Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Objawienia Melanii Calvat Matki BoŜej w La Salette o czasach ostatecznych.

Posted by Dzieckonmp w dniu 18 lutego 2013


Arnaud de Lassus, „Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych. 150-lecie
Objawienia się Matki Bożej Melanii Calvat i Maksymilianowi Giraud”.

WYDAWNICTWO ANTYK MARCIN DYBOWSKI, wydanie I, Komorów 1997
(Jest to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii
Calvat 19 września 1846 r., który został opublikowany 15 listopada 1879 r. z „Imprimatur”
biskupa diecezji Lecce /Włochy).
Melanio, to, co mówię tobie teraz, nie pozostanie na zawsze tajemnicą: możesz to podać
do publicznej wiadomości w roku 1858.
Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego
sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do
zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości. Tak duchowni zasługują
na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu
poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna!
Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i przyzywają pomstę, i oto pomsta
czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla
ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę
Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.
Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było. Biada mieszkańcom ziemi!
Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu
nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.
Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich
umysły; stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym
ogonem na zatracenie. Bóg dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między
panującymi we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą
znosili udręki fizyczne i moralne: Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą
następować jedne po drugich przez ponad 35 lat.
Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że
nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha
gniewu Bożego.
Niech namiestnik mego Syna, Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku
1859, lecz niech będzie mocny i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z
nim.
Niech nie ufa Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i
cesarzem, szybko Bóg odwróci się od niego. On jest jak ten orzeł, który chcąc ciągle
wzbijać się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do
uznania jego wielkości.
Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana nad pany; również
ona zostanie wciągnięta w wojnę; krew będzie płynąć ze wszystkich stron, kościoły
zostaną zamknięte lub sprofanowane; księża, zakonnicy zostaną wypędzeni, będą
zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.
Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii,
będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi.
Niech papież strzeże się tych, którzy będą czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy
najbardziej zdumiewające zjawiska będą się wydarzać na ziemi i w powietrzu.
W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła.
Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że
wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów;
wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.
Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne
rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę
nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z
miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry
duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga. Będzie
się wskrzeszać zmarłych i sprawiedliwych (…). Na każdym miejscu będą się działy
zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.
Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw,
dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.
Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół
zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie
przechodził straszliwy kryzys.
Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym
widzimisię i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się lekceważyć władze cywilne i
kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane.
Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości
ojczyzny i bez miłości rodziny.
Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Źli będą
po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego
następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.
Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł – a mianowicie obalenia i
unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu,
ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków.
W 1865 roku ujawnią się haniebne sprawy na miejscach świętych; w klasztorach gnić
będą kwiaty Kościoła i szatan stanie się królem serc. Ci, którzy stoją na czele wspólnot
zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru,
ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi oddanych
grzechowi, gdyż nieład i zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi.
Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła
ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna
powszechna, która będzie straszliwa.
Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już
tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie
będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.
Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z
przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba.
Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich miast zostanie
zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało, że wszystko
jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk
broni i bluźnierstwa.
Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i
cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i
wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego
wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy
Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa
Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby
pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć
Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie miłość. Nowi
władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi,
gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i
ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami
Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.
Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych
urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar,
które spadają na ziemię.
Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąpi do walki z
prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; rozleje on wiele krwi i
będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.
Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które
srożyć się będą powszechnie). Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez
dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi
władcami świata.
Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój; nie będzie
się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą sobie pozwalać na
wszelkiego rodzaju grzechy; lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci wiary, moi prawdziwi
naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które mi są najdroższe.
Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyć wraz z nimi,
aż dojdą do pełni wieku.
Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co
musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami.
Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz
adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem
miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska
Asmodeusza i jego służalców.
W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej
dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem
nieczystości; jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami,
będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan. Będzie wydawał przerażające
okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami. Będzie on miał braci,
którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła. W wieku 12 lat
staną się znani z wielkich zwycięstw, jakie odniosą; wkrótce każdy z nich obejmie
dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.
Przemienią się pory roku, ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą
regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym
światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i
straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta.
Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta.
Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na
niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się
troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; Ewangelia będzie głoszona
wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!
Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i
królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych
naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, moich
prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego
Boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją
moim duchem; wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa
Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w
zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z
Bogiem, w cierpieniu i nieznani światu. Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło
światu. Idźcie i ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was,
aby wasza wiara była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach
nieszczęśliwych. Niech wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa!
Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec
ostateczny!
Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha
Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i
wiele dusz dozna wzmocnienia. Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich
rzeczy i potępią diaboliczne błędy Antychrysta!
Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe
choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt, pioruny, które będą wstrząsać
miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje. Będą się rozlegać głosy w
powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci a śmierć przysporzy im
jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd.
Któż mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Krwią, łzami i modlitwami
wiernych Bóg da się przejednać. Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański
Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat ogarnie
przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali Boskiej czci prawdziwemu
Chrystusowi żyjącemu wśród nich.
Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!
Oto czas, przepaść się otwiera. Oto król królów ciemności, oto Bestia ze swymi
poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata. Wzniesie się z pychą w powietrze,
aby dotrzeć aż do nieba, ale straci swą moc pod tchnieniem Michała Archanioła,
runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie znajdować w
nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie wtrącona,
na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła. Wtedy woda
i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko
zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie chwałę

Źródło; polskiesm.pl

Komentarzy 36 do “Objawienia Melanii Calvat Matki BoŜej w La Salette o czasach ostatecznych.”

 1. Dzieckonmp said

  blog Antonio Socci

  http://tiny.pl/h2lqf

  • Kamil said

   „Cudze chwalicie swego nie znacie. Sami nie wiecie co posiadacie”. Specjalnie przytaczam to przysłowie, albowiem na blogu podawane są Objawienia dotyczące czasów ostatecznych zagranicznych wizjonerów, a tym czasem mamy własną wizjonerkę Zofię Nosko, której wizje przez kościół zostały zatwierdzone. W objawieniach Centurii są nieznaczne różnice względem objawień innych wizjonerów, zachęcam więc do studiowania i czytania.
   http://www.chrzescijanie.pl/blogs/1/230/centuria-objawienia-wspolczesn
   http://www.chrzescijanie.pl/blogs/1/229/centuria-objawienia-wspolczesn

   Szczególnie ważne fragmenty są o prośbie aby mówić za ojczyznę Różaniec św i czytać Ewangelię, które to są bronią w walce z szatanem.

   Drogi adminie, proszę nie umieszczaj na blogu tekstów, jakimi jesteś atakowany. Atak rodzi atak, a nienawiść rodzi nienawiść i z tego szatan się cieszy. A pokora jest miła Bogu. Łączmy się w Chrystusie wspólną modlitwą, abyśmy wszyscy doczekali jego Królestwa na ziemi.

   Z Bogiem

   • piotr2 said

    jeśli dobrze pamiętam to w orędziach Pan Jezus mówił aby zająć się tylko rozpowszechnianiem orędzi i nie wdawać się w ich obronę gdy będą atakowane. Prawda obroni się sama.

    Króluj nam Chryste

 2. Viki said

  Czy ktos moglby wytlumaczyc jak odprawia sie nowenne do Jezusa Krola (te w ktorej Bog daje anioly).
  W internecie znalazlam ze ofiaruje sie kolejnych 9 Komunii na czesc Jezusa Krola a ks. Piotr w kazaniu mowi ze nalezy odmowic Nowenne, czyli chodzi o jakas modlitwe.
  Z gory dziekuje.

 3. kooool said

  Uświęcajmy się i pogłębiajmy Wiarę każdego dnia przykładem naszych świętych poprzedników (w KK już o nich tak często się nie wspomina, a niektórych zapomniano)
  Dziś przypada wspomnienie żywotu świętego Szymona, biskupa i Męczennika
  http://dialogsercamilosci.eu/?p=916

 4. miziaforum said

  do admina w kwestii wyjąsnienia zarzutów co do mnie

  WIELE OSKARŻAŃ PADA W MOIM KIERUNKU ŻE PISZĘ KŁAMSTWA I WYMYŚLONE REWELACJE

  OTÓŻ TU MACIE DOWÓD ŻE – MIZIA COŚ JEDNAK WIECEJ WIE

  MOJA PUBLIKACJA Z 16 LUTEGO TU POWYŻEJ
  ================================================

  72 GODZINY PO MOJEJ PUBLIKACJI

  UKAZUJE SIĘ ZA POŚREDNICTWEM

  „Corriere della Sera”. Największy włoski dziennik !!

  NIUS SENSACJA O TYTULE
  „Corriere della Sera”.
  Czy Joseph Ratzinger będzie więźniem Watykanu?

  http://fakty.interia.pl/raport/abdykacja-papieza/news/czy-joseph-ratzinger-bedzie-wiezniem-watykanu,1894270

  ========================
  ZAWIERA TĄ SAMĄ INFORMACJE CO MÓJ
  http://miziaforum.wordpress.com/2013/02/16/ex-papiez-benedykt-xvi-wiezniem-watykanu-decyzje-juz-zapadly/
  =========================

  NAPISZECIE TO ZBIEG OKOLICZNOŚCI 🙂

  A JA WAM ODPISZE ŻE RADZĘ ŚLEDZIĆ TO CO O PAPIEŻU ZAMIEŚCIŁEM

  BEZ PODAWANIA LINKÓW

  ==============================

  NO CHYBA ŻE STWIERDZICIE – ŻE MIZIOR CHLA WÓDĘ Z KOLEGAMI Z „Corriere della Sera”.

  W CO WAM ŁATWIEJ BĘDZIE UWIERZYĆ ……….

  • Bozena said

   MIZIA nie obraz sie, ale jak ktos chce sledzic Twoja strone to na nia wejdzie. Wiemy gdzie ja znalesc. Ten blog jednak rozni sie od Twojego, wiec prosze nie narzucaj sie wiecej.

  • Józef Piotr said

   A ja myślę ; MIZIU !
   Pisz prawdę a nikt nie będzie czynił do Ciebie żalu.
   Ufam że jesteś PRAWEJ myśli.
   Jeśli tak to Cię pozdrawiam !

  • Dawid said

   Lubię twoją stronkę ale wiesz teraz to są tematy delikatne troszki i dużo osob nie wie co myslec

   • miziaforum said

    macie upragnione potwierdzenie z mediów światowych

    A WPISAŁEM TO TYLKO JAKO DOWÓD NA ZARZUTY ŻE JESTEM KLAMCĄ CO PADŁO TU Z WIELU UST

    ps. śledźcie całą sprawę uważnie !!

    • Ewa DM said

     Śledzimy całą sprawę uważnie, ale niekoniecznie mamy reformować Kościół Katolicki według zamysłów i metod, które usiłujesz narzucić.
     Kościół – tak; księża – nie. A najlepiej, gdyby to owieczki same przegoniły swoich pasterzy. I byłby raj dla wilków.

    • miziaforum said

     DAJ SPOKÓJ NARAZIE ŻADNYCH REMONTÓW SKUPMY SIE NA TYM ZEBY W OKÓŁ PAPIERZA BYŁ SZUM MEDIALNY TO JEDYNA OBRONA JEGO OSOBY

     TO NIE ŻART MUSI BYĆ GŁOŚNO MEDIALNIE WTEDY BEDZIE BEZPIECZNY

 5. MaranaTha said

 6. Józef Piotr said

  Dziekuję ADMINOWI (om) za dobor tematów. W tych pokrętnych czasach naznaczonych krętami i pomijaniem PRAWDY trudno poznawać rzeczy od dawna oczywiste i DANE ludzkości jako informacje i przestrogi a jednocześnie dajace ŚWIATŁO NADZEJI w mroku rozpostartym niczym MGŁA nad umysłami.
  Tym bardziej że dziwnym i niezrozumialym do końca zakrywane przed LUDEM po to aby żył w strachu błądzil.
  Poznawajmy więcej póki możemy . Wiedza o prawdzie mopże nas wzmocnić.

 7. Dawid said

  PYTANIE CZY PAPIEŻ MÓGŁ BYĆ WYNAJĘTYM

  FRONTMENEM ??

  zamieszczony materiał na to wskazuje..

  Czy ktoś zwolnił Papieża Benedykta XVI ?

  Pojawiły się ciekawe szczegóły abdykacji Papieża Benedykta XVI. Pochodzą one z dobrego źródła, od dziennikarza specjalizującego się w tematyce watykańskiej, Dr. Roberta Moynikana z magazynu Inside the Vatican. Jakkolwiek on sam nie może być raczej uważany za zwolennika teorii spiskowych to z pewnością wie dobrze, co się dzieje za spiżowa bramą i bynajmniej obraz, jaki przedstawia nie wygląda jasno.

  Przede wszystkim Moynihan wyraził sceptycyzm, co do tego, że przyczyną rezygnacji papieża jest jego stan zdrowia. Jak sam twierdzi widział Benedykta XVI podczas poniedziałkowego koncertu i wyglądał dobrze jak na 85 latka. Dziennikarz jednak dodał, że papież wyglądał na zmęczonego.

  Tym bardziej dziwnie wygląda opowieść o kolejnych wydarzeniach poprzedzających abdykację. Okazuje się, że w sobotę w Bazylice św. Piotra miała się odbyć uroczystość pogrzebowa zmarłego właśnie kardynała Giovanniego Cheli. Papież miał w niej uczestniczyć, ale odwołał swoje przybycie. Jak twierdzi Moynihan stało się wtedy dla niego jasne, że Benedykt XVI jest nadzwyczajnie zmęczony. Tym dziwniej brzmi informacja, że zamiast na pogrzebie papież spędził kilkanaście godzin na spotkaniu z rycerzami Zakonu Maltańskiego. Spotkanie to musiało być, zatem bardzo ważne, bo papież zwykle nie opuściłby kardynalskiego pochówku.

  Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, co stało się w ciągu tych kilkunastu godzin i czego dowiedział się Benedykt XVI, że postanowił dać sobie z tym wszystkim spokój. Padają wręcz sugestie, że papież mógł zostać po prostu zwolniony. Zakon Maltański uważany jest za siedlisko masonerii i wielogodzinna rozmowa z Ojcem Świętym na kilkadziesiąt godzin przed ogłoszeniem rezygnacji daje do myślenia.

  Rzeczywiste przyczyny rezygnacji Benedykta XVI nie są znane, ale nie można wykluczyć tego, że dowiedział się o pewnych planach i nie chciał tego firmować, Całkiem możliwe, że zostało mu postawione jakieś ultimatum i wiedział, że jeśli nie ustąpi to zginie tak jak Jan Paweł I. Pogłoski o możliwym usunięciu konserwatywnego papieża znane były przecież już od roku i już w lutym 2012 sugerowano, że pontyfikat Benedykta XVI zakończy się w lutym 2013.

  Jeśli ustąpienie papieża jest częścią globalnego planu zostanie wybrany papież globalista, którego celem może być przebudowa Kościoła. Wspomina się o zgodzie na małżeństwa homoseksualne oraz zniesienie celibatu. Aby takie zmiany były możliwe zostanie z pewnością zwołany Sobór, na którym ustalone zostaną zmiany w Kościele. Czy będzie go zwoływał zwolennik Nowego Porządku Świata, kardynał Peter Turkson z Ghany? Dowiemy się już w marcu.

 8. Dawid said

  A oto fragmenty Prorokini Sybilli na temat dni ostatnich…

  …W tych dniach będzie siedział na stolicy Mesjaszowej w Rzymie Piotr Święty, tego imienia drugi rodzony Rzymianin(następny papież po Benedykcie XVI). Święty Piotr, apostoł Pański, będzie pierwszym papieżem, który zacznie paść trzodę pańską.A ostatni papież Piotr dokona dzieła, a po nim już więcej żadnego papieża nie będzie.Wtenczas gdy usłyszą i ujrzą Żydzi, Turcy, Tatarzy i poganie co święty Michał Archanioł wespół z Enochem i Eliaszem uczynili na świecie, wszyscy uwierzą w Mesjasza.Przez tych to świętych mężów Enocha i Eliasza staną się wielkie dziwy i cuda na świecie, dlatego cały świat uwierzy w Boga.
  Potem przyjdzie Sądny Dzień Pański. Ludzie na krótko przed Dniem Sądnym usłyszą i zobaczą siedem znaków, a na ostatku straszliwy przechodzący grzmot od piorunów idący, które przez siedem dni nieustannie bić będą i od których straszliwego grzmotu miasta obalać się będą. Obłoki się zatrzęsą i ziemia się zatrzęsie, będą wszyscy strachem przejęci oczekując śmierci. Żaden jednak człowiek nie umrze, póki to się wszystko nie dokona. W końcu powstaną ciemności na całym świecie i przyjdzie skał pękanie, tak że świat cały stanie się taki, jak przed stworzeniem człowieka. Po tej ciemności zacznie słońce jaśniej świecić i będzie wokół niego pięć gwiazd. Gdy na te gwiazdy ludzie będą spoglądać, wnet wymrą na całym świecie…

  • MaranaTha said

   „Przez tych to świętych mężów Enocha i Eliasza staną się wielkie dziwy i cuda na świecie, dlatego cały świat uwierzy w Boga”

   fałszywi prorocy mogą imitować Eliasza, prawdopodobnie o tym mówi biblia wspominając o sztuczkach z ogniem – jak wiadomo Eliasz sciagnał ogien w przeciwienstwie do proroków baala, a wiec moze podobnie fałszywy prorok/ prorocy beda działac a wiec ta przepowiednia Sybilli jest ku zwiedzeniu, na potwierdzenie masz słowa : „dlatego cały świat uwierzy w Boga”

   biblia mówi ze cały swiat bedzie zwiedziony cudami a nie ze cały swiat uwierzy w Boga, chyba ze tym bogiem jest antychryst to tak proroctwo Sybilli mówi o tym : „I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda ” – Objawienie Jana 13:13-14

   radze trzymac sie tylko proroctw biblijncych, bo widzisz do czego doprowadza słuchanie czegos innego

 9. Józef Piotr said

  Pod rozwagę i dla przypomnienia :

  https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/02/14/blog-przekroczyl-10-mln-odslon/

  Pozycja 17

 10. serce333 said

  Moim zdaniem bardzo ważne aby dzielić się tym filmem w sieci i nie zgadzać się na to jako obywatele mający prawo do wolności.

  Z Bogiem

 11. Jarek said

  Powyższe orędzia nie zgadzają się z orędziami MBM. Tu 35 lat kar, tam 3,5 roku. Już się w tym można pogubić.

 12. Margaretka said

  Papież wkrótce odejdzie, prawdopodobnie dogmat o Matce Bożej Współodkupicielce nie zostanie ogłoszony…

  • Radosław said

   Zostanie ogłoszony, bo bez niego nie przyjdzie triumf Maryi.

   • Dzieckonmp said

    ale na razie nie ma widoku aby sie to wnet stało

   • Margaretka said

    Z orędzi z irlandii wynika, że następca obecnego papieża tego raczej nie dokona, jest napisane nawet więcej; 13.04.2012 orędzie 398

    …”Nowy fałszywy Papież już intryguje, nawet jeszcze przed wstąpieniem na tron Siedziby Piotrowej, aby piętnować Nauki Mojego Syna. Następnie potępi Mnie, Błogosławioną Bożą Matkę, i wyszydzi Moją rolę, jako Współodkupicielki”…

  • Bozena said

   Jak jest dwóch papieży, to tylko jeden jest „prawdziwy” w oczach Boga. Myslę, że „zdetronizowany” papież będzie w stanie oglosic dogmat o Matce Bożej Współodkupicielce, kiedy przyjdzie na to czas.

   • Bozena said

    W którymś Orędziu powiedziane jest, ze Maryja ba byc tą koscią niezgody i podziału…

    • Bozena said

     Zresztą jesli szatan tak bardzo boi sie Maryi, to „fałszywa religia” Ją nie zaakceptuje, po tym kazdy pozna, że jest fałszywą.

 13. miziaforum said

  POMÓŻ ADMINIE LINKUJ

  WOJNA Z RZADEM

  ANONYMOUS

  http://miziaforum.wordpress.com/2013/02/18/akcja-anonymous-przeciw-rzadowi-tuska-nie-obcej-interwencji2-marca-fala-protestow-w-polsce/

 14. nina said

  10.02.2013, 02:18 – MOJE SŁOWO BĘDZIE ROZPRZESTRZENIAĆ SIĘ W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII

  Moi kochani uczniowie, dzięki wam płyną łzy ulgi z Moich Świętych Oczu.
  Wasze piękne Narody, pełne bogatych, obfitych zasobów naturalnych są pozbawione duszy. Narody Australii i Nowej Zelandii z jednej strony są bujne, ze względu na Dar, jaki Mój Ojciec wam pozostawił, a z drugiej jałowe.
  Wzywam teraz wasze Narody, abyście pomogli Mi rozpalić waszą wiarę i rozpowszechniać Moje Święte Słowo, aby ożywić dusze wszystkich dzieci Bożych w waszych krajach.
  Moje Słowo będzie rozpowszechniane w Australii przez tę Moją ostatnią Misję, by ratować dusze na ziemi.
  Ty, Moja córko, otrzymasz Dar Ducha Świętego, aby sprowadzić do Mnie te dusze, za którymi tęsknię. Masz wielki ciężar do udźwignięcia, ponieważ Słowo Boże, jest nieznane milionom wśród twojego narodu. Bardzo niewiele kościołów spośród wspólnoty chrześcijańskiej jest używanych w taki sposób jak powinny. To są puste skorupy i Ja Jestem niezadowolony z powodu słabej wiary, jaka jaka w Was istnieje. Musicie się wiele nauczyć i wiele osiągnąć, kiedy idziecie za Mną – z własnej wolnej woli – na Drodze Prawdy.
  Mój plan, by przygotować wasze dusze i prosić was o pomoc w ratowaniu tych dusz, które nie wierzą w Boga jest wielki. Moją Misją jest przywoływanie ateistów i okrycie ich Moim Duchem Świętym, aby Mój Głos został szybko usłyszany. Oto specjalna Modlitwa Krucjaty za Zbawienie Australii i Nowej Zelandii.
  Modlitwa Krucjaty (99) O zbawienia Australii i Nowej Zelandii
  O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, miej Miłosierdzie dla wszystkich dzieci w Australii i Nowej Zelandii.
  Wybacz nam odrzucenie Twojego Świętego Słowa.
  Przebacz nam grzech obojętności.
  Uwolnij nas od kultury pogańskiej i okryj nas Łaskami, jakich potrzebujemy, by rozniecać nadzieję, wiarę i miłość wśród naszych braci i sióstr.
  Błagamy Cię o Dar Rozeznania i prosimy, abyś udzielił nam wszystkim błogosławieństwa, którego potrzebujemy, by zapewnić, że tylko Prawda Twojego Świętego Słowa będzie słyszana i aby wszystkim duszom zostały przyznane klucze do życia wiecznego. Amen.
  Wkrótce Mój Duch Święty będzie wchłaniał wasze dusze i będziecie maszerować naprzód ze spokojną ufnością, głosząc Prawdę wszystkim z którymi się stykacie.
  Bądźcie wdzięczni za to błogosławieństwo, którym okrywam teraz wasze narody. Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.
  Wasz Jezus

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: