy dlatego nie ufam dzisiejszej kinematografii.

   • Siostra Emilia said

    Annah
    Droga AnnoH mamy bardzo podobna przeszlosc moj dziadek rowniez zostal zamordowany w obozie koncentracyjnym
    a stalo sie to nieprzypadkowo , bo Niemcy doskonale wiedzieli kogo mordowac i oslabiac prowadzili specijalna liste ,
    pamietac rowniez ze to Niemcy wprowadzili szczepionki w czasie II WS i dlatego ludzie tak licznie umierali po wojnie
    jako ofiry doswiadczen na etnicznych Polakach ,ofiary szczepien umierali na raka i inne nieznane dotad chooroby.

    • Weronika said

     Bardzo wspolczuje Annah i Siostro Emilio utraty bliskich. Niestety ale filmy robia zydzi i sa one w wiekszosci antypolska propaganda. W obozach koncentracyjnych wedlug przeklaman zydowskich gineli wylacznie zydzi. Jest to ohydne klamstwo, wrecz bluznierstwo wobec Polakow i innych nacji, ktore tam mordowano. Przez pierwsze 2 lata w tych obozach wogole zydow nie mordowano…chyba ze z lapanek ulicznych, na zasadzie przypadku. Lista Shindlera to antypolska kalumnia…Polacy przedstawienie jako brudni ciemni mordercy a dobry niemiec ratuje zydow z opresji…No i notka na koncu ze w Polsce zyje teraz tylko kilku zydow… Polacy zycie narazali dla nich a oni tak sie odplacaja… Zdjecia krecil Kaminski…chodzil do szkoly podstawowej we Wroclawiu…wygladal jak jeden z nas ale nie byl z nas…

  • Józef Piotr said

   Przestań zajmować się propagandowymi filmami. Bo PRAWDA MA INNE OBLICZE !!
   Rozpoznaj ile męczęństwa i męczeńskich śmierci zesłano i zrealizowano (najcześciej własnoręcznie ) na narodzie Polskim!
   Wystarczy przypomnieć niektóre tylko:

   Najazd w 1920r , Masowe morderstwa ( min.100tys.) Polakow w sovietii w latach 1937-1939 , Morderstwa o znamionach ludobojstwa w okresie 1939 -1945 jak katyń i katyniopodobne zbrodnie, wywózki dwóch milionów z pośrod Polskiej ludności kresów wschodnich i strefy okupacji sovieckiej w latach1939- 1945 ,Wywozki z ziemi Łomżyńskiej tysięcy Polaków w okresie 17.09.1939 – 21.06.1941. Wymordowanie polskich wsi w puszczy Nalibockiej (np: koniuchy) i w innych miejscach. Ofiary obławy Augustowskiej (1945 – min. 600 osób) . Egzekucja (przez Gen TIMOSZENKO) bochaterów podziemia niepodleglościowego w rejonie Rzeszowa (800 osob) a grobow do dzisiaj nie można znależć. Wywózki na katorgę po 1945 roku (setki tys.)
   Morderstwa patriotów po 1944 roku na terenie PRL kilkaset tysięcy.
   Morderstwa Księży w procesach po 1945 roku.
   A rewolucja SOLIDARNOŚCI ? i co z tego wyszło dla Polski ?

   • Margaretka said

    A czy ja przeczę że Polacy nie byli mordowani? o co Ci chodzi? czytałam wiele świadectw, że w trakcie prześladowań żydów, wielu Polaków ukrywało ich i wspierało, więc choćby z tego można wysnuć wniosek, że Polacy nie byli bardziej prześladowani niż żydzi. Na czym więc polega propaganda tego filmu i jakie ma oblicze prawda jaką chcesz mi uświadomić? Jakiś czas temu, ksiądz polecał nam książkę wydaną ku pamięci wielu tysięcy Polskich rodzin, które ukrywali żydów w czasie wojny, to też propaganda? czemu służąca?

    • Weronika said

     Moja rodzina byla wyrzucona na bruk z dobrze prosperujacego gospodarstwa rolnego.I tak mieli szczescie ze ich do obozu nie wywiezli… Kobieta z 5 malenkich dzieci od kilku miesiecy do 8 lat..Ojciec dzieci zabrany na wojne, cudem uratowany pod Czestochowa, kiedy to na polu bitwy niemcy dobijali rannych strzalem w glowe…zegnal sie juz z zyciem, bo tez byl ranny, stracil dlon, ale na szczescie Niemiecki czerwony Krzyz zaczal zbierac rannych i nie pozwolili juz dobijac Polakow…Skad wnosisz ze Polacy byli mniej przesladowani? Przed wojna zylo w Polsce 35 milionow ludzi, stan po wojnie 23 miliony !!!! ubylo 12 milionow Polakow !!!! W szkolach po wojnie uczono, ze zginelo 6 milionow Polakow i nagle Polacy przeobrazili sie w Zydow…i nadaja ze 6 milionow zydow zginelo, a ich w calej europie nie bylo wiecej niz 3 miliony…A kto to jest Margaretko nazista??? Najpierw slowo niemiec zastapiono nazista, potem z nazisty zrobiono Polaka….i tak sie kreci brudny interes…

    • Weronika said

     PS. Polakom tak „dobrze ” sie powodzilo ze za posiadanie smietany wywozili do obozow koncentracyjnych, podobnie jak za zabicie swini na wlasne potrzeby. Trzeba bylo niemcom wszystko oddawac…tego w swoich zydowskich filmach nie zobaczysz…

    • Józef Piotr said

     Miło mi że jest WERONIKA i w dodatku coś rozumie i w ktorej instynkt patriotyczny czuwa.

   • Józef Piotr said

    Dodatko jedna z tysiąca możliwych lektur.
    http://illuminatuscristero.blogspot.com/2013/01/pokosie-zaprzanstwa-i-zdrady.html

    • Margaretka said

     To opracowanie jest tak okropnie stronnicze, że aż niewiarygodne. Zresztą w jakim świetle stawia społeczeństwo Polskie? czy te tysiące rodzin, pomagające w ukrywaniu żydów byli też zdrajacami? z tego teksu można wysnuć wniosek, że ‚przyjaźń’ bolszewicko-żydowska była taka oczywista i pospolita, że Polacy byli albo idiotami, albo zdrajcami. Nie przeczę, że to się zdarzyło, ale czy dotyczyło większości społeczności żydowskiej? czyli hitler był naszym bohaterem narodowym, skoro tak wyczyścił nam podwórko?

    • Weronika said

     Hitler mordowal Polakow. Jak weszli do Polski to podzynali gardla nawet niemowletom w kolyskach…Takim byl „polskim” bohaterem…Wyczyscil zydom podworko, aby mogli Polske po wojnie na wlasnosc przejac. Dzis ocenia sie ze w Polsce zyje 6-12 milionow zydow..tylko nazwiska pozmieniali aby Polakow oszukiwac. To znaczy ze Hitler, ktory notabene byl pol zydem byl zydowskim a nie polskim bohaterem…

   • Józef Piotr said

    I Jeszcze trochę lektury (spośród tysiąca)

    http://www.bibula.com/?p=35066

    http://www.jerzyrobertnowak.com/artykuly/Nasz_Dziennik/2007/15.02.htm

    http://www.radioislam.org/ford/ford-pol.htm

 8. Dawid said

  Żydzi źle traktowani czy ktoś ma nas za idiotów? To my jesteśmy źle traktowani przez nich…

  • Margaretka said

   To że na najwyższych szczeblach władzy, żydowskie pijawki wykańczają ludzkość, nie znaczy że każdy żyd to Twój wróg! Tylko Bóg wie, dlaczego ten naród został przez Niego wybrany jako uprzywilejowany i dlaczego też szatan posługuje się tym narodem, by wśród nich wybierać swoje sługi. Właściwie, to taka zależność jest nawet zrozumiała, szatan zawsze nabardziej mąci tam, gdzie Bóg zsyłał Swoje błogosławieństwa. Obejrzyj sobie ‚Pianistę’ i miej pewność, że szatan tych najgorszych żydów uchronił od zagłady, oni przetrwali okupację i teraz rządzą. Zginęli przedewszystkim ci najmniej szkodliwi, ja mam takie przekonanie

   • Jestem dzieckiem Boga said

    ,, Tylko Bóg wie, dlaczego ten naród został przez Niego wybrany jako uprzywilejowany ”
    To z pewnością racja.Ale nigdy nie można myśleć,że zostali wybrani,bo są lepsi od innych.Bóg nie ma względu na osobę,kocha jednakowo wszystkich ludzi.
    Bóg wybiera narzędzia niedoskonałe,żeby w ten sposób objawiła się Jego chwała i jego wszechmoc.Wielokrotnie mówił do swoich wybranych głosów,żeby nie ulegali pysze z powodu misji,jaką im powierza.

    .

    • Margaretka said

     Powiedział też; „nie sądźcie byście nie byli sądzeni” a ja często słyszę, że ‚żydzi do gazu’ ich naród osądzony, w całości i bez wyjątku. Nie mogę tego pojąć, zwłaszcza że dowodów na bestialstwo każdej nacji można znaleźć co niemiara, wszędzie. Tak samo zdrajców narodów. Pokazując palcem na innych, że są gorsi od nas, niczego nie dowodzi i nie usprawiedliwia. Tak właściwie, to ja chyba nieznam żadnego żyda osobiście, nie pomyśl że ich bronię kosztem innej nacji, poprostu wiem, że do Boga należy ostateczne rozliczenie, nie jesteśmy w stanie sprawiedliwie rozliczyć się sami.

 9. Dawid said

  Natomiast za taki atak Syria i Liban powinni zmieśc z powierzchni ziemi Izrael…..

  • Jarek said

   I pewnie Twoje pożałowania godne życzenia krzywdy bliźniego spełnią się, jeśli wierzyć orędziom. Poczujesz wtedy jakąś satysfakcję, radość, pokój w sercu, wdzięczność Bogu?

  • MamOczy said

   Modlić się o pokój , a nie o rozlew krwi !

 10. Margaretka said

  http://www.pch24.pl/okultyzm-u-kapucynow-,12064,i.html

 11. coolwasc said

  A propos wydarzeń na świecie, ukazał się kiedyś taki oto film. Może być trochę gorszący. Jednak każda scena i detal mają jakiś sens. Oglądać uważnie w HD i na pełnym ekranie.

 12. Dawid said

  Widze że sam jesteś leming nie czytasz uważnie orędzi co ty pierolisz jaki koniec 2012 ja sam tak myślałem i się pomeliłem przeczytaj sobie uważnie że 3,5 roku od gru 2012 tam któregoś było…..

  • marek said

   Naprawdę myślisz , że wielki ucisk już się zaczął ? To co powiedzieć o czasach II wojny światowej ? Podczas wielkiego ucisku zginie więcej ludzi niż we wszystkich dotychczasowych wojnach . Obawiam się , że ofiary będą liczone w miliardach . Wielki ucisk ? Gdzie powszechny głód , zabójstwa , totalitaryzmy , wojny . To co się dzieje na Bliskim wschodzie to dopiero malutka rozgrzewka . Że zginęło kilkoro chrześcijan to już wielki ucisk ? Chrześcijanie będą mordowani na wielką skalę , której nigdy nie widziano . Zresztą nie tylko chrześcijanie .

   • Dzieckonmp said

    Dawid mówi o ucisku o którym jest w orędziach Ostrzeżenie. W orędziach tych zaś tak jest o tym ucisku

    Tak, jak przepowiedziano, ucisk będzie wyraźnie widoczny w Izraelu.

    • marek said

     Czyli nic się nie dzieje .

    • Dzieckonmp said

     tak? a no faktycznie onet i wybiorcza nie napisała.

    • marek said

     A niby co ?

    • Dzieckonmp said

     Imię: Haysam Ali Tarraf
     Pochodzenie: Jable, Syria
     Zarzut: Lojalność wobec rządu Syryjskiego.
     Wyrok: kara śmierci przez powieszenie.
     Wykonawca: Syryjscy pseudo powstańcy, Syryjscy Rebelianci.
     Miejsce: Kseer, Hims Syria.
     Data: Czasy Demokratyzacji i pseudo rewolucji Wolności.

    • marek said

     Normalna sprawa na Bliskim wschodzie . Nic nadzwyczajnego .

    • Dzieckonmp said

     normalna jak codzienne śniadanie człowieka.

    • Bozena said

     „normalna sprawa na Bliskim Wschodzie”, to chyba nie to, ze w ciagu roku we wschodniej Turcji znalazlo sie ponad 3 mln uchodzcow, a juz 2,5 mln z nich gloduje…

    • Marek said

     Podczas każdego konfliktu są zawsze głodni uchodźcy . Powtarzam ,to nie żaden wielki ucisk . Wielki ucisk odczuje każdy człowiek na planecie . I to nie będzie trochę głodu i jakieś lokalne wojenki . Nastanie niewyobrażalny totalitaryzm w każdym państwie na świecie ,totalny głód a zabijanie będzie powszechne . Do tego kataklizmy naturalne jak i kosmiczne . Miliardy ludzi straci życie . Trupy będą leżały na ulicach bo nie będzie miał kto ich pochować . Naprawdę uważacie ,że lokalne konflikty to ucisk ? Wielki ucisk będzie globalny . Nie będzie miejsca na Ziemi ,w ktore nie dotrze .

    • Dzieckonmp said

     nie koniecznie. Biblia mówi że wydarzenia końca czasów beda miały miejsce w Jerozolimie

    • Margaretka said

     Jak wybuchła II wojna światowa, ludzie utwierdzali się w przekoniu, że potrwa krótko i byli pełni nadziei. Tak podaje wiele źródeł. Piekło rozkręcało się powoli, najpierw w ukryciu by w końcu zalać nim cały świat. Czy z uciskiem musi być inaczej? tym bardziej, w dzisiejszych czasach wojny, prześladowanie i niszczenie na wielką skalę, można załatwić w pare m-cy. Zresztą, zapowiedziany jest wielki ucisk, ale też jest zapowiedź, że koniec nastąpi dla niektórych niespodziewanie;
     Nieznany czas przyjścia

     36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. 37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, 39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. 40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. 41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

     Cała historia Narodzenia Pana Jezusa i Jego śmierci spełniła się w Ziemi Świętej, świat się temu przyglądał, tak samo spełnienie znaków apokalipsy może mieć największe nasilenie w tym miejscu, dla nas odbije się echem

   • Bozena said

    Wielki Ucisk, to nie tyle smierc ale cierpienia fizyczne i psychiczne. Jak widac jedynie ludzie w Polsce sa jeszcze szczesliwi…
    Wystarczy popatrzec wkolo, ile gloduje, ile jest bez pracy (i z kazdym dniem jest ich wiecej, bez nadziei) ile zyje na granicy ubostwa. Jaki procent zyje dobrze a jaki faktycznie nie wie co wlozy w gebe jutro. Na wszystko powinnismy patrzec globalnie, a nie tylko co jest na „wlasnym podworku”.

 13. młody said

  W czasie 2 wojny światowej w obozach zginęła żydowska bieda a więc ta niewinna część narodu żydowskiego.Oni stali się ofiarą całopalną za grzechy Izraela.Dzisiejsza elita żydowska która rządzi światem powinna być w całości rozstrzelana bez żadnego zająknięcia.Wielka czwórka światowego zła USA Izrael Rosja i UE powinna być zmieciona z powierzchni ziemi raz na zawsze.Precz z tą lucyferiańską przeklętą „czwórcą”.

  • marek said

   I prawdopodobnie będzie zmieciona . Tylko nie wiem czy spodoba ci się nowa władza . Chiny i Islamiści ?

   • młody said

    Jedni drugich warci.Pamietać należy że potęgę Chin stworzyła Rosja a Islamistów USA.Jednym słowem wyrodne matki urodziły jeszcze bardziej wyrodne córki.

    • marek said

     Jednak nam bliżej do świata zachodniego . Ciekawe co powiesz , jak będą Islamiści nawracać cię na ich wiarę pod groźbą śmierci ?

    • młody said

     Może tobie jest bliżej do świata zachodniego bo mi napewno nie.Nie uznaję ani świata zachodniego ani islamskiego.Jeżeli mi przyjdzie zginąć za wiarę to zginę.

    • marek said

     Za jaką wiarę ? Chyba masz na myśli religię . Tylko nie wiem jaką , bo katolicyzm jest ściśle powiązany ze światem zachodnim .

    • młody said

     Za wiarę rzymsko-katolicką jedyną prawdziwą która prowadzi do Jezusa Chrystusa naszego Króla Pana i Zbawiciela.Świat zachodni nie ma dzisiaj nic wspólnego z katolicyzmem.Tam juz Pana Boga dawno temu odrzucili.Dzisiejszy świat zachodni to pedalstwo okultyzm hedonizm eutanazja i aborcja.Dziekuję ale nie przyjmuję takiego świata.Świat zachodni różni sie od świata islamskiego tylko nazwą bo zarówno jedni jak i drudzy są pod silnym działaniem złych duchów.

    • marek said

     Każdy wyznawca jakiejś religii będzie bronił jej aż do śmierci . I to jest tragedia , gdyż każdy wierzy w tego samego Boga , który stworzył ten wszechświat . Ale wszyscy swojego oponenta religijnego najchętniej wysłaliby w zaświaty . Nie uważasz tego za paranoję ? Uważasz , że świat zachodni to pedały , lesby i mordercy nienarodzonych . A nie widzisz normalnych ludzi ? Tam też ludzie mają dzieci ( nawet więcej niż Polacy ) , wnuki i żyją zgodnie z przykazaniami , chociaż nie chodzą do kościoła . Myślisz , że są gorsi od ciebie bo ty chodzisz na msze ?Może pojedź tam i porozmawiaj z tubylcami . Uczyłem się we Francji i powiem ci , że tak życzliwych i przyjaznych ludzi nigdy w Polsce nie spotkałem . Wyobraź sobie , że tam w nocy nikt nie boi się wyjść na ulicę . Normalnie szok .

    • Bozena said

     To jest wlasnie prawda, masz racje Mlody „Świat zachodni nie ma dzisiaj nic wspólnego z katolicyzmem.”

    • marek said

     No tak . Na zachodzie nie ma już dobrych ludzi a wszyscy to pedały i mordercy . Bardzo ciekawe postrzeganie bliźnich .

    • marek said

     Czyli uważacie , że ludzie zachodu to samo zło . Ciekawe . A ja widziałem normalnych ludzi , którzy nic złego nie robią drugiemu . Normalne rodziny , które mają dzieci i wnuki . Widziałem życzliwych i przyjaznych ludzi , którzy żyją w zgodzie z przykazaniami . A co najdziwniejsze to to , że ludzie tam też wierzą w Boga . Bardzo dziwne . W każdej społeczności są dobrzy i źli . Co do polityków to już inna bajka .

    • młody said

     To ze każdy wyznawca róznych religii wierzy w tego samego Boga jest fałszem i bzdurą.Nie powielaj tego co próbuja nam wmówić współcześni pseudoteologowie którzy mówią że wszyscy zostana zbawieni bo wierzą w tego samego Boga.Nasz Bóg to Trójca Święta i tylko w naszej wierze jest Ona uznawana.Co do normalnych ludzi na zachodzie to nigdzie nie pisałem ze wszyscy tam są żli.Są tam też dobrzy i przyzwoici ludzie oraz garstka wierzacych ale to nie zmienia faktu że tzw zachód to siedlisko Lucyfera.

    • Marek said

     Bardzo prymitywne spłaszczenie . Wszędzie na świecie rządzi antychryst ,tylko my Polacy jesteśmy wybrańcami Boga . Niestety ,ale tak nie jest . Nie jesteśmy wcale bardziej odmienni od innych . Powiem więcej ,jesteśmy gorsi od nich ,ponieważ dzisiaj Polak Polakowi wilkiem . I nie ważne czy ktoś nas podpuszcza czy nie . To nasza wina . Czy tak powinni zachowywać się Katolicy ?

    • Bulinek said

     Marek ma racje , wszędzie są dobrzy ludzie i źli i nie ma co skazywac kogoś za jego pochodzenie , w 1 procencie nie czuję się wyższy absolutnie od kogo kolwiek innego na świecie , każdy z nas jest tylko ziarnkiem piasku. Oceniać będzie Najwyższy , Tylko On zna najmniejszy zakamarek każdego z nas, nam nie wolno tego robic , dlatego ,ze my oceniamy tylko powierzchownie co może zranic nie jedną osobę , bo tak na prawde jej nie znamy i nigdy nie poznamy na tyle by mieć prawo ją osądzac.

  • MamOczy said

   Młody , masz rację w pewnych kwestiach ale proponuje więcej pokory i więcej modlitwy .
   Kim jesteś by osądzać i wydawać wyroki ? Módl się za bliźniego bo on jest zwiedzony przez złego!

   A, skoro Ty chcesz by ich zabić to masz takie same zwiedzenie , to jest Twój brat i siostra!
   Nie wydawaj wyroków za życia bo tylko Bóg jest sędzią Sprawiedliwym .

   • młody said

    Wypominanie komuś zła jest wg ciebie brakiem pokory oraz modlitwy z mojej strony?Zło należy potępiać oraz ludzi którzy je czynią.Wg niektórych najlepiej siedzieć cicho nic nie robić i nie mówić i tylko czekać aż Pan Bóg ich osądzi.Pan Bóg domaga się od nas działania i przeciwstawiania się złu.Po to jest ziemski sąd by osądzac uczciwie zbrodniarzy i skazywać ich na adekwatne do czynu kary od kilku lat wiezienia az po karę śmierci.Nikt nie może tego negować jezeli pragnie sprawiedliwosci.

    • MamOczy said

     Informować o złych działaniach i owszem ale nie potępiania i wydawania wyroków .
     Sprawiedliwości tutaj na ziemi nie otrzymasz , sprawiedliwość będzie miał każdy na ziemi .

     ”Wielka czwórka światowego zła USA Izrael Rosja i UE powinna być zmieciona z powierzchni ziemi raz na zawsze.Precz z tą lucyferiańską przeklętą “czwórcą”.”

     W ten sposób działania byśmy nie dali drugiej szansy wielu ludziom, każdy ma prawo do życia . Każdy może się nawrócić , oglądaj świadectwa tam wiele razy ktoś już był na dnie i gdyby ktoś by go skazał i zabił w takim stanie czy dalibyśmy mu szansę na nawrócenie się ?
     Powtarzam ten świat nie jest sprawiedliwy , to jest Nasz krzyż i musimy go nieść do końca Naszych dni na chwałę Bożą .
     Nie Tobie i nie mnie osądzać ich czyny .

     „Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata” (Łk 6,42). Uczciwy człowiek, szczególnie chrześcijanin, jest zajęty przede wszystkim samym sobą, zły zaś przeszukuje cudze serce i życie. Święci usuwają ciernie i chwasty z własnego życia, ludzie występni natomiast wcale ich nawet nie dostrzegają. Ludzie święci i uczciwi są zawsze otwarci i szczerzy, źli zaś są zwykle fałszywi i przewrotni. Dla zamaskowania własnych braków sądzą innych i poprawiają cały świat z wyjątkiem siebie. Należałoby zaś rozpocząć właśnie od siebie.

     „Nie sądźcie, abyśmy nie byli sądzeni… Taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą” (Mt 7,1-2). Bóg jest miara i sędzią.

    • MamOczy said

     http://www.laczkibrzeskie.tarnow.opoka.org.pl/8nzwrc.htm

    • młody said

     Ktoś wyroki musi ogłaszać.Proponuję na sędziów uczciwych ludzi którzy wiedzą co to jest sprawiedliwosc i odpowiedzialność.Takich w Polsce nie brakuje.Człowiek ma prawo sądzić drugiego jeżeli są na nmiego twarde dowody wskazujące na jego winę.

    • MamOczy said

     Nie ma takiego człowieka , jesteś Młody w błędzie .
     Nikt nie powinien porównywać się z Bogiem i wydawać wyroków !

    • młody said

     A kto ma ogłaszac wyroki w sadzie jak nie człowiek?Pan Bóg?

    • Krzysztof said

     Pokrzyczec, to Ty mozesz i nic wiecej.
     Ale moze szkoda twoich nerwow I czasu.
     Czas ucieka wiecznosc czeka.
     Nie ma uczciwego sadu na ziemi, to chyba powinienes wiedziec.
     Lepiej energie przeznaczyc na cos co napewno przyniesie owoce.
     Modlitwa ,rozmawianie o Bogu, tylko tak mozemy cos zmienic na lepsze.

    • młody said

     To należy zrobić wszystko by uczciwy sąd na ziemi stał sie faktem a nie tylko czekać na sprawiedliwość Bożą.

    • Krzysztof said

     „Kijem Wisły nie zawrócisz”. Bądź realistą.

    • młody said

     Gdyby sądy były uczciwe to na świecie panowałby porządek a ze sa skorumpowane i skazują na karę uczciwych a nieuczciwych zostawiają w spokoju to mamy na świecie taki burdel jaki mamy.Należy to zmienić jak najszybciej.Sprawiedliowśc musi być bo w przeciwnym razie nastąpi całkowita anarchia.

    • MamOczy said

     Sprawiedliwy sąd to tylko poza tym światem, tutaj zły ma przyzwolenie i działa . Nigdy żaden człowiek nie wydałby tak sprawiedliwego wyroku jak Bóg !


     Wywiad polecam to tylko 40 minut !

    • Krzysztof said

     Na swiecie nic nie dzieje sie przypadkiem.
     Sa tak mocni, ze tylko Bog moze ich powstrzymac.
     Dzisiaj za pieniadze , to 90 % ludzi zrobi wszystko,nie liczac sie z nikim.

    • MamOczy said

    • MamOczy said

     DEMON MELID — WYWIAD Z DEMONEM… KS. EGZORCYSTA GIUSEPPE TOMASELLI cz.1

     Chodzi mi o to wpisz to sobie na YT bo mi cały czas zły link wyskakuje nie wiem czemu .

    • młody said

     Idąc twoim tokiem rozumowania to należy wypuscić wszystkich wiezniów na całym świecie oraz tych któzry dopiero czekają na wyrok i nie ważne czy morderców gwałcicieli pedofilów czy złodzieji wazne że to Pan Bóg ich osądzi a nie człowiek.Nie wolno osądzać fałszywie człowieka bo to grzech ale WOLNO OSĄDZAĆ CZŁOWIEKA JEZELI SĄ NA NIEGO TWARDE DOWODY.W jakim wy świecie żyjecie?Ktoś jest winny to idzie siedzieć do paki i nie ma zmiłuj.Czy to też jest osądzanie nie zgodne z wola Pana Boga?Nie.Koniec kropka.Bardziej już się tego nie da prościej wytłumaczyć.

    • MamOczy said

     Nie wiem co Ci napisać by samemu nie zgrzeszyć i Cię nie pouczać to powiem tylko to :
     BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK
     SIEBIE SAMEGO”

     Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34).

     2196 Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiada: „Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych” (Mk 12, 29-31).
     Święty Paweł Apostoł przypomina o tym: „Kto… miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13, 8-10).

     Więc chciej dla nich jak najlepiej , a nie jak najgorzej i módl się za nich . Bo Bóg dał Nam największą broń – modlitwę .

    • MamOczy said

     Tu jest dobry link , pozdrawiam .

 14. meg said

  Przy wspólnym obiedzie rozmawiają – katolik,protestant,muzulmanin i Żyd.
  Katolik – Jestem tak bogaty, że zamierzam kupić Citibank.
  Protestant- Ja jestem bardzo bogaty i kupię sobie General Motors.
  Muzułmanin – Ja jestem bajecznie bogatym księciem… Kupię Microsoft.
  Zapadła cisza, wszyscy czekają, co powie Żyd.
  Ten spokojnie zamieszał kawę, oblizał łyżeczkę i odłożył ją na spodek.
  Następnie popatrzył na pozostałych biesiadników i mówi – A ja wam nie sprzedam.

  • Margaretka said

   Takie realia…pocieszenie jest jednak wielkie; do grobu to sobie nie zabierze! 😉

 15. Józef Piotr said

  SKALA MORDERSTW aborcyjnych . (Wstawiam bo zginie)

  na poz 12 dane o polsce

  http://niepoprawni.pl/blog/2518/prawie-miliard-zamordowanych-%E2%80%93-aborcje-do-sierpnia-2012

 16. Józef Piotr said

  OKULTYZM U KAPUCYNÓW!!!!

  cyt. urywek …”
  W poszczególnych katolickich domach rekolekcyjnych Argentyny katolicy mogą wysłuchać wykładów o… rytuałach alchemicznych i kabale. W ostatnim czasie wierni mogli w kapucyńskim centrum św. Franciszka wziąć udział w „kabalistycznym różańcu” i „alchemicznym różańcu”, dzięki czemu mieli zostać wprowadzeni w „alchemię miłości” i sekrety kultu „Wenus Afrodyty”.
  ………………………………………………………………………………”
  więcej na http://www.pch24.pl/okultyzm-u-kapucynow-,12064,i.html

  *****************************************
  No i … zobaczcie sami !! …” sekrety kultu „Wenus Afrodyty”……………………………czego to się zachciało ?

  Nie posłać im z nad Wisły Annę Grodzka’s a cztery lata temu Krzysztof Bęgowski . Upodobania proszę Kapucynów bywają zmienne ?

  Read more: http://www.pch24.pl/okultyzm-u-kapucynow-,12064,i.html#ixzz2JfXWtcTa

  • serce333 said

   Nie wierzę. To moźe być celowo przygotowane przez stronę niemiecką oszczerstwo.
   Z Bogiem
   Ostrożnie wszystko teraz rozważajmy.

   • Józef Piotr said

    Artykuł został opublikowany przez POLONIA CHRYSTIANA tj stronę prowadzoną przez Instytut Kultury Chrześcijańskiej im Piotra Skargi.
    Przekonany jestem że po zweryfikowaniu żródła.
    Wg mojego rozeznania to nie tylko tak „grzeczne” rzeczy dzieją się na terytoriach zachodnich a szczególnie niemieckich. Bo są jeszcze b. gorszące.

 17. Józef Piotr said

  TAJEMNICE PEWNEGO ZLECENIA !

  http://niezalezna.pl/37727-film-na-zlecenie-sensacyjne-odkrycie-blogerki

  I niech ktoś powie czy nie jest prawdą że cały „podstępowy świat zachodu w imię „lucyferian „jest przeciwko Katolickiej Polsce ?

  Po nieudanej probie przeforsowania projektów Ustaw zgłoszo9nych przez „palikociarnię oraz lewactwo millerowskie'”
  Polski Premier Zostaje wezwany NA DYWANIK aż do Francji przed oblicze Franciszka Holendra i publicznie wszem i wobec zrąbany A przed kamerami telewizyjnymi musial zlożyć przyrzeczenie o samopoprawie i oswiadczyc że wszystko naprawi.
  Czy76li za chwilę będą ciekawe wydarzenia w Kraju n/Wislą. ??

 18. Bulinek said

  tak piękne świadectwa ludzie tu piszą a jak nakręcają się przeciw bliźniemu , co jedno drugiemu przeczy … jeszcze długa droga 😦 oby nie spoczeli na laurach

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: