Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia, 2029
  Pozostało: 8.8 lata.
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

Walka z szatanem w świecie

Posted by Dzieckonmp w dniu 27 marca 2014


Wyjątek z opracowania pt. Walka z szatanem w świecie

Co by się stało, gdyby masono — sataniści zdołali opanować rządy państw, nie pomijając rządu naszego?

oto odpowiedź:

Robić by nam kazano wszystko na opak, jako antytezę wiary Chrystusowej. W miejsce miłości głosiło by się nienawiść, w miejsce pokory — pychę, w miejsce prawdy — kłamstwo itd. I mielibyśmy to… co mamy obecnie! Usuwano by krzyże ze szkół, ze szpitali oraz ze wszystkich budynków użyteczności publicznej. Na wszelki możliwy sposób starano by się usunąć KRZYŻ z serc wiernego ludu, a najbardziej z serc młodzieży. W niedzielę i święta organizowano by wycieczki wszelkiego rodzaju i gatunku, igrzyska sportowe itd. Środki masowego przekazu w czasie trwania uroczystości kościelnych raczyłyby nas zachęcającymi programami. Za cud uważam trwanie w programie radiowym transmisji Mszy Świętej w niedzielę i święta. W księdze Daniela, w księdze Apokalipsy oraz w drugim liście do Tessaloniczan jest mowa o tym, że nastanie czas, gdy Msza Święta zostanie zakazana na całej planecie. Będzie ona mogła być odprawiana tylko w ukryciu. Uważam, iż szatan czeka na stosowną chwilę, by zadośćuczynić swemu sercu i zakazać mszy. A najchętniej zamieniłby katolicką Mszę Św. na czarną i pokazywałby ją w telewizji w kolorach. Pragnąłbym bardzo, aby to moje proroctwo nigdy się nie spełniło. Wolałbym raczej okazać się „fałszywym prorokiem”. Dalej więc kontynuujmy odpowiedź na pytanie: Co by się stało, gdyby masono-komuniści opanowali w stu procentach nasz rząd? Zakłady pracy, zamiast płacić robotnikom należne pensje, wypłacałyby niewielki zasiłek dla bezrobotnych, przy stale wzrastających cenach artykułów pierwszej potrzeby. A to w tym celu, aby „głodnego pieska” mieć przy nodze, aby spoglądał łaskawie „panu” w oczy, pilnie słuchał i wykonywał wszelkie polecenia. Gdy „pan” zażąda, należy stanąć na łapkach, posłużyć i poszczekać tu i ówdzie. A jeśli piesek będzie posłuszny i będzie nosił na sercu bezbożniczą legitymację, będzie wiedział, kiedy należy klaskać w łapki, to za to otrzyma premię, stanowisko, mieszkanie poza kolejnością, telefon, talon na samochód. Będzie mu wolno korzystać z kantyny, gdzie wiele można kupić po właściwych cenach. Oczywiście, że będą też „pieski” poszkodowane, którym nagrodą za wierną służbę będzie kopniak pana. Mogą nawet w swoim czasie być przekazane w ręce hycla-rakarza, a ten, zgodnie ze swoim wyuczonym zawodem, będzie wiedział, jak ma postąpić z pieskiem, przeznaczonym na ściągnięcie skóry i wygarbowanie. Nie musi to wcale być czyn pieska zawiniony wobec pana. Winę można, a nieraz „należy” stworzyć sztucznie — dla przykładu. Wówczas piesek otrzyma od pana nazwę stosowniejszą: Hiena, Szakal lub inną. Ktoś słuchający tych wypowiedzi może włączyć się z pytaniem: wcześniej … tuż po II-giej wojnie światowej? Krótkie westchnienie … i …

W roku 1966 obchodziliśmy w Polsce rocznicę 1000-lecia Chrztu Polski. Antytezą — splugawieniem tych uroczystości było naruszenie polskiej gościnności, ponieważ odmówiono Ojcu Świętemu Pawłowi VI przyjazdu do Polski na tę uroczystość. Na zrywy wolnościowe w Polsce, organizowane przez świat pracy jako marsze protestacyjne odpowiedzią (władzy robotniczo-chłopskiej) były, począwszy od roku 1956, lufy broni palnej i czołgi. Płynęła niewinna krew, nawet dzieci! Na wezwanie Episkopatu Polski, by strzec każdej kołyski, każdego budzącego się życia, niezwłoczną odpowiedzią było wprowadzenie ustawy o mordowaniu nienarodzonych dzieci! Na wezwanie episkopatu, by stać na straży nierozerwalności małżeńskiej, natychmiast wprowadzono ustawę o rozwodach. Obecnie demonstracyjnie zaludniają stadiony sportowe ci, którzy podeptali KRZYŻ Chrystusowy, „barabasze” Pisma Św., którzy zamienili KRZYŻ na „pal”. Ci zaś, którzy przybrali sami sobie nazwę „Świadków Jehowy” stanowią przeciwieństwo wiernego ludu katolickiego, który spotyka się na stadionach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. I nadszedł miesiąc sierpień, miesiąc wzmożonego ruchu pielgrzymkowego wiernego ludu z całej Polski i przedstawicieli całego świata do naszej Pani Jasnogórskiej, do pogromczyni mocy piekielnych, do tej właśnie, która „zetrze głowę szatana”. I cóż za antytezę wymyślili Jej przeciwnicy? Ukrywszy się sami za „kolorową kurtynę” zorganizowali festiwal muzyki rockowej w Jarocinie i corocznie w miesiącu pielgrzymkowym wysyłają tam „zwiedzionych”, aby profanowali tam cmentarne krzyże, aby odprawiali CZARNE MSZE na cześć szatana! Przeciwnik Niepokalanej zdejmuje już zasłonę i pokazuje bezczelnie swoje szkaradne oblicze i zdradza zamiary względem ludzi wiary Chrystusowej (Porównaj Protokóły Mędrców Syjonu). Walka z KRZYŻEM przybiera na sile. Gdyby rządzili nami masono-szataniści — kontynuuje nadal rozważania nasz rozmówca — to wówczas lekarze leczyliby chorych w ten sposób, że trzeba by było mieć zdrowie … aby chorować. Milicja i służba bezpieczeństwa zamiast bronić naszych narodowych i ludzkich praw, przy każdej nadarzającej się okazji, bez sądu, lub jak kto woli, bez pseudo-sądu, zabijałaby nas w porze nocnej, w porze ulubionej przez szatana, i w ten sposób odprawiałoby się rytualne czarne msze! Na każdym kroku byłoby widać nieustającą walkę z chrześcijańskim znakiem zbawienia — z KRZYŻEM. Gdzie byłoby to możliwe usuwano by krzyże, gdzie można by je wyśmiać i opluć, opluwano by je i wyśmiewano, a gdzie można by je sprofanować, profanowano by je. Szatan ogromnie nienawidzi krzyża, ani jego nazwy, ani znaku. Gdyż właśnie na drzewie krzyża został pokonany! Stałem jak oczarowany takim zestawieniem faktów i opinii. Ktoś w pobliżu szeptem pytał samego siebie: Czyżby morderstwo księdza Popiełuszki było mordem rytualnym? Mordem talmudyczno-masońsko-satanicznym? Po krótkiej chwili, już nieco głośniej, pada odpowiedź: Nie ma nic tak skrytego, co by nie wyszło na jaw… Człowiek, który urodził się i wychował w rodzinie katolickiej, który wyssał z piersi chrześcijańskiej matki zasady miłości, pokory, przebaczania, nie może zrozumieć, że możnaby myśleć inaczej. A nawet ci, urodzeni i wychowani w rodzinach katolickich, którzy jednak odwrócili się od nauk Chrystusa, a poszli za podszeptem szatana i wierzą mu, że otrzymają od niego „królestwo tego świata”, nie zawsze wykonują polecenia sług piekła, bo mimo ich zdrady prawdy ewangeliczne apelują do sumienia przypominając o ewentualnych konsekwencjach takiego postępowania.

Lecz czyny każdego, bez względu na jego wyrzuty sumienia, uzależnione są od wolnej i nieprzymuszonej woli. Każdy dokonuje wyboru — iść za sygnałem dobra, pomimo niewygód, prześladowań, cierpień itp. czy odwrotnie. I nam dzisiaj, w dobie wpajania nienawiści, i tym gorąco wierzącym, do których nie docierają nienawistne intrygi sług piekła, i tym letnim i tym zimnym, którym wydaje się, że w istnienie Boga miłości nie wierzą, trudno zrozumieć, jak można na każdym kroku czynić przewrotnie i niezgodnie — nie tylko z zasadami wiary, lecz także z ogólnie pojętą zasadą właściwego ludzkiego postępowania? Jak można stosować przewrotne środki niszczenia środowisk oraz państw. Burzyć i przewracać wszystko, co napotyka się na drodze, aby na gruzach i popiołach prawdy i miłości zasiewać chwasty obłędnej ideologii, a w naszym przypadku — ideologii masońsko-satanistycznej. Chwila refleksji: Gdyby człowiekowi wychowanemu w państwie na wskroś chrześcijańskim powierzyć kierownicze stanowisko w państwie o dążeniach satanistycznych i polecić mu, by wszystko o czyni, było antytezą dobra, to i tak, kierując się wrodzonym instynktem dobra, nie potrafiłby doprowadzić do katastrofy moralnej i gospodarczej zasobnego państwa, do takiej katastrofy, jaką obecnie przeżywa nasz naród. Tyle chwastów i przewrotności zasiano w granicach naszego państwa! Zapoznajmy się obecnie z dwiema historycznymi postaciami, których nauka rzutuje bezpośrednio na obecny stan naszej gospodarki i cywilizacji: z Karolem Marksem mianowicie i Fryderykiem Engelsem. Przyjaciele i koledzy Marksa świadczą, że Marks był wyraźnym czcicielem szatana, a to, że zarówno Marks jak i Engels mieli pochodzenie semickie, powszechnie jest znane. Marks opracował i przy pomocy Engelsa opublikował szatański dokument, znany jako MANIFEST KOMUNISTYCZNY. Wielu znawców tego dokumentu wyraża przekonanie, iż stanowi on największe nieszczęście świata. Mazzini, włoski rewolucjonista, który znał osobiście K. Marksa pisał o nim: „ma on opętanego ducha. Jego serce napełnione jest nie miłością, lecz nienawiścią do ludzi”. Niektóre wypowiedzi Marksa: „Ja chcę się zemścić na tym, który panuje nad nami”. (Więc jednak był przekonany, że na górze ktoś rządzi). „Młoda dusza, niegdyś wierna Bogu, skierowana została do piekła”. (To nie wymaga komentarzy). Marks nienawidził nawet samego pojęcia Boga. Był zdecydowany „wypędzić Boga kopniakiem”. Jeden z wierszyków Karola Marksa:

Tak więc Bóg wydarł mi moje wszystko, w nieszczęściach, ciosach losu. Te wszystkie jego światy rozwiały się bez nadziei powrotu. I nie zostaje mi nic do tej pory, jak tylko zemsta. Chcę sobie zbudować tron na wysokościach. Jego szczyt będzie lodowaty i gigantyczny. Jego wałem ochronnym będzie obłąkańczy strach, jako szczyt najczarniejszej agonii. A kto podniesie na ów tron swój zdrowy wzrok, odwróci się od niego blady i milczący jak śmierć. Wpadnie w pazury ślepej, dreszczem przejmującej śmiertelności, aby jego szczęście znalazło grób. Słowa: „Chcę sobie zbudować tron” i przyznanie, że ten, który na nim siedzi, może emanować tylko trwogę i przerażenie, przywołuje na myśl Lucyfera i jego pragnienie: „Wedrę się do nieba: wyżej niż gwiazdy Boga i wzniosę mój tron! (Izajasz 14,13). Dlaczego Marks chce tego rodzaju .tron? Odpowiedź na to pytanie dają słowa w jego dramacie OULANEM: Aby wytłumaczyć ten tytuł, trzeba zrobić dygresję. Istnieje Kościół szatana. Jednym z jego rytuałów jest „czarna msza”, celebrowana o północy przez kapłana Demona. Świece są umieszczone na świecznikach knotami w dół. „Kapłan jest ubrany w szaty liturgiczne podszewką do góry. Mówi wszystko to, co jest napisane w księdze liturgicznej, ale odwrotnie — zaczynając od końca. Święte imiona Boga,. Jezusa i Maryi są czytane odwrotnie. Hostia, konsekrowana, ukradziona w kościele podczas komunii dawanej na rękę, otrzymuje napis SATAN i służy do szyderczej komunii. W czasie tej czarnej mszy spala się Biblię. Uczestnicy przysięgają, że popełnią wszystkie siedem grzechów głównych, wymienionych w katechizmie katolickim. Ceremonia kończy się orgią. Kult diabła znany jest od najdawniejszych czasów. Czytamy w księdze (Powtórzonego Prawa 32,17): „Oni poświęcają się demonom”. Jéroboam, król Izraela, ustanawia kapłanów demonów (Z Kronik 11,15). Zamiarem OULANEM jest odwrócenie słowa świętego. OULANEM to anagram Emanuela, biblijnego imienia Jezusa, które oznaczało po hebrajsku „Bóg z nami”. Sens dramatu OULANEM zrozumiemy w pełni, gdy wysłuchamy spowiedzi Marksa w jego poemacie LE MENESTREL:

Wyziewy piekielne pochodzą od mego mózgu I napełniają go aż ja staję się szalony. Aż moje serce staje się zupełnie zmienione. Patrz na tę szpadę, Książę ciemności sprzedał mi ją. W rytuałach wyższego wtajemniczenia kultu szatana, kandydat otrzymuje zaczarowaną szpadę, która zapewnia mu sukcesy. Kupuje ją za cenę paktu, podpisanego krwią wziętą z przegubu dłoni, według którego jego dusza po śmierci będzie należała do szatana. Oto wyjątek z OULANEM:

On uderza pałeczką i daje mi znak, a ja, z coraz większą pewnością tańczę taniec śmierci. I oto są także Oulanem! Oulanem! To słowo rozbrzmiewa jak śmierć, po czym przedłuża się aż do wygaśnięcia. Zatrzymaj się! Ja go trzymam! I oto wznosi się wtedy z mego umysłu, Jasne, jak powietrze, spojone, jak moje kości. Lecz ja mam siłę gnieść was moimi ramionami i miażdżyć was (ludzkość), z siłą huraganu, podczas gdy nam wspólnie otwiera się przepaść rozwarta w ciemnościach. Zatoniecie aż do głębin, A ja pójdę z wami śmiejąc się.

Z książki Arnolda Kunzli o Marksie, dowiadujemy się, iż Marks doprowadził do samobójstwa swoje dwie córki i zięcia. Córka Laura poślubiła socjalistę Laforque. Opuściła troje dzieci, po czym razem z mężem popełniła samobójstwo. Córka Eleonora również zdecydowała się z mężem popełnić samobójstwo. Mąż Eleonory w decydującej chwili odstąpił jednak od tego zamiaru. Troje dzieci Marksa zmarło z powodu niedożywienia. Marks był nałogowym alkoholikiem. Ze swą matką nie rozmawiał wcale. A kiedy umarła, pisał do Engelsa: „Dzisiaj zmarła moja matka. Muszę udać się do rewiru, aby uzyskać spadek. To było wszystko, co miał do powiedzenia na temat swojej matki. Karol Marks zmarł 20 maja 1895 r. Śmierć jego nie różniła się niczym od śmierci innych chwalców diabła. Przed śmiercią pisał do Engelsa: „Jak niepotrzebne i puste jest życie”. Engels po przeczytaniu książki teologa Bruno Bauera (jeden z przyjaciół lewicy Heglowskiej), zaczął wątpić. W jego sercu rozpoczęła się walka. Pisał wówczas: „Modlę się prawie każdego dnia i nieomal przez całe dnie. Czynię to od czasu, gdy opanowało mnie zwątpienie i żadnym sposobem nie mogę wrócić do wiary. Łzy płyną mi do oczu, gdy piszę te słowa. Jestem poruszony dogłębnie. Czuję jednak, że wrócę do Boga, do którego tęskni moje serce. To jest świadectwem Ducha Św., to jest podstawą mojego życia i śmierci”. Engels nie znalazł już drogi do Boga, natomiast przyłączył się do człowieka (Marksa), którego sam określił jako potwora opętanego Przez tysiące diabłów. „Wszyscy zawiśniemy na cuchnącym stryczku”. Wprawdzie proroctwo to nie spełniło się w jego życiu, ale prawie wszyscy jego współpracownicy zostali jeden po drugim wymordowani przez Stalina w latach 1936-38. Mimowolnie rodzi się tu biblijne stwierdzenie: „Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe, dobrych owoców rodzić. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone”. (Mat 7,17-19). Około 50 lat budujemy w Polsce RAJ NA ZIEMI bez Boga Miłości, a z bogiem nienawiści. I mamy to, co mamy! Odpowiedzieliśmy sobie na wiele dręczących pytań. Znaleźliśmy sporo problemów do przemyślenia i refleksji, lecz oto nowa seria pytań rodzi się mimowolnie: Dlaczego sataniści odprawiają czarne msze na trumnach na cmentarzach, o północy? Dlaczego wyrywa się żywcem serce zwierzętom? Dlaczego te wszystkie szaleństwa zrodziły się w umysłach młodzieży przy dźwiękach muzyki rockowej w Jarocinie, jak sugeruje prasa? A może KTOŚ opracował szczegółową instrukcję kanonu czarnej mszy? A jako gotowy produkt podsunął ją wypranej z chrześcijańskich uczuć młodzieży, którą wcześniej uczono pieśni NIE MA SZATANA? Żydzi w świetle słów Chrystusa i Kościoła Świętego CHRYSTUS DO ŻYDÓW: „Wtedy Jezus zwrócił się do rzesz i do uczniów swoich mówiąc: Na Stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wszystko tedy cokolwiek by wam powiedzieli, zachowujcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie postępujcie: mówią bowiem, a nie czynią. Bo wiążą ciężkie i nieznośne brzemiona i nakładają na barki ludzkie, a palcem swym nie chcą ruszyć. A biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, bo sami nie wchodzicie ani wchodzącym wnijść nie dozwolicie. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że objadacie domy wdów i sierot pod pozorem długich modlitw: dlatego spotka was wyrok surowy. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że objeżdżacie morze i ląd abyście zyskali jednego współwyznawcę. A gdy nim się stanie, czynicie go synem pieklą dwakroć więcej niźliście sami. Biada wam ślepi wodzowie, którzy powiadacie: ktokolwiek przysiągł na świątynię, nic to, ale kto by przysiągł na złoto świątynne, dotrzymać winien. O głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze: złoto czy świątynia, którą złoto uświęca? A ktokolwiek przysięgałby na ołtarz, nic to, ale ktoby przysięgał na ofiarę na nim złożoną, dotrzymać winien. Ślepcy! Cóż jest ważniejsze: ofiara czy ołtarz, który ją uświęca? Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i anyżu i z kminku, a pominęliście to, co daleko ważniejsze jest w Zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę. To trzeba wypełnić, a tamtego nie pomijać. Ślepi wodzowie, którzy przecedzacie komara, a wielbłąda połykacie. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obmywacie kielich i misę zewnątrz, wewnątrz zaś pełni jesteście zdzierstwa i nieczystości. Ślepy faryzeuszu! Obmyj pierwej wnętrze kielicha i misy, aby i to, co wewnątrz jest stało się czystym. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się ludziom piękne, wewnątrz zaś pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, a wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, którzy budujecie grobowce Prorokom waszym i przyozdabiacie pomniki sprawiedliwych mówiąc: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy wspólnikami ich w przelaniu krwi Proroków. A tak sami sobie dajecie świadectwo, żeście synami tych, którzy Proroków zabili. I wy dopełniacie miary ojców waszych. Węże! Plemię żmijowe! Jakżesz ujdziecie przed sądem piekła? Przeto oto Ja posyłam do was Proroków i mędrców i uczonych w Piśmie, a wielu z nich zabijacie i krzyżujecie. I będziecie ścigali z miasta do miasta aż spadnie na was krew wszystkich sprawiedliwych, która rozlana jest na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, któregoście zabili między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na to plemię. O Jeruzalem, które zabijasz Proroków .i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. (Mat 1-4, 13-19, 23-27). Wiem, żeście potomstwem Abrahama, ale chcecie mnie zabić, dlatego, że nauka moja nie ma do was dostępu. Ja mówię to, com widział u Ojca Mego, a wy czynicie to, coście widzieli u ojca waszego. A odpowiadając rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł im Jezus: Jeśli jesteście synami Abrahama, spełniajcie czyny Abrahamowe. Wy natomiast pragniecie teraz mnie zabić, mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, jaką słyszał od Boga. Tego Abraham nie czynił. Ale wy spełniacie czyny ojca waszego. Rzekli mu tedy: Myśmy nie dzieci zrodzone w cudzołóstwie: jednego ojca mamy, Boga. Rzekł im tedy Jezus: Gdyby Bóg był ojcem waszym, zaiste miłowalibyście mnie, bo ja od Boga wyszedłem i przychodzę, ale On mnie posłał. Czemu to mowy mojej nie przyjmujecie? Bo nie jesteście zdolni słuchać nauki mojej. WY Z OJCA DIABŁA JESTEŚCIE i pragnienia ojca waszego wypełniać chcecie, on jest mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo nie masz w nim PRAWDY, gdy wypowiada kłamstwo, mówi od siebie, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa (Jan 8, 37-44). Niepodobna w tym miejscu nie przytoczyć chociażby paru wypowiedzi mądrych i wybitnych osobistości świata chrześcijańskiego, które jasno i dobitnie, a także trafnie i precyzyjnie, podają racje, dla których naród ten powinien być odpowiednio traktowany, a nie głupio i bezmyślnie faworyzowany i hołubiony, jak to ma niestety miejsce; jako że bardzo wiele ludzi nie zna całej prawdy o Żydach, a głównie i przede wszystkim o ich przywódcach, którzy w świetle poznanych już faktów, weszli, świadomie i dobrowolnie w sojusz z nieprzyjacielem rodzaju ludzkiego, diabłem i szatanem, a tym samym odcięli się od Boga i stali się również zdeklarowanymi nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego. 

Zaznaczyć tutaj trzeba, raz jeszcze z całą usilnością, że dotyczy to w pierwszej kolejności niecnych i bezecnych przywódców tego narodu, którzy jak ongiś, tak i obecnie, kryjąc swe brodate i pejsate twarze w cieniu kultury i humanizmu, na których chytrze żerują, wylewają z ukrycia jady swej złości i nienawiści na wszystkich i na wszystko, jako że ich jedynym celem jest zniszczenie chrześcijaństwa i chrześcijan, przeciwko którym głównie kieruje się ich nienawiść, złośliwość i przewrotność. Niechrześcijanie w ogóle, a chrześcijanie w szczególności zwykle o tym nie wiedzą, i dlatego są w tej materii niedostatecznie zorientowani, co jest ich słabą stroną. A oto kilka wypowiedzi: Ojciec Kościoła, Św. Hieronim (331-420): Wiele czynów popełnionych przez Żydów jest tak plugawych, że musiałbym się rumienić, gdybym zamierzał o nich mówić. Obyczajem ich jest, trzykrotnie w ciągu dnia przeklinać we wszystkich synagogach chrześcijan pod nazwą Nazarejczyków i strasznie im złorzeczyć”. Biskup Agobard z Lionu (820): „Wszyscy wyznania mojżeszowego okryli się podłością, niby płaszczem. Podłość przenika ich członki do szpiku kości, podobnie jak woda i tłuszcz przenikają ciało ludzkie. Przeklęci są Żydzi, w miastach i na wsiach, na początku i na końcu ich żywota. Klątwa ciąży na trzodach żydowskich, na mięsie, jakie oni spożywają, na ich latoroślach winnych, na ich czynach i na ich sumieniu”. Papież Inocenty III (1198-1216): „Byłoby rzeczą wielce niewłaściwą, gdyby ten co lżył Chrystusa, mógł mieć jakąkolwiek władzę nad chrześcijanami: więc ponownie surowo nakazujemy przestrzeganie powziętej przez sobór w Toledo mądrej uchwały i rozporządzamy, iż żadnym sposobem nie wolno zatrudniać Żydów w publicznych urzędach”. Hieronim Mieczyński (1618): „Żydzi wszędzie, gdzie tylko mogą, szkodzą chrześcijanom i uparcie dążą do tego, aby ich zniszczyć. Czynią to zawsze, gdy tylko to jest w ich mocy, z pogańskim podstępem i po trucicielsku. Nie ma bowiem na świecie zbrodni, ani podłości, przed której wykonaniem ten przeklęty naród by się cofnął”. Sobór w Przemyślu w roku 1723: Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy, którzy już zalali całą Ruś i szerzą się po całym Królestwie Polskim, bogacą się z krzywdy i wyzysku chrześcijan, pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności: podstęp, zbrodnię i wszelkiego rodzaju występki, zniewagi, bluźnierstwa oraz wyszydzanie tajemnic wiary chrześcijańskiej. Jakże nad wyraz bolesną jest to rzeczą, iż wielu wśród polskich magnatów i szlachty popiera Żydów, dając im łatwiejszy do siebie dostęp aniżeli katolikom, łudząc się nadzieją zysków pieniężnych od Żydów, a nie bacząc na to, że utracą prędko te pieniądze w tak nieuczciwy sposób nabyte i ściągną na siebie i na swoje potomstwo karę Boża i utratę błogosławieństwa Bożego”. Sobór w Kijowie w roku 1762: „Należy ubolewać nad bezczelnością i zuchwalstwem Żydów, którzy korzystając z protekcji ważnych, a chciwych panów, panoszą się po całej Polsce, dopuszczają się bezkarnie różnych występków i oszustwa, zdrad, krzywd i wszelkiego rodzaju nienawiści naigrywania się z chrześcijan, lichwy, zabobonów, czarów, świętokradztwa, bluźnierstwa przeciwko Panu Bogu oraz wierze chrześcijańskiej, naruszenia świąt katolickich i praw kościelnych, jak i państwowych”. Zbiór Praw Kościoła Świętego IUS CANONICUM UNIVERSUM Zawiera następujący ustęp:

„Handel żydowski, cały tryb ich życia i postępowania ująć należy w ścisłe karby ustaw karnych, iżby niczego podjąć się nie mogli, co by mogło religię ośmieszyć, a państwu wyjść na szkodę i krzywdę. Zasada ta powinna być powszechnie przyjęta i wszędzie praktycznie stosowana. Istnieje konieczność wydawania i przestrzegania takich ustaw, gdyż gdyby przepisy prawne były łagodniejsze, religia i państwo nie byłyby dostatecznie chronione przed zakusami Żydów. Tak wielka i podła jest nienawiść i złość Żydów w stosunku do chrześcijan i ich religii, że w ogóle nie można jej opisać”. Ks. Stanisław Trzeciak (1936): „Bolszewizm to nie choroba dusz, ale wielkie oszustwo żydowskie, a kto mówi mi o komunizmie, a nie mówi o Żydach, ten nie ma wprost pojęcia, co to jest komunizm, bo komunizm i judaizm to obecnie prawie równoznaczne pojęcia. W stosunku zaś do chrześcijaństwa, bolszewizm jest najstraszniejszą i najpodlejszą bronią, jakiej kiedykolwiek przeciw niemu używali Żydzi. Jest on nową szatańską formą wiecznej walki judaizmu z chrześcijaństwem”. W roku 1917 masoneria uroczyście obchodziła dwusetną rocznicę swego „oficjalnego” istnienia. W wielu miastach na kuli ziemskiej odbywały się pochody antyreligijne, anty chrześcijańskie, antykatolickie. Szalejąca wówczas wojna światowa ułatwiła masonom wywrotową robotę. Nawet w wiecznym mieści masoneria podnosiła głowę. W tym czasie stanowisko wielkiego mistrza masońskiego piastował dawny burmistrz Rzymu Ernest Nathan. Ulicami tego miasta przeciągnęły pochody z różnymi transparentami. Między innymi niesiono czarny sztandar giordano-brunistów, na którym wisiał rysunek Lucyfera depczącego Michała Archanioła. Rozlegały się skandowania: „Diabeł będzie rządcą w Watykanie, a papież będzie mu za szwajcara” — czyli za sługę. W tym czasie przebywał na studiach teologicznych w Rzymie Św. O. Maksymilian Maria Kolbe — wówczas jeszcze jako alumn. Nie z książek dowiedział się brat Maksymilian o judaistyczno-satanistyczno-masońskim zagrożeniu Kościoła. Sam był świadkiem bluźnierczych manifestacji, które rozgrywały się na ulicach Rzymu, na placu Św. Piotra. Jeśli Bóg jest miłością — myślał przyszły święty — wiadomo czym wyróżnia się jego przeciwnik. Wszystko, co dzieli, jątrzy, niszczy, rozkłada — wszystko to nosi stempel szatana. W stolicy chrześcijaństwa młodzi alumni zgłębiają tajemnicę zła nie w teologicznych traktatach, ale w lekcjach poglądowych. Brat Maksymilian przeżywa boleśnie całą duszą satanistyczno-masońskie demonstracje widząc w nich tragedię Kościoła. Nie byłby rycerzem Niepokalanej, gdyby z miejsca nie szukał odsieczy, ratunku. Szatanowi wypowiada walkę na śmierć i życie pod przewodnictwem Niepokalanej, której zaufał bezgranicznie i oddał się bez reszty. Małe, liche „ziarno gorczycy” z czasem rozrośnie się w potężne drzewo, pod rozłożystymi konarami którego znajdzie ochłodę wielu, a na gałęziach którego odpoczywać będą ptaki niebieskie. Brat Maksymilian wraz z siedmioma swoimi współtowarzyszami powołuje do życia — MILICJĘ Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Sam opracował też statut. Oto jego treść: Ona zetrze głowę twoją. (Gen III 15). Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie. PIERWSZY CEL: starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów, oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Warunki:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach. 2. Nosić „Cudowny Medalik”. 3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej. Środki: 1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie (można dodać na końcu jakąś szczególną intencję). 2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki — to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia. 3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej. W rękopisie statutu Rycerstwa Niepokalanej, napisanym przez O. Maksymiliana, słowa o MASONERII podkreślone są wymownie podwójną grubą linią. W roku 1894 na stolicy Piotrowej urząd następcy Św. Piotra piastował Ojciec święty Leon XIII. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej miał ekstazę. Kardynałowie i biskupi przyglądali się mu ze zdziwieniem, nie mogąc zrozumieć jego zachowania. Po dłuższej chwili obudził się jakby z letargu, a po zakończeniu Mszy Św. niezwłocznie udał się do swego gabinetu, gdzie ułożył następujący egzorcyzm: Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”. Na pytanie kardynałów i biskupów co było powodem dziwnego zachowania Ojca św. podczas odprawiania Mszy Świętej, odpowiedział: Słyszałem dwa glosy wychodzące jakby z boku Tabernakulum. Jeden głos miły i łagodny, drugi zaś okrutny i charczący. 1 ten charczący głos szatana przekomarzał się z Jezusem Chrystusem: Mogę zniszczyć Twój Kościół! Łagodny głos Zbawiciela odrzekł: jeżeli możesz, to zrób to. Na to szatan: Potrzebuję więcej władzy i więcej czasu! — Ile czasu? I ile władzy? — 75 lub 100 lat i większą władzę nad tymi. którzy oddadzą mi się na służbę! Słowa Chrystusa: Dam ci czas i będziesz miał władzę. Rób z tym, co chcesz. — Który wiek wybierasz? Dwudziesty — odrzekł szatan. Na tych słowach zakończył się „dialog” szatana z Chrystusem. Aby spełniły się słowa Chrystusa wypowiedziane przed wiekami do Apostołów, że bramy piekielne nie zmogą założonego przez Niego Kościoła, Chrystus daje szatanowi 100 lat, o które on zabiega celem przeprowadzenia swego planu. Gdy zauważymy, że w roku 1984 minęło owe darowane szatanowi 100 lat, to każdy logicznie myślący człowiek zrozumie, że aktualnie świat stoi na krawędzi ogromnych wydarzeń. Szatan samowolnie nie opuści zajętych pozycji, ani nie opuszczą ich słudzy piekła. Z przedruku książki ks. Ignacego Charszewskiego pt. „Królestwo szatana” dowiedzieliśmy się o postanowieniach sług piekła, planowanych wiele lat wcześniej, w jaki sposób mają postępować z narodami chrześcijańskimi w decydującym starciu Aniołów Bożych z Aniołami piekła. Morderstwa kapłanów i wiernego Chrystusowi ludu są tylko drobnymi przeciekami informacyjnymi. A jak wygląda cały strategiczny plan szatana w stosunku do opanowania Kościoła Chrystusowego na ziemi? Pismo Święte podaje interesujące nas szczegóły: „Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele”. (Apok. 12,12).

Myśl tę precyzuje i datą określa Anna Katarzyna Emmerich, stygmatyczka i mistyczka ubiegłego stulecia (1774—1824) w swojej książce pt. „Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi”. Na stronie 1153 czytamy: „Gdy Aniołowie otworzyli bramy piekielne, ujrzałam jakiś zamęt ohydy, przekleństw, łajań, wycia i jęków. Jezus przemówił coś do duszy Judasza, tu zamkniętej, a Aniołowie mocą Bożą całe tłumy złych duchów obalili na ziemię. Wszyscy czarci musieli uczcić i uznać Jezusa, co było dla nich najstraszniejszą męką. Mnóstwo otoczono w koło innymi, jeden przy drugim i popętano tych skrajnych, stojących w koło, tak że cała czereda pozostała w ten sposób na uwięzi. Wszystko to odbywało się wg pewnych określonych postanowień. Lucyfera wrzucili Aniołowie skrępowanego w będącą tam środkową otchłań, że aż zakotłowało się za nim w ciemnościach. Słyszałam, jeśli się nie mylę, że Lucyfer miał być znowu wypuszczony na pewien czas, coś 50 czy 60 lat przed rokiem 2000 po Chrystusie. Innych dat nie pamiętam. Niektórzy czarci mieli być uwolnieni pierwsi, na karę i kuszenie ludzi. Termin ten uwolnienia przypadł właśnie na nasze czasy, dla innych nieco później. Nie jest to możliwym opowiedzieć, co widziałam, widok to tak straszny i tak mnie przejmuje, że bliska jestem skonania”. Ten cytat proroctwa Anny Katarzyny Emmerich pozostawiamy bez komentarza… Stajemy tu w podziwie dla niezwykle precyzyjnej trafności proroctwa. Natomiast nie spełniło się „prorocze” twierdzenie członka tajnego rządu żydowskiego — wcielonego szatana, Dikisa o wszechmocy Lucyfera. Druga wojna światowa jest tego najlepszym przykładem… Wyznawcy tego właśnie Boga obficie opłacili własną krwią jej rozpętanie… Lecz przyjrzyjmy się, co uczynili i czynią nadal książęta ciemności wypuszczeni z piekła w latach sześćdziesiątych naszego stulecia. Wyjaśnienie Po Soborze Watykańskim II w wielu kręgach kościelnych zaczęły się szerzyć modernistyczne prawdy podszywające się pod „Odnowę posoborową”, które chciały złagodzić prawa Boże i kościelne głosząc np.: Nie potrzeba już sakramentalnej ustnej spowiedzi. Można ją zastąpić spowiedzią powszechną, wspólnie odmawianą jak u protestantów! Nie trzeba się tyle modlić, pokutować, pościć, przyjmować Komunię Świętą na klęcząco i do ust! Nie trzeba przyklękać przed Sanctissimum! Nie trzeba odprawiać Mszy Świętej będąc zwróconym do obecnego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie! Nie trzeba konfesjonałów, ambon, dziś mówi się z ołtarza! Nie trzeba chodzić w strojach przepisanych duchownym i zakonnikom/zakonnicom. Nie trzeba tak ostrych reguł! Nie trzeba różańca itd., itd. To wszystko jest przestarzałe. Teraz jest czas posoborowej odnowy! I właśnie tak samo posoborowe czasy wychwalane są przez zaciekłych wrogów Kościoła. Podejrzane jest też wychwalanie niektórych czołowych postaci posoborowych! Dlatego też dzisiaj, jak nigdy przedtem, zrozumiałe staje się przemówienie Ojca Świętego Pawła VI z dn. 29 czerwca 1972 r., w Święto Apostołów Piotra i Pawła, skierowane do licznie zgromadzonych wiernych, w obecności kardynałów i korpusu dyplomatycznego. Według COURRIER DE ROME z dn. 1 września 1972 r. podajemy poniżej wyjątki z tego kazania. Jak zauważa wspomniane pismo. Panie/ przemawiając był głęboko poruszony.

„Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. Należało sądzić, że po Soborze słońce zajaśnieje nad Kościołem Świętym. Zamiast słońca mamy chmury, burze, ciemności, roztrząsania, kwestionowanie, niezadowolenie, niepewność. Dlatego chcemy dziś, bardziej niż kiedykolwiek, umacniać naszych braci w wierze!”. Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Św. 1. Usunąć Świętego Michała, Opiekuna Kościoła Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Świętej oraz poza Mszą — raz na zawsze. Usunąć wszelkie jego figury. Mówić, że to z polecenia Chrystusa. 2. Znosić praktyki pokutne podczas Adwentu, takie jak niejedzenie mięsa w piątki lub poszczenie. Wykluczyć jakikolwiek czyn samoponiżania się. Zastąpić go aktami radości, szczęścia i miłości bliźniego. Twierdzić, że Chrystus już zwyciężył i że niebo jest dla nas. I że wobec tego ludzkie wysiłki są bezużyteczne. 3. Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakralizacji Mszy. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol. 4. Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Świętej, modlitw i pieśni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną. 5. Zachęcać kobiety do zdejmowania w kościele nakryć głowy, włosy są zmysłowe. I niech żądają one prawa do bycia kapłanami i diakonami. Opierać to na konstytucji Kościoła. Inicjować ruch wyzwolenia kobiet. 6. Zaniechać przyjmowania Komunii Świętej na kolanach. Przykazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych rąk przed i po Komunii Świętej. Mówić im, że Bóg kocha je takimi, jakimi są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. 7. Zlikwidować kościelną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Nie dawać Jezusowi czasu na wzywanie dzieci do religijnych powołań. 8. Profanować hymny do Matki Bożej i Świętego Józefa. Mówić, że są zbyt bałwochwalcze. Zastąpić je pieśniami protestanckimi. To wprowadzi sugestię, iż Kościół Katolicki uznaje, że protestantyzm jest prawdziwą religią lub co najmniej równorzędną religii Kościoła Katolickiego. 9. Zmienić nawet wszystkie hymny do Jezusa. One przypominają ludziom ich słodkie dzieciństwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju, jaki zyskuje się przez umartwienia i pokutę przed Bogiem. Wprowadzać nowe pieśni, by przekonać ludzi, że poprzednie obrzędy były błędne. Zadbać o to, by w każdej Mszy znalazła się co najmniej jedna pieśń, która nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko miłość do ludzi. Młodzi będą entuzjastami miłości bliźniego. 10. Usunąć wszystkie relikwie Świętych z ołtarzy, a następnie zastąpić je ołtarzami pogańskimi, które będą używane do składania żywych ofiar w mszach szatańskich. Anulować prawo kościelne, które mówi, że Msza w kościele może być odprawiana tylko na ołtarzu zawierającym relikwie Świętych. 11. Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Tabernakulum. Nie dopuszczać żadnych tabernakulów na stołach używanych do odprawiania Mszy. Ołtarz powinien wyglądać jak stół w jadalni. Uczynić go przenośnym w celu zasugerowania, że nie jest on Święty, lecz że może spełniać rozmaite zadania, jak np. stół konferencyjny lub stół do gry w karty. Za nim postawić co najmniej jedno krzesło.

I niech ksiądz siada na nim po Komunii dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy, jak również ludziom podczas podawania Komunii. 12. Usunąć z Kalendarza Kościelnego Świętych, paru za jednym razem. Zabronić kapłanom mówienia o świętych, chyba że są wymieniani w Ewangelii. Mówić, że w świątyni mogą przebywać protestanci, którym mogłoby się to nie podobać. 13. Podczas czytania Ewangelii opuścić wyraz „Święty”. Na przykład w Ewangelii wg Świętego Jana po prostu mówić Ewangelia wg Jana. To będzie powodować likwidację ich czci przez ludzi. Tak długo przepisywać Biblię, aż stanie się identyczna z protestancką. 14. Usunąć i zniszczyć wszystkie osobiste książeczki do nabożeństwa. Położy to kres odmawianiu litanii do Serca Jezusa, Błogosławionej Matki, Świętego Józefa oraz utrudni przygotowanie do Komunii Świętej. 15. Usunąć wszystkie figury i obrazy Aniołów. Po co mieć wokół wizerunki naszych wrogów? Nazywać to legendą złych czasów. 16. Wyeliminować zakon Mniejszych Egzorcystów wyrzucających diabla. Szczególnie mocno nad tym pracować. Ugruntować przekonanie, że nie ma rzeczywistego diabła. Wmawiać, że jest to ewangeliczny sposób ukazywania zła i że nie może być dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. W następstwie tego ludzie przestaną wierzyć także w piekło i nie będą się obawiać tam iść. 17. Uczyć, że Jezus był tylko człowiekiem, że miał braci i siostry i nienawidził istniejących instytucji. Mówić, że lubił przebywać w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadać, że nie przebywał w Kościołach i Synagogach. 18. Pamiętaj, że możesz spowodować, by zakonnica porzuciła zakon, przez odwoływanie się do jej próżności, wdzięku i urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, co doprowadzi automatycznie do odrzucenia modlitwy różańcowej. Pokazywać światu, że istnieją różnice zapatrywania w ich zakonie, a powołania wyschną. 19. Spalić wszystkie katechizmy. Powiedzieć nauczycielom, by uczyli miłości do ludzi zamiast miłości do Boga. Mówić, że jest dojrzałością kochać otwarcie. Uczynić seks powszechnym wyrazem miłości na lekcjach religii. Uczynić seks nową religią. 20. Zamknąć wszystkie szkoły katolickie przez zredukowanie liczby powołań. Głosić, że zakonnice są niedopłaconymi pracownikami społecznymi i że Kościół bogaci się na nich. 21. Zniszczyć Papieża, przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzielić Uniwersytety od Papieża przez głoszenie, że rząd (państwo) chętnie przeznaczy na nie fundusze. Zmienić również nazwy religijnych instytucji na świeckie, jak np. Immaculate Conception School na Compton High School (Szkoła Niepokalanego Poczęcia na Wyższą Szkołę Komptona). Nazywać je ekumenicznymi (tj. wielowyznaniowymi). 22. Atakować władzę Papieża przez nałożenie ograniczenia wieku w tej służbie. Granicę wieku stopniowo obniżać. Mówić, że to z troski, by nie był przepracowany. 23. Bądźcie śmiali. Osłabiajcie Papieża przez ustanowienie Synodu Biskupów. Papież wówczas będzie figurantem, podobnie jak królowa angielska, dzięki Izbie Lordów i Parlamentowi. Kościół będzie wówczas otrzymywał rozkazy od Synodu Biskupów. Następnie osłabić władzę biskupią przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie księży. Mówić, iż jest to forma wyrażenia uznania księżom, na jakie od dawna zasługiwali. Potem zaś osłabić władzę księży, przez utworzenie grup świeckich kierujących księżmi. Będzie wówczas wspaniale rozwijać się nienawiść tak, iż nawet kardynałowie porzucą Kościół. Głosić, że Kościół jest teraz demokratyczny. 24. Zmniejszyć powołania kapłańskie przez utratę szacunku świeckich do stanu kapłańskiego. Chwalić wyrzuconych księży, którzy porzucili wszystko z miłości dla kobiety. Nazywać ich bohaterami. Honorować zeświecczonych księży jako prawdziwych męczenników, którzy byli tak prześladowani, iż nie mogli tego dłużej wytrzymać. 25. Zacząć zamykać kościoły z powodu braku księży. Nazywać to oszczędnością i dobrą praktyką biznesową. Mówić, że Bóg wszędzie słucha modlitw, a więc kościoły są ekstrawagancją czyli zbytkiem. 26. Posługiwać się komisjami świeckich oraz księżmi o słabej wierze dla potępiania oraz dezaprobaty jakichkolwiek wizji Błogosławionej Matki czy też jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie zaś Świętego Michała Archanioła. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) przeciwko władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich. 27. Wprowadzić prawo rozwiązywania Kurii za każdym razem, gdy nastaje nowy Papież. To spowoduje z całą pewnością, że Kuria będzie posiadać wielu radykałów i modernistów. 28. Wybrać Antypapieża. Wmawiać, iż przyprowadzi on protestantów na powrót do Kościoła i może nawet Żydów. Antypapież może być wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupom. Będzie wtedy tak wiele nowomianowanych na Papieży, że Antypapież wystąpi jako Papież kompromisowy. 29. Wyeliminować spowiedź przed Pierwszą Komunią Świętą dla klasy drugiej i trzeciej, tak iż nie będzie dzieciom przeszkadzać brak spowiedzi przed Komunią, kiedy przejdą do klas wyższych. Spowiedź wówczas zniknie. 30. Pozwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię na rękę, jak u protestantów, zamiast na język, mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus. Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indywidualne przyjmowanie hostii, stawiając naczynie z opłatkami, które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszyny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernakulum. 31. Po zapanowaniu Antypapieża rozwiązać synod biskupów, związki księży, świeckie grupy doradców. Zabronić jakiejkolwiek osobie kościelnej angażowania się w politykę. Mówić, że Bóg kocha pokorę i nienawidzi szukających chwały. 32. Dać najwyższą władzę Papieżowi do wybierania swego następcy. Nakazać pod groźbą ekskomuniki przyjąć znak bestii wszystkim prawdziwie kochającym Boga. 33. Ogłosić, że wszystkie dotychczasowe dogmaty są fałszywe, prócz dogmatu nieomylności. Oświadczyć, że Jezus Chrystus był rewolucjonistą, który dogmatów nie ustanawiał. Mówić, że prawdziwy Chrystus wkrótce nadejdzie. 34. Rozkazać wszystkim podległym Papieżowi walczyć w Świętej Krucjacie dla rozprzestrzenienia jednej ogólnoświatowej religii. Szatan wie, gdzie znajduje się całe zaginione złoto. Bezwzględnie zdobyć cały świat. Da to ludzkości to, za czym zawsze tęskniła: ZŁOTY WIEK POKOJU. Ostatnie stanowisko Stolicy Apostolskiej w kwestii masonerii Kardynał Edward Gagnon, zapytany, czy dalej widzi niebezpieczeństwo dla Kościoła ze strony masonerii, odpowiedział: „Niedawno wyszła książka, która ma przekazywać rozmowy Jana Pawła I z kardynałem Villot, zwierzone pewnemu duchownemu weneckiemu. Nie można zapominać — miał powiedzieć papież Luciani do swego sekretarza stanu — że masoneria, ukryta lub jawna, jest bardziej żywa niż kiedykolwiek. Jest to potęga złego. Musimy przeciwstawić się odważnie jej przewrotnej działalności.

Nie wiem z całą pewnością, czy to zdanie jest autentyczne, ale jestem przekonany o jego treści. I to z własnego doświadczenia. Opowiem o pewnym epizodzie, jednym z wielu. Kiedy byłem w Kanadzie, jako wykładowca teologii moralnej byłem kanonistą kardynała Léger. I często musiałem przesyłać do Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie prośbę o zdjęcie ekskomuniki z osób, które na rozkaz masonerii ukradły hostie konsekrowane, otrzymując za to wynagrodzenie. Niektóre z nich żałowały tego czynu i prosiły Kościół o rozgrzeszenie”. Kardynał Gagnon wyjaśnił, że nie tylko sekty satanistyczne, ale również pewne stopnie masonerii sprawują CZARNE MSZE. I to zdarzało się w Kanadzie, gdzie, jak mówi, masoneria nie jest „antyreligijna”. Kardynał zaprzeczył, że masoneria anglofońska jest mniej anty religijna, niż masoneria frankońska. „Słucham każdego wieczoru — powiedział — BBC z Londynu i widzę doskonale, że mentalność, jakiej tam bronią, jest w gruncie rzeczy niezwykle antykatolicka. Nie jest to wcale anachronizm, że masoneria ma dotąd władzę rzeczywistą, zwiększoną faktem, że nigdy się o niej nie mówi, chyba tylko na sposób folklorystyczny. Dawniej zdawało się, że młode pokolenia, buntowały się przeciw tej zachłannej władzy tajnej. Ale dziś, w nowym klimacie pogoni za sukcesem, fakt, że masoneria kontroluje ważne stanowiska w wielkich przedsiębiorstwach międzynarodowych i w rządach, powoduje, że wielu z tego korzysta”. Kardynał Gagnon wyznał, że były naciski na Kościół, aby znieść potępienie masonerii i doprowadzić do „historycznego” pojednania. Ale poważne badanie, jakie przeprowadziła komisja biskupia w Niemczech, początkowo przychylna tej idei, przekonało, że nie jest możliwe zniesienie potępienia masonerii. „Jest tylko jeden Bóg — powiedział kardynał Gagnon — a ten, w którego wierzą masoni, nie ma nic wspólnego z Bogiem katolickim. Zniesienie więc potępienia byłoby niewybaczalne nawet pod względem teologicznym”. Dlatego właśnie kard. Ratzinger tuż przed ogłoszeniem Nowego Kodeksu ponowił potępienie masonerii. (30 GIORNI, nr 3/91 r., Rycerz Niepokalanej VI 1991). Organizacje paramasońskie Obrodziły nam ostatnio w Polsce organizacje o masońskim rodowodzie. Oto kilka sygnałów, które trafiły do środków masowego przekazu. Rotarianie 17 stycznia 1990 r. oglądaliśmy w II programie TVP relację z zainstalowania się w Polsce „pierwszego po wojnie” klubu „Rotary”. Odbyło się to z wielką fetą 27 XI 1989 r. na Zamku Warszawskim, z udziałem 400 gości z kraju i z zagranicy. Z tej okazji przyznano nagrodę im. Paula Harrisa (założyciela w 1905 r. klubów Rotary) premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. Liczny udział znanych osób z naszego życia politycznego (A. Gieysztor, B. Geremek, Z. Kuratowska) i miejsce spotkania świadczyło o randze wydarzenia. Pisała o tym cała prasa. Najwięcej szczegółów zawierał jednak program TVP. Z programu tego dowiedzieliśmy się. że rotarianie to organizacja zajmująca się dobroczynnością i wzajemnym wspieraniem się członków. Każdy rotarianin może, będąc w dowolnym mieście, zgłosić się do lokalnego klubu Rotary i zostanie życzliwie przyjęty, ułatwione mu będą kontakty w interesach poprzez braci rotarian itd. Do klubów Rotary nie można się zapisać, można być tylko zaproszonym. O kooptacji decyduje klub. By powstało nowe koło, musi mieć, sponsora, który nada statut. Dla koła warszawskiego taką rolę pełnią rotarianie ze Szwecji. O ile można się było zorientować, na razie do warszawskiego koła należą ludzie przyjęci już do rotarian wcześniej, gdzieś za granicą. Należy się spodziewać, że klub ten będzie pączkował i rozszerzy działalność na cały kraj.
Źródło; walka z szatanem w świecie

Komentarzy 85 to “Walka z szatanem w świecie”

 1. Dzieckonmp said

  Szef Twojego Ruchu Janusz Palikot wydaje książkę „Zdjąć Polskę z krzyża”. Wątki antyklerykalne mają też pojawić się w kampanii wyborczej – pisze „Rzeczpospolita”.

  • Kasia1 said

   a głupi naród ją kupi i poklaszcze.

   • szach said

    Na bilbordach Palikocistów do parlamentu europejskiego jest i twarz…no zgadnijcie.
    KWAŚNIEWSKIEGO.
    Jak to oliwa zawsze kiedyś na wierzch wypłynie. Tylko mnie martwi niepewność ,czy Polacy zmądrzeli czy i po szkodzie są głupi.

  • Nn said

   Księża udzielający komunii pod kontrolą Sanepidu?
   Posłowie Ruchu Palikota z pismem dotyczącym ewentualnego roznoszenia chorób…przez księży zwrócili się do ministra zdrowia. Posłowie Janusz Palikot, Piotr Chmielowski oraz Roman Kotliński powołują się przy tym na unijne przepisy UE, które „wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego od każdego, kto ma kontakt z żywnością”. W tym przypadku żywność to dla nich komunia święta.O sprawie pisze tygodnik Wprost. Posłowie…

   Ks. Sowa: Posłowie Palikota do psychiatry!
   … słowa duchownego są reakcją na żądania polityków Ruchu Palikota, którzy domagają się badań… względu na podawanie komunii gołymi dłońmi. Twierdzą, że księża mogą przenosić w ten sposób choroby zakaźne i chcą,… podłączony do wykrywacza kłamstwCzy posłowie Ruchu Palikota mają problemy psychiczne? Tego chce się dowiedzieć ksiądz Sowa, który domaga się badań psychiatrycznych posłów tej partii. – Ilość bzdur…

   http://wiki.fakt.pl/Byli-ksieza-w-ruchu-palikota,1.html

   • cox said

    Śmieszy mnie ta ich dbałość o nasze zdrowie!

    • Margaretka said

     A mnie irytuje, niestety. Palikot jak by miał pozwolenie, to pewnie spaliłby wszystkich katolików, ale skoro nie może, to chce nas wykorzystać w swoich chorych zamiarach. Powiem wam przy okazji, że w naszej parafii od niedawna, do wody świeconej, włożona jest gąbka, nie wiem co to za pomysł, ale aż nie chce się jej dotykać, nawet trudno powiedzieć czy tam jest woda, bo z wierzchu wydaje się być sucha. Nie podoba mi się ten pomysł, bo znam znaczenie wody świeconej, a teraz nie wiadomo nawet, czy przy takich zmianach to nie jest też i zwykła woda!

    • grazyna said

     Palikot to mason, satanista, to on wypisywał listy do Papieża Benedykta XVI,(w imieniu swojej partii, czy braci masońskiej), aby papież Benedykt odpowiedział za „grzechy” Kościoła, kto wie czy tym nie przyczynił się do jego rezygnacji z posługi papieża.

    • cox said

     @Margaretka- W mojej parafii gąbka w wodzie święconej jest już dawno.

    • Margaretka said

     Cox, tylko w jakim celu? Mnie nasuwa się tylko jedno, by nie można było kropnąć duszom czyśćcowym ku pokrzepieniu.

   • Kasia1 said

    W moim Kościele w tzw Babienicy wisi b duży Krzyż.Zawsze wchodząc do Koscioła całuję Go.To już przekazali mi rodzice i od dziecka tak robię,to już ho,ho-tyle lat.I jeszcze nic mi nie było,żadnej choroby ,ani nic na wargach.To samo z kropielnicą,zawsze używam wody święconej i moje dzieci i nic nam nie ma.To znów głupi popis Palikota.

  • cox said

   Ciekawe, czy Palikot przeprosi w niej panią Ewę Błasik za oszczercze pomówienia jej śp. męża?

  • Dana said

   Otoczmy modlitwą „Twój ruch” i jego szefa.

 2. aleks said

  Nie tylko „rotarianie”, bo ostatnimi czasy, zaczęła sie moda na… „rycerzy kolumba”. Co ciekawe, w diecezji łomżyńskiej ważni księża to promują. A ja wciąż sie pytam: dlaczego nie – Rycerze Chrystusa Króla??? Czy księża wiedzą w czym uczestniczą?

  • Kasia1 said

   właśnie,mnie też to zastanawia,dlaczego u nas i w mojej parafii tak zachwycaja sie i przyjmują uroczyście Rycerzy Kolumba.Dlaczego przy posypywaiu głowy popiołem ,czy przy ściskaniu gardła ludziom kazano klękać przy balaskach,a zabrania sie i uniemożliwia klękać do Komunii Świętej.Poprzewracało sie w głowach,czy co?

   • Jestem dzieckiem Boga said

    Krótko przed abdykacją Benedykt XVI miał kilkugodzinne spotkanie z Rycerzami Kolumba i jak donosiła prasa z tego powodu nie uczestniczył w pogrzebie jakiegoś biskupa czy kardynała.
    A szef Rycerzy Kolumba zwie się:Wielki Mistrz….

   • Siostra Teresa said

    Rycerze Kolumba to inaczej lagodna forma masonska w KK , a wchodza w skald kosciola bo sprzedaja polise ubezpeczeniowa na zycie baczcie uwaznie czy rownez nie placa haraczu ksiezom w US $

 3. Dzieckonmp said

  Użytkownik Wykopu wujek_stiopa przeprowadził kiedyś eksperyment i stworzył „24-godzinny zrzut ekranu” zawierający tylko artykuły o kościele z gazeta.pl. Nie trzeba dodawać jaki był wydźwięk wszystkich tych tekstów.

  My do tego zestawienia dodajemy ostatni wywiad z założycielem i guru Gazety Wyborczej.

  Komentarz jest absolutnie zbędny do tych Himalajów hipokryzji.

  http://www.zelaznalogika.net/eksperci-w-sprawie-kosciola/

 4. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Pragnę serdecznie zachęcić do odwiedzenia portalu http://urbietorbi-apocalypse.net/polski.pl.html
  Zachęcam również do obejrzenia Listy Stron Patriotycznych: http://patriotyczna.listastron.pl/?we=m2014

 5. Wiktoria said

  Dziekuje, adminie, za ten wpis. Ta nasza strona jedna z nielicznych, otwierajacych prawde, bo coraz trudniej jest ja znalezc w mediach. Jaka wielka strata, ze biedni ludzi bylego ZSSR nie wiedzieli o tym, co dotyczy komunizmu-satanizmu. Mysle, ze kazdy kaplan powinien o tym wiedziec, jakie oszustwo od dziesiacleci bylo zaplanowane, by zniszczyc Kosciol.

  • cox said

   Dołączam się do tych podziękowań!

   • szach said

    Tylko jest z komuną mały problem. Komuniści przed i w czasie II w.ś. przekonali prostych ludzi, że będą wyganiać Żydów z Polski i na to ludzie czekali. Jedyną demaskacją komuny, była walka z Bogiem i religią . A z tym ludzie zgodzić się nie mogli. Ale z tego co się orientuję z opowiadań, to niektórzy czekali ,na to aż będą gonić z Polski Żydów. Bo żyć obok nich też nie było łatwo. Z historii np.starego miasta Lublin dowiemy się,że odkąd Polacy mieli za sąsiadów Żydów, tego brudu wytrzymać nie mogli i wynosili się z centrum miasta na obrzeża ,pozostawiając centrum w rękach Żydowskich.A skoro nabywcą mógł być tylko Żyd, to możemy sobie wyobrazić, jak „sprawiedliwie” to się odbywało . Stąd te ich kamienice w takich miejscach. Oprócz podstępu,lichwy…również brak kultury osobistej ich cechował. Nie na darmo Mojżesz kazał im przed świętami wykąpać się i uprać swoje odzienie.

 6. MariuszInfo said

  czwartek, 27 marca 2014

  (Jr 7,23-28)
  To mówi Pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust.

  (Ps 95,1-2.6-9)
  REFREN: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

  Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
  wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
  Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
  radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

  Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
  zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
  Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

  Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
  „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
  jak na pustyni w dniu Massa,
  gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
  doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

  (Jl 2,13)
  Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

  (Łk 11,14-23)
  Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • MariuszInfo said

   Lud o twardym karku to lud, który zapomniał o swoim Bogu i Jego słowie. Odwrócił się plecami i nie chce patrzeć, nie chce słyszeć, boi się bowiem, że zobaczy, że słysząc, zrozumie. Ci, którzy otaczają Jezusa wyrzucającego złego ducha, nie przyjmują cudu, muszą jednak zaprzeczyć temu, co zobaczyli. Dlatego oskarżają Pana, że czyni to mocą Belzebuba. Takie działanie łatwo staje się nawykiem wyuczonej niewiary.

   O. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Wielki Post 2008, s. 94-95

   • pio0 said

    Przewrotne serce

    Jezus uczynił dobro, wielkie dobro , wyzwalając tego człowieka z mocy złego, który nie pozwalał mu normalnie komunikować się z innymi. Jezus, Słowo Ojca, przywrócił mowę człowiekowi, zdolność wyrażania siebie w prawdzie. Jednak dobro to wyzwoliło oprócz zachwytu tłumy falę zła. Pomówienia z jednej strony, a nieufność i żądanie znaku – z drugiej strony. Jakże przewrotne potrafi być serce człowieka!

    Modlitwa

    Jezu, przez Twoją bolesną mękę pokonałeś szatana. Przywróciłeś mi wolność. Pragnę być wierny temu darowi, nie chcę ponownie wybierać niewoli lęki i kłamstwa. Amen.

  • MariuszInfo said

  • kooool said

   27 marca Żywot świętego Ruperta, biskupa
   (Żył około roku Pańskiego 713)
   O koło roku 680 panował w Bawarii, której stolicą była Ratyzbona, książę Teodo, wprawdzie jeszcze poganin, ale mąż szlachetnego serca. Małżonka jego, Regintruda, córka frankońskiego króla Dagoberta, była pobożną chrześcijanką i dużo opowiadała mężowi o błogosławieństwach, jakie spływają na wyznawców Jezusa Chrystusa. Z zasmuconym sercem spoglądał wówczas książę na stan swego państwa, gdyż lud, utraciwszy swe dawne cnoty w długoletnich i krwawych wojnach, stał się surowym i dzikim. Szlachta pogrążona w ciemnocie jadła i tylko piła, zabawiała się polowaniem i najazdami, a poddani zgrzytali zębami pod jarzmem gniotącej ich pańszczyzny. Niegdyś, za czasów państwa rzymskiego, powstało wprawdzie w tych stronach, nad Dunajem i Innem wiele gmin chrześcijańskich, ale ariańscy Gotowie w czasie swych wędrówek wszystko znowu zniszczyli.

   Pełen apostolskiego ducha rozwinął Rupert zadziwiającą działalność: Ewangelia wlewała światło i ciepło w serca uważnych słuchaczy, a uroczyste ochrzczenie księcia, całego dworu i wielu panów krajowych było pierwszym połowem, jaki uczyniono na brzegach Dunaju. Triumf w stolicy państwa otworzył Rupertowi drogę do serc ludu, i nie minęło lat kilka, a prawie wszystek naród wraz z księciem zgina z wdzięcznością kolana przed Jezusem Chrystusem. Ucieszony tak obfitym owocem swej pracy, udał się Rupert wraz z kilku kapłanami przysłanymi mu z Wormacji do Wiednia; stąd też najstarszy istniejący tam kościół jest poświęcony jego czci. Później zwiedził Rupert Karyntię i odświeżył tam wiarę chrześcijańską przez budowanie kościołów i klasztorów, a potem ruszył do Lorch, gdzie osieroconej diecezji dał biskupa, na którego wybrał jednego ze swych towarzyszy.

   Przy jego łożu śmiertelnym znajdowała się również jego siostra Erentruda, przełożona klasztoru zakonnic w Salzburgu. Święty Biskup rzeki do niej: „Siostro, godzina moja nadchodzi, i módl się za mnie!” Wtedy Erentruda zaczęła go prosić, aby gdy się znajdzie w Niebie, prosił Boga, żeby i ona wnet mogła umrzeć. Spełniło się to, gdyż w kilka dni później Bóg powołał ją do siebie, a Kościół katolicki uznał ją za Świętą.

   „Siostro, godzina moja nadchodzi, módl się za mnie!” Święty Rupert był na śmierć dobrze przygotowany, toteż mógł umierać z wesołym obliczem. Na każdego z nas przyjdzie ta godzina, może nawet prędzej, aniżeli się spodziewamy. Kiedy przyjdzie, tego nie wiemy, ani też gdzie nas zastanie, w domu czy w polu, we dnie czy w nocy. Chwila ta jest i krótka, ale jak straszliwie ważna! Od niej zawisła cała wieczność, szczęśliwa lub nieszczęśliwa, powinniśmy więc na nią zawsze być przygotowani. Chrześcijaninie, jeśli masz to nieszczęście, żeś popadł w grzech śmiertelny, nie i odwłócz pokuty ani na chwilę, ale spiesz do konfesjonału i pojednaj się z Bogiem, bo nie Wiesz, czy jutro będziesz miał czas do tego. Czym prędzej pojednaj się z obrażonym Stwórcą, który jest nieubłagany, jeśli się nie korzysta z łask Jego. Nie spuszczaj się na zdrowie, bo śmierć przychodzi pod rozmaitymi postaciami i zabiera tak starych jak młodych, tak zdrowych jak i chorych. „Czuwajcież tedy, albowiem nie wiecie, której godziny wasz Pan przyjdzie” (Mat. 24,42).

   http://dialogsercamilosci.eu/2014/03/27/27-marca-zywot-swietego-ruperta-biskupa/

 7. DAWID said

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wszyscy-mezczyzni-korei-polnocnej-maja-nosic-fryzure-kim-dzong-un

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/izrael-przeznacza-3-miliardy-dolarow-zaatakowanie-iranu-2014-03

  http://www.bibula.com/?p=73972

 8. DAWID said

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/03/27/7275/

  Medalik Zbawienia – dystrybucja

  !!!

  • MamOczy said

   Powiem swoje odczucia dziwny ten medalik jak tak na niego patrzę . Maryja jakaś niewyraźna i w kornie cierniowej ? Pierwszy raz coś takiego widzę , a przejrzałem kilkanaście innych wizerunków i nie mogę znaleźć by miała ową koronę . Może źle szukam .

   • Wiesia said

    Będą Mnie widzieć dusze wybrane — ze słońcem widocznym za Moją Głową. Dwanaście gwiazd będzie otaczało i oplatało koronę cierniową, którą nosił Mój Syn podczas Ukrzyżowania, a która umieszczona zostanie na Mojej Głowie jako znak dla wszystkich, aby szli za Moim przykładem. Moją rolą jest prowadzenie wszystkich Bożych dzieci po Ścieżce Prawdy i przyprowadzenie ich do Mojego Syna.

    • jamek said

     Słońce nie jest widoczne na medaliku.

    • Gossja said

     Jest widoczne – na obrzeżu awersu, wokół głowy Maryi.

    • jamek said

     re: Gossja
     Z tego co pamiętam to w Orędziach było wyraźnie napisane by słońce znajdowało się obok wizerunku, a nie jako promienie dla osoby MB.

    • Gossja said

     „(…)gdzie na jednej stronie zostanę umieszczona Ja, ze słońcem poza Moją Głową (..)”
     Chociaż nie wiem, czy jest co omawiać bo na stronie oficjalnej nie ma nic na ten temat.

    • jamek said

     Poza tym osoba na medaliku cierpi na poważną nadwagę. Ktoś z MB zrobił tłuścioszka. A np. za pierwowzór mógł posłużyć wizerunek MB z Medziugorie.
     Mam 90% pewności, że każda z osób z tego forum była by wstanie na podstawie wskazówek z Orędzi zaprojektować lepszy wizerunek. Boleję nad tym, że te Orędzia do tej pory nie pozyskały sobie godnego opiekuna i ofiarodawcy jakim najpewniej powinien zostać Kościół Katolicki, a na razie mamy drożyznę i amatorszczyznę. Patrzyłem też na strony internetowe z Orędziami Ostrzeżenie w innych krajach i oceniem, że w Polsce te przekazy mają najwłaściwszą oprawę i największe zainteresowanie.

   • Powiew ze wschodu said

    To jest bity medal a nie zdjęcie po retuszu wysokiej rozdzielczości drukowane na nowoczesnej drukarce.

    • Powiew ze wschodu said

     A po przyjrzeniu wygląda na odlew co jeszcze bardziej utrudnia zachowanie jakości i odwzorowania kształtów

    • Powiew ze wschodu said

     Wybór technologii związany jest z zasobnością portfela. Po prostu wykonanie profesjonalnych dokładnych matryc kosztuje i trzeba je wymieniać, gdyż się zużywają. Odlewy sa tańsze w wykonaniu. Jeżeli medalik zacznie się rozprzestrzeniać to może dochód ze sprzedaży pozwoli na wybór lepszej technologii.
     Dla mnie jest piękny oczywiści w sensie „mistycznym”.

    • „Wybór technologii związany jest z zasobnością portfela”. Oczywiście, że tak. Można sobie porównać to Cudownym Medalikiem http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Miraculous_medal.jpg (twarz bardzo niewidoczna). Nie w pięknie tego medalika jest moc. Jak kto jest estetą to niech sobie ogląda obrazy Rafaela albo Michała Anioła. Gdy zamawiałem zrobienie Pieczęci to musiałem ją zwiększyć do średnicy ok. 4,5 cm żeby wyraźnie zostały wykonane litery w koronie http://umysluwarunkowany.blog.onet.pl/2013/11/26/sigillum-dei-vivi/ a wykonanie matrycy takiej jakości na drukarce 3D kosztuje ponad 500 zł + koszty materiału. Dlatego z tak wykonanego oryginału robi się formę tzw. gumę i dopiero z niej wykonuje się kopie. Kopie nie są już tak dokładne. A dopiero co przy tłoczonych precjozach.

  • kooool said

   Czy to jest oficjalny medalik jak w Orędziach, czy samozwańczy niecierpliwych?

  • Maryjo Matko Zbawienia módl się za nami grzesznymi

 9. DAWID said

 10. Apostoł Różańca said

  Zapraszam na stronę :
  http://www.egzorcyzmy.katolik.pl
  tam jest o sposobach walki z szatanem, o pierwszej pomocy w przypadku opętań i dręczeń, liczne świadectwa!

 11. DAWID said

  http://biznes.pl/wiadomosci/swiat/ukraina-dostanie-kredyt-od-mfw,5611271,news-detal.html

 12. Darek said

  Otwierając Pismo Św. ( na chybił trafił) natrafiłem na taką modlitwę:

  Hymn dziękczynny Tobiasza

  1 I rzekł [Tobiasz starszy]:
  2 „Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki,
  i królestwo Jego.
  Ponieważ On karze i okazuje miłosierdzie,
  posyła do Otchłani pod ziemię
  i wyprowadza z największej zagłady.
  I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki.
  3 Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami,
  ponieważ On was rozproszył między nimi.
  4 I tam okazywał wam swoją wielkość,
  wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje,
  ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym.
  On sam Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki.
  5 On karci was za wasze nieprawości,
  ale zmiłuje się nad wami wszystkimi
  i zgromadzi was spośród wszystkich narodów,
  między którym zostaliście rozproszeni.
  6 A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem
  i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie,
  wtedy On zwróci się do was
  i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami.
  7 A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył,
  i dziękujcie Mu pełnym głosem,
  uwielbiajcie Pana sprawiedliwego
  i wysławiajcie króla wieków!
  8 Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania
  i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego.
  Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie,
  kto wie, może sobie w was upodoba
  i okaże wam miłosierdzie?
  9 Uwielbiam Boga mego,
  a dusza moja – Króla Niebios,
  i będzie się radować z majestatu Jego.
  10 Niech wszyscy wołają i wysławiają Go w Jerozolimie;
  Jerozolimo – miasto święto!
  On ześle karę za czyny twych synów
  i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych.
  11 Wysławiaj Pana godnie
  i chwal Króla wieków,
  aby znów odbudował twój namiot z radością.
  12 Oby rozradował w tobie pojmanych
  i umiłował w tobie wszystkich nieszczęśliwych
  we wszystkich pokoleniach na wieki.
  13 Wspaniałe światło promieniować będzie na wszystkie krańce ziemi.
  Liczne narody przyjdą do ciebie z daleka
  i mieszkańcy wszystkich krańców ziemi
  do świętego twego imienia.
  Dary mają w swych rękach
  dla Króla niebios.
  Z pokolenia na pokolenie oddawać ci będą chwałę,
  a imię „Wybranej” przejdzie na przyszłe pokolenia.
  14 Przeklęci niech będą wszyscy,
  którzy mówią [przeciw tobie] obraźliwie,
  przeklęci niech będą wszyscy,
  którzy cię burzą
  i wywracają mury twoje,
  i ci wszyscy, którzy wieże twoje obalają
  i palą twoje mieszkania.
  A błogosławieni niech będą na wieki ci wszyscy,
  którzy czczą ciebie.
  15 A więc raduj się, wesel z powodu synów sprawiedliwych,
  bo wszyscy będą zgromadzeni
  i uwielbiać będą Pana wieków,
  szczęśliwi, którzy cię miłują,
  i szczęśliwi, którzy się cieszą z twego pokoju.
  16 Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą
  wszystkimi plagami twymi,
  ponieważ w tobie cieszyć się będą
  i oglądać wszelką radość twoją na wieki.
  Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla.
  17 Ponieważ Jerozolima będzie odbudowana,
  w mieście dom Jego – na wszystkie wieki.
  Szczęśliwy będę, jeśli reszta rodu mego
  ujrzy twoją chwałę
  i uwielbiać będzie Króla niebios.
  Bramy Jerozolimy będą odbudowane
  z szafiru i ze szmaragdu,
  a wszystkie mury twoje z drogich kamieni.
  Wieże Jerozolimy będą zbudowane ze złota,
  a wały ochronne ze szczerego złota.
  Ulice Jerozolimy wyłożone będą
  rubinami i kamieniami z Ofiru.
  18 Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela,
  a wszystkie jej domy zawołają:
  „Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!”
  I błogosławieni będą błogosławić Imię święte
  na wieki i na zawsze”.

  Nie zapominajmy uwielbiać Boga w naszych modlitwach.

 13. Henryk said

  Zatrzymano świeckiego szafarza Komunii Św. w związku ze śmiercią żony i czwórki dzieci pożarze.

  Proszę skojarzyć te dwa artykuły.
  1. Pogrzeb rodziny świeckiego szafarza
  http://pl.gloria.tv/?media=450743
  2. Zatrzymano mężczyznę w związku z pożarem, w którym zginęła matka i 4 dzieci
  http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zatrzymano;mezczyzne;w;zwiazku;z;pozarem;w;ktorym;zginela;matka;i;4;dzieci,199,0,1504199.html

  • Dzieckonmp said

   Przeżyłem szok czytając te 2 artykuły. Polecam innym żeby zobaczyli jacy ludzie są.

   • Wiesia said

    Coś okropnego,też jestem w szoku.

   • Aneta said

    To ludzie w urzędach tacy są. Kiedyś w zusie wyjaśniałam zaległości. W ogóle nie stanowiłam człowieka w kontakcie z urzędniczką. Jestem pewna, że gdyby ODGÓRNY PRZEPIS nakazał zagazowanie 40 tys. petentów urzędniczka zrobiłaby to bez mrugnięcia okiem.

  • Dana said

   Stop świeckim szafarzom Komunii Świętej.

 14. Darek said

  ……….Szatan coraz bardziej porywa serca kapłanów i biskupów, którzy sprzeniewierzają się swojemu powołaniu. Pomóżcie ich ratować, aby podążali za Moim Boskim Synem, by podjęli odpowiednią pokutę. Legalizowanie związków homoseksualnych, oraz ich dopuszczanie do sakramentów świętych jest jawną herezją, odstępstwem. W Piśmie Świętym jest wszystko jasno opisane.

  Potrzeba wiele modlitw i ofiar, lecz brakuje osób, które wynagrodzą Bogu za te wszystkie wszeteczne zniewagi. Ramię Bożej Sprawiedliwości już opada. Nikt ani nic nie zdoła powstrzymać miłosiernej chłosty. Niedługo po kanonizacji dwóch papieży, nastąpi przyspieszenie wydarzeń oczyszczenia. Wasze modlitwy i ofiary zdołają jedynie złagodzić skutki działania Bożej Sprawiedliwości.

  Pociechą Mojego Macierzyńskiego Serca jest obudzenie się wielu polskich serc. Nadchodzą dni, kiedy i w Polsce poleje się krew. Prawdziwe proroctwa wypełniać się będą na waszych oczach. Trójca Święta pragnie, aby do modlitwy i osobistej ofiary dołączyli wszyscy polscy biskupi i kardynałowie, dopiero ofiarna modlitwa kapłanów i biskupów zacznie zmieniać sytuację na lepszą. ……………..

  http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2014.htm

 15. Darek said

  Pan Jezus.

  Jam Jest Jezus Chrystus, Druga Osoba Trójcy Świętej. Wybacz, że nie pozwoliłem ci zbyt długo odpocząć, ale pełnienie Woli Bożej jest o wiele ważniejsze, a ty sobie poradzisz. Nie myśl, ufaj, działaj.

  Jest coraz więcej osób dążących do apoteozy ( uznających się za bogów). Ludzie ci są w obozie wroga, który wykorzystuje ich naiwność i głupotę oraz niewiedzę. To ludzie wszelkich odłamów masonerii. Wypełniają dyrektywy, które zlecił im Lucyfer. Pokazuje im wiele, ale nie pokazuje wszystkiego. Ogarnął swoje ofiary kokonem niewiedzy, nie dopuszcza do nich pełnej prawdy. Po odebraniu przez nich hołdu, poprzez podpisanie cyrografu, ma te dusze niemal w pełnym władaniu. Dusze tych biednych, oszukanych przez demona ludzi, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo są oszukiwani.

  Jest możliwość obudzenia tych dusz z ich duchowego letargu, w którym się znaleźli. Jedynie modlitwa i ofiara wielu Bożych dzieci, a zwłaszcza kapłanów i biskupów, może tego dokonać by się ocknęli i odstąpili od zła, które czynią. Niewielu jest takich kapłanów i biskupów, którzy świadomie będą chcieli przystąpić do takiej krucjaty modlitewnej. Wielu z nich zamiast Mnie, służy piekłu, należąc do grona zdrajców, będąc w szeregach masonerii.

  Kto z was o kochane dziatki pomoże Mi wyrywać te dusze z gardzieli piekła? Pragnę i ich uratować, bo nie chcę, aby Moja gorzka, święta ofiara zmarnowała się i była dla nich daremną. Jak wielki ból Mojego Serca oni powodują. Coraz mniej jest ofiarników, a coraz więcej tych, co trzeba ratować.

  Cieszę się, że taka wielka liczba Polaków się modli i czyni ofiary. Dzięki polskim sercom dam wielu szansę, by mogli wyrwać się z prostej, szerokiej drogi, wiodącej ku wiecznemu potępieniu.

  Tak bardzo chcę poprzez was i w was działać, ale barierą jest wasza wolna wola, oraz grzechy, które tak nagminnie popełniacie. Moje Serce jest jak niemowlę, choć wytrzymałe, ale mocno podatne na wszelkie zranienia.

  Ofiarnicy, żertwy są balsamem dla Mojego zranionego Serca, lecz jest ich zbyt mało, a ran zbyt wiele. Opada już ręka Bożej Sprawiedliwości. Gdy rozpocznie się miłosierna chłosta, będzie wiele cierpienia. Już teraz je Mnie adresujcie, by się nie zmarnowały. Oddając je do Bożej dyspozycji zdołacie zasługiwać, a to dużo, może to uratować waszą wieczność.

  Chcę abyście wiedzieli, że ogrom waszego cierpienia, które nadchodzi, ma służyć waszemu oczyszczeniu, zrównoważyć wasze winy zaciągane podczas grzeszenia. Cieszę się, że coraz więcej waszych serc, w tym serc kapłańskich otwiera się na działanie Ducha Świętego.

  Pragnę, abyście podążali bezustannie w kierunku własnej poprawy, w kierunku naprawy własnych błędów i ich eliminowania. Nie będzie łatwo, ale najważniejsze, abyście w ogóle zaczęli. Wytrwały osobisty wysiłek i Moja Święta Łaska sprawią, wiele cudów w waszych sercach.

  Chcę, abyście się nigdy do nikogo nie uprzedzali, bo nie wszystko wynika z czyjegoś celowego, tendencyjnego działania. Wiele serc w tym czasie jest zwiedziona pozornie dobrymi słowami „proroków”, którymi kieruje zły duch. Tacy ludzie nie dadzą sobie nic powiedzieć, są pewni, że mają świętą rację. Zastanówcie się, bo nie obserwujecie tu prawdziwych owoców. Chcę, abyście się modlili w grupach modlitewnych jak dawniej, lecz wielu z was działa destrukcyjnie, niosąc chaos i zamęt, a nie są to Boże owoce. Nie pozwólcie się dzielić w waszych grupach modlitewnych, bo jedynie diabłu zależy na podziałach.

  Wielu podąża za uzdrowieniami i leczeniem swoich dolegliwości za wszelką cenę. Czy warto to czynić przeciw Woli Bożej? Czasem cierpienie ma kogoś oczyścić, a wielu z was poczytuje to za złośliwość losu i walczy z tym na wszelkie możliwe sposoby, podczas gdy powinna taka osoba przyjąć to cierpienie spokojnie, ofiarując do dyspozycji Bogu.

  Kochane dzieci światłości nadszedł czas, by każde z was znalazło chwilę na osobiste wyciszenie się. Wiele dzieci Bożych nie daje rady tego uczynić. Powodem jest nadmierne przywiązanie do grzechów, oraz brak chęci do pokonania tego stanu.

  Najczęściej popełnianym grzechem, jest grzech nieczysty. Pracuje nad tym, by was zwodzić i kusić miliardy zwodzicieli. Trójca Święta pobłogosławiła i usankcjonowała rozmnażanie człowieka w ramach małżeństwa monogamicznego. Wielu „proroków” podaje, jako Moje słowa, że „współżycie małżonków powinno być jedynie w czasie, gdy małżonkowie chcą spłodzić potomstwo”. Stwierdzenie to jest kłamliwe, a Ja takich słów nikomu nie przekazywałem. Osoby takie wstawiają swoje własne słowa w Moje usta, co nie czyni ich Moimi słowami. Sprawy te są jasno określone w Piśmie Świętym, a szczególnie doprecyzowane w Listach św. Pawła Apostoła.

  Przypominam wam kochani, że nadmierną pobudliwość i zapotrzebowanie na seks wywołuje sztucznie demon. Kto sobie z tym nie radzi, niech poprosi o pomoc biskupa lub egzorcystę wyznaczonego przez biskupa, aby się pomodlił nad taką osobą modlitwą z egzorcyzmem o uwolnienie. Pomogę każdej osobie, lecz nie zawsze od razu.

  Człowiek ma taką naturę, że najbardziej ceni sobie to, co go bardzo wiele kosztuje. Im więcej trudów, wysiłków i zabiegania człowiek wkłada w uwolnienie, tym więcej będzie to cenić, gdy ono nastąpi.

  Jesteście cenni w Moich Świętych Oczach, stanowicie dla Mnie wartość bezcenną. Z miłości do każdego i każdej z was oddałem swoje życie na krzyżu i srogo cierpiałem. Wielki ból Mojego Serca sprawia utrata każdej duszy. Ból i cierpienie fizyczne, którego doznałem, są niczym w porównaniu do cierpień duchowych. Zrozumieć to może jedynie taka osoba, która kiedykolwiek kogoś kochała bardzo, bardzo mocno, a ta zraniła ją do „żywego” swoim postępowaniem. Cierpienia ducha nie da się z niczym porównać. Każda dusza, każdego człowieka, nawet tego upodlonego i grzeszącego jest dla Mnie bardzo, bardzo ważna. Jedynym czynnikiem upodlającym was i odpychającym Mnie jest grzech przez was popełniany. Jedynie to działa na Mnie odrażająco, odpychająco.

  Godność ludzka jest tak wielka, bo pochodzi od godności Bożej, poprzez fakt w jaki została stworzona dusza. Pomnażając swoją świętość, rozwijając ją, pracujecie nad nieustannym rozwojem własnej duszy, pomnażaniem szczęścia, które was spotka, jako nieoceniona nagroda, wiecznie szczęśliwa nagroda.

  Niech każdy, kto zdoła rozwija swojego ducha, swoją dobrą, zdrową pobożność. Wiara każdego człowieka rodzi się i pomnaża ze słuchania nauki Bożej oraz z czytania dobrych, pobożnych lektur, które rozwijają waszego ducha. Zachęcam was do nieustannego wzbogacania swojej duszy dobrą literaturą, która budować będzie waszego ducha i waszą duchowość.

  Jestem tak bardzo osamotniony, czekający na was w Tabernakulum z ogromną tęsknotą. Gdy masz czas, a przechodzisz obok kościoła, wejdź, przywitaj się ze Mną. Pomyślcie, jak miłym dla was jest fakt odwiedzin kogoś bliskiego, gdy jesteście chorzy, a ten ktoś, choć na chwilę was odwiedzi. Mam wiele miłości, wiele darów, którymi chcę się z wami podzielić. Nie musisz człowiecze zbyt wiele mówić, nie musisz o nic prosić. Ja wszystko wiem. Chcę od was waszej miłości, czułości waszych serc, waszych dusz, a wy Mi tego skąpicie. Jest Mnie miło, gdy mówicie, że Mnie kochacie, a słowa wasze nie są puste i jałowe. Chcę, abyście się nauczyły kontemplacji. To prawie najwyższa forma modlitwy. Wyższej doświadcza niewielu, to modlitwa ekstatyczna. Chcę dziś przez ciebie wszystkim błogosławić, umacniając wasze serca. Przytulam was dziś w tym dniu do wnętrza Mojego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym Błogosławię w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++

  Ufajcie Mi bezgranicznie! Kocham was niezmiernie mocno! Kto z was wyjdzie naprzeciw Mojej Miłości? Czekam na was z wielką tęsknotą. Mimo wszystko nadal was kocham.

  Jezus.

  http://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2014.htm

  • marcogiani said

   Dla mnie albo te ww. słowa Jesusa są fałszywe (a uważam że raczej nie) albo te słowa dawane p.Kordas, innej mozliwosci nie widzę gdyż widzę poważną sprzeczność o której jest tu mowa, mam na mysli współżycie między małżonkami.

   • kooool said

    Jezus z Objawień Marii Valtorty 90. JEZUS W [DOLINIE]“PIĘKNEJ RZEKI”. «NIE BĘDZIESZ POPEŁNIAŁ NIECZYSTOŚCI»

    Dzisiaj mówię: “Nie popełniajcie nieczystości”. Nie patrzcie wokół siebie, usiłując odczytać na czyimś obliczu: “rozpustny”. Miejcie miłość jedni względem drugich. Czy chcielibyście, by coś takiego odczytano na waszych twarzach? Nie. Zatem nie usiłujcie odczytywać [tego] w zmieszanym spojrzeniu sąsiada, na jego czole, czerwieniejącym i pochylającym się ku ziemi. A ponadto… O, powiedzcie, szczególnie wy, mężczyźni: kto z was nigdy nie kosztował tego chleba z popiołu i odpadków, którym jest zadowolenie zmysłowe? Czy istnieje tylko taki nierząd, który popycha na godzinę w ramiona kurtyzany? Czyż nie jest rozpustą również profanacja małżeństwa z małżonką? Profanacją – zalegalizowanym grzechem, polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji. Małżeństwo znaczy przekazywanie życia, a akt oznacza i ma być płodnością. Z wykluczeniem jej staje się niemoralnością. Nie można czynić z małżeńskiej komnaty domu publicznego, a ona staje się nim, jeśli plami ją pożądliwość i jeśli nie uświęca jej macierzyństwo. Ziemia nie odrzuca nasion. Ona je przyjmuje i czyni z nich rośliny. Nasienie nie opuszcza gleby, gdy zostało w niej złożone, lecz tworzy korzeń i zakorzenia się w niej, aby wzrastać i utworzyć kłos. Roślina rodzi się z zaślubin ziemi z nasieniem. Mężczyzna jest nasieniem, kobieta – to ziemia, kłosem jest dziecko. Odrzucać powstanie kłosa i tracić siłę na grzech to wina, to nierząd popełniany w łożu małżeńskim, ale nie różniący się w niczym od innego, a nawet cięższy przez nieposłuszeństwo nakazowi, mówiącemu: “Bądźcie jednym ciałem i rozmnażajcie się przez wasze dzieci.”
    Widzicie więc, o kobiety dobrowolnie bezpłodne, małżonki legalne i uczciwe – ale nie w oczach Bożych, lecz w oczach świata – że możecie być jak prostytutki i jak one popełniać nieczystość, choć jesteście cały czas z waszym jedynym mężem. Szukacie bowiem nie macierzyństwa, lecz przyjemności – i to zbyt często.
    Nie zastanawiacie się, że przyjemność jest trucizną. Wchłaniana z jakichkolwiek ust ona zaraża, wysusza ogniem, który – sądząc że się nasyci – kieruje się poza małżeństwo i pożera, coraz to bardziej nienasycony. Pozostawia cierpki smak popiołu na języku. Daje niesmak, obrzydzenie i pogardę dla samego siebie i towarzysza przyjemności. Gdy bowiem sumienie się budzi – a budzi się między dwoma gorączkami – może zrodzić tylko pogardę do samego siebie, że się upodliło bardziej niż zwierzę.

    • bozena2 said

     …Czyż nie jest rozpustą również profanacja małżeństwa z małżonką? Profanacją – zalegalizowanym grzechem, polegającym na wzajemnym zaspokajaniu zmysłów i unikaniu wypływających z tego konsekwencji. Małżeństwo znaczy przekazywanie życia,….
     Podobna wypowiedź została przekazana na stronie Pani Mieci.

   • Dana said

    Powyższe słowa napisał- Żywy Płomień wita Serdecznie. a nie p,Kordas.Wiadomość dla Marcogiani.

 16. hoplita said

  Pamiętacie taką tragedie która się wydarzyła niedawno rok dwa lata temu w pewnym domu mianowicie powstał pożar zginęła młoda matka z dziećmi. Bardzo wierząca rodzina był nawet artykuł tu na blogu o tym zdarzeniu. Na pogrzebie był nawet biskup. Dlaczego o tym pisze : właśnie w wiadomościach zostało podane że zatrzymali tego męża jest podejrzewany o specjalne podpalenie i zamordowanie rodiny. Po prostu szok! Admin pewnie będzie wiedział o który artykuł chodzi, aż nie można w to uwierzyć.

 17. hoplita said

  http://www.wprost.pl/ar/441630/Kobieta-i-4-dzieci-zgineli-w-pozarze-Podpalacz-zatrzymany/ , to zdarzenie

  • Anka said

   +
   Jezeli te podejrzenia sa prawdziwe, to znaczy, ze zly podszedl bardzo blisko tego czlowieka. Paradoksalnie, jesli beda to tylko pomowienia, to tez podszedl bardzo blisko.
   Osobiscie trudno uwierzyc mi w te pierwsza wersje.
   Milosierdzia Jezu moj…

 18. młody said

  Niestety szatan jest panem tego świata ponieważ zawładnał już wszystkimi krajami na kuli ziemskiej i prawie całą ludzkością.Na sile przybiera antyklerykalizm i promocja wszelakiej maści deGENDERacji moralnej.Nieraz czuje sie bezsilny choć wiem ze nad wszystkim czuwa Pan Bóg ale mimo tego mam często myśli rezygnacji i zniecierpliwienia.Pytam sam siebie ile to wszystko jeszcze potrwa?Co gorsza to co sie teraz dzieje to nic w porównaniu z tym co ma dopiero nadejść.Nie wiem jak to wytrzymają ludzie dobrej woli.To całe dzisiejsze życie prowadzi ludzkość donikąd a raczej do przepaści.Zdumiewa mnie głupota i ślepota ludzka która chłonie i przyjmuje wszystko co im świat podpowiada i podaje.Czy ci ludzie zatracili juz jakiekolwiek normy moralne i etyczne?Przecież Człowiek przez duze C czy to wierzący czy niewierzacy powienien mieć jakieś zasady i hamulce a z tego co obserwuje to takich ludzi ze swiecą szukać.Idąc ulicą jadąc środkiem komunikacji miejskiej czy nawet obserwując ludzi w kościele stwierdzam że ludzkość sie nie poprawi nawet jezeli będzie im grozić kara Boza.Wygoda i uiechy życia zawładneły ich umysłami tak głeboko że trudno będzie im z tego zrezygnować.Gdzie sie człowiek nie ruszy tam słychać tylko wulgaryzmy obgadywanie puste rozmowy o prostackich nic nie wartych rzeczach.Ludzie wygladają jak takie nierozumne manekiny prowadzone na sznureczkach przez wiadomą siłę.Świat jest opętany.

  • Anka said

   +
   Na to swiete ”przerazenie” szatanem polecam czytac Ksiege Psalmow. Pomaga nabrac Ducha i koryguje spojrzenie na jego dziela.

  • cox said

   Poprostu niektórzy ludzie są zaślepieni przez szatana.

  • Marek said

   Szatan był zawsze Panem tego świata. Tak jest napisane w Biblii. Dopiero przejście Jezusa Chrystusa to zmieni,. Co w tym takiego dziwnego?

   • Dana said

    Bzdury.Gdzie jest tak napisane w Biblii ?

    • jamek said

     Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! (J 14:27-31)

   • Dana said

    Szatan jest nazwany władcą ,bo ma władze.Ale nie jest panem

 19. OLA said

  Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci

  Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie, tak abym wszedł do Twojego Królestwa.

  Obdarz Mnie Łaskami, które przygotują mnie na zjednoczenie z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach.

  Obdarz mnie odwagą, abym tak przygotował mój umysł i moją duszę, żebym był zdolny stanąć przed Tobą.

  Kocham Ciebie. Ufam Tobie. Powierzam siebie Tobie ciałem, umysłem i duszą na wieczność. Niech Twoja Wola stanie się moją i uwolnij mnie od bólu, zwątpienia oraz od zamętu. Amen.

  Przywitam serdecznie wszystkie dusze, które odmawiają tę modlitwę — bez wyjątku. Moje Miłosierdzie się rozszerzy, szczególnie zaś na te dusze, które stoją w obliczu śmierci, ale które we Mnie nie wierzą — jeżeli tylko będą przez swoje ostatnie dni odmawiały tę modlitwę trzy razy dziennie.

  Wasz Jezus

 20. Nn said

  23.03.2014, 11:30 – CO JEST W TYM DOBREGO DLA MNIE, JEŚLI CZŁOWIEK PRZYPROWADZONY PRZEDE MNIE MĘCZY SIĘ I NIECIERPLIWI? TO NIE MA SENSU

  Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby szerzyć miłość jaką każdy z was darzy swoją rodzinę także poza swoim domem. Wzywam was wszystkich, abyście patrzyli na tych, których znacie oraz których nie znacie, na waszych wrogów, jak i na tych, którzy są blisko was tak, jakby byli waszym naturalnym rodzeństwem. Tak wielu ludzi zapomniało kochać innych, tak jak Ja was umiłowałem. Nie łatwo jest miłować obcych, ale mówię wam – bądźcie mili dla innych i okazujcie im szacunek, nawet jeśli was odrzucają. Przede wszystkim musicie okazywać im miłość bliźniego. Musicie dbać o potrzeby innych tak, jak gdybym wysłał was, żebyście zatroszczyli się o nich bezpośrednio.
  Kiedy dałem wam Moje Słowo, Moim Pragnieniem było, aby wszystkie dusze zostały uratowane. Nie możecie być egoistami i zajmować się tylko własnymi duszami, aby się zbawić. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, macie obowiązek dzielić się z innymi Darami, które wam teraz przynoszę przez te Orędzia. Dzielcie się Moją Miłością z innymi, szczególnie z waszymi wrogami. Módlcie się za tych wszystkich, którzy potrzebują Mojej Interwencji. Traktujcie ich z cierpliwością. Kiedy dacie im Moje Dary, Moje Modlitwy, Pieczęć Ochrony Boga Żywego, wtedy musicie wycofać się i dać im czas, aby się do Mnie zwrócili.
  Nie pouczam was, abyście zmuszali ludzi do zaakceptowania Księgi Prawdy. Dzięki ich wolnej woli będzie to ich własny wybór, czy chcą Mnie słuchać czy nie. Zapewniajcie tych ludzi, że każda Interwencja będzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, uczyniona po to, aby pozyskać ich dusze. Najsłabsi spośród nich w jakiś sposób odpowiedzą na Moje Wołanie. Ci, którzy noszą w swoich duszach nienawiść względem Mnie, na pewnym etapie zobaczą, że ich serca miękną, a oni nie będą rozumieli dlaczego tak się dzieje. Dlatego zawsze musicie przyprowadzać Mi dusze przez miłość i cierpliwość.
  Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli człowiek przyprowadzony przede Mnie męczy się i niecierpliwi? To nie ma sensu. Modlitwy Krucjaty, które dałem światu są tak silne, że dzięki Miłości Boga, okażę wszystkim duszom, za które się modlicie, wielką Miłość, Współczucie i Miłosierdzie. Musicie dać im tylko Modlitwy i prosić Mnie, abym przyciągnął te dusze do siebie. Ponieważ Ja nigdy nie odrzucam grzesznika, który najbardziej potrzebuje Mojego Miłosierdzia.
  Wasz Jezus

  • Nn said

   List Św. Jakuba 5,8-9
   Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
   9 Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami

   List Św. Jakuba 5,16
   16 Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.

   List Św. Jakuba 5,19-20
   Bracia moi, jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, 20 niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy9.

 21. OLA said

  Czwartek, 27 marca 2014

  (Jr 7,23-28)
  To mówi Pan: Dałem im przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę
  wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą,
  którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Ale nie usłuchali
  ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego
  przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy
  przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem
  do was wszystkich moich sług, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz
  nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu. Uczynili twardym swój
  kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te
  słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie
  dadzą ci odpowiedzi. I odezwiesz się do nich: To jest naród, który nie
  usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła
  wierność, znikła z ich ust.

  (Ps 95,1-2.6-9)
  REFREN: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem

  Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
  wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
  Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
  radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

  Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
  zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
  Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

  Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
  „Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
  jak na pustyni w dniu Massa,
  gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
  doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.

  (Jl 2,13)
  Nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

  (Łk 11,14-23)
  Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch
  wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z
  nich rzekli: Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy.
  Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z
  nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo
  wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i
  szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie
  bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez
  Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie?
  Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam
  złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz
  uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy
  mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na
  której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko
  Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

  Komentarz

  Lud o twardym karku to lud, który zapomniał o swoim Bogu i Jego słowie.
  Odwrócił się plecami i nie chce patrzeć, nie chce słyszeć, boi się
  bowiem, że zobaczy, że słysząc, zrozumie. Ci, którzy otaczają Jezusa
  wyrzucającego złego ducha, nie przyjmują cudu, muszą jednak zaprzeczyć
  temu, co zobaczyli. Dlatego oskarżają Pana, że czyni to mocą Belzebuba.
  Takie działanie łatwo staje się nawykiem wyuczonej niewiary.

 22. Wiktoria said

  Wiem, ze Bog nadal kocha Swoj narod, pragnie zbawic zydow, ale trzeba przyznac niezaprzeczalny fakt ze uzywajac inteligencji, danej im Bogiem i rozumu, chcieli zawladnac ziemia nawet na wygnaniu, panowac nad innymi. Ogromnie wspolczuje dobrym niewinnym zydom, ktorzy przeszli na chrzescjanstwo i ciagna na sobie przeklenstwo tego narodu i obelgi wieksze nawet od ich winnych braci, ale uwazam, ze modlitwa za nawrocenie zydow powinna byc wlaczona w codzienna nasze wlasne modlitwy. Wielu mowi, ze Bialorus – to kraj wiejskich chlopow, nieumiejetnych w kierownictwie, zarzadzeniu panstwem, hospodarka i t.d., wiekszosc zydow powyjezdzala na stale do Izraela, Stanow, Europy gdy byla fala emigracji. Niech tak, ale w kazdym razie mamy troche mniejsze zagrozenie, ze wladze w kraju obejmie kupka obojetnych do losu naroda zydow i zrobi z nasza ziemia co chca.

 23. Weronika said

  Chabad – mafia.

  Kryzys na Ukrainie widzimy jako konflikt wewnętrzny na Ukrainie o zdobycie władzy, konflikt miedzy społeczeństwem a oligarchami, konflikt miedzy samymi oligarchami, konflikt miedzy Ukrainą a Rosją, konflikt pomiędzy Wschodem a Zachodem.

  Neo-Rezuny ze „Swobody” lub Prawego Sektora” myślą, że walczą o „Wielką Ukrainę” (w istocie o panowanie nad i podporządkowanie całego społeczeństwa), Rosjanie ze Wschodniej Ukrainy (Donbasu i Krymu) myślą, że walczą o wielką Rosję i o wyzwolenie od Rezunów.

  Jest jednak inny punkt widzenia – Kryzys na Ukrainie jest efektem walki o wpływy i przewodnictwo dwóch nurtów w świecie żydowskim i walką o leadership w tym świecie.

  To walka żydowskiego syjonizmu a żydami ortodoksyjnymi, a w szczególności walka pomiędzy Chabad Lubawicz a resztą żydowskiego świata.

  Nie chodzi tu o Wielką Ukrainę, nie chodzi tu o Wielką Rosję, a chodzi tu o Wielką Chazarię.

  Żydzi Przeciwko Chabad oskarżają żydów z Chabad Lubawicz o wszystkie możliwe przestępstwa, sami zaś przedstawiają siebie jako dobrotliwych i prawych wyznawców Talmudu (wyznawcy Talmudu prawi i dobrotliwi ?!!)

  Żydzi Przeciwko Chabad mówią nawet, że ci z Chabadu nie są w ogóle żydami.

  Rabiniczny Kongres Żydów (ortodoksyjnych – Naturei Karta i Jewsagainstzionism) USA i Kanady jest przeciw Syjonizmowi – twierdzą nawet, że istnienie państwa Izrael jest zaprzeczeniem religii żydowskiej i przepowiedni Jeremiasza (plugawa sekta Neturei Karta to wyznawcy Talmudu i moshiacha – antychrysta, jest niezwykle radykalna względem Gojów/a303).

  Chabad Lubawicz zaś oskarża wszystkich innych o to, że nie są wystarczająco czyści i w ogóle nie są Żydami.

  Chabad ma dużaą obecność na Ukrainie i w Rosji (wygoogluj Ukraina Chabad, Rosja Chabad)

  Ukraińscy NeoRezuny i Rosjanie ze wschodniej Ukrainy walczą w istocie o zwycięstwo żyda – Syjonisty z Manhattanu albo Chabadu.

  Tak się dziwnie składa, że wszyscy tzw. oligarchowie – nowa klasa nowobogackich – w Rosji i na Ukrainie albo sami są rabinami, albo maja bliskie związki z rabinami z Chabad.

  Oto obszerna strona: http://www.chabad-mafia.com

 24. jan said

  http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=69

  – Mój Panie?

  – Ja Jestem.

  – Niech oczy tych, którzy nie widzą Twych znaków, nie pozostają już dłużej zamknięte. Niech uszy, które nie słyszą, otworzą się i staną się czujne. Niech serce, które nigdy nie zrozumiało Twej Mądrości, otworzy się i zrozumie Twoje przypowieści. Niech ich duch – aby Cię uwielbić – dba o wszystko, co Ty Sam posadziłeś.

  – Na koniec wszystkich was nawiedzę…1468 A ty, córko, nie pozwól, by zniechęcenie odebrało ci to, co w tobie najlepsze. Twój bieg jeszcze się nie zakończył. Nie zmniejszaj więc tempa. Pomogę ci i usłyszysz Mój Głos dodający odwagi twojej duszy.

  Teraz posłuchaj i pisz:

  Na początku, kiedy nie wiedziałaś, co oznacza Doskonałość, na początku, zanim Mądrość przyszła cię pouczyć o Moim Słowie, wysłałem do ciebie Mojego sługę, Daniela,1469 aby poruszył twe serce i przyprowadził cię do Mnie. Potem Ja przyszedłem podnieść jedną z najmniejszych spośród ludzi.1470 To dzięki Mojej Łasce i Moją Siłą uczyniłem cię Moją. Najwyższa Władza spożyła z tobą posiłek i użyła ciebie jako Swojej harfy, aby zachwycić Swym Hymnem Miłości wielu z Jej domowników. Rozraduj się, córko, bo pragnę dokończyć z tobą wędrówkę twego życia!

  Na początku, zanim Mój Ogień przeszedł przez ciebie, wysłałem Mojego sługę Daniela, aby poprosił cię o przeczytanie Księgi Daniela, ponieważ w niej znajdują się aktualne prawdy, prawdy i proroctwa, które powinny zostać odpieczętowane dla zrozumienia, a potem dla ogłoszenia. One są znakiem końca czasów.1471

  Księga Daniela została zapieczętowana, a słowa, które zawiera, okryte tajemnicą.1472 Teraz zaś są one objawiane wam wszystkim w całej pełni. Powiedziałem wszystkim, że wasze pokolenie dopuściło się odstępstwa i że to odstępstwo przeniknęło aż do serca Mego Sanktuarium,1473 dotykając kapłanów, biskupów i kardynałów. Widzisz, córko, mówię o tych odstępcach, którzy właśnie zdradzają Mój Kościół i przeciwstawiają się temu, którego wybrałem, Wikariuszowi Mojego Kościoła1474 powstrzymującemu ich bunt.1475

  Powiedziano jednak, że w waszych czasach szatan postanowi zniszczyć wszystko,1476 co jest dobre, i że rzuci się w pościg za tymi,1477 których wam wysyłam z Moimi Miłosiernymi wezwaniami mogącymi was ocalić. Ci odstępcy nie zrozumieli Moich wezwań i Moich znaków na Niebie, lecz odrzucili je. Co więcej, przyjmą wszelkie zło, które może doprowadzić ich dusze do największych ciemności i do zniszczenia. Przyjmą Kłamstwo i odrzucą Prawdę.

  Zostało powiedziane,1478 że przez czas, dwa czasy i połowę czasu Mój lud będzie cierpiał prześladowanie i władzę bestii.1480 Powiedziano, że przy pomocy tej bestii podejmą plan zmienienia Tradycji oraz Mojego Prawa i że mają zamiar znieść Stałą Ofiarę, zdeptać Ją własnymi nogami, zmiażdżyć Ją i wznieść na Jej miejsce ohydę spustoszenia, obraz pozbawiony życia… I każdy święty, którego do was wysyłam w waszym pokoleniu, doświadczy ich władzy.

  Dziś wszyscy widzicie, jak te proroctwa się wypełniają. Poddani wpływowi bestii, odstępcy ci1481 wypowiadają wojnę każdemu świętemu, którego wam posyłam, dowodząc, że są najsilniejsi.1482 Co do tych,1483 którzy bez żadnego powodu odrzucają Moje dzisiejsze wezwania, w Moim Dniu uczynią oni takie wyznanie:1484

  «O, Panie, byliśmy zaślepieni i zgrzeszyliśmy. Rzeczywiście wyrządziliśmy Ci krzywdę i zdradziliśmy Twoje Przykazania i Prawo. Odmówiliśmy słuchania Twoich sług, proroków, którzy mówili w Twoim Imieniu do całego świata. Panie, nie słuchaliśmy Twoich Miłosiernych Wezwań ani nie słuchaliśmy Twoich rad. Boże, nie zwróciliśmy żadnej uwagi na Twoje jawne znaki. Ośmieszyliśmy je wszystkie, grzesząc przeciw Tobie. Kpiliśmy sobie z Pisma. Gdybyśmy tego nie uczynili, uznalibyśmy Twój znak na Niebiosach1485 i dary Twojego Świętego Ducha, lecz my odwróciliśmy oczy, aby nie widzieć; gdyby nie to, ujrzelibyśmy i nawrócilibyśmy się. Przekleństwo i klątwy zapisane w Pismach teraz wyleją się na nas, gdyż naprawdę zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. A teraz, teraz gdy Święta Ofiara została usunięta, do kogo możemy się zwrócić? Ku czemu możemy zwrócić nasze dusze? W jaki sposób będziemy mogli zaspokoić nasze pragnienie? Jak teraz będziemy mogli otrzymać Życie? Cała ohyda ziejąca pustką – którą przepowiedziałeś, lecz zachowałeś w tajemnicy – teraz się zrealizowała. Nasze strapienie nie ma sobie równych, odkąd się narodziliśmy.»1486

  Vassulo, Moja Miłość cię podtrzyma.1487 Pozwól Mi, najdroższa, tak krucha duszo, posługiwać się tobą całkowicie. Bądź Moim cichym świadkiem.1488 Pójdź.

  22.12.93

  Dokończenie:

  – Tak, Vassulo, pisz:

  Tak. Ci, którzy bez żadnego powodu odrzucili Moje wezwania, wyznają swą winę, mówiąc:

  «Zgrzeszyliśmy. Źle postąpiliśmy. Panie, jak długo potrwa ta straszliwa nieprawość, jak długo Twoje Sanktuarium i Twoje wojsko będą deptane? Jak długo jeszcze Prawda będzie pogrzebana od czasu, gdy wrzucili Ją do ziemi?1489 Czy to rezultat naszych grzechów i zbrodni naszej obojętności?» Wtedy wam powiem:

  Gdy Śmierć wnikała przez wasze okna, w ogóle nie słuchano Moich nawoływań pełnych smutku i Moich ostrzeżeń. Wyśmiewano je i lekceważono. Kiedy przyszedłem do was – kulejąc, uskarżając się jak żebrak, żebrząc o waszą uwagę – wpadliście we wściekłość i przepędziliście Mnie. Kiedy jak bolejący ojciec przyszedłem, aby was ostrzec – że wasze ciało się rozpadło, chociaż jeszcze staliście na nogach, i że wasze oczy przegniły, chociaż ciągle jeszcze znajdowały się w oczodołach, i że rozkładaliście się chociaż mówiono o was, że żyjecie1490 – wpadliście we wściekłość i prowadziliście wojnę ze Mną i ze wszystkimi świętymi, których do was wysłałem. Teraz wasze przerażenie spada na was.

  «Dlaczego, mój Panie – powiecie – dlaczego oddałeś Twoje Miejsce Święte pod władzę bestii?1491 Czy już nie będziemy pić Twojego Wina? Czy już nie będziemy spożywać Twego Chleba? Czy już nie będziemy sadzić winnic? Czy teraz musimy1492 być posłuszni Bezbożnikowi1493 i tym, którzy są pod władzą bestii?»1494 Wtedy przypomnę wam, że tak wytrwale, tak często wysyłałem wam Moje sługi, proroków, aby mówili: «Niech każdy z was oblecze się w płócienny wór, nawróćcie się, poprawiajcie wasze czyny, pośćcie o suchym chlebie i wodzie!», lecz wy Mnie nie posłuchaliście… Wy nie nawróciliście się ani nie ukorzyliście się, bo zamieniliście światłość w ciemność, a ciemność – w światłość.1495

  Ponadto mówię wam, że nadchodzi jeszcze czas największego ucisku, takiego jakiego nie było odkąd powstały narody.1496 Kiedy nadejdzie Mój Dzień, słońce stanie się tak czarne jak włosienny wór, księżyc się zapali i fundamenty ziemi zostaną wstrząśnięte,1497 a ziemia zwymiotuje demony jak wnętrzności bryzgające z brzucha. Kiedy to nadejdzie, ludzie będą gorąco pragnęli śmierci, lecz jej nie znajdą! Wtedy niebo zwinie się jak pergamin i w jednej chwili roztopi się w płomieniach, i wszystko stopi się w żarze.1498

  Ten dzień nadejdzie wcześniej, niż myślicie. Wypełnię te przepowiednie za waszego życia. Kiedy nadejdzie ten Dzień, dobrzy i źli zginą tak samo. Źli – ponieważ czynili tylko niegodziwość, a dobrzy – ponieważ nie posłuchali Moich ostrzeżeń. Chociaż widzieliście wiele rzeczy, nie zachowywaliście ich; i chociaż wasze uszy były otwarte, nie posłuchaliście Mnie. Kto z was słucha obecnie?

  Kiedy przeminą wszystkie te rzeczy, odbuduję Moją Stałą Ofiarę w Miejscu Świętym, jak było za dawnych dni. Zaraz potem wszystkie narody i wszyscy mieszkańcy ziemi1499 uwielbią Mnie i rozpoznają we Mnie Baranka Ofiarnego w Stałej Ofierze. Klątwa zostanie odjęta1500 i Moja Stała Ofiara będzie na nowo w Swoim Świętym Miejscu. Odtąd nie będzie już więcej nocy, bo Moja Obecność1501 świecić będzie nad wami wszystkimi.1502 Wtedy na nowo każdy przyjdzie pić Moją Krew i spożywać Moje Ciało, uznając Moją Ofiarę. Wszyscy jednym głosem i jednym sercem będą Mi służyć dniem i nocą w Mojej Świątyni, a Ja rozciągnę Moje Słowo w każdym sercu…

  A co do tych, którzy zawołali do Mnie, nawracając się i uznając grzechy,1503 na nowo staną przede Mną, aby Mi służyć, i nigdy już nie będą łaknąć ani pragnąć, ani nie dotknie ich plagą palący wiatr, bo pocieszy ich Moja Obecność.1504 Nigdy więcej nie będą już pytać: «Gdzie jest Twoje Wino?» albo «Gdzie jest Twój Chleb?», «Kim będziemy się karmić?»,1505 bo wasz Stworzyciel będzie pomiędzy wami. Obiecuję wam, że zamieszkam z wami1506 i obiecuję wam, że już nigdy więcej ziemia nie pogrąży się w takim smutku. Na nowo wyleję na was wszystkich Pokój i Bezpieczeństwo. Oczy tych, którzy widzą, nie zostaną zamknięte i uszy tych, którzy słyszą, pozostaną czujne.

  Posłuchaj Mnie, córko, powiedz Mojemu ludowi, że wasz Zbawiciel nadchodzi i ma z Sobą wieniec zwycięstwa. Jego Imię: Wierny i Prawdziwy, Pan panów i Król królów.1507
  http://www.voxdomini.com.pl/tlig/oredzia.php?z=69

 25. Nn said

  ”Wystrzelać cholernych kacapów”.

  Niemcy: Fantazje Tymoszenko przekroczyły granice

  – Ja sama jestem gotowa wziąć automat i strzelić temu draniowi [Putinowi – red.] w łeb. Pozabijać ich, razem z ich przywódcą – słychać na nagraniu.

  Julia Tymoszenko miała też mówić o użyciu broni jądrowej wobec 8 milionów Rosjan mieszkających na Ukrainie. Była premier przyznała, że rzeczywiście rozmawiała z Nestorem Szufryczem i zaprzeczyła tylko swoim słowom o mniejszości rosyjskiej.

  http://m.dziennik.pl/wiadomosci/swiat/wystrzelac-cholernych-kacapow-niemcy-fantazje-tymoszenko-przekroczyly-granice

 26. bozena2 said

  Sebastian Kurpiel- Bułeczka o wierze.
  http://www.styl.pl/magazyn/wywiady/mistrz-i-malgorzata/news-trzej-panowie-i-domagalik-sebastian-karpiel-bulecka,nId,1361111

  • Siostra Teresa said

   Jezu Chryste Panie Mily Baranku Sprawiedliwy
   Ludzie dlaczego zajmujecie sie takimi bzdurami i je powielaci Ci ludzie niegodni sa tego – bo zyli w grzechu czy chcecie ich uczynic bozyszczami dla swoich dzieci ?

 27. „powstanie straszna armia, niepodobna do żadnych, jakie do tej pory widziano”
  Trzonem tej armii prawdopodobnie będą Triady. Znakiem rozpoznawczym członków tych grup przestępczych jest tatuaż przedstawiający smoka. Symbolem ich jest trójkąt, znak najbardziej bezbożnej trójcy http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Simbolo_triada.jpg . To jest taka azjatycka masoneria, która ma swoje ceremonie inicjacyjne, wspólnotę braterstwa, tajemniczość, a dla najzdolniejszych i najbardziej bezwzględnych – bogactwo.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogerów lubi to: