Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

ODSŁONIĘTO GIGANTYCZNY POMNIK OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – PAPIEŻA PIELGRZYMA

Posted by Dzieckonmp w dniu 13 kwietnia 2013


W Częstochowie odsłonięto 12 października Pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma. Pomnik stoi w miejscu, w którym pielgrzymi wkraczają zwykle do Częstochowy w drodze na Jasną Górę, na Placu Daszyńskiego, gdzie w roku 1979 Jan Paweł II spotkał się mieszkańcami podczas swojej pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski.

pCZ

.  Jak zapewniają  twórcy, będzie to największa rzeźba polskiego papieża na świecie. Ustawiona została w Parku Rzeźby Sakralnej. Na całym świecie pomników Papieża Polaka jest już ponad 1000, ale ten w Częstochowie ma być szczególny nie tylko dlatego, że największy. Powstanie też w szczególnej intencji. „-Pomysłodawcą jest  prezes pan Leszek Łysoń, który chciał w ten sposób podziękować Ojcu Świętemu za uratowanie swojego syna” – mówi Piotr Kaleta z Parku Miniatur Sakralnych w Częstochowie. Ten gigantyczny wyraz wdzięczności będzie miał 14 metrów wysokości, rozpiętość ramion rzeźby Ojca Świętego to około 10 metrów, czyli mniej więcej tyle co 5-piętrowy budynek. Statua najprawdopodobniej trafi do Księgi Guinnessa, bo od najwyższego do tej pory pomnika Jana Pawła II w Chile będzie wyższa o 2 metry.

„-Będzie on widoczny z każdego zakątka w Częstochowie, czy też jadąc od Katowic czy od Warszawy będzie on doskonale widoczny z trasy szybkiego ruchu, jak i z innych miejsc w Częstochowie” .  Najpierw myślano, by postawić go w Wadowicach, ostatecznie jednak będzie witał turystów pod Jasną Górą.

Uroczystość odsłonięcia pomnika nastąpiła po okolicznościowej mszy świętej w Archikatedrze i przemarszu jej uczestników na Plac Daszyńskiego.
Wzięli w niej udział Metropolita Częstochowski Arcybiskup Stanisław Nowak, władze Miasta Częstochowy z prezydentem Tadeuszem Wroną, wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, członkowie Komitetu Budowy Pomnika, radni, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i częstochowskich szkół.

Do odsłonięcia pomnika Prezydent Tadeusz Wrona zaprosił ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka oraz autora prof. Jana Kucza:

Życie płynie nieubłaganie szybko, to, co – wydaje się, było jakby wczoraj, dziś jest odległą historią. Historią kształtującą nasze życie, życie Częstochowy, życie Ojczyzny. Trzydzieści lat temu nieukrywany entuzjazm rozjaśnił szarość miasta, miasta wyraźnie nielubianego i zaniedbywanego przez ateistyczną władzę PRL. Niemal w każdym domu, w pracy, nawet w szpitalach i szkołach, wszędzie usłyszeć można było słowa „Habemus Papam” – „mamy Papieża”. Mamy Naszego Ojca Świętego, wieszczonego słowami Juliusza Słowackiego… – mówił prezydent –  Mamy Papieża – Polaka, nam częstochowianom szczególnie bliskiego, niestrudzonego pielgrzyma na Jasną Górę, Metropolitę naszego Kościoła, sługę Jasnogórskiej Pani, Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ten sam entuzjazm, może w jeszcze większym stopniu widoczny był 4 czerwca 1979 roku, gdy tu, w tym miejscu Jan Paweł II witany był przez częstochowian w czasie I Pielgrzymki do Ojczyzny. To tu, w sąsiedztwie pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej, tu właśnie miało miejsce to niezwykłe spotkanie. Mówił wówczas Nasz Ojciec Święty:
„Przybyłem na Jasną Górę poprzez Kościół częstochowski (….). I stąd wielka moja radość, że mogłem naprzód stopę postawić przy katedrze częstochowskiej (…), która dzisiaj jest centrum życia kościelnego diecezji częstochowskiej (…). Pragnę również wyrazić radość z tego, że ten Kościół częstochowski, który od początku swego istnienia jako diecezja znalazł się w granicach metropolii krakowskiej, mogłem jako dawny metropolita krakowski tak dobrze poznać, tak się z nim głęboko zespolić (…). Byłem metropolitą krakowskim przez dobrych paręnaście lat i miałem sposobność przekonać się, co znaczy posiadać we wspólnocie metropolitalnej Kościół częstochowski, diecezję częstochowską, co to znaczy posiadać w tej wspólnocie Jasną Górę, ale co to znaczy również posiadać w tej wspólnocie cały Lud Boży Kościoła częstochowskiego, tak bardzo zróżnicowany, tak bardzo bogaty w swojej historycznej przeszłości. Wystarczy tylko przejść w myśli drogę od Wielunia do Sosnowca, już rysuje się przed nami obraz tego wielkiego bogactwa, czasem trudnego, zawsze wielkiego (…). Chcę pozdrowić i pobłogosławić każdego i wszystkich. Każdy dom, każdy ludzki dom, każdy ludzki warsztat pracy. Niech będzie ta błogosławiona równowaga pomiędzy każdym ludzkim warsztatem pracy i każdym ludzkim domem. Warsztat pracy jest dla domu, bo dom jest dla człowieka. Trzeba, by przez pracę człowiek miał swój dom i żeby przez pracę człowiek mógł rosnąć w swoim ludzkim domu. Tak bym krótko ujął moje życzenia dla wielkiej i zróżnicowanej społeczności Ludu Bożego diecezji częstochowskiej”.
Słuchaliśmy tych słów w skupieniu i w radości. Słuchaliśmy wzruszeni przeczuwając, że oto na naszych oczach zmienia się historia miasta i Polski. Czuliśmy się wspólnotą. Słowa błogosławieństwa zrodziły z nas wspólnotę.
(…) Ten Krzyż, który dziś tutaj się znajduje, ten pomnik Papieża – Pielgrzyma powstawał wówczas w naszych sercach. Rysowały go zapalone w oknach domów znicze i świece, watra górska tworzona przez studentów, czuwanie wieczorne harcerzy, pochód częstochowian przez Aleję od Archikatedry do Jasnej Góry, kwiaty znaczące ulicę nazwaną imieniem Zmarłego. Z tego jest ten pomnik. Znak naszej wdzięczności i wierności. Znak naszej pamięci. (…). Z wizji artysty, profesora Jana Kucza, powstał tu wizerunek samotnego Pielgrzyma obok przewróconego, wspartego ramieniem o ziemię krzyża. I jest to symbolem Wielkiego Pontyfikatu. Tej samotnej służby Naszego Ojca Świętego niosącego w imię Krzyża nadzieję cierpiącym, głodnym, samotnym, ofiarom wojen i totalitaryzmów… Ileż sił trzeba mieć, by nieść przez całe swoje życie ten Krzyż ! Przez pamięć Naszego Ojca – pomóżmy dźwignąć to brzemię ! Bądźmy solidarni, nie odwracajmy wzroku od nieszczęść i cierpień, dostrzegajmy w każdym bliźniego… Bądźmy wspólnotą !

Pomnik poświęcił Metropolita Częstochowski, ks. Arcybiskup Stanisław Nowak:

Bądź z nami, jesteś tutaj przy tej najstarszej parafii czestochowskiej jako Wielki Pielgrzym, ten co prowadzi na Jasną Górę. Człowiek krzyża – on jest w tej figurze jako znak. Pomnik jest z krzyżem, krzyż stał się bramą. Jedyna brama, która stała się zmartwychwstaniem. Zaprasza tutaj, bez przymusu. Według Norwida, ulubionego poety Jana Pawła II:  prowadzi nas wszystkich zapraszając. Dlatego czujmy się zaproszeni do podążania drogami Jana Pawła II – mówił arcybiskup Stanisław Nowak. – Dziękuję, że tutaj taki pomnik powstał, pod koniec mojej posługi duszpasterskiej. Dziękuję Miastu na ręce Pana Prezydenta, dziękuję artyście, który dobrze odczytał służbę Jana Pawła II. To będzie na pokolenia. Życzę obecnemu i następnym pokoleniom, aby dali się prowadzić Ojcu Świętemu.

Refleksje o krzyżu przedstawił Ojciec Generał Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, Izydor Matuszewski:

Dobrze się składa, to znak Bożej Opatrzności, że na szlaku pielgrzymim jest Ojciec Święty i Krzyż. Gratuluję tego znaku ks. Arcybiskupowi, Panu prezydentowi, mieszkańcom. Niech będzie zachętą do tego by wędrować razem z Papieżem na Jasną Górę. Janie Pawle II! Wstawiaj się za nami, pielgrzymami, Miastem Częstochową!

Odczytano listy Metropolity Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza  oraz Nuncjusza Apostolskiego ks. Abp. Józefa Kowalczyka.

„W czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, tu, w Częstochowie Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa, które podkreślają jego duchowy związek z Jasną Górą: „stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce Kościoła i serce Ojczyzny w sercu Matki. Jasna Góra jest przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium Narodu.” – pisał w swym liście kardynał Stanisław Dziwisz – Modlę się dziś razem ze wszystkimi uczestnikami uroczystości, by ten pomnik przypominał Ojca Świętego  Jana Pawła II, który był dumny ze wspaniałej przeszłości Narodu i uczył nas miłości do ziemskiej Ojczyzny, a jednocześnie przypominał o potrzebie zdecydowanego zdążania do Ojczyzny niebieskiej!”

O znaczeniu pielgrzymek do Częstochowy dla Jana Pawła II  wspominał także w swym  liście, arcybiskup Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski:

– „Pragnę pogratulować inicjatywy upamiętnienia w ten sposób Papieża Polaka, który tak często przybywał do tego miejsca jako kapłan i biskup krakowski, a jako następca Świętego Piotra oddawał hołd Pani Jasnogórskiej podczas prawie wszystkich pielgrzymek. (…) Niech więc Jego pomnik ciągle przypomina nam o potrzebie zawierzenia Maryi; niech będzie zachętą i wezwaniem do realizowania w życiu tych słów, które sługa Boży zostawił nam podczas ostatniej wizyty na Jasnej Górze jako swego rodzaju testament: „Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.””

Jestem dumny, że monument Jana Pawła II stoi właśnie w Częstochowie, bowiem to miejsce było szczególnie bliskie sercu Ojca Świętego – powiedział wicewojewoda śląski, Stanisław Dąbrowa, dziękując Komitetowi Budowy Pomnika Ojca Świętego.

Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski stwierdził w liście odczytanym przez wicemarszałka Mariusza Kleszczewskiego, że inicjatywa budowy pomnika będzie prezentowała następnym pokoleniom, zwłaszcza młodzieży, przykład postawy moralnej. I przypomniał, że tegoroczny Dzień Papieski jest obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II wychowawca młodzieży”:
– „Ten piękny materialny znak będzie przypominał największego Polaka i autorytet, który pozostanie na zawsze źródłem mądrości, wiedzy i niezłomnej postawy moralnej.”

Montaż pomnika

Na podstawie : czestochowa.pl

 

Komentarzy 59 do “ODSŁONIĘTO GIGANTYCZNY POMNIK OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – PAPIEŻA PIELGRZYMA”

 1. KRYSTYNA said

  Papież szykuje się do jednej z najważniejszych zmian w zarządzaniu Kościołem – reformy kurii. Wybrał już grupę doradców, którzy pomogą mu przygotować zmiany.

  http://www.fronda.pl/a/papiez-zaczyna-reforme-kurii-wybral-juz-doradcow,27494.html

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • KRYSTYNA said

   ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ

   RYCERZE CHRYSTUSA KRÓLA Z GDAŃSKA I LĘBORKA ORGANIZUJĄ 2- DNIOWĄ PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY ,CZATACHOWEJ I GIDL.WYJAZD Z LĘBORKA DN.19.04.2013 O GODZ.19.00.PO DRODZE DO GDAŃSKA BĘDĄ ZABIERANI ZAPISANI PIELGRZYMI.PRZEWIDZIANY POWRÓT DN. 21.04. W GODZ. WIECZORNYCH. KOSZT PIELGRZYMKI 135 ZŁ.

   ZAPISY I BLIŻSZE INFORMACJE

   U ANI Z LĘBORKA – TEL. 784 – 969 – 789

   U EDWARDA Z GDAŃSKA – TEL. 501-219-012

   KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

   • anna said

    WYRZUĆCIE TELEWIZORY, CHCĄC NIE CHCĄC JESTEŚCIE OGŁUPIANI I WASZ SYSTEM WARTOŚCI ULEGA DEWIACJI.

    -informacje przekazywane w TV są zawsze rzetelne co dała przykład afera szczepionkowa i fikcyjna pandemia świńską grypą.
    -telewizja jest publiczna i wyraża opinie całej Wspólnoty Polskiej.
    -katastrofa Tupolewa w Smoleńsku to zwykłą katastrofa spowodowana przez ułańską fantazje pilotów światowej klasy.
    -misje pokojowe są misjami pokojowymi.
    -wojna w Afganistanie jest dla pokoju a nie w celu kontrolowania handlu narkotykami.
    -każdy Polak musi pic alkohol.
    -poza kościołem nie ma zbawienia.
    -katolicyzm to najlepsza religia inne są nieprawdziwe.
    -protestanci to wrogowie katolików bo żyją według Pisma Świętego nie uznając boskości Kościoła Katolickiego.
    -Księża katoliccy nie molestują dzieci
    -spowiedź święta jest święta i ksiądz odpuszcza grzech.
    -anarchizm to nurt zbuntowanych nastolatków.
    -anarchiści nie walczą o wolność tylko piją i ćpają.
    -http://cia.bzzz.net/ – to satanistyczno – komunistyczna witryna.
    -sex w wieku 14 lat to norma.
    -w Iraku USA szerzy demokracje.
    -marihuana jest narkotykiem.
    -marihuana nie zabija komórek rakowych rakowych i nie pomaga w chorobie stwardnienia rozsianego.
    -UE jest dla Polski idealnym rozwiązaniem.
    -każdy Polak musie mieć 4 telewizory i samochód z najnowszym wspomaganiem układu kierowniczego.
    -kobieta w wieku 20 lat musi wyjść za maż.
    -Korwin Mikke to palant z pistoletem w ręku.
    -Giertych to wieśniak.
    -Polska jest niepodległym krajem.
    -Każdy ksiądz naucza zgodnie z Pismem Świętym.
    -Przymus wyboru funduszu emerytalnego nie jest niezgodny z prawem.
    -Nowym Testamentem to kontynuacja Starego testamentu ( hę???).
    -sklepy TESCO to polskie sklepy.
    -paliwo musi kosztować tyle co w Niemczech albo i więcej no bo jesteśmy w UE.
    -efekt cieplarniany jest spowodowany emisją co2.
    -WHO – swiatowa organizacja działająca dla zdrowia ludzi głównie dla obywateli afryki
    -Greenpeace – szkoda pisać nawet
    METODY MANIPULACJI MAS :

  • Księga Prawdy said

   nom już masoni się zbieraja

 2. Dzieckonmp said

  Chorwacka prasa pisze o tym wydarzeniu z Częstochowy

  http://dnevnik.hr/vijesti/svijet/foto-pogledajte-golemi-spomenik-papi-ivanu-pavlu-ii—281938.html

 3. Gosia said

  Makabra…

  • wiesia said

   Posłuchaj…,czego Ty tutaj szukasz na blogu.Zostaw swoje uwagi dla siebie i sobie podobnym.Otwórz własnego bloga i tam ściągaj swoich pobratymców,którzy nie dość,że ubliżają godności Matki Bożej,to liczą się tylko ze sobą.Rozumiem,że chcesz na siebie zwrócić uwagę,ale są inne sposoby, np.wyjdz na balkon i wykrzycz co Cię boli,ulży Ci na pewno!

  • Gosia said

   Kiedyś budowało się katedry i rzeźbiło Pietę, ku chwale Boga. Teraz stawia się pomniki z materiału na krasnoludki ogrodowe, tworząc okropieństwo, podobne do niejakiego Leszka M.
   Skoro mnie wyganiasz, to dostosuję się.

   • Gosia said

    Ku ” chwale” kogo jest ta szkarada – wolę nie myśleć. Miłego wieczoru, Wiesiu, i dalszego życia w błogim przekonaniu o twojej wszechwiedzy i myślach i intencjach innych ludzi.

   • wiesia said

    Posłuchaj Gosia,do żywego dotknęła mnie Twoja wypowiedz na temat Matki Bożej.Kiedy tłumaczyłam sobie,że prawdopodobnie nie poznałaś Jej jeszcze,bo w końcu sporo,jak widać w naszym kraju jest osób,które Kogoś, Kogo nie znają próbują, poniżać,jednak nie wolno kpić ze Świętości(podałam Ci do poczytania pewien tytuł książki o Maryi,aby Ci przybliżyć znaczenie Maryi w życiu człowieka).A wiesz na jaki blog weszłaś i mimo to ranisz nasze uczucia.Kolejna sprawa dotyczyła Papieża,króciutki i wymowny Twój wpis widniał przez sporą chwilę.Teraz wchodzisz i pokornie się do mnie zwracasz:”Skoro mnie wyganiasz, to dostosuję się,po czym rzucasz:”Miłego wieczoru, Wiesiu, i dalszego życia w błogim przekonaniu o twojej wszechwiedzy i myślach i intencjach innych ludzi”.Wybacz,ale osoby,które na siłę chcą we mnie wzbudzić poczucie winy,a tym samym sprowokować atak
    „reszty”podobnych osób,na mnie nie

    działają.Ja natomiast życzę Ci,abyś na swojej drodze życia spotkała Maryję, od której można się wiele nauczyć,a poza tym to Matka,a o Matce nie mówi się tak,jak było powiedziane przez Ciebie.
    Ja w sobie muszę wyćwiczyć pokorę,ale Tobie też polecam,z Panem Bogiem.

   • Weronika said

    Matko Najświętsza

    1.Matko Najświętsza!Do Serca Twego,
    Mieczem boleści wskroś przeszytego,
    Wołamy wszyscy z jękiem,ze łzami:
    Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

    2.Gdzie my,o Matko,ach,gdzie pójdziemy,
    I gdzie ratunku szukać będziemy?
    Twojego ludu nie gardż prośbami:
    Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

    3.Imię Twe,Mario,litością słynie,
    Tyś nam,pociechą w każdej godzinie,
    Gdyśmy ścisnieni bólu cierniami:
    Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

    4.O Matko nasza,Matko miłości!
    Niechaj doznamy Twojej litości,
    Bośmy okryci grzechów ranami:
    Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

    5.A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
    O Matko święta,w onej godzinie,
    Zamknij nam oczy Twymi rękami:
    Ucieczko grzesznych,módl się za nami!

    Ukochana Matko Najswietsza przyjmij te piesn i nasze modlitwy jako wynagrodzenie za zniewagi doznawane od ludzi, oraz brak milosci i szacunku na jaki zaslugujesz…

   • Weronika said

  • no name said

   Powiedziala Gosia patrzac w lustro…..

 4. Szejk said

  rozmawiałem niedawno ze starszym panem , ktory niebawem idzie na emeryturę , twierdzi na podstawie jakiejś przepowiedni że w Poslce wybuchnie wojna domowa w ktorej to zwyciężą prawdziwi patrioci a zdrajcy zostaną wyrzuceni, czy ktoś słyszał lub może cos wie na temat wojny domowej? szczerze mówiąć nigdzie nie wyczytałem takiej informacji.

  • Krzysztof 61 said

   Bzdur coraz więcej na tym świecie.

  • Słoneczko said

   może to na tej samej zasadzie co u mojego sąsiada , ten pan pewnie czuje sie patriotą i ze zostanie ocalony natomiast sąsiedzi ktorzy go denerwują zostaną wyeliminowani 🙂

  • Józef Piotr said

   Szejk’u
   Z szacunku do Ciebie zabieram głos. Ten satarszy Pan wie co mówi.
   Jest to stara przepowiednia. Rzeczywiście mówi o tym że Kiedyś , ja to zrozumiałem jak Polacy okrzepną, zdrajców i przeniewierców zamiast karać ich śmiercią skażą na BANICJĘ. Tym samym na wygnanie.Bo Polska za sprawą Sił Nadludzkich Okrzepnie i będzie Matką dla wszystkich swoich dzieci.
   Czy to będzie po „rewolucji” ? to tego tak nie odczytałem. Natomiast będzie to po tym jak Ci zdrajcy uczynia wiele szkód Polakom łącznie ze śmiercią wielu.

   Jak trafię na żrodło to kiedyś to wpiszę. Narazie nie chcę gdybać „z pamięci”.

   Czytałem o tym bardzo dawno temu i zdawało mi9 się to b. wiarygodne.

 5. MamOczy said

 6. wiesia said

  • MM said

   Wiesiu, Bóg zapłać !!! Łzy lecą oglądając ten film i wspominając Ukochanego Jana Pawła II.

   • wiesia said

    Mnie też.Ja wiem,że Jan Paweł II doskonale wie,przez co Polacy przechodzą,ale robi Tam teraz dla nas jeszcze więcej niż tutaj.Tam w Niebie, razem z całym Niebiańskim Frontem Modlitewnym wymodli nam ratunek i niech tak się stanie.AMEN.

   • MM said

    Wybaczcie, kochani, powinno być Ukochanego, Ojca Św. Jana Pawła II. Przepraszam!!!

   • MM said

    Niech się tak stanie. AMEN.

   • Józef Piotr said

    Proszę też PAMIĘTAĆ o Świętych Polskich Męczennikach którzy zginęli ZA WIARĘ . Jak rownież o tych Ofiarach Życia Polskich Bochaterów ktorzy przez stulecia ODDAWALI swe życie z Imieniem Boga na Ustach w ostatnich sekudach swego ŻYWOTA. A jest ich mnóstwo. Można powiedzieć ZASTĘPY.
    Zastępy Obrońców Wiary i Ojczyzny.
    Powinienem wymienić kogoś dla przykładu. Więc :
    **) Męczennicy Podlascy
    **) Św. Andrzej Bobola
    **) Św. Maxymilian Kolbe
    **) Św. Jerzy Popiełuszko
    **) Niezliczone liczby zamordowanych przez okupantów Księży i Osób Duchownych
    **)…………

   • MM said

    Józefie Piotrze, my pamiętamy!!!

 7. KRYSTYNA said

  WARTOŚCIOWE PRZEMYŚLENIA – KS.JACKA BAŁEMBY

  http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/04/13/pierwsze-przykazanie-boze-obowiazuje/

  „…Pierwsze przykazanie Boże obowiązuje wszystkich. Także pełniących wysokie i najwyższe funkcje w Kościele. Św. Paweł, uczciwy Apostoł, nie waha się i idzie jeszcze wyżej – do samego nieba! I pisze piórem prawdziwym, nieskorumpowanym: „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” (Ga 1, 6-9).

  A prorok Jeremiasz – roztropny! – nalega: „Nie ufaj im, gdy będą mówić do ciebie piękne słowa” (Jer 12, 6)..”

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • apostolat said

   …inny fragment przemyśleń ks.Jacka Bałemby
   …”Uchowaj nas Boże od takiego
   katolicyzmu, który posłuszeństwo ludziom stawia ponad wierność Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji!

   Kiedy było trzeba, św. Paweł upomniał odważnie papieża: „Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył” (Ga 2, 11). To był uczciwy Apostoł. Wierny prawdzie. Nieskorumpowany. Nie zależało mu na robieniu kariery w Kościele. A tym bardziej na robieniu kariery budowanej na niszczeniu, na zdradzie krystalicznej prawdy Ewangelii. Dlatego był wolny w głoszeniu całej Ewangelii – nieskorumpowanej, nieocenzurowanej, niezmutowanej. Dlatego w jego służbie Ewangelii „Słowo Boże nie uległo skrępowaniu” (2 Tm 2, 9). On nie
   należał do „tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta” (Rz 1, 19).

 8. Weronika said

  Kochani w najblizszy czwartek 18 kwietnia o godzinie 17 ROZANCE W DLON I MODLIMY SIE za naszego Admina Bronislawa !!!!!!! Bronislaw bedzie wowczas [Admin – wybacz ale przeciwnik nie może wiedzieć co sie kiedy będzie dziać]. ROZANIEC ORAZ KORONKE proponuje w Jego i Jego Rodziny intencji .Kto nie nie moze dokladnie w tym momencie to niech zrobi to wczesniej, ale najlepiej zjednoczyc sie w modlitwie w tym samym czasie !!!!

 9. sąsiadka said

  coś niesłychanego

 10. miriam said

  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html oryginał
  a tu tłumaczem:
  http://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.mensajesdelbuenpastorenoc.org%2Fenglish.html&act=url&act=url
  MÓDL MOJE dzieci, tak aby mój piąty DOGMA MOŻNA uchwalone i Rosja była poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu!
  09 kwietnia 2013 – 13:15

  Maryi Różo Pilny apel do świata katolickiego

  Małe dzieci w moim sercu, może pokój Boży będzie z wami.

  Lud Boży, nie bój się, twoja matka nie opuści cię, będę dbać mojego syna stadzie, będzie cię chronić i Cię z miłością na swojej drodze na deser. Módlcie się za Papieża Francisco poprzeć mój piąty Dogma jak Maryja Pośredniczka, Współodkupicielce, i Orędowniczką, Panią Wszystkich Narodów. Musisz dużo modlić się za Papieża Francisco, ponieważ wrogowie Kościoła faszerowano w siedzibie Piotra skróci jego dni jako papież, jeśli spełnia wolę mojego Ojca. Moje małe dzieci ufortyfikować Papieżowi swoje modlitwy, postu i pokuty, aby mógł pełnić wolę Boga i żadna siła złego może odwrócić go z drogi i niebo misja powierzył mu.

  Jesteś w czasach wielkiego zamętu i podziału, syn mój Kościół jest podzielony na dwie części, z jednej strony na rzecz i inni przeciwko wyborach Wikariusza mojego Syna. Przypominam wam moje dzieci, że nic porusza się w kreacji, nawet liść, bez mego Ojca zgody. Pozwól, aby nie dzieli się przez mojego przeciwnika, należy pamiętać, że kiedy się modlicie, szybko i pokutować, wolą mojego Ojca, zawsze będzie korzystne dla Ciebie. Pytam was zostać zapewniona w mego Ojca decyzji i dużo modlić się z moim Różańca Świętego oraz Koronka do Najdroższej Krwi i rany mojego Syna, aby papież Francisco poprowadzi barku Piotra, w środku po ulewnych wodach apostazja i murze tych dniach ostatnich. Czy wikariusz, a Kościół pozostaje wierny w czasie mój ojciec go potrzebuje do wykonywania Jego świętej woli zależy od waszej modlitwy.

  Dziatki, módlcie się za mojego piątego dogmatu zostać uchwalone i że Rosja może być poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu. Dokonaj globalny łańcuch modlitwy z Mojego Świętego Różańca, prosząc Ojca Niebieskiego o tym wielkim życzenie. Modlić się o pokój na świecie, tak zagrożone obecnie przez żądzę władzy i ekspansji niektórych królów ziemi. Nie zaniedbuj modlitwy, ponieważ jesteś w okresie wielkiego przewrotu, gdy chcesz się modlić, wszystko zostanie zatrzymana na chwilę, jak mój dogmat zostanie ogłoszony. Jeśli zaniedbuje modlitwę, wojny między narodami przyjdzie i wszystko zacznie się zdestabilizować.

  Dlatego moje dzieci, proszę was o długiej modlitwie, aby zatrzymać bieg tych wydarzeń katastrofalne dla ludzkości. Pamiętaj, że twój popularne powiedzenie: „jedna jaskółka nie lato make ‚. Dlatego ważne jest, aby modlić się za łańcuchem jest siła w liczbach, i zawalić się fortece, mieć wiarę i zaufanie do Boga, On jest twoje zwycięstwo i jestem twój kapitan i Pani, która poprowadzi cię razem z Michaelem i niebiańskich zastępów, do bram niebieskiego Jeruzalem.

  Moje córki, proszę was, aby powrócić do korzystania z zasłoną na waszych głowach naśladując mnie i jako znak miłości i szacunku dla Boga. Nie wiem ile ta matka docenia to i jak niebo będzie szczęśliwy z aktu miłosierdzia. Powiedz tak, powiedz, że zrobisz to moje córki, mogę liczyć na Ciebie? Chcę, żebyś to ogarnąć, mój kochający wniosku, że może powrócić do Domu Bożego z welonem na głowie i możemy czcić Boga Trójjedynego na cześć i chwałę. Pozostań w pokoju Pana. Mary Mistyczna Róża, twoja matka.

  Złóż moje wiadomości znane całej ludzkiej naturze.

 11. KRYSTYNA said

  CZY MATKA BOŻA PROSI NAS O ZAKŁADANIE CHUST NA MSZĘ ŚW.?

  • KRYSTYNA said

   „Moje córki, proszę was, aby powrócić do korzystania z zasłoną na waszych głowach naśladując mnie i jako znak miłości i szacunku dla Boga. Nie wiem ile ta matka docenia to i jak niebo będzie szczęśliwy z aktu miłosierdzia. Powiedz tak, powiedz, że zrobisz to moje córki, mogę liczyć na Ciebie? Chcę, żebyś to ogarnąć, mój kochający wniosku, że może powrócić do Domu Bożego z welonem na głowie i możemy czcić Boga Trójjedynego na cześć i chwałę.”

  • Słoneczko said

   Tak kiedys było , ale u nas w religii a juz bardziej moze w kulturze europejskiej zmienilo sie az tak bardzo ,ze w mini sie chodzi do koscioła i koszulkach na ramiączka… niestety , ale nie mamy sie czym chwalic w tej kwestii

 12. apostolat said

  „Jak rozmawiać z księżmi o sposobie przyjmowania Komunii świętej”

  http://www.krajski.com.pl/

 13. apostolat said

  Ciągle o Najświętszym Sakramencie – kilka motywów (ks. Jacek Bałemba)

  03 środa kwi 2013

  Wszystko, o czym poniżej, dzieje się w Polsce. Czas jak najbardziej aktualny. Obrazki bez komentarza. Zbyteczny.

  Pytam kleryka jednego z wyższych seminariów duchownych:

  – Czy uczą was najważniejszej sprawy?

  – Jakiej? – pyta.

  – Klękania i uniżenia przed Panem Bogiem.

  – Tego nas nie uczą.

  Parafia wielkomiejska. Od wielu lat wierni przyjmują tam Komunię Świętą w postawie stojącej. Nie posłuchano tam Ojca Świętego Benedykta XVI i nie powrócono do klękania. Odprawiałem tam Mszę Świętą „na dostawkę” – w koncelebrze z dwoma kapłanami. Przychodzi moment rozdawania Komunii Świętej. Podchodzę do osób, które już zaczynają ustawiać się „gęsiego”. Półgłosem zapytałem delikatnie pierwszą osobę: Czy może Pani uklęknąć? Uklękła z szacunkiem. Za chwilę patrzę, a tu wszystkie (bez wyjątku) te osoby „z kolejki” pięknie i z szacunkiem uklękły. Tak przyjęły Pana Jezusa. Mówią mi dobrzy ludzie, że w tej parafii coraz więcej osób przyjmuje Komunię Świętą na klęcząco. Zarządzenia nie było. Autonomiczna decyzja tych osób – decyzja godna Świętych i naszych szlachetnych przodków!

  Znane sanktuarium. Piękne duże Tabernaculum jest w centralnym miejscu prezbiterium, na które wstępuje się po kilku stopniach. Zwykle główny celebrans podczas obrzędów wstępnych i liturgii Słowa zajmuje miejsce dyskretnie, z boku prezbiterium. Wielki Czwartek. Przed samym Tabernaculum postawiono ogromny tron, którego oparcie całkowicie zasłoniło Tabernaculum. Całkowicie zasłoniło! Człowiek siedział na tym wielkim tronie twarzą do ludzi. Tyłem do Tabernaculum, tyłem do pięknego ołtarza, na którym przez wieki składana była Najświętsza Ofiara Mszy. I może nie ma tu znaczenia, że akurat w Wielki Czwartek w tymże Tabernaculum nie było Najświętszego Sakramentu, bo konsekrowano podczas Mszy Świętej.

  Wielki Czwartek. Kapłani klękali przed ludźmi umywając im nogi. Tu i ówdzie kapłani przepraszali wiernych w tym kapłańskim dniu. Chodzi tylko o to, że niejeden z tych, którzy klękali przed człowiekiem, ma dziwne „trudności” z klękaniem przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. I chodzi też o proste pytanie: Czy ci, którzy przepraszali wiernych, przepraszali także Chrystusa za nonszalancję i nieuszanowanie Najświętszego Sakramentu w Kościele?

  W swoim wystąpieniu na XI Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów w Watykanie, w październiku 2005 roku, Abp Jan Paweł Lenga, Ordynariusz Karagandy (Kazachstan) mówił:

  „Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: «O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?» (Epist. II, s. 344)”.

  Ciągle o Najświętszym Sakramencie. Kilka obrazków z okazji pierwszego czwartku miesiąca. Bez komentarza. Zbyteczny.

  * * *

  Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił poglądów.

  * * *

  Jeżeli nie klękniemy przed Panem Bogiem,

  Rok Wiary będzie mnożeniem słów i oklasków.

  http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2013/04/03/ciagle-o-najswietszym-sakramencie-kilka-motywow/

 14. pio0 said

  Litania do bł. Jana Pawła II

  Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Maryjo – módl się za nami.

  Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
  Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
  Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
  Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
  Całkowicie oddany Maryi,
  Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
  Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
  Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
  Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
  Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

  Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
  Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
  Misjonarzu wszystkich narodów,
  Świadku wiary, nadziei i miłości,
  Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
  Apostole pojednania i pokoju,
  Promotorze cywilizacji miłości,
  Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
  Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
  Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
  Papieżu Bożego Miłosierdzia,
  Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
  Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

  Bracie i Mistrzu kapłanów,
  Ojcze osób konsekrowanych,
  Patronie rodzin chrześcijańskich,
  Umocnienie małżonków,
  Obrońco nienarodzonych,
  Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
  Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
  Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
  Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
  Głosicielu prawdy o godności człowieka,
  Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
  Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
  Uosobienie pracowitości,
  Zakochany w krzyżu Chrystusa,
  Przykładnie realizujący powołanie,
  Wytrwały w cierpieniu,
  Wzorze życia i umierania dla Pana,

  Upominający grzeszników,
  Wskazujący drogę błądzącym,
  Przebaczający krzywdzicielom,
  Szanujący przeciwników i prześladowców,
  Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
  Wspierający bezrobotnych,
  Zatroskany o bezdomnych,
  Odwiedzający więźniów,
  Umacniający słabych,
  Uczący wszystkich solidarności,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

  Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.
  Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

  Módlmy się:
  Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.

 15. Grazyna. said

  Czy moge podzielic sie z Wami jednym moim przezyciem, do ktorego czesto w myslach powracam ?
  Bylo to dobrych kilka lat temu, moze dziesiec. Bylam w tak zlym nastroju, ze mozna okreslic go jednym, krotkim zdaniem , ktore zreszta w kolko wypowiadalam: ” Zyc mi sie nie chce !”
  Pewnego ranka wybudzilam sie po dobrze przespanej nocy z poczuciem wielkiego, nieziemskiego szczescia i bardzo odkrywczymi dla mnie refleksjami, ktore wysypaly sie z mojej glowy, jedna po drugiej;
  Pierwsza- ze wielkim szczesciem jest urodzic sie na tym lez padole, gdyz tylko wowczas mozna miec szanse na Zycie Wieczne – na Wieczne przebywanie z Bogiem !
  Druga – ze urodzilam sie w chrzescijanskiej, katolickiej( ! ) rodzinie, ze wszystkimi tego konsekwencjami np.Sakramentami Swietymi.
  Trzecia- ze urodzilam sie w Polsce, w kraju, ktory zajmuje pierwsze miejsce na swiecie(!) pod wzgledem wiary i religii ( choc tak wiele pozostawia do zyczenia ta nasza wiara).
  Czwarta- ze zyje w czasach, w ktorych Papiezem – Pasterzem naszym jest Polak i to jakim Pasterzem !
  Piata, i ostatnia wtedy – ze z pomoca Bozej Laski nawracam sie i choc mozolnie, to czuje ten proces w sobie ,to pragnienie Woli Bozej , a nie mojej, ktora tylko Jego i mnie tak bardzo zawodzi !
  To odkrycie bylo da mnie rewelacja ( ! ) rzucilo mnie na kolana w akcie wdziecznosci dla Stworcy i zmienilo moj punk widzenia i perspekywe patrzenia na wszystko.
  Wtedy nie wiedzialam jeszcze, ze jest szosty powod do wielkiej radosci – ze zyje w Czasach Ostatecznych, w co gleboko wierze i uwazam za bardzo specjalna Laske !
  Pisze o tym, gdyz dokladnie te same przywileje macie Wy, moi Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie – Zbawicielu Drogom ! CHWALA PANU ! ! Szczesc Wam Boze !

  • wiesia said

   🙂 dziękuję Ci Grażynko,powiedzieć:Wspaniałe Świadectwo,to mało powiedziane,niestety pokazać powiedzmy na papierze,komputerze itp.jest rzeczą niemożliwą, co się czuje w momentach czytania takiego świadectwa.Bóg zapłać! 🙂 Chwała Panu!

 16. Grazyna. said

  Od miesiaca mam te Laske, ze uczeszczam codziennie na Msze Trydenckie ,
  z nakryta glowa. CHWALA PANU !

  • KRYSTYNA said

   CHWAŁA PANU ! ! !

   ((( 🙂 )))

  • MM said

   Ja mogę od siebie napisać „Jesteś Grażynko szczęściarą”, ja chodzę od pewnego czasu, na Mszę Trydencką, ale tylko raz w m-c. Ale dziękuję Panu za to że mogę chodzić na taką Mszę. Grażynko, Chwała Panu za tak przepiękne świadectwo. Serce rośnie w górę, jak się coś takiego przeczyta.Bóg zapłać!!!

 17. Grazyna. said

  Dziekuje Ci Wiesiu ! Pozdrawiam z Bogiem !

  • wiesia said

   To ja Ci dziękuję..,przypomniałaś mi kogoś,kto też ma takie doznania i uświadamia to sobie co raz mocniej,że życie jest pięknym darem.Trzeba się tylko zatrzymać,aby to dostrzec.Bóg Ci zapłać Grażynko i z Panem Bogiem!

 18. Grazyna. said

  Cd. do wpisu nr. 16
  …i w dlugiej spodnicy – Krystynko, choc tak lubie spodnie!

 19. basiaka said

  Do kościoła można chodzić i w spodniach ja chodzę szczególnie zimą bo kościół nie ogrzewany i trzeba się ciepło ubrać bo inaczej można się przeziębić
  tylko z miniówki nie powinno się ubierać i przezroczyste sukienki i głębokie dekolty to nie plaża tylko dom Boży

 20. kamyczek said

  Kiedyś znalazłam w internecie to orędzie Matki Bożej do kobiet, jest w nim też mowa o ubiorze, może kogoś zainteresuje…

  Słowa Boże do kobiet

  Zofia Nosko „Centuria ” – „Orędzia Zbawienia” Tom II 28. 22. VI. 1983. Mówi Matka Boża

  Do was chcę mówić, córki Moje. Zły duch zatrwożony jest, gdy widzi skromność i czystość obyczajów. Jego pragnieniem jest wasz upadek. On zwiódł pierwszą niewiastę, Ewę, a obecnie pragnie nad wami górować narzucając wam nieskromne stroje, ubiory.
  Ja, Matka wasza Niepokalana Dziewica, Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, proszę was, córki Moje umiłowane, ubierajcie się skromnie, nie wystawiajcie swojego ciała na pośmiewisko złego ducha i demona.
  Czy wiecie, że gdy wchodzicie do świątyni Bożej, gdzie mieszka Syn Boży, Jezus Chrystus w Najświętszym Tabernakulum — ziemia drży, gdy wy jesteście w tak poniżającym stroju. Strój wasz poniża godność kobiety, panny i dziewczyny. Krótkie sukienki i roznegliżowane ramiona to zupełna zgnilizna. Aniołowie Boży przysłaniają oczy i płoną ze wstydu za was. Sukienki wasze nie są przystosowane do nawiedzenia Syna Bożego.
  Ta wasza nieskromność drażni Serce Boże. Dlaczego chodzicie w sukienkach tak krótkich bardzo i z roznegliżowanymi ramionami?Gdzie skromność kobiety, gdzie wasz rozsądek, szlachetność kobiety i panny?
  Dlaczego tak zezwoliłyście złym duchom przychodzić, czy nie wiecie, że to demon, zły duch, szatan dyktuje te obrzydliwe, poniżające godność kobiety stroje roznegliżowane? Nawet nie przystoi kobiecie na plaży podobne poniżenie godności, a co dopiero w świątyni — Bożym Domie.Proszę was, zostawcie te spodnie dla mężczyzn. Szatą kobiety jest suknia o przyzwoitej długości. Nie upijajcie się i nie pijcie alkoholu, bo każda z was musi być światłem w swoim domu. Proszę was również, córki Moje, byście unikały i nie paliły papierosów. Wszystko to, co wam powiedziałam, jest obrzydliwością przed Obliczem Bożym. Do was mówię, panny i dziewczęta. Miłość wasza do waszych narzeczonych i chłopców niech będzie skromna, powściągliwa, szlachetna, po stokroć czysta. Nie stawajcie na rogach ulic w lubieżnej obrzydliwości, nie podkładajcie się po wszystkich dróżkach i ścieżkach z waszymi chłopcami i narzeczonymi, albowiem ta obrzydliwość jest dziełem szatana i sług jego.
  Proszę was wszystkie, kobiety, panny i dziewczęta o skromność, czystość serca i rozumu, o skromność obyczajów. Jeśli staniecie się wszystkie przeciwnikami złego ducha — w sercu waszym zamieszka moc Boga Żywego i Jego łaska mądrości. Wy, córki Moje będziecie światłem waszych domów, rodzin. Wasze rodziny będą pełne zdrowia, radości, mądrości Bożej. Będą trwałe i święte jak Święta Rodzina. Ale wy, córki Moje, musicie wydać walkę złemu duchowi. Nie noście sukienek, które was upokarzają, roznegliżowanych, depczących godność kobiecą, nie poniżajcie siebie piciem alkoholu, byście się nie poniżały grzechami, nie palcie papierosów, by nie dawać zgorszenia maluczkim i szkody dla potomstwa. Nie uprawiajcie rozpusty, bo piekło dziś śmieje się razem z wami, a potem szykuje wam kaganiec ognisty. Za wszystko będziecie odpowiadały, a dziś przynosicie zgubę ludzkości. Za złe postępki i swawolę strącą do piekła i synów i córki wasze i was samych. Proszę was i przykazuję, byście do Domu Bożego przychodziły ubrane przyzwoicie, w sukienkach dłuższych z zakrytymi ramionami, skromnie. Tego Ja, Matka wasza od was wymagam. Matka Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Córki moje umiłowane, kobiety Polki i całego świata, walczcie ze złymi mocami modlitwą, pokutą i skromnością, miłością Bożą czystą, uszanowaniem przykazań Bożych, miłością własnej duszy i własnych rodzin. Nie strącajcie siebie i swoich bliskich postępkami Sodomitów do piekła, w którym płonie ogrom męki dniem i nocą, którym nie ma końca dla dusz za lekkomyślne życie i zgorszenie na ziemi. Oto jest Moja prośba i nakaz dla wszystkich kobiet. Błogosławię was, córki Moje. Stokrotnie proszę Córki Moje z narodu, który sobie upodobałam, kobiety polskie, bądźcie skromne, nie czyńcie z siebie pohańbienia przed Obliczem Boga Najświętszego. Amen.

  „Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego”

  – (Księga Powtórzonego Prawa – 22,5)

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

 21. syriusz said

  Proboszcz z Medziugorja będzie w Polsce 26 maja w Sułkowicach koło Krakowa.
  organizuje wyjazd na te spotkanie z Warszawy.w programie też wizyta w Kalwarii Zebrzydowskiej

  informacje tel.730-057-530
  za pare dni umieszcze program wyjazdu na http://www.pielgrzym-warszawski.pl

 22. Paweł Mej said

  Jestem sportowcem . Biegam na BOSO ( na zdjęciu w butach nie wypada inaczej ) . odsłonięcie pomnika było 13.04.2013 od 12.00 do 13.20 z monutami a o 14.00 biegałem na 10 km. wokół Jasnej Góry . zaś 14.04.2013 r. o 9.00 biegłem Maraton w Łodzi ( też z flagą narodową ) . więcej o mnie w googlach , facebook i NK – wpisać bosy biegacz lub Paweł Mej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: