Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
  7,5 lat pozostało.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Orędzie dla Luz de Maria z 5 marca 2014 r.

Posted by Dzieckonmp w dniu 10 marca 2014


„Jako Matka całej ludzkości, wzywam was pilnie,abyście byli świadomi decydującego momentu, w którym się znajdujecie.

Rycerze wojny krążą po świecie niosąc bat dla ludzkości: energię jądrową….

Dzieci módlcie się, módlcie się za Rosję…

Od dawna wzywałam Kościół mojego Syna… i tym samym modliłam się przez długie lata, poprzez moje środki, ażeby hierarchia poświęciła świat mojemu Niepokalanemu Sercu, a przede wszystkim Rosję…

Kochane dzieci mojego Niepokalanego Serca, jestem Matką Miłości, Matką Słowa, ale jestem też Matką Prawdy i nie ukrywam przed moimi dziećmi ciężkiego bata (pejcza), który bieży przez ziemię (działa na ziemi).

Nie czekajcie, aż pojawi się Antychryst, widzicie już pośród was jego działanie i jego dzieła.

Kochane dzieci mojego Niepokalanego Serca, nadejdą ciężkie i bolesne chwile, ale przyjdą też do was,  prawdziwe światło i prawdziwa miłość, które wyzwolą was z opresji, opadną łańcuchy i mój Syn da wam pełną wolność w czasach pokoju, w których zło będzie totalnie wykorzenione.”

Tłumaczyła : Justyna

Komentarzy 150 do “Orędzie dla Luz de Maria z 5 marca 2014 r.”

 1. MamOczy said

  http://pl.gloria.tv/?media=580314

  Komentarz:

  Jest to jedyny w Ewangeliach tak dokładny opis sądu podczas ponownego przyjścia
  Jezusa. Jakże odmienne będzie to przyjście w porównaniu z poprzednią misją Jezusa.

  31-34. To już nie Sługa Cierpiący, lecz władca na tronie w otoczeniu całego dworu niebieskiego. Na Jego rozkaz zgromadzą się wszystkie narody, a On oddzieli dobrych od złych, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Dobrym, znajdującym się po swej prawicy – nazwie ich błogosławionymi u Ojca – każe wziąć w posiadanie królestwo niebieskie, tych zaś co będą po lewicy, określi mianem przeklętych i rozkaże im pójść precz, w ogień piekielny, od dawna już przygotowany diabłu i jego aniołom.

  35-40 Dobrych spotka nagroda za to, że wspierali za życia ubogich, karmili głodnych, podawali wodę spragnionym, udzielali schronienia bezdomnym, przyodziewali nagich, nawiedzali uwięzionych. W rzeczywistości wszystkie te przysługi wyświadczyli samemu Chrystusowi, który wcielał się niejako w swoich najmniejszych.

  41-46. Potępionych zaś spotka zasłużona kara właśnie za to, że byli obojętni na głód i pragnienie innych ludzi, na tułaczkę bezdomnych, chłód nie odzianych, cierpienia uwięzionych. Była to bowiem w rzeczywistości obojętność na losy samego Chrystusa. Czego tedy nie uczynili najmniejszemu spośród ludzi, nie uczynili tego samemu Chrystusowi. Tak więc jeszcze raz szczególnie najuboższych nazwał Chrystus swoimi braćmi, a prawdziwie ewangeliczne życie przyrównał do charytatywnego posługiwania bliźnim. W bliźnich zatem miłuje się lub lekceważy albo wręcz nienawidzi Boga samego.

 2. KRYSTYNA said

  Komunia Św. na rękę Franciszkanie MOCNE
  ==============================

  http://pl.gloria.tv/?media=576547

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

 3. bozena2 said

  http://www.fakt.pl/andriej-illarionow-ostrzega-przed-iii-wojna-swiatowa,artykuly,449073,1.html

  Obec­ny kry­zys na Ukra­inie może do­pro­wa­dzić do III wojny świa­to­wej – ostrze­ga były do­rad­ca pre­zy­den­ta Rosji. Na sank­cje fi­nan­so­we jest za późno, a Wła­di­mi­ra Pu­ti­na po­wstrzy­mać może tylko re­ak­cja woj­sko­wa Za­cho­du – twier­dzi An­driej Ił­ła­rio­now.

  Iłłarionow, obecnie związany jest z waszyngtońskim konserwatywnym ośrodkiem Cato Institute. W przeszłości był jednym z głównym doradców ekonomicznych Władimira Putina i negocjował przyjęcie Rosji do grupy najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, G8. Rozstał się z rosyjskim rządem w 2005 r.
  – Rosja bardzo zmieniła się w ciągu ostatniej dekady. To obecnie kraj więźniów politycznych, zastraszania mniejszości, opozycji politycznej czy gejów. Prowadzi bardzo agresywną politykę zagraniczną, której celem jest nakreślenie na nowo granic w Europie. To nie jest żart. To jest oficjalna polityka rządu – mówi rosyjski ekspert, dodając, że Rosja z „półdemokracji”, jaką była kilkanaście lat temu, przekształciła się w „państwo w pełni autorytarne”.

  Jego zda­niem obec­ny kry­zys na Ukra­inie może do­pro­wa­dzić nawet do „wojny na pełną skalę”. – To nie jest kry­zys krym­ski czy nawet ukra­iń­ski. To kry­zys, który po­ten­cjal­nie może do­pro­wa­dzić do trze­ciej wojny świa­to­wej. To nie jest prze­sa­da, ostrze­gam już od trzech mie­się­cy – do­da­je.

 4. Konarski said

  NULLUS STANISLAVUS PAST SANCTI STANISLAVI.

  Kto wie co to jest klątwa Św. Stanisława?
  -Stanisław Leszczyński – podwójna elekcja, upadek kraju, ucieczka za granicę, śmierć, prochy nie wróciły do Polski i nie wrócą
  – Stanisław August Poniatowski – rozbiory Polski, śmierć za granicą, prochy nie wróciły do Polski i nie wrócą – naście lat temu sprowadzono rzekome prochy – po badaniach DNA okazało się, że to szczątki jakiejś kobiety.
  -Stanisław Wojciechowski – Prezydent II RP – obalony przez zamach majowy, uciekła z Polski, nie wrócił, śmierć na obczyźnie, prochy nie wrócą do Polski…

  Zawsze gdy STANISŁAW jest u steru władzy cywilnej lub kościelnej – oznacza to dla Polski UPADEK

  STANISŁAW DZIWISZ – ucieknie tak jak uciekł Hlond. I nie wróci, jego prochy też nie wrócą do kraju. Zobaczycie.

  Faryzeusze przez swą pychę uruchomili klątwę Św. Stanisława – zaraz potem Traktat lizboński (de facto niewola), Smoleńsk 2010, a teraz idzie wojna i UPADEK kraju.

  • Konarski said

   Ta klątwa naprawdę działa.
   Zresztą przekonacie się.
   Kiedyś królowie dbali o to by żaden Stanisław nie był u steru władzy cywilnej i duchowej.

   • szach said

    było o tej klątwie na tym blogu.
    Ciekawy tekst o Neokatechumenacie jest na tej stronie:
    http://pl.gloria.tv/?media=466020
    A oto urywek:
    „Sobór Trydencki poświęca wiele stronic w swych aktach przepisom odnośnie sakramentów w ogóle, a przede wszystkim sakramentowi kapłaństwa.
    Aż do reform liturgicznych Drugiego Soboru Watykańskiego, sakrament kapłaństwa składał się z siedmiu święceń: czterech mniejszych (ostiariusza, lektora, egzorcysty i akolity) oraz trzech większych (subdiakona, diakona i kapłana).

    Reformy Drugiego Soboru Watykańskiego, a raczej po DSW, zniosły cztery święcenia mniejsze, stąd też ostatnio wyświęceni kapłani nie posiadają władzy Egzorcysty, czyli władzy wypędzania szatana z duszy człowieka opętanego (jak to tak często czynił Chrystus Pan, żyjąc na ziemi).

    Nadto, zreformowana liturgia Chrztu świętego obecnie tego nie przewiduje, podczas gdy tradycyjna liturgia udzielania Chrztu świętego zawierała aż pięć egzorcyzmów, zakładając możliwość, że nowo narodzony człowiek może być przed Chrztem “mieszkaniem” złego ducha i dlatego, “na wszelki wypadek” aż pięć razy kapłan wyrzucał (wyklinał) szatana z niemowlęcia, zanim przystępował do samego obrzędu Chrztu świętego.
    Natomiast obecny, posoborowy, rytuał Chrztu świętego nie przewiduje tej sytuacji (ewentualnego opętania niemowlęcia przez szatana). Kto wie, czy tak często obecnie na całym świecie zdziczenia wśród młodzieży nie są skutkiem owych zmian w liturgii Chrztu świętego, skoro małoletni podpalacze kościołów i kaplic, oraz niszczyciele przydrożnych figur świętych i Krzyży prawie zawsze pozostawiają po sobie jakieś bluźniercze napisy i symbole szatańskie.

    Prawie wszędzie znikła też z użycia woda święcona, a przecież dusze zmarłych tak bardzo o nią proszą (zob. Maria Simma, Moje przeżycia zduszam! czyśćcowymi).(..)” Zamieszczony na tej stronie tekst pochodzi z książki pt. „Neokatechumenat” Ks. prof. Michała Poradowskiego

   • Rysiek said

    Bzdura, chłopie uwierz Panu Bogu i miej ufność Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Dziwi mnie czasem, że niektórzy wierzą w klątwy, przepowiednie, itd. które z nauką Pana Jezusa zawartą na kartach Pisma Św. nic wspólnego nie mają. Jeżeli jakaś legenda lub przekaz mówią o tym lub o tamtym, tzn. że ma się sprawdzić i tak się staje. Jeżeli takie wiadomości usłyszymy wyczytamy, a nimi nie będziemy się zajmować, to się nie sprawdzą. Zyjmy wolną wolą i Świętą Wolą Boga Ojca. Miłego dnia.

    • Zorrro said

     Bergoglio ostatnio chrzcił już bez formuły wyrzekania się szatana!!!
     mądremu dość!!!

 5. Dana said

  Podczas najbliższego zebrania plenarnego 12 -13 marca , biskupi dokonają wyboru przewodniczącego KEP spośród 43 biskupów diecezjalnych (za wyjątkiem ustępującego z tego urzędu abp. Józefa Michalika).

  Módlmy się w intencji wyboru nowego biskupa przewodniczącego,,aby prowadził nas do Pana Jezusa.

 6. Andrzej2 said

  Proszę o modlitwę:

  Wczoraj umarła w gliwickim hospicjum po długiej i ciężkiej chorobie Urszula Kopińska. Walczyła długo z chorobą, zrozumieniem Nieskończoności. Ciężko doświadczona przez życie, jest autorką niezwykłych fraszek- np zbiór KOBIETA NA MEDAL – jeden z utworów:

  Urszula Kopińska

  * * *

  Może już wkrótce
  wyjdę z tego domu,
  nie zamknę nawet drzwi,
  nic nie powiem nikomu.
  Nie obejrzę sie za siebie.
  Powoli, powoli, powoli
  pójdę przed siebie – tam,
  gdzie nic nikogo nie boli,
  gdzie niczego nie trzeba się bać.

  I tam już zostanę.
  Przy ojcu, przy mamie.
  A Wy nie płaczcie nade mną,
  tylko nad sobą płaczcie.

  Bo jakże mi wreszcie dobrze będzie
  – przyjdźcie i sami zobaczcie.
  —————
  Sama pisała o sobie:
  „Piszę fraszki. Staram się nie oszaleć. Nie wiem , jak pomóc innym ..moze napiszę, że bardzo trudno pogodzić nam się z tym , że nasi najbliżsi muszą dla nas tyle wycierpieć?”

  Zobacz: http://www.medonet.pl/spolecznosci,komentarze-static,index.html?discId=12021982&threadId=97322263&discPage=1&AppID=333
  ————————
  Proszę o modlitwę w jej intencji – już wyszła z domu ….

  • Leszek said

   Ku pokrzepieniu ducha i wzmocnienia wiary w miłość Pana do nas!
   Z cz.2 „Świadków Bożego Miłosierdzia” Anny (z rozdz. VII, str. 244)
   CIERPIENIE JEST SKARBEM WASZYM…
   30 III 1983 r. Podczas wspólnej modlitwy z moją młodą znajomą, Wiktorią, niespokojną o los swojej zmarłej babki, Anny (przy której czuwała w szpitalu, ale nie do samej śmierci). Zapytałam Pana, czy mogę spytać o zmarłą babcie Wiktorii.
   To powiedział Pan: Powiedz Wiktorii, córce mojej, żeby była zupełnie spokojna: Anna jest ze Mną. Kocham ją i cieszę się nią. Dziękujcie Mi za moje zmiłowanie, za moją miłość i łagodność z jaką przeprowadzam tych, którzy ufają Mi. Anna mogła chorować długo i cierpieć straszliwie (nowotwór). Ja zrobiłem to, co było potrzebne, aby ulżyć jej. Wszystkie okoliczności temu służyły, by spotkała się ze Mną w radości. K t o z c i e r p i e n i a do Mnie
   p r z y c h o d z i, przeżywa szczęście nieskończone.
   B ó l jest konieczny dla tych, którym chcę go oszczędzić w Moim świecie. Ból jak strumień czystej wody obmywa resztki brudu u tych, którzy nie potrzebują gruntownego oczyszczenia, bo przyjęli Moją propozycję i wykorzystali ją. Spowiedź i sakrament chorych, który przygotowuje was na spotkanie ze Mną, są Moimi ogromnymi darami. Jeśli są wykorzystane, otwierają przed wami Mój dom. Lecz c i e r p i e n i e zniesione bez narzekania i złorzeczenia Mi p o w o d u j e, ż e sam przychodzę, by wprowadzić umęczone Moje dziecko. C i e r p i e n i e jest s k a r b e m waszym. A daję go tylko tyle, ile jest niezbędne…
   http://www.objawienia.pl/anna/anna/sbm-7.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: