Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Wasze Serca Są Tak Pełne Nienawiści

Posted by Dzieckonmp w dniu 5 Maj 2013


Orędzie z Ontario otrzymane Piątek, 26 kwietnia 2013

Dzieci Mojego Boskiego Serca,
Ja Jestem Który Jestem. Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem. Usłyszcie Mnie. Pragnę was teraz pouczyć. Otwórzcie swoje serca na Mnie. Poddajcie się. Dajcie Mi pozwolenie, by prowadzić was do chwały. O Moje maleństwa, patrzę w dół z Mojego tronu chwały i widzę wszystko, co robicie. Nic nie umyka Moim [oczom]. Wasze serca są tak pełne nienawiści. Wielu z was nie chce przebaczyć tym, którzy was zranili. Miliony trzyma się ran z przeszłości i nie chcą wybaczyć i iść do przodu. Szatan ma taki uścisk na was. Nie zdajecie sobie sprawy, jak wielki wpływ na wasze życie ma ten problem . Żyjecie w ciągłym strachu. Wasze myśli są pełne zemsty. Planujecie raniące rzeczy dla tych, o których myślicie, ze są niewarci. Bez przerwy oceniacie. O ukochani, zmieńcie swoje postępowanie. Takie postępowanie sprowadzi na was Mój gniew. Nawróćcie się. Kochajcie. Kochajcie bezwarunkowo. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Kochajcie wszystkich, których umieszczam na waszej drodze. Nie ignorujcie tej nauki. Wybaczajcie. Wielu z was choruje teraz, gdyż takie są wasze serca. Rak rozprzestrzenia się po całej Ziemi. Wybaczajcie Moi Mali. Nie czekajcie na inny dzień. Pracujcie na rzecz pokoju. Rozpocznijcie we własnych rodzinach. Błogosławię was teraz. Zostawiam wam Mój pocałunek pokoju. Shalom

Tłumaczyła: Bożena

Komentarzy 12 do “Wasze Serca Są Tak Pełne Nienawiści”

 1. Margaretka said

  Bardzo mało mówi sie o tym, że wybaczenie przynosi ulgę samemu wybaczającemu, nie mówiąc już o tym że popularne jest usprawiedliwianie odczuwania nienawiści, chęci zemsty. Mnie dotkneło doświadczenie, o którym huczą wszędzie, że pozostawia ślady na całe życie, że pozostaje w człowieku na zawsze i niszczy życie. Ja wybaczyłam i całym sercem modlę sie by Bóg wybaczył moim oprawcom. Wybaczyłam i nie mam w sercu już żadnego żalu czy bolącej rany, poprostu jest to doświadczenie poza mną, jest częścią mojego życia, ale nie dotyka mnie już w żaden sposób. Wystarczyło wybaczyć, choć uważam, że w moim przypadku, była to wielka łaska od Boga, warto sie o taką modlić, jeżeli nie przychodzi sama.

  • Malgosia said

   „Zdolność przebaczenia człowiekowi, który rani, jest zewnętrznym znakiem działania Ducha Świętego. Grzech i brak przebaczenia izoluje i rozbija wewnętrznie, stwarza podziały. Przebaczająca miłość, dar Ducha Świętego, wprowadza pokój, harmonię i włącza we wspólnotę, tworzy jedność.”

 2. MamOczy said

 3. pio0 said

  Modlitwa o łaskę przebaczenia

  Panie Jezu, Zbawicielu! Nie chcesz, abyśmy za zło złem odpłacali, lecz zło dobrem zwyciężali. Mamy pojednać się z tymi, którzy wydają się nam niesympatyczni, którzy nas zranili lub skrzywdzili.
  Niełatwo jest prawdziwie i z całego serca modlić się za tych, którzy przez charakter, poglądy albo przykre doświadczenia są daleko od nas, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic więcej do czynienia.
  Ale Twoja Najdroższa Krew przypomina nam, że kochasz wszystkich – bez wyjątku. Zapłaciłeś też za tych, od których chcemy uciec, których odtrącamy. Sami otrzymaliśmy już tyle razy przebaczenie.
  Codziennie prosimy o odpuszczenie, „jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Dlatego, Panie, błagamy o Twojego Ducha. Chcemy Twoimi oczyma patrzeć na człowieka.
  Chcemy widzieć i doceniać dobro nawet wtedy, gdy ludzkie słabości i ograniczenia zaciemniają obraz. Prosimy o łaskę prawdziwego i całkowitego przebaczenia, abyśmy umieli kochać jak Ty, aby przez naszą miłość Twoja zbawcza Krew na nowo dotknęła dusze naszych bliźnich.
  Daj nam przebaczać, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i stać się radością i chwałą Twojego i naszego Ojca Niebieskiego.Amen.

 4. Annah. said

  O wartości dzieł Marii Valtorty.

  http://www.voxdomini.com.pl/of_ks/index.html

  ZATEM EWANGELIA NAM NIE WYSTARCZY?

  Wszystko, co można powiedzieć o pięknie i głębi zawartości PISM WŁOSKIEJ MISTYCZKI MARII VALTORTY streszcza się w zdaniu wypowiedzianym przez Ojca Świętego Piusa XII, który 26 lutego 1948, w czasie audiencji specjalnej udzielonej ojcom Andrea M. Cecchin, Corrado Berti i Romualdo M. Migliorini, teologom z Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny, opiekunom Marii Valtorty, powiedział:

  «Opublikujcie to dzieło takie jakie jest. Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie>

  Kardynał Gagnon wydał 31.10.1987 oświadczenie:

  «Sąd wydany przez Ojca Świętego w roku 1948 stanowił oficjalne imprimatur nadane w obecności świadków »

  Mimo tak wielu argumentów świadczących o Boskim pochodzeniu pism Marii Valtorty oraz o ich niezwykłej wartości często rozbrzmiewa jeszcze – wśród odrzucających Marię i inne nośniki głosu Boga – echo ostatniego argumentu: „Bóg wszystko nam już powiedział. Pismo Święte nam wystarczy!”

  Czy jest tak rzeczywiście, skoro wciąż nie potrafimy wprowadzić Jego zaleceń w życie? Jezus wysuwającym te i inne zastrzeżenia odpowiedział: «Liczne są powody, które skłoniły Mnie do naświetlenia zdarzeń i podyktowania słów małemu Janowi. Duszą zaś tego wszystkiego jest Moja miłość do nauczającego i walczącego Kościoła oraz pragnienie wspomagania dusz w osiąganiu przez nie doskonałości. Poznanie Mnie stanowi pomoc we wzrastaniu. Moje Słowo jest Życiem. Wymieniam najważniejsze [powody dania tego Dzieła]:

  I. Zmierzacie ku zgubie, a Ja chcę was ocalić. Oto główna przyczyna. Najgłębszy powód podarowania [wam] tego Dzieła jest następujący: w czasach modernizmu powodującego gnicie w postaci szerzenia się coraz to bardziej szkodliwych nauk, chcę, aby Kościół Święty miał dodatkowy materiał do zwalczania tych, którzy zaprzeczają:

  4 nadprzyrodzoności dogmatów;

  4 Boskości Chrystusa; Prawdzie o Chrystusie, Bogu i Człowieku, prawdziwym i doskonałym, jak przekazuje to wiara i historia (Ewangelia, Dzieje Apostolskie, Listy i Tradycja);

  4 nauczaniu Pawła, Jana i Soborów: Nicejskiego, Efeskiego i Chalcedońskiego, jako Mojej prawdziwej nauce, którą ustnie przekazałem;

  4 Mojej wiedzy nieograniczonej: Boskiej i doskonałej;

  4 Boskiemu pochodzeniu dogmatów o Sakramentach Kościoła jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego;

  4 powszechności Ewangelii, danej przeze Mnie dla wszystkich ludzi, oraz jej ciągłości aż do końca wieków;

  4 doskonałości Mojej nauki, która była taką od początku i nie ukształtowała się przez kolejne przemiany, lecz jako taka została dana: nauka o Chrystusie, o czasie Łaski, o Królestwie Niebieskim i o Królestwie Bożym w was. To Dobra Nowina, Boska, doskonała, niezmienna dla wszystkich spragnionych Boga.

  II. Pragnę obudzić w kapłanach i świeckich żywą miłość do Ewangelii i do tego, co odnosi się do Chrystusa. Przede wszystkim zaś pragnę odnowić miłość do Mojej Matki, w której modlitwach tkwi tajemnica ocalenia świata. To Ona, Moja Matka, jest Pogromczynią przeklętego Smoka. Maryja dała światu Zbawiciela. Przez Nią świat dostąpi ocalenia.

  III. Pragnę udzielić nauczycielom duchownym i kierownikom dusz pomocy w ich posłudze, analizując świat różnych duchów, które były wokół Mnie, oraz różne sposoby, którymi się posługiwałem, aby je ocalić.

  IV. Pragnę odtworzyć prawdziwy obraz Syna Człowieczego oraz Maryi, prawdziwych dzieci Adama, według ciała i krwi, ale – Adama niewinnego.

  V. Pragnę dać wam poznać dokładnie złożoność i czas trwania Mojej długiej udręki, której szczytem była krwawa Męka, dokonana w ciągu kilku godzin. Jednak przez długie lata trawiła Mnie wzrastająca codziennie udręka, a wraz z Moją męką wzrastała także męka Mojej Matki, której serce przeszywał miecz boleści przez podobnie długi okres czasu. Przez to poznanie pragnę pobudzić was do większej miłości ku Nam.

  VI. Pragnę też ukazać moc Mego Słowa i jego różne skutki. Zależały one od tego, czy przyjmujący je był człowiekiem dobrej woli, czy też miał wolę [skażoną pożądaniami] zmysłowymi, nie odznaczającą się prawością.

  VII. W końcu, [przez to Dzieło,] chcę dać wam poznać tajemnicę Judasza: tajemnicę polegającą na upadku ducha obsypanego przez Boga nadzwyczajnymi dobrodziejstwami; tajemnicę, która niestety powtarza się zbyt często i rani boleśnie Serce waszego Jezusa.

  Chciałem wam pokazać, jak można upaść, zmieniając się ze sług i synów Bożych w demony i bogobójców, którzy zabijają w sobie Boga przez niszczenie Łaski. Przez to chcę wam przeszkodzić we wchodzeniu na ścieżki, z których spada się do Piekła… Iluż w każdym stanie życia naśladuje Judasza, oddając się szatanowi i spotykając wieczną śmierć!

  Zaprawdę, powinniście Mnie błogosławić, że nowymi światłami powiększam światło, które posiadacie, a które wam już nie wystarcza do „dostrzeżenia” waszego Zbawiciela. [Nie wystarcza ono] do zobaczenia Drogi, Prawdy i Życia i do tego, żebyście odczuli w sobie to duchowe poruszenie, które ogarniało sprawiedliwych Mego czasu. Dzięki temu poznaniu możecie dojść do odnowienia waszych duchów przez miłość. Ona jest waszym ocaleniem, gdyż wznosi was ku doskonałości.

  Nie mówię, że jesteście „martwi”, ale śpicie, drzemiecie – podobni do drzew w czasie zimowego uśpienia. Boskie Słońce daje wam Swe oślepiające blaski. Obudźcie się i błogosławcie Słońce, że się wam oddaje. Przyjmijcie je z radością, żeby ogrzało was, od powierzchni aż do wnętrza, żeby was ożywiło, okryło kwiatami i owocami.”

  • bozena said

   Dziekuje Annah za ten fragment. Ja dzieki czytaniu Poematu otrzymalam i ciagle otrzymuje mase cudownych Bozych Lask! Za co jestem i bede na wieki Panu Bogu wdzieczna!

   • Annah. said

    Bożenko, Twoje wpisy na blogu świadczą o tym że łask Ci nie poskąpiono i potrafisz się nimi dzielić.
    Bóg zapłać!

 5. Malgosia said

  W życiu każdego chrześcijanina następuje potężny sztorm. Przychodzi zniechęcenie, załamanie, zamęt. Cierpienie, ból, smutek i samotność. Powoduje wstrząs, zachwianie – możemy wypaść z naszego okrętu, szczęśliwego życia – ale nie możemy utonąć, jest bowiem Jezus który kroczy za nami mimo wichrów i sztormów, pilnuje byśmy nie zginęli.

 6. apostolat said

  Objawienia – Zofia Nosko – Orędzia Zbawienia

  14. Młodzieniec na trampolinie

  11.Vi.1982

  Ostrzeżenie dla całej ludzkości:

  W każdym dniu, w każdej godzinie dnia, Ja mogę przyjść i upomnieć się o swoją własność. O ludzkości, wy zapominacie, że to Ja, Bóg Najświętszy, jest Panem i Władcą tego świata i wszechświata, a wy jesteście pyłkiem i przechodniem tej ziemi. Dlaczego tak usilnie chcecie pokazać siłę i moc jeden drugiemu? Dlaczego licytujecie się, jaką to macie siłę w magazynach broni? l cóż to, że macie broń? Nie będziecie jej mogli używać jeden na drugiego, bo Ja, Bóg Święty patrzę i szykuję potrzask na was wszystkich.

  Jeden drugiego chcecie przez upór i kłamstwo zniweczyć. O, jakże jesteście głupi! Czy Ja Bóg, dałem wam ten świat tak piękny, tak praktycznie przygotowany do waszego bytowania, byście wy, waszą głupotą i uporem w postępowaniu, zniszczyli ogniem? Świat i wszystko, co widzą oczy wasze, należy do Trójcy Przenajświętszej, która pracowała nad pięknem i przydatnością dla człowieka. Dusze przewrotne i głupie, pełne fałszu, daliście posłuch złemu duchowi, daliście mu prawo działania w waszych sercach i umysłach, w waszych rodzinach i w waszych czynach. O, głupi, głupi, o, leniwego, ociężałego umysłu i serca. Zły duch stara się was zwieść, zniszczyć. Jego wolą jest czynić źle, zatracać dusze ludzkie. Od pierwszej chwili, gdy zetknął się z człowiekiem, nienawidził duszy ludzkiej i pragnął jej zguby. Syn Mój Najświętszy przyszedł na świat i złożył okup z Ciała i Krwi Przenajświętszej za każdą duszę. Zerwany pomost przez grzech i nieposłuszeństwo pierwszych rodziców, Jezus Chrystus związał węzłem przenajświętszej miłości, posłuszeństwa i miłosierdzia. Ale wy zawsze szukacie drogi, która wiedzie dusze na zatracenie- Opamiętajcie się. wybierajcie życie z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej, w pokoju, radości, zgodzie i prawdzie, a nie życie, które pozornie jest życiem, bo już dziś jesteście umarli na wieki, gdy tkwicie w prawach szatana-diabła, grzechu i niezgodzie. Ja Bóg, jestem źródłem życia wiecznego, które niesie radość i światło, miłość, zgodę i miłosierdzie. Życie złym duchem — to niewola, kajdany, strach, wojna, mord, rabunek, choroby, utrudzenie, nienawiść, podstęp, zdrada, nikczemność, w końcu śmierć i wieczne zatracenie.

  Apeluję do wszystkich narodów, bo już bardzo mało czasu, przybądźcie! Pijcie Wodę Żywą, świętą. Bożą, która jest w Sercu Chrystusa Pana. Odstąpcie od drogi złego ducha, czyńcie pokutę, módlcie się, miłujcie się wzajemnie, pomagajcie sobie, służcie sobie, złóżcie siebie i najbliższych Bogu w Trójcy Jedynemu i słowem i czynem. Przestańcie czynić rozbój, nie przelewajcie krwi waszej dla spraw szatana-diabła, bo to jemu budujecie tron przez mord/ rabunek, ucisk drugiego człowieka, rozszerzanie ateizmu, deptanie świętej wiary. Zapragnijcie czynić dobrze. Odłóżcie miecze wasze, armaty, zbrodnicze pomysły. Stańcie się dziećmi o sercach prostych, szczerych, o sercach pełnych miłości i przebaczenia. Gdy tego nie uczynicie. Ja Sam dokonam zniszczenia was i tej biednej ziemi, która została uczyniona z wielkiej miłości do was.

  Przekaż: aż po krańce ziemi, wszystkie narody niech mobilizują się w miłości, w prawowitym postępowaniu. Niech w ich sercach wzrośnie dobroć, prawda, miłość i przebaczenie. Inaczej cały rodzaj ludzki zginie raz na zawsze! A Ja nie zostanę sam, bo jestem Trójcą Przenajświętszą. l powołam nową ziemię, na której powstaną tylko Moje prawa, najświętsze prawa, które dadzą wieczne życie, pokój i miłość. Powstańcie, to dla was te prawa przygotowałem, to wam pragnąłem dać życie wieczne i radość przebywania z Bogiem, lecz wy odstąpiliście od dróg przykazań Moich. Zaprawdę, już dziś rozlewam potok miłosierdzia na każde serce. Proszę was, nie zatwardzajcie serc waszych w głupocie, grzechu i uporze złego ducha. W modlitwie, w pokucie jest zbawienie. W miłości brata i miłosierdziu jest zwycięstwo. To wam podaję jako ostatni ratunek S jako ostatnią przestrogę. Amen.

  W czasie modlitwy Chrystus Pan przerwał mi i powiedział: módl się za konających, którzy odchodzą bez przygotowania z pobytu na ziemi, którzy nie przyjmowali Chrystusa w Eucharystii, którzy nie otrzymali ostatniego namaszczenia i którzy się nigdy nie modlili. Przekaż, to bardzo pilne!.

  I oto pokazał mi Pan Jezus taką scenę. Oczami duszy ujrzałam wspaniałego młodzieńca, lat około 22; stojącego na trampolinie, roześmianego i bardzo wesołego. Wkoło młodzież klaskała i zachęcała do skoku. On wspiął się na palce, podskoczył do góry i jak błyskawica spadł w wodę przepięknym systemem śruby. Po chwili powstał wielki krzyk, młodzieniec już nie wypłynął z wody. Z roztrzaskaną czaszką wyniesiono go z basenu. Jedni patrzyli na niego z przerażeniem, inni kiwali głowami. Ktoś pobiegł, zawołał lekarza, ale nikt nie zalecił wezwać księdza.

  I teraz rozległ się głos: przygotuj się dobrze. Młodzieniec, którego widzisz odstąpił od drogi Bożej, postanowił żyć w zupełnym odłączeniu od Boga. Ujrzałam dwa szkaradne cienie, które zbliżały się do jasnego cienia, stojącego obok ciała. Cień jasny przypominał chłopca, był przerażony, drżał, szukał w tłumie pomocy, ratunku. Ciało natomiast leżało martwe. Dwa ciemne, szkaradne cienie przybliżały się do chłopaka i obejmowały go swoimi szponami, ciągnąc w ciemną czeluść. W dużym oddaleniu stał Anioł, skrzydłami zasłonił twarz i płakał. Znowu powiedział mi głos: ta dusza do Sądu Pańskiego będzie w cierpieniu.

  I znowu powiedział do mnie głos: patrz i rozważaj z wielkim podziwem. Pięknym autem jechał mężczyzna, lat około 40-tu. Coś zgrzytnęło, auto przekoziołkowało się i roztrzaskało o balustradę mostu, l znów podobna scena, tłum ludzi, przerażenie. Ktoś się zbliżył i przeglądał jego papiery, wyciągnięte z kieszeni marynarki. Były znów te dwa cienie szkaradne, I wówczas ktoś wyciągnął różaniec, miał go przy sobie. Zobaczyłam scenę, jak mężczyzna tenże odmawiał różaniec z małym chłopcem i żoną. Dwa cienie szkaradne zaczęły zgrzytać, gwizdać, syczeć. Kilka razy usiłowały podejść do jasnego cienia, który stał nad zwłokami, ale nie mogły, bo tuż stał Anioł. Ujrzałam też Matkę Najświętszą, może 30 cm wyżej, w sukni niebieskiej, taki sam welon niebieski, z różańcem świętym w dłoni. Otoczona była jak gdyby białą chmurą w koło. Matka Najświętsza bardzo szybko się powiększała i w kilku minutach była wymiaru człowieka. Wyciągnęła dłoń z różańcem świętym i białą postać zabrała ku sobie. Pan Jezus powiedział: częsta Komunia św., odmawianie różańca św. (przynajmniej dziesiątek), droga krzyżowa odprawiana nabożnie i ze skupieniem, życie godne człowieka, oparte o prawa Boże — otwierają drogę do nieba. Przekaż, to bardzo pilne.-Dziś bowiem ludzie giną w wypadkach bardzo
  często i są nieprzygotowani na śmierć. Amen.

  http://www.piotrnatanek.pl/objawienia/156-objawienia-zofia-
  nosko-oredzia-zbawienia-i

 7. Leszek said

  Taką oto wiadomość otrzymałem dzisiaj poczta e-mailową, z którą się dzielę:

  „Femen” Wadima Rabinowicza
  femen biskup nadesłane
  Z wiadomości dn. 23 kwietnia 2013 r.: „Przedwczoraj wieczorem abp André Léonard (prymas Belgii) ostał napadnięty przez roznegliżowane feministki w czasie wykładu na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Aktywistki oblały go wodą, posługując się figurkami Matki Bożej z Lourdes. Metropolita Brukseli przyjął te upokorzenia w milczeniu, a na koniec ucałował znieważoną figurkę Maryi (http://gosc.pl/doc/1534689.Po-ataku-feministek-prymas-zyskal-sympatie-spoleczna )
  Atakujące prymasa feministki należały do organizacji Femen – Belgique. Sięgnijmy więc do Wikipedii: „Grupa Femen została założona przez Annę Hucoł w Kijowie w środowisku studentek w wieku 18-20 lat w roku 2008; jej działalność była początkowo skierowana przeciw narastającej prostytucji i seksturystyce na Ukrainie (spowodowanych rozpadem ZSRR w 1991 roku (…) i początkiem ekonomicznego zastoju). (…) Obecnie Femen ma sekcje w sześciu miastach Ukrainy, a także grupy na m.in. francuskim, hiszpańskim, polskim, portugalskim i rosyjskim portalu Facebook. (…) Ruch bywa określany jako feministyczny, a członkinie ruchu określają go jako wyraz seksi-feminizmu. Ruch sprzeciwia się prostytucji, przemocy wobec kobiet, potępia patriarchalizm, krytykuje turystykę seksualną, międzynarodowe agencje matrymonialne i walczy z naruszaniem praw obywatelskich. Członkinie ruchu znane są z akcji, w czasie których uczestniczki obnażają się do pasa”.
  Szperajmy dalej. Oto, co na temat Anny Hucoł pisze na Facebooku niezależna dziennikarka ukraińska Polina Dronajewa ( http://www.facebook.com/francefemen/posts/181229202028322). Wg. niej, Anna Hucoł jest z zawodu ex-pijarowcem, córką Michaiła Hucoła – deputowanego z ramienia Zielonych ukraińskiego parlamentu. Osobnik ten, z zawodu operator maszyn, w 2009 r. został zatrzymany za zabicie przechodnia w wypadku samochodowym spowodowanym „w stanie wskazującym na…”. Jednak sprawy sądowej przeciw ojcu Anny Hucoł nie było, do czego zapewne przyczyniła się jego przyjaźń z ukraińskim mogułem i aferzystą finansowym Wadimem Rabinowiczem, nazywanym „ukraińskim Bierezowskim”. Ten izraelski ekspatriant (zapewne z tego powodu, planowana w 2011 r. awantura Femenu pod ambasadą izraelską Kijowie, została odwołana) ma na Ukrainie przebogatą kartotekę sądową – począwszy od 1974 r., kiedy to został usunięty z Komsomolu za „niemoralne prowadzenie się”. W 1980 r. – podaje Dronajewa – został aresztowany za defraudację funduszów rządowych, co mu nie przeszkodziło (ani kolejne aresztowanie w 1982 r.) zostać „królem wyrobów kryształowych” na Ukrainie. Jeszcze mniej szkody wyrządziły mu dalsze afery, z których wymienić warto – choćby dla przedstawienia skali przekrętów, w jakiej działa Rabinowicz – handel bronią dla talibów w Afganistanie, za co przez pewien czas w latach 90-tych miał zakaz wjazdu do Ukrainy. Rabinowicz cieszy się dużym zainteresowaniem wszystkich zachodnich służb specjalnych – choć zarazem zdążył podstawić pierś pod najwyższe odznaczenie Ukrainy, Order św. Mikołaja Cudotwórcy a także zostać założycielem i prezydentem Wszechukraińskiego Kongresu Żydów… Całą książkę napisał niemiecki dziennikarz Juergen Roth o tym – jak by powiedział Stanisław Michalkiewicz – międzynarodowym grandziarzu: http://www.juergen-roth.com

  Obecnie, Rabinowicz jest właścicielem kilku kanałów TV, wydawnictw i dzienników na Ukrainie, kupił klub piłkarski Arsenal Kijów oraz przez swego człowieka, Igora Kołomoyskiego zamierzał wykupić LOT, korzystając ze stworzonego w Polsce przyczółku w postaci firmy Amber Gold i OLT Express oraz pomocy „swoich” ludzi, umieszczonych w spółce pracowniczej LOT AIR. http://biznes.onet.pl/forum/amber-gold-odda-pieniadze-i-ujawnia-majatek,0,704129,89817709,czytaj.html
  Również sam Kołomoyski od dawna lubi Polskę – ma u nas inwestycje w przemyśle hutniczym na Śląsku, a kilka lat temu próbował otworzyć bank. I tym sposobem – a to już ciekawostka, choć jakże znamienna dla czasów upadku, w których żyjemy – fundusze pochodzące od tej pary międzynarodowych hochsztaplerów miały sfinansować produkcję filmowego panegiryku Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie…
  ———————————————–
  Po co piszę to wszystko? Aby jasne było, z jakiego światowego rynsztoka czerpie środki na działalność Anna Hucoł i jej bojówki Femen’u. Na Ukrainie, te półnagie bachantki malujące sobie na piersiach wulgarne hasła atakujące religie chrześcijańskie, a zwłaszcza kościół rzymsko-katolicki – nazywane są „Rabinovich’s boobs” (Cycki Rabinowicza). Większość z nich, to studentki kijowskich uczelni, a nawet uczennice szkolne. Jak pisze Dronajeva, dziewczyny te – mając pełno w gębie i na piersiach „wzniosłych” haseł, w których dominuje typowo lewacka, oparta na kłamstwie marksistowskim koncepcja “wolności” – zarazem nie narzekają na pustkę w kieszeniach. Opierając się na doniesieniach ukraińskiej prasy, Dronajeva podaje zawrotną jak na Ukrainę, sumę 600-700 dolarów miesięcznie, którą ma od Rabinowicza otrzymywać każda aktywistka Femen’u. O wyrachowanym profesjonalizmie tej rzekomo „społecznej” i „spontanicznej” akcji „wolnościowej”, na jaka pozuje Femen, świadczy też fakt, że ich logo zaprojektowało – pewnie za kolejne niebotyczne pieniądze – renomowana moskiewsko-nowojorska firma designe’owa, Lebedev Studio.
  Pozbądźmy się więc złudzeń – napaść na prymasa Belgii podczas jego wykładu na Wolnym, (podkreślmy to słowo!) Uniwersytecie w Brukseli – podobnie jak w 2012 r. bicie w dzwony cerkwi św. Zofii w Kijowie przez rozebrane do pasa aktywistki, żądające prawa do aborcji, ścinanie piłą motorową krzyża upamiętniającego ofiary NKWD w Kijowie czy w lutym br. atak roznegliżowanych bachantek na kościół Notre Dame w Paryżu, dla „uczczenia” abdykacji papieża Benedykta XVI – to są dobrze zaplanowane i opracowane w szczegółach rozróby, w których głupie prowincjuszki, chciwe na garść judaszowych dolarów są pecynkami na palcach światowych ideologicznych macherów. Zaś sam Rabinowich – zgodnie ze swą dotychczasową taktyką – dla oddalenia podejrzeń, iż to on mógłby pociągać za sznurki (on – lub potężni mocodawcy, którym służą jego wpływy i pieniądze) maskuje się nagłaśnianymi przez media akcjami „charytatywnymi”. A to zafunduje rabinom Ściany Płaczu szczerozłotą menorę, ważącą, zgodnie z zaleceniami Księgi Wyjścia (25:31-40) dokładnie 1 talent ( 45,5 kg), a to innym razem podaruje państwu Izrael pół miliona dolarów na odnowienie zabytkowej synagogi Hurva.
  Prawdziwa ilość aktywistek Femen’u jest nieznana. Rabinowicz oficjalnie dystansuje się wobec wspieranego przez siebie ruchu, lekceważąco wyrażając się o jego „kilkuset aktywistkach”. Jednak biorąc pod uwagę powstające za pośrednictwem Internetu międzynarodowe odgałęzienia, mówi się o co najmniej 15 000 osób. Jest to więc ruch przyszłości. Z takim patronatem na pewno nie zginie – a przeciwnie, będzie coraz agresywniej rozwijać się, zagarniając coraz więcej wykolejeńców, frustratów i po prostu ludzi o wypranych mózgach i „niewyżytych w działaniu”, którym brak zdolności do refleksji. Wzrost tego antykatolickiego ruchu może odbywać się wedle wypróbowanego scenariusza z przeszłości. Również rosyjscy dekabryści, włoscy karbonariusze, anarchiści Bakunina, miensze- i bolszewicy Trockiego i Lenina czy niemieccy narodowi socjaliści, wyrastali „spontanicznie”, „z ucisku” czy z „niesprawiedliwości społecznej” – a w rzeczywistości byli kierowani przez masonerię i przebrane za „ideologię” siły nihilistyczne. Jeśli nawet Femen spali się – jako pierwsza jaskółka, ale dość głupia i plugawa, nawet jak na gust Rabinowicza – to idę o zakład, że są to zaledwie pierwsze uderzenia masońsko-lewackiego tarana w spiżowe bramy Rzymskiego Kościoła. Obserwujmy pilnie i wsłuchujmy się w pokrewny im w Polsce Ruch Palikota – a będziemy wiedzieli, co szykują.

 8. Tuptusia said

  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  Każdy katolicki naród chlubi się, że ma szczególną miłość do Matki Bożej. Jest to zupełnie rzeczą naturalną. Nie można bowiem miłować Pana Jezusa a nie mieć w na j szczególniejsze j czci Jego Matki. Owszem miarą naszej miłości dla Jezusa Chrystusa jest cześć oddawana Jego Matce.
  Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

  Polacy i ich Królowa
  Śluby narodowe
  Królowo Korony Polskiej…
  Mniej koron, więcej Ewangelii
  Królewski styl
  NMP Królowej Polski

  Skąd taka uroczystość?

  Za rządów króla Jana Kazimierza (1648-1668) Polska przeżywała tragiczne chwile. Była rozbita i skłócona wewnętrznie. Magnaci doszli do takich majątków i wpływów, że sobie nic nie robili z króla. Szlachta zaś związała królowi w czasie wielkiej elekcji ręce tylu ograniczeniami na swoją korzyść, że faktycznie król nie mógł niczego przeprowadzić bez ich zgody.

  Objawy anarchii jako skutek „złotej wolności” groziły katastrofą. Rozbity był także naród religijnie, gdyż protestantyzm uczynił w nim dotkliwe wyłomy. Przede wszystkim wielu magnatów litewskich i wielkopolskich opowiedziało się jawnie za protestantyzmem. Rozbita także była Polska wówczas politycznie. Nieustanne wojny: z Rosją (1610-1612, 1617-1619, 1632-1634 i 1654-1655), z Turcją (1620-1622, 1646-1647) i z Kozakami, z którymi sprzymierzyli się Tatarzy (l 648-1653), wreszcie ze Szwecją (1617-1618, 1621, 1622-1627) osłabiły i wykrwawiły zupełnie Polskę. Na domiar złego stary system prowadzenia wojny przez pospolite ruszenie był przyczyną wielu klęsk.
  W takich to okolicznościach doszło do nowej wojny ze Szwecją, która dysponowała nowoczesną, doskonale wyposażoną armią. Dogodną okazję dla wroga stworzył Hieronim Radziejowski, który obrażony na króla sam udał się do króla, Karola X Gustawa, i przedstawił mu stan rozkładu politycznego Polski. Oddanie bez wystrzału całej Wielkopolski przez wojewodę Krzysztofa Opalińskiego dnia 25 lipca 1655 roku pod Ujściem otwarło Szwedom drogę do Warszawy (wrzesień) i Krakowa (październik). Tego samego miesiąca Janusz Radziwiłł, wojewoda i naczelny dowódca wojsk litewskich, oddał podobnie bez wystrzału Szwedom całą Litwę. Wojska małopolskie po klęsce pod Żarnowcem i Wojniczem przeszły również na stronę wroga (październik). Jan Kazimierz uchodzi na Śląsk i uniwersałem, wydanym w Opolu, wezwał naród do oporu (20 XI 1655).

  Szwedzi po zajęciu Polski zaczęli ją okładać wysokimi podatkami i niemiłosiernie grabić. Bezcenne zabytki kultury do dnia dzisiejszego stanowią chlubę muzeów szwedzkich. Sytuacja wydawała się nadto o tyle beznadziejną, że nikt nie myślał o obronie ani też o przysłaniu pomocy. Słusznie Henryk Sienkiewicz najazd szwedzki określił jako „potop” i osnuł na tle tych smutnych czasów powieść, w ostatnich latach zekranizowaną we wspaniałym serialu filmowym (1974).

  Pozostało jednak jedno miejsce nigdy przez Szwedów niezdobyte, chociaż leżało w samym centrum Polski. Wiedzieli o tym Szwedzi i łakomi na „ogromne bogactwa”, nagromadzone w klasztorze ojców Paulinów w Częstochowie na „Jasnej Górze” postanowili je zagrabić. Dnia 19 listopada 1655 roku zjawił się pod murami klasztoru generał Burhard Müller, mając pod swoim dowództwem oddział kilku tysięcy żołnierzy i najpotężniejsze armaty do wyburzenia murów. W klasztorze było 70 zakonników i 160 żołnierzy załogi. Generał żądał od przeora klasztoru, o. Augustyna Kordeckiego, bezwzględnej i natychmiastowej kapitulacji, grożąc, że w przeciwnym wypadku „kurnik” ten w powietrze wysadzi. A jednak obrona bohaterska klasztoru na oczach całego narodu trwała długich 6 tygodni. Jak wyspa na pełnym morzu klasztor stał, jak zaczarowany: niezburzony i niezdobyty. Dnia 27 grudnia generał Müller musiał od oblężenia odstąpić w obawie, aby nie być okrążonym. W tym samym bowiem czasie ruszyło chłopstwo i została zawarta konfederacja w Tyszowcach przez hetmanów koronnych: Mikołaja Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego, którzy odstąpili od Szwedów (29 XII). Z wolna powstanie objęło całą południową Polskę, wróg musiał wycofywać się do miast.
  C.d.n.

  Ciąg dalszy:
  http://kosciol.wiara.pl/doc/490242.Najswietszej-Maryi-Panny-Krolowej-Polski

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: