Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 26 września, 2013

Ciekawe komentarze

Posted by Dzieckonmp w dniu 26 września 2013

Polecam zwrócić uwagę na bardzo ciekawe komentarze czytelnika o nicku „Leszek”. Komentarze są często porównaniem treści danego orędzia do treści innych orędzi. Wszystkie komentarze Leszka są bardzo cenne, wymagają dużej wiedzy na temat różnych objawień obecnych czasów.

Leszek napisał:

… Plan zduszenia Prawdy już się rozpoczął i niebawem to, że powstaną przeinaczone wersje Mojej Świętej Nauki, stanie się oczywiste dla wielu z was. Lecz gdy tak będą podmieniać Prawdę na kłamstwa, Duch Święty podniesie się przeciwko Moim wrogom…
Z tym fragmentem zdaje się proroczo współbrzmieć ten oto fragment z jednego z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
…Postawię każdego z was na właściwym miejscu. Niech każdy stara się jedynie dobrze spełnić swoje zadanie. Niczym innym niech się nie zajmuje ani się nie martwi. Na Mnie spoczywa zadanie ułożenia wszystkiego zgodnie z Moim planem, który Moje Niepokalane Serce już dawno przygotowało w świetle Bożej Mądrości. Niektórzy z was będą wezwani, by walczyć na pierwszej linii.
Otrzymają światło i siłę do odparcia ataków ze strony tych, którzy b ę d ą u s i ł o w a l i z n i s z c z y ć Prawdę zawartą w Ewangelii Mego Syna Jezusa.
W waszych ustach będzie miecz obosieczny, by demaskować błąd i bronić Prawdy.
W jednej ręce będziecie trzymać Różaniec, a w drugiej – Krzyż Mojego Syna. Będziecie do Niego przyciągać coraz więcej dusz, w miarę jak coraz intensywniejsza stawać się będzie walka.
Zostaniecie przyobleczeni w ogień najczystszego światła Ducha Świętego, by spalić wszelką c i e m n o ś ć b ł ę d u. Dzięki wam w końcu Prawda go usunie.
Inni będą powołani do pozostawania na linii wsparcia.
Będą musieli wiele się modlić i cierpieć. Wielu z nich będę musiała poprosić o tak wielkie cierpienie, że jego szczytem stanie się ofiara z życia…(126, 29.04.1977)

Inny komentarz Leszka z 17,09,2013

…kiedy Korona Cierniowa została przez nich umieszczona na Świętej Głowie Mojego Syna, to stało się to nie tylko po to … Dopuścili się profanacji Głowy Kościoła, kiedy Go Ukoronowali, i ponownie Go sprofanują w tych dzisiejszych czasach….
O tym Matka Boża sygnalizowała w tych oto fragmentach Orędzi do swych umiłowanych synów, Kapłanów:
1. …Błędy – rozszerzające się w Kościele i przyćmiewające jego wiarę – są koroną cierniową… (267k, 29.06.1983)
2. …dzisiaj Jego Męka się powtarza…Szerzące się błędy i utrata wiary u wielu osób ponownie koronuje Jezusa cierniem… (349h, 17.04.1987, Wielki Piątek)
3. …Następnie żołnierze koronują Jezusa cierniem. Kolce powodują, że z Jego głowy płyną strużki krwi, zniekształcając Jego twarz…Został ukoronowany cierniem w tych, którzy ulegają fałszywym ideologiom i błędom oddalającym od wiary, prowadzącym do pychy i ludzkiego zarozumialstwa… (445ei, Wielki Piątek 29.03.1991).
…Zmienią hostie do Komunii Świętej oraz znaczenie tego, czym jest Święta Eucharystia. Powiedzą, że…Święta Eucharystia będzie kawałkiem chleba…
Z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
4. …Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca (Ml 1,11). Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
Przyjmując p r o t e s t a n c k ą n a u k ę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni (Dn 12,11; 485g, 31.12.1992).
5. …W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.
Masoneria kościelna (Ap 13,11n) usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie a s p e k t U c z t y, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami… (406q, 13.06.1989)
6. …W tę Świętą Noc Moje matczyne Serce jest na nowo rozdzierane. Widzę bowiem, że nawet wśród samych Kapłanów szerzą się wątpliwości co do Boskiej obecności Mego Syna Jezusa w tajemnicy Eucharystii.
Przez to szerzy się obojętność wobec Sakramentu Eucharystii, zanika adoracja i modlitwa. Mnożą się z dnia na dzień świętokradztwa popełniane przez tych, którzy zbliżają się do tego Sakramentu w stanie grzechu śmiertelnego.
Niestety, wzrasta liczba Kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, chociaż już w nią nie wierzą. Jedni z nich p r z e c z ą rzeczywistej obecności Mojego Syna Jezusa, inni chcieliby tę obecność ograniczyć tylko do czasu celebrowania Mszy św. Jeszcze inni sprowadzają ją do obecności czysto duchowej i symbolicznej. B ł ę d y t e s z e r z ą s i ę, mimo że właściwa nauka została jasno potwierdzona przez nauczanie Kościoła – szczególnie przez Papieża.
Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i Najświętszej Ofiary. Przez to o h y d a s p u s t o s z e n i a – która już weszła do Świętej Świątyni Bożej – osiągnie swój szczyt… (141, 24.12.1977)
…Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wróg Mojego Syna będzie tak przebiegły, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione…
O podobnych zmianach dot. Sakramentów Świętych, a zwłaszcza Sakramentu św. Eucharystii, Pana Jezus tak mówił do już śp. Louise Starr Tomkiel:
“Część Moich duchownych zastępujących Mnie nie będzie ze Mną. Wszystko o czym Ja uczyłem, wszystko czego żądałem chętnie będzie zmieniane, gdy ci ludzie obejma urząd. tego, kogo oni wybiorą na czcigodny urząd będzie zmieniał Mszę, uczył fałszywej doktryny, zmieniał Pismo Święte i karmił was przy ołtarzu chlebem, w którym Mnie już nie będzie. Tam nie będzie żadnych ważnych Sakramentów św., żadnych Sakramentaliów i żadnej pamiątki przypominającej Mnie w Kościele. Tam będzie pustka… (13.X.2003r.)

13,09,2013 Leszek pisał

W początkowej części tego wpisu, jego Autor tak mówi:
…Zasady studiowania Biblii
Podstawą dobrego studium są zasady herementeutyki (gr. hermeneuein – wyjaśniać, interpretować) :
1. Pismo musi być interpretowane wg kontekstu historycznego, gramatycznego, literackiego…
Ta cała hermeutyka (której gorącym zwolennikiem jest np. ks. Henryk Witczyk z KUL; nota bene miałem z nim możliwość dwukrotnego porozmawiania na antenie Radia Maryja. W czasie tej naszej radiowej rozmowy m.in. zdecydowanie negatywnie odnosił się do Osoby i dzieła Marii Valtorty “Poemat Boga-Człowieka” i w ogóle do objawień prywatnych, a przecież cale Pismo Święte jest usiane takimi objawieniami. Tak na marginesie, myślę, że ów kapłan jak to pisał w poz. 21 Krzysztof, jest przykładem typowego “starego bukłaka”) jest naukowym podejściem do interpretacji Pisma Świętego, pozbawionego ducha.
Pan Jezus zapowiadał już po swym Zmartwychwstaniu, a przed Wniebowstąpieniem swoim apostołom i uczniom w “Poemacie Boga-Człowieka” M. Valtorty, że:
…Nadejdą czasy, w których tak samo, jak dzieje się to u nas, w Izraelu – i jeszcze bardziej – Kapłani uwierzą, że są klasą wybraną [z powodu wyjątkowej wiedzy]. Znają jednak rzeczy zbyteczne, a nie mają już znajomości tego, co niezbędne, lub znają to w martwej formie. Tak samo obecnie ich znajomość Prawa [ogranicza się do] szat przesadnie ozdobionych frędzlami, nie znają jednak ducha Prawa. Nadejdą czasy, kiedy Księgę [Pisma] zastąpią inne książki. Nią samą będą się posługiwać tylko mechanicznie jak ktoś, kto musi używać jakiegoś przedmiotu; jak rolnik, który orze, sieje i zbiera, a nie zastanawia się nad cudowną Opatrznością, dzięki której każdego roku zasiew mnoży się ponownie. … Nadejdą czasy, kiedy będzie się nauczać Ewangelii poprawnie pod względem n a u k o w y m, ale źle pod względem duchowym. Pomyślcie, czym jest wiedza, której brak mądrości? To słoma (por. 1Kor 3,12a.g; Jr 23,16.25-28). Słoma, która wzdyma, ale nie syci. Zaprawdę powiadam wam: przyjdzie czas, kiedy bardzo wielu Kapłanów upodobni się do napuszonych, okazałych stogów słomy. Pyszne stogi o wyprężonych dumnie piersiach… tak nadęte, jak gdyby same stworzyły wszystkie kłosy na łodygach i jakby kłosy były jeszcze na szczycie tej słomy… I będą uważać, że są wszystkim, gdyż – zamiast garści ziarna, prawdziwego pożywienia, którym jest duch Ewangelii – będą mieli całe mnóstwo słomy. Mnóstwo! Ale czy słoma wystarcza? Nie zapełni brzucha nawet jucznym zwierzętom. Gdyby właściciel nie wzmocnił ich obrokiem i świeżą paszą, zmarniałyby na samej słomie i nawet padły. A jednak… Powiadam wam, że nadejdą czasy, kiedy Kapłani zapomną, iż Ja niewielką ilością kłosów pouczyłem dusze o Prawdzie. Zapomną też o tym, ile kosztował ich Pana ten prawdziwy chleb dla ducha. Został on cały zaczerpnięty jedynie z Boskiej Mądrości. Został wypowiedziany Bożym Słowem, stosownym do nauczanej treści. Było ono niestrudzenie powtarzane po to, żeby się nie zagubiły raz wypowiedziane prawdy, pokorne w formie, pozbawione blichtru ludzkiej wiedzy i dodatków h i s t o r y c z n y c h i g e o g r a f i c z n y c h. [Kapłani jednak] nie będą się troszczyć o duszę [tego pokarmu], lecz o [jego zewnętrzną] szatę, którą narzucą, żeby pokazać tłumom, jak są n a p e ł n i e n i w i e d z ą . I tak duch Ewangelii zagubi się pod lawiną ludzkiej wiedzy. A jeśli [tego ducha] nie posiądą, jakże będą mogli go przekazywać? Co dadzą wiernym te napuszone brogi? Słomę. Jakie pożywienie znajdą w nich dusze wiernych? Wystarczające tylko do wegetowania…
(z Księgi VII ‘Uwielbienie’, VII,21, str. 230/231). cd(2)n

02,04,2013 Leszek zaś tak pisał

Będę się modlił i za Ciebie Drogi w Panu Adminie i za to, by blog dzieckonmp nie został złożony w grobie. Byłem i całym sercem jestem za Orędziami Marii od Miłosierdzia Bożego z Irlandii, czemu wyraz dawałem kilkanaście razy na tym blogu. Jeździłem swego czasu przez kilka lat z rzędu na obozy biblijne, w czasie których pewien Jezuita posiadający Ducha Bożęgo wyjaśniał całą Księgi Apokalipsy (towarzyszyły temu konkretne przesłania Pana Jezusa). To, co było powiedziane na tych obozach w zupełności współbrzmi z treścią Orędzi Pana dawanych nam w Końcu Czasów poprzez MBM, nie mówiąc już wyjaśnianiu księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła przez Matkę Bożą poprzez ks. Stefano Gobbi. Twierdzeń i przestróg ks. A. Skwarczyńskiego i jego zwolenników nie podzielam, zaznaczając jednocześnie, że nie czuję żadnej formy nienawiści do Obrońców Wiary i Tradycji, z której niebawem i oni, a może zwłaszcza oni będą musieli zdawać egzamin. Oby wypadł dla nich pomyślnie w oczach Bożych!

Co do istoty biblijnego terminu: “Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28).
Ów termin myślę, że trzeba rozumieć dwojako:
1. w sensie materialnym: planeta ziemia została stworzona przez Stwórcę, jako miejsce doczesnego życia ludzi ich żywicielka; zatem wymaga jako nasza Siostra (by użyć słów św. Franciszka z Asyżu) traktowania jej z miłością i bojaźnią Bożą, bo w przeciwnym wypadku będzie nam przeciwną (wedle Mdr 16,24; Syr 39,28), będzie narzędziem wymierzania sprawiedliwości Bożej.

2. w sensie duchowym: człowiek jest ziemią (zob. Syr 17,1.32 i 33,10), uczynionym na obraz i podobieństwo Boże przez tchnienie Wszechmocnego (Hi 33,4). Dla wyrażenia tego, co chciałbym powiedzieć, posłużę się tym oto fragmentem świadectwa Jasi z książki Anny “Świadkowie Bożego Miłosierdzia”:
“Istnieje dziedziczenie wartości i dziedzictwo biologiczne. To ostatnie bardzo nas (w życiu) uzależnia, wiąże, tym bardziej, że w biologicznych zależnościach naszego organizmu jesteśmy zdani na siebie. Nikt nas nie wychowuje w całościowym pojmowaniu pojmowaniu naszego zadania życia, tj. że mamy czynić naturę (ziemię) poddaną sobie, zaczynając od własnej natury: od jej pożądań, emocji, pragnień i potrzeb ciała fizjologicznych i emocjonalnych, od porządkowania w sobie tego wszystkiego, co mamy wspólne ze światem zwierzęcym i podporządkowania swojej woli wedle wskazań rozumu (por. Prz 12,11a i Syr 15,3a)” ( z cz.2, str.163/164; Wydawnictwo WAM, Kraków 1997; uwaga: odnośniki do Pisma Św. pochodzą ode mnie).
W dzisiejszym świecie cała armia różnej maści psychologów i psychiatrów nie mających w sobie ducha Bożego potępia już samo pojęcie walki z naturą, jej ujarzmianie. Przychodzi im w sukurs szatan, który robi wszystko i co tylko może, ze swoim hasłem, by przekonać najlepiej wszystkich, że “natura ma swoje prawa i trzeba do nich się dostosować”.
A tymczasem prawdą jest to, co czytamy w Księdze Hioba: “Czyż nie do bojowania/walki podobny jest byt człowieka” (Hi 7,1a)

Posted in Ciekawe, Wolna dyskusja | Otagowane: | 49 Komentarzy »