Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Traktat o naukowych i niepodważalnych dowodach na istnienie Boga

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 grudnia 2013


24 listopada 2013 roku.

W dniu dzisiejszym w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata , a także koniec Roku Wiary , ogłoszonego przez papieża Benedykta 16 .

Na początku przedstawię w skrócie historię odkrycia kwasu DNA.Został on odkryty przez Fryderyka Mieschara w1869 roku , lecz przez prawie 100 lat jego struktura pozostała zagadką . Jedną z przyczyn tego zjawiska było przeświadczenie uczonych o prymitywnej budowie tej substancji . Dopiero w 1953 roku James Watson , Francis Crik i Rosalond Franklin odkryli strukturę kwasu DNA , za co w 1962 roku otrzymali Nagrodę Nobla . W 1985 roku Alec Jefreeys udowodnił , iż każdy człowiek posiada unikalny zapis DNA . Już w następnym roku skazano dwóch przestępców na więzienie za wcześniej dokonane zabójstwa . Dowodami winy były pozostawione na miejscach zbrodni ślady DNA . W ciągu następnych lat uczeni rozszyfrowali pełny zapis kodu genetycznego człowieka . Od tego momentu można ze stu procentową pewnością nie tylko zidentyfikować osobę na podstawie jego zapisu genetycznego , ale również ustalić stopień pokrewieństwa zachodzący pomiędzy ludzmi . Zależność tą można również wykazać pomiędzy osobami żyjącymi  różnych okresach historii . Jest to obecnie najbardziej wiarygodne pod względem prawnym i naukowym narzędzie badawcze . Istotną zaletą tej techniki jest konieczność posiadania śladowych materiału genetycznego niezbędnego do prawidłowego odczytu wyniku badania . Wystarczy w tym celu dysponować kroplą krwi , łzą , włosem ,fragmentem naskórka czy tkanki .                   Na tle badań nad kwasem DNA jakże błyskawicznie i błyskotliwie przebiegało poznawanie struktury atomu i tworzenie bomby atomowej . Działania te nieomalże nie doprowadziły do zagłady ludzkości . Sporo ludzi na świecie uważa , iż inspiratorem tego szaleństwa był sam Szatan . Uczeni , którzy zbudowali tę broń doskonale zdawali sobie sprawę z tego co uczynili . Śmiem przypuszczać , iż za zmarginalizowaniem zainteresowania poznania budowy struktury kwasu DNA stała również jego osoba .
Śledząc aktualne informacje na temat negatywnych skutków stosowania modyfikowania genów w komórkach roślin i organizmów żywych można również spodziewać się zniszczenia życia na ziemi . Proces ten nie przebiega jednak tak błyskawicznie jak reakcja jądrowa czy termojądrowa . Zjawisko skażania przyrody przez organizmy genetycznie modyfikowane jest zjawiskiem nieodwracalnym . Już obecnie każdy z nas obserwuje powstawanie całej masy nowych i nieuleczalnych chorób pośród ludzi i wśród zwierząt . Zadziwiająco szybko wymierają pszczoły , giną owady , ubywa ptactwa i gryzoni . Ze wszystkimi rodzajami skażeń (chemiczne , biologiczne , bakteriologiczne , promieniotwórcze ) natura po pewnym czasie sobie radziła . Ze skażeniami genetycznymi już nie ponieważ zmieniają one strukturę samej natury – są nieodwracalne . Dlatego w dzisiejszych czasach bardziej zrozumiały staje się ten fragment w Apokalipsie św. Jana , który mówi o stworzeniu nowego nieba i nowej ziemi . Stara ziemia będzie już tak zdegenerowana przez GMO , iż nie będzie się nadawała do dalszego życia .
Ludzie stosunkowo pózno rozwikłali tajemnicę kwasu DNA . Złe duchy znały ją już od chwili stworzenia człowieka . Jestem przekonany , że opózniały ten proces z bardzo ważnych dla siebie powodów . Nienawiść , jaką żywią do rodzaju ludzkiego powinna ich ukierunkować na wykorzystanie genetyki jak i broni jądrowej w celu zniszczenia ludzkości . To jednak nie nastąpiło w tym samym czasie . W swojej historii widziały one naocznie wszystkie tajemnice i wydarzenia opisane w Ewangeliach . Od samego początku istnienia chrześcjaństwa nieustannie przeinaczały fakty i zdarzenia związane ze Zwiastowaniem i Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryji Panny . Przy pomocy ludzi małej wiary negowali Bóstwo Jezusa Chrystusa i Ojcostwo Boga jak również dogmaty dotyczące Maryji .Najbardziej podatni i skuteczni w tej walce byli heretycy, ateiści i uczeni. Podstawowym ich argumentem było twierdzenie o braku dowodów naukowych i tekstowych spisanych w Ewangeliach.Można zaryzykować twierdzenie , iż złe duchy czyniły wszystko , aby takie argumenty nigdy się nie pojawiły .Posiadają one jednak razem z człowiekiem wspólną cechę . Są tylko stworzeniami powołanymi do istnienia przez Wszechmocnego Boga .
Większość analityków trendów światowych uważa , iż wystarczy je analizować aby zdobyć wiedzę o kierunku ,w którym podąża ludzkość . W miarę pogłębiania zrozumienia tych zasad odkryłem , iż o wiele ważniejsze jest to o czym nikt się nie wypowiada . Taką zasadą bardzo zgodnie , aż do dnia dzisiejszego posługują się ci wszyscy , którzy programowo zwalczają Boga i religię katolicką . W tym milczeniu są ze sobą zjednoczeni jakby ktoś ważny tak im nakazał . Ludzie ci są przekonani o swojej ogromnej wolności wyborów i prawdziwości zasad , które wyznają .W prosty sposób mogliby doprowadzić do upadku znienawidzonej przez nich religii katolickiej i zapewnić sobie triumfalny pochód ateizmu i satanizmu przez cały glob . Ten co ich powstrzymuje przewyższa jednak ich odwagę w pragnieniu poznania prawdy .
Kilka lat temu , przyszła mi do głowy myśl o możliwości wykorzystania badań DNA do potwierdzenia Cudów Eucharystycznych . Po zastanowieniu się doszedłem do wniosku , iż niedługo zapewne tak się stanie . Po pewnym czasie zapomniałem o tym pomyśle . Przypomniałem sobie o nim powtórnie , kiedy wydarzył się cud w Sokółce . Zamierzałem jednak w pierwszej kolejności dokończyć pomysły , które już rozpocząłem . Dosyć dużo czasu poświęciłem na analizę wydarzeń w kraju , na świecie i w Kościele Katolickim . Nieco więcej niż miesiąc temu , ponownie powróciła myśl o zastosowaniu badań DNA . Tym razem przeświadczenie to było bardziej intensywne niż poprzednio . Zrozumiałem , iż tym razem powinienem się w to zaangażować poważniej i powinienem się pośpieszyć .
W miarę zgłębiania , uświadomiłem sobie ze zdumieniem i lękiem ,że dzięki temu można wykazać wielkie rzeczy .

1 . Bóstwo Jezusa Chrystusa
2 . Ojcostwo Boga Ojca wobec Jezusa Chrystusa
3 . Istnienie Ducha Świętego
4 . Potwierdzenie dogmatu o Trójcy Przenajświętszej
5 . Macierzyństwo Najświętszej Maryji Panny wobec Jezusa Chrystusa
6 . Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryji Panny
7 . Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny z  duszą i ciałem
8 . Prawdziwość religii katolickiej , jako jedynej w świecie

Są to najważniejsze kwestie , które nie tylko doprowadziły do śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu , ale wywołały wielkie podziały wśród chrześcian ,a także utraty przez Izrael statusu Narodu Wybranego .Oprócz możliwości wyjaśnienia tych kwestii stanie się możliwym potwierdzenie autentyczności :

–  wszystkich Cudów Eucharystycznych
–  Całunu Turyńskiego
–   Chusty św. Weroniki
–  relikwii pozostałych z męki Pana Jezusa
–  cudów polegających na płaczu łzami i krwią figur i obrazów Pana Jezusa i Najświętszej Maryji Panny

Patrząc na powyżej przedstawiony wykaz , możemy zauważyć , że tylko Kościół Katolicki i Kościoły Prawosławne są w posiadaniu tych skarbów . Kościół Katolicki posiada ich jednak najwięcej .Jest do dodatkowy dowód na prawdziwość religii katolickiej na świecie . Jakaż inna religia światowa lub , który z kościołów protestanckich , mogą się pochwalić takimi perłami . Twierdzenie , iż to Kościół Katolicki jest jedynym kościołem Jezusa Chrystusa na ziemi stanie się faktem niepodlegającym dyskusji .
W ostatnim czasie na całym świecie pojawiło się kilkanaście osób twierdzących ,że są  Mesjaszami . Przyłączają się do nich z reguły mniejsze lub większe grupy wyznawców . Od tej chwili zwykłe badanie DNA uchroni naiwnych ludzi przed oszustami .Takie samo badanie będzie można zastosować wobec Antychrysta , którego przyjścia wielu ludzi się obawia , a wielu oczekuje .
Przejdę teraz do wyjaśnienia idei tego pomysłu .W historii Kościoła Katolickiego miało miejsce kilkaset Cudów Eucharystycznych i tysiące innych . Wydarzyły się one w wielu miejscach na ziemi w przeciągu 2000 lat .Najbardziej znanym jest cud w Lancano z około 700 roku . Co ciekawe powtarza się on każdego roku , aż do dzisiaj .  Ostatnim jest cud w Sokółce , który miał miejsce w 2008 roku .
Do tej pory dla potwierdzenia tego rodzaju cudów badane jedynie grupę krwi i ustalano rodzaj tkanki mięśniowej .Była to grupa krwi AB , charakterystyczna dla ludności Bliskiego Wschodu i mięsień serca w stanie agonii . Po wprowadzeniu badania genetycznego moglibyśmy uzyskać ogromne możliwości . W Kościele Katolickim powszechna jest wiara w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii pod postacią chleba i wina .Są one ciałem i krwią zbawiciela .Prawdę tą przyjmujemy na podstawie wiary .Poza Kościołem Katolickim i prawosławnym jest ona kwestionowana a nawet wyśmiewana . Zdarza się jednak czasami , iż Pan Bóg dokonuje czasami cudu i przemiany eucharystycznej w widoczny dla nas sposób .Przemienia wówczas hostię w fragment mięśnia sercowego , a wino w krew . Zjawisko takie nazywa się Cudem Eucharystycznym . W historii kościoła miało to miejsce kilkaset razy. Ustalając kod genetyczny tych cudownych substancji moglibyśmy poznać tożsamość Jezusa Chrystusa czyli drugiej Osoby Boskiej .Ten zapis genetyczny powinien być zgodny z zapisem DNA wszystkich pozostałych cudów , dokonujących się na przestrzeni prawie 20 wieków istnienia Kościoła Katolickiego . Zapis ten będzie unikalny i niezwykły . Każdy człowiek posiada w swoim genomie dwa fragmenty zapisu , jeden pochodzący ze strony matki , a drugi pochodzący ze strony ojca . Pan Jezus powinien posiadać tylko ten fragment , który pochodzi od matki czyli Najświętszej Maryji Panny .Ojcem Jezusa Chrystusa jest Bóg Ojciec-pierwsza osoba Trójcy Przenajświętszej , a ponieważ jest On Duchem ,dlatego zapis genetyczny Pana Jezusa powinien być pozbawiony tego fragmentu . Z tego właśnie faktu możemy wysnuć naukowy i niepodważalny wniosek , iż Jezus Chrystus jest Bogiem a także synem Boga Ojca jak również istnienie Boga w Trójcy Przenajświętszej , czyli słowa zwiastowania Anioła Gabriela potwierdzają się po 2013 latach          Żaden człowiek nie uwierzy w to , iż jakiś inny człowiek może się począć bez udziału mężczyzny . W tym momencie pojawi się drugie pytanie , jak to jest możliwe , że człowiek z ograniczoną liczbą ważnych genów mógł żyć a nawet rozwijać się normalnie ?. Stało się możliwe tylko w dwóch przypadkach , czyli w sytuacji Pana Jezusa i Maryji . Dla uatrakcyjnienia tego wywodu  dla genetyków i teologow  postawię  jeszcze jedną kwestię .Z jakim DNA zostali stworzeni  Adam i Ewa .Nie ma tu przecież fizycznego ojca i matki . Ewa została wzięta z żebra Adama , a więc była pozbawiona genów pochodzących od matki .Ciekawe rzeczy , bo co dalej ?
Nie posiadam rozeznania , czy w Kościele Katolickim zachowały się pamiątki po Maryji z czasu Jej ziemskiego życia . Na świecie miało jednak miejsce wiele cudownych zjawisk , podczas których figury i obrazy Najświętszej Maryji Panny płaczą krwawymi i zwykłymi łzami :np Syrakuzy , Naju ,Sajgon , Merida .Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny głosi , iż została Ona wzięta do Nieba z duszą i ciałem . Ponieważ jest pełną osobą ludzką , nie duchem , jej krwawe czy zwyczajne łzy są fizyczne ,czyli powinny posiadać indywidualny kod genetyczny i można je poddać badaniu genetycznemu .W tym kodzie , tak jak w kodzie genetycznym Pana Jezusa powinno brakować części genów pochodzących od ojca , gdyż jak wierzy Kościół Katolicki Najświętsza Maryja Panna została Niepokalanie Poczęta .Jest to kolejny dogmat , który zostałby w sposób naukowy i niepodważalny potwierdzony . Na świecie ogromna liczba grzeszników bluzni przeciwko tej prawdzie . Porównując ten zapis DNA z zapisem genetycznym Jezusa Chrystusa uzyskalibyśmy naukowy i niepodważalny dowód , iż Jezus Chrystus jest synem Najświętszej Maryji Panny a Maryja jest Jego biologiczną matką . Ciekawe jak tą wiadomość przyjmą Żydzi ? Uważają się przecież za naród bardzo mądry i inteligentny .
Wielu uczonych wkłada ogromny wysiłek w udowodnienie lub zaprzeczenie autentyczności Całunu Turyńskiego . Wykorzystują do tego celu najnowocześniejsze urządzenia i technologie , analizują nawet pyłki kwiatowe odkryte na powierzchni całunu . W trakcie pisania tego traktatu przeczytałem w internecie o największym oszustwie w historii świata . Wiele osób doszło do wniosku , iż Całun Turyński jest dziełem , oczywiście genialnego Leonardo da Vinci . Chcąc przerwać takie sensacje , które regularnię pojawiąją się w mediach , wystarczy poddać badaniu genetycznemu ślady krwi znajdujące się na Całunie i porównać je z DNA z Cudów Eucharystycznych .
Wielu ludzi jest przekonanych , że Pan Bóg stworzył świat pozostawił go samemu sobie . Śledząc cuda , które dokonywały się przez całą historię kościoła , a które teraz zostaną uwiarygodnione przez naukę , powinni zmienić swoją negatywną opinie o roli Stwórcy w historii człowieka . Pan Bóg w tym momencie znowu się uniżył dla dobra stworzenia .Widocznie czasy , w których żyjemy stały się tragiczne .Bóg zezwolił , aby człowiek mógł Go poznawać z pominięciem wiary . Do tej pory wszelka religia opierała się na wierze , religia katowicka dodatkowo na prawdach wiary . Jest to pierwszy i jedyny moment w historii świata . Jest to chwila niezwykła i niepojęta w swej istocie .Konsekwencje tego wydarzenia są jednak trudne do przewidzenia z powodu zaciemnienia Światła Bożego w umysłach narodów . Można założyć  , iż nastąpi ujawnienie tych faktów i dojdzie wówczas do apokaliptycznych zmian . Naród Wybrany , który odrzucił Boskość Chrystusa , rozpocznie naprawianie swojego błędu sprzed prawie 2000 lat i zacznie się nawracać .Już ten fakt byłby potwierdzeniem nadchodzenia końca świata . Wszystkie inne religie , które odrzucają katolicyzm , wobec tak logicznych faktów też powinny rozpocząć gwałtowny proces nawracania się . Zapowiadałoby to nadejście epoki jednego pasterza i jednej owczarni , o której mówił nasz Zbawiciel . Wśród wiernych Kościoła Katolickiego powinien wzmóc się szacunek do Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie . Nalęży skończyć ze skandalicznym  i poniżającym  Zbawiciela podawaniem Komunii Świętej w pozycji stojącej i na rękę . Jest to ogromna obraza Majestatu Boga i nadużycie liturgiczne .
Podczas opracowywania tego tekstu nie opuszczała mnie wątpliwość , co do roli dostojników kościoła w utajnianiu opisanych wcześniej możliwości .Pierwsze badania DNA można było już przeprowadzić pod koniec lat osiemdziesiątych 20 wieku . Dlaczego nadal się z tym zwleka ? Jaka liczba dusz została przez to zaniedbanie potępiona , a ilu ludzi niewierzących i wątpiących nie stało się gorliwymi katolikami ? Jak wielu pogan i Żydów by się nawróciło ?  Osoby te biorą na siebie olbrzymią odpowiedzialność przed naszym Panem i Stwórcą .
Pan Bóg doskonale wiedział , kiedy ludzie dokonają odkrycia tajemnicy kodu DNA .Możemy być pewni , iż gdyby to nie leżało w planach Stwórcy , nigdy by do tego nie doszło . Widocznie Pan Bóg to jednak zaplanował , dlatego powinniśmy wolę Boga uszanować i w pełni naszych możliwości ją wykorzystać . Widzimy przecież , iż ta łaska przychodzi do nas w krytycznym dla ludzkości momencie . Odrzucenie tego miłosiernego gestu stanie się naszym największym błędem i czarną niewdzięcznością .
Znaczniej dłużej zmagałem podczas mojej pracy nad tym traktatem z problemem zaniknięcia wiary w poznawaniu Boga . Jak określić ten nowy stan naszej świadomości , który zapewne się pojawi wkrótce . Przypomniałem jednak sobie pewną ciekawą opinie księdza .Powiedział on , iż na świecie jest sporo ludzi , którzy wierzą w Boga , lecz bardzo nieliczni są ci którzy Bogu wierzą . Bardzo dobrym by było ,jeśliby nadchodzącą epokę moglibyśmy określić jako czas uwierzenia Bogu .Uwierzenia we wszystko co nam wcześniej obiecał i uwierzenie w Jego nieskończoną miłość i miłosierdzie do człowieka .
Od ponad 400 lat siły wrogie wszelkiej religii ,a w szczególności katolickiej rozwijały naukę jako jej przeciwwagę . Uważały ,że nowe odkrycia udowodnią nieistnienie Boga , a sama nauka stanie się cudownym panaceum na wszelkie bolączki . W okresie Oświecenia drogi teologii i nauki rozeszły się, gdyż ówcześni uczeni nie zgadzali się na uznawanie cudów . Nauka zarezerwowała sobie prawa rozumu a religii pozostawiła ciemną wiarę .
Rzeczywistość okazała się jednak jak zwykle zaskakująca . Nauka nigdy i nigdzie nie udowodniła nieistnienia Boga , dzisiaj jak upokorzona służąca zostanie przymuszona do udowodnienia Jego istnienia . Kościół Katolicki okaże się znowu zwycięzcą . Stan taki powtarzał się często w historii świata .
Wszyscy ludzie , którym intelekt nie pozwalał uwierzyć w Boga niech się pośpieszą aby to szybko zmienić .Wiara człowieka posiada ogromną zasługę przed Bogiem .Wielu świętych rezygnowało przed poznaniem tajemnic wiary na drodze intelektualnej , ponieważ pragnęli to osiągnąć jedynie na drodze wiary.
Uważali to za najlepszą i najwartościowszą metodę . Zilustrowaniem tej prawdy niech będą słowa Pana Jezusa skierowane do świętego Tomasza , który nie wierzył w Jego zmartwychwstanie ; „Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś ; błogosławieni , którzy nie widzieli , a uwierzyli .”
Traktat ten umieściłem na moim blogu nazwanym teologia w nauce . Celem powstania tego bloga jest przedstawienie nowej teorii nauki .Miałem zamiar dokonać tego przez odkrycie napędu doskonałego .Prace nad nim jednak się przedłużają i nie jestem pewien czy zdołam ten zamiar urzeczywistnić . Zostałem zmuszony do zmiany moich planów i zastąpienie przewidywanego odkrycia wykorzystania do tego celu badań kwasu DNA w Cudach Eucharystycznych .Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu , ponieważ odkrycie to przewyższa w nieskończony sposób to co wcześniej zaplanowałem.
Całym sercem cieszę się , że Pan Bóg tak postanowił .
Na koniec zwracam się z apelem do wszystkich wierzących i myślących ludzi , aby włożyli maksimum modlitwy i wysiłku twórczego w celu rozpropagowania tego traktatu . Proszę o zwracanie się do papieża Franciszka,
kardynałów , biskupów , księży i zakonników o przyśpieszenie tej wyjątkowej sprawy . Sugeruję również , że wiele z tych cudów , o których wspominałem , znajduje się po kościołach rozrzuconych po całym świecie .Badania genetyczne są wykonywane w wielu laboratoriach i nie są wcale drogie .Dla potwierdzenia moich tez wystarczy kilka pozytywnych wyników .Proszę też o tłumaczenie tego tekstu na różne języki i rozpowszechnianie go w różnych krajach na wszystkich kontynentach .Zezwalam też na wykorzystywanie tekstu ,lecz bez możliwości ingerowania w jego treść .
Przepraszam za występujące , zapewnie , w tekście merytoryczne i stylistyczne błędy. Nie jestem jednak z wykształcenia genetykiem , teologiem ani literatem .Tekst ten pisałem pod presją czasu , pragnąc zdążyć z nim na dzisiejszą niedzielę.Papież Benedykt ogłosił ten rok Rokiem Wiary i dzisiaj następuje jego koniec . co może być początkiem nowego czasu . Wydaje mi się ,iż uczynił to pod natchnieniem Ducha Świętego .Ostatni poważny tekst pisałem na własnej maturze , kilkadziesiąt lat wcześniej .Duże problemy sprawia mi również brak umiejętności obsługi komputera i internetu .
Za dziesięć minut rozpocznie się godzina miłosierdzia i wtedy właśnie opublikuje ten traktat .

Amen .

Źródło: http://teologiawnauce.blogspot.com/

Komentarzy 65 do “Traktat o naukowych i niepodważalnych dowodach na istnienie Boga”

 1. syriusz said

  od 23 grudnia do 4 stycznia będę przebywać w Medziugorju.
  Jeżeli ktoś chce podać swoją intencję żeby grupa w tej intencji się modliła to proszę o maila: biuro@pielgrzym-warszawski.pl

 2. AntyNWO said

  Pytania o budżet 2014Radio MaryjaJanusz Szewczak, główny ekonomista SKOK

  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/pytania-o-budzet-2014/

  • jowram said

   Winni zniszczenia Polski i pozbawienia większosci jej obywateli wszelkiej nadziei niech na zadną łaskę nie liczą! Pod pozorem rzekomej budowy kapitalizmu i „demokracji ” Platformy Obywatelskiej i Tuska w mysl dyrektyw UE kończy się absolutną degradacja i upadkiem Polski! – jesteśmy: w 1948 r. jeśli chodzi o wydobycie węgla, – w 1959 r. jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, – i w 1965 r. jeśli chodzi o całe górnictwo odkrywkowe. Teraz natomiast mamy – ponad 30% odłogów, – zniszczony absolutnie przemysł stoczniowy, zbrojeniowy, samochodowy, rolnictwo, hutnictwo, – z 77 kopalń zostało 35, – średnia płaca w przeliczeniu na towary jest 2-4 razy niższa niż w 1979 r. (4 razy to w oleju napędowym), – bezrobocie osiągało już w rzeczywistości ponad 40 % – jeśli uwzględnić wyjeżdżających „za chlebem”, – banki nie są polskie (co jest ewenementem w skali światowej!), – nadal istniejemy z wyprzedaży tego, co wybudowała komuna, – zadłużenie jest kilkanaście razy większe niż za Gierka. Liczby osób żyjących poniżej minimum socjalnego jest 5 razy większa niż w 1986 r. a żyjących poniżej minimum biologicznego – (według % żyjących poniżej tego minimum) zmierza do nieskończoności (0% w 1986 r. i 12% obecnie). Za komuny ludność Polski wzrosła o 45% (a podobno nie było co jeść), obecnie zmalała o 5%. Taki ci u nas dostatek.Dług wynoszacy biliony złotych nie jest już obsługiwany, za procenty zegar długu bije z każdą sekundą! Tylko ostatni dureń nie znający liczb i mający zbyt dużą podatność na propagandę twierdzi, że teraz jest dobrze. Lepiej na pewno nie będzie ! Całe PO należy osądzic w ośrodkach odosobnienia i sprawiedliwie rozliczyć!

 3. hanka said

  Kochani prosze o modlitwe za mnie gdyz udaje sie do spowiedzi generalnej.Niech wam Bog blogoslawi

  • nadzieja said

   ja też bardzo bym chciała odbyć taką spowiedź „życia”… ale nie bardzo wiem gdzie się udać. Jakoś nie wyobrażam sobie takiej spowiedzi w mojej parafii. Może ktoś z Was mi podpowie…

   • Jadwiga said

    Nadzieja! wejdz proszę na stronę parafi św.Rodzina w Pile i odsłuchaj rekolekcji adwentowych, tam również znajdziesz materiały jak przygotować się do takiej spowiedzi.Ja od kilku dni nie mogę ”odłączyć” się od tych rekolekcji.
    Chwała Panu za takich kapłanów.
    Wielkie Bóg zapłać tej osobie która tu na tym blogu podała tę informację.Ja zgrałam rekolekcje na płytki i rozesłałam znajomym w kraju i za granicą.

 4. Marana Tha said

  dinozaury a biblia : http://www.youtube.com/watch?v=OYKvguRoJyA

  http://mseb.blox.pl/2010/01/Dinozaury-zyly-razem-z-ludzmi.html

  http://creationism.org.pl/artykuly/JDMorris10

  _______________________________________________

  potop\arka

  jak wszystkie zwierzęta mogły zmieścić się na Arce Noego : http://creationism.org.pl/artykuly/JSarfati

  http://mseb.blox.pl/tagi_b/39455/Arka-Noego.html

  skąd się wzięły wody potopu : http://www.youtube.com/watch?v=5pOMm7trUgw

  przedpotopowe skarby – różne ludzkie przedmioty znalezione w złożach węgla itp które wg kłamstwa ewolucji mają po kilkaset milionów lat : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=130

  biblia o kulistej ziemi : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=155

  młody wiek ziemi lektor : http://www.youtube.com/watch?v=ym6POKL7020

  zakazana archeologia : http://www.youtube.com/watch?v=yLpRi1Lg7OY

  archeologia odkopywanie prawdy biblii : http://www.youtube.com/watch?v=JB1WFETOXG0

  Exodus ujawniony : http://www.youtube.com/watch?v=ZZ2EKSjb82o

  odkrywanie tajemnicy życia : http://www.youtube.com/watch?v=5VVqPtHOdrg

  naukowa religia człekokształtnych : http://www.solafide.dei.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=88

  skompletowane seminarium kreacjonizmu : http://www.youtube.com/watch?v=pSpSUOF8FJU

 5. KIELICH said

  Człowiek trochę zagalopował się w szukaniu Mądrości. Stracił wyczucie, że Mądrością jest BÓG. Brak w człowieku skruchy, że nic nie wie, że cała wiedza na ziemi jest głupstwem u Boga.
  Podstawowa wiedza jaką człowiek zdobywa powinna odpowiadać na pytania, po co?, dlaczego? … Bóg Stworzył.
  Jednak człowiek w swoim galopie ku ścianie próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie Jak? Bóg stworzył.
  Garnek nie ogarnie Garncarza, ziarnko piasku z dna morza nie zasłoni Oceanu.
  Widać gołym okiem jak szatan zawija z głodu ludność afryki. Przecież tam drzewa owocują na okrągło, tam samymi owocami i warzywami by się wyżywiła Afryka, ale „mądry” europejczyk przyjechał i rozpoczął gromadzić w gettach pustynnych tubylców pod zacnym hasłem, – troska o człowieka , by go ucywilizować. A Afrykanin nie potrzebuje się cywilizować bo ma co jeść, ma ciepło, ma wodę Źródlaną. Oczywiście pod pretekstem ochrony przyrody wyłapano ludzkość Afryki i zapakowano w namioty, by teraz dowozić im wodę w butelkach. A i zwierzyny nie brakuje. Dlaczego jest głód? Bo nie mogą sami o siebie się troszczyć, bo mają zakaz opuszczania koszar. I giną z brudu i z głodu.
  Dlaczego wyginęły drzewa owocowe, dziko rosnące w europie. Komu przeszkadzają? Głodny zawsze by coś wartościowego miał do jedzenia. Przecież Miasto na swoich terenach powinno robić sady owocowe ogólnodostępne, by w porach owocowania pojadł głodny. No ale szatan zwodzi i każe „szanować trawniki”, zbierać kupę po psie, nie palić drewnem i węglem… itd.
  Tak człowiek jest zagalopowany w swoim zagubieniu, że zamiast służyć Bogu, służy na pierwszym miejscu psu o poranku by na spacer poprowadzić i kupę sprzątnąć, Na drugim miejscu joging dla ciała, na trzecim miejscu coś dla żołądka, śniadanie, na kolejnym miejscu, tak na szybko, modlitwa do Boga… i do pracy.
  Albo się mylę?

  • Lucjusz Sceptyczny said

   co ty pieprzysz byłeś kiedyś w Afryce?ja pierniczę co za deb!żródlana woda ! drzewa owocowe! ii co jeszcze może kotlety schabowe na talerzach? a o temperaturze słyszałeś? o porze suchej ? wszystko zwalasz na szatana albo na Boga! roch płodzi rocha!

   • halina said

    Cóż za słownictwo Bracie . Myślisz ze jeżeli użyjesz sprosnych i ubliżajacych słów to bardziej uwydatnisz swoją racje ? . W moim odczuciu to błąd , a tak delikatniej mówiac niestosowne zachowanie . Tylko argument podany w kulturze dialogu może doprowadzić do zainteresowania sie Twoim punktem widzenia . . Prosze o uszanowanie godności każdego kto wyraża tutaj swoje przekonania i pokazuje co w sercu kryje . Tutaj szczerze każdy rozmawia i nikt nikomu nie ubliża . Proszę by ta zasada została zachowana .

   • halina said

    Tak to prawda że tęskno nam do dziewiczej natury bo w niej panował ład porządek harmonia . Była zasada jak sobie zapracujesz to sobie pojesz . A teraz jest zasada , jak zakombinujesz i wykorzystasz tego słabszego i zrobisz z niego jelenia by dla ciebie pracował to jesteś człowiekiem sukcesu . Każdy ma dosyć tej kultury przemocy wyzysku zniewolenia i tęskno mu do buszu , by tam mógł zyć tak jak sercem odbiera że tak powinien . Zeby nie mieć doczynienia z tymi którzy rania aż do zadania śmiertelnego ciosu . Każdy chce by czynić to co sercem czuje ze to powinien robić , tylko istniejace układy sytuacje na to nie zezwalaja , i każdy jak ten muł zaprzągnięty do kierata chodzi w kółko i nic z tego nie ma . . Tym właśnie charakteryzuje sie ta cywilizacja dobrobytu która tak zaciekli bronisz . By mieć tylko schabowego na talerzu bo ktoś inny go zrobił , cóż za przywiązanie do tej cywilizacji . . A może wartałoby z tej cywilizacji która powstała zbudowana na zasadach chrześcijańskich usunac wszystko to co wprowadził szatan tj egoizm pyche kłamstwo podstęp wyzysk gwałt przemioc itd wszystko to co przyniósł szatan z piekla i budować wszystko oparte na prawdzie szczerości zrozumieniu współpracy poszanowaniu , na zasadach Bożej prawdy miłości sprawiedliwości . A wówczas człowiekowi by sie dobrze zyło panowałby Bozy ład i porzadek , świat przedstawiałby sobą obraz Bogu miły , panowałaby wszędzie radość i każdy mógłby sie realizować a Bóg by otrzymywał chwałę i uwielbienie oraz wszystko to co chce otrzymac od człowieka i swiata .. . Czy nie pięknie wygladałaby taka przyszłośc ??????? . Wezmy sie do roboty i chciejmy nawiązać prawidłową współprace z Chrystusem Królem, On przychodzi do nas jako Dziecie chcace przynieść pomoc . Zechciejmy dobrze przygotować sie na spotkanie z Nim obchodząc Jego urodziny w scisłym podporządkowaniu się temu czego On oczekuje od przybyłych na Jego uroczystośc . Bądzmy gotowi i ofiarujmy Mu nasze serca by mógł je napełnić łaską której chce nam udzielić , Byśmy tylko mogli Ja przyjąć i z nia współpracowac tak jak On życzy sobie tego . . Wszystkiego dobrego na czas obchodów urodzin Jezusa Chrystusa Króla …..

 6. Małgosia said

  Wiem, że jesteś sam
  Wiem, że masz na głowie tyle ważnych spraw
  Nie pamiętasz już co znaczy dobry sen
  Nie masz czasu na niepewność ani lęk

  Wiem, że jesteś sam
  Nic nie musisz mówić, wiem, że jesteś sam
  Pewnie teraz nie najlepszy na to czas
  Ale dzisiaj potrzebuję Twoich rad

  Dzisiaj proszę Cię

  Ten jeden raz zatrzymaj się
  Ten jeden raz stań tuż obok mnie
  Dziś czuję, że brak mi sił
  Ten jeden raz bądź blisko mnie
  Poczuć mi daj, że to wszystko ma sens
  Dziś wiem, że brak mi sił

  Wiem, że jesteś tam
  Nie widuję Cię, lecz wiem, że jesteś tam
  Cały dzień i noc ktoś puka do Twych drzwi
  Każdy chciałby wiedzieć, jak ma dalej żyć

  Wiem, że jesteś tam
  Dla każdego zawsze musisz znaleźć czas
  I choć nigdy o nic nie prosiłam Cię
  Dzisiaj proszę, bez kolejki przyjmij mnie

  Dzisiaj proszę Cię

  Ten jeden raz zatrzymaj się
  Ten jeden raz stań tuż obok mnie
  Dziś czuję, że brak mi sił
  Ten jeden raz bądź blisko mnie
  Poczuć mi daj, że to wszystko ma sens
  Dziś wiem, że brak mi sił

  Ten jeden raz /x2
  Dziś czuję, że brak mi sił

  • Marti said

   sorry ten wiersz to chyba nie o Bogu? klimaty dziwne trochę…jakieś świeckie bardzo 😦

   • Marti said

    Małgosiu przepraszam, oczywiście piosenka o Bogu jest, sprawdziłam klip, wybacz mi

    • black.elizz said

     Piosenka Anny Wyszkoni – kobiety, która rozbiła swoją rodzinę… obawiam się , że to tylko piękne słowa pod publikę…

 7. Józef Piotr said

  Polecam wszystkim dokładne przeczytanie tytułowego wstępu. Czytajac to jest się podnoszonym na duchu.
  znajac to można łatwiej dawać odpór „sceptykom”

  O budowie KODU GENETYCZNEGO naszego Pana Jezusa Chrystusa czytałem gdzieś indziej.Była to rozprawa naukowa poswięcona badaniom odkryć zastygłej krwi w szczelinach skalnych Wzgórza Czaszki (Golgota)

  Z ta rożnicą w stosunku do powyższego to że tam opisano budowę Tegoż kodu w sposób nieco inny ( dla mnie bardziej wiarygodny) w myśl którego naukowcy odkryl;i to że Kod Genetyczny zbudowany jest z 24 hromosonów plus 1. czyli razem 25.
  Tymczasem kod genetyczny człowieka – osoby ludzkiej jest zbudowany z 24 + 24 = 48 hromosonów.

  Z tych 25 hromosonów 24 były żeńsklie czyli pochodziły od Maryii Dziewicy a ten dwudziesty piąty był Hromosonem Boskim.

  • cox said

   Mówił o tym niedawno ks. Natanek. Przyznał, że sam był w szoku, kiedy się o tym dowiedział.

  • Bozena said

   Tu jest potwierdzenie tego co pisze Jozef Piotr, na youtube, niestety tylko po angielsku, od minuty 4.10 mowa o chromosomach, ze po zbadaniu okazalo sie, ze P. Jezus mial 23 chromosomy zenskie po Matce i jeden jedyny Y, po Ojcu, ( to ten, ktory sprawia, ze rodzi sie chlopiec). Takich przypadkow nigdy nie znaleziono u zadnego mezczyzny, u kilku dzieci rodzaju zenskiego zdarzylo sie, ze mialy niekompletna ilosc chromosomow.

   • Józef Piotr said

    Bozena 2
    Chyba pomyłka.
    Nie może być 23 od matki bo dziecko byłoby ułomne .
    Ma być 24 plus 1 .
    24 od Matki bo tak stworzony jest człowiek
    A 1 to pierwiastek męski i pochodzący od Boga Ojca.
    Reszta bez zarzutu.

  • apostolat said

   Zamknięty krąg – Ks. Piotr Natanek

   http://pl.gloria.tv/?media=346575

   • Józef Piotr said

    Obejrzałem. Dziękuję
    To ja jestem w bledzie. 23 + 1 = 24 Hromosonów
    Czyli czlowiek posiada 23 + 23 = 46 hromosonów

    Nie wiem skąd mi się wzielo 24 + 24 = 48

 8. Apostoł Różańca said

 9. Henryk K. said

  Pragnę z całego serca , gorąco podziękować Adminowi za umieszczenie mojego traktatu na stronie Dziecka Królowej Pokoju.Kiedy przed chwilą wszedłem na tę stronę i ujrzałem na początku tytuł mojego traktatu ,to w pierwszej chwili pomyślałem ,że znowu się pomyliłem z logowaniem.Kiedy zrozumiałem,iż nie jest to błąd ,przepełniła mnie ogromna radość.Od dłuższego czasu usiłuję zainteresować tym problemem wielu ludzi , lecz nie przynosi to zauważalnych efektów.W pewnej chwili pojawiły się nawet wątpliwości co do sensu zajmowania się takimi sprawami.Mam nadzieję ,iż ta chwila okaże się przełomem.
  Dziękuję jeszcze raz i życzę wielu łask bożych.
  Henryk Krzemiński

  • Wiktoria said

   P. Henryku, dziekuje ogromnie, sadze, ze na Bialorusi wiele czytajacych ten blog zwlaszcza wsrod ksiezy zastanowi sie nad ta wazna informacja.
   Sadze jednak, ze szatani w ludzkich postaciach beda tlumic wszelkie mozliwe proby rozpowszechnienia prawdy, kiedy juz stanie sie widocznia, w kazym razie przez media. Ufamy Bogu, ktory nie opuszcza Swe dzieci i zaradzi temu. Dla czasow ostatecznych Bog przeznaczyl specjalne laski.

  • Radosław said

   W traktacie pisze Pan: „W tym kodzie , tak jak w kodzie genetycznym Pana Jezusa powinno brakować części genów pochodzących od ojca , gdyż jak wierzy Kościół Katolicki Najświętsza Maryja Panna została Niepokalanie Poczęta”. Nie bardzo rozumiem, że w kodzie genetycznym Maryi powinno brakować części genów pochodzących od ojca? Przecież Maryja miała ojca Joachima i matkę Annę. Została poczęta bez grzechu, tak mówi dogmat, ale miała ojca, więc dlaczego w kodzie genetycznym Maryi miałoby brakować części pochodzących od ojca?

   • Gossja said

    Bo wedle autora Maryja została poczęta tak jak Jezus. Bez grzechu = bez współżycia małżeńskiego. czyli św. Anna poczęła dziewiczo, jak Maryja. Tak przynajmniej zrozumiałam z owego „traktatu”.

    • Radosław said

     Rodzicami Maryi byli Joachim i Anna. Opisuje to Maria z Agredy.

     „W tym samym czasie św. Anna także miała widzenie. Zatopiona była całkiem w rozmyślaniach o Bogu i o tajemnicy Wcielenia odwiecznego Słowa, do którego bardzo tęskniła; Pan dozwolił jej poznać wiele z tej tajemnicy. Wtedy zstąpił do niej Archanioł Gabriel w postaci ludzkiej, piękniejszy i jaśniejszy od słońca. Rzekł do niej tak: „Anno, służebnico Pańska; jestem aniołem Najwyższego, posłanym z wysokości przez najdobrotliwszego Boga, który spogląda na pokornych. Twa nieustanna modlitwa i pokorna ufność spowodowały, że Pan wysłuchał twoich próśb, bowiem jest On bliski tym, którzy z ufną i żywą wiarą wzywają Go i pokornie oczekują wysłuchania. A jeżeli Bóg zwleka z wysłuchaniem błagań i westchnień sprawiedliwych, to czyni tak tylko, dlatego, aby się lepiej przygotowali. Modlitwa i ofiara otwierają skarbiec wszechmocnego Króla i skłaniają Go do obfitego udzielenia swego zmiłowania tym, którzy Go o to proszą. Ty i Joachim prosiliście o owoc błogosławieństwa, a Najwyższy postanowił dać wam owoc cudowny i święty, poprzez który wzbogaci was łaskami nieba i obdarzy w stopniu wyższym, aniżeli prosiliście. Ponieważ korzyliście się w modlitwie, przeto Bóg pragnie uwielbić sam siebie w spełnieniu waszych próśb; bardzo miłe jest Mu stworzenie, jeżeli w pokorze i ufności Go prosi i nie stawia granic Jego nieskończonej potędze. Wytrwaj w modlitwie; proś nieustannie Pana, aby Go nakłonić do zesłania ratunku rodzajowi ludzkiemu. Przez nieustanną modlitwę Mojżesza sprawił, że jego lud zwyciężył. Estera poprzez pełną zaufania modlitwę wyprosiła dla swego narodu ocalenie od śmierci. Przez podobną modlitwę Judyta nabrała siły do spełnienia trudnego dzieła, które miało służyć zbawieniu Izraela. Pokora, wiara, ofiary Joachima i twoje dotarły do tronu Najwyższego i dlatego posiał mnie, swego anioła, abym oznajmił ci nowinę, która uraduje twoją duszę. Najwyższy chce cię uczynić szczęśliwą i błogosławioną. Ciebie obrał na matkę Tej, która ma począć i urodzić Jednorodzonego Syna Ojca. Ty urodzisz córkę, która z woli Bożej nazywać się będzie Maryja. Błogosławiona będzie Ona między niewiastami i pełna Ducha Świętego. W Niej spełnią się proroctwa waszych Ojców. Ona będzie bramą życia i zbawienia dla dzieci Adama. Musisz wiedzieć, iż oznajmiłem Joachimowi, że otrzyma córkę, która będzie szczęśliwa i błogosławiona; jednak tajemnicy, że będzie Ona matką Mesjasza, Pan mu nie objawił. Powinnaś więc i ty dotrzymać tej tajemnicy.”

    • Radosław said

     Na czym polega Niepokalane Poczęcie Maryi? Łk 1,28

     „Pierwsi rodzice, skuszeni przez szatana, zwątpili w miłość Boga, w sensowność Jego przykazań, przez co zniszczyli w sobie przyjacielskie nastawienie do Niego i łaskę jedności z Nim. Upadek pierwszych rodziców spowodował, że wszyscy ludzie przychodzą na świat bez łaski jednoczącej z Bogiem, bez daru nadprzyrodzonego życia Bożego, co teologia nazywa stanem grzechu pierworodnego. Jezus Chrystus w sakramencie chrztu zmywa z nas ten grzech, obdarza darem życia Bożego i jednoczy ze sobą. Tylko Maryja przyszła na świat wolna od grzechu pierworodnego: od momentu poczęcia była przez łaskę zjednoczona z Bogiem. Nie należy mylić Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny z dziewiczym poczęciem Jezusa Chrystusa.

     http://www.teologia.pl/m_k/zag09-05.htm#1

    • cox said

     Dokładnie tak było! Dobrze opisuje to bł. Anna Katarzyna Emmerich.

 10. Maciej said

  Człowiek ma 23 pary chromosomów – po jednym od ojca i matki oraz chromosomy dwa chromosomy X lub X i Y, w przypadku mężczyzn. Nie ma natomiast 24 par.
  Ja bym się bał podjąć pracy przy tego typu badaniach. Izolacja DNA z krwii/innych ludzkich wydalin i płynów ustrojowych to nie problem, ale trudności pojawiają się pod względem moralnym. No bo jak pracować na krwii Zbawiciela? Jak mogę powielać Jego DNA do dalszych badań? Co mam zrobić ze zużytymi próbkami? Zniszczyć je? Przechowywać w nieskończoność? Przecież coś zostanie w probówce. Czy można im oddawać taką samą cześć jak Hostii?

  Niemniej da radę w ten sposób potwierdzić pokrewieństwo Jezusa i Maryi. Nie jest jednak prawdą (moim zdaniem), że Jezus miałby tylko część genów pochodzących od Matki. Pan nasz jest w pełni człowiekiem i gdy przyjmował naturę ludzką, przyjął także jej ograniczenia. Jednym z nich jest konieczność posiadania pełnej kopii genomu, by poprawnie funkcjonować. Nie wiemy w jaki sposób Bóg Ojciec rozwiązał tę kwestię, więc w zasadzie obie opcje są potencjalnie możliwe.
  Czy możliwe jest potwierdzenie pozostałych z 8 punktów przedstawionych przez autora? Nie wiem, bo nie rozumiem jak doszedł on do takich wniosków.

  • Andrzej said

   Pragnąc rozwiązać problem Macieja jestem gotów wypić te próbki, które pozostaną po badaniu DNA.Oczywiście traktując je z należnym im szacunkiem. , tak jak Komunię Świętą.

   • Leon said

    Tylko kaplan katolicki ma przywilej i prawo pic Krew Jezusa. Reszta przyjmuje Komunie wylacznie pod postacia Hostii Swietej.

  • Gossja said

   Juz ktoś pisał o tym na forum zadając bardzo dobre pytanie. Po co? Po co takie badanie? Jak ktoś wierzy – to wierzy, jak ktoś nie wierzy, to zawsze bedzie żądał nowych dowodów. Już widzę naukowców sekwencjonujących DNA, wpuszczających sondy genetyczne w poszukiwaniu tego czy tamtego, przede wszystkim tego, co podważy wiarę, np. sekwencji zespołu genów schizofrenii.
   Zostawcie sacrum w spokoju.
   Pomysł jest jak dla mnie wręcz diaboliczny.
   Zostawcie sacrum w spokoju. Sacrum należy się cześć i pokój, zgięte kolana w obliczu tajemnicy. Zostawcie Bogu jego tajemnice.

  • Gossja said

   Dodam jeszcze, że z ludzkiego grzebania po genomie nie wynikło nic dobrego. Ani po ludzkim (aborcje eugeniczne), ani po roslinnym (GMO), ani po zwierzęcym (zwyrodniałe, chorujące zwierzeta hodowlane). Nie inaczej byłoby i tym razem. Człowiek nie stoi i [pewnie nigdy nie stanie) na takim poziomie moralnym, aby mógł „ocenić” genom Maryi i Boga. Pomysł godny Lucyfera, doprawdy….

 11. Józef Piotr said

  Dla przemyślenia:
  *****************

  Ks. Slawomir Kostrzewa

  Warto przeczytać, pomyśleć i przyjrzyjeć się swojemu życiu.

  Szatan wezwał światowy zjazd demonów. W swoim przemówieniu na wstępie powiedział: “Nie możemy zabronić chrześcijanom chodzić do kościoła. Nie możemy zakazać im czytać Biblii. Nie możemy zakazać im komunikować się z Bogiem w modlitwie. Kiedy tylko zaczynają się modlić i nawiązują kontakt z Chrystusem – natychmiast tracimy władzę nad nimi. Więc niech chodzą do swoich kościołów, a my ukradniemy u nich – ich czas, tak aby, będąc zawsze zajętym, nie mogli się modlić i pokutować za grzechy i rozwijać swojego związku z Chrystusem. Nie będą też mieli czasu na czytanie Biblii. «Oto, co należy zrobić – powiedział diabeł. – Trzeba zapobiec ich spotkaniom z Bogiem i utrzymać ten stan rzeczy przez cały dzień.
  – Jak to zrobić? – zawołały demony.
  – Trzeba wymyślić dużo ciekawostek, próżności i wiele sposobów okupujących ich umysły wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi rzeczami. A co najważniejsze trzeba zaszczepić w nich pragnienie dóbr materialnych, chęć wzbogacania się – i służenia dla mamony. Niech będą przepojeni pragnieniem, aby zarabiać jak najwięcej ilości pieniędzy, żeby kupić własne samochody, mieszkania, wille. Niech zarabiają więcej i więcej pieniędzy dla chęci pójścia do restauracji i kawiarni, chęci kupowania drogich, modnych ubrań, aby urządzać kosztowne remonty w mieszkaniach i dostarczać tam modne meble i luksusowy wystrój. Kuście ich, uczcie wydawać i brać pożyczki długoterminowe kredyty, a tym samym popadać w zależność/niewolę od banków. A gdy będą zapaleni pragnieniem osobistego wzbogacenia się, pogonią za mamoną – i nie będzie im już wtedy potrzebny Chrystus …
  Przekonajcie ich żony do pozostania dłużej w pracy, a mężczyzn – do pracy 6-7 dni w tygodniu, najlepiej po 10-12 godzin dziennie, żeby nie mieli czasu na zajmowanie się rodziną i wychowaniem dzieci. Nie pozwólcie im spędzać czasu z dziećmi – po to, by ich dzieci włóczyły się od rana do nocy po ulicy i kolegowały i wpadły w złe towarzystwo, przez to przestały się uczyć, zaniedbały szkołę i aby nic z nich dobrego dzięki temu nie wyrosło. Wtedy ich rodziny rozpadną się, oni staną się samotni, a my pomożemy im z żalu upić się i stać się alkoholikami.
  Stymulujcie ich umysły tak, żeby dzięki temu telewizory i komputery w domach pracowały stale, a oni jak najwięcej czasu spędzali oglądając telewizję i ślęcząc przed komputerem, a przez to nie mieli czasu na modlitwę. Upewnijcie się, że w każdym sklepie i restauracji na świecie stale brzmiała niechrześcijańska bluźniercza-omamjająca muzyka. To będzie blokować ich umysły i niszczyć ich jedność z Chrystusem i przynależność do Niego Rozłóżcie na stole w kawiarni dużo czasopism i gazet. Bombardujcie ich umysły wiadomościami i reklamami 24 godziny na dobę. Niech po drodze uderza w nich morze oślepiających reklam z billboardów. Napełnijcie im reklamą skrzynki pocztowe, katalogami do zamówienia towarów dostępnych w internecie, biuletynami i ofertami bezpłatnych towarów, usług i innych złudzeń. Pokazujcie im, w czasopismach i telewizji szczupłe, wysportowane piękne modelki, żeby mężczyźni uwierzyli , że zewnętrzne piękno jest najważniejsze, a przez to stali się niezadowoleni ze swoich żon.
  Zróbcie tak, żeby ich żony były zbyt zmęczone, aby spełniać swoje małżeńskie obowiązki. Jeśli nie spełnią ich żony tego czego oczekują, to zaczną szukać tego gdzie indziej. To doprowadzi szybko do zniszczenia rodzin!
  Na Boże Narodzenie i Wielkanoc trzeba odwrócić ich uwagę pustotą, dajcie koncerty, filmy w telewizji, aby te święta były spędzone za stołem, z obżarstwem i pijaństwem. Dzięki temu nie nauczą oni dzieci prawdziwej wymowy świąt i ich Bożego znaczenia.
  Niech wracają z wolnego zmęczeni. Zróbcie to tak, żeby też nie mieli czasu wybrać się na łono natury i cieszyć się Bożym stworzeniem. Zamiast tego kuście ich wyjściem do parków rozrywki, na imprezy sportowe, spektakle, koncerty czy do galerii. Tak żeby ich umysł ciągle był zajęty tą pustotą nie przynoszącą nic dobrego i pożytecznego dla zbawienia. Macie czynić pełną izolację ich od Chrystusa! Niech wszyscy chrześcijanie będą wiecznie zajęci, zajęci, zajęci!
  Zalejcie ich życie tak wieloma pozornie dobrymi rzeczami, żeby nie mieli czasu na zastanowienie nad poszukiwaniem pomocy u Jezusa, a wkrótce będą żyć i pracować, opierając się tylko na sobie, poświęcając swoje zdrowie i rodziny.
  To działa! To wspaniały plan!
  Diabły chętnie poszły do pracy, zmuszając chrześcijan wszędzie by byli bardziej zajęci i pędzili tu i tam, nie pozostawiając czasu dla Boga, na modlitwę i dla rodziny. Czy plan diabła odniósł sukces? Możesz osądzić!
  Daj ten list innym. A może i TY zbyt jesteś zajęty ?
  Ks Sławomir Kostrzewa

 12. bozena said

  Polska – chcę, by zwiastunem była, świadkiem Moim dla świata. To, co w niej powstanie, rozpali i porwie inne narody ku życiu ze Mną. Ukaże, że jest to możliwe, realne i prowadzi ku uświęceniu życia społecznego, ku rozkwitowi całego narodu. Powiększy jego szczęście, da mu moc i wzrost we wszystkim, co w Ojczyźnie twojej zachowaliście z darów Moich danych wam. Maryja, wasza prawdziwa Królowa, doprowadzi was do Mnie. Ty, córko, służąc Mi teraz i tutaj, też udział bierzesz w przygotowaniu Dzieła Mojego. To, co piszemy – wspólnie – dla was, stanie się pokarmem, którym posilą się wszyscy ludzie poszukujący przyjaźni ze Mną na całej ziemi.

  http://www.objawienia.pl/anna/anna/poz-4.html

 13. Dzieckonmp said

  Jedna na 200 Amerykanek twierdzi, że zaszła w ciążę bez seksu

  Aż jedna na 200 Ame­ry­ka­nek twier­dzi, że za­szła w ciążę, cho­ciaż nigdy nie upra­wia­ła seksu. Takie ba­da­nia opu­bli­ko­wał wła­śnie „Bri­tish Me­di­cal Jo­ur­nal”, cy­to­wa­ny przez independent.​co.​uk.

  Naukowcy przeanalizowali prawie 8 tysięcy przypadków kobiet w wieku od 15 do 28 lat. Jak się okazało, 45 z nich twierdziło, iż przynajmniej raz zaszło w ciążę, choć nie odbyło stosunku seksualnego ani nie poddało się zapłodnieniu in vitro.

  „British Medical Journal” podkreśla, że dziewicze narodziny (partenogeneza) mogą zajść raczej poza ludzkim gatunkiem, jako rodzaj bezpłciowego rozmnażania. Embrion rozwija się wówczas mimo braku zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik.

  Jak zaznaczają naukowcy, motyw partenogenezy pojawia się nie tylko w wielu religiach, w tym w historii o narodzinach Chrystusa, ale także w kulturze popularnej – np. „Parku Jurajskim” Spielberga.

  Badacze twierdzą, że dziewczyny, które rzekomo zaszły w ciążę, choć nie współżyły seksualnie, miały pewne wspólne cechy. Aż 31 procent z nich podpisało tzw. „przyrzeczenie czystości”, gdzie zobowiązywały się nie uprawiać seksu z powodów religijnych. Zazwyczaj także pochodziły z rodzin, w których niechętnie rozmawiano o sferze seksualnej czy antykoncepcji.

  onet.pl

  • Józef Piotr said

   jAKI Z TEGO MOŻNA WYCIAGNAĆ WNIOSEK ?

   • Dzieckonmp said

    nie wiem. Ciekawe.

    • Lucjusz Sceptyczny said

     podświadomość, dalej się domyśl chociaż na tym blogu myślenie i wiedza naukowa nie za bardzo jest doceniane

    • Leon said

     onet.pl nie przygotuje nas na przyjscie Zbawiciela.
     Podwazanie dziewictwa tuz przed Bozym Narodzeniem , badz pokazywanie zaklamania katoliczek, ktore podpisawszy przyrzeczenie dziewictwa ida w zaparte…

   • kazpil said

    za często chodziły na publiczne baseny

  • mc2 said

   Naukowcy przeanalizowali prawie 8 tysięcy przypadków kobiet w wieku od 15 do 28 lat . samo mówi za siebie zwłaszcza w Ameryce gdzie co druga nastolatka zachodzi w ciążę . A więc w czym problem że jedna na 200 nie chce przyznać się do seksu. Nastolatki pod wpływem strachu często kłamią że czarne to białe a białe to czarnę . Na 100 procent co piąta bierze narkotyki w trudnych stresowych sytuacjach. Np z Bronksu …

   • Leon said

    Tylko dlaczego taki temat analizowac tuz przed Bozym Narodzeniem?

    • Dana said

     Być może tę stronę obserwują inne wyznania i zależy im na zakłuceniu naszej wiary w niepokalane poczęcie.Wybacz im Maryjo Mamo nasza Niebieska.

  • Dana said

   Jakie intencje ma autor tego wpisu ?

 14. AntyNWO said

  Co najmniej 20 ofiar ataku na bazę ONZ w Sudanie Płd.Radio Maryja

  ONZ poinformowała, że wyniku czwartkowego ataku na bazę sił pokojowych w Akobo w Sudanie Płd. mogło zginąć co najmniej 20 osób. Milicje plemienia Nuerów wdarły się na teren bazy i zaatakowały ludzi z plemienia Dinka, którzy szukali tam schronienia.

  Wczoraj ONZ poinformowała, że podczas tego ataku zginęło trzech żołnierzy sił pokojowych ONZ.

  – Jestem wstrząśnięta tym nieusprawiedliwionym atakiem na misję ONZ w Akobo, który nastąpił bez ostrzeżenia i spowodował śmierć żołnierzy, którzy byli tam, aby chronić ludność cywilną i służyć narodowi Sudanu Południowego. To zbrodnia i ci, którzy ją popełnili będą pociągnięci do odpowiedzialności – powiedziała Hilde Johnson, specjalna wysłannik ONZ.

  Rzecznik misji pokojowej ONZ Edmond Mulet poinformował, że około 35 tys. osób schroniło się w bazach ONZ na terenie całego Sudanu Południowego.

  PAP/RIRM

  

 15. AntyNWO said

  http://www.pch24.pl/telewizja-trwam-od-15-lutego-na-mux-1,20013,i.html
  http://www.pch24.pl/feministki-sprofanowaly-katedre-w-bolonii,19984,i.html
  http://www.pch24.pl/francja–kolejarze-obronili-bozonarodzeniowa-szopke,19964,i.html

 16. AntyNWO said

  Papieskie przesłanie wideo do zbieraczy surowców wtórnych

  Godność ludzkiej pracy podkreślił Papież w wideo-przesłaniu do zbieraczy surowców wtórnych. Wskazał na ekologiczny wymiar tej specyficznej działalności zawodowej. Zajmujących się nią prosił, by uwrażliwiali ludzkie sumienia na ogromną ilość resztek spożywczych, które wytwarza „kultura wyrzucania”.

  „Żyjemy w «kulturze wyrzucania» – powiedział Ojciec Święty. – Łatwo nauczyliśmy się wyrzucać nie tylko rzeczy, ale i ludzi. Kiedy odzyskujecie coś z odpadów, pełnicie dwie funkcje: z jednej strony wykonujecie konieczną pracę ekologiczną, a z drugiej produkujecie coś, co was brata i nadaje tej pracy godność. Jesteście twórczy w tej produkcji, jak też w waszej ekologicznej wizji troski o tę ziemię. Żywnością, którą się wyrzuca, można by nakarmić wszystkich głodnych na świecie” – powiedział Papież.

  Franciszek prosił zbieraczy surowców wtórnych, by swą pracą wciąż uwrażliwiali sumienia innych. Mają ukazywać, że ma ona wymiar ekologiczny i twórczy, ale także przypominać, że nie należy wyrzucać żywności, bo tylu ludzi na świecie wciąż cierpi głód.

  lg/ rv

  Bez komentarza

  Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/news/2013/12/20/papieskie_przes%C5%82anie_wideo_do_zbieraczy_surowc%C3%B3w_wt%C3%B3rnych_/pol-757493
  strony Radia Watykańskiego

 17. AntyNWO said

  Papież na porannej Mszy o tajemnicy milczenia Maryi

  Jedynie milczenie strzeże tajemnicy, jaką jest wędrówka człowieka z Bogiem. Tej tajemnicy obca jest wszelka reklama czy nachalność. Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do sceny Zwiastowania, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, a konkretnie do słów anioła o „mocy Najwyższego”, która „osłoni” Maryję. Jak przypomniał Ojciec Święty, podobny „obłok” krył w sobie obecność Boga wśród Izraelitów wędrujących przez pustynię.

  „Pan zawsze zabiegał o ukrycie tajemnicy – mówił Franciszek. – Nie obnosił się z nią. Tajemnica, która sama się reklamuje, nie jest chrześcijańska, nie jest tajemnicą Boga: to podróbka tajemnicy! A z Maryją, gdy przyjmuje swego Syna, dzieje się właśnie to: tajemnica jej dziewiczego macierzyństwa jest ukryta. I to przez całe życie! A Ona to wiedziała. Ten cień Boga w naszym życiu pomaga nam odkryć naszą tajemnicę spotkania z Panem, naszą tajemnicę wędrówki życia z Panem”.

  Jak zaznaczył Papież, ów cień, obłok Boży w naszym życiu, nazywa się ciszą, milczeniem. Okrywa ona zarówno naszą świętość, jak i grzeszność. Tej tajemnicy nie da się wytłumaczyć, a przerwanie ciszy powoduje utratę tajemnicy. Dlatego powinniśmy strzec w sobie tej ciszy, podobnie jak Maryja, która niosła ją w sobie aż do stóp krzyża swego Syna.

  „Ewangelia nie mówi nam, czy wyrzekła wówczas jakieś słowo, czy nie – kontynuował Ojciec Święty. – Była milcząca, ale w jej sercu ileż rzeczy musiała mówić do Pana! «Tamtego dnia – o czym przed chwilą czytaliśmy – powiedziałeś mi, że będzie On wielki; Ty mi powiedziałeś, że dasz Mu tron Jego ojca Dawida i że będzie panował na wieki. A tymczasem widzę Go tutaj!». Maryja była człowiekiem. Może chciało się Jej powiedzieć: «To kłamstwo! Zostałam oszukana!». Wspominał o tym Jan Paweł II, gdy mówił o Maryi w tamtej chwili. Lecz ona tym swoim milczeniem przykryła tajemnicę, której nie rozumiała, i dzięki milczeniu pozwoliła tej tajemnicy wzrastać i rozkwitać w nadziei”.

  tc/ rv

  Bełkot jego raczej tajemniczy jest on jego masońskie powiązania….

  Tekst pochodzi ze strony http://pl.radiovaticana.va/news/2013/12/20/papie%C5%BC_na_porannej_mszy_o_tajemnicy_milczenia_maryi_/pol-757489
  strony Radia Watykańskiego

  • Nn said

   Maryja, Matka Pana określona jest w (Łk 1:28) terminem „pełna łaski”.

   Świadczy to o tym, że tak jak jej Syn, Jezus Chrystus, który jest „pełen łaski” (J 1:14) nie popełniła żadnego grzechu.

   Jest Ona wiec obdarzona Łaską bezgrzeszności!

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona11, pełna łaski, Pan z Tobą, ». (Łk 1:28)

   „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w Tobie skazy”(Pnp 4:7)

   ,,jedyna moja gołąbka, moja nieskalana „(Pnp 6:9)

   Maryji nie można odłączać od Jezusa, bo tekst (Łk 1:42) łączy, a nie rozdziela, Chrystusa ze swą matką:

   „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

   Jeśli uznajemy bezgrzeszność Chrystusa, uznajemy bezgrzeszność Jego Matki.

   Żadne stworzenie, nawet Maryja, nie jest piękne samo z siebie: to Bóg jest Twórcą piękna (Mdr 13, 3), który po­wołuje „piękno stworzeń” (Mdr 13, 5). Bóg, Święty i Ży­jący, jest najwyższym Pięknem, a Jego dzieła są piękne i dobre (por. Rdz 1, 9. 12. 25. 31): wśród nich odznacza się Maryja, do której Syn — jak oczyma wiary wyobraża sobie Święty Amadeusz z Lozanny — zwraca się z pochwałą: „Ty jesteś piękna, mówi Jej: piękna w myślach, piękna w sło­wach, piękna w działaniach, piękna od urodzenia aż do śmierci, piękna w dziewiczym poczęciu, piękna w Boskim porodzie, piękna w purpurze mojej Męki, piękna przede wszystkim w wspaniałości mojego Zmartwychwstania”

   Jednym z powodów wielkiej złości demona wobec Boga jest stworzenie Maryi bez grzechu, od pierwszej chwili Jej istnienia.

   Jednak jeszcze większym powodem złości demona wobec Matki Najświętszej jest fakt, …

   że Ona nie popełniła nigdy nawet najmniejszego grzechu i …

   to doprowadza go do jeszcze większej furii niż przywilej Niepokalanego Poczęcia otrzymany przez Nią w darze od Boga.

   Demon straszliwie nienawidzi Matki Najświętszej, ponieważ, choć podczas Jej ziemskiego życia na wszelkie sposoby próbował doprowadzić Ją do upadku, nigdy nie udało mu się sprawić, by popełniła osobisty grzech, a więc nie był w stanie w najmniejszym stopniu splamić czy zdeformować obecnego w Niej piękna Bożego.

   Ona zatem nie posiada nic, co przynależałoby do niego: Szatan wobec Niej pozostaje bezradny.

   Z tej przyczyny Maryja jest jedynym stworzeniem będącym w stanie całkowicie go zwyciężyć.

   W słowach Księgi Apokalipsy:

   „Potem wielki znak się ukazał na niebie:

   Niewiasta obleczona w słońce” (Ap 12, 1)

   bez wątpienia można dostrzec obraz piękna łaski Bożej, które w Maryi promienieje największą wspaniałością jaka kiedykolwiek została osiągnięta przez stworzenie ludzkie, a którego przeciwieństwa możemy się doszukać w szpetocie grzechu, przez który Szatan próbuje odsunąć ludzi od Boga. Sam Szatan odzwierciedla w sobie największą brzydotę, do jakiej kiedykolwiek doszło stwo­rzenie, które odłączyło się od swojego Stwórcy przez bunt i grzech.

   Wiec twierdzenie , ze

   ,,Może chciało się Jej powiedzieć: «To kłamstwo! Zostałam oszukana!”

   to

   UMYŚLNE BUDZENIE PODEJRZENIA, OSZCZERSTO, OBRZYDLISTWO jakie nigdy nie powinno paść z ust glowy KK.

   To marna próba podwazanie bezgrzeszności, i absolutnej świetości Matki Bozej!!!

   To celowe sugerowanie, licha insynuacja , ze Matka Boza milczala, jednocześnie myślac z oburzeniem , ze zostala oszukana , gdy Boza objetnica dana Jej,
   ,,…Ty mi powiedziałeś, że dasz Mu tron Jego ojca Dawida i że będzie panował na wieki. A tymczasem widzę Go tutaj…,,

   , nie ziściła się!

   Komentarz S. Łucji na temat Ofiarowania w świątyni, opisuje wiedzę Matki o ostatecznym wypełnieniu się proroctwa Symeona i Jej wynagradzającą ofiarę „z Jezusem” jako Współodkupicielki ludzkości:

   Maryja wie, że to proroctwo spełni się na osobie Jej Syna; wie, że On został posłany przez Ojca, aby dokonać dzieła naszego odkupienia. A daleka od tego, by pragnąć zachowania Go od tego bólu i cierpienia, bierze Go w swoje czyste ramiona, przynosi do świątyni swoimi dziewiczymi rękoma i składa Go na ołtarzu, aby kapłan mógł ofiarować Go Ojcu Przedwiecznemu jako ofiarę przebłagania i uwielbienia.

  • Nn said

   ———–,,Zostanę wykorzystana jako marionetka „—————

   10.09.2013, 23:45 – Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym bardziej jesteście kochani przez Boga

   … i zostanie wykorzystana wszelkiego rodzaju przewrotna logika, aroganckie zaprzeczanie Prawdy i sfałszowana teologia, aby zagłuszyć głos Boga….

   17.08.2013, 16:45 – Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej Eucharystii

   … , to mnie, ukochaną Matkę Chrystusa, wykorzystają, aby ukryć prawdziwe intencje tych sił, które weszły do Kościoła mojego Syna na Ziemi.

   Zostanę wykorzystana jako marionetka …

   .. Wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby zbezcześcić mój wizerunek, przedstawiając światu wielkie oszustwo.

   Wykorzystają mnie, aby sprofanować Kościół mojego Syna i wszystko zrobią na odwrót, zgodnie z żądaniami złego ducha…

  • Gossja said

   Mnie zawsze w tej scenie uderza, ze za każdym (opisanym w ewangeliach) razem, kiedy Maryja o coś pyta, dostaje odpowiedź, która jeszcze bardziej wszystko komplikuje. „Jakze mi się to stanie skoro nie znam mężą?” „Z Ducha świętego się pocznie Dziecię”. Totalny odlot. Jakże wielką trzeba mieć pokorę, zeby poprzestać na jednym zapytaniu, co jest – uważam – bardzo ludzkie, zwłaszcza w kontekscie sposobu, w jaki były traktowane kobiety posądzane o zdradę, oraz następczym bezwarunkowym zaufaniem. Maryja nie powiedziała „Ok, JA się zgadzam”, tylko „Niech mi sie stanie” – to strona bierna w polskim tłumaczeniu. Osobiście podziwiam, to rzeczywiście łaska, które nie posiadam…

 18. AntyNWO said

  http://www.prisonplanet.pl/audycje/audycja_na_temat_sytuacji,p1156517689

  Audycja na temat sytuacji w Syrii, Iranie i USA.

 19. AntyNWO said

  http://www.prisonplanet.pl/trend_trak/gerald_celente_trendy,p1823828566

  Gerald Celente, trendy 2014- rok ekstremów. #1

  • Lucjusz Sceptyczny said

   miało być w 2013, sam wiesciełes upadek giełd itp.

   • AntyNWO said

    to gra z nami w 2014 bedzie trzeslo na gieldach w 2015 to bank….zalezy czy w tym czy w tamtym pojawi sie antychryst ktory zbuduje pokoj sztuczny nie jestem prorokiem i tego nie wiem….

 20. pio0 said

  Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca. -kard. Stefan Wyszyński

 21. AntyNWO said

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/deszcz-grad-spowodowal-smierc-27-osob-w-boliwii
  http://www.pch24.pl/wlochy–zniszczono-i-zbezczeszczono-figure-matki-bozej,19993,i.html
  http://www.pch24.pl/kanada–sad-najwyzszy-uznal-racje-prostytutek,20015,i.html
  http://www.pch24.pl/turyn–nie-ma-miejsca-na-boze-narodzenie-w-szkolach,19992,i.html
  http://www.pch24.pl/litwa–w-szkolach-nie-beda-uzywac-slow-mama-i-tata,19988,i.html

 22. Sławomir said

  Wypowiadam się rzadko. Dziękuję za traktat. O tym samym myślałem jak poznałem co to jest odczyt DNA. Pozostaje m.innymi czynnik RH oprócz DNA. Swojej grupy krwi i RH nie ujawnię. Cieszę się że coraz więcej osób się nawraca. Ciekawi mnie jakie oszust będzie miał geny-DNA itd. Do mnie odezwał się Pan Bóg w 1972r. Widziałem również Sąd Ostateczny-taki jak w Biblii wg Apokalipsy (wtedy jeszcze nie czytałem Biblii). Szczęść Panie Boże niedowiarkom, którzy chcą się nawrócić. Oby jak najwięcej osób poznało prawdę Bożą, że Pan Bóg jest w 3 osobach. Myślę, że początek nastąpi po tym jak „pieniądze” jak śmiecie będą się walały po podłodze (2-3 lat). Za to,że żyję dalej od 2012 za każdy dzień dziękuje Panu Bogu. Czekam już tylko na zapowiadany finał.

 23. obserwator said

  Panie Henryku oraz Adminie – dzięki za poruszenie kwestii ludzkiego DNA oraz zamieszczenie informacji o tym!
  DNA JEST KLUCZOWĄ SPRAWĄ DLA ZROZUMIENIA ŚWIATA, W JAKIM ŻYJEMY.

  Cyt: „Ludzie stosunkowo późno rozwikłali tajemnicę kwasu DNA . Złe duchy znały ją już od chwili stworzenia człowieka . Jestem przekonany , że opóźniały ten proces z bardzo ważnych dla siebie powodów . Nienawiść , jaką żywią do rodzaju ludzkiego powinna ich ukierunkować na wykorzystanie genetyki jak i broni jądrowej w celu zniszczenia ludzkości.” – TAK – MIAŁY i WCIĄŻ MAJĄ WAŻNY POWÓD! Zaraz do tego nawiążemy.

  Cyt: „Można zaryzykować twierdzenie , iż złe duchy czyniły wszystko , aby takie argumenty nigdy się nie pojawiły .Posiadają one jednak razem z człowiekiem wspólną cechę . Są tylko stworzeniami powołanymi do istnienia przez Wszechmocnego Boga .” – Całkowita racja – niczym się nie różnią, od człowieka, poza ŚWIADOMOŚCIĄ WSZECHŚWIATA, w którym żyjemy. Brak wiedzy człowieka, o doskonałości świata, w jakim żyje, daje im PRZEWAGĘ nad ludźmi, stąd odwieczne ich starania, o to, aby ludzie nie posiedli rzetelnej wiedzy, gdyż ta spowoduje, ze „zło” ostatecznie przestanie „żerować” na ludzkości.

  Cyt: „Większość analityków trendów światowych uważa , iż wystarczy je analizować aby zdobyć wiedzę o kierunku ,w którym podąża ludzkość . W miarę pogłębiania zrozumienia tych zasad odkryłem , iż o wiele ważniejsze jest to o czym nikt się nie wypowiada . Taką zasadą bardzo zgodnie , aż do dnia dzisiejszego posługują się ci wszyscy , którzy programowo zwalczają Boga i religię katolicką”
  Zwalczanie Boga, wszelkie zwalczenie się, dokonywane jest w myśl diabelskiego zarządzania światem i kontrolowania ludzkości. Polega ono, na PRZECIWSTAWIANIU TEZ, i wciąganie w to ludzi, aby ich wzajemnie, ze sobą, konfliktować. Proszę posłuchać wykładu na YT pt: ” Rewolucje, tyrani i wojny – prof. Walter J. Veith 1 z 8 ” ,w którym mówi on, o tym właśnie: „stwórz tezę i antytezę, i zetrzyj je ze sobą, nieważne ile ludzi, przy tym zginie”. Tak powstał komunizm i faszyzm, który kosztował życie tyle milionów istnień, i tak jest pod dziś dzień. Ostatni przykład, to choćby tzw. „ideologia gender”, czyli TEZA i ANTYTEZA, a w oparciu o ten wymysł, możliwość wzajemnego KONFLIKTOWANIA SPOŁECZEŃSTWA. Kolejny przykład, to małżeństwa homo, czy postawienie tęczy na pl. Zbawiciela. Przecież całe to POLITYKIERSTWO SIE NA TYM OPIERA – różniące się tzw. „ideologiami społecznym” BANDY KRYMINALISTÓW, zasiadających w parlamentach, powodują konflikty, w które wciągają naiwnych ludzi, którzy sądzą, ze ta ich polityka, czyli ZABAWA NAMI, że to dzieje się na poważnie, i że im tam chodzi, o nasze dobro. A oni – te marionetki – w ten sposób ODWRACAJĄ NASZĄ UWAGĘ, od tego, co naprawdę z nami robią, podczas gdy my NAIWNIE sądzimy, że w ten sposób mamy DEMOKRACJĘ! 🙂 Czy nigdy nie zastanowiło nikogo, dlaczego np. nie ma ŻADNEJ REAKCJI, na klip pt: „prezydent izraela / właściciel Polski”, w którym ten pajac z uśmiechem na twarzy – twarzy zakonspirowanego BANDYTY, mówi, ze „kupili sobie Polskę i nie mieli z tym ŻADNYCH PROBLEMÓW”?!! A KTO IM JĄ SPRZEDAŁ? KTO NAS SPRZEDAŁ? KTO NAS ZDRADZIŁ? Albo „sprawa dla ABW reprywatyzacja tuska” – obejrzyjcie i zastanówcie się, dlaczego NIKT NA TO NIE REAGUJE?! tzn, reaguje, bo chcieli ZAMKNĄĆ W PSYCHIATRYKU AUTORA TEGO FILMU!!! Za co? za OPUBLIKOWANIE PRAWDY, O TYM, KIM NAPRAWDĘ JEST TUSK i JEGO BANDA KRYMINALISTÓW?!! A czy myślicie,że RESZTA TAM ZASIADAJĄCYCH, ZAKONSPIROWANYCH BANDYTÓW, JEST LEPSZA, OD TYCH KRYMINALISTÓW, SPOD ZNAKU „PO”? WSZYSCY SA JEDNĄ I TĄ SAMĄ BANDĄ KRYMINALISTÓW, A PODZIELI SIĘ TYLKO PO TO, ABY WMÓWIĆ NAM, ZE – RZEKOMO -MAMY DEMOKRACJĘ, CZYLI WYBÓR! A na czym ten wybór NAPRAWDĘ POLEGA? Jeśli przyrównalibyśmy to, co wspólnie tam robią, do biegaczy na stadionie, to oni są tam WSZYSCY SZTAFETĄ, która biegnie W TYM SAMYM KIERUNKU- w KIERUNKU ZNISZCZENIA NASZEGO KRAJU, co SYSTEMATYCZNIE CZYNIĄ, a nasz wybór, polega na tym, ze DECYDUJEMY, kto w tej SZTAFECIE, PRZEJMUJE PAŁECZKĘ WŁADZY! I to jest cały SEKRET DEMOKRACJI- tak jest w całym świecie, a ludzie, naiwnie myślą, ze maja wpływ na COKOLWIEK W SWOIM ŻYCIU! 🙂 OBECNIE NA NIC NIE MAMY WPŁYWU – O WSZYSTKIM DECYDUJE DIABELSTWO, które kieruje, tym MARIONETKAMI, zza ich pleców. Zwróćmy uwagę, jak szybko uchwalili sobie ustawę, która umożliwia zamykanie w psychiatrykach, rzekomych przestępców – zrobili to z dnia na dzień! A skąd taki PO_śpiech? Nie domyślacie się? To obejrzyjcie „sprawa dla ABW reprywatyzacja tuska”, oraz posłuchajcie autora tego filmu, jakie miał za to PROBLEMY! właśnie PO_to tym KRYMINALISTOM, jest ta ustawa, aby mogli- pod pozorem rzekomego niezrównoważenia psychicznego -wsadzać ludzi tam, gdzie SAMI PO_winni się znaleźć! Potrzebują do tego „narzędzia”, bo ludzie się OBUDZILI, a to oznacza, że NIEDŁUGO ci kryminaliści, skończą w więzieniach! jeśli będą mieć szczęście, ze ich tam zdążą dostarczyć, w… jednym kawałku. Po to im ta ustawa- dla obrony ich zbrodniczych tyłków, a ci wychodzący z więzień kryminaliści, dla których – rzekomo – ma ta ustawa być, to zwykły, KŁAMLIWY PRETEKST, bo ludzie zastanawiają się, myślą, i już nie wierzą w kłamstwa tych zwyrodniałych bandytów…

  Ale wracając do tematu DNA, otóż, rzeczywista prawda, pochodząca od Stwórcy, jest taka, ze TO MY MAMY WPŁYW NA WSZYSTKO – JESTEŚMY POTĘŻNYMI ISTOTAMI ŚWIATŁA, UTRZYMYWANYMI w TOTALNEJ CIEMNOŚCI-NIEWIEDZY! Właśnie z tego powodu, złe duchy, nie chcą, abyśmy mieli wiedzę, o DNA, gdyż wówczas, zdamy sobie sprawę z tego, JAK JESTEŚMY POTĘŻNI, kiedy jesteśmy ZJEDNOCZENI, a to będzie koniec ich działalności na Ziemi. Dlatego nas nieustannie utrzymują w NIEWIEDZY i KONFLIKTUJĄ wzajemnie, abyśmy nie mogli skorzystać z tej mocy, jaką mamy WRODZONĄ i DANĄ OD STWÓRCY, na Jego podobieństwo.

  Dlatego też głównym nurtem skonfliktowania ludzkości, jest konfliktowanie, na podłożu postrzegania świata. I znowu mamy to samo, czyli wykonanie kolejnego: „stwórz tezę i antytezę i zetrzyj je ze sobą…” więc, w oparciu o to, mamy tezę: „Bóg istnieje” oraz antytezę: „Boga nie ma” – jakie to proste? 🙂 no i my – NAIWNI i GŁUPI – ścieramy się wzajemnie ze sobą, wojujemy ze sobą, walczymy ze sobą, a nawet ZABIJAMY SIĘ WZAJEMNIE! a diabelskie sługusy razem chlają wódę i koszą kasę, z wojen, w które nas wciągają, pasożytują na nas, okradają nas, niszczą kasą nasze narody, nasze gospodarki i – śmiejąc sie z nas – żyją sobie jak paniska! A co maja z tego złe duchy? One tez na nas pasożytują, ale na „wyższym poziomie” zrozumienia rzeczywistości. Najprościej, można to ując tak; wszystko jest energią, jej manifestacją, i kiedy człowieka spożywa pokarm, to tak naprawdę, WYMIENIA ENERGIĘ. Wszystko, co żyje, wymienia energię, ale na tym poziomie, w którym egzystują złe duchu, wymiana energii, następuje „bezpośrednio”, tzn. one nie spożywają pokarmów, ani nie wydalają, one „żywią się” bezpośrednio tą energią, jaką my PRODUKUJEMY! A one, poprzez swoich ziemskich sługusów, powodują tylko takie działania, w świecie, aby ta produkowana, przez cywilizację energia, była taką, jakiej oni chcą, czyli energią niskich częstotliwości, która odczuwana jest, jako przerażenie, strach, trwoga, niepokój itp. Stąd mamy nieustające konflikty, wojny, kryzysy- wszystko, co możliwe, aby wprowadzało ludzkość, w ten stan, podczas którego, produkuje ona właśnie tę energię niskich częstotliwości.
  Na tym polega właśnie piekło – nie ma tam żadnego kotła ze smołą, ani ognia. Tam przejmują kontrolę nad umysłem podświadomym naiwnych głupców, zwiedzionych szatańskimi kłamstwami, i robią sobie z tych głupców, takie właśnie „wiecznie działające fabryczki”, do produkowania energii niskich częstotliwości. Aby ją mogli uzyskać, głupiec musi im taką energię, sobą, wyemitować. Aby się to stało, musi w tym celu cierpieć. No i cierpi… ale to, co jest na ziemi, to jest NIC, w porównaniu z tym, co jest w piekielnym terytorium, gdzie złe duchy, maja już BEZPOŚREDNIĄ możliwość ingerowania, w doznania, złapanego przez nich, głupca. Na ziemi nie maja takiej możliwości, nie mogą ingerować inaczej, niż poprzez działania, dokonywane przez ich ziemskich sługusów. Cała wiedza, dotycząca ZNIEWOLENIA ludzkości, przez maso-iluminatów, pochodzi od lucyfera. Oni nie są tak inteligentni, aby móc zniewolić ludzkość, uknuć taki plan. Ten plan, jest dziełem szatana, a ci zwyrodniali, obłąkani wykolejeńcy szatańscy, są tylko skończonymi GŁUPCAMI, którzy – jeśli się nie opamiętają, to zapłacą straszliwą cenę, za swoją głupotę.

  DLATEGO MIEJMY WRESZCIE TĘ ŚWIADOMOŚĆ, ZE WSZELKIE KŁÓTNIE, SPORY, KONFLIKTY i WOJNY, SĄ ZAWSZE CELOWO INICJOWANE I SA NA NASZA ZGUBĘ! NIE DAJMY SIE W NIE WCIĄGAĆ! JEST INNA DROGA DO OSIĄGNIĘCIA CELU- ZNACZENIE SZYBSZA DROGA! TO DROGA POPRZEZ MIŁOŚĆ! MIŁOŚĆ JEST ROZWIĄZANIEM WSZELKI PROBLEMÓW NA ZIEMI!
  Nie dlatego,ze jest tylko uczuciem, ale przede wszystkim, dlatego, ze jest ona częstotliwością bieżącej KREACJI ŚWIATA ,w jakim żyjemy, dokonującej się, w oparciu o informację, pochodzącą od Stwórcy, oraz samoorganizację życia. Jest przeciwieństwem kreacji świata, jakiej obecnie dokonujemy, „żywiąc się” informacją pochodząca od szatana.
  My ten świat KREUJEMY SAMI, NA BIEŻĄCO, WSPÓLNIE – W KAŻDEJ MILISEKUNDZIE, NASZEGO ŻYCIA.

  Świat materialny jest dynamiką próżni, nieustannie powstającą, w oparciu, o naszą DUCHOWOŚĆ. Ta duchowość to – prosto rzecz ujmując – informacje wejściowe, jakie otrzymujemy, właśnie poprzez nasze DNA, i na podstawie tych informacji, doświadczamy świata materialnego. Dlatego trzeba samemu zadbać, o to, aby te informacje, były tymi, które pochodzą od Stwórcy. A te, od stwórcy, który jest MIŁOŚCIĄ, mogą dotrzeć do człowieka, JEDYNIE, poprzez serce, które jest DOSTROJONE do odbioru tych informacji, a dostrojone jest tylko wtedy, kiedy jest również miłością. NIE MA MIŁOŚCI W SERCU – TO NIE MA W NIM TAKŻE INFORMACJI POCHODZĄCYCH OD BOGA!

  Aby to zrozumieć, posłużmy się UPROSZCZONĄ analogią. Czy pamiętamy jeszcze gramofony na czarne płyty? Płyta zawiera informację, które są PRZETWARZANE, przez igłę gramofonową, i z tych informacji, rozbrzmiewa (tworzona jest) muzyka.
  Podobnie jest we wszechświecie- pędząc przez czasoprzestrzeń, zbieramy informację, za pomocą naszego DNA, i w oparciu o te informacje, powstaje nasz świat- świat, którego doświadczamy. Jest on kreowany, w oparciu, o te informacje, poprzez nasze umysły podświadome i wspólną świadomość, którą jesteśmy POŁĄCZENI, tak, jak palce dłoni, są połączone, poprzez dłoń. A więc- jak palce- posiadamy własna indywidualność, będąc równocześnie POŁĄCZONYMI naszą WSPÓLNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ, tak, jak palce połączone są dłonią. Ta nasza wspólna, łącząca nas świadomość, jako, ze wie wszystko o nas, więc zajmuje się naszym ORGANIZOWANIEM- synchronizowaniem naszych działań. To jest ten nasz wewnętrzny głos, w który się wsłuchujemy, lub też nie, naiwnie sądząc, ze sami wszystko wiemy lepiej. Widać to teraz DOSKONALE, w całym świecie, kiedy świat się budzi, pomimo, iż jest to , w mediach, UKRYWANE. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, ponieważ te role „budzika”, i synchronizacji działań, spełnia nasza wspólna świadomość.

  DNA, służy do wymiany informacji, w obie strony, tzn. wysyłamy informację, o tym, czego chcemy doświadczać, i na tej podstawie, otrzymujemy takie doświadczenie, spośród nieskończonej ilości możliwości. A ponieważ nie wiemy o tym, więc doświadczamy jedynie tego, co nam podsunął szatan. Teraz, to on nas „karmi” informacją, która pochodzi od niego. Używając więc analogii płyty – żyjemy na planecie, która się informacyjnie „zacięła”, ze względu na oszustwo szatana, i dlatego nie posuwa sie do przodu- po prostu żyjemy w ciemnej d…! Sorry, za nazewnictwo, ale taka jest prawda! Stwórca, tworząc świat doskonały, wysyła równocześnie „INSTRUKCJE OBSŁUGI”, w postaci informacji, aby człowiek mógł czerpać, i żyć w obfitości dostatku. Jednak szatan, „odciął” ludzkość, o tej „instrukcji”, i podsunął ludzkości swoją – destrukcyjną, a człowiek – jak to człowiek – nie mając pojęcia i umiejętności ROZRÓŻNIENIA, „zjadł ten owoc z drzewa zakazanego”, dlatego doświadcza teraz tego, co przynosi „odżywianie się tym zakazanym owocem”, czyli informacją, pochodząca, od szatana.
  Efekt? Dzisiaj wielu prędzej uwierzy szatanowi, podającemu się za Boga, w jego manipulacje i kłamstwa, niż posłucha nauki Jezusa – MIŁUJ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO! A szatan jest sprytny – nie mówi człowiekowi, kiedy napuszcza jednego na drugiego: „walcz z nim”, tylko mówi mu: „brońmy ‚tego”, czy ‚tamtego’ „! np. tworząc tę tezę i antytezę tej całej „ideologii gender”, wciągnął ludzi we wzajemny konflikt, i mówi im : „tamci chcą źle, wie brońmy się przed…” itd! a przecież „brońmy się”, to taka zawoalowana forma „atakujmy tych drugich”, czyż nie tak? jaki spryciarz! 🙂 ale, czy człowiek to widzi? czy to dostrzega, jak jest przez szatana MANIPULOWANY?

  Teraz, kiedy wciąż jesteśmy, jak ta „zacięta płyta”, grająca fałszerstwami szatana, nie jesteśmy w stanie pojąc, ze ci, którzy żyją zgodnie z Bożym Zamysłem, są – w rozwoju duchowym i cywilizacyjnym – MILIONY LAT PRZED NAMI, podczas, gdy my dopiero przechodzimy tę globalną REWOLUCJĘ w ŚWIADOMOŚCI! Jesteśmy JEDNĄ, WIELKĄ, BOŻĄ RODZINĄ – BRAĆMI i SIOSTRAMI, NIE PO TO, ABY SIE ZWALCZAĆ, TYLKO ABY ZE SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ, DLA WSPÓLNEGO DOBRA. W skali Ziemi, jesteśmy jak organizm, ale to tylko wycinek tej nieskończonej skali. W Bożej Interwencji, na Ziemi, bierze udział całe mnóstwo istot, które – kiedy będzie juz po wszystkim, to opuszczą planetę, i powrócą do sobie, do swoich rodzin, które nie są rodzinami ziemskimi. Kiedy więc pojawi się ich „transport”, żeby nikt nie był tym zszokowany. Jeśli ktoś nie ma pojęcia, co się naprawdę dzieje na Ziemi, to skąd może mieć pojęcie, co dzieje się poza nią, jeśli wiedza takiego człowieka, pochodzi z tego samego źródła, którym jest OSZUSTWO SZATANA?

  W celu uzupełnienia informacji o DNA (jeśli to kogoś interesuje), to zalecane jest wysłuchanie, ze zrozumienie, wykładu Bruce’a Lipton’a – „Umysł ponad materią” ( http://www.youtube.com/watch?v=qy29WIZxUOU ) oraz innych jego wywiadów. Są [przetłumaczone i KLUCZOWE, dla zrozumienia doskonałości świata, w jakim żyjemy.Tłumaczy we wspomnianym wykładzie, kwestie wymiany informacji, jaka zachodzi w obu kierunkach, poprzez DNA, RNA, i białka. Przybliża, poprzez swoje badania nad komórkami macierzystymi, kwestię duchowości, rolę, jaką odgrywa środowisko, w tworzeniu się inteligencji, lub jej zaniku, pokazuje w dość ciekawy sposób, różnice pomiędzy umysłem świadomym i podświadomym, który jest „programowalnym robotem”, który zostaje zaprogramowany, w pierwszych sześciu latach życia człowieka. Potrafiącym samodzielnie myśleć, powinno to dać do zrozumienia, dlaczego właśnie kryminaliści z PO, chcą tej reformy sześciolatków. To ostatni moment, kiedy mogą jeszcze WYPRAĆ DZIECKU MÓZG! A w związku z podejmowanymi prze nich kryminalno-bandyckimi działaniami, jakich dopuszczają się, na Naszym Narodzie, sądzą, ze pranie mózgów, od małego, pomoże im w zrealizowaniu, ich bandyckich, wobec Polaków, zamiarów, jakie ujęte zostały np. tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=wozV9eoiVMs – „was Polaków nie będzie – wy będziecie zbierać jedzenie po śmietnikach”! Oczywiście nic im z tych bandyckich planów nie wyjdzie, a Boża Interwencja, rozniesie tych diabelskich sługusów, i możliwe, ze stanie się to jeszcze przed końcem tego roku.

  Zależy to JUZ TYLKO OD NASZEGO ZJEDNOCZENIA na OSIĄGNIĘCIU WSPÓLNEGO CELU, jakim jest UWOLNIENIE ZIEMI i JEJ MIESZKAŃCÓW, OD DIABELSKIEJ TYRANII, W JAKIEJ ŻYJEMY. Im szybciej skoncentrujemy się emocjonalnie na tym celu, tak, jabyśmy już tego doświadczali, tym szybciej się to wykona. Sami o tym decydujemy, więc zamiast się spierać – zacznijmy działać, tzn. odrzućmy ten serwowany przez szatana „informacyjny pokarm”, jakim sie żywimy, i sięgnijmy po źródło pokarmu, wprost od Stwórcy – ZACZNIJMY PATRZEĆ NA CAŁY ŚWIAT, JAKO NA JEDNOŚĆ, POŁĄCZONA MIŁOŚCIĄ i RADOŚCIĄ, DOŚWIADCZAJĄCA PEŁNI DOSTATKU! „proście, a będzie wam dane” – uwierz, a się spełni

  A, no i jeszcze Bruce Lipton, wspomina w tym wykładzie, o tzw. „kwantowym splątaniu”, które jest słabo jeszcze rozumianym DOWODEM, na to,ze WSZYSTKO JEST JEDNYM, A JEDNO JEST WSZYSTKIM.

  • obserwator said

   Wyjaśnijmy jeszcze, co oznacza termin „wielka nierządnica”. Wielka nierządnica, to Ziemia – CAŁA PLANETA, która w tej nieskończenie wielkiej, Bożej Rodzinie, prowadziła dotąd swoje cywilizacyjne życie – niczym nierządnica – wbrew Bożemu Zamysłowi. Skutkowało to tym, ze już kilkakrotnie, cywilizacje ją zasiedlające, doprowadzały do swojej SAMOZAGŁADY, kiedy obłąkanym w swoich żądzach posiadania i kontroli, ludziom, „natchnionych” prze szatana, ubzdurało się, że sa potężniejsi od Stwórcy. Obecnie jest podobnie, jednak tym razem, nic złego cywilizacji się nie stanie. Światłość, która podjęła tę Interwencję, świadomie ZEZWALA tym obłąkanym sługusom diabelskim, na doprowadzenie ich obłąkanych działań, do pewnego momentu. Zezwala się na to WYŁĄCZNIE w tym celu, aby wszyscy myślący ludzie, byli w stanie to wreszcie dostrzec, zacząć te nikczemne i niegodziwe praktyki, rozpoznawać, by zrozumieć, do czego one cywilizacje prowadzą. W pewnym momencie jednak, wszystko to zostanie zatrzymane, a szatańskie plany, zniszczone. Moment ten, czyli to, kiedy to nastąpi, ZALEŻY OD LUDZKOŚCI. Kolektywna DECYZJA w ŚWIADOMOŚCI, jaką wspólnie, zgodnie podejmie ludzkość, SPOWODUJE PRZEBUDZENIE SIĘ PRACOWNIKÓW ŚWIATŁA, W CELU SZYBKIEGO DOKONANIA TEJ SAMOORGANIZACJI ŻYCIA NA PLANECIE.
   Żyją oni, pomiędzy nami, częściowo tylko „wybudzeni”, lecz nie wiedzą jeszcze, kim naprawdę są i z czym – z jakim zadaniem- pojawili się tutaj. To ten moment określany jest mianem „wyjścia z grobowców pamięci/zmartwychwstaniem”.

   Ponieważ wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, nie tylko za siebie samych, ale też wspólnie, za siebie – za całą BOŻĄ RODZINĘ, za resztę wszechświata, stąd zaistniała pilna konieczność, ingerencji w życie na planecie, z zachowaniem wolnej woli. Ta ingerencja, nazywa się właśnie Bożą Interwencją. Trwa już od pewnego czasu i polega ona na tym, aby stopniowo eliminować możliwości działania diabelstwa, niszczyć ich struktury, osłabiać ich, by przejrzeli na oczy i dostrzegli, że nie mają żadnych szans, na wygraną i realizację ich obłąkańczych celów, by w ten sposób dać im – mimo wszystko – jeszcze SZANSĘ, a równocześnie, systematycznie dostarczać wiedzę, aby móc w kluczowym momencie Interwencji, potwierdzić ją, poprzez globalne doświadczenie, które wówczas będzie dostrzegalne dla każdego. To taka swego rodzaju „szkoła”, gdzie najpierw otrzymuje sie wiedzę, a następnie jest ona weryfikowana, poprzez praktykę.
   Działanie „mechanizmu (wszech)świata”, jest skomplikowane, stąd konieczność zaprezentowania tego „działania” DOŚWIADCZALNIE, aby zrozumiał to każdy- także ci, którzy nie byliby w stanie tego zrozumieć inaczej, niż właśnie poprzez doświadczenie. Chodzi o to, aby cała ludzkość, zrozumiała, jak potężną istotą jest człowiek- rodzaj ludzki, kiedy jest zjednoczony w miłości, oraz, jak POTĘŻNĄ, pokojową „BRONIĄ”, jest MIŁOŚĆ, której NIKT i NIC NIE JEST W STANIE POKONAĆ!

   Rożnica, pomiędzy szatańskim „zarządzaniem”, a Bożym, polega na tym, ze „szatańska hierarchiczność”, biegnie „od góry do dołu”, czyli tak, jak obecnie są zarządzane państwa, gdzie tylko tzw. „góra” wie, co zamierza, jakie ma plany, oraz jaką strategią chce to osiągnąć. Tzw. „dół”, nie ma o tym bladego pojęcia, co „knują na górze”, ponieważ „do dołu”, docierają TYLKO DYSPOZYCJE WYKONANIA, które nie są przejrzyste i czytelne, gdyż „WYKONAWSTWO”, jest tak rozdzielone, aby nikt nie miał pełnej wiedzy o obłąkańczych zamiarach „góry”, zwanej potocznie „elitą”. Kiedy dodatkowo, ZAKŁAMUJE SIĘ, za pomocą mediów, to, co się naprawdę zamierza zrobić, tworząc w tym celu FIKCJĘ- fikcyjne fakty i doniesienia, nazywane dla zmylenia „FAKTAMI”, które są niczym innym, jak tylko BREDNIAMI, które nie mają nic wspólnego z prawdą, wówczas to społeczeństwu trudno jest sie w tym wszystkim zorientować. W ten sposób MANIPULUJE się nami, by móc wpłynąć na nasze zachowania, aby dzięki nim, obłąkane diabelstwo, mogło osiągać, swoje ludobójcze – wobec nas – cele.
   Natomiast Boże „zarządzanie”, przebiega „od dołu”, tzn. każdy chce doświadczać obfitości dostatku, i jeśli cywilizacja jest w tym zgodna i ZJEDNOCZONA, żyje zjednoczona w harmonii i miłości, to swoimi umysłami „wysyła informację”, o tym, jakiego świata chce doświadczać, i wówczas – w ramach „akcja reakcja” – następuje samo-organizowanie się takiej cywilizacji/społeczeństwa, w kierunku osiągnięcia takiego celu, jakiego KOLEKTYWNIE pragnie cywilizacja. Ten drugi sposób może wydawać sie – póki co – niejasny, ale zostanie, zrozumiany, stopniowo, z biegiem czasu. Przykładem potwierdzającym, ze tak to „działa”, jest choćby Almolonga – (YT: „Przebudzenie miast- Almolonga”), gdzie ludzie dokonali PRZEMIANY tej części świata, jaką zamieszkują. Jednak z powodu braku wiedzy, o DOSKONAŁOŚCI świata, w jakim żyją, sądzą, że dokonał tego Bóg. Ale tego nie dokonał Bóg – Bóg dał ludziom „narzędzie”, do „czynienia sobie Ziemi poddanej”, czyli do dostosowania sobie Ziemi, do swoich potrzeb. Działanie tego „narzędzia”, nie jest jeszcze zrozumiane, ponieważ szatan, wmówił ludziom, ze nic nie muszą robić, gdyż od przemiany Ziemi jest Jezus, który przyjdzie i to On wszystko, za ludzi sam załatwi! Tylko, żeby się niektórzy nie zdziwili, kiedy zrozumieją wreszcie, że to jest szatańskie KŁAMSTWO! Oby nie było wtedy jeszcze za późno dla niektórych…
   Jezus wiele mówił o sobie, m.in. to, że jest PRAWDĄ. Jeśli więc poznasz PRAWDĘ, to ona cię wyzwoli.

   KOCHANI – MOŻECIE SIĘ Z TYM, CO CZYTACIE, NIE ZGADZAĆ i DALEJ WIERZYC SZATAŃSKIM KŁAMSTWOM, ALE PRZYNAJMNIEJ PODEJMIJCIE TEN WYSIŁEK PRZEMIANY WASZYCH SERC, O CO JESTEŚMY PROSZENI W ORĘDZIACH, PRZEMIANY NA SERCA KOCHAJĄCE, GDYŻ TYLKO W TAKICH MIESZKA BÓG! Reszta NIE MA ZNACZENIA! Resztę i tak zweryfikuje nadchodząca, juz całkiem bliska rzeczywistość.
   Znając – nazwijmy to – ewentualną, „alternatywną możliwość”, to już nie będzie ona dla nikogo zaskoczeniem. Ale bez PRACY NAD PRZEMIANĄ SERCA, BĘDZIE CZŁOWIEKOWI NIEZWYKLE TRUDNO ZMIERZYĆ SIĘ Z RZECZYWISTOŚCIĄ, GDYŻ TYLKO KOCHAJĄCYM SERCEM JEST SIĘ W STANIE ROZPOZNAĆ OSZUSTWO.

   Na Ziemi znajduje sie już wszystko, co konieczne, aby zapoczątkować ten drugi – Boży sposób samoorganizacji. Są ludzie, z konkretnymi zadaniami, do wykonania, w każdej dziedzinie życia – poczynając od „zarządzania społeczeństwem”, poprzez uczciwy system finansowy, który będzie dodatkowo stymulował gospodarkę (nastąpi też zwrot ZAGRABIONYCH społeczeństwu, przez diabelstwo, majątków i pieniędzy), służbę zdrowia, zapewnienie dostępu do tzw. „wolnej energii”, którą już dawno odkrył Tesla (co oznacza dla wszystkich, ze będzie ZA DARMO i DO WOLI), jak też zapewnienie reprodukcji żywności, (błędnie uznawanej za cud) wszędzie tam, gdzie to konieczne, itd itp – to na początek, gdyż na obecnym etapie, nawet nie sposób OPISAĆ tę przemianę cywilizacyjną, jaka nastąpi! Wszystko to czeka już tylko, na decyzję ludzkości – decyzję w umyśle, w duchowości, ponieważ w Bożym Świecie, „głosuje się UMYSŁEM”, a nie tzw. „kartką wyborczą”, która jest wymysłem szatana.
   Po tej globalnej decyzji ludzkości, nastąpi OSTATECZNE PRZEBUDZENIE tych, którzy są tu w konkretnych celach, z konkretnymi zadaniami. To globalne przebudzenie, zwane jest też „zmartwychwstaniem”. To dlatego, ponieważ na ziemi, żyje 144tys. tzw. „wstąpionych (duchowo) mistrzów”. Jeszcze nie są świadomi tego, kim naprawdę są, a nazwa „zmartwychwstanie”, jest stąd, ponieważ różnią się oni od ludzi, stopniem rozwoju duchowego, którego ludzkość jeszcze nie zna i nie rozumie, przynajmniej nie powszechnie. Ich stopień rozwoju duchowości, daje im nieograniczone możliwości działania (tzn. „manipulowania” próżnią, gdyż świat materialny, jest dynamiką próżni). W porównaniu do ludzi nie znających duchowości, nie rozumiejących jej, można powiedzieć, ze to tak, jak z możliwościami działania człowieka żywego i martwego. Próbki możliwości, jakie posiadają, pokazuje np. Criss Angel, czy Dynamo. Lepiej się juz teraz do tego psychicznie przygotować, żeby to z kolei nie było szokiem.
   Plan Interwencji dotyczy wprowadzenia Ziemi do Wielkiej, Bożej Rodziny. Czas ten coraz bliższy….

   Jeśli zaś chodzi, o kwestię ukrywania prawdy, o zagładach cywilizacyjnych, jakie miały już miejsce, to na początek, zalecane jest, zapoznanie się przynajmniej, z informacjami, zawartymi w filmach/materiałach, z cyklu: „Zakazana archeologia”. Mowa jest tam, o odkryciach archeologicznych, które datowane są, na okres czasu, znacznie przekraczający ten, który jest oficjalnie podawany, przez tzw. „naukę”, jako początek powstania tzw. inteligentnego życia na Ziemi. Jak niebawem wszyscy się przekonają – cała cywilizacja ziemska, zbudowana została na kłamstwach, by móc niedostrzegalnie ZNIEWOLIĆ ludzkość, zaprowadzić tyranię. Jeśli ludzie jej nie dostrzegają, to dlatego, ze nie mają punktu odniesienia- PORÓWNANIA. To analogicznie, jak np. w takiej Korei Północnej, gdzie umierający z głodu Koreańczyk, nie ma pojęcia, ze niedaleko, żyje się z pełnymi żołądkami, i ze tak zawsze można żyć.
   Cywilizacja na Ziemi, został ZNIEWOLONA i stąd też słynne: „POZNASZ PRAWDĘ, A PRAWDA CIĘ WYZWOLI”.

 24. Andrzej said

  Jestem ogromnie ciekaw kto będzie tym człowiekiem,który pierwszy zbada i poda do publicznej wiadomości kod genetyczny Pana Jezusa i Najświętszej Maryji Panny.Czy człowiek ten przejdzie do historii Kościoła Katolickiego i zostanie zapisany w poczet największych odkrywców nauki.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: