Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Ogień na niebie – w Roku 2013 – znaki czasu

Posted by Dzieckonmp w dniu 4 stycznia 2014

Nadszedł czas, aby się obudzić.

Reklamy

Komentarzy 130 to “Ogień na niebie – w Roku 2013 – znaki czasu”

 1. Marana Tha said

  http://gloria.tv/?media=403025

  ANALIZA FILMU :

  3. 00 minuta : „14 maj 1948 od tego czasu wypełniło sie ponad 100 przepowiedni”

  Jak się okaże później takie stwierdzenie jest błędne , PAN JEZUS PRAWDZIWYM IZRAELEM : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=7339

  http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=4454 , twór polityczny zwany państwem Izrael ma tyle wspólnego z Bogiem Ojcem i Synem jak Polska, USA, Chorwacja, Kazachstan, Włochy i reszta światowych tworów zwanych państwami.

  ___________________________________________________________
  10.07 – 10:45 : „5 Mojżeszowa 28:64-66 , 3 Mojżeszowa 26

  chodzi o przekleństwa ale od zawarcia nowego przymierza nie obowiązują błogosławieństwa i przekleństwa starego przymierza – wersety są naciągane a antysemityzm to celowa zagrywka aby mieć kozłów ofiarnych i żeby np chrześcijan zwodzić że teksty te odnoszą się i do dzisiejszego czasu.
  __________________________________________________________
  około 11 minuty

  szereg różnych tekstów sugerujących że proroctwa mówiące o zgromadzeniu wypełniły się ale to błędne interpretacje, to typowy przykład celowo wykreowanego wydarzenia aby wyglądało jak spełnienie proroctwa – wczytanie się uważnie w teksty mówiące o zgromadzeniu ukazują że chodzi o przyszłość : Jeremiasza 3:14, Izajasza 11:12, Jeremiasza 23:3, Jeremiasza 31:8-9, Ezechiela 28:25, Ez 34:13, Ez 36:24, Ez 37:21, Dzieje Apostolskie 2:2, Sofoniasza 3:20 i inne

  np

  „Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. (10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata ” Izajasza 11:9-12 BW

  „Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. (6) Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. (7) Dlatego oto idą dni – mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, (8) lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi ” Jeremiasza 23:5-8 BW – tutaj wyraźnie pisze o PANU JEZUSIE i jak za Jego dni wybrani będą zgromadzeni i będą żyć bezpiecznie
  _______________________________________________

  16.00 minuta – „Jerozolima Świętym miastem trzech religii”

  religii może i tak ale nie moim i nie wielu chrześcijan, bo Jerozolima chrześcijan jest w obecnie w niebie a ta ziemska to część tego świata którego my nie jesteśmy częścią. ,,Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. (14) Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy.,, – Hebrajczyków 13:13-14 BW

  ,,Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. (26) Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą.,, – Galacjan 4:25-26 BW

  ______________________________________

  17.02

  – wg autorów filmu współczesny hebrajski ma być wypełnieniem tego proroctwa : ” Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie” – Sofoniasza 3:9 BW – nawet pobieżne spojrzenie na kontekst całkowicie obala wnioski autorów filmu. Po pierwsze nie ten czas i nie to wydarzenie zapowiedział Sofoniasz mówi o czystych wargach jako czystym uwielbieniu wypływającym z czystego serca dla Jezusa Chrystusa, czas wypełnienia się proroctwa to przyjście Pana i poznanie Go na całym świecie.

  ,, Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy. (7) Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów,, – Malachiasza 2:6-7 BW

  ,, I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów.,, – Izajasza 6:5 BW – jeśli hebrajski taki czy inny jest wypełnieniem proroctwa to Izajasz nie mówiłby o nieczystych wargach swoich i ludu.

  Oczyszczenie ludom warg to też wyplenienie spośród nich pogańskich bożków : „Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać” – Ozeasza 2:19 BW

  „W owym dniu – mówi Pan Zastępów – wytępię z kraju imiona bałwanów tak, że nie będzie się ich już wspominało, nadto fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju” – Zachariasza 13:2 BW

  ,,Wszystkiego, com wam powiedział, przestrzegajcie! Imienia innych bogów nie wspominajcie, by go nie słyszano z ust waszych” – 2 Mojżeszowa 23:13 BW

  _________________________________________________________________

  18:45 – Ezechiela 45:12 – szekel – „przepowiednie się spełniły”

  nic się nie spełniło, to znowu kreowanie wydarzeń, rzeczy aby wyglądały na proroctwo – wczytanie się w tekst Ezechiela pokazuje że nic się nie spełniło ale dotyczy to przyszłości, poza tym jak wiele wskazuje Świątynia Ezechiela zawiera bardzo głębokie duchowe prawdy, które nawet dotyczą wieczności po 1000 letnim królestwie.
  ________________________________________________________________

  19:45 – Izajasza 41 : „Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. (19) Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cyprys, wiąz i pinie”

  tak samo można na całym świecie ludzką pracą i technologiami nawadniać tereny i to też będzie proroctwem ? czy ludzkim działaniem i w tym przypadku kreowaniem wydarzeń aby zwodzić chrześcijan i mówić im że proroctwa się sprawdzają ? – znowu trzeba zajrzeć do 41 rozdziału i do kontekstu i widać że chodzi o wydarzenia w czasie tysiącletniego królestwa.
  ______________________________________________________________

  20:40 – „ziemia jest nawadniania i spełniają się kolejne proroctwa”

  bez komentarza
  ___________________________________________________

  21:03 – Ezechiela 36:35 , 21 minuta 11 sekunda : Izajasza 27:6, Iz 35:1

  kolejne całkowicie błędne i wyjęte z wszelkiego kontekstu wersety które mają ukazać że ludzkie technologie, „dolary” i ludzka praca jest spełnieniem proroctwa.

  ________________________

  21:21 – „każda przepowiednia to znak”

  Tylko że wielkie zwiedzenie będzie właśnie polegało na tym, że biblijne proroctwa, biblijne znaki i biblijne cuda będą celowo podrabiane a wielu chrześcijan nawet nie zauważy że to podróbki – ale powie : „tak to ten czas, proroctwa i znaki wypełniają się na naszych oczach” a tak naprawdę to będą sidła i zasłonięcie prawdziwych spełnień : „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” – Mateusza 24:24 BW – wybrani trzymają się biblii więc atak który pójdzie będzie miał wygląd biblijnych rzeczy
  _____________________________________________

  22:12 – „W 1948 rozpoczął się narodowy plan zalesiania, przepowiednia wypełniła się co do słowa”

  diabelska imitacja przepowiedni została wprowadzona w życie, ale biblijna przepowiednia jest kwestią przyszłości – 1948 rok i powiązane z nim rzeczy to oszustwa a nie proroctwa
  _________________________________________________________________
  23:15 – księga Amosa 9:13-14 : „Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna; i góry będą ociekały moszczem, a wszystkie pagórki nim opływały. (14) I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce”

  znowu całkowicie wyjęte z kontekstu, słowa zaczęły się wypełniać od zmartwychwstania Pana Jezusa i powołania Kościoła do którego przyłączeni zostali wierzący z pogan – Dzieje Apostolskie 15:15-17. Ostateczne wypełnienie jest nadal kwestią przyszłości.
  _____________________________________________________________________________

  24:07 – „przemiana Izraela jest niezwykła, była możliwa dzięki ciężkiej pracy mieszkańców kibuców, poczynionym inwestycjom oraz rozbudowanemu systemowi nawadniania. Prawda jest taka, że każdy inny kraj miał predyspozycje aby czegoś podobnego dokonać. Zastanawiające jest to dlaczego udało się to wyłącznie Izraelowi – Czy to dzięki temu, że Żydzi są sprytni i pracowici a może dlatego, że zostało to przepowiedziane”

  to szatan jest sprytny
  ______________________________________

  34:35 : ” (antychryst) dojdzie do władzy dzięki skorumpowanym członkom wspólnot religijnych.”

  Może człowiek czy ludzie udający antychrysta tak dojdą do władzy ale nie ten biblijny – wielu muzułmanów wierzy że w 3 świątyni zasiądzie antychryst = to obala tezy tego filmu i pokazuje że będą ludzie udający antychrysta.
  _________________________________________________________________________

  46:18 – „przepowiednia mówi że Rosja, Iran i Turcja wypowiedzą wojnę Izraelowi”

  księga Ezechiela rozdział 38 i 39 mówi o czym innym, mówi o wojnie armageddonu która rozegra się po „wielkim ucisku”. Ale szatan kreując proroctwa jak najbardziej może posłać Rosję, Iran i Turcję żeby zaatakowały państwo ze stolicą w Tel Avivie – kontroluje on to państwa jak i tamte, żeby oszukać chrześcijan zrobi wszystko a takie rzeczy są w jego mocy.
  ________________________________________________________________________________

  46:46 – „na początku pierwszego (pierwszej połowy 7 lat wg J. Prascha) zawarty zostanie pokój między Izraelem a otaczającymi go krajami”

  Księga Daniela 9:27 nie mówi o Izraelu ale o „wielu” i nie mówi jak wszystko wskazuje o nowym przymierzu ale o umocnieniu przymierza, co wskazuje wg mnie na to że to tajemnicze na dziś przymierze istniało przed 7 latami. Ale oczywiście szatan zna to proroctwo i promuje wg mnie fałszywa interpretację, więc znowu trzeba się spodziewać tego o czym mówi film ale nie odbierać tego jako proroctwa ale rzeczy która będzie służyć ku zwiedzeniu i odwróceniu uwagi od prawdziwego sensu słów proroczych.
  ____________________________________________________________________

  55:30-56:30 – „…od starożytności te tereny nękają trzęsienia ziemi, prorocy mówią że w czasach ostatecznych trzęsienie ziemi przepołowi Górę Oliwną – wody takie jak te tutaj spłyną do morza Martwego i Śródziemnego. Te tereny nawiedzają trzęsienia ziemi które mogą zmienić topografię ….. Ezechiela 47:1-10 …”

  Trzęsienie nie przepołowi Góry ale powstanie w NADNATURALNY sposób przez powracającego Pana Jezusa a nie przez trzęsienie ziemi, poza tym góra ma rozpaść się w środku, zmiany nastąpią w czterech kierunkach tworząc wielką dolinę gdzie ludzie będą uciekać aby się uratować – Ezechiela rozdział14. Wody o których jest mowa to ŻYWE WODY, nawiązanie do Ezechiela 47:1-10 również jest całkowicie błędne w tym filmie – nie ten czas i nie te wody Smile.

  Co do trzęsień ziemi to : „Bardzo poważna deklaracja, która wiele osób pozostawiła bez złudzeń padła w 1997 r. Właśnie wtedy William Cohen – ówczesny sekretarz obrony powiedział, że niektóre państwa mogą uskuteczniać prace nad systemem umożliwiającym wywoływanie trzęsień ziemi oraz innych kataklizmów, a także anomalii pogodowych.
  „Inni włączają się nawet w prace nad odmianą eko-terroryzmu, który pozwala na modyfikację klimatu, inicjację trzęsień ziemi czy powodowanie erupcji wulkanów poprzez zdalne uruchomienie fal elektromagnetycznych” – powiedział polityk.”

  Ludzie mają różne technologie, ludzkie działania mogą spowodować wypłynięcie jakiejś wody z Góry Oliwnej ale nie będą to wody o których mówi biblia i nie będzie to spełnienie proroctwa ale jego imitacja.
  _____________________________________________________________________
  56:37 – „w dniach ostatecznych wybudują świątynię w Jerozolimie”

  Jaki problem dla władcy tego świata, skoro kontroluje jedną i drugą stronę ? ale wg mnie to znowu będzie imitacja proroctwa a nie spełnienie proroctwa. Ciekawe czy jak antychryst zniszczy marionetkę z 3 świątyni to czy zburzy tą świątynię i postawi nowa – mówiąc że to Świątynia Ezechiela
  __________________________________________________________________________________________________________________

  58:30 – Ezechiela 44:1-3 – zamknięta brama wschodnia

  znowu całkowicie wyjęte z kontekstu, nie ma to nic wspólnego z ze słowami Ezechiela
  __________________________________________________________________________________

  1:00:11 – Ezechiela 47:1-10, „projektuje się kanał prowadzący do morza śródziemnego, w morzu Martwym będą ryby niezliczonej ilości”

  Smile to wody wyciekną w wyniku wywołania trzęsienia ziemi ? Smile czy ludzie zbudują kanał ? ale jedno jest widoczne – tu nie ma Boga. Są ludzie ich działania, technologie ale kto chce wierzyć że to są spełnienia proroctw biblijnych to ma oczywiście takie prawo ale wg mnie popełnia wielkie błędy.
  __________________________________________________________________________________

  1:01:59 – Objawienie Jana 9:14-16 , „mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem……”

  tekst nie ma nic wspólnego z ludzkimi wojskami, „WIELKA RZEKA EUFRAT” to nie rzeka z bliskiego wschodu , tama Ataturka czy wojska chińskie to znowu byłoby kreowanie proroctwa a nie spełnienie proroctwa : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.ph…ht=#280646
  _________________________________________________________________________________

  1:04:20

  – wygląda na sugestie jakby armia chińska która niby przekroczy rzekę Eufrat prowadziła wojnę Armageddon, bo skoro sugerują że zatrzymanie wody przez tamę Ataturka i przyjście 200 milionowej armii chińskiej jest spełnieniem proroctwa to wg nich również armageddon związany jest z armią chińska bo wg nich chyba Obj 9 i Obj16 to jeden czas – ale Objawienie Jana 9 a Objawienie Jana 16 to dwa różne czasy – różnice wynosi co najmniej 7 lat. Ale skoro szatan już imituje pewne rzeczy aby wyglądały na proroctwa i promuje je na świecie to i zamknięcie tamy i wojska chińskie jak najbardziej mogą się zjawić na bliskim wschodzie – problem w tym że wielu uzna to za spełnienie proroctwa. Jeśli dziś uważają tak to wielu gdy ujrzy na oczy takie wydarzenia będzie święcie przekonani że znaki i proroctwa się spełniają.
  _______________________________________________________________

  ok 1:07:00 Jeremiasza 25:33 : „Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli.”

  pojawia się sugestia użycia broni atomowej Smile – skoro wojna armageddon ma być podrobiona to antychryst który będzie udawał Boga i który będzie imitował proroctwa biblijne możliwe że będzie potrzebował np atomu ale Stwórca Jezus Chrystus jej nie potrzebuje. Ale znowu widać w tym wszystkim nie ma mocy Bożej, tylko ludzkie technologie a więc Hiroszima to też Boże działanie ??
  ________________________

  1:10:20 – Zachariasza 14:12

  znowu sugestia wybuchu bomby atomowej czy wojny atomowej, ale taka interpretacja jest tyle warta co z 1 godziny 7 minuty sugerującej atom

  • Marana Tha said

   co do ognia z nieba – to człowiek fałszywy prorok będzie ściągał ogień z nieba NA OCZACH LUDZI – z zewnatrz będzie podobny do Baranka ale będzie mówił jak smok – BĘDZIE CZYNIŁ WIELKIE ZNAKI I CUDA – co może by takim znakiem i cudem ?? np zrobienie pokazówki na wzór Eliasza a więc np fałszywy prorok zbierze wybranych przez siebie przedstawicieli religii z całego świata w tym fałszywych chrześcijan i karze im ściągnąć ogień z nieba tak jak Eliasz kazał sciągnąć ogien prorokom baala. Oczywiście przedstawicielom fałszywych religii i fałszywym podstawionym chrześcijanom sie to nie uda a fałszywemu prorokowi tak – wtedy m.in przez taki manewr zdyskredytowałby wszystkich

   ,, I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda …,, – Objawienie Jana 13:13-14

   ,, Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach, (34) i rzekł: Napełnijcie cztery wiadra wodą i wylejcie je na ofiarę całopalną i na drwa. Potem rzekł: Powtórzcie to jeszcze raz. I oni powtórzyli to jeszcze raz. I znów rzekł: Uczyńcie to po raz trzeci. I oni uczynili po raz trzeci. (35) I spłynęły wody te z ołtarza tak, że i rów wypełnił się wodą. (36) A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela! Niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja twoim sługą i że według twego słowa uczyniłem to wszystko. (37) Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. (38) Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. (39) Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem! (40) Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. I pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok Kiszon i tam kazał ich zabić.,, – 1 księga Królewska rozdział 18

   oczywiście to jedna z możliwości ale wielkie zwodnicze ZNAKI i CUDA będą miały wygląd biblijnych – dlatego tak będą niebezpieczne, dlatego też skupienie się jedynie na proroctwach biblijnych jest mądre, inne tzw proroctwa wprowadzaja chaos i sprawią że ludzie nie rozróżnią między prawdziwym proroctwem biblijnym a mającym tylko pozory biblijności – wielu w tych pozoranckich rzeczach, osobach, wydarzeniach zobaczy biblijne spełnienie a nie atrapy i oszustwa

   Co do ognia to szatan może ściągać ogień : „Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je; uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść.” -księga Hioba 1:16

   Demony potrafią czynić cuda – np zamienianie wody w krew – czarownicy faraona demoniczną mocą potrafili to robić, w Objawieniu Jana 16:14 jest mowa o demonach które potrafią czynić cuda

   Wiele osób widzi światła na niebie, kule światła które przemieszczaja się z ogromna prędkością i łamia prawa fizyki – to również demony a nie ufo/kosmici, demony moga zmieniac wyglad i przybierac wyglad tzw kosmitów : http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=5764

   • jjj said

    Widzę, że biegły jesteś w sprawach Eschatologii. Ostrzegasz przed „imitacją” antychrysta, oszustwami, zwiedzeniami…
    Nie sądzę żeby Bóg zostawił ludzi bezradnymi w tej materii, aby musieli znać „Pisma” bardzo dogłębnie, tak jak Ty, by się ochronić przed zwiedzeniem. To stwierdzenie stanowiło dla mnie podstawę zbadania tego tematu.

    Moje wnioski:
    – nie znajduję w Biblii ostrzeżenia lub nauki o „imitacji” antychrysta
    – jeżeli zobaczę takie znaki i cuda, które towarzyszyły Jezusowi, apostołom i pierwszym chrześcijanom oraz będzie temu
    towarzyszyła nauka zgodna z nauką Jezusa i apostołów, czyli zgodna z Biblią, to pewne jest , że pochodzi to od Boga
    * gdyby temu nie ufać, to równie dobrze można by podważyć wiarygodność Jezusa i apostołów
    * Jezus zapowiedział, że głoszeniu ewangelii będą towarzyszyły znaki i cuda nawet większe nad te, które On czynił

    Ew. Jana 14:
    (11) Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same
    dzieła. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja
    dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

    Ew. Marka 16:
    15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (18) węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

    – czytam, że cuda antychrysta to będą oszustwa:

    2 Tesaloniczan 2:
    (9) Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (12) aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.

    – kolejną cechą ma być jego wynoszenie się ponad Boga i odbieranie czci Bogu, aż sam uzna się za boga (2 Tes.2:4)
    – będzie mówił wyniośle i rzeczy bluźniercze przeciwko Bogu (Ap. 13:6)
    – będzie miał władzę nad narodami (Ap. 13:7)
    – kiedy będzie się to działo?
    *gdy będzie wielki ucisk, gdy w Judei będą uciekać w góry (Ew. Mateusza 24:15-28); gdy będzie toczył walkę ze
    świętymi i zwyciężał ich (Ap.13:7)
    – wielu ludzi da się zwieść antychrystowi; jacy to będą ludzie?
    * tacy, którzy wcześniej nie uwierzyli prawdzie aby zostać zbawionym (2 Tes 2:10)
    * czyli najpierw będą ludzie mieli możliwość usłyszenia Prawdy o miłości Bożej ku zbawieniu w Jezusie Chrystusie

    Ew. Mateusza 24:
    (14) A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

    Moje konkluzje:
    Nie będzie trudno rozpoznać antychrysta. Nie można go pomylić z prawdziwym prorokiem, bo nie będzie głosił Jezusa, nie będzie to nauka Biblijna, będzie wprost bluźnił Bogu i prześladował chrześcijan. Będzie karą dla tych, którzy we właściwym czasie nie przyjęli w swoim życiu „ręki” od Boga w Jezusie Chrystusie -Zbawicielu. Nie uwierzyli Ewangelii.
    Oszustwa antychrysta też będą rozpoznawalne; sztuczki, które ludzi wystraszą, a nie pomogą.

   • Wiesia said

    do Jjj
    Gdyby to było takie proste i dostrzegalne,to nie bylibyśmy ostrzegani przez Niebo,Matka Boża nie musiałaby schodzić na ziemię,aby nas ostrzegać,bo przecież wszystko jest w Piśmie Świętym.Nie zapominaj,że Pismo Święte pisane było przez uczniów Jezusa(mówię o Nowym Testamencie).W Piśmie Świętym także nie ma o Niepokalanym poczęciu.Kto czytał o Eliaszu i Jego pisma,ten wie o czym mowa.Nie było również w Piśmie Świętym o Święcie Miłosierdzia i o Św.Faustynie.Święty Paweł żył w czasach kiedy był Stary Testament,wszyscy wiemy czego potrzebował,aby się nawrócić.Królowa Saby Michalda żyła ile czasu przed Panem Jezusem,a co powiedziała do króla Salomona.Poczytaj również Annę Katarzynę Emmerich,to zobaczysz,dlaczego właśnie do Niej i innych Świętych przychodził Bóg.Dlatego co do Antychrysta,który jest przebiegły,który zwodzić będzie ludzi w naszych czasach,gdyby wszystko wyłożone było,jak kawa na ławę,to podałoby się jemu na tacy wszystko.On też umie czytać,prawda?Jest przebiegły,inteligentny i nie podłoży się w taki prosty sposób,że wszyscy od razu zauważą.

    • jjj said

     Ew. Jana 10:
     [słowa Jezusa]
     (1) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. (2) Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. (3) Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. (4) A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. (5) Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.

     Ja jestem z tej owczarni, a Ty z jakiego stada jesteś ?

     Masz Biblię, masz Słowo Boże, masz ewangelie, umiesz czytać, jest tam nauczanie Jezusa. Po co kombinujesz?

     Jezus przyszedł do prostych (prostolinijnych) ludzi nie do cwaniaków. Zarówno teraz, jak i wtedy kombinatorzy na swym pokrętnym myśleniu dobrze nie wyjdą.

    • Wiesia said

     Mam do Ciebie pytanie z jakiego jesteś Zboru.Czy Ty jesteś katoliczką/kiem?Wiesz jaki to blog?Po co tu przyszłaś?Zamiast mówić o cwaniactwie na blogu katolickim,to proszę załóż swój blog i nie będzie kombinowania,mieszania i cwaniakowania,aby udowadniać.Wiara,to wiara i przez Chrzest Święty jestem włączona do Kościoła Chrystusa a Ty?

   • Ewa DM said

    Strona polecana tym razem przez MT jest skonstruowana jako forum i twierdzi, że nie jest oficjalnym głosem żadnego Kościoła. Niedawno MT lansował stronę zielonoświątkowców. Ja odbieram go jako wolnego strzelca, który jednak szerokim łukiem omija strony katolickie i mocno pracuje, żeby wszelkie inne materiały wprowadzić na blog DzieckaNMP. A, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, byłabym ostrożna z przyjmowaniem „na wiarę” wykładów i wypowiedzi ze stron niekatolickich.
    Zawsze lepiej sprawdzić u źródła, kto jest naszym przewodnikiem, bo możemy nieopatrznie włączyć się w herezje i walkę przeciwko własnemu Kościołowi.

  • jjj said

   Cytat od Marana Tha:
   “Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” – Mateusza 24:24 BW – wybrani trzymają się biblii więc atak który pójdzie będzie miał wygląd biblijnych rzeczy.

   Rozumienie tego fragmentu z Biblii:

   – fałszywe znaki i cuda przeznaczone są dla ludzi, którzy odrzucili Jezusa
   – wybranych będą próbowały zwieść „o ile można” ; za Tysiąclatką: „jeśli to możliwe”
   – znaczy to, że będzie to sporadyczne dla wybranych, gdy z jakichś powodów sami wybrani przyczynią się do zwiedzenia (np. przez grzeszność, małą wiarę…), dadzą diabłu dostęp

  • miziaforum said

   SPEŁNIA SIĘ PRZEPOWIEDNIA CYTRUSY BĘDĄ ROSŁY W POLSCE – JUŻ ZA ROK STANIE SIE TO MOZLIWE ??

   stało się !!! KONIEC UKRYWANIA PRAWDY WIELKIE ZMIANY KLIMATU W POLSCE ZA 14 DNI !!

   http://miziaforum.wordpress.com/2014/01/07/3-warunki-aby-nastapilo-zlodowacenie-wszystkie-1-wystapily-w-roku-2013/

   • Weronika said

    Przestan histeryzowac. Nie ma ani globalnego ocieplenia ani epoki lodowcowej. W Kanadzie jest dzisiaj bardzo zimno minus 24 , temperatura odczuwalna minus 39. Ale bywaly tu i nizsze temperatury. A najgorsze bylo zimno przed i po Bozym Narodzeniu, bo nie bylo pradu a wiec i ogrzewania i to juz byl problem,a nie to ile stopni za oknem.
    Brakuje ci cytrusow w Polsce? A ja ci przypomne co bylo 2 lata temu. W Kanadzie wiosna, a w Polsce epoka lodowcowa. Siegnij pamiecia, bo ja pamietam…..

 2. Dzieckonmp said

  GLOBALNE OGŁUPIENIE ! ! !

  • halina said

   Miło posłuchać gdy w ten gąszcz kłamstw podstępu oszustwa wdziera sie prawda .

   • halina said

    Cieszyć sie bedę gdy nastąpi tryumf prawdy prawdziwej tej jaka faktycznie jest i z tego punktu bedzie wychodzić odbudowa nowejprawidlowej rzeczywistości w której panuje prawda poszanowanie sprawiedliwosc szczerosć , wzajemna pomoc bezinteresowna tylko po to by nam wszystkim sie dobrze żyło .

    • halina said

     Nareszcie naukowcy dla których prawda jest ważniejsza niż sława i pieniadze mówią głośno o swoich przekonaniach , przebijaja sie przez podstęp oszustwo korzysci materiale jednostek , którym sie wydaje ze jak sie ma pieniadze to ma sie i władze . . Prawda jest taka że to Prawda ma władze , tylko podstep i kłamstwo ja blokuje z piekielna mocą . Ale zawsze prawda w zetknięciu z kłamstwem i podstepem oszustwem zwycieża . No i teraz chyba będziemy swiadkami tego zjawiska .. Bo w sprawy świata zaczyna interweniować Bóg i odkrywa to co chcieli zamknac by nie ujrzało światła dziennego

   • halina said

    Fizyka kwantowa połączona z nauką kościoła da powód do obalenia kazdego kłamstwa podstepu przekletego szatana . Prawda Boża zdeponowana przez Jezusa w kosciele katolickim znajdzie sie na wspólnej drodze do której doszli naukowcy walczacy o poznanie całkowitej prawdy odnosnie człowieka i swiata . I złączone te dwie drogi w jedno , dadzą prawidłową współprace z Bogiem . ….Naukowcy doszli do wniosku że świat jest jakby w zupie energi , która kształtuje tutaj rzeczywistośc . Ale oni nie wiedzą że to co nazywaja zupą jest CIAŁEM JEZUSA o którym mówi cały czas Jezus w oredziach .

   • halina said

    Aby do tego nie doszło szatan uderzy teraz w kościół by odciac go od Bożej prawdy od Bożej jasności , by wszyscy pobładzili by nie odkryli całkowitej prawdy jaka faktycznie jest . Módlmy sie bysmy byli tymi którzy pomogą Jezusowi w tryumfie Bozej prawdy i w nic obroca to co zbudował szatan w oparciu o podstep kłamstwo przekret oszustwo .. Bądzmy tymi którzy wypierac bedą z Ciała Jezusa to co wprowadził i spowodował szatan i jest niczym choroba wrzód na Ciele Chrystusa ..

  • Józef Piotr said

   Moje ” PIĘĆ groszy” do tego zjawiska znamiennego w naszych czasach to MASOWE OGŁUPIANIE społeczeństwa w sposob taki że nie wiadomo gdzie kóńczy się prawda a zaczyna kłamstwo. To niesie zamęt ogłupiający człowieka i tylko wybitne o niezaleznym myśleniu umysły diagnozują to prawidłowo.
   Czasy nasze to DEZINFORMACJA , statutowe kłamanie propagandowe dla ukrycia realizowanych chytrze działań dla unicestwienia Polski i Jej narodu, slowiańskiego NARODU.
   Pan Pęk jest godny szacunku. On wie co mówi. I tacy ludzie są najbardziej zwalczani przez okupanta Polski.

   • cox said

    Dezinformacja jest bardzo ważna w czasie wojny, a i w czasie pokoju też ma niebagatelne zalety. Nasi wrogowie, jak i fałszywi przyjaciele skwapliwie korzystają z jej dobrodziejstw.

    • halina said

     Ale musimy pamietać o tym że wchodzimy na droge walki Prawdy z kłamstwem , i to nie tylko na lini wiary ale wszystkich aspektów zycia , na płaszczyżnie nauki , relacji miedzy ludzkich . To było zapowiedane i to już następuje . Szczęsliwi ci co są w prawdzie , rozczarowanie odrzucenie zawstydzenie poniżenie dla tych co w kłamstwie na usługach szatana . Ten rok będzie pełen niespodzianek …Ale kto z Bogiem , Pan Bóg z nim .

    • Józef Piotr said

     Zrozumieć trzeba, a nie ma co ukrywać , jest to trudne, że ” ktoś” na oczach nas wszystkich zawładną naszą ojczyzną wraz z jej atrybutami jej przynaleznymi a teraz tylko się UMACNIA . A co będzie dalej to się wkrótce okaże. Wtedy będzie TRWOGA . Wtedy tzn gdy jeszcze do tego spróbują uderzyć ci co zawsze uderzali celem pacyfikacji tego co jeszcze trwa.
     Inaczej zrobione to zostanie , jak to zwykle w świecie bywało „cudzymi rękami” które w niepojęty do końca zawrą lub zawarły pakt o tym. Jak w 1939 r.
     Wówczas Naród przejrzy i będzie błagał o ratunek. Nadzieją Bedzie tylko Chrystus KRÓL.
     I nie ma racji Ks. Piotr głosząc o krolestwie Izraela na Ziemi Polskiej

    • Józef Piotr said

     Warto to też poznać. Wyniki badań nad „byznesmenami” handlującymi żywym , czarnym towarem.
     Ktoś czynienie niewolników ma we krwi i to od tysięcy lat.
     http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-sprawa-murzynska-2014-01

  • Gosia-3 said

   Tak globalne ocieplenie jest wprost proporcjonalne do minusowej prawie 50 stopniowej temperatury w USA i Kanadzie.
   Toż to ocieplenie byłoby widoczne wszędzie a nie tylko w Polsce. Ale mało kto w dzisiejszym świecie chce usłyszeć głos Boga.

   • Weronika said

    Masz racje Gosiu. Pamiec ludzka jest krotka, a umysl podatny na manipulacje. W Kanadzie dzisiaj bardzo zimno,ale bywalo juz o wiele zimniej, wiec nie ma sie czym przejmowac. Problem sie pojawia jak nie ma pradu, ogrzewania…Pamietam dokladnie jak bylo 2 lata temu. W Kanadzie wiosna, a w Polsce epoka lodowcowa. W sobote ma byc plus 4, czy to oznaczac bedzie globalne ocieplenie?
    Pozdrawiam Cie w Nowym 2014 roku i przesylam gorace pozdrowienia z zamrozonej Kanady.

    • Gosia-3 said

     No to nie zamarznij nam tam Różowa nickowa Gwiazdko i ubieraj się ciepło. U nas w tym roku jeszcze śniegu nie było w tej chwili jest plus 7 a na moim osiedlu widziałam kilka dni temu kwitnące stokrotki. Widać gołym okiem ,że jest inaczej niż zwykle tak jak zapowiadał Jezus. Nie dość, że nas uciskają w Polsce z każdej strony to może dojść klęska nieurodzaju, bo jak ściśnie mróz to obudzona przyroda nie odpłaci plonem. Weroniko! Ty na stałe mieszkasz w Kandzie?
     Przesyłam Ci także dużo ciepła z wiosennej Polski na ten cały Rok i do miłego usłyszenia na blogu.

    • Weronika said

     Gosiu nie martw sie. Ciesz sie wiosenna pogoda . Dziekujmy Bogu za wszystko za cieplo i za zimno, za slonce i za deszcz. Musimy miec tylko ufnosc w Bogu i to wystarczy. Bog nie pozwoli nam zginac. Pokazuje nam, ze jest i sie o nas troszczy. Nawet jesli z ludzkiego punktu widzenia wydaje nam sie , ze o nas zapomnial, bo to czy tamto nam nie wychodzi, czy nas boli.
     Na 3 dni przed Bozym Narodzeniem mielismy tutaj w Toronto i okolicy lodowy sztorm. Ponad 300 000 domow nie mialo pradu…bardzo duzo ludzi cierpialo z tego powodu. Mielismy swoje 3 dni ciemnosci, ale co najgorsze 3 dni zimna, braku ogrzewania , czy mozliwosci ugotowania czegos cieplego. Na trzeci dzien kiedy juz stracilismy nadzieje, ze prad wroci w najblizszym czasie i ze bedziemy mieli okazje spozyc kolacje wigilijna Bog sprawil cud i prad wrocil. Dom szybko znowu sie zacieplil, rozblysnely swiatelka na choince i na domu. Byla juz 7 wieczorem, jak zaczelismy przygotowywac kolacje wigilijna. O 10 wieczorem usiedlismy do tradycyjnie zastawionego stolu i wszystko odbylo sie zgodnie z nasza rodzinna tradycja. Byly to wyjatkowe swieta i wyjatkowe 3 dni oczekiwania na Narodzenie naszego Zbawiciela.
     Kiedy tak siedzielismy wszyscy razem przy swieczce, bez zadnych rozpraszaczy w postaci telewizji, internetu, czy rzeczy do zrobienia, ktore wydaja sie takie wazne, a wcale nimi nie sa, na mysl od razu przyszla uboga stajenka w ktorej urodzil sie Krol Krolow , Syn Bozy, nasz Ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus. Czesto mamy pretensje do Boga, ze nie ma mamy tego czy tamtego, a nie pomyslimy o tych ktorzy maja o wiele mniej niz my.
     Co czuja bezdomni nie majac dachu nad glowa? Co czuja ludzie umierajacy z glodu? Bog daje nam trudnosci abysmy cos zrozumieli i abysmy pomogli mu ratowac dusze poprzez nasze male cierpienia i trudnosci. Bog daje nam okazje do przemyslen, oraz do aktow milosierdzia wzgledem blizniego.
     Bardzo lubie moja nickowa rozowa Gwiazdke, podobnie jak Twoja fioletowa, sympatycznie usmiechnieta nickowa Buzke.
     Pozdrawiam i zycze samych szczesliwych chwil i spelnienia wszystkich planow i marzen.

   • Gosia-3 said

    Kochana Weroniko! to naprawdę straszne co przeżyłaś takie zimno i 3 dni bez ogrzewania.
    Wczuwam się w Twoją sytuację , przed chwilą widziałam w tv co się dzieje w stanie Illyinois w USA tam mam dwie siostry cioteczne z rodzinami. Też nie mają prądu bo pisałam do nich to się nie odzywają. Weroniko Ty masz Pieczęć Boga Żywego bo ja mam poświęcone takie kieszonkowe i mogę Ci kilka wysłać dla całej rodziny. Przy okazji Cię zapytam czy Oshawa Ontario ,Rowena St to daleko od Ciebie.
    Życzę Ci by ta sytuacja już się nie powtórzyła, wiele błogosławieństwa bożego i opieki Maryi na dalsze dni i także wiele radości i szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym. Niech Cię Bóg ma w swojej opiece.

    • Weronika said

     Dzieki Gosiu za troske. Mam Pieczecie w domu i zaopatrzylam rodzine w wersje kieszonkowe. Nie znam tej miejscowosci o ktora pytasz,ale wiem, ze znajduje sie okolo 80 km na wschod od Toronto. Gosiu czy nadal masz sny o naszym Panu i Zbawicielu? Pozdrawiam goraco.

    • Gosia-3 said

     Weroniko! Są sprawy o których nie mogę napisać o tak na blogu. Powiem Ci tylko,że jestem na świeżo bo 5.01.2014 po rozmowie z księdzem , który potwierdził , że to co mnie spotkało pochodzi od samego Jezusa. A spotkało mnie znacznie więcej. Ten sen o Jezusie w białej lużnej szacie z otwartymi dłońmi był ostatnim znaczącym snem. Stał na białym (nie na tle) obłoczku w takim bajkowym kształcie i miał taką cudowną twarz, długie ciemne włosy i to powiedział. Aż w tej chwili chciałabym to namalować tak wyrażny był sen. Te przygarniające dłonie i pofałdowane rękawy w których jakby gumka nie pokazywała dalszej częsci rąk. Tak Bóg dał mi łaskę we śnie zobaczyć jego Syna. Nie wiem czym sobie zasłużyłam.Ale powiem Ci ,że Bóg przez lata przygotowywał mnie na to wszystko, to nie stało się ot tak nagle.

    • Weronika said

     Gosiu to jest niesamowite. Gdyby tak mozna wejsc w kontakt z kims utalentowanym plastycznie kto moglby namalowac taki wizerunek to byloby wspaniale. Swieta Siostra Faustyna tez sama nie namalowala obrazu Jezusa Milosiernego. Jak porownalabys wizerunek Jezusa ze swego snu z wizerunkiem Jezusa Milosiernego?
     Swieta Siostra Faustyna nie byla do konca zadowolona z tego obrazu, bo Jezus jest tak piekny.
     Przyszla mi do glowy taka mysl, aby moze skontaktowac artyste malarza, ktory umie malowac twarze z opisow innych osob, jak to robia w policji…Kiedys ogladalam taki program i to co artysta naszkicowal okazalo sie bardzo trafne.

    • Gosia-3 said

     Weroniko ! żebyś wiedziała, że wokół mnie dzieją się niesamowite rzeczy. Ale chcę żebyś wiedziała, że na temat snu o Jezusie z księdzem nie zdążyłam porozmawiać , bo były ważniejsze sprawy , które dzieją się w moim życiu duchowym a o których na blogu nie mogę naprawdę napisać nie to że jestem taka tajemnicza. Nie byłam święta i nie jestem. Jestem na siebie zła bo palę papierosy. Ale Bóg nie ma względu na osobę ,widocznie wybrał moje inne zalety które są u niego ważne. Pytasz czy cudowny Jezus z mojego snu jest podobny do wizerunku św. Faustyny. Pisałam o tym ,że tak ale oblicze jeszcze piękniejsze. Ale napiszę Ci jeszcze jak Bóg nas przez lata przygotowuje by do nas przemówić. Muszę Ci opisać mój sen w chwili wielkiego zawirowania i kłopotów rodzinnych . W tym okresie a było to z 2/3 marca 2003 roku tuż przed Środą Popielcowa przyśniła mi się Św Faustyna jak we śnie przytuliła mnie do siebie. Wtedy też miałam kłopoty zdrowotne i myślałam że ona po mnie przyszła. żeby pomóc mi przygotować się .
     Po tym śnie przyśnił mi się mój nieżyjący tata i mama, że ja zobaczyłam nad łóżkiem
     gdzie spałam na ścianie Jezusa i zaczęłam krzyczeć do rodziców zobaczcie to przecież Jezus. Po tych snach pojechałam i kupiłam mały obrazek ” Jezu Ufam Tobie” i zawiesiłam go tam na ścianie gdzie widziałam we śnie. Teraz z perspektywy czasu wiem ,że to wszystko scala się w jedną tajemnicę Boga. Bóg tak potrafi to wszystko poukładać nigdy Cię nie zaabsorbuje w momencie kiedy wie ,że masz obowiązki rodzinne, on jest tak delikatny w kształtowaniu człowieka i nigdy się nie naprasza.
     On zna chwilę kiedy zażąda od Ciebie więcej ale wcześniej zawsze Cię przygotuje i oczyści byś przed nim stała się w miarę diamentem. A wtedy wleje w Ciebie światło odbijające blask od tego czasami po ludzku kruchego diamentu.
     Kochani to Najświętszy Sakrament tak szlifuje ludzkie serca.

 3. sobota, 4 stycznia 2014

  (1 J 3,7-10)
  Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.

  (Ps 98,1.7-9)
  REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
  i święte ramię Jego.

  Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
  krąg ziemi i jego mieszkańcy.
  Rzeki niech klaszczą w dłonie,
  góry niech razem wołają z radości.

  W obliczu Pana, który nadchodzi,
  bo przychodzi osądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie
  i ludy według słuszności.

  (Hbr 1,1-2)
  Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

  (J 1,35-42)
  Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • kooool said

   4 stycznia Żywot świętej Anieli, wdowy
   (żyła około roku Pańskiego 1309)
   Cóż by się było stało z tak piękną i wykształconą niewiastą jaką była Aniela, gdyby ją Bóg przez udzielenie łaski odprawienia ważnej szczerej spowiedzi nie był sprowadził z życia światowego na drogę prawdziwej pobożności? Pytanie to tym więcej godne jest uwagi, że wielu chrześcijan uważa wprawdzie spowiedź za Sakrament, za pomocą którego dostępuje się odpuszczenia grzechów, lecz nie uważa jej za środek, ustanowiony ku poprawie życia i prawdziwej pobożności. A jednak tak jest. Przygotowanie się do spowiedzi pozwala człowiekowi zbadać bezstronnie stan swej duszy, co już jest krokiem do poprawy. Czyż by człowiek zdołał to uczynić, gdyby Jezus Chrystus nie był ustanowił spowiedzi? Czyż by ludzie bez spowiedzi nie żyli w oziębłości i nigdy nie dbali o swoje sumienie ? Bez zbadania sumienia mowy być nie może o poprawie życia, gdyż człowiek ile tylko może unika oskarżenia siebie samego; spowiedź dopiero przymusza go do tego. Przy spowiedzi człowiek nie może sobie schlebiać, a gdyby tak czynił, wtenczas kapłan, jako zastępca Chrystusa, bez pochlebstwa zwróci mu uwagę na prawdziwy stan jego duszy. Spowiedź nastręcza człowiekowi sposobność do tajemnego pomówienia z kapłanem o stanie duszy, czego w innym wypadku nigdy by nie uczynił. Następnie ma sposobność usłyszenia od świątobliwego kapłana rad zbawiennych, których jeśli posłucha, może być pewnym wiecznej szczęśliwości. Korzystajmy przeto jak najczęściej z tego Boskiego urządzenia, abyśmy się mogli stać godnymi obietnic Chrystusowych.

   http://dialogsercamilosci.eu/2014/01/04/4-stycznia-zywot-swietej-anieli-wdowy/

  • kooool said

   4 Styczeń 2014

   Na ile pozwalam złemu wykorzystywać moje słabości?

   Ps 5.12 Wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują.

   Tomasz a Kempis
   Jutro niepewne, skąd wiesz, czy będziesz miał jakieś jutro?

   Św. Augustyn
   Bardzo mnie wtedy pociągały widowiska teatralne, bo były pełne obrazów mojej niedoli i jeszcze podsycały ogień, jaki mnie palił.

   http://dialogsercamilosci.eu/2014/01/04/4-styczen-2014/

 4. KRYSTYNA said

  Jezuita broni aborcji!
  ===============

  http://www.fronda.pl/a/jezuita-broni-aborcji,33194.html

  Hiszpański jezuita Juan M. Clavel wypowiedział się w obronie zabijania nienarodzonych dzieci. Duchowny rozróżnia między „aborcją a … aborcją”? To kolejny głos jezuity, który wypowiada się przeciwko Kościołowi

  „Są sytuacje, w których jest rzeczą nieodpowiedzialną zaniechać przeprowadzenia aborcji” – napisał 1. stycznia na swoim blogu, który powiązany jest z hiszpańską gazetą El Pais.

  O. Masiá mówił wprawdziwie o ekstremalnych przypadkach, jednak krytycy zarzucają mu, że jest po prostu obrońcą aborcji. Należą do nich portal hiszpański portal Info Catolica i historyk Kościoła oraz bloger Francisco de la Cigoña.

  Wypowiedź jezuity padła w momencie, w którym w Hiszpanii trwa znowu gorąca dyskusja o aborcji. Tymczasem duchowny stwierdził, że w krajowej debacie są dwa „ekstremalne przeciwne stanowiska”, żadnego z nich nie można jednak uznać za „wyłącznie obowiązujące”. W ten sposób o. Masiá odrzuca nauczanie Kościoła – bo przecież o nim tu mowa – i dopuszcza zabijanie nienarodzonych, jako rozsądniejsze rozwiązanie stojące poza ekstremum.

  Co gorsza, jak wskazał de la Cigoña, „te wypowiedzi nie są nowe. Są powtarzane przez jezuitę od lat, bez żadnej reakcji. Wiele osób będzie sądzić, że taka właśnie jest nauka Kościoła” – ostrzega. W pierwszej połowie 2013 roku jezuita opublikował książkę, w której zamieścił również swoje tezy na temat dopuszczalności aborcji w skrajnych przypadkach.

  Z kolei portal Info Catolica stwierdził, że zakon jezuitów oraz Rzym „dobrze wiedzą”, co robi o. Masiá, a mimo tego nie reagują.

  Juan Masiá Clavel SJ jest profesorem etyki na Uniwersytecie Sophia w Tokio oraz naukowym współpracownikiem Centrum Pokoju japońskiej sekcji międzyreligijnej „Światowej konferencji Relgii na rzecz Pokoju” w Tokio, znanej jako Religions for Peace.

  Pac/katholiches

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • cox said

   Ręce opadają jak się czyta coś takiego!

   • Okto said

    Chciałbym wiedzieć jakich on używa argumentów, żeby mordować nienarodzone dzieci..czy są to znów „stare” argumenty typu – kobieta może decydować o swoim ciele, czy też, że dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu, itp…czy sam „wymyślił coś nowego”…choćby taki argument..że Bóg jest i tak Miłosierny więc wszystko wybaczy….bo i tak nie istnieje piekło….

    Cox…to samo myślę…ręce opadają…

  • 2012 said

   PRZYSIĘGA JEZUITÓW.AVI
   Film pokazuje treść przysięgi jezuitów, przetłumaczony z angielskiego na polski. Były jezuita, Alberto Riviera, zapytany o treść przysięgi jezuitów, potwierdził, że taka jest jej treść.
   źródło: http://alamoministries.com/content/english/Antichrist/jesuitoath.html

 5. Józef Piotr said

  Nie wiem co rozumieć poprzez zjawiska pokazane na filmie. Bo wszystkich nie widziałem. Dobrze , powiecie ze nie widział i nie uwierzył . Tak jak Tomasz ?
  Nic z tych rzeczy. Czelabinsk był pokazany wystarczająco w szczegołach aby mieć pojęcie o tym co tam się stało.
  I to było wydarzenie na miarę znaku apokaliptycznego. A reszta ? Cóż były to fakty wizualizujące ŚWIATŁO na niebie i nic po za tym. Wynikało to z odwiecznego śledzenia nieba przez człowieka. Jeszcze dobrze by było gdyby ten człowiek śledząc niebo PODZIWIAŁ genialność Stwórcy a nie tylko jako sensacyjność obserwacji mniej lub więcej wyolbrzymioną a jeszcze do tego nadziterpretowaną..
  W prawdzie powiedziane gdzieś ( w ktorymś zapisie i orędziu) „spogladajcie w niebo” ( bo tam bedą znaki dla was).
  Te światła na niebie pokazane w filmie nikogo nie przeraziły , nikim nie wstrząsnęły tak jak nie wstrząsneły ŚWIATEM.
  Trzeba wystrzegać się NADINTERPRETACJI bo to może się niemile skończyć.
  Jestem zdania , aczkolwiek nie mam patentu na nieomylność, że to tylko zjawiska od wiekow występujace na niebie a wynikające z budowy kosmosu i nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
  Rzeczy , zjawiska o których mówimy jako ZNAKI CZASU to takie które pobudzą lub inaczej wstrząsną co najmniej większością populacji. A nie wybraną grupą ludzi i to do tego małą.
  Wypowiedż No: 1) (Marana tha) podejrzewam interpretację Protestancką .” Uczeni w piśmie” z tej częsci wierzacych w Boga są najaktywniejsi. Ale czy mają rację ? Czy niebiorą niektórych spostrzeżeń niejako “ad personam” ? i chełpią się monopolem wszechpoznania ? Co do zapisow PISMA to mają rację ale nie wszędzie mają rację interpretując to co zobaczyli.
  Ja radzę zachowac spokój. Te prawdziwe znaki NADEJDĄ.

  • LosyZiemi said

   I módlmy się aby Bóg pozwolił nam te znaki rozpoznać według Jego Świętej Woli !
   Jezu ufam Tobie !

 6. Józef Piotr said

  Chcę zwrócić uwagę na PRAWDZIWY ZNAK CZASU !!!!
  *********************************************************************************
  PEWNE jest jedno,ze dewiantami sa tylko jedni. Oni to wlasnie stoja,za wszelkim zlem. (…………………………..)
  —————————————————————————————————————————–

  http://www.pch24.pl/gender-podszyte-pedofilia,20210,i.html

  Gender podszyte pedofilią
  Data publikacji: 2014-01-02 08:00
  Data aktualizacji: 2014-01-02 11:09:00

  Fot. T. Adamowicz/Gazeta Polska/Forum
  Komu mogłoby zależeć na informowaniu 6-latków o rodzajach antykoncepcji i zachęcaniu 9-latków do podejmowania świadomych decyzji o aktywności seksualnej? Oczywiście pedofilom – podkreśla obrońca życia Mariusz Dzierżawski.

  Przy okazji listu biskupów na niedzielę Świętej Rodziny, w mediach pojawiły się wypowiedzi, że „gender” nie można sprowadzać do sfery seksualnej, bo przecież jest to jest gałąź nauki zajmująca się równouprawnieniem kobiet.

  Niektórzy dają się nabierać na taką argumentację i ostrzegają przed „uproszczeniami”. Tymczasem „gender” to kolejne wcielenie ideologii, znanej wcześniej w wersji jakobińskiej i bolszewickiej, która szczęścia ludzkości poszukuje na drodze obalenia wszelkich struktur społecznych. Szczególnie znienawidzona przez wszelkich postępowców jest rodzina. Pomysły Engelsa i bolszewików na likwidację rodziny siłą okazały się nieskuteczne, bo normalni ludzie są do rodziny przywiązani.

  Współczesne pokolenie nihilistów wpadło na inny pomysł. Wystarczy zdeprawować ludzi na tyle, aby nie mogli tworzyć trwałych więzi rodzinnych, a rodzina umrze śmiercią naturalną. „Gender” to kryptonim tego przedsięwzięcia. W opakowaniu ideologii znajdują się frazesy o równości i sprawiedliwości, ale najwięcej energii krzewiciele nowej-starej ideologii poświęcają sferze seksualnej.

  Priorytetem jest edukacja seksualna, której standardy opracowane przez Światową Organizację Zdrowia i Federalne Biuro ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii zostały przysłane do Polski i ogłoszone na wiosnę 2013 roku podczas konferencji w Pałacu Staszica, w której udział wzięli przedstawiciele ministerstw zdrowia i edukacji. Z dokumentu „Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowie” można się dowiedzieć, że radość masturbacji dzieci powinny poznawać w przedszkolu, 6-latki powinny poznawać różne rodzaje antykoncepcji, a 9-latki powinny podejmować świadome decyzje dotyczące zyskiwania, bądź nie, doświadczeń seksualnych.

  Komu mogłoby zależeć na informowaniu 6-latków o rodzajach antykoncepcji i zachęcaniu 9-latków do podejmowania świadomych decyzji o aktywności seksualnej? Oczywiście pedofilom. Niedawno w Niemczech ujawniono, że obecni szefowie Partii Zielonych (organizacja podobna do Ruchu Palikota) już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia domagali się legalizacji pedofilii. Przed laty wyszło również na jaw, że władze belgijskie kryły pedofila-mordercę Marca Doutroux.

  Rząd Donalda Tuska te „europejskie” standardy poprzez działania ministrów Kluzik-Rostkowskiej i Kozłowskiej-Rajewicz wprowadza w życie. W Niemczech, które dla ministerialnych deprawatorów seksualnych stanowią wzór, rodziców, którzy opierają się deprawacji swoich dzieci wsadza się do więzienia. Łatwo się domyślić, że scenariusz opracowany i przetestowany w Europie Zachodniej, ma być wkrótce zrealizowany w Polsce. To zła wiadomość. Ale jest i dobra. Mamy trochę czasu i wielu ludzi, aby deprawatorom-pedofilom się przeciwstawić. Najwyższa pora wziąć się do roboty.

  Tekst został opublikowany na stronie stopaborcji.pl

  Read more: http://www.pch24.pl/gender-podszyte-pedofilia,20210,i.html#ixzz2pQJkJNcJ

  • szach said

   Ja mam drogę ratunku przed gender. WSZYSCY niech złożą sprzeciw, do uczestnictwa swoich dzieci w lekcjach „przygotowania do życia w rodzinie”.
   odetniemy im najlepsze źródło do wszczepiania dzieciom tej chorej ideologii.

   Juz sama nazwa lekcji jest chyba na ironię.Szkoła lepiej wie jak ma wyglądać rodzina,niż matka,ojciec=rodzina. Jakaś twórczyni podręcznika czy wytycznych programowych,która np sama nie umiała zbudować trwałej rodziny. I ona pouczać będzie dzieci z normalnych zdrowych rodzin…
   Od początku nastawiają dzieci wrogo do swoich rodziców np.poprzez „uświadamianie”–zmusza cię rodzic do czego-tu jest nr.tel ,dzwoń. A dzieci jak to dzieci,nieświadome skutków(takie 7-8 latki) gotowe w złości narobić sobie kłopotów. O rodzicach nie wspomnę.A potem to odkręcić łatwo nie będzie.

   Ale nie dajmy się zwieść pięknym nazwom. Diabeł ma czas i drobnymi kroczkami realizuje swoje plany. Cięcie chirurgiczne i do kosza z tymi lekcjami. Zanim nowe sposoby wdroży , minie trochę czasu. A czas działa na naszą korzyść. Raka się wycina jak jest mały. Bo jak urośnie, to pacjent nie przeżyje zabiegu.
   Dlatego apeluję do wszystkich rodziców-jedna karteczka do szkoły ze sprzeciwem!!!!!! Ja zrobiłam to we wrześniu.

   • Piotr2 said

    @Szach

    Moje dzieci nigdy nie chodziły na zajęcia typu ” przygotowanie do życia w rodzinie ” a mają już 19 i 15 lat. Najpierw trzeba było wyrazić zgodę na uczestniczenie w tych zajęciach, później to rodzic musiał wystąpić z pismem, że nie wyraża zgody tak wszystko szkoła przeinaczyła. Był czas, że córka i syn byli jedynymi osobami lub jednymi z dwójki w swoich klasach, które nie chodziły na te zajęcia. Smutne jest to, że wielu rodziców uważało wysłanie swoich dzieci na te lekcje za przejaw nowoczesności i nawet znane mi z gorliwości religijnej osoby dały się oszukać.

    Króluj nam Chryste.

    • szach said

     ale na początku te zajęcia prowadziła katechetka,podano tematy lekcji ,wszystkie piękne ,o szacunku do rodziców,o przyjaźni itp. z czasem uśpiono czujność rodziców i wszyscy przywykli,że to nic złego a fachowiec opowie o procesach dojrzewania, buntach młodzieńczych,higienie… I tak to trwa. Małe kroczki. Ale trzeba to dostrzec i powiedzieć-dość.Nie ma zgody . Tylko problem,że rodzice słuchać nie chcą .bo ja na zebraniu np.powiedziałam,dlaczego się nie zgadzam. Ale każdy wie swoje. Nie wystarczy,że kilka osób nie będzie posyłać. Trzeba żeby większość a pozostałe dzieci już na reszcie rodziców wymogą ,żeby one też nie musiały. I o to się tu rozchodzi. Wtedy mamy jakąś szansę,bo deprawatorzy stracą argument,że rodzice chcą nauczania wych sexualnego w szkołach.
     Piotrze 2 @
     Gratuluję postawy i dalekowzroczności.

  • Dana said

   Ciało Świątynią Ducha Świętego.

   3. Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! (1Kor 6,13-15)… Kto grzeszy rozpustą przeciw własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką cenę bowiem zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. (1Kor 6,18-20).

 7. Małgosia said

  ”Była kiedyś duszyczka, która wiedziała, że jest światłością, młoda i przeto żądna doświadczenia. “Ja jestem światłością”, powiadała. “Ja jestem światłością.” Jednak świadomość ani powtarzanie tego nie mogły zastąpić doświadczenia siebie jako światłości. W świecie, z którego wywodziła się duszyczka, panowała wyłącznie jasność. Każda dusza była wspaniała, każda niepowszednia, i każda świeciła blaskiem Mojej światłości. Zatem owa duszyczka była niczym płomyk świecy na słońcu. Zanurzona w jasności, której stanowiła część, nie mogła siebie dostrzec, ani doświadczyć, Czym W Istocie Jest. Stało się wiec, że duszyczka zapragnęła siebie poznać. Tak mocne było jej pragnienie, że pewnego dnia powiedziałem: “Czy wiesz, Maleńka, co musisz uczynić, aby zaspokoić to swoje pragnienie?” “Co takiego, Boże? Co? Nie cofnę się przed niczym!”, odparła duszyczka. “Musisz odłączyć się od nas”, rzekłem, “a potem pogrążyć się w ciemności.” “A czymże jest ciemność, o Przenajświętszy?”, spytała duszyczka. “Wszystkim, czym nie jesteś ty”, wyjaśniłem i duszyczka zrozumiała. Tak wiec oddzieliła się od Całości i zstąpiła do innego świata. A w tym świecie miała moc ściągania na siebie wszelkich odmian mroku. I tak postąpiła. Lecz pośród owych zgromadzonych ciemności zawołała, “Ojcze, Ojcze, dlaczego mnie opuściłeś?” Ja i wy to czynicie w swej najczarniejszej godzinie. Ale przecież ja nigdy was nie porzuciłem, zawsze stoję u waszego boku, gotów przypomnieć wam, Czym W Istocie Jesteście; zawsze gotów przyjąć was z powrotem do siebie. Zatem, bądźcie światłem – w ciemności i nie przeklinajcie jej. I nawet kiedy osaczy was to, czym nie jesteście, nie zapominajcie swej prawdziwej istoty. Głoście chwałę stworzenia, nawet gdy chcecie wnieść doń zmiany. I wiedzcie, iż to, jak się zachowacie w chwili najcięższej próby, może stać się zaczynem najwspanialszego triumfu. Albowiem stwarzane przez was doświadczenie jest wyrazem tego, Czym W Istocie Jesteście – I Czym Pragniecie Być.”

 8. Małgosia said

  Zapytałem Mistrza: Kiedy człowiek staje się wielkim?

  Odpowiedział:
  Kiedy idzie przez życie z miłością,
  Kiedy pochyla się nad biednym, chorym i potrzebującym,
  Kiedy wybacza i darowuje,
  Kiedy odpuszcza i nie rozdrapuje ran,
  Kiedy słucha i jest wdzięczny,
  Kiedy z radością rozpoczyna nowy dzień,
  Kiedy widzi Boga w każdym człowieku i wielbi go,
  Kiedy żyje godnie, kocha bez zastrzeżeń i warunków,
  Kiedy idzie drogą prawdy i bezkompromisowości,
  Kiedy pozwala się kochać okazując swą słabość i niedoskonałość,
  Wtedy staje się wielki.

 9. Okto said

  Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jeszcze jedną rzecz odnośnie edukacji seksualnej. W poniższym linku znajduję się przykład takiej edukacji: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/lekcja-wychowania-seksualnego-w-kanadzie-2014-01

  Te zdjęcia są (mogą być) jednym z przykładów jak to się odbywa na tego typu zajęciach. Nie chce, aby ktokolwiek pomyślał – bo ja sam byłbym hipokrytą – że jestem przeciwny jakiejkolwiek edukacji seksualnej i wszystko co się z tym wiąże…ale jak pierwszy raz ujrzałem te zdjęcia, to takie myśli mi przyszły do głowy że nie na takim poziomie i nie w takim wydaniu oraz nie w tym wieku . Mówię to dlatego, że zwolennicy tej edukacji używają „niewinnych” argumentów, które wszystkie sprowadzają się dla „dobra”(bo nie będzie zarażeń HIV, niechcianych dzieci, itp.) najmłodszych uczniów, dzieci…żeby miały już świadomość…jak to „wszystko” wygląda…
  A poniżej przytoczę fragment słów pochodzących z książki OJCIECA BONAWENTURA MEYER’A „Ostrzeżenie z zaświatów”, które ukazują nam między innymi, że żyjemy już w czasach ostatecznych….

  (…) 5 lutego 1976 r.

  E.: Egzorcyści
  AL: Allida – diabeł z chóru Archaniołów

  CNOTA I NIECNOTA (WADY)

  E.: Mów prawdę Allido w Imię Przenajświętszej Trójcy…!
  AL: Jesteśmy wdzięczni tym u Góry, że jeszcze nie przyszły karzące sądy. Teraz mamy troszkę więcej czasu do wichrzenia… Ci tam u Góry (w Niebie) mają wszystko w swym ręku (wskazuje w górę), wszystko leży w ich ręku. My na dole (ma na myśli piekło) obawiamy się, że wkrótce przyjdzie wielkie ostrzeżenie!
  E.: Mów prawdę w Imię…!
  AL: Prawie, że rozwiązaliśmy, zgadliśmy…
  E.: W Imię Matki Bożej i w Imię…! Mów prawdę!
  AL: Gdyż wszystkie znaki, które obecnie są na całym świecie — w klerze — w naturze — bardzo za tym przemawiają — obawiamy się że… co wy myślicie, my także wiemy co napisane jest w Apokalipsie. Jeżeli się to porównuje musi każdy “osioł” przyjąć, że teraz właśnie jest ten czas… Tylko z małymi opóźnieniami, ponieważ ci tam u Góry mają jeszcze cały czas miłosierdzie...
  E.: Mów w Imię… Allido, mów prawdę!
  AL: My musimy powiedzieć, ponieważ Ci u Góry tego chcą. Nie traćcie głowy, będziecie mocni jak granit i twardzi jak żelazo i diament, jeżeli pójdziecie — krok w krok dobrze zgodnie ze starą Tradycją. Widzicie przecież, dokąd to nowe prowadzi. Wiele dzieci, na przykład jest tak daleko uświadomionych, że wiedzą wszystko o seksie, przedtem aniżeli opuścili nocniki. Zasiewa się im to, żeby tak powiedzieć w głowach, że już czterolatki czy pięciolatki nie mają nic innego na myśli. Są nawet instytucje, jak przedszkola, szkoły itd., które nie potrafią nauczyć ich nic lepszego i mądrzejszego jak tylko wbijać im do głowy seks! Co dopiero młodzieży, która znajduje się w czasie dojrzewania? Rodzice nie wiedzą, co mają czynić. Mają zaledwie odwagę mówić o tym z proboszczem i walczyć przeciwko temu. Mówią oni sobie: On jest proboszczem on wie, co czyni (burczy). Młodzież jest zepsuta (przez takie wychowanie) przedtem niż dobrze potrafi stać na nogach. W ten sposób najmłodsza i druga najmłodsza generacja nie będzie nigdy prawdziwym bojownikiem Chrystusa, jeżeli nie nastąpi u nich rewolucyjna, gwałtowna zmiana zapatrywań. Lepiej by dla nich było, gdyby się byli znaleźli w obozach koncentracyjnych, aniżeli w takich salach gdzie w czasie nauki seks podawany jest w domach jak trucizna. Do tego dzieje się to przy sprzyjającej atmosferze modernistycznego chrześcijaństwa. W Sodomie i Gomorze było to jawniejsze. Wtedy to co psuje, nie było podawane tak jak teraz łykami i w małych dawkach (burczy). W Sodomie i Gomorze było to wprawdzie złe, ale oni przynajmniej wiedzieli, że grzeszyli i odczuwali to. Dzisiejsze dzieci natomiast nie wiedzą nawet często, że grzeszą. Spostrzegają za późno, że zostały wtrącone w grzech. Kapłani, nauczyciele i wychowawcy, którzy są za to odpowiedzialni, często wątpią, czy ich działalność jest niedobra. Niekiedy odczuwają jeszcze głos sumienia, a niekiedy myślą, że to, co robią jest z Ducha Świętego!!!

  Ale tak jak wcześniej mówiłem niech każdy z nas szczerze oceni tego typu lekcje i zastanowi się jakie one w nas reakcje wzbudziły…. Tak więc, ocenę tej lekcji zostawiam każdemu z was i całego tego „systemu edukacji seksualnej”.

  • Wiesia said

   Wiesz Okto,wszystko..ale to wszystko wskazuje na to,że szatan się rozzuchwalił na całego.Widząc nas tak zapracowanych,pochłoniętych gonitwą za zaspakajaniem naszych potrzeb doczesnych,uśpionych myślowo,kołysze nas w swoich paskudnych łapach.Dzieci nam niszczą,uważają,że poradzili już sobie ze starymi,to czas dzieciaki nastawić do nas,że nie jesteśmy dzisiejsi.To co było tak pielęgnowane,raz dwa zniszczyli i czas na młodość,bo kiedy z młodymi sobie poradzą,to nam szczęki opadną z wrażenia.Tak Pan Bóg buduje,a szatan rujnuje.Bóg ma swój Plan,a strona przeciwna swój.Wystarczy,że odpuścimy sobie modlitwy,że najlepiej jutro.Nie ma jutro,to jest złudne myślenie,bo gdy w najmniejszy sposób sobie pofolgujemy,to jutro będzie za pózno,jutra już może nie być,jutro będziemy całkowicie w łatach szatana.Jeżeli ktoś z nas ma jeszcze jakieś wątpliwości,że to co widzimy to jakiś sen,to lepiej niech leci do spowiedzi,bo szatan nie pozwoli wyrwać się ze szponów.Czujność na każdym kroku jest potrzebna każdemu z nas.Tylko Niebo mówi Prawdę.Wyobrazmy sobie nasze dzieci po takich wykładach w przyszłości.Ten film i jemu podobne świadczą o wyzwoleniu od Nauki Chrystusa.Ten Egzorcyzm sprzed 100 lat,który między innymi i ja wklejałam mówi właśnie o tych obecnych czasach.

   • halina said

    A Pan Jezzus mówi , że na tym pokoleniu ma sie dokonać naprawa . Tylko że nasza młodzież jest w takiej sytuacji że prawie nikt by sie nie dostał do Nieba , mało kto chciałby nawiązać współprace z Bogiem bo prawie nikt nie wierzy , a co robione jest z naszymi wnukami to lepiej nie mówić bo żal serce ściska . Jak mozna byc tak upodlonym by niszczyć od najmłodszych lat osobowośc człowieka i przestawiać w nim hiererchie wartości tak by nigdy nie odnalazły prawdy …Tylko modlitwa tych którzy sa zorientowani w sytuacji może podać pomocną dłoń i wyciagnać z pułapki zastawionej przez szatana .. Dlatego bądzmy świadomi tego jaka odpowiedzialność na nas spoczywa . A Bóg patrzy i wszystko widzi . . Nie ma innego wyjścia tylko musi zachwiać pewnoscią siebie człowieka , a czym to zrobic może ? . Paczmy bo na horyzoncie coś sie wyłania . , interwencja Boża sie zbliża ….

    • Wiesia said

     I dokona się,ale co przejdziemy zanim do tego dojdzie,to Jeden Pan Bóg wie.Odrzuca się Prawdę i jedzie po całości,pod każdym względem,naruszając wszystko co Boskie.Niszcząc z premedytacją,udając dobro,a właściwie pod płaszczykiem dobra,pseudo-miłości,pseudo-dobroci,,pseudo-chrześcijaństwa i pseudo-Nauce Jezusa.To się skończy,tak być nie może.
     „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego»” (Łk 9,61-62).
     Ten przez którego Bóg „pojednał wszystko ze sobą: i to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1,20), On jeden ma prawo powiedzieć:

     „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem” (Łk 14,26-27).

     Są to słowa twarde, żądające skrajności, nawet wstrząsające.
     W języku biblijnym słowo „nienawiść” wcale nie oznacza aktywnej wrogości, emocjonalnej niechęci. Jest używane w Biblii raczej w sensie odsunięcia, przeciwstawienia się spełnieniu pewnych oczekiwań, dokonania pewnego wyboru. „Nienawiść” to może być przełożenie pewnych wartości ponad inne, ustanowienie pewnej hierarchii, przeciwstawienie się temu, co staje pomiędzy nami a wybranym.
     łowa o „nienawiści” wyjaśnia Ewangelia św. Mateusza: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37).

     Jezus nie żąda, abyśmy opuścili naszych rodziców, wyzbyli się uczucia przywiązania i szacunku. Przyjmuje cały Dekalog, którego czwarte przykazanie mówi o czci dla ojca i matki. Wyraźnie potępia tych, którzy składają ofiary, lecz odmawiają wsparcia rodzicom, znosząc przez to przykazanie Boże (Mt 15,5).
     I jeszcze jedno,do momentu do którego nie zaczniemy żywo żyć Dekalogiem,to nie ma mowy,abyśmy nazywali się Jego uczniami,bo życiem swoim pokazujemy,co z Jego Nauki w nas się zakorzeniło i kwitnie.Pozdrawiam Halino i muszę Ci powiedzieć,że często czytam Twoje komentarze.

    • Dana said

     3. Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! (1Kor 6,13-15)… Kto grzeszy rozpustą przeciw własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką cenę bowiem zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. (1Kor 6,18-20).

     http://liturgia.wiara.pl/doc/420883.Cialo-swiatynia-Ducha-Swietego

   • Józef Piotr said

    Wiesia , pomyślałas kto to jest najczęściej nosicielem i roznosicielem nauk szatańskich po świecie ?

    • cox said

     To oczywiście żydomasoneria.

    • Okto said

     A ja bym powiedział, że każdy człowiek na świecie – nie ważne jakiej narodowości – który dobrowolnie stał sie niewolnikiem zła lub odwrócił się plecami od Jezusa Chrystusa… …

    • Wiesia said

     Tak Józefie Piotrze, pomyślałam..my wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni.My wszyscy,którzy w momentach,kiedy szatan nas atakuje mamy chwile słabości i zapominany o Bogu,a myślimy o sobie.Każdy z nas nie jest bez grzechu.Pojęłam to w momencie,kiedy miałam pewną sytuację w życiu,kiedy nie umiałam się z czymś pogodzić i obwiniałam kogoś,kogo strasznie kocham.Używałam słów”jak mogłaś mi to zrobić,uczyłam Cię inaczej i nic z tego co mówiłam nie zostało”.Potem po długim czasie stwierdziłam,że to mnie zabija.Mój ból i rozpamiętywanie mnie zabijało.Po jakimś czasie czytając literaturę z życia Świętych pojęłam,że przez przebaczenia nie ma Zbawienia.I tak to teraz pojmuję,wiem o czym chcesz powiedzieć.Ci,którzy w dalszym ciągu kierują się nienawiścią do nas i Chrystusa pojmą to w końcu.Tak ma być na koniec czasów.Kiedy przejdą Ostrzeżenie przeżyją porządny wstrząs,bo inaczej ich wychowywano,inaczej zachowywali się ich przodkowie,stąd wiedza ich skąpa,miłość blizniego żadna.Ale i wśród naszych zdarzają się takie wyjątki.Kto pielęgnuje w sobie delikatnie mówiąc niechęć nie czuje Pokoju w sercu.Nie zrozum mnie zle,nie znaczy,że jestem kasetą,którą można wymazać..,ale nie mogę postępować przeciw Bogu.Bo albo przyjmuję ten Krzyż,albo nie jestem uczniem Chrystusa.

    • cox said

     Tyle tylko, że jest jeszcze inne pytanie. Czy roznosimy te nauki szatana dobrowolnie jak czyni to żydomasoneria, czy też robimy to nieświadomie nie zdając sobie sprawy z tego, że to, co mówimy lub robimy jest złem?

    • Wiesia said

     Zgadza się Cox,ja nie mam zamiaru ich tłumaczyć.Mówiłam natomiast o sobie,bo też byłam nie tylko pamiętliwa,ile porządnie wkurzona za tę sprawiedliwość,która potem przykrywana była przez drugą stronę wybraństwem.Ale doszłam do wniosku,że jak ktoś się kisi we własnym sosie i to lubi,to takiemu nic oprócz modlitwy nie pomoże.Szkoda naszego zdrowia na czyjeś prowokacje,to się nie zmieni,bo mają to najwidoczniej w genach.Ktoś musi być mądrzejszy,nie warto hodować w sobie wrzodów.Przyjdzie czas i to już wkrótce,że zobaczą w czym tkwili.

    • cox said

     @Wiesia- Oczywiście masz rację.

  • Dana said

   Wkrótce dzieci nie będą rodzić się jako owoc miłości mężczyzny i kobiety,ale jako produkt inseminacji.
   W przypadku zwierząt jest to powszechnie stosowana metoda rozrodu, która ma zastosowanie u bydła, koni, owiec, kóz, świń, drobiu oraz pszczół. Uznana jest za metodę hodowlaną, przyczyniła się ona do udoskonalenia populacji zwierząt gospodarskich, w szczególności bydła.

   Metoda ta bywa też w szczególnych przypadkach stosowana u ludzi, jako forma leczenia niepłodności wynikającej z nieprawidłowej budowy układu rodnego kobiety[1] oraz jako forma prokreacji dla kobiet nie chcących lub nie mogących odbyć stosunku płciowego z mężczyzną[2].
   Niewątpliwie do zalet sztucznego unasienniania zaliczyć należy:

   możliwość unasiennienia nasieniem pobranym od samca znacznie większej liczby samic
   większą liczbę uzyskiwanego potomstwa
   dokładniejszą ocenę wartości hodowlanej ojców
   możliwość wykorzystania nasienia samca nawet po jego śmierci
   unikanie chorób związanych z naturalnym kryciem
   możliwość transportu nasienia na duże odległości
   niższe koszty zakupu nasienia niż samego samca
   możliwość unasiennienia samicy nasieniem samca, który odmawia skoku na daną samicę (np. w przypadku bastardyzacji)

   http://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuczne_unasiennianie

  • Dana said

   W następnej kolejności szkoła poleci rodzicom zakupić sztuczne narządy płciowe ,aby dzieci mogły w domu ćwiczyć i utrwalać wiedzę zdobytą w szkole .Będzie też można zdemontować drzwi od łazienek i sypialni.

 10. Nn said

  ————–> this is one of the most extraordinary Gifts<—————-

  Mother of Salvation:
  My Son has instructed me to bring the world this important Message

  Saturday, December 28th, 2013 @ 23:50

  My child, my Son has instructed me to bring the world this important Message. He desires that all those who have family and friends, who reject God and who deny my beloved Son, Jesus Christ, must know that He will shower them with His Graces when you recite this special Crusade Prayer for them. When you say this Prayer, He will show each of them great Compassion and He will redeem them and pull them back from the brink of desolation.

  Crusade Prayer (131) The Mercy Prayer

  O my dear Mother of Salvation, please ask your Son, Jesus Christ, to grant Mercy to (name all here…) during The Warning and again on the final Day, before they come before your Son.

  Please pray that each of them will be saved and enjoy the fruits of Eternal Life.

  Protect them, every day, and take them to your Son, so that His Presence will be shown to them and that they will be granted peace of the spirit and attain great Graces. Amen.

  My Son will, because of this Mission, shower extraordinary Graces on souls who are in need of His Mercy. He will always be generous when souls live according to His Holy Word and welcome Him into their hearts.

  Go forth and rejoice, for this is one of the most extraordinary Gifts

  He has given to all those who have responded to this Call from Heaven.

  Your beloved Mother

  Mother of Salvation

 11. KRYSTYNA said

  List do Ojców Paulinów w sprawie wizerunku Chrystusa Króla
  ==============================================

  DO CZCIGODNYCH OJCÓW PAULINÓW
  NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa Polski!

  Wczoraj tj. w dniu 29.12.2013r ( Świętej Rodziny) wybrałam się na Jasną Górę (po ośmiu godz. podróży pociągiem, w jedną stronę) aby oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi, gdyż dowiedziałam się, że Jego wizerunek został umieszczony na stałe na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X. Poszukiwania trwały długo, ponieważ nie tylko nie było żadnych strzałek informujących o tak istotnej sprawie, to dodatkowo w Wieczerniku była wystawa – konkurs choinek bożonarodzeniowych. Szukałam dalej i dzięki Bożej Opatrzności znalazłam małą kaplicę Piusa X. Była ona na tyłach Wieczernika oddzielona od niego przeszklonymi drzwiami, następnie niewielkim korytarzem i następnymi zamkniętymi metalowo-szklanymi drzwiami od małej kaplicy Piusa X . Rozpłakałam się, gdy zobaczyłam w ciemnym pomieszczeniu (godz.14:30) wizerunek naszego Króla. Nie było żadnej zapalonej lampy lub chociaż lampki, nie było ani jednego kwiatka a tylko odgradzające od wiernych ciężkie drzwi, zamknięte na klucz (dowiedziałam się później ze to ze względów bezpieczeństwa, ze względu na duża wartość materialną obrazu). Adorowałam Króla w samotności , nikt nie wiedział o jego pobycie, a przecież niedaleko przez Wieczernik przechodziła nieustanna fala ludzi , którzy „adorowali” choinki, ponieważ nie mieli możliwości dostrzec Chrystusa Króla. Choinki były oświetlone przez Paulinów przez 48 szt. lamp sufitowych, dlaczego więc oszczędzano na prądzie w kaplicy Piusa X? Gdy wcześniej przechodziłam przez Wieczernik widziałam piękne kompozycje z róż biało- czerwonych postanowiłam przynieść jeden z bukietów dla Pana Jezusa, niezadługo Pan Jezus przysłał mi do pomocy rycerza Chrystusa Króla z Niemiec, który pomógł mi przenieść kwiaty i ustawić na schodach przed wejściem do kaplicy. Mój „pomocnik” skarżył się również, że przez pół godziny szukał wizerunku Chrystusa Króla i również był smutny, że tak niegodne miejsce przygotowali Paulini naszemu Królowi. Przykro zrobiło mi się także, gdy dowiedziałam się, że z Bazyliki po remoncie usunięto m.in. wizerunki św. Jadwigi i św. Maksymiliana Kolbe . Pomyślałam, że Ojcowie Paulini wkrótce, bo w kwietniu, będą mieli problem z powieszeniem także wizerunku św. Jana Pawła II , bo konserwator się nie zgodzi.!!! Mam pytanie do Ojców Paulinów, czyż w woli godnego uczczenia Pana Jezusa jako Chrystusa Króla jest coś sprzecznego z nauka Kościoła ? Po co informacja Ojców Paulinów cyt. „bardzo prosimy o nadsyłanie świadectw, wysłuchanych próśb i udzielonych łask do Ojców Paulinów……..”? Przecież świadectw nie będzie bo i skąd.Po powrocie do domu znalazłam w internecie przekaz Pana Jezusa tj. odpowiedź na pytanie czy miejsce gdzie wystawiony jest wizerunek Króla jest według Woli Jezusa Chrystusa. Przesyłam odpowiedź Pana Jezusa w załączeniu.

  Wierna i oddana Panu Jezusowi Królowi RYCERKA WIESŁAWA .

  Do wiadomości: Arcybiskup Wacław Depo.

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 12. KRYSTYNA said

  PROROCTWA IZAJASZA – ANTYCHRYST KONTRA MESJASZ – IZRAEL SYRIA 2014
  =============================================================

  Bardzo ciekawe zestawienie cytatów biblijnych.

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 13. KRYSTYNA said

  Kometa Ison- śmierć pogrzeb i zmartwychwstanie- TERAZ zbliża się jej powrót!
  ==========================================================

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Radosław said

   Nie ma już komety ISON. Z komety pozostał tylko pył. Cząstki pyłu są na tyle małe, że zatrzyma je ziemska atmosfera.

   http://www.cometisonnews.com/january-2014/

  • Bogdan85 said

   Kometa Ison, mówiąc po ludzku zdechła i nie wróci, teraz jej szczątki oddalają się od Ziemi. Leci w górę, podczas gdy my nadal poruszamy się w płaszczyźnie.
   Nie bedzie tez żadnych meteorów z niej.
   Nie wierzcie w te pseudo gimnazjalne brednie

 14. On30 said

  Ja już sam nie wiem. W z jednej strony to znak czasu, inni tu mówią, że i szatan może się wcielić w pseudo-znaki czasu by nas omamić. Myślę, że jak poczujemy zło na własnej skórze, to wtedy zrozumiemy wszystko. Mi podobał się wpis, że to islam jest antychrystem. To bardzo niebezpieczna „religia”… dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Póki co mamy za chwilę święto 3 króli, więc może oni przyniosą jakąś radosną nowinę? Kto wie…

 15. apostolat said

  Odwrócone krzyże i „Nergal” w klubie SPATiF. Kto odpowie za profanację?
  Odwrócone krzyże i pentagramy, przebrani za biskupów, księży i zakonnice mężczyźni i kobiety. Tak wyglądała impreza sylwestrowa w legendarnym już klubie SPATiF Sopot. Pierwsze skrzypce grał tam Adam „Nergal” Darski”, bawiący się na „Sylwestrowym Konklawe” – jak nazwano imprezę. Utożsamiające się do tej pory z klubem środowiska artystów są oburzone. Po interwencji portalu niezalezna.pl otrzymaliśmy zapewnienie, że w tej sprawie zwołane zostanie nadzwyczajne zebranie okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków.

  – SYLWESTROWE KONKLAWE w SPATiF-ie to hasło tegorocznej zabawy sylwestrowej. Tej nocy licznie przybyli: Kardynałowie, Prymasi, Arcybiskupi, Klerycy, Ministranci, Prałaci, Infułaci, Protonotariusze Apostolscy, Archiprezbiterzy, Wikariusze, Biskupi, Patriarchowie, Prefekci, Diakoni, Proboszczowie, Nuncjuszowie i przepiękne siostrzyczki prawdopodobnie dokonają wyboru nowego szefa i oddadzą się pląsom boskiej muzyki. W nowym 2014 roku obudzimy się czyści duchowo, gotowi to niesienia pomocy tysiącom smutnych obywateli – głosiła informacja o wydarzeniu na oficjalnej stronie klubu.

  Z relacji z imprezy dowiadujemy się, że uczestnicy „Sylwestrowego Konklawe” nie dokonali rewolucji obyczajowej, „gdyż ta dokonała się w nich już dawno temu”.

  – SPATiF i jego Konklawe było miejscem pełnym miłości, wybaczenia i dobrych uczynków. (…) Wyboru Papieża i Papieżycy ostateczni nie dokonano. Udzielono za to kilku błogosławieństw, obmycia stóp, a masowa spowiedź trwała do białego rana – czytamy na stronie klubu.

  Na udostępnionych za pośrednictwem serwisów społecznościowych zdjęciach widać, że uczestnicy „Sylwestrowego Konklawe” chętnie fotografowali się w obscenicznych pozach, trzymając w rękach odwrócone krzyże. Pojawiają się również pentagramy oraz symbole „666”. Wśród gości dostrzec można uradowanego Adama „Nergala” Darskiego.
  SPATiF Sopot to elitarny klub, a zarazem legenda sopockiej bohemy . Powstał w latach 50. jako siedziba Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu i Związku Polskich Artystów Plastyków ZPAP. W związku z tym, że utożsamiało się z nim wielu wybitnych aktorów i muzyków oraz przedstawicieli Związku Polskich Artystów Plastyków o komentarz do całej sprawy poprosiliśmy prezesa ZPAP. Nie kryje on swojego oburzenia.

  – Rozmawiałem już w tej sprawie z prezesem Związku Artystów Plastyków okręgu Gdańskiego Januszem Janowskim i poprosiłem go i komentarz to do tego zdarzenia. On powiedział, że też dowiedział się o tym z drugiej ręki i zadeklarował, że w tej sprawie zwołuje nadzwyczajne zebranie okręgu i skieruje pismo do osób, które prowadzą ten lokal i poprosi o wyjaśnienie. Czekam więc na wyjaśnienia. Moje prywatne zdanie na ten temat jest takie, że jestem tym co się tam dzieje zszokowany z kilku powodów. Ponad 100-letnia tradycja naszego związku nas zobowiązuje i nie odnajduję w niej takich zdarzeń i sytuacji, które tak bardzo wyraźnie obrażałyby uczucia religijne. Oglądając z zdjęcia z „sylwestrowego konklawe” jakie miało tam miejsce, nie ukrywam, że czuję się obrażony tą sytuacją. Nasuwają się pytania: jak można w ogóle doprowadzić to takiej imprezy i jak zareaguje na to okręg gdański. Wcześniej 19 grudnia była tam kontrowersyjna impreza o nazwie „Jasełka”. Mam wrażenie, że również było to obrazoburcze. Dla mnie są to po prostu oburzające działania. Czuję się tym zażenowany i to co mogę zrobić teraz to przeprosić za to co się stało sopockim Spatifie, ale też deklaruję, że nie odpuszczę tego. Konstytucja w Polsce jednoznacznie mówi o poszanowaniu prawa i uczuć religijnych. Te prawa zostały tu naruszone – Jacek Kucaba prezes Związku Artystów Plastyków

  Przed chwilą na Facebooku klubu SPATiF pojawił się następujący komunikat:

  „KOMUNIKAT!!! W związku z nasilającą się eskalacją nienawiści oraz różnic poglądowych prowadzących jedynie do jeszcze głębszych podziałów w naszym kraju zdecydowaliśmy o usunięciu z naszego profilu oraz strony wszystkich zdjęć z Sylwestrowego Konklawe. Nie jest to niczyje zwycięstwo a wyraz szacunku z naszej strony.”

  http://niezalezna.pl/50198-nasz-news-odwrocone-krzyze-i-nergal-w-klubie-spatif-kto-odpowie-za-profanacje

 16. apostolat said

  niezalezna.pl – strefa wolnego słowa
  04/01/2014
  Redaktor wydania: Grzegorz Wierzchołowski

  WYD. DNIA
  VOD
  BLOGI
  OPINIE

  Pobierz na Androida»

  Główna |
  Wydarzenia dnia |
  Gorące tematy |
  Opinie |
  Nasze Blogi |
  Płatne wydanie GPC |
  Gazeta Polska |
  Nowe Państwo |
  Galerie |
  Reklama |
  Archiwa |
  Mobile

  Współpracownicy z „Ozonu” ujawniają jak Palikot synowi na urodziny prezent załatwiał
  Dodano: 03.01.2014 [12:45]
  Współpracownicy z "Ozonu" ujawniają jak Palikot synowi na urodziny prezent załatwiał – niezalezna.pl

  – Pan poseł zapomniał o urodzinach syna, i prosi, żeby wydrukować mu plakat ze zdjęciem Benedykta XVI. No tośmy wydrukowali – tak na swoim blogu na salo24 zaczyna wspomnienie z pracy w katolickim tygodniku Marcin Kędryna. Historia przygotowania prezentu dla własnego syna wiele nam mówi o tym polityku.

  Mało kto pamięta, że zanim Januszowi Palikotowi zaczęło opłacać się być wojującym antyklerykałem, prowadził katolicki tygodnik. Nazywał się „Ozon”. Jednak jak się dziś dowiadujemy, już wtedy z Palikota wychodziła jego prawdziwa natura. Jedną z takich historii przywołuje Kędryna.

  Kuba Mielnik wydał ostatnio książkę. „Kronika końca świata”. Opisał tam też tę historię. Też, bo przypomniał tam historię, z czasów, kiedy razem pracowaliśmy w „Ozonie” – pisze były pracownik tygodnika. – Otóż pewnego dnia wpadła do nas pani dyrektor wydawnicza: „Pan poseł zapomniał o urodzinach syna, i prosi, żeby wydrukować mu plakat ze zdjęciem Benedykta XVI”.

  – No tośmy wydrukowali. Wziąłem z Corbisu papieża chyba z Oświęcimia, dopisaliśmy „wszystkiego najlepszego z okazji urodzin”, dołożyliśmy papieski podpis. Przyjechał kierowca i zabrał. Poseł nazywa się Palikot – wspomina Kędryna i podsumowuje: Cała jego lewicowa wrażliwość to bullshit. Kiedy zamykał „Ozon”, powiedział, że nie ma zamiaru płacić współpracownikom. – Ponieśli normalne ryzyko biznesowe.

  http://niezalezna.pl/50145-wspolpracownicy-z-ozonu-ujawniaja-jak-palikot-synowi-na-urodziny-prezent-zalatwial

 17. KRYSTYNA said

  PROROCTWA – 3 WOJNA ŚWIATOWA – USA SYRIA IZRAEL – BLOOD MOONS
  ========================================================

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Józef Piotr said

   A propos filmu : Cytaty z Bibli prawdziwe a inscenizacja to propaganda kryjąca morderców.
   Tak samo prawdziwe przewidywane wyroki Boże.
   Bandyci nie mogą ujść Bożej Sprawiedliwości więc niech się mają na baczności.
   For example: Najnowsza historia Polski. Kto to mordował patriotów ? I niewolił brutalnie lud

 18. bozena2 said

  30.12.2013

  dot. List do Ojców Paulinów w sprawie wizerunku Chrystusa Króla
  DO CZCIGODNYCH OJCÓW PAULINÓW
  NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa Polski!

  Wczoraj tj. w dniu 29.12.2013r ( Świętej Rodziny) wybrałam się na Jasną Górę (po ośmiu godz. podróży pociągiem, w jedną stronę) aby oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi, gdyż dowiedziałam się, że Jego wizerunek został umieszczony na stałe na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X. Poszukiwania trwały długo, ponieważ nie tylko nie było żadnych strzałek informujących o tak istotnej sprawie, to dodatkowo w Wieczerniku była wystawa – konkurs choinek bożonarodzeniowych. Szukałam dalej i dzięki Bożej Opatrzności znalazłam małą kaplicę Piusa X. Była ona na tyłach Wieczernika oddzielona od niego przeszklonymi drzwiami, następnie niewielkim korytarzem i następnymi zamkniętymi metalowo-szklanymi drzwiami od małej kaplicy Piusa X . Rozpłakałam się, gdy zobaczyłam w ciemnym pomieszczeniu (godz.14:30) wizerunek naszego Króla. Nie było żadnej zapalonej lampy lub chociaż lampki, nie było ani jednego kwiatka a tylko odgradzające od wiernych ciężkie drzwi, zamknięte na klucz (dowiedziałam się później ze to ze względów bezpieczeństwa, ze względu na duża wartość materialną obrazu). Adorowałam Króla w samotności , nikt nie wiedział o jego pobycie, a przecież niedaleko przez Wieczernik przechodziła nieustanna fala ludzi , którzy „adorowali” choinki, ponieważ nie mieli możliwości dostrzec Chrystusa Króla. Choinki były oświetlone przez Paulinów przez 48 szt. lamp sufitowych, dlaczego więc oszczędzano na prądzie w kaplicy Piusa X? Gdy wcześniej przechodziłam przez Wieczernik widziałam piękne kompozycje z róż biało- czerwonych postanowiłam przynieść jeden z bukietów dla Pana Jezusa, niezadługo Pan Jezus przysłał mi do pomocy rycerza Chrystusa Króla z Niemiec, który pomógł mi przenieść kwiaty i ustawić na schodach przed wejściem do kaplicy. Mój „pomocnik” skarżył się również, że przez pół godziny szukał wizerunku Chrystusa Króla i również był smutny, że tak niegodne miejsce przygotowali Paulini naszemu Królowi. Przykro zrobiło mi się także, gdy dowiedziałam się, że z Bazyliki po remoncie usunięto m.in. wizerunki św. Jadwigi i św. Maksymiliana Kolbe . Pomyślałam, że Ojcowie Paulini wkrótce, bo w kwietniu, będą mieli problem z powieszeniem także wizerunku św. Jana Pawła II , bo konserwator się niezgodzi.!!! Mam pytanie do Ojców Paulinów, czyż w woli godnego uczczenia Pana Jezusa jako Chrystusa Króla jest coś sprzecznego z nauka Kościoła ? Po co informacja Ojców Paulinów cyt. „bardzo prosimy o nadsyłanie świadectw, wysłuchanych próśb i udzielonych łask do Ojców Paulinów……..”? Przecież świadectw nie będzie bo i skąd.Po powrocie do domu znalazłam w internecie przekaz Pana Jezusa tj. odpowiedź na pytanie czy miejsce gdzie wystawiony jest wizerunek Króla jest według Woli Jezusa Chrystusa. Przesyłam odpowiedź Pana Jezusa w załączeniu.
  Wierna i oddana Panu Jezusowi Królowi RYCERKA WIESŁAWA .
  Do wiadomości: Arcybiskup Wacław Depo.
  http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2014-01-styczen.html

 19. jamek said

  MATKA ZBAWIENIA: MÓJ SYN POLECIŁ MI PRZYNIEŚĆ ŚWIATU TO WAŻNE ORĘDZIE

  28.12.2013, 23:50 – Orędzie Ostrzeżenie

  Moje dziecko, Mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie. On pragnie, aby wszyscy mający rodziny i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i zapierają się mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, koniecznie dowiedzieli się, że obsypie On ich swoimi Łaskami, gdy będziecie odmawiali za nich tę szczególną Modlitwę Krucjaty. Kiedy będziecie odmawiali tę modlitwa, On okaże każdemu z nich wielkie Współczucie i odkupi ich oraz odciągnie znad krawędzi rozpaczy.

  Modlitwa Krucjaty (131) Modlitwa Miłosierdzia
  O moja droga Matko Zbawienia, proszę zwrócić się do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich …) podczas Ostrzeżenia oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną się przed twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców Życia Wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna, aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.

  Dzięki tej Misji Mój Syn wyleje nadzwyczajne łaski na dusze, które potrzebują Jego Miłosierdzia. On zawsze będzie hojny, gdy dusze będą żyły zgodnie z Jego Świętym Słowem i przyjmą Go do swoich serc.
  Idźcie naprzód i cieszcie się, bo jest to jeden z najbardziej niezwykłych Darów, jakie dał On wszystkim, którzy odpowiedzieli na to wezwanie z Nieba.

  Wasza ukochana Matka
  Matka Zbawienia

  http://paruzja.info/

  • Aro said

   Często myślę o pewnych sprawach a później dostrzegam odpowiedz w kolejnych orędziach. Wygląda to tak jak by odpowiedzi szybko nadchodziły.Macie coś takiego, że myślicie a późnije …kurcze przecież mowa o tym w nowym orędziu?

   • Okto said

    W moim przypadku jest dokładnie tak samo…jak u ciebie.

    • szach said

     to aż jest dziwne. Ja to też zauważałam,ale kiedyś.Teraz o tym nie myślę i nie śledzę tych przekazów. Czasem jak ktoś tu zamieści,to czytam albo się pomodlę. Sporadycznie. Ale też dziwi mnie i niepokoi podpis pod każdym Orędziem. Dlaczego zawsze jest tak,że pisze wasza ukochana matka,albo wasz ukochany Jezus. A nigdy nie ma -kochający was Jezus,kochająca was Matka. Zawsze jest,że to my kochamy. A przecież z tym jest różnie i to z Nieba pierwsze wychodzi Miłość na którą człowiek odpowiada a nie odwrotnie. Nie chcę tu nikogo zniechęcać albo jakiegoś fermentu wprowadzać. Pytam,bo tu mi coś zgrzyta.

    • Gosia-3 said

     Widzę ,że niektórzy się otwierają to i ja podzielę się z Wami moimi przeżyciami jeśli chodzi o orędzia MBM. Nad ranem jeszcze we śnie słyszałam wyrażne słowa np. 11.03.2013 usłyszałam „Ekskomusnika” a dwa dni póżniej było orędzie mówiące o ekskomunice księży,
     5.03.2013 r usłyszałam ” Błogosławię i 3x Arka Przymierza” , w następnym przeczytanym orędziu Bóg nas błogosławił. Jakby ktoś to chciał sprawdzić to może ale zakładając, że orędzia pojawiają się z opóżnieniem. Miałam mnóstwo snów które mówiły o tym co było w póżniejszych orędziach, kiedyś opisałam ten sen o drabinie. Nie pisałam o tym bo nie chcę by ktoś mnie uznał za nawiedzoną ale teraz gdy wy o tym piszecie. Tylko ,że wy o tym myślicie a ja śnię albo słyszę głos. I tym narażam się na ośmieszenie ( zaznaczam, że leków psycho nie biorę i nie brałam, ). Ostatnio 6 listopada ten piękny sen Jezusa Miłosiernego przygarniającego nas otwartymi dłońmi-niesamowite przeżycie. Myślę że jestem niedowiarkiem i dlatego tak Bóg mnie upewnia ,że to on do nas mówi w orędziach. Nie pisałam o tym wcześniej bo nie chcę by ktoś uznał mnie za wariata ,ale stało się i nabrałam odwagi i napisałam. Co innego śnić a co innego usłyszeć głos. To był tak mocny głos ,że nie sposób było tych słów nie zapamiętać. To wszystko na chwałę Pana Boga.

    • halina said

     Masz w prawdzie ukształtowane serce i odbierasz z swiata duchowego tak jak z swiata ziemskiego . To znaczy że te częsci które zepsuł szatan swoją ingerencją naprawiaja sie i zaczynasz prawidłowo funkcjonować . Twoje mysli zaczynaja byc tymi które pochodzą od Boga , znikają te którymi szatan odciagał od Boga . Wszystko nachodzi na swoje miejsce . Trwaj w pokorze i milości Boga , bo ma on względem Ciebie plany i zamiary , rób wszystko by dobrze sercem odczytać życzenia Boże , zamienić je w czyn by stały sie rzeczywistoscia , a przez to stawać sie użytecznym narzędziem w Jego Rękach

    • Gosia-3 said

     Bardzo Ci dziękuję Halinko ! jak Ty to pięknie ujęłaś , od dwóch lat staram się trwać w stanie łaski uświęcającej, nie mówię że nie mam grzechów ale nawiedzam regularnie od dawna Pana Jezusa w każdy piątek w Najświętszym Sakramencie. Modlę się w jego obecności Koronką Eucharystyczną o ogłoszenie Chrystusa Królem Polski. Rozmawiałam na ten temat z moim proboszczem i w pewien mnie wiadomy sposób wiem, że stałam się tym narzędziem.
     Chciałabym być użytecznym ale to wszystko jest bardzo trudne.
     Proszę módl się w tej sprawie za mnie bo Ty czujesz co ja bym chciała by czuli też inni.
     Nie mogę Wam o wszystkim napisać ale Bóg stawia mi zadania i ja pragnęłabym je wypełnić. Z Panem Bogiem i Maryją. Jeśli chcecie usłyszeć głos Boga to proszę nawiedzajcie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie ale nie na 5 minut, on pragnie Waszego zatrzymania się na dłużej on tak czeka i wciąż na Was czeka. Jest tak teraz opuszczony i pragnie każdej następnej duszy do rozmowy.

    • halina said

     To że pragniesz aby wszyscy nawiazali łacznośc z Chrystusem Królem to już pierwszy krok do sukcesu , bo swoja swiadomoscią wprowadzasz Boże działanie i pomoc aby to zaistniało . Właśnie o to chodzi by było coraz wiecej takich których pożera pragnienie robienia tego co jest radoscia dla Boga . Bo te pragnienia odmykają droge dostepu do swiata ziemskiego Chrystusa Króla , a zamyka sie droge dla szatana , i w ten sposób wprowadza sie wszystko na Bożą droge by zmierzało do Bozego celu . Należy Chrystusa traktować jak Przyjaciela z którym o wszystkim sie mówi . Z którym przeżywa sie wszystko co cieszy co boli A Mateńkę Maryję jak kochana Mamusie do której zawsze można przyjśc i z Nia porozmawiać tak jak z tą osoba która sie kocha szczerze . . Nie lecieć do koleżanki kolegi z problemami na pogaduchy bo ulzy gdy sie wygada , lecz starać sie szukać dróg wyjścia z zaistniałej sytuacji według wskazań i oczekiwań Chrystusa i Mateńki .To jest jedyne wyjście i dobre ustawienie na nadchodzące czasy , bo tam gdzie jest sie podłaczony na gadu gadu Jezus czy Maryją , to nie ma łącznosci szatan bo częstotliwosc jest zajeta . Kożystajmy z tego zabezpieczenia jaknajczęsciej , a zycie stanie sie łatwiejsze i bardziej owocne .

   • Cichykatolik said

    bywa 🙂

   • Margaretka said

    Mi się też zdarzyło, jednak dość długo zastanawiam się dlaczego, w tych orędziach nie ma mowy o islamie i muzułmanach. Ogólnie żadne z ostatnich orędzi z nieba, nic nie mówią o islamie, czy też nawróci sie po ostrzeżeniu czy stanie po stronie antychrysta. Orędzia głoszą że FP stanie na czele światowego kościoła, czy islam też dołączy? to takie nieprawdopodobne…często się o tym zastanawiam, bo mieszkam za granicą i sporo ich tutaj, są dla mnie zagadką.

    • Gosia-3 said

     Margaretko ! to napisz nam co Ci się zdarzyło. Ja na początku też zastanawiałam się nad wieloma rzeczami, zresztą te orędzia zaprowadziły mnie do Pisma Św zaczęłam wszystko sprawdzać czy się zgadza ze słowem bożym w nim zapisanym. W końcu przez te sny i inne dowody odpuściłam. Zawierzyłam jak dziecko zawierza matce. Myślę ,że w orędziach Bóg nas nie różnicuje na rasy oraz religie , on po prostu mówi do nas wszystkich. Każdy kto uwierzy właśnie w niego Jezusa Chrystusa będzie mieć życie wieczne. Czy to islamista czy tez muzułmanin uzna Jezusa Chrystusa i zerwie z grzechem i będzie dążyć do doskonałości to brama niebieska będzie dla niego otwarta. Mnie tez brakowało tego, że w orędziach nic nie ma o Polsce. Ale nam i tak Bóg podarował wiele dał Jana Pawła II, św. Faustynę. której obraz Miłosiernego Jezusa jest czczony na całym świecie i Koronką modlą się chrześcijanie na całym świecie.
     Teraz pisząc to zrozumiałam, że w tych orędziach Jezus wywyższył Polaków potwierdzając świętość naszej rodaczki Faustyny dyktując modlitwę Krucjaty po Koronce. Czyż on do nas przez to nie przemówił , że nas bardzo kocha i pokłada w nas nadzieje. To cudowne.

    • halina said

     Jezus nie mówi nigdy że ten , jest zły czy tamten . On nikogo nie potepia , On czeka zeby wyjsc z błedu zepsucia dezorientacji w jaka wprowadził podstępem szatan , daje wskazówki pokazuje drogę wyjścia , On podaje pomocna dłoń , udziela łaski .., On mówi tylko o konsekwencjach które wynikną gdy człowiek nie zmieni swojego nastawienia i bedzie dalej postepował tak jak postepuje . A skoro nie nastawia człowieka przeciw człowiekowi , to walka przenosi sie na linie człowiek– szatan . I wszystko co nas dotyczy powinno mieć odniesienie do tej płaszczyzny .. Ja gdy cierpie gdy płacze mówie wciąz — spójrz Panie co ten przeklęty szatan zrobił z moim zyciem , do czego pchnął tego człowieka . To nie wina tego człowieka lecz szatana bo gdyby nie zmuszał go do tego , to by mnie to nieszczęscie nie spotkało . Niechaj winą i karą będzie obciążony szatan bo to jego świadome i dobrowolne działanie do tego doprowadzilo — . I mimo łez smutku modlę sie za tym człowiekiem , by tym sposobym odciac tego szatana od dalszej ingerencji . By od tego człowieka nie spotkała mnie więcej przykrość spowodowana przez szatana . Bo jeżeli szatan będzie miał utrudniony dostep przez to że otoczony jest modlitwa miłością to nie może płynac nienawisc złośliwość niegodziwosc .. To naprawde skutkuje .

    • Margaretka said

     Gosia już nie pamiętam które to były orędzia, ale zdarzyło mi się pare razy, że czytając któreś z orędzi, naszły mnie refleksje w innych kwestiach i w kolejnym orędziu było to pięknie ujęte w słowa. Niedawno miałam urodziny i też modliłam się by w tym dniu orędzie dotyczyło mnie bardziej i faktycznie było to przesłanie które napełniło mnie wielką nadzieją.
     Jedno z najważniejszych słów, jakie przeczytałam w tych całych przekazach, było uświadomienie, że wszyscy jesteśmy na wygnaniu, niby oczywiste a jednak dla mnie te słowa miały przeogromną moc bo wiele w tym momencie pojełam. Mój światopogląd zupełnie zmienił perspektywę, często o tym rozmyślam na co dzień i tak w dniu moich urodzin jest mowa, o cudownym zjednoczeniu i skończeniu się zła i odzieleniu grzechu od człowieka [ja za tym dniem bardzo tesknię]

     „Wszyscy musicie zaakceptować fakt, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to Wielki Znak z Nieba. Potwierdzi on Miłość, którą Bóg darzy wszystkie swoje dzieci.

     Wiedzcie, że tego Dnia wasze oddzielenie od Boga powodujące uczucie osamotnienia dobiegnie końca dla tych, którzy pragną Ochrony od rozpaczy istniejącej w dzisiejszym świecie. Otrę wam łzy. Przebaczę wam wasze grzechy. Będę błogosławił wszystkich, łącznie z tymi, którzy odwracają się ode Mnie, w nadziei, że z powrotem przybiegną do Mnie, abym mógł ich zbawić.

     Świat należy do Mnie. Dzieci Boże zostaną zebrane i wszyscy, których imiona zapisane są w Księdze Życia zostaną przygarnięci w Moje Ramiona.

     Módlcie się, by ci, którzy mają wątpliwości, zostali z nich uwolnieni, aby ci, którzy są w strasznej ciemności, poprosili Mnie o Miłosierdzie, a ci, którzy się Mnie zapierają, wreszcie Mnie rozpoznali.

     Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby krytycy Mojego Świętego Słowa, odciągnęli was ode Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości…”

   • Bożena said

    Mam to samo myślę o czymś a potem ten problem jest w Orędziach i mam odpowiedż.

    • Antysyjonista said

     Mnie też to się kiedyś zdażyło że czytając jakieś orędzie MBM i nie potrafiąc zrozumieć o co w nim chodzi bo wiadomo zawsze pojawiają się jakieś pytania. Następnego dnia byłem na mszy. św. i myślałem własnie o tych słowach z orędzia a wtedy jakbym uzyskał odpowiedz w ewangelii czytanej podczas mszy św. Słyszałem że istnieje taka naukowa teoria że jak się o czymś cały czas myśli i szuka się na to odpowiedz to samo się ono wypełnia. Jedno wiem że ten rok na pewno będzie przełomowy dla wielu ludzi na świecie nie tylko w Polsce. Każdego czeka ciężki test do sprawdzenia i nie wiadomo ilu ludzi go tak naprawdę dobrze wypełni.

   • Ena said

    Pewnego dnia przyszły do mnie panie w podeszłym wieku z Kółka Różańcowego z prośbą , że nie ma kto wziąć jednej tajemnicy i czy wezmę , oczywiście wzięłam , starałam się codziennie odmawiać Różaniec , ale po tej deklaracji już nie mogę zapomnieć czy nie mieć siły . Następnego dnia czytam orędzie i ” kto codziennie będzie odmawiał Różaniec ochroni swoją rodzinę”.

    • Gosia-3 said

     Bóg rozdaje swe łaski wg możliwości i pokory danego człowieka. Ciebie w ten sposób obdarował Eno i dobrze wiedział ,że Twoja pokora przyjmie ten dar modlitwy różańcowej.

 20. MamOczy said

  • szach said

   wczoraj o Tobie myślałam Mam Oczy. No i przywołałam 🙂 I to z takim wspaniałym „pakietem”(link). Dzięki.

 21. KRYSTYNA said

  Quo Vadis, Francisce?
  =================

  http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/90-quo-vadis-franciscus&prev=/search%3Fq%3Dhttp://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/90-quo-vadis-franciscus%26biw%3D1366%26bih%3

  http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/90-quo-vadis-franciscus

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Andrzej said

   Wyborcza znów pierwsza w przekazywaniu rewelacyjnych wypowiedzi Franciszka: „Papież: Związki homoseksualne stanowią nowe wyzwania”

   http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15223831,Papiez__zwiazki_homoseksualne_stanowia_nowe_wyzwania.html?lokale=katowice#BoxWiadTxt
   ————-
   Wyborczej nie można przypisać rzetelności przekazu tekstu wystąpienia papieża. nie mniej może co najmniej niepokoić jednostronność myślenia i wypowiedzi Franciszka, które mogą być podstawą do nie tylko do uznania tych związków ale także do przyzwolenia na adopcję przez nie dzieci.
   Bowiem:
   Papież Franciszek wyraził opinię, że związki homoseksualne „stanowią dzisiaj nowe wyzwania”, które – jak przyznał – są czasem wręcz trudne do zrozumienia. Zdaniem papieża dzieciom z takich związków nie należy „podawać szczepionki przeciwko wierze”.
   Franciszek podzielił się swymi doświadczeniami pracy duszpasterskiej w rodzinach w Buenos Aires. – Przypominam sobie przypadek bardzo smutnej dziewczynki, która wyznała swojej nauczycielce powód swego stanu ducha, mówiąc: „Narzeczona mojej mamy mnie nie kocha” – mówił papież.
   —-
   Z kontekstu artykułu wynika, że Kościół nie powinien w żaden sposób kwestionować związku lesbisjkiego (i gejowskiego) nawet jeśli zagraża on dobru psychicznego rozwoju dziecka, bowiem stanowi on nowe wyzwanie ludzkości – nową genderowską pedagogikę!!
   Kto zatem może powiedzieć dziecku,że związek jej matki jest chory i dlatego cierpi smutek, bo brakuje jej OJCA!

   • Nn said

    08.07.2013, 17:00 – Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo

    Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo.

    Zostały one rozłożone na części, przekręcone i dano im nowe znaczenie, aby człowiek mógł akceptować grzech.

    17.04.2012, 18:30 – Moje orędzia są dla wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, którzy nie wierzą

    Będą wprowadzać prawa, które przeciwstawiają się Dziesięciu Przykazaniom ustanowionym przez Boga Ojca.

  • KRYSTYNA said

   ks. Karol Stehlin FSSPX

   Powiększać wiedzę i bardziej kochać
   ======================

   Głównym skutkiem wypowiedzi papieża jest zwiększenie zamieszania i dalszy zanik katolickiej jednoznaczności w myśleniu i postępowaniu. Chce on przeprowadzić gruntowną reformę w Kościele. Wygląda jednak na to, że będzie usiłował uczynić to na sposób rewolucyjny, czyli burząc niektóre elementy dotychczasowych fundamentów i realizując przynajmniej niektóre idee „teologii wyzwolenia” na czele z ideą posiadającego „socjalistyczną wrażliwość” tzw. Kościoła ubogich.

   Zaskakuje przy tym entuzjazm papieża wobec wielkich zgromadzeń ludzi, takich jak np. Światowy Dzień Młodzieży. Dziwi także jego niemal ślepa ufność pokładana w młodzieży. Papież sprawia wrażenie, jakby zupełnie nie widział, albo nie chciał widzieć ogromnego zła, jakie dokonuje się obecnie w świecie. Kryzys, który papież widzi w Kościele, jest dla niego wynikiem jedynie bogactwa, przepychu, braku wrażliwości wobec potrzeb biednych, braku „wyjścia na peryferie”. Nie dostrzega natomiast kryzysu wiary. Przeciwnie, często podkreśla, że obecnie wiara Kościoła jest w bardzo dobrym stanie, bowiem wyraża wszystkie zalecenia sformułowane przez Sobór Watykański II.

   http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1936

   KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 22. Margaretka said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Deszcz-meteorytow-nad-Rosja-1142-osoby-ranne-w-tym-258-dzieci,wid,15336533,wiadomosc.html

 23. O Znakach Nieba czytajcie na http://urbietorbi-apocalypse.net/znaki_Nieba.pl.html

  • KRYSTYNA said

   http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/najwieksza-plama-sloneczna-obecnego-cyklu-solarnego

   Jak donosi nasz siostrzany serwis zmianysolarne.pl, na Słońcu pojawiła się ogromnych wielkości plama słoneczna. Nosi ona numer 1944 i pojawiła się na tarczy 1 stycznia 2014.

   Astrofizycy są zszokowani rozmiarami tej grupy plam i nazywają ją największym tego typu tworem w trakcie całego 24 cyklu słonecznego. Jest ona tak wielka, że widać ją gołym okiem.

   Oczywiście, aby się przekonać samemu najlepiej jest przedtem wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, na przykład okulary spawalnicze, ale nawet wtedy nie powinno się przyglądać tarczy słonecznej zbyt długo, ponieważ grozi to uszkodzeniem wzroku. W znacznie lepsze sytuacji są właściciele teleskopów z filtrami słonecznymi.

   Mimo, że na razie to plama 1936 jest najbardziej płodna, jeśli chodzi o zjawiska solarne, nie można wykluczać, że monstrualna 1944 coś nam zmaluje. Amerykańska agencja NOAA sugeruje, że wielki aktywny region będzie jeszcze powodem rozmaitych zjawisk związanych z aktywnością Słońca. Ich zdaniem szansa na kolejne rozbłyski M to 75% a rozbłyski X aż 30%. Usytuowanie plamy będzie powodowało, że w ciągu najbliższych kilku dni każde zjawisko z tamtego regionu będzie geoefektywne.

   Więcej informacji na temat aktywności słonecznej można znaleźć na portalu zmianysolarne.pl
   Źródło:
   http://zmianysolarne.pl/wiadomosc/gigantyczna-plama-zaczyna-produkowac-coraz-wie

   KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

   • Bogdan85 said

    Plamy na Słońcu w trakcie maksimum aktywności słonecznej to coś normalnego, czasami wygenerują rozbłysk, który może nam przynieść zorze polarne. no, w najgorszym wypadku wyłączenie prądu na całym świecie, ale to już ryzyko naturalne.

    W sezonie 2002-2004 były dużo więcej plam i dużo większa aktywność

 24. KRYSTYNA said

  List do Ojców Paulinów w sprawie wizerunku Chrystusa Króla
  ===============================================

  DO CZCIGODNYCH OJCÓW PAULINÓW
  NA JASNEJ GÓRZE W CZĘSTOCHOWIE

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa Polski!

  Wczoraj tj. w dniu 29.12.2013r ( Świętej Rodziny) wybrałam się na Jasną Górę (po ośmiu godz. podróży pociągiem, w jedną stronę) aby oddać cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi, gdyż dowiedziałam się, że Jego wizerunek został umieszczony na stałe na Jasnej Górze w Wieczerniku – Kaplicy Wieczystej Adoracji – Piusa X. Poszukiwania trwały długo, ponieważ nie tylko nie było żadnych strzałek informujących o tak istotnej sprawie, to dodatkowo w Wieczerniku była wystawa – konkurs choinek bożonarodzeniowych. Szukałam dalej i dzięki Bożej Opatrzności znalazłam małą kaplicę Piusa X. Była ona na tyłach Wieczernika oddzielona od niego przeszklonymi drzwiami, następnie niewielkim korytarzem i następnymi zamkniętymi metalowo-szklanymi drzwiami od małej kaplicy Piusa X . Rozpłakałam się, gdy zobaczyłam w ciemnym pomieszczeniu (godz.14:30) wizerunek naszego Króla. Nie było żadnej zapalonej lampy lub chociaż lampki, nie było ani jednego kwiatka a tylko odgradzające od wiernych ciężkie drzwi, zamknięte na klucz (dowiedziałam się później ze to ze względów bezpieczeństwa, ze względu na duża wartość materialną obrazu). Adorowałam Króla w samotności , nikt nie wiedział o jego pobycie, a przecież niedaleko przez Wieczernik przechodziła nieustanna fala ludzi , którzy „adorowali” choinki, ponieważ nie mieli możliwości dostrzec Chrystusa Króla. Choinki były oświetlone przez Paulinów przez 48 szt. lamp sufitowych, dlaczego więc oszczędzano na prądzie w kaplicy Piusa X? Gdy wcześniej przechodziłam przez Wieczernik widziałam piękne kompozycje z róż biało- czerwonych postanowiłam przynieść jeden z bukietów dla Pana Jezusa, niezadługo Pan Jezus przysłał mi do pomocy rycerza Chrystusa Króla z Niemiec, który pomógł mi przenieść kwiaty i ustawić na schodach przed wejściem do kaplicy. Mój „pomocnik” skarżył się również, że przez pół godziny szukał wizerunku Chrystusa Króla i również był smutny, że tak niegodne miejsce przygotowali Paulini naszemu Królowi. Przykro zrobiło mi się także, gdy dowiedziałam się, że z Bazyliki po remoncie usunięto m.in. wizerunki św. Jadwigi i św. Maksymiliana Kolbe . Pomyślałam, że Ojcowie Paulini wkrótce, bo w kwietniu, będą mieli problem z powieszeniem także wizerunku św. Jana Pawła II , bo konserwator się niezgodzi.!!! Mam pytanie do Ojców Paulinów, czyż w woli godnego uczczenia Pana Jezusa jako Chrystusa Króla jest coś sprzecznego z nauka Kościoła ? Po co informacja Ojców Paulinów cyt. „bardzo prosimy o nadsyłanie świadectw, wysłuchanych próśb i udzielonych łask do Ojców Paulinów……..”? Przecież świadectw nie będzie bo i skąd.Po powrocie do domu znalazłam w internecie przekaz Pana Jezusa tj. odpowiedź na pytanie czy miejsce gdzie wystawiony jest wizerunek Króla jest według Woli Jezusa Chrystusa. Przesyłam odpowiedź Pana Jezusa w załączeniu.

  Wierna i oddana Panu Jezusowi Królowi RYCERKA WIESŁAWA .
  Do wiadomości: Arcybiskup Wacław Depo.

  http://nachwaletrojcyswietej.pl/dzienniczek/2014-01-styczen.html

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Temi said

   Przykre , smutne 😦 Jezus uwieziony w ciemnicy … przez swoich .
   JEZU OKAZ IM SWOJE MILOSIERDZIE , przebacz im , bo nie wiedza co czynia .

 25. Józef Piotr said

  A jednak niektorzy piszą o mordach rytualnych i przenosza analogie do czasow nam wspolczesnych…..

  http://talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/104103,mordy-rytualne

  Za: http://rafzen.wordpress.com/2013/12/29/mordy-rytualne/

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/mordy-tytualne-2013-12

 26. TadeuszTT said

  Dla tych co się wybierają do Garabandal

 27. TadeuszTT said

  tłumaczenie google

  Święta Astronomia jest nauką, która doprowadziła Mędrców, aby dowiedzieć się, kiedy i gdzie było pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa. Ta tajemna wiedza, że ​​nie ma nic wspólnego z horoskopów i astrologów, został zapomniany przez wiele wieków. Dzięki studiów językowych z różnych uczonych w XIX i XX wieku został uratowany, a teraz wiemy, że proces, który doprowadził do tych świętych mędrców do stajenki w Betlejem. Przez analogię, wiedząc, że drugie przyjście naszego Pana End Times będzie poprzedzony znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, które pojawia się adres tej serii wideo i partnera e-book pytanie: czy gwiazdy była informacja o Jego pierwszym przyjściu, to będzie również w tych danych prowadzi nas do jego powtórnego przyjścia?

  Rok temu napisałem kolejny artykuł o wolności wyznania w mądrości Trzech Króli, wyrażając moje zdumienie, co poznał tych świętych mężów Odkupiciela tylko przez gwiazdy. Jest na liście, że wiedzieli, gdzie i kiedy i kto się urodził, i kochał tego chłopaka, który wiedział, że Bóg i człowiek od razu, że umrze i powrócić jako triumfalny King. Wynika to z prezentów oferowanych mu kadzidło, złoto i mirrę.

  Wreszcie w tym artykule zadałem sobie pytanie, czy gwiazdy było informacji o tym, kiedy będzie pierwsze przyjście Pana naszego, będzie w nich informacje o jego drugie przyjście? Dziś, po roku pracy, które mogę zaoferować hipotezę roboczą, że gwiazdy wskazują jego nowy nadchodzi z wielką precyzją. Nie mówiąc nic, jako naszego Pana i ostrzegł, że czas, zostaną ogłoszone przez znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Myślę, że jest to wyraźna aluzja do słuchać mądrości, która prowadziła Trzech Króli do Betlejem i uczyć się od niego. Przyjrzyjmy się, jak znaleźć, z wiedzy mędrców Wschodu, znaki przyszłego zdarzenia.

  W tym celu musimy najpierw wiedzieć, co Mędrcy widzieli. To nie jest trudne, bo mamy dziś precyzyjne programy astronomiczne dla komputera do każdego. Wiemy również, że Reyes znaleziono ślady w sferze niebieskiej przez jego mądrości, to znaczy, nie śledzić przypadkowych sygnałów, jak będzie wygląd komet lub Novae, ale zjawiska, które następują regularne przepisy, które mają zastosowanie wiedzy astronomicznej nauki . Dlatego też otrzymane gwiazdkowych sygnałowe regularnego ruchu, powodując zbiegów okoliczności i spójników, że znają ich sygnał sporadyczność spiker interpretowane jako wyjątkowego wydarzenia historyczne: narodziny Boga-człowieka.

  Dowód, że gwiazda betlejemska nie była nowa cud anomalii światła na niebie jest sama dziwność Heroda i całej Jerozolimy, gdy Reyes powiedział, że widział jego gwiazdę. Nikt nie wspomniał wtedy kilka ostatnich kometa na niebie, nie widoczne i oczywiste, supernowa, ale Herod wiedzieć, co Mędrcy twierdził, że odkrył była wymiana danych: tylko poinformował ich o miejscu szukali i przepowiedział proroków raz ustalona z nich razem z pojawieniem się tej gwiazdy. I zgodnie z tym informacji, że ich eksperci mogli sprawdzić kilka dni później wziął straszną decyzję, aby zabić wszystkie dzieci poniżej dwóch lat wokół Betlejem. To był czas, że go Mędrcy oświadczył o wyglądzie „swojej gwiazdy”. Dlatego gwiazda Mesjasza nie było coś, widoczne dla wszystkich, czy dobrze znane, ale coś, co wymaga mądrości, doświadczenia i fachowe oko na nich, podobnie jak Mędrcy.

  Wśród dziesiątki hipotez, które zostały zaproponowane do gwiazdy na zjawiskach astronomicznych Betlejem, jest jedna, która wpisuje się w różnych warunkach wskazujących na Ewangelię Mateusza i wieku 33 lat, które Tradycja mówi nam, że Jezus, gdy umarł w kwietniu 33 CE. Jest to koniunkcja Jowisza sześciokrotnie w nieco ponad rok, w okresie od sierpnia 12 (-3) i 18 października (-2), podczas gdy w tranzycie przez konstelacji Lwa i Panny, trzy mecze z gwiazdą Regulus, które stało się w trzech innych koniunkcji z Wenus. To rzadkie zjawisko występuje co 510-510-510-627 lat. To był czwarty raz, że wystąpił z czasów potopu. Ale to, co było ważne, że był symbolizm w przypadku odczytu, który pochodzi od znaczenia nazw tych gwiazdozbiorów, planet i gwiazd, a ich ruchy mogą być przepisywane w następujący sposób:

  Spotkać matkę (Wenus) i król niebios (Leo), przyniósł nam Mesjasza (Jowisz) i mały Rey (Regulus).

  W jego matka ukryła Mesjasz. Dla Ella, gwiazda pojawiła się rano.

  To znak, łatwe do wykrycia dla zwykłych ludzi, zaczęły pojawiać się prawie dwa lata przed Mędrcy mówią do Heroda. W ruchach, które definiują ten sygnał, „gwiazdki”, która ma wiodącą rolę jest Jowisz. Dlatego wahania planety jest lekcja do nauczenia się od Mędrców lub astronomicznej wzór musimy śledzić, kiedy patrzymy astronomiczne oznaki jego powtórne przyjście. Ale to nie jest po prostu czekać na nową powtórzenia sygnału pierwszego przyjścia, nie będzie aż do roku 2157, ale sprytnie wykorzystał wzór znalezionych dla znaków drugie przyjście, bo obaj mają bardzo różne środowiska: Pierwszy był skromny i ukryty, a drugi będzie triumfalny i każde oko ujrzy.

  W Piśmie Świętym, Apokalipsa opisuje zapowiedzią drugiego przyjścia sygnału, które mogą być interpretowane jako astronomiczne wydarzenia, wśród innych znaczeń. Wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a korona z gwiazd dwunastu na głowie, że jest w ciąży … Panna to konstelacja, która reprezentuje kobietę. Według wzoru z „gwiazdy” Trzech Króli, kiedy Jowisz jest w łonie Panny (kobieta w ciąży) i księżyc pod jej stopami, astronomicznie tekst Apokalipsy jest spełniony. Problemem jest to, że ta sytuacja ma astronomiczne około co 12 lat, więc nie ma żadnych innych danych, które wymagają czegoś więcej, sygnał jest niewystarczająca do określenia czasu Second Coming.

  Z naszą pomocą objawienia maryjne są prywatne objawienie, którego celem jest wyjaśnienie, czy oświetlenia publicznego ujawnienia, co jest w księgach Pisma zawierające pełną depozytu Objawienia. W kontekście astronomicznym, nasza Matka pojawia się w powstania Guadalupe w Meksyku (1531) przez dużą malarskiej obrazu, jakość druku w cudowny sposób w mgnieniu oka na Esparto rodzaju tkanki, której długość nie przekracza 30 lat.

  Na tilmie lub poncho, Virgin pojawia się jako tekst Apokalipsy mówi księżyc pod jej stopami w ciąży, obleczona w słońce, … Na jego szaty są 46 gwiazd, które nie znajdują się losowo, ale Instytut Astronomiczny Meksyku sprawdzeniu, że odzwierciedlał stanowisko prawdziwych gwiazd na niebie Azteków w historycznym momencie objawienia. Kopanie głębiej do wiadomości z Guadalupe możemy oświetlić święty tekst, do którego znak kobiety w Objawienia opisuje niebo i wyjaśnić historyczny moment jego przyszłego rozwoju jest zaniepokojony.

  Na obraz z Guadalupe w Meksyku, są trzy rzeczy, które są ważne, ale nie pokazano, że jest w jakiś sposób ukrył niebo dobrowolnie. Pierwszy jest szefem samego Panny pozostaje owiana płaszcz, który obejmuje wszystkie Ella, od stóp do głów. Drugi jest wieniec z gwiazd dwunastu wymienionych Objawienie. Nie widzimy w tym obrazie na peleryny, ale jeśli kierujemy się układ geometryczny gwiazd widocznych w płaszczu, z przodu konstelacji Panny Corona Borealis gwiazdy, która jest 12 okoń. Wreszcie pojawia się Dziewica z Guadalupe jako ciężarną dziewczynę więc Dziecko-Bóg jest obecny, ale niewidoczne. Te trzy elementy ujawnione pojawiają się tylko w jednym z następujących głównych objawień maryjnych.

  Rzeczywiście, żaden z obrazów Matki w najbardziej znanych objawień maryjnych-Cudownego Medalika później, La Salette, Lourdes, Fatima, Nasza Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie lub Medjugorje-show, co kryje się obraz z Guadalupe : jej głowie wieniec z gwiazd i Dziecka-Boga. Jednak jest to na obraz Matki Bożej z Garabandal, jak dobrze znany w świecie jako nieznanego nawet w Hiszpanii, w którym widoczne są trzy elementy: jego głowa jest wolna welon, korona z 12 gwiazd świeci jasno i dziecko jest w jego ramionach. W związku z tym, to ma się rozumieć, że co zaczęło, Dziewica z Guadalupe, pokazując, jak kobieta z Apokalipsy, koniec jednego dnia uczyć w Garabandal. Interpretacja każdego z elementów, które myślę, że może być przesłanie Matki Bożej z Garabandal „ujawnia” natychmiast po drugie przyjście wydarzeń Pana, nie będzie miała historyczną uznania lub koronacji Trynidad zbiegło się z przyszłej wielki cud i uczył tam przez 2000 bardziej intymnych rozmów z czterech dziewcząt, jak wnieść Boga w naszym życiu zwykłych chrześcijan.

  Wśród wydarzeń prorokował Dziewicę w małej wiosce Kantabrii jest wielka przyszłość Milagro na celu przekształcenie świat, który będzie w niebie, i mieć pewność, że największym cudem, że Pan to zrobić, ponieważ jego zmartwychwstaniu. Nie podając datę tego wielkiego zdarzenia przyszłego, jeśli podejdzie się jakieś dane na temat harmonogramu jej realizacji, a mianowicie:

  • wystąpić w miesiącach marcu, kwietniu lub maju, tj. wiosną, być może dlatego, że wiosna cud ogłosić do realnego świata.

  • Między 8 a 16 dniem miesiąca, które są postacie symbolizujące zmartwychwstanie i że Jezus Chrystus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia.

  • W czwartek, święto męczennika Eucharystii, wskazując na tajemnicy Krzyża, Eucharystii i naszej przemiany w Chrystusa przez Jego mocy.

  Wprowadzając te trzy dane tymczasowe w astronomicznej pozycji znaku kobieta Objawienia mamy zdefiniowanego na wzór tej „gwiazdy” Trzech Króli, szanse stać się w przyszłości tego sygnału nie są co 12 lat, ale że w tym tysiącleciu są zredukowane do zaledwie dwóch terminach. Drugi będzie się 11 kwietnia tego roku 2954, w święto św Stanisława Biskupa w Krakowie w 1076 zamordowany podczas odprawiania Mszy. Pierwszy … jest już w zasięgu ręki: 13 kwietnia 2017, w Wielki Czwartek, święto San Hermenegildo który został ścięty w więzieniu w Sewilli w 585 odmowy otrzymać komunię świętą z Arian biskupa .

  To wielki znak na niebie Kobieta Objawienia nie należy mylić z czasem powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, który jest z tyłu i nikt nie zna dnia ani godziny. Jednak ten sygnał na niebie, czy w niepełnym wymiarze godzin w nowym przyjścia nastąpi i otrzymaliśmy do monitorowania naszych czasów. Jego determinacja jest tak dokładne z uwagi na lepsze zegar światowy, astronomiczne Bóg stworzył i nikt nie może przejść lub opóźnienia. Od odkrycia czasie, z ewolucją gwiazd i Pisma Świętego, tak pewne, jak sposób, że Mędrcy, a następnie, aby znaleźć nowy buduje nadchodzi.

  To jest zawsze szokujący twarz możliwość myślenia, że już wkrótce będziemy żyć czasów Objawienia i nowego przyjścia naszego Pana. Nigdy nie myślałem, że gramy na żywo te chwile. Szanse minimalne, a jednak wydawało się, że wiele wskazuje na to, że jest całkiem możliwe, że jesteśmy już u bram wszystkich tych wielkich wydarzeń historycznych. Przed pasuje postawę trzymać głowę w piasek albo stawić im czoła, myśląc, że nie jesteśmy na końcu świata, ale tym razem przyniesie nową historię zupełnie innego i lepszego w tym westchnieniem każdym razem poprosiłem w Ojciec Thy Kingdom, Bądź wola Twoja na ziemi jak w niebie.

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie przyczyn leżących u podstaw tych wniosków, które nie są potrącenia, ponieważ każdy może sprawdzić na komputerze, a które wykraczają poza granice krótkim artykule, zapraszam śledzić wykłady w kilku filmów Idę do mojego kanału YouTube z łącza I zawarte w moim podpisem. Za ich pośrednictwem można odkryć występowanie wielu innych wydarzeń proroctwo Pisma dotyczące czasu przygotowujących drugie przyjście naszego Pana. Mam nadzieję, że wiedzą, jak wziąć Mędrcy, aby znaleźć i miłości Boga-Człowieka.

  więcej – http://www.youtube.com/sedes333

 28. ........ said

  kIEDY NIEBO EKSPLODUJE PAMIETAJCIE ŻE JA PRZYCHODZE….

 29. Rysiek said

  Na pocieszenie. http://www.youtube.com/watch?v=sYf4Ej992Uw

 30. jowram said

  Ks. Wiesław Szlachetka biskupem pomocniczym gdańskim
  Radio Maryja

  W archikatedrze w Gdańsku-Oliwie odbyły się święcenia biskupie ks. Wiesława Szlachetki. 21 grudnia ub. r. Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Vageata. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, a współkonsekratorami: ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański oraz ks. abp Henryk Muszyński, Prymas Polski (senior). Uroczystości transmitowały Radio Maryja i TV Trwam.

  Mszy św. konsekracyjnej przewodniczył ks. abp Celestino Milgliore, który na początku uroczystości odczytał treść Bulli papieskiej potwierdzającej nominację:

  „Ponieważ Ty umiłowany synu starannie wypełniałeś różne zadania, zarówno parafialne jak i w seminarium, wykazując zalety umysłu i serca oraz znajomość miejscowych spraw kościelnych – pod każdym względem wydajesz się godnym sprawowania tego urzędu. Zatem my, po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Biskupów, pełni naszej władzy apostolskiej, ustanawiamy Ciebie gdańskim biskupem pomocniczym oraz mianujemy Cię biskupem tytularnym Vageata ze wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z biskupią godnością i zadaniami stosownie do przepisów prawa”.

  Ks. bp Wiesław Szlachetka zapewnił, że będzie wiernie i pokornie wykonywać posługę biskupa w jedności z Papieżem.
  – Zdaję sobie sprawę, że udział w pełni Chrystusowego Kapłaństwa nie jest tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla zbawiennego pożytku całego Ludu Bożego. Przyrzekam strzec depozytu wiary Kościoła oraz wiernie i pokornie wykonywać posługę biskupa w jedności z Ojcem Świętym – powiedział ks. bp Wiesław Szlachetka.

  W homilii ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdańskiej, powiedział że biskup nominat swoim życiem uwiarygodnia swoją wiarę w Chrystusa, a od dziś jako Jego obraz będzie towarzyszył każdemu z nas.

  – Swym kapłańskim życiem potwierdzałeś, uwiarygadniałeś, słowa św. Pawła Apostoła z drugiego Listu do Tymoteusza: „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1,12). Powtarzasz i potwierdzasz te słowa i dziś, w dniu swej konsekracji biskupiej, kiedy wobec Ciebie – do tej pory pasterza parafialnej wspólnoty – ukazał się łaska „naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa”. Od dziś jako biskup Świętego Powszechnego Katolickiego Kościoła i prawowity Następca Apostołów, „Postępując jak ojciec, brat i przyjaciel każdego człowieka, będziesz towarzyszył każdemu jako żywy obraz Chrystusa, naszej nadziei, w której spełniają się wszystkie obietnice Boże i zaspokojone zostają wszystkie oczekiwania stworzenia” – powiedział ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

  Dodał, że na jego posługę czeka cała wspólnota archidiecezjalna.

  – Będziesz służył naszej Archidiecezji, jako jej biskup pomocniczy, jako przewodnik po drogach wiary, sługa jedności naszej wspólnoty diecezjalnej, którą my, biskupi, mamy prowadzić drogami zbawienia. Czeka na twoją posługę biskupią wspólnota archidiecezjalna. W centrum Twej posługi będzie Eucharystia, w której szczególnie wyraża się biskupi urząd szafarza łaski najwyższego kapłaństwa. Głoszenie Słowa Bożego, troska o depozyt wiary, szafarstwo sakramentów i odpowiedzialność za ich sprawowanie w Kościele – to najważniejsze zadania posługi biskupiej. Biskup jest szafarzem słowa i sakramentów. Jak mówi Pismo święte – od szafarza nie wymaga się niczego innego, tylko tego, aby był wierny swej posłudze. Czekają na twoją posługę kapłani, których serca dobrze znasz, bo byłeś przez lata jednym z nich. Czeka młodzież seminaryjna, której wiedzę od lat formujesz, a teraz w tobie ujrzy biskupa – sługę Ewangelii dla nadziei świata. Czekają wspólnoty parafialne, które będziesz umacniał i wskazywał właściwą drogę – dodał ks. abp Sławoj Leszek Głodź.

  Zawołaniem nowego ks. biskupa są słowa („Magnificate Dominum Mecum”) – „Uwielbiajcie ze mną Pana”.

  Biskup nominat Wiesław Szlachetka był od 2000 r. proboszczem nowo powstałej parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdańsku Osowej. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadził także wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

  Ks. Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komorzy k. Tucholi. 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego w Pelplinie. Doktorat z teologii biblijnej uzyskał w 1998 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

  • KRYSTYNA said

  • halina said

   Wszyscy życzyli mu wszystkiego , ale nikt nie zwrócił uwagi na to co jest najwazniejsze . Nikt nie powiedział —twoje serce jest tak rozpalone miloscią do Jezusa że bedziesz rozpalał i porywał wszystkich do swietości , poczawszy od najmniejszych wierzących po cały episkopat . Ty wniesiesz w naszą społecznośc świeży powiew Ducha św i zapalisz nas miloscią do Bożej prawdy . Kosciół wsparty twoja posługą da powody radosci i chwaly dla Boga w Trójcy sw . Poprowadzi owieczki powierzone mu pod opiekę tak jak życzy sobie Dobry Pasterz ……….Jest mi smutno że takie słowa nie padły . Dowodzi to że wiara naszych duchownych spłyca sie w zaskakujacym tempie ….. Patrzysz Jezu i widzisz słabośc Twego koscioła , widzisz skutki ingerencji szatana . Widzisz brak troski o Twoje sprawy .Jak to jest przykro patrzeć jak jesteś spychany na plan drugi przez tych którzy poświęcili swoje zycie na prace dla Ciebie . . Czy Ty Królu jesteś zadowolony z postawy tych co prosili Ciebie bys ich do Twego koscioła powołal na straz dla Twojego depozytu ???

 31. szach said

  Nocna Zmiana 20 lat później. Polecam . Dla niecierpliwych od 30minuty

  • szach said

   cz 2 http://www.youtube.com/watch?v=FP7Q81uoltM

   cz3 http://www.youtube.com/watch?v=itMTDMi1H6w

   • szach said

    http://www.wykop.pl/ramka/1805124/szokujace-dane-3-najbogatszych-zgarnia-tyle-co-polowa-ludzkosci/

    Instytut Gallupa przeprowadził badania w 131 krajach świata. Okazało się, że 20 proc. globalnych dochodów gospodarstw domowych trafia do 3 proc. najbogatszych ludzi. Tyle samo do wykorzystania ma 54 proc. najuboższej ludności.

    Innymi słowy, mała grupa superbogatych obywateli świata trzyma w swoim ręku taki sam kawałek światowych dochodów, co ponad połowa mieszkańców ziemi.

    • halina said

     No ustawili sie w pozycji pasozyta i zamiast wykorzystywać to co sie ma na korzysc drugiego , to wykorzystuje sie po to by dac odczuc pychę egoizm pychę zachłannosc . Co z tego że duzo mają , czy zabiorą to ze sobą po śmierci , toz to bedzie balast który wciągał będzie ich do piekła . Zadnego szczęścia ani radości im to nie przyniesie , a oni myśleli że są najszczęsliwszzymi ludzmi pod słońcem , ludzie sukcesu ..A w gruncie rzeczy to bankruci życiowi . Bo jaki to interes przez 10 lat być ponad kreską a przez całą wiecznośc cierpieć … Zaden to interes . . Gdy po Ostrzeżeniu zobaczą swoją sytuacje z pewnością będą zmieniać swoje nastawienie . Oby zrozumieli swój błąd i nie robili wiecej krzywdy współbraciom ..

   • szach said


    utwór poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej. 15 lat miała kompozytorka w kwietniu 2010 r. Oliwia Pardus

 32. kooool said

  5 stycznia Żywot świętego Szymona Słupnika
  (żył około roku Pańskiego 460)
  Lubo sposób życia i nadzwyczaj surowa pokuta tego Świętego nie mogą być przedmiotem naśladowania, mimo to rozważanie jego żywotu jest dla nas wielce zbawienne, albowiem wzywa nas ono do pokuty. Rozważanie życia Szymona bez zawstydzenia się swojej oziębłości, jest niepodobieństwem. Czyż nie mamy o wiele więcej powodu pokutować za grzechy nasze, aniżeli ów święty? Uderzmy się w piersi i wyznajmy, żeśmy do grzechu bardzo prędcy, lecz powolni do pokuty. Aczkolwiek Bóg nie wymaga od nas owych nadzwyczajnych uczynków pokutniczych, jakimi się niektórzy Święci odznaczali, to przynajmniej powinniśmy mieć silną wolę i zrobić choćby mały początek pokuty, połączony z poprawą życia. Niechaj nam tych kilka uwag posłuży, abyśmy w przyszłości ożywili gorliwość naszą w służbie Bożej. Bóg nie wymaga od nas nic nadzwyczajnego, powinniśmy więc przynajmniej przypadające na nas utrapienia cierpliwie znosić, a nakładając na siebie dobrowolnie mniejsze umartwienia, tym samym dobrą naszą wolę okazać. „Dręczcie się i żałujcie i płaczcie: śmiech wasz niech się obróci w żałość, a wesele w smutek” (Jak. 4,9).

  http://dialogsercamilosci.eu/2014/01/05/5-stycznia-zywot-swietego-szymona-slupnika/

  • kooool said

   Czy pracuję nad moimi wadami?

   J 20.29 Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

   Tomasz a Kempis
   Cóż nam po długim życiu, skoro tak mało się doskonalimy?

   Św. Augustyn
   Dlaczego człowiek lubi się smucić oglądaniem na scenie takich bolesnych, tragicznych wydarzeń, jakich na pewno nie chciałby doznać w życiu?

   http://dialogsercamilosci.eu/2014/01/05/5-styczen-2014/

 33. II niedziela po Bożym Narodzeniu, 5 stycznia 2014

  (Syr 24,1-2.8-12)
  Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo! Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

  (Ps 147,12-15.19-20)
  REFREN: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało

  Chwal, Jerozolimo, Pana,
  wysławiaj twego Boga, Syjonie.
  Umacnia bowiem zawory bram twoich
  i błogosławi synom twoim w tobie.

  Zapewnia pokój twoim granicom
  i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
  Śle swe polecenia na krańce ziemi
  i szybko mknie Jego słowo.

  Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
  Izraelowi ustawy swe i wyroki.
  Nie uczynił tego dla innych narodów.
  Nie oznajmił im swoich wyroków.

  (Ef 1,3-6.15-18)
  Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

  (1 Tm 3,16)
  Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

  (J 1,1-18)
  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

 34. Wiesia said

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/spor-o-status-hagia-sofia-abp-demetrios-to-polityka-islamizacji/rvle9

 35. kooool said

  Święte Imię Jezus

  Wielu odruchowo wzywa głośno Mojego Imienia w chwilach emocji bez uświadomienia sobie, jak używają Mojego Imienia.
  09.01.2013
  Nie tylko się Mnie nie czci, ale też nie okazuje się Mi jakiegokolwiek szacunku. Czasem używa się Mojego Imienia do przeklinania innych podczas wielkich starć. Jak Mnie to boli i razi, że Ja Jestem wykorzystywany w ten sposób.
  Wielu używa Mojego Imienia w codziennych rozmowach, ale nie w taki sposób, który uznaje Moją Rolę, jako Zbawiciela ludzkiej rasy.

  Jakże pragnę móc zaapelować do tych ateistów i agnostyków,
  (Czy z tego wynika, że każdy kto wypowiada Imię Jezus bez szacunku jako przekleństwo, przecinek w zdaniu bez czci jest ateistą lub agnostykiem?),

  by posłuchali, w jaki sposób oni sami używają Mojego Imienia w swoich codziennych rozmowach. Jeśli jest to nawyk, to dlaczego nie skorzystacie z innej formy wyrazu. Dlaczego włączacie Mnie do swojej mowy, jeśli Mnie nie akceptujecie? Dlaczego wykorzystujecie Mnie jako formę bluźnierstwa, skoro nie wierzycie, że Ja Istnieję?

  Tak wielu ludzi Mnie odrzuca, jako kogoś nieważnego w ich życiu. Ja Jestem odepchnięty na bok, jeśli Moje Imię jest pozbawione znaczenia.

  Zwracajmy uwagę na swoją wymowę i swoich najbliższych.

  • Wiesia said

   Witaj Kooool,masz słuszność,to mój brak cierpliwości mnie niszczy.
   My cierpimy z powodu cierpliwości Boga. A jednak wszyscy potrzebujemy Jego cierpliwości. Bóg, który stał się Barankiem, mówi nam, że świat zostaje zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Cierpliwość Boga odkupia świat, a niecierpliwość ludzi go niszczy. Benedykt XVI.
   Pozdrawiam Ciebie i resztę blogowiczów.
   Z Panem Bogiem Trójjedynym i Matką Zbawienia!

  • Bozena said

   „I nastanie Sprawiedliwość. Przyjdę. Ja przyjdę, ponieważ jestem Wierny i Prawdomówny. Przyjdę dać Pokój wiernym i świętą Sprawiedliwość tym, którzy przeżyli. Przyjdę z Moim Imieniem, którego znaczenie jest znane jedynie Mnie, w której literach zawierają się główne atrybuty Boga Którego Jestem Częścią i Całością.

   Napisz: GESU: Greatness (Wspaniałość), Eternity (Wieczność), Sanctity (Swiętość), Unity(Jedność). Napisz: CHRISTO: Charity (Miłość), Redemption (Odkupienie), Immensity (Bezmiar), Sapience (Mądrość), Trinity (Trójjedyny), Omnipotence (Wszechmoc) ([atrybuty] Boga skompresowane w Imię Słowa, który stał się człowiekiem). A jeśli ci się wydaje, że brakuje niektórych atrybutów, zauważ, że Sprawiedliwość zawiera się w Swiętości, bo kto posiada świętość jest sprawiedliwym; Królewskość zawiera się w Wielkości; Twórczość we Wszechmocy. Tak więc Moim Imieniem głoszone jest uwielbienie Boga.

   O Swięte Imię, którego dźwięk przeraża demony. Imię Zycia, Ty dajesz Zycie, Swiatło, siłę temu, który Cię kocha i wzywa Ciebie.

   Imię, które jest koroną Mojej Głowy, jako Zwycięzcy Bestii i jego proroka, który zostanie zatrzymany, przebity, zatopiony, pochowany w ciekłym i wiecznym ogniu, którego kąszenie jest okrutne i niepojęte dla uczuć ludzkich.

   Wtedy będzie czas Mojego Królestwa na Ziemi. Wtedy będzie odpoczynek od demonicznych zbrodni, by dać człowiekowi czas, by usłyszał ponownie głosy Nieba. Z Mocą która rozrywa i zabraną okropnością, wielkie duchowe strumienie zstąpią jak kaskady łaski, jak rzeki niebiańskiej wody, by mówić słowa Światła.”
   (M. Valtorta „Wielki Babilon”)

  • Bożena said

   Mnie najbardziej smuci że ludzie w telewizji wypowiadaja Święte Imię Pana Boga nadaremno i potem ludzie starsi i młodzież patrzą na to słuchają i to samo sie potem słyszy wkoło siebie jak większość wzywa Imienia Świętego nadaremno.

 36. Małgosia said

  Nie traćcie autentycznego sensu dobra i zła… Kiedy się zaciemnia
  światło normy moralnej, człowiekowi brak gwiazdy polarnej, według
  której mógłby ukierunkować swoje postępowanie w życiu, i kończy się
  na urządzeniu ziemi przeciw sobie samemu.
  bł. Jan Paweł II

 37. AnyNWO said

  http://konflikty.wp.pl/kat,1356,title,Bialorus-zwieksza-potencjal-bojowy-przy-polskiej-granicy,wid,16303216,wiadomosc.html

 38. O KURCZE 😉

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: