Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,6 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Komunia Św. na rękę oraz tytuł Biskupa Rzymu w świetle prawa kanonicznego

Posted by Dzieckonmp w dniu 24 września 2013


Doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego pisze jak te kwestie są uregulowane przez prawo kościelne. A trzeba wiedzieć, że są. Już wcześniej chwaliłem Twojego bloga i muszę to zrobić jeszcze raz. Zaglądam na tę stronę kilka razy dziennie i muszę przyznać, że naprawdę materiały, które publikujesz są godne uwagi. Bardzo podoba mi się również jeszcze jedna rzecz – żywa dyskusja, która ma miejsce w komentarzach pod każdym z materiałów. To świadczy o tym, że naprawdę wiele osób odwiedza Twoją stronę i że pragną one wymieniać się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami. Jakiś czas temu zauważyłem, że w tej dyskusji pojawiły się dwa tematy. Mianowicie – udzielanie Komunii Św. przez kobietę w czasie Światowych Dni Młodzieży w Brazylii oraz używanie przez papieża Franciszka tytułu Biskupa Rzymu. I ja również chciałbym się odnieść do tych kwestii.

Komunia Św.

Zgodnie z prawem kanonicznym, należy rozróżnić szafarza Eucharystii i szafarza Komunii Św. Szafarzem jest oczywiście osoba sprawująca sakrament. W przypadku Eucharystii jest nim kapłan, który ważnie przyjął święcenia (kan. 900 § 1 KPK). Z kolei, jeżeli chodzi o szafarza Komunii, należy rozróżnić dwie sytuacje. Mianowicie – warunki zwyczajne i nadzwyczajne. W warunkach zwyczajnych, czyli takich jak zwykle uczestniczymy we Mszy św., szafarzem jest biskup, prezbiter i diakon (kan. 910 § 1 KPK). Natomiast w kan. 910 § 2 KPK postanowiono, że „Szafarzem nadzwyczajnym komunii świętej jest akolita oraz wierny, wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3”. W tym kontekście warto przytoczyć treść kan. 230 § 3 KPK, który posiada następujące brzmienie: „Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa”. Rozwijając tę myśl należy zauważyć, że w różnych częściach świata istnieją różne warunki. To co dla nas w Polsce jest normalne, w innych krajach, np. w Kazachstanie, niektórych częściach Rosji czy Chin, jest po prostu nieosiągalne. Nie wszędzie bowiem jest wystarczająca liczba kapłanów. Podobnie jest w sytuacjach Mszy papieskich – widocznie w Brazylii istniała konieczność by Komunii udzielała osoba świecka.  

Biskup Rzymu

  Nazwa „papież” nie jest określeniem, które występuje w ustawodawstwie kościelnym. Wystarczy spojrzeć np. na normy dotyczące ustroju Kościoła powszechnego. Przykładowo, w kan. 330 KPK czytamy: ” Jak z ustanowienia Pańskiego święty Piotr i pozostali Apostołowie stanowią jedno kolegium, w podobny sposób są złączeni między sobą Biskup Rzymski, następca Piotra, i biskupi, następcy Apostołów”. Podobnie brzmi również dyspozycja kolejnego kanonu: ” Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a który ma być przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów, Zastępcą Chrystusa i Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego, z racji swego urzędu, posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany” (kan. 331 KPK). Tak więc Biskup Rzymski, to zwrot o charakterze ściśle prawnym. Oczywiście nie ma w tym nic złego by nazywać Biskupa Rzymskiego papieżem. Należy również zwrócić uwagę, że ustrój całego Kościoła ma charakter hierarchiczny. Oznacza to, że Kościół partykularny (np. diecezja) jest zbudowany podobnie do Kościoła powszechnego – tzn. najwyższa władza w diecezji przypada biskupowi diecezjalnemu. W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na kan. 134 § 1 KPK. Otóż zawiera on następującą dyspozycję: „Pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie, oprócz Biskupa Rzymskiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby tylko czasowo – są przełożonymi Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie z przepisem kan. 368, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, mianowicie wikariusze generalni i biskupi, a także – dla własnych członków – wyżsi przełożeni kleryckich instytutów zakonnych na prawie a papieskim i kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają przynajmniej zwyczajną władzę wykonawczą”. Podsumowując, papież jest jak najbardziej Biskupem Rzymu. Warto również zauważyć, że papieże często używają także innych tytułów, np. Wikariusz Chrystusa (Vicarius Christi), Najwyższy Kapłan Kościoła Powszechnego (Summus Pontifex Ecclesiae Universalis), czy też Sługa Sług Bożych (Servus Servorum Dei).

Przedstawione przeze mnie refleksje są zgodne z prawem kanonicznym. Jeżeli dobrze pamiętam, w jednym z Orędzi Marii Bożego Miłosierdzia Chrystus wspomina, że udzielanie Komunii Św. nie jest zgodne z Jego Najświętszą Wolą. Jednakże prawo kościelne, przynajmniej na razie dopuszcza taką możliwość. Chciałbym prosić o modlitwę w mojej intencji, gdyż przygotowuję się do egzaminu na aplikację adwokacką. Ze swojej strony ofiaruję modlitwę w intencji Admina oraz wszystkich Czytelników bloga. Chciałbym jeszcze podzielić się z Tobą moim pewnym doświadczeniem. Jakiś czas temu dałem ogłoszenie na pewnym popularnym portalu zachęcające do czytania Orędzi Marii Bożego Miłosierdzia. Tego samego dnia odezwała się pewna kobieta, która była żywo zainteresowana Orędziami. Za jakiś czas ogłoszenie wygasło i ponowiłem je. Dostałem kilka niemiłych wiadomość, że „to jakaś sekta” itp. Zignorowałem je tak, jak poleca nam to Chrystus w Swoich przekazach. Wiem więc z własnego doświadczenia, że praca na rzecz rozpowszechniania Orędzi do łatwych nie należy.   Króluj nam Chryste, Paweł  

Komentarzy 60 do “Komunia Św. na rękę oraz tytuł Biskupa Rzymu w świetle prawa kanonicznego”

 1. Dzieckonmp said

  Benedykt XVI: nigdy nie próbowałem ukryć skandalu pedofilii

  Eme­ry­to­wa­ny pa­pież Be­ne­dykt XVI za­pew­nił, że nigdy nie krył skan­da­lu pe­do­fi­lii w Ko­ście­le i że na jej przy­pad­ki re­agu­je „z głę­bo­ką kon­ster­na­cją”. Słowa te zna­la­zły się w opu­bli­ko­wa­nym w dzi­siej­szym wy­da­niu wło­skie­go dzien­ni­ku „La Re­pub­bli­ca” li­ście pa­pie­ża eme­ry­ta.

  List ten Joseph Ratzinger napisał do znanego włoskiego matematyka i zdeklarowanego ateisty Piergiorgio Odifreddiego. Jest on reakcją na ostro polemizującą z Kościołem i wiarą książkę „Drogi papieżu, piszę do ciebie”, napisaną przez naukowca.

  – Jeśli chodzi o to, co Pan mówi o wykorzystywaniu nieletnich przez księży mogę – jak Pan wie – przyjąć to do wiadomości tylko z głęboką konsternacją – podkreślił Benedykt XVI odnosząc się do zawartej w książce Odifreddiego kwestii przypadków pedofilii wśród duchowieństwa.

  – Nigdy nie próbowałem ukryć tych rzeczy. To, że siła zła aż do tego stopnia spenetruje wewnętrzny świat wiary jest dla nas cierpieniem, które z jednej strony musimy znosić, podczas gdy z drugiej musimy uczynić wszystko, co możliwe, aby takie przypadki się nie powtórzyły – napisał Joseph Ratzinger w liście wysłanym na początku września, a więc pół roku po abdykacji.

  – Nie jest też powodem do pocieszenia wiedza, że zgodnie z badaniami socjologów procent księży winnych takich przestępstw nie jest wyższy od tego w innych podobnych kategoriach zawodowych – dodał – w każdym razie nie należy przedstawiać ostentacyjnie tej dewiacji, jakby to była nikczemność typowa dla katolicyzmu – ocenił.

  Ponadto Benedykt XVI wyraził przekonanie, że tak jak nie należy milczeć na temat zła w Kościele, nie można też milczeć o „wielkim śladzie dobroci i czystości, jaki wiara chrześcijańska wytyczyła przez wieki”.

  Wydrukowany przez rzymski dziennik list papieża emeryta jest pierwszą tak obszerną jego publiczną deklaracją od chwili abdykacji.

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/benedykt-xvi-nigdy-nie-probowalem-ukryc-skandalu-pedofilii/8b9l6

  • Przemysław said

   Benedykt XVI spotkał się z uczniami

   Po raz pierwszy od swej rezygnacji ze Stolicy Piotrowej emerytowany papież Benedykt XVI odprawił Mszę św. dla grupy wiernych i wygłosił homilię, przytoczoną przez Radio Watykańskie. We Mszy św. udział wzięli jego byli uczniowie, którzy co roku spotykają się w Castel Gandolfo.

   Emerytowany papież Benedykt XVI nie brał udziału w tegorocznym seminarium kręgu swych byłych uczniów, znanego jako Ratzinger Schuelerkreis, ale w niedzielę w kaplicy Gubernatoratu w Watykanie odprawił dla około 50 z nich Mszę św.

   W kazaniu, zacytowanym przez watykańską rozgłośnię, papież emeryt powiedział: “Znajdujemy się na drodze Chrystusa, na właściwej drodze i na jego miejscu staramy się stać się osobami, które zstępują, by wejść w prawdziwą wielkość”.

   Benedykt XVI mówił, że każdy w swoim życiu chce znaleźć miejsce dla siebie.
   – Miejsce, które może wydawać się bardzo dobre, może okazać się miejscem bardzo złym – zauważył emerytowany papież. Pokreślił, że w minionych dziesięcioleciach ci, którzy byli “pierwszymi”, zostali obaleni i stali się “ostatnimi”.
   Miejsce, które początkowo wydawało się tak dobre, okazało się “błędne” – dodał.

   Papież Benedykt XVI stwierdził też:
   – Ten, kto na tym świecie i w historii napiera naprzód i zajmuje pierwsze miejsce, musi wiedzieć, że jest w niebezpieczeństwie, musi jeszcze bardziej patrzeć na Pana, zmierzyć się z nim, zmierzyć się z odpowiedzialnością za innych, musi stać się tym, kto służy, tym, kto w rzeczywistości zasiada u stóp innego – powiedział papież Benedykt.

   „(…) Chłop nie je chleba sam,
   Podzieli się z miastowymi,
   z biednymi i z tymi co
   powódź im wszystko zabrała,
   co im pożar dom strawił,
   co grad im wszystko zniszczył.
   Tylko bezbożni są jak jamochłony.
   Ci jeszcze biednym odszkodowania nie wypłacili.
   Ci nie obniżą ceny chleba,
   bo się rynek zawali,
   a 40 tysięcy ludzi rocznie,
   umiera z głodu.
   Boże, widzisz i nie grzmisz?

   Oj Wy cywilizowani barbarzyńcy!
   Wy chyba nigdy
   nie łamaliście się opłatkiem,
   Wy chyba nigdy
   nie byliście u Komunii Świętej
   I myślicie że wystarczy nam Unia.
   Nam trzeba Komunii!
   Obyście nigdy nie jedli obcego chleba.
   To trudny chleb” (…).
   bp Józef Zawitkowski. Homilia

   • Marti said

    Benedykt XVI mówił, że każdy w swoim życiu chce znaleźć miejsce dla siebie.
    – Miejsce, które może wydawać się bardzo dobre, może okazać się miejscem bardzo złym – zauważył emerytowany papież. Pokreślił, że w minionych dziesięcioleciach ci, którzy byli “pierwszymi”, zostali obaleni i stali się “ostatnimi”.
    Miejsce, które początkowo wydawało się tak dobre, okazało się “błędne” – dodał.

    Papież Benedykt XVI stwierdził też:
    – Ten, kto na tym świecie i w historii napiera naprzód i zajmuje pierwsze miejsce, musi wiedzieć, że jest w niebezpieczeństwie, musi jeszcze bardziej patrzeć na Pana, zmierzyć się z nim, zmierzyć się z odpowiedzialnością za innych, musi stać się tym, kto służy, tym, kto w rzeczywistości zasiada u stóp innego – powiedział papież Benedykt.

    daje do myślenia, Papież Benedykt XVI wyraźnie mówi o jakiejś osobie, która jest w centrum uwagi? O kim?

    • Marti said

     bo nie o sobie, On jest całkowicie ukryty.

    • lucek said

     Mysle ze slowa Benedykta XVI odnosza sie do kazdego czlowieka.
     W zaleznosci od zajmowanego stanowiska inna jest nasza odpowiedzialnosc przed Bogiem . Im wiecej otrzymalismy tym wiecej musimy oddac innym. Wszystko co mamy otrzymalismy od Pana Boga – sami od siebie niczego nie mozemy uczynic. Bez Boga pomocy nie uczynisz nic chocbys wstawal o polnocy. Bez Bozego Blogoslawienstwa nasz trud jest daremny i moze przyniesc odwrotny efekt – staniemy sie pyszni , innych bedziemy traktowac jak uciazliwy balans a kazdy czlowiek jest dla nas DAREM . Nie ma przypadkow u Pana Boga i prosmy o Dary ducha Swietego dla wszystkich , ktorych Pan postawil na naszej drodze zycia , abysmy pomagali im modlitwa , slowem i dobrym uczynkiem a moze tylko usmiechem w codziennym jakze trudnym zyciu.
     Kroluj nam Chryste !!!

    • lucek said

     @ Przemyslaw
     Bog Zaplac za fragment homilii Bp. Jozefa Zawistowskiego .
     Jest On dla nas Darem jest jak promien slonca w pochmurny dzien .
     Mamy wspanialych Pasterzy Kosciola , niektorzy tak jak kazdy z nas troszke sie zagubili ale dziekujmy za Nich i otoczmy Ich swoja Modlitwa.
     Kroluj nam Chryste !!!

    • lucek said

     @ Marti
     Czy wg. Ciebie w centrum uwagi znajduje sie Prezydent Barak Obama ?
     Czy tez Wladimir Putin ?
     Te nazwiska najczesciej przewijaja sie ostatnio na scenie politycznej.
     Prezydent Obama wprowadza nowy system ubezpieczen zdrowotnych , ktory wg mnie nie ma najmniejszych szans na sukces.

    • KRYSTYNA said

     A MOŻE PAPIEŻ FRANCISZEK ?

    • lucek said

     @ Marti
     Masz skaczaca raczke .
     W Twoim komentarzu nie wszyskie uwagi sa szczere … zawieraja podteksty , ktore mozna roznie interpretowac . Nasza mowa ma byc : TAK , TAK , NIE NIE
     wszystko inne od zlego pochodzi.
     Kroluj nam Chryste !!!

    • Marti said

     @Lucek Obama nie jest Chrześcijaninem, no Putin chyba tak, sorry pewnie chodziło o Putina, Benedkykt XVI bardzo interesuje się Putinem w ostatnim czasie 😉
     @Lucek trafiłeś na osobę, która nie da się podejść dziwnym komentarzom, Ty umiesz krytykować i sprawia Ci to radośc, mnie nie, baw się dobrze
     od wielu lat uczę o psychomanipulacji…więc nie dam się

    • Marti said

     Oj Lucek Lucek może bardziej idź na blog Marucha, ta lubią krytykować jak Ty

    • lucek said

     @ Marti
     Twoje slowa z powyzszego komentarza:

     ( … daje do myslenia. Papiez Benedykt XVI wyraznie mowi o jakiejs osobie , ktora jest w centrum uwagi ?O kim ? … ”

     Moja odpowiedz : Byc moze o Prezydencie Obamie lub Putinie .( Sa to osoby ktorych nazwiska przewijaja sie na pierwszych stronach gazet.)

     Obama nie jest chrzescijaninem ale rowniez jest czlowiekiem i On rowniez tak jak my wszyscy bedzie musial zdac relacje ze swego wlodarstwa przed Panem Bogiem . Kazdy w kazdym czasie moze przyjac Wiare Katolicka .
     Wszyscy w kazdym czasie musimy sie nawracac . Nie ma ludzi ktorzy nie robia bledow . Ten ktory uwaza ze jest nieomylny robi ich wiecej od innych.

     Twoja odpowiedz ze staram sie krytykowac .
     Pytam Kogo ? lub co ? Nie krytykuje tylko stwierdzam ze w Twojej wypowiedzi jest podtest , ktory mozna roznie interpretowac. TYLKO TYLE I AZ TYLE ?
     Co w tym zlego ?
     Co Cie urazilo ? Nadajemy na innej fali ?
     Prosze o odpowiedz .

  • Nn said

   ,,”- Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać – stwierdził papież Franciszek zapytany o swój stosunek do księży gejów. Podczas rozmowy z dziennikarzami w drodze powrotnej ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii papież mówił również m.in. o wyświęcaniu kobiet i działalności banku IOR.

   .,,….jednym z Orędzi Marii Bożego Miłosierdzia Chrystus wspomina, że udzielanie Komunii Św. nie jest zgodne z Jego Najświętszą Wolą. Jednakże prawo kościelne, przynajmniej na razie dopuszcza taką możliwość”….

   ,,Moje drogi nie są waszymi drogami a moje myśli nie są waszymi myślami”
   Księga Izajasza (Iz 55) – Non possumus!

   1 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
   przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
   Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy
   i bez płacenia za wino i mleko!
   2 Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem?
   I waszą pracę – na to, co nie nasyci?
   Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
   i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
   3 Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
   posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.
   Nowe Przymierze

   Zawrę z wami wieczyste przymierze:
   są to niezawodnie łaski dla Dawida.
   4 Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów,
   dla ludów wodzem i rozkazodawcą.
   5 Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz,
   i ci, którzy cię nie znają, przybiegną do ciebie
   ze względu na Pana, twojego Boga,
   przez wzgląd na Świętego Izraelowego,
   bo On cię przyozdobi.
   Bliskość i wielkość Pana

   6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
   wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
   7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
   i człowiek nieprawy swoje knowania.
   Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
   i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
   8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi <———————–
   ani wasze drogi moimi drogami –
   wyrocznia Pana.
   9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
   tak drogi moje – nad waszymi drogami
   i myśli moje – nad myślami waszymi.
   Skuteczność słowa Pańskiego

   10 Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
   spadają z nieba
   i tam nie powracają,
   dopóki nie nawodnią ziemi,
   nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
   tak iż wydaje nasienie dla siewcy
   i chleb dla jedzącego,
   11 tak słowo, które wychodzi z ust moich,
   nie wraca do Mnie bezowocne,
   zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
   i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. 12 O tak, z weselem wyjdziecie
   i w pokoju was przyprowadzą.
   Góry i pagórki przed wami
   podniosą radosne okrzyki,
   a wszystkie drzewa polne klaskać będą w dłonie.
   13 Zamiast cierni wyrosną cyprysy,
   zamiast pokrzyw wyrosną mirty.
   I będzie to Panu na chwałę,
   jako znak wieczysty, niezniszczalny!

   • lucek said

    @ Nn
    Nie rozwinelas swoich mysli , ale dziekuje za nie.
    Kim jestesmy aby osadzac innego czlowieka ? Lekcja dla nas … )))
    Lekcja dla mnie rowniez.
    Kiedys juz po drugiej stronie zdziwimy sie gdy ujrzymy na wyzynach niebieskich ludzi , ktorych byc moze w naszych opiniach zaliczalismy do ludzi ktorzy bardzo zbladzili. Nikt nie zna ludzkiego serca tylko BOG .
    Modlac sie za innych wspieramy ich w trudnych momentach aby nigdy nie zeszli z wlasciwej drogi. Kazdego z nas Pan Bog prowadzi do Nieba inna Droga.
    Obysmy na tej drodze wytrwali. Tego sobie i wszystkim zycze.
    Blogoslawionego dnia.
    Kroluj nam Chryste !!!

    • Marti said

     Lucek piszesz tak, a sam osądzasz, to dlaczego piszesz tak, przed chwilą mnie poniżyłeś, jak to się ma do tego co piszesz? Może chociaż przeprosisz, ale nie…….. nazwałeś mnie kłamcą i będziesz spał spokojnie prawda? Bo masz rację?

   • Weronika said

    Naszym obowiazkiem jako katolikow jest mowic o grzechu i nazywac go po imieniu a nie wkladac glowe w piasek. Nie chodzi tu o osobiste napietnowanie ale o troske i milosc blizniego, ktory moze isc do piekla, jesli nie uslyszy, ze to co robi jest zle.
    Tymbardziej jesli bedziemy tolerowac grzech i nie bedziemy nazywac go po imieniu, to po drugiej mozemy sie zdziwic, ze nie bedzie tam osob ktorych nie uswiadomilismy ze to co robia jest zle.Czy Bogu bedzie to mile, ze bylismy tacy tchorzliwi i politycznie poprawni, OBOJETNI wobec tragedii utraty zycia wiecznego tych ludzi??

   • „- Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać – stwierdził papież Franciszek zapytany o swój stosunek do księży gejów.”
    Jeśli jest to powiedziane nie do końca z pełną świadomością, to są to słowa niezwykle niechlujne jak na sprawowany urząd. Jeśli jednak słowa są mówione z pełną świadomością to jest to stwierdzenie niezwykle przewrotne”
    ”- Jeśli ktoś jest homoseksualistą ….. to kim ja jestem, by go osądzać – OK., ale tylko jeśli jest to skłonność nabyta genetycznie (nieprawidłowa praca hormonów) lub we wczesnej młodości z powodów środowiskowych, gdy jeszcze zmysł moralny do końca nie był dojrzały, ale jeśli stanie się homo w wieku dojrzałym to natchnione Pismo już go osądziło: ” Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.” Rz 1,21-26
    „- .. i poszukuje Boga , to kim ja jestem, by go osądzać – pozornie właściwe stwierdzenie, ale… Gdyby została użyty zwrot „ale” to wszystko byłoby OK, natomiast spójnik „i” sugeruje, że można to w jakiś sposób pogodzić tzn. w sposób bezstresowy być gejem i szukać Boga. Prawdziwe poszukiwanie Boga jest zawsze procesem bolesnym, gdyż zawsze wtedy człowiek odkrywa swoją ciemność wobec światła Boga.
    „- .. oraz ma dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać – dobrą wolę do czego? Zbyt szerokie pojęcie przy poruszaniu tak szczegółowego zagadnienia, bo np. jeśli w ujęciu humanistycznym dobra wola to jest już bałwochwalstwo, bo można mieć dobrą wolę np. w celu uszczęśliwiania drugiego homoseksualisty.

    • Nn said

     Kochani!

     Mialam na myśli tylko to, ze ludzie sa przewrotni i tak pròbuja interpretować n.p. Slowo Boze , ze przeinaczaja JE dla swojej wygody.

     Prosze nie obrazajcie jeden drugiego.
     Wszyscy jesteśmy Polakami i katolikami i dlatego powinniśmy mieć dla siebie wiecej wyrozumialosci.

    • myszka2 said

     Zadajmy sobie pytanie czym jest homoseksualizm?????? Jesli jest chorobą jak piszesz to Bóg nie potraktowałby Sodomy i Gomory w tak okrutny sposób,a spojrzałby na problem jak na chorobę(czy Bóg zniszczyłby miasto zaatakowane np dzumą?,dlaczego tak Bogu przeszkazała ta akurat „choroba” homoseksualizmu???) .Myslę wiec ,że homoseksualizm jest zboczeniem spowodowanym grzechem.A grzechu nie wolno nam katolikom pobłażać i usprawiedliwiać .Kościół ,papież powinien tu zaradzic inaczej a nie próbowac udzielac wymijających odpowiedzi „kim jestem żeby osądzać” on nie ma osadzac on jako głowa Kościoła Chrystusowego na ziemi ma wskazać kierunek pomocy takim ludziom,aby oczyszczeni mogli połączyć się z Chrystusem w Eucharystii.

    • Zorrro said

     Pederastia – homoseksualizm jest chorobą psychiczną (nie zas hormonalną!!!) widniała jeszcze ok 20 lat temu w spisie Świat. Org. Zdrowia – tylko dziwnymi zabiegami (przez głosowanie usunieto ją)
     Zawsze za nią stoją demony!!!
     Myślę, że nie można być homoseksualistą i szukać Boga! Mozna być kuszonym grzechem homoseksualnym i upadać weń ale zawsze gdy grzech ów przyprowadzimy przed oblicze Boga (konfesjonał) i żałujemy i postanawiamy poprawę to grzech ów zostaje wybaczony.
     Sklonny byłbym nazywać człowieka po przejściach homoseksualnych raczej chrześciajninem, który upada poprzez kuszenie w swoją słabość ale zawsze się podnosi przez spowiedź. TAKI CZŁOWIEK SZUKA BOGA i go znajduje!. To jest jedyny sposób na pokonanie sił demonicznych homoseksualizmu.
     Czy zatem h. szuka Boga??? Mnie się wydaje, że nie. Jesli prawdziwie szuka – jak wyżej opisałem – nie można o nim mówić że jest homseksualistą choć może zdarzyć mu się jeszcze w ten grzech popadać choćby myślach.
     Przy okazji: trudno się zgodzić by rozgraniczenie między czynami homos. a samym homoseksualizmem cos rozjaśniały (tezy Terlikowskiego) bowiem grzechem homoseksualizmu jest już sama akceptacja mysli o czynach bez popełniania ich samych.
     Zatem chyba dość nieszczęsliwie zostało sformułowane przez „papieża” stwierdzenie o szukającym Boga homoseksualiście a jeszcze bardziej określenie kim ja jestem… aby osądzać (czyn czy grzesznika?). Odpowiem: zostałeś wybrany na papieża (pomijam fakt cyz legalnie) i wierni oczekują precyzyjnej nauki bez potrzeby karkołomnych często interpretacji. A jeśli tej klarowności nauki nie ma to ja się pytam: kim jest ten „papież” co wprowadza konsternacją pośród swego stada???

  • Bozena said

   Ciesze sie ze Benedykt XVI znowu „zacząl sie odzywac do ludu”, mam nadzieje ze grupy nieprzychylne nie bedą starac sie Go uciszac czy kontrolowac…

   • „mam nadzieje ze” Jest to raczej niemożliwe vide „Proś wszystkich, by modlili się za Mojego ukochanego pobożnego Namiestnika, Papieża Benedykta, bo otoczony jest wrogami Mojego Przedwiecznego Ojca” krótko mówiąc lucyferianami, „Modlitwa odmawiana przez tą wizjonerkę i innych widzących już złagodziła bezpośrednie zagrożenia dla Papieża Benedykta, ale nie na długo”, „Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt potrzebuje waszych modlitw. Módlcie się za niego codziennie, gdyż potrzebuje on ochrony na każdym poziomie, aby przetrwał udrękę, która go czeka”, „Módlcie się za Mojego ukochanego Papieża Benedykta. Jest on otoczony przez bardzo potężnych wrogów Boga, żarłoków władzy i kontroli Mojego Kościoła. Modlitwa może pomóc opóźnić jego bliskie odejście, gdy będzie zmuszony, jak przepowiedziane, do opuszczenia Watykanu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się na czas za ten okres, gdyż będzie najciemniejszym, jaki kiedykolwiek spotka Moje wyświęcone Sługi, biskupów, kardynałów i wszystkich Moich prawdziwych wyznawców. Klucze Rzymu zostaną teraz zwrócone Bogu, Wszechmogącemu Ojcu.”Oni planują zastąpienie Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, przez dyktatora kłamstw. Utworzy on nowy kościół w przymierzu z antychrystem i jego grupą, w celu oszukania świata.
    Niestety, wiele Moich dzieci, w ich lojalności do katolickiej wiary, podąży ślepo w nieświadomości niebezpieczeństwa, za tą nową fałszywą doktryną”, „Moje dziecko, proszę, musicie modlić się z całego serca za Papieża Benedykta. Cierpi tak bardzo i pod wieloma względami jest sam w swojej zgryzocie wobec apostazji (odstępstwa od wiary – przyp.tłum.), którą widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Świętego Watykanu.”Wzywam wszystkie Moje dzieci na całym świecie do modlitwy za Papieża Benedykta XVI, któremu zagraża niebezpieczeństwo wygnania z Rzymu.”, „Módlcie się za Mojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI, ponieważ stawi czoła strasznemu prześladowaniu. Czas ten jest teraz blisko.”Moja najdroższa córko, proszę dzisiaj Moich wyznawców, aby modlili się mocno za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój Święty Sługa, poddany jest strasznym prześladowaniom za zamkniętymi drzwiami w Stolicy Apostolskiej.”, „Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.
    Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.” „Zbezcześci On Moją Świętą Eucharystię oraz podzieli Mój Kościół na pół, a potem jeszcze raz na pół. Poczyni wysiłki, aby zdymisjonować tych wiernych naśladowców Mojego umiłowanego Świętego Namiestnika Papieża Benedykta XVI, wyznaczonego przeze Mnie.”
    „, „Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Rządy w Domu Piotra będą krótkotrwałe i wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania. A Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, kiedy Mój Kościół walczy o swoje Przetrwanie.”, „Ci, którzy pozostaną Mi wierni, i ci, którzy odrzucą tę obrzydliwość, zostaną poprowadzeni przez Apostoła Piotra, który zasiadał na tronie w Rzymie. Będzie on prowadził Mojego umiłowanego Benedykta, który, jak przepowiedziane, dopomoże im rozpoznać prawdę. Przeżyje on straszne chwile, ale ci, którzy prawdziwemu Słowu Bożemu poprzysięgli wierność, będą go popierali.”

 2. MariuszInfo said

  wtorek, 24 września 2013

  (Ezd 6,7-8.12b.14-20)
  Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany. A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza – oraz Artakserksesa, króla perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar – był to rok szósty panowania króla Dariusza. I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela – dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej. Czternastego dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie.

  (Ps 122,1-2.4-5)
  REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

  Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
  „Pójdziemy do domu Pańskiego!”
  Już stoją nasze stopy,
  w twych bramach, Jeruzalem.

  Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,
  aby zgodnie z prawem Izraela, wielbić imię Pana.
  Tam ustawiono trony sędziowskie,
  trony domu Dawida.

  (Łk 11,28)
  Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowyją je wiernie.

  (Łk 8,19-21)
  Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

 3. meg said

  Po dlugim „nie pisaniu” tu na blogu chcialam sie podzielic tym, czego bylam swiadkiem w niedziele podczas Mszy sw.
  W kosciele, do ktorego uczeszczam naczynia eucharystyczne zostaly zmienione na biale cos w stylu porcelany. Bialy kielich z czarnym namalowanym krzyzem. Kiedy nadszedl moment Komuni sw. ksiadz poprosil zeby ( doslownie) ” ktos z panstwa podszedl mu pomoc rozdac Komunie”, po czym wybiegly dwie kobiety.

  • serce333 said

   Zgłoś to do biskupa e-mailem i opisz wszystko gdzie miało to miejsce i o której godzinie. Koniecznie. To nawet nie szafarze!
   Z Bogiem i Maryją.

  • Marti said

   to uczestniczyłaś w profanacji Najświętszego Sakramentu

  • Marti said

   to może ten krzyż to ten znak kościoła zmienionego, czarny krzyż aż ciarki przechodzą

  • Rysiek. said

   Święty Boże,Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Ojcze Wszechmogący wybacz bo nie wiedzą co czynią.

  • lucek said

   @ Meg
   Prosze napisz imie ksiedza. Otoczmy Go modlitwa.
   Swiety Ojcze Pio prosze wypros dla tego i wszystkich Pasterzy aby zywo odczuwali obecnosc Boga w Eucharystii i Aby ta obecnosc wypelnila i pochlonela cala ich wole i napelnila dusze oraz cialo niewymowna slodycza..
   Ojciec Pio modlil sie nieustannie za grzesznikow, widzac nienawisc ludzi wobec Chrystusa prosil najlepszego Ojca aby polozyl kres tej nieprawosci albo temu swiatu. Zlozyl siebie w Ofierze za grzechy ludzkie aby powrocili do Boga. .
   Pamietajmy o modlitwie za kobiety , ktore wyciagnely rece po Cialo Panskie.
   Maryjo , prosze wyjednaj potrzebne Laski dla Twoich umilowanych Synow Kaplanow. .
   Kroluj nam Chryste !!!

   • meg said

    Mieszkam we Wloszech. Ten ksiadz jest nowy, teraz przyszedl po wakacjach. Nie wiem jak ma na imie, ale podobno to on ma przygotowywac dzieci do pierwszej Komunii sw. w tym roku. Duzo tutaj juz rzeczy widzialam. Mlody ksiadz jak przychodzi na ranna Msze to czesto jest w adidasach, w dresach w dodatku z rozpieta koloratka…..

    • Weronika said

     W szkolnej parafii mojego syna podczas Mszy Sw. Komunie Sw. rozdawaly kierowniczka szkoly i jej zastepczyni…szybko sprawnie i na lape….Dodam tylko, ze to szkola katolicka….Mieszkam w Kanadzie….

    • lucek said

     @ Meg
     Porozmawiaj z tym ksiedzem . Powiedz co myslisz a co On z tym zrobi ? .
     Na rozmowe czy przesylanie wiadomosci do ks, biskupa jest za wczesnie .
     Trzeba najpierw porozmawiac z nim osobiscie. Najlepiej wziasc ze soba ciasto domowej roboty spokojnie , rozwaznie przedstawic mu swoje zdanie. Musi widziec ze jestes „normalnym ” czlowiekiem przedstawiajac sie z imienia i nazwiska , a nie ” rozhisteryzowana dewotka” co nie wie co chce .
     Trzeba go poprosic aby nie zabijal Boga w tej niewielkiej grupie serc wiernych , w ktorych jeszcze pozostal. Ja obecnie mam podobna sytuacje tez z mlodym kaplanem , ktory jest w parafii od poczatku sierpnia. Szczegoly napisze gdy sie ta sprawa zakonczy. Przed rozpoczeciem akcji dobrze jest prosic Sw, Ojca PIo o posrednictwo odprawiajac 9-dniowa Nowenne. jak rowniez otoczyc go modlitwa.i przyjac w Jego intencji Komunie Swieta.
     Rozpieta koloratka – jeszcze nie jest tak zle – mogla by znajdowac sie np. w kieszeni.
     Pamietajmy o modlitwie za Kaplanow.
     Kroluj nam Chryste !!!

 4. KRYSTYNA said

  Ukryta symbolika w obrazie o Smoleńsku
  ===============================

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukryta-symbolika-w-obrazie-o-smolensku-2013-09

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 5. Atanazy said

  Za propagowanie Orędzi MBM płaci się bardzo słono! Mówię z doświadczenia.

  • Rysiek. said

   Choć je odrzuciłem nie dawno, to przyznaję Ci rację Atanazy. Bardzo , bardzo słono się płaci. do tego stopnia , że w rodzinie jesteś obcy, nie z tej planety.

   • Weronika said

    Odrzuciles Oredzia Boga , bo rodzina robila ci trudnosci? Przeciez mozesz wierzyc i bez nich…no chyba ze sam nie wierzysz…

   • Eliza said

    Znam to uczucie bardzo dobrze, ale pamiętaj że P.Jezus podniesie Cię z każdego dołka.Ja nie raz miałam takie chwile załamania, a jednak dalej prę do przodu i nie wiem skąd, nadal mam na to, tyle sił (tzn. wiem- Pan Jezus mi ja daje)…Nie wspomnę o tym, jak jestem, z powodu mojego nawrócenia i propagowania tych orędzi wyszydzona,wyśmiana i poniżana prze własnego męża..Zresztą nie tylko ja, ale osoby bardzo mi bliskie, też

   • kooool said

    Ja już wcześniej w rodzinie zostałem uznany za obcego po nawróceniu. Przeszedłem przez roczne poniżenie, odizolowanie, pomówienia, ale… kto wytrwa do końca będzie zbawiony, jakoś miałem Pokój w sercu mimo tych wszystkich uderzeń. Gdy teraz czytam Orędzia Ostrzeżenia, lub podaję co nastąpi, to najbliższa rodzinka normalnie to przyjmuje, ale sami się nie zagłębiają, nie angażują, nie wiem co myślą, nie pytam.

    Bądźmy cierpliwi i uczmy się wytrwałości przez Miłość do każdego bliźniego, szczególnie tego uśpionego.

  • Adrian said

   Wiem o tym Anatazy, nikt z moich najbliższych i rodziny w to nie wierzy, tylko uśmiecha się na mnie z ironią (dlatego o tym już nie mówię, czuję się jakśiwiadek Jechowy -takie odczucie mam ), robię tak jak jest napisane robie po cichu zapasy, modlę się za siebie , całą rodzinę i świat, kiedu upadam staram się spowiadać z tego (wiemy co się stanie i jesteśmy przygotowani, może lemingi się zdołają sie obudzić, pieniądze niedługo staną się bezwartościowe, staram kupić żywność, nasiona, wodą, przetwory, ja już jestem praktycznie juz przygotowany -wodę świconą, sól egze. o rzeczy święte w tym pięczęc Boga mam, tylko prawie nikt w około w to nie wierzy i się śmieje), pozdrawiam

   • Rysiek. said

    Tak dokładnie jest.

   • kasia1 said

    pewnie,a jak patrzą z politowaniem ,jak mówię co nas czeka,ale to nic,może w czasie ostatecznym sobie przypomną i to ich uratuje bo chociaż powiedzą Jezu,Ufam Tobie.!

   • kooool said

    Dobrze jest mówić, gdyż jeśli zaczną się dziać widocznie złe rzeczy (np. bliska wojna nad Syrią) ludzie zaczynają się bardziej interesować. W Objawieniach MBM jest o ile sobie przypominam stwierdzenie, że właśnie tacy ludzie jak my z wiedzą proroczą, będą w centrum uwagi zagubionych, gdy cierpienie będzie blisko. Będziemy jak Apostołowie prowadzić zabłąkane owieczki do Pasterza.

  • Dzieckonmp said

   doskonale wiemy

  • Bożena said

   Co tam nie ma się co przejmować że nie wierzą za niedługo i oni uwierzą i dziękowaćPanu Bogu że my dostaliśmy łaskę uwierzenia to jest wielka łaska wszyscy jak widać jej nie dostają więc tylko się cieszyć .

 6. Tola said

  A w mojej parafii takie cyrki się dzieją: ksiądz siedzi a szafarze rozdają Komunię Św.; bywają dni, ze szafarz odprawia Mszę Świętą a ksiądz proboszcz siedzi w ostatniej ławce i uczestniczy jako wierny; a to, że Komunię Św. rozdają kobiety – to jest na porządku dziennym.
  Ostatnio jeden z księży udzielał mi nauki, że jedzenie mięsa w piątki nie jest grzechem; na moją uwagę, że jak to: dotychczas to był grzech a teraz już nie? Ksiądz odpowiedział, cytuję: „… bo wcześniej Kościół się mylił”.

 7. Piotr2 said

  Moja szczerze umiłowana córko, Moje
  Serce tęskni za światem i każdym, kto
  na nim mieszka i obiecuję, że zrobię
  wszystko, aby zjednoczyć was
  wszystkich, dzieci Boże, w Moim
  Sercu.
  Kocham każdego mężczyznę, kobietę i
  dziecko, nie ważne, kim są – czy są
  oni silni, bogaci, wpływowi, skromni,
  biedni, czy są tylko prostymi ludźmi,
  prowadzącymi zwykłe życie.
  Wszyscy z was zostali wybrani przez
  Mojego Ojca, by się narodzić, On was
  stworzył. Każda dusza ma swój cel i
  każdy z was jest drogim dzieckiem
  Boga.
  Ci z was, którzy bardzo cierpią i
  którzy mogli stracić wszelką nadzieję
  w życiu, wiedzcie, że jesteście w
  Moim Sercu i że głęboko odczuwam
  wasz ból. Cierpię w was. Nigdy nie
  wolno wam tracić nadziei, gdyż mam
  dla was miejsce w Moim Raju. Gdy
  porzucicie nadzieję, odwrócicie się od
  waszej przyszłości, która jest pełna
  Mojego Światła. Ta przyszłość jest
  Moim Darem dla was i cała należy do
  Mnie. Zabiorę wasze zmartwienia.
  Wystarczy zawołać Mnie i
  powiedzieć: „Jezu, zabierz mój
  straszny ból i cierpienie i pozwól mi
  odczuć Twoją Miłość.”, a Ja
  natychmiast podniosę wasz wielki
  ciężar.
  Kiedy czujecie, że jesteście puści i
  sądzicie, że nikt was naprawdę nie
  kocha, musicie wiedzieć, że Ja tam
  Jestem, obok was, gdyż zawsze będę
  was kochał, nie ważne jak daleko
  odeszliście. Jeżeli uważacie, że nie
  macie po co żyć, to wiedzcie, że Mój
  Nowy Raj daje Życie Wieczne. Ale
  najpierw musicie wytrwać w swoim
  cierpieniu w tym życiu. Jednak
  złagodzę wasze cierpienie,
  wystarczy, że Mnie poprosicie.
  Wielu z was czuje się
  bezwartościowymi, niekochanymi,
  nieudanymi, niespełnionymi i mało
  przydatnymi. Czujecie się tak dlatego,
  że świat ma obsesję na punkcie tak
  zwanego sukcesu i ambicji. Tylko
  nieliczni, elita, wydają się osiągnąć
  takie wyżyny. Nacisk wytwarzany
  przez światowe media, aby czcić
  jedynie bogactwo i piękno, niszczy
  pewność zwykłego człowieka. Nie ma
  potrzeby robić na innych wrażenie. To
  nie jest konieczne ani pożądane, by Mi
  imponować tak zwanym sukcesem.
  Pracujcie z pełnym oddaniem.
  Wykorzystujcie talenty otrzymane od
  Boga, ale korzystajcie z nich tak, aby
  służyć innym i dla dobra wszystkich.
  Ale wiedzcie o tym. Tych, którzy są
  słabi, pokornego ducha i tych, którzy
  prostą miłością kochają Mnie, Jezusa
  Chrystusa, wywyższę do największej
  chwały w Moim Królestwie. Ci, którzy
  teraz cierpią, już nigdy nie będą
  ponownie cierpieli w Moim Nowym
  Raju.
  Moja obietnica zebrania was
  wszystkich zostanie wypełniona
  podczas Mojego Powtórnego
  Przyjścia. Wyglądajcie tego dnia z
  utęsknieniem i radością, ponieważ nie
  jest on odległy, a wtedy przyniosę
  wam Dary miłości, radości, szczęścia
  i Życia Wiecznego. Bądźcie wytrwali i
  zbliżcie się do Mnie. Ja Jestem z
  wami. Nigdy was nie opuszczę, ale
  nie wolno wam się odsunąć ode Mnie,
  bo jeśli tak zrobicie, będziecie dla
  Mnie straceni. Przyjdźcie, połóżcie
  głowę na Moim Ramieniu. Pozwólcie
  Mi was pocieszyć. Pozwólcie Mi
  położyć kres waszemu smutkowi.
  Pozwólcie Mi otrzeć wasze łzy.
  Pozwólcie Mi dać wam Mój Pokój.
  Udzielam wam teraz szczególnego
  błogosławieństwa. Weźcie je.
  Przyjmijcie Moją Dłoń, a wszystko
  będzie dobrze. Kocham was.
  Wasz Jezus

  źródło: Paruzja.info

  Kóluj nam Chryste.

 8. Piotr2 said

  Moja szczerze umiłowana córko, Moje
  Serce tęskni za światem i każdym, kto
  na nim mieszka i obiecuję, że zrobię
  wszystko, aby zjednoczyć was
  wszystkich, dzieci Boże, w Moim
  Sercu.
  Kocham każdego mężczyznę, kobietę i
  dziecko, nie ważne, kim są – czy są
  oni silni, bogaci, wpływowi, skromni,
  biedni, czy są tylko prostymi ludźmi,
  prowadzącymi zwykłe życie.
  Wszyscy z was zostali wybrani przez
  Mojego Ojca, by się narodzić, On was
  stworzył. Każda dusza ma swój cel i
  każdy z was jest drogim dzieckiem
  Boga.
  Ci z was, którzy bardzo cierpią i
  którzy mogli stracić wszelką nadzieję
  w życiu, wiedzcie, że jesteście w
  Moim Sercu i że głęboko odczuwam
  wasz ból. Cierpię w was. Nigdy nie
  wolno wam tracić nadziei, gdyż mam
  dla was miejsce w Moim Raju. Gdy
  porzucicie nadzieję, odwrócicie się od
  waszej przyszłości, która jest pełna
  Mojego Światła. Ta przyszłość jest
  Moim Darem dla was i cała należy do
  Mnie. Zabiorę wasze zmartwienia.
  Wystarczy zawołać Mnie i
  powiedzieć: „Jezu, zabierz mój
  straszny ból i cierpienie i pozwól mi
  odczuć Twoją Miłość.”, a Ja
  natychmiast podniosę wasz wielki
  ciężar.
  Kiedy czujecie, że jesteście puści i
  sądzicie, że nikt was naprawdę nie
  kocha, musicie wiedzieć, że Ja tam
  Jestem, obok was, gdyż zawsze będę
  was kochał, nie ważne jak daleko
  odeszliście. Jeżeli uważacie, że nie
  macie po co żyć, to wiedzcie, że Mój
  Nowy Raj daje Życie Wieczne. Ale
  najpierw musicie wytrwać w swoim
  cierpieniu w tym życiu. Jednak
  złagodzę wasze cierpienie,
  wystarczy, że Mnie poprosicie.
  Wielu z was czuje się
  bezwartościowymi, niekochanymi,
  nieudanymi, niespełnionymi i mało
  przydatnymi. Czujecie się tak dlatego,
  że świat ma obsesję na punkcie tak
  zwanego sukcesu i ambicji. Tylko
  nieliczni, elita, wydają się osiągnąć
  takie wyżyny. Nacisk wytwarzany
  przez światowe media, aby czcić
  jedynie bogactwo i piękno, niszczy
  pewność zwykłego człowieka. Nie ma
  potrzeby robić na innych wrażenie. To
  nie jest konieczne ani pożądane, by Mi
  imponować tak zwanym sukcesem.
  Pracujcie z pełnym oddaniem.
  Wykorzystujcie talenty otrzymane od
  Boga, ale korzystajcie z nich tak, aby
  służyć innym i dla dobra wszystkich.
  Ale wiedzcie o tym. Tych, którzy są
  słabi, pokornego ducha i tych, którzy
  prostą miłością kochają Mnie, Jezusa
  Chrystusa, wywyższę do największej
  chwały w Moim Królestwie. Ci, którzy
  teraz cierpią, już nigdy nie będą
  ponownie cierpieli w Moim Nowym
  Raju.
  Moja obietnica zebrania was
  wszystkich zostanie wypełniona
  podczas Mojego Powtórnego
  Przyjścia. Wyglądajcie tego dnia z
  utęsknieniem i radością, ponieważ nie
  jest on odległy, a wtedy przyniosę
  wam Dary miłości, radości, szczęścia
  i Życia Wiecznego. Bądźcie wytrwali i
  zbliżcie się do Mnie. Ja Jestem z
  wami. Nigdy was nie opuszczę, ale
  nie wolno wam się odsunąć ode Mnie,
  bo jeśli tak zrobicie, będziecie dla
  Mnie straceni. Przyjdźcie, połóżcie
  głowę na Moim Ramieniu. Pozwólcie
  Mi was pocieszyć. Pozwólcie Mi
  położyć kres waszemu smutkowi.
  Pozwólcie Mi otrzeć wasze łzy.
  Pozwólcie Mi dać wam Mój Pokój.
  Udzielam wam teraz szczególnego
  błogosławieństwa. Weźcie je.
  Przyjmijcie Moją Dłoń, a wszystko
  będzie dobrze. Kocham was.
  Wasz Jezus

  za: Paruzja.info

  Króluj nam Chryste

 9. Piotr2 said

  ups tak to jest jak się pisze na telefonie przez operę mini. Może to znak bo Orędzie est piękne i pełne Ojcowskiej Miłości.

  Króluj nam Chryste.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: