Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Sprawa dotycząca ” Marii Bożego Miłosierdzia „, papieża Franciszka, i fałszywego proroka.

Posted by Dzieckonmp w dniu 25 listopada 2013


Bardzo proszę wszystkich  o dostosowanie swojego zachowania do tego co w tym artykule mówi znany w świecie teolog Kelly Bowring. Mamy drogę jak powinniśmy się zachowywać.

Dr Kelly Bowring jest katolickim teologiem, bardzo popularnym w świecie. Gdy w lipcu opublikowałem na blogu jego artykuł zadzwoniło do mnie kilku księży dziękując za artykuł i potwierdzając znaczenie słów tego teologa.  Otrzymał doktorat na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Rzym)  i Jana Pawła II (Waszyngton). Ma tytuł magistra na Uniwersytecie Franciszkańskim w Steubenville (Ohio).  Dr Bowring został dziekanem, prezydentem i profesorem Wyższej Szkoły Teologicznej, St Charles Seminarium (Southern Catholic College) i College Mariacki z Ave Maria University. Mieszka w Atlancie, Georgia. 

Wpis z dnia 1 października 2013 r. Przez: twohearts
Aktualizacja: październik 2013

Dr Kelly Bowring , autor bestsellera ” The Secrets, Chastisement, and Triumph ” oraz ” The Great Battle Has Begun”

+ + +

Przekazy Marii Bożego Miłosierdzia ( MDM ), które rzekomo otrzymuje z  Nieba są wiarygodne. Przeegzaminowałem wszystkie orędzia, a także wszystkie opublikowane oceny i krytykę jej przekazów …  i nie znalazłem w nich nic, co by mogło dowieść choć jeden błąd w przekazywanych przez nią przesłaniach. A negatywne oceny MBM wysyłane przez krytyków są jak do tej pory w swoich najlepszych chęciach niejednoznaczne i mało przekonywujące .

Nie znalazłem, by jej przekazy były sprzeczne z żadną doktryną, czy zawierały rzeczywisty błąd. Na dzień dzisiejszy jej przesłania nie są potępione przez żaden oficjalny organ Kościoła, który posiada jurysdykcję by to uczynić (a są to biskupi irlandzcy oraz Kongregacja Nauki i Wiary), ani tym samym, nie otrzymały one uznania Kościoła.

Z drugiej jednak strony, kilka z jej proroctw spełniło się, a jej przekazy są zgodne z innymi podobnymi zatwierdzonymi źródłami proroctw podawanych w tych czasach .

Tak samo Modlitwy Krucjat Marii Bożego Miłosierdzia posiadają ten sam status co przekazywane jej orędzia, dlatego jak wskazano powyżej powinno być dopuszczalne aby nimi się modlić.

Jednym słowem, wierni Kościoła mogą czytać i rozpowszechniać przekazy MBM i modlić się jej modlitwami.

+ + +

Potrzeba Przestrogi!

Mimo wszystko, musimy być ostrożni i nieustannie rozeznawać na modlitwie i  w posłuszeństwie Kościołowi i Duchowi Świętemu, pamiętając słowa papieża Urbana VIII : „W sprawach , które dotyczą objawień prywatnych, lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ, jeśli wierzysz  i zostanie udowodnione, że jest prawdą , będziesz szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ nasza Święta Matka prosiła o to. Jeśli wierzysz, i zostanie to uznane za fałszywe, otrzymasz wszelkie błogosławieństwa, tak jakby to była prawda, ponieważ wierzyłeś, że to była prawda.”

+ + +

Potencjalny Problem

Jednym z poważnych problemów, jaki pojawił się wskutek niebiańskich przesłań MBM jest jej przesłanie dotyczące papieża Benedykt XVI, że pozostawi on papiestwo ( przed swoją śmiercią ) i że jego następcą będzie fałszywy prorok (dyskusja dotycząca Apokalipsy 13 ). Orędzie to jest trudne i musi być traktowane z najdelikatniejszym rozeznaniem. Czy to orędzie jest prawdziwe czy nie, nie wiemy.

Nawet jeśli to orędzie jest prawdziwe, nigdy nie wolno nam tego przyjąć na własną odpowiedzialność i jako tak zadecydować … musimy poczekać by Kościół pokierował nas w tych sprawach. W każdym wypadku musimy pozostać wierni Kościołowi. Nigdy osobiście nie wolno nam wierzyć, że papież jest nieważny, chyba że najwyższy uzasadniony autorytet Kościoła wskazałby, że tak jest .

+ + +

Ostrożne Odróżnienie

Tak więc, kiedy możemy rozważać i rozpowszechniać orędzia MBM … jako praktykujący katolicy, musimy być także ostrożni (a nawet z nieco krytyczną troską ) co do ostrzeżenia odnoszącego się do nowego papieża, i w tej sytuacji musimy osobiście zadeklarować, co następuje:

1 . Akceptuję nauczanie Powszechnego Kościoła Katolickiego, że Papież, kiedy mówi o wierze i moralności, jest nieomylny.

2 . Akceptuję papieża Franciszka jako legalnie wybranego przez ostatnie konklawe (jako ważnie wybranego papieża) .

Obejmuje to „wszelkie akty Magisterium [które] wynikają z tego samego źródła, to jest od Chrystusa … Z tego samego powodu, decyzje Magisterium w sprawach dyscypliny, nawet jeśli nie są one gwarantowane przez charyzmat nieomylności, są z boskiej opatrzności i wzywają wiernych do ich przestrzegania” (Donum Veritatis), które każdy członek wiary katolickiej jest zobowiązany zaoferować papieżowi Franciszkowi.

+ + +

Czas Wyjaśni Wszystko

Czas uczyni wszystko bardziej jasne w tej delikatnej kwestii, czy orędzia MBM zasługują na odrzucenie ponieważ jest ona w doktrynalnym błędzie a jej przesłania są nieautentyczne, i czy będzie ona słusznie potępiona przez Kościół. Czy na odmian, jej proroctwa nadal będą potwierdzać się jak i wydarzenia rozwijać i spełniać.

+ + +

Ważne Pytanie i Wyjaśnienie

Najczęstszym pytaniem, jakie ludzie zadają obecnie, dotyczącym MBM, jest to czy ważnie wybrany papież może być fałszywym prorokiem, jak donoszą jej przekazy. Odpowiedź brzmi – TAK .

Jednak, kiedy jest to możliwe, może być to zupełnie nieprawdopodobne.

Tak więc, jak to może być, że ważnie wybrany papież może stać się fałszywym prorokiem (nieważnym papieżem czy anty – papieżem)?

Bulla Papieska papieża Pawła IV  Cum ex apostolatus Officio uczy, że jeśli dana osoba była heretykiem przed wyborem na papieża, nie może być ważnym Papieżem, nawet wtedy, kiedy jest (ważnie) jednogłośnie wybrana przez kardynałów.

Jak również, Canon 188,4 (1917 Kodeksu Prawa Kanonicznego) stwierdza, że ​​jeśli duchowny (papież, biskup, itp.) staje się heretykiem, traci swój urząd, bez żadnej deklaracji, na mocy prawa .

Św. Robert Bellarmin, Św. Antoniusz, Św. Franciszek Salezy, Św Alfons Liguori i wielu innych teologów wszyscy uczyli, że heretyk nie może być ważnym papieżem.
” Jeśli jednak Bóg miałby pozwolić by papież został
notorycznym i upartym heretykiem,
 przez taki fakt przestaje on być papieżem,
i katedra apostolska byłaby wolna. „

Święty Alfons Liguori , doktor Kościoła

Oto strona z cytatami dotyczącymi tej możliwości : http://www.protestanterrors.com/pope-heresy.htm

Jednak prawo kościelne wymaga, że wierni muszą zakładać, że mamy ważnego papieża, chyba że najwyższa władza Kościoła oficjalnie zadeklaruje inaczej.

Tak więc, można rozważyć możliwość, że”anty – papież” może potencjalnie pochodzić z ważnego konklawe, i nie będzie to decydować o  fałszywej czy „heretyckiej” pozycji.

Tak więc, jest rzeczywiście możliwe, by jednocześnie dochować wierności Magisterium ORAZ mniemać, że orędzia MBM mogą być potencjalnie wiarygodne, co do tego, że papież jest fałszywym prorokiem… a nawet, że sam Kościół mówi, że JEST TO co co najmniej możliwe.

+ + +

Krytykowanie i Nieposłuszeństwo wobec Papieża

Możemy zapytać, czy jest kiedykolwiek dopuszczalne krytykowanie Papieża. Odpowiedź brzmi „tak”. Przykład tego jest pokazany w Piśmie Sw., przez św Pawła, który konfrontując papieża Piotra, pisząc o tym spotkaniu, mówi: ” Gdy następnie Kefas (papież Piotr) przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. ” (Ga 2,11-14 ) . Święty Tomasz z Akwinu potwierdza mówiąc: „Kiedy jest bezpośrednie zagrożenie dla wiary, prałaci muszą być kwestionowani przez swoich poddanych, nawet publicznie.” Wyjaśniając poprawność oporu wobec samowolnych duchownych, a nawet papieży, Sw. Augustyn pisze: „Jest możliwe by podwładni mieli odwagę opierać się swoim przełożonym bez strachu, kiedy z miłości mówią otwarcie w obronie prawdy.” Sami papieże tego uczą. czcigodny Pius IX powiedział: „Jeśli przyszły papież naucza czegoś przeciwnego do wiary katolickiej, nie idźcie za nim.” Nawet jeśli wielu będzie podążać za papieżem w herezję, oraz „Nawet jeśli Katolicy wierni Tradycji zostaną zredukowani do garstki, to oni właśnie będą tymi, którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa”, mówi Święty Atanazy. Św. Robert Bellarmin SJ, napisał nawet w następujący sposób :

” Tak, jak jest to zgodne z prawem opierać się papieżowi, który atakuje ciało, tak również zgodne z prawem jest opierać się temu, kto atakuje dusze, czy temu, kto zakłóca porządek cywilny, a przede wszystkim temu, kto próbuje zniszczyć Kościół. Mówię, że jest to zgodne z prawem by opierać się poprzez nie robienie tego, co on nakazuje, oraz zapobiegać temu, by jego wola była egzekwowana„.

+ + +

Czas sprawi, że sprawa ta stanie się bardziej jasna.

Niech Pan nadal prowadzi nas w Swojej prawdzie i w wierności Jego Kościołowi i w lojalności wobec papieża .

Dla podsumowania przekazów i niebiańskich znaków naszych czasów, również tych od MBM, przeczytaj „Wielka bitwa rozpoczęła się” (www.TwoHeartsPress.com) .

(u nas: https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/07/13/ocena-oredzi-dla-marii-bozego-milosierdzia/)

Dr Bowring udziela wywiadu na temat swojej pozycji wobec MBM i odpowiada krytykom, takim jak Mark Miravalle i Jimmy Akin tutaj:

http://associationofcatholicwomenbloggers.blogspot.com/2013/06/the-great-battle-has-begun-part-one.html

Tłumaczyła: Bożena

Źródło: http://twoheartspress.com/

Komentarzy 175 do “Sprawa dotycząca ” Marii Bożego Miłosierdzia „, papieża Franciszka, i fałszywego proroka.”

 1. kooool said

  „Jak również, Canon 188,4 (1917 Kodeksu Prawa Kanonicznego) stwierdza, że ​​jeśli duchowny (papież, biskup, itp.) staje się heretykiem, traci swój urząd, bez żadnej deklaracji, na mocy prawa .”

  Jak to się ma do tego, że Franciszek nie potępił błyskawicznie i równie ostro swojego doradcę (tak jak modlących się w kościele Różaniec Święty)?
  Czy kardynał Marx jest nadal kardynałem Kościoła Katolickiego?
  Czy jeśli Franciszek nie potępia, znaczy się popiera?

  „Biskup Franciszek powołał 8 kardynałów na swych doradców. Niemiecki kardynał Reinhard Marx , arcybiskup Monachium i Freising, został wybrany jako reprezentant kontynentu Europa.
  Głosił nową religię wygłaszając takie np. tezy.
  – Kościół uczynił, że piekło i czyściec budzi w nas strach – musimy za to żałować.
  – nie ma piekła, nie ma czyśćca, jest tylko niebo.”

  • Leo said

   To jest walka, właściwie wojna wierzących z niewierzącymi. Niewierzący, wrzeszczą, buona sera. Wierzący, kontratakują, Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzący, odprawiają na klęcząco dziękczynienie po Komunii Świętej. Niewierzący, uprawiają „dialektykę płci i tango”! Wystarczy przesunąć na koniec Nabożeństwa.http://www.youtube.com/watch?v=ZiHQ2hnwwuM

   • Leo said

    Ku nadziei http://gloria.tv/?media=312332
    a tutaj tekst łaciński lub polski (wiem są inne wykonania i nutki, zapraszam do podzielenia się uwagami na ten temat)
    http://sanctus.pl/index.php?grupa=60&podgrupa=353&doc=298 no dobrze niech będzie i to
    http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=281&doc=220

   • Marti said

    znowu nienawiść , czy orędzia powinny budzić nienawiść…muszę się zastanowić.

    • Ewa DM said

     Orędzia swoje, komentarz (w moim przekonaniu logiczny i czytelny) swoje, a każdy i tak wie po swojemu. Też razi mnie krytykanctwo, złośliwości i chęć wyładowania swoich niedobrych emocji. Ja czuję dokładnie tak, jak napisał teolog. Trzeba obserwować, porównywać dotychczasową tradycję, wiedzę i naukę wpojonych nam zasad religijnych – ale bez przedwczesnych ocen. Przypisywanie sobie zasług i doskonałości oraz prawa do oceniania innych nie podoba się Bogu, co chyba wyraźnie przedstawił nam Pan Jezus w przypowieści o faryzeuszu i celniku przed ołtarzem Pańskim. Ale nawet słowa Pana Jezusa lubimy puszczać mimo uszu.

     Owszem, bacznie się przyglądajmy, niepokojące sytuacje przedstawiajmy, ale nie do nas należy osądzanie ludzi. I bardzo Was proszę, nie rozpętujcie kolejnej wojny między stronami prawomyślnymi i nieprawomyślnymi, co pokazują komentarze poniżej.
     Orędzia mają nas przygotować na trudny czas, a wydaje się, że my niekoniecznie potrafimy zrozumieć ich przesłania. Może należałoby również kilka razy przeczytać tekst dr Kelly Bowringa?

    • Marti said

     jestem niezwykle zadowolona z minusów … dziękuję serdecznie za nie 🙂 a ja za to nikogo nie minusuję bo taką mam zasadę, Franciszka też nie minusuję…

    • Marti said

     nota bene czy ktoś zastanawiał się nad postawą Ks. Michała Kaszowskiego, niezwykle mądrego kapłana z Vox Domini? Czy w nim tez drzemie demon?

  • Zorrro said

   Mam mieszane uczucia po przeczytaniu tekstu dr Bowringa. Jest on niespójny i wewnętrznie niezgodny. Są jakieś sugestie że nie możemy czegoś uważać a w świetle dokumentów KK właśnie jasno widać, że kard Bergoglio nie jest legalnym papieżem bowiem jest herezjarchą!
   Zatem jedynym prawdziwym papieżem jest B XVI (MBM) i tego się trzymam. Faktem jest, że stoimy przed głównymi herezjami i demolowaniem KK – dlatego jeszcze trzeba poczekać z ostatecznymi postawami.
   Jedno na dziś jest pewne – puki ważnie sprawowane są Msze Św, to jesteśmy ciągle w KK. Gdy to się zmieni wtedy dalej będziemy w KK, choć tenże będzie już musiał się ukrywać – oficjalnie na zewnątrz widome będzie szaleństwo nowej światowej religii (MBM).
   Z jednym się zgodzę z Bowringiem: trzeba cierpliwie czekać choć serce krwawi…

   • Margaretka said

    Nie wiem co jest ze mną, ale mi sie serce raduje, trochę niecierpliwi. Od dawien dawna było wiadome, że taki dzień [próba Kościoła] nadejdzie, jednak nie potrafię się bardziej skupić na samym tym fakcie, a ogromnie się cieszę na to, co nastapi po tym. Koniec wszelkiego zła na świecie! koniec barbarzyństwa i nienawiści, nowy cudowny początek. Tylu męczęnników było przed nami, kiedy człowiek powierzy się całkowicie Bogu, też przetrwa swe próby, które sa tylko przejściowe. Próba Kościoła też będzie mieć swój kres.

  • Marti said

   ostatni wpis na pożegnanie
   Dzisiaj zrywam z orędzia i zaczynam nowe życie z Bogiem z Ewangelii, ostrzegam wszystkich, i przepraszam wszystkich komu o nich powiedziałam, moja wina jest ogromna, nie wiem, czy zdążę odpokutować przez resztę życia. Owoce, przynajmniej te które ja znam, to nienawiść i różnego rodzaju uzależnienia. Teraz jestem szczęśliwa, choć bardzo pokaleczona a i innych pokaleczyłam i to najgorsze. na ten moment oddałabym życie, aby cofnąć czas, ale niestety ….
   Co mogłam robiłam aby Was ostrzec. Niech Was Bóg chroni.

   • Marti said

    z orędziami z gorączki mi się napisało źle

    • halina said

     Marti —-co Ty w sobie przeżywasz , w Tobie toczy sie wewnętrzna walka , szatan szuka sposobów by Cie oderwać od Boga ….Ale masz wolna wolę i masz prawo decydowania o wszystkim …Trwaj w wierze naszych Ojców i niech Cię Bóg błogosławi i strzeże ……W orędziach było mówione , że wiele z tych którzy mówia ze mnie kochaja odejdzie …….Ja nie odejdę , od lat robię wszystko by mogło budować sie Królestwo Jezusa i bedę nadal trwać w jedności i współpracy z Bogiem ……To już druga osoba po Rysku , która ugina sie pod naporem działania szatana i odrzuca słowa prawdy , zostajac w tyle , nie podąża za Jezusem na Golgote ……..Pod krzyżem Jezusa trwało mało wiernych , ile nas teraz wytrwa????????czas pokaże ….Kocham Cię Jezu i zawsze chce dla Ciebie zyć i pracować …Wszystko z Twojej woli przyjmuje czy to boli czy cieszy , wszystko , bo wiem że jest to potrzebne by mogło być wszystko odciete od szatana ……Teraz toczy sie walka duchowa i człowiek małej wiary jest zdobywany przez szatana przez to że odwraca sie od Jezusa ….Nie dziwcie sie że odczuwacie w sercu niepokój lęk itd , odczuwacie obecnosc szatana , ale obowiazkiem jest zajac stanowisko i prosic Jezusa lub Mateńkę o pomoc , to Ich pomoc odsunie od nas szatana …Nie ulegajmy podstepowi szatana i nie odsuwajmy sie od Nich ..Bo to własnie o to chodzi szatanowi …Przytulmy sie jaknajmocniej do Nich i podążajmy za Nimi , a wówczas szatan bedzie bezsilny i dotrzemy do Nowego Raju do którego chce nas zaprowadzić Jezus Chrystus Król ….

    • Zorrro said

     Marti.
     Rozumiem twoje rozdarcie … Jednak widzę, że szarpią tobą
     typowe emocje kobiece. Zanim postanowisz coś ostatecznie wycisz się, ks Kaszowski ma prawo postawić się po stronie jednej z dwu armii chrześcijańskiej. Źadna z nich nie jest od razu z klucza przeciw Bogu… Choć ostatecznie tak właśnie będzie ks Kaszowski /jak wielu Innych/ jest w drodze ma jeszcze szansę na zrozumienie tego co już nad nami wisi. Zatem cierpliwości!

    • Moni said

     dowalmy dziś szatanowi, nie oddamy mu Marti
     RÓŻANIEC w dłoń.

    • Weronika said

     Pamietam niedawne czasy, kiedy bylas nam przyjaciolka Marti a nie wrogiem. Zawsze mozna bylo na Ciebie liczyc. Lubilam Twoje wypowiedzi, bo byly jasne i pelne milosci blizniego, pelne zaru i pasji. Umialas walczyc o Slowo Boze zawarte w oredziach MBM i bronilas tego Slowa.
     Teraz najwyrazniej czlowiek stal Ci sie blizszy…przez ktorego szatan mial do Ciebie dostep.
     Nie dziwie sie skoro caly czas dzialali tu szpiedzy jak lucek czy inni…
     To bardzo przykre, ze tak sie dalas zwiesc…i jak widac cierpisz z tego powodu…bijesz sie w piersi i przepraszasz za to, ze z nami tu bylas. No coz sprawilas nam wielka przykrosc, ale to twoja wola….Zapewne bijesz tym punkty u innych, ktorzy czyhaja na slabych i niezdecydowanych i ktorzy wrzucili nas juz dawno do ogni piekielnych.( maja tam chyba chody )..
     Juz tu napisalam kiedys , ze jestes ta sama ale juz nie taka sama i nie mylilam sie, chociaz wolalabym sie myslic.
     Bedziemy sie modlic za Ciebie…

   • kooool said

    Często wpadamy w pułapkę gdy idąc za Jezusem, nie dostrzegamy drugiego człowieka, nie szanujemy bliźniego i depczemy jego wolną wolę, narzucając się i ignorując jego zdanie. Sekty mają tak, że doprowadzają do rozpadu małżeństw i wspólnot, w których człowiek przed wstąpieniem do nich żył. Pycha rodzi nienawiść.
    Trzeba delikatnie, krok po kroku, jak Bóg nas przyciągnął do siebie, tak i my mamy Ewangelizować. Szanujmy swoich bliskich, na których najbardziej nam powinno zależeć, nawet jeśli robią źle i jesteśmy bezradni. Uczmy się nawzajem od siebie, cierpliwości i roztropności, aby tak do nich przemówić, tych którzy znają nas dobrze, aby odsunęli się od zła.
    Mnie miłości nauczyła nienawiść, czuła na każdy gest, słowo, czyn czy nawet intencje. Postarajcie się to zrozumieć, nie depczcie swoich bliskich, którzy nie chcą słuchać, gdyż skończycie jak Marti.
    Niech nasza pobożność, modlitwy, czas dla Boga, nie zabiera czasu dla bliźniego, który potrzebuje pomocy, wsparcia, pocieszenia, rady. Ktoś przyjdzie prosząc o pomoc, powiesz mu przyjdź za godzinę, bo się modlę, a on w tym czasie się powiesi i jak to sobie wytłumaczysz?
    Jesteśmy przygotowani na uderzenia w policzek, więc i nastawiajmy drugi, przebaczajmy i dalej okazujmy Miłość, bo dobry uczynek, może być początkiem przemiany i zbawienia bliźniego.

    Radośnie Ewangelizujmy, a nie katastroficznie i w tonie przygnębienia. Przygnębienie zostawiajmy dla siebie, a dzielmy się radością.

    Prawda boli, więc trzeba ją podawać z domieszką miodu, nie zawsze wprost uderzając jak łopatą, ale delikatnie pogłaszczmy ręką.

   • szafirek said

    Marti ! Nigdy bym się po Tobie tego nie spodziewała 😦 Ja też mam tysiące wątpliwości itp. itd. ale co chwila spotykają mnie takie rzeczy niesamowite że pytam sama siebie ,jak mogę wątpić w orędzia???? Nie znaczy to ,że nie spotykają mnie też bardzo przykre rzeczy,ale wiem ,że to próby. Poza tym,czy Ty kochana Marti myslisz ,że każdy tu jest ideałem??? No ja przynajmniej nie jestem i się nie uważam za świetą . Każdy Martuś ma słabości,każdy ulega pokusom ,czy uważasz ze odrzucając orędzia uciekniesz od kuszenia szatana???? No raczej nie…
    Przemyśl to jeszcze ,proszę, czy aby na pewno tego chcesz. Ja na Ciebie tu czekam i liczę ,że będę Cię tu „widywać”.
    Nie jesteś sama , wiele osób ma chwile zwątpienia,ale przemyśl to proszę…

    Pozdrawiam cieplutko.
    Z Bogiem i Maryją
    JEZU UFAM TOBIE!

   • Nn said

    św. Piotr Apostoł głosi: “Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P 5,8.9).

    Jezeli to jeszcze przeczytasz Marto, to posluchaj!

    Mnie dreczyl szatan zawsze.

    Mialam ciezko.

    Jednak gdy ostatnich modlilam sie modlitwa rózańcowa, ulyszalam realny ochryply glos…

    Przestań juz, przestań…

    To prawda.

    Wtedymodlilam sie jeszcze zarliwiej.

    Wiedz, ze bardzo Cie polubilam , i ze bede sie za Ciebie goraco modlić!

    Z Panem Bogiem!!!

 2. kooool said

  Wielu ogarniętych żalem, będzie mdlało i upadało. Jednak uświadomią sobie, jak bardzo ich dusza najpierw potrzebuje być oczyszczona, zanim będzie gotowa do wprowadzenia do Mojego Wiecznego Raju.
  http://www.paruzja.info/listopad-2013/1317-16-11-2013-22-17-nawroca-sie-miliardy-i-po-raz-pierwszy-rozpoznaja-boga-boga-w-trojcy-jedynego
  i będą wdzięczni za danie im dowodu na Istnienie ich Stwórcy.
  To będzie Ostateczne Ostrzeżenie, które zostanie dane ludzkości, aby pomóc jej odkupić się przed Bogiem.
  Bądźcie wdzięczni za te Łaski, gdyż bez tego Daru od Boga, bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

 3. Piotr2 said

  Miliardy się nawrócą i rozpoznają po raz pierwszy Boga – Boga w Trójcy Jedynego

  sobota, 16 listopada 2013, godz. 22.17

  Moja wielce umiłowana córko, kiedy w Moim Bożym Miłosierdziu przyjdę na świat, zostanie ludziom dana szansa, aby się o Moje Miłosierdzie starać, zwłaszcza że dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź, w jakiej uczestniczą.

  Każdy – niezależnie od tego, kim jest – doświadczy tego Mojego jedynego w swoim rodzaju objawienia, pobłogosławionego z Postanowienia Mojego Ojca. Rozświetlenie Świadomości przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ rozgoryczenie, którego doświadczą dusze stracone, będzie takie, że nie będą one w stanie przetrzymać tego szoku. Wielu zemdleje i upadnie, tak będą owładnięci przygnębieniem. Ale dopiero wtedy sobie uświadomią, jak wielkiego oczyszczenia wymagają ich dusze, zanim osiągną stan, umożliwiający im wejście do Mojego Wiecznego Raju. Wtedy ludzie ci będą wiedzieli, czego się od nich oczekuje, i będą przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu cierpieć pokutę. Wielu ludzi będzie myśleć, że to im się śni. Niektórzy będą myśleć, że to koniec świata, ale tak nie będzie. Niemniej będzie to Ostatnie Ostrzeżenie, jakie zostanie udzielone ludzkości, aby ludziom pomóc odkupić siebie przed Bogiem.

  Miliardy się nawrócą i rozpoznają po raz pierwszy Boga – Boga w Trójcy Jedynego – i będą wdzięczni za dowód, jaki zostanie im dany co do Istnienia ich Stwórcy. Niektórzy jednak po prostu skulą się pod wpływem Mojego Światła i przyniesie im to ból nie do opisania; i nie okazawszy w swoich duszach cienia skruchy, skryją się i odwrócą. Oni nie uznają Mojej Interwencji. Natomiast reszta będzie się radować, kiedy doznają obecności Moich Promieni Miłosierdzia – dusze te bowiem będą bardzo wdzięczne za doświadczenie Mojej Obecności, tak iż z łatwością dadzą się one przyciągnąć w kierunku Mojego Światła i będą tęsknić za Moją Obecnością, która jednak będzie poza ich zasięgiem, gdyż to nie będzie jeszcze czas na otwarcie Bram Mojego Nowego Raju. Tak więc, jako Moi uczniowie, będą musieli odbyć pokutę za te dusze, które odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia.

  Po tej Wielkiej Interwencji ze strony Boga, dającej szansę ludzkości, aby przygotowała się na Moje Powtórne Przyjście, świat będzie zadawał sobie wiele pytań. Niektórzy przeżyją w swoich duszach taką przemianę, że zaczną poświęcać wiele czasu tym, którym będą chcieli dopomóc ocalić ich przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i będą potrzebowali trochę czasu, aby w pełni zrozumieć znaczenie tego, co zaszło, kiedy byli przede Mną obecni; poświęcą oni wiele uwagi, aby się ze Mną pojednać.

  Z kolei wrogowie Boga zaprzeczą, że Ostrzeżenie w ogóle miało miejsce i skłonią miliony ludzi, aby uwierzyli, że było to wydarzenie natury kosmicznej, kiedy to „światło słońca zrównało się z całą planetą”, co było zjawiskiem jednorazowym, a czego przyczyną był obrót Ziemi wokół własnej osi. Nie ma nic dalszego od Prawdy. I podczas kiedy będą oni to tak uzasadniać, zaprzeczą , że Bóg Istnieje i odwiodą ode Mnie wielu. Niestety, wielu do Mnie nie powróci – i dusze te będą mogły zostać oczyszczone tylko dzięki Interwencji Boga, kiedy będzie On zmuszony ukarać Swoich wrogów, aby doprowadzić ich do zdrowych zmysłów.

  Bądźcie wdzięczni za to Miłosierdzie, gdyż bez tego Daru od Boga bardzo nieliczni byliby w stanie wejść do Bram Raju.

  Wasz Jezus

  ostrzezeniewordpress.com

  Króluj nam Chryste.

  • Piotr2 said

   To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym,
   jak Mój Święty Namiestnik opuści Rzym
   środa, 20 lutego 2013, 19.30
   Moja wielce umiłowana córko, chociaż może się to wydawać
   niesprawiedliwe, że Boże dzieci muszą cierpieć pod rządami
   fałszywego proroka i antychrysta, to niech wiedzą o tym: Wszystkie
   dusze na tym świecie — aby przejść oczyszczenie — muszą, do
   pewnego stopnia, znieść ból odrzucenia i cierpienia, jaki
   zniosłem Ja.
   Za przyczyną Mojego Wielkiego Miłosierdzia sprawię, że to
   oczyszczenie nastąpi szybko. Wówczas liczebność Moich
   wyznawców się zwiększy będą oni w gotowości na Moje Drugie
   Przyjście. Mój Ojciec będzie z wielką czułością w Sercu czuwał
   nad tymi wszystkimi próbami, które będą przeżywać wszystkie
   Jego dzieci. Zainterweniuje On, kiedy złowrogie akty
   prześladowań, dokonywane na chrześcijanach, przekroczą
   granice tego, co jest dopuszczalne, i zniszczy tych
   nikczemników.
   Musicie teraz oczekiwać Mojego Boskiego Aktu Miłosierdzia,
   gdyż on oddzieli dobrych od złoczyńców. To Wielkie Rozświetlenie
   Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty Namiestnik opuści
   Rzym.
   Bądźcie przygotowani na to, aby ratować swoje dusze. A wy, te
   uparte dusze pośród was — będziecie mieli bardzo mało czasu,
   aby w pokorze ugiąć wasze kolana i prosić o Moje Miłosierdzie. A
   wówczas zagrzmią trąby*, a proroctwa przygotowujące was na
   koniec, zostaną, tak jak przepowiedziane, objawione.
   Wasz Jezus

   Króluj nam Chryste.

  • Lucjusz said

   chciałbym poprawić to tłumaczenie a szczególnie cyt.”kiedy to „światło słońca zrównało się z całą planetą” bo na pewno jest niezrozumiałe dla wszystkich. W angielskim oryginale brzmi cyt.” when the light of the sun overtook the hole of the planet by one-off event…” i możemy to przetłumaczyć -gdy światło słońca dosięgnie całej planety (jednocześnie!) w jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu. Cała ziemia będzie oświetlona, nie będzie w żadnym zakątku ziemi nocy w tym momencie! Myślę że to jest właściwy sens tego zdania.

 4. Nn said

  Konstytucja
  Cum ex apostolatus
  (z 15 lutego 1559 r.)
  PAPIEŻ PAWEŁ IV

  § 1. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi, który pełni władzę BOGA i Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy, albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką nie mogli zgubnie usidlić prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy doczesnej iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa od Daniela proroka. Chcemy więc wypełnić nasz pasterski obowiązek i wyłapać (o ile z Bożą pomocą będziemy mogli) lisy rujnujące winnicę Pańską, a wilki powstrzymać poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do najemników.

  • Leo said

   Widzę Magisterium. To wspaniale. Dar mądrości nie został wygnany do końca! Witaj Królowo Matko Miłosierdzia!

 5. serce333 said

  Bóg zapałać Adminie. To ważne słowa w Prawdzie, które przytoczyłeś tego teologa uznającego orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia z Irlandii, po rozeznaniu głębokim . Orędzia są pełne Miłości i wierzę w to co objawiają choć to trudne i bolesne. Jednak do nas należy zadanie – stać w Prawdzie.
  Tu uzupełniam temat o już 10 pytań do Kapłanów do rozeznania w Duchu Świętym i Prawdzie. Potrzeba czasem odwagi by się zaprzeć samego siebie.
  http://www.drogowskazydonieba.com/viewforum.php?f=59

  Z Bogiem i Maryją. Szczęść Boże kochani.

 6. Nn said

  14.11.2012, 20:30 – Szereg wydarzeń dotyczących Kościołów, które oddają Mi cześć na świecie zaczną się wyłaniać
  (
  … oddawać cześć bestii, która będzie kalać Mój Kościół poprzez wbijanie korony cierniowej na Głowę Mojego Kościoła,

  Mojego prawdziwego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta.

  Będziecie strasznie cierpieć, …

  12.04.2012, 11:27 – Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem

  … który nastąpi po moim ukochanym wikariuszu papieżu Benedykcie XVI.

  Ten Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on

  Fałszywym Prorokiem.

  Jego wyborcy są wilkami w owczej …

  20.03.2012, 20:30 – Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu

  … jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu.

  On, najbardziej Święty wikariusz Kościoła katolickiego,

  jest znienawidzony w wielu kręgach w Watykanie. Diabelski spisek, planowany od ponad roku, będzie …

 7. Wiktoria said

  Dziekuje ogromnie, adminie, wiesz jaka sytuacja jest teraz na Bialorusi pod wzgledem oredzi MBM. Musimy na cos sie powolywac oprocz slow Pisma Swietego.

  • serce333 said

   Tu silne wsparcie Conchiglii. Milionowy ruch ogolnoświatowy zalożyła. Siła i moc Ducha Św. Wsparcie kapłanów i papieży poprzednich. Jednoznaczne określenie obecnego fałszywego proroka
   Szukaj i czerp. Masz też w dziesiątkach języków tlumaczenia
   http://www.drogowskazydonieba.com/viewtopic.php?f=61&t=48100

   Strona główna z wyborem też wschodnich języków:
   http://www.conchiglia.net

   Czym bardziej będą na to pluć, tym bardziej bądź pewna Wiktorio że to pochodzi od Boga.
   Szczęść Boże. Z Bogiem i Maryją

   • Wiktoria said

    Dziek Serce. Nie zawsze odrazu moge odpowiadac, bo przez telefon wejsc na blog jest czasem za trudno, raczej odtworzyc kopmentarzy i cos napisac, musze pisac albo w domu, albo szukac gdzies kompa.
    Powazne ataki kaplanskie mamy w zwiazku z podobnymi oredziami proroczymi, wiec prosze goraco o modlitwe za nich i za nas. Na ksiezy zadne dowody nie dzialaja. Teraz dostal pogrozki nasz Legion Maryji, i wkrotce wypedza stad wszystkich, ktorzy wierza w „straszna herezje” MBM. Ja, jako dopomozna na ten czas legioner Maryi nie wiele dostane kopniakow, zato innym groza prawie ekskomunika.

 8. Piotr2 said

  NN podziwiam i zazdroszczę Tobie umiejętności ” poruszania ” się po Orędziach MBM.
  (oczywiście mam na myśli pozytywną ” zazdrość „.)

  Króluj nam Chryste

  • saper said

   Pominęliśmy te orędzia:

   26.02.2013, 22:00 – Jeden z innych przywódców politycznych, o których wspominałem jakiś czas temu, wkrótce zostanie zamordowany.

   Moja szczerze umiłowana córko, jeden z innych przywódców politycznych, o których wspominałem jakiś czas temu, wkrótce zostanie zamordowany.
   Pragnę ujawnić wam wszystkim, kim jest ten człowiek, aby potem, przez ten dowód, który daję wam i innym, więcej ludzi zaakceptowało Prawdę tych Orędzi. Ta biedna dusza uniknęła śmierci jakiś czas temu, ale jego nowa popularność zagrozi jego bezpieczeństwu. Jest on wrogiem sił masońskich i oni nie będą długo tolerować jego przywództwa.
   Kiedy wy, Moi wyznawcy, zobaczycie spełnienie proroctw przekazywanych jakiejś wybranej duszy, będziecie wiedzieli, że mówię Prawdę i że te Orędzia pochodzą z nieba, ponieważ te osoby nie byłyby w stanie ich wymyślić. Moim pragnieniem jest udowodnienie tym, którzy pogardzają Moimi Orędziami, że to Ja, wasz ukochany Jezus Chrystus, mówię do świata przez tego proroka. Choć sprawia Mi wielką radość, gdy widzę, jak bardzo Mnie kochacie i odmawiacie modlitwy przekazywane wam z nieba, to zależy mi też na przygarnięciu sceptyków.
   Wkrótce w Europie nastąpi podział, a to wszystko ma związek z Unią Europejską i krajem, w którym znajduje się Stolica Piotrowa. Doprowadzi to do wojny, która będzie się różnić od innych wojen. Ale będzie ona okrutna. Ludzie będą powstawać przeciwko sobie w Niemczech, Włoszech i Francji. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni i sprawić, aby Grupy Modlitwy Jezus dla Ludzkości szybko powstały w tych krajach.
   Nadszedł czas na Mnie, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, aby ujawnić więcej informacji zawartych w Pieczęciach. Zrobię to ostrożnie, bowiem musicie być przygotowani zarówno fizycznie jak i duchowo. Jako Bóg Sprawiedliwości, zapewnię wam wszystkim swoje prowadzenie i pobłogosławię was Moją Siłą, w miarę jak kolejne warstwy będą się odsłaniać jedna po drugiej.
   Wasz ukochany Jezus

  • Nn said

   Piotr2

   To jest latwe!

   Na paruzji…

   Napisz to czego szukasz np. Wikariusz, antychryst , bestia, itd.

   Znajdziesz przez wyszukiwarke wszysto co jest z tym zwiazane.

   • Piotr2 said

    @NN

    Ano widzisz nie wiedziałem tego. Ja najczęściej piszę na telefonie z 3 calowym ekranem na operze i nie wszystko widzę, nie mogę zrobić i często przez to robię blędy i pomyłki.

    Dziękuję za radę.

    Króluj nam Chryste.

 9. stellina said

  http://www.pl.amazinghope.net/odkrycie-biblijne-miasta-sodoma-i-gomora/ wraz ze zdjeciami ,nizej oltarz rodzinny noego,i arka

 10. Dzieckonmp said

  Wyścig do Ziemi 2 komet Ison i Encke . nagranie z dnia 23 listopada

  http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/11/23/signs-in-the-heavens-two-comets-racing-towards-earth-and-sun-unprecedented/

 11. kometa2013 said

  Naukowcy sugerują możliwość wybuchu komety ISON

  http://tylkoastronomia.pl/wideo/naukowcy-sugeruja-mozliwosc-wybuchu-komety-ison

 12. Bożena said

  Łał Dziękuję !!!

 13. On30 said

  Ja już mam zamieszanie. Czytałem na pewnej stronie w nazwie W obronie… i się nieco przeraziłem, gdy podali, że MBM to jakaś kobieta, która robi biznes i ci inni prorocy typu Mały Kamyk (że podobno siedzi za przestępstwa seksualne na nieletnich) itp… Chwilami nie wiadomo, którym argumentom wierzyć. Mam poświęcone Pieczęcie, ale chwilami się boje czy dobrze je mieć, bo już nie wiem czy to od Boga czy od szatana… co mam robic…

  • Dzieckonmp said

   nie chodzić po diabelskich stronach. Nabierzesz wtedy pokoju serca.

   • Selbi said

    Czy „lak” na którym jest pieczęć nie kojarzy się z wnętrzem gwiazdy pięcioramiennej tak jak to było na fałszywych różańcach? Chcę myśleć że nie, ale wolę o to zapytać

   • Nn said

    Jakby co to diabelskie strony atakuja nas.

    Ich przedstawicielki przeszly do ,,podziemia”.

    Teraz ,,bawia sie” juz tylko w dawanie minusików na naszym blogu.

   • Bożena said

    Bardzo dobra rada też jak na początku szukałam na innych stronach zaczepienia się to myślałam jeju co tu się dzieje na tych dziwnych stronach to naprawdę strona o wierze .

    • Weronika said

     Mysle,ze jak ktos ma jakiekolwiek watpliwosci co do intencji pewnej strony przeciwnej wierze i tradycji, to niech napisze tam szczerze co mysli.Oczywiscie pelna kultura, bez slowek i epitetow jakie tamci uzywaja . Reakcja bedzie piorunujaca. Jest duza szansa ze dostaniecie dozywotni zakaz pisania tam, a wasze dane zostana podane do publicznej wiadomosci. Nieraz to juz praktykowali.
     Jak wiec mozna wogole zawracac sobie glowe tamta strona??? Tam jest pelna cenzura.

    • serce333 said

     Weronika Prawdę napisała. Potwierdzam i ostrzegam. To są bardzo chorzy ludzie. To nie moje słowa, ku jasności a Kapłana egzorcysty z wielkim stażem. Wciągają i omamiają kłamstwami wierzących w czarny szyld „w obronie wiary..” Wielu dało i daje się nabrać. Są na tyle niebezpieczni i silni w tym co czynią, że są wszędzie w internecie i na You Tubie. Przyjrzyj się uważnie. Admin tego blogu Maryjnego i wielu naszych czytelników może także potwierdzić wiele kłamstw, szczerstw, straszenia i wieeeeelu nicków. To narzędzia ich pracy. Wybór należy do Ciebie….
     Polecam Radio Maryja jeśli ktoś nie jest zdecydowany czy tu czy tam i nie wierzy w te słowa lub obawia się tego lub tamtego miejsca. Radio Maryja i TvTrwam wzbogadza katechezami w sposób piękny i niczego nie ryzykujesz. Szczęść Boże.

     Z Bogiem i Maryją.

    • Dzieckonmp said

     Potwierdzam. To jest niesamowicie wstrętne zło. Też rozmawiałem z księżmi na ten temat i powiedzieli mi że to co oni robią to od samego diabła pochodzi.

    • Tomasz said

     Rzucają klątwy i złorzeczenia na czytelników tego bloga. Tamten blog to jest zło z jakim ja sie jeszcze nigdy w życiu nie spotkałem. Straszliwy los sobie gotują. A jeśli Bóg dopuszcza na niektórych z nas jakieś nieszczęscia z ich przyczyny to czyni dla naszego oczyszczenia

    • Dzieckonmp said

     babscy egzorcyści klątwy rzucają

    • Leszek said

     Tomasz powiedział/a:: …Rzucają klątwy i złorzeczenia na czytelników tego bloga… Z Pisma Świętego, o brzemiennych skutkach/konsekwencjach takiego postępowania:
     1. …Jego (tu w tym wypadku chodzi o tamten blog) złość obróci się na jego własną głowę, a jego gwałt spadnie mu na ciemię” (17,17)
     2. …Kto kopie dół – weń wpada, a kamień wraca na tego, co go toczy” (Prz 26,27)
     3. …Kto kopie dół, ten może weń wpaść… (Koh 10,8a)
     4. …Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany. Kto źle czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie” (Syr 27,26n)

   • meg said

    @ On 30

    Dobrze radzi Dzieckonmp. Nie wchodz na tamta strone.

  • Kasia said

   To co Ci serce dyktuje, jeśli się modlisz to sama będziesz wiedziała- Z Panem Bogiem

  • Gossja said

   Dla twojego spokoju, On30 powiem Ci, że owa strona na której przeczytałeś co przeczytałeś, jest tłumaczeniem strony pewnego swieckiego teologa z USA. Akcja umieszczania takich stron była synchroniczna – strony publikujące te „rewelacje” powstały pod niemal identycznymi nazwami w wielu różnych językach – po polsku (nic dziwnego), po niemiecku, chyba hiszpańsku. Powstały niemal w tym samym czasie, wyobraź sobie. Kogo byłoby stać na dwuletnie śledzenie ( bo chyba pogoń za MBM zaczęła się od ogłoszenia informacji o FP, a już na pewno po abdykacji Benedykta). Kogo? To sobie sam odpowiedz. Dla rozbawienia powiem jeszcze, że ów teolog jest autorem kilku nietrafionych proroctw – m. in. ogłosił rozpoczęcie wielkiego ucisku w 2009 roku, wybranie Hilary Clinton na prezydenta (to może się jeszcze sprawdzi, hi hi), atak nuklearny na Nowy Jork w 2010 roku, śmierć Ojca św. w 2009 roku i jeszcze parę innych. Może tu jakiś rodzaj zawodowej zawiści wchodzi w grę? Tym bardziej, że ów pan popełnił kilka książek, mocno przecenionych na Amazonie… chyba nie cieszą się zbytnim powodzeniem 🙂

   • Weronika said

    Mysle, ze w te akcje sa zaangazowane wielkie sily i duze pieniadze. Tamci ludzie sa na etatach…To akcja DEZINFORMACYJNA I PROPAGANDOWA.!!! To sa normalne techniki WALKI i a nie zabawa w sprzeczki religijne. TO JEST POLITYKA . Jest to cala miedzynarodowa siatka heretycka. Oredzia z Ontario byly tam mocno polecane i nieatakowane przez nich w zaden sposob. A ta ktora je pisala wcale z Ontario nie pisala, tylko z Europy…Anglii, badz Danii… Na jej ulubionych stronach (po angielsku) byly te same tresci uwielbienia dla Franciszka i atakowania oredzi MBM !!!!!! A osoby ktore z kolei lubialy jej strony mialy kontakt z Watykanem, zdjecia z Benedyktem XVI ( nie swiadczace koniecznie o ich dobrych intencjach)…Dzialaja zapewne w organizacjach , ktore maja dostep do papieza…

  • robert6419 said

   Jeśli wchodząc na jakąś stronę wpadasz w zaniepokojenie,lęk,strach,wątpliwości w to co wierzysz,stres,rozkojarzenie,gniew,złość itp itd etc…To wiedz że tam zły duch macza swe brudne paluchy i żadnych (a jaśli już to niewiele i ze szkodą dla duszy) dobrych wartości z tamtąd nie wycigniesz.Lęk, gniew,złość itp pochodzą od szatana,i jeśli zajmując się czymś odczuwasz te negatywne doznania porzuć to czym prędzej!
   I jeszcze jedno,moja rada,wierząc w orędzia MBM ,odmawiając krucjaty,i trzymając pieczęć przy sobie,nawet jak to wszystko okazałoby się mistyfikacją to nie tracisz nic,ale jeśli to olejesz uwarzając wszystko za stek bzdur i lekcewarząc ostrzeżenia podąrzysz własną ścieżką możesz stracić wszystko.

 14. Paweł said

  Wskazane w artykule przepisy prawa kanonicznego dziś nie obowiązują. Obecnie obowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., który uchylił poprzednie akty prawne. Problem poruszony w artykule został uregulowany w poniższym przepisie.

  Kan. 194 –

  § 1. Mocą samego prawa zostaje usunięty z urzędu kościelnego:

  1° kto utracił stan duchowny;
  2° kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej lub wspólnoty z Kościołem;
  3° duchowny, który usiłował zawrzeć małżeństwo, choćby tylko cywilne.

  § 2. Usunięcie, o którym w nn. 2 i 3, tylko wtedy. może być urgowane, jeżeli wiadomo, że stwierdziła to kompetentna władza.

  • Nn said

   Click to access 11_grezlikowski.pdf

   zob. w. G ó r a l s k i, Formalny akt odstąpienia do Kościoła katolickiego w świetle listu okólnego Papieskiej Rady do Spraw Tekstów Prawnych z dnia 13 marca 2006 roku, „Prawo Ka- noniczne”51(2008),nr3–4,s.15–28; P. steczkowski, WystąpieniezKościołakatolickiego aktem formalnym w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych z 13 marca 2006 r., „annales Canonici” 2(2006), s. 181–191; J. G r ę ź l i k o w s k i, Formalny akt wystąpienia z Kościoła. Zasady postępowania i konsekwencje prawne, „Miesięcznik Diecezji włocławskiej – Kronika” (MDwł-K) 92(2009), nr 5, s. 569–570.
   2 Kan. 751 KPK; por. J. s y r y j c z y k, Kanoniczne prawo karne. Część szczegółowa, warszawa 2003, s. 20–21.
   3 zob. kan. 1364 § 1 KPK.
   4 J. syryjczyk, Kanoniczne prawo karne…, dz. cyt., s. 21.
   5 zob. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 4, olsztyn 1990,
   s. 123.

 15. Piotr2 said

  Maryjo, Matko Boża, Ty wiesz najlepiej jak
  wielka jest cena każdego człowieka
  odkupionego Najdroższą Krwią Boskiego
  Syna Twego. Nie gardź moją pokorną prośbą
  o nawrócenie grzesznika, któremu grozi
  wieczne zatracenie. Ty Dobra i Miłosierna
  Matko znasz jego nieuporządkowany tryb
  życia. Pomnij, że Jesteś ucieczką
  grzeszników, że Bóg dał Ci moc nawracania
  nawet najbardziej zatwardziałych serc
  ludzkich. Wszelkie wysiłki zmierzające ku
  poprawie jego życia poszły na marne. Jeżeli
  Ty nie przyjdziesz mu z pomocą, będzie się
  staczał coraz bardziej ku wiecznej ruinie.
  Wyjednaj mu skuteczną łaskę, która by
  poruszyła jego serce i zawróciła na drogę
  Bożych przykazań. Jeśli to konieczne, ześlij
  nawet jakieś cierpienie lub niepowodzenie,
  celem opamiętania i położenia kresu jego
  grzesznemu postępowaniu.
  Miłosierna Matko, która sprowadziłaś na
  drogę zbawienia, dzięki wytrwałej modlitwie
  sług Twoich, już wiele zabłąkanych
  owieczek, przychyl się łaskawie do mego
  błagania i wyjednaj tej nieszczęśliwej
  osobie, która zeszła na manowce i zagubiła
  drogę do owczarni Chrystusowej, prawdziwą
  skruchę. Uproś zmartwychwstanie do
  nowego życia. Amen

  Króluj nam Chryste.

 16. Gosia-3 said

  Właśnie na niebie w Lublinie pojawiła się prawdopodobnie kometa ISSON , świeci pięknie na południowym nieboskłonie. Idzcie szybko obejrzeć.

  • Dzieckonmp said

   nic nie widzę tylko wichura

   • Gosia-3 said

    Dziwne bo moich co najmniej 10 znajomych widzi z tym że trzeba wyjść z domu , bo jest nisko i bloki zasłaniają . A trochę wieje ale do wichury to daleko. Różnie spostrzeganie świata i Boga przez ludzi . Z panem Bogiem i Maryją.

    • Moni said

     dokładnie jest nisko, nie ma potrzeby patrzeć zbyt wysoko.

    • szafirek said

     Wichura nie ma nic do tego,wieje sobie ,ale to dobrze bo by chmury ją zasłoniły ,a tak czyste niebo… 🙂

    • Dzieckonmp said

     to jasne światło w kierunku Jabłonnej? wziąłem lornetke i ciekawe jest

    • Asparagus said

     To co widać na południowej stronie zaraz po zachodzie słońca to Wenus. Na wschodzie późniejszym wieczorem ale nieco wyżej jest Jowisz, a kometa ISON będzie ponownie widoczna od 5 grudnia do 14 stycznia, w tej chwili jej nie można zobaczyć.

  • Moni said

   widzę Gosiu 3 !!! dziękuje za informację. Widocznie jesteśmy z innego Lublina niż Admin bo u mnie wichury nie ma…. za to jest widoczna kometa !!! mam zdjęcia ale nie wiem jak się tu dodaje .

  • szafirek said

   Ja też obserwuję od godziny ,przesuwa się na zachód,była na południu bardzo nisko.Już mi się chowa za budynki. Dla mnie to nie ISSON żadna ,dla mnie to co innego bo miałam sen wczoraj ,ale zostawię dla siebie. Takiej gwiazdy nigdy nie widziałam …

   Jezu Ufam Tobie!

   • Weronika said

    Szafirku kochana opowiedz nam o tym snie, jesli mozesz oczywiscie. Przesylam usciski.

    • szafirek said

     Weroniko zastanowię się ,teraz nikt mi nie uwierzy 😦 Ale dla mnie to niesamowite,bo dziś jak nigdy nie zasłoniłam rolet wcześniej,już patrzę ciemno bo zaczytałam sie w komputerze,podchodzę do okna ,a tu taka gwiazda. Nigdy takiej nie widziałam i nigdy nie udało mi się nawet największej uchwycić na zdjęciu,a tu takie zdziwienie…
     Pozdrawiam.

     Z Panem Bogiem

    • szafirek said

     Weroniko ,napiszę … Miałam sen ,przez okno widziałam na jasnym niebie złotą koronę, za koroną gwiazdę Dawida. Z korony wychodziły promienie jak na obrazie Jezusa Miłosiernego, były jak słońce. Tyle i aż tyle bo dziś jak zobaczyłam tę gwiazdę na niebie przypomniał mi się ten sen.
     Miałam nie pisać ale… zaczęłam szukać o tej Wenus i znalazłam to:

     „Gwiazda Poranna (łac. Stella matutina, Lucifer) – nazwa planety Wenus, charakteryzującej się tym, że widać ją najdłużej nad ranem, przed wschodem słońca, kiedy już inne gwiazdy stają się niewidoczne z powodu światła słonecznego.

     Chrześcijaństwo używa jej jako eschatologicznego symbolu, ukazującego misję zbawczą samego Chrystusa, a także rolę jego matki Marii z Nazaretu.

     W liście św. Piotra ma ona znaczenie eschatologiczne – zwiastuje nadejście Dnia Pańskiego:
     „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna /(łac.) lucifer/ wzejdzie w waszych sercach. (2 P 1,19).”

     Sam Jezus w Księdze Apokalipsy nazywa się gwiazdą poranną. Ma ona tam również znaczenie eschatologiczne:
     „Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna (Ap 22:16).”

     http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Poranna

     Szczerze przytkało mnie . Zastanawiałam czy to pisać czy nie ,ale chciałam się podzielić tym co mi sie przydarzyło. sen, dziś ta gwiazda ,a teraz to co o niej czytam.Jedyne co mi przyszło do głowy to słowa:
     „Panie nie jestem godna…”

     Jezu Ufam Tobie!

    • Weronika said

     Szafirku bardzo symboliczny jest Twoj sen, zeby nie powiedziec proroczy. Nie nalezy lekcewazyc takich sygnalow. Zastanawiam sie jakie moze miec znaczenie gwiazda dawida…? Dzieki, ze to opisalas i ze jeszcze zamiescilas tyle ciekawych informacji. Bog zaplac.

     Wiesz, mnie snil sie niedawno taki zwyczajny sen, nie jak Tobie, ale …sprawdzil sie czesciowo w rzeczywistosci. Snilo mi sie, ze helikopter chcial rozwalic sciane budynku w ktorym mieszkaja moi rodzice. Nadlatywal i ta podstawa uderzal w mur. Mur zaczal pekac, a ja zaczelam wolac aby uciekac, bo moga nas probowac zabic.Sen mial rowniez humorystyczny wydzwiek, bo powiedzialam do rodziny, ze trzeba zabrac ze soba karte kredytowa, aby oplacic nam hotel….Sama sie smialam z tej karty kredytowej, nie dokumenty, nie gotowka tylko karta kredytowa… Dwa dni pozniej kapie sie w lazience i slysze, ze nad moim domem (nie rodzicow) krazy w kolko helikopter. Pomyslalam, ze cos sie musi dziac w okolicy , bo czesto ekipy TV wysylaja helikopter nad miejscem gdzie cos sie dzieje. Ale jak wyszlam z lazienki to go juz nie bylo. Z TV dowiedzialam sie ze blisko mojego domu palil sie dom kogos innego.

    • szafirek said

     Weroniko też mam takie sny czasami. Ale ten to już nie wiem co myśleć ,że dzisiaj chyba nie zasnę.
     Co do gwiazdy Dawida to myślę ,że oczywiście chodzi o Pana Jezusa ,był żydem i był z rodu Dawida. Nic więcej mi do głowy nie przychodzi, nie mam aż takiej wiedzy by to nawet samej sobie wyjaśnić jakoś. Na tę strone o Wenus trafiłam przypadkiem. Już mi nawet smutno było że mi tu wytłumaczono naukowo co ja widziałam na niebie. A jednak Wenus ma jakiś związek z naszą wiarą czy jakby to nazwać.
     Dziękuję za dobre słowo Weroniko, czasem nie wiem co się dzieje w moim życiu, zwłaszcza ostatnio,takie sny i w ogóle…
     Błogosławionej nocy życzę Tobie i wszystkim.

     Z Panem Bogiem

   • Lucjusz said

    ufo?

    • Weronika said

     Wiesz Lucjuszu, ze moglbys miec nawet racje, ale raczej nie w tym przypadku, ….ja osobiscie widzialam ufo, w postaci swietlistej kuli bardzo szybko poruszajacej sie w linii poziomej po niebie, nastepnie ufo zniklo , by za chwile pojawic sie w tym samym miejscu i powtorzyc te sama co przed chwila droge. Przy innej okazji zupelnie przypadkowo udalo mi sie zrobic zdjecie ufo, co z kolei przypominalo spodki… Zobaczylam je dopiero pozniej jak w domu przegladalam zdjecia na komputerze. Bylo to kilka zdjec robionych jedno po drugim . Tylko na dwoch srodkowych zdjeciach byly te obiekty.
     Dla mnie takie obiekty sa dowodem na technologie ktore sa przed nami ukrywane, a same ufoludki jesli ktos twierdzi, ze je widzial ( ja nie) moga byc wylacznie szatanskimi postaciami, nie majacymi nic wspolnego z kosmosem czy innymi cywilizacjami jak niektorzy ludzie sugeruja.
     Niemcy posiadali latajace spodki juz w czasie II wojny swiatowej.

   • obserwator said

    Zobaczysz taką „gwiazdę”, jeszcze nie raz 🙂 wiem, ze mnie nie lubisz, ale, jak chcesz wiedzieć, co to była za „gwiazda”, to muszę się znowu wtrącić. Oczywiście, nie spodoba Ci się znowu, to co napiszę 🙂 ale, skoro tę „gwiazdę” już widziałaś, to znaczy, że czas już najwyższy się do tego zacząć przyzwyczajać, aby nie było to, już niedługo, SZOKIEM.

    To, co widziałaś, to była Galaktyczna Federacja Światła, która powoli, stara się przyzwyczajać ludzi na Ziemi, do tego, ze nie jesteśmy jakimś wyjątkiem, w skali wszechświata. Wszechświat tętni życiem, jak wielka metropolia. Oczywiście, można sobie wmawiać, że to nieprawda, ze to są bzdury itp., ale to i tak niczego nie zmieni: http://www.youtube.com/watch?v=DJ7SEKNVQng – powszechne życie we wszechświecie, jest normalne. Dziwić jedynie może, wiara w to, ze Bóg stworzył zycie inteligentne, jedynie na Ziemi….

    Poproś/cie ich (doskonale odbierają nasze myśli, ponieważ fundamentalnie, wszyscy jesteśmy świadomością), aby – przelatując – zmieniali czasem intensywność „świecenia”, czy kierunek lotu, to stopniowo, zaczniesz/cie się upewniać, ze to są INTELIGENTNE istoty.
    Co noc można zaobserwować ich obecność, jak przelatują po niebie, a będą się teraz pojawiały, coraz częściej, aż któregoś dnia, kiedy większość ludzi już się z tą myślą oswoi, to wówczas, na niebie pojawią sie tysiące statków. Wówczas ci, którzy do końca nie będą chcieli przejrzeć na oczy, przeżyją wtedy wieki szok. Oby go tylko przeżyli….
    Jako cywilizacja ziemska, wchodzimy do galaktycznej rodziny (Ziemia połączy się z Niebem), dlatego, stopniowo, przyzwyczajają nas, do swojego istnienia. To galaktyczne połączenie, spowoduje kosmiczne zmiany, na Ziemi, w naszej ziemskiej cywilizacji.

    • Moni said

     A poza Tobą w rodzinie wszyscy zdrowi? chyba blogi Ci się pomyliły…. wybacz ale jak czytam takie wypowiedzi to mi się grupa krwi zmienia normalnie. Pomodlę się za Ciebie bo potrzebujesz pomocy.
     Z Bogiem

    • obserwator said

     Biedna Moni 🙂 ja nie potrzebuję pomocy, ale Ty i owszem. Za siebie się pomódl, za swoje jak najszybsze ozdrowienie na umyśle i zrzucenie bielma z oczu, i rób to WIELOKROTNIE i SOLIDNIE, bo Tobie i Tobie podobnym będzie potrzebna modlitewna pomoc, jak nikomu innemu.
     Nie licz na to, ze zmienisz prawa, jakie rządzą wszechświatem, i ustanowisz w nim swoje własne, zgodne z tym, co jedynie wydaje Ci się być prawdą. Nie Ty o tym decydujesz, co nią jest, a co nie. Tobie dane będzie tylko poznanie prawdy, a to, czy ją zaakceptujesz, czy odrzucisz, to już Twoja prywatna sprawa, w każdym razie, konsekwencje będą adekwatne do decyzją.
     Nikt Cie nie zmusza, do tego, byś przestała byc niedoinformowana, możesz całkiem spokojnie, dalej żyć w tej swojej błogiej niewiedzy, a tym boleśniejsze będziesz miała zderzenie z rzeczywistością, jaka już wisi na włosku.
     Prawda będzie SZOKUJĄCA, tak, jak to było zapowiedziane, i lepiej sie przygotuj na to, i to solidnie, niedowiarku….

    • obserwator said

     Spójrz Moni: http://www.youtube.com/watch?v=bk_DJqY2CYU – ten krótki film, jest tylko jednym z całej masy dowodów, na to, ze nie jesteśmy sami we wszechświecie. Jest w nim mowa, najpierw o odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy, jako cywilizacja, na wysłaną w kosmos, w 1974 roku, przez Carl’a Sagan’a, informację o naszej cywilizacji. Odpowiedź tę otrzymaliśmy w 2001 roku. Jak myślisz, dlaczego ta odpowiedź nie trafiła do NASA, czy SETI, tylko pojawiła się, na polu, zaraz, obok teleskopu? Czy nie dlatego, ze POZAZIEMSKA INTELIGENCJA, doskonale wie, co się dzieje na naszej planecie? Oni wiedzą to znacznie lepiej od Ciebie, w jakim ZACOFANIU i NIEWIEDZY żyjesz, więc wysłali nam odpowiedź w taki sposób, aby NIE MOŻNA JEJ BYŁO UKRYĆ PRZED CAŁYM ŚWIATEM, aby mogła ona dotrzeć do tzw. zwykłych ludzi, którzy sa utrzymywani w diabelskiej tyranii, w totalnej niewiedzy o świecie zewnętrznym. To tak, jak utrzymywanie ludzi np. w Korei, w nędzy i niewiedzy, o tym, jakiś jest świat na zewnątrz. Ludzie sie do takiego cywilizacyjnego zacofania w końcu przyswajają, i takie życie, wówczas, staje sie dla nich, jedyna PRAWDĄ, jaką znają, ponieważ nie znają nic innego, nie wiedzą, ze można inaczej zyc.
     Jednak istnieją wrażliwe istoty, które chca pomóc tym ludziom, zmienić ich niewolniczy los, i pokazać im świat, jakiego dotąd nie znali, świat, jaki im sie NALEŻY, jaki jest ich DZIEDZICTWEM i jest im PRZEZNACZONY. Ale nie da sie nikogo, na siłę uszczęśliwiać. Jeśli ktoś wybiera to zakłamanie, to ma do tego prawo, ale niech przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, ze zderzenie, z rzeczywistością, będzie dla niego bolesne.
     Możesz to odrzucić, a możesz potraktować, jak…. np. „zrzucanie ulotek informacyjnych”, w mrocznych czasach komunizmu.
     I tak, we wspomnianym już filmie, jest w dalszym jego ciągu, mowa o tym, że w kolejnym roku, dostaliśmy informację, która została zapisana w kodzie binarnym, na „CD”. Piszą w niej, mniej więcej, tak (5:20):

     „Strzeżcie sie fałszywych podarunków i łamanych obietnic.
     Wiele bólu, lecz wciąż jest czas.
     Istnieje dobro poza ziemią.
     Sprzeciwiamy się oszustwom/podstępom.
     Koniec przekazu”

     Myślisz, ze ludzie byliby w stanie, coś takiego tak „wydeptać” w zbożu?
     Pytanie tylko, czy wstawili tam swoją twarz, czy tylko nasze wyobrażenie o tym, jak oni wyglądają? Stawiam na to drugie 🙂

     Na świecie, jest cała masa dowodów, dawanych ludziom, na to, ze nie jesteśmy sami, i akurat jesteśmy w takim momencie, naszej historii, kiedy – dla dobra ludzkości – trzeba się z nimi przynajmniej zapoznać. A to, jak te informacje zostaną potraktowane, jest już prywatną sprawą każdego człowieka.

     I nie czepiaj się tego, ze to nie jest na ten blog. Skoro temat został na nim samoistnie poruszony, to nie jest to żadnym przypadkiem, że stało się to właśnie na tym blogu. Z całym szacunkiem, ale to nie Tobie wyrokować, co i gdzie ma się dziać. Nie staraj się być „bardziej kompetentna”, od Tego, kto kieruje tymi zdarzeniami, kto kieruje nami, bo nic nie dzieje się, w świecie, SAMOISTNIE.
     Kiedy np. tsunami zabija ludzi, to jakoś – dziwnym trafem – zwierzęta wtedy nie giną. Nie jest to zastanawiające, że człowiek- taki dumny ze swojej inteligencji – ginie, a zwierze, które człowiek uważa za głupie, jest w stanie się ewakuować z zagrożonego terenu? Czy potrafimy poprawnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje?
     A może, aby zrozumieć świat, to najpierw, wielu ludziom, przydałaby się chociaż odrobinę pokory….

    • Weronika said

     Obserwator@
     Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa??? Jesli nie, to sie nawroc i przestan wierzyc w potege swego umyslu…a kregi w zbozu to dla przedszkolakow sa dobre a nie dla myslacych doroslych ludzi…

    • cox said

     @Obserwator- To o czym tu piszesz, to nic innego jak działanie demona!

    • obserwator said

     Weroniko – ja nie muszę w Niego wierzyć, jesteś wstanie to zrozumieć? a jeśli chodzi o przedszkolaków, to one – w przeciwieństwie do Ciebie – bardzo wiele wniosą do cywilizacyjnego rozwoju naszego świata, wiesz? A wiesz dlaczego? ponieważ młodzi ludzi, nie są tak ograniczeni, jak Ty i Tobie podobni. Oni sobie nie pozwolą, na to, aby jakiś tam ktoś – taki, czy inny – zacofaniec, legitymizujący się nawet tytułami naukowymi, narzucał im sposób myślenia. Przygotuj sie na to 🙂
     Świat posuwa się do przodu ZAWSZE i JEDYNIE, dzięki ludziom, którzy mają odwagę i wewnętrzną moc, PRZECIWSTAWIĆ SIĘ powszechnie panującej CIEMNOCIE i ZACOFANIU! Czy jeszcze tego nie dostrzegałaś, że świat pchają do przodu jedynie indywidualności, robiące to zawsze wbrew powszechnie panującej ciemnocie? Czy np. latałabyś dzisiaj samolotem, gdyby nie „wariaci”, którym się ubzdurało latać? czy posługiwałabyś się dzisiaj telefonem, gdyby nie „wariat”, któremu zachciało się przesłać głos, na odległość, po zwykłym drucie? Jeśli ktoś ma tutaj DOROSNĄĆ i przestać być wreszcie PRZEDSZKOLAKIEM, to nie licz na to, że to jest ktoś inny, niż właśnie Ty i Tobie podobni 🙂 nie licz na to, że świat dostosuje się, do jakichś jaskiniowców i że będą w nim obowiązywać reguły, które tkwią w ich skamieniałych umysłach 🙂 nie musisz się z tym zgadzać, co tutaj przeczytałaś – niczego nie musisz, nawet LOGICZNIE MYŚLEĆ NIE MUSISZ 🙂 życie cię i tak tego nauczy….

    • obserwator said

     i jeszcze jedno – jeśli sugerujesz się tymi kliknięciami, na „tak”, czy też „nie”, to już przez samo to, masz dowód, na to że identyfikujesz się tylko z tymi jaskiniowcami, którzy zawsze byli i zawsze będą na „nie”, wobec tego, co przerasta ich intelektualne możliwości 🙂 przecież ten blog czyta cała masa ludzi, nie zauważyłaś tego jeszcze? więc biorąc pod uwagę tych kilka kliknięć, sama szeregujesz się do tych, którzy…. którzy zawsze będą tymi „ostatnimi” 🙂

    • Weronika said

     Obserwator , czego ty sie mnie czleku czepiasz? Wierz sobie w co chcesz nawet w jagodowa na kosciach, co mi tam….:-)
     Jesli wiara w Jezusa Chrystusa jest nienowoczesna i swiadczy o zacofaniu to jestem w takim razie super zacofana, bo coraz bardziej kocham naszego Zbawiciela i moge to wyznac publicznie opluwana przez ignorantow rzeczywistosci jak ty.
     Przeszlam juz dawno etap kregow w zbozu, drgan,reptilianow, kundalini ,ufoludkow, dzieci Indygo,statkow macierzystych z ogrodami, Dawidow Ickow i tym podobnych wynalazkow ludzkosci.Moglabym ci pewnie niezly wyklad walnac na ten temat, ale to bylaby wylaczna strata mojego czasu, ktory wole poswiecic na bardziej pozyteczne czynnosci, jak chociazby modlitwe za uratowanie twojej duszy…. To ty i Tobie podobni jestescie ograniczeni brakiem wiary. Chociaz sami wierzycie w te wszystkie wynalazki , wydaje sie wam ze maja cokolwiek wspolnego z nauka i umyslem…
     Co do latania samolotami to wiele sie nie zmienilo od poczatku ich powstania…troche wiecej elektroniki nic poza tym, idea ta sama…Jako magister inzynier z wyksztalcenia mialabym pewnie o wiele wiecej do powiedzenia tutaj niz ty. W kwestii techniki to zbyt daleko ludzkosc nie posunela sie do przodu. Samochody nadal maja 4 kolka, telefon troche mniejszy, nie ma kabelka ale poza tym brakuje nam Tesli…
     ktorego cwaniacy wykorzystali do stworzenia broni czy idei przed nami ukrywanych a ktore ty bierzesz za cuda niewida z kosmosu…Tak mozna glupcami sterowac na odleglosc…
     Jedyne co rozwineli to elektronika wlasnie, komputery aby durniow, czyli nas wszystkich, ciebie rowniez zachipowac….
     Ostatni beda pierwszymi,a pierwsi ostatnimi…Moge byc ostatnia w twojej klasyfikacji, nie zalezy mi…Wazne abym w oczach Boga byla pierwsza….swiat to szatan…nie jestem zainteresowana aby mnie swiat podziwial…:-)

    • Weronika said

     …Obserwator , czego ty sie mnie czleku czepiasz? Wierz sobie w co chcesz nawet w jagodowa na kosciach, co mi tam….:-)
     Jesli wiara w Jezusa Chrystusa jest nienowoczesna i swiadczy o zacofaniu to jestem w takim razie super zacofana, bo coraz bardziej kocham naszego Zbawiciela i moge to wyznac publicznie opluwana przez ignorantow rzeczywistosci jak ty.
     Przeszlam juz dawno etap kregow w zbozu, drgan,reptilianow, kundalini ,ufoludkow, dzieci Indygo,statkow macierzystych z ogrodami, Dawidow Ickow i tym podobnych wynalazkow ludzkosci.Moglabym ci pewnie niezly wyklad walnac na ten temat, ale to bylaby wylaczna strata mojego czasu, ktory wole poswiecic na bardziej pozyteczne czynnosci, jak chociazby modlitwe za uratowanie twojej duszy…. To ty i Tobie podobni jestescie ograniczeni brakiem wiary. Chociaz sami wierzycie w te wszystkie wynalazki , wydaje sie wam ze maja cokolwiek wspolnego z nauka i umyslem…
     Co do latania samolotami to wiele sie nie zmienilo od poczatku ich powstania…troche wiecej elektroniki nic poza tym, idea ta sama…Jako magister inzynier z wyksztalcenia mialabym pewnie o wiele wiecej do powiedzenia tutaj niz ty. W kwestii techniki to zbyt daleko ludzkosc nie posunela sie do przodu. Samochody nadal maja 4 kolka, telefon troche mniejszy, nie ma kabelka ale poza tym brakuje nam Tesli…
     ktorego cwaniacy wykorzystali do stworzenia broni czy idei przed nami ukrywanych a ktore ty bierzesz za cuda niewida z kosmosu…Tak mozna glupcami sterowac na odleglosc…
     Jedyne co rozwineli to elektronika wlasnie, komputery aby durniow, czyli nas wszystkich, ciebie rowniez zachipowac….
     Ostatni beda pierwszymi,a pierwsi ostatnimi…Moge byc ostatnia w twojej klasyfikacji, nie zalezy mi…Wazne abym w oczach Boga byla pierwsza….swiat to szatan…nie jestem zainteresowana aby mnie swiat podziwial…:-)….

    • Weronika said

     Moja odpowiedz do ciebie Obserwatorze pojawi sie pozniej. Wpadla w jakas czarna dziure , czy inny krag w zbozu.Pozdrawiam.

  • szafirek said

   AntyNWO, a Ty nie widzisz,jesteś też z Lublina ????

  • Gossja said

   Chyba raczej nie ISON…Kometę z Ziemi widać rano, nie wieczorem, bardzo trudno ją zobaczyć bez użycia choćby lornetki.
   Więc trudno powiedzieć, co widzieliście.
   Dodatkowo astronomowie mówią, że nie przeżyła (w całości) przejścia koło Słońca i jej jądro uległo dezintegracji. Może nie być komety stulecia, resztki jądra się rozproszą i bedzie wielki… niewypał.

  • Fiołek (Stokrotka ) said

   Niebo na początku drugiej dekady listopada 2013 roku
   „….. Wieczorem, na jasnym jeszcze niebie można obserwować Wenus. Tuż po zmierzchu planeta świeci nisko nad południowym widnokręgiem, na wysokości około 10°. Natomiast godzinę później (na tę porę wykonane są mapki animacji) Wenus zbliży się do horyzontu o 3° i przesunie się bliżej południowego zachodu. Wenus świeci już bardzo jasno, blisko maksimum swojego blasku, obecnie jest to -4,5 wielkości gwiazdowej, a przez teleskopy i większe lornetki można obserwować tarczę planety, która ma już średnicę ponad 30″ i fazę 40%. Jest już zatem ponad 3 razy większa, niż latem. ….”
   Źródło: http://news.astronet.pl/7243

   Albo tutaj…..

   Niebo w listopadzie 2013
   http://astroflesz.pl/aktualnosci/newsy/niebo-w-listopadzie-2013

  • Bozena said

   Ja mieszkam blisko 29’N rownoleznika, i widzę tą gwiazdę od ponad 2 miesięcy, swieci bardzo mocno, i na pewno jest to Wenus. Pewnego wieczoru kiedy księzyc był taki cieniutenki i „lezał” czubkami do gory, ta gwiazda dokladnie „wisiała” nad nim, jak nad kołyską, widok piękny, wzroku nie mozna było oderwac. Pszyszły mi tez do gołwy słowa „księzyc pod Jej stopami” dokladnie, jak na okladce ksiazki Dr Bowringa
   http://twoheartspress.com/the-signs-of-the-times
   W Polsce moze wydawac sie wieksza, gdzy jest nizej nad horyzontem, wiec optyka ja wyolbrzymia…

 17. nadzieja said

  Bardzo proszę o wsparcie modlitewne. Dziś po raz kolejny zawalił mi się świat, otrzymałam złą wiadomość, komornik mnie ściga. Już brak mi sił na walkę z przeciwnościami losu…. w Jezusie jedyna nadzieja.
  Bóg zapłać.

  • obserwator said

   WYTRZYMAJ, KOMORNICY SĄ ZWYKŁYMI KRYMINALISTAMI! POWTÓRZĘ – KOMORNICY SĄ EWIDENTNYMI KRYMINALISTAMI/BANDZIORAMI! Ci ZAKONSPIROWANI BANDYCI są częścią MIĘDZYNARODOWEJ, ZORGANIZOWANEJ, ŻYDOWSKIEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ, w której zajmują się DOKONYWANIEM GRABIEŻY NA NIEŚWIADOMYCH TEGO LUDZIACH. Są w tej ZORGANIZOWANEJ, ZYDOWSKIEJ MAFII PRZESTĘPCZEJ, narzędziami, służącymi do OKRADANIA NIEŚWIADOMYCH TEGO LUDZI.
   Ta grabież, jakiej te BANDZIORY się dopuszczają, jest dokonywana na MASOWA SKALĘ i jest tak pomyślana, aby była NIEDOSTRZEGALNA dla ograbianego z majątków, społeczeństwa.
   Mechanizm dokonywania tej grabieży, na masową skalę, nazywany jest – dla kamuflażu – „KRYZYSEM” i polega na tym, aby doprowadzić do BRAKU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA RYNKACH. Brak płynności finansowej, skutkuje tym, ze uczestnicy rynków, nie moga się wzajemnie, ze sobą rozliczać, ponieważ nie mają czym- brakuje, w tym celu, kasy na rynku. Powstaje więc sytuacja, taka, ze sa wzajemne zobowiązania, a nie ma czym ich uregulować. Wówczas, uczestnicy rynku, stają się wzajemnymi DŁUŻNIKAMI, a kiedy stają sie dłużnikami, to wówczas, można im ODEBRAĆ ICH MAJĄTKI, „zgodnie z prawem”.
   Grabież, jakiej – pod pretekstem kryzysu – dopuszczają się żydzi, polega na tym, że najpierw społeczeństwo, jest wpędzane w długi (u kogo cały świat jest zadłużony????) , a następnie, za te długi, w które sami wpędzają, jest ludziom odbierany ich majątek prywatny i państwowy.
   Do tego niezauważalnego wpędzania w długi ,służy obecny system finansowy, czyli lichwa, która powoduje matematyczną SPRZECZNOŚĆ, w relacjach rynkowych. Wzrost gospodarczy, który jest następstwem dokonanej sprzedaży, jest funkcją wykładniczą, której przyrosty, pomimo stałej wartości, w ujęciu procentowym, są coraz większe, w ujęciu nominalnym. Finansowanie wzrostu lichwą, powoduje, że wraz ze wzrostem gospodarczym, czyli wraz, ze wzrostem wzajemnych zobowiązań, maleje ilość pieniędzy, na rynku, niezbędnych, do uregulowania tych zobowiązań. Ta matematyczna SPRZECZNOŚĆ, powoduje brak płynności finansowej na rynku i tym samym finansowe kłopoty uczestników rynku.

   JEST TO ZWYKŁY BANDYTYZM, za które BĘDZIE CAŁE DIABELSTWO ODPOWIADAŁO – TEGO KAŻDY MOŻE BYĆ PEWIEN. Komornicy, jak i syndycy, są narzędziami syjonistycznego DIABELSTWA, służą do finansowego okradania i wyniszczania społeczeństwa. Społeczeństwo, nie ma szans, na to, aby w tym systemie finansowym, nie mieć kłopotów i nie tracić majątków, gdyż TO JEST Z GÓRY WPISANE W TEN BANDYCKI SYSTEM i jest to PROSTE do UDOWODNIENIA!
   JUŻ NIEBAWEM WSZYSTKO SIĘ „ODWRÓCI” i TO ONI BĘDĄ BEZWZGLĘDNIE ŚCIGANI i Z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ ODPOWIEDZĄ ZA DOKONYWANIE TYCH GRABIEŻY, JAK POSPOLICI BANDYCI, BO ONI SĄ POSPOLITYMI BANDZIORAMI, KTÓRZY USTANOWILI SOBIE PRAWO, DO DOKONYWANIA TEGO BANDYTYZMU!
   Kasa i majątki, jakie ZAGRABILI, wszystko to WRÓCI Z POWROTEM DO WŁAŚCICIELI ,A ICH LOS JEST JUŻ PRZESĄDZONY….

   • Leo said

    Coś w tym jest. Nie w każdym przypadku ale ta nitka prowadzi do części pewnej męskiej fryzury którą rozwiewa „chazarski wiatr”.

 18. Gosia-3 said

  Moni wychodziłam z domu 2 raz to między blokami na osiedlu już jej nie widzę, ale niesamowite przeżycie kometa zwiastująca Przyjście Jezusa Chrystusa . Ale pamiętajmy jeszcze dużo musi się wypełnić tak jak mówi Pismo Święte.

  • Bogdan85 said

   Ale po czym wnioskujesz, że kometa Ison to zwiastuje. Pan Jezus mówi w orędziach o innych kometach, jak już pisałem Ison nie jest teraz widoczna z planety Ziemia. Dodatkowo najprawdopodobniej (około 90%) szans, rozpadła się.
   Obiekt który widziałaś to Wenus, która za niedługo zniknie z wieczornego nieba a pojawi się na porannym.
   Komety mają ogon,albo są chociaż rozmytą gwiazdą.
   Wenus natomiast jest trzecim pod względem jasności obiektem na niebie, w dogodnych warunkach możesz zobaczyć nawet cień jaki rzucają przedmioty oświetlone jej światłem

   • Gosia-3 said

    Pan Jezus mówi nam ,że będzie wiele cudownych zjawisk na niebie. A teraz jestem szczęśliwa, że okazało się że to właśnie planeta Wenus która ma akcent eschatologiczny – zwiastuje nadejście Dnia Pańskiego tak jak przeczuwałam. Szafirek odniósł się do tego pod wpisem Weroniki i podał linka . Tam są niesamowite słowa naszego Jana Pawła II:” Wówczas gdy definitywnie przybliżyła się ” pełnia czasu ” gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta która została odwiecznie przeznaczona na jego Matkę była już na ziemi (….) pośród’ ” nocy „adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jak prawdziwa „Gwiazda zaranna”. Istotnie tak jak gwiazda owa ” jutrzenka” poprzedza wschód słońca, tak Maryja od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego”
    Już za chwilę zaczyna się Adwent i Jutrzenka zaczyna świecić a zbliża się Święto Niepokalanego Poczęcia .To wiele według mnie mówi. Z Panem Bogiem i Maryją.

 19. Gosia-3 said

  Słuchajcie nie wiem czy to ta kometa bo widziałam ogromną świetlistą gwiazdę utrzymującą się na niebie ok 16min40 na wysokości 2 piętra na południu zmierzającą coraz niżej na zachód. Zjawisko trwało ok 1 godz. Znajoma ma lepszy punkt obserwacji i mówi że już jej nie ma. Jeśli kometa to powinna mieć ogon a może przyjęła ona prostopadły kierunek do Ziemii i stąd warkocz był niewidoczny. Jak żyję takiego zjawiska gołym okiem nie widziałam.

  • Dzieckonmp said

   lornetką to oglądałem, było jasne jak księżyc. Potem wziąłem teleskop ale nie zdążyłem ustawić schowało się za widnokrąg. Przez lornetke widziałem odchodzący mały ogień w jedną stronę.

  • Gosia-3 said

   Jeszcze dodam że na przesłanych zdjęciach wygląda to tak a w rzeczywistości była to jak betlejemska gwiazda wielkości kilku zwykłych gwiazd z niezwykle pięknymi promieniami ale zaznaczam że bez warkocza. Coś cudownego. Z Panem Bogiem i Maryją.

   • Moni said

    wiadomo zdjęcie nigdy nie odda tego co „na żywo”, ale ja także czegoś takiego w życiu nie widziałam.Może to nie ison ale dla mnie to bez znaczenia , patrząc na to cudeńko czułam jakiś niewytłumaczalny spokój i obecność w tym zjawisku samego Jezusa Chrystusa…

    Z Bogiem i Maryją

   • Dzieckonmp said

    miało jasność jak księżyc tylko mniejsze. Patrząc z centrum miasta to po lewej stronie lasu przy Zalewie Zemborzyckim

   • peekoo said

    Po zachodzie na poludniowym zachodzie, widac wenus, wyglada jakby ktos latarka swiecil, takie malutkie sloneczko, pozdrawiam,
    z Bogiem

   • szafirek said

    Po co tak pisać, jaką latarką. Na zdjęciu wygląda jak plama, a w rzeczywistości błyszczało i wyglądało jak każda jedna gwiazda tylko o wiele wieksza. Przy zbliżeniu dopiero była jak pisze Admin jak księżyc.

  • Asparagus said

   A to ciekawe, że nigdy dotąd nie widziałaś Wenus. Szkoda. Trzeba częściej patrzeć w niebo. Jak sobie późnym wieczorem popatrzysz to zobaczysz jeszcze na wschodzie Jowisza, też ładnie świeci. Polecam.Natomiast ISON’a zobaczysz dopiero od 5 grudnia do połowy stycznia. Będzie oscylować po północnym niebie. Ison ledwo był możliwy do wypatrzenia od 16 list. do 20 list. zaraz przed wschodem słońca na wschodniej stronie. Tu jest piękny widok na układ słoneczny z zachowaniem komety:
   http://www.solarsystemscope.com/ison/

   • szafirek said

    A to dziwne ,ze wcześniej nie widziałam tej Wenus ,bo często patrzę w niebo i w dzień i wieczorem i nigdy żadna gwiazda nie zwróciła tak mojej uwagi. A w lecie też jest w tym miejscu? Nie chce mi się wierzyc ,że mogłabym jej nie zauważyć…

    • Moni said

     Nie przejmuj się Szafirku ja najwyraźniej przez całe swoje życie aż do dziś miałam za oknem chmury które mi przesłaniały Wenus, co za niefart…. (a w niebo patrze dość często). Nie ważne co to było, było piękne nikt nam tego nie zabierze a intencja była taka by podzielić się ze wszystkimi tutaj na blogu tym pięknym „zjawiskiem” (myśląc że to TA kometa) które stworzył sam Bóg Ojciec.

     Jezu Ufam Tobie

   • szafirek said

    Zapomniałam dodać że dziękuję za NAUKOWE wyjaśnienie całej sytuacji…
    Niestety prysła moja radość związana z tym zjawiskiem 😦

   • Gosia-3 said

    Żałuję , że tego nie widziałeś , czy planeta świeci tak samo jak gwiazda. Na blogu astronomicznym sprawdziłam, że owszem te planety są widoczne na nieboskłonie ale wielkości kropki jak gwiazdka, a to była ogromna gwiazda i nisko nad Ziemią. Co Ty na to?

    • Gosia-3 said

     To powyżej do Asparagusa.

    • Asparagus said

     Mogę jedynie dodać, że Wenus nie jest widoczna przez cały rok, zależy gdzie się znajduje na orbicie wokół Słońca. Kiedy jest blisko Ziemi wtedy jest pomiędzy Słońcem i Ziemią a dla nas jest nie widoczna ze względu na to , że oświetlona jest z drugiej strony a od naszej jest ciemna. Kiedy jest za Słońcem to tez jej nie można dostrzec, jedynie teraz gdy jest lekko z boku i jest połowicznie oświetlona. Choć świeci jak połowa księżyca wydaje się kropką bo jest dość daleko ale i tak nieźle ją widać. Pozdrawiam.

   • Gossja said

    Asparagus ma rację – to jest Wenus, pytałam astronomów. Będzie też widoczna w następnych dniach, obserwacje dadzą się powtórzyć. Znawcy mówią, że planety świecą mocniej niż gwiazdy i nie migoczą.
    Potwierdzili mi też, że ISON chyba nie przetrwa przejścia przy Słońcu, całe środowisko astro zaczyna szykować chusteczki do opłakiwania, pocieszając się mikronadzieją, że może jednak nie…
    Szafirku, nie martw się, że to nie jest jakieś nadzwyczajne zjawisko – raczej ciesz się, że dane Ci było zobaczyć wielkie dzieło Boga, który stworzył te wszystkie cudowności 🙂 I jutro też będzie widoczne i pojutrze. A może będzie to dla Ciebie impulsem, żeby poobserwować niebo- zima to najlepsza pora, będzie widać Oriona i Plejady i inne fajne rzeczy… Zachęcam.

    • Gosia-3 said

     Na pewno jutro będę obserwować. Niesamowite zjawisko, dawno takiej ogromnej gwiazdy nie widziałam i tak nisko . A często patrzę w niebo. Zachęcam wszystkich jutro do obserwacji tak godz.16 min 40 na południu. Jak będzie to macie rację i przepraszam za zamieszanie ale ja tak bardzo czekam na Przyjście Jezusa Chrystusa . Z Panem Bogiem i Maryją.

    • Weronika said

     Dokladnie. Gwiazdy migaja, a planety nie. To taka najprostsza roznica.

    • Weronika said

     🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 20. Andrzej said

  W kilku ostatnich latach pojawiło się wiele wersji końca świata .Nie jest już chyba aż tak istotne , iż każda z nich nie wiele wspólnego posiada z poprzednimi .Posiadają jednak jedną cechę wspólną . Są na ogół bardzo optymistyczne .Gwarantują tym, którzy w nie uwierzą przeżycie czasu ostatecznego i przejście żywym do nowego świata . Nie koresponduje to jednak w żaden sposób ze słowami Pana Jezusa , który powiedział , iż gdyby te czas nie został skrócony , to nie ocalałaby żadna istota .
  Zapraszam do skorzystania z poniższego linku i zobaczenia co już teraz można zrobić w celu budowania Królestwa Bożego na ziemi.

  http://teologiawnauce.blogspot.com/2013/11/traktat-o-naukowych-i-niepodwazalnych-dowodach-na-istnienie-Boga-w-Trojcy-Jedynego.html

 21. meg said

  Projekt Rezolucji PE promujący aborcję powrócił – ZATRZYMAJ GO!

  http://www.citizengo.org/pl/948-zatrzymaj-raport-promujacy-aborcje?sid=MzMyODY0ODExNzg1NzQ1

 22. Gossja said

  Chyba raczej nie ISON…Kometę z Ziemi widać rano, nie wieczorem, bardzo trudno ją zobaczyć bez użycia choćby lornetki.
  Więc trudno powiedzieć, co widzieliście.
  Dodatkowo astronomowie mówią, że nie przeżyła (w całości) przejścia koło Słońca i jej jądro uległo dezintegracji. Może nie być komety stulecia, resztki jądra się rozproszą i bedzie wielki… niewypał. .

 23. Nn said

  …wiec trzeba czekać….do okolo 10.12.

  Kometa ISON
  Aż do 28 listopada ISON będzie zbliżała się do naszej gwiazdy dziennej. Jeżeli przetrwa to spotkanie, od 10 grudnia powinna być widoczna na wschodzie na wysokości 14 stopni. Z każdym dniem będzie coraz wyżej na niebie. 24 grudnia po zmroku powinna być widoczna na zachodnim niebie na wysokości 26 stopni.

  Kometa ISON została odkryta w 2012 roku przez astronomów – Witalija Newskiego i Aytoma Nowiczonoka. Prawdopodobnie pochodzi z obrzeży Układu Słonecznego. Ma rdzeń o wymiarach od 3 do 5 kilometrów średnicy. Do Ziemi zbliży się na ok. 60 mln km i 1,16 mln km do Słońca.

  http://www.mmpoznan.pl/462625/2013/11/9/kometa-ison-w-listopadzie-bedzie-widoczna-na-niebie-wideo?category=news

 24. Nn said

  Kometa ISON

  …., od 10 grudnia powinna być widoczna na wschodzie na wysokości 14 stopni.

  Z każdym dniem będzie coraz wyżej na niebie. 24 grudnia po zmroku powinna być widoczna na zachodnim niebie na wysokości 26 stopni.

  . Do Ziemi zbliży się na ok. 60 mln km i 1,16 mln km do Słońca.

  http://www.mmpoznan.pl/462625/2013/11/9/kometa-ison-w-listopadzie-bedzie-widoczna-na-niebie-wideo?category=news

 25. bozena2 said

  http://obroncakrzyza.wordpress.com/2013/11/25/iluminaci-kim-sa-politycy/

 26. KRYSTYNA said

  Czuwania na Jasnej Górze

  Najbliższe czuwanie JASNA GÓRA 29/30.XI.2013

  BAZYLIKA JASNOGÓRSKA

  Osoby, które chcą wziąć udział w Czuwaniu lub chcą pomóc w organizowaniu wyjazdu prosimy o kontakt:

  Autokar z Warszawy, Pruszkowa i okolic – tel. 505 075 818

  Autokar z Zamościa i okolic – tel. 696 438 136

  Autokar z Biłgoraja i okolic – tel. 530 900 881

  Autokar z Gdańska i okolic – tel. 501 518 864 lub 798 498 994

  Autokar z Krosna i okolic – tel. 606 892 599 lub 13 436 61 20 lub (po 17.00) 600 033 484

  Autokar ze Szczecina i okolic – tel. 663 605 602

  Prosimy o powiadamianie nas o innych autokarach – tak ważne informacje będziemy umieszczać na naszej stronie!

  Raz w miesiącu organizowane są nocne czuwania modlitewne na Jasnej Górze Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę dla wszystkich Polaków w Kraju i za granicą. Czuwania rozpoczynają się zawsze w piątek po Apelu Jasnogórskim (godz. 21:00) i kończą ok. 4:00 nad ranem. O 23.00 wygłaszana jest konferencja a o północy odprawiana jest Msza Święta.

  Poniżej porządek najbliższego czuwania:

  XXII CZUWANIE KRUCJATY RÓŻAŃCOWEJ ZA OJCZYZNĘ

  JASNA GÓRA 29/30.XI.2013 Bazylika Jasnogórska

  Czuwanie rozpocznie się w Bazylice Jasnogórskiej zaraz po samym Apelu Jasnogórskim

  Modlić się będziemy z Maryją Królową Polski za naszą Ojczyznę by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz by wypełniła Jasnogórskie Śluby Narodu.

  porządek czuwania:

  21.00 – Apel Jasnogórski

  21.40 – Modlitwa Różańcowa wraz z rozważaniami różańcowymi przed Najświętszym Sakramentem

  23.00 – Konferencja

  24.00 – Msza Święta

  01.30 – Dalszy ciąg Modlitwy Różańcowej wraz z rozważaniami przed Najświętszym Sakramentem.

  3.30 – Zakończenie Czuwania

  Terminy kolejnych czuwań:

  27/28.XII.2013 – Kaplica Matki Bożej

  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11082&Itemid=46

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • paty said

   Drodzy czytelnicy! grupa modlitewna z Tarnowa chetnie sie spotka z innymi grupami w Czestochowie , prosze dac znac czy jestescie chetni? poznajmy sie i wspolnie pomodlmy , moga to byc tez osoby ktore prywatnie modla sie krucjatami , prosze o odzew jesli macie ochote spotkac sie u Mamusi

  • Leo said

   Dobra robota Pani Krystyno. Krucjata. Strzelanie, poligon, formacja i doładowanie w walce przeciw zachciankom i Złu.
   Św. Maksymilianie wspomóż nas w „strzelaniu do Wroga zbawienia”. Królowo Różańca Świętego. Ora pro nobis.

 27. KRYSTYNA said

  POLACY, NIC SIĘ NIE STAŁO?
  =====================

  Ks. Stanisław Małkowski

  Warszawska Gazeta 22 – 28 listopada 2013 r.

  KOMENTARZ TYGODNIA

  W kościele św. Augustyna w Warszawie na Nowolipkach odprawiona była 15 listopada 2013 roku Msza święta koncelebrowana przez sześciu kapłanów – trzech miejscowych wikariuszy związanych z neokatechumenatem i trzech gości. Proboszcz okazał się nieobecny, z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócił dwa dni później. Głównym celebransem i kaznodzieją byli dwaj księża cudzoziemcy. Msza św. miała być wynagrodzeniem za bluźnierczą profanację kościoła dokonaną tydzień wcześniej za zgodą księży parafialnych i podobno bez wiedzy kurii. Proboszcz był nieświadomy intencji i wykonania satanistycznego pokazu mody w świątyni. Kiedyś już w tym kościele urządzono stajnię (w czasie okupacji niemieckiej), ale zgody księży nie było.

  Ksiądz przewodniczący koncelebrze wspomniał na początku o „przykrym wydarzeniu”. Kazanie, mówione podniesionym głosem, było mową oskarżycielską wobec tych, którzy teraz przyszli do kościoła, mając „nieczyste intencje”. Zło intencji miałoby polegać na fałszywej wierze w ludzką sprawiedliwość przeciwstawioną ufności w bezwarunkowe Boże miłosierdzie. Pierwszą postawę nazwał kapłan postawą Judasza, a drugą – postawą św. Piotra.

  Wg kaznodziei Judasz zdradził Jezusa po to, aby sprowokować i zmusić Mistrza do skutecznych działań we własnej obronie. Natomiast św. Piotr swoją zdradę, zaparcie się Jezusa powierzył z miłością Jezusowemu przebaczeniu i miłosierdziu. Zapytał kaznodzieja – kto jest z Judaszem, a kto z Piotrem. Msza święta według formularza o Bożym miłosierdziu miała przykryć jak płaszczem grzeszność wszystkich w duchu słów Marcina Lutra: „pecca fortiter, crede fortius” (mocno grzesz, mocniej wierz).

  Domyślnym dopełnieniem ceremonii „wynagradzającej” byłoby teraz wręczenie proboszczowi brytyjskiego orderu Podwiązki z hasłem Honi soit qui mal y pense (Hańba temu, kto źle o tym myśli).

  Ideową podstawą rozumowania kaznodziei jest protestancka teologia usprawiedliwienia jako zakrycia ludzkiej nieusuwalnej grzeszności. Kto zaś grzeszność chce usunąć, staje się podobny do Judasza, a już samo „oskarżanie jest funkcją diabła”. Nie ci są naprawdę winni, którzy sprofanowali kościół oraz ci, którzy wyrazili na to zgodę, ale ci, którzy żądają sprawiedliwości i ekspiacji za dokonane zło. Lepiej więc w ogóle nie nazywać zła po imieniu i żyć w błogim przekonaniu o skuteczności Bożego bezwarunkowego przebaczenia.

  Kaznodzieja – Białorusin – wspomniał o swoim nawróceniu w Związku Sowieckim jako o powierzeniu własnej grzeszności Bogu, gdy zbudowany właśnie kościół, modlitwa wiernych i Msza Święta nie robiły na nim jako przestępcy wrażenia.

  Po co więc prawo kanoniczne, które przewiduje sposób oczyszczenia, re-konsekracji sprofanowanej świątyni, podczas gdy wystarczy bić się w cudze piersi – tych, którzy oczekują pojednania z Bogiem i Kościołem na zwykłych warunkach. Nie ma przecież żadnych warunków, które trzeba byłoby spełnić w celu pojednania. Wystarczy ukryć się pod płaszczem łaski (w myśl słów Lutra – sola gratia, sola fides” – tylko łaska, tylko wiara).

  Zuchwała ufność w Boże miłosierdzie w przekonaniu, że Bóg z góry wszystko przebacza, a więc i ludzie powinni, jest jedną z postaci grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.

  Pewien oświeceniowy francuski filozof powiedział: „Bóg mi przebaczy, bo to Jego zawód”. W ten sposób miłosierdzie utożsamia się z tolerancją, a ta rozumiana jest jako zamazanie różnicy między dobrem a złem, między świętością a zbezczeszczeniem. Święty Augustyn nawrócił się do Boga, porzucając uzależnienie od grzechu oraz sekciarskich i heretyckich przekonań. A teraz w kościele, którego jest Patronem, proponuje się drogę na skróty. Katechizmowe warunki otrzymania rozgrzeszenia: rachunek sumienia, szczera spowiedź, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu zostały publicznie w kościele, w czasie Mszy świętej „ekspiacyjnej” odrzucone.

  W znaczeniu moralnym przekupnie i bankierzy nie pozwolili się wyrzucić i unikają odpowiedzialności.

  Rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. biskup nominat Rafał Markowski informuje, że pokaz mody w kościele nie był ani nie musiał być w kurii zgłoszony. Są jednak informacje, że wicekanclerz kurii był w czasie pokazu w kościele. Kto więc jest stroną obrony wiary i świętości, jeżeli nie księża parafialni i kurialni?

  Pan Jezus umierając na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami – złym i dobrym, nie potraktował obu jednakowo. Zły bluźnił, natomiast dobry wyznał swoją grzeszność, uznał sprawiedliwość i powierzył się miłosiernej władzy Chrystusa Króla, który ma swe Królestwo, chociaż właśnie umiera.

  W ostatnią niedzielę roku liturgicznego czcimy szczególnie Chrystusa Króla i wyznajemy naszą wierność w kończącym się roku wiary. 24 listopada usłyszymy Ewangelię o nawróceniu Dobrego Łotra (Łk 23, 35-43). To nie szyderca był wynagrodzony słowami „dziś ze Mną będziesz w raju”. Zanim jednak Dobry Łotr dostąpił Jezusowego miłosierdzia, uznał sprawiedliwość. Warunkiem przyjęcia Bożego miłosierdzia w życiu doczesnym i wiecznym jest poddanie się sprawiedliwości w znaczeniu osobistym i społecznym. Jest to droga ku intronizacji Jezusa Króla Polski, Króla narodów. To stało się na Golgocie.

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Leo said

   O Krystyno jesteś wielka. Wyborny tekst. Dzięki Ci Stolico Mądrości za trzeźwych kapłanów(jest ich kilku wraz z Ks. Małkowskim). Mam nadzieję że nie są to ostatni wierzący i trzeźwi kapłani. Wybaczam im wiele byle by tylko bronili kościołów przed bestiami,bronili Wiary w Najświętszy Sakrament. Królowo wyznawców.Módl się za nami!
   precz z noereligią!

  • Weronika said

   A skad sie wziela ta masonska bialo-czarna krata na podlodze????
   Ten Kosciol nie jest przypadkowy do masonskiej profanacji. Pozostal jako niemal jedyny gmach w tej okolicyw czasie wojny. W poblizu bylo getto warszawskie…Czy to swoista zemsta ? Kto w koncu rzadzi Kosciolami, ze moga sie w nich odbywac ceremonie satanistyczne z szatanska muzyka?Myslicie ze jest to jedyny Kosciol katolicki w ktorym odbywaja sie takie szatanskie msze?

 28. meg said

  ZACZYNA SIĘ CZIPOWANIE!!!

  Filmik może być bardzo szybko usunięty
  Spośród 1500 uczniów, tylko 12 zrezygnowało.

 29. Piotr2 said

  Tak sobie myślę, że łączenie komety ison jako znakiem nadchodzącego Ostrzeżenia jest jak dla mnie zbyt proste. Dobry Bóg jeśli chce to może wywołać kolizję ciał niebieskich z niczego, tak jak stworzył wszechświat z niczego. Już sama nazwa ” ja syn ” jest podejrzana. W historii przelot komety utożsamiany był z nadchodzącym kataklizmem lub nieszczęściem. Ministerstwo propagandy jakim jest nasa za bardzo rozdmuchała sprawę komety w mediach elektronicznych. Mam dziwne przeczuczucie, że jasyn okaże się znakiem nadejścia antychrysta.

  Króluj nam Chryste.

  • jamek said

   W Orędziach Ostrzeżenie, jest zwiastunem objawienia się Boga nam maluczkim [Ostrzeżeniem].

   • Margaretka said

    Nie, w orędziach ‚ostrzeżenie’ było wyraźnie, wielookrootnie podawane nam do wiadomości, że kolizja dwóch gwiazd zaskoczy wszystkich i NIE BĘDZIE NAUKOWEGO WYTŁUMACZENIA tego zjawiska. Zwiastunem ma być krzyz na niebie, który będzie świecił jakiś czas, na krótko przed ostrzeżeniem. Wszystko ma być po fakcie uznane, za zbiorowe złudzenie. Kometa ISON według mnie nie będzie miec znaczenia, nie bardzo rozumiem dlaczego tak wielu z was upatruje w niej coś dobrego czy cudownego, ja bardziej się obawiam, że jest zwiastunem nadchodzących kataklizmów lub wojny

    • Gossja said

     Popieram Margaretkę i Piotra2. Od początku pisałam, że ISON jest zbyt oczywisty. No i za wcześnie na Ostrzeżenie chyba.

    • Margaretka said

     Kiedyś myślałam, że w wyniku samego zderzenia dwóch gwiazd będzie ostrzeżenie, jednak jest zapowiedź, że zderzenie w kosmosie wywoła u ludzi tylko lęk i strach, wywoła obawy że w wyniku zderzenia na świat spadną katastrofy w postaci trzęsień i powodzi. Orędzia mówią jednak że tak sie nie stanie, jedynym skutkiem ma być ‚jakiś czas’ krzyż na czerwonym niebie, krzyż będzie zapowiedzią że wkrótce spotkamy JEzusa. Ja bardzo wierzę, że będzie to podobnie wyglądać jak we śnie Szymona, że padnie szara mgła na cały świat i tak rozpocznie się oświetlenie sumień. Wierzę w to, bo moja znajoma, która wcale nie interesuje się tymi sprawami, też miała taki sen, że czekała na koniec świata i niespodziewanie na świat opadła szara mgła, ludzie szaleli i wszyscy się dusili.

   • stellina said

    gdzies czytalam kiedys ze ma to byc tzn ostrzezenie w dzien swieta najbardziej swietego na ziemi w/g mnie to w dzien bozego narodzenia bo tylko pan Jezus byl najwiekszym swietym czlowiekiem na ziemi

 30. KRYSTYNA said

  Gdzie są relikwie św. Piotra?
  =====================

  Z książki „Czas BURZY” Antonio Socci, Str. 117. Wyd. AA, Kraków, 2013.

  „…rzekome kości świętego Piotra, uznane za takowe przez Guarducci, zostały znalezione razem z resztkami kości kozy, świni, kurczaka i szczura…”

  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=11077&Itemid=46

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ! !

 31. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/wulkan-sinabung-robi-sie-coraz-bardziej-niebezpieczny-ewakuowano-juz-20-tysiecy-osob
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chiny-przygotowuja-sie-konfrontacji-japonia
  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/nietypowe-silne-trzesienia-ziemi-w-okolicach-falklandow
  http://www.pch24.pl/angola-zakazala-islamu–,19395,i.html

 32. AntyNWO said

  http://telewizjarepublika.pl/papiez-franciszek-spotkal-sie-z-putinem-prezydent-rosji-spoznil-sie-niemal-godzine,1061.html#.UpOimdIyLX8

  Papież Franciszek przyjął w poniedziałek na audiencji w Watykanie prezydenta Rosji Władimira Putina. W jej trakcie doszło do nieoczekiwanego wydarzenia: Putin pocałował podarowaną papieżowi ikonę. Franciszek zrobił natychmiast to samo.

  Pierwsza rozmowa nowego papieża z rosyjskim przywódcą w Watykanie trwała 35 minut.

  Następnie podczas publicznej części spotkania Putin wręczył Franciszkowi kopię ikony Matki Bożej Włodzimierskiej. Rosyjski prezydent zapytał papieża, czy podoba mu się ikona, a następnie przeżegnał się i ją pocałował. Franciszek również pocałował ikonę.

  Po rozmowie z papieżem, której tematy nie są jeszcze znane, Putin udał się na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskupem Pietro Parolinem.

  Władimir Putin przyjechał do Watykanu spóźniony prawie

 33. KRYSTYNA said

  BARDZO WAŻNE ! ! !

  — Belgia planuje zalegalizować… eutanazję dla niemowląt i starszych dzieci!
  =======================================================

  Wyraź swój sprzeciw. Wyślij wiadomość do Przewodniczących Belgijskich Komisji Sprawiedliwości i Spraw Społecznych. Wystarczy kliknąć link:

  http://www.citizengo.org/pl/962-nie-dla-pomyslu-eutanazji-dla-dzieci.

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

 34. Lucyna said

  Spotkanie papieza Franciszka z Putinem.
  Papiez prosi o pomoc prezydenta Putina o bezpieczenstwo chrzescian w krajach arabskich

  http://rt.com/news/putin-pope-christians-east-274/

 35. AntyNWO said

  http://www.radiomaryja.pl/informacje/rzad-chce-likwidacji-instytucji-lekarza-rodzinnego/
  http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-moze-stracic-33-mld-zl-funduszy-z-ue/
  http://www.radiomaryja.pl/informacje/irak-co-najmniej-24-osoby-zginely-w-serii-zamachow/

 36. O nowym papieżu czytajcie na http://www.urbietorbi-apocalypse.net/Papiez.pl.html
  Dramatyczny list katoliczki do papieża Franciszka https://dzieckonmp.wordpress.com/tag/list-do-franciszka/

 37. Nn said

  Print Message
  I Am coming to renew the Earth, to free man from his misery, sorrow and sin

  Sunday, November 17th, 2013 @ 14:00
  My dearly beloved daughter, I want the world to see Me, their beloved Saviour, the Son of man, in all My Glory, so that they will draw into My Divine Mercy.

  I want all those, especially those who do not believe in God, to see Me and run to Me first. They are My first concern and I tell them this. You do not know Me. You do not see Me. You do not want to believe in Me, but I love you. I want you to be part of My Kingdom, so I can lavish upon you all the Gifts of My New Paradise, My New World, My New Beginning. I want you, your family, your relatives and friends to be as one, with Me and the whole of humanity. You must wait until the great event, the day when the world will alight with My Rays and when it will stay still for fifteen minutes. When you see this and witness it, you must not be afraid. Know then that My Love is Divine and that the world will, from that day, change beyond recognition.

  Do not try to run away from Me, for I Am coming with good news. I Am coming to renew the Earth, to free man from his misery, sorrow and sin. I Am coming to destroy all evil in the world by providing everyone with the proof of My Existence. When this is given to you, you must allow Me to prepare you for the Eternal Life I promised. Eternal Life is a life where you will live in body and soul with Me forever. I will put you out of your misery and eliminate the pain, which you have to endure because of the existence of Satan and he will be banished for eternity.

  Do not reject Me, for I do not want to lose you. I Am your Salvation. I Am the Truth. I Am your beloved Jesus Christ and I, at last, will soon make Myself known to the world and especially to those who do not believe in Me.

  Your Jesus

  Download article as PDF
  ← Previous Post

 38. AntyNWO said

  http://telewizjarepublika.pl/kerry-konferencja-pokojowa-to-najlepszy-pomysl-na-zakonczenie-konfliktu-w-syrii,1064.html#.UpO1F9IyLX8

  http://niezalezna.pl/48708-szczurek-zapowiada-ciecia-wydatkow
  http://niezalezna.pl/48720-w-krakowie-ogrzewanie-bez-paliw-stalych
  http://niezalezna.pl/48704-chorwacja-walczy-o-malzenstwa
  http://niezalezna.pl/48702-3870-nowych-urzednikow-hanny-gronkiewicz-waltz
  http://niezalezna.pl/48721-policja-wycofala-sie-po-starciach-z-demonstrantami-na-ukrainie

 39. Antysyjonista said

  Patrząc na islamistów i tzw.zamachowców samobójców którzy są w stanie oddać swoje życie za religię i porównując to do chrześcijaństwa tego z Europy nasuwa się myśl że my już ta wojnę z nimi przegraliśmy bo nie jesteśmy zdolni na taką samą ofiarę jak oni. Tylko właśnie tacy fanatycy bezkompromisowcy prowadzą innych do zwycięstwa.

 40. AntyNWO said

  http://www.naszdziennik.pl/swiat/60592,chiny-protestuja-przeciwko-usa-i-japonii.html
  http://www.naszdziennik.pl/swiat/60623,atak-na-obroncow-zycia.html
  http://www.naszdziennik.pl/swiat/60624,zima-zaatakowala-portugalie.html
  http://www.naszdziennik.pl/ekonomia-gospodarka/60632,zamiast-likwidowac-sprzedadza.html

 41. bozena2 said

 42. KRYSTYNA said

  Przepowiednia III WŚ zaczyna nabierać kształtów
  ===================================

  http://umysluwarunkowany.blog.onet.pl/2013/11/24/przepowiednia-iii-ws-zaczyna-nabierac-ksztaltow/

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 43. jowram said

  Gdzie są relikwie św. Piotra??

  …rzekome kości świętego Piotra, uznane za takowe przez Guarducci, zostały znalezione razem z resztkami kości kozy, świni, kurczaka i szczura

  [Umieszczam ze względu na wczorajsze ( 24 listopada 2013) pokazywanie (??) „relikwii św. Piotra” przez biskupa Rzymu Franciszka. MD]

  Z książki „Czas BURZY” Antonio Socci, Str. 117. Wyd. AA, Kraków, 2013.

  [ Książka ma na okładce historyczne zdjęcie pioruna, który uderzył w Bazylikę św. Piotra tuż po ogłoszeniu abdykacji Benedykta XVI. Antonio Socci jest znanym i uznanym watykanistą, dziennikarzem i pisarzem. Autentyczne dokumenty i odkrycia podaje jednak w formie zbeletryzowanej.

  Sławne i uznawane Objawienia Marii Valtorty zablokował w Watykanie późniejszy kard. Agostino BEA, jeden z architektów soboru Watykańskiego II. Wg. list masońskich „BEA Augustin kardynał- sekretarz Stanu za Jana XXIII i Pawła VI; Wielki Mistrz Światowej Masonerii” ]

  =========================

  – Całe noce spędziłem nad książkami i esejami, a dni na pyta­niu, dochodzeniu, badaniu – zaczął ojciec Michele, wypuszczając chmurę dymu z ust – i doszedłem do pewnych wniosków.

  – Posłuchajmy.

  – Święty Piotr nigdy nie był pochowany pod bazyliką. Wa­tykan po cichu odżegnuje się od entuzjastycznego rozgłaszania informacji przez tych, którzy sądzą, iż odnaleziono kości Aposto­ła. Ponieważ pierwsi chrześcijanie nie byli szaleńcami.

  – A dlaczego mieliby być szaleńcami, gdyby go tutaj pochowali?

  – Anselmo, posłuchaj, wspólnota chrześcijańska w Rzymie to chwalebny Kościół założony przez Piotra i Pawła, w którym był chyba także święty Jan. Kościół rzymski, któremu już w I wieku list Klemensa przyznaje prymat w Kościele powszechnym, wspól­nota rzymska pełna świętych, założona na męczeństwie wielu bra­ci podczas prześladowania za czasów Nerona i tych późniejszych. Dlatego.. .

  – Dlatego co?

  – Nie mogli pochować Piotra w takim miejscu, na skraju via Cornelia, w anonimowym grobie. Piotr był tym, którego Jezus wybrał na swojego następcę, był ojcem i założycielem Kościoła w Rzymie. Jakże mogli porzucić ciało Księcia Apostołów na skraju drogi, na gołej ziemi, w dole wykopanym na terenie przysypa­nym dachówkami, bez kamienia nagrobnego czy napisu, czego nie wolno było nawet na terenie stanowiącym ager publicus. . .

  – Hm… Rozumiem.

  Ojciec Michele, wyłuszczając swoje odkrycia, chodził po po­koju w tę i z powrotem, jak gdyby na siedząco nie potrafił skon­centrować się na tym, co miał do powiedzenia.

  – Chrześcijanie od samego początku wyróżniali się nadzwyczaj­nym poszanowaniem dla ciała. Swoich zmarłych grzebali z wielki­mi honorami. Jakże mogli zatem pochować Piotra pośród pogan i odpadków po zwierzęcych ofiarach, złożonych pogańskim bogom? Pomyśl tylko: analiza profesora Correntiego podaje, że rzekome kości świętego Piotra, uznane za takowe przez Guarducci, zostały znalezione razem z resztkami kości kozy, świni, kurczaka i szczura. Jednym słowem Wzgórze Watykańskie było swego rodzaju pogań­skim śmietniskiem! To niewyobrażalne, aby chrześcijanie mieli tam właśnie porzucić ciało świętego Piotra.

  – I nie ma żadnych śladów po chrześcijańskim kulcie dla Apostoła?

  – Nie. Wokół marnego dołu nie ma żadnych śladów kultu z okresu po-apostolskiego. Nie potrafię uwierzyć, że pierwsi chrze­ścijanie mogliby zrobić coś podobnego – że zostawili ciało świę­tego Piotra w takim miejscu na ponad sto lat i przez cały wiek nie znaleźli czasu, aby przenieść je w bardziej godne i bezpieczne miejsce. To absurdalne!

  – Dlaczego mówisz o stu latach?

  – Bo ci, którzy podtrzymują tezę o grobie przy via Cornelia

  twierdzą też, że dopiero około sto lat później nad grobem wznie­siono małą kapliczkę, na dodatek również anonimową.

  – Ale z ciała pogrzebanego w ziemi po stu latach nie ma już nic.

  – Właśnie. Biologia uczy, że w niecałe dziesięć lat z ciała za­

  kopanego w ziemi pozostaje jedynie goły szkielet. Ponadto, gdyby anonimowy grób porzucili na cały wiek, ci, którzy wokół grzebali swoich zmarłych, zniszczyliby go, a kości wstałyby rozrzucone. Zresztą już same czynniki pogodowe musiałyby doprowadzić do jego zniszczenia.

  – Jak zatem mogło się tam cokolwiek zachować przez trzysta lat, aż do czasów Konstantyna? – dopytywał się Anselmo.

  – Nie mogło, to niemożliwe. Według bardziej wiarygodnej wersji, Konstantyn odnalazł kości w ziemi pod kapliczką, owinął w całun i przeniósł do wnęki w kapliczce. Tej, w której według Guarducci wstały odnalezione w 1949 roku.

  – I Konstantyn tak po prostu je przeniósł i na tym poprzestał?

  – Umieścił rzekomo kości we wnęce, a potem całość zasypał, aby odciąć dostęp do relikwii męczennika i wzniósł w tym miejscu bazylikę ku czci świętego – przez następnych siedemnaście wieków prawie żaden z pa­pieży nie zatroszczył się o odszukanie grobu świętego Piotra i cia­ła, które miało się w nim znajdować.

  – Aż do dwudziestego wieku. . .

  – Tak. Aż do 1939 roku, kiedy rozpoczęto wykopaliska, które

  po około dwunastu latach wydobyły na światło dzienne rzekomy grób. Odgrzebaniem szczątków w 1953 roku zajęła się badaczka epigrafów, Margherita Guarducci, która w kilka dni odkryła kości, jakie nieuważni archeologowie wydobyli z grobu Piotrowego, ale potem wrzucili do schowka, gdyż uznali za pozbawione jakiejkol­wiek wartości. Na dodatek, pośród znalezionych w pobliżu grobu kości są też resztki różnych zwierząt domowych, co żartownisiom dało asumpt do wysunięcia podejrzenia, że razem z Piotrem po­chowano również słynnego koguta zdrady.

  – Żart bezczelny, ale celny. Czyli twoim zdaniem kości, uzna­wane obecnie przez niektórych za relikwie świętego Piotra, nie są żadną relikwią?

  – Anselmo, nawet nie wiadomo, skąd się wzięły. Trafiłem jed­nak na pewien ślad.

  – Jaki?

  – Ponieważ przez dziesięć lat wykopalisk nie zdołano znaleźć ciała Apostoła, w styczniu 1949 roku Watykan poprosił Valtortę o nadprzyrodzone „wskazówki” co do miejsca pochówku. A ona najprawdopodobniej zeznała, że należy ich szukać w katakumbach Świętych Marcelina i Piotra przy via Casilina, dawnej via Labicana.

  – Och! Jesteś pewien? Czyli to właśnie było w papierach skra­dzionych z naszego archiwum?

  – Na razie to tylko plotka, jaka krążyła w tamtych czasach po­śród wtajemniczonych. Powiedział mi o niej ojciec Tosi.

  – A czy wskazówki sprawdzono?

  – Też się zastanawiałem, czy ktoś poszedł zajrzeć do katakumb. Możliwe, prawda? ­

  – Tak, możliwe.

  – Dlatego nasunęło mi się pewne podejrzenie.

  – Podejrzenie, że w 1949 roku postanowiono sprawdzić obja­wienia Valtorty i że kości znalezione w słynnej skrzynce w Gro­tach Watykańskich w rzeczywistości pochodzą z katakumb przy via Casilina?

  – Tak. Długo się nad tym zastanawiałem, zwłaszcza nad grobem ozdobionym freskami, który niedawno odkryto, i stwierdziłem, że to jednak bezpodstawne podejrzenie – Michele uśmiechnął się.

  – Ach tak? A dlaczego?

  – Przede wszystkim dlatego, że analiza chemiczna ziemi przy­lepionej do rzekomych kości świętego Piotra stwierdza, że to ta sama, która znajduje się pod watykańską bazyliką. Myślę, że te kości naprawdę znaleziono na obszarze Wzgórza Watykańskiego razem z innymi rzeczami. Tyle że to nie grób Piotrowy. Poza tym nie mogłyby pochodzić ze świeżo odkrytego grobu na via Casilina także z innych powodów. Po pierwsze, nie sądzę, aby ktokolwiek do niego dotarł, ponieważ wpierw musiałby przekopać zawalone korytarze. A to ogromna praca. Po drugie, urna, która znajdowała się pod freskiem, została skradziona całe wieki temu. Jednym sło­wem, zbyt wiele szczegółów nie pasuje. A poza tym fresk pochodzi z VI wieku: gdyby faktycznie w tak wyraźny sposób wskazywał na grób świętego Piotra, trudno przypuszczać, aby dotrwał nie­tknięty do naszych czasów, skoro w tamtych wiekach, ale rów­nież później, kradziono wszystko, co miało styczność ze świętymi i męczennikami. Ponadto, gdyby jawnie oznaczono grób Piotro­wy, byłby bardzo znany i otaczany czcią, dlatego mielibyśmy ja­kieś wzmianki w dokumentach i inne wyraźne dowody.

  – Niemniej jednak te katakumby powinny skrywać grób świę­tego Piotra…

  – Te katakumby skrywają wiele tajemnic. Pamiętaj, że niedaw­no, z powodu wyrwy w terenie, odkryto pomieszczenia z tysiąca­mi ciał. A to oznacza, że pozostaje jeszcze wiele do zbadania.

  – Wróćmy do objawień Valtorty. Czy można znaleźć dla nich potwierdzenie?

  – Idę bardzo ciekawym tropem, który może zaprowadzić do zaskakujących odkryć.

  – Czyli?

  – Top secret!

  – Co? Jaki top secret!

  – Poczekaj. Najpierw odpowiem na twoje pytanie: jeśli objawie­

  nia Valtorty wstaną potwierdzone, czyli jeśli święty Piotr jest nadal, powtarzam: nadal pochowany jest w katakumbach, oznacza to że.. .

  [—-]

  ==========

  Książkę warto przestudiować. Skrywane obecnie objawienia Valtorcie – też.. MD

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: