Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Festwial Młodzieży w Medjugorje 2013 dzień 3 świadectwa

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 sierpnia 2013


Komentarzy 117 do “Festwial Młodzieży w Medjugorje 2013 dzień 3 świadectwa”

 1. MariuszInfo said

  24 sierpnia 2013 – sobota

  (Ap 21,9b-14)
  Anioł tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach – dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

  (Ps 145,10-13.17-18)
  REFREN: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo

  Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
  i niech Cię błogosławią Twoi święci.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa
  i niech głoszą Twoją potęgę.

  Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
  i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
  i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
  wszystkich wzywających Go szczerze.

  (J 1,49b)
  Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!

  (J 1,45-51)
  Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: Czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

  źródło: http://www.mateusz.pl

  • JA said

   mam jedno pytanie: jak powstał Bóg?

   • Ela said

    Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

   • Radosław said

    „Zanim Abraham stał się, Ja jestem.”

   • barbara said

    Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

   • Nn said

    Rzekł Pan: Stało się,
    Jam Alfa i Omega,Początek i Koniec,

    1 Na początku było Słowo
    a Słowo było u Boga,
    i Bogiem było Słowo.

    2 Ono było na początku u Boga.

    3 Wszystko przez Nie się stało,
    a bez Niego nic się nie stało,
    co się stało.

   • JakubIII said

    Ty (@Ja) !
    Czemu Ty przy pomocy swoich receptorów lub parametrów istniejących w warunkach ziemskich ( ciężar, czas, itp. ), odkrytych i usystematyzowanych przez człowieka, próbujesz interpretować Boga – Stwórcę. Zapytaj kosmonauty ile on waży w kosmosie albo jak płynie czas w kosmosie. Gwarantuję Ci, że popatrzy on na Ciebie i uśmiechnie się z politowaniem. Mam nadzieję, że od tej pory będziesz wiedział, że bardzo jesteś śmieszny z takimi wpisami. Pozdrawiam.

    • Margaretka said

     🙂

    • atryda said

     Właśnie, jak „młotek” może dać świadectwo o kowalu.
     W świecie stworzonym przez Boga niema takich „narzędzi” czyli słów, zdań, poznania, przeczuć, przewidywań by można uchwycić istot Boga.
     Bo jak coś wewnętrzne może opisać coś zewnętrznego.

   • Nn said

    Pan Bóg nie jest rzeczą, która została stworzona, powstała czy posiada przyczynę.
    Pan Bóg jest osobą, która nie została stworzona i nie posiada przyczyny-

    On po prostu istnieje!

   • AntyNWO said

    On był od początku wszystko ma jakiś początek świat także miał swój ale autor musiał być od zawsze….my tego nie pojmujemy to trudne ale no to logiczne jest….

  • MariuszInfo said

   25 sierpnia 2013 – niedziela

   (Iz 66,18-21)
   Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan – podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyni. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów – mówi Pan.

   (Ps 117,1-2)
   REFREN: Całemu światu głoście Ewangelię

   Chwalcie Pana, wszystkie narody,
   wysławiajcie Go wszystkie ludy,
   bo potężna nad wami Jego łaska,
   a wierność Pana trwa na wieki.

   (Hbr 12,5-7.11-13)
   Zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi. Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy? Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.

   (J 14,6)
   Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

   (Łk 13,22-30)
   Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

   źródło: http://www.mateusz.pl

 2. Darek said

  Żyliśmy orędziem Fatimy

  Nagle potężna eksplozja wstrząsnęła powietrzem. Niewidzialna siła uniosła mnie w górę, wstrząsała mną, rzucała, wirowała niczym liściem podczas jesiennej zawieruchy. Niemiecki jezuita, o. Hubert Schiffer, był jednym z kilku współbraci, którzy z niewyjaśnionych w naturalny sposób przyczyn przeżyli eksplozję, mimo że mieszkali w samym centrum zniszczeń.

  Ośmiu niemieckich jezuitów, pełniących posługę misyjną w Japonii, przeżyło skutki wybuchu bomby atomowej – zarówno te niszczące, bezpośrednie, jak i śmiercionośne następstwa. Byli wśród nich: o. Hubert Schiffer (1915-82), o. Hugo Lassalle (1898-1990), o. Wilhelm Kleinsorge (1907-77) i o. Hubert Cieślik

  Godz. 8.16

  W poniedziałek, w święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia 1945 r. ojciec Hubert Shiffer po odprawieniu porannej Mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Hiroshimie udał się, jak zawsze, na śniadanie na plebanii. Właśnie zaczynał jeść, gdy całą przestrzeń wokół ogarnął niemal oślepiający błysk. Kapłan myślał, że to wybuchł któryś z tankowców, stacjonujących w pobliskim porcie. Była godzina 8.16.

  Po latach jezuita opowiadał: Nagle potężna eksplozja wstrząsnęła powietrzem. Niewidzialna siła uniosła mnie w górę, wstrząsała mną, rzucała, wirowała niczym liściem podczas jesiennej zawieruchy. Następnym faktem, jaki o. Shiffer sobie przypominał, był widok pustki wokół. Leżał na ziemi, rozglądał się i nie widział żadnych budynków, domów, dworca kolejowego. Wszystko zostało zrównane z ziemią. Jednak szkody, jakie odniósł na własnym ciele, to zaledwie kilka kawałków szkła utkwionych w karku. Poza tym nie doznał żadnych poważnych urazów ani oparzeń. Dom misyjny, w którym przebywał ze swymi współbraćmi, znajdował się zaledwie osiem przecznic (ok. 1 kilometra) od centrum zniszczeń – nie było to epicentrum, bo detonacja „Chłopczyka” (angielska nazwa bomby to Little Boy) nastąpiła na wysokości 580 metrów nad miastem.

  Ostał się dom jezuitów oraz częściowo zniszczona katedra – co ciekawe, nietknięte pozostały figury Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. Poza tymi dwoma budynkami wkoło zalegały zgliszcza, tworzące przerażającą pustynię gruzu i złomu. Nawet nie było zwłok zabitych, te bowiem w temperaturze 2-3 tysięcy stopni Celsjusza (jaka panowała w tym rejonie) wyparowały momentalnie. Jeśli ktoś znajdował się trochę dalej, to się po prostu zwęglił.

  Dlaczego ocaleli?

  Fakt przeżycia w bliskości wybuchu, a więc przeogromnej temperatury i potężnej fali uderzeniowej (1500 km/h), wprawił wszystkich w zdumienie. Jednakże jeszcze większe zdziwienie wzbudził brak następstw wysokiego oddziaływania radioaktywnego. Nie pozostawiano wątpliwości, że organizm po tak dużej dawce napromieniowania obumrze – zacznie się po prostu rozkładać, jak to miało miejsce w przypadku tysięcy ofiar następstw wybuchu. Co do ocalałych jezuitów lekarze konsekwentnie twierdzili, że pojawią się rany i pęcherze. Prawie 200 razy poddawano ich specjalistycznym badaniom, jednak niczego złego nie stwierdzono. Żaden z księży nie zachorował na chorobę popromienną, a każdy z nich przeżył jeszcze kilkadziesiąt lat.

  Przemawiając w amerykańskiej telewizji, o. Hubert Schiffer zaświadczył, że swoje i współbraci ocalenie zawdzięcza Maryi: W tym domu codziennie był odmawiany wspólnie różaniec. Żyliśmy tu orędziem Fatimy.

  Mówi się, że pół roku wcześniej miasto odwiedziło dwóch mistyków ostrzegających przed nadejściem wielkich zniszczeń. Wzywali oni do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej. Nawoływali do życia w stanie łaski uświęcającej i częstego przyjmowania sakramentów. Po ataku okazało się, że bomba została zrzucona o 5 mil od zaplanowanego celu i spadła na dzielnicę zamieszkaną przez katolików. Podobnie było w Nagasaki, gdzie bomba minęła się z zaplanowanym celem o 3,5 mili. Akurat i te okolice zamieszkiwali katolicy.

  Znana jest powszechnie wypowiedź dr. Stephena Rineharta z Departamentu Obrony USA, fizyka, autorytetu w dziedzinie rozszczepiania atomów, jakie się dokonuje w trakcie wybuchów jądrowych: W odległości jednego kilometra od wybuchu panuje temperatura od dwóch i pół do trzech tysięcy stopni Celsjusza, a fala ciepła uderza z prędkością dźwięku napierając z ciśnieniem większym niż 600 psi [ponad 40 atmosfer]. Siedziba jezuitów powinna być ponad wszelką wątpliwość zniszczona. W takich warunkach nie jest możliwe, aby ktokolwiek przeżył. Nikt nie powinien zostać przy życiu w odległości jednego kilometra. Ani w odległości dziesięć razy większej – dziesięć do piętnastu kilometrów od epicentrum wybuchu. Widziałem, jak rozpadały się ceglane ściany szkoły podstawowej. Sądzę, że zaledwie kilka osób, które nie uległy całkowitemu spaleniu, przeżyło. Ale umarły one na raka w ciągu następnych piętnastu lat. Widok z epicentrum wybuchu, gdzie znajdował się kiedyś szpital (Shima Hospital), w pobliżu domu jezuitów, pokazuje, że pozostały dwa budynki nietknięte. Sądzę nawet, że w budynkach widoczne były okna. Jednym z nich był kościół oddalony kilkaset metrów od pierwszego budynku, którego ściany wciąż stały, jedynie zniknął dach. Departament Obrony nigdy oficjalnie nie skomentował tego wydarzenia. Przypuszczam, że zostało ono zaklasyfikowane, jednak nigdy nie poruszane w literaturze przedmiotu. Sądzę, że jest możliwe, iż jezuici zostali poproszeni o to, aby nigdy nie wypowiadali się na ten temat.

  Tekst: Krystian Strzelecki

  http://niewiarygodne.pl/kat,1031985,title,Zylismy-oredziem-Fatimy,wid,15916652,wiadomosc.html

  http://miesiecznikegzorcysta.pl/s/naszetematy/id/156

 3. Darek said

  Zima w środku lata? Mieszkańcy USA przecierali oczy ze zdumienia

  http://pogoda.wp.pl/kat,1035019,title,Zima-w-srodku-lata-Mieszkancy-USA-przecierali-oczy-ze-zdumienia,wid,15922809,wiadomosc_wideo.html

 4. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/kolejna-kometa-wpadla-slonce

 5. młody said

  Lewak o którym juz kiedyś pisałem na blogu ma rację mówiąc ze „za 2-3 lata wierni nie będą mogli poznanć swojego Koscioła ponieważ tak bardzo sie zmieni”. http://wiadomosc.wp.pl/kat,1342,title,Na-emeryture-odejdzie-w-najblizszym-czasie-az-13-biskupow,wid,15923014,wiadomosc.html

 6. młody said

  http://wiadomosc.wp.pl/kat,1342,title,Rzadziej-i-pozniej-chrzcimy-dzieci,wid,15922715,wiadomosc.html

  • Kościół w swojej historii miał wiele kryzysów poważnych. Obawiam się jednak że tak źle jak jest obecnie nie było w Europie. Nawet w czasach kiedy źle się działo w przeszłości to jednak wiara była cały czas czymś bardzo powszechnym i naturalnym dla Europejczyków. Obecnie ludzie odcinają się i od Kościoła i od wiary. Coraz więcej nie wierzy a wielu z tych co jeszcze wierzą niedługo przestaną z własnej winy bo o wiarę trzeba dbać i ją podsycać, a dla wielu katolików wiara jest tylko elementem wychowania czy tradycji, a nie czymś żywym, prawdziwym. Ona nie jest dana raz na zawsze. Najgorsze w tym wszystkim są dzieci które dorastając w tak coraz mocniej ateistycznym i antychrześcijańskim środowisku mają nieprawdopodobnie utrudnione możliwości poznania Boga. Choć Bóg oczywiście jak chce to znajdzie sposób na dojście do człowieka nawet jak ten żyje w bagnie.

   Problemem jest także protestantyzacja katolików. Coraz częściej słyszy się hasło „Bóg tak, kościół nie”. To jest jednak droga tylko w jedną stronę dla wielu z takich osób. Najpierw następuje relatywizacja spraw moralnych i wiary (człowiek sam sobie mówi co jest słuszne a co nie), a następnie coraz większe zagubienie i w dalszej konsekwencji ateizm. Ilu katolików obecnie w konflikcie ks. Lemański – abp Hoser jest za Lemańskim? Ilu wiesza psy na Hoserze? Dla nich kościół jest zacofany, no bo jak to in vitro to grzech? a antykoncepcja? a seks przed małżeński? Przecież to wszystko dobre. Kościół musi iść z duchem czasu. Tylko co to za duch? To już ich nie obchodzi. Ludzie chcą mieć taką religie która nic nie wymaga. Najlepiej to demokracje by wprowadzić niektórzy chcieli.

 7. Szejk said

  smutne czasy dla wierzących nastały . być na prawdziwej Mszy Św. graniczy z Cudem . W większości Kościołów Komunię rozdają na stojąco..
  Z Żona byliśmy w Mielnie na Mszy Św. . Przepiękna Msza , , wszystko jak się należy no i diabeł namieszał i powstało Ale . , rozdawanie Komunii było tylko na klęcząco ale przez szafarzy z Księżmi .
  Wczoraj byliśmy w Górce Klasztornej na spotkaniu z O. Boszaborą . Muzyka przy dźwiękach gitary rozlewała się nie dając skupienia modlitwy, Podczas Mszy 2 dziewczyny przebrane za ministrantów.
  Nie dziwiłbym się gdyby to byli młodzi Księża i nie wiedzieliby jak wygląda prawdziwe sprawowanie Mszy , ale to była starszyzna .

  .

  • marcogiani said

   Gdybyś zobaczył dzisiejszą Mszę Świętą w Bazylice Matki Bożej w Belgii……jak Jezus jest w tym kraju obrażany…..U nas nie jest jeszcze najgorzej choć to marne pocieszenie.

 8. jamek said

  Muszą zabezpieczyć Mszały, szaty liturgiczne, Świętą Biblię i Święte Krzyże. To wszystko zostanie podmienione

  sobota, 17 sierpnia 2013, godz. 11.50

  Moja wielce umiłowana córko, wielu z tych, którzy pobłogosławieni są mocną wiarą i miłością do Mnie, Jezusa Chrystusa, wreszcie zaczyna rozpoznawać Mój Głos – mówiącego do świata poprzez te Orędzia.

  Ci, którzy spędzają swoje życie, służąc niewolniczo wężowi, także wiedzą, że to Ja Jestem Tym, który mówię. Tak więc rozpoczyna się bitwa o spełnienie się Mojej Świętej Woli, gdzie wrogami Boga są ci, którzy pragną Mnie pokonać.

  Ci, którzy planują narzucenie ludzkości cierpienia – jako części przymierza z bestią – będą na tyle ostrożni, aby nie zostać przyuważonym na publicznym potępianiu tych Orędzi, gdyż robiąc to, przysporzyli im wiarygodności. W zamian za to nienawiść do Mnie będą propagować innymi drogami, poczynając od niszczenia wiary tych będących wewnątrz Mojego Kościoła. Zwrócą oni serca tych, którzy Mnie kochają, przeciwko swoim chrześcijańskim współziomkom. Przygarną oniraczejpogan,czarownice New Age i wielbicieli bestii,niż tych chrześcijan,którzy przeciwstawią się ohydnym pogańskim rytuałom, które będą odprawiane w kościołach katolickich, a wkrótce także w innych kościołach chrześcijańskich.

  Wydarzenia te dopiero nadejdą. Proszę, nie myślcie, że aktualnie Msze Święte już uległy zmianie, ale to nie potrwa długo, a one się zmienią. Kiedy to nastąpi, musicie się od tego odwrócić i Mnie bronić.

  Przez złowrogą Masonerię w Moim Kościele na Ziemi zostało na przestrzeni ostatnich kilku lat zaplanowanych wiele zmian. Obecnie ich plany – znane już najwyższym hierarchom Kościoła – są gotowe, aby podać je do wiadomości. Zostaną one ujawnione wraz z zapowiedzią, że Kościół Katoliki zostaje poddany modernizacji, tak aby nabrał on rangi w dzisiejszym, nowym, otwarcie myślącym i liberalnym społeczeństwie. Stwierdzi się, że pozostawi on za sobą przeszłość, a następnie się powie, że jego dewizą stanie się objęcie wszystkich wyznań, aby pokazać, że nie ma on klapek na oczach. Zapowiedź ta spotka się na całym świecie z gorącym przyjęciem, a media zamieszczą tę wspaniałą wiadomość na pierwszych stronach, podczas gdy w przeszłości patrzyły one na Kościół Katolicki z niesmakiem.

  Nasienie szatana zostanie rzucone i nowe ceremonie, w których struktura Mszy Świętej zostanie tak zmieniona, że będzie ona odprawiania w odwróconej kolejności, i gdzie wszystkie właściwe sformułowania, opisujące Moje Męczeństwo, zostaną zastąpione nonsensem – pustymi słowami – pustymi naczyniami – pustymi Tabernakulami. Wszystkie Moje Krzyże zostaną zastąpione tajemniczymi symbolami okultystycznymi.

  Oto spustoszenie, o którym mówił prorok Daniel.* Jest to koniec Mojej Świętej Eucharystii i w wielu miejscach koniec takiej Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani, lojalni słudzy przygotują wyrób Świętych Hostii. Muszą zabezpieczyć Mszały, szaty liturgiczne, Świętą Biblię i Święte Krzyże. To wszystko zostanie podmienione.

  Musicie się szybko zgromadzić i to zaplanować, gdyż niebawem nie zezwoli się wam odprawiać Mszy zgodnie z Moją Wolą.

  Kiedy nadejdzie ten czas, Ja wami pokieruję, Moi wyświęceni słudzy. A wy – chrześcijanie, którzy wierzycie, że ta obrzydliwość spotka jedynie Kościół Katolicki – wiedzcie, że będzie ona przenikać do wszystkich kościołów chrześcijańskich aż dotąd, dopóki nie pozbędą się one wszystkiego, co do Mnie i Moich symboli nawiązuje. Z czasem będziecie surowo karani za wzmiankowanie Mojego Imienia.

  Będziecie zaszokowani, jak szybko ten pozornie niewinny, odnowiony, ale skażony Kościół stoczy się do poziomu złowrogiego kultu. Dołożą oni wszelkich starań, aby karać tych, którzy przeciwstawiać się będą tej pogańskiej, utworzonej przez człowieka, nowej światowej religii.

  Chrześcijanie i żydzi staną głównym celem nienawiści i będą prześladowani z powodu swojej religii.

  Nie ulegajcie trwodze. Wzywam was, przygotujcie się do walki o Moje Imię. Nigdy nie zapomnijcie, jak bardzo Jestem nadal nienawidzony. Wiedzcie, że jeżeli będziecie Mnie naśladować w nadchodzących czasach – wasz krzyż będzie o wiele cięższy niż krzyż tych, którzy przyszli przed wami.

  Wasz Jezus

  * Dn 9,26-27; 11,31; 12,11; oraz Mt 24,15-21 i Mk 13,14

  http://ostrzezenie.wordpress.com/

  • serce333 said

   Módlmy się aby to orędzie, jakże niesamowicie ważne i inne od Marii od Bożego Miłosierdzia były prżekazywane w pokoju i udostępniane wszystkim kapłanom w Polsce. Niech każdy drukuje po kilkadziąt i daje ku rozeznaniu swoim kapłanom. Tyle wystarczy by zasiać dobre ziarno Słowa Boźego.

   Jeśli któryś kapłan nie zechce tego czytać, nie naciskajcie. Uszanujmy dar wolnej woli i wyboru i zaufajmy że Bóg wie co robi i co dopuszcza. Może chce aby dana osoba z wiele większą gorliwością po rozpoznaniu i rożeznaniu w nawiązce odkupiła kiedyś swój brak wiary i odrzucanie słów które mają ratować i prowadzić Dusze wiernych.
   Nic na siłę, tak mówią mądrzy.

   Z Bogiem i Maryją.

   • jamek said

    Popieram. Kiedyś było na forum udostępnionych 3,5 tys. maili do Parafi z całej Polski. To chyba najprostsza forma dotarcia z Orędziami do tak wielu księży. Aby je wysyłać potrzebne są 4 konta mailowe na Gmailu bo z jednego można wysłać maksymalnie 2×500 maili dziennie. Nie wiem czy pan Bronek je posiada. Ja mam ale boję się udostępniać [licho nie śpi].

    • Abigail said

     Bronek już swoje odcierpiał, najlepiej z anonimowego konta założonego doraźnie, w żadnym razie nie vis a vis, bo w sytuacji odmowy, jest bardzo przykro, bardzo…. a na e-mail, najwyżej nie odpowie…

    • jamek said

     Mi chodziło raczej, że gdyby pan Bronek miał te maile to najlepiej wie komu je udostępnić można. Konta każdy musiał by założyć indywidualnie.

  • Dyzma said

   Nasz Pan mówił o ohydzie spustoszenia do Vassuli:

   20 grudnia 1993– Mój Panie?
   – Ja Jestem.
   – Niech oczy tych, którzy nie widzą Twych znaków, nie pozostają już dłużej zamknięte. Niech uszy, które nie słyszą, otworzą się i staną się czujne. Niech serce, które nigdy nie zrozumiało Twej Mądrości, otworzy się i zrozumie Twoje przypowieści. Niech ich duch – aby Cię uwielbić – dba o wszystko, co Ty Sam posadziłeś.
   – Na koniec wszystkich was nawiedzę… A ty, córko, nie pozwól, by zniechęcenie odebrało ci to, co w tobie najlepsze. Twój bieg jeszcze się nie zakończył. Nie zmniejszaj więc tempa. Pomogę ci i usłyszysz Mój Głos dodający odwagi twojej duszy.
   Teraz posłuchaj i pisz:
   Na początku, kiedy nie wiedziałaś, co oznacza Doskonałość, na początku, zanim Mądrość przyszła cię pouczyć o Moim Słowie, wysłałem do ciebie Mojego sługę, Daniela, aby poruszył twe serce i przyprowadził cię do Mnie. Potem Ja przyszedłem podnieść jedną z najmniejszych spośród ludzi. To dzięki Mojej Łasce i Moją Siłą uczyniłem cię Moją. Najwyższa Władza spożyła z tobą posiłek i użyła ciebie jako Swojej harfy, aby zachwycić Swym Hymnem Miłości wielu z Jej domowników. Rozraduj się, córko, bo pragnę dokończyć z tobą wędrówkę twego życia!
   Na początku, zanim Mój Ogień przeszedł przez ciebie, wysłałem Mojego sługę Daniela, aby poprosił cię o przeczytanie Księgi Daniela, ponieważ w niej znajdują się aktualne prawdy, prawdy i proroctwa, które powinny zostać odpieczętowane dla zrozumienia, a potem dla ogłoszenia. One są znakiem końca czasów. Księga Daniela została zapieczętowana, a słowa, które zawiera, okryte tajemnicą. Teraz zaś są one objawiane wam wszystkim w całej pełni. Powiedziałem wszystkim, że wasze pokolenie dopuściło się odstępstwa i że to odstępstwo przeniknęło aż do serca Mego Sanktuarium, dotykając kapłanów, biskupów i kardynałów. Widzisz, córko, mówię o tych odstępcach, którzy właśnie zdradzają Mój Kościół i przeciwstawiają się temu, którego wybrałem, Wikariuszowi Mojego Kościoła powstrzymującemu ich bunt.
   Powiedziano jednak, że w waszych czasach szatan postanowi zniszczyć wszystko, co jest dobre, i że rzuci się w pościg za tymi, których wam wysyłam z Moimi Miłosiernymi wezwaniami mogącymi was ocalić. Ci odstępcy nie zrozumieli Moich wezwań i Moich znaków na Niebie, lecz odrzucili je. Co więcej, przyjmą wszelkie zło, które może doprowadzić ich dusze do największych ciemności i do zniszczenia. Przyjmą Kłamstwo i odrzucą Prawdę.
   Zostało powiedziane, że przez czas, dwa czasy i połowę czasu Mój lud będzie cierpiał prześladowanie i władzę bestii. Powiedziano, że przy pomocy tej bestii podejmą plan zmienienia Tradycji oraz Mojego Prawa i że mają zamiar znieść Stałą Ofiarę, zdeptać Ją własnymi nogami, zmiażdżyć Ją i wznieść na Jej miejsce ohydę spustoszenia, obraz pozbawiony życia… I każdy święty, którego do was wysyłam w waszym pokoleniu, doświadczy ich władzy.

   • apostolat said

    «NIE POPEŁNIAJCIE TEJ OHYDY SPUSTOSZENIA, O KTÓREJ MÓWIŁ PROROK DANIEL!»

    Co mówi Matka Boża o «ohydzie spustoszenia»?

    Na to pytanie odpowiedzieć można przytaczając kilka charakterystycznych Orędzi, przekazanych ks. Gobbiemu
    w okresie otrzymywania przez niego przesłań Niebieskiej Mamy (1973-1996).
    Po pierwsze, Maryja zwraca uwagę na to, że ohydę spustoszenia wprowadzają do Świątyni Bożej ci, którzy dopuszczają się
    nieprawości, nie przestrzegając przykazań. Pozwalają bowiem szatanowi zająć miejsce należne Bogu w swoim sercu.
    Po drugie, ohyda
    stanowi dla Kościoła wielką próbę, w której, jak napisał św. Jan, „okazuje się wytrwałość świętych, tych,
    którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.” (Ap 14,12)
    Po trzecie, Maryja uprzedza nas, iż ohyda spustoszenia to akt znieważenia Eucharystii,
    wynikający z braku wiary w rzeczywistą
    obecność Jezusa w Niej.
    Po czwarte, Maryja zapowiada ujawnienie się Antychrysta jako osoby

    zgodnie z tym, co napisał św. Paweł (2 Tes. 2)

    który
    wprowadzi w Świątyni Bożej ohydę spustoszenia.
    Po piąte
    Matka Boża wyjaśnia, iż ohyda spustoszenia stanowi znak końca czasów, zapowiadający równocześnie powrót Jezusa
    w chwale. Ona pragnie nas na przyjęcie Jezusa przygotować.
    Jej Orędzia przepełnione są radami i wskazówkami, które pomagają nam przetrwać trudny
    czas ucisku oraz włączyć się do
    zwycięskiego zastępu Maryi walczącej ze złem. Zawierają też wielką matczyną pociechę i zawsze budzą nadzieję na ostateczny i bliski już tryumf Boga.

    Ohyda spustoszenia z powodu złego życia

    Pierwszy raz Maryja
    wspomina o ohydzie spustoszenia w 1975 roku (9 lipca, orędzie nr 74):
    „Jaki ból sprawiają Mi Kapłani Mojego Syna, którzy już w Niego nie wierzą i stale Go zdradzają; Kapłani powołani na szafarzy łask, a ciągle żyjący w grzechu. Ich życie jest jednym nieprzerwanym pasmem świętokradztw.
    Zadają Mi ból Kapłani posłani dla głoszenia
    Ewangelii zbawienia, którzy stali się teraz szerzycielami błędu; Kapłani, którzy–zamiast zbawiać liczne dusze –
    prowadzą bardzo wiele z nich na drogę zatracenia!
    Jest to godzina,w której ohyda spustoszenia naprawdę
    weszła do Świętej Świątyni Bożej. Nie są już
    solą ziemi, stali się solą bez smaku, solą zepsutą i obrzydliwą, nadającą się tylko do rozsypania po ziemi i podeptania. Już nie są światłem na świeczniku, lecz ciemnością, która czyni noc jeszcze ciemniejszą.”

    Click to access 11.NIE%20POPE%C5%81NIAJCIE%20TEJ%20OHYDY%20SPUSTOSZENIA.pdf

 9. serce333 said

  – Wszyscy dobrze wiemy, że konwencja o przeciwdziałaniu przemocy jest dokumentem skrajnie genderowo-lewackim,który na fali przyzwolenia obecnego układu władzy ma zaprowadzić w polskim porządku prawnym nowe „trendy” europejskie i światowe. Próby zostały podjęte, kiedy Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości, ale szczęśliwie się na to nie zgodził. Były dyskusje i spory na posiedzeniach rządu, kilku ministrów, głównie reprezentujących PSL, nie wyraziło zgody na rewolucyjne zmiany – mówi Pawłowicz i dodaje: – Konwencja, nie dość, że zmienia podstawowe pojęcie płci na uwarunkowaną przez tzw. role społeczne, to jednocześnie zobowiązuje władze do szerokiej akcji edukacyjnej w szkołach, a także wykorzenienia – posługując się językiem dokumentu – tradycyjnego modelu ról społecznych, małżeństwa, itd. To w praktyce oznacza zobowiązanie rządu do podważenia zasad religii chrześcijańskiej w Polsce – uważa.

  http://niezalezna.pl/45169-posel-pawlowicz-o-genderowo-lewackich-naciskach-na-rzad

  Wcześniej w temacie –
  https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/08/23/konflikt-na-bliskim-wschodzie/#comment-155600

 10. młody said

  Słowa w Biblii odnoszące się do Syrii http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-tysiaclecia/ksiega-izajasza/17/

 11. MariuszInfo said

  Panie Jezu Chryste, Ty który tyle wycierpiałeś na drzewie Krzyża, aby nas wybawić od śmierci wiecznej,
  a swoją ziemską Matkę dałeś nam za Matkę przedstawiam w pokorze następujące intencje za:
  Bronisława [Admina], Małgosię, Tuptusię, Jaaaaa Jestem, Nadzieję, Wiesię, Szafirka, Nn, Weronikę, Kornelkę, Jestem Izabela i inne osoby Tobie wiadome.

  W Górce Klasztornej w Sanktuarium odbyła się o g. 18.00 Eucharystia o uzdrowienie i uwolnienie.
  Poprowadził ją o. John B. Bashobora. Było sporo uczestników, pielgrzymów. Potem była Adoracja Pana Jezusa.
  Następnie rozpoczęły się spektakularne cuda. Wiele z nich oddawałem Wam.
  Jezus nas kocha i już tu pragnie byśmy byli szczęśliwi. Ludzie wstali z wózków inwalidzkich – 9 osób,
  wyszli z sideł złego – x osób, mieli myśli samobójcze – 150 osób, wyszli z biedy – x osób, byli uleczeni z wszystkich nowotworów – x osób… (Wszystko skończyło się ok. 22)
  To trzeba przeżyć – Chwała Panu!

  Matko Boża Górecka, módl się za nami!
  Jezu, ufam Tobie!

  • szafirek said

   Bóg zapłać Mariuszu. Dziękuję ze pamiętasz o modlitwie za mnie. Pozdrawiam . Z Panem Bogiem i Maryją . Króluj Nam Chryste.

  • Nn said

   Z calego serca Bòg zaplac!
   Serca rośnie jak sie wie, ze sa jeszcze tacy ludzie!
   Z Panem Bogiem!
   Nn-joanna

  • Szejk said

   byłem wczoraj w Górce i żadnych widocznych cudów nie widziałem i nie było słyszeć by ktoś zostal uzdrowiony, ponadto nie każdemu będzie odpowiadać forma kazania O. Boszabora, jak ktoś lubi entuzjastyczne przeżywanie to się odnajdzie , wymachiwanie rękami, klaskanie, wołanie na głos, śpiewanie wśrod dźwięków gitary (a wiadomo że gitara rozprasza ).
   Staram się nie myśleć , mówię sobie jeśli to się podobało BOGU to i mnie , jeśli nie- to nie krytykuję.

  • kornelka said

   Niech Ci Pan Bóg wynagrodzi Mariuszu, jesteś kochany.

  • MariuszInfo said

   @Szejk, miałeś rację co do ministrantek, ale to broszka organizatora.
   Natomiast byłeś na Mszy św. o uzdrowienie kapłana, który wywodzi się
   z Odnowy Charyzmatycznej gdzie zamiast organów używa się scholi
   czyli gitar, skrzypiec i fletów poprzecznych. Głośność to znów organizator.
   Natomiast w moim autokarze były 4 spektakularne uzdrowienia.
   Niech puentą będzie Twoje ostatnie znanie z posta.
   Pozdrawiam, Szczęść Boże!

   • serce333 said

    A czy możecie postarać się aby te osoby uzdrowione mocą Jezusa zlożyły dokładne świadectwa uzdrowienia tak by je obublikować choćby tutaj i w internecie. Kapłani proszę by nie ukrywać działania uzdrawiającego Jezusa i koniecznie tekie świadectwa publikować

    Z Bogiem i Maryją

    • MariuszInfo said

     Otóż o. John pisze książki, które są wydawane tam gdzie Duch Święty
     posługuje się nim jako narzędziem. Np. w Polsce istnieje Fundacja
     Serce do Serca (powołana w czerwcu 2013 we Wrocławiu). Mocno
     wspierają działalność Halina Frąckowiak – piosenkarka i Dariusz Kowalski
     – aktor. Wydano trzy książki z rekolekcjami i jest w nich sporo świadectw.
     Jak ktoś nie miał pieniędzy mógł otrzymać książkę gratis.

     Szczęść Boże!

   • Szejk said

    ja czulem mocną wiarę Polaków , która drzemie , naprawdę wystarczzy nie wiele by Polacy wrócili do BOGA , Polacy pragną wrócić na łono kościoła, wystarczy odpowiedni rząd, który by podjął współpracę z Koścołem o Odnowę Polski w Duchu Św.
    Na razie Polacy są zagłuszani przez media mętnego nurtu słuchają byle czego i papki maja w mózgu, ci młodzi co się nie ockneli mają na wszystko wypięte…….. i sluchaja owsiaka, miecugowa i taplają się w blocie.
    A ta mlodzież to głownie sluchacze peo/rp/sld.
    Mariusz dzięki za info , jak możesz przedstaw te 4 uzdrowienia. ALLELUJA, ALLELUJA.

    • MariuszInfo said

     Osoba nosiła nowoczesne musztardówki, odzyskała sokoli wzrok,
     inna miała porażenie ośrodkowego układu nerwowego – co było
     widać po jej ruchach i mowie, podczas modlitwy upadła, a była z
     mamą. Chcieliśmy pomóc – miała leżeć… Wstawała b.nieporadnie,
     ale w autokarze wiodła prym.
     Jeden pan rzucił palenie, już się dziś z nim dziś spotkałem nie pali
     oraz raz płacz raz śmiech tak do końca – uzdrowienie, przebaczenie
     tzw. pokoleniowe. Moje modlitwy i łaski oddałem tym osobom z blogu,
     które mnie o to prosiły.

     Alleluja, Jezus żyje!

  • wiesia said

   Bóg zapłać! Mariuszu,zapewniam o pamięci w modlitwie.Jezu,ufam Tobie!

 12. apostolat said

  Homilie z Medziugorja (polskie tłumaczenie)

  http://www.centrummedjugorje.pl/PL-H42/homilie-z-medziugorja.html

 13. MariuszInfo said

  Warto wiedzieć:
  http://sthajenka.pl/msza-swieta-z-modlitwa-o-uzdrowienie/
  http://adonai.pl/modlitwy/?id=222
  Jezu, ufam Tobie!

 14. Konarski said

  Egzorcysta upomina „Nie podnoś ręki na prawdę”
  Kto wysłucha ten dwa razy się zastanowi zanim popełni najmniejsze kłamstwo
  http://pl.gloria.tv/?media=420179

  • szafirek said

   Bóg zapłać.

  • ŚW. ANTYM (BISKUP Z NIKOMEDJI):

   „Synowie moi, ja nie chcę, abyście kłamali, ja wolę raczej umrzeć, aniżeli doradzać wam kłamstwa” (słowa skierowane do żołnierzy, którzy chcieli skłamać swemu dowódcy, po to by uratować św. Antyma od śmierci).

   Cytat za: „Katechizm św. Alfonsa Liguoriego”, Miejsce Piastowe 1931, s. 108.
   ………
   ŚW. TOMASZ Z AKWINU:

   “Nie wolno mówić kłamstwa, nawet by ocalić kogoś z jakiegokolwiek niebezpieczeństwa.”
   …………
   KATECHIZM ŚW. PIUSA X:

   „Nigdy nie można kłamać, ani w żartach, ani dla własnej korzyści, ani dla korzyści kogoś innego, gdyż kłamstwo zawsze jest złem samym w sobie” (cz. III, VIII. 11).

   http://znanichrzescijanie.wordpress.com/ciekawostki/pismo-swiete-i-tradycja-kosciola-o-klamstwie/

 15. Konarski said

  [……………….Admin]

  • młody said

   Jeżeli to prawda to wielki szok.

  • jamek said

   Czy Golgota Beskidu? – Symbolika Masonska w Drodze Krzyżowej

  • Radosław said

   […………….Admin]

   • młody said

    [……..Admin]

    • Konarski said

     Jeśli to prawa to na czele polskiego Kościoła stoi wilk przebrany w owczą skórę – ARCYWILK.
     Po owocach ich poznacie.
     Jakie owoce – może dostrzec średnio rozgarnięty chłopek – roztropek.
     Każdy widzi co się dzieje z Kościołem w Polsce i na świecie.

     Ks. Natanek mówił na podstawie orędzi, że te wilki (kapłani, którzy zdradzili Boga przechodząc na służbę Lucyfera i masonerii) będą surowo ukarane.

    • lucek said

     Ks Piotr jest Darem Nieba dla nas na obecne czasy.
     Pamietajmy o modlitwie za wszystkich kaplanow jak rowniez w intencji Ojca Swietego i Intencjach w ktorych On sie modli.
     Kroluj nam Chryste !!!

   • Abigail said

    Po pierwsze, jak sprawdzić czy to prawda? Jaki macie pomysł? Chodzi o to, że jak komuś o tym powiem, to nie wiem czy nie oszczerstwo. Czy możliwa jest fałszywka?
    Po drugie jak to sie ma do wizyty arcybiskupa u Ks Natanka i pobłogosławienia Go?
    to tylko pytania, gdyż na prawdę to mnie nurtuje ….

    • lucek said

     Prosze posluchaj Kazan Ks Piotra . Mowil On o 8-miu punktach ktore mu zaproponowano , a ktorych realizacji nie moze sie podjac , Miedzy innymi czy zamiast o Intronizacji moze mowic o tolerancji ?
     Ks Piotr nie zejdzie z drogi PRAWDY woli oddac swoje zycie.
     Kroluj nam Chryste !!!

    • Abigail said

     Lucek dziękuję za przekazanie tej ważnej informacji, to zmienia wiele…

   • Dzieckonmp said

    Nie ma się co martwić. Za rok już kardynał nie będzie miał władzy nad diecezją.

    • Szejk said

     a czemu za rok?
     Ks. Natanek powiedzial , że nie może iść za Dziwiszem, ale musi wierzyć w swojego BOGA, czyżby cos wiedział Natanek o tym?

    • Tomasz said

     Za rok bo pójdzie na emeryturę.

    • Szejk said

     ale jako kardynał może spełniać do 85r. życia

    • Tomasz said

     Biskupi zasadniczo idą na emeryturę w wieku 75 lat. Czasem papież przedłuża trochę urząd. Stanisław Dziwisz ukończy 75 lat 27.04.2014. Ciekawe w tym kontekscie jest wypełnienie przepowiedni o tym że jak w Krakowie będzie biskup Stanisław to nastąpi „koniec czasów” w Polsce i na świecie. No to zostało 8 miesięcy.

    • Abigail said

     bardzo proszę o link do kazania ks. Natanka na temat tych punktów, na które się nie zgodził, nie potrafię tego odszukać 😦

    • Abigail said

     ale kto Go zastąpi, z deszczu pod rynnę?

    • bozena2 said

     Też gdzieś czytałam że ks. Dziwisz ma odejść, jakieś proroctwo, najpewniej z orędzi przekazywanych do Agnieszki.

    • lucek said

     @ Abigail
     Kazanie Ks. Piotra z 18 sierpnia 2013

     7:00 min. nastepna ofiara ataku ks. Bielski – ukazal jeszcze szersza liste zagrozen duchowych swiata
     Od 12:00 min. – Mowi o Pojednaniu i 8-miu punktach
     13:57 – Bog musial by byc sprzedany.
     Kroluj nam Chryste !!!

    • saper said

     @ Bozena2

     Ze strony pani Mieczysławy (maj 2013)

     BARDZO WAŻNY SEN JANINY

     Kardynał Glemp powiedział, że przez czterdzieści dni od śmierci przebywa razem z nami a potem odejdzie. Powiedział także:

     – KARDYNAŁ DZIWISZ MA ODEJŚĆ ZE SWEGO STANOWISKA (powtórzył dwa razy).

   • serce333 said

    STOP. Taki scan każdy moźe w 5 minut wykonać.
    Ta gazeta wydaje mi się, że preparuje oszczerstwa – to widzę po krótkiej analizie komentrzy i artykułów. Nie dawajmy linków do niej tu na blogu. To oszczerstwa moim zdaniem by atakować po kolei polskich biskupów.
    Zbaczcie jakie dopuszczają nienawistne komentarze? …. :
    Cytat z ich strony:

    „…TV Trwam i Radio Maryja jest pod kontrola sil zydomasonskich tak samo jak inne media w Polsce. Kazde z nich gra swoja role i zagospodarowuje inna czesc spoleczenstwa.
    Rydzyk z przechrzt zydowskich jest oszustem i czlowiekem niewartym uwagi.
    Cala jego wielkosc wynika z powiazan z zydomasoneria.
    Rydzyk zwalcza tradycje w Kosciele i promuje Nowy Kosciol tj Vaticanum II.
    Wokol dziel Rydzyk jest wielu zydow….”

    Widzicie jakie plugastwa piszą… ? Dodaję ich witrynę między onet, g.w i tvn.

    Po drugie obecnie kard.Dziwisz zmienił pozycję na bardzo popierającą Radio Maryja.
    Zobaczcie –
    http://www.kosciol.pl/article.php/20111212214031520

    Może dlatego preparują takie skany, nie wiem, nie mi oceniać. Ale bądźmy na takie sensacje uczuleni potrónie mocno !!!! i podchodźmy z wielką rezerwą!!! Bo atak na biskupów to widzę akcja zakrojona na dużą skalę i łatwo nabrać wielu…

    Zanim coś zamieścimy tu, dobrze przejrzyjmy treść na danej stronie innych artykułów, komentarzy, czym się karmią….

    Takich , którzy czekają zgłodniali jak wilki by się rzucać na każdego kapłana pod wplywem fałszywek jest wieku. Nie bądźmy tacy. Sprawdźmy na ile możemy sami wpierw zanim słowo powiemy które pójdzie w eter do tysięcy. To tak jak z pierzami rozsypanymi, nie da się ich potem pozbierać, wycofać….

    Z Bogiem i Maryją.
    Działajmy tak by wpierw chociaż wstępnie ocenić źródło zanim coś z nigo sensacyjnego tu na blogu Maryjnym powielimy i pójdzie do wielu bezkrytycznie wszystko przyjmujących.
    +

    • jamek said

     Ks. dr hab. Marek Chmielewski prof. KUL Na antenie RM:

     “…….Marcin Luter był człowiekiem o wielkiej osobistej wrażliwości duchowej, jak również bacznym obserwatorem życia społecznego. Był prawdziwym humanistą, który umiał patrzeć na człowieka ujmowanego jako całość, a więc człowieka żyjącego zarówno życiem duchowym, jak i uczestniczącego w życiu społeczno-ekonomicznym czy kulturalnym. Między innymi niezwykle cenił modlitwę wspólnotową, do której zaliczał także śpiew religijny. Wspólna modlitwa nie jest przypadkową oprawą dla przepowiadania słowa Bożego, ale stanowi ona samo centrum każdej celebracji.”

     http://www.radiomaryja.pl/multimedia/wyplyn-na-glebie-duc-in-altum-duchowosc-wedlug-marcina-lutra-cz-2/

    • Abigail said

     Gazeta Warszawska jedzie na własnej paranoi

    • Pokręć said

     Niech tam się kotłuje do woli. Teraz startuje różaniec w RM. Do intencji stałej, jak codziennie, za Ojczyznę, dołączam wszystkich forumowiczów tego bloga.
     Do modlitwy!

    • serce333 said

     Dla jasności. Mowa krytyczna w pierwszej części mojego postu odnosiła się do portalu – Gazeta Warszawska .pl
     Z Bogiem.

    • Leszek said

     Ks. dr hab. Marek Chmielewski prof. KUL na antenie RM:
     “…Marcin Luter był człowiekiem o wielkiej osobistej wrażliwości duchowej, jak również bacznym obserwatorem życia społecznego. Był prawdziwym humanistą, …cenił modlitwę wspólnotową do której zaliczał także śpiew religijny….”.
     Pan Jezus mówił: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek /pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, jeśli na swej duszy szkodę poniósł/poniesie? Albo co da/cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?” (Mt 16,24) i „Cóż za korzyść ma człowiek/Cóż bowiem pomoże człowiekowi, jeśli cały świat pozyska, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesienie/potępi się” (Łk 9,25).
     I na cóż to przyszło i czym to mu pomogło, jeśli ów kapłan, zdolny kaznodzieja szerząc swoje teologiczne błędy był powodem, przyczynił się do rozłamu w Kościele, twórcą reformacji. W swoich działaniach zniósł Mszę św. i zamiast niej wprowadził nabożeństwo, składające się z kazania, śpiewu psalmów i pieśni własnego układu. Zniósł pięć sakramentów św., a zostawiając dwa sakramenty: chrztu i Eucharystii nadał im inne, błędne znaczenie.
     To, co powiedział na antenie RM ów ks. profesor Kul (zresztą przeciwnik intronizacji Chrystusa na Króla Polski) nie odpowiada całej prawdzie o Marcinie Lutrze. Dobrze zaczął, ale fatalnie skończył!
     O nim czytamy w cz.1 książki Anny „Świadkowie Bożego Miłosierdzia”:
     „…Chciałem ci wytłumaczyć, dlaczego tak niebezpieczny jest brak harmonii rozwoju wewnętrznego. Może on, tak samo jak przerost religijności traktowanej emocjonalnie, doprowadzić do praktycznego życia poza Kościołem Chrystusowym, bo poza miłością. W przypadku skrajnego rozwoju „pychy rozumu” może to doprowadzić człowieka do schizmy. Wszyscy inicjatorzy odszczepieństw, np. Luter, Kalwin tą drogą poszli, bo pozostawali stale poza miłością…” (z rozdz. III ‚Miłość łączy ludzi z obu światów’, str. 272/273).
     Luter, Kalwin i inni mający ich ducha padli ofiarą podstępnego działania złego ducha, ojca kłamstwa, pełnego pychy. O tym. tak mówiła Matka Boża w Orędziach do Swych umiłowanych synów, Kapłanów:
     „…W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła hierarchicznego, któremu Chrystus powierzył zadanie strzeżenia depozytu wiary (1Tm 6,20 i 2Tm 1,14). Każdy jest wolny, może więc czytać i przyjmować Pismo Święte zgodnie z własną osobistą interpretacją. Tak wiara w Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu. W tym okresie historycznym dzieło antychrysta ujawnia się także w podziale Kościoła, w formowaniu się nowych i licznych wyznań chrześcijańskich, popychanych stopniowo do coraz głębszej utraty prawdziwej wiary w Słowo Boże…” (407, 17.06.1989) i
     „…Moce piekielne nie zwyciężą, choć szatan rozszalał się, siejąc podziały i schizmy, głębokie rozdarcia, które rozrywają na kawałki jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Mojego Syna Jezusa. Wszystkie zróżnicowane wyznania chrześcijańskie, które przez wieki oddzieliły się od Kościoła Katolickiego, stanowią zwycięstwo Przeciwnika nad jednością Kościoła – tak upragnioną przez Chrystusa. O nią żarliwie błagał On Ojca.
     Teraz usiłuje się naprawić wszystkie te błędy, krocząc po drodze pojednania i ekumenizmu. Jednak ponowne zespolenie wszystkich wyznań chrześcijańskich z Kościołem katolickim przyjdzie przez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie…” (565, 22.02.1996).

  • jamek said

   Posłałem zapytanie do kuri i taką odpowiedź dostałem:

   Kuria Diecezjalna w Sosnowcu:

   W 2001 nie byl kardynalem. Troch pomyslec zanim rozesle sie takie gupie i glupie informacje Zreszta sfalszowane.

   • Szejk said

    jakie zapytanie?

    • jamek said

     Podesłałem tego linka co na początku wątku.

    • lucek said

     @ Jamek
     Czy wiesz ze nie mozna podpiac komentarza do twojego powyzszego wpisu ?
     Dziekuje ze ” poszedles ” do ZRODLA . spytales w Kurii mozna rozsiewac niesprawdzone informacje i kogos nieswiadomie krzywdzic. Wszyscy pamietamy ze kapelusz kardynalski otrzymal Stanislaw Dziwisz kilka lat przed smiercia Ojca Swietego Jana Pawla II. Moze dlatego aby nie rozsiewac takich oszczerstw.
     Kroluj nam Chryste !!!

    • jamek said

     Wszyscy kardynałowie papieża

     Nazajutrz po ogłoszeniu listy nowych kardynałów, na której nie znalazł się ks. bp Stanisław Dziwisz, Jan Paweł II nadał mu tytuł biskupa tytularnego. Takie same nominacje otrzymali dwaj inni najbliżsi współpracownicy papieża. Nadanie godności arcybiskupiej Stanisławowi Dziwiszowi właściwie przecina trwające od miesięcy spekulacje na temat tego, iż wierny sekretarz (od 40 lat!), współpracownik i opiekun schorowanego papieża mógłby być tym, którego Jan Paweł II mianował kardynałem in pectore.
     Po trwającym od ćwierć wieku pontyfikacie wszyscy kardynałowie, z wyjątkiem pięciu mianowanych jeszcze przez Pawła VI, pochodzą z nominacji Karola Wojtyły. Tak więc jego następcę będzie wybierać Kolegium Kardynalskie ukształtowane przez papieża Polaka.
     Kryzys, w jakim znalazł się dziś Kościół katolicki w USA, sprawia, że mimo iż ma w Kolegium Kardynalskim 14 przedstawicieli, a zatem najliczniejszą po Włochach reprezentację, nie wywrze większego wpływu na wybór przyszłego papieża. To umacnia relatywnie pozycje Włochów. Jeśli chodzi o reprezentacje terytorialne, układ sił w Kolegium Kardynalskim po ostatnich nominacjach mało różni się od tego, który pozostawił Paweł VI. Europa ma 66 kardynałów, Ameryka Łacińska z jej 40% wszystkich katolików na świecie – 24, Afryka – 14, Azja i Oceania – 18. Istotne zmiany wprowadzone przez Jana Pawła II to zwiększenie liczby kardynałów z Europy Środkowo-Wschodniej, których jest dziś 17 – dwukrotnie więcej niż na początku pontyfikatu.
     Jeszcze jeden ważny sygnał – pięciu z siedmiu nowo mianowanych przez papieża kardynałów w Kurii Rzymskiej to eklezjaści mający opinię ludzi otwartych, liberałów, podobnie jak najwybitniejszy z nich, obecny \”minister spraw zagranicznych\” Watykanu, Francuz Jean-Louis Tauran, prawdopodobny przyszły metropolita Paryża bądź kandydat na któreś z najwyższych stanowisk watykańskich, jeden z \”papabili\”.
     Zgadywanie, kto może zostać w przyszłości następcą Jana Pawła II, nie ma jednak wielkiego sensu, ponieważ – jak mówi zaprzyjaźniony z papieżem kardynał Paul Poupard – tylko na 12 konklawe sprawdziły się początkowe prognozy. Postaci wchodzących w grę jest kilkanaście, a na pewno kilka. Jeśli jednak na konklawe w 1978 r. papieżem mógł po przeszło 450 latach zostać nie Włoch, tylko Polak, to na przyszłym, po najdłuższym pontyfikacie Jana Pawła II, mógłby być nie Europejczyk, lecz jakiś biskup z Trzeciego Świata, gdzie decyduje się przyszłość Kościoła.

     http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/nastepcy-wojtyly

   • lucek said

    Ciekawe …. Komu zalezy na szerzeniu TAKICH informacji ????
    Pomodlmy sie w intencji tej osoby : Zdrowas Maryjo …)))

   • Abigail said

    powiem Wam tak, trzeba być ostrożnym, Gazeta Warszawska (gazeta) zamieszcza na swoich stronach ogłoszenia wróżek i okultystów. a szczególnie nienawiść tych dziennikarzy mnie przeraża, wydaje mi się, że ich czyściec będzie dotkliwy .
    Na rozszerzaniu takich informacji zależy … masonom właśnie

    • serce333 said

     To są znaki ku naszemu rozeznaniu. Mamy bronić z siłą wszystkich tych, ktorych szkalują i opluwają lub atakują złym słowem

     Czyż nie jest to prezent od Maryi ku naszej wiedzy?
     To samo dotyczy rozpoznania na G.W i Onecie. Kogo tam opluwają , wiedzmy, że jest Boży i możemy być spokojni o to że jest to warta obrony osoba.
     I w drugą stronę. kogo chwalą i bronią te media, jako nowoczesnego i mądrego poniżając przy tym biskupów, wiedzmy, komu służy i jakim siłom. Tu widać jak na dłoni : ( ks.Sowa. ks.Lemański ks.Boniecki)

     To są znaki dla nas.
     Z Bogiem i Maryją.

 16. młody said

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/60943-uzdrowiony-w-sokolce-nie-potrafilem-wypowiedziec-ani-slowa-tylko-lzy-mi-lecialy-przejmujace-swiadectwo-polaka-ze-szwecji

 17. MamOczy said

  Tragiczne wydarzenia z ostatnich dni wyglądają podejrzanie wygodnie, jako uzasadnienie do planowanej napaści na Syrię. Gdy słyszy się taką retorykę jak obecnie można odnieść wrażenie, że państwa zachodnie lada moment rozpoczną ataki.

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nadchodzi-nowa-faza-wojny-w-syrii-amerykanskie-okrety-czekaja-sygnal-ataku

 18. młody said

  http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,14487239,Zjazd_pogan_w_Lodzi_Ofiary_dla_slowianskich_bostw.html

  • serce333 said

   Piszą o czczeniu węży? Szatańskie , straszne rzeczy i dodatkowo jak piszą sami organizatorzy , traktują te pogańskie anty Boże obrzędy poważnie , mało toego chcą rozmawiać o tym społecznie i się szerzyć. Kto popiera pisze i ich promuje? Gazeta Wyborcza w pełni krasy. Kupując ją – wrzucasz pieniądze wzmacniające te siły i walkę z katolikami. Po prostu wspierając ich, wzmacniamy finansowo kogoś kto nas nienawidzi. . Tłumaczmy to komu tylko możemy.

   Z Bogiem i Maryją.

  • Pokręć said

   Jasne, ale uczestnictwo we Mszy Św. to już zabobon.
   Noszenie medalika Niepokalanej to ciemnogród, ale noszenie pierścienia Atlantów, czy czerwonej nitki na nadgarstku, ho, ho!
   Szkoda ludzi. Idą wprost w objęcia szatana. Wbrew pozorom ogień i miecz dla takich to miłosierdzie, ale w dzisiejszym świecie takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. No, cóż, to ich dusze, nie nasze. My możemy się tylko modlić za takich.

 19. Marcin said

  Mam takie pytanie: podczas dzisiejszych zakupów sklepikarka podając towar pochyliła się tak, że bez problemu można było zobaczyć co ma pod bluzką. Starałem się więcej na nią nie patrzeć, aby nie pomyślała, że nigdy nie widziałem kobiety, po prostu nie chciałem się zachowywać jak jakiś zboczeniec. Czy jeżeli raz spojrzałem na jej dekolt, to czy według was już zgrzeszyłem? Ja myślę, że tak, bo już kiedyś też ją widziałem tak ubraną, więc się mogłem spodziewać powtórki. Czy może to nie jest grzech, a jedynie odruch w kontakcie z drugim człowiekiem? Żeby przypadkiem nie popaść w jakąś paranoję i nie przestać się patrzyć na kobiety, żeby przypadkiem nie zgrzeszyć.

  • Nn said

   Ciało świątynią Ducha Świętego.
   Kto czyta Pismo Święte i lubi się na nie powoływać, zwróci uwagę, że Św. Paweł pisze o tym w kontekście rozpusty. I z faktu, że ciało chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego wyciągnie konkluzję, że należy wystrzegać się grzechu przeciw VI i IX przykazaniu.
   Wśród licznych rekolekcyjnych zachęt i przestróg, by nie grzeszyć, rzadko można spotkać tego typu argumentację, że grzech jest kalaniem naszego świętego ciała. Że jest to brak poszanowania dla tego, co przeznaczone jest do świętości, że grzech jest nie tylko przeciw duszy, lecz i przeciw ciału.
   Choć nie wykluczone, że zmysł sacrum tak już został zagłuszony we współczesnych ludziach, że niewielu by taka argumentacja zniechęciła do grzechu.
   . Świątynia to coś świętego. Jeśli nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, to znaczy, że nasze ciało jest czymś świętym.

  • Pokręć said

   Jeśli taka sytuacja zdarza się tylko wbrew Twojej woli, to nie ma problemu. Jeśli pożądliwie spojrzysz na kobietę – czyli patrząc pomyślisz sobie, że gdybyś tylko miał okazję z nią, to byś poszedł na całość – to jest grzech, jakbyś to zrobił faktycznie. Ale jeśli widząc ją pomyślisz sobie „ładna jest” i to wszystko, bez wewnętrznej zgody na ewentualna okazję – to nie ma grzechu. Taka jest reguła kciuka. Jeśli przypadkiem zobaczysz za dużo – nie ma problemu, ale jeśli będziesz specjalnie dla pooglądania sobie tego i owego chadzał do sklepu…
   Po prostu się pilnuj. I nie martw się, kto sobie o tobie co pomyśli. Martw się tylko o jedno – co sobie o Tobie pomyśli Pan Bóg. Bo to On będzie każdego z nas sądził na samym końcu a od Jego wyroków nie będzie apelacji. NIGDY. Ani przedterminowego zwolnienia „za dobre sprawowanie”.

  • Tomasz said

   Opisana sytuacja nie jest grzechem ciężkim.

  • dario_nl said

   Oczy to zmysł wzroku, a informacja idzie dalej do twojego mózgu. Jezeli w twojej głowie nie było nieczystych myśli to nie ma grzechu. Czasami widzimy pewne rzeczy mimowolnie, bo tam mamy skierowany wzrok.

  • JakubIII said

   HE, he, he! Marcin!
   U mnie byłyby dwie możliwości. Gdyby sklepikarka była 18-tką to jeszcze poprosiłbym o towar z najwyższej półki, tak aby na taboret musiała wejść i jeszcze szpileczki założyć i wyciągnąć śmiało swoje ciało. Natomiast w drugim przypadku, kiedy sklepikarka byłaby z tych co to najlepiej wychodzi im „dziamotanie”, pooglądałbym towary spod lady, podziękował i wyszedł. Chłopaku, Ty się nie ożenisz, jak będziesz taki nieśmiały. Pisze też tu panienka, zakochana w chłopaku, tylko zamiast z chłopakiem dogadywać się, to babkę do kościoła prowadzi. W takich przypadkach trzeba się odkochać i to szybko. Grzeszysz nie w momencie jak patrzysz, tylko co potem wychodzi z Ciebie.

   I jeszcze kilka myśli – taki zlepek.

   Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle.

   Lepszy na strychu kąt byle jaki, niż żona gderliwa – to z Syracha.

   Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie NIE POZWALAM ani też PRZEWODZIC NAD mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. (Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem – Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz ZWIEDZIONA KOBIETA popadła w przestępstwo.”
   ~ 1 List do Tymoteusza
   1 list do koryntian
   „Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. 5 Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę! 7 Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny”.

  • Tomasz said

   Domyślam się ze tu chodzi o walkę z uzależnieniem od nieczystości i stąd to nadmierne przejęcie tym problemem. Nie rezygnuj z przystępowania do komunii św. Broń Boże nie popadaj w rozpacz, samoponiżenie, że już wszystko stracone, przegrane i…. można „iść na całość”. Nawet jak przydarzy się wpadka to postępuj zgodnie z ustaleniami ze spowiednikiem. Poważnym nieuporządkowaniem jest dopiero rozładowanie napięcia seksualnego choć u osób uzależnionych niedaleko dalej od sytuacji jaką opisałeś rozpoczyna się proces niemal automatyczny do niego prowadzący. Nie jest on automatyczny choć uzależniony po latach takich schematów tak właśnie myśli. Wyznacz sobie granicę i staraj się jej nie przekroczyć. Ale generalnie nie zastanawiaj się nad tym zbyt głęboko. „Nie dyskutuj” z pokusą.

  • kasia 1 said

   tam gdzie diabeł nie może,tam babę pośle.To ta kobieta ma grzech.

  • Leszek said

   Dla: Marcin powiedział/a 24 Sierpień 2013 @ 21:31
   Mam takie pytanie: w sklepie podczas zakupów…Czy jeżeli raz spojrzałem na jej dekolt, to czy według was już zgrzeszyłem? Żeby przypadkiem nie popaść w jakąś paranoję i nie przestać się patrzyć na kobiety, żeby przypadkiem nie zgrzeszyć…
   Paweł biskup Monembasii „Opowiadania dla duszy pożyteczne…”:
   Mnich w Szynku.
   Pewien starzec, który mieszkał na pustyni Sketis (pustynia na płd. od Aleksandrii, na której zamieszkiwali liczni pustelnicy – z przypisu), udał się do Aleksandrii, aby sprzedać swe rękodzieło i ujrzał, jak pewien m ł o d y mnich wchodził do szynku. Zmartwił się starzec z tego powodu i pozostał na zewnątrz, aby się z nim spotkać, koro tylko wyjdzie; tak tez się stało. Gdy więc wyszedł młodzieniec, starzec uchwyci go za rękę i odprowadziwszy na bok, mówi doń: „Panie i bracie, czy nie wiesz, że nosisz święty strój? Czy nie wiesz, że jesteś m ł o d y? Czy nie wiesz,jak liczne sidła zastawia szatan? Czy nie wiesz, że mnisi, którzy przebywają w miastach, są doświadczani przez wzrok, przez słuch i przez ubiór? Wchodząc beztrosko do szynku, słyszysz, czego nie chcesz i widzisz, czego nie chcesz, i spotykasz się z ludźmi bezwstydnymi i kobietami. Zaiste, błagam cię, uciekaj na pustynię, gdzie możesz, jeśli tylko zechcesz, zostać zbawionym”. Odpowiedział mu młodzieniec: „Odejdź, starcze, Bóg żąda jedynie czystego serca!” Wtedy rzekł starzec, wzniósłszy ręce do nieba: „Chwała Tobie, Boże, przebywałem na pustyni Sketis pięćdziesiąt lat, a nie osiągnąłem czystości serca, ten zaś natomiast, przebywając w szynkach osiągnął czystość serca”. I zwróciwszy się do młodzieńca, powiedział: „Niech Bóg cię zbawi, a mnie nie zawiedzie w mojej nadziei”.
   (str.150/151; Wydawnictwo m , Kraków 1993)

 20. Szejk said

  w zależności jakie miałeś myśli , jeśli starałeś nie myśleć o niej to nie, trzeba unikać takich sytuacji by diabeł nie wszedł do naszego umysłu.

 21. Bogdan said

  „Rzeczpospolita”: coraz młodsi biskupi w polskim Kościele

  W Epi­sko­pa­cie Pol­ski na­stą­pi wiel­ka zmia­na po­ko­le­nio­wa. Na eme­ry­tu­rę odej­dzie w naj­bliż­szym cza­sie 13 bi­sku­pów – in­for­mu­je week­en­do­wa „Rzecz­po­spo­li­ta”.

  Ga­ze­ta wy­li­cza, iż obec­nie w na­szym kraju jest 136 bi­sku­pów, z czego czyn­nych jest 92 hie­rar­chów. Po­zo­sta­li to se­nio­rzy.
  „Zbli­ża­ją­cy się do eme­ry­tu­ry bi­sku­pi w więk­szo­ści ucho­dzą za ko­ściel­nych kon­ser­wa­ty­stów. Zmia­na po­ko­le­nio­wa może więc też ozna­czać więk­szą otwar­tość hie­rar­chii na kon­tak­ty ze świa­tem po­za­ko­ściel­nym i bar­dziej bez­po­śred­ni styl peł­nie­nia po­słu­gi bi­sku­piej” – pisze To­masz Krzy­żak.

  Jak czy­ta­my w „Rzecz­po­spo­li­tej” jesz­cze w tym roku zmia­ny w sto­li­cach bi­sku­pich na­stą­pią za­pew­ne m.​in. w Gnieź­nie, Dro­hi­czy­nie i Biel­sku Bia­łej.

  We­dług prze­pi­sów ko­ściel­nych bi­skup, który ukoń­czy 75 lat, musi zło­żyć na ręce pa­pie­ża re­zy­gna­cję z zaj­mo­wa­ne­go urzę­du. O ile jesz­cze kilka lat temu, Oj­ciec Świę­ty pro­sił ta­kie­go du­chow­ne­go, by jesz­cze przez jakiś czas peł­nił swe obo­wiąz­ki, to od cza­sów Be­ne­dyk­ta XVI ze­rwa­no z tą prak­ty­ką.

  Ko­ściół w Pol­sce cze­ka­ją spore ka­dro­we zmia­ny także w 2014 roku. W lutym 75 lat skoń­czy bi­skup Ka­zi­mierz Ry­czan, or­dy­na­riusz kie­lec­ki. Mie­siąc póź­niej – bi­skup Ste­fan Cichy z Le­gni­cy. Na tym nie ko­niec. W kwiet­niu 75. rok życie osią­gnie me­tro­po­li­ta kra­kow­ski, kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz.

 22. AntyNWO said

  http://www.wprost.pl/ar/414164/Syryjska-TV-znaleziono-bron-chemiczna-rebeliantow/

 23. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rzad-australijski-zabiera-ulgi-podatkowe-rodzicom-niezaszczepionych-dzieci

 24. Szejk said

  • chemikalia said

   1732. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje.
   w końcu iskra ma wyjść z Polski czy z Irlandii? 🙂

   • AntyNWO said

    Z Irlandi…..zalezy kto wierzy w oredzia MBM….mu juz dawno jestesmy sprzedani ….

 25. Szejk said

  http://gloria.tv/?album=5884

 26. kooool said

  25 sierpnia Żywot świętego Ludwika IX, króla francuskiego
  Do swego syna i następcy Filipa III pisał I św. Ludwik w następujący sposób:
  1) Najpierwszą rzeczą, jaką ci polecam, miły synu, jest serdeczna miłość Boga, bo bez niej nie ma zbawienia. Zanim byś miał popełnić grzech śmiertelny, bądź raczej gotów dać sobie poobcinać wszystkie członki i postradać życie wśród najokropniejszych męczarni. Jeśli Bóg na ciebie ześle zmartwienie i choroby, dziękuj Mu za to i pomyśl, że to się dzieje dla twego dobra i że zasłużyłeś na gorsze kary, służąc Mu źle i działając częstokroć przeciw Jego woli; jeśli Bóg ześle na ciebie coś dobrego, bądź Mu wdzięczny i strzeż się popaść w pychę lub inną jaką zdrożność, gdyż wielki to grzech odwdzięczać się złym za dobre….
  http://dialogsercamilosci.eu/2013/08/25/25-sierpnia-zywot-swietego-ludwika-ix-krola-francuskiego/

 27. kooool said

  Stefan Wyszyński czy Dzisiaj Święty!
  http://gloria.tv/?media=489600

 28. kooool said

  Pasja – opowiedziana przez bł. Katarzynę Emmerich
  http://gloria.tv/?media=491480

 29. kooool said

  Tomasz a Kempis
  Opanuj łakomstwo, a wtedy już inne skłonności ciała łatwiej poskromisz.

  Nieumiarkowanie w jedzeniu jest grzechem ciężkim, jak i w piciu.

 30. kooool said

  Uroczystość Najczystszego Serca Maryi Panny
  Ponieważ więc Maryja jest naszą Matką, miarkujmy, jak nas miłować musi. Każda matka, jeśli nie jest wyrodną istotą, kocha dziecię swoje najsilniejszą miłością i zwykle więcej niż własne życie. Cóż dopiero taka matka jaką jest Maryja, i Matka nie z krwi i z ciała, lecz w porządku łaski, która jest miłością samą i Matką z postanowienia Jej najdroższego Syna, który zarazem jest i Jej Bogiem, a więc którego ostatnią wolę już przed samą śmiercią Jej objawioną jakże bez wątpienia wiernie, jak gorliwie spełnia! Maryja też najprawdziwiej odzywa się do każdego z nas słowami Izajasza proroka: „Izali może zapomnieć niewiasta niemowlęcia swego, aby się zlitowała nad synem żywota swego? A choćby ona zapomniała, wszakże Ja nie zapomnę o tobie” (Izaj. 49,15).
  http://dialogsercamilosci.eu/2013/08/25/uroczystosc-najczystszego-serca-maryi-panny/
  Litania do Niepokalanego Serca Maryi
  http://www.dialogsercamilosci.eu/2013/08/25/litania-do-niepokalanego-serca-maryi
  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1937r.

 31. AntyNWO said

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114875,14489462,Specjalna_narada_u_Baracka_Obamy___Bron_chemiczna.html

 32. AntyNWO said

 33. AntyNWO said

 34. miziaforum said

  WSZYSTKO NA BOK – WOJNA W SYRII – ROZKAZY DO ATAKU SIŁ USA, JORDANI,IZRAELA WYDANE

  ROSJA OGŁOSIŁA ALARM WOJENNY W CAŁYCH SIŁACH ZBROJNYCH

  PUTIN SZYKUJE OŚWIADCZENIE W MEDIACH ŻE ROSJA JEST W STANIE WOJNY !!

  http://miziaforum.wordpress.com/2013/08/25/wojna-konflikt-militarny-nieuchronny-rosja-usa/

  • AntyNWO said

   Mocarstwa zachodnie i Bliski Wschód na czele z Waszyngtonu ruszył soboty na niedzielę rano, 25 sierpnia w kierunku pierwszego strajku przeciwko Syrii po reżimu Assada dużą skalę ataku chemicznego we wschodnim Damaszku w ubiegłą środę. Pierwszym celem strajku może dobrze sygnalizuje początek serii kierowanej ataki na obalenie reżimu Assada, raport debkafile za wojskowy źródła. Mogą one składać się z nałożenia strefy zakazu lotów i odcinając z sektorów, w północnej i południowej Syrii przeciwko siłom rządowym.

   Rosyjskie siły udał się na wojennej wpisu
   Prezydent Barack Obama i premier Wielkiej Brytanii David Cameron spędził 40 minut na telefonie sobotę pośród najsilniejszych wskazań do tej pory z Waszyngtonu, że bezpośrednia interwencja wojskowa przez Zachód zbliża się, po zmianie postawy prezydenta USA. On staje się przekonanie, że strajk będzie musiał być prowadzone poza ONZ.

   Dowódcy wojskowi z krajów zachodnich i muzułmanie spotykają się w niedzielę w jordańskiej stolicy Ammanie do koordynowania działań w Syrii, z udziałem USA, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Turcji, Francji, Włoszech i Kanadzie. Gen. Martin Dempsey, przewodniczący amerykańskiego Kolegium Szefów Sztabów posiedzenie. Sobotnia noc, cztery amerykańskie niszczyciele zostały zbliża się do Syrii, uzbrojony w pociski Tomahawk wycieczkowych, które są zdolne do uderzeń precyzyjnych.
   Podczas gdy zachodnie media donoszą o długości na zachodnich, arabskich i muzułmańskich przygotowań wojskowych, siły zbrojne Izraela rozwijamy w tajemnicy. Jego urzędnicy rozprzestrzeniać kojące oświadczenia twierdząc Izraela braku zaangażowania w syryjskim zawirowań, jak wojsko Izraela i agencji wywiadowczych przygotować się do Syrii, aby przeciwstawić się atakowi tracąc rakiet przed ich kraju, jak również Jordania i Turcja. Wszystkie trzy również spodziewać eksplozji terroryzmu.
   Sobotę, syryjski minister informacji Omran al-Zoubi, zaprzeczając jednocześnie jego rząd był odpowiedzialny za atak trucizną gazu środę, zamieszczonego na państwowej telewizji, że jeśli Syria została zaatakowana, “masa płomieni będzie zapalić na Bliskim Wschodzie.”
   źródła wojskowe debkafile raporcie, że Moskwa postawiła na floty wojną Śródziemnego i Czarnego Morza alert Rosji, jak i sił szybkiego reagowania w południowej i centralnej Rosji.

   Trzy syryjskich szpitalach powiedział Lekarzy Sans humanitarnych grupy Granic w sobotę, że nie otrzymali około 3600 pacjentów z objawami związanymi z atakiem gazowym trucizny. Spośród nich 355 było rzekomo zmarł.
   Według źródeł debkafile, zachodnich żądania dowodu reżimu Assada użycia broni chemicznej przed podjęciem działań zostały odpowiedział w ciągu kilku ostatnich godzin przez odkrycie, że dowody sądowe będzie prawie niemożliwe do uzyskania ze względu na specjalnej mieszanki zawartej w pociski gazowe. Tylko niewielkie ilości sarin zmieszano się z dużej ilości środków policyjnych, formuły opracowane przez Iran do kamuflażu użycia broni chemicznej.

  • AntyNWO said

   Wojna idzie…..

  • AntyNWO said

   Czytajcie tam na biedaco kolo wstawia wpisy co sie dzieje w tym temacie…

 35. AntyNWO said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Iran-ponownie-ostrzega-USA-przed-interwencja-wojskowa-w-Syrii,wid,15923682,wiadomosc.html?ticaid=111303

 36. AntyNWO said

  Delfiny wysłały sygnał ostrzegawczy. Ich masowa zagłada oznacza początek naszego końca? 2013-08-23 (16:15)

  Delfiny wymierają, ale naukowcy na razie nie mają pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Prawdziwy pogrom tych ssaków ma miejsce w pobliżu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Zdaniem niektórych komentatorów, to, co tam się dzieje, to kolejny epizod tzw. wielkiego wymierania, które już teraz dotyka wiele gatunków, a w niedalekiej przyszłości będzie miało wpływ na egzystencję kolejnych.

  Ze znanymi z przyjaznego do ludzi usposobienia zwierzętami, które w niektórych zakątkach naszej planety płacą życiem za swoją ufność względem przedstawicieli Homo sapiens, ginąc podczas okrutnych rzezi, dzieje się coś dziwnego. Eksperci nie potrafią wyjaśnić tej anomalii, podkreślając jednocześnie, że sytuacja nie była tak zła od ćwierćwiecza.Z opublikowanego w ostatni wtorek przez władze raportu wynika, że od początku roku w zagadkowych okolicznościach ocean wyrzucił na brzeg 228 delfinów, które niedługo potem straciły życie. To już ponad dwa razy więcej niż przez cały ubiegły rok, kiedy znaleziono 111 zwierząt. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Wirginia, gdzie znaleziono dotąd 164 martwe delfiny, z czego 78 z nich w sierpniu – poinformował serwis CNN.

  Specjaliści z Amerykańskiej Narodowej Służby Oceanicznej i Meteorologicznej (NOAA – skrót od: National Oceanic and Atmospheric Administration) twierdzą, że sprawa wymaga natychmiastowego skoordynowania działań wielu służb. Przekonują, że zjawiska w żaden sposób nie wolno ignorować. Nie można bowiem dziś wykluczyć, że mogą za nie odpowiadać czynniki środowiskowe, które nie pozostaną bez wpływu na zdrowie i życie ludzi.Both Barco z Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie ocenił, że sytuacja jest znacznie bardziej poważna, niż mogłoby się wydawać, a człowiekowi w żadnym razie nie wolno bagatelizować tego, co dzieje się obecnie z delfinami. W jego opinii, te popularne i niebywale inteligentne ssaki morskie wysyłają w ten sposób sygnał ostrzegawczy, który jest skierowany do ludzi.

  Najczęstsza hipoteza, jaka pojawia się dziś w kręgach naukowych wskazuje, że odpowiedzialność za obecny stan może ponosić wirus.

  “Opierając się na gwałtownym wzroście śmiertelności w ciągu ostatnich dwóch tygodni i biorąc pod uwagę geograficzny wzrost zasięgu, wywołujący infekcję patogen znajduje się na szczycie listy potencjalnych przyczyn powodujących to nietypowe zjawisko śmiertelności, ale wszystkie prawdopodobne czynniki zostaną dopiero ocenione” – powiedział jeden z przedstawicieli NOAA.

  Na razie z przykrym widokiem umierających delfinów mają do czynienia turyści oraz mieszkańcy okolic plaż, na które wyrzucane są zwierzęta. Krajobraz często jest przytłaczający.

  “Najgorzej, kiedy samica zostaje wyrzucona na brzeg i gdy przechodzi laktację” – powiedział cytowany przez Fox News Bob Schoelkopf z centrum zajmującego się badaniem ssaków morskich. “To oznacza, że gdzieś tam dziecko pływa bez matki. To dziecko stanie się przynętą dla rekina”.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: