Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Czytelnicy z Brazylii proszą o modlitwę

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 października 2013


Otrzymałem takiego maila od czytelników z Brazylii.

 Jestem z Brazylii. Chce poprosić was abyście  umieścili te nazwiska w waszych modlitwach. Niech Bóg was Błogosławi. Nazwiska te to  Sandra, Victor,Lucky,Luiz, Alexandre, Marcos, Maria Elisa. Boże niech demony opuszczą nas.

Język maila polski ale tłumaczony translatorem.

Komentarzy 13 do “Czytelnicy z Brazylii proszą o modlitwę”

 1. MariuszInfo said

  czwartek, 17 października 2013

  (Rz 3,21-29)
  Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan.

  (Ps 130,1-6)
  REFREN: Bóg miłosierny daje odkupienie

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
  Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl Twe ucho
  na głos mojego błagania.

  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia,
  aby ze czcią Ci służono.

  Pokładam nadzieję w Panu,
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
  Dusza moja oczekuje Pana
  bardziej niż strażnicy poranka.

  (J 14,6)
  Ja jestem drogą prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

  ( Łk 11,47-54)
  Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • MariuszInfo said

   Święty Ignacy, biskup Antiochii, nazywał siebie „niosącym Boga” – Theoforos. Za panowania cesarza Trajana został skazany na śmierć z powodu wyznawanej wiary. Zanim rzucono go na pożarcie dzikim zwierzętom, w drodze na męczeńską śmierć, Ignacy napisał listy do siedmiu chrześcijańskich wspólnot. Podkreślał w nich, że to Eucharystia tworzy więź pomiędzy chrześcijanami, a nade wszystko wprowadza nas w życie samego Chrystusa. Św. Ignacy był przekonany, że tylko obecność Chrystusa może doprowadzić Kościół do jedności poprzez budowanie dobrych relacji między wierzącymi. Wiara, za którą oddał życie, domaga się także od nas troski o jedność Ciała Chrystusowego.

   Małgorzata Konarska, „Oremus” październik 2007, s. 72

  • kooool said

   17 października Żywot świętej Małgorzaty Marii Alacoque

   Cześć Serca Jezusowego, którego fundatorką jest święta Małgorzata Maria Alacoque, jest najpiękniejszym i najbardziej rozpowszechnionym nabożeństwem. Szczególnym celem tego nabożeństwa jest odwzajemnienie się Bogu miłością za miłość i zadośćuczynienie za zniewagi jakie świat codziennie Jego świętemu Sercu wyrządza. Przytoczone wyżej słowa Zbawiciela do św. Małgorzaty są jasne. Na nie odwołują się wszystkie prośby wiernych w sprawie zaprowadzenia tego nabożeństwa, o nich wspominają wszystkie ogłoszenia papieskie. Krzewienie tego nabożeństwa jest w naszych czasach zaiste bardzo pożądane. Cóż nad to słuszniejszego, jak odpłacić Chrystusowi Jego miłość równą miłością? Ale przeważna część ludzkości nie chce słyszeć o Panu Jezusie, ani Go miłować. Iluż to liczymy pozornych i połowicznych katolików, którzy prześladują Chrystusa w kościele, szkole, rodzinie, w Jego nauce i ustawach, w Jego sługach i kapłanach! A w szczupłej garstce wiernych Jego zwolenników, iluż liczymy takich, którzy Go miłują szczerze, którzy Go wyznają jawnie wobec świata i którzy stosują się do wypowiedzianego przezeń życzenia, aby Go wyznawali wobec Ojca niebieskiego? Słodka zaiste jest śmierć człowieka, który czuł uwielbienie i cześć dla tego, który ma być jego sędzią. Kościół daje tym, którzy co miesiąc przystąpią do sakramentu Pokuty i Ołtarza, a nadto codziennie odmówią następującą modlitwę, odpust zupełny.

   http://dialogsercamilosci.eu/2013/10/17/17-pazdziernika-zywot-swietej-malgorzaty-marii-alacoque/

   • kooool said

    Modlitwa

    O najmiłościwszy Jezu! Z wdzięczności i na powetowanie licznych mych grzechów i przewinień oddaję Ci serce moje i poświęcam je całkowicie na Twe usługi. Za pomocą łaski Twojej uroczyście przyrzekam więcej Ciebie nie obrażać. Amen.

  • kooool said

   Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa.

   Ja jestem drogą prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

   Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.

 2. MariuszInfo said

  Siostry i Bracia z Brazylii proszą nas o modlitwę o uwolnienie
  Sandra, Victor, Lucky, Luiz, Alexandre, Marcos, Maria Elisa.

  Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
  Święty Ojcze Pio, módl się za nami.

  • MariuszInfo said

   Modlitwa do Matki Bożej o pokonanie szatana

   Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów!
   Ty otrzymałaś od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana,
   pokornie Cię prosimy, ześlij zastępy Aniołów, aby pod Twoimi rozkazami
   ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły
   w przepaść piekielną. Amen.

   Modlitwy do św. Michała Archanioła

   Święty Michale Archaniele,
   broń nas w walce. Przeciw niegodziwości
   i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
   Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,
   a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą
   strąć do piekła szatana i inne duchy złe,
   które na zgubę dusz krążą po świecie.
   Amen.

  • halina said

   Modliłam się również , śpiewając KORONKĘ UWIELBIENIA BOGA ZE ŚWIĘTYM MICHAŁEM ARCHANIOŁEM I CHÓRAMI NIEBIOS.

   zostańcie z Bogiem Siostry i Bracia z Brazylii!

 3. Sara 28 said

  https://www.youtube.com/watch?v=qAFUJfRDbSM – dedykuję Wszystkim tą piękną piosenkę o Janie Pawle II. A Was Kochani i Waszą Ojczyznę polecę za wstawiennictwem Błogosławionego Jana Pawła II i za innymi moimi ulubionymi Świętymi……….przez SERCE MARYI do Tronu Trójcy Przenajświętszej. I pozdrawiam Was Kochana Rodzino w Jezusie Chrystusie po dwu miesięcznej przerwie ale zawsze sercem byłam z Wami.

 4. jowram said

  Gen. Tadeusz Rozwadowski

  85 lat temu – dnia 18 października 1928 roku o godzinie 2-giej po południu umiera w Warszawie w lecznicy św. Józefa przy ul. Hożej, jak donosiła “Polska Zbrojna”: “…na zakażenie krwi, wywołane owrzodzeniem miejscowym…”. Ciało zmarłego przewieziono do Lwowa, gdzie rano 22 października 1928 roku odbył się uroczysty pogrzeb Generała. Pochowany został na cmentarzu Orląt Lwowskich. Władze nie chciały większego rozgłosu związanego z pogrzebem, starano się ograniczyć do minimum. Przemowę nad grobem wygłosił między innymi dawny jego adiutant Aleksander Skrzyński, który ograniczył się tylko do wyliczenia zasług z I wojny światowej i nie wspominając ani słowa o bitwie warszawskiej czy obronie Lwowa.
  Dokonania generała Tadeusza Rozwadowskiego stawiają go wśród najwybitniejszych ojców naszej wolności, niestety przeciętny Polak nie wie o nim nic, albo bardzo niewiele. Wymazywanie generała z historiografii zaczęło się w 1926 roku i trwało do lat 90. XX wieku. Na początku robiły to władze sanacyjne, później władze PRL. Również w III RP o Rozwadowskim pisze się niechętnie, bo jego osoba stoi na drodze w budowaniu legendy Piłsudskiego. Z tego też powodu, gdy sławiono zasługi mężów stanu, on jeden pozostał na uboczu, opuszczony i zapomniany. W Warszawie próżno szukać choćby ulicy noszącej jego imię. Ponadto utrwalany jest wizerunek gen. Rozwadowskiego jako endeka, co jest nieprawdą, bo jedyne co go z nią łączyło to osoba kuzyna Jana Emanuela Rozwadowskiego sekretarza Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Przeświadczenie takie wzięło się z faktu, że postać gen. Rozwadowskiego wielokrotnie była wykorzystywana w grach politycznych. Przed wojną przez endecję, a obecnie przez jej kontynuatorkę LPR. W rzeczywistości gen. Rozwadowski był apolityczny, wielokrotnie wypowiadał się, że nie czuje związku z żadną z polskich “marnych partyjek”. Niestety nie doczekał się sprawiedliwego osądu przez historię, nigdy nie został zrehabilitowany, a jego grób jeszcze w pierwszych latach XXI wieku był sprofanowany.

  Bardzo trafną charakterystykę, która oddaje złożoną naturę generała nakreślił pisarz i adiutant gen. Sikorskiego Mieczysław Lisiewicz: “Rozwadowski był umysłem żywym i błyskotliwym przy dużej głębi ideowej. Człowiekiem gołębiego serca, chcąc zadowolić wszystkich często zrażał wielu. Jego żywotność i energia mogłyby być przysłowiowe, podobnie zresztą, jak jego niczym nieugaszony optymizm, nie opuszczający go aż do końca, mimo ciężkich przeżyć, jakie mu u schyłku życia los zesłał. Jednocześnie religijny i wolnomyślny (?) umiał te dwie cechy godzić instynktem (?) człowieka o wysokiej kulturze. Nigdy nie zapomniał o godności człowieka, choćby na najniższym stopniu społecznym. Gniew jego był groźny, lecz nigdy prostacki. W radości, jak i w zabawie nie szukał wrzaskliwego hałasu. Był hojny aż do lekkomyślności i niezwykle łatwowierny wobec tych, których uważał za przyjaciół. Był doskonałym wodzem. Posłuch wyrabiał sobie u ludzi bez trudu, nie gwałtem, lecz umiejętnością przewidywania. Popularność zyskiwał osobistym czarem i umiejętnością podejścia do każdego. Ów optymizm cechujący najgłębiej jego istotę umiał narzucać innym. Nawet w najgorszych momentach, ci którzy z nim rozmawiali, wychodzili pod wrażeniem, ze wszystko dzieje się doskonale i właściwie po myśli Rozwadowskiego. Było to skutkiem również i tego, że polot jego myśli a zwłaszcza niesłychanie żywa wyobraźnia operacyjna, często kazały koncepcjom w błyskawicznym rozwoju wybiegać poza rzeczywistość, która nie mogła za nimi nadążyć. Mówił i pisał piękną polszczyzną, której nie popsuły ani długie lata służby w wojsku austriackim, ani wiele lat pobytu za granicą. Pozostał gorącym patriotą polskim. Wysoko cenił swój honor żołnierski, nigdy go nie splamił. Cokolwiek robił, czynił z myślą o Polsce…”.

 5. Aneta said

  Obiecuję różaniec.

 6. Weronika said

  Drodzy Bracia i Siostry z Brazylii zaraz odmowie za Was Koronke do Bozego Milosierdzia, aby dobry Bog zlitowal sie nad wami i uwolnil was od wszelkich zlych mocy, abyscie mogli Bogu Ukochanemu sluzyc, wielbic Go i glosic chwale Pana. Zanurzam Was Sandra, Victor,Lucky,Luiz, Alexandre, Marcos, Maria Elisa oraz wszystkich grzesznikow w Przenajswietszej Krwi i Ranach naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i skladam u stop Boga Ojca. Amen.

 7. Grazyna. said

  UWAGA !

  KAZDORAZOWE ODMOWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRACENIE DO CZELUSCI PIEKIELNYCH 5O TYŚ. ZLYCH DUCHOW.

  http://www.mocmodlitwy.info.pl/egzorcyzmy.html

  Modlmy sie proszac o uwolnienie tych osob w Brazylii, ale nie tylko.
  Walka musi byc na wszystkich frontach.
  KTOZ JAK BOG !

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: