Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Garabandal – Zapowiedź ogólnoświatowego «ostrzeżenia»

Posted by Dzieckonmp w dniu 17 listopada 2013


«Przekażcie tę zapowiedź Memu stworzeniu» – domaga się Niebo. A jednak orędzie z Garabandal z ogłoszonym przez nie ostrzeżeniem nie zostało rozpowszechnione na świecie przez powołane do tego autorytety. Pan zechciał więc w r. 1987 powtórzyć jego aktualność Vassuli, podkreślając odpowiedzialność pasterzy:
«Moje stworzenie powinno zostać ostrzeżone i wierzyć we Mnie. Przypomnijcie im Moją Miłość,1 rozpowszechniajcie Moje Słowo, głoście Mnie… Ogłaszajcie Mnie, nie odrzucajcie Mnie! Obecnie odrzucacie Mnie, nie bronicie Mnie! Ogłaszajcie Moje Dzieła z przeszłości i Moje aktualne Dzieła. Jestem Wszechmogący. Cierniami Mojej Głowy są wszystkie kapłańskie dusze trzymające klucze poznania, które same do niego nie dochodzą i nie pozwalają dojść tym, którzy tego pragną!2 Te dusze kapłańskie są Moimi cierniami! Ich ręce są jeszcze splamione świeżą krwią z przeszłości, odpowiedzialne za tyle zbrodni i okrucieństw.3 Te ciernie powinny Mnie znaleźć i okazać skruchę. Chcę, aby się nawrócili. Oni przeciwstawili się Orędziu Mojej Matki w Garabandal nie rozpowszechniając go, jak powinno to być uczynione. Nie chcieli uznać Jego pilności! O,4 cóż tam mam, Vassulo! Kamienie, ich serca są skamieniałe. PRZYJMIJCIE Prawdę, otwórzcie serca, Garabandal jest kontynuacją Fatimy!
Nie powtarzajcie waszych błędów… PIOTRZE!5 Piotrze, bądź Moim Echem! Paś Moje baranki, Piotrze…» (1.12.87)

Wyjaśnienia Conchity…

1 stycznia 1965 roku przy piniach w Garabandal Matka Boża z Góry Karmel zapowiedziała Conchicie ostrzeżenie światowe po to, abyśmy się poprawili i przestali popełniać tak wiele grzechów obrażających Boga. Ma ono być napomnieniem sumienia całego świata.
Według Conchity ostrzeżenie pochodzi bezpośrednio od Boga. Nie nadejdzie ono jako kara, lecz jako cudowny środek ocalenia:
«Aby dobrzy jeszcze bardziej zbliżyli się do Boga, a źli – nawrócili się i zmienili», jak powiedziała. Przy innej okazji dodała:
«Bóg pragnie, abyśmy dzięki ostrzeżeniu się poprawili i mniej grzeszyli. Zostanie ono ujrzane przez wszystkich ludzi, gdziekolwiek by się nie znajdowali. Będzie to jakby objawienie każdemu z nas wewnętrznie naszych grzechów oraz dobra, jakiego nie uczyniliśmy. Wierzący jak i niewierzący, ludzie wszystkich religii zobaczą to i odczują. To będzie jak agonia…»
Innym razem wyjaśniła jeszcze:
«To będzie jak ogień. Nie spali naszego ciała, lecz odczujemy go fizycznie i duchowo. Wszystkie narody i wszyscy ludzie tak to odczują. Nikt przed tym nie ujdzie. I nawet niewierzący odczują bojaźń Bożą. Dziewica powiedziała, że ostrzeżenie i wielki cud będą już ostatnimi tak wielkimi przejawami, jakie Bóg nam da. To dlatego myślę, że po nich będziemy blisko końca czasów.»

Odczucie w głębi duszy…

Inna widząca z Garabandal, Jacinta, tak opowiedziała o tym, jak rozumie ostrzeżenie:
«To coś, co będzie najpierw widziane poza nami, w przestworzach, a potem natychmiast odczujemy to w duszy. Potrwa krótki czas, ale będzie się wydawało, ze trwa bardzo długo z powodu oddziaływania na nas, na nasze wnętrze. Stanie się to dla dobra dusz, abyśmy ujrzeli nasze sumienie, dobro i zło, jakie popełniliśmy. Odczujemy wtedy wielką miłość do naszych Niebieskich Rodziców (do Boga, który jest naszym Ojcem oraz Maryi – naszej Matki) i poprosimy ich o przebaczenie za wszystkie zadane im zniewagi.»
Ostrzeżenie jest dla wszystkich, gdyż Bóg pragnie zbawienia każdego stworzonego przez Siebie człowieka. Celem ostrzeżenia jest doprowadzenie nas do zbliżenia się do Niego i powiększenie naszej wiary. Powinniśmy więc przygotowywać się na ten dzień. Nie mamy oczekiwać go z lękiem, Bóg bowiem nie zsyła niczego, aby wystraszyć. On czyni wszystko ze sprawiedliwością i miłością. Wszystko czyni dla dobra Swych dzieci, aby się cieszyły życiem wiecznym i nie zatraciły się.
Co do sposobu naszego przygotowania się na to wydarzenie Mari-Loli, jeszcze jako dziecko uprzywilejowane oglądaniem Matki Bożej, polecała nam:
«…mocno pokutować, podejmować ofiary, nawiedzać Najświętszy Sakrament każdego dnia, kiedy możemy to uczynić, i codziennie odmawiać różaniec…»

Objawienie się Boga każdej żyjącej istocie

Wszystkie informacje przekazane przez widzące z Garabandal zostały potwierdzone i uszczegółowione w orędziu danym Vassuli.
Widzące z Garabandal starały się jedynie własnymi słowami przedstawić trudne do opisania zjawisko duchowe. Tymczasem z orędzia zanotowanego przez Vassulę jasno wynika, iż ostrzeżenie będzie podobne do tego, czym jest sąd szczegółowy duszy, kiedy powraca ona do swego Ojca. Będzie się składać z osobistego objawienia w trzech fazach o nasilającej się intensywności:
1) W pierwszym objawieniu się nam Boga Światło Boże przeniknie naszą duszę ukazując nam świat niebieski, rzeczywistość nadprzyrodzoną w całym jej ogromie. Jednocześnie widzenie to sprawi, że uświadomimy sobie nasze grzechy i ich wielkość.
2) Stopniowo będziemy się zanurzać w Świetle aż ujrzymy samego Boga w Chrystusie uwielbionym. To spowoduje, że serce człowieka uświadomi sobie swe grzechy i okaże autentyczną skruchę.
3) Zostaną przed nami ujawnione wszystkie bluźnierstwa z całego naszego życia i dokona się sprawiedliwy sąd nad nami.
Oto słowa zanotowane na ten temat przez Vassulę 15 września 1991:
«W czasie całego twojego życia, pokolenie, Moje Prawo było przez ciebie wyśmiewane. Odwróciliście się i zbuntowaliście się. Czy wreszcie zaczniecie się przygotowywać na spotkanie ze Mną waszym Bogiem? Zamierzam wkrótce przejść przez twoje Miasto,6 a będzie to wcześniej niż myślisz! To będą Moje ostatnie ostrzeżenia. Mówię ci z powagą:
Przebudź się z twojego głębokiego snu! Idziesz ku swojej ruinie.
Strząśnij kurz, który cię pokrywa, wskrześ umarłych.
Koniec Czasów7 jest bliższy, niż myślisz…

Faza pierwsza – Wizja Nieba i uświadomienie sobie swego stanu

Niebawem, już wkrótce, otworzę nagle Moją Świątynię w Niebiosach i odsłoniętymi oczami ujrzysz tam jakby tajemne objawienie: miriady Aniołów, Tronów, Panowań i Potęg, Mocy. Wszyscy upadają na twarz wokół
Arki Przymierza.8
Potem Tchnienie muśnie twoje oblicze i Potęgi Niebios zadrżą. Po błyskawicach nastąpi huk grzmotu. “Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej” (Dn 12,1), bo pozwolę twej duszy dostrzec wszystkie wydarzenia twego życia: odsłonię je jedno po drugim. Ku przerażeniu swej duszy uświadomisz sobie, w jakim stopniu twoje grzechy spowodowały popłynięcie niewinnej krwi dusz-ofiar. Wtedy każę twej duszy zobaczyć i uświadomić sobie, w jakim stopniu nigdy nie wypełniałeś Mojego Prawa. Jak zwój, który się rozwija, otworzę Arkę Przymierza i uświadomię ci twój brak szacunku wobec Prawa.

Faza druga – Wizja Boga i wyrzuty sumienia

Jeśli będziesz jeszcze żył i stał na własnych nogach, oczy twej duszy zobaczą olśniewające Światło, jakby migotanie niezliczonych, drogocennych kamieni, jakby ognie kryształowych diamentów. Światło tak czyste i tak olśniewające, że – chociaż w milczeniu otaczają je miriady aniołów – nie zobaczysz ich w pełni, gdyż to Światło ukryje ich jak złoty pył. Twoja dusza dostrzeże tylko ich sylwetki, nie widząc ich twarzy. Wtedy w tym oślepiającym Świetle twoja dusza ujrzy to, co w ułamku sekundy widziała niegdyś, w samym momencie stworzenia…
Zobaczą: Tego, który jako pierwszy wziął was w Swoje Ręce, Oczy, które jako pierwsze was ujrzały.
Zobaczą: Ręce Tego, Który ukształtował was9 i pobłogosławił…
Zobaczą: Najbardziej Czułego Ojca, waszego Stwórcę, przyobleczonego w przerażającą wspaniałość, Pierwszego i Ostatniego, Tego, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogącego, Alfę i Omegę:10
Władcę.
Gdy oszołomiony odzyskasz świadomość, twoje oczy będą sparaliżowane strachem, widząc Moje Oczy, które będą jak dwa Płomienie Ognia.11 Wtedy twoje serce ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarnięte wyrzutami sumienia. W ogromnym ucisku i wielkiej agonii będziesz cierpiał z powodu twego braku szacunku dla Prawa, zdając sobie sprawę, w jakim stopniu znieważałeś ustawicznie Moje Święte Imię i jak Mnie odrzucałeś, Mnie, twojego Ojca… W przerażeniu zadrżysz i wzdrygniesz się, gdy zobaczysz samego siebie, jakby rozpadającego się trupa, pożeranego przez robaki i sępy.

Faza trzecia – Poznanie siebie i lament

A jeśli jeszcze utrzymasz się na nogach, to pokażę ci, czym twoja dusza – Moja Świątynia i Moja Siedziba – żywiła się przez wszystkie lata życia. Ku twemu wielkiemu przerażeniu zobaczysz, że – zamiast Mojej Ustawicznej Ofiary – kochałeś Żmiję i że, w najgłębszej sferze swojej duszy, wzniosłeś Ohydę Spustoszenia, o której mówi prorok Daniel:12
Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo, które zrywa wszystkie więzy niebiańskie łączące cię ze Mną, twoim Bogiem; które tworzy przepaść między tobą a Mną, twoim Bogiem. Gdy nadejdzie ten Dzień, łuski z twoich oczu opadną, abyś ujrzał, jak bardzo jesteś nagi i jak twoje wnętrze podobne jest do wysuszonej krainy… Nieszczęsne stworzenie, twój bunt i wypieranie się Najświętszej Trójcy uczyniły z ciebie buntownika, odstępcę i prześladowcę Mojego Słowa. Twoje skargi i jęki jedynie ty sam usłyszysz. Powiadam ci: będziesz lamentował i płakał, lecz tylko twoje własne uszy usłyszą twe skargi. Ja mogę tylko sądzić, jak Mi zostało nakazane sądzić, a Mój sąd będzie sprawiedliwy.13 Jak było za czasów Noego, tak będzie wtedy, gdy otworzę Niebiosa i ukażę wam Arkę Przymierza. “Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.14
Powiadam wam, gdyby ten czas nie został skrócony, dzięki wstawiennictwu waszej Najświętszej Matki, świętych męczenników i dzięki morzom krwi przelanej na ziemi, od Sprawiedliwego Abla aż do krwi wszystkich Moich proroków,15 nikt z was by nie ocalał!
Ja, wasz Bóg, posyłam anioła za aniołem, aby głosił, że Mój Czas Miłosierdzia dobiega końca i że Czas Mojego Królestwa na ziemi jest w zasięgu ręki.16 Posyłam wam Moich aniołów, aby świadczyli o Mojej Miłości “wśród tych, którzy żyją na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu”.17 Posyłam ich wam jako apostołów ostatnich dni, by głosili, że: “Królestwo na tym świecie stanie się jak Moje Królestwo w górze i że Mój Duch będzie królował na wieki wieków!”18 wśród was. Na tę pustynię posyłam wam Moje sługi-proroków, aby wołali:
“Ulęknijcie się Mnie i oddajcie Mi chwałę,
bo godzina sądu Mojego nadeszła.”19
Moje Królestwo zstąpi nagle na was, dlatego powinniście być stali i wierzyć do końca. Moje dziecko, módl się za grzesznika, który nie jest świadomy swego spustoszenia. Módl się, prosząc Ojca o przebaczenie zbrodni, które świat popełnia bez przerwy. Módl się o nawrócenie dusz, módl się o pokój.»

Gdybyście kochali Boga, bylibyście szczęśliwi, dowiadując się o tym

W kilka dni później Pan dodał:
«Ci, którzy kochają Mnie naprawdę, będą cierpieć tylko z tego powodu, że nie uczynili dla Mnie więcej. Oni także będą oczyszczeni; lecz biada tym, którzy odrzucali Mnie i odmawiali rozpoznania Mnie. Ci mają już swojego sędziego: Prawda, która została im dana, stanie się ich sędzią w tym Dniu.20
Wiele razy przez Moich rzeczników usłyszeliście, jak Ja mówiłem:
“Dzień Pana jest w zasięgu ręki”21
i że Mój Powrót jest bliski. Gdybyście Mnie kochali, bylibyście szczęśliwi dowiadując się, że Mój Święty Duch zstąpi na was z całą Swą siłą i w całej Swej chwale.» (19.09.91)

Przez ostrzeżenie do oczyszczenia: łaska odnowy

W r. 1997 Bóg Ojciec w Swoim Kantyku przywołuje owoce tego ostrzeżenia, które ma zahamować grzechy ludzkości i oczyścić ją:
«Moje Oczy zawsze przyciągał człowiek o duchu pokornym i skruszonym i Ja – który jestem znany z dawania narodzenia – dam wkrótce Mojemu stworzeniu pobłogosławione przez Mego Świętego Ducha odrodzenie, jakiego nigdy dotąd nie widziano w historii. Płomień w Moim Sercu będzie waszym oczyszczeniem, stworzenie, i tak dokona się Mój sąd.22 Zostanie to dokonane, żeby zdjąć waszą zasłonę i żebyście ujrzeli Mnie obleczonego w chwalebne piękno i świętość. Dokonam Mego aktu miłości,23 żeby was zdobyć dla Mnie. Wtedy wy z kolei zwrócicie się ku Mnie. Staniecie się też świadkami Mojej Miłości. A kiedy ludzie, zaskoczeni przemianą waszych serc, zapytają o powód waszego pokornego postępowania, odpowiedzcie: “Nauczyłem się [tego] od mojego Ojca; słuchałem mojego Małżonka24 i dzięki temu stałem się synem światłości. Mój Bóg jest moim Światłem, a życie wieczne to poznanie Go jako jedynego prawdziwego Boga i Pana wszelkiego stworzenia. Wtedy, Moi przyjaciele, i wy będziecie należeć do Małżonka na zawsze i na wieki.» (25.09.97)

Echo Ewangelii

Jezus w Ewangelii zwraca się do nas z licznymi apelami do czuwania, do czujności. W cytowanych współczesnych orędziach, wezwaniach Boga dla naszego czasu, czyż tak samo nie prosi nas, abyśmy byli gotowi, bo nie znamy „dnia ani godziny”? (por. Mt 25,13).
Wezwanie do czujności, do przygotowania na osobiste spotkanie z Bogiem, na sąd, na życie tak, abyśmy w każdej chwili mogli zdać sprawę z włodarstwa swego (por. Łk 12,20) jest więc głęboko ewangeliczne. Warto zatem od czasu do czasu je przypominać, aby nie zmarnować czasu i szansy danej nam przez Boga, pragnącego naszego powrotu.

Źródło:voxdomini.com.pl

Reklamy

Komentarzy 87 to “Garabandal – Zapowiedź ogólnoświatowego «ostrzeżenia»”

 1. szafirek said

  „Ach, jak Mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze Mną w Komunii świętej. Czekam na dusze, a one są dla Mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one Mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze Mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę Mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która kocha bardzo swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo Mojej miłości”
  Dzienniczek s. Faustyny (1447)

  „Córko Moja, nie opuszczaj Komunii świętej, chyba wtenczas, kiedy wiesz dobrze, że upadłaś ciężko, poza tym niech cię nie powstrzymują żadne wątpliwości w łączeniu się ze Mną, w Mojej tajemnicy miłości. Drobne twoje usterki znikną w Mojej miłości, jak źdźbło słomy rzucone na wielki żar. Wiedz o tym, że zasmucasz Mnie bardzo, kiedy Mnie opuszczasz w Komunii świętej.”
  Dzienniczek s.Faustyny (156)

  Anno to dla Ciebie. Pisałaś, że ciężko Ci na Mszy św. i że Komunię św. przyjmujesz tylko kilka razy w roku. Zobacz jak Pan Jezus czeka na Nas. Wiem,że Ty pewnie chcesz ,a Ci ciężko,ale może te słowa dodadzą Ci sił i zmobilizują by walczyć. Pan Jezus Cię kocha i czeka na Ciebie.
  Pozdrawiam i będę się modliła za Ciebie.

  Jezu Ufam Tobie

  • Bozena said

   Dziekuje Ci za te fragmenty jak rowniez odpowiedz dla Anny na jednej z poprzednich stron. Naprawde zalosne jest jak ludzie nie zdaja sobie sprawy z czestego uczestnictwa we Mszy Sw i przyjmowania Komunii Sw, a potem jakby wierzac w zabobony swoje nieszczescia przypisuja innym, najczesciej tym niewinnym… zamiast najpierw starac sie o bliską przyjazn z Bogiem i Jego prosic o blogoslawienstwo – bo „czyz przyjaciel poproszony o chleb poda wam kamien?”

  • KRYSTYNA said

   KOCHANI ,PILNA PROŚBA O MODLITWĘ !
   =================================

   SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ RODZINĘ ADMINISTRATORA ” PARUZJI ”

   BARDZO WAS PROSZĘ O MODLITWĘ ZA PANA JARKA I JEGO ŻONĘ.

   BÓG ZAPŁAĆ !!!

  • Marti said

   18 listopad uroczystość Błogosławionej Karoliny Kózkówny

 2. kooool said

  Dz 5. 38-39 (Gamaliel) Więc i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem”.
  Usłuchali go.

 3. Izydor_z said

  Dzisiaj Ojciec Święty ostrzegał przed apokaliptycznymi wizjami. To oczywiście w kontekście Ewangelii czytanej na niedzielnych Mszach Świętych. Gdzieś w głowie pojawiło się odniesienie do Ostrzeżeń Marii z Irlandii. Czyjego głosu słuchać? Osądźcie sami.
  Ja opowiadam się za Kościołem Powszechnym i Głosem Piotra.

 4. Nn said

  Boża łączniczka-Anna Dąmbska
  8 XI 1982 r.

  Mówi Pan:

  …, Ja nie przychodzę was karać, a uratować. Karę przygotowaliście sobie sami, ale nie wiecie, jak bardzo podlegacie presji nieprzyjaciela. Tylko niewolnicy mogą szy­kować sobie zgubę. Człowiek wolny, żyjący w zgodzie ze Mną, zawsze będzie dążył do pomnożenia dobra na ziemi, dobra obejmują­cego wszystkich. Człowiek wolny służy Mi z miłości. Kocha Mnie i gotów jest życie oddać dla wypełnienia moich planów, gdyż ufa mi i wie, że Miłość może tylko kochać, a nie krzywdzić, karać, potępiać.
  (…)
  Czy wiesz, że nikomu prawie nie jestem potrzebny? Żyją dla Mnie i służą Mi, ale nie kochają Mnje: Kochają namiętnie swoje dusze, ale Mnie, który jestem życiem i sercem dusz, odkładają do historii, teologii, nauki o moralności. Jestem obiektem filozofowania, _a nie żywym, obecnym i spragnionym miłości ludzkiej Jezusem — Bogiem, ale i człowiekiem. Mój głód wzajemnej miłości jest głodem człowieka, ale na miarę Boga — nieskończonym tak, jak nieskończona w wartości jest moja ofiara za was. (Pan mówi to z ogromnym smut­kiem, z bólem).

 5. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Pragnę serdecznie zachęcić do odwiedzenia portalu
  http://www.urbietorbi-apocalypse.net/polski.pl.html

 6. Marana Tha said

 7. Nn said

  – Ewangelia wg św. Łukasza –21

  Przyjście Chrystusa [Vt-6,15]

  25 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy.

  26 Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.

  27 Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.

  28 A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie».

  Przykład z drzewa figowego [Vt-6,15]

  29 I powiedział im przypowieść: «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa.

  30 Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato.

  31 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

  32 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.

  33 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

  Potrzeba czujności [Vt-6,15]

  34 Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka,

  35 jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi

  36 Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

  • Antysyjonista said

   To wszystko prawda łacznie z tym artykułem powyżej. Martwi mnie tylko że mało który ksiądz będzie mówił o tym bezpośrednio w kościele dzisiaj. Jakby wszyscy nie zauważyli że dzisiejsza ewangelia dotyczy czasów nam współczesnych. Może się mylę ale ja nie znam księży który w swoich kazaniach mówią że to własnie TERAZ są czasy ostateczne. Smutne że tylu kapłanów śpi a wraz z nimi wierni.

   • Gossja said

    Dodatkowo dziś w naszym kościele w modlitwie powszechnej była intencja o ustrzeżenie wiernych od fałszywych proroków… Coś się święci… Dla równowagi dane było nam po Mszy św. ucałować ołtarz – w poniedziałek była uroczystość konsekracji świątyni i biskup namaszczał ołtarz świętym olejem… pozostał wchłonięty przez ołtarzowe obrusy i dziś wierni mogli ołtarz ucałować. To chyba jedyna taka okazja w życiu… księdzem raczej nie zostanę…

    • Pro Publico Bono said

     Na Śląsku natomiast po każdej mszy Św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji Filipin – na polecenie arcybiskupa Wiktora Skworca [„po owocach ich poznacie”]
     Chrystus Królem

    • kooool said

     Tak i trzeba to wykorzystać, skoro Arcybiskup wprowadził, może podtrzymać, zachęcić proboszczów i podciągnąć dalej, do każdej Mszy Świętej.

     Tak się wprowadza zmiany dobre i niestety złe w ten sam sposób, wpierw jakieś ustępstwo, odstępstwo potem mówią, nowa tradycja.

    • kasia1 said

     potwierdzam,modliliśmy się Koronkę do Miłosierdzia Bożego po Mszy Św.

   • Wiktoria said

    No wlasnie, w celu unikania ludzkiego strachu i paniki, lagodza ksieza swoje kazania dostosowujac te fragmenty do czasow nie wiem jak jeszcze dalekich, albo do osobistej smierci czlowieka, ktora bedzie dla nienawroconych najbardziej przerazajaca apokalipsa.

   • mentronik said

    Antysyjonista ja rowniez dzisiaj to zauwazylem ze bez takiego nijakiego wydzwieku bylo u mnie w kosciele diecezji siedleckiej gloszone kazanie .Ogolnie dopadl marazm naszych ksiezy,ktorzy za malo sie staraja w analizowaniu czy tez interpretacji tekstow zawartych w zapisach biblijnych .Tak sobie pomyslalem ze gdybym to ja stal skierowany do wiernych to zaczalbym krzyczec nawiazujac do dzisiejszej ewangelii.

    • cox said

     Ja zauważyłem to już dawno temu. Kazania większości księży są o wszystkim i o niczym (by nie powiedzieć dosadniej). Kiedyś jak mój nieżyjący już proboszcz podczas kazania potrafił krzyknąć- ,,co wy robicie” i walnąć pięścią w kazalnicę, to można było usłyszeć przelatującą przez kościół muchę taka była cisza i posłuch. A dziś?

   • Ewa DM said

    Wielu ludzi odczuwa ogromną presję zła w dzisiejszym świecie. I to w skali globalnej, przecież świat dzisiaj to tzw. globalna wioska. Wydaje się, że dochodzi do jakiegoś punktu kulminacyjnego walki cywilizacji śmierci z cywilizacją życia. Bez Bożej interwencji trudno sobie wyobrazić dalszą historię ludzkości.
    Sądzę, że nie możemy jednak wymagać, by kapłani zamykali głoszenie Ewangelii w określonych ramach czasowych. Tego Pismo Święte nie precyzuje, odwołując się niejako do naszej inteligencji i uwrażliwienia na spostrzeganie znaków czasu. Powinniśmy raczej oczekiwać od nich wskazówek, co mamy czynić, aby w tych niesamowicie trudnych warunkach znajdować właściwą drogę. Dlaczego nie przyjmujemy próśb Matki Bożej, aby nie krytykować kapłanów. Wystarczy, że media poddają ich nieustannej presji, a wiernych włączają do kolejnych nagonek w kreowane fakty medialne.

    • Antysyjonista said

     Czy ty nie potrafisz rożróżnić głoszenie a raczej wskazywanie ludziom że obecne czasy są opisane w Nowy Testamencie i to dosłownie mowa np. o powodziach które są obecnie w Izraelu. Nie głoszenie obecnej rzeczywistości która była już dawno zapisana w Apokalipsie przez księży jest równoznaczne z niegłoszeniem Ewangelii. Bo takie postępowanie to odrzucenie słów Boga danym nam w Piśmie św. Żenada jak można nazywać takie postępowanie atakowaniem księży. Głoszenie ewangelii a raczej jej wypełniania się na naszych oczach to atakowanie kościoła. Opamietaj się bo w Apokalipsie św. Jana wyrażnie pisze że będzie schizma w Kościele Katolickim i odstępstwo wielu księzy co doskonale widać nawet już w Polsce ostatnio jak chociażby za sprawą pokazów mody w kościele czy też jawnego popierania ugrupowania któro było za legalizacją małżeństw homoseksualnych.

 8. chemikalia said

  „Mesjanistę wypatrującego paruzji można porównać do akowca, oczekującego godziny W. Nie ma po co mościć się w tym okupacyjnym życiu, rozpiera go radość oczekiwania na ostateczny zryw, ale zarazem niepokoi groza wypadków, które mają nastąpić. Oczywiście, w czasie oczekiwania na godzinę W trzeba jakoś żyć: pracować, uczyć się, bawić, być może ożenić, wybudować dom, a nawet w przypływie natchnienia napisać książkę, ale to wszystko nie jest ostateczne, tylko tymczasowe, bo już za chwilę dom posłuży jako budulec do postawienia barykady, żona bardziej niż kochanką stanie się towarzyszką broni, a książki posłużą jako podpórka pod cekaem. A potem wszystko będzie już całkiem inaczej, bo miasto zostanie wyzwolone. Teraz jest okupacja, trzeba przetrwać, przygotowywać się na godzinę W i wypatrywać jej znaków. W czasach ostatecznych trzeba żyć, pracować, modlić się i pisać poezje, tak jak w czterdziestym czwartym.”

 9. AntyNWO said

  http://www.tvn24.pl/pomorze,42/papiez-franciszek-poleca-gdanski-lek-na-serce,372340.html

  Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie w niedzielę papież Franciszek polecił wszystkim „duchowe lekarstwo”, czyli miserikordynę, która powstała gdańskim seminarium duchownym. W opakowaniu przypominającym preparat medyczny, znajdują się… różaniec i obrazek Jezusa Miłosiernego.

  http://news.money.pl/artykul/papiez;franciszek;ostrzega;przed;falszywmi;zbawicielami,25,0,1422873.html

  – I w naszych czasach są fałszywi „zbawiciele”, a są nimi przywódcy polityczni, rozmaici guru i szamani. Papież Franciszek ostrzegł przed nimi pielgrzymów, przybyłych w południe na Plac św. Piotra, by odmówić z nim razem Anioł Pański

  http://fakty.interia.pl/raport-nowy-papiez/aktualnosci/news-watykan-nieznany-portret-papieza-franciszka,nId,1059132

  Papież Franciszek lubił gotować; robił znakomitą paellę – taki jego portret przedstawiła zaprzyjaźniona z nim argentyńska dziennikarka Elisabetta Pique, autorka książki „Franciszek. Życie i rewolucja”. Ujawniła, że Franciszek nie sądził, że zostanie wybrany.

 10. AntyNWO said

  Alex Jones : ” Izrael zbiera narzady na Filipinach” ?

  …………………………………..

  Jedna pozytywna wiadomosc z Austrii!

  Lekarz krytycznie odnoszacy sie do szczepien po 4 latach moze ponownie otworzyc swoja praktyke .

  W art. ” Lekarze odwagi! Lekarz krytycznie odnoszacy sie do szczepien ,po dyskwalifikacji zawodowej po 4 latach najwyzszy sad zrehabilitowal go .”

  http://de.sott.net/article/12548-Arzte-traut-euch-Impfkritischer-Arzt-erhielt-vor-4-Jahren-Berufsverbot-und-Hochstgericht-rehabilitierte-ihn-jetzt

  Teraz doktor Loibner z Austrii pozwie austriackie stowarzyszenie medyczne z prowincji Styria na szkody i krzywdę .

  W wywiadzie dr.Loibner powiedzial : „Ale najważniejsze naprawdę dla mnie jest to że teraz ponad stu lekarzy których znam i którzy są bardzo krytyczni do szczepień, znowu maja odwagę aby wypowiedzieć się krytycznie na temat szczepien !!!”

  • kasia1 said

   stałam w kolejce w aptece,kobieta przede mną umawiała się na kupno szczepionki dla 13 letniej dziewczynki przeciw rakowi szyjki.Powiedziałam jej ,aby dobrze się zastanowiła,aby poczytała jak to szkodzi. Aptekara pozieleniała ,Gdyby ktoś zdjął jej skórę z twarzy ,to zobaczyłby chyba jakiegoś potworka.W tej aptece mam przechlapane.

   • Papilio said

    Kto to jest ” aptekara „?. Proszę o więcej szacunku dla zawodu aptekarza. Pozdrawiam.

 11. AntyNWO said

  http://www.monitor-polski.pl/manipulacje-mentalne-gazety-polskiej/

  Manipulacje mentalne Gazety Polskiej

  Ostrzegam – wszelkie agenturalne, w tym zamulające główny temat komentarze będę usuwał, a ich autorów banował. Nie dyskutuję ze zbrodniarzami.
  Do napisania poniższego tekstu skłonił mnie materiał, który otrzymałem e-mailem bezpośrednio od jego autora, Mieczysława Kowalskiego. Zamieszczam go w drugiej części niniejszego wpisu. Szczerze mówiąc, nie zaintetesował bym się tym co publikuje obecnie Gazeta Polska na temat tzw. „Zamachu Smoleńskiego”, gdyż od dawna mam już ugruntowaną opinię, popartą niezbitymi dowodami takimi jak analiza inż. Krzysztofa Cierpisza i FYM-a oraz od niedawna opracowanie profesora Chrisa Cieszewskiego. Cieszy mnie to, że świat nauki zaczyna się budzić na fałszywki promowane zarówno przez komisje rządowe Polski i Rosji, jak i tzw. Zepołu Parlamentarnego. Wielkie uznanie mam dla prof. Mirosława Dakowskiego, który jeżdżąc po Poslce z prelekcjami, prezentuje dowody na to, że w Smoleńsku nie mogło dojść ani do katastrofy, ani do zamachu. (zob. np.: Profesor Mirosław Dakowski – Smoleńsk wypadek czy zamach? 19.10.2013 Mielec ).

  Niestety, jest już jasne, że tzw. media głównego nurtu pracują dla zbrodniarzy. Z Gazetą Polską włącznie, gdyż na temat publikacji w niej zawartej jest niniejszy tekst i to na nią powołuje się zamieszczony list Mieczysława Kowalskiego. Jego autor słusznie zauważa, że mamy do czynienia z manipulacją mentalną, choć ja rozumiem to pojęcie w nieco innym znaczeniu. Uważam, że manipulacja mentalna jest częścią wielkiej akcji dezinformacji , której ofiarą stają się Polacy. Już nie wspominam o mediach prorządowych, ale zdumienie budzi manipulacja w tzw. „mediach opozycyjnych” co skłania do wniosku, że nie są one wcale opozycyjne.GP-konferencjaOpracowanie „Co wiemy po II Konferencji Smolńskiej” w Gazecie Polskiej jest właśnie taką manipulacją mentalną. Wystarczy bowiem przeczytać wstępniak do artykułu, którego skan zamieściłem po prawej stronie:

  „wnioski, jakie płyną z wystąpień poszczególnych referentów są przerażające. Wynika z nich, że samolot Tu-154 z 96 Polakami na pokładzie został zniszczony w wyniku eksplozji, a badanie tej katastrofy od samego początku było pozorowane”.

  Jest to oczywisty fałsz, bowiem z opracowania tylko prof. Chrisa Cieszewskiego, na którego powołuje się Gazeta Polska, wynika, że w miejscu katastrofy już 5 kwietnia były przygotowania do inscenizacji, czego dowodem są zdjęcia satalitarne do których dotarł prof. Chris Cieszewski. Skupiono się na mało istotnej brzozie, pomijając zupełnie najważniejsze odkrycie prof. Cieszewskiego – że dokładnie w miejscu rzekomej katastrofy, już 5 kwietnia, teren był przykryty warstwą czegoś co miało przypominać śnieg, a nim nie było.
  Prof. Cieszewski jest najwyższej klasy ekspertem i podczas konferencji głośno potwierdził swoje wcześniejsze wnioski, że nie mógł być to śnieg. Były to więc jakieś płachty lub biała substancja, która przykrywała coś co było umieszczone w tym miejscu już na 5 dni przed rzekomą katastrofą. Sprawa brzozy staje się w świetle tego faktu nieistotna, bowiem z wielką dozą prawdopodobieństwa był to tylko element insenizacji, który zaostał wykorzystany przez „komisje” w celu zamydlenia obrazu całości. Dalsze skupianie się na brzozie, z pominięciem najważniejszej tezy Prof. Cieszewskiego jest więc manipulacją mentalną.

  Jak by wynikało z opracowania GP, podczas konferencji nikt też nie wspomniał ani słowem, że nie ma żadnego dowodu na odlot delegacji z Okęcia oraz wylot 8 kwietnia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Litwy. Jeśli bowiem ktoś by o tym mówił, to byłyby to jedne z najważniejszych argumentów na to, że zamachu dokonano już w Polsce oraz na Litwie.

  W świetle tych argumentów, dyskusja o zniekształceniach „wraku” jest już nieistotna – należało by założyć, że wrak czy też jakieś nieokreślone części podrzucono i było sporo czasu na to by przygotować co się żywnie podobało. W Smoleńsku dokonano inscenizacji i pracowano nad nią co najmniej od 5 kwietnia, o czym mówił prof. Cieszewski, a Gazeta Polska to przemilczała.

  Zwróćmy uwgę na ilustrację do opracowania w Gazecie Polskiej – eksplodujący samolot. Wygląda to jak zdjęcie i od razu jest akceptowane przez podświadomość jako coś co się naprawdę mogło wydarzyć. Tymczasem Zespół Parlamentarny Antoniego Macierewicza desperacko wprowadza teorie wielu wybuchów by wytłumaczyć rozłożenie szczątków. A przecież analiza dyslokacji nie ma sensu przy założeniu, że to była inscenizacja. Choć prawdopodobnie podczas konferencji nikt nawet nie wspomniał o analizie specjalisty od aerodynamiki, inż. Krzysztofie Cierpiszu, to dzięki jego pracy od dawna wiadomo, że nawet eksplozje nie były by w stanie rozrzucić części w taki sposób w jaki zaobserowowano w Smoleńsku. I nie jest to kwestia opinii, bowiem inż. Cierpisz podał konkretne przykłady na swojej stronie http://www.zamach.eu. Ale tego ani Gazeta Polska, ani eksperci „smoleńscy” nie wydają się zauważać.

  Konsekwetnie rozumując, także badania substancji wybuchowych znalezionych na miejscu rzekomej katastrofy nie mają sensu, jeśli już się udowodniło manipulacje dokonywane na tym terenie 5 kwietnia.

  Co powodowało autorami opracowania Gazety Polskiej można tylko spekulować. Jeśli zamachu dokonali tylko Rosjanie, to nikt nie będzie się zajmował tymi, któy mogli dokonać zbrodni w Polsce – jeszcze przed rzekomym wylotem. Wszelkie zaniedbania nie są karalne, przynajmniej nie w takim stopniu jak mord z premedytacją. A nawet jeśli rzekomej bomby dokonałby „ktoś” w Polsce, to trudno było by wskazać winnego. Ale jeśli w Smoleńsku był teatrzyk i żaden prezydencki samolot tam nie doleciał, to już jest inna sprawa. W takiej sytuacji podejrzanymi są wszyscy, którzy mieli związek z Terminalem Wojskowym Lotniska Okęcie, a nie są to anonimowe osoby. Inż. Krzysztof Cierpisz złożył zresztą do Prokuratury odpowiednie doniesienie nt. porwania delegacji rządowej na Lotnisku Okęcie. Prof. Mirosław Dakowski wspomina o tajemniczych zgonach osób, które co nieco wiedziały nt. wybudowanego nowego hangaru, następnie w pośpiechu wyburzonego. Gazeta Polska ani mru mru. Nic już więcej nie dodam, wszystko jest jasne.

  ===============================================

  Manipulacja Mentalna i Smoleńska Katastrofa samolotu
  W załączeniu przesyłam informacje o Smoleńskiej katastrofie samolotu i Manipulacji Mentalnej

  Mental Manipulation and Smolensk Catastrophe of airplane
  In enclosure I send information about Smolensk Catastrophe of airplane and Mental Manipulation

  10.2013
  Wnioskujący:

  Mieczysław Kowalski

  Listy do Ważnych Osób i Instytucji na świecie

  Dotyczy przestępstw czynionych za pośrednictwem manipulacji mentalnej

  Zetknąłem się z problemem manipulacji mentalnej ludzi przez osoby trzecie. Zająłem się głębiej tą sprawą. Zasięgnąłem w tej sprawie porad i opinii różnych ludzi. Temat nie był dla mnie taki odległy, ponieważ w ramach moich zainteresowań z różnych dziedzin, interesowałem się też ezoteryką.
  W tej sprawie były składane wnioski do Prokuratury oraz Urzędów Rządowo-Sejmowych w Polsce. Wnioski zostały złożone również do Interpolu w Europie oraz do Policji Federalnej w Prowincji Ontario w Kanadzie. Następnie złożono wnioski do Władz Ontario i do wybranych Władz lokalnych i Policji lokalnej. Wszystkie te wnioski zawarte są w folderze „Działania prawne pakiet podstawowy” Obecnie wnioski te zostały uporządkowane i uzupełnione tematycznie. Dlatego złożono wnioski do Policji zagranicznej ponieważ jedna z osób podejrzanych mieszka w Kanadzie a druga w Niemczech ponadto ich przestępcza działalność dotyczy nie tylko Polski ale również innych krajów świata.
  W folderach „Działania prawne pakiet podstawowy” i „Działania prawne pakiet uzupełniający” przedstawiona jest charakterystyka podejrzanych oraz tematyka związana z negatywną manipulacją mentalną. We wnioskach do prokuratury pokazana jest działalność przestępcza podejrzanych, związana z negatywną manipulacją mentalną. We wnioskach złożonych do organów Rządowo-Sejmowych przedstawione są propozycje konkretnych rozwiązań prawnych
  Obecnie pojawiły się nowe okoliczności i informacje w sprawie działalności przestępczej podejrzanych na tle negatywnej manipulacji mentalnej. W folderze „Działania prawne kontynuacja” zawarte są artykuły które są kontynuacją przednich działań prawnych.
  W artykule „Listy do Rzecznika” zebrane są tematy które były zawarte w listach od 2 do 8, kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przy końcu tego artykułu podane są nowe informacje rzucające dodatkowe spojrzenie na całą sprawę. Opisany jest wampiryzm energetyczny podejrzanych stosowany na pewnych zbiorowościach ludzkich. Okazuje się również, że podejrzani poprzez swoją negatywną manipulację mentalną mogli czynnie przyczynić się do katastrofy samoloty prezydenckiego pod Smoleńskiem.
  Okazuje się również, że są powiązania z katastrofą samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem z niedawną katastrofą pociągu w Hiszpanii pod Santiago.
  W artykule „Przestępcza działalność podejrzanych” opisana jest obecna działalność podejrzanych związana z wyłudzeniami finansowymi i handlem narkotykami. Artykuł ten został uzupełniony o tematyką związaną z niedawną katastrofą pociągu pasażerskiego pod Santiago w Hiszpanii. Okazuje się że istnieją przesłanki, że podejrzani poprzez swoją negatywną manipulację mentalną mogli czynnie przyczynić się do katastrofy pociągu pasażerskiego w Hiszpanii.
  W artykule „Tematy z przeszłości” przedstawiona jest charakterystyka podejrzanych oraz ich działalność na tle historycznym.
  Pakiety działań prawnych związanych z negatywną manipulacją mentalną zostały wysłane w wiele miejsc: do polityków, do profesorów, do wybranych księży i wybranych placówek kościelnych, do cechów bioenergoterapeutów, do prasy ezoterycznej i innej, do różnych ludzi. W Polsce za granicę .
  Pakiet „działania prawne pakiet podstawowy” składa się z listów wysłanych do przedstawicieli rządowo-sejmowych, do prokuratury, do policji zagranicznej. Zawarte są tam wnioski skierowane do instytucji rządowo-sejmowych z konkretną propozycją rozwiązań prawnych w tym względzie. Pakiet uzupełniający stanowi uzupełnienie ogólne do złożonych wniosków. Pakiet działań prawnych kontynuacja zawiera artykuły opisujące konkretną działalność przestępczą związaną z manipulacją mentalną. Do podstawowych tematów należą: przemyt narkotyków, wyłudzanie majątków, podejrzenie użycia negatywnej manipulacji mentalnej w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem oraz niedawnej katastrofy pociągu pasażerskiego w Hiszpanii. W najnowszych listach do policji zwraca się uwagę na te sprawy. W artykule „Syria- manipulacja mentalna” przedstawia się możliwość użycia negatywnej manipulacji mentalnej która mogła przyczynić się do użycia broni chemicznej na ludność cywilną.
  Rzeczą ważną jest aby przekonać społeczeństwo a zwłaszcza polityków o konieczności wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających ściganie przestępstw związanych z negatywną manipulacją mentalną.
  Zwracam się z prośbą do Ważnych Osób i Instytucji na świecie o zajęcie się tą sprawą oraz o zainteresowanie się i poparcie tej sprawy w Międzynarodowych Instytucjach Praw Człowieka.
  Wszelką korespondencję ze mną i odpowiedzi na wniosek proszę prowadzić pocztą elektroniczną na podany wyżej adres mailowy.

  Mieczysław Kowalski

  ===================================================

  ZAŁĄCZNIK 1 – GP Smolensk catasrophe of airplane.doc

  [ Monitor-polski: Nie publikuję tego załącznika z uwagi na prawo autorskie Gazety Polskiej. Większość tekstu załącznika można znaleźć tutaj: http://niezalezna.pl/47783-specjalny-raport-gazety-polskiej-co-wiemy-po-ii-konferencji-smolenskiej ]

  ===================================================

  ZAŁĄCZNIK 2 – GP Smolensk catasrophe of airplane.pdf

  Wersja pdf powyższego artykułu – bezpośredni skan z Gazety Polskiej.

  ===================================================

  ZAŁĄCZNIK 3: II Smolensk Conference.doc

  Relację z obrad II Konferencji Smoleńskiej można oglądać na stronie
  Report from debate II Smolensk Conference it is possible to observe
  on website

  http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska/
  http://www.konferencjasmolenska.pl/
  http://www.kgbig.agh.edu.pl/pliki/KomunikatKonferencyjny1.pdf

  ===================================================

  ZAŁĄCZNIK 4 : Letters to Important Persons eng.doc [tłumaczenie na język angielski części głównej listu]

  10.2013
  The proposer of motion:
  Mieczysław Kowalski

  Letters to Important Persons and Institution on the world
  Applies to offenses being made through the mental manipulation

  I encountered the problem of human mental manipulation by third parties. I took up the matter more deeply. I asked for advice and opinions of different people. The topic was not so far for me, because within the scope of my interest in the various fields I was also interested in esotericism.
  In this case were submitted applications to the public prosecutor and the government and parliamentary offices in Poland. Proposals were also made to Interpol in Europe and the Federal Police in the Province of Ontario, Canada. Then it was applied to the Authorities of Ontario and selected local authorities and local police. All these proposals are contained in the „Legal action base package”. These proposals are being currently arranged thematically and supplemented. Applications have been submitted to the foreign police because one of the suspects live in Canada and one in Germany, in addition their criminal activity concerns not only Poland but also to other countries in the world.
  In the folder „Legal action basic package” and „Legal action supplemental package” has been presented characteristic of the suspects, and subject matter related to negative mental manipulation. In motions submitted to the prosecutor’s office is shown criminal activity of suspects, associated with negative mental manipulation. In motions submitted to the government and the parliamentary authorities, and presented proposes of specific legal solutions
  Currently appeared new facts and information on suspected criminal activity on the negative mental manipulation. The folder „Legal actions continuation” shall include articles that are a continuation of the previous legal action.
  In article „Letters to the Spokesman ” are gathered topics that were included in the letters from 2 to 8, addressed to the Spokesman for civil rights. At the end of this article is given new information giving the whole case a new look. It describes the energy vampirism of suspects used in certain human collectivities. It also appears that the suspects through their negative mental manipulation can actively contribute to the presidential plane crash near Smolensk.
  It also appears that there are links between the presidential plane crash near Smolensk and the recent train crash near Santiago in Spain.
  The article „Crime activity of suspects” describes the current activities of suspects associated with financial frauds and drug trafficking. This article has been updated with topics related to the recent crash of a passenger train near Santiago in Spain. It turns out that there are indications that the suspects through their negative mental manipulation can actively contribute to the crash of a passenger train in Spain.
  The article „Subjects of the Past” presents the characteristics of suspects and their activities on the historical background.
  These packages of legal action related with negative mental manipulation have been sent to many places and people: politicians, professors, chosen priests and chosen church, head offices of biotherapeutist, esoteric newspapers and other newspapers, different people. In Poland, so as well as abroad
  First package, Legal action main package consists from letters sent to representatives of government, prosecutor’s office, and to foreign police.
  There include conclusions and proposals of legal solution in this case.
  Package complementary presents general complement for introduced conclusions.
  Package of legal action continuation includes articles describing concrete delinquent activity related negative mental manipulation .
  To basic themes belong: smuggling of drug, fool of property, suspicion of use of negative mental manipulation in catastrophe of presidential aircraft under Smolensk and recent catastrophes of passenger trains in Spain.
  In newest letters for police is pay attention on these cases.
  In article “Syria-mental manipulation” are introduce possibility of used negative mental manipulation which can contributed of used chemical weapon for civil people.
  There is important thing in order to transfer society but especially politicians about necessity of introduction proper of legal regulation enabling chase crime related with negative mental manipulation.
  I turn oneself with request to Important Persons and Institution on the world about occupation with this matter and about interest and support these cases in Internationals Institution for Human Rights.
  All correspondence with me and responds to the motion, please sent at the above email address.

  Mieczysław Kowalski

  attached:
  key letters
  plusas
  Annexes 5 pcs

  ===================================================

  ZAŁĄCZNIK 5 – Letters to Important Persons pl..doc

  Treść załącznika znajduje się w części głównej artykułu

  • Leming said

   AntyNWO nie siej zamętu z tym Smoleńskiem. Naprawdę uważasz że międzynarodowi eksperci z Macierewiczem spiskują i sieją zamęt? Opinię paru osób przeciwstawiasz tylu światowej sławy naukowcom? Czyli Jarosław Kaczyński zmyślił chorobę matki i to że nie poleciał? A teraz pomyśl,po co ciąć samolot i kłaść pod folią kiedy można podłożyć bombę do tego właściwego? Jeszcze jedno,nie wpadłeś/aś na to że ruscy mogli by dać folię maskującą w barwach podłoża a nie imitującą śnieg? 🙂

   • KIELICH said

    Damy im morze by łowili szczupaka, nigdy nie znajdą nawet śladów, gdyż szczupak nigdy nie opuścił rzeki.

  • Aneta said

   Śledzę sprawę Smoleńska i potwierdzam – PIS i Gazeta Polska unikają jak ognia oraz eliminują z konferencji naukowców badających zamach pod kątem maskirowki a przecież wszystkie wątki należy badać a nie tylko 2 wybiórcze. Zajmują się z uporem maniaka starym truchłem zamiast losami ludzi – każdego z osobna od 9 do 10 kwietnia 2010.
   Komentarze na temat paradoksu dobrego stanu ciał a stanu maszyny w milionowych drobiazgach zawsze cenzurują . Jest jakaś zmowa – nawet prawicowców PIS . Dlaczego ? Nie wiemy . Może dla naszego dobra po prostu, mam nadzieję.

 12. AntyNWO said

  MB w Orędziach
  Opublikowano 17 listopada 2013
  Orędzie nr 349 z serii Ostrzeżenie
  Piątek, 17.02.2012, godz.15.30

  Ten duch ciemności przykrywa nie tylko wasz kraj (Irlandia), ale objął też święte sanktuaria, w których przypuszczalnie Ja mam być czczona

  Orędzie nr 325 z serii Ostrzeżenie
  Otrzymano czwartek, 26 styczeń 2012, godz.21.40

  Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została podana światu, ponieważ ujawniała prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu.
  Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona w celu ochrony nikczemnej sekty, która od czasu Objawienia Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie, w wielkiej liczbie weszła do Watykanu.
  Moja córka Łucja została uciszona przez siły, które kontrolują część Watykanu, nad którą Moi biedni, ukochani Papieże mają niewielką władzę.

  Orędzie na 2 miesiące przed:

  środa, 14 sierpnia 2013, godz. 15.15
  Skoro czcicie Moją Matkę, to musicie nawiedzać Jej Świątynie i tam oddawać Jej hołd. Ci, którzy Mnie miłują, pójdą do Niej. Nigdy nie wolno zaakceptować, aby Mojej Matce można było rozkazać stanięcie na dziedzińcu wrogów Mojego Kościoła.

  tym wydarzeniem:
  W Watykanie fatimska figura przebywa od 12.10.2013 r. od godz. 14:00. Z Portugalii przyleciała samolotem liniowym na podrzymskie lotnisko Fiumicino. Stamtąd przewieziono ją wojskowym helikopterem do Watykanu. Od godz. 16:00 figura Matki Bożej peregrynuje po placu św. Piotra. Dla podkreślenia rangi wydarzenia eskortują ją gwardziści szwajcarscy i żandarmeria watykańska.

  http://umysluwarunkowany.blog.onet.pl/2013/11/

 13. AntyNWO said

  Ufajmy Panu, który nie opuszcza nas w trudnych chwilach

  Ufajmy Panu, który nie opuszcza nas w trudnych chwilach
  Fot. ks. Damian Szewczyk
  Do pokładania pełnej ufności i nadziei w Panu Jezusie, który nie tylko nie opuszcza nas w najtrudniejszych chwilach, ale co więcej – daje siły do pokonania ich, wezwał wiernych Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 17 listopada. Na Placu św. Piotra zebrało się, jak w każdą niedzielę, kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów z Rzymu, Włoch i zagranicy. Po rozważaniach i odmówieniu modlitwy maryjnej papież udzielił wszystkim błogosławieństwa apostolskiego, po czym pozdrowił zgromadzonych, wymieniając niektóre grupy, a z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Ofiar Wypadków Drogowych życzył roztropności i przestrzegania przepisów. Zachęcił też do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego.

  Tak to podsumował FP….:

  Wszystkim wam życzę serdecznie Dobrej Niedzieli. Do zobaczenia i smacznego obiadu!

  http://ekai.pl/wydarzenia/watykan/x72670/ufajmy-panu-ktory-nie-opuszcza-nas-w-trudnych-chwilach/

 14. AntyNWO said

  http://www.pch24.pl/kanada–skandal-pedofilski–zatrzymano-ponad-300-osob-i-uratowano-blisko-400-dzieci,19217,i.html
  http://www.pch24.pl/zbezczeszczono-polskie-barwy-narodowe,19220,i.html
  http://www.pch24.pl/kamerun–boko-haram-przyznalo-sie-do-porwania-francuskiego-ksiedza,19213,i.html
  http://www.pch24.pl/aborcjonisci-chca-zmusic-wloskich-lekarzy-do-wykonywania-aborcji,19180,i.html

 15. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/planowe-starzenie-produktow-czyli-celowo-implementowana-zuzywajaca-sie-technologia
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/baltyk-wyrzucil-polskim-wybrzezu-siedmiometrowego-wieloryba
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/huragan-teodor-spowodowal-duze-straty-w-polnocnej-chorwacji
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/grad-wielkosci-pilek-tenisowych-spadl-w-australii
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-nasa-przebiegunowanie-slonca-jest-kwestia-tygodni
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/niebezpieczne-wzmozenie-erupcji-wulkanu-sinabung
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/dziwne-zjawisko-wulkan-etna-puszcza-kolka-pylu

 16. halina said

  W czasach ostatecznych trzeba na pierwsze miejsce wysunąć sprawy Boga ..Zwrócić szczególną uwagę na czyny wypływające z miłości do Boga …Czas ostateczny to czas przygotowań do wyrzucenia szatana z wymiaru człowieka …To powiedzenie szatanowi NIE , trzeba sie odciąć od szatana by nie być współwinnym tego co uczynił szatan z człowiekiem i swiatem ,.. Bo wówczas gdy przyjdzie Pan i będzie zmuszony szatan do opuszczenia wymiaru człowieka będzie chciał zabrać ze sobą dusze która dla niego pracowała ..I szczęsliwa ta dusza która będzie mogła sie czegoś przytrzymać , skądś otrzymać pomoc wsparcie by był odcięty szatan..Każde odcięcie to ból ….Teraz jest czas przygotować sie do tego co przychodzi by przejść przez to bezboleśnie ..Jak to z Nieba mówi ą modlitwa modlitwa i jeszcze raz modlitwa ..Bo ona w sposób bezbolesny odcina człowieka od szatana …Przyjdzie Boża sprawiedliwość , a przed nią ucieka szatan , bo nie może znieść bólu jaki czuje w jej obecności …A czy człowiek żyjący według wskazań szatana nie będzie odczuwał tego samego ??? Czyż nie o tym mówiono że ludzie będa -pagórki przykryjcie nas – ……Tak to spotkanie z Bożą sprawiedliwością będzie tak bolesne …Niechaj każdy robi wszystko co możliwe aby już teraz dostosować sie do kryteriów Bożej sprawiedliwości , by Boża sprawiedliwość wyznaczyła nagrode , by nikt nie musiał uciekać przed Bogiem tak jak czynił to Adam w raju po grzechu ….Jezus chce byśmy na Niego czekali z sercami szczerymi ufnymi i czyńmy to …Wielu nie wie co sie dzieje , ale my z woli Boga możemy pomóc tym uspionym pogrążonym w letargu i otoczyć ich modlitwą tak by byli odcięci od szatana …By spotkanie z Bożą sprawiedliwością było przykre i bolesna tylko dla szatana …A każdy człowiek by był otoczony miłością serc naszych jako współbrat któremu z własnej nieprzymuszonej woli chcemy pomóc w odcięciu go od szatana …..By podczas ostrzeżenia , oczyszczenia był wyrzucony szatan bo on nie jest otoczony milością , a każdy człowiek jest i dlatego ma szanse należeć do Królestwa Miłości Jezusa Chrystusa Króla ….Nie marnujmy czasu tylko módlmy sie by na ten czas wyznaczony przez Boga wszyscy byli schowani pod osłonę którą rozciągniemy nad każdym człowiekiem ……A osądzał będzie wszystkich Król Jezus …My mamy pomóc by nasi współbracia nie zostali wciągnięci z szatanem do piekła …Bo tam w piekle szatan wyładowuje złości na każdym człowieku ….Czy chcielibyści by ktokolwiek był torturowany przez szatana , by był dla niego workiem treningowym w zadawaniu tortur …..Ja obejmuje modlitwa kazdego człowieka i chce by każdy miał szanse przynależenia do Boga ..By kazdy mógł pracować dla radosci Boga , bo to radośc i szczęscie o którym człowiek żyjacy wsród swiata nie ma pojęcia ..A właśnie o to toczy sie bój ..Bo szatan robi wszystko by człowiek podzielił jego los , by był odcięty od milości Bożej , a my współpracujący z Jezusem z Mate ńką z Duchem św robimy wszystko by żaden człowiek nie został odcięty wraz z szatanem …..Przecież Jezus mówi że będzie bardzo cierpiał jeżeli uda sie szatanowi wyrwać Mu choć jednego człowieka ….Od nas tak wiele zależy , nie lekceważmy tego , róbmy wszystko by Jezus mógł być szczęśliwym że wszyscy należą do Niego , ci za których oddał On swoje życie i nabył swoją krwią i to On ma decydować o jego losie i przyszłości , nie szatan …

  • Nn said

   To prawda.

   Nie chce , by komukolwiek, nawet tym, którzy zadali mi wiele cierpień, zostalo powiedziane” Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.
   Jan 8:44

   Dlatego modle sie czesto za zlych braci, choć czasami brak sil.

 17. miriam said

  Z OSTATNIEJ CHWILI! Katastrofa lotnicza w Rosji. Kilkadziesiąt ofiar
  http://niezalezna.pl/48391-z-ostatniej-chwili-katastrofa-lotnicza-w-rosji-kilkadziesiat-ofiar

 18. Bozena said

  Duze trzesienie ziemi dzisiaj rano na Morzu Szkockim 7.8 (pomiedzy Ameryka Pld a Antarktyka)
  http://earthquake-report.com/2013/11/17/massive-earthquake-scotia-sea-on-november-17-2013/

  • 2012 said

   Jest jeden gościu na YouTube ma swój kanał wczoraj wstawił filmik gdzie wskazuje właśnie ten teren jako bardzo aktywny sejsmiczny a dziś proszę bardzo .
   BPEarthWatch tak się przedstawia posiada bardzo dużą wiedze śledzę ten kanał już jakiś czas i jestem pod wrażeniem dla interesowanych podaję linka
   warto poczytać komentarze

   {http://www.youtube.com/user/BPEarthWatch?feature=watch

 19. Darek said

  Zbezczeszczono polskie barwy narodowe

  Resztki spalonej flagi wrzucone do sedesu. Sugestia, że to odwet za Marsz Niepodległości. To wszystko zawiera film umieszczony 13 listopada na serwisie You Tube. Logo użytkownika, to logo partii Janusza Palikota.

  Dwa dni po Marszu Niepodległości na serwisie You Tube pojawił się film rejestrujący spalenie polskiej flagi. Resztki jej lądują w sedesie, po czym ktoś spuszcza wodę. O sprawie informuje portal wPolityce.pl.

  W filmowym materiale pojawia się sugestia, że akcja jest odwetem za Marsz Niepodległości. Umieszczony poniżej komentarz głosi: „Spaliliście naszą tęczę, my spaliliśmy wasza flagę”.

  Konto użytkownika zdaniem portalu wPolityce.pl utworzono na potrzeby tej akcji. Użytkownik ma w swoim logo symbol partii Janusza Palikota „Twój Ruch”.

  Sami internauci pokazali co uważają o tej akcji. Niespełna sto osób zagłosowało na „tak”, ponad tysiąc jest na „nie”. Przeważają także neagtywne komentarze. Dokumentacja foto i wideo w poniedziałek zostanie przekazana policji.

  Źródło: wPolityce.pl

  luk

  Read more: http://www.pch24.pl/zbezczeszczono-polskie-barwy-narodowe,19220,i.html#ixzz2kvWKbkbZ

  • cox said

   W takim razie powinna się tym zająć policja z prokuraturą i przykładnie tych,,dowcipnisiów” ukarać!

 20. kooool said

  Dzieje Apostolskie dla całej rodziny na Niedzielny wieczór, aby karma była dobra
  „Teraz jest czas, aby oddalić te wszystkie głosy, które zachęcają was do słuchania ich, a nie Mnie.”

 21. AntyNWO said

 22. Apostoł Różańca said

  „Maryjo, prosimy o odnowienie ładu moralnego w Polsce poprzez nowennę pompejańską.” To ważna inicjatywa ks. Jacka Skowrońskiego. Nowennę rozpoczynamy 18 listopada, a zakończymy 10 stycznia 2014r. Jak odmawiamy nowennę tutaj:
  http://pompejanska.rosemaria.pl/

  • Danuta Cecylia said

   Nie mam nic przeciwko tej inicjatywie, nie rozumiem jednak czemu tak malo Polakow uczestniczy w Krucjacie Rozancowej i tak malo zachety do tej Krucjaty ze strony Kaplanow…

 23. AntyNWO said

  Warkocz komety ISON rozciąga się na 8 mln km od jądra

  http://tylkoastronomia.pl/wiadomosc/warkocz-komety-ison-rozciaga-sie-8-mln-km-jadra

  Ostrzeżenie idzie…..

  • nn. said

   Myślałem, że ostrzeżenie przyjdzie od Boga a nie od przyrody.

   • AntyNWO said

    Bóg wykorzysta przyrode to nie bedzie na pstrykniecie palcami Bog zawsze wykorzystywal przyrode np potop byl na pstrykniecie palcow? nie otworzyla sie upusty otchlani i wytrysnely……ale to juz dluzsza opowiesc….

   • Nn said

    Zmień swój Nick na tym blogu, gdyz nie chce by mnie z twoimi

    kontrowersyjnymi lub obrazliwymi wypowiedziami mylnie laczono!!!

   • jantek said

    a może jest to tak jak w przypadku narodzin Jezusa w betlejem była gwiazda
    Tak i teraz może to być zapowiedz żądów antychrysta ????????????

    • kooool said

     Cały czas jako Chrześcijanie żyjemy w Adwencie Drugiego Bożego Narodzenia oczekując przyjścia Jezusa w Chwale. Jednym wystarczą proroctwa, drudzy szukają znaków na niebie.

  • jowram said

   gwiazda betlejemska nie nadeszła w grudniu bo PAN JEZUS nie narodził się w grudniu – 25 grudzień to nie jest chrześcijańska data ale rzymskokatolicka – spoganizowana – poganie 25 grudnia mieli swoje święta a rzymski system żeby ich przyciągnać uznał ze JEDNORODZONY BÓG JEZUS narodził się 25 grudnia. Najprawdopodobniej PAN narodził się na przełomie wrzesnia i pazdziernika w czasie święta namiotów

   ,, Przecież to oczywiste, miliony ludzi na całym świecie świętują narodzenie Chrystusa – Boże Narodzenie – 25 grudnia. Czy jednak jest to właściwe? Czy Chrystus naprawdę narodził się 25 grudnia?

   Bądź przygotowany na to, że fakty, które zostaną Ci tutaj przedstawione zaszokują Ciebie.

   Drogi czytelniku zapraszamy Ciebie do studium opartego na Biblii dzięki któremu odkryjesz prawdę – szokującą prawdę – o tym kiedy naprawdę narodził się Jezus Chrystus.

   JEZUS NIE URODZIŁ SIĘ W GRUDNIU!

   To twierdzenie jest na pewno szokujące, ale prawdziwe. Czy to jednak możliwe, aby miliony szczerych ludzi świętujących narodziny Chrystusa 25 grudnia było w błędzie? Sam zobacz!

   Zwróć uwagę na jasne stwierdzenie znajdujące się w Twojej Biblii: w dniu narodzin Chrystusa „przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą” (Łukasz 2,8).

   Musimy pamiętać o tym, że w Izraelu od początku listopada do początku marca panuje „zima”. Jest to pora deszczowa, która charakteryzuje się chłodem i opadami deszczu. „Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł” (Pnp 2,11).

   Pasterze wtedy nie mogli przebywać na polach pilnując bydła gdyż było za zimno. Tym bardziej nie mogli tego robić nocą, gdyż temperatura spada wówczas jeszcze niżej. Czy możemy to udowodnić? Oczywiście! Otwórzmy księgę Ezdrasza rozdział 10,9.13:

   „I w ciągu owych trzech dni zebrali się wszyscy mężczyźni z Judy i Beniamina w Jerozolimie dwudziestego dnia miesiąca – był to miesiąc dziewiąty; i cały lud rozsiadł się na dziedzińcu domu Bożego, drżąc z powodu sprawy i deszczów” (10,9).

   Kiedy wypadał dziewiąty miesiąc? Oto przypis z BT do tego tekstu:

   „Czyli Kislew = listopad/grudzień”.

   A więc miało to miejsce mniej więcej wtedy kiedy miał się narodzić Chrystus. Lud drżał z powodu deszczów gdyż było chłodno. Czy pasterze mogli wtedy przebywać nocą na polu? Przeczytajmy teraz wiersz 13:

   „Ale lud jest liczny a pora deszczowa, tak że nie można pozostać na dworze; a sprawa ta – nie na dzień jeden ani dwa, gdyż wielu z nas w tej sprawie zawiniło”.

   Jak więc widać nie można było wówczas przebywać na dworze z powodu zimna nie mówiąc już o nocowaniu. Być może ktoś powie, że w Betlejem mogło być o tej porze cieplej. Jednak opisane powyżej wydarzenie miało miejsce w Jerozolimie, a Betlejem leży tylko 8 kilometrów od Jerozolimy. Sama więc Biblia wskazuje, że narodzenie Chrystusa nie mogło mieć miejsca w grudniu.

   Oto co na ten temat pisze Werner Keller:

   „W okresie świąt Bożego Narodzenia panuje w Betlejem mróz i przy temperaturze poniżej zera nie było pewnie w Ziemi Świętej bydła na pastwiskach. Fakt ten potwierdza również zawarta w Talmudzie notatka, według której w tej okolicy w marcu wypędza się bydło na pastwiska, a z początkiem listopada znów się je spędza. Przez okres niemal ośmiu miesięcy trzody pozostają na wolnym powietrzu. W okresie naszych świąt Bożego Narodzenia także i w Palestynie zwierzęta pozostają w stajni, a wraz z nimi i pasterze. Wobec tego opowiadanie w Ewangelii św. Łukasza wskazuje na narodzenie Chrystusa Pana przed nastaniem zimy, …”

   („A jednak Pismo Święte ma rację” Pax Warszawa 1959 s. 287).

   KIEDY NAPRAWDĘ NARODZIŁ SIĘ JEZUS CHRYSTUS?

   Jeżeli jednak Jezus nie urodził się w grudniu, to czy jest możliwe aby ustalić właściwy czas Jego narodzin? Czy jesteśmy w stanie rozwikłać ten problem?

   Oto następne szokujące fakty!

   Łukasz informuje nas w 1,24-38, że Maria poczęła Jezusa wówczas kiedy jej kuzynka Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży z Janem Chrzcicielem. Jezus więc musiał się narodzić sześć miesięcy po narodzeniu Jana Chrzciciela.

   Jeżeli jest więc możliwe ustalenie czasu narodzin Jana Chrzciciela to wówczas musimy po prostu dodać sześć miesięcy i otrzymamy czas narodzin Chrystusa.

   A więc, czy Biblia objawia nam czas narodzin Jana Chrzciciela?

   Zwróć uwagę na następujące fakty.

   Mąż Elżbiety Zachariasz był kapłanem w świątyni w Jerozolimie. Łukasz w 1,5 stwierdza, że Zachariasz był „z oddziału Abiasza”. W czasach króla Dawida liczba kapłanów była tak duża, że wszystkich podzielono na 24 oddziały. Możemy o tym przeczytać w 1 Kronik 24 rozdział. Każdy oddział służył w świątyni jeden tydzień, rozpoczynając swoją służbę i kończąc w szabat (2 Kronik 23,8). Oddział Abiasza był ósmy z kolei. Przeczytajmy również przypis do Łk 1,5 z BT: „Kapłani byli podzieleni na 24 oddziały (zmiany), z których każdy pełnił służbę w świątyni przez tydzień. Oddział Abiasza był ósmy (Krn 24,10)”.

   Pierwszy oddział zaczynał służbę w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca hebrajskiego kalendarza. Drugi oddział służył w drugim tygodniu. W trzecim tygodniu wypadała Pascha i święto Przaśników i wówczas w świątyni służyły razem wszystkie 24 oddziały. W czwartym więc tygodniu zaczynał służbę trzeci oddział kapłanów.

   Ósmy oddział Abiasza, w którym służył Zachariasz zaczynał więc służbę w dziewiątym tygodniu roku. Ale oddział Abiasza służył także w świątyni i w dziesiątym tygodniu razem z wszystkimi 24 oddziałami, gdyż wypadało w tym tygodniu święto Piędziesiątnicy.

   W czasie jednego z tych dwóch tygodni – dziewiątego lub dziesiątego „kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem” przyszedł anioł Gabriel do Zachariasza z niewiarygodnie radosnym poselstwem, że żona Zachariasza Elżbieta pocznie syna (Łk 1,8-20). Kiedy służba świątynna Zachariasza dobiegła końca i powrócił on do domu, jego żona Elżbieta poczęła (Łk 1,23-24). Nie wiemy jednak czy poczęcie nastąpiło dokładnie w owym dziewiątym czy dziesiątym tygodniu. Mogło ono nastąpić tydzień lub dwa tygodnie później. W każdym razie wypadało ono gdzieś w końcu czerwca lub na początku lipca.

   Teraz będą nam pomocne podstawowe wiadomości z biologii i elementarne podstawy arytmetyki – głównie umiejętność dodawania.

   Jeżeli do czasu poczęcia – koniec czerwca lub początek lipca – dodamy dziewięć miesięcy otrzymamy czas narodzin Jana Chrzciciela, który wypadnie w końcu marca lub na początku kwietnia. Dokładnie sześć miesięcy później – koniec września lub początek października – narodził się nasz Pan, Jezus Chrystus.

   Podsumujmy to:

   NARODZINY JANA CHRZCICIELA

   koniec czerwca lub początek lipca + dziewięć miesięcy = koniec marca lub początek kwietnia

   NARODZINY JEZUSA CHRYSTUSA

   koniec marca lub początek kwietnia + sześć miesięcy = koniec września lub początek października

   W końcu września lub na początku października pasterze mogli całkiem swobodnie nawet nocą przebywać na pastwiskach strzegąc bydła.

   Ale czy można ustalić właściwą datę narodzin Chrystusa?

   Wszystkie ważne wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa miały miejsce w czasie jakiegoś święta.

   Jeżeli śmierć Chrystusa nastąpiła w dniu święta Paschy, a Jego zmartwychwstanie miało miejsce w dniu Pierwocin, natomiast zesłanie Ducha Świętego nastąpiło w święto Piędziesiątnicy to czy nie jest logiczne, że Jego narodziny miały związek z jakimś świętem?

   Chrystus jak ustaliliśmy narodził się w końcu września lub początku października. Jaki wówczas był hebrajski miesiąc?

   Oto przypis z Biblii Tysiąclecia do tekstu Nehemiasz 7,72:

   „Siódmy – czyli Tiszri = wrzesień/październik”.

   Na przełomie września i października wypadał w hebrajskim kalendarzu siódmy miesiąc zwany Tiszri.

   Jakie święta wypadały w siódmym miesiącu?

   W tym miesiącu wypadały aż trzy szczególne okresy. Mianowicie;

   1 Tiszri wypadało święto Trąbienia,

   10 Tiszri wypadał Dzień Pojednania,

   15-22 Tiszri wypadało święto Namiotów (zobacz Kapłańska 23,23-44).

   Czy nie jest logiczne zatem, że skoro ten miesiąc był tak „naszpikowany” świętami to Chrystus narodził się w któreś z tych świąt? Dobrze, ale w które?

   Apostoł św. Jan daje nam natchnioną odpowiedź, w które święto narodził się Jezus Chrystus. Oto szokujące wyznanie św. Jana:

   „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (Jana 1,14).

   Jako „zamieszkało” przetłumaczono tutaj greckie słowo „skenoo”, które oznacza:

   żyć lub mieszkać pod namiotami; rozbić namiot;

   (zobacz „Słownik Grecko-Polski Nowego testamentu” ks. Remigiusza Popowskiego wyd. Vocatio str 302 oraz nr.4638 Stronga).

   Dlatego interlinearny przekład oddaje to w ten sposób: „I słowo ciałem stało się i rozbiło namiot wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełen łaski i prawdy” (wydwnictwo Vocatio).

   A właśnie świętem podczas którego rozbijano namioty i przez siedem dni w nich mieszkano było Święto Namiotów wypadające od 15-22 Tiszri. Apostoł Jan wskazuje więc, że Jezus Chrystus narodził się właśnie w okresie tego święta. Że tak właśnie było potwierdza zachowana u niektórych Ojców Kościoła świadomość tego. Mianowicie wiązali oni narodzenie Chrystusa właśnie ze świętem Namiotów pomimo tego, że świętowali je w 25 grudnia. Na przykład Grzegorz z Nazjanu (329-389) w kazaniu z okazji święta Narodzenia łączy święto Narodzenia z 25 grudnia ze świętem Namiotów. Pisze on:

   „Tematem dzisiejszego święta (25 grudnia) jest prawdziwe święto Namiotów. Rzeczywiście, w tym święcie, ludzki namiot został zbudowany przez Tego, który włożył na siebie z naszego powodu ludzką naturę. Nasze namioty, które zostały dotknięte przez śmierć, są wzbudzone ponownie przez Tego, Który buduje nasze mieszkanie od początku. Dlatego, złączywszy nasz głos z Dawidem, zaśpiewajmy Psalm: „Błogosławiony, Który przychodzi w imię Pańskie”. Jak On przybywa? Nie łodzią, ani nie wozem. Ale On wchodzi do ludzkiego życia przez niepokalaną dziewicę”

   (Kazanie na Dzień Narodzenia, Patrologia Grecka 46, 1129 B-C).

   Co ciekawe Psalm 118, który on cytuje jest właśnie śpiewany przez Żydów podczas obchodów święta Namiotów.

   Posiadamy więc opartą na Piśmie Świętym datę narodzin naszego Pana. Dlaczego wobec tego niemal cały chrześcijański świat święci i uznaje inną datę narodzin Chrystusa?

   DLACZEGO 25 GRUDNIA?

   Być może niejeden spyta, dlaczego wobec tego wszyscy dzisiaj świętują narodzenie Chrystusa 25 grudnia?

   Przykro o tym pisać, ale zadecydował o tym wzgląd na bardzo popularne pogańskie święto ku czci perskiego boga Mitry obchodzone właśnie tego dnia. Kościół nie mogąc sobie dać rady z tym świętem przemianował je wspaniałomyślnie na narodziny Chrystusa. Świadczy o tym fakt, że na początku przyjmowano różne daty narodzin Jezusa. Jednak w końcu wybrano 25 grudnia.

   Oto co pisze katolicki historyk Daniel Rops:

   „Dzień zaś narodzenia, za który dziś cała ziemia przyjmuje 25 grudnia, jest datą opartą wyłącznie na tradycji. W wieku III Klemens Aleksandryjski wyznaczył Boże Narodzenie na 19 kwietnia; czasem wysuwano także 29 maja i 28 marca, na Wschodzie przez długi czas obchodzono to święto 6 stycznia; wydaje się, że dziś przyjęta data zostaje na dobre ustalona dopiero około roku 350. Niektórzy przypuszczali, że mogła mieć jakiś związek ze świętem boga Mitry lub „Słońca niezwyciężonego”, przypadającego wedle kalendarza rzymskiego w okresie przesilenia zimowego. Znamy wiele wypadków, gdy liturgia chrześcijańska wyzyskała dla swoich celów święta pogańskie”

   (Dzieje Chrystusa, Daniel Rops, Pax, Warszawa 1987, str 98-99).

   W katolickiej „Historii Kościoła” możemy przeczytać:

   „Wspomnienie o Bożym Narodzeniu w dniu 25 grudnia pojawia się w Rzymie na jakiś czas przed rokiem 336; wydaje się, że tryumfujące chrześcijaństwo zaanektowało dla siebie, nadając mu nowe znaczenie, pogańskie święto Niezwyciężonego Słońca, którego kult cesarz Aurelian usiłował wprowadzić w roku 274 jako powszechną religię Cesarstwa”

   (Historia Kościoła, Pax, Warszawa 1984, str 237).

   Natomiast rzymskokatolicki ks. Mieczysław Żywczyński rozbrajająco szczerze przyznaje pisząc o kulcie boga Mitry:

   „Dzień jego przyjścia na ziemię czczono 25 grudnia. Dlatego też chrześcijanie, którzy widzieli w mitraizmie śmiertelne niebezpieczeństwo, przyjęli 25 grudnia jako dzień narodzin Chrystusa” (Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków, Pax, Warszawa 1985, str 148).

   Polska historyk Maria Janczewska pisze:

   „Kult Mitry przez długi czas był bardzo poważnym rywalem chrześcijaństwa w szerokim oddziaływaniu na masy ludności, obie religie miały zresztą wiele cech podobnych, a zwyciężony ostatecznie mitraizm wywarł pewien wpływ na chrześcijaństwo. Tak np. świętowana przez wyznawców Mitry data jego urodzin (25 grudnia), obchodzona jako główne święto w kulcie solarnym Słońca Niezwyciężonego, została przez chrześcijan uznana za dzień Bożego Narodzenia”

   (Historia starożytnego Rzymu, PWN, Warszawa 1976, str 298).

   Czy godzi się, aby zmieniać prawdziwą datę narodzin Jezusa tylko po to, aby zyskać przychylność niewierzącego świata? Gdyby Bóg tego chciał to mógł sprawić, aby Chrystus naprawdę narodził się 25 grudnia. Bóg jednak sprawił narodziny Swego Syna w innym terminie. Czy jest słuszne, aby człowiek poprawiał Boga?

   CO SĄDZIĆ O RÓŻNYCH ZWYCZAJACH?

   Święty Mikołaj

   Wielu po prostu nie wyobraża sobie tych świąt bez tej bajkowej postaci.

   Dla wielu małych dzieci, sprzedawców, kupców św. Mikołaj jest głównym bohaterem tego święta, a nie Jezus Chrystus. On zajął Jego miejsce. On króluje na witrynach sklepowych, filmach, pocztówkach i co najgorsze On, a nie Jezus Chrystus króluje w sercach i umysłach dzieci. Często rodzice mówią: „Bądź grzeczny bo Mikołaj ci nic nie przyniesie”. Uczą oni tym samym swoje dzieci wyrażać wdzięczność i zaufanie nie Bogu, ale temu wymyślonemu jegomościowi. Dla niego są grzeczne i od niego, a nie od Boga oczekują zrozumienia, docenienia i zauważenia. Jemu, a nie Bogu wyrażają swoją wdzięczność. Do niego, a nie do Boga modlą się.

   Ponadto przecież cała ta historia jest nieprawdziwa i wymyślona. To po prostu jedno wielkie oszustwo i kłamstwo. To perfidne wykorzystywanie naturalnego zaufania rodziców do dzieci. Co sobie pomyślą kiedy w końcu odkryją, że cała ta historia jest nieprawdziwa, że jako dzieci byli oszukiwani przez swoich rodziców, którym ufali?

   Jak rodzice mogą nieustannie oszukiwać własne dzieci, a następnie oczekiwać, że będą im ufały, kiedy nastaną trudne chwile?

   Pomyśl; czy godzi się, aby historia narodzenia Pana Jezusa, Który umarł za Prawdę była oparta na wierutnym kłamstwie. On przecież umarł za grzech kłamstwa, czyżby nadaremno?

   Po co kłamać naszym dzieciom ucząc je historii o Mikołaju i innych zmyślonych opowieści, bajek i baśni? Po co?

   O ile bardziej budującym jest opowiadanie im prawdziwej historii o narodzinach Jezusa i sprawach z Nim związanych!!!

   Świąteczna Choinka

   Stałym świątecznym rekwizytem jest pięknie przyozdobiona choinka, na której mrugają kolorowe lampki. Jednak co może mieć wspólnego choinka z narodzeniem Chrystusa? Ale Biblia przedstawia nam szokującą prawdę dotyczącą choinki. Oto co napisał prorok Boży Jeremiasz:

   „To mówi Jahweh:
   Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów
   ani nie obawiajcie się znaków niebieskich,
   mimo że obawiają się ich narody.
   Albowiem to, co wzbudza lęk u narodów, jest niczym,
   jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie,
   obrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza.
   Zdobi się je srebrem i złotem,
   umocowuje się za pomocą gwoździ i młotka,
   by się nie chwiało” (Jr 10,1-4).

   Mamy nie przyswajać sobie postępowania narodów takich jak np, przyozdabianie różnych drzewek. Ma to związek z pogańskimi świętymi gajami, w których czczono różne bóstwa. Czy Chrystus życzyłby sobie by Jego narodziny świętowano z choinką, która tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia i związku z Jego narodzinami?

   Komercja i Materializm

   Niemal całkowicie okres związany z tymi świętami zamienił się w czas komercjalizmu i materializmu. Jest to okazja do pijackich przyjęć, zabaw i ekscesów wszelkiego rodzaju. Jest to coroczna okazja do lekceważenia opanowanego, rozsądnego zachowania. Różnorodne kolorowe reklamy zachęcają do kupna coraz to wymyślniejszych i droższych prezentów. Banki z kolei zachęcają do zaciągania kredytów na zakup właśnie tych prezentów, które później trzeba spłacać przez cały rok. Dorośli i przede wszystkim dzieci nie cieszą się tyle z narodzin Chrystusa, co z otrzymanych prezentów. Na stołach stają coraz to wymyślniejsze potrawy, czasami znajduje się także wolne miejsce dla samotnego wędrowca (przeważnie do końca puste), jest miejsce na inne zwyczaje, ale bardzo często nie ma miejsca dla Tego, Którego narodziny rzekomo się świętuje. Co za oszustwo! Bardziej przypomina to owo pogańskie święto ku czci Mitry, gdzie również królował materializm i brzuch.

   Patrząc dzisiaj na te obchody trzeba ze smutkiem przyznać, że Mitra nie został wcale pokonany, Mitra zwyciężył chrześcijaństwo. To on, a nie Chrystus nadal panuje tego dnia. ”

   nie jestem adwentystą i nie popieram ich nauk jak wymuszanie sabatu, nazywanie PANA JEZUSA – Michałem, czy uznawanie Ellen White za proroka. Nie naleze do zadnej organizacji zwanej kosciołem

   Google : wieczne życie na odnowionej planecie

   youtube : Jezus w Chinach

   Google : nobliści biblia a nauka

   Google : wiarygodność ewangelii w świetle wykopalisk

   Google : cuda wiary ateizmu

   Youtube : 100 powodów dla których ewolucja jest głupia

   Google : Daleko od Rzymu blisko Boga

   Google : błędy w naukach Świadków Jehowy

   youtube : Były ksiądz biblia a doktryny rzymskokatolickie

   • Bozena said

    „«Tu zatrzymaliśmy się z Józefem… Wszystko jest jak wtedy. Tylko pora roku jest odmienna. Wtedy był to zimny dzień miesiąca Kislew. Padało i drogi stały się błotniste. Potem zaczął wiać lodowaty wiatr i być może w nocy był mróz. Drogi były utwardzone, lecz wszystkie poorane przez wozy i tłum – który był jak morze zatłoczone łodziami – i Mój osiołek bardzo się męczył…»”
    http://www.voxdomini.com.pl/valt/valt/v-03-069.htm
    P. Jezus z Apostolami i Maryja odwiedzaja miejsce narodzenia… Maryja wspomina…
    Ja wierze, ze P. Jezus narodzil sie w Swieto Swiatel, a w tamym czasie mimo „wielu kalendarzy” na dzisiejsze przeliczenia byl 25 grudnia- Swieto Swiatel jest zydowskim swietem ruchomym i w kazdym roku wypada w innym dniu…

 24. KRYSTYNA said

  KOCHANI ,PILNA PROŚBA O MODLITWĘ !
  =================================

  SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ RODZINĘ ADMINISTRATORA ” PARUZJI ”

  BARDZO WAS PROSZĘ O MODLITWĘ ZA PANA JARKA I JEGO ŻONĘ.

  BÓG ZAPŁAĆ !!!

 25. Wiktoria said

  Byc moze o Garabandal trzeba bylo wiecej napisac, a ja nawet bym umiescila te urywki w Ostrzezeniu albo na stronie paruzja.info. Jak widzimy prorocy jednoglosnie zapowiadaja szybki Powrot Pana i poprzedzajace go wydarzenia WU i oswietlenie sumien. I niech potem nikt z wierzacych nie mowi, ze nie zostal uprzedzony. Ale skoro nie wierza albo nie czytaja Pismo Swiete, nie uwierza i prorokom.

 26. Konarski said

  Bóg-bądźcie przeklęci czciciele szatana!
  Fragmenty kazania z 02.06.2013r, ks. P. Natanek
  http://pl.gloria.tv/?media=510314

 27. Konarski said

  Przerażające wyznania: Marcin Boczek (okultyzm, samobójstwa, zboczenia, narkotyki, alkoholizm…)

  W życiu Marcina Boczka było już wszystko; próby samobójcze, narkotyki, alkoholizm, przygodny seks, bezdomność, zboczenia seksualne, ciężki wypadek. Właściwie nie powinien już żyć. Ale żyje – i co dziwne – ma się nad wyraz dobrze. Najbardziej jednak przerażające jego doświadczenia wiążą się z okultyzmem i demonami: „rzucało mną po ścianach!”. Jeśli masz słabe nerwy – nie oglądaj.
  Film ten jest pełną wersją wraz z przerażającymi szczegółami i zaskakującym finałem ( skrót – pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=bXNstk… )
  Obecnie Marcin Boczek jeździ po Polsce (i za granicę) zaświadczając o cudzie swojego uwolnienia, uzdrowienia i nawrócenia wszędzie tam gdzie zostanie zaproszony.

  http://pl.gloria.tv/?media=503020

 28. AntyNWO said

  Wywiad może śledzić twój telefon nawet wtedy, gdy jest wyłączony i pozbawiony baterii.

  Nauka i technologia Czy wiesz, że NSA może śledzić położenie telefonu, nawet wtedy gdy jest on wyłączony, a baterie zostały usunięte? Ta informacja zawarta w artykule Washington Post pt „NSA growth fueled by need to target terrorists”. w dużej mierze przeszła niezauważona.

  W artykule, autorka Dana Priest opisuje jak zespoły pracowników NSA stacjonujące na całym świecie zajmują się śledzeniem telefonów w czasie rzeczywistym.

  W sierpniu 2004 roku, nowa technologia umożliwiła Agencji NSA namierzenie telefonu komórkowego, nawet jeśli został on wyłączony. Wojska JSOC nazywają to „znalezieniem”. Według członków zespołu pozwoliło im to namierzyć tysiące nowych celów, członków sponsorowanej przez Al-Kaidę rebelii w Iraku.

  Jednocześnie NSA opracowało nowe komputerowe połączenie nazywane Regionalna Bramka Czasu Rzeczywistego (ang Real Time Regional Gateway) do której wojsko i oficerzy wywiadu mogą wrzucić każdy bit danych lub przejętych dokumentów dostając zwrotnie numer telefonu lub listę potencjalnych celów. Pozwala to również dowódcy by zobaczył, na ekranie, każdy rodzaj śledzenia/nadzoru dostępnego na danym terytorium.

  Technika, w której NSA może podsłuchiwać telefony komórkowe, nawet gdy są one wyłączone i pozbawione zasilania jest najprawdopodobniej wykonywana przy współudziale firm telekomunikacyjnych, które udowodniły, że mają przyjazne podejście do programu podsłuchiwania przez NSA. Konie trojańskie, przebrane za rutynowe aktualizacje systemu są metodą, przez którą prawdopodobnie NSA zyskuje bezpośredni dostęp do milionów telefonów komórkowych i innych urządzeń Amerykanów.

 29. Dzieckonmp said

  Wybuchł wulkan Etna

 30. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/setki-kalamarnic-wybrzezu-sachalinu
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/silne-trzesienie-ziemi-morzu-scotia
  http://losyziemi.pl/rosja-boeing-737-500-rozbil-sie-podczas-ladowania-w-kazaniu-zginelo-50-osob
  http://losyziemi.pl/wietnam-z-powodu-powodzi-zginely-co-najmniej-24-osoby-80-tys-musialo-opuscic-swoje-domy
  http://losyziemi.pl/usa-szybko-przemieszczajacy-sie-gwaltowny-uklad-burzowy-zagraza-10-stanom
  http://losyziemi.pl/wlochy-fontanna-lawy-na-600-metrow-w-gore-z-wulkanu-etna-video

 31. apostolat said

  Papież polecił wiernym duchowe lekarstwo z Polski

  17 listopada 2013

  Podczas dzisiejszego spotkania z wiernymi w Watykanie papież Franciszek polecił wszystkim „duchowe lekarstwo”, czyli miserikordynę, która powstała w Polsce. W opakowaniu przypominającym preparat medyczny znajduje się różaniec i obrazek Jezusa Miłosiernego.

  Po spotkaniu na południowej modlitwie Anioł Pański na placu św. Piotra rozdano następnie wiernym 30 tysięcy takich zestawów. To lekarstwo duchowe powstało w gdańskim seminarium duchownym. Obecnie dzięki papieskiemu jałmużnikowi arcybiskupowi Konradowi Krajewskiemu zyskało aprobatę Franciszka.

  Zwracając się do wiernych zgromadzonych w Watykanie, Franciszek z opakowaniem z miserikordyną w ręku powiedział: „Chciałbym polecić wam lekarstwo. Ktoś zapyta: to teraz papież jest aptekarzem?”.

  „To lekarstwo specjalne, po to, by konkretny wymiar nabrały owoce Roku Wiary, który zbliża się do końca. To lekarstwo złożone z 59 granulek dosercowych” – mówił papież. Miserikordynę nazwał „duchową pomocą”, dzięki której „szerzy się miłość, przebaczenie i braterstwo”.

  „Nie zapomnijcie jej wziąć, bo robi dobrze na serce, duszę i jest dobra na całe życie” – apelował.

  Wezwał też wiernych, zwłaszcza młodych ludzi, by nie dali się oszukać przez „przywódców świata” i „guru” oraz wszystkich tych, którzy chcą „przyciągnąć do siebie umysły i serca”. Dodał, że obecnie jest wielu fałszywych „zbawicieli”, chcących zastąpić Jezusa. „Nie idźcie za nimi” – prosił Franciszek.

  Zachęcił też do modlitwy za chrześcijan prześladowanych na świecie i podkreślił, że jest ich obecnie więcej niż na początku chrześcijaństwa.

  http://londynek.net/wiadomosci/Pope+urged+to+try+Polish+cure+misericordia+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=19704

 32. Leszek said

  Z dzisiejszej św. Ewangelii wg św. Łukasza 21,5-19:
  (Łk 21,5-19)
  5Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: 6Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. 7Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? 8Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. 9 I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. 10Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. 11Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. 1Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. 13Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. 14Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. 15Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. 16A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. 17I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. 18Ale włos z głowy wam nie zginie. 19 Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
  …Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu… (21,10)
  Nic się nie dzieje i dziać nie będzie bez woli Boga, z Jego dopustu, bo taka droga nadchodzi na ziemię Królestwo Boże. Potwierdza to ten oto fragment (warto zapoznać się z kontekstem całości) z Drugiej Księgi Kronik: „W owych czasach nie było pokoju…zawisł wielki niepokój nad wszystkimi mieszkańcami kraju. Naród powstał przeciw narodowi, miasto przeciw miastu, albowiem Bóg przez różne uciski dopuszczał na nich to zamieszanie’ (2Krn 15,5-6).
  …Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić… (21,15; por. 12,12)
  Tak było w przypadku św. Szczepana: „Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. 9Niektórzy zaś z synagogi, zwanej [synagogą] Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. 10 N i e m o g l i jednak s p r o s t a ć mądrości i Duchowi, z którego [natchnienia] przemawiał. 11 Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu” (Dz 6,10)
  …A wydawać was będą w ręce nieprzyjaciół nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią/życia pozbawią… (21,16; por. Mt 10,21)
  Z apoftegmatów Ojców pustyni:
  Powiedział abba Antoni: „Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni, i jeśli kogoś zobaczą przy zdrowych zmysłach, to powstaną przeciw niemu, mówiąc: »Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny«”. (25).
  …Ale włos z głowy wam nie zginie… (21,18)
  Zob. z historii przyjaciela Dawida, Jonatana, syna króla Saula:
  „44 Odpowiedział Saul: «Niech Bóg mi to uczyni i tamto dorzuci12, jeżeli nie umrzesz, Jonatanie». 45 Jednak lud odezwał się do Saula: «Czy ma umrzeć Jonatan, który był sprawcą tego wielkiego izraelskiego zwycięstwa? Nigdy! Na życie Pana! Ani w ł o s z głowy jego na ziemię n i e s p a d n i e. Z Bożą pomocą uczynił to dzisiaj». W ten sposób wyzwolił lud Jonatana, i on nie umarł” (1Sm 14,45).
  …Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie (21,19; por. Mt 10,22 i 24,13; Hbr 10,36.39)
  por. też: …3Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje, 4 i to tak, że my sami w Kościołach Bożych chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5 Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. 6 Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, 7 a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi 8 w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa… (2Tes 1,3-8)

  Z apoftegmatów Ojców pustyni:
  Ten sam abba Izydor powiedział:” Mądrością świętych jest rozpoznawanie woli Bożej. Nad wszystko bowiem wznosi się człowiek przez posłuszeństwo prawdzie, bo jest obrazem i podobizna Boga. Nie ma gorszego usposobienia, niż kiedy człowiek idzie za własnym sercem, to znaczy za podszeptami własnych myśli, a nie za prawem Bożym: skończy się to dla niego nieszczęściem, bo nie poznał tajemnicy i nie odnalazł drogi świętych, zbawienie bowiem znajduje się w czasie utrapienia (por. Dz 14,22). Bo napisano: Przez cierpliwość ocalicie wasze dusze” (365)

 33. serce333 said

  „…. Sanktuarium w La Salette.

  Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta – to mocne słowa Matki Bożej z La Salette, których autentyczność potwierdził Kościół katolicki. Nie tak dawno, bo w roku 2007 w listopadzie, media rozpisywały się na temat tragicznego wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami kierującymi się do La Salette. Nie wiele, a przeważnie wcale nie pisano o samych objawieniach, które są nie łatwe, ze względu na niełatwą do przyjęcia treść…..”

  źródło: katolickie forum – http://www.traditia.fora.pl/objawienia-maryjne,36/la-salette-zdjecia-i-wspomnienie-mojego-pobytu-tam,4329.html

  Inne tematy z tego forum katolickiego powiązane z tematem papieża Franciszka:
  http://www.traditia.fora.pl/papiez-franciszek-wybrany-13-marca-a-d-2013-r,84/

  Z Bogiem i Maryją.

 34. ena said

  Proszę Was o modlitwę w intencji 13 letniego syna mojej kuzynki , od wczoraj jest w szpitalu lekarze nie wiedzą co mu jest , ma bardzo złe wyniki , jest słaby i plamy na całym ciele . Ma na imię Kamil .

  • Anka said

   +
   Skoro Kamil, to szturm przez sw. Kamila, ktory jest ”specjalista” od powrotu do zdrowia. Dodatkowo mamy Rok Sw. Kamila (od 14.07.2013 do 14.07.2014, co wiem od kamilianskiego ksiedza), wiec nadzieja dla chorych jeszcze wieksza.
   Swiety Kamilu, wespol z NMP Uzdrowieniem Chorych, upros wyzdrowienie Kamilowi i badz mu patronem w dobrym zdrowiu. Amen.

 35. serce333 said

  „….Papież skomentował też doniesienia włoskich mediów na temat swojego zaufanego współpracownika oskarżonego o udział w skandalu gejowskim w Watykanie. Franciszek powiedział, że zbadał tę sprawę w oparciu o prawo kanoniczne i nie znalazł dowodów na poparcie tezy o winie tego księdza. [b]Jest to stanowisko odbiegające od tego zajmowanego przez Benedykta XVI[/b]. Poprzednik Franciszka podpisał w 2005 roku dokument, wskazujący, że „mężczyźni z głęboko zakorzenionymi skłonnościami homoseksualnymi” nie powinni przystępować do święceń kapłańskich…..”

  http://www.traditia.fora.pl/papiez-franciszek-wybrany-13-marca-a-d-2013-r,84/z-konf-prasowej-na-pokladzie-samolotu-lecacego-z-brazylii,10127.html

  Z Bogiem i Maryją.

 36. Grazyna. said

  „PLOMIEN MILOSCI JEZUSA I MARYI NIECH PLONIE W SERCACH NASZYCH -teraz i na wieki !”
  ( Matka Boza: pozdrawiajcie sie tymi slowami .)

  Kochani !

  Mam do Was Wszystkich wielka prosbe.
  Prosze Was, ogarnijmy nasza modlitwa Lucynke -Lucusie, oraz Rysia, gdyz
  potrzebuja naszej, systematycznej modlitwy. Ktoz jej zreszta nie potrzebuje?!
  Ale, w tym czasie skoncentrujmy sie na tych dwóch, bardzo sympatycznych i wartosciowych osobach i pomozmy w ich problemach, ich skolatanym sercom.
  Proponuje, abysmy dowolnie wybrane, codzienne modlitwy zanuzali w

  NAJSWIETSZEJ KRWI CHRYSTUSA i ofiarowali BOGU OJCU przez BOLESNE I NIEPOKALANE SERCE MARYI. Taka modlitwa ma najwieksza moc.

  Matka Boza powiedziala, abysmy do kazdej modlitwy na koncu dodalwali to zdanie :
  „MATKO BOZA, ROZLEJ NA CALA LUDZKOSC DZIALANIE TWOJEGO PLOMIENIA MILOSCI TERAZ I W GODZINIE SMIERCI NASZEJ . AMEN.”

  To jest wlasnie ta modlitwa, ktora Wy oslepiac bedziecie szatana.
  (Najlepiej przepisac sobie to zdanie na karteczke)

  Prosze takze Ciebie Mariuszu, abys wlaczyl imiennie te osoby do swoich modlitw.
  Mariuszku ! Zawsze mi przykro, jak wymieniasz imiona, a mojego tam nie widze, wiec przy tej okazji prosze Cie, rowniez pamietaj o mnie- 🙂

  Wiem, ze mozna na Was piszacych i czytajacych zawsze liczyc, wiec licze i z gory dziekuje – BOG ZAPLAC !
  KTOZ JAK BOG !

 37. jowram said

  Stanisława Leszczyńska: położna z Auschwitz-Birkenau – Nieodłącznym wyposażeniem polskiej położnej, zastępującym nikłe środki opatrunkowe, był różaniec.

  Nieodłącznym wy- posażeniem polskiej położnej, zastępującym nikłe środki opatrunko- we, był różaniec.

  Pracowała z modlitwą na ustach. Wszystkie dzieci chrzciła. Dziękowała Bogu za szczęśliwie zakończony poród. W najtrudniejszych przypadkach prosiła Matkę Bożą:

  „Załóż, proszę, choć jeden pantofelek i przybądź z pomocą”.

  Ten niebieski telegram (o którego skuteczności przekonała się jeszcze przed wojną) zawsze był odbierany. Jednej z więźniarek przyśniła się którejś nocy Maryja przebywająca wśród nich w obozowym pasiaku …”

  “Żydówki mówiły: – „Chcemy się modlić do waszego Chrystusa””

  http://forumdlazycia.wordpress.com/2013/10/18/stanislawa-leszczynska-polozna-z-auschwitz-birkenau-nieodlacznym-wyposazeniem-polskiej-poloznej-zastepujacym-nikle-srodki-opatrunkowe-byl-rozaniec/#more-19199

 38. Grazyna. said

  Krucjata Modlitwy ( 52 ) – Modlitwa do Ojca

  „Moj Najdrozszy Ojcze, w Imieniu Twojego Drogiego Syna i przez czesc dla Jego Meki na Krzyzu, wolam do Ciebie.
  Ty, Najwyzszy Boze, Stworco swiata i wszystkiego, co istnieje,
  Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Swietych Rekach,
  Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
  Wlacznie z tymi, ktore Cie nie znaja
  I tymi, ktore Cie znaja, ale patrza w inna strone.
  Przebacz nam nasze grzechy i ocal,
  Nas od przesladowan szatana i jego armii.
  Wez nas w Swoje ramiona i napelnij nas nadzieja,
  Ktorej potrzebujemy, aby zobaczyc drogę Prawdy. Amen.
  JEZU UFAM TOBIE !

 39. MariuszInfo said

  XXXIII niedziela zwykła, 17 listopada 2013

  (Ml 3,19-20a)
  Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.

  (Ps 98,5-9)
  REFREN: Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i przy dźwięku rogu,
  na oczach Pana, Króla, się radujcie.

  Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
  krąg ziemi i jego mieszkańcy.
  Rzeki niech klaszczą w dłonie,
  góry niech razem wołają z radości.

  W obliczu Pana, który nadchodzi,
  bo przychodzi osądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie
  i ludy według słuszności.

  (2 Tes 3,7-12)
  Sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.

  (Łk 21,28)
  Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

  (Łk 21,5-19)
  Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • MariuszInfo said

   Przepraszam Was Siostry i Bracia z bloga, że wczorajsze czytania zamieszczam
   dopiero dzisiaj, ale wysłałem Kooool’owi prośbę, aby on się tym wyjątkowo zajął,
   bowiem mam Eucharystię, Adorację, wcześniej Spowiedź św., Różaniec, Koronkę
   do Miłosierdzia Bożego i Modlitwty Krucjaty w moim własnym domu.

   • kooool said

    Przepraszam, nie zauważyłem. Adminie proszę MariuszInfo przesłać mojego @.

   • MariuszInfo said

    Przyjacielu, w gruncie rzeczy nic się nie stało, a nasz Pan karze
    wybaczać nie 1 czy 7 lecz 77 razy – czyli zawsze.
    Jak wczoraj zawiązaliśmy wspólnotę ok. 12.45 ludzi z byłych 3 miast
    wojewódzkich to skończyliśmy grubo po 16.

 40. Grazyna. said

  Ja takze modle sie za Jarka i jego rodzine.
  Mozemy to robic razem codziennie, o ustalonej porze.
  JEZU UFAM TOBIE !

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: