Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Wolna dyskusja 28.09.2013

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 września 2013


Bioenergoterapia i Radiestezja w kościele, pielgrzymka na Jasną Górę Bioenergoterapeutów. ????

Hm…..

poczytaj sam.

http://www.reiki.pl/?page=specjalne_wyroznienie

Komentarzy 38 do “Wolna dyskusja 28.09.2013”

 1. MariuszInfo said

  sobota, 28 września 2013

  (Za 2,5-9.14-15a)
  Podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. Dokąd idziesz? – zapytałem. A on rzekł: Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość. I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – wyrocznia Pana – a chwała moja zamieszka pośród niej. Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie – wyrocznia Pana. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

  (Jr 31,10-13)
  REFREN: Pan nas obroni, jak pasterz swe owce

  Słuchajcie, narody, słowa Pana,
  głoście na dalekich wyspach, mówiąc:
  „Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go
  i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą”.

  Pan bowiem uwolni Jakuba,
  wybawi go z ręki silniejszego od niego.
  Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu
  i rozradują się błogosławieństwem Pana.

  Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca
  i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
  Zamienię bowiem ich smutek w radość,
  pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

  (2 Tm 1,10b)
  Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

  (Łk 9,43b-45)
  Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów: Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • kooool said

   28 września Żywot świętego Wacława, króla czeskiego i Męczennika

   Uczęszczanie na Mszę świętą jest jedną z najcelniejszych ozdób życia i charakteru świętego Wacława. Jeśli ten dostojny książę i monarcha przy swych tak licznych i ważnych zajęciach mógł znaleźć tyle czasu, aby pójść na Mszę, a czasem nawet służył do niej, to jakże powinni się wstydzić ci, którzy pod ladajaką wymówką albo wcale na niej w dzień powszedni nie bywają, albo też słuchają jej obojętnie i z roztargnieniem. Gdybyśmy choć w części przejęci byli tym duchem pobożności, jaki miał święty Wacław, to inaczej powinnibyśmy się zachowywać wobec tego najświętszego obrzędu Kościoła katolickiego i nie pożałowalibyśmy tej pół godziny, aby być przytomnymi bezkrwawej Ofierze, którą Kościół święty odprawia na chwałę Boga, na podziękowanie Mu i na przejednanie Go za nasze nieprawości i grzechy. Strata tej pół godziny nic nie znaczy wobec niezmiernych i niezliczonych korzyści i błogosławieństw, jakie na nas Bóg zlewa.

   Cóż skłaniało świętego Wacława do uczęszczania na Mszę? Skłaniała go do tego:
   1) Żywa wiara w obecność Boga w Sakramencie Ołtarza świętego;
   2) miłość Boga, który zesłał Syna z Nieba, aby za nas cierpiał i umarł dla dobra naszego;
   3) niezłomne przekonanie, że Bóg wysłucha modłów i próśb jego;
   4) wdzięczność za łaski i hojne dary, którymi Bóg nas obsypuje.

   http://dialogsercamilosci.eu/2013/09/28/28-wrzesnia-zywot-swietego-waclawa-krola-czeskiego-i-meczennika/

  • kooool said

   Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

   Zamienię bowiem ich smutek w radość,
   pocieszę ich i rozweselę po ich troskach

   Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

  • Leszek said

   Krótkie słowo do tego fragmentu dzisiejszej św. Ewangelii: … Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi…
   Wielu ludzi, w tym zapewne też i uczniowie Pana Jezusa, jako świadkowie Jego cudownych czynów, byli Nim zachwyceni, pełni podziwu dla Jego Osoby. I myśleli po ludzku, że tak będzie się działo dalej, że popularność Pana będzie wzrastała. A tymczasem jako piorun z nieba, jak zimny prysznic słyszą już po raz drugi zapowiedź tego, że On, jako Syn Człowieczy będzie wydany jako złoczyńca (Łk 22,37 i J 18,30) w ręce ludzi i zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie jak czytamy w pozostałych dwóch Ewangeliach synoptycznych (Mt 17,22n; Mk 9,31). Pan Jezus mówi, że patrząc po ludzku wydawać się będzie z pozoru, że Jego sprawa będzie przegrana, zakończy się wielką klęska. Ale to będzie Jego droga do chwały. I jeżeli chcą, będą chcieli iść za Nim, to czekać ich będzie podobny los, bo sługa nie jest większy od swego Pana ( J 15,20), ale wtedy będą podzielać Jego chwałę.
   Co to byli za ludzie w moc których Pana został wydany? Byli to ludzie wrogo i nieprzyjaźnie nastawieni do Niego, mający wobec Niego złe zamiary, ludzie o zatwardziałych sercach, będących na służbie Złego, pozbawieni bojaźni Bożej (por. Rdz 20,11) i wiary (2Tes 3,2).
   By mogło się dokonać nasze zbawienie i odkupienie tak musiało się stać! W tekście tej dzisiejszej Ewangelii było powiedziane, że uczniowie (w tym i Piotr) nie rozumieli o czym mówi, nic nie pojęli z tej zapowiedzi. Było to wtedy z odwiecznych wyroków Opatrzności i Mądrości Bożej zakryte przed nimi (por. Syr 11,4b). Ale po Zesłaniu Ducha Świętego, w czasie swej pierwszej przemowy tenże Piotr napełniony Duchem Świętym (por. Mdr 9,13.17), Duchem Prawdy (J 15,26 i 16,13) z mocą mówił:
   „Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami dobrze wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego z o s t a ł w y d a n y, przybiliście rekami bezbożnych/pogan do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go zerwawszy więzy/bóle śmierci, gdyż nie było możliwe, aby śmierć nad nim panowała/trzymała Go w swej mocy” (Dz 2,22-24; por. 3,13n). Choćby jeszcze Pan dokonał wielu, wielu czynów Bożych, ponad te, o których pisał Jan (J 21,25) przez następne lata Swego ziemskiego życia, to nic by to dla dzieła naszego zbawienia nie pomogło. Albowiem nasze zbawienia i odkupienie musiało dokonać się w Krzyżu, po tym jak zechciał być wydany w ręce ludzi, zgodnie z wydanym dekretem Bożym (Hbr 2,9), by pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, tj. diabła (2,14). Ów pokonany na Krzyżu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak mówił w piekle wobec zebranych wszystkich duchów piekielnych:
   „Wam, co od tak wielu lat stoicie po mojej stronie i zawsze stać będziecie, dobrze wiadomo, jakiej niesprawiedliwości doznałem od tego Boga – Człowieka. Przez trzydzieści trzy lata zwodził mnie ukrywając swą Boską naturę i p o k o n a ł nas przez śmierć. Zanim przyjął ciało już Go nienawidziłem i nie mogłem uznać tego, że jest bardziej godny ode mnie być wielbionym przez wszystkich. Za ten upór zostałem oczywiście razem z wami strącony z nieba i przyodziany w brzydotę, która jest tak niegodna mojej wielkości i piękności. Ale bardziej od wszystkiego dręczy mnie to, że zostałem p o k o n a n y przez tego Człowieka i Jego Matkę. Od dnia, gdy został stworzony pierwszy człowiek dążyłem do tego, by zgładzić Boga – Człowieka i Jego Matkę, a przynajmniej zniweczyć wszystkie Jego stworzenia. Usiłowałem doprowadzić do tego, aby Go nikt nie uznawał za Boga i nie słuchał. Takie było moje życzenie. Lecz teraz już na wszystko za późno, albowiem zwyciężył mnie przez pokorę i ubóstwo. Zmiażdżył mnie swoją cierpliwością, a w końcu przez cierpienia i swoją śmierć
   pozbawił mnie panowania nad światem. Dręczy to mnie tak bardzo, iż moja zazdrość i zajadłość nie zostałaby nasycona nawet wtedy, gdybym zdołał strącić Go z prawicy Jego Ojca i ściągnąć wszystkich Jego zbawionych do czeluść i piekielnych…”.
   (Maria z Agredy „Mistyczne Miasto Boże”, z rozdz. XLIII «Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa nad piekłem», str.266/267).
   Naszego Pana wydanego w ręce tych ludzi potraktowano niesłychanie okrutnie. Był to wyraz gniewu Bożego, który miast nas, był udziałem Zbawiciela, Pana Jezusa, który wydany, za nasze grzechy (Rz 4,25a) wziął je (tj. ich konsekwencje) na Siebie i by wynagrodzić Bogu Ojcu poniósł na Golgotę i zatopił w Krzyżu (1P 2,24).
   Pan Jezus został wydany w ręce ludzi działających bez litości i miłosierdzia. A tymczasem król Dawid, gdy wykroczył przeciwko Panu (poprzez policzenie ludności Izraela, co było niejako zamachem na suwerenne prawa Boga wobec swego ludu) przybył do niego posłany przez Pana Boga, prorok Gad, który przedstawił mu do wyboru jedna z trzech możliwości jako zadośćuczynienie za ten jego grzech, by mógł być uśmierzony gniew Pański:
   „To mówi Pan: Przedstawiam ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a Ja ci to uczynię». Gad udał się do skruszonego Dawida i przekazał mu następujące oświadczenie: «Czy chcesz, by w tej ziemi nastało trzy lata głodu, czy wolisz przez trzy miesiące uciekać przed wrogiem, który cię będzie ścigał, czy też przyjść ma na twój kraj zaraza trwając trzy dni? Pomyśl i rozpatrz, co mam odpowiedzieć Temu, który mię posłał» (2Sm 24,1.10-13).
   Dawid odpowiedział Gadowi: «Jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę!» (24,14; por. 1Krn 21,13 i Syr 2,18).
   Dawid nie chciał być wydanym w ręce ludzi, swoich wrogów i ta możliwość odrzucił, nie wybrał jej. A Pan nasz Jezus Chrystus zgodził się być wydanym w ręce ludzi!

 2. G. said

  Super, pewnie pielgrzymki tarocistów i wróżek też się doczekamy. kazanie wygłosi wróż Maciej.
  panie, widzisz i nie grzmisz.

 3. Nn said

  Diabeł w postaci bioenergoterapeutów, różdżkarzy i “wahadełkowców”, przyszedl szukać u Boga ,,błogosławieństwa” dla swoich antybożych praktyk .

  Jeśli kiedykolwiek zechcemy skorzystać z usług „uzdrawiaczy” przeróżnego pochodzenia niech uwaza.

  Są bowiem energie, o których nic nie wiemy, są też fałszywi prorocy, którym nadmiernie ufamy, a których nawet krótkotrwałe oddziaływanie na nasz organizm i specjalna „obróbka” mózgu powoduje tak wielkie zniewolenie, że żadne światło Prawdy nie dociera już później do świadomości.

  W straszliwej zawierusze zła, przewalającego się przez nasz kraj, oraz caly świat trzymajmy się oburącz Pana Jezusa, abyśmy nie stracili Go nigdy z oczu serca.

  Tylko On jest prawdziwym Panem, Mistrzem, Zbawicielem.

 4. młody said

  Niebywałe co sie teraz wyrabia w Kościele.Tylko patrzeć jak będa specjalne Msze i pielgrzymki dla gejów.Ostatnio w Radio Maryja słuchałem audycji dla młodzieży i zadzwonił jeden młody osobnik i zadał pytanie co zrobić by w Kościół nie był taki monotonny?Zaproponował by ksieża pokazywali sie publicznie z młodzieżą np.na dyskotekach oraz żeby w na Mszach było weselej.Pytam się dokąd my zmierzamy?Jeżeli komuś nie odpowiada Koscioł to droga wolna!Ksieża są za bardzo kompromisowi zrobia wszystko byle by tylko młodych do Koscioła przyciągnąć.To jest duzy błąd.Koscioł był jest i będzie niezmienny czy to sie komuś podoba czy nie.Nie można przyciągać ludzi do Koscioła za wszelka cenę poniewaz w ten sposób Koscioł otwiera sie na ten świat a zamyka na Pana Boga.

  • Chrobry.pl said

   „żeby na mszach św. było weselej” – bo tak naprawdę to księża powinni na nowo na kazaniach tłumaczyć czym jest „ofiara mszy świętej” – a wtedy takich propozycji jak z cytatu unikniemy.

   • Halina said

    Też tak myślę,przydałoby się więcej informacji na temat mszy św.
    Na pewno dużo osób a podejrzewam,że większość wiernych z zaciekawieniem wysłuchałaby więcej szczegółów o OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ.
    Bo tak naprawdę mało wiemy.

    z Panem Bogiem!

   • Eliza said

    Przydałoby się więcej mówić także o piekle….

    • Michał z Radomia said

     Ja się zgadzam z Elizą. A tymczasem III Nowe Przykazanie Franciszka (za gazetą FAKT) brzmi: „Dość straszenia piekłem i szatanem!” – czyli co? hulaj dusza, piekła nie ma? Zapewne wielu księży posłucha i nie będzie straszyć… Tylko skutki będą opłakane.

   • Chrobry.pl said

    Tajemnica Eucharystii

    http://de.gloria.tv/?media=257328

 5. MariuszInfo said

 6. AntyNWO said

  Na MP teraz Pan Marek niepotrzebnie to promuje…

  • As said

   Masz rację, często wchodziłem na tamten blog, ale przestałem po ostatnim wpisie odnośnie jakieś „egzorcystki”. Nie chcę nawet tam wypowiadać swojego zdania na ten temat, bo zaraz zacząłby od agentów wyzywać. Wydaje mi się, że ten człowiek wszedł w sferę, w której żaden człowiek nie powinien się znaleźć i próbować samemu się w niej odnaleźć. Jedynym argumentem jest to, że ktoś tam wyzdrowiał. Dla mnie to żaden argument, dla szatana to świetny biznes, dać komuś zdrowie i długie życie na ziemi w zamian za dusze, czysty zysk. Rotszyldowie już dawno mogliby zejść z tego padoła, a jednak jeszcze ciągną i, o dziwo, w takim wieku potrafią nieźle kombinować.

 7. Gosia-3 said

  Czy ktoś może wie czy ” Cudowne światło z figurki Matki Bożej w Medjugorie” nadal się utrzymuje.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzieckonmp said

   Tak nadal Figurka Matki Bożej w starym domu Vicki świeci dziwnym światłem każdego wieczoru. Tak było wczoraj. Dziś za niedługo znajomi mi powiedzą czy też tak się wydarzyło. Tysiące pielgrzymów i miejscowych Chorwatów każdego wieczoru doświadcza tego cudu odwiedzając dom Vicki. Ten cud nie da się przedstawić poprzez relację Video czy aparat fotograficzny, dlatego trzeba tam przyjechać i samemu zobaczyć aby zrozumieć.

   Fotka z wczoraj jak było przed domem Vicki

 8. Weronika said

  Kosciol od lat jest za pan brat z bioenergoterapeutami. Slynny bioenergoterapeuta Harris przyjmowal w kosciolach katolickich w Polsce. Byla zima…wokol kosciola tysiace ludzi w kolejkach przemieszczajacych sie pomiedzy sznurkami zawieszonymi na barierkach… Sam magik na Oltarzu….ile spustoszenia wtedy dokoanlo sie dzieki naszym ksiezom….tylko Bog to wie. Leszek Dokowicz wowczas oddalil sie od Boga, a pozniej zajal sie okultystyczna muzyka techno i praniem mozgow mlodziezy na calym swiecie…Pozniej przyszlo oswiecenie i sie nawrocil…niesamowite rzeczy go spotkaly…Bylam na spotkaniu z nim. Uwierzylam w co mowi za wyjatkiem tego ze samochod ktory go sledzil mial w rejestracji trzy 6 …Wracamy ze spotakania z nim w kosciele , byla blisko polnoc. Puste ulice…powiedzialam do rodziny…wszytko to prawda, ale z tym samochodem to troche przegial…Patrze a przede mna jedzie czarny samochod z rejestracja zawierajaca trzy 6…..prawie nas doprowadzil do domu….mysle, ze Bog zareagowal na moje watpliwosci natychmiast…

 9. Gosia-3 said

  To jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedz, na pewno Matka Boża ma jakieś głębsze przesłanie dla świata, czy czasami to nie ten Znak związany z pergaminem, bo według widzących miał to być Znak niezniszczalny i taki który można zobaczyć tylko osobiście jadąc w to miejsce.
  Zastanawiam się czy my na pewno poznamy tajemnice pergaminu, bo jeśli nie będzie zgody biskupa Rzymu – Franciszka to wybrany przez Mirjanę ksiądz Peter Ljubićić nie będzie mógł nam tego ogłosić. Podobnie nigdy nie poznaliśmy do końca objawień w Fatimie i Kościół do tej pory nie spełnił życzenia Matki Bożej – zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.
  A dlaczego papież Franciszek nie dokona takiego aktu?
  To tylko moje prywatne przemyślenie. Pozdrawiam wszystkich blogowiczów. Z Panem Bogiem.

 10. halina said

  Jeżeli to odbywa sie wieczorem to jest powód do nocnych czuwań , a więc wiecej modlitwy różańcowej i większe zaangazowanie w świecenie szatanowi w oczy by nie mógł realizowac swoich planów niszczenia człowieka i świata

 11. młody said

 12. Dzieckonmp said

  co o tym sądzić?

  Stan wojenny w Ameryce może być 01 października 2013

  http://thelastgreatstand.com/lgs/2013/09/23/heads-up-martial-law-in-america-might-arrive-oct-1-2013/

  • MamOczy said

   Wiele już różnych tego typu rewelacji można przeczytać co niewątpliwe jest po to by ”przyzwyczaić ” ludzi do ciągłego zagrożenia .. Po to by ludzie czytając kolejne takie rewelacje zlekceważyli to i po to by jak wprowadzą ludzie to zlekceważyli . Dopiero jak zapukają do ich mieszkania się przebudzą ze snu . Przykre ale prawdziwe . Módlmy się się za zgubionych braci , którzy świadomie czy nie świadomie wypełniają misje szatana tu na ziemi by zabrać jak najwięcej owieczek od Boga Ojca .

  • Tusia said

   Wiele razy juz byly podane daty…..ja mam zapasy jedzenia, mydla, drzewo do kominka, leki…..moze byc kataklizm, trzesienie ziemi….obojetnie co….nie zaszkodzi..w zwyklej TV mowia oficjalnie o bankructwie jesli prog zadluzenia nie zostanie znowu podniesiony….a wtedy wiadomo co nas czeka….mam nadzieje ze czytelnicy tego bloga ktorzy mieszkaja w USA maja jakies zapasy!!!!Pozdrawiam!!

   • Rysiek said

    Tusia kochana, Wy w stanach widzicie wszystko inaczej , a co będzie jeżeli dziś Bóg zaząda Twej duszy- oby nie- Czy jesteś przygotowana na spotkanie z Panem………………… Niech św. Michał Archanioł czuwa nad Tobą.

    • Tusia said

     Regularnie sie spowiadam i przyjmuje Komunie SW., modle sie …..czy widzimy inaczej?? chyba tak samo..ludzie sa wszedzie rozni..znam wielu uduchowionych tradycjonalistow jak i ludzi ktorzy chodza do kosciola zeby sie spotkac ze znajomymi…..tak wiec robie co moge , Bogu dzieki ze mamy polski kosciol i polska Msze sw.

  • lucek said

   Niech Cie nic nie troska,
   niech nic nie budzi twojego strachu.
   Wszystkie rzeczy przemijaja.
   Bog jest niezmienny.
   Cierpliwosc zdobywa wszystko.
   Ktokolwiek ma Boga nie potrzebuje niczego innego.
   Sam Bog wystarczy za wszystko.
   – sw. Teresa z Avila
   z ksiazki : Swieci na kazdy problem .

 13. Jantek said

  wrózbici tarociści różdzkaże i inni bioenergo terapełci gdyby wszystkich policyć to pewnie sporo by się ich uzbierało i tylko wziąśc wszeliej maści uzdrawiaczy razy ilość ludzi którzy sie przez ich gabinety przewiną w ciągu roku to w Polsce nie powinno być ani jednego chorego . Jak próbuję ludziom tłumaczyć ze woda w naszym terenie jest prawie wszędzie wystarczy tylko odpowiednio głęboko kopać i ze o tym na jakiej głębokości będzie występowac decyduje układ geologiczny warstw ziemi i np że wachadełko czy różdzka nie znajdzie wody i nie poda jej składu chemicznego to wychodzę na wariata . I pada odpowiedz że oni mają odpowiednie prady wrażliwośc ciała itp i to powoduje że sie wachadełko kręci lub nie
  Tylko że to jest świetny interes
  i złudne dawanie nadzieji wypadku uzdrawiaczy
  a najczęściej jednak i odciąganie od Boga
  Bo wypadku choroby do powinniśmy w pierwszym rzędzie do iśc do Boga prośić o zdrowie a nie do bioenergo uzdrawiaczy

 14. lucek said

  Pragne przekazac podziekowania dla wszystkich ktorzy wspomagali modlitewnie Tuptusie.
  Tuptusia czuje sie duzo lepiej , juz rozroznia kontury i wierzy ze Pan uleczy jej oczy. Byla na Mszy Uzdrowieniowej Ojca Daniela. Czesto jest na Drozkach po ktorych chodzil nasz Wielki Ojciec Swiety Blogoslawiony Jan Pawel II,
  Czuje tam Jego obecnosc. Modli sie w intencjach wszystkich , ktorych spotkala na blogu. Ma nadzieje ze Pan Bog pozwoli Jej osobiscie wszystkim podziekowac.
  Ogarniajac wszystkich pamiecia modlitewna.Zyczac Blogoslawienstwa Bozego i wszelkich potrzebnych Lask dla Was i Waszych rodzin.
  Tuptusia
  Dolaczam sie rowniez do tych zyczen
  Kroluj nam Chryste !!!

  • Dzieckonmp said

   Serdeczne Bóg Zapłać Lucek że zajęłaś się sprawą Tuptusi, za Twoje wielkie serce z ciała.

   • Gosia-3 said

    Niech Pan Bóg błogosławi Tuptusi za jej ewangelizację na tym blogu i przywróci jej wzrok aby dalej mogła być z nami. Przyrzekam za nią modlitwę.

   • MariuszInfo said

    I ja się raduję, że moja modlitwa nie idzie na przynosi
    wreszcie pożądane owoce…

    Z Panem Bogiem i Matką Zbawienia.

  • cox said

   Ja byłem wczoraj w Wąwolnicy. Polecałem Tuptusię i w ogóle was wszystkich.

 15. AntyNWO said

 16. Nanity said

  Tu orędzie, które jak ulał pasuje do tematu. Co do mnie te orędzia bardzo mnie zmieniły. Byłem człowiekiem patrzącym na świat przez różowe okulary. W Boga wierzyłem o istnieniu piekła wiedziałem, ale myślałem „do piekła idą mordercy, gwałciciele, pedofile, ewentualnie przy odrobinie pecha oszuści i złodzieje” Jakie było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że to co uważałem za coś co grzechem nie jest grzechem jednak było. Ogarneło mnie przerażanie, a gdy później znalazłem opisy piekła przerażenie moje osiągneło epicentrum. Zdałem sobie sprawe, że gdybym wtedy umarł trafił bym do tego okropnego miejsca, a najgorsze byłby to, że bym nigdy się z tamtąd nie wydostał. Jedyne o co prosiłem (a właściwie błagałem) Boga to o przebaczenie i bym nie umarł przed spowiedzią. Do spowiedzi poszedłem po 3 tygodniach, musiałem uporządkować myśli i przeanalizować okres ostatnich 2 lat. Bardzo się wstydziłem, tym bardziej, że właściwie musiałem poprosić księdza o spowiedź, która się odbyła w 4 oczy, miałem duży opór przed przystąpieniem do sakramentu pokuty, ale stwierdziłem, że „lepiej się spalić ze wstydu przed księżem, niż płonąć przez wieczność w piekle” więc musiałem też wyznać grzechy najbardziej „wstydliwe”, póżniej jak się pytałem moich przyjaciół, czy się spowiadają z takich grzechów, to z zaczerwieniem odparli, że nie. Zobaczyłem wtedy siebie z przed nawróceniem. Od tamtej pory modlę się za nich. Do kościoła co prawde chodze 1-2 w tygodniu, ale komunię święta przyjmuje zawsze na kolana. Koronkę do Miłosierdzia Bożego odmawiam codziennie, Różaniec przed każdą Mszą Świętą, niedługo jak się zmobilizuje to będę odmawiał 3-4 w tygodniu, a docelowo codziennie. Nie wszystko da się odrazu zrobić. Szatan odgoniony od neofity takiego jak ja szuka 7 gorszych od siebie i wraca. Nauczyłem się go rozpoznawać, wiem (nie zawsze) najczęsciej kto mi podsuwa złe myśli i jakiej specjalizacji jest Demon. Z początku miałem duży problem z modlitwą dlatego odmawiałem najpierw codziennie 1 Ojcze Nasz i 3 Zdrowaśki, aby wyrobić nawyk modlitwy, później stopniowo zwiększałem ilość modlitw. Do dzisiaj zdarza mi się upadać, ale zawsze wracam do Boga. Dlatego proszę was o modlitwę będę wdzięczny za każdą zdrowaśkę.

  25 września 2013r

  Pan Jezus.

  Jam Jest Jezus Chrystus, Druga Osoba Trójcy Świętej. Kochane dziateczki miłe Mojemu Świętemu Sercu, cieszę się z waszego przybycia tutaj, do wieczernika modlitwy. Wielką radość sprawiają Mi wasze szczere modlitwy. Przyjmuję je wszystkie, jak również przyjmuję wasze ofiary, choć słabi jesteście i zdarza się wam często upadać, to jednak serca wasze widzę gorącymi, choć udręczonymi i utrudzonymi kłopotami dnia codziennego. Zły duch naciska coraz agresywniej i natarczywiej, a wielu nie wytrzymuje tego i upada. Chcę jednak, abyście nie tkwili w upadku, w grzechu, bo to znacznie blokuje waszą duszę na działanie Łaski Bożej. Zawsze chcę was umacniać Sobą Samym, a najbardziej to czynię podczas każdorazowej Komunii Świętej. Zawsze miejcie czyste serce i sumienie. Nieustannie pilnujcie czystości waszej duszy, zechciejcie pamiętać o dokładnym wypełnianiu wszystkich warunków sakramentu pokuty. Sama spowiedź, jako wyznanie waszych grzechów, to za mało.

  Pamiętajcie o waszej wdzięczności. Chcę, aby mogła rozwijać się w was Boża Miłość. Nie jest możliwym rozwijanie, pomnażanie miłości, podczas gdy serca wasze kierują się ku duchom ciemności, ku marnościom tego świata. Pragnę, abyście wyrzekli się tego świata, a cali oddali się do Mojej dyspozycji, do dyspozycji Trójcy Świętej.

  Żyjcie nieustannie Bogiem, a wszystko stanie się dla was jasne i klarowne. Dziś w tym czasie nie jest to łatwe, kiedy to demon kąsa was nieustannie, wykorzystując do tego swoich ludzi których zniewolił, używając demonicznych, niecnych sztuczek i sposobów.

  Nigdy nie poddawajcie się działaniu demona okultyzmu. Duch ten działa zniewalając ludzi na różne sposoby. Chcę, aby żadne dziecko Boże nigdy nie poddawało się jakimkolwiek działaniom bioenergoterapeutów. Nigdy nie używajcie wahadełek ani różdżek, nie szukajcie żył wodnych, bo różdżką i wahadełkiem poruszają demony. Udają one, że leczą, pomagają, lecz demon, który w tym działa, wchodzi do wnętrza waszej duszy, dogłębnie ją zniewalając, penetrując oraz głęboko zakorzeniając się w niej.

  Bioenergoterapia(!!) i wszystko z dziedziny psychotroniki powoduje otwarcie furtek duszy, na zakamuflowane działanie demonów. Im dłużej ktoś pozwala im działać w sobie, tym trudniej jest je ze swojej duszy wygonić. Chcąc je usunąć, osoba zniewolona musi tego naprawdę chcieć, dopiero wówczas demon odejdzie, choć nie bez walki. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.

  Pragnę, abyście codziennie poddawali się uświęcającemu działaniu Ducha Świętego. Pozwólcie, by promieniował na was Swoimi Świętymi Łaskami.(…)

  Reszta na http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2013.htm

  „Boskie objawienie piekła – czas dobiega
  końca” – Kathryn Mary Baxter

  http://nickycruz.ovh.org/boskie_objawienie.html

  Polecam także inne
  Ojciec Bonawentura Meyer – Wyznania ludzkiego demona z piekła; księdza Verdi Garandieu
  OJCIEC BONAWENTURA MEYER – Ostrzezenie z zaświatów (rozszerzona wersja tego powyżej)
  SŁUGA BOŻA JÓZEFA MENENDEZ – WIZJA PIEKŁA
  SIOSTRA MARIA OD KRZYŻA – RĘKOPIS Z CZYŚĆCA
  Ks. GABRIELE AMORTH – WYZNANIA EGZORCYSTY
  L. G. DE SEGUR – PIEKŁO – CZY JEST,CZYM JEST

  Można ściągnąć je z chomikuj.pl wystarczy założyć konto i wtedy ściągać bez opłat. Pozdrawiam

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: