Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Moc szatana zostanie zniszczona

Posted by Dzieckonmp w dniu 28 lutego 2014


Fundamentalne, zasadnicze przesłania z Medzugorie, te, które składają się na wielką nowinę,

można ująć w 3 punktach:

 

1.są to ostatnie objawienia na ziemi

2.kiedy wypełnią się tajemnice, moc szatana zostanie zniszczona i nastąpi czas pokoju

3.przybyła (Maryja) aby dopełnić to, co zaczęła w Fatimie

 

Z tego powodu prosi i przynagla do nawrócenia:

 

„Pokój świata jest w kryzysie; stawajcie się braćmi między wami,

wzmóżcie modlitwę i post, aby się ocalić.(30.11.83)

„Przyspieszcie wasze nawrócenie. Nie czekajcie do zapowiedzianego znaku.

Dla niewierzących, będzie zbyt późno, żeby się nawrócić… Będę prosić mojego Syna , aby nie karał świata, ale błagam was, nawracajcie się. Nie możecie sobie wyobrazić, tego co się wydarzy, ani tego co Ojciec Przedwieczny spuści na ziemię.

I dlatego nawracajcie się. Odrzućcie wszystko, pokutujcie. (24.06.83)

 

I jeszcze:

„Módlcie się, ażeby jak najwcześniej zapanował czas pokoju, na który moje serce oczekuje z niecierpliwością”.(26.05.95)

„Z wami pragnę odnowić modlitwę i zachęcić was do postu ofiarowanego Jezusowi, za nadejście nowego czasu, czasu wiosny” (25.10.00)

 A zatem nie tylko wezwanie do nawrócenia, i koniec i kropka: do tego wystarczyło przyjąć nauczanie Wielkiego Jana Pawła II, którego papiestwo, przez długi  czas towarzyszyło Medzugorie, albo też wysłuchać, któregoś z naszych dobrych proboszczów.

W ten sposób  mogliśmy oszczędzić sobie trudu wyprawy aż do Herzegowiny, żeby wysłuchiwać niekończące się

 

Ostatnie objawienia na ziemi:

 

Niby dlaczego ostatnie? Od wieków trwają objawienia, Europa w szczególności w nie obfituje, Laurentin skatalogował ich ponad 2400. Najwyraźniej jesteśmy w przededniu jakiegoś epokowego wydarzenia, jakiejś radykalnej transformacji.

Z tej perspektywy jasne jest, dlaczego nie byłyby już więcej potrzebne objawienia, odpowiednie aby nawoływać, umacniać (podtrzymywać na duchu, zachęcać) i bronić nas przed szatanem.

 Moc szatana będzie zniszczona i nadejdzie czas pokoju:

 Jest napisane dokładnie tak. Termin „zniszczona” nie jest przekształceniem wynikającym z przekazu ustnego jakiegoś roztargnionego pielgrzyma, został on użyty w oficjalnym liście do Papieża, wysłanym z parafii Medzugorie, z podpisem P.Tomislav Vlasic, za zgodą proboszcza P.Pervan. P.Pervan jest jeszcze w Medzugorie i można go spotkać często, albo  zobaczyć go odprawiającego nabożeństwo wieczorne. Z Watykanu, przez 30 lat, nigdy nie nadeszła co do tego żadna obiekcja. Tekst oryginalny, opublikowany w 1994 roku przez opata (przeora) Rene` Laurentin i P.Rupcic , został następnie podchwycony przez różnych autorów i umieszczany w ich książkach : P.Gabriele Amorth, P.Livio – P.Sgreva, stona Radiomaryja,

Don Angelo Mutti w Echo Medzugorie.

To określenie „zniszczona” 29 lat później, wzbudzało dyskusje co do jego poprawnej interpretacji. Po pierwsze należy zaznaczyć, że nie istnieje tekst oryginalny chorwacki, z którego mógł zostać błędnie przetłumaczony: bracia z Medzugorie wytłumaczyli, że na początku panował komunizm i ścisła kontrola, dlatego też nikt nie publikował pism zawierających przekazy. Pierwsze przekazy zostały zebrane przez pielgrzymów, a wśród nich licznych kapłanów i dziennikarzy z żywych, bezpośrednich słów wizjonerów, następnie pojawiały się po włosku, angielsku, francusku i w innych językach krajów, gdzie były tłumaczone i drukowane.  Akceptacja tego terminu, albo jej brak, czy też jego zmiana, jest kwestią życiowej wagi. Faktycznie są tacy, którzy chcieliby przypisać (nadać) temu określeniu pomniejszone znaczenie (moc szatana jedynie zredukowana, pomniejszona), w hołdzie interpretacji klasycznej, tej której uczą w seminariach, która utożsamia powrót Chrystusa z końcem świata i ostateczną przegraną szatana. Zaiste mówią: zważywszy, że Matka Boża (Madonna) nie mówi nigdy o końcu świata, wynika z tego ,że moc zła, będzie działać także w czasie pokoju, w nowych czasach. Ale to jest absurd logiczny, jak dalej zobaczymy.

 

3.Przybyła, aby dopełnić to, co zaczęła w Fatimie:

Oświadczenie to znajduje się w przesłaniu z 25.08.1991 roku :

„Wzywam was do wstrzemięźliwości (dosłownie rezygnacji) przez 9 dni, ażeby z waszą pomocą zrealizowało się to wszystko, co chcę zrealizować poprzez sekrety zapoczątkowane w Fatimie.”

Notorycznie, tajemniczym epilogiem przesłania z Fatimy jest  Zwycięstwo (Triumf) jej Niepokalanego Serca.

Miesiąc później, 25.09.1991, powtarza:

” I dlatego, drogie dzieci, pomóżcie mojemu Niepokalanemu sercu zatriumfować w świecie grzechu.”

18.03.2007 powtarza myśl:

„Pragnę aby razem, poprzez miłość, zatriumfowały nasze serca. Pragnę abyście poprzez ten triumf ujrzeli prawdę, prawdziwą drogę i prawdziwe życie. Pragnę, abyście mogli ujrzeć mojego Syna.”

Na tej stronie, wytłuszczone, są wszystkie przesłania dla Mirjany, w których mówi o swoim zwycięstwie i triumfie, ale juz od początku (1985) zwraca się do biskupa Zanic i posyła mu ten jasny przekaz, za pośrednictwem Ivana:

„Ojcze, jestem tu w Medzugorie. Wybrałam swoich informatorów, aby ogłosić światu radosną wiadomość, aby oswobodzić ten świat z głębi grzechu, nienawiści, wojen, walk i innych przewinień.”

Przewidywane jest jednak, wielkie dzieło oczyszczenia, zwycięstwa, triumfu, wyzwolenia od grzechu. Orzeczone przez Tą, która jest wszechmogąca poprzez łaskę. Jest ze wszech miar nielogiczne, myśleć, że w owym czasie pokoju, zwycięstwa i triumfu nad złem, szatan będzie jeszcze  działał. Jeśli jego moc, będzie tylko osłabiona (pomniejszona), załóżmy, że straci 90% swoich obecnych sił- spróbujcie sobie wyobrazić, co oznaczałoby, zmagać się wciąż jeszcze każdego dnia, z okropną kroniką czarnej codzienności, wojnami, rozdzierający płacz głodnych dzieci, wyabortowanych, korupcją i obscenicznością każdego typu, złodziejami, zabójcami  i księżmi pedofilami. Oczywiście w stopniu o wiele mniejszym, ale wciąż obecnym. Jeśli następnie ci nieliczni delikwenci, dotkną was lub waszą rodzinę – bądźmy konkretni – będzie dla was marnym pocieszeniem wiedzieć, że żyjemy w „cudownym nowym świecie pokoju”, z szatanem wciąż i nadal obecnym!

To zwyczajne zaprzeczenie logiczne! Mówmy zatem o połowicznym triumfie i połowicznym zwycięstwie Matki Bożej, a logika będzie zachowana i rozczarowanie zapewnione.

 

Typowy zarzut:

Jest zgodne z wiarą, że szatan będzie działał aż do końca świata, dlatego jego moc nie może zostać zniszczona wcześniej niż na końcu. Dobrze, ale nie jesteśmy przy „końcu świata”, jesteśmy tylko, przy końcu pewnej fazy, epoki; i faktycznie Dziewica mówi;” Módlcie się, aby jak najwcześniej zapanował czas pokoju, na który moje serce oczekuje z niecierpliwością.”

Jest jeden punkt w Piśmie, gdzie owe skasowanie mocy Złego jest przepowiedziane, że nastąpi to tylko na pewien okres, po którym szatan zostanie znowu uwolniony, na trochę przed Sądem Ostatecznym, który położy kres tak światu jak i historii.

Mowa tu o słynnych rozdziałach   19 i 20 Apokalipsy.

Często z tych rozdziałów tworzy się lekturę „duchową”, z której można wyciągnąć najróżniejsze refleksje i przestrogi, ale która unika interpretacji problemu i tak też tajemnica pozostaje.

Apokalipsa jest „zapieczętowaną księgą”, w której można czytać i rozumieć, tylko z pomocą Ducha Świętego, Maria Panna jest nim napełniona i dlatego mogła nam to powiedzieć.

Faktycznie, mówiąc, że „moc szatana będzie mu odebrana”, prowadzi nas dokładnie do tego jedynego miejsca w Piśmie, gdzie to wydarzenie zostaje zrealizowane; i byłby to wielki problem, gdyby nie istniało owe biblijne powiązanie, musielibyśmy odrzucić przepowiednię z Medzugorie jako stek dziwactw i „nowych doktryn”.

W rozdziale 19, nadejście Chrystusa opisane jest jako bezpośrednio poprzedzające czas pokoju, podczas którego moc szatana zostanie mu odebrana. Ta przerwa w czasie, napisane jest, potrwa 1000 lat : liczba prawdopodobnie symboliczna, ale ważna.

Prawdziwy koniec świata i ostateczne pokonanie zła, opisane jest natomiast w rozdziale 21.

Interpretacja literacka takiej kolei zdarzeń nie jest kompletna, jak też nie istnieje jakaś dogmatyczna definicja ze strony Magisterium i kwestia ujęcia jest wciąż otwarta; można sięgnąć tu do  stanowiska Kardynała Ratzingera, zapytanego kiedyś o tę kwestię.

Ważne jest aby nie przepaść w  tysiąclatce, zawiłym obmyślaniu, ani też teoriach na temat, jaka będzie ludzkość w czasach pokoju, zadowólmy się tym co pozwala nam dostrzec Niebo, w Ap 20,6, a także poprzez liczne przekazy dane wizjonerom.

 

W tym kontekście, należy powiedzieć, że nie istnieje tylko Madzugorie jako znak czasów, ale, że jest ono najbardziej okazałe. Madonna ukazuje się w setkach miejsc na świecie, nie interesując się tym wcale, oznaczałoby nałożenie klapek na oczy i utratę cennych wskazówek (np.Civitavecchia).

Nie mówimy o pielgrzymowaniu wszędzie, byłoby to nieskładne, ale o trzymaniu otwartych oczu i porównywaniu różnych przekazów między sobą – wszystkie autentyczne są darami z nieba – aby otrzymać tym samym szeroki wachlarz znaków, które do nas docierają.

Dzisiaj mamy internet, prawdziwy dar z nieba na te czasy, oczywiście właściwie używany, który pozwala nam, być na bieżąco w czasie realnym do tego, co dzieje się w miejscach objawień.

Na tej stronie zebrane zostały, niektóre najważniejsze przekazy z całego świata i zauważmy, że wszystkie zgodnie skłaniają się ku jednemu epilogowi, który przewiduje rychły powrót Chrystusa, a po nim piękne ” nowe czasy”.

 

P.Amorth „szybko, bardzo szybko szatan zostanie pokonany”

Tłumaczyła : Justyna

Komentarze 34 do “Moc szatana zostanie zniszczona”

 1. Rysiek said

  Tak, szatan wkrótce poniesie klęskę, całkowitą klęskę. Żal mi tych wybranych dusz, których zwodzi, hipnotyzuje, obiecuje chwałę i radość życia pochodzącego od Boga Naszego. Och! Żal mi tych ludzi. Gdybym mógł ich przekonać. Proszę weżcie do ręki Pismo Św. przeczytajcie fragment i rozważajcie co Pan mówi.

  • Rysiek said

   Minusowcy, myślicie, ze szatan wygra,współczuje Wam, a może w ręce pali Was Pismo Św. niczym ogień z piekła. A może nie wierzycie, że szatan zwodzi i hipnotyzyje- sam minus przez Ciebie wstawiony wskazuje na to, że to nie Ty zgodnie z Wolną wolą Boga najwyższego robisz, ale pod wpływem sił ciemności, może czas do spowiedzi.?????????????

  • Margaretka said

   Żal mi tych wybranych dusz, których zwodzi, hipnotyzuje, obiecuje chwałę i radość życia pochodzącego od Boga Naszego….
   To zdanie jest niedorzeczne, może za to minusy dostałeś?
   Szatan jak już obiecuje chwałę, to swoją własną a nie pochodzącą od Boga.

  • atryda said

   Bardzo nie jasne stwierdzenie, że szatan zwodzi, w domniemaniu wskazujesz, że niby zwodzeniem jest przekaz od MBM, MK czy ŻP, czy nie tak?
   To jeśli MBM jest zwodzeniem, to czym jest postawa polityków, którzy uchwalają prawa przeciwne prawom Boga, czym jest przeznaczanie przez rządy najbogatszych państw miliardów na zbrojenia, czym jest odbieranie dzieci rodzicom przez sądy jedynie temu, że rząd nie chce reprezentować i bronić swych obywateli, jak nazwać postawy ludzi kultury, mediów i polityki pogardzające Imieniem Boga.
   Wielu szuka wroga nie tam gdzie on jest.
   Jeśli źle odczytałem twój post to przepraszam.
   PS
   Dzisiaj w tv widziałem materiał o Kościele w Niemczech gdzie proboszcz w czasie mszy dopuścił pokazy taneczne związane z zakończeniem karnawału i ogólną pochwałę postępowanie proboszcza przez wiernych.
   I tym trzeba się martwić i smucić, a nie walczyć z czymś, co nawołuje do nawrócenia się.

   • Dzieckonmp said

    Trafnie Atrydo to oceniłaś.
    Wielu szuka wroga nie tam gdzie on jest.

    takim przykładem jest fakt że Episkopat w ostatnich około 15 latach nie ostrzegał wiernych przed głosowaniem na liberałów czy lewicę. Nie widzieli tam wroga, uznali że ludzie sami niech zdecydują. Teraz widzimy legalizowane pedalstwo, gendery itp. Natomiast Episkopat szybko zareagował i widział wroga w ks.Piotrze Natanku.

    • atryda said

     Chcę podnieść taki problem, który krótko można nazwać dobry a zły owoc.
     Otóż warto, by ktoś spróbował w krótkim tekście ukazać te działania, których dziełem jest dobry owoc jak też działania, które są źródłem złych owoców, a to dla tego, że w wielu orędziach Niebo, każe patrzeć na owoce czyli efekty jakie przynoszą działania w obecnym czasie i w obecnym świecie.

     Np.
     Muzyka w większości jest postrzegana jako źródło pozytywnych treści, z wyjątkami tych nurtów, które jawnie przekazują zło ale są zespoły, które teoretycznie są postrzegane jako coś pozytywnego, a naprawdę służą „ciemnej stronie”.

     Takim zespołem jest np. Sabaton, który przez wielu jest chwalony, że w swej twórczości podnosi takie sprawy jak Powstanie Warszawskie czy Westerplatte ale wystarczy zapoznać się z tłumaczeniem tekstów i wychodzi, że w nich nie ma pochwały działania postaw heroicznych w obronie dobra ale jest tylko pochwałą rozlewu krwi i walki, i że mamy tu do czynienie z wielbieniem i hołdem dla boga wojny – marsa (szatana).
     Zresztą ten zespół stawia znak równości między wszystkimi stronami biorącymi udział w walce.
     Zresztą taki sposób podejścia do sprawy można zauważyć u współczesnych historyków i w najnowszych materiałach popularno-historycznych gdzie żołnierze niemieccy są tak samo ukazywani jak żołnierze alianccy.

     Inna przestrzeń to transplantacja gdzie można odnaleźć wiele plusów ale jeśli się zacznie wchodzić w temat, to pojawia się przestrzeń wielkiego zła.

     Dobry owoc niewątpliwie przynosi adopcja, ale i zły owoc może być wynikiem adopcji i tak też jest, przypadki adopcji dzieci przez pary homo.

     Podobnie jest w wielu innych sferach naszego życia osobistego, nawet tych związanych z praktykowaniem religii.

     Więc warto odnajdywać i ukazywać źródła dobrego owocu by nie pomawiano dobra, zaś by dla zła nie było tak łatwo ubierać się w dobro.

  • atryda said

   Jaki fragment PŚ, polecasz?

  • „Proszę dziś wszystkich o otwarcie drzwi przychodzącemu Jezusowi Chrystusowi. Jestem Matką drugiego Adwentu i bramą otwierającą się na nową epokę. W tej nowej epoce nastąpi największy tryumf Eucharystycznego Królestwa Jezusa.” Tysiącletnie Królestwo Chrystusa na Ziemi http://www.urbietorbi-apocalypse.net/epoka.pl.html

 2. Marana Tha said

  z książki : „BEZGRANICZNE ODDANIE CHRYSTUSOWI” – rozważania biblijne na każdy dzień roku w oparciu o historie prześladowanych chrześcijan

  ,,Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie,, – Jakuba 1:2

  Dzień 184 – Chciałbym porozmawiać z tobą o niezwykłym darze – powiedział pewien Chińczyk do swojej pięknej czarnowłosej córeczki. Uśmiechnęła się pełna wyczekiwania. Uwielbiała gdy jej mądry ojciec udzielał jej ważnych lekcji na temat Boga. Kochał Chrystusa i wszyscy, którzy go znali, byli pod wrażeniem jego dobroci i współczucia.
  Ojciec otworzył Biblię i zaczął mówić: – Dar ten znajduje się w liście do Filipian 1:29. Jest tam napisane: ,,wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć”. Coś, co zostało nam dane, jest ,,darem”.
  Cierpienie, wypływające z naszej wiary w Boga, jest cennym darem, którego wartość w pełni docenimy dopiero w niebie.
  Córeczka uśmiechnęła się. – Dziękuję, Tatusiu – powiedziała, przytulając się mocno do niego. – Rozumiem. Ta dziewczynka została potem żoną pastora Li Dexiana, który z powodu swojej był wielokrotnie aresztowany i został tak dotkliwie pobity, że niemal zmarł z powodu odniesionych obrażeń. Służy ona jednak wytrwale u jego boku, ponieważ w młodym wieku nauczyła się, że cierpienie dla Chrystusa jest darem. Pastor Li i jego żona pozyskali dla Chrystusa niezliczone rzesze dusz w komunistycznych Chinach. Kontynuując swoją pracę pomimo ciągłej groźby kolejnego aresztowania.

  Dar wiary i dar cierpienia znajdują się w jednym pakiecie. Nie dość, że nie można ich rozdzielić, to jeszcze wzmacniają się nawzajem. Jeżeli otrzymaliśmy dar wiary w Chrystusa, to będziemy za Nim podążać. To z kolei wiąże się z podejmowaniem ryzyka, przeciw wstawianiem się panującym modom, brakiem zrozumienia ze strony innych, a nawet znoszeniem cierpienia fizycznego i emocjonalnego. Wiara często prowadzi do cierpienia. Doznając tych samych cierpień, co Jezus, poznajemy Go coraz pełniej i głębiej. Po czym wszystko zaczyna się jakby, od nowa, jako że cierpienie wzmacnia wiarę. Nie oczekuj, że uda ci się pozbyć cierpienia ze swojego życia bez uszczerbku dla twojej wiary w Chrystusa

  __________

  ,,…nauczyłem się przestawać na tym, co mam” – list do Filipian 4:11

  dzień 190 , Związek Radziecki – Anna Czertokowa – Kaftany bezpieczeństwa były prawdziwą męką dla Anny Czertokowej. Czuła się potwornie z zasłoniętymi rękami, przywiązanymi ściśle do jej ciała. Dla personelu nie była niczym więcej niż zwierzęciem, niewartym tego, by poświęcać mu uwagę.
  W zakładzie dla obłąkanych w Związku Radzieckim spędziła dziesięć lat. Nie cierpiała jednak na żadne zaburzenia psychiczne. Sędzia wysłał ją tam, ponieważ była chrześcijanką. Odmowę wyparcia się Chrystusa uznał za przejaw szaleństwa.
  Otoczona ludźmi chorymi psychicznie, czasami powątpiewała, czy sama jest przy zdrowych zmysłach. W czasach długich nocy modliła się w duchu do Boga, podczas gdy pacjenci wokół niej krzyczeli ze złości lub strachu. Ona jednak nigdy nie popadła w gniew. Nie wyparła się swojej wiary ani w sądzie, ani w zakładzie dla obłąkanych. Tym, którzy byli w stanie cokolwiek zrozumieć, starała się mówić o Jezusie i być dla nich przykładem miłości Chrystusowej.
  ,,Serdecznie pozdrawiam was wszystkich w miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa – napisała z zakładu dla obłąkanych – Modlę się do Boga, aby uczynił nas pięknymi i doskonałymi w Chrystusie i zajął się wszystkimi naszymi sprawami. Mocno wierzę, że Bóg, który stworzył serce każdego człowieka i bada sprawy śmiertelnych ludzi, dokona oceny mojego sporu z bałwochwalczym ateizmem i wyda sprawiedliwy wyrok.”

  Chrześcijanie mogą czasami znajdować się w ciężkim położeniu, które wystawia na próbę ich cierpliwość i charakter. Trudna sytuacja mieszkaniowa. Niezrozumiałe poczynania pracodawców. Zbuntowane dziecko. Czy zdołamy ufać Bogu niezależnie od okoliczności? Tak, jeśli nauczymy się sekretu zadowolenia. Biblia uczy nas, że w obliczu zewnętrznych przeciwności musi nami władać wewnętrzne poczucie zadowolenia. Naszą postawę powinien kształtować Bóg, a nie okoliczności. W przeciwnym razie naszą duszę może ogarnąć równie wielki zamęt jak ten, który kłębi się wokół nas. Naucz się lekcji od Anny Czertokowej.
  Proś Boga, by nauczył cię sekretu zadowolenia niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujesz.

  • Rysiek said

   Trafnie to umieściłeś/aś. Ja też nie jestem bez grzechów, święty, ale takie przypomnienie, pouczenie, sprawia, że przynajmniej się zastanowię, pomyslę. Może to dzien dobry powiedziane jutro czy dziś dobry wieczór sąsiadowi, będzie krokiem w lepsze życie z każdą chwilą. Bierzmy przykład z Anny i innych świętych, niech Pismo Św, będzie naszym kierunkowskazem.

 3. szafirek said

  Te fragmenty w moim odczuciu bardzo pasują do obecnej sytuacji jeśli chodzi o Intronizację i obraz Chrystusa Króla. Celowo napisałam pewne zdania dużą literą. Myślę ,że Pan Jezus to samo chce powiedzieć do kapłanów o Intronizacji, że nie w sercach ,duszach mamy robić sobie osobiście Intronizację(bo któż nie ma w sercu Chrystusa Króla) ,ale ma byc uroczystość. To samo tyczy sie obrazu ,ma wisieć na honorowym miejscu.

  „(47)Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. PRAGNĘ, ABY TEN OBRAZ CZCZONO NAJPIERW W KAPLICY WASZEJ I NA CAŁYM ŚWIECIE.

  (48)Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.

  (49)Kiedy o tym powiedziałam spowiednikowi, otrzymałam taką odpowiedź, że: TO SIĘ TYCZY DUSZY TWOJEJ. Mówi mi tak: MALUJ OBRAZ BOŻY W DUSZY SWOJEJ. Kiedy odeszłam od konfesjonału, usłyszałam znowu takie słowa: MÓJ OBRAZ W DUSZY TWOJEJ JEST. JA PRAGNĘ, aby było Miłosierdzia święto. CHCĘ, ABY TEN OBRAZ, który wymalujesz pędzlem, BYŁ UROCZYŚCIE POŚWIĘCONY w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia.”

  „(570)W pewnej chwili ujrzałam Pana Jezusa w szacie jasnej, było to w oranżerii210. – Pisz to, co ci powiem: Rozkoszą Moją jest łączyć się z tobą; Z WIELKIM PRAGNIENIEM CZEKAM I TĘSKNIE DO TEJ CHWILI, W KTÓREJ sakramentalnie ZAMIESZKAM W KLASZTORZE twoim. DUCH MÓJ SPOCZNIE W KLASZTORZE TYM, BŁOGOSŁAWIĆ BĘDĘ SZCZEGÓLNIE OKOLICY TEJ, gdzie klasztor ten będzie. Z MIŁOŚCI DLA WAS ODDALĘ WSZELKIE KARY, KTÓRE SPRAWIEDLIWOŚĆ OJCA MOJEGO SŁUSZNIE WYMIERZA. Córko Moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla (40) świata całego. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim. Czynię cię szafarką miłosierdzia swego. POWIEDZ spowiednikowi, ABY OBRAZ TEN BYŁ W KOŚCIELE WYSTAWIONY, A NIE ZA KLAUZURĄ W KLASZTORZE TYM. Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego.”

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE!!!

 4. DAWID said

  Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, musicie trwać niewzruszenie
  Orędzia Ostrzeżenia
  poniedziałek, 24 lutego 2014, godz. 16.00

  Moja wielce umiłowana córko, Moi wrogowie nie znajdują się pośród hierarchów fałszywych religii. Wiele takich dusz nie jest właściwie zorientowanych i one Mnie przyjmą, kiedy Ja Sam dam im się poznać. Moi wrogowie to ci, którzy w szeregach Mojego Własnego Kościoła na Ziemi skrycie wywołają wielki upadek wiary — to oni są najniebezpieczniejsi ze wszystkich.

  Nie wszyscy, którzy przychodzą jako Moi słudzy, są ode Mnie — jednak powinniście o czymś wiedzieć. Moja godzina jest blisko i tuż przed Moim Drugim Przyjściem opadnie plaga odstępstwa i pochłonie Mój Kościół na Ziemi. Tak samo jak wilki w owczej skórze wmawiają światu, że Dom Boży zaakceptowałby każde wyznanie, nie wyłączając tych, które Mnie, Jezusa Chrystusa, odrzucają, tak samo będą was przekonywać, że ta obrzydliwość jest największym aktem ewangelizacji świata, jaki kiedykolwiek miał miejsce. I właśnie to wywoła Gniew Boga. Podczas gdy świat i wszystkie jego religie zostaną wessane w ten nowy, fałszywy kościół, będzie dla nich przygotowywana droga, aby z wielką dumą wykreować człowieka bezprawia.

  W czasie, gdy cierpią ci was, którzy to Moje Ostrzeżenie uważnie śledzą i na przekór wszystkiemu będą lojalnie trzymali się Mojego Słowa, będę wam dodawał sił, abyście przetrwali to smutne wydarzenie. Ci oszuści, którzy sobie za pomocą szwindlu otworzyli drogę do Mojego Kościoła, zwiodą wielu i będą oni nadal zwodzić miliony, włącznie ze wszystkimi chrześcijańskimi wyznaniami, a także z tymi, którzy Mi w ogóle nie okazują czci. Wszyscy ci oszuści będą rozpowszechniali herezje, a z czasem stworzą jedną jedyną religię dla całego świata. Nie będzie tolerowane żadne inne wyznanie — poza tą fałszywą nauką: nauką z piekła rodem. Wyznawcy tych dwóch religii — chrześcijanie i żydzi — będą tymi, z których utworzona zostanie Reszta.

  Jeżeli Moje Orędzia wyciskają wam łzy z oczu, to wiedzcie, że pozostaniecie wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, ponieważ obdarzę was błogosławieństwem żelaznych nerwów i niezłomnej woli.

  Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, musicie trwać niewzruszenie. Odrzućcie wszelką pokusę, aby się ode Mnie odwrócić, i nadal trwajcie w waszej miłości do Mnie. Moja Reszta Kościoła zostanie utworzona zarówno poza tą Misją, jak też wyrastając z jej wnętrza. Także ci z was, którzy obecnie tę Misję odrzucacie, ale którzy Mnie szczerze kochacie, także i wy zostaniecie wciągnięci do Reszty Mojej Armii na Ziemi. Tego dnia, kiedy to się wydarzy, zdołacie rozpoznać, że Księga Prawdy jest faktycznie Darem z Nieba, aby być wam pomocą w tej waszej ostatniej podróży do Mojego Królestwa i do Życia Wiecznego. Dopiero wtedy się rozradujecie i staniecie nieustraszeni, gdyż posiądziecie całą tę ufność, jaka jest konieczna, aby nieść chwałę Bogu.

  Wasz Jezus

  • OK said

   Wyznawcy tych dwóch religii — chrześcijanie i żydzi — będą tymi, z których utworzona zostanie Reszta…
   …Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, musicie trwać niewzruszenie. Odrzućcie wszelką pokusę, aby się ode Mnie odwrócić, i nadal trwajcie w waszej miłości do Mnie.

   Moje pytanie:
   Od kiedy religia żydowska trwa w miłości do Jezusa ????

   • OK said

    To Jezus o tym nie wie, że Żydzi w większości Go odrzucili? A ci, którzy Go przyjęli to nazywają się chrześcijanie ?
    Co to za Jezus ????

    • Margaretka said

     To akurat wiedzą wszyscy, że obecnie Żydzi nie wierzą w Jezusa…chyba nie sądzisz, że gdyby ktoś pisał prywatne zmyślone orędzia, nie miałby o tym pojęcia? Kilkukrotnie użyte są wyrażenia ‚ZOSTANIE utworzona’

   • Bozena said

    Widzisz te dwa zdania ktore przytoczyles odnosza sie do przyszlosci. Ty odbierasz pierwsze jako w czasie przyszlym a drugie w terazniejszym… One oba odnosza sie do przyszlosci.

    • OK said

     Nawet w przyszłości, gdy Żydzi się nawrócą do Jezusa to staną się CHRZEŚCIJANAMI.
     Czyli porzucą SWOJĄ religię.

    • OK said

     Chyba, że chodzi tu o te czasy:

     2 Tesaloniczan 2:
     3) Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem.

     Wówczas rzeczywiście Żydzi mogą go (syna zatracenia) uznać za oczekiwanego Mesjasza, a zwiedzeni chrześcijanie za powtórnie przychodzącego Jezusa. Wtedy to pasuje. Będą dwie religie.

   • halina said

    Te dwie religie zachowały w sobie to że szatan istnieje , ze jest sprawcą zła wszelkiego . Teraz jest z wszystkiego usuwane to ze jast szatan i pieklo . A zwycieżonym jest ten kto w wrogu nie widzi wroga , bo nie zabezpiecza sie przed jego atakiem . A przecież wszędzie się słyszy że kosciół straszy ludzi piekłem . Co było i jest mówione o ks Natanku , to że wina jego jest taka że straszy piekłem , a przecież on mówi szczerą prawde taką jaka faktycznie jest . A z religi zydowskiej zrobili religie lucyferyczna , to nie znaczy że są jeszcze dochowujacy wiernosci Bogu Ojcu .. A co zrobia z nauka Chrystusowa jak wykasują prawde że szatan jest i działa . Usuna ostatnia przeszkode i umozliwią szatanowi swobodne oddziaływanie , bo nikt nie bedzie go zwalczał , bo jego nie ma w swiadomosci człowieka .

 5. DAWID said

 6. DAWID said

  Ukraina – kabała w skali kraju czyli śmierć

  Zgodnie z korespondencją amerykańskich dyplomatów, ujawnioną na stronie internetowej WikiLeaks, decyzję o udzieleniu Ukrainie pożyczki z MFW na kwotę 16 miliardów dolarów poprzedzało opracowanie listy reform pierwotnie zatwierdzonych przez USA a następnie przekazanych do rozpatrzenia przez MFW.

  Wśród nich na pierwszym miejscu figuruje reforma emerytalna. Jak wynika z odtajnionych przez WikiLeaks dokumentów, pewien ukraiński rozmówca amerykańskiego ambasadora Johna Tafft’a, przygotował program przeprowadzenia ukraińskich reform i przekazał je USA. Stany Zjednoczone z kolei zatwierdziły i przekazały ten program do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który nalegał na jego realizację jako na warunek otrzymania przez Ukrainę pożyczki, informują „Ukrainskije nowosti”. Według danych WikiLeaks ta lista rekomendowanych reform dla Ukrainy zawiera następujące punkty:

  Podwyższenie wieku emerytalnego o 2 lata dla mężczyzn i o 3 lata dla kobiet. Zlikwidowanie prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę i likwidacja zasady liczenia 1 roku pracy jako 2 lat pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia.
  Eliminacja instytucji specjalnych świadczeń emerytalnych, które są przeznaczone dla naukowców, urzędników państwowych, kierowników przedsiębiorstw państwowych. Ograniczenie emerytury dla pracujących emerytów. Ustanowienie wieku emerytalnego dla oficerów armii ukraińskiej na poziomie wieku 60 lat.
  Podniesienie ceny gazu dla przedsiębiorstw komunalnych o 50% a dla konsumentów prywatnych o 100%. Podniesienie ceny energii elektrycznej o 40%. Doprowadzenie do uwolnienia cen dla miejskich przedsiębiorstw komunalno-mieszkaniowych. Dopuszczenie do wzrostu cen proporcjonalnie do wzrostu cen gazu. Zwiększenie akcyzy na benzynę do 60 Euro.
  Znieść ulgi i podwyższyć podatki transportowe o 50%. Nie podwyższać poziomu egzystencji minimum socjalnego a sytuację społeczną równoważyć z dotacji punktowych.
  Sprywatyzować wszystkie kopalnie i znieść subsydia i dotacje dla kopalń. Znieść ulgi dla miejskich przedsiębiorstw komunalno-mieszkaniowych. Znieść państwowe wsparcie (dotacje) na bezpłatne posiłki i podręczniki szkolne.
  Ograniczyć praktykę uproszczonego opodatkowania. Znieść praktykę ulg na NDS (odpowiednik VAT-tłum.) w obszarach wiejskich. Wprowadzić system opodatkowania NDS (odpowiednik VAT-tłum.) dla aptek i firm farmaceutycznych.
  Znieść moratorium na sprzedaż ziemi rolnej. Znieść dotacje dla producentów wieprzowiny i drobiu.
  Zmniejszyć ilość ministerstw do 14 (czternastu). Pozostawić tylko jednego wicepremiera. Znieść stanowisko ministra Gabinetu Ministrów. Podporządkować wszystkie państwowe instytucje ministerstwom. Administracja podatkowa, celna, Fundusz Mienia Państwowego, powinny wejść w skład Ministerstwa Finansów.
  Ograniczyć nadmierne wynagrodzenia za pracę urzędników państwowych.
  Zasiłki dla bezrobotnych powinny być wypłacane wyłącznie po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy pracy. Wynagrodzenie chorobowe na poziomie 70% wynagrodzenia ale nie poniżej socjalnego minimum egzystencji. Zasiłek chorobowy wypłacać dopiero po upływie 3 (trzech) dni chorobowych.
  Wcześniej spekulowano, że rozmówcą amerykańskiego ambasadora Johna Tafft’a, w tym przypadku, jak i w szeregu innych doniesień, mógł być były minister finansów, ukrainojęzyczny żyd Wiktor Pinzenik.

  Na podstawie: http://3rm.info/43763-10-trebovaniy-mvf-k-ukraine-dlya-predostavleniya-kredita.html
  Przekład: RX
  http://wolna-polska.pl

 7. DAWID said

  Janukowycz: jestem legalnym prezydentem, poprosiłem Rosję o pomoc

  Prezydent Janukowycz przesłał mediom swoje oświadczenie, w którym informuje, że nadal uważa się za legalnego prezydenta państwa ukraińskiego.

  “Tak jak wcześniej uważam się za legalnego prezydenta ukraińskiego państwa, wybranego nieskrępowaną wolą obywateli Ukrainy” – stwierdza Janukowycz.

  “Zostałem zmuszony prosić władze Rosyjskiej Federacji o zapewnienie mi osobistego bezpieczeństwa od działań ekstremistów” – pisze dalej Janukowycz. “Niestety wszystko co dzieje się w Wierchownej Radzie Ukrainy nie ma legalnego charakteru. W tej sytuacji, oficjalnie informuję o swojej determinacji, by do końca walczyć o wypełnienie kompromisowych ustaleń w kwestii wyjścia Ukrainy z głębokiego kryzysu politycznego”.

  “Staje się już oczywiste, że naród Ukrainy na południowym wschodzie i Krymie nie przyjmuje bezwładzy i faktycznego bezprawia w kraju, kiedy szefowie ministerstw wybierani są na placu” – pisze Janukowycz.

  Na koniec Janukowycz wzywa do nie angażowania w działania polityczne sił zbrojnych i struktur bezpieczeństwa Ukrainy.

  Jak informuje agencja ITAR-TASS, oficjalne źródła w Rosji potwierdzają fakt udzielenia pomocy Janukowyczowi przez państwo rosyjskie.

  http://konwentnarodowypolski.wordpress.com
  http://www.kresy.pl

 8. Powiew ze wschodu said

  De Mattei: kończy się epoka w życiu Kościoła

  Abdykacja Benedykta XVI, pontyfikat papieża Franciszka i narastająca dyskusja o „pastoralnej” reformie odpowiadającej potrzebom zlaicyzowanego Zachodu – to sygnały świadczące o końcu pewnej epoki w życiu Kościoła. Wzorem do naśladowania są święci Kościoła walczący z kryzysami ich czasów poprzez zmianę obyczajów i ścisłe przylgnięcie do zdrowej katolickiej wiary – pisze włoski historyk i publicysta Roberto de Mattei. Miłość Kościoła wymaga dziś działania.
  „11 lutego 2013 roku to data, która zapisała się w historii. Tego dnia Benedykt XVI zakomunikował zgromadzeniu zaskoczonych kardynałów decyzję o zrezygnowaniu z papiestwa. Informacja ta została przyjęta jak grom z jasnego nieba, zgodnie ze słowami skierowanymi do papieża przez kardynała-diakona Angelo Sodano. Faktycznie, tego samego świat obiegło zdjęcie pioruna uderzającego w Bazylikę świętego Piotra” – zauważa Roberto de Mattei.

  „Abdykacja miała miejsce 28 lutego, ale zanim do tego doszło Benedykt XVI ogłosił, że chce pozostać w Watykanie jako papież-emeryt – co do tej pory nigdy nie miało miejsca i było zaskoczeniem jeszcze większym niż sama abdykacja. Wybór nowego papieża był przygotowywany w miesiącu, który minął między abdykacją i otwarciem konklawe 12 marca, nawet jeśli wybór ten wydawał się światu czymś niespodziewanym” – zauważa włoski historyk, autor książki „Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana”.

  „Zdjęcia dwóch papieży modlących się wspólnie 23 marca w Castelgandolfo stanowiły obraz nowej papieskiej „diarchii” pogłębiający zamieszanie tamtych dni. A był to dopiero początek. Później był przecież wywiad na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Rio de Janeiro z 28 lipca 2013 roku ze słowami Kim jestem, by ich oceniać?, wykorzystywanymi do usprawiedliwiania wszelkich grzechów. Następnie był wywiad udzielony dyrektorowi Civiltà Cattolica we wrześniu, a następnie wywiad udzielony w październiku założycielowi La Repubblici, przynoszący większe medialne skutki niż pierwsza encyklika Lumen fidei” – kontynuuje prof. Roberto de Mattei.

  „Zamieszanie przyniosła też potyczka między kardynałem Ludwigiem Müllerem, prefektem Kongregacji Doktryny Wiary, a kardynałem Oscarem Maradiagą, arcybiskupem Tegucigalpa, koordynatorem doradców papieża Franciszka w sprawie reformy. Według Maradiagi tradycyjna doktryna nie wystarcza do udzielenia „odpowiedzi dzisiejszemu światu”. Tradycyjna doktryna byłaby zachowana – mówił – ale istnieją też współczesne „wyzwania duszpasterskie” – pisze de Mattei.
  więcej
  http://www.bibula.com/?p=73566

 9. DAWID said

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/75348-papiez-franciszek-otrzymal-portret-przedstawiajacy-go-jako-supermana

  http://www.polskatimes.pl/artykul/3349255,papiez-franciszek-nie-mozna-potepiac-tych-ktorych-malzenstwa-sie-rozpadly-musimy-zrozumiec-bol,id,t.html?cookie=1

  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/452170,papiez-franciszek-chory-czyzby-grypa.html

 10. bozena2 said

  http://www.fakt.pl/krzysztof-jackowski-jest-iii-wojna-swiatowa-jasnowidz-z-czluchowa,artykuly,447223,1.html

 11. miriam said

  tłumaczone przez google http://pelianito.stblogs.com/

  Nie przejmuj się, gdy te sytuacje się, ale postawił na zbroi łaski i puścić salwę strzał ustnikiem z miłości i poświęcenia …

  Mateusza 05:22 „A powiadam wam, że jeśli jesteś wściekły z bratem lub siostrą, będzie zobowiązany do wydania orzeczenia, a jeśli obrazić brata lub siostrę, będzie zobowiązany do rady, a jeśli mówisz” głupcze! ” będzie zobowiązany do piekła ognistego. ”

  „Moje dzieci, nigdy nie jest bardziej ważne, aby ustawić osłonę nad swoimi myślami i słowami. Co wypowiem ma konsekwencje w sferze duchowej. Pozostanie czysta. Nie dać diabłu przyczółek. Słowa wypowiedziane w gniewie powołać wroga; słowa wypowiedziane w miłości, pokoju, przebaczenia, i dar jedności kierowania go. Zawsze pamiętać, kto jest twoim prawdziwym wrogiem jest-nie jedna, która cię zraniła, ale wróg dusz. To jest tylko wtedy, gdy błogosławi swoich przeciwników i dobrze czyńcie tym, którzy ranią cię, że naprawdę pokonać zło. Więc nie przejmuj się, gdy te sytuacje, ale umieścić na zbroi łaski i puścić salwę strzał ustnikiem z miłości i poświęcenia. Tak, są to broń najbardziej obawiali przez wroga. Pozostają wytrwali, i czysta. Przebaczać zawsze. Nie skupiaj się na tym, co jest ziemskie, ale skupić się na pokonaniu przeciwnika. Zobacz wszystkie te sytuacje jak strategicznych bitew i weselmy z okazji, by pokonać wroga jedną strzałkę na raz. Dzieci-uwielbiam! To nie jest tylko frazesem, nie słodki nastrój, ale silna broń w walce duchowej toczącej się wokół. Dzieci-kocham! ”

  Jezus, umiłowany, pokazują nam, jak kochać się z własnym sercem i że naszej Matki. Jesteśmy słabi w miłości, ale są nieskończenie silne. Dlatego stawiamy całą naszą ufność w Tobie. Miłość w nas. Porada nasze strzały z miłości. Panie Jezu oddajemy do niezwyciężonej sile miłości. Działa w nas i przez nas! Zbawiać dusze! Amen.

 12. DAWID said

  Diabelskie nasienie / Devil’s Due (2014) [ENG]

  http://3dplayer.pl/film,diabelskie-nasienie-devils-due-2014-eng,15125.html

  antychryst nadchodzi….

 13. Margaretka said

  Czy wam też zbiera się na wymioty, patrząc na polskie media? Zresztą międzynarodowe też…dobrodzieje martwiący się o biedną Ukrainę, a sami mordujący na lewo i prawo, zwłaszcza ci z Usa-HIPOKRYCI

 14. Siostra Teresa said

  Koniecznie polecam wyklad Prof. Wronki
  Ciekawy i bardzo doglebny wyklad o stereotypach myslenia i sterowania ludzkoscia
  Zwolaj Rodzine i przyjaciol – dobrego odbioru -przekaz innym
  Szczesc Boze
  Siostra Teresa

 15. Wiesia said

  Wklejam tutaj,ponieważ nie chcę zabierać miejsca na nowych stronach.Przeczytajcie proszę to,bardzo ważne:41. Doktryna 666 chce zniszczyć Eucharystię i Różaniec
  Daty nie zapisuj!
  Moje dziecko, zapisz to wszystko, co chcę ci przekazać.
  Oczami duszy widziałam Matkę Najświętszą, taką jak
  postać Fatimska, w koronie na głowie, w wielkich blaskach i jasności. Zapisz, powiedziała Matka Najświętsza.
  Kościół święty Syna Mojego Jezusa Chrystusa i Mój, Maryi Niepokalanej Matki otaczają ze wszystkich stron bardzo ciemne chmury na całym świecie. Nadszedł czas wielki złego ducha. Chce on wedrzeć się na łono Kościoła świętego Bożego, by go niszczyć od wewnątrz. On pod różnymi postaciami będzie chciał działać i niszczyć dzieło, które jest święte. Boże. Całą mocą zechce uderzyć w Serce Moje Najświętsze Niepokalane. Lecz Ja jestem Królową Kościoła Bożego Świętego. Jego pragnieniem jest usunąć wszelkie modlitwy, a w szczególności modlitwy Różańca św. i cześć jaką się cieszy Serce Moje Matczyne, cześć wiernych Moich dzieci.
  Powiedz im wszystkim, że Kościół jest zbudowany na Krwi i Męce Przenajświętszego Syna Mojego Jezusa Chrystusa i Mojej Męce bolesnej pod Krzyżem. Ja, Matka Jezusa Chrystusa otrzymałam święty Testament Syna Bożego, bym dzieło rozpoczęte Krwią i Męką Najświętszą Syna Mojego Jezusa Chrystusa dalej pielęgnowała i wraz z Apostołami budowała posłuszeństwem Bogu. Kto z was może powiedzieć, że księgi święte nie wskazują Tej, która jest Matką Syna Bożego, Tej, która fundament dzieła najświętszego Nowego Przymierza w Swoim łonie nosiła. O Mnie jest napisane w księdze świętej: oto pocznie i porodzi Syna, a Imię Jego będzie zwane ,,Bóg z nami”. Jam jest Ta, która fundament dzieła najświętszego. Kościoła Bożego wznosiła wraz z Apostołami, uczniami Syna Mojego, Jezusa Chrystusa. Jam była zawsze w budowie dzieła najświętszego — Kościoła Bożego. Syn Mój najmilszy w dłonie Moje włożył świadectwo Apostołów, świętą Nowinę Dobrą o świętym, chwalebnym Jego zmartwychwstaniu. To Jam była koronnym świadkiem przyjścia Chrystusa Pana na świat jako Dziecięcia poczętego przez Ducha Świętego z woli Najświętszej Boga Ojca. Od Boga Ojca wyszedł, a Jam Go świętego zrodziła. Jam była świadkiem wzrastania Syna Bożego w posłuszeństwie i wielkiej pobożności. Jam była świadkiem wiernym i wielce cierpiącym pod Krzyżem na Golgocie. Tam rodził się w wielkim cierpieniu Syna Mojego i Moim cierpieniu z najświętszej Rany Boku przebitego, nowy Kościół święty Boży. Kościół z Krwi i Męki Chrystusa i Mego Serca przebitego siedmioma mieczami boleści, które zapowiedział starzec Symeon w dniu, gdy Dziecię święte po raz pierwszy przyniosłam do świątyni. Któż ma prawo głosić, że księgi święte Starego i Nowego Testamentu nie wspominają Maryi, Matki Jezusowej. Azali Ja, nie budowałam Męką Swoją i cierpieniem Najświętszego Dzieła Odkupienia? Czytajcie wnikliwie Nowy Testament, czytajcie wnikliwie Stary Testament a dowiecie się prawdy. Stary i N owy Testament wypełnia prawdę o Synu Bożym i Jego Matce Maryi. Dzieci Moje ukochane, pilnujcie świętości, którą macie. Brońcie Święty Kościół przed działaniem antychrysta 666. Imię jego jest to doktryna, idea, w tym kryje się gromada złych mocy, przewrotność i złość. On jest i działa, on chce wedrzeć się na łono Świętego Kościoła Bożego. Pragnie omotać Go jak pająk swoją siecią. Jego znamię będzie takie: lekceważyć będzie i poniewierać Najświętszą Eucharystię, będzie się starał poniżać i usuwać modlitwy święte, a w szczególności modlitwę Różańca św“ będzie umniejszał zasługi dla Kościoła Świętego, Moje, Matki Kościoła Maryi Panny. Będzie przeciwstawiał się Mnie, a w szczególności Niepokalanemu Poczęciu Mojemu. Dzieci Moje, bądźcie czujni, przytomni. Idzie wielkie niebezpieczeństwo. Zła duch chce zniszczyć Kościół Święty od wewnątrz, będzie szukał różnych dróg. Posługiwać się będzie fałszywym pismem, które jest niewierne i nieprawdziwe.
  Proszę was, dzieci Moje, czuwajcie, módlcie się, przeciwstawiajcie się złemu. Jest to wielka próba dla całego Kościoła Świętego, próba tego czasu. Bądźcie posłuszne wielkiemu, wybranemu Wikariuszowi, synowi, który jest namaszczony Duchem Świętym. Bóg Najświętszy dopuścił chwilę, by zły duch jątrzyli poniewierał wiernych. Ale Ja, Matka wasza mam prawo ostrzec i prowadzić was razem z Synem Moim Najmilszym Jezusem Chrystusem dłonią obronną i zbawienną ku zbawieniu całego, jedynego świętego Kościoła Bożego. Amen.
  Zofia Nosko-ORĘDZIA ZBAWIENIA

  • Wiesia said

   Wszystko co pisane,mówione jest zle o papieżu Janie PawleII jest celowym dziełem szatana.Nie dajmy się uwieść kosmatemu.Ten mądry prorok dany był nam z Nieba,bądzmy wdzięczni za Jego posługę.Robione jest to wszystko perfidnie abyśmy się nie połapali,gdzie jest prawda,a gdzie fałsz.Wszystkie modlitwy obecnie przez Niebo są nam dawane dlatego,że szatan zmienia treść w starych i ustawia tak formuły,abyśmy zwiedzeni tą nową niby poprawnością w starych modlili się do niego,nie do Boga Trójjedynego.Usuwa również Święta Maryjne,obraża wiarę chrześcijańską,aby ośmieszyć a w końcu usunąć z naszej pamięci Jezusa.Uważajmy i to bardzo!Te modlitwy z Księgi Prawdy są na czasy ostateczne,nie dajmy sobie wmówić,że one odciągają od Różańca,bo kto czyta i modli się ten czuje działanie Ducha Świętego,a Różaniec w Księdze Prawdy jest i był na pierwszym miejscu,tak samo Koronka do Bożego Miłosierdzia.Kto ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości,ten niech modli się aby zobaczy u siebie siłę jaką dają modlitwy nam dyktowane.Ten,kto mówi bzdury niech lepiej zastanowi się dla kogo pracuje i zajmie się lepiej swoją duszą,aby nie odpowiadał za odciąganie innej duszy od pracy nad Dziełem Jezusa w czasach ostatecznych.To tyle.Dodam jeszcze małe pytanie,czy zastanawialiście się dlaczego Księga Prawdy była opieczętowana do czasów ostatecznych??Moim zdaniem dlatego właśnie,że Pan Bóg wiedział,co robi,wiedział,że ludzie nie będą zainteresowani Pismem Świętym,nie będą czytać,a w tym czasie robione były przeróbki tu i ówdzie.Prorocy na czasy ostateczne mieli nam przecież też być dani,aby dokończyć Dzieła Zbawienia ludzkości.Diabeł jest inteligentny i dlatego podaje nam pół prawdy i pół kłamstwa,abyśmy mieli wątpliwości.Powiem krótko:nikt na czole nie ma napisane,że jest sługą szatana,sieje nam wątpliwości przez swoje umiejętne sztuczki.Dbajmy o nasze dusze,bo kosmaty do ostatniego dnia będzie nami manipulować.Naszą ochroną jest modlitwa i pokuta.Nie bójmy się cierpienia,bójmy się egoizmu i uśpienia w nas Ducha Prawdy.

 16. Wiesia said

  147. Miłujcie wielkiego duchem, ukochanego Wikariusza
  A TERAZ MÓWIĘ DO NARODU, KTÓRY JEST SZCZEGÓLNIE UMIŁOWANY PRZEZ SERCE SYNA MOJEGO, JEZUSA CHRYSTUSA l PRZEZ MOJE SERCE.
  Idą dni ciemności. Rozleje się kłamstwo i wszelka obrzydliwość. Szatan pragnie zdzierać znak święty Syna Mojego Jezusa Chrystusa. Niech nikt z was, dzieci Moje nie przyłoży ręki do tego hańbiącego dzieła. Krzyż święty ma pozostać tam, gdzie był zawieszony. Duchowy Krzyż święty jest i stoi potężny mocą i niepodważalny w centrum waszego kraju. Aniołowie Boży klęczą przed Nim składają modlitwy Trójcy Przenajświętszej za wolność waszą i świętość kraju waszego. Najświętsze berło Syna Mojego i berło pokoju i zwycięstwa dotknie wasz kraj, który uwolniony zostanie ze złych mocy. Światło wielkie oświeci wasze serca w Bożej miłości i miłosierdziu. Wszystko, co mieszka w granicach waszego kraju, zanurzone w nim zostanie.
  Dzieci Moje, módlcie się, jawnie deklarujcie swoją przynależność do Boga w Trójcy Przenajświętszej, do Kościoła Bożego. Pomagajcie modlitwą i wszelkim posłuszeństwem Kościołowi Świętemu w walce ze złymi duchami, szatanem-diabłem. Miłujcie Boga w Trójcy Przenajświętszej całym sercem. Miłujcie Kościół Boży, święty, miłujcie kapłanów, wszystkich Moich najukochańszych synów, miłujcie wielkiego duchem ukochanego Wikariusza Syna Mojego i syna Trójcy Przenajświętszej. We wszystkich pracach popierajcie go, popierajcie jego światłe słowa i trwajcie przy nim. Każde słowo wypowiedziane przez usta Mojego umiłowanego Wikariusza pochodzi od Ducha Przenajświętszego. Wikariusz nie głosi nic z siebie. Wszystko, co mówi. pochodzi z miłości i bogactwa Trójcy Przenajświętszej. Wspomagajcie go modlitwą, kochajcie go. Niech nikt nie śmie podważać, czy to z hierarchii kościelnej, czy z dzieci Bożych, jego zarządzenia i jego słowa, które pochodzą od samej Trójcy Przenajświętszej. On nic nie bierze ze siebie, jest prawym, umiłowanym pasterzem ludu Bożego, ulubieńcom Trójcy Przenajświętszej, Syna Mojego i Mojego Serca.
  Sprawa dotycząca urodzeń dzieci, które Bóg Ojciec w planie swoim powierza wam i przysyła jako nowe życie, jest bardzo święta i niepodważalna. Przez usta wielkiego Wikariusza przemawia i nakazuje Duch Święty, jak macie postępować. Konsumpcja związku małżeńskiego Jest w planie wielkiego dzieła: poczęcia nowego życia i urodzenia dziecka Bożego, nowej duszy ludzkiej, która przynosi na świat nowe charyzmaty, darowane jej przez Boga Ojca. Natomiast związek małżeński pomyślany jako związek wszelkiej rozpusty i bezeceństwa Jest planem złego ducha, rozsiewa grzech i przyczynia się do umacniania praw szatana-diabła. W każdym małżeństwie musi być spełniona wola Boża. Musi tam trwać czysta miłość i wierność, wstrzemięźliwość, trzeźwość, rozsądek wynikający z Bożych Przykazań: nie zabijaj, przyjmij z pokorą to, co Bóg ci daje w Bożych maleństwach, w abstynencji, gdy tego wymaga okoliczność życiowa.
  Pamiętajcie dzieci Moje, trzeba przestrzegać postów. czystości ducha i umysłu, unikać rozrywek bluźnierczych. jakie wam daje kino. telewizja. Bo jest powiedziane w Piśmie świętym: jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je, odrzuć od siebie. Jeżeli cię dłoń twoja wiedzie do popełnienia grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej tobie wejść do Królestwa Bożego jako ślepy i bez ręki, niż całe ciało twoje ma płonąć w ogniu niegasnącym w piekle. Zapamiętajcie, to są słowa Chrystusa Pana. A Pan powiedział: Niebo i ziemia przeminą, a słowa Moje nie przeminą, bo są święte i prawdziwe. O tych słowach winieneś pamiętać. A dziś ufać słowom wielkiego Wikariusza, albowiem słowa jego pochodzą z ust świętych Bożych i przez niego przekazane są światu.
  Dzieci Moje, musicie pragnąć żyć w duchu przykazań Bożych. Świat cały pogrąża się w bardzo ciężkie grzechy, które mogą być wam nie przebaczone. A każdy grzech pociąga za sobą bardzo straszną karę aż do śmierci duszy. O, jakże was, dzieci Moje, proszę i przestrzegam! Odstąpcie od drogi grzechu, od spraw szatana-diabła. Zezwólcie działać w duszach i umysłach waszych Duchowi Świętemu, świętym i Bożym Aniołom. tym duchom dobrym i opiekuńczym. Proszę was, trwajcie w Bożych przykazaniach, czyńcie pokutę, miłujcie się wzajemnie, pomagajcie sobie zwyciężać złego ducha w duchu modlitwy i miłości. Amen.
  148. Na wschodzie Anioł Śmierci—Polska ocalona
  10.X.1983
  Widziałam na niebie o godzinie 9-tej rano prawą dłoń ludzką, zwróconą ku górze palcami szeroko rozstawionymi. Była to bardzo duża dłoń, a właściwie szkielet kostny obejmujący całe wschodnie niebo. Nie wiedziałam, co to mogłoby znaczyć i sama sobie zadawałam to pytanie. Wówczas głos w sercu moim tak mi powiedział:
  Jest to prawa dłoń Anioła Śmierci uniesiona do góry. Zobaczysz, co się dziać będzie w rychłym. Gdyby to była lewa dłoń Anioła Śmierci — to czasu byłoby więcej. Ale On uniósł dłoń prawą, to znaczy, że czasu zostało niewiele, albo bardzo mało. To co widziałaś, nie jest dla zastraszenia, ale dla wykonania rozkazu.
  Krew, ogień, dym obejmą cały wschód, tak, jak widziałaś. Cień śmierci położy się wszędzie. To, co rano widziałaś, przechodzić będzie aż do wieczora. Tak, jak dłoń płynie z ruchem kuli ziemskiej, tak popłynie działanie Anioła Śmierci.
  Zaczęłam drżeć i płakać, wówczas głos zapytał:
  Boisz się o swoją Ojczyznę? Tak, wschodnie ziemie nieco zostaną dotknięte, ale tak, jak wielka burza przechodzi w jednym województwie, a w drugim widzisz tylko błyskawice i słabe odgłosy burzy — tak to będzie wyglądało. Ale gorąco musicie się modlić, aby was nie dotknęła dłoń Anioła Śmierci. To wszystko musi się dokonać, by ziemia mogła oddychać i żyć Duchem Bożym. W tym samym czasie, w całej Ameryce środkowej dokona się sprawiedliwość. Kusiciele i szatan zostaną ujarzmieni. Jezus Chrystus ustanowi Swoje Królestwo i tych krajach i ziemiach. Wielka wrzawa wybuchnie w Kanadzie, trwać będzie krótko, zwyciężą prawa Boże. Kraje związane z Zatoką Meksykańską i Cieśniną Florycką uwolnione zostaną od idei szatana, złego ducha. Cały lud tych krajów będzie jawnie wielbił Imię Świętego Boga. Nie płacz, twoja Ojczyzna będzie jak wiosenne drzewo, pokryte zielenią i kwieciem wielkiej radości, nadziei, uwolniona od barbarzyńskiej idei. Stanie się miejscem podnóżka Tronu Bożego. Ciesz się i nie pragnij śmierci. Aniołowie Boży wśród was żyć będą, ale módl się i przepraszaj Pana Boga za liczne – twoje i innych grzechy. Nie ociągaj się, nie bądź leniwa w nocnych czuwaniach, w postach. Wiem. że nie jadasz mięsa, kiełbasy, wiem. Ale post musi być nałożony na serce twoje, na oczy twoje, na uszy twoje, na język twój. na umysł twój, na zapalczywość i gniew twój. Post musi objąć wszystko. Bądź jako to pisklę potulna, miła, wdzięczna i łagodna. Serce twoje niech nie gromadzi zła. ale niech wzrasta w nim miłość, przebaczenie, miłosierdzie. Pamiętaj, umartwiaj się i pość językiem. On jest najmniejszym z członków, ale może zrobić wiele zła. może podpalić cały świat.
  W Imię Boga Ojca, w Imię Boga Syna, w Imię Ducha Świętego. Amen.

 17. agaaniolek5@interia.pl said

  kochana   mamusu   bardzo  mnie to cesszy    że moc szatasna   bedzie zniszczona    to dlamnie    piekna radosna nowina     ceszę   się   że nasze   cerpienia się    skończą      marzyłam o takiej chwili   marzyłam  kiedy    się  wkoncu   kiedy  ten szatan   sobie  pujdzie       marzyłam o   spokoju    iciszy   dzekuje    wam tobie mamo  boże   miłoserdzia    i kochany jezu   tobie   jestem bardzo wdzęczna  szczęśliwa    że jezus  do nas wruci   iże    bedzie pokuj na ziemi       bo my  bardzo tego   potszebujemy       idzejuje   że zawsze  mogę   na was   pszyjacół  liczyć   bo nigdy mnie   nie zawedliście    kocham was   scałego serduszka   Od: „”Dziecko Królowej Pokoju”” <comment-reply@wordpress.com>Do: agaaniolek5@interia.pl; Wysłane: 15:54 Piątek 2014-02-28Temat: [New post] Moc szatana zostanie zniszczona Dzieckonmp posted: „Fundamentalne, zasadnicze przesłania z Medzugorie, te, które składają się na wielką nowinę,

  można ująć w 3 punktach:

   

  1.są to ostatnie objawienia na ziemi

  2.kiedy wypełnią się tajemnice, moc szatana zostanie zniszczona i nastąpi czas pok”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: