Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Jezus Król Wszystkich Narodów

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 lipca 2013


Jezus Król wszystkich

W Polsce uznano że Jezus nie może zostać intronizowany na Króla Polski. Stwierdza się że Jezus nie dążył do królowania na ziemi. Jezus Król Wszystkich Narodów to przekaz jaki amerykański wizjoner otrzymuje od 1988 roku. Jego kierownik duchowy poradził  mu, aby zachował anonimowość. Jezus objawił mu, że On chce, aby Jego panowanie było uznawane na całej ziemi. Wyjawił również jego wizerunek oraz medalik, aby pomóc nam rozpoznać Jego panowanie, „O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoja panowanie będzie uznane na całej ziemi!” . Te słowa są wyryte na medaliku, który Jezus objawił nam.

Jezus powiedział: „Chcę rządzić we wszystkich sercach! Mój tron na tej ziemi pozostaje w sercach wszystkich ludzi, a najbardziej  w Najświętszej Eucharystii, w sercach ludzi, którzy wierzą we Mnie,  mówią o mnie, a powiem ci, mój synu, że nie jestem w sercach wszystkich ludzi. „

Z uwagi na fakt że nie mam czasu tłumaczyć obszernych materiałów dotyczących objawień, orędzi Jezusa Króla Wszystkich Narodów podam linki do tych źródeł.

Więcej na temat Jezus Król Wszystkich Narodów

Strona głowna

Obietnice Jezusa

Najnowższe orędzie

Nabożeństwa do Jezusa Króla wszystkich Narodów

 

 

 

Komentarzy 91 do “Jezus Król Wszystkich Narodów”

 1. MariuszInfo said

  (Wj 12,37-42)
  I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia.

  (Ps 105,1.5.37-38.42-43)
  REFREN: Sławmy na wieki miłosierdzie Pana

  Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
  głoście Jego dzieła wśród narodów.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  Lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem
  i nikt nie był słaby w Jego pokoleniach.
  Egipcjanie cieszyli się z ich wyjścia,
  bo ogarnął ich lęk przed nimi.

  Pamiętał bowiem o swym świętym słowie,
  danym Abrahamowi, swojemu słudze.
  I wyprowadził swój lud wśród radości,
  z weselem swoich wybranych.

  (Mt 11,29ab)
  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem.

  (Mt 12,14-21)
  Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

  źródło: http://www.mateusz.pl

  • Bozena said

   I rozszerzenie tej Ewangelii wg M.Valtorty
   [por. Mt 12,18n] Jest też powiedziane o Mnie: “Oto Mój Sługa, z którym Ja będę, w którym ma upodobanie Moja Dusza. W Nim rozlałem Ducha Mojego. On wprowadzi sprawiedliwość pomiędzy narodami. Nie będzie głosu podnosił ani nie złamie nadłamanej trzciny, nie zgasi dymiącego jeszcze knota. On według prawdy wprowadzi sprawiedliwość. Nie będąc smutnym ani gwałtownym, ustanowi na ziemi sprawiedliwość i wyspy będą oczekiwać Jego prawa.” Jest o Mnie i to powiedziane: “Ja, Pan, słusznie Cię powołałem, ująłem Cię za rękę, zachowałem. Uczyniłem Cię przymierzem dla ludu i światłem dla narodów, aby otworzyć oczy niewidomym i wypuścić z więzienia więźniów; z więzienia – tych, którzy mieszkają w ciemnościach.”

   Powiedziano o Mnie: “Duch Pana nade Mną, bo Pan Mnie namaścił, abym głosił Dobrą Nowinę tym, którzy są łagodni; abym uzdrowił tych, co mają serca złamane; abym ogłosił wolność niewolnikom, uwolnienie więźniom, obwieścił rok łaski od Pana”.

   Jest o Mnie powiedziane: “On jest Silny. Paść będzie stado mocą Pana, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Nawrócą się do Niego, bo odtąd będzie uwielbiony aż po najdalsze krańce świata.” Do Mnie odnoszą się słowa: “Oto Ja sam będę szukał Moich owiec. Pójdę na poszukiwanie zabłąkanych, przyprowadzę te, które zostały rozproszone, opatrzę te, które mają złamania, pokrzepię słabe, będę miał pieczę nad tłustymi i mocnymi. Będę je pasł ze sprawiedliwością.”

   Jest powiedziane: “On jest Księciem Pokoju i On będzie Pokojem.” Powiedziano: “Oto twój Król idzie, Sprawiedliwy, Pan. Jest ubogi – jedzie na osiołku. Pokój ogłosi narodom. Jego panowanie będzie od morza aż po krańce ziemi.”

   Powiedziano: “Ustalono siedemdziesiąt tygodni dla ludu twego, dla twego miasta świętego, aby zniesiono sprzeniewierzanie się, aby położono kres grzechowi, aby wymazana została niegodziwość, aby przyszła wieczna sprawiedliwość, aby spełniły się wizje i proroctwa i aby został namaszczony Święty Świętych. Po siedmiu i sześćdziesięciu dwóch tygodniach nadejdzie Chrystus. Po sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zgładzony. Po tygodniu potwierdzi testament, lecz w ciągu tygodnia zabraknie całopaleń i ofiar i w Świątyni będzie ohyda spustoszenia i potrwa aż do końca wieków.”.

   Czyż więc nie będzie już więcej całopaleń w tych dniach? Czy na ołtarzu nie będzie ofiar? Będzie wielka Ofiara. Oto, co widzi prorok: “Kim jest ten, który przybywa w szatach szkarłatnych? Piękny w Swym odzieniu kroczy z wielką Swą mocą”. A w jaki sposób ten Ubogi zafarbował Swe szaty na kolor purpury? Oto co mówi prorok: “Poddałem Moje ciało bijącym Mnie, Moje policzki temu, kto wyrywa Mi brodę, nie zasłoniłem Mojej twarzy przed zniewagami. Straciłem Moje piękno i Moją wspaniałość i ludzie już Mnie nie kochali. Ludzie Mnie zlekceważyli, uznali za ostatniego! Mąż boleści! Oblicze Moje zostanie zasłonięte i wzgardzone i będą patrzeć na Mnie jak na trędowatego, a przecież za wszystkich zostanę okryty ranami i wydany na śmierć.” Oto Ofiara. Nie lękaj się, o Izraelu! Nie lękaj się! Nie zabraknie Baranka Paschalnego! Nie bój się, o ziemio! Nie bój się! “Oto twój Zbawca. Jak owieczka będzie On zaprowadzony do rzeźni, bo tego chciał i nie otwarł Swych ust, aby przekląć tych, którzy Go zabijają. Po Swym potępieniu zostanie podniesiony i wyniszczony cierpieniami, członki będzie miał wywichnięte, kości Swe obnażone, Jego stopy i ręce zostaną przebite. Jednak po utrapieniu – przez które usprawiedliwi On wielu – wielu posiądzie, bo po wydaniu Swego życia na śmierć za zbawienie świata, podniesie się i będzie panował nad ziemią.” “Napoi ludy wodami, które widział Ezechiel, wypływającymi z prawdziwej Świątyni, a gdy ona się zwali, podniesisie się Swą własną siłą. [Napoi] winem, którym także zabarwiły się purpurą białe szaty Baranka bez skazy; [nakarmi] Chlebem, który zstąpił z Nieba”.

   Spragnieni, przyjdźcie do wód! Głodni, syćcie się! Wyczerpani i wy, chorzy, pijcie Moje wino! Przyjdźcie, wy, którzy nie macie pieniędzy, wy, którzy nie macie zdrowia, przyjdźcie! Także wy, którzy jesteście w ciemnościach! I wy, którzy jesteście umarli, przyjdźcie! Ja jestem Bogactwem i Zbawieniem. Ja jestem Światłością i Życiem. Przyjdźcie wy, którzy szukacie Drogi! Przyjdźcie wy, którzy szukacie Prawdy! Ja jestem Drogą i Prawdą! Nie lękajcie się, że nie możecie spożyć Baranka, bo brak jest ofiar naprawdę świętych w tej zbezczeszczonej Świątyni. Wszyscy będziecie spożywać Baranka Bożego, który przyszedł, aby zgładzić grzechy świata, jak powiedział to o Mnie ostatni z proroków Mojego ludu. Tego ludu, który pytam: Ludu Mój, cóż ci uczyniłem? W czym cię zasmuciłem? Cóż mogłem ci dać więcej niż to, co ci dałem? Pouczyłem rozumy, uzdrowiłem twych chorych, napełniłem dobrami twych biednych, nasyciłem tłumy, ukochałem cię w twoich dzieciach, przebaczyłem, modliłem się za ciebie. Umiłowałem cię aż do złożenia Ofiary. A ty, cóż przygotowujesz twemu Panu? Jedna godzina, ostatnia, jest ci dana, o ludu Mój, o Mojmiasto, królewskie i święte. Powróć w tej godzinie do twego Boga!»

  • MariuszInfo said

  • MariuszInfo said

   Króluj nam Chryste!

  • KRYSTYNA said

   Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król!

   Posiadamy wydrukowane obrazki z Chrystusem Królem Wszechświata w dużych ilościach z umieszczonymi modlitwami do Chrystusa Króla miedzy innymi. kard. Adama Stefana Sapiehy w języku niemieckim, włoskim i francuskim.
   Prośba, czy ktoś mógłby nam wskazać osoby w poszczególnych krajach, które zajęłyby się rozprowadzeniem ich?

   krolujnamchryste@yahoo.com

   Niech Dobry Bóg Błogosławi
   Króluj nam Chryste!

  • MariuszInfo said

   (Rdz 18,1-10a)
   Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego. A oni mu rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? – Odpowiedział im: W tym oto namiocie. Rzekł mu [jeden z nich]: O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna.

   (Ps 15,1-5)
   REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

   Kto zamieszka na Twej górze świętej?
   Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
   i mówi prawdę w swym sercu,
   kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

   Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
   nie ubliża swoim sąsiadom,
   kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
   ale szanuje tego, kto się boi Pana.

   Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
   kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
   i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
   Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

   (Kol 1,24-28)
   Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.

   (Dz 16,14b)
   Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

   (Łk 10,38-42)
   Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.

   źródło: http://www.mateusz.pl

 2. Gosia-3 said

  Przeczytałam książkę „Wielkie wezwanie Serca Pana Jezusa do narodu polskiego” – Rozalia Celakówna i jej misja – Uwierzyć miłości. Jest to wydawnictwo krakowskie z 1997 wydanie drugie. to już może coś pozmieniane z oryginału. Ale z tego co przeczytałam Pan Jezus jednoznacznie oczekuje od narodu polskiego intronizacji osoby Pana Jezusa.Ostatnio może pół roku temu w kościele czytany był list Episkopatu gdzie gloryfikowano raczej Serce Pana Jezusa. Nawet dziecko potrafi rozróżnić że organu raczej nie da się intronizować i dążmy do prawdy.
  Oczywiście uznaję Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. litanię ale intronizacja dotyczy osoby a nie organu.
  Błogosławiona Rozalia Celakówna jest postacią zdumiewającą , przez 20 lat pracowała jako pielęgniarka w szpitalach w Krakowie, gdzie wykonywała najniższe posługi względem ludzi zgangrenowanych duchowo i fizycznie( oddział chorób wenerycznych} Bóg prowadził ją wielkimi krokami do świętości. W widzeniu kuli ziemskiej 4 lipca 1938 roku Rozalia słowo „Intronizacja” słyszała czterokrotnie. Przytaczam cytat :”Straszne są grzechy narodu polskiego -Bóg chce go ukarać – ratunek dla Polski jest tylko w Moim Boskim Sercu.( to było przed II wojną światową). Dalej w widzeniu z 4 lipca Bóg mówił „pamiętaj by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie.., by nie było za póżno.
  intronizacja w Polsce musi być zaprowadzona. W tym kierunku trzeba wszystko czynić. JEST TO OSTATNI WYSIŁEK MIŁOŚĆI JEZUSOWEJ NA TE OSTATNIE CZASY. NIE TRZEBA ZANIEDBYWAĆ SPRAWY PRZYŚPIESZENIA CHWILI INTRONIZACJI W POLSCE”
  Jak wiemy do intronizacji nie doszło, była straszna wojna a nasze władze nadal zaniedbują prośbę Pana Jezusa. Poza tym skojarzyłam fakt ,że Matka Boża płacząc w katedrze w Lublinie chyba dokładnie w tym samym dniu już po wojnie znowu nam o tym przypomniała wyznaczając te samą datę płaczu nad narodem.
  Co ja robię i proponuję Wszystkim modlę się w każdy piątek przed Najświętszym Sakramentem koronką którą ktoś podał z Sokółki :
  1x Niechaj Będzie Pochwalony Przenajświętszy Sakrament Prawdziwe Ciało i Prawdziwa Krew Pana Jezusa Chrystusa
  10x O Mój Jezu Utajony w Przenajświętszym Sakramencie , Jedyna Miłości nasza daj się ukochać , uwielbić, uczcić całemu światu jako Chrystus Król
  Może Bóg usłucha wołania pojedynczych dusz i do intronizacji w Polsce dojdzie. A jak nie to podejrzewam ,że czeka nas wielka kara bo mając tylu świętych nic z tym nie zrobiliśmy.

 3. Gosia-3 said

  Dodam jeszcze że Koronka Eucharystyczna zaczyna się:
  Ojcze nasz
  Zdrowaś Maryjo,
  Wierzę w Boga
  Na zakończenie 3 x Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament……

 4. MariuszInfo said

  Jestem pewien, że blogowicze osądzą sami: http://www.intronizacja.pl/

  Króluj nam Chryste!

 5. Halina said

  Już w 1988 roku Jezus przekazał swoją wole i robił wszystko aby ludzka świadomość zaakceptowała Go jako Króla , by wymiar świata ziemskiego dostosował sie do prawdy jaka jest w świecie duchowym ….Bo Jezus jest Królem w świecie duchowym i wszyscy oddają Mu należną cześć , a człowiek w iluzji szatana tego nie rozumie i blokuje zaistnienie tej prawdy i tylko Jezus robi wszystko aby człowiek zaakceptował ten fakt z własnej i nieprzymuszonej woli..A przeklęty szatan robi wszystko by człowiek zmarnował ten czas w którym ma to uczynić , by ocknął sie wtedy gdy będzie za puzno , i spadną na człowieka następstwa i konsekwencje z tego wypływające …….Dobrze że w Polsce jest coraz więcej świeckich którzy walczą o Chrystusa Króla , ich postawa może wpłynąć na rządzących państwem i kościołem do tego aby uczynili to o co prosi Niebo …Ja od przeszło 30 lat traktuje Jezusa jako Króla , pracuje dla Niego i mam satysfakcje że nie pasożytuje lecz robie to co potrzebne jest Bogu aby Jego pragnienia zyczenia stawały sie rzeczywistością , aby wszystko nachodziło na Jego droge i osiągało Jego cel ..by budowaało sie na ziemi królestwo Miłości to którego pragnął Jezus przychodząc na tan świat…….Bo On chciał wraz z ludzmi zbudować wszystko na wzór jak w Niebie jest w myśl życzenia Boga Ojca —–uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwonasze ——…………………Aby człowiek wywiązał sie z zadań i obowiązków zleconych przez Boga potrzebna jest mu pomoc Chrystusa Króla Mateńki Królowej i Ducha św , tylko z Nimi podjęta prawidłowa współpraca może doprowadzić do tego że człowiek wśród świata będzie mógł pełnić wole Boga Ojca tu na ziemi jak to czyni anioł w Niebie ……Zeby ten przeklęty szatan już poszadł by nie przeszkadzał nikomu w pracy dla rado ści i chwały Boga Ojca , by w końcu następował ład i porządek który chce ustanowić Chrystus Król, , by wszystko odnalazło Jego droge zadanie i cel ……Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie ………..

  • antonio said

   Popieram 100% RYCERZ CHRYSTUSA KRÓLA Amen !!!!!!!!!!!!!

  • lucek said

   @ Halina – popieram.
   Pamietajmy o ofiarowaniu siebie jako ZERTWY OFIARNEJ.
   Ofiarowanie swoich trudnosci , cierpien i innych niedogodnosci naszego zycia jako wynagrodzenie i zadoscuczynienie za grzechy swiata , ofiarowne Jezusowi nie sa zmarnowane ale sa radoscia , ktora otworzy nam bramy Nieba. Czego sobie i wszystkim zycze,
   Poki jest JESZCZE czas … poki jest jeszcze czas.
   Kroluj nam Chryste !!!

 6. Piotr2 said

  O Matko Zbawienia, przybądź pomiędzy nas
  i weź nasz kraj pod Swoją obronę.
  Zmiażdż głowę bestii i podepcz zły wpływ,
  jaki przez nią jest wśród nas roztaczany.
  Pomóż Twoim nędznym, zagubionym dzieciom
  powstać i mówić Prawdę,
  kiedy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.
  Proszę, o Matko Boża,
  ochroń nasz kraj i zachowaj naszą siłę,
  abyśmy potrafili pozostać wierni Twojemu Synowi
  w czasach naszych prześladowań. Amen.

  Króluj nam Chryste.

 7. Vi-rus said

  Bóg Ojciec: Jeśli chodzi o waszą gospodarkę – celem kłamstw, którymi się was faszeruje, jest was ogłupić

  środa, 10 lipca 2013, godz.15.41

  Moja najdroższa córko, wojny rozpętają się na całym Bliskim Wschodzie i wkrótce Mój umiłowany Izrael zazna straszliwego spustoszenia. W tej części świata dojdzie na bardzo wielką skalę do utraty życia, bo zły duch pochłania nie tylko życie, ale w wielu wypadkach i dusze Moich dzieci.

  Wzajemna nienawiść Moich dzieci rozleje się na inne kraje, jako że Bitwa Armagedonu przybiera na sile i się rozszerza – tak długo, dopóki nie pochłonie całego świata. Nienawiść, będąca wynikiem rozplenienia się szatana i jego demonów, stanie się tak widocznym znakiem, że tylko nieliczne dusze – niezależnie od tego, czy wierzą one we Mnie, Stworzyciela wszystkiego, co istnieje – nie zdołają odczuć złego ducha, który rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus.

  Wojny, wiele z nich, łącznie z wewnętrznymi walkami w rządach wszystkich narodów, wybuchną wszystkie w tym samym czasie. Aczkolwiek Moje Ręce opadły już w postaci łagodnych kar, to wiedzcie, że zmiażdżę tych, którzy ranią Moje dzieci. I wtedy walka o dusze nasili się i rozprzestrzeni się na wiele sposobów.

  Jeśli chodzi o waszą gospodarkę – celem kłamstw, którymi się was faszeruje, jest was ogłupić i obedrzeć was z tego, co posiadacie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abym powstrzymał tych, którzy kontrolują wasze waluty, od odebrania wam wszystkiego, co jest waszą własnością. Wiedzcie, że podczas gdy Moja Prawa Dłoń spuszcza kary przeciwko nikczemnikom, Moja Lewa Dłoń uniesie was i weźmie pod Moją Ochronę, i będę dbał o wasze potrzeby.

  Przemiany, zapowiedziane w Mojej Świętej Księdze, zaprezentują się obecnie światu. Walki się rozszaleją, życie zostanie przez wielu utracone, kraje ucierpią z powodu zaburzeń w ekosystemie, plony nie obrodzą, a wielu z was będzie prześladowanych przez wasze rządy. Najgorszą walką będzie walka duchowa, kiedy to zostanie podjęty każdy wysiłek, aby was zwrócić przeciwko Mnie.

  Wasz Ojciec

  Bóg Najwyższy

  • czytający said

   Nie rozumiem kwestii związanej z Wielkim Uciskiem w Orędziach. Według MBM to trwa od grudnia zeszłego roku i wiemy że ma trwać ponad tysiąc dni (dokładnie nie pamiętam). Ale jakoś nie widać żeby miało miejsce od grudnia jakieś szczególne uciśnienie, właśnie od tej daty. Poza tym w innych Orędziach tu umieszczanych Wielki Ucisk jeszcze nie nastąpił. No i przecież w okresie tego ucisku ma nie padać deszcz na ziemię, a przecież według MBM jesteśmy w nim ponad pół roku, a deszcze normalnie padają.

   • Radosław said

    Bo jeszcze wielki ucisk nie nastał.

    • czytający said

     Według Ostrzeżeń trwa od grudnia 2012.

    • Radosław said

     A według innych orędzi, jeszcze nie nastał.

    • czytający said

     No tak :). To już też napisałem. Jeżeli możesz odnieś się coś więcej do moich słów wyżej. Jeżeli chodzi o mnie to właśnie bliższe są mi Ostrzeżenia ale co do Wielkie Ucisku, tego że już trwa od grudnia, nie wiem co myśleć z tymi rozbieznościami.

    • Radosław said

     Odstaw orędzia i rozejrzyj się dookoła, czy faktycznie trwa wielki ucisk?

    • AntyNWO said

     aha czyli dla Radosława poczatek WU to bieganie z maczeta i scinanie glow i gardeł gratuluje wyobrazi poczekaj jeszcze pare miesiecy oj kto sie nie zna na ekonomi niech jeszcze tak mowi oby sie nie zająknął potem w jakie bagno wejdziemy niedlugo przeciez jak był Ucisk ten zwykly przed Gru 2012 ktory trwal takze 3,5 roku to u nas byla zielona wyspa na krotka mete bo sztuczne inwestycje na euro nastepne dlugi ale na zachodzie i wschodzie pogrom ludzie cierpieli jejku jesli juz ktos chce sie na ten temat wypowiadac prosze obejrzec film na yt pt Krach Kulisy Globalnego Kryzysu…..inaczej sa to bezpodstawne bzdury ze nie ma WU bo WU to inaczej Kryzys Finansowy ktory bedzie potegowal do potegi Entej….

    • Radosław said

     Rozumiem, że czasy drugiej wojny światowej, to nic w porównaniu do naszych, w końcu mamy wielki ucisk.

    • Dzieckonmp said

     spokojnie w każdym momencie moze być dużo gorzej niż w czasie II wojny światowej

     Taki scenariusz też jest niewykluczony

    • Radosław said

     A gdzie ten antychryst, który ma rządzić przez 3,5 roku? Zostało mu niecałe 3 lata.

    • Radosław said

     Dla AntyNWO wielki ucisk to kryzys finansowy. Gratuluję wyobraźni.

    • AntyNWO said

     nigdzie nie bylo napisane ze ma rzadzic 3,5 roku WU ma trwac tyle jesli masz tyle odwagi i kpic z MBM to powodzenia dzielny jestes ale nie radze…….

    • AntyNWO said

     niedlugo ta wyobraznia dziecieca jak widac lemingowska Ci sie rozjasni i zajarzysz bo narazie to widac jak jarzysz zal i tyle…..

    • Radosław said

     Antychryst znosi stałą ofiarę. Od tego czasu biegnie 3.5 roku.

     „A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.” (DANIELA 12:11)

    • AntyNWO said

     Interpretacje ludzkie no wiesz niektorzy mowia ze to Watykan jest be z Apokalipsy….natomiast to sie uklada w 1 calosc z MBM….

    • Radosław said

     W Piśmie Świętym masz wyraźnie napisane „tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni” od czasu zniesienia stałej ofiary. Czy stała ofiara została zniesiona? NIE. Antychryst nawet się jeszcze nie pojawił, a tu już biegnie wielki ucisk, który kończy się za niecałe 3 lata..

    • Marti said

     to dlaczego księża alarmuję o prześladowaniach coraz większych w Europie? Ja sądzę, że wielki ucisk już trwa i kulminacją początku WU było ustąpienie Benedykta, obyśmy nie przeoczyli znaków czasu, czy trzeba takiego mordu Chrześcijan jak Polaków na Wołyniu, abyśmy powiedzieli, no tak teraz to jest WU. Nie szukajmy znaków ponad nasze siły. Nie wystawiajmy Boga na próbę. Valtorta pisze o 3,5 roku, wierzę w pełni, że XII 2012 zaczął się WU, kulminacja będzie za około rok, MBM ma przeżywać nawiększe przesladowanie w 2014 (jedno z orędzi, przyszły rok ma być dla ciebie najtrudniejszy, padło tam takie zdanie).

    • młody said

     Oczywiście że nie ma jeszcze WU.

    • Margaretka said

     Wszyscy się widzę domagają bądź spodziewają oznak prawdziwej tyranii, inaczej ucisku nie ma, ale pomyślcie, gdyby antychryst miał od początku władzę absolutną to do roku, byłby taki ‚porządek’ na świecie, że wszyscy bylibyśmy poustawiani po kątach. Pozatym weźcie pod uwagę, że media pokazują to, co służy ich interesom, a nie fakty. Modlitwy wielu wiernych, by powstrzymać władzę antychrysta napewno są wysłuchiwane bo modlitwa może zmienić bieg wydarzeń. Czytałam kiedyś o kobiecie, która odmawiała codziennie różaniec za swoje miasto i uchroniła je od jakiejś zagłady, tak jej modlitwa była żarliwa i miła Bogu.
     Ja mam nadzieję, że WU faktycznie trwa, a Bóg z litości do nas, nie pozwala, by piekło na ziemi było codzienne.
     Chcę jeszcze dodać, że pare m-cy temu, był u nas w kościele przedstawiciel organizacji, która przeciwstawia sie prześladowaniom chrześcijan w wielu krajach i mówił o tym, czego w tv się nie porusza, a mianowicie o ogromnym wzroście rzezi na tle religijnym i mordowanych w biały dzień katolikach. Telewizja tego nie pokaże, bo woli ogłupiać coraz bardziej ogłupione społeczeństwo, coraz głupszymi programami rozrywkowymi, a poważne wykroczenia przedstawicieli rządu, obracać w żart. Wiedzcie, że nawet w tej chwili, jak wy macie jeszcze co włożyć do garnka, czyjaś krew jest przelewana.
     Nie wiem napewno czy WU już trwa, ale nie twierdziałabym z przekonaniem, że napewno nie.

    • młody said

     Kiedy nastanie WU tego nikt dokładnie nie wie.Można tylko po znakach i wydarzeniach na świcie się domyślać kiedy to się może zacząć.Widząc to co się teraz dzieje na Ziemi nie trudno zauwazyć że nastały czasy ostateczne i że w ciągu kilku minionych lat świat bardzo zmienił się na gorsze.Tak wiec zrobiłem sobie własne obliczenia ktore moga okazać się nieprawdziwe ale przynajmniej próbuję coś zrobić.Obliczenia te rsą achunkiem prawdopodobienstwa i tak WU mił byc poprzedzony Uciskiem razem trwajacym 7 lat.Moim zdaniem Ucisk mogł sie zaczać od 10.4.2010 (katastrofa smolenska).Od tej daty nasza Ojczyna zmieniała sie na niekorzysc (z resztą cały świat rówinież)nie do poznania zarówno moralnie mentalnie jak i ekonomicznie.Dlatego też doliczając do daty katastrofy smolenskiej liczbę 1260 dni (choć to nie jest liczba dosłowna) otrzymujemy datę 21.9.2013 i wtedy skończy się Ucisk a moze zacząc sie WU.Doliczając do daty 21.9.2013 1260 lub 1335 dni otrzymujemy datę.4.3.2017 lub 18.5.2017.Wiemy wszyscy co w roku 2017 będą za rocznice.Innym obliczeniem jest data 1.12.2013 dodać 1260 dni wychodzi data 13.5.2017 100 rocznica objawien fatimskich.nastepna data to 11.1.2014 dodać 1260 dni to wychodzi 24.6.2017 300 rocznica masonerii.Ostatnią datą moze być 2.12.2014 dodac 1260 dni wychodzi 14.5.2018 70 lecie panstwa Izrael.To sa tylko moje prywatne obliczenia które z rzeczywistością mogą mieć niewiele wspołnego i nie sa dla nikogo wiążace.Jednak pokusiłem sie o te obliczenia.Mam nadzieję ze choć trochę sie sprawdzą.

    • Vi-rus said

     To ja też obliczę według swoich interpretacji.
     Według orędzi MBM Wielki Ucisk zaczął się w grudniu 2012r i jest to druga połowa Ucisku ogólnego (który miał trwać ogólnie 7lat), a więc Ucisk ogólny mógł się zacząć w czerwcu 2009r. Akurat zacząłby się niedługo po krachu na giełdzie z końca czy środka 2008r (a wiadomo do czego on doprowadził).

   • Zorrro said

    DANE OFICJALNIE OGŁOSZONE NIEDAWNO PRZEZ KOMÓRKĘ CIA:
    CO 15 MINUT GINIE ZA WIARĘ NA ŚWIECIE JEDEN CHRZEŚCIJANIN !!!
    Jeśli to nie jest dowód na realnie uchwytne , konkretne badania, zlecone swoim agentom przez CIA to życzę „zdrowia i rozumu” wątpiącym…
    ps.
    jakieś 15 -20 lat temu ta sama CIA podawała, że co 20 minut dochodziło do tego tragicznego męczeńskiego prześladowania – szczególnie na styku z islamem od Afryki aż po Timor!!! Młodą chrześcijankę było można już wtedy kupić za 5USD jako niewolnicę dla islamisty!

  • Halina said

   Nie zapominajcie że wymiar człowieka zawiera sie w dwóch światach , że dowodzenie zarządzanie znajduje sie w swiecie duchowym i w zależności jakie zlecenie przyjdzie z świata duchowego to jest realizowane w świecie ziemskim…..I to od człowieka zależy które działanie wezmie do realizacji ..Bo problem człowieka stał się w raju gdy przez nieroztropność adam i ewa otworzyli drzwi i doprowadzili do tego by szatan miał dostęp do miejsca dowodzenia i mógł podstępem i kłamstwem skłaniać człowieka do realizacji jego zleceń Człowiek ma wolną wole i ma podejmować decyzje jako gospodarz i z tymi decyzjami Bóg Ojciec sie liczy , a cały problem tkwi w tym że człowiek nie rozumie tej rzeczywistości w której przyszło mu żyć i zamiast pomagać Bogu w wyrzuceniu szatana przeszkadza Mu … ..I cała historia zbawienia ma jeden cel wyrzucić szatana , by poszedł do piekła bo tam jest jego miejsce jego wymiar …Ale aby go zmusić potrzebne jest zaangażowanie człowieka , postawa człowieka , to człowiek musi powiedzieć mu idz z tąd nie chce cie tu , wybieram Jezusa Chrystusa Króla bo Jemu wierze Jemu ufam Jego kocham i wraz z Nim chce pracować dla radości i chwały Boga w Trójcy św ., chce podążać Bożą drogą pełnić wole Boga na wzór jak czyni to Anioł w Niebie , chce wykonywać to na co został mi wyznaczony czas pobytu wśród świata w chwili stworzenia . Odrzucam tą drogę którą szatanie chcesz mnie prowadzić , wybieram drogę którą podążają Anieli i mam do tego prawo byś mi szatanie nie przeszkadzał , opuść wymiar człowieka na zawsze już , chcę wraz z Chrystusem Królem budowac królestwo Boże w wymiarze świata ziemskiego , chce aby jak świat długi i szeroki wszystko wypełniał i jednoczył Duch św , i to z Jego pomocy chce korzystać , by z Jego pomocą zamieniać w czyn wszystkie Boże pragnienia życzenia by stawały sie rzeczywistością …………….Bo każdy człowiek ma zlecone zadanie do wykonania oraz czas w którym ma to uczynić , a szatan robi wszystko by czlowiekowi to uniemożliwić , i dotąd dokąd szatan będzie miał przyzwolenie przez człowieka do tego aby mógł działać dotąd człowiek będzie miał problemy bo on zawsze przeszkadzać będzie zmuszając do realizacji jego sposobu rozwiązywania problemów które życie niesie , które on powoduje świadomie z premedytacją ……………..I teraz czekacie na fale ucisku , ale ten ucisk będzie pomniejszony o tyle na ile zablokowana była droga dostępu szatana i uniemożliwione mu było kontynuowanie tego co zamierzał ….Najwpierw musi rozegrać sie walka w świecie duchowym , a konsekwencje tych wydarzeń bedą widoczne w swiecie ziemskim …..Jest gro ludzi którzy blokują szatana w cichości w pokorze znoszą wszystko czym bombarduje ich szatan by zeszli mu z drogi , bo on wie że jeżeli złamie opór wewnętrzny czlowieka to otworzy sobie drogędo oddziaływania na świat ziemski ….Jest gro chrzescijan mordowanych prześladowanych , którzy wolą życie poświęcić niż wiary w Jezusa sie wyprzeć …..I mówicie że nie ma prześladowania …….A pętla finansowa założona na szyi tak wielu chrześcijan , a usuwanie wartości religijnych i wprowadzanie pogaństwa i zwyrodnienia moralnego …….Na każdej płaszczyżnie jest to widoczne , ale nie odczuwalne na Twojej skórze człowieku , dlatego patrzysz kiedy do Ciebie przyjdzie …A może Twoje zadanie to modlitwa i przynoszenie pomocy tym co na froncie , tylko że Ty spisz i czekasz sensacji ….Ja wciąż włączam sie w wypracowywanie tego co potrzebne jest , aby mógł realizować sie plan Boga zmierzający do uwolnienia wymiaru człowieka od szatana ……Jest mi nieraz tak ciężko że padam z nóg , ale jeżeli mogę swoją postawą wyrzucać szatana ,to czynie wszystko by to nastąpiło i ciesze sie jeżeli są odsuwane te bolesne doznania , bo wiem że wypracowywane jest to co prowadzi do zaistnienia Bożego ładu porządku , do wchodzenia na Bożą drogę i dostosowywania sie do kryteriów Bożej sprawiedliwości i nie karę wyznacza Boża sprawiedliwość lecz pomoc by wydostać sie z tego w czym pogrążone zostało przez ingerencje szatana ……..Prawdą jest że szatan realizuje swój plan zniszczenia człowieka i swiata , ale i my współpracujący z Jezusem wypracowujemy to co potrzebne by następowało wyjście najbardziej łagodne z tej pułapki w której zamknął człowieka szatan ………………..A jeżeli chodzi o antychrysta z krwi i kości , o ukazanie sie światu to oni coś zaplanowali na 2014 , od tej daty marionetki szatana mają zamiar wdrażaać w zycie swoje plany ….A my nie śpijmy tylko wypracowujmy to co potrzebne bedzie do przeciwstawienia sie temu co planują , by nie przeszli przez zapore przez nas przygotowaną i by to wszystko obróciło sie przeciwko nim …..

 8. MamOczy said

  http://www.fronda.pl/a/plonacy-rozaniec-czyli-znak-dla-ludzi-o-bezczelnych-twarzach-i-zatwardzialych-sercach,29583.html

 9. bozena2 said

  http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2013/06/28/pragne-byc-ogloszony-przez-kosciol-i-rzad-polski-chrystusem-krolem/
  Pan Jezus do Anny Argasińskiej – PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM

 10. Gosia-3 said

  Przepraszam ,zaszła pomyłka w moim wpisie Matka Boża płakała w Katedrze Lubelskiej 3 lipca 1949 roku, ale była to wigilia wizji Rozalii Celakównej także można uznać że chodziło jej także o to smutne wydarzenie Intronizacji i właśnie przypomniała, że ona jest nasza królową to dlaczego jej syna ukrzyżowanego nikt nie chce ogłosić królem Polski.

 11. bozena2 said

  Do Narodu Polskiego :: 26/9/2006

  http://www.duchprawdy.com/oredzia_z_czerwinska_maria_cz1_2002_2007.htm

  JEZUS: „Mój umiłowany Narodzie! Ziemia ta świętą jest. Z ziemi tej wyszła iskra, która przygotowuje ludzkość na Moje przyjście. Z ziemi tej rozpala się światło Mojej Miłości i Mojego Miłosierdzia. W was mam upodobanie. Was ukochałem, przygotowałem i powierzam rzeczy wielkie. Was wybrałem i przeznaczyłem dla innych narodów. Jesteście Moim światłem, które postawiłem w centrum na świeczniku, aby oświetlało mroczną ziemię. Mój Narodzie, przyjmij Mnie jako swojego Pana i Króla, pozwól sobie pomóc. To Ja, sam Bóg, będę cię ochraniał. To Ja, ciężar twój, brzemię twoje wezmę w Moje dłonie. To Ja podźwignę cię, pomogę ci się wyprostować. Przyprowadzę do ciebie serca czyste, otwarte. Ochronię to, co jest święte, dobre. Nie pozwolę, aby zło dotykało Mój Naród. Tu króluje Moja Mama, tu jest Jej Tron, to jest Jej Królestwo. To Królestwo rozwinę po wszystkie krańce ziemi. Wywyższę Naród Mój ponad wszystkie narody. Jak niegdyś oddali pokłon królowie małemu Dziecku w Betlejem, tak temu Królestwu inne narody przyjdą z pokłonem. Królewskie dary rozdasz innym, Narodzie Mój. Czyń o co cię proszę, nie czekaj na dobrą chwilę, nie zwlekaj. Umocnisz wiarę, staniesz się silny. Wiara będzie czynić cuda w Narodzie i jego gospodarce. Pragnę, aby Syn Boży w tym Narodzie wywyższony został do godności Królewskiej. Pragnę, aby dzieci Moje żyły po Królewsku, czyli w zdrowiu i szczęściu, pokoju i miłości. Błogosławię ten Naród. Jezus.”

  • wiesia said

   Tylko modlitwą naszą szczerą i oddaniem możemy dopomóc Panu Jezusowi i Matce Bożej dokonać tego,co teraz po raz kolejny graniczy z cudem.Ile to już lat Pan Jezus o to prosi.Nie nerwami,nie wymuszaniem na władzach,bo to szatan przez nich działa..,a właśnie modlitwą.Pan Jezus zawsze mówił:PROŚCIE A BĘDZIE WAM DANE,JEŻELI BĘDZIE TO ZGODNE Z MOJĄ WOLĄ,a to jest zgodne z Jego wolą,bo sam o to nas prosi.W modlitwie jest siła,chyba wielu z nas, już się o tym przekonało.Dlatego im nas jest więcej o godz.15 na Koronce do Miłosierdzia Bożego, z tą właśnie intencją- o Intronizację Chrystusa na Króla Polski,tym większy szturm błagalny do Nieba,a co za tym idzie nadzieja,że nastąpi opamiętanie w kręgach przeciwników.

  • Józef Piotr said

   Czy do Czlonków Episkopatu to trafiłó ? Raczej i na pewno nie. Bo większość z członków EP stanowi sanhedryn.
   I cóż my możemy na to ???
   I odmówili WSPARCIA dla Akcji INTRONIZACJI . Za nic mają wcześniejsze decyzje dotyczące np: Szeregu spraw związanych z MISJĄ ROZALI !!
   Wobec tego można mówić o Biskupach bez sumienia.

   A co z owcami ? Muszą uciekać z tego stada ? Szukać innych Pasterzy ?

   • wiesia said

    Wiem,co czujesz..,naród jest rozżalony,my jesteśmy rozżaleni,bo to co widzimy jest dla nas ogromnym wstrząsem i bardzo chcemy,aby było poprawnie(tak,jak Bóg chce).Lecz to,co było zapisane w kartach Ewangelii musi się wypełnić,a my naszym poświęceniem dla bliznich,naszymi modlitwami,postawami mamy świadczyć,że należymy do Chrystusa.Szatan szaleje i działa tak,aby nas rozproszyć i zgubić.Nie możemy pozwolić na to,dlatego jedyny ratunek w modlitwie,pokucie i ofierze.Kto ma oczy,ten widzi,kto ma uszy,ten słyszy.Nie ma innej dla nas drogi,chyba,że po diabelsku i siłą,a wiadomo jak to się skończy.Zostaliśmy wyróżnieni,bo w naszych czasach przyszedł moment dawania świadectwa,czyli pokazania po której staniemy stronie.Powie ktoś,że tak było zawsze..,owszem,ale to czas PARUZJI jest teraz właśnie i nie będzie czyśćca.Więc..,musimy odpracować teraz i tutaj nasz czyściec.Warto,aby każdy zdał sobie z tego sprawę.Trudne czasy mamy,bolesne-w których widać bardzo mocno zło i właśnie teraz powinniśmy jeszcze usilniej się modlić,tak jak prosił Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym,abyśmy nie utracili naszych dusz.Nasi kapłani też powinni podejść do tego bardzo poważnie,diabeł ich atakuje i przeszkadza,bo widzi,że może tracić dusze już opanowane.A PAN JEZUS POWIEDZIAŁ DO PIOTRA PAŚ OWCE MOJE,A WCZEŚNIEJ TRZY RAZY PYTAŁ O JEGO MIŁOŚĆ WZGLĘDEM NIEGO.Dlatego,każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie,czy kocha Jezusa i czy pomoże Mu prowadzić owce wraz z pasterzami w prawdziwym tego słowa znaczeniu,dla Chrystusa,w Chrystusie i do Chrystusa.

  • MariuszInfo said

   @Józefie Piotrze,

   KRE w 2003 i 2009 r. na posiedzeniach stwierdziła, cyt. ‚że Intronizacja Jezusa na Króla Polski jest bezzasadna…’ Czołowym przeciwnikiem Intronizacji był wówczas abp krakowski kard. Dziwisz.
   I co? Mądremu dość!

   Z Bogiem.

   • Józef Piotr said

    cZYLI CO ?
    – nie uznał wcześniej podjętych decyzji przez Kościół Krakowski a związanych z misją Rozali !
    – czy przesiąknięty dymu sanhedrynowego w środowisku około papieskim w Vatykanie zaczął robić za „pożytecznego idiotę ” ??

    Czyli Ks. Piotr jest pryszczem którego trzeba zwalczać ?

    • MariuszInfo said

     Dokładnie TAK! Czyż w orędziach MBM nie jest zawarty fragment, bądź całe orędzie jak będą postępować zwierzchnicy Kościoła względem swych kapłanów?
     A Rozalia ma skończony proces informacyjny i przysługuje jej tytuł Służebnicy Bożej…
     Pozdrawiam.

 12. AntyNWO said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Donald-Tusk-oszczednosci-nie-dotkna-praktycznie-policji,wid,15829777,wiadomosc.html?ticaid=110fa7

  Zeby obronili rzad….

 13. AntyNWO said

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/jak_oglupiac_ludzi_na,p1296967864

  Jak ogłupiać ludzi na przykładzie lokalnej prasy. #2
  Dr Jerzy Jaśkowski

 14. AntyNWO said

  Bezrobocie w Polsce jest problemem? Nie dla urzędów pracy. Potecjalnym pracodawcą nikt się nie zainteresowałopublikowano:

  Do zaskakujących wniosków skłania dziennikarska prowokacja, którą przeprowadzili dziennikarze „Faktu”. Okazuje się, że dla polskich urzędów pracy potencjalne miejsca zatrudnienia dla ludzi bezrobotnych nie jest interesujące. Choć bezrobocie w Polsce osiągnęło ostatnio niepokojący poziom, urzędnicy wcale nie interesują się ofertami pracy.

  11 i 12 lipca wysłaliśmy do 60 urzędów pracy ofertę firmy, która poszukiwała budowlańców w całej Polsce. Warunek przyjęcia do pracy był jeden – pośredniak musiał skontaktować się z pracodawcą w ciągu kilku dni. Prace budowlane miały ruszać lada moment. Po ponad tygodniu zamknęliśmy rekrutację i przeraziły nas efekty naszego sondażu. O tym, jak bardzo rozleniwieni są urzędnicy, świadczy to, że nie chciało się im nawet odpowiadać na e-maile! Co drugi pośredniak kompletnie nas zignorował!

  – czytamy w „Fakcie”. Okazuje się, że urzędy nie sprawdziły nawet, ilu robotników potrzebuje firma, ani za ile i gdzie można skierować ludzi do pracy!

  Gdyby oferty pracy skierowała do urzędu prawdziwa firma nie mogłaby zacząć pracować, ponieważ pośredniaki nie były zainteresowane współpracą.

  Dziennikarze przyznają, że nie dziwi ich fakt, że tak często w urzędach pracy na tablicach ogłoszeń nie ma żadnych ofert pracy.

  Co się dziwić, skoro – jak dowiedliśmy w naszym eksperymencie – urzędnikom nie zależy na tym, by rozgłaszać, że jest praca

  – pisze gazeta.

  „Fakt” sprawą chciał zainteresować ministerstwo pracy jednak „wiceszef resortu Jacek Męcina nie widzi problemu”.

  Efektywność zatrudnieniowa jeszcze w 2011 roku wynosiła 55,7 procent. Rok później już 60 procent. Oznacza to, że urzędy pracują coraz lepiej

  – stwierdził. Podkreślił jednocześnie, że nigdy nie był bezrobotnym, ale też nie ma wątpliwości, że pośredniak to dobry adres, gdy się szuka pracy.

  Swój tekst dziennikarze kończą stwierdzeniem, że wyniki prowokacji sprawiają, że wysokim poziomem bezrobocia trudno się dziwić.

 15. AntyNWO said

  W Polsce Tuska trzeba mieć końskie zdrowie, żeby doczekać na leczenie w publicznych placówkach. Teraz trzeba będzie też być bogatym

  Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

  – to punkt drugi artykułu 68. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Czy w państwie rządzonym przez grupę Donalda Tuska dojdzie wkrótce do złamania ustawy zasadniczej? Jak informuje dziennik „Fakt” rząd przymierza się wyjęcia z tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych poszczególnych pozycji. Wedle tych pomysłów nawet niektóre zabiegi chirurgiczne byłyby płatne, na razie częściowo. Tak więc osoby mające problemy np. z hemoroidami, woreczkiem żółciowym czy żylakami już powinny zacząć odkładać pieniądze, bo zabiegi usunięcia tych przypadłości mają być płatne.

  Płatne ma być też leczenie stomatologiczne za wyjątkiem dzieci i emerytów.

  Nie sądzę, by rząd zdecydował się to wprowadzić, choćby z powodów politycznych. Premier właśnie ogłosił, że mamy kryzys w finansach publicznych i zaczął gorączkowo szukać pieniędzy w resortach. Może pod lupę pójdą także wydatki NFZ

  – uspokaja w „Fakcie” Jerzy Gryglewicz, ekspert ds. służby zdrowia.

  Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia z PO ma jednak inne zdanie niż ekspert, skoro już kilka miesięcy temu powiedział:

  Przyjęło się, że konstytucja gwarantuje wszystkim obywatelom wszystkie usługi medyczne za darmo, a to nieprawda. Żaden kraj na świecie nie jest w stanie zapewnić takiej opieki. Dlatego konieczne jest współpłacenie i ustalenie nowego, bardziej racjonalnego koszyka usług finansowanych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

  Gazeta nie pozostawia złudzeń, pacjenci w polskich przychodniach i szpitalach będą „dokładać z własnej kieszeni”, bo kasa „Narodowego Funduszu Zdrowia coraz bardziej świeci pustkami”. W 2013 roku deficyt Funduszu może wynieść aż 1 miliard złotych. To kolejny deficyt, za który zapłacą podatnicy.

  Dlaczego władzy tak łatwo przychodzą do głowy pomysły, aby złamać prawo i publiczne leczenie, na które idą pieniądze z podatków, zrobić dodatkowo płatne?

  „Fakt” sugeruje, że być może rządowi „leci ślinka” na myśl o tym, że Polacy wydają na leczenie w prywatnych firmach medycznych 34 mld złotych rocznie. Jednak władza nie bierze pod uwagę tego, że to często jest jedyny sposób, aby ominąć kolejki, np. do rehabilitacji powypadkowej, na którą w publicznych placówkach czeka się tak długo, że na jakąkolwiek rehabilitację jest już za późno.

 16. AntyNWO said

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/58451-prof-staniszkis-w-tusku-widze-glownego-winowajce-problemow-mnie-przerazaja-jego-niedomowienia-male-klamstewka-nasz-wywiad

  http://wpolityce.pl/artykuly/58417-rostowski-sie-nie-pomylil-ale-klamal-z-rozmyslem-rzad-wprowadza-nas-w-blad-aby-trwac-jak-najdluzej-przy-wladzy

  http://wpolityce.pl/depesze/58423-sadownicy-alarmuja-nie-ma-komu-w-polsce-zbierac-owocow-sady-zieja-pustkami

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/58419-czy-rzad-tuska-wykorzysta-kryzys-jako-pretekst-do-odebrania-srodkow-na-sledztwo-smolenskie

 17. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/gora-lodowa-wielkosci-duzego-miasta-dryfuje-morzu-amundsena
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/bankructwo-detroit-skutkiem-50-lat-wladzy-socjalistow-w-tym-miescie
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ogromna-dziura-koronalna-sloncu-mozliwa-burza-magnetyczna
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/horror-mlodych-fok-w-namibii

 18. kooool said

  20 lipca Żywot świętej Małgorzaty, panny i Męczenniczki
  Poznanie prawdziwego Boga i miłość ku Niemu była dla tej srogo udręczonej i okrutnie umęczonej dziewicy najpewniejszą drogą do Nieba. Z krótkiego rysu jej żywota wynika i dla nas zbawienna nauka. Abyśmy pokuszeniami i strapieniami, jakie nas otaczają, nie dali się sprowadzić na manowce, pamiętajmy:…
  http://dialogsercamilosci.eu/2013/07/20/20-lipca-zywot-swietej-malgorzaty-panny-i-meczenniczki/

 19. jamek said

  Dlaczego to co w linku >>> http://www.zbawienie.com/doktryna.htm tak bardzo pasuje do obecnego czasu i poczynań nie-rządów w wszystkich krajach? 😦

 20. jamek said

  Czy to wezwanie jest skierowane tylko do św. Piotra?

  >>>> http://www.youtube.com/watch?v=2rXgdL8LpWs <<<<

 21. bozena2 said

  członek masońskiej rodziny lobbuje za homeopatią:
  Odprawili czary mary przed porodem księżnej Kate?
  http://www.fakt.pl/Ksiaze-Karol-jest-zwolennikiem-homeoterapii-,artykuly,221475,1.html

 22. bozena2 said

  http://prawda-nieujawniona.blog.onet.pl/2013/07/19/anna-argasinska-bardzo-potezna-modlitwa-do-krwi-chrystusa-chroni-przed-zlym/
  Anna Argasińska -Bardzo potężna modlitwa do Krwi Chrystusa chroni przed złym

 23. Dyzma said

  Modlitwy w drodze, świetna inicjatywa Jezuitów. Czytania i rozważania Ewangelii w duchu Ignacjańskim na każdy dzień roku w formacie Mp3.

  http://www.modlitwawdrodze.pl/

 24. MamOczy said

  WIDZENIE BŁOGOSŁAWIONEJ ANNY KATARZYNY EMMERICH
  Widzenie czcigodnej Siostry Augustianki błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich
  opowiedziane pewnemu pielgrzymowi w latach 1819—1820.

  Widziałam kościół św. Piotra (w Rzymie)
  “Widziałam niezmierzoną liczbę ludzi zatrudnionych przy burzeniu kościoła św. Piotra.
  Widziałam także innych, którzy go znowu budowali, (odbudowywali). Ciągły się linie
  robotników pomocniczych przez cały świat, a ja dziwowałam się nad tym związkiem, (jaki on
  ma z tą sprawą). Zrywający zrywali cale kawały muru, a było między nimi szczególnie wiele
  należących do sekt i odszczepieńców. Jakby według przepisu i reguły ci ludzie burzyli, (ktoś
  nimi kierował). Jedni ubrani byli na biało, odziani w fartuchy otoczone niebieską oblamówką z
  kieszeniami, mieli za pasem kielnie murarskie. Inni ubrani byli różnie. Byli przy tym wielcy i
  znaczni ludzie w mundurach, którzy jednak nie pracowali, tylko znaczyli kielnią na murach,
  gdzie i w jaki sposób robotnicy mają burzyć. Niekiedy, kiedy zaraz nie wiedzieli jak powinni
  burzyć, zbliżali się do jednego ze swoich, aby być pewnym, ten miał wielką księgę, w której
  był jakoby opisany cały budynek, w jaki sposób go burzyć.
  Następnie dokładnie oznaczali jakieś miejsce murarską kielnią i prędko te miejsca były
  burzone. Ludzie ci rwali mury, cegły, całkiem spokojnie i bezpiecznie, a wszystko szło przy
  tym zastrachane, ciche i wyczekujące.
  Widziałam modlącego się papieża. Był on otoczony fałszywymi przyjaciółmi, którzy
  często czynili coś przeciwnego aniżeli on zarządził.
  Widziałam pewnego małego czarnego światowego człowieka w pełnej działalności
  przeciwko Kościołowi:
  Podczas gdy jedna strona była burzona, z drugiej strony była znów odbudowywana, ale
  bez entuzjazmu i większego zaangażowania. Widziałam wielu duchownych, a jeden szedł
  nie pozwalając sobie przeszkadzać — właśnie między tymi burzącymi i rozkazał
  wstrzymanie i odbudowę.
  Innych kapłanów widziałam leniwie odmawiających ich brewiarz i w międzyczasie
  przynoszących kamyczek (do odbudowy), który nieśli pod płaszczem, jako wielki “rarytas”,
  albo podawali go innym. Zdawało się, że nie mają oni wszyscy żadnego zaufania, żadnej
  ochoty, żadnego polecenia i nie wiedzieli wcale, o co tu chodzi!
  Przedstawiało się to nędznie, bardzo nędznie!
  Od początku sierpnia aż do końca października 1820 r. trwałam w nieustających
  prośbach, modłach za Ojca św. z powodu tego widzenia, które opisałam i opisuję dalej: —
  Widzę nowych męczenników, nie w chwili obecnej, lecz w przyszłości… Widzę, że już idą
  naprzód… Widziałam — mówiła dalej — ludzi, którzy stale burzyli wielki kościół i widziałam
  przy nich obrzydliwego potwora, zwierzę, które wyszło z morza. Miał on Ogon jak ryba, a
  łapy jak lew i wiele głów, które znajdowały się dookoła jednej wielkiej głowy na wzór korony.
  Miał wielki czerwony pysk. Zwierzę było pocętkowane jak tygrys, a z burzącymi kościół był
  na poufałej stopie. Leżał on często między nimi, podczas gdy oni pracowali, chodzili także
  często do jaskini, w której się niekiedy ukrywał.
  Podczas tego widziałam tu i ówdzie na całym świecie wielu dobrych ludzi, męczonych, a
  szczególnie duchownych, zamykanych i uciskanych i miałam odczucie, ze kiedyś będą oni
  nowymi męczennikami.
  Kiedy kościół był już w dużym stopniu zburzony, tak, że pozostało już tylko prezbiterium z
  ołtarzem, widziałam tych burzących, razem z potworem pchającym się do kościoła… ale
  znaleźli tu (w kościele) wielką piękną Niewiastę, Panią. Zdawało się, że była w
  błogosławionym stanie, ponieważ szła Ona tylko powoli, na ten Jej widok, nieprzyjaciele
  bardzo się przerazili, a potwór nie mógł uczynić ani jednego kroku naprzód… Wyciągnął on
  swoją głowę ze złością za tą Niewiastą jakoby chciał Ją pożreć. Widziałam, więc teraz tego
  potwora jak uciekał znowu do morza, a nieprzyjaciele biegali tu i tam zmieszani. Nastąpił
  wśród nich wielki chaos, ponieważ dookoła kościoła przybliżały się z daleka wielkie kręgi
  obrońców itd.
  Dziesiątego sierpnia mówi: — “Widzę Ojca Świętego w wielkim ucisku. Mieszka on w
  innym pałacu i dopuszcza do siebie tylko niektórych, zauf anych… Gdyby zła partia… znała

  20
  swoją siłę to by już uderzyła… Obawiam się, że Ojciec święty przed swym końcem, będzie
  musiał wycierpieć jeszcze, większe uciski…
  Widzę tylni czarny Kościół jak rośnie, jak rośnie i wywiera zły wpływ na charaktery.
  Zagrożenie dla Ojca św. i Kościoła jest tak wielkie, że trzeba błagać Boga dzień i noc…
  Polecono mi modlić się wiele za Kościół i papieża… Zostałam tej nocy zaprowadzona do
  Rzymu, gdzie ukryty jest jeszcze Ojciec św., który jest w wielkim ucisku. Aby ujść złym
  posądzeniom zamieszkał osobno… Jest on bardzo smutny, słaby, wyczerpany, wyczerpany
  troską i modlitwą. Ukrył się on przede wszystkim dlatego, ponieważ może zaufać tylko
  niewielkiej liczbie ludzi…
  Jest jednak przy nim stary, skromny, bardzo pobożny kapłan, który jest jego przyjacielem,
  którego jako tak prostego nie uważano, żeby go usuwać od papieża, jako człowieka nic nie
  znaczącego… Mąż ten jednak posiadał wiele łask Bożych. Widzi on i spostrzega wiele rzeczy
  i wiernie donosi o tym Ojcu Świętemu… W ten sposób jest on ostrzeżony, przed tym
  człowiekiem, który dotychczas wszystko robił, a teraz nic już nie będzie robił… Papież jest
  tak słaby, że o własnych siłach nie może już iść.
  Pierwszego października: Kościół — biadała ona — jest w wielkim niebezpieczeństwie,
  muszę na rozkaz z góry, prosić każdego, który do mnie przychodzi — o „Ojcze Nasz” w
  intencji Kościoła, papieża. Trzeba błagać Boga, aby papież nie opuszczał Rzymu, bo przez
  to opuszczenie powstałaby wielka szkoda. Trzeba błagać Boga, aby otrzymał On Ducha
  Świętego.
  Czwartego października: Dzisiaj w nocy widziałam św. Franciszka niosącego papieża i
  Kościół…
  Później widziałam Kościół św. Piotra niesiony przez pewnego małego mężczyzną na
  barkach, który ma w twarzy coś żydowskiego. Wydawało się to całkiem niebezpieczne.
  Maryja stała na północnej stronie kościoła i rozciągała chroniący swój płaszcz.
  Mały mężczyzna zdawał się załamywać. Powinni mu pomagać w niesieniu tych dwunastu,
  których widzę stale jako nowych kapłanów, ale przychodzili oni troszkę za powoli. Zdawał się
  on już upadać, w końcu oni jednak przyszli i postąpili pod ten kościół, pomogło nieść także
  wielu Aniołów.
  Pozostała już tylko podłoga i tylna część – wszystko inne było zburzone przez tajną sektę i
  sługi kościoła. Zanieśli oni kościół na inne miejsce i zdawało się, jakby więcej pałaców jak
  pochyla się pole kłosów podczas żniwa.
  Kiedy widziałam kościół św. Piotra w jego zburzonym stanie i tak wielu duchownych
  pracujących przy dziele zburzenia, chociaż czynił to jeden przed drugim skrycie, odczułam z
  tego powodu taki smutek, że gwałtownie zawołałam do Jezusa, aby się ulitował!
  I zobaczyłam mego Niebieskiego Oblubieńca, jako młodzieńca i długo On ze mną
  rozmawiał. Powiedział mi między innymi, co oznacza to przemienienie, przetransportowanie
  Kościoła, ŻE ON POZORNIE CAŁKIEM UPADNIE, ŻE JEDNAK Z TYCH, CO GO
  PRZENOSILI ZOSTANIE ON ZNOWU W SPOKOJU PODNIESIONY, ODRODZONY. Jeżeli
  pozostanie choćby jeden prawdziwy katolik może Kościół znowu zwyciężyć, ponieważ został
  on założony nie z rozumu i rady ludzi (nie z mądrości ludzkiej).
  Pokazał On mi, że nigdy nie brakowało modlących się i cierpiących za Kościół. Zostało mi
  także pokazane, że wtedy nie będzie chrześcijan w starym sensie. Zostałam bardzo
  zasmucona przez ten obraz.
  7 października:, Kiedy szłam z Franciszką i pewnym świętym przez Rzym, widzieliśmy
  wielki pałac od dołu do góry w płomieniach. Byłam bardzo zasmucona, że mieszkańcy
  mogliby spłonąć, bo nikt nie gasił.
  Kiedyśmy się jednak zbliżyli, ogień się zagasił, a dom był czarny i opalony. Szliśmy przez
  wiele wspaniałych sal i doszliśmy do papieża. Siedział on w ciemności i spał w wielkim
  krześle, był on bardzo chory i nieprzytomny, nie mógł wcale chodzić.

  Widzę Kościół całkiem samotny, całkiem opuszczony! Wygląda on jakby wszyscy uciekli.
  Dookoła niego wszystko jest w walce. Wszędzie widziałam wielką biedę i nienawiść, zdradę i
  rozgoryczenie, niepokój, bezsilność i całkowitą ślepotę.
  10 października: Widziałam Kościół św. Piotra, który zburzony był aż do prezbiterium i
  wielkiego ołtarza.
  Św. Archanioł Michał zstąpił opasany i uzbrojony, do Kościoła i bronił swym mieczem
  wstępu wielu złym pasterzom, którzy chcieli się do niego wedrzeć. Cała przednia część
  kościoła była już rozebrana, a pozostało tylko Tabernakulum z Przenajświętszym
  Sakramentem. Wtedy spostrzegłam Majestatyczną Panią. Wznosiła się Ona ponad wielkim
  placem przed Kościołem. Jej szeroki płaszcz spoczywał spięty na ramionach i unosiła się
  cicho w górę. I wreszcie stanęła na kopule i rozciągała szeroko swój płaszcz nad całą
  przestrzenią Kościoła, który to płaszcz promieniował, świecił jak złoto. Ci co burzyli kościół
  właśnie cośkolwiek spoczęli, a gdy chcieli się znowu zabrać do pracy, nie mogli, nie mogli w
  żaden sposób zbliżyć się tam, gdzie Ona osłaniała kościół swym płaszczem!
  Z drugiej zaś strony powstała teraz niezmierna praca budujących. Przyszło wielu silnych
  młodych ludzi, duchownych i świeckich, przyszły kobiety i dzieci. Przyszli także całkiem
  starzy, ułomni, zapomniani mężczyźni, a budynek (kościół) został znowu postawiony.
  Teraz zobaczyłam nowego papieża zbliżającego się z procesją, był on o wiele młodszy i
  surowszy jak poprzedni papież. Przyjęto go z wielką uroczystością. Zdawało się, że chce on
  Kościół poświęcić, ale usłyszałam głos, że nie potrzebuje on nowego poświęcenia, ponieważ
  pozostał Najświętszy Sakrament. Powinna być podwójna wielka uroczystość; Powszechny
  Jubileusz i odbudowa prawdziwa Kościoła.
  Przedtem aniżeli papież zaczął tę uroczystość przygotował już swych ludzi, którzy
  usunęli całkiem bez sprzeciwu wielką ilość znacznych i mniej znacznych duchownych.
  I widziałam, że opuścili oni zebrania, ze złością i szemraniem. I wziął do swej służby
  całkiem innych ludzi, duchownych i świeckich. Wtedy zaczęła się wielka uroczystość w
  Kościele św. Piotra.
  30 grudnia: Znowu widziałam Kościół św. Piotra z jego wysoką kopułą. Na niej stał św.
  Michał w krwawo czerwonej sukni, z wielką bojową chorągwią w ręce. Na ziemi trwała wielka
  wojna. Zieloni i niebiescy walczyli przeciwko białym, a biali, którzy mieli nad sobą czerwony
  miecz zdawali się całkiem ginąć. Wszyscy jednak nie wiedzieli dlaczego walczą.
  Kościół był całkiem krwawo — czerwony jak Anioł i zostało mi powiedziane, że zostanie
  on obmyty krwią. Im dłużej trwała wojna. Anioł zstąpił na ziemię i przystąpił do tych białych
  walczących i widziałam go wielokrotnie przed wszystkimi walczącymi.
  Wtedy wstąpiła w nich cudowna dzielność, nie wiedzieli oni skąd im się to wzięło. On
  wstąpił pomiędzy nieprzyjaciół i pobił ich, i uciekli na wszystkie strony. Ponad zwycięskimi
  białymi zniknął teraz ten płomienny miecz. Podczas walki przechodziły do nich stale wielkie
  gromady przeciwników, a raz nawet cały wielki tłum.
  Nad walczącymi ukazały się w przestworzu Zastępy Świętych, którzy wskazywali i rękami
  oznaczali, wskazywali. Byli oni różni, ale wszyscy jednego ducha. Kiedy Anioł zstąpił z dachu
  Kościoła, zobaczyłam nad nim (Kościołem) na niebie wielki jaśniejący Krzyż, na którym wisiał
  Zbawiciel, z którego Ran wychodziły wiązki świecących promieni rozszerzające się nad
  światem.
  Rany były czerwone jak jaśniejące, promieniujące bramy ze słoneczne żółtym środkiem.
  Nie miał on cierniowej korony, ale ze wszystkich Jego Ran Głowy wychodziły promienie na
  wszystkie strony świata.
  Promienie z rąk, boku i stóp wychodziły w kolorach tęczy i dzieliły się pięknie, tak, że
  większa ilość złączonych, szła na wsie, miasta, domy, przez cały świat. Widziałam je tu i tam,
  daleko i blisko, padające na różnych pracujących i wciągały dusze, które dotknęły się jednej
  z tych kolorów do Ran Pana.

  Promienie padające z Rany Boku, spadały na stojący na dole Kościół w bardzo obfitym,
  szerokim strumieniu. Kościół cały jaśniał od tego, a przez ten wpływ promieni, widziałam
  większość dusz wchodzących do Pana.
  Widziałam także czerwone świecące Serce, unoszące się na niebie, z którego szła wielka
  wiązka, jak droga, promieni do Rany Boku i od którego rozszerzała się inna wiązka promieni
  nad Kościołem i wielu okolicami. — A promienie te wciągały wiele dusz, które przez Serce i
  przez tą wiązkę promieni wchodziły do Boku Jezusa. — Zostało mi powiedziane, że Maryja
  jest tym Sercem. Kiedy walka skończyła się na ziemi, kościół i Anioł, który zniknął, stały się
  białe i świecące. Także krzyż zniknął, a zamiast niego stała na kościele biała, wysoka,
  jaśniejąca Pani i rozciągała swój złoty jaśniejący płaszcz szeroko nad nim. Na placu przed
  kościołem tłumy ludzi w pokorze jednały się ze sobą. Następowało pojednanie. Widziałam
  biskupów i pasterzy zbliżających się i wymieniających swe księgi, a sekty uznały Kościół
  przez jego cudowne zwycięstwo, przez światło objawienia, które same widziały jak na nie
  świeciły. Światła te były z promieni wychodzącymi ze źródła jeziora, które powstało z Jana.
  Kiedy widziałam to zjednoczenie doznałam głębokiego odczucia, że zbliża się Królestwo
  Boże. Odczułam światło i wyższe życie w naturze i świętą ruchliwość we wszystkich
  ludziach, jak w czasie bliskim Narodzenia Chrystusa Pana, i odczułam zbliżanie się
  Królestwa Bożego, tak, że byłam zmuszona biec mu naprzeciw i do wydania radosnych
  okrzyków!”.

 25. MamOczy said

  Dziesiątego sierpnia mówi: — “Widzę Ojca Świętego w wielkim ucisku. Mieszka on w
  innym pałacu i dopuszcza do siebie tylko niektórych, zauf anych… Gdyby zła partia… znała

  20
  swoją siłę to by już uderzyła… Obawiam się, że Ojciec święty przed swym końcem, będzie
  musiał wycierpieć jeszcze, większe uciski…
  Widzę tylni czarny Kościół jak rośnie, jak rośnie i wywiera zły wpływ na charaktery.
  Zagrożenie dla Ojca św. i Kościoła jest tak wielkie, że trzeba błagać Boga dzień i noc…
  Polecono mi modlić się wiele za Kościół i papieża… Zostałam tej nocy zaprowadzona do
  Rzymu, gdzie ukryty jest jeszcze Ojciec św., który jest w wielkim ucisku. Aby ujść złym
  posądzeniom zamieszkał osobno… Jest on bardzo smutny, słaby, wyczerpany, wyczerpany
  troską i modlitwą. Ukrył się on przede wszystkim dlatego, ponieważ może zaufać tylko
  niewielkiej liczbie ludzi…
  Jest jednak przy nim stary, skromny, bardzo pobożny kapłan, który jest jego przyjacielem,
  którego jako tak prostego nie uważano, żeby go usuwać od papieża, jako człowieka nic nie
  znaczącego… Mąż ten jednak posiadał wiele łask Bożych. Widzi on i spostrzega wiele rzeczy
  i wiernie donosi o tym Ojcu Świętemu… W ten sposób jest on ostrzeżony, przed tym
  człowiekiem, który dotychczas wszystko robił, a teraz nic już nie będzie robił… Papież jest
  tak słaby, że o własnych siłach nie może już iść.

  Nie przypomina to sytuacji Benedykta XVI ?

 26. AntyNWO said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Sondaz-papiez-Franciszek-zdobyl-serca-mlodziezy,wid,15829776,wiadomosc.html?ticaid=110fae

  Papież Franciszek zdobył serca włoskiej młodzieży – tak interpretowane są wyniki sondażu, przeprowadzonego przed jego poniedziałkowym wyjazdem na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro w Brazylii. Zaufanie do papieża mają zarówno wierzący, jak i niewierzący.

  Nic dziwnego jego modernistyczne taktyki to coś nowego….

 27. AntyNWO said

  http://www.wiadomosci24.pl/artykul/papiez_porzadkuje_watykan_powstala_swiecka_komisja_do_spraw_reform_276713.html?sesja_gratka=b92e139960a78af64432e345173aea81

  Franciszek konsekwentnie reformuje Watykan i Kościół. Powołał świecką komisję złożoną z ośmiu członków, w tym kobiety i jednego księdza. Komisja ma zreformować m.in. sprawy ekonomiczno-administracyjne i strukturę Stolicy Apostolskiej.

  Tak zreformują ze baja…

 28. AntyNWO said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,title,Papiez-Franciszek-nieoczekiwanie-w-bazylice-Matki-Bozej-Wiekszej,wid,15830113,wiadomosc.html

  Papież Franciszek pojechał w sobotę nieoczekiwanie do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie – jak wyjaśnił Watykan – modlił się w intencji swej podróży do Rio de Janeiro na Światowe Dni Młodzieży. Pielgrzymka zaczyna się w poniedziałek.

  • Józef Piotr said

   Brazylia , największy ludnościowo a obszarowo również, kraj Katolicki uznający Zwirzchność RZymu.
   Argentyna to też Rzym.

   W przypadku niezręczności wypowiedzi lub zakłamania modernistycznego może dojść do oburzenia Chrześcijan Brazyli ?
   Szczególnie że rodowod gościa jest tam powszechnie znany. I proszę nie myśleć o Argentyńczykach.

 29. Małgosia said

  Kochani o 8 rano jedziemy z dziecmi do Sanktuarium w Licheniu-jestem taka szczesliwa-zabieram Was w sercu-Malgosia-prosze o ile to mozliwe,abysmy szczesliwie dojechali-Bog Zaplac

  • Bozena said

   Oczywiscie,ze bede o Was pamietac! Pewna jestem, ze Ty o nas rowniez.
   Szczesliwej podrozy oraz pieknych przezyc w Licheniu odwiedzajac Matke Boza, by udzielila wam wszystkich potrzebnych lask, i wiecej niz prosicie!

 30. AntyNWO said

  11.07.2013, 13:57 – Dzięki odmawianiu przez was Moich Modlitw Krucjaty, będę mógł ich zbawić

  Moja szczerze umiłowana córko, pozwól Mi przyciągnąć cię blisko Mojego Najświętszego Serca, ponieważ kiedy Mi na to pozwolisz będę mógł wlać do twojej duszy szczególne Łaski. Wtedy Moje Dzieło wyda więcej owoców, które dojrzeją i obficie posypią się na całą ziemię.

  Kiedy najbardziej zatwardziali spróbują owocu, który pochodzi ode Mnie, dokona się w nich nawrócenie i zmiękną ich serca. Kiedy go zjedzą, połączy on ich ze Mną tak, że przyniesie im to wielki pokój. Pokój, który obiecuję wam wszystkim, którzy Mnie teraz słuchacie, gdy z wami rozmawiam, będzie waszą zbroją przeciw nienawiści.

  Wy, łącznie z tymi duszami, które nigdy nie słyszały o tych orędziach, a które naprawdę Mnie kochają, zostaniecie wypełnieni tym pokojem, w wyniku czego staniecie się odporni na głosy tych, którzy wykrzykują na was, dlatego, że jesteście Moi.

  Gdy stanowicie jedno ze Mną, obiecuję, że za każdą zniewagę i ból, które musicie znosić z powodu głoszenia Mojego Świętego Słowa, dam wam życie, będę was strzegł i chronił. Będziecie się cieszyli wspaniałym życiem w Moim Nowym Raju, w którym wszyscy będą śpiewać w jedności dla miłości i chwały Boga.

  Nie bójcie się Mnie, ale proszę, abyście poświęcili swój czas na modlitwę za dusze tych, którzy są zdezorientowani, a w niektórych przypadkach, zgubieni. Ci, którzy są oddzieleni ode Mnie muszą do Mnie powrócić, a dzięki odmawianiu przez was Moich Modlitw Krucjaty, będę mógł ich zbawić.

  Idźcie, Moi ukochani wyznawcy i wiedzcie, że jesteście w Moim sercu, a Ja Jestem w waszych.

  Wasz Jezus

 31. Gosia-3 said

  Do Radosława. Jeśli Ty na ohydę spustoszenia patrzysz z punktu widzenia polskiego kościoła to trudno Ci uwierzyć że ona już jest , ale pomyśl o kościołach na całym świecie – chyba że myślisz ,że Bóg chce zbawić tylko Polaków. To samo dotyczy śmierci męczeńskiej za wiarę, ona się realizuje na naszych oczach ale na szczęście nie tak masowo jak w innych krajach. Czy Ty nie widzisz jak zło uznawane jest coraz częściej za dobro. Ile ludzi cierpi z powodu głupich praw. Norweżka nie dość że zgwałcona w Dubaju posądzona o nierząd i skazana na więzienie. Pomyśl co ta kobieta musi czuć. To dla Ciebie nie jest Wielki Ucisk- ciekawe co byś powiedział gdyby tą osobą była bliska Ci osoba. Ile kościołów na świecie jest bezczeszczonych poprzez chociażby striptiz na rurze. Jak tam w tym kościele czuje się Bóg , czy to nie jest ohyda. Bóg musiał uciec z tego kościoła i tam stałej ofiary już nie ma i z tych burzonych we Francji też musiał uciec (zburzono piękna zabytkową katedrę) Ohyda się już zaczęła i tylko Bóg może określić czas jej początku. Nie dociekaj dokładnej daty, bo u Boga jest inny czas , on tylko pragnie byś był gotowy na spotkanie z nim i by przy Tobie znalazł ukojenie bo z tylu miejsc się go wypędza. Ale dla Ciebie musi być to dosłowne zniesienie stałej ofiary i to właśnie w Polsce.
  A tak w ogóle to mam przeogromną potrzebę modlenia się za Benedykta XVI. Mam wrażenie ,że bardzo cierpi i potrzebuje naszej modlitwy. Na pewno jest osamotniony w swoich rozważaniach o Kościele. Pomódl się i Ty za niego, tyle spotkało go przykrości chociażby od własnego narodu(chodzi mi o powitanie jego przez niemieckich biskupów gdy odwiedził ojczyznę) Z Panem Bogiem.

  • Marti said

   Gosia-3 przemądre słowa dziękuję !

  • szafirek said

   Podpisuję się pod tym.Niestety nie każdemu jest dane widzieć i przykre ze żadaja az jakiś strasznych rzeczy by zauważyć ze wielki ucisk się zaczął.Poza tym na każdego z dnia na dzień może spaść jakies osobiste nieszczęście tak jak Gosia-3 pisze i to może być wlasnie jego wielki ucisk a nie od razu ze wojna,itp itd. Jezu Ufam Tobie

 32. pio0 said

  Generalnie nie ma co więcej rozmyślać..Maryja jest naszą Królową, Królową Polski to i Chrystus Król też powinien być. Najważniejsze, żeby zapanował w sercach ludzkich, a jeśli tam zapanuje to zapanuje wszędzie.
  Niech Serce Jezusa i Serce Maryi sprawią to aby każdy człowiek, każdy kraj, cały świat, dał się pod władanie Boże!
  Boże ratuj nas gdyż tacy słabi jesteśmy..

 33. wiesia said

  Ponieważ czas jest dla nas bardzo trudny,a zarazem walka jest nierówna,bo szatan jak zaraza zaatakował świat,a w tym i naszą Ojczyznę,to módlmy się:O Drogi Ojcze Wszechmogący,
  Stwórco wszystkiego, co jest i co będzie,
  dopomóż nam wszystkim,
  którzy potrafią rozpoznać
  Obecność Twojego umiłowanego Syna w dzisiejszym Kościele,
  by stali się bardzo silni.

  Pomóż mi pokonać mój strach,
  moją samotność i odrzucenie,
  które cierpię ze strony moich najbliższych,
  podążając za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
  moim Zbawicielem.

  Proszę, chroń moich najbliższych,
  aby nie wpadli w tę zasadzkę i nie uwierzyli kłamstwom,
  które zostały wymyślone przez szatana,
  aby zniszczyć wszystkie dzieci Boże
  oraz wywołać między nimi podział i dokonać spustoszenia.

  Proszę, dopomóż tym wszystkim,
  którzy idą śladami tej ohydy w Twoim Kościele,
  aby zostali ocaleni od wieczystych ogni piekła.
  Amen.
  Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i odporność, aby powstać i aby można było na mnie liczyć, że będę mógł się przyłączyć do Twojej Reszty Armii oraz wspinać się na to samo Wzgórze Kalwarii, które Ty musiałeś przejść za Moje Grzechy.

  Udziel mi mocy niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, tak abym mógł dopomóc Tobie ocalać dusze.

  Uwolnij Mnie od moich słabości.

  Rozprosz moje obawy.

  Zmiażdż wszystkie moje wątpliwości.

  Otwórz moje oczy na Prawdę.

  Pomóż mi oraz tym wszystkim, którzy odpowiedzą na to Wezwanie, aby nieść Twój Krzyż, aby podążać za Tobą z żarliwym i pokornym sercem i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by czynić podobnie. Amen.

  O Matko Zbawienia, przybądź pomiędzy nas
  i weź nasz kraj pod Swoją obronę.

  Zmiażdż głowę bestii i podepcz zły wpływ,
  jaki przez nią jest wśród nas roztaczany.

  Pomóż Twoim nędznym, zagubionym dzieciom
  powstać i mówić Prawdę,
  kiedy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

  Proszę, o Matko Boża,
  ochroń nasz kraj i zachowaj naszą siłę,
  abyśmy potrafili pozostać wierni Twojemu Synowi
  w czasach naszych prześladowań. Amen.
  Najdroższy Jezu, wzywam Ciebie,
  pokryj Twoją szczególną, Zbawczą Łaską dusze tych,
  którzy zostali zaatakowani przez szatana.

  Uwolnij ich biedne dusze od brzemienia niewoli,
  z której nie potrafią się wyrwać. Amen.

 34. wiesia said

  Najdroższy Jezu,

  kiedy upadam, podnieś mnie.

  Kiedy mam wątpliwości, oświeć mnie.

  Kiedy jest mi smutno, ukaż mi Twoją Miłość.

  Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

  Kiedy kogoś publicznie osądzam, zapieczętuj moje usta.

  Kiedy wypowiadam bluźnierstwa, w Twoim Imieniu, wybaw mnie i zapewnij mi na powrót Twoją ochronę.

  Kiedy brak mi odwagi, podaruj mi miecz, którego potrzebuję, aby walczyć i ratować dusze, których pragniesz.

  Kiedy przeciwstawiam się Twojej Miłości, dopomóż mi się Tobie zawierzyć i zrzec się samego siebie na rzecz Twojej przepojonej Miłością troski.

  Kiedy zbłądzę, dopomóż mi znaleźć Ścieżkę Prawdy.

  Kiedy nie dowierzam Twojemu Słowu, udziel mi odpowiedzi, których poszukuję.

  Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i życzliwym, także wobec tych, którzy Tobie złorzeczą.

  Dopomóż mi przebaczać tym, którzy mnie obrażają, i udziel mi łaski, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

 35. wiesia said

  Bardzo polecam do poczytania:

  http://www.tajemnicamilosci.pl/cudowne-zjawiska/cudowne-ocalenia-po-wybuchu-bomby-atomowej-hiroszima-nagasaki.html

  czytałam o tym kiedyś i dzisiaj sobie przypomniałam,bardzo polecam.Jezu,ufam Tobie!

 36. wiesia said

  i jeszcze coś,bo lecę się modlić.Wklejam coś o czym niewielu wie:

  http://marucha.wordpress.com/2012/08/15/matka-boza-laskawa-a-cud-nad-wisla-dzieje-kultu-i-laski/

 37. Trek said


  Poznaj DARPA robot ATLAS

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: