Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 4 marca, 2013

Magdalena Górnik – mistyczka i stygmatyczka

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 marca 2013

Magdalena Górnik
(19 lipca 1835-23 lutego 1896)
Słoweńska kobieta żyła 47 lat bez żadnego ziemskiego pokarmu i nosiła ślady ran Chrystusa, czyniąc zadośćuczynienie Bogu za wszystkich grzeszników odpowiadając nas na Jego miłość.

Portret Magdaleny namalowany przez Nikolaj Mašukov, 2004)

Portret Magdaleny namalowany przez Nikolaj Mašukov, 2004)

Magdalena Górnik urodziła się w 1835 w biednej rodzinie rolniczej w miejscowości Janeži, w parafii Górze koło Sodražica, która jest około 50 kilometrów na południe od Lublany, stolicy kraju. Jej rodzice byli uczciwymi i pobożnymi chrześcijanami, którzy wychowywali siedmioro dzieci w tym duchu. Magdalena była normalną kobietą wiejską, pomagała rodzicom w pracy w gospodarstwie i cieszyła się w towarzystwie przyjaciół, była czuła i przyjazna.

Wiosną 1847 roku, kiedy Magdalena miała dwanaście lat, Opatrzność Boża interweniowała w jej życiu w sposób szczególny. Matka Boża objawiła się Magdalenie, gdy szła na pole pomóc matce. Matka Boża ukazała się jej i zapytała czy kocha Jezusa. Magdalena odpowiedziała, że ​​  Jezus wie najlepiej, czy ona go kocha. Nie rozpoznała Matki Bożej. Wtedy kobieta przedstawiła się jej jako Matka Jezusa i wszystkich ludzi. Ona wskazała Magdalenie swój zamiar że chce pouczyć ją dlaczego trzeba pracować i komu oferować swą pracę. Magdalena  powiedziała że kocha Jezusa, coraz bardziej zdecydowanie. Nauczyła Magdalenę, że powinna podziękować Bogu za całą  Jego dobroć i oferować wszystkie jej prace dla Niego. Wizja ta dotknęła serce Magdaleny bardzo głęboko. Ona od tego czasu jeszcze bardziej żarliwie modliła się i uważnie przygotowywała do Pierwszej Komunii Świętej.

Magdalena otrzymała Pierwszą Komunię Świętą w tym samym roku i została obdarzona wizjami  Chrystusa, który powiedział jej,  aby powiedziała innym o wielkiej  miłości do Komunii Świętej. Sama dorastała dalej w pobożności, jej serce coraz bardziej gorące z miłości do Jezusa uczestniczyło w każdej Mszy świętej. Zaczęła też uczestniczyć w szkółce niedzielnej, i mówiła że wszystko dla Niego.

Podczas Adwentu w 1847 roku, Magdalena stała się fizycznie bardzo chora. W styczniu 1848 jej stan zdrowia pogorszył się bardzo aż nastąpiła konieczność pozostać w łóżku. Znosiła straszny ból z niezwykłą cierpliwością – bez westchnienia lub skargi. Ból stopniowo się zwiększał, stając się  najgorszym w sierpniu 1848 roku. Jej nogi były sparaliżowane.

W dniu 2 sierpnia 1848 roku, Magdalena otrzymała drugą wizję Matki Bożej po przebudzeniu z omdlenia z powodu jej fizycznego bólu. Ona zobaczyła wzrok Matki Boskiej skierowany na nią gdy była blada i smutna. Matka Boża powiedziała jej, że ​​kiedy musi znosić coś ciężkiego, powinna znosić to cierpliwie, oferując wszystkie bóle Bogu, i że w takich sytuacjach należy myśleć o cierpieniu Jezusa. Magdaleno powinnaś wytrwale zaufać Jezusowi – od Niego wszystko otrzymasz.
Po tym spojrzeniu Matki Bożej, Magdalena została niemal całkowicie uzdrowiona, tylko jej nogi pozostały sparaliżowane.

Opis Magdaleny jej wizji na 05 sierpnia 1856 wraz z jej podpisem

Opis Magdaleny jej wizji na 05 sierpnia 1856 wraz z jej podpisem

11 sierpnia 1848 r. był dniem pierwszej ekstazy mistycznej  Magdaleny. W duchu, została przeniesiona do ciemnej wąskiej , stromej i trudnej ścieżki, i usłyszała głos:
„Jeśli chcesz iść do nieba, musisz udać się na tą ścieżkę.”
Magdalena postanowiła, że podejmie to wezwanie: „. Chętnie, chętnie pójdę na tą drogę”

Od 24 sierpnia 1848 r, ona doświadczyła ekstaz i wizji na aż do jej śmierci w 1896 roku. Jej duchowa misja się rozpoczęła: cierpieć dla przebłagania za grzech i wezwanie do pokuty. Od 25 września aż do jej śmierci, Magdalena nie spożyła ziemskiego jedzenia, z wyjątkiem kropli wody. Jej jedzeniem była tylko Eucharystia i nie-zwykły mistyczny pokarm który otrzymywała podczas ekstazy. Następnie w środę przed Adwentem w 1848, Magdalena otrzymała stygmaty.

W latach 1848 do 1853 miała miejsce wielka liczba mistycznych zjawisk ekstaz i wizji towarzyszących Magdalenie, potwierdzając, że Bóg mówił przez nią. Podczas ekstaz Magdalena wzywała i zapraszała wszystkich do pokuty, nawrócenia i zadośćuczynienia za wykroczenia i brak miłości do Boga. Ona również mówiła o karze Bożej, jeśli nawrócenie nie będzie miało miejsca. Magdalena mówiła że podstawowym celem naszego ziemskiego życia jest  uwielbienie Boga.

W tym okresie, świeckie władze i niektórzy księża strasznie prześladowali ją, pisali listy do biskupa , w gazetach pisali oszczercze  artykuły. Mimo tej nienawiści do niej Kościół a raczej współczesny biskup Ljubljany bronił ją przed tymi oszczerstwami władz świeckich jak i różnych duchownych, będąc przekonany o jej niewinności (że nie jest oszustem) i jej pobożności. Od 02. marca do 11 kwietnia, 1852, miało miejsce dochodzenie Kościelne w badające te wizje. Badający to przeważnie pobliscy kapłani, którzy byli w szoku i niedowierzaniu w sprawie Magdaleny, podczas badań  przekonali się o prawdziwości zjawisk mistycznych i że Magdalena nie jest oszustem.

W dniu 9 kwietnia 1855, Bóg uzdrowił nogi Magdaleny które były 7 lat sparaliżowane, i zaczęła chodzić ponownie. Jednak w wizji Jezus powiedział jej, że mimo tego uzdrowienia, ​​nie będzie żyć bez cierpienia na tym świecie. W 1867 roku proboszczem parafii został, Janez Kaplenek, który akceptował Magdalene i zaprosił by zamieszkała na plebani. Magdalena mieszkała tam do śmierci w 1893 roku. W tym okresie, ekstazy, wizje  i inne mistyczne zjawiska były kontynuowane. Władze świeckie, jak również część księży, nadal przyczyniali się do  jej wielkiego cierpienia. Ponadto, oszczercze języki wyśmiewające ją i jej niezwykłe życie oraz zjawiska mistyczne, sprawiając jej wielkie cierpienia moralne. [ Admin… żywo przypomina mi to obrońców jak postępują z Marią od Bożego Miłosierdzia] W tym samym czasie, wielu wykształconych ludzi, a wśród nich ważni kościelni i świeccy, dygnitarze byli świadkami jej ekstaz i jej mistycznego uczestnictwa w doświadczeniu cierpienia Chrystusa, zwłaszcza w okresie Wielkiego Tygodnia. Dr Franciszek Lampe, ważny słoweński filozof, teolog, pisarz i redaktor, nawiązał kontakt z nią i uczęszczał do niej prawie do końca jej życia.

Matka Boża Śnieżna Kościół parafialny w Górze i cmentarz

Matka Boża Śnieżna Kościół parafialny w Górze i cmentarz

W ciągu roku, podczas gdy w ekstazie Magdalena była wielokrotnie odwiedzana przez Matkę Boską i Jezusa, otrzymała wiele  ​​darów duchowych, które dane jej były przez Boga w celu nawrócenia dusz i zadośćuczynienie za grzechy. Magdalena powiedziała, że bez nawróćenia, ludzie będą znosić wielkie cierpienia.
Podczas całego tego czasu, Magdalena była aktywna w swojej społeczności w Kościele. Była nauczycielką w szkole  i była aktywna społecznie jako przyjaciel i doradca duchowy. Ofiarowała pieniądze jakie otrzymywała za pracę w szkole dla biednych dzieci.

Kiedy Magdalena była chora pod koniec jej życia, jedna z jej młodszych sióstr wyraziła zaniepokojenie spodziewaną dużą liczbą osób, które będą uczestniczyć w jej pogrzebie. Magdalena uspokoiła ją, mówiąc: „Bądź spokojna, nasz kochający Bóg uczyni wszystko dobrze.”

Jej święta śmierć
W dniu 23 lutego 1896 roku, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Magdalena zmarła w wieku 60 lat z tego, co uważano na gruźlicę. Zmarła wieczorem po odpowiedzi na pytanie jej siostry „Powiedziała jej, że Jezus i Maryja będą się nią opiekować.

Dzień jej pogrzebu, 26 lutego tak jak  Magdalena powiedziała do siostry że Bóg uczyni wszystko  był dniem niezwykłych obfitych opadów śniegu, że tylko kilka lokalnych osób mogło być obecnymi na pogrzebie. Magdalena został pochowana na cmentarzu kościoła w Górze w miejscowości Petrinci w grobie swoich rodziców.

W chwili obecnej, ożywiła się pamięć o Magdaelnie w Słowenii , pielgrzymi przyjeżdżają  na jej grób i modlą się za jej wstawiennictwem. Jak dotąd, jest wiele świadectw o  rozwiązywaniu rodzinnych problemów, o  uleczeniu dolegliwości fizycznych, porzuceniu alkoholizmu, a także osób uzyskujących potrzebną pracę czy odnoszących za jej wstawiennictwem sukcesów w szkole. To przebudzenie Słoweńców jest zgodne z wypowiedzią  Stanislav Lenič, biskupa diecezji w Lublanie  w latach 1968/91, który stwierdził że Magdalena przepowiedziała, iż 6 pokoleń po jej śmierci pojawią  się cuda  za jej wstawiennictwem.

Anton Stres, obecny biskup Lublany, wydał pozwolenie na rozpoczęcie przygotowań do możliwości otwarcia procesu dochodzenia do uznania jej świętości. Ponadto Konferencja Słoweńska Episkopatu wydała rekomendację, aby życie Magdaleny stało się  znane, wydając między innymi książkę w języku słoweńskim: „Magdalena Górnik”. Książka jest obecnie również w języku angielskim.

Magdalena cierpienie stygmaty

Magdalena cierpienie stygmaty

Mistyczne Zjawiska w życiu Magdaleny Górnik
Tutaj wymieniono i opisano tylko niektóre z mistycznych zjawisk z jej życia. Wszystko, co jest tutaj wymienione jest historycznie potwierdzone w dokumentach archiwalnych, które dotyczą jej życia. Większość z materiałów archiwalnych na temat Magdalena Górnik można znaleźć w Archiwum Archidiecezjalnym w Lublanie.

EKSTAZY
1-sze ekstazy Magdaleny miały miejsce gdy miała 13 lat (11 sierpnia 1848). Od 24 sierpnia 1848, aż do śmierci w dniu 23 lutego 1896 roku, była w ekstazie, co wieczór. Czasami była w ekstazie kilka razy dziennie. Jej ekstazy w piątki, które trwały 3 godziny, i te, podczas Wielkiego Tygodnia były szczególnie wyjątkowe. Ponadto Magdalena była czasami w ekstazie kilka dni, a nawet cały tydzień. Faktycznie, czas trwania ekstaz zależał od  święta lub świętości chwili, czyli ekstazy, zbiegły się  z rokiem kościelnym. Magdalena była w ekstazie po każdej Mszy .

Podczas  ekstazy Magdalena wiedziała, kiedy kapłan niosący Eucharystię był blisko niej, i natychmiast ona zwracała się  w tym kierunku i klęczała nawet gdy wizualnie nie mogła zobaczyć księdza.

Magdalena była w stanie opowiedzieć wszystko, co wydarzyło się w czasie jej ekstazy. Wyraźnie odróżniała to, fakty dotyczące tego gdy była świadoma, od tych gdy była w ekstazie. Każda z jej ekstaz dotyczyła również otrzymywania  wizji. Podczas ekstazy jej organizm nie był wrażliwy na wszelkie bodźce zewnętrzne.
Podczas ekstazy, często uczestniczyła w mistycznym cierpieniu, nawet w ostatnich latach jej życia, szczególnie cierpiała pod koniec każdej ekstazy. W tym czasie stygmaty również jej się otwierały.

WIZJE
Treści wizji Magdaleny były bardzo zróżnicowane. Odpowiadały one porom roku kościelnego. Magdalena miała wizje wszystkiego co dotyczyło jej życia, w tym dnia przed jej śmiercią. W wizjach widziała i przemawiała do aniołów, Maryi Panny, Trójcy Świętej, jak i do  niektórych świętych. Wizje aniołów prawie zawsze były połączone z wizją Maryi Panny lub Trójcy. Aniołowie często dawali Magdalenie różne instrukcje, zwłaszcza dotyczące  czci Maryi i uwielbienia Boga, i często płakali nad niewierzącymi. Maryja mówił do niej wiele razy, o pokorze, posłuszeństwie i konieczności modlitwy do Ducha Świętego o oświecenie i o odwagę w znoszeniu cierpienia z radością i cierpliwością. Ona często zapraszała Magdalene do medytacji nad cierpieniem i śmiercią Jezusa. Magdalena często widziała Maryję jako orędowniczkę błagającą własnego Syna o miłosierdzie dla ludzkości.

Bardzo często, szczególnie w piątki i podczas Wielkiego Postu, Magdalena współuczestniczyła poprzez wizje w cierpieniu Jezusa jak ewangeliści to opisali. Na Wielkanoc była świadkiem zmartwychwstania Jezusa, a później także Jego wniebowstąpienia. Kiedy była w domu, często uczestniczyła we mszy świętej w miejscowym kościele mając wizje.

Mistycznego komunia
Magdalena otrzymywała Komunię sakramentalną, tj., Komunię Świętej, jak wszyscy wierni  na Mszy świętej, a także komunię mistyczną, jak znani w Kościele niektórzy święci.

Otrzymywała komunię sakramentalną zwykle od miejscowego księdza. Czasami on przyniósł jej Komunię Świętą do domu.

Mistyczna Komunia była czymś szczególnie wyjątkowym. Otrzymywała ją tylko podczas ekstazy. Ponad tysiąc osób widziało, jak cały rok przygotowywała się specjalnie do tego celu, U Magdaleny nagle pojawiła się Święta Hostia w ustach bez kapłańskiej interwencji, a następnie zaraz potem widzieli specjalny kielich i słyszeli jak pije Magdalena Krew Świętego Zbawiciela . Wielu księży zostało także przekonanych o tym gdy byli świadkami  na własne oczy.

Lewitacja
Zjawisko lewitacji w powietrzu wystąpiło wiele razy u Magdaleny, kiedy bardzo mocno pragnęła Komunii św. W czasie, gdy miała silne pragnienie otrzymania żywego Jezusa unosiło się jej ciało w powietrze. Ona również lewitowała innymi razy np. gdy kapłan udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, jak również podczas jej śmierci mistycznej w Wielki Piątek i jej mistycznego zmartwychwstania w poranek wielkanocny.

grób Magdaleny w czasie obchodów jej narodzin 19 lipca 2007

grób Magdaleny w czasie obchodów jej narodzin 19 lipca 2007

Stygmaty
Magdalena otrzymała ślady ran Jezusa jako dziewczyna trzynastoletnia. Pojawiły się  widoczne rany na dłoniach, stopach i boku przez siedem lat, po czym tylko rany na boku pozostały otwarte do końca jej życia. Jednak, kiedy rozmyślała  o  koronie cierniowej lub innych cierpieniach Zbawiciela, rany otwierały się na jej czole. Krew spływała jej po twarzy mocnymi strumieniami. Dodatkowo, szczególnie w okresie Wielkiego Tygodnia, kiedy towarzyszyła Jezusowi w Jego cierpieniu, rany Jego biczowania otwierały się także na jej ciele do tego stopnia, że ​​krwią zalane były wszystkie jej ubrania. Stygmaty były powodem jej bardzo wielkiego cierpienia, ale Magdalena nigdy nie skarżyła się na ból. Ona całkowicie  była poddana woli Boga i oferowała to cierpienie dla Niego. Lekarze badali stygmaty, a księża obserwowali je, nikt nie mógł ustalić żadnego podstępu lub wszelkiego rodzaju innej  histerii.

Od trzynastego roku życia aż do swojej śmierci, Magdalena nie jadła ziemskiego jedzenia. Tak więc przez czterdzieści siedem lat żyła bez jedzenia. Nie mogła znieść zapachu wspólnych posiłków. Jej jedzeniem była tylko Eucharystia i jakiś rodzaj niebiańskiego pokarmu, który jadła tylko, gdy była w ekstazie. Pomimo, że nie jadła pełniła swoje codzienne obowiązki z łatwością.

PODARUNEK KRZYŻYKA
Podczas ekstazy, Magdalena otrzymała kilka podarunków, które były zauważone nie tylko przez nią, ale również przez innych ludzi. Jednym z nich było niebiańskie jedzenie, które Magdalena jadła prawie codziennie na koniec po jej ekstazie. Najczęściej otrzymywała je podczas wizji Marii Panny, lub aniołów. Świadkowie informowali, że widzieli żywność w postaci małych cząstek lub granulatu,  w różnych kolorach. Magdalena powiedziała, że to jedzenie było pokazane ludziom przede wszystkim po to aby ludzie w to uwierzyli, że Bóg przemówiła przez nią.

Szczególnie ciekawy był mały krzyżyk który Magdalena otrzymała w czasie ekstazy, który pozostał na jej piersi nawet gdy ekstaza się skończyła. Ten mały krzyż pozostał na jej ciele, bez łańcuszka czy innego łącznika, i nigdy nie upadł na podłogę. Dwóch kapłanów dotknęło i ucałowało krzyżyk, z których jeden opisał o  tym wydarzeniu  w liście do biskupa. Magdalena otrzymała go podczas ekstazy wieczorem, po której pozostał z nią na noc, ale podczas jej zwykłego stanu rano zniknął, ona wtedy otrzymała go ponownie podczas kolejnej ekstazy wieczorem.

Miejsce pierwszej wizji Magdaleny

Miejsce pierwszej wizji Magdaleny

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW
Podczas ekstazy Magdalena rozumiała i mówiła w różnych językach, których nigdy nie uczyła się lub nigdy o nich nie słyszała.

ZNAŁA SERCA
Magdalena miała też dar czytania duszy, tzn. rozumienia wewnętrznego stanu dusz. Znała intencje, z którymi człowiek przychodził do niej, lub jeśli ktoś poprosił ją o to ona przedstawiała  mu wewnętrzny stan jego duszy. Na żądanie wielu kapłanów, wyjawiła im  ich stan wewnętrzny.

-Magdaleno Górnik, módl się za nami!
______________________________________
-Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Magdaleny Górnik, odwiedź witrynę internetową:
http://zupnije.rkc.si/sodrazica/MagdalenaGornik/index-MagdalenaGornik_A.html

Streścił : Dzieckonmp

Posted in Cuda, Objawienia, Proroctwa, Warto wiedzieć | Otagowane: , , , , | 31 Komentarzy »

II Wielki Wyjazd na Węgry – Jedźcie z nami!

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 marca 2013

Przypomnę, że 15 marca 1848 r. rozpoczęła się rewolucja na Węgrzech, która miała doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego.  11 marca grupa, na czele której stanął  poeta i ideowy przywódca młodzieży budapeszteńskiej Sándor Petöfi,  sformułowała „12 żądań”, które stały się manifestem rewolucji. Treść manifestu ogłoszono drukiem 15 marca, a całość uroczyście odczytano zebranym na dziedzińcu Muzeum Narodowego. Ten dzień  uważa się za moment rozpoczęcia rewolucji węgierskiej.

W manifeście domagano się

1. wolności prasy i zniesienia cenzury
2. niezależnego rządu z siedzibą w Buda-Peszcie
3. corocznego zwoływania sejmu w Peszcie
4. równouprawnienia wszystkich obywateli
5. gwardii narodowej
6. powszechnego opodatkowania
7. zniesienia pańszczyzny
8. sądów przysięgłych
9. banku narodowego
10. przysięgi żołnierzy na konstytucję; niewysyłania żołnierzy węgierskich za granicę oraz usunięcia obcych wojsk z kraju
11. uwolnienia więźniów politycznych
12. unii z Siedmiogrodem

Powołano parlament i niezależny od Austrii rząd, na którego czele stanął Lajos Kossuth. Rewolucję węgierską 1848 – 1849 roku poparł polski rząd narodowy na emigracji, a w walkach po stronie węgierskiej walczył trzytysięczny legion polski pod wodzą gen. Józefa Wysockiego. W lutym 1849 naczelnym dowódcą wojsk węgierskich mianowano gen. Henryka Dembińskiego, zaś od sierpnia 1849 naczelnym wodzem armii węgierskiej został gen. Józef Bem.

Dzień 15 marca stał się Świętem Narodowym na Węgrzech. W tym dniu odbywają się liczne uroczystości państwowe, mające upamiętnić krew bohaterów, w tym również Polaków, którzy zginęli w walkach o wolność.

Pamiętajmy, że w Budapeszcie stoi pomnik SándoraPetöfiego, jak i Józefa Bema; prawdziwy symbol naszej przyjaźni. Pamiętajmy o naszych ojcach i dziadkach, którzy – ku wściekłości komunistycznego reżimu – w roku 1956 organizowali pomoc dla bohaterów antysowieckiego powstania na Węgrzech.

Będziemy uczestniczyć w tych uroczystościach, w ten sposób zademonstrujemy naszą przyjaźń, nasze poparcie dla Węgrów i polityki  Premiera Viktora Orbana!

Wprawdzie Premier Viktor Orban jeszcze nie wygłosił przed Parlamentem przemówienia podsumowującego  miniony rok, ale można z całą pewnością stwierdzić, że:

1. Pomimo ataków spekulantów, a następnie nagonki ze strony urzędników UE udało się zreformować państwo, które po ośmioletnich rządach lewicy znalazło się na krawędzi upadku.

2. Dzięki nowej konstytucji, którą z całą pewnością nazwać można najlepszą ustawą zasadniczą Europy, udało się stworzyć taki system wyborczy, który rozszerza zasięg węgierskiej demokracji poza granice państwa.

3. Udało się utrzymać wysokie poparcie społeczne, liczba zwolenników rządu nadal utrzymuje się na poziomie dwóch trzecich. Pomimo lewackich prowokacji krajem nie wstrząsają strajki i demonstracje.

4. Rok 2010 był rokiem zwycięstwa, rok 2011 – rokiem zmian, rok 2012 – rokiem odnowy, rok 2013 będzie zaś rokiem wzrostu, rozwoju i wznoszenia się.

5. Nowy system podatkowy polepszył sytuację bytową węgierskich rodzin.

6. Udało się obniżyć odziedziczony po socjalistach deficyt budżetowy. Wszystko to bez wprowadzenia restrykcyjnej polityki cięć, która obciążałaby społeczeństwo kosztami reform.

7. Węgry stały się ostoją demokracji wobec zakusów UE, dążącej do ograniczenia suwerenności państw członkowskich.

8. Wolność prasy.

9. Walka z korupcją.

10. Obrona węgierskiej ziemi jako najcenniejszego skarbu narodowego.    

Współpracujemy z największą organizacją pozarządową jaką jest Forum Społecznej Jedności CÖF (poprzednik Rady Porozumienia Społecznego CET), z tą organizacją i jej prezesem  Csizmadia Laszlo uzgadniamy szczegóły Wielkiego Wyjazdu na Węgry. Csizmadia Laszlo został również prezesem NEA (Nemzeti Együttműködési Alap – Fundusz Współpracy Narodowej.

Program naszego wyjazdu przedstawia się imponująco, w pociągu pojadą z nami przedstawiciele najważniejszych prawicowych mediów w Polsce, którzy  na bieżąco będą relacjonować przebieg naszej podróży do Budapesztu. Pojedzie z nami red. Tomasz Sakiewicz z którym będzie można porozmawiać. Będzie czas na nocne Polaków rozmowy.

 W Budapeszcie odbędą się liczne spotkania, które potwierdzą i umocnią naszą współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi w tej części Europy zapoczątkowaną rok temu.

Przygotowujemy razem z przyjaciółmi z Węgier Kodeks Etyczny, który przekażemy Unii Europejskiej.

Oprócz pokazaniu lewackiej Europie naszego poparcia dla polityki premiera Viktora Orbana, zaczęliśmy nowy rozdział współpracy między Polakami i Węgrami.

Przede wszystkim – i to jest naprawdę ważne – podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy Radą Porozumienia Społecznego (CET) na Węgrzech i w Niecce Karpackiej reprezentującą sieć społecznych wspólnot  Niecki Karpackiej; „Gazetą Polską” i Klubami „Gazety Polskiej”.

W porozumieniu zawarta została sentencja „Nic o nas bez nas”, oraz że :

(…)„ Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas,  i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów.

Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego miejsca tym siłom spajającym, jakimi są rodzina, wierność, wiara i miłość bliźniego.

Za przyszłościowe owoce naszej pracy traktujemy zapewnienie społeczeństwom godziwego życia, bezpieczeństwa, ładu, sprawiedliwości oraz wolności.   

Zapraszamy obywatelskie wspólnoty Europy do przyłączania się do Ruchu Patriotów Europy.

        „Viribus Unitis”

                                                            „Wspólnymi siłami”

Wstąpmy na wyższy stopień europejskiej cywilizacji! ” (…) 

Porozumienie podpisał red. Tomasz Sakiewicz w imieniu „Gazety Polskiej”, Csizmadia László w imieniu „CET” i Ryszard Kapuściński w imieniu Klubów „Gazety Polskiej”.

Równocześnie współpracujemy z Ruchem Patriotów Europy „CŐF”, który został oficjalnie powołany w grudniu 2011 roku przez węgierski Parlament; jest on  największą organizacją pozarządową w Europie.

Współpraca, którą staramy się rozszerzyć na inne kraje tej części Europy, tworzy nową sytuację polityczną. Po prostu tworzymy Europę Narodów pod bokiem brukselskich polityków; Europę Narodów suwerennych, dbających o swoją odrębność kulturalną, ekonomiczną, naukową, pamiętającą o swojej historii, tradycji i swoich chrześcijańskich korzeniach, które są wspólne dla tej części Europy.

Pierwszy krok został zrobiony. Poznaliśmy z red. Sakiewiczem wspaniałych ludzi, którzy myślą podobnie jak my. Oprócz podpisania umowy z „CET” red. T. Sakiewicz podpisał w imieniu „Gazety Polskiej” umowę o współpracy z gazetą „Magyar Hírlap” którą reprezentował red. naczelny Stefka István. Okazuje się, że informacje wysyłane z Węgier przez ich agencje prasowe są w Polsce i w Europie przekłamywane albo przemilczane. Teraz to się zmieniło i „Gazeta Polska” ma informacje z tzw. pierwszej ręki.

Biskup polowy László Bíró brał udział w uroczystości II Rocznicy Tragedii nad Smoleńskiem, gdzie koncelebrował Mszę św. razem z Kardynałem Kazimierzem Nyczem w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W Budapeszcie po raz pierwszy w kościele Śródmiejskim (Belvárosi templom) równolegle do warszawskiej mszy, polski ksiądz Karol Kozłowski proboszcz Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie koncelebrował z ks. dr Zoltánem Osztie Mszę św. w intencji Ofiar Smoleńska. To bardzo ważne wydarzenia, bo do Węgrów dzięki działaniom Tuska i jego szajki dotarły tylko kłamstwa MAK, ale dzięki naszym działaniom Węgrzy dowiedzieli się prawdy o Smoleńsku.

Codziennie kontaktujemy się, wymieniamy doświadczeniami i pomysłami. Pomagamy w nawiązaniu współpracy gospodarczej między małymi i średnimi firmami.

Duża grupa Węgrów na czele z dr László Csizmadia prezesem CET (Rada Porozumienia Społecznego) oraz dr Annymarii Pethő, prezesem Stowarzyszenia Kobiety na rzecz Narodu Węgierskiego, oraz Imre Palkovics, przewodniczący Krajowego Związku Rad Robotniczych na nasze zaproszenie uczestniczyła w ubiegłym roku, 11 listopada w Marszu Niepodległości.

W pierwszym Wielkim Wyjeździe na Węgry wzięło udział około

 

    10 TYSIĘCY  POLAKÓW,!!!!!!

 

 Relacje z tego historycznego wydarzenia transmitowały na żywo media z całej Europy, jedynie w Polsce starano się przemilczeć ten fakt. Tym z Państwa którzy byli w Budapeszcie na zawsze pozostaną w pamięci te wzruszające chwile, te łzy Węgrów dziękujące Polakom za przyjaźń i wsparcie w ich walce z lewacką Europą. Takich chwil się nie zapomina, to zostaje w sercu na zawsze.

http://wielkiwyjazdnawegry.pl/relacja_foto.html

 Został zrobiony pierwszy krok, włożyliśmy nogę w drzwi i już jej nie wyciągniemy.

 

 

                           Wstępny program wyjazdu:

 

– wyjazd z Dworca Centralnego 14 marca po południu, jedziemy przez:  Kielce, Kraków, Tarnów i Nowy Sącz – w tych miastach pociąg się zatrzyma (godziny przyjazdu do tych miast podamy wkrótce). 

– Budapest Nyugati około 6:00 rano

– Po oficjalnym przywitaniu przez przyjaciół z Węgier, autobusami wynajętymi przez stronę węgierską zostaniemy zawiezieni przed Muzeum Narodowe (które mieści się na Múzeum körüt, czyli przy obwodnicy Muzeum)

– godz. 9.00 – uroczystość na schodach Muzeum, w miejscu w którym Sándor Petöfi,  sformułował swoje „12 żądań”. To tu rozpoczęło się węgierskie powstanie antyhabsburgskie.

– godz. 10.00 – przemarsz spod Muzeum Narodowego, z peszteńskiej części miasta, przez Dunaj, na Górę Zamkową (dystans 4,5 km). Osoby które przyjechały pociągiem zostaną odwiezione na chwilę do hoteli w celu zakwaterowania i krótkiego odpoczynku.

– godz. 11.00-13.00 – w kilku miejscach na Górze Zamkowej: od Szent György tér (pl. Św. Jerzego) do pl. Kapisztrána odbędą się występy artystyczne.

– godz. 13.00 – 13.15 – zbiórka na placu Dísztér (Góra Zamkowa)

– godz. 13.15 – przemarsz z Góry Zamkowej na drugą stronę Dunaju, na plac Kossutha (4 km), gdzie rozpoczną się węgierskie uroczystości państwowe. Polacy będą mieli zaszczyt iść na czele pochodu – tuż za węgierskimi huzarami.

– godz. 15.00 – rozpoczęcie uroczystości państwowych. Przemówienie premiera Viktora Orbána, powitanie Polaków.

– godz. 16.30 – koniec uroczystości. Kolacja po czym samodzielny wyjazd do hotelu

16 marca złożymy kwiaty pod pomnikiem gen. Józefa Bema i pod Pomnikiem Męczenników Katynia

Wyjeżdżamy z Budapesztu 16 marca:

– Dworzec Budapest Nyugati, około godz. 19.00

 

Koszty wyjazdu to:

– miejsca siedzące 330 zł

– kuszetki 400 zł

Taniej niż w ubiegłym roku!!!

Prosimy o wpłaty na specjalne konto które w ramach  Fundacji Klubów Gazety Polskiej utworzyliśmy na tę okazję:

ALIOR BANK

96 2490 0005 0000 4600 2802 2968

Proszę na przelewie dokładnie napisać swoje imię, nazwisko, adres (informacje potrzebne do ubezpieczenia i do wystawienia faktury) oraz dodatkowo:

WIELKI WYJAZD NA WĘGRY.

Codziennie nowe informacje na stronie: www.wielkiwyjazdnawegry.pl

Kontakt telefoniczny tylko w sprawach WWnW: 506 938 677

Pytania i oferty pomocy:

solidarnosczwegrami@gazetapolska.pl 

Zapraszamy wszystkich Polaków, wszystkie organizacje patriotyczne, do przyłączenia się do nas.

 

Proszę powiadomić znajomych i przyjaciół.

 

JEDŹCIE Z NAMI

Ryszard Kapuściński

 

STWÓRZMY SILNE GRUPY Z KAŻDEGO MIASTA!

JUŻ DZIŚ SZYKUJMY FLAGI, BANERY, NAPISY, PETYCJE, FUNDUSZE, PLANY, MAPY  ITP!

PROSIMY O MODLITWĘ W INTENCJI TEGO WIELKIEGO WYJAZDU DO NASZYCH BRACI WĘGRÓW!

 

                             JEDŹMY RAZEM

 

Posted in KOMUNIKATY | Otagowane: , | 9 Komentarzy »

Otwórzcie Wasze Serca Na Błogosławieństwa Pokoleniowe

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 marca 2013

Orędzie z Ontario – Sobota, 02 marzec 2013

Dzieci Mojego Boskiego Serca,
Ja Jestem, Który Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Jestem Królem Miłosierdzia. Pragnę w was trwać. Otwórzcie wasze serca na Mnie. Poddajcie się. Dajcie Mi zgodę by przemienić was w miłości. Moje Dzieci całej Ziemi zapomniały się modlić. Wielu jest tak zaabsorbowanych sprawami tego świata, że zdaje się że zapomnieli o Moim istnieniu. Moi Mali, proszę wytrwajcie. Módlcie się. Módlcie się nieustannie. Musicie wziąć swoje różańce i błagać o Moje Miłosierdzie. Wiele dusz ściąga na siebie Mój gniew. Miliony odmawiają Mi, odmawiają by służyć Miłości. Nie dajcie się oszukać przez szatana. Zycie po śmierci istnieje, a wielu z was odkryje ten fakt przy swojej śmierci. Będziecie przeklinać Mnie na wieczność, gdy otrzymacie swój sprawiedliwy wyrok. Będziecie płakać i błagać o Moje Miłosierdzie, ale będzie już za późno. Dzieci, wysłuchajcie Mnie. Ja, wasz Ojciec Miłosierdzia, zapraszam was do przemiany. Porzućcie drogi świata. Myślcie tylko o swoim wiecznym przeznaczeniu. Dokonajcie wszystkich niezbędnych zmian w swoim życiu. Nie błądźcie dłużej. Wróćcie do Mnie. Czas jest istotny. Mój mistrzowski plan rozwija się szybko. Musicie nawrócić się, póki jeszcze jest czas. Wkrótce narody będą starte z powierzchni Ziemi. Nie wątpcie w Moje ostrzeżenia. Schrońcie się w Moich ramionach miłości. Przygotujcie się na to, co ma nadejść. Wydarzenia przepowiedziane wydarzą się na waszych własnych oczach. Ja Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Wasi przodkowie znali Mój głos. Otwórzcie wasze serca na błogosławieństwa pokoleniowe, które dla was zachowuje. Nie odwracajcie się plecami na Moją łaskę. Potrzebuję wielu wojowników modlitwy, by służyli dla Mojej Chwały. Walczcie o Prawdę. Walczcie o Moje Królestwo. Pozostańcie w pokoju. Nie pozwólcie by trwożyły się wasze serca, nawet wtedy, kiedy dotrą do was najbardziej posępne wiadomości. Ufajcie Mi bardziej niż kiedykolwiek indziej. Zostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła : Bożena

Posted in Orędzie z Ontario | Otagowane: , | 5 Komentarzy »