Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Ciekawe komentarze

Posted by Dzieckonmp w dniu 26 września 2013


Polecam zwrócić uwagę na bardzo ciekawe komentarze czytelnika o nicku „Leszek”. Komentarze są często porównaniem treści danego orędzia do treści innych orędzi. Wszystkie komentarze Leszka są bardzo cenne, wymagają dużej wiedzy na temat różnych objawień obecnych czasów.

Leszek napisał:

… Plan zduszenia Prawdy już się rozpoczął i niebawem to, że powstaną przeinaczone wersje Mojej Świętej Nauki, stanie się oczywiste dla wielu z was. Lecz gdy tak będą podmieniać Prawdę na kłamstwa, Duch Święty podniesie się przeciwko Moim wrogom…
Z tym fragmentem zdaje się proroczo współbrzmieć ten oto fragment z jednego z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
…Postawię każdego z was na właściwym miejscu. Niech każdy stara się jedynie dobrze spełnić swoje zadanie. Niczym innym niech się nie zajmuje ani się nie martwi. Na Mnie spoczywa zadanie ułożenia wszystkiego zgodnie z Moim planem, który Moje Niepokalane Serce już dawno przygotowało w świetle Bożej Mądrości. Niektórzy z was będą wezwani, by walczyć na pierwszej linii.
Otrzymają światło i siłę do odparcia ataków ze strony tych, którzy b ę d ą u s i ł o w a l i z n i s z c z y ć Prawdę zawartą w Ewangelii Mego Syna Jezusa.
W waszych ustach będzie miecz obosieczny, by demaskować błąd i bronić Prawdy.
W jednej ręce będziecie trzymać Różaniec, a w drugiej – Krzyż Mojego Syna. Będziecie do Niego przyciągać coraz więcej dusz, w miarę jak coraz intensywniejsza stawać się będzie walka.
Zostaniecie przyobleczeni w ogień najczystszego światła Ducha Świętego, by spalić wszelką c i e m n o ś ć b ł ę d u. Dzięki wam w końcu Prawda go usunie.
Inni będą powołani do pozostawania na linii wsparcia.
Będą musieli wiele się modlić i cierpieć. Wielu z nich będę musiała poprosić o tak wielkie cierpienie, że jego szczytem stanie się ofiara z życia…(126, 29.04.1977)

Inny komentarz Leszka z 17,09,2013

…kiedy Korona Cierniowa została przez nich umieszczona na Świętej Głowie Mojego Syna, to stało się to nie tylko po to … Dopuścili się profanacji Głowy Kościoła, kiedy Go Ukoronowali, i ponownie Go sprofanują w tych dzisiejszych czasach….
O tym Matka Boża sygnalizowała w tych oto fragmentach Orędzi do swych umiłowanych synów, Kapłanów:
1. …Błędy – rozszerzające się w Kościele i przyćmiewające jego wiarę – są koroną cierniową… (267k, 29.06.1983)
2. …dzisiaj Jego Męka się powtarza…Szerzące się błędy i utrata wiary u wielu osób ponownie koronuje Jezusa cierniem… (349h, 17.04.1987, Wielki Piątek)
3. …Następnie żołnierze koronują Jezusa cierniem. Kolce powodują, że z Jego głowy płyną strużki krwi, zniekształcając Jego twarz…Został ukoronowany cierniem w tych, którzy ulegają fałszywym ideologiom i błędom oddalającym od wiary, prowadzącym do pychy i ludzkiego zarozumialstwa… (445ei, Wielki Piątek 29.03.1991).
…Zmienią hostie do Komunii Świętej oraz znaczenie tego, czym jest Święta Eucharystia. Powiedzą, że…Święta Eucharystia będzie kawałkiem chleba…
Z Orędzi Matki Bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:
4. …Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca (Ml 1,11). Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
Przyjmując p r o t e s t a n c k ą n a u k ę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni (Dn 12,11; 485g, 31.12.1992).
5. …W Eucharystii Jezus Chrystus jest rzeczywiście obecny ze Swoim chwalebnym Ciałem i Swoim Bóstwem.
Masoneria kościelna (Ap 13,11n) usiłuje na wiele podstępnych sposobów zaatakować w Kościele kult sakramentu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie a s p e k t U c z t y, a usiłuje pomniejszyć jej wartość jako Ofiary i zanegować rzeczywistą i osobową obecność Jezusa w konsekrowanych Hostiach. W tym celu stopniowo zostały zniesione wszelkie zewnętrzne oznaki wyrażające wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii, np. przyklękanie, godziny publicznej adoracji, święty zwyczaj otaczania Tabernakulum światłami i kwiatami… (406q, 13.06.1989)
6. …W tę Świętą Noc Moje matczyne Serce jest na nowo rozdzierane. Widzę bowiem, że nawet wśród samych Kapłanów szerzą się wątpliwości co do Boskiej obecności Mego Syna Jezusa w tajemnicy Eucharystii.
Przez to szerzy się obojętność wobec Sakramentu Eucharystii, zanika adoracja i modlitwa. Mnożą się z dnia na dzień świętokradztwa popełniane przez tych, którzy zbliżają się do tego Sakramentu w stanie grzechu śmiertelnego.
Niestety, wzrasta liczba Kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, chociaż już w nią nie wierzą. Jedni z nich p r z e c z ą rzeczywistej obecności Mojego Syna Jezusa, inni chcieliby tę obecność ograniczyć tylko do czasu celebrowania Mszy św. Jeszcze inni sprowadzają ją do obecności czysto duchowej i symbolicznej. B ł ę d y t e s z e r z ą s i ę, mimo że właściwa nauka została jasno potwierdzona przez nauczanie Kościoła – szczególnie przez Papieża.
Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i Najświętszej Ofiary. Przez to o h y d a s p u s t o s z e n i a – która już weszła do Świętej Świątyni Bożej – osiągnie swój szczyt… (141, 24.12.1977)
…Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wróg Mojego Syna będzie tak przebiegły, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione…
O podobnych zmianach dot. Sakramentów Świętych, a zwłaszcza Sakramentu św. Eucharystii, Pana Jezus tak mówił do już śp. Louise Starr Tomkiel:
“Część Moich duchownych zastępujących Mnie nie będzie ze Mną. Wszystko o czym Ja uczyłem, wszystko czego żądałem chętnie będzie zmieniane, gdy ci ludzie obejma urząd. tego, kogo oni wybiorą na czcigodny urząd będzie zmieniał Mszę, uczył fałszywej doktryny, zmieniał Pismo Święte i karmił was przy ołtarzu chlebem, w którym Mnie już nie będzie. Tam nie będzie żadnych ważnych Sakramentów św., żadnych Sakramentaliów i żadnej pamiątki przypominającej Mnie w Kościele. Tam będzie pustka… (13.X.2003r.)

13,09,2013 Leszek pisał

W początkowej części tego wpisu, jego Autor tak mówi:
…Zasady studiowania Biblii
Podstawą dobrego studium są zasady herementeutyki (gr. hermeneuein – wyjaśniać, interpretować) :
1. Pismo musi być interpretowane wg kontekstu historycznego, gramatycznego, literackiego…
Ta cała hermeutyka (której gorącym zwolennikiem jest np. ks. Henryk Witczyk z KUL; nota bene miałem z nim możliwość dwukrotnego porozmawiania na antenie Radia Maryja. W czasie tej naszej radiowej rozmowy m.in. zdecydowanie negatywnie odnosił się do Osoby i dzieła Marii Valtorty “Poemat Boga-Człowieka” i w ogóle do objawień prywatnych, a przecież cale Pismo Święte jest usiane takimi objawieniami. Tak na marginesie, myślę, że ów kapłan jak to pisał w poz. 21 Krzysztof, jest przykładem typowego “starego bukłaka”) jest naukowym podejściem do interpretacji Pisma Świętego, pozbawionego ducha.
Pan Jezus zapowiadał już po swym Zmartwychwstaniu, a przed Wniebowstąpieniem swoim apostołom i uczniom w “Poemacie Boga-Człowieka” M. Valtorty, że:
…Nadejdą czasy, w których tak samo, jak dzieje się to u nas, w Izraelu – i jeszcze bardziej – Kapłani uwierzą, że są klasą wybraną [z powodu wyjątkowej wiedzy]. Znają jednak rzeczy zbyteczne, a nie mają już znajomości tego, co niezbędne, lub znają to w martwej formie. Tak samo obecnie ich znajomość Prawa [ogranicza się do] szat przesadnie ozdobionych frędzlami, nie znają jednak ducha Prawa. Nadejdą czasy, kiedy Księgę [Pisma] zastąpią inne książki. Nią samą będą się posługiwać tylko mechanicznie jak ktoś, kto musi używać jakiegoś przedmiotu; jak rolnik, który orze, sieje i zbiera, a nie zastanawia się nad cudowną Opatrznością, dzięki której każdego roku zasiew mnoży się ponownie. … Nadejdą czasy, kiedy będzie się nauczać Ewangelii poprawnie pod względem n a u k o w y m, ale źle pod względem duchowym. Pomyślcie, czym jest wiedza, której brak mądrości? To słoma (por. 1Kor 3,12a.g; Jr 23,16.25-28). Słoma, która wzdyma, ale nie syci. Zaprawdę powiadam wam: przyjdzie czas, kiedy bardzo wielu Kapłanów upodobni się do napuszonych, okazałych stogów słomy. Pyszne stogi o wyprężonych dumnie piersiach… tak nadęte, jak gdyby same stworzyły wszystkie kłosy na łodygach i jakby kłosy były jeszcze na szczycie tej słomy… I będą uważać, że są wszystkim, gdyż – zamiast garści ziarna, prawdziwego pożywienia, którym jest duch Ewangelii – będą mieli całe mnóstwo słomy. Mnóstwo! Ale czy słoma wystarcza? Nie zapełni brzucha nawet jucznym zwierzętom. Gdyby właściciel nie wzmocnił ich obrokiem i świeżą paszą, zmarniałyby na samej słomie i nawet padły. A jednak… Powiadam wam, że nadejdą czasy, kiedy Kapłani zapomną, iż Ja niewielką ilością kłosów pouczyłem dusze o Prawdzie. Zapomną też o tym, ile kosztował ich Pana ten prawdziwy chleb dla ducha. Został on cały zaczerpnięty jedynie z Boskiej Mądrości. Został wypowiedziany Bożym Słowem, stosownym do nauczanej treści. Było ono niestrudzenie powtarzane po to, żeby się nie zagubiły raz wypowiedziane prawdy, pokorne w formie, pozbawione blichtru ludzkiej wiedzy i dodatków h i s t o r y c z n y c h i g e o g r a f i c z n y c h. [Kapłani jednak] nie będą się troszczyć o duszę [tego pokarmu], lecz o [jego zewnętrzną] szatę, którą narzucą, żeby pokazać tłumom, jak są n a p e ł n i e n i w i e d z ą . I tak duch Ewangelii zagubi się pod lawiną ludzkiej wiedzy. A jeśli [tego ducha] nie posiądą, jakże będą mogli go przekazywać? Co dadzą wiernym te napuszone brogi? Słomę. Jakie pożywienie znajdą w nich dusze wiernych? Wystarczające tylko do wegetowania…
(z Księgi VII ‘Uwielbienie’, VII,21, str. 230/231). cd(2)n

02,04,2013 Leszek zaś tak pisał

Będę się modlił i za Ciebie Drogi w Panu Adminie i za to, by blog dzieckonmp nie został złożony w grobie. Byłem i całym sercem jestem za Orędziami Marii od Miłosierdzia Bożego z Irlandii, czemu wyraz dawałem kilkanaście razy na tym blogu. Jeździłem swego czasu przez kilka lat z rzędu na obozy biblijne, w czasie których pewien Jezuita posiadający Ducha Bożęgo wyjaśniał całą Księgi Apokalipsy (towarzyszyły temu konkretne przesłania Pana Jezusa). To, co było powiedziane na tych obozach w zupełności współbrzmi z treścią Orędzi Pana dawanych nam w Końcu Czasów poprzez MBM, nie mówiąc już wyjaśnianiu księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła przez Matkę Bożą poprzez ks. Stefano Gobbi. Twierdzeń i przestróg ks. A. Skwarczyńskiego i jego zwolenników nie podzielam, zaznaczając jednocześnie, że nie czuję żadnej formy nienawiści do Obrońców Wiary i Tradycji, z której niebawem i oni, a może zwłaszcza oni będą musieli zdawać egzamin. Oby wypadł dla nich pomyślnie w oczach Bożych!

Co do istoty biblijnego terminu: “Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28).
Ów termin myślę, że trzeba rozumieć dwojako:
1. w sensie materialnym: planeta ziemia została stworzona przez Stwórcę, jako miejsce doczesnego życia ludzi ich żywicielka; zatem wymaga jako nasza Siostra (by użyć słów św. Franciszka z Asyżu) traktowania jej z miłością i bojaźnią Bożą, bo w przeciwnym wypadku będzie nam przeciwną (wedle Mdr 16,24; Syr 39,28), będzie narzędziem wymierzania sprawiedliwości Bożej.

2. w sensie duchowym: człowiek jest ziemią (zob. Syr 17,1.32 i 33,10), uczynionym na obraz i podobieństwo Boże przez tchnienie Wszechmocnego (Hi 33,4). Dla wyrażenia tego, co chciałbym powiedzieć, posłużę się tym oto fragmentem świadectwa Jasi z książki Anny “Świadkowie Bożego Miłosierdzia”:
“Istnieje dziedziczenie wartości i dziedzictwo biologiczne. To ostatnie bardzo nas (w życiu) uzależnia, wiąże, tym bardziej, że w biologicznych zależnościach naszego organizmu jesteśmy zdani na siebie. Nikt nas nie wychowuje w całościowym pojmowaniu pojmowaniu naszego zadania życia, tj. że mamy czynić naturę (ziemię) poddaną sobie, zaczynając od własnej natury: od jej pożądań, emocji, pragnień i potrzeb ciała fizjologicznych i emocjonalnych, od porządkowania w sobie tego wszystkiego, co mamy wspólne ze światem zwierzęcym i podporządkowania swojej woli wedle wskazań rozumu (por. Prz 12,11a i Syr 15,3a)” ( z cz.2, str.163/164; Wydawnictwo WAM, Kraków 1997; uwaga: odnośniki do Pisma Św. pochodzą ode mnie).
W dzisiejszym świecie cała armia różnej maści psychologów i psychiatrów nie mających w sobie ducha Bożego potępia już samo pojęcie walki z naturą, jej ujarzmianie. Przychodzi im w sukurs szatan, który robi wszystko i co tylko może, ze swoim hasłem, by przekonać najlepiej wszystkich, że “natura ma swoje prawa i trzeba do nich się dostosować”.
A tymczasem prawdą jest to, co czytamy w Księdze Hioba: “Czyż nie do bojowania/walki podobny jest byt człowieka” (Hi 7,1a)

Komentarzy 49 do “Ciekawe komentarze”

 1. serce333 said

  Niech Maryja i Bóg błogosławi Leszkowi. Słowa z mocą i roztropnością, Boże dziękuję Ci za Natchnienia, które dałeś Leszkowi. Zamieszczam kopię tego cennego tekstu dla innych, u siebie, jeśli można. Bóg zapłać.
  Z Bogiem i Maryją.

 2. Adrian said

  Ministerstwo Finansów USA podaje datę bankructwa kraju

  Jeżeli USA w najbliższym czasie nie uchwalą prawa o podwyższeniu poziomu zadłużenia państwowego to mogą one okazać się bankrutem już 17 października, poinformowało o tym Ministerstwo Finansów USA.

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ministerstwo-finansow-usa-podaje-date-bankructwa-2013-09

 3. Bozena said

  Za Valtortą:
  „Gdybyś wiedział, jak pytać swoją duszę, powiedziałaby ci ona, że prawdziwe, dokładne, rozlegle jak stworzenie, znaczenie tych słów: „niech panuje” jest takie: „By meżczyzna panował nad WSZYSTKIM. [Panował] nad wszystkimi swoimi poziomami: swoim niższym poziomie zwierzecym, swoim środkowym poziomie moralnym, i swoim wyższym poziomie duchowym. Tak by mógł on kierować wszystkimi trzema dla jednego celu: „Posiąść Boga” – zasługując na posiadanie Go tą żelazną władzą, jaką posiada, podporządkowując wszystkie te siły jak „ja”, „moje ego” i uczynić je służebnicami tego jedynego celu: by zasłużyć na posiadanie Boga.”

 4. KRYSTYNA said

  KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA! 2013 już w sobotę!!!!
  ======================================================================

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Modlitwa na ulicach miast to inicjatywa, która zrodziła się po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki,
  spowiednika i kontynuatora misji św. Faustyny, która odbyła się 28 września 2008 r. w Białymstoku.
  Na pamiątkę tego wydarzenia przyjęliśmy jako dzień Koronki na ulicach miast właśnie tę datę.

  Już szósty rok, tego samego dnia i o tej samej porze na rogach ulic
  zatłoczonych miast, uśpionych miasteczek
  i wiejskich rozdrożach, będziemy prosić Boga o miłosierdzie dla nas
  i całego świata. Pragniemy, aby poprzez tę
  modlitwę dać świadectwo wielkiej mocy Bożego Miłosierdzia. Modlimy
  się także w intencjach, które niepokoją nasze
  lokalne społeczności. Idea odmawiania Koronki na ulicach i
  skrzyżowaniach naszych miast to przypominanie światu
  o przesłaniu Bożego Miłosierdzia.

  Każdy może się przyłączyć. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i łącząc się duchowo
  z innymi, odmówić samotnie lub w grupie Koronkę do Bożego Miłosierdzia

  Szczegóły na stronie: http://www.iskra.info.pl/page1.html

  Przyłącz się Ty i przyłącz swoje miasto!! Oplećmy tą modlitwą cały świat!

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 5. zadra01 said

  Wersja zdecydowanie poprawiona i uzupełniona: Komuna atakuje na zmianę Kościół, wybitnych Polaków, JP II, naukowców, Rydzyka, każdy synonim polskości http://goo.gl/gizGPc

 6. MamOczy said

 7. KRYSTYNA said

  14.09.2013, 16:10 –

  Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa
  ==============================================================================================

  http://paruzja.info/wrzesien-2013/1237-14-09-2013-16-10-matka-zbawienia-te-medaliki-nawroca-wszystkie-dusze-ktore-beda-otwarte-na-milosierdzie-mojego-syna-jezusa-chrystusa

  O, moje dziecko, tak jak kocham mojego Syna od chwili, kiedy spojrzałam w Jego piękną Twarz, tak kocham wszystkie dzieci Boże, jak moje własne.

  Jestem Matką Boga, ale jestem również Matką wszystkich dzieci Bożych, gdyż obiecałam pomóc im w chwili ostatecznego zbawienia. Kiedy mój Syn Koronował mnie w Niebie, dał mi władzę, abym stałą się Matką dwunastu pokoleń – Dwunastu Narodów w Nowym Jeruzalem. Zanim zaświta dzień, ja, jako Matka Zbawienia, wszędzie będę szukała dusz i przyciągnę je do mojego Syna. Pomagam Mu w tym uciążliwym zadaniu i jak moje Serce jest splecione z Jego Sercem, tak również splecione jest z sercami tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna.

  Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa. Widzę dzieci Boga, jak gdyby wszystkie z nich były tylko małymi dziećmi. Czuję ich ból. Cierpię z moim Synem, gdy patrzy On na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarowuje. Jak bardzo cierpi On z ich powodu i ile łez teraz wylewam, gdy oglądam rosnącą nędzę człowieka z powodu rozprzestrzeniania się grzechu. Jednak wciąż jest wiele żywej miłości na świecie. Gdy ta miłość jest czysta, przetrwa ciemność i jak latarnia morska przyciągnie dusze do siebie. W ten sposób działa Bóg, aby oświecić ludzkość. Dzięki miłości tych, którzy Go miłują doprowadzi On do siebie pozostałe dusze.

  Moim obowiązkiem jest dać szansę jak największej liczbie grzeszników, aby uratować ich dusze.
  =====================================================================

  Czynię to poprzez objawienia, których doświadczają, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę grzeszników. Teraz robię to poprzez udzielenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie moich wskazówek dla ciebie. Te wskazówki są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To z kolei doprowadzi do zbawienia miliony.

  Dziękuję, dzieci, że otworzyliście serca mnie, waszej matce i okazaliście posłuszeństwo mojemu Ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi rodzaju ludzkiego.

  Wasza Matka

  Matka Zbawienia

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Rysiek said

   Boże mój!… Boże!. Czemu mnie tak doświadczasz? Wiem- to za moje grzechy. Przecież wiesz jak bardzo za nie żałuję,tak mocno, że ciało wymiotować chce. O Boże mój przecież wiesz,ze Cię kocham, posyłasz mnie tam gdzie nie chcę iść Jeszcze tak niedawno sprawiałeś mi radość otaczając mnie światem roślin i zwierząt. Sam widzisz,że mnie dziś nie cieszy- a przecież to wszystko stwarzasz i do Ciebie należy. Jednak o pozwól o Boże mój! Boże,ze ośmielę się Cię prosić za moich synów.Uratuj ich dusze jak i tych grzeszników ktorzy Cie odrzucają, albo wcale nie znają. Abba Ojcze. Tobie Cześć i Chwała na wieki.

 8. AntyNWO said

  Kolejny krok w apostazji, po uznaniu przez anglikanów sodomitów, teraz „kościół” anglikański wyświęca pierwszą biskupicę…..

 9. AntyNWO said

  23.09.2013 r. koło godz. 21: 20 z figury Matki Bożej z Lourdes znajdującej się w pokoju gdzie Vicka (jedna z wizjonerek z Medjugorie) przez wiele lat miała codzienne objawienia zaczęło wypływać niezwykłe światło. W krótkim czasie tysiące ludzi przybyło przed dom, aby być świadkami tego cudownego zjawiska. Światło, które wypływa z figury rozświetla nie tylko sam posąg, ale i cały pokój, w którym się znajduje.

  sobota, 14 września 2013, godz. 16.10

  …. Moim obowiązkiem jest zaoferować tak wielu grzesznikom, jak tylko możliwe, szansę ocalenia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia, które są naocznie poświadczane, kiedy się ukazuję – aby rozpalić wszędzie wiarę wśród grzeszników. Obecnie uczynię to poprzez wręczenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, tak jak powiedziałam, Medalik ten musi stać się za twoim pośrednictwem dostępny dla całego świata, w zgodzie z wskazówkami, jakich ci udzieliłam. Wskazówki te znane są wyłącznie tobie. Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. A rezultatem tego będzie zbawienie milionów.

  Wasza Matka

  Matka Zbawienia

 10. lucek said

  Bog Zaplac @ Leszek .
  Bog Zaplac @ Dzieckonmp
  Proponuje ” odgrzac ” inne komentarze Leszka , ktore zawieraja rowniez esencje , ktora powinnismy sobie utrwalic.
  Z calego serca dziekuje Leszkowi za przesylane wspanialych , rewelacyjnych fragmentow na moj e-mail.
  Ewangelizacja przez osoby swieckie – pamietajmy, ze Ojciec Swiety – dzis Blogoslawiony Jan Pawel II stawial na swieckich w Kosciele.
  Kroluj nam Chryste !!!

 11. Weronika said

  Kardynał broniący prawdy, Komunii Świętej, życia

  Kardynał Raymond Leo Burke powołując się na prawo kanoniczne stwierdził, że była speaker Izby Reprezentantów Nina Pelosi nie ma prawa przystępować do Komunii świętej. Ta deklaracja związana jest z proaborcyjnymi wypowiedziami polityk, deklarującej jednocześnie swój katolicyzm.

  „To prawo kanoniczne, nie opinia” – powiedział amerykański hierarcha. „Kanon 915 wyraźnie mówi, że do Komunii świętej nie należy dopuszczać osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim” – uzasadnia duchowny.
  Zdaniem kardynała Pelosi „jest doskonały przykładem katolików, którzy oddzielają swoją wiarę od codziennego życia”. Polityk to „jest człowiek, który z uporem, pomimo wielokrotnych upomnień, trwa w stanie grzechu ciężkiego” – dodaje duchowny.

  Była speaker Izby Reprezentantów Nina Pelosi popiera zabijanie dzieci poczętych. Opowiada się także za przyznaniem licznych praw mniejszościom seksualnym, wyznając przy tym, że jest praktykującą katoliczką. Jeszcze podczas uroczystej mszy św. z okazji wyboru nowego papieża Franciszka przystąpiła jawnie do Najświętszego Sakramentu. Jej postawa wzbudzała oburzenie amerykańskich środowisk katolickich.

  Read more: http://www.pch24.pl/kard–burke–polityk-aborcjonista-nie-ma-prawa-przyjmowac-najswietszego-sakramentu,17970,i.html#ixzz2fvFAefoJ

 12. Weronika said

  kazanie ksiedza Natanka.z wczoraj.

  http://gloria.tv/?media=504164

  • KRYSTYNA said

   BÓG ZAPŁAĆ !

   • Weronika said

    We Wroclawiu widzialm wiele razy samochod z flaga Chrystusa Krola powiewajaca dumnie, oraz piesni i teksty wzywajace do nawrocenia i Intronizacji nadawane przez megafon . Serce rosnie, a Rycerzom Chrystusa Krola z Wroclawia wielkie Bog zaplac.

    • TadeuszTT said

    • Weronika said

     Dzieki Tadeusz. To jest wlasnie ten samochod , ktory widzialam. Nawet probowalam nagrac, ale kamera jakos zawsze nie chciala byc pod reka…Widzialam rowniez w srodku duzy obraz Matki Boskiej Czestochowskiej.Niech Bog blogoslawi tym dzielnym ludziom

  • lucek said

   Kazanie Ks. Piotra 9-24 -2013
   http://gloria.tv/?media=503732
   Szczegolnie zachecam od 18:30 do 33:00 mowiacy o obrazie Ks. Piotra wykreowanym w artykule G.W. z 24 wrzesnia 2013 r.
   Media metnego nurtu potrafia wykorzystac kazda okazje aby osiagnac swoj cel.
   Kroluj nam Chryste !!!

 13. jamek said

  Co myślicie o tej wystawie?

  http://img2.cda.pl/g/94515_c0f306234c81eaa3996420c27ed3d252.jpeg?w=630&new

  • G. said

   Bez wątpienia zaraz ktoś dopatrzy się wystających gdzieś rogów, symbolu 666 oraz dzieci z kosmosu. Jestem pewna na 100%.
   A tak na serio – to jakaś rekonstrukcja 3D Całunu Turyńskiego? Widać w tle fragmenty kopii całunu? Może coś bliżej? Trudno coś powiedzieć na podstawie jednej fotki.

   • Weronika said

    Najwazniejsze aby nie przypisywac tych rogow innym zamiast sobie.

    • G. said

     czyzby efekt uderzenia w stół i nożycowego odzewu 😉 ?
     A tak serio – kazdy ma tam jakieś różki, Chodzi chyba o to, żeby jest przycierać łaską Bożą, a nie polerować 🙂

    • Weronika said

     To efekt prawdy ktorej nie umiesz zaakceptowac.Przycierjmy, wiec te rogi laska Boza zamiast drwina i ponizaniem innych.

   • atryda said

    Tak to jest rekonstrukcja postaci z „C. T.”, gdzieś w sieci parę lat temu znalazłem całą serię zdjęć, między innym jest tam rekonstrukcja korony cierniowej, która w rzeczywistości nie była wieńcem (jak to jest przyjęte) ale czepcem, gdzie cała głowa Jezusa była raniona kolcami, od skroni i oczu az po czubek głowy.

    • G. said

    • G. said

     Wygląda na to, że ze wszystkich obrazów filmowych Męki Pańskiej, najbardziej zgodną z dotychczasowymi ustaleniami koronę cierniową Jezus miał w najbardziej kontrowersyjnym filmie (który zresztą oglądalismy z księdzem na religii, aby uniknąć głupot zarówno pro jak i kontra, które wygadywali na jego temat).

 14. AntyNWO said

  http://www.wprost.pl/ar/418351/Tusk-pieniadze-w-OFE-i-ZUS-nie-sa-wlasnoscia-Polakow/
  http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/dzialal-z-narazeniem-wlasnego-zycia-ksiazka-o-uratowanych-przez-papieza,357862.html
  http://wyborcza.pl/1,91446,14678062,Rosja__Putin_i_Lukaszenka_na_manewrach_wojskowych.html
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14678540,Lawrow__Syryjscy_rebelianci_produkuja_chalupniczo.html
  http://www.pch24.pl/sejm–pierwsze-czytanie-projektu-ustawy-zabraniajacego-aborcji-eugenicznej,18007,i.html
  http://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/438896,koniec-fikcji-w-posredniakach-bezrobotny-leczony-na-pesel.html
  http://wyborcza.pl/1,91446,14677690,Tusk__jak_trzeba_bedzie_panstwo_zaplaci_wynagrodzenia.html

 15. barbara said

  KORONKA

  Do Krwawych Łez Matki Bożej

  O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współ-bolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

  Na dużych paciorkach:

  O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

  Na małych paciorkach: (7x)

  O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

  Na zakończenie:

  (3x) �O Jezu spójrz…”

  Modlitwa

  O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

  Koronkę do N.M.P. od Łez podyktował Pan Jezus S. Amalii w Brazylii 8.11.1929 r. Pan Jezus powiedział: „Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. (…)innym razem, do tej siostry przyszła Matka Boża. Trzymając Różaniec (Koronkę) której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała; „Oto Różaniec Łez Moich… Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec (Koronka) ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszni­ków, a zwłaszcza opętanych przez diabła”. Matka Boża wyraziła życzenie aby w każdej rodzinie i klasztorach, uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Leź” o 7-mej wieczorem… Stolica Apostolska 15.V. 1934 r zatwierdziła nabożeństwo

  .Koronka ta ma wielką potęgę i moc. 21.IX. 1982 r. płakała Matka Boża krwawymi Łzami w figurze „Róży Duchownej” we włoskiej miejscowości Erbano. Powiedziała: „Odmawiajcie Koronkę do Krwawych Łez! Rozpowszechniajcie ją! Zły duch musi uchodzić z tego miejsca gdzie odmawiana jest ta Koronka.

 16. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/rosyjski-polityk-oskarzyl-usa-o-wywolanie-powodzi-w-rosji
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/silne-trzesienie-ziemi-wybrzezu-peru
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/zmiany-klimatu-moga-zostac-powstrzymane-tylko-dzieki-geoinzynierii
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/wulkan-kluczewska-sopka-wyrzuca-lawe-200-metrow-ponad-krater
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/krwawa-wojna-w-syrii-trwa-jest-podsycana-przez-al-kaide-sprzyjajace-jej-panstwa-zachodnie

 17. Grazyna. said

  Bogu niech beda dzieki za Leszka !

  Leszkowi za to, ze jest z nami, ze ewangelizuje nas, wspiera duchowo i daje Swiadectwo Prawdzie. Leszku, piekne BOG Zaplac ! Dobrze, ze jesteś !
  Przy tej okazji podziekowania naleza sie takze tym wszystkim, ktorzy codziennie udzielaja sie, systematycznie zamieszczajac Slowo Boze, Zywoty Swietych, Piesni, Modlitwy ,Objawienia, Kazania, swoje cenne przemyslenia, wreszcie wazne informacje o wydarzeniach w swiecie.
  Tutaj rozmawia sie o sprawach najwazniejszych i wspiera. Wiara i Prawda cechuje ten blog i jest jego wyznacznikiem. Wiarygodnosc tego bloga, jest jego domena. Tu jest sie z Bogiem i dla Boga. Tu mozna spotkac pielgrzymujacych do Medjugorie, rycerzy Chrystusa Krola, modlacych sie Modlitwami Krucjaty i zyjacych Objawieniami MBM, (i nie tylko tymi), wiernych Mszy Wszechczasow, jednym slowem -Armie Reszty Kosciola w Polsce i rozsiana po calym swiecie.
  Jestem pewna, ze Pan Jezus czytuje komentarze, bo niejednokrotnie zdarzylo sie otrzymac odpowiedz w Oredziu, na nurtujace nas dopiero co tematy.
  Adminie, Tobie naleza sie najwieksze podziekowania. Ty zalozyles ten Maryjny Blog, nadajesz mu kierunek i czuwasz – idac pod prad. WIELKIE BÓG ZAPLAC !! Jestem przekonana, ze bedac tu, jestesmy w dobrym miejscu i na dobrej drodze.
  Wierzę, ze w niedalekiej przyszlosci wszyscy poznamy sie osobiscie i ze wzruszeniem usciskamy. Serdeczne Pozdrowienia dla wszyskich piszacych i czytajacych .
  KTOZ JAK BOG !

  NIECH PLOMIEN MILOSCI JEZUSA I MARYI ROZPALA NASZE SERCA – TERAZ I NA WIEKI !

 18. Szejk said

  Zauważyłem , że Leszek bardzo przyczynia się do zgłębiania słowa BOŻEGO, dobrze że trafił na ten blog .

 19. jowram said

  Ponad dwa i pół miliona ludzi młodych, zdrowych, wygnaliście z kraju za chlebem, rozbiliście rodziny; matki, zamiast opiekować się własnymi dziećmi opuszczają je, żeby opiekować się cudzymi dziećmi, żeby zarobić na chleb; dzieci, zamiast opiekować się własnymi starszymi, często schorowa- nymi rodzicami, opuszczają ich i jadą opiekować się starcami w obcych kra- jach, żeby zarobić na chleb, na utrzymanie rodziny.

  http://forumemjot.wordpress.com/2013/09/19/prawica-ekskomunikowala-prymasa-komentarz-emjot/#more-22716

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: