Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Archive for 20 grudnia, 2013

Traktat o naukowych i niepodważalnych dowodach na istnienie Boga

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 grudnia 2013

24 listopada 2013 roku.

W dniu dzisiejszym w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata , a także koniec Roku Wiary , ogłoszonego przez papieża Benedykta 16 .

Na początku przedstawię w skrócie historię odkrycia kwasu DNA.Został on odkryty przez Fryderyka Mieschara w1869 roku , lecz przez prawie 100 lat jego struktura pozostała zagadką . Jedną z przyczyn tego zjawiska było przeświadczenie uczonych o prymitywnej budowie tej substancji . Dopiero w 1953 roku James Watson , Francis Crik i Rosalond Franklin odkryli strukturę kwasu DNA , za co w 1962 roku otrzymali Nagrodę Nobla . W 1985 roku Alec Jefreeys udowodnił , iż każdy człowiek posiada unikalny zapis DNA . Już w następnym roku skazano dwóch przestępców na więzienie za wcześniej dokonane zabójstwa . Dowodami winy były pozostawione na miejscach zbrodni ślady DNA . W ciągu następnych lat uczeni rozszyfrowali pełny zapis kodu genetycznego człowieka . Od tego momentu można ze stu procentową pewnością nie tylko zidentyfikować osobę na podstawie jego zapisu genetycznego , ale również ustalić stopień pokrewieństwa zachodzący pomiędzy ludzmi . Zależność tą można również wykazać pomiędzy osobami żyjącymi  różnych okresach historii . Jest to obecnie najbardziej wiarygodne pod względem prawnym i naukowym narzędzie badawcze . Istotną zaletą tej techniki jest konieczność posiadania śladowych materiału genetycznego niezbędnego do prawidłowego odczytu wyniku badania . Wystarczy w tym celu dysponować kroplą krwi , łzą , włosem ,fragmentem naskórka czy tkanki .                   Na tle badań nad kwasem DNA jakże błyskawicznie i błyskotliwie przebiegało poznawanie struktury atomu i tworzenie bomby atomowej . Działania te nieomalże nie doprowadziły do zagłady ludzkości . Sporo ludzi na świecie uważa , iż inspiratorem tego szaleństwa był sam Szatan . Uczeni , którzy zbudowali tę broń doskonale zdawali sobie sprawę z tego co uczynili . Śmiem przypuszczać , iż za zmarginalizowaniem zainteresowania poznania budowy struktury kwasu DNA stała również jego osoba .
Śledząc aktualne informacje na temat negatywnych skutków stosowania modyfikowania genów w komórkach roślin i organizmów żywych można również spodziewać się zniszczenia życia na ziemi . Proces ten nie przebiega jednak tak błyskawicznie jak reakcja jądrowa czy termojądrowa . Zjawisko skażania przyrody przez organizmy genetycznie modyfikowane jest zjawiskiem nieodwracalnym . Już obecnie każdy z nas obserwuje powstawanie całej masy nowych i nieuleczalnych chorób pośród ludzi i wśród zwierząt . Zadziwiająco szybko wymierają pszczoły , giną owady , ubywa ptactwa i gryzoni . Ze wszystkimi rodzajami skażeń (chemiczne , biologiczne , bakteriologiczne , promieniotwórcze ) natura po pewnym czasie sobie radziła . Ze skażeniami genetycznymi już nie ponieważ zmieniają one strukturę samej natury – są nieodwracalne . Dlatego w dzisiejszych czasach bardziej zrozumiały staje się ten fragment w Apokalipsie św. Jana , który mówi o stworzeniu nowego nieba i nowej ziemi . Stara ziemia będzie już tak zdegenerowana przez GMO , iż nie będzie się nadawała do dalszego życia .
Ludzie stosunkowo pózno rozwikłali tajemnicę kwasu DNA . Złe duchy znały ją już od chwili stworzenia człowieka . Jestem przekonany , że opózniały ten proces z bardzo ważnych dla siebie powodów . Nienawiść , jaką żywią do rodzaju ludzkiego powinna ich ukierunkować na wykorzystanie genetyki jak i broni jądrowej w celu zniszczenia ludzkości . To jednak nie nastąpiło w tym samym czasie . W swojej historii widziały one naocznie wszystkie tajemnice i wydarzenia opisane w Ewangeliach . Od samego początku istnienia chrześcjaństwa nieustannie przeinaczały fakty i zdarzenia związane ze Zwiastowaniem i Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryji Panny . Przy pomocy ludzi małej wiary negowali Bóstwo Jezusa Chrystusa i Ojcostwo Boga jak również dogmaty dotyczące Maryji .Najbardziej podatni i skuteczni w tej walce byli heretycy, ateiści i uczeni. Podstawowym ich argumentem było twierdzenie o braku dowodów naukowych i tekstowych spisanych w Ewangeliach.Można zaryzykować twierdzenie , iż złe duchy czyniły wszystko , aby takie argumenty nigdy się nie pojawiły .Posiadają one jednak razem z człowiekiem wspólną cechę . Są tylko stworzeniami powołanymi do istnienia przez Wszechmocnego Boga .
Większość analityków trendów światowych uważa , iż wystarczy je analizować aby zdobyć wiedzę o kierunku ,w którym podąża ludzkość . W miarę pogłębiania zrozumienia tych zasad odkryłem , iż o wiele ważniejsze jest to o czym nikt się nie wypowiada . Taką zasadą bardzo zgodnie , aż do dnia dzisiejszego posługują się ci wszyscy , którzy programowo zwalczają Boga i religię katolicką . W tym milczeniu są ze sobą zjednoczeni jakby ktoś ważny tak im nakazał . Ludzie ci są przekonani o swojej ogromnej wolności wyborów i prawdziwości zasad , które wyznają .W prosty sposób mogliby doprowadzić do upadku znienawidzonej przez nich religii katolickiej i zapewnić sobie triumfalny pochód ateizmu i satanizmu przez cały glob . Ten co ich powstrzymuje przewyższa jednak ich odwagę w pragnieniu poznania prawdy .
Kilka lat temu , przyszła mi do głowy myśl o możliwości wykorzystania badań DNA do potwierdzenia Cudów Eucharystycznych . Po zastanowieniu się doszedłem do wniosku , iż niedługo zapewne tak się stanie . Po pewnym czasie zapomniałem o tym pomyśle . Przypomniałem sobie o nim powtórnie , kiedy wydarzył się cud w Sokółce . Zamierzałem jednak w pierwszej kolejności dokończyć pomysły , które już rozpocząłem . Dosyć dużo czasu poświęciłem na analizę wydarzeń w kraju , na świecie i w Kościele Katolickim . Nieco więcej niż miesiąc temu , ponownie powróciła myśl o zastosowaniu badań DNA . Tym razem przeświadczenie to było bardziej intensywne niż poprzednio . Zrozumiałem , iż tym razem powinienem się w to zaangażować poważniej i powinienem się pośpieszyć .
W miarę zgłębiania , uświadomiłem sobie ze zdumieniem i lękiem ,że dzięki temu można wykazać wielkie rzeczy .

1 . Bóstwo Jezusa Chrystusa
2 . Ojcostwo Boga Ojca wobec Jezusa Chrystusa
3 . Istnienie Ducha Świętego
4 . Potwierdzenie dogmatu o Trójcy Przenajświętszej
5 . Macierzyństwo Najświętszej Maryji Panny wobec Jezusa Chrystusa
6 . Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryji Panny
7 . Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny z  duszą i ciałem
8 . Prawdziwość religii katolickiej , jako jedynej w świecie

Są to najważniejsze kwestie , które nie tylko doprowadziły do śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu , ale wywołały wielkie podziały wśród chrześcian ,a także utraty przez Izrael statusu Narodu Wybranego .Oprócz możliwości wyjaśnienia tych kwestii stanie się możliwym potwierdzenie autentyczności :

–  wszystkich Cudów Eucharystycznych
–  Całunu Turyńskiego
–   Chusty św. Weroniki
–  relikwii pozostałych z męki Pana Jezusa
–  cudów polegających na płaczu łzami i krwią figur i obrazów Pana Jezusa i Najświętszej Maryji Panny

Patrząc na powyżej przedstawiony wykaz , możemy zauważyć , że tylko Kościół Katolicki i Kościoły Prawosławne są w posiadaniu tych skarbów . Kościół Katolicki posiada ich jednak najwięcej .Jest do dodatkowy dowód na prawdziwość religii katolickiej na świecie . Jakaż inna religia światowa lub , który z kościołów protestanckich , mogą się pochwalić takimi perłami . Twierdzenie , iż to Kościół Katolicki jest jedynym kościołem Jezusa Chrystusa na ziemi stanie się faktem niepodlegającym dyskusji .
W ostatnim czasie na całym świecie pojawiło się kilkanaście osób twierdzących ,że są  Mesjaszami . Przyłączają się do nich z reguły mniejsze lub większe grupy wyznawców . Od tej chwili zwykłe badanie DNA uchroni naiwnych ludzi przed oszustami .Takie samo badanie będzie można zastosować wobec Antychrysta , którego przyjścia wielu ludzi się obawia , a wielu oczekuje .
Przejdę teraz do wyjaśnienia idei tego pomysłu .W historii Kościoła Katolickiego miało miejsce kilkaset Cudów Eucharystycznych i tysiące innych . Wydarzyły się one w wielu miejscach na ziemi w przeciągu 2000 lat .Najbardziej znanym jest cud w Lancano z około 700 roku . Co ciekawe powtarza się on każdego roku , aż do dzisiaj .  Ostatnim jest cud w Sokółce , który miał miejsce w 2008 roku .
Do tej pory dla potwierdzenia tego rodzaju cudów badane jedynie grupę krwi i ustalano rodzaj tkanki mięśniowej .Była to grupa krwi AB , charakterystyczna dla ludności Bliskiego Wschodu i mięsień serca w stanie agonii . Po wprowadzeniu badania genetycznego moglibyśmy uzyskać ogromne możliwości . W Kościele Katolickim powszechna jest wiara w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii pod postacią chleba i wina .Są one ciałem i krwią zbawiciela .Prawdę tą przyjmujemy na podstawie wiary .Poza Kościołem Katolickim i prawosławnym jest ona kwestionowana a nawet wyśmiewana . Zdarza się jednak czasami , iż Pan Bóg dokonuje czasami cudu i przemiany eucharystycznej w widoczny dla nas sposób .Przemienia wówczas hostię w fragment mięśnia sercowego , a wino w krew . Zjawisko takie nazywa się Cudem Eucharystycznym . W historii kościoła miało to miejsce kilkaset razy. Ustalając kod genetyczny tych cudownych substancji moglibyśmy poznać tożsamość Jezusa Chrystusa czyli drugiej Osoby Boskiej .Ten zapis genetyczny powinien być zgodny z zapisem DNA wszystkich pozostałych cudów , dokonujących się na przestrzeni prawie 20 wieków istnienia Kościoła Katolickiego . Zapis ten będzie unikalny i niezwykły . Każdy człowiek posiada w swoim genomie dwa fragmenty zapisu , jeden pochodzący ze strony matki , a drugi pochodzący ze strony ojca . Pan Jezus powinien posiadać tylko ten fragment , który pochodzi od matki czyli Najświętszej Maryji Panny .Ojcem Jezusa Chrystusa jest Bóg Ojciec-pierwsza osoba Trójcy Przenajświętszej , a ponieważ jest On Duchem ,dlatego zapis genetyczny Pana Jezusa powinien być pozbawiony tego fragmentu . Z tego właśnie faktu możemy wysnuć naukowy i niepodważalny wniosek , iż Jezus Chrystus jest Bogiem a także synem Boga Ojca jak również istnienie Boga w Trójcy Przenajświętszej , czyli słowa zwiastowania Anioła Gabriela potwierdzają się po 2013 latach          Żaden człowiek nie uwierzy w to , iż jakiś inny człowiek może się począć bez udziału mężczyzny . W tym momencie pojawi się drugie pytanie , jak to jest możliwe , że człowiek z ograniczoną liczbą ważnych genów mógł żyć a nawet rozwijać się normalnie ?. Stało się możliwe tylko w dwóch przypadkach , czyli w sytuacji Pana Jezusa i Maryji . Dla uatrakcyjnienia tego wywodu  dla genetyków i teologow  postawię  jeszcze jedną kwestię .Z jakim DNA zostali stworzeni  Adam i Ewa .Nie ma tu przecież fizycznego ojca i matki . Ewa została wzięta z żebra Adama , a więc była pozbawiona genów pochodzących od matki .Ciekawe rzeczy , bo co dalej ?
Nie posiadam rozeznania , czy w Kościele Katolickim zachowały się pamiątki po Maryji z czasu Jej ziemskiego życia . Na świecie miało jednak miejsce wiele cudownych zjawisk , podczas których figury i obrazy Najświętszej Maryji Panny płaczą krwawymi i zwykłymi łzami :np Syrakuzy , Naju ,Sajgon , Merida .Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny głosi , iż została Ona wzięta do Nieba z duszą i ciałem . Ponieważ jest pełną osobą ludzką , nie duchem , jej krwawe czy zwyczajne łzy są fizyczne ,czyli powinny posiadać indywidualny kod genetyczny i można je poddać badaniu genetycznemu .W tym kodzie , tak jak w kodzie genetycznym Pana Jezusa powinno brakować części genów pochodzących od ojca , gdyż jak wierzy Kościół Katolicki Najświętsza Maryja Panna została Niepokalanie Poczęta .Jest to kolejny dogmat , który zostałby w sposób naukowy i niepodważalny potwierdzony . Na świecie ogromna liczba grzeszników bluzni przeciwko tej prawdzie . Porównując ten zapis DNA z zapisem genetycznym Jezusa Chrystusa uzyskalibyśmy naukowy i niepodważalny dowód , iż Jezus Chrystus jest synem Najświętszej Maryji Panny a Maryja jest Jego biologiczną matką . Ciekawe jak tą wiadomość przyjmą Żydzi ? Uważają się przecież za naród bardzo mądry i inteligentny .
Wielu uczonych wkłada ogromny wysiłek w udowodnienie lub zaprzeczenie autentyczności Całunu Turyńskiego . Wykorzystują do tego celu najnowocześniejsze urządzenia i technologie , analizują nawet pyłki kwiatowe odkryte na powierzchni całunu . W trakcie pisania tego traktatu przeczytałem w internecie o największym oszustwie w historii świata . Wiele osób doszło do wniosku , iż Całun Turyński jest dziełem , oczywiście genialnego Leonardo da Vinci . Chcąc przerwać takie sensacje , które regularnię pojawiąją się w mediach , wystarczy poddać badaniu genetycznemu ślady krwi znajdujące się na Całunie i porównać je z DNA z Cudów Eucharystycznych .
Wielu ludzi jest przekonanych , że Pan Bóg stworzył świat pozostawił go samemu sobie . Śledząc cuda , które dokonywały się przez całą historię kościoła , a które teraz zostaną uwiarygodnione przez naukę , powinni zmienić swoją negatywną opinie o roli Stwórcy w historii człowieka . Pan Bóg w tym momencie znowu się uniżył dla dobra stworzenia .Widocznie czasy , w których żyjemy stały się tragiczne .Bóg zezwolił , aby człowiek mógł Go poznawać z pominięciem wiary . Do tej pory wszelka religia opierała się na wierze , religia katowicka dodatkowo na prawdach wiary . Jest to pierwszy i jedyny moment w historii świata . Jest to chwila niezwykła i niepojęta w swej istocie .Konsekwencje tego wydarzenia są jednak trudne do przewidzenia z powodu zaciemnienia Światła Bożego w umysłach narodów . Można założyć  , iż nastąpi ujawnienie tych faktów i dojdzie wówczas do apokaliptycznych zmian . Naród Wybrany , który odrzucił Boskość Chrystusa , rozpocznie naprawianie swojego błędu sprzed prawie 2000 lat i zacznie się nawracać .Już ten fakt byłby potwierdzeniem nadchodzenia końca świata . Wszystkie inne religie , które odrzucają katolicyzm , wobec tak logicznych faktów też powinny rozpocząć gwałtowny proces nawracania się . Zapowiadałoby to nadejście epoki jednego pasterza i jednej owczarni , o której mówił nasz Zbawiciel . Wśród wiernych Kościoła Katolickiego powinien wzmóc się szacunek do Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie . Nalęży skończyć ze skandalicznym  i poniżającym  Zbawiciela podawaniem Komunii Świętej w pozycji stojącej i na rękę . Jest to ogromna obraza Majestatu Boga i nadużycie liturgiczne .
Podczas opracowywania tego tekstu nie opuszczała mnie wątpliwość , co do roli dostojników kościoła w utajnianiu opisanych wcześniej możliwości .Pierwsze badania DNA można było już przeprowadzić pod koniec lat osiemdziesiątych 20 wieku . Dlaczego nadal się z tym zwleka ? Jaka liczba dusz została przez to zaniedbanie potępiona , a ilu ludzi niewierzących i wątpiących nie stało się gorliwymi katolikami ? Jak wielu pogan i Żydów by się nawróciło ?  Osoby te biorą na siebie olbrzymią odpowiedzialność przed naszym Panem i Stwórcą .
Pan Bóg doskonale wiedział , kiedy ludzie dokonają odkrycia tajemnicy kodu DNA .Możemy być pewni , iż gdyby to nie leżało w planach Stwórcy , nigdy by do tego nie doszło . Widocznie Pan Bóg to jednak zaplanował , dlatego powinniśmy wolę Boga uszanować i w pełni naszych możliwości ją wykorzystać . Widzimy przecież , iż ta łaska przychodzi do nas w krytycznym dla ludzkości momencie . Odrzucenie tego miłosiernego gestu stanie się naszym największym błędem i czarną niewdzięcznością .
Znaczniej dłużej zmagałem podczas mojej pracy nad tym traktatem z problemem zaniknięcia wiary w poznawaniu Boga . Jak określić ten nowy stan naszej świadomości , który zapewne się pojawi wkrótce . Przypomniałem jednak sobie pewną ciekawą opinie księdza .Powiedział on , iż na świecie jest sporo ludzi , którzy wierzą w Boga , lecz bardzo nieliczni są ci którzy Bogu wierzą . Bardzo dobrym by było ,jeśliby nadchodzącą epokę moglibyśmy określić jako czas uwierzenia Bogu .Uwierzenia we wszystko co nam wcześniej obiecał i uwierzenie w Jego nieskończoną miłość i miłosierdzie do człowieka .
Od ponad 400 lat siły wrogie wszelkiej religii ,a w szczególności katolickiej rozwijały naukę jako jej przeciwwagę . Uważały ,że nowe odkrycia udowodnią nieistnienie Boga , a sama nauka stanie się cudownym panaceum na wszelkie bolączki . W okresie Oświecenia drogi teologii i nauki rozeszły się, gdyż ówcześni uczeni nie zgadzali się na uznawanie cudów . Nauka zarezerwowała sobie prawa rozumu a religii pozostawiła ciemną wiarę .
Rzeczywistość okazała się jednak jak zwykle zaskakująca . Nauka nigdy i nigdzie nie udowodniła nieistnienia Boga , dzisiaj jak upokorzona służąca zostanie przymuszona do udowodnienia Jego istnienia . Kościół Katolicki okaże się znowu zwycięzcą . Stan taki powtarzał się często w historii świata .
Wszyscy ludzie , którym intelekt nie pozwalał uwierzyć w Boga niech się pośpieszą aby to szybko zmienić .Wiara człowieka posiada ogromną zasługę przed Bogiem .Wielu świętych rezygnowało przed poznaniem tajemnic wiary na drodze intelektualnej , ponieważ pragnęli to osiągnąć jedynie na drodze wiary.
Uważali to za najlepszą i najwartościowszą metodę . Zilustrowaniem tej prawdy niech będą słowa Pana Jezusa skierowane do świętego Tomasza , który nie wierzył w Jego zmartwychwstanie ; „Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś ; błogosławieni , którzy nie widzieli , a uwierzyli .”
Traktat ten umieściłem na moim blogu nazwanym teologia w nauce . Celem powstania tego bloga jest przedstawienie nowej teorii nauki .Miałem zamiar dokonać tego przez odkrycie napędu doskonałego .Prace nad nim jednak się przedłużają i nie jestem pewien czy zdołam ten zamiar urzeczywistnić . Zostałem zmuszony do zmiany moich planów i zastąpienie przewidywanego odkrycia wykorzystania do tego celu badań kwasu DNA w Cudach Eucharystycznych .Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu , ponieważ odkrycie to przewyższa w nieskończony sposób to co wcześniej zaplanowałem.
Całym sercem cieszę się , że Pan Bóg tak postanowił .
Na koniec zwracam się z apelem do wszystkich wierzących i myślących ludzi , aby włożyli maksimum modlitwy i wysiłku twórczego w celu rozpropagowania tego traktatu . Proszę o zwracanie się do papieża Franciszka,
kardynałów , biskupów , księży i zakonników o przyśpieszenie tej wyjątkowej sprawy . Sugeruję również , że wiele z tych cudów , o których wspominałem , znajduje się po kościołach rozrzuconych po całym świecie .Badania genetyczne są wykonywane w wielu laboratoriach i nie są wcale drogie .Dla potwierdzenia moich tez wystarczy kilka pozytywnych wyników .Proszę też o tłumaczenie tego tekstu na różne języki i rozpowszechnianie go w różnych krajach na wszystkich kontynentach .Zezwalam też na wykorzystywanie tekstu ,lecz bez możliwości ingerowania w jego treść .
Przepraszam za występujące , zapewnie , w tekście merytoryczne i stylistyczne błędy. Nie jestem jednak z wykształcenia genetykiem , teologiem ani literatem .Tekst ten pisałem pod presją czasu , pragnąc zdążyć z nim na dzisiejszą niedzielę.Papież Benedykt ogłosił ten rok Rokiem Wiary i dzisiaj następuje jego koniec . co może być początkiem nowego czasu . Wydaje mi się ,iż uczynił to pod natchnieniem Ducha Świętego .Ostatni poważny tekst pisałem na własnej maturze , kilkadziesiąt lat wcześniej .Duże problemy sprawia mi również brak umiejętności obsługi komputera i internetu .
Za dziesięć minut rozpocznie się godzina miłosierdzia i wtedy właśnie opublikuje ten traktat .

Amen .

Źródło: http://teologiawnauce.blogspot.com/

Posted in Ciekawe, Z prasy | Otagowane: , | 65 Komentarzy »