Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

DZIAŁANIA SIŁ MASOŃSKICH NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

Posted by Dzieckonmp w dniu 20 Maj 2014


Wykorzystywanie wszystkich dostępnych terenów i środków działania Na terenie, który umownie nazwijmy świeckim, to jest ogólnospołecznym, utajnione siły, o których mówimy, do walki z Kościołem i katolicyzmem wykorzystują oczywiście do maksimum swą obecność, a często i wszechwładzę w wielkiej międzynarodowej finansjerze, w administracji państwowej, w parlamentach, sądownictwie, w oświacie i wychowaniu, w partiach politycznych, w środowiskach opiniotwórczych, czego w jakiejś mierze i w Polsce jesteśmy świadkami. Najgroźniejszym jednak, bo najbardziej skutecznym narzędziem w ich ręku są mass media, nowoczesne środki masowego przekazu, posługujące się coraz doskonalszymi systemami i technikami informatyki i propagandy. W tej kluczowej dziedzinie współczesnego, umasowionego życia praktycznie posiadają oni monopol, monopol informacji publicznej. Dzięki dysponowaniu całą niemal prasą, radiem i zwłaszcza telewizją, także rynkiem wydawniczym, a przy braku liczących się mediów autentycznie katolickich, mogą oni łatwo, aż nazbyt łatwo realizować swoje złowrogie zamierzenia i rzeczywiście to im się w znacznym stopniu udaje, czego obecnie również w Polsce jesteśmy świadkami. Działania konkretne. Jakież więc są konkretne, dzisiaj obserwowane, najbardziej przejrzyste, zamierzenia i wynikające z nich poczynania masonerii? Wymieńmy kolejno najważniejsze z nich:

1. Kształtowanie opinii publicznej. Na pierwszym bez wątpienia miejscu wymienić trzeba jej usilne starania o kształtowanie opinii publicznej, o urabianie tak zwanej nowoczesnej umysłowości czy wręcz nowej mentalności, o sterowanie opinią w kierunku laicyzacji i liberalizacji chemicznie wypranej z chrześcijaństwa, chrześcijaństwu przeciwstawnej, i o formowanie poglądów, postaw, sposobów zachowania szerokich warstw społecznych, zwłaszcza inteligencji. Dla osiągnięcia tego celu: – Relatywizuje się przede wszystkim samo pojęcie prawdy, wmawia się nam na różne sposoby, że to, co potocznie nazywamy prawdą, jest czymś względnym, podatnym na sytuacyjność, umownym, w realnym życiu właściwie mało ważnym. Nie ma -ich zdaniem – żadnych prawd absolutnych, żadnych dogmatów, są tylko mniemania i poglądy, zmienne jak cała rzeczywistość, jak nasze preferencje, interesy, nawet nastroje. Tę rzekomą „prawdę” można przecież, stosownie do potrzeby, naginać i ustawiać, poddawać obróbce, zakłamywać, wręcz kreować! I wszyscy to robią! Jakąkolwiek prawdę absolutyzować? O, nie! To byłby zamach na wolność myśli! Nie ma, powtarzamy, żadnych prawd raz na zawsze ustalonych, wystarczy w zupełności, że do jakiejś swojej prawdy dążymy, że jej poszukujemy! Istotnie, czyż nie obserwujemy płynności i zmienności wszystkiego, jak w kalejdoskopie? Z niewielką przesadą powiedzieć można, że co wczoraj było prawdą, dziś uznaje się już za nieaktualne i zapomniane. Czego się nie wyczyta w świeżym numerze gazety, którą się zresztą zaraz wyrzuci do kosza, czego się nie zobaczy świeżo w telewizji, to tak, jakby w ogóle nie istniało. To, co najnowsze, najświeższe, ma wypierać ze świadomości to, co może i miało znaczenie, ale wczoraj. Trzeba przecież być au courant, a la mode, na czubku fali… Tak się właśnie wciąga ludzi w sztuczne światy, podtrute fałszem, dalekie od rzeczywistych prawd i praw życia. Bo i czymże jest samo życie? Ich zdaniem – tylko przypadkiem, grą wrażeń krótkim błyskiem na tle otaczającej nas nicości… Zżymamy się, protestujemy na przykład przeciw temu, czym zalewa nas nasza telewizja, przeciw różnym zafałszowaniom i szkodliwościom, którymi nas zatruwa. Ale bogowie, którzy nią rządzą, nie przejmują się tym wcale, robią swoje dalej. Oni, po pierwsze, wiedzą, kogo mają słuchać, wiedzą też, po wtóre, że protesty ucichną. Ludzie się przyzwyczają, oswoją, zaczną po prostu inaczej odczuwać i myśleć. I o to właśnie chodzi. Tak niepostrzeżenie prowadzi się do zaniku w społeczeństwie katolickiego, chrześcijańskiego myślenia i wartościowania, a z biegiem czasu i samego chrześcijaństwa, gdyż kiedy ustaje sprzeciw wobec fałszu i zła, następuje poddanie się tej fali, a tym samym rozejście się z wiarą i jej wymaganiami. A właśnie to jest zamierzone: zobojętnienie na prawdę i na fałsz, na dobro i na zło, wyczulenie tylko na własną korzyść i wygodne miejsce w życiu. Co pozostaje? Oportunizm życiowy, płynięcie z prądem, którym wiadomi „bracia” kierują. I czy ktoś mógłby to nazwać walką z religią, niszczeniem samych fundamentów Kościoła i wiary? To przecież tylko promowanie oświecenia, postępu, szacownej tolerancji, otwartości i pluralizmu… – Nie wszystko jednak jest objęte tą zgodliwą tolerancją, o, nie! Są rzeczy, których „nowoczesny umysł” nie toleruje i nie może tolerować, takie na przykład, jak dogmatyzm, fanatyzm religijny, niebezpieczny dla pokoju społecznego fundamentalizm, a już zwłaszcza klerykalizm i autorytaryzm Kościoła, „Watykanu”, roszczącego sobie pretensje do posiadania Prawdy i nawet nieomylności w jej głoszeniu. Wywołuje się tez i utrzymuje ogarniający nas zewsząd, bezgraniczy już zamęt i chaos pojęć, zasad, zaleceń, targowisko idei i pseudoidei, które się krzyżują i nawzajem sobie przeczą. Dba się jednak o to, żeby w tym szumie informacyjno-propagandowym wyraźniej słyszalne były takie mimo wszystkich relatywizmów fundamentalne i nienaruszalne super-wartości, jak

niezależność myśli, wolność, samorealizacja, prawo do szczęścia, i takie również, jak naukowość, postępowość, nowoczesność… Idzie o to, aby przygotować społeczeństwa do pełnego przewrotu, do porzucenia wszystkiego, co Loże wskażą jako konserwatywne, przestarzałe i nie akceptowane, do akceptacji natomiast wszystkiego, co Loże wskażą jako właściwe, nowoczesne i postępowe. W sumie jest to przemyślana, systematycznie uprawiana manipulacja prawdą i umysłami ludzi, „pranie mózgów” na wielką skalę, prowadzone profesjonalnie, wszechobecne, w niemałym stopniu skuteczne, nieporównanie skuteczniejsze, niż była przedtem toporna propaganda komunistyczna. Jakże wielu bowiem pogubionych, tylekroć oszukiwanych i zdezorientowanych ludzi przestaje s e r i o wierzyć komukolwiek i w cokolwiek, a i Kościół dla wielu spośród nich przestał być oparciem, ostatecznym punktem odniesienia, tym bardziej że teraz i w samym Kościele nie wszystko wydaje się być czyste i pewne. Tak więc mnóstwo ludzi staje się coraz bardziej podatnych na duchowe uwiedzenie, na podszminkowane mody i nowości, które z niezmienną prawdą Bożego ładu i ludzkiego przeznaczenia nie mają nic wspólnego. I o to właśnie idzie, o unieważnienie Prawdy Bożej, a przynajmniej jej przesłonięcie i zagłuszenie.

 2. Deprawacja moralna społeczeństwa. Drugim z kolei, równie przewrotnym i groźnym zamierzeniem masonerii jest deprawacja i demoralizacja społeczeństwa, pozbawienie go jakichkolwiek, a już szczególnie chrześcijańskich kryteriów moralnych, trwałych i o b o w i ą z u j ą c y c h wartości i zasad. Aby to osiągnąć: – Szerzy się wszystkimi kanałami hedonistyczną, płaską, jak najbardziej egoistyczną „filozofię” życia: kult pieniądza, sukcesu, komfortu – przecież tylko to się naprawdę Uczy. I oto mamy ten powszechny, zwłaszcza na Zachodzie, zachłanny konsumpcjonizm, ten ostry wyścig do uczty życia, który zagłusza sumienie i wyłącza wszystkie inne wartości i dążenia. Mamy też nie szokującą już nawet i niemal powszechną sprzedajność i nieuczciwość, prawdziwe znamię epoki, a także brutalizację stosunków międzyludzkich i wzbierającą falę przestępczości. Uderza przy tym (choć i nie dziwi!) systemowo niska karalność, albo i bezkarność nawet znacznych przestępstw. Trudno nie przyznać, że ten styl życia „na luzie” bardzo wielu imponuje, ta pogoń za pieniądzem, komfortem i użyciem wciąga, ta nihilistyczna filozofia uwalnia od „skrupułów” i rozgrzesza z najbardziej haniebnych postępków, ten amoralny, permisywny klimat staje się jakby coraz bardziej przyjęty, swojski, no, po prostu normalny. – Można tylko podziwiać reżyserski geniusz deprawatorów… – Jednocześnie deprecjonuje się i ośmiesza podstawowe wartości, bez których człowiek przestaje być człowiekiem, a staje się bestią: religijność, wierność przekonaniom, wierność tradycji, honor, odpowiedzialność, powściągliwość, nawet uczciwość, tę całą „staroświecczyznę”. Za to ileż pobłażliwego wyrozumienia, owszem, uznania dla „nonkonformizmu”, „odmienności”, „zachowań niekonwencjonalnych”, czyli dla wykolejeńców, zboczeńców, aferzystów… – Frontalnie, ba, „naukowo”, podważa się, usiłuje się wyeliminować nawet samo pojęcie sumienia. Słowo to znikło od dawna z laickiej, liberalnej nowomowy. Zaciera się granicę między dobrem a złem. Nie istnieje bowiem pono żadne absolutne dobro, ani żadne absolutne zło, są tylko pewne przyjęte konwencje, różne w różnych czasach i różnych rejonach świata. Cała ta strefa, tłumaczą nam, jest relatywna i płynna, zależy po prostu od zmiennych mniemań i zmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych.

– Ośmiesza się oczywiście pojęcie grzechu. Skoro człowiek sam sobie jest bogiem i sędzią?… Jako psychiczną anomalię zwalcza się nawet poczucie winy… – Jaka więc wreszcie wizja człowieka przyświeca temu „Związkowi Uczynnych Grabarzy”? Dokąd prowadzą? – Haniebnie traktuje się życie ludzkie i samą ludzką naturę: lansuje się do nieskrępowanego użytku, jako nietykalną zdobycz nowoczesnej cywilizacji, masowe i „zgodne z prawem” uśmiercanie dzieci nienarodzonych. Coraz zuchwałej zaleca się, a tu i ówdzie już się szerzej praktykuje, eutanazję. Prowadzi się zaawansowane badania nad szczególnie groźną tzw. inżynierią genetyczną, m.in. nad sławetnym „klonowaniem”, ale nie tylko. Przygotowuje się bowiem „naukową” hodowlę określonych gatunków ludzi. – W tej dziedzinie rozporządzania się życiem i naturą człowieka przekracza się obecnie wszelkie granice, jesteśmy świadkami rzeczy urągających Bogu, a człowieka degradujących do rzędu hodowlanych zwierząt. – Nieszczere jest traktowanie tak niszczących patologii, jak alkoholizm, ciągle wzrastający, a zwłaszcza narkomania, którą się zwalcza – zaiste – tylko pozornie. Wiadomo nawet, że w pewnych środowiskach i organizacjach, sterowanych przez masonerię, systemowo stosuje się narkotyki przy różnych okultystycznych obrzędach i wtajemniczeniach. – Widać również i stąd, jak bardzo ciemnym siłom zależy na psychicznej i moralnej degeneracji istot ludzkich, aby w przyszłości łatwiej było narzucić im „łagodne” i zarazem absolutne uzależnienie w świecie „nowej cywilizacji”. – Prowadzi się też, co jest logiczne, zasadniczą walkę z samym pojęciem prawa naturalnego. O prawnym, a więc i etycznym porządku życia ma przeto odtąd decydować nie poczucie moralne, nie sumienie, zakodowane w samej ludzkiej naturze, lecz wyłącznie prawo stanowione, arbitralnie ustalane przez tych, którzy są u władzy. – Wreszcie w skali dotąd w dziejach nie znanej propaguje się rozwiązłość i znieprawienie obyczajów. Jest to realizacja wciąż aktualnej masońskiej zasady: „Zepsujcie serca, bo to jest najskuteczniejsza broń przeciw Kościołowi! Zdemoralizujcie mężczyzn, kobiety, młodzież, niech ludzie piją zepsucie wszystkimi pięciu zmysłami, a katolicyzm wygaśnie sam przez się!” Panseksualizm, czyli akceptacja swobody obyczajów bez żadnych barier, bez żadnych już „tabu”, odłączony nawet od więzi uczuciowych, jest nie tylko zewsząd chórem zachwalany, lecz wprost wmuszany, bo „taki jest nowoczesny styl i fason życia”, bo „tak teraz robią wszyscy”, bo „niby w imię czego mamy sobie czegokolwiek odmawiać”… Z seksu robi się naczelną wartość, sens i motor życia, „kosmiczną mistykę”, niemal religię: kult ciała, kult rozkoszy, kult nagości, kult wiecznej młodości… Czy nie widzimy dokoła w świecie tego zalewu pornografii we wszelkich odmianach, naturyzmu, narzucających się podniet, masowo, komercyjnie stwarzanych ułatwień, urągających Bogu i naturze sodomickich wynaturzeń, publicznego bezwstydu? – Słudzy Szatana dobrze wiedzą, że zwłaszcza serce nieuczciwe i nieczyste odwraca się od Boga i zamyka się przed Nim. I o to właśnie chodzi, żeby się wreszcie wszystkie ludzkie serca od Boga odwróciły i przed Bogiem zamknęły. – Czy ludzie wyjdą na tym dobrze? Deprawatorom o to właśnie idzie, żeby wyszli jak najgorzej! Najgroźniejsze w tej ofensywie przeciw wartościom, których respektowanie stanowi o człowieczeństwie i warunkuje samo istnienie chrześcijaństwa, jest to, że jest ona nakierowana głównie na uwodzenie młodych i najmłodszych, właściwie bezbronnych wobec profesjonalnej, wyrafinowanej i zmasowanej propagandy „luzu” i beztroskiego użycia od najwcześniejszych lat

Na tych złowrogich poczynaniach, to jest na intencjonalnym deprawowaniu umysłów i sumień głównie za pośrednictwem mass mediów, masoneria jednak nie poprzestaje, równolegle prowadzi inne kampanie przeciw chrześcijaństwu i Kościołowi, przeciw obecności Jezusa Chrystusa w świecie.

Oto niektóre z nich:

3. Forsowanie całkowitej laicyzacji życia. Nadal planowo poszerza się i ugruntowuje laicyzację już nie tylko życia publicznego, lecz także rodzinnego i osobistego. Wspomnijmy tu, tylko dla przykładu, o laickiej obrzędowości, od dawna wprowadzanej, a mającej z czasem całkowicie zastąpić sakramenty i religijne obrzędy Kościoła

. Pełna, do gruntu, laicyzacja życia ludzkiego oznacza w istocie eliminację chrześcijaństwa i to jest właśnie to, do czego masoneria najusilniej dąży. W niektórych krajach Zachodu dochodzi nawet do tego, że normalna jawność religii (tylko chrześcijańskiej!) jest źle widziana, a nawet zaczyna być traktowana jako naruszanie tolerancji i wolności przekonań innych obywateli. Bóg musi odejść, nie ma dla Niego miejsca – nigdzie, jest niepotrzebny i niepożądany! I Krzyż niech dłużej nie razi ludzkich oczu! Miejsce Kościoła – tymczasem – to ołtarz i zakrystia! Do niczego innego nie ma prawa! I niech się nie miesza do „nieswoich spraw”! Przytoczę tu kuriozalny fakt, drobny może sam w sobie, który jak błyskiem magnezji oświetla miejsce, w jakim już się znajdujemy. Otóż pewien polski biskup kilka lat temu głosił w pew-nym mieście we Francji rekolekcje dla polskich księży pracujących wśród tamtejszej Polonii. Po zakończeniu rekolekcji złożył kurtuazyjną wizytę miejscowemu ordynariuszowi. Ów Francuz uprzejmie przyjął naszego biskupa, zaproponował mu nawet, że go obwiezie po swojej, niewielkiej zresztą diecezji, aby mu pokazać ciekawsze miejsca. W pewnym momencie zatrzymuje auto: „A tutaj, ekscelencjo, jest nowy kościół, któryśmy właśnie wybudowali”. Wysiadają, nasz biskup rozgląda się: żadnego kościoła nie widać. Francuz prowadzi go na małe wzniesienie, na nim jakiś okrąglak: „To jest właśnie nasz nowy kościół”. Polski biskup osłupiał: że niema żadnej wieży, dzwonnicy, to nic, ale nad kościołem nie ma krzyża, nawet nad wejściem do kościoła nie ma w ogóle żadnego znaku, że to jest kościół. Zaszokowany Polak pyta francuskiego kolegę: „Nie widzę krzyża, dlaczego tu nigdzie nie ma krzyża?” A na to biskup francuski, biskup, następca oblanych męczeńską krwią Apostołów Chrystusa, odpowiada: „Bo my tu żyjemy w atmosferze tolerancji, nie chcemy widokiem krzyża ranić uczuć inaczej myślących”… Narzuca się pytanie, jak się to ma do nakazu Jezusa Chrystusa, danego Apostołom i ich następcom: „Idźcie na cały świat i nauczajcie… Będziecie błogosławieni, jeżeli z tego powodu przyjdzie wam doznać wrogości i cierpienia, nawet śmierci!” Nie narzucajcie, ale nauczajcie! Nauczanie zaś to coś znacznie więcej, niż tylko nietajenie własnych przekonań, lecz gdy sieje zataja, gdy się je przemilcza, gdy się przestaje o nich mówić, nawet już nie umieszczając Krzyża n a k o ś c i e l e , to w jakim świecie my jesteśmy?

4. Polityka antyrodzinna. Z kolei, obok laicyzowania życia, prowadzi się przemyślaną politykę coraz skuteczniejszego podkopywania i rozkładania rodziny jako czegoś trwałego, a mam tu na myśli nie tyle i nie tylko ułatwianie rozwodów i aborcji, co jest szczególną domeną aktywności masonerii, lecz głównie stwarzanie niekorzystnych dla rodziny warunków społecznych i ekonomicznych z jednoczesnym lansowaniem tzw. różnych alternatyw, które mają zastąpić normalną ludzką rodzinę. Masoneria, nawiasem mówiąc, „od zawsze” traktowała nierozerwalne, trwałe małżeństwo jako niezgodne z naturą, zwłaszcza męską, a wierność małżeńską i obowiązki rodzinne jako nieznośne jarzmo krępujące wolność człowieka. Idzie też i o to, że trwałą rodzinę uważa ona za przekaźnik tradycyjnych, czyli chrześcijańskich w gruncie rzeczy wartości i postaw, tym bardziej przeto pragnie doprowadzić do jej rozpadu i zaniku

5. Popieranie ruchów sekciarskich i New Age..Masoneria patronuje też – na całym świecie – ruchom sekciarskim, zwłaszcza wschodnim, na podłożu gnostyckim, które mnożą się i rozwijają lawinowo, dysponują zazwyczaj zadziwiająco wielkimi środkami, a których zadaniem, oprócz siania zamętu, jest podkradanie wyznawców, zwłaszcza młodych, tzw. Kościołom oficjalnym, głównie Kościołowi katolickiemu. Znaczniejsze spośród nich są przez nią bezpośrednio kontrolowane. Specjalnie bliskie jej duchowi są sekty okultystyczne i satanistyczne. Najszczególniejszym zaś jej poparciem cieszy się sterowany przez nią, szybko rosnący w siły, synkretystyczny ruch „New Age”, który jest forpocztą przyszłej jedynej dozwolonej religii zjednoczonego pod egidą masonerii świata; jego zaś cechy to głównie naturalizm, panteizm i okultyzm, te same, które najgłębiej określają ducha masonerii. W kontekście ukazanej lawiny osaczających nas zewsząd zagrożeń duchowych nie wolno nam przeoczyć faktu o kapitalnym znaczeniu, mianowicie wielkiego uzależnienia poszczególnych ludzi, niemal wszystkich, uzależnienia wprost bytowego, od układów i presji środowiska, zwłaszcza w wysoko zorganizowanych społeczeństwach. Gęsta jest i coraz gęstsza sieć wielorakich, nieuniknionych i niemal absolutnych uzależnień od różnych szczebli administracji, od stosunków w miejscu pracy i na rynku pracy, od związków zawodowych, partii politycznych, różnych form inwigilacji, różnorakich lobbies itp. Dotyczy to głównie ludzi w aglomeracjach wielkomiejskich, i to nie tylko tzw. szarych ludzi, lecz jeszcze bardziej tzw. elit, wyższych warstw społecznych, inteligencji, tych, którym najbardziej zależy na zachowaniu lub zdobyciu wyższego statusu materialnego i społecznego. Wymienione przed chwilą środowiska życia i pracy raczej nie bywają chrześcijańskie z ducha i polityki, wręcz przeciwnie. To te „inne siły” im patronują i są władne sprawić, że jednym, akceptowanym, udziela się poparcia, innych pozostawia się własnemu losowi, a jeszcze innym blokuje się wszelkie możliwości. Iluż ludzi, już podtrutych ogólną atmosferą i oszołomionych hurrapropagandą relatywizmu i luzu moralnego, staje przed dylematem: albo sumienie, albo kariera i „chleb”. Nasze osobiste doświadczenie chyba nam powie, że bohaterów na straconej pozycji, tych „wiernych do końca”, nigdy nie było i nie ma zbyt wielu. Tak więc „Książę Tego Świata” w y d a j e s i ę mieć dodatkową przewagę sytuacyjną. Możemy też być pewni, że ją w pełni wykorzystuje.

 6. Wykorzystywanie mass mediów przeciw Kościołowi. Pomimo niby-odprężenia w stosunkach między masonerią i Kościołem potężne, światowe mass media, niemal w całości przez nią kontrolowane, nadal prowadzą systematyczną kampanię antykatolicką. Problematyka związana z Kościołem dość często bywa w nich obecna, lecz jak jest przedstawiana i naświetlana! Korzysta się z każdej sposobności, by wszystko, co autentycznie katolickie, przedstawiać w krzywym zwierciadle, nieżyczliwie i napastliwie. Podważa się prawdy wiary, krytykuje się jako wsteczne i niezgodne z duchem czasu katolickie zasady moralne, kwestionuje się Kościoła autorytet duchowy, prawa, inicjatywy, samą obecność i udział w życiu społeczeństw, na cenzurowanym stawia się przede wszystkim tzw. Kościół oficjalny, teologię „watykańską” i osobiście papieża Jana Pawła II. Zuchwale żąda się od Kościoła po prostu wyrzeczenia się własnej wiary i tożsamości. Popiera się natomiast i krzykliwie nagłaśnia wszelkie kontestacje i rozdźwięki w Kościele i rozdmuchuje zdarzające się w nim zgorszenia. Masoneria uważa, że skoro prowadzi walkę, to dla zdyskredytowania i zniszczenia przeciwnika („Ecrasez I’infame!”) wszystkie chwyty są dozwolone, a prawda, jak wiemy, nie należy do uznawanych przez nią wartości Lecz w żadnym wypadku nie jest to przecież walka z religią ani z chrześcijaństwem jako takim, to co najwyżej usprawiedliwiony i zdrowy antyklerykalizm, demaskowanie i ukrócanie imperializmu i antydemokratycznych uroszczeń „Watykanu” i kleru, nieprawdaż? * * * Tragicznym wynikiem tych wszystkich, od dawna przez loże prowadzonych, a dziś nasilonych akcji destrukcyjnych (..Dissolve et coagula”!) jest bijąca w oczy dechrystianizacja świata zachodniego. Od lat mówi się szeroko, i nie bez podstaw, o erze postchrześcijańskiej. Kościół jest w defensywie, a jego siły obronne, odpornościowe, wyraźnie słabną. Dzieje się zaś tak nie tylko z powodu antychrześcijańskiej rewolucji w umysłach i obyczajach, rozniecanej na terenie „świeckim”, na zewnątrz Kościoła, o której mówiliśmy dotychczas, lecz jeszcze bardziej na skutek równoczesnej i równoległejkontestacji i dywersji w samym Kościele.

Autor ks.Henryk Czepułkowski

Źródło: zapiski parafianina

Komentarzy 101 do “DZIAŁANIA SIŁ MASOŃSKICH NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA”

 1. Powiew ze wschodu said

  Celem przypomnienia:

  https://dzieckonmp.wordpress.com/2011/02/08/odkrycie-i-ujawnienie-najwiekszej-tajemnicy-masonerii/

  • Powiew ze wschodu said

   Minęło kilka lat i widać jak na dłoni wdrażanie tego programu.
   Wcześniej działania były bardziej kamuflowane, teraz już najwyraźniej nie ma na to czasu…więc obecnie odbywa się to szybciej i bardzie klarownie.

  • Powiew ze wschodu said

   Czasami „wyskoczy” jak rogaty oddziałuje przez przemysł rozrywki

  • Wiesia said

   Też dla przypomnienia,wg. mnie bardzo ważne,bo jest ze sobą ściśle powiązane.To.., co wkleiłeś, czytałam jakiś czas temu,ale nie całość,niedawno przeczytałam resztę,dlatego wiem,że jest to ściśle związane z tym,co się obecnie dzieje.., do czego nas chcą wpędzić hurtem i na siłę.Spieszą się…

   :http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=12302&Itemid=46
   Ostoją się tylko te narody, w których Chrystus będzie królował.
   Parafia jest najlepszym miejscem jednoczenia Rodaków w obronie wiary i
   Ojczyzny.
   Wpisał: Ks. Eugeniusz Miłoś
   07.04.2014

   do Księży Dziekanów
   Ks. Eugeniusz Miłoś
   Zagorzyce

   • Pablo said

    Conchita Wurst – manifest bestii

    http://wobronietradycjiiwiary.wordpress.com/2014/05/18/conchita-wurst-manifest-bestii/

    • Wiesia said

     BARDZO WSZYSTKIM POLECAM

    • Wiesia said

     Przyznam się @Pablo,że z braku czasu wcześniej tego nie przeczytałam.Teraz przeczytawszy to,a jednocześnie poznawszy słowa tej piosenki,to odniosłam to jako ostrzeżenie-pogróżkę.

     A teraz zobacz,słowa z egzorcyzmu do Św.Michała Archanioła,tego sprzed 100 lat.
     (fragment)Oto ten prastary wróg i morderca ludzi nabrał odwagi.Przekształcając się w anioła światłości,wędruje z całym tłumem złych duchów,atakuje ziemię w celu wymazania Imienia Boga i Jego Chrystusa,by schwytać,zabić i rzucić na wieczną zgubę dusze przeznaczone do KORONY WIECZNEJ CHWAŁY.Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódz,jad swojej złośliwości na ludzi o zdeprawowanym umyśle i skorumpowanym sercu,ducha kłamstwa,bezbożności,bluznierstwa,i zgubny oddech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawia.
     Ci najsprytniejsi wrogowie są przepełnieni i upici goryczą wobec KOŚCIOŁA,MAŁŻONKI NIEPOKALANEGO BARANKA,i położyli swoje bezbożne ręce na tym co ma najświętsze……
     Jest to tylko fragment,dalej jest bardziej dosadnie,ale właśnie ten fragment pasuje tutaj.Kto zna ten egzorcyzm,ten powinien go codziennie w całości odmawiać,ja tak robię.Słuchajcie jeżeli będziemy trwać na modlitwach,jeżeli pracować będziemy nad poskromieniem naszej pychy,jeżeli będziemy codziennie oddawać Bogu naszą wolę i godzić się z Jego Wolą,to nie mamy czego się obawiać.Diabeł robi swoje porządki na świecie…, ale KTÓŻ JAK BÓG!

    • Powiew ze wschodu said

     dziś opowiedziała mi koleżanka sytuację w kościele na peryferiach Białegostoku.
     Jej koleżanka. stała niedaleko konwesjonalu, tuz obok był obraz sw Michala Archanioła. Pod obrazem modliły się osoby.

     Mężczyzna spod konwesjonału (przystąpił do spowiedzi, wyglądało iż otrzymał rozgrzeszenie) przeszedł pod obraz sw Michała uklęknął.
     Po chwili było widać jak uniósł się na ok. 1m nad ziemią zaczął wyć i bluzgać, następnie upadł twarza na posadzkę.

     Przybiegli księża zaczeli odprawiać egzorcyzmy…

    • Wiesia said

     Teraz takie sytuacje będą często.Zobacz,a w tylu Kościołach poznikały figury i obrazy ze Św.Michałem Archaniołem,Św.Józefem,a to Oni właśnie oprócz Matki Bożej są postrachem dla kozła.Słuchając polityków,którzy mówią,że codziennie przystępują do Komunii Św.,a przy tym uważają,że tam nie ma Boga Żywego,no to jak to nazwać?
     Pan Bóg teraz ujawnia rzeczywisty stan duszy każdego człowieka i będziemy oczyszczani intensywnie.

    • Kasia1 said

     ja to na niektóre twarze w ogóle nie patrzę,bo jakby tak ściągnąć z nich skórę to byłaby twarz rogatego.

  • Wiesia said

   Bardzo polecam:
   http://www.fronda.pl/blogi/ad-maiorem-dei-gloriam-1/sobo-watykanski-ii-ostatecznie-zniosl-ofiare-mszy-swietej-by-przypodobac-sie-protestantom,39012.html

   http://www.fronda.pl/blogi/nadchodzaca-przyszlosc/znak-jezusa-i-ksiega-daniela,13344.html

   Click to access da11.pdf

   http://chrzescijanie.info/doktryna/scofi3.htm
   @Pablo masz rację,w końcu nic się nie dzieje bez powodu prawda?
   pozdrawiam serdecznie
   Jezu,ufam Tobie!

 2. Ligia said

  Nowenna do św. Rity

  Na ósmy dzień

  Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

  Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

  Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

  Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 3. kooool said

  Czy oni nas mogą zawieść?
  http://ruchnarodowy.org/
  http://marszniepodleglosci.org/

  Dlaczego tak mało się o nich pisze, mówi?

  • obserwator said

   Dlatego, ponieważ są oni NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM dla tej BANDYCKIEJ ZGNILIZNY, jaka nas wyniszcza, jaką nam zgotowali SATANIŚCI, którzy są WSZĘDZIE, i którzy w mediach prezentują się, jako nasi rzekomi „wybawiciele”, z tego syfilisu, w jaki nas wspólnie, systematycznie, wpędzili. Jednak ślepota ludzka, nie pozwala wielu jeszcze dostrzec tego, i dlatego wciąż są oni skłonni do tego, aby wciąż, po raz kolejny, głosować na swoich PO-tworów, czy innych OPRAWCÓW, którzy celowo podzieli się, na rózne ugrupowania, aby sprawiać nam tym ILUZJĘ RZEKOMEGO WYBORU, podczas, gdy prawda jest taka, że KAŻDY, z tych wyborów, jest ZAGŁOSOWANIEM NA SATANISTÓW, ukrywających sie, pod różnymi, tzw. politycznymi, nazwami: http://www.youtube.com/watch?v=mgcZY1DAfGI – niech „ślepcy” przynajmniej tyle trudu, sobie zadadzą, aby zastanowić sie, czy MOŻLIWE JEST ZORGANIZOWANIE TAK SZYBKIEGO TRANSPORTU, DO KRAJU, CIAŁ POMORDOWANYCH (złożonych w ofierze) ŻOŁNIERZY, w tych warunkach, o jakich tam mowa. Wtedy każdy myślący, zrozumie, że ten RYTUALNY MORD, został przez satanistów ZAPLANOWANY!!!!
   Wówczas będzie szansa, ze może wreszcie zacznie, powoli, docierać do NAIWNIAKÓW, że tak, jak NIEWOLNICTWO sie NIE SKOŃCZYŁO w świecie, a jedynie PRZYBRAŁO INNĄ, NIEZAUWAŻALNA FORMĘ, tak WCIĄŻ MAMY W ŚWICIE SATANISTYCZNE OBRZĘDY, WRAZ ZE SKŁADANIEM OFIAR Z LUDZI, KTÓRE RÓWNIEŻ JEDYNIE PRZYBRAŁY INNĄ, NIEZAUWAŻALNĄ FORMĘ!!! A sataniście, którzy „złożyli PO-kłon BESTII” , są WSZĘDZIE!! TO ONI SPRAWUJĄ WŁADZĘ NAD ŚWIATEM i NAD NASZYMI KRAJAMI, ROBIĄC TO, POPRZEZ TE MARIONETKI, KTÓRE „ŚLEPCY”, UWAŻAJĄ, ZA tzw. „DEMOKRATYCZNY WYBÓR”!!! http://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE http://www.youtube.com/watch?v=30m1oCuj26M – owszem – usiłują to WYŚMIAĆ, jeśli juz to ujrzało światło dzienne, bo wiedza, co ich – MORDERCÓW – czeka, kiedy ludzkość wreszcie sobie to UŚWIADOMI!!! Ale dowodów, nie ukryją już… tylko kiedy ludziom ,w końcu ,spadną „łuski” z oczu?!! ile istnień ludzkich, musi jeszcze ZGINĄĆ, UCIERPIEĆ, ZANIM „ŚLEPCY” PRZEJRZĄ WRESZCIE NA OCZY????

   Ktoś, kiedyś tutaj na tym blogu, napisał, że chciałby wiedzieć, kto, pośród tych sprawujących władzę, służy LUCYFEROWI… To źle postawione pytanie. Prawidłowo postawione, powinno brzmieć, „Kto z nich nie służy lucyferowi”??? Bo trzeba być napradę NAIWNYM, żeby sądzić, że np. taki nycz, jest jedynym zakonspirowanym satanistą, albo, że ta bandycka hołota sejmowa, nie jest W CAŁOŚCI, tymi, którzy „złożyli mu pokłon”….

   • halina said

    Zyjemy w cywilizacji którą podstępem i kłamstwem zbudował szatan zaprzęgając do niej wszystkich ludzi jak do kierata i wszyscy chodzą na jedną komende w koło , wszystko kręci sie w koło i nikt nie wie jak z tego wyjśc , bo sa takie siły powiązania że nie sposób wyrwać sie z tego błednego koła . .Drogą wyjścia wskazuje Boża Prawda , dlatego sie robi wszystko , by ją zniekształcic zamazać , by jak najdalej wszystkich od Bożej Prawdy odciągnąć . Drogę wyjścia wskazują Boże Prawa , więc trzeba je wszystkie ośmieszyć potępic zasłonić zaściankowościa , by nikt nie myślał o nich poważnie i do nich sie nie dostosowywał . Drogę wyjścia wskazuje Miłość Prawdziwa ta która jest radością dla Boga , ta która potrzebna jest do prawidłowej współpracy z Bogiem Stwórcą bo On stworzył wszystko z Miłości i dla Miłości . Dlatego Miłość jest kasowana na całej linii i pod jej płaszczyk jest wprowadzany sex egoizm pychę chciwośc pasożytnictwo itd ,- a przecież to zwalcza Prawdziwą Boża Miłość .Prawdziwa Miłośc jest w Sercu Maryji i Jezusa . .Wiec teraz jest totalna nagonka na Nich , by jak najwiecej ludzi przestało z Nimi sie jednoczyć i pracować dla Nich kształtując własne serca na ich Wzór . . .No i jak ten biedny człowiek znajdzie wyjście z tego kierata ????? zastanawialiście sie ??? a to przecież żeczywistośc w której przyszło nam żyć . . .I co należy stanac do walki i mordowac tych którzy do tego doprowadzili ??? . To be4dzie wylew nienawiści , więc jakie jest z tego wyjście ???? Zepsuć kierat??/ – to zepsuć całą cywilizacje . . .Czy to co da ???? . .Odrzucic to co wprowadził podstepem przeklęty szatan , to jest jedyne i właściwe wyjście .. .Ale jak to zrobic skoro szatana nie widzać , bić tego kto pracuje dla szatana w naszej ocenie ???/ . Rozważ to sercem .. . Jedyne wyjście z tego to powołanie Chrystusa Królem , podporządkowanie sie Jego Woli , by czynic to co On chce by było uczynione w wymiarze świata ziemskiego , bo to potrzebne jest Mu do realizacji zwycięskiej bitwy w swiecie duchowym , od której zależy do kogo bedzie należał człowiek i świat . .Czy do szatana , złodzieja fałszywca kłamcy złoczyńcy , czy do Chrystusa króla , Króla Miłości i Miłosierdzia . . Cywilizacje szatana znamy i az czkawka sie każdemu odbija . .Więc od Ciebie zależy czy włączysz sie świadomie do walki i zaczniesz odrzucać z siebie to co udało sie szatanowi wprowadzic , a świadomie wprowadzać do swego serca wszystko to co od nauki Chrystusa Króla pochodzi . Każdy ma wolna wolę i kazdy decyduje po której stronie staje . . Taka to już jest ta nasza obecna rzeczywistosc zamknieta w paru słowach . .Tylko Chrystus Król wyprowadzi wszystko i wszystkich z tego w czym pogrązył podstepem i kłamstwem szatan . .Chcesz zmian , to walcz o Chrystusa Króla , a nie o to czy człowiek w takim czy innym ugrupowaniu może coś zdziałać // . Moim zdaniem żaden człowiek nic nie zdziała jeżeli bedzie liczył tylko na swoje siły i na znajomosci wsród świata . Bo zawsze będzie wykorzystany przez szatana podstep i przebiegłośc i decyzje które bedzie podejmował nie beda tymi których oczekuje Bóg , tylko te które podsunie szatan by były do zaakceptowania jako dobre z perspektywy swiata ziemskiego patrząc . .A przecież teraz toczy sie bój w świecie duchowym i decyzje maja byc pomocne w sprawach świata duchowego . .A które są . ???/

    • Obserwator said

     Masz rację. Ale o zwycięstwo Światłości, nie musisz/my sie obawiać, nawet w najmniejszym stopniu, ponieważ jest ono z góry PRZESĄDZONE. Jest tylko kwestia tego, jaką ceną, zostanie okupione. A to już zależy WYŁĄCZNIE OD NAS SAMYCH! A dokładniej, to zależy to od tego, kiedy ODRZUCIMY WRESZCIE TYCH „CUDZYCH BOGÓW”, przed którymi teraz wylewamy nasze serca, w których „moc sprawczą”, naiwnie wierzymy, że zmienią nasz los, i -zamiast nich – POSTAWIMY WRESZCIE, NA PIERWSZYM MIEJSCU, BOGA-STWÓRCĘ i JEGO PRAWA. PRAWA, KTÓRE POCHODZĄ OD NIEGO SAMEGO, A NIE OD TYCH „CUDZYCH BOGÓW” i JEGO ZIEMSKICH SŁUGUSÓW!

     Dlatego dostaliśmy w tym celu – my Polacy – WYRAŹNĄ „INSTRUKCJĘ”, co w związku z tym, mamy zrobić, właśnie teraz, ale chyba nie dla wszystkich, jest ona dostrzegalna i zrozumiała. Ludzie chcieliby, aby Bóg i jego świat, „działał”, według ludzkich wyobrażeń, jakie człowiek sam sobie, w tym celu, ustanawia. Ale tak nie jest i nigdy nie będzie. Dlatego człowiek nie potrafi, dostrzec tego, co dla niego najważniejsze, gdyż narzuca wszystkiemu, z czym ma do czynienia, swoja własną INTERPRETACJE, która została mu wpojona, jako ta jedyna możliwa, która ma zastosowanie. Dotyczy to, zarówno tego, czego doświadczamy, jako fizyczność, oraz tego, czego doświadczamy, jako duchowość.

     Ale po kolei. Trzeba wreszcie sobie to UŚWIADOMIĆ, że nie ma możliwości, wydostania się, „ziemskim sposobem”, spod panowania szatana. Jeśli będziemy jednak tego próbowali, to będzie to droga trudna, niekończąca się i okupiona bardzo dużą ilością krwi i istnień ludzkich. W obecnej sytuacji, jaką mamy na Ziemi, czyli w sytuacji, która związana jest z tym, co sie dzieje w naturze, ta ilość wyzwolonej wówczas energii wzajemnej nienawiści i unicestwiania się, spowodowałaby dodatkowo masę niepotrzebnych kataklizmów, rujnujących doszczętnie wszystko. Stałoby sie tak, dlatego, ponieważ wszyscy i wszystko, w tym (wszech)świecie, jest, ze sobą, wzajemnie „splątane” i wzajemnie, na siebie, oddziałuje. (dlatego: „kto mieczem wojuje od miecza ginie”) Dlatego ten rodzaj próby WYZWOLENIA, miały bardzo TRAGICZNE SKUTKI ,dla nas wszystkich.
     Dlatego, skupmy sie WYŁĄCZNIE, nad tym wyjściem, z naszej ziemskiej sytuacji, jakie zostało przewidziane i ZAPLANOWANE, w ramach INTERWENCJI, która jest już na ukończeniu.

     Żeby jednak, chociaż „z grubsza”, zrozumieć, sytuację, w jakiej WSPÓLNIE jesteśmy i tkwimy, zacznijmy, od podstaw, czyli od tego, dlaczego świat, pogrążony jest w takiej nędzy, wzajemnej nienawiści, wojnach, głodzie itd itp? Przecież to się JAWNIE KŁÓCI z Bożą Miłością, do jakie jesteśmy przekonywani, którą – rzekomo – ma do nas Bóg! Czy nikt sie nad tym, jeszcze nie zastanawiał? Dlaczego np. psalm Dawida („Pan jest mym pasterzem i nie brak mi niczego…”), WYRAŹNIE MÓWI, o PEŁNI OBFITOŚCI DOSTATKU, dla każdego dziecka Bożego, a jakoś te dzieci Boże nie doświadczają tego, o czym mówi ten psalm?! Mało tego – niektórzy pozoranci, ukrywający się w „świętych szatach” (np. tutaj w 2:30 – http://www.youtube.com/watch?v=zeydlRHvTKQ ) , BEZCZELNIE wmawiają ludziom, że ten świat nie jest doskonały, a nagroda czeka na nas dopiero po śmierci!!! czym zresztą, dodatkowo, ZAKŁAMUJĄ NAUCZANIE JEZUSA!!

     DLACZEGO TAK JEST???!! SKĄD TA SPRZECZNOŚĆ?!!

     Albo ta „historyjka o Bogu”, jak i wszystko, co z tym związane, to jakiś STEK BZDUR, albo…. albo po prostu, nie spełniamy NAJWAŻNIEJSZEGO WARUNKU, jaki jest KONIECZNY, aby doświadczać pełni obfitości dostatku! w grę wchodzą tylko te dwie możliwości i nie ma żadnej innej! Jak więc jest naprawdę? która, z tych możliwości, jest prawdziwa?
     Przecież jest tyle świadectw na to, że jednak istnieje, w tym świecie, jakiś Inteligentny Zamysł, że ta pierwsza możliwość odpada, a jeśli tak, to pozostaje tylko druga możliwość – nie spełniamy najważniejszego z przykazań, które mówi: „NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ”! .

     Niestety, ale taka jest PRAWDA, której wielu jeszcze – niestety – nie ogrania, bo gdyby światowa populacja, spełniała to NAJWAŻNIEJSZE PRZYKAZANIE, to świat już dawno, wyglądał by inaczej!
     BYŁBY RAJEM, PONIEWAŻ TAKIE JEST JEGO ZAŁOŻENIE – SŁUŻYĆ LUDZIOM, DOSTOSOWYWAĆ SIE, DO NASZYCH POTRZEB! I świat to robi NIEUSTANNIE, dostosowuje sie do potrzeb, ale nie naszych, tylko do potrzeb „cudzych bogów”, które sa nam, „umiejętnie”, PO-dsuwane, a my to – NIESTETY- akceptujemy, i szukamy, w tym rozwiązania, dla nas, podczas, gdy nie ma w nich, rozwiązania dla nas. Jedynym rozwiązaniem, jest postawić BOGA i JEGO PRAWA, NA PIERWSZYM MIEJSCU, czyli spełnić wreszcie. GLOBALNIE, to PIERWSZE PRZYKAZANIE! Tak długo, jak tego wspólnie nie dokonamy, tak długo, będziemy DOŚWIADCZANI, aż wreszcie większość to POJMIE i ZASTOSUJE/MY, w swoim/naszym WSPÓLNYM, życiu. Nikt poza nami, tej „lekcji”, jaką nam daje Bóg, za nas samych, nie „odrobi”, bo to jest NASZA LEKCJA, i to MY SAMI, MUSIMY JĄ, WSPÓLNIE, „ODROBIĆ”! I w tym celu, dostajemy „wskazówki”, jak to mamy zrobić.

     Tak długo, jak ludzie – ponad Pana/Stwórcę – będą przedkładać bogów CUDZYCH LUDZI – właśnie bogów tych SATANISTÓW/MARIONETEK SZATANA, tak długo, szatan, będzie – posługując sie nimi- UTRZYMYWAŁ NASZĄ CYWILIZACJĘ, W SWOIM DIABELSKIM „UŚCISKU”!

     Trzeba się wreszcie ZDECYDOWAĆ, czy wierzy się w Boga i Jego OBIETNICĘ PEŁNI OBFITOŚCI DOSTATKU na PRZEMIENIONEJ i WOLNEJ OD SZATANA i JEGO SŁUGUSÓW, ZIEMI, czy też uważa się, to za jakieś WYMYSŁY I BREDNIE „NAWIEDZONYCH”.
     Nie ma innej możliwości, DOTARCIA DO BOGA, JAK POPRZEZ SWOJE WŁASNE SERCE! POPRZEZ SERCE PRZEPEŁNIONE MIŁOŚCIĄ! Czy ci SATANIŚCI, kierujący tą instytucja kościelną, byli w stanie doprowadzić, ludzi do Boga, przez te wszystkie lata?! NIE!!! BO ONI NIE SŁUŻĄ BOGU!! ONI SŁUŻĄ LUCYFEROWI, W ZNIEWALANIU LUDZKOŚCI!!

     i dlatego zostaną ODSUNIĘCI, o czym tez jest mowa w Biblii.

     W tym temacie: http://www.dzieckonmp.wordpress.com/2014/05/11/tusk-obiecuje-zwiazki-pedalskie-po-wyborach/#comments znalazło się kilka wpisów, które warto teraz przytoczyć. I tak „Nn”, zamieścił w nim następujący cytat z Biblii, który mówi właśnie o tym, ze to jest juz kres ich „pasterzowania”, bo nie robia tego, do czego zostali powołani, i zamiast „paść owce”, to sami siebie „pasą”! i chyba nikt, kto „widzi”, nie ma co do tego wątpliwości, że tak właśnie – NIESTETY – jest, w naszym świecie:

     „Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie.”
     STARY TESTAMENT
     Księga Ezechiela 34, 3

     3Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście.
     4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi.
     5 Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza.
     , 6 błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał.
     7 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego:
     8 Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec,
     9 dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego.
     10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer.
     (Księga Ezechiela 34, 3-10)”

     Jeden z blogowiczów (chyba „Powiew ze Wschodu”), niedawno napisał, ze działa w branży budowlanej, i widzi, jaka, na rynku, jest „masakra”, jak trzeba czekać na pieniądze, czasem nawet rok (!!!)

     A prowadzący bloga „Dzieckonmp”, napisał m.in.: „….. Ten 2014 r zostanie w historii jako rok wielkich zmian …..”

     OWSZEM, TAK BĘDZIE – TO JEST ROK CYWILIZACYJNYCH PRZEMIAN, JAKIE NASTĄPIĄ, i JAKIE JUŻ „WISZĄ NA WŁOSKU”!
     I właśnie to nam OZNAJMIŁ BÓG, który powiedział to, najpierw poprzez to Jego Orędzie dla całego świata: „MY CREATION IS IN FULL TRANSFORMATION, EVERYTHING HAS BEGUN ITS CONSTERNATION!” z 12 maja ( http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html ) a następnie, kilka dni potem, poprzez ks. Olszewskiego, „przemówił” do Nas – Polaków, dając nam „WSKAZÓWKI”, jak do tych zmian, możemy NAJSZYBCIEJ ,doprowadzić, gdyż to właśnie my – POLACY- jesteśmy ODPOWIEDZIALNI, za spowodowanie tej „BOŻEJ ISKRY”, która położy kres satanistycznemu rozpasaniu, w tym świecie.

     Ale najpierw, wyjaśnijmy, jak to sie dzieje, ze doświadczamy tego, czego doświadczamy, czyli jak to sie dzieje, ze na rynku, jest tak, jak napisał to „Powiew ze Wschodu”, bo ta drastyczna sytuacja, dotyczy CAŁEGO RYNKU. Wszyscy już (chyba), są świadomi, tego, jak masowo PADAJĄ FIRMY, jak SYSTEMATYCZNIE – w CAŁYM ŚWIECIE – stajemy sie NĘDZARZAMI. Jednak ZAUWAŻMY, że nie wszyscy, w tych czasach, tracą!!! Są tacy, którzy – kiedy jedni wszystko tracą – to oni to wszystko sobie NIKCZEMNIE ZAWŁASZCZAJĄ, ROBIĄC TO W BIAŁY DZIEŃ, na naszych oczach! A więc, jak to się dzieje,? jak przejmowane są majątki społeczeństwa, przez zbrodniczych satanistów?

     Całość jest złożona, ale zasadę działania, tego bandyckiego „mechanizmu”, najszybciej zrozumiemy na przykładzie UPROSZCZONEGO modelu rynkowego. W dużej skali, jest DOKŁADNIE TAK SAMO, ale łatwiej będzie, to zrozumieć, poprzez modelowe uproszczenie, szczególnie tym, którzy nie „czują” powiązania sprzedaży, z finansami. A przecież jedno, z drugim, jest ŚCIŚLE POWIĄZANE, ponieważ nie da się dokonać sprzedaży, nie posiadając pieniędzy – każda transakcja sprzedaży, jest możliwa dopiero wtedy, kiedy są pieniądze.
     Jeśli więc jest WZROST SPRZEDAŻY (wzrost gospodarczy), to nastąpić mógł on, wyłącznie, w skutek dokonania wielu transakcji sprzedaży, za pomocą pieniędzy, więc wraz ze wzrostem sprzedaży, konieczna jest wzrost ilości pieniędzy, które tę sprzedaż umożliwiły.
     To jest KLUCZOWY ELEMENT, jaki należy sobie uzmysłowić, aby zrozumieć, dlaczego dochodzi, na rynku, do ZAPAŚCI GOSPODARCZEJ, która służy ZBRODNICZYM ZŁODZIEJOM/GRABIEŻCOM, do wpędzania w długi uczestników rynku, aby następnie, móc im ZAGRABIĆ ICH MAJĄTKI, ZA TE DŁUGI, W KTÓRE SAMI LUDZI WPĘDZILI!
     Wzrost gospodarczy finansowany jest lichwą, po to, aby wzrastała ilość wzajemnych zobowiązań, których uczestnicy rynku, nie będą w stanie zrealizować, ze względu na to, ze – wraz ze wzrostem – lichwa usuwa, z rynku to, co jest KONIECZNE, do realizacji tych wzajemnych zobowiązań, czyli PIENIĄDZE! A wiec pozostają WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA, których nie ma możliwości, ZREALIZOWAĆ. W ten sposób, wpędza się, masowo, uczestników rynku, we WZAJEMNE DŁUGI, aby móc ludzi OKRAŚĆ, za te długi, z ich majątków. A że tych długów, jest TAKIE MNÓSTWO, że ZBRODNIARZE NIE NADĄŻAJĄ Z OKRADANIEM SPOŁECZEŃSTWA, więc zrobili sobie, z tego DODATKOWY BIZNES, w postaci HANDLOWANIA TYMI DŁUGAMI!! i zwróćmy uwagę – TEN PRZESTĘPCZY, BANDYCKI PROCEDER WYNISZCZANIA i OKRADANIA SPOŁECZEŃSTWA, JEST USANKCJONOWANY tzw. „PRAWEM”!!!
     KTO WIĘC MÓGŁ COŚ TAK NIKCZEMNEGO WYMYŚLIĆ, I JESZCZE ZROBIĆ Z TEGO „POWSZECHNE PRAWO”, A Z OFIAR TEGO EWIDENTNEGO BANDYCKIEGO PROCEDERU, ROBIĆ LUDZI NIEUCZCIWYCH?!!! NO KTO JEST TAKIM „GENIUSZEM”?!!

     Trzeba sobie jasno powiedzieć, ze jest to NAJZWYKLEJSZY, W ŚWIECIE, BANDYCKI PROCEDER, prowadzony, przez MIĘDZYNARODOWĄ, ZAKONSPIROWANĄ, ZORGANIZOWANĄ, SATANISTYCZNĄ SEKTĘ PRZESTĘPCÓW, dla której PRACUJĄ te wszystkie BANDYCKIE KANALIE SEJMOWE, naiwnie uważane, za „demokratyczny wybór”. Dlatego DEMOKRACJA JEST FIKCJĄ, a oddany na nich głos – BEZ WZGLĘDU, NA KOGO Z NICH – jest głosem oddanym na SATANISTYCZNYCH ZBRODNIARZY, UWIKŁANYCH W TEN BANDYCKI/ZBRODNICZY PROCEDER.

     A proceder ten, działa tak. Wyobraźmy sobie, ze istnieje rynek, który składa się z 30 mln. uczestników, i każdy, z tych uczestników, dysponuje, kwotą 1tys. PLN. Razem daje nam to w sumie 30 mld PLN, jakie znajdują się, na tym, modelowym, rynku (czy to w kieszeniach, czy na kontach), które są do dyspozycji jego uczestników.
     Jednak – jak wiemy – rynek, to takie „coś” dynamicznego, co generuje, nieustanny wzrost, tzw. zrost gospodarczy, który dodatkowo, „zaciemnia” powiązanie sprzedaży, z finansami. Dlatego, dla zrozumienia tego zagadnienia, „zatrzymamy” tę dynamikę nieustannego wzrostu. Wzrost ten, podawany jest, w ujęciu procentowym. To oznacza, że wzrost ten, jest tzw. funkcja wykładniczą, tzn. – mówiąc najprościej – ma właściwości „narastające”, czyli np. stały, coroczny wzrost, o 5%, w rzeczywistości, jest CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĄ, w ujęciu nominalnym.
     A więc nie jest prawdą, to że istnieje „wzrost ujemny”, gdyż wzrost ujemny, w ujęciu procentowym, wciąż jest wzrostem dodatnim, w ujęciu nominalnym! To jest JEDNO Z EKONOMICZNYCH KŁAMSTW, jakim nas, nieustannie „karmią”, kiedy mówią, o wzroście gospodarczym. Kolejne KŁAMSTWA, jakimi sie posługują, są związane, z FINANSOWANIEM TEGO WZROSTU, a ten mechanizm finansowania wzrostu, z kolei, UJAWNI NAM, SKĄD i JAK TWORZONE/KREOWANE SĄ PIENIĄDZE W BANKACH, gdyż te pieniądze zdeponowane, WCALE NIE SĄ POŻYCZANE – TO TEŻ JEST KOLEJNE KŁAMSTWO!
     PIENIĄDZE SĄ TWORZONE/KREOWANE, „Z POWIETRZA”, W POSTACI DŁUGU DO SPŁATY, A DOLICZANIE, DO TEGO DŁUGU ODSETEK , CZYLI NIEISTNIEJĄCYCH PIENIĘDZY, POWODUJE MATEMATYCZNĄ SPRZECZNOŚĆ, KTÓRA w EFEKCIE, PROWADZI DO BRAKU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ, NA RYNKU, czyli do ZAPLANOWANEGO, CELOWEGO ZADŁUŻANIA JEGO UCZESTNIKÓW, ABY MÓC ICH, W TEN SPOSÓB, OKRADAĆ NA MASOWĄ SKALĘ!

     Teraz trzeba zrozumieć, czym jest kredyt. Kredyt, to – najprościej mówiąc- umożliwienie dokonania transakcji sprzedaży na rynku, pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Kupujący, którego nie stać na dokonanie transakcji, za pomocą gotówki, wykorzystuje, w tym celu, kredyt, po który udaje sie do banku. W ten sposób, banki finansują wzrost gospodarczy, czyli transakcje, pomiędzy sprzedającymi i kupującymi. Wówczas banki KREUJĄ tzw. „kapitał”, czyli ilość pieniędzy, która odpowiada wartości tego, co jest elementem transakcji sprzedaży, i przelewają ten kapitał na konta sprzedających, a kupujący, muszą zwrócić ten kapitał, bankom, wraz z odsetkami.
     Dwie rzeczy, trzeba tutaj zauważyć i zrozumieć, mianowicie pierwsza, to taka, że BANK KREUJE WYŁĄCZNIE KAPITAŁ, ale żąda jego zwrotu, WRAZ Z ODSETKAMI, których nie kreuje!! więc odsetki, są NIEISTNIEJĄCYMI PIENIĘDZMI, KTÓRE BANK WLICZA DO SPŁATY!!! Co to znaczy? to znaczy, że na rynek, do sprzedającego, trafia 100% sumy pieniędzy, zwanej „kapitałem”, a następnie, z tego samego rynku, za sprawą spłacania kredytu, przez kupującego, USUWANE jest z rynku ok. 200% pieniędzy, czyli – mniej więcej – dwa razy tyle pieniędzy, ile ich się pojawiło na rynku!! A więc, w ten sposób, wraz ze wzrostem gospodarczym, czyli wraz ze wzrostem wzajemnych zobowiązań, równocześnie, USUWANE są z rynku pieniądze, które sa KONIECZNE, do realizacji właśnie tych zobowiązań!! jak więc ludzie maja te zobowiązania realizować, skoro nie maja czym, gdyż pieniądze są nieustannie usuwane z rynku, wraz ze wzrostem gospodarczym, co stoi, ze sobą, we wzajemnej ,matematycznej sprzeczności?!
     Druga sprawa, to zrozumienie, ze bank NIE POŻYCZA ZDEPONOWANYCH PIENIĘDZY- BANK KREUJE PIENIĄDZE, jako DŁUG DO SPŁATY! Kreuje pieniądze, „z powietrza”, czyli z niczego. Dowodem na to jest WZROST GOSPODARCZY, który jest funkcja wykładniczą, oraz który jest możliwy, w oparciu o dokonaną juz sprzedaż, a tej – jak wiemy – nie da sie przeprowadzić, bez pieniędzy! Jeśli więc pieniądze umożliwiają wzrost gospodarczy, który jest funkcja wykładnicza, to przyrost pieniędzy, które umożliwiły dokonanie transakcji sprzedaży, również jest funkcja wykładniczą, a to oznacza, że nie da sie dokonać wzrostu gospodarczego, posiadając wciąż tę sama ilość pieniędzy! W tym celu, pieniądze, są KREOWANE, a kreacja pieniędzy, jest DOCHODEM PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI BANKÓW, których interesów, w kazdym państwie,pilnują ci SATANIŚCI, zasiadający w parlamentach, i dojący narody, które – rzekomo -reprezentują! W tym satanistycznym świecie, są oni NADZORCAMI NIEWOLNIKÓW (czyli nas), którzy pilnują interesów tym, którzy nas ZNIEWOLILI, BO MY JESTEŚMY TYMI NIEWOLNIKAMI, KTÓRZY NA TYCH PASOŻYTÓW ROBIĄ!

     Najszybciej, zrozumiemy ten BANDYCKI PRZEKRĘT, na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że na tym naszym wspomnianym, modelowym rynku, na którym jest WSPÓLNIE 30 mld PLN, 100 tys osób, bierze kredyty na mieszkania, każdy po 100 tyś PLN. W ten sposób, na rynek, do sprzedających te mieszkania, trafia dodatkowych 10 mld PLN (wykreowany kapitał). Jednak ci, którzy wzięli te kredyty, muszą bankom, zwrócić nie tylko te 10 mld kapitału, w udzielonych kredytach, ale także ODSETKI, od tych kapitałów, a odsetki, to NIEISTNIEJĄCE PIENIĄDZE, których banki NIE KREUJĄ (kreują TYLKO KAPITAŁ!!) jednak mimo to – TAKŻE JE WLICZAJĄ je DO SPŁATY! Dla tego modelowego uproszczenia, przypuśćmy, że wszyscy wzięli kredyty, o tzw. ratach równych, na tak długi okres czasu, że ODSETKI od tych kredytów, wynoszą „MNIEJ WIĘCEJ”, tyle, ile kapitał. A więc, ci, którzy wzięli te kredyty, muszą oddać bankom, nie 10 mld., a 20 mld! czyli DWA RAZY WIĘCEJ PIENIĘDZY, NIŻ ICH WCZEŚNIEJ TRAFIŁO Z BANKÓW, NA RYNEK, W POSTACI KAPITAŁU! A skąd kredytobiorcy, maja wziąć te pieniądze? Muszą się, o nie postarać, na tym rynku, czyli muszą je – po prostu – „wydobyć” (zarobić) z tego rynku, i zanieść do banków. W ten sposób, z rynku, „ZNIKA” 20 mld PLN!
     A teraz wyobraźmy sobie, ze – oprócz tych kredytobiorców, którzy zadłużyli sie w walucie PLN, są także tacy, którzy wzięli kredyty w obcych walutach. Przyjmijmy więc, ze jest kolejne 100 tys osób, które wzięły kredyt w obcej walucie. Dla tych, którzy nigdy nie brali kredytów informacja, że kiedy bierze sie kredyt, w obcej walucie, to jest on wypłacany, również w PLN. A więc, przypuśćmy, że w momencie wypłaty kredytu, kurs tej waluty, był np. 1 do 1, więc 100 tys osób, razy 100 tys PLN udzielonych kredytów, daje nam, kolejne 10 mld kapitału i drugie tyle odsetek, do spłacenia bankom. Jednak, z biegiem czasu, kurs tej waluty, „idzie w górę”, i wynosi- dajmy na to: 2 do 1. Czyli wzrost kursu waluty, spowodował, że kredytobiorcy zapożyczeni, w obcej walucie, maja wspólnie, do oddania bankom, juz nie 20 mld, a 40 mld!! A więc teraz, w sumie, wszyscy kredytobiorcy, mają do oddania bankom 40 mld udzielonych w walucie obcej oraz 20 mld, udzielonych w PLN, co razem daje nam 60 mld do oddania. Skąd więc, kredytobiorcy, mają wziąć te 60 mld PLN, jeśli na rynku jest TYLKO 30 mld PLN?! Nie mają skąd wziąć tych pieniędzy, bo przeciez nie oni kreują te pieniądze, tylko banki! Powstaje więc, na rynku DŁUG, w postaci 30 mld PLN, który jest MATEMATYCZNIE, a więc także i REALNIE, NIEMOŻLIWY DO SPŁACENIA!!!!
     Kiedy więc już jest sytuacja, w której sa pozadłużani ludzie, pozostaje już tylko ich OGRABIĆ, Z ICH MAJĄTKÓW, czyli odebrać im je, za te długi, których NIE SĄ W STANIE SPŁACIĆ! Wówczas do „akcji”, wkracza kolejna ekipa TEJ SAMEJ, ZORGANIZOWANEJ, BANDYCKIEJ PRZESTĘPCZOŚCI, czyli najzwyklejsi w świecie KRYMINALIŚCI, którzy nazywani sa KOMORNIKAMI, oraz SYNDYKAMI MAS UPADŁOŚCIOWYCH, i DOKONUJĄ, NA OFIARACH TEGO BANDYCKIEGO PROCEDERU, GRABIEŻY W BIAŁY DZIEŃ! Jak wiemy – te wszystkie majątki przecież NIGDZIE NIE GINĄ, NIE ZAPADAJĄ SIE POD ZIEMIĘ! ONE TYLKO ZMIENIAJĄ WŁAŚCICIELA, tzn, przechodzą w BANDYCKIE ŁAPY tych ZORGANIZOWANYCH ZBRODNIARZY, którzy PASOŻYTUJĄ NA SPOŁECZEŃSTWIE, BO ONI PRZECIEŻ NICZEGO NIE WYTWARZAJĄ, NIE PONOSZĄ ŻADNEGO RYZYKA – ONI NIC NIE ROBIĄ, POZA CZEKANIEM, KOMU, I CO MAJĄ ODEBRAĆ!!! A mechanizm, jest PROSTY – ZAWSZE PRZEGRYWA UCZESTNIK RYNKU!!
     Tylko, że ten mechanizm jest niedostrzegalny, ponieważ jest zaciemniany, poprzez dynamikę wzrostu, oraz to, że zadłużenie, jest spłacane, w ratach, a i pieniędzy, na rynku, jest znacznie więcej. Jednak ta MATEMATYCZNA SPRZECZNOŚĆ, która umożliwia tym ZBRODNIARZOM wyniszczanie społeczeństwa, jest nie do pogodzenia, dlatego tyle jest bankructw, tyle firm się „wywraca”, bo firmy sa jak domino- kiedy jedna sie wywraca, to natychmiast „przewraca” kolejną, która „stoi obok” (współpracuje z nią). Dużym firmom, wręcz „pomaga” się zbankrutować, bo te pociągają, za sobą, lawinę małych firm. Oprócz tego, dokonywanych jest całe mnóstwo celowych zamknięć/przejęć, pod pretekstem, nierentowności itp., np. satanistyczny zbrodniarz buzek, który doprowadził, do nędzy wiele rodzin, na śląsku, zamykając (chyba aż) 27 kopalń!!! Podobno – mimo to – ma on tam wysokie notowania! Jeśli tak, to pokazuje , jak BEZMYŚLNI SĄ LUDZIE! Owszem, cała ta diabelska „machina”, jest tak zorganizowana, aby była NIEDOSTRZEGALNA. Ale przecież tak wiele, już zostało DOSTRZEŻONE, więc jak to możliwe, że wciąż jest tak wielu naiwnych?
     Zwróćmy uwagę, że WSZYSTKIEGO ,DOKONUJĄ, za POMOCĄ PIENIĘDZY! Najpierw wpędzają WSZYSTKICH i WSZYSTKO w długi, a następnie, ODBIERAJĄ TO, co PADŁO OFIARĄ ZADŁUŻENIA. Wyniszczają nam ci satanistyczni zbrodniarze WSZYSTKO – nie tylko gospodarczą infrastrukturę, którą zagrabiają, ale także szkoły, szpitale, rujnują służbę zdrowia, edukację, połączenia… długo by wymieniać! Kilka dni temu, protestowali lekarze, którzy juz wprost mówili, że tusk, ze swoja bandycką ekipą, nie robi żadnej reformy, tylko że BEZCZELNIE DOPUSZCZAJĄ SIE NISZCZENIA WSZYSTKIEGO, POD PRETEKSTEM REFORMY! a przecież ci ludzie, chyba wiedzą, co mówią, bo sie na tym znają! i tak jest WSZĘDZIE! a satanistyczny zbrodniarz tusk i komor, nikczemnie mówią nam, z ekranów propagandówki, jak to jest świetnie, w tej europie i jak dzięki w niej świetnie się nam żyje!! tylko komu? no tutaj ten SATANISTYCZNY ZBRODNIARZ, mówi akurat prawdę: http://www.youtube.com/watch?v=nATWmcdUU2c !!
     Zwróćmy także UWAGĘ, na to, że jakoś tak „dziwnym trafem”, nikt z tych wszystkich „utytułowanych mędrców”, jakich przecież pełno w każdej partii, i którzy chcą dla nas – podobno – jak najlepiej, nie rozumie tej MATEMATYCZNEJ SPRZECZNOŚCI, za pomocą której społeczeństwa, są WYNISZCZANE, przez tych obłąkanych, syjonistycznych satanistów! Dlaczego nie rozumieją tego? przecież to jest PROSTA MATEMATYKA!

     Otóż nie rozumieją oni tego, ponieważ ich tytuły naukowe, sa po to, aby ŁATWIEJ IM BYŁO, NAS OSZUKAĆ! A to, ze nikt z nich jakoś tego nie raczy dostrzegać – to jest właśnie ich CECHĄ WSPÓLNĄ! I właśnie na to należałoby zwrócić UWAGĘ! nie na to, czym usiłują sie WYRÓŻNIAĆ, ale na to, co ich wszystkich łączy – ŁĄCZY ICH WSZYSTKICH OBŁUDA i ZAKŁAMANIE, jakie sobą reprezentują, bo zmiana tej sytuacji jest naprawdę PROSTA, a jeśli tego nie rozumieją, to albo są SKOŃCZONYM I GŁUPCAMI, albo są ŚWIADOMYMI SŁUGUSAMI SZATANA! Zarówno jedno, jak i drugie, DYSKWALIFIKUJE ICH, i dlatego głosowanie na kogokolwiek z nich, jest działaniem na NASZĄ WŁASNĄ SZKODĘ i ZGUBĘ!

     Pamiętajmy, ze OKRADAĆ MOŻNA, albo z wykorzystaniem przemocy fizycznej (co jest NATYCHMIAST dostrzegalne), albo wykorzystując, w tym celu, OSZUSTWO (np. „na wnuczka”). Oczywiście OSZUSTWO, musi być tak zorganizowane, aby OSZUKIWANI, nie połapali sie w tym, jak zostali OSZUKANI i OGRABIENI.
     (Dlatego teraz GRABIEŻCY, usilnie teraz dążą, do wywołania wojny, gdyż chcą, abyśmy my – NARODY PRZEZ NICH OGRABIONE – sami sie wzajemnie, „powyrzynali”, i aby tym samym,GRABIEŻCY, uniknęli ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZBRODNICZE CZYNY, JAKICH SIE NA NAS, DOPUSZCZALI, PRZEZ LATA!
     Dlatego OTWÓRZMY WRESZCIE OCZY, NA TO ,CO SIĘ, WOKÓŁ NAS DZIEJE!)

     Za pomocą pieniędzy, których podaż KONTROLUJĄ, oraz bandyckiego prawa, jakie nam narzucają, usiłują nas wykończyć. A czym naprawdę są te pieniądze, czy ktoś sie już nad tym zastanawiał? Wystarczy, zastanowić się, co takiego „sprawia”, że jakiś jeden kawałek papieru, może być dwa, pięć, dziesięć, czy dwadzieścia razy, więcej warty, od drugiego kawałka papieru, podobnej wielkości? Czego tam jest „więcej”, ze aż taka różnicę to generuje?
     Odpowiedź jest taka że to są ZWYKŁE ŚMIECI, których jedyna wartość, mieści się w naszych umysłach! Równie dobrze, mogły by to być, zwykłe kamienie, i nie robiłoby to żadnej różnicy, poza tym, że byłyby cięższe od papieru! A te CYFERKI, które są zapisane, na kontach, są JEDYNIE INFORMACJĄ, której „ciężar”, określa sie w bajtach – i za tę ILUZJĘ BOGACTWA, ZABIJAMY SIE WZAJEMNIE, I TOCZYMY WOJNY!!! O CO? O COŚ ,CO TAK NAPRAWDĘ, NIE ISTNIEJE!! O COŚ, CO JEST WYMYSŁEM SZATANA, SŁUŻĄCYM WYŁĄCZNIE ZNIEWOLENIU, LUDZKOŚCI, W ŚWIECIE, W KTÓRYM NIE MA BOGA, BO TAM, GDZIE JEST BÓG, Tam ZAWSZE JEST PEŁNIA OBFITOŚCI DOSTATKU DLA KAŻDEGO!
     Doskonale pokazał to, czym są pieniądze, oraz stosunek ludzi, do nich, Troy: http://www.youtube.com/watch?v=w5DB399hRTw – są to spadające „śmieci”, zaśmiecające nasz świat, na widok których, ludziom „odbija palma”. I tak jest w rzeczywistości – najważniejsze są w tym świecie pieniądze, i to – niestety – TAKŻE dla tych, którzy zostali powołani do tego, aby „paść owce”, a którzy sami się „pasą na owcach”!

     Toczymy bój, z szatanem, który działa, poprzez swoich sługusów, którzy sa WSZĘDZIE! Ale nie musimy się tym martwić, gdyż oni NIGDY NIE ODNIOSĄ ZWYCIĘSTWA, gdyż nie można pokonać Boga i jego Inteligentnego Zamysłu! Nieważne, co zrobili, i co zrobią. I tak PRZEGRAJĄ!
     Przypomnijmy sobie także to, że przecież ONI WSZYSCY WSPÓLNIE, w „jakimś celu”, uchwalili ustawę o tzw. „bratniej pomocy”! jeśli byliby faktycznie jednymi z nas, i działali by, dla naszego dobra, to dlaczego to zrobili? po co im ta ustawa, za którą wspólnie zagłosowali, i nawet nas o tym nie poinformowali?! czy nie widać, ze ci ZBRODNIARZE, coś ZDROWO KOMBINUJĄ PRZECIW NASZEMU SPOŁECZEŃSTWU?! Tu by można wiele ich krętactw, przytoczyć, jak choćby GMO itp, na co nie ma miejsca i czasu, ale zwróćmy uwagę, chociaż na te NAJWAŻNIEJSZE aspekty naszego życia, które bezpośrednio nas dotyczą, jak np. gospodarka, oraz prawo, jakim usiłują nas „wziąć za twarz”! Posłuchajcie, tego, o czym mówi Jerzy Jachnik: http://www.youtube.com/watch?v=LR_RqAiaPRw który działa na rzecz ludzi poszkodowanych przez tych satanistycznych ZBRODNIARZY, udających tzw. „prawo”, takich przypadków: http://www.youtube.com/watch?v=g8S9UEGsZgY – jest w Polsce całe mnóstwo! I czas najwyższy, abyśmy się, przeciw tym ZBRODNIARZOM WSPÓLNIE ZJEDNOCZYLI. Równocześnie, UCHWALAJĄ PRAWA, którymi chcą nas ZASTRASZYĆ i SPACYFIKOWAĆ! Posłuchajcie, tego: http://www.youtube.com/watch?v=PVSkW1AvC-k – jest to przecież KONKRETNY DOWÓD, na to, że przecież ci ZBRODNIARZE WSPÓŁPRACUJĄ ZE SOBĄ, nad tym, aby nas – Naród Polski – wykończyć! Posłuchajcie tego, co mówi na temat działania SATANISTYCZNYCH ZBRODNIARZ, człowiek, który toczy z nimi boje, i którego ci ZBRODNIARZE w togach, już kilkakrotnie, chcieli, za to zamknąć w psychiatryku: http://www.youtube.com/watch?v=SMYgMPkW-ZY http://www.youtube.com/watch?v=bAvBqEFM1yQ – to sa ich „metody” działania, wymierzone w nas! Zbigniew Kękuś, – nazwijmy to – ma „jaja”, aby z tymi ZBRODNIARZAMI walczyć, ale ile jest takich osób, które nie mają na to siły? ile osób, POPEŁNIA SAMOBÓJSTWO, bo nie widzi już innej, dla siebie, możliwości , wyjścia z tej sytuacji, w jaką zostaliśmy ZAPĘDZENI, PRZEZ TYCH SATANISTYCZNYCH ZBRODNIARZY?! PRZECIEŻ ONI DO TEGO DOPROWADZILI WSPÓLNIE- NA ZMIANĘ, ABY NAS ZNISZCZYĆ!! I WCIĄŻ SĄ TACY, KTÓRZY CHCĄ NA TYCH DIABELSKICH SQRRRRR….NÓW GŁOSOWAĆ?!!! NO TO NIE DZIWMY SIE, ZE MAMY TAK, JAK MAMY, BO TO JEST NASZA WINA, GDYŻ WSPÓLNIE POWINNIŚMY ICH STĄD RAZ NA ZAWSZE PRZEPĘDZIĆ!!! i to WSZYSTKICH – BEZ WYJĄTKÓW! NA KARTACH DO GŁOSOWANIA, NAPISAĆ IM: „WON SATANIŚCI Z KATOLICKIEGO PAŃSTWA”, albo krótko i zwięźle: http://www.youtube.com/watch?v=2h9zNR2NA4U – TO POWINNO BYĆ NASZE PRZESŁANIE DLA NICH WSZYSTKICH W TYCH WYBORACH!!
     Tak, jak to powiedział Jerzy Jachnik w 10:50 http://www.youtube.com/watch?v=PVSkW1AvC-k – wybierając WSPÓLNIE opcję pójścia do wyborów i SKREŚLENIA ICH WSZYSTKICH – PRZEKREŚLANIA np. GRUBYM, CZARNYM FLAMASTREM CAŁEJ KARTKI, I NAPISANIA IM: „WON Z POLSKI”!! Wówczas nie bedą w stanie SFAŁSZOWAĆ WYBORÓW, bo na to są PRZYGOTOWANI, bo FAŁSZERSTWO, sobie już ZAPLANOWALI, gdyż są świadomi, tego,że w innych państwach, UGRUPOWANIA NARODOWE ZWYCIĘŻĄ, A TO SKOŃCZY SIE ROZLICZENIEM TYCH DIABELSKICH BANDZIORÓW, WSZĘDZIE, BO NIE BĘDĄ MIELI,DOKĄD UCIEC I SCHOWAĆ SIĘ, PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA POPEŁNIONE ZBRODNIE. WSZĘDZIE CZEKA ICH WSPÓŁCZESNA „NORYMBERGA”!!
     Dlatego przygotowali się na KOLEJNE FAŁSZERSTWO. W tym celu, CODZIENNIE piorą nam mózgi, KŁAMLIWYMI SONDAŻAMI, jakoby wciąż PO i PiS było w czołówce, a np. taki Ruch Narodowy, nie miał znaczenia w ogóle! Ale gdyby to była prawda, gdyby Ruch Narodowy, w ogóle sie nie liczył, to czy musieliby robić te wszystkie PROWOKACJE, podczas marszów niepodległości, aby pokazać społeczeństwu, jakim ,ci młodzi ludzie, są rzekomym zagrożeniem??!! Robią te prowokacje, i nieustannie kłamią i manipulują, bo sie PANICZNIE BOJĄ, gdyż wszędzie są NASTROJE NARODOWE, W KAŻDYM PAŃSTWIE. LUDZIE MAJĄ DOŚĆ TYCH KRYMINALISTÓW i CHCĄ RAZ NA ZAWSZE ZAKOŃCZYĆ TĘ ŻAŁOSNĄ FARSĘ, POD NAZWĄ „UNIA EUROPEJSKA”, która usiłuje nam narzuć wszystko, aby nas DOSZCZĘTNIE ZNIEWOLIĆ i WYKOŃCZYĆ!
     Dlatego też panicznie boja się JEDNOCZĄCYCH SIE NARODÓW, na co przykładem jest np. to, jak Polacy popierają Węgrów: http://www.youtube.com/watch?v=vukLXpMTOpc co nie pozostaje bez odzewu, bo i my jesteśmy wspierani, przez wiele zagranicznych organizacji patriotycznych, walczących, w swoich krajach, równiez o wolność – o PRAWDZIWĄ WOLNOŚĆ, a nie o ten STEK BREDNI, nieustannie wyp-PO-wiadanych, w mediach aż „do bulu”!! To tego: http://www.youtube.com/watch?v=OZBS0X9qS_s – SIĘ BOJĄ I PRZED TYM ZBRODNIARZE – OKUPANCI NASZYCH KRAJÓW – PANIKUJĄ! Dlatego przygotowali sie już na SFAŁSZOWANIE WYBORÓW, podobnie, jak SFAŁSZOWALI, REFERENDUM, W WA-WIE.
     To w tym celu, zrobili pośmiewisko, z Jędrzejczak, Żurawskiego, z Adamka, aby móc po SFAŁSZOWANYCH wyborach powiedzieć: „no cóż, społeczeństwo najwyraźniej „zmądrzało”, i postanowiło, ze nie będzie „eksperymentowało” z nowicjuszami, tylko zagłosuje, na tych, którzy maja już doświadczenie, w polityce!” 🙂
     Widać było właśnie takie przeznaczenie tych żałosnych „sztuczek” manipulacyjnych, jeszcze w ten sam dzień, kiedy rano tv-manipulantka – dobrosz-oracz, zakpiła sobie z Żurawskiego i Jędrzejczak, i w ten sam dzień, tylko wieczorem, kolejna tv-manipulantka z tvp info-osica, w rozmowie z „doświadczonymi politykami”, zapytała ich: „czy zagłosowaliby by, na takich kandydatów”, po czym wszyscy, udzielili takiej samej odpowiedzi, że: „nie”, lub, że „to pokazuje, ze nalezy głosować, na tych, którzy mają doświadczenie w polityce” oraz „Nie warto marnować głosów” itp. Do tego, codziennie bombardują nas ZAKŁAMANYMI SONDAŻAMI, właśnie po to, aby „przyzwyczaić” nas już zawczasu, do tego ZAPLANOWANEGO OSZUSTWA, JAKIM BĘDĄ tzw. WYNIKI WYBORÓW!!
     Podobnie było z referendum, najpierw chcieli je „zbagatelizować”, a jak już widzieli, że sie to nie uda, i zydóFFa PO-leci ze stanowiska, więc do akcji obrony zydóFFy, właczony został także jaruś, który „nagle” zaczą sie wszędzie pojawiać, do tego stopnia, że aż strach było nawet „otworzyć lodówkę”! 🙂 Kiedy go tak wszędzie było pełno, i nieustannie powtarzał, ze „trzeba iść na referendum by odwołać niekompetentną władzę,”, to RÓWNOCZEŚNIE, „doświadczeni politycy”, pytani w studiach, o „ocenę sytuacji”, mówili, ze „no to, jak jarosław sie włączył, w tę akcje, to ludzie sie zniechęcą, i nie pójdą do glosowania. I powtarzali, to, jak mantrę, codziennie, i tak sie stało – dzięki tej MANIPULACJI, mogli „udupić” referendum, na podstawie „braku frekwencji”!, bo przecież KŁAMCY z CBOSU, to jedna i ta sama BANDYCKA KLIKA NA USŁUGACH TYCH BANDZIORÓW! PROSTE?! 🙂 DO TEGO TO WSZYSTKO ZMIERZA- DO KOLEJNEGO OSZUSTWA!!! Dlatego NIE WARTO „GRAC” W TĘ „ICH GRĘ”, BO – GODZĄC SIĘ NA TO, CO NAM NARZUCAJĄ – ZAWSZE PRZEGRAMY!

     I DLATEGO MUSIMY WRESZCIE „ZADZIAŁAĆ” TAK, JAK NAM TO BÓG SUGERUJE, BO TYLKO TAK, NAJSZYBCIEJ ZWYCIĘŻYMY i POGONIMY STĄD – Z NASZEJ OJCZYZNY – TYCH SATANISTYCZNYCH KRYMINALISTÓW/ZBRODNIARZY, KTÓRZY ZGOTOWALI NAM „GOLGOTĘ” i USIŁUJĄ CAŁY NASZ NARÓD „UKRZYŻOWAĆ”!

     Co więc DOKŁADNIE mamy zrobić w takim wypadku? Po prostu czas NAJWYŻSZY, abyśmy odrzucili „cudzych bogów”, wraz z jego ziemskimi MARIONETKAMI i postawili wreszcie, na pierwszym miejscu Pana- STWÓRCĘ! Jak to zrobić?
     W tym celu, przeanalizujmy to, co zostało nam powiedziane, przez ks. Olszewskiego: http://www.youtube.com/watch?v=PIGQ3PInZDA – całe to kazanie, jest DOKŁADNĄ „INSTRUKCJĄ”, JAK MAMY SIĘ, WSPÓLNIE, JAKO NARÓD, ZACHOWAĆ.

     A więc – pierwsza i NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA, to „NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ”. W kazaniu ks. Olszewskiego, pada stwierdzenie, które sugerowałoby, że Bóg wymaga od nas, abyśmy nie mieli cudzych bogów, przed Nim. Otóż, my – niestety – nieświadomie mamy ich, i stawiamy te „cudze bóstwa”, na pierwszym miejscu, i to w nich, szukamy rozwiązania naszych problemów. Niestety, nie znajdziemy, w nich rozwiązania naszych problemów, gdyż te wszystkie problemy, to wszystko, czego doświadczamy, GENEROWANE JEST, właśnie poprzez tych, w których upatrujemy rozwiązania naszych problemów, To oni sa „narzędziami” szatana, któremu służą, któremu „oddali pokłon”, i stąd – zamiast pełni obfitości dostatku- mamy BIDE Z NĘDZĄ!
     Bóg nie wymaga, od nas, abyśmy stawiali go na pierwszym planie, gdyż WOLNA WOLA, jest nam dana po to, abyśmy sami podejmowali decyzję, co z naszym życiem, robimy. Jednak, jeśli nie decydujemy się, na spełnienie pierwszego przykazania, to nie dziwmy się, że jesteśmy pozbawieni tego, co sie nam – z racji naszego bożego dziedzictwa – należy!
     Albo więc Bóg na pierwszym planie, i przed nim – jak to ujął ks. Olszewski – „wylewamy swoje serce”, albo NAIWNIE liczymy, na to, ze SATANIŚCI, którzy nas wykańczają, zadbają o nasz los! 🙂

     ***************************************************

     1 – Dlatego NAJWAŻNIEJSZA NASZA DECYZJA, to – KOMU BEZGRANICZNIE UFAMY i W KIM POKŁADAMY NADZIEJĘ! Na to, każdy musi sam sobie odpowiedzieć.

     2 – Kolejna rzecz, ściśle związana z tą decyzją, to NASZA WIARA, w to, od czego/kogo zależy to, czego w życiu DOŚWIADCZAMY. I o ile ta pierwsza decyzja, jest prosta, o tyle tutaj, napotykamy już, na pierwsze ZWĄTPIENIE! No bo ilu, z nas, ma taką wewnętrzną, NIEZŁOMNĄ WIARĘ, w to, ze to WSZYSTKO, czego doświadczamy w życiu, jak i to, czego możemy doświadczać, zależy WŁAŚNIE, od tego, jak mocną i niezłomną, mamy, tę WEWNĘTRZNĄ WIARĘ, w to, ze nasze „wylanie serca”, przed Bogiem, będzie w stanie, CAŁKOWICIE ODMIENIĆ NASZ CYWILIZACYJNY LOS? Ilu z nas, jest w stanie uwierzyć w to – zanim tego jeszcze doświadczy – że nasz ziemski byt, że JAKOŚĆ tej ziemskiej egzystencji, zależy NIE OD TYCH SATANISTYCZNYCH BARANÓW, którzy nami manipulują, a OD NASZEJ WSPÓLNEJ DECYZJI, JAKĄ PODEJMIEMY, w związku, z naszą ziemską egzystencją? Inaczej rzecz ujmując – ILU Z NAS, WIE O TYM, lub przynajmniej w to niezłomnie WIERZY, że JEDYNYM NAJWAŻNIEJSZYM „LOKALEM WYBORCZYM”, w którym podjęcie naszej wspólnej decyzji, jest w stanie ZMIENIĆ LOSY NASZEGO KRAJU, I CAŁEGO ŚWIATA, jest ten „lokal wyborczy”, mieszczący się w naszym sercu?! Przecież dla bardzo wielu ludzi, którzy uważają się, za „wierzących”, jest to coś niezrozumiałego, ponieważ uważają, oni, że „Bóg- Bogiem, ale tzw. sprawy ziemskie, są jedynie w gestii tzw. demokratycznych wyborów, które sa jedyną możliwą formą dokonania jakiejkolwiek zmiany”! Ilu z nas, ma takie właśnie, wewnętrzne przekonanie, które jest całkowicie BŁĘDNE!

     *****************************************************

     Dlatego, w tym właśnie celu, przytoczony został w kazaniu ks. Olszewskiego, przykład burzy, która ucichła, po modlitwie.

     Ważna rzecz w 6:40 – mowa jest tam, o tzw. „własnym doświadczeniu” Boga, którego tak wielu ludziom brakuje, i dlatego, ich wiara, jest taka „płytka/powierzchowna”, ograniczająca się, jedynie, do stwierdzenia, że „Bóg istnieje”, ponieważ…. no właśnie – ponieważ co? ponieważ wychowałem sie, w rodzinie/społeczeństwie katolickim? ponieważ słyszałem/łam, że „Bóg uzdrawia”, lub „czyni cuda”? ponieważ chodzę do kościoła i to mi pomaga? ponieważ…. no właśnie – JAKIE MAM WŁASNE DOŚWIADCZENIA, KTÓRE DAŁYBY MI NIEZŁOMNA WIARĘ, W TO, ŻE „WYLEWAJĄC SWOJE SERCE PRZED BOGIEM”, ZOSTANĘ WYSŁUCHANY?NA?! JAKI JEST „ZAKRES”, TYCH MOICH DOŚWIADCZEŃ, CZYLI W CO, JETEM W STANIE NIEZŁOMNIE UWIERZYĆ? CZY JESTEM, W STANIE, NIEZŁOMNIE, UWIERZYĆ, ŻE BÓG ODMIENI NASZ LOS, KIEDY MU BEZGRANICZNIE ZAUFAMY?
     A co to właściwie znaczy „bezgranicznie zaufać”? to właśnie jest, to posiadanie tzw. „osobistego doświadczenia”, które daje niezłomną wiarę, w to, ze – o cokolwiek poprosisz- Bóg cię wysłucha. To, jak jazda samochodem/rowerem, poprzedzona osobistym doświadczeniem, które sprawia, że poprzez nie, jest to czynność OCZYWISTA, podczas, gdy dla kogoś innego, kto nie posiada osobistego doświadczenia, jest to czynność, „nie do przejścia”. Wówczas, taka osoba, to, czego mogłaby sama dokonać, z racji wewnętrznego lęku, skazuje się, na korzystanie , z usług innych ludzi. To taka uproszczona analogia zachowania się wielu ludzi, którzy – nie mając tego niezłomnego doświadczenia Boga – sami skazują się, na innych, gdyż nie widzą nawet innej możliwości.

     Dlatego w 6:53 pada adekwatne do niezłomnej wiary stwierdzenie: „ja to przeżyłem! nie opowiedziała mi tego babcia! ja to przeżyłem”!
     Taka jest właśnie ta niezłomna wiara, poparta doświadczeniem, której jeszcze tak wielu, z nas, brakuje. I nie przez przypadek, pada to porównanie, z wygraną miliona dolarów, że to nie sztuka przekonać kogoś, do tego,że sie wygrało milion dolarów, ale sztuką jest przekonać,ze ty tez możesz ten mion wygrać! że każdy ten milion może wygrać! To jest przenośnia, która ma za zadanie, uświadomić nam, że Bóg jest tą naszą wygraną! że milion dolców, to pikuś przy tym, co nas czeka, kiedy WSPÓLNIE, postawimy na PIERWSZEŃSTWO BOGA-STWÓRCY, odrzucając PRECZ „cudzych bogów”!

     Po czym pada najważniejsze: „MYŚMY POZNALI I UWIERZYLI MIŁOŚCI, JAKĄ BÓG MA KU NAM – BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”!
     (a miłość- czyli Bóg- jest ROZWIĄZANIEM WSZELKICH PROBLEMÓW, na Ziemi!!)
     Postawić Jezusa, na PIERWSZYM MIEJSCU, ale WRAZ z Jego nauką: „Królestwo Niebieskie jest wśród was”! „proście, a będzie wam dane” – tu ,w Jego nauczaniu, nie ma jakichś „gwiazdek”, czy „drobnych druczków”, mówiących, że „nie dotyczy TEGO, czy TAMTEGO” – TO DOTYCZY WSZYSTKIEGO TEGO, CO DOTYCZY NAS! TO DOTYCZY CAŁEGO NASZEGO ZYCIA, WIĘC NIE POTRZEBUJEMY NIKOGO INNEGO, POPRZEZ KOGO, MIELIBYŚMY OCZEKIWAĆ, NA ZMIANĄ NASZEGO ZIEMSKIEGO LOSU, GDYŻ – MAJĄC BOGA- MAMY WSZYSTKO, CZEGO NAM POTRZEBA!! MAMY TEN „MILION DOLARÓW” I NICZEGO WIĘCEJ NIE POTRZEBUJEMY, BO- jak mówi ks. Olszewski- KIEDY BÓG JEST NA PIERWSZYM MIEJSCU, TO WSZYSTKO JEST NA SWOIM MIEJSCU! A więc nie „politycy” i naiwna wiara, w ich „moce sprawcze”, bo oni są tylko „narzędziami szatana”! Tylko BÓG – ON I NIC WIĘCEJ! A POLITYKOM Z UŚMIECHEM OZNAJMIĆ – WON Z NASZEGO ZYCIA, Z NASZEGO KRAJU PODSTĘPNI WROGOWIE-NAJEŹDŹCY, oraz ZDRAJCY NARODU i ZDRAJCY BOGA!

     w 18:00 pada przykład, na to, jak Bóg objawia się, na „różne sposoby”. Mowa jest tam o wielkiej burzy, która rozszalała się, przed mszą. Padają następujące słowa: „jeśli cudów szukasz, przyjdź do Antoniego; burza sie ucisza, czarty uciekają, umarli z grobów wstają” wymienione zostały, w tej pieśni – jak je określił ks. Olszewski – trzy konkretne rzeczy! Powtórzmy je jeszcze raz, gdyż nic, co mówi ten ksiądz, NIE JEST ŻADNYM PRZYPADKIEM, a te „trzy konkretne rzeczy”, każdy powinien sobie zapamiętać, gdyż one się nam wypełnią!
     A więc:

     1 -BURZA SIE UCISZA
     2 – CZARTY UCIEKAJĄ
     3 – UMARLI Z GROBÓW POWSTAJĄ

     Póki co -idźmy dalej, a na końcu, jeszcze raz powrócimy, do tych „trzech konkretnych rzeczy”.

     A więc, ks. Olszewski, opisuje tę sytuację, jaka miała miejsce, mówiąc,ze to, co się działo „na zewnątrz”, było przerażające. Nagle – coś go jakby go „tknęło”, jakby „oświeciło”, i wypowiada następujące słowa, do ludzi zgromadzonych, w kościele: „słuchajcie – zróbmy taką nieliturgiczną rzecz teraz. Pomódlmy sie, żeby na świadectwo, dla nas, św. Antoni, w jednym momencie, całą tę burzę od nas oddalił, to niebezpieczeństwo”. Po czym, zaczęli sie o to modlić, ks. ukrył twarz w rękach, i -jak mówi- nagle zaczął słyszeć płacz, w kościele. Podnosi wzrok, patrzy, a kościół rozświetlony promieniami słońca, a ludzie płaczą, bo nikt, nie był w stanie, powiedzieć, ze to jest PRZYPADEK! Po czym mówi, że Stopnica, była jedyną miejscowością, w powiecie, w której nie spadła ani kropla deszczu, ani jedna kulka gradu, nic nie zostało zniszczone. I tylko ta garstka ludzi w kościele, wiedziała, dlaczego.

     i na zakończenie rozważań, o „nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, pada – ZAUFAĆ BOGU NA 100%!!! POWIERZYĆ MU CAŁE NASZE ŻYCIE, Z NASZYM TROSKAMI, PROBLEMAMI, MARZENIAMI, PORAŻKAMI…. GENERALNIE WSZYSTKO! Nie pokładać nadziej, w MARIONETKACH „CUDZYCH BOGÓW”, TYLKO ZAUFAĆ WŁAŚNIE BOGU!

     Po czym, w kontekście ZAUFANIA BOGU, przytacza słowa z utworu TGD „uratowani”:
     „Tylko w Bogu moje jest zbawienie,
     w Nim jedynie duszy ukojenie,
     moja chwała i skała,
     w Nim pokładam mą nadzieję.
     Ufaj Mu kościele w każdym czasie!
     Wylewajcie przed Nim serca wasze!
     ludzie lżejsi, niż tchnienie
     TYLKO W BOGU JEST ZBAWIENIE”!

     NIE MIEĆ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ, TO WYLEWAĆ PRZED BOGIEM CAŁE NASZE SERCA I NIE MIEĆ PRZED BOGIEM ŻADNYCH TAJEMNIC, tzn. NIE POZOSTAWIAĆ NICZEGO, ŻADNYCH SPRAW, DLA „KOGOŚ INNEGO”, kto – RZEKOMO- COŚ DLA NAS ZROBI, COŚ NAM „ZAŁATWI”, TYLKO WSZYSTKO TO, CO NAS DOTYCZY, PRZEDSTAWIAĆ TYLKO i WYŁĄCZNIE BOGU!
     I wtedy Bóg NIGDY nie pozostawi, nas, bez odpowiedzi. Ważne, aby sobie także uzmysłowić to, na co zwraca uwagę ks. Olszewski, w tym aspekcie, czyli na to, ze „odpowiedź” od Boga, nie przychodzi taka, jakiej człowiek sie spodziewa. Czas porzucić to naiwne podejście, ze to Bóg ma się dostosować, do „naszego sposobu rozumienia i pojmowania świata”, bo tak nie jest! To my mamy sie DOSTOSOWAĆ, do DZIEŁA STWÓRCY, a nie ODWROTNIE! Dlatego jesteśmy prowadzeni, „ścieżką poznania”, i będziemy tak długo skazani, na doświadczanie tych wszystkich „życiowych niewygód”, aż większość z nas, zacznie wreszcie „rozumieć”, i dostosujemy się, do Bożego Zamysłu.
     Tym kazaniem, Bóg, „przemówił do nas”, ale właśnie z tego powodu, że usiłujemy dostosowywać ten Inteligentny Zamysł, do naszego sposobu postrzegania i rozumienia świata, dlatego nie zostało to dostrzeżone. To my musimy ZROZUMIEĆ Inteligentny Zamysł i DOSTOSOWAĆ SIĘ, wówczas, będziemy na to „wyczuleni”, i komunikacja, stanie sie „widoczna”. Bez naszego poddania się temu, dalej będziemy „ślepi i głusi”, na to, co dla nas najważniejsze.

     Bardzo ważna rzecz, pada również, tak od 23:40, kiedy mowa jest, o akcji ewangelizacyjnej. Podczas tej akcji, ma miejsce zdarzenie, związane z cyganką, która chciała WYŁUDZIĆ/OKRAŚĆ, pewną panią, która pomagała, swojemu synowi, w restauracji. Powiedziała jej, że następnego dnia, punk dwunasta, przyjdzie jej wnuczka, po pieniądze (2-3 tys), na świeczki do Częstochowy. A jeśli tych pieniędzy nie da, to…. po prostu, dopadną ją same nieszczęścia! I ta kobieta, nie widziała, czy to rzeczywiście Matka Boska, posługuje sie tą cyganką, w sprawie tych świeczek do Częstochowy, czy to jest ZWYKŁA OSZUSTKA, która chcę OKRAŚĆ kobietę, wykorzystują, do tego, „święty pretekst”! i – jak mówi ks. Olszewski – padła na kolana, i cała noc błagała Boga o znak, czy ma dawać te pieniądze, czy nie, czy ma ZAUFAĆ tej cygance, czy ma ją POGONIĆ! I kiedy następnego dnia, już myślała, ze zaraz wejdzie cyganka po pieniądze, to w drzwiach, pojawił sie brat ks. Olszewskiego, któremu – z „jakiegoś powodu” – spieszyło sie, aby „załatwić” jedzenie, dla ewangelizatorów. Miał on wtedy, na sobie, koszulkę, z napisem : „JEZU UFAM TOBIE”! i widząc tę koszulkę, kobieta ta, wiedziała już, że jest to ODPOWIEDŹ dla niej, że ma POGONIĆ TĘ CYGANKĘ, GDZIE PIEPRZ ROŚNIE! JUŻ WIDZIAŁA, KOMU MA ZAUFAĆ.
     ks. Olszewski, podaje to, za przykład na to, w jak „niesamowity” sposób, Bóg potrafi odpowiedzieć.
     Kończąc kazanie, raz jeszcze podkreśla, aby POWIERZYĆ BOGU, CAŁE NASZE ŻYCIE….

     Jednak Bóg nie tylko potrafi „dać odpowiedź”, ale także, nieustannie, „wskazuje nam drogę” postępowania. I jeśli tylko potrafimy ją „odczytać”, i zastosować się do Jego „zaleceń”, wówczas jest nam łatwiej „zsynchronizować się”, z Jego Bożą Wolą. Wtedy życie staje się DZIECINNIE PROSTE.

     To jest JASNY PRZEKAZ, dla Nas Polaków, który ma nam uzmysłowić, sytuację, w jakiej sie obecnie znajdujemy.
     Ta pani, która jest poddana temu „stresowi” – czy ma zapłacić cygance, czy też nie – symbolizuje Nasz Polski Naród, który bije się, z myślami, komu „zaufać” – czy mamy zaufać tym „cyganom” (SATANISTYCZNYM KŁAMCOM), którzy wmawiaj nam, ze jak na nich nie zagłosujemy, to „spadną na nas same plagi”, czy też mamy te diabelskie kanalie – WSZYSTKIE BEZ WYJĄTKÓW – POGONIĆ Z NASZEGO KRAJU! A to „za minute dwunasta”, oznacza, że właśnie mamy WYBORY, i niewiele czasu do namysłu, aby wspólnie ZDECYDOWAĆ, jak mamy (jak powinniśmy) tych WSZYSTKICH – BEZ WYJĄTKÓW – DIABELSKICH „CYGANÓW”, PO-traktować. i – JAKO CAŁY NARÓD – KOMU POWINNIŚMY, BEZGRANICZNIE ZAUFAĆ I NA KIM OPIERAĆ NASZĄ WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ!

     I tak – idąc od końca tego przekazu, do początku – Bóg „mówi nam”, że NIE MA ZNACZENIA, JAKĄ „BURZĘ” ROZPĘTAJĄ NAM TE „DIABELSKIE CZARTY”, BO KIEDY WSPÓLNIE POSTAWIMY NA PIERWSZE PRZYKAZANIE, TO NATYCHMIAST STANIE SIĘ TO, ŻE:
     1 – BURZA, JAKĄ ROZPĘTUJĄ CZARTY, W NASZYM ZYCIU- NATYCHMIAST UCICHNIE!
     2 – TE DIABELSKIE CZARTY BĘDĄ UCIEKAŁY Z POLSKI i to w wielkim PO-płochu!!
     3- „UMARLI Z GROBU WSTANĄ”!

     O ile te dwie pierwsze, z tych „trzech konkretnych rzeczy”, praktycznie każdy jest w stanie, przynajmniej zrozumieć, wyobrazić sobie, to jednak ta trzecia „konkretna rzecz”, z pewnością wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji.

     O co z tym chodzi? Oczywiście, nie chodzi o to, ze ci, którzy spoczywają, w fizycznych grobach, nagle z nich postaną. Jest tu mowa, o całkowitym „przebudzeniu się” tych posłańców Światła, którzy są na Ziemi, z konkretna misją, do wypełnienia. Ich możliwości „działania”, w tym świecie, w zestawieniu, ze „zwykłym” człowiekiem, można porównać do możliwości działania człowieka żywego oraz martwego. Stąd nazwa „zmartwychwstanie” oraz „wyjście z grobowców pamięci”. Mówiąc bardziej zrozumiale- jest to „ekipa” Światła, która jest, na Ziemi po to, aby zaprowadzić, porządek oraz wszelkie zmiany, „bez rozlewu krwi”. To ich „przebudzenie sie”, jest określane mianem: „Moce Niebieskie zostaną wstrząśnięte”. Ekipa ta, w ilości 144 tys, jest „porozrzucana”, po całej Ziemi. Nie mają oni, ŻADNYCH ograniczeń, w działaniu, tzn. że nikt i nic nie jest, im w stanie, stanąć na drodze, powstrzymać ich, w jakikolwiek sposób, itp. To się może wydawać nieprawdopodobne, ale najbliższe wydarzenia, UDOWODNIĄ, że tak będzie. Kiedy? TO TYLKO ZALEŻY, OD NAS SAMYCH! A im szybciej, tym dla nas WSZYSTKICH lepiej!

     Bóg, nawet podał nam, jak i o co mamy prosić – jest o tym mowa, w tym momencie, kiedy ks. Olszewski, zakomunikował, aby wierni, w kościele, zachowali się nieliturgicznie i wspólnie: „Pomódlmy sie, żeby na świadectwo, dla nas, św. Antoni, w jednym momencie, całą tę burzę od nas oddalił, to niebezpieczeństwo” – MAMY KILKA DNI, DO WYBORÓW i WIELU KSIĘŻY, KTÓRZY NIE ZAPRZEDALI SIE LUCYFEROWI, MOŻE – ZA TYM PRZYKŁADEM – ZAPROPONOWAĆ TO SAMO, NA POCZĄTKU KAŻDEJ MSZY, CZYLI POWIEDZIEĆ, WIERNYM, MNIEJ WIĘCEJ TAK: „Słuchajcie! Nasza Ojczyzna jest w NIEBEZPIECZEŃSTWIE! Pomódlmy się, żeby na świadectwo dla nas, Bóg jak najszybciej, ODDALIŁ OD NAS TO NIEBEZPIECZEŃSTWO i UWOLNIŁ NASZĄ OJCZYZNĘ, OD WROGÓW”. Możemy także sami, we swoich domach, o to się wspólnie modlić, każdego dania i na tym koncentrować się już tylko i wyłącznie, od teraz.

     jest nas DOSTATECZNIE DUŻO, aby taki NIEUSTAJĄCY ŁAŃCUCH MODLITEWNY, USTANOWIĆ. TRZEBA TYLKO NASZYCH CHĘCI i ZAANGAŻOWANIA SIĘ.
     Z pewnością, jest WIELU KSIĘŻY PATRIOTÓW – WIERNYCH i ODDANYCH BOGU, którzy ZROZUMIEJĄ TEN PRZEKAŻ i PODCHWYCĄ GO. Trzeba tylko im UMOŻLIWIĆ POZNANIE JEGO. Sami też mamy znajomych, oraz znamy wielu księży, którym leży na sercu, zarówno dobro Naszej Ojczyzny i Naszego Narodu oraz którzy DOSTRZEGLI JUŻ TO SATANISTYCZNE ZAGROŻENIE, Z JAKIM MAMY DO CZYNIENIA w POLSCE!
     Wystarczy, abyśmy sie WSPÓLNIE ZJEDNOCZYLI W MODLITWIE, o UWOLNIENIE, Z DIABELSKIEGO „UŚCISKU”, A TAK SIE STANIE, KIEDY BÓG BĘDZIE NA PIERWSZYM MIEJSCU, W NASZYM ŻYCIU!

     Matematycznie – jeśli każdy, z nas, wysłałby 100 takich powiadomień, do swoich znajomych, do znajomych księży, z informacją, o co jesteśmy PROSZENI, to – teoretycznie – juz w czwartym rozesłaniu (czyli 100x100x100x100), otrzymujemy 100 mln powiadomień, a to jest prawie trzy razy tyle, ile wynosi liczba ludności, która zamieszkuje Nasz Kraj. Tyle osób ZJEDNOCZONYCH, w osiągnięciu tego celu, jakim jest UWOLNIENIE Polski, z szatańskiego „uścisku”, spowodowałoby, natychmiastowe zmiany, czyli „uciszenie burzy”, jaką rozpętują nam sataniści, ucieczkę tych satanistycznych czartów z Polski, oraz to, co jest najmniej zrozumiałe, czyli „powstanie z grobów” – to nie są żarty!

     Jeśli taka informacja, dotarła do ludzi religijnych, to należy się także szybko spodziewać, informacji, która będzie przeznaczona, dla ludzi niereligijnych. Jesteśmy naprawdę już w samej końcówce szatańskich czasów. Dlatego czas juz najwyższy, uzbroić się w MIŁOŚĆ i MODLITWĘ, bo zmiany będą następowały teraz, w tempie błyskawicznym! Kiedy usłyszymy, w mediach o masowych ARESZTOWANIACH SATANISTYCZNYCH SEKCIARZY, to będzie oznaczało to, że zaczęły się zmiany GALOPUJĄCE, i każdy zatwardzialec, który do tego czasu, nie przemieni siebie i swojego serca, będzie musiał sie liczyć z przykrymi i bolesnymi KONSEKWENCJAMI tego. NIE LEKCEWAŻMY TEGO „PRZEKAZU”.

 4. kooool said

  20 maja Żywot świętego Bernardyna z Sieny
  http://dialogsercamilosci.eu/2014/05/20/20-maja-zywot-swietego-bernardyna-z-sieny/

  20 maja Żywot świętego Klemensa Marii Dworzaka (Hofbauera), redemptorysty
  http://dialogsercamilosci.eu/2014/05/20/20-maja-zywot-swietego-klemensa-marii-dworzaka-hofbauera-redemptorysty/

  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.

  • Powiew ze wschodu said

   Czy można wiedzieć jak zdobyć publikację z której korzystasz?

   Miałem takie sytuacje iż rano jestem na Mszy św, w trakcie nachodzą mnie myśli o pewnym świętym, ale nie ma jego wspomnienia w czasie mszy.
   Przychodzę do biura patrzę na kalendarz katolicki pod tą data są inni święci.
   Wchodzę na bloga i widzę Twój wpis iż mamy dzisiaj wspomnienie o swiętym o którym myślałem w czasie Mszy.
   Grzebię w internecie to dowiaduje się o pewnych reformach kalendarza itp

 5. kooool said

  Szukam gdzie Pan Jezus powiedział to zdanie: Ja nie jestem pasterzem grającym na piszczałkach

 6. Powiew ze wschodu said

  Rzecznik do MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnej

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływały liczne skargi dotyczące treści programu „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć”, wyrażające zastrzeżenia odnośnie idei realizowania na poziomie edukacji przedszkolnej wychowania polegającego na kwestionowaniu stereotypów dotyczących ról społecznych i promowania równych szans kobiet i mężczyzn.

  W ocenie skarżących tematyka programu jest niedostosowana do wieku dzieci przedszkolnych oraz promuje „ideologie gender”. Jednak zdaniem Rzecznika analiza programu „Równościowe przedszkole…” nie potwierdza tych zarzutów. Program, jak zaznacza Irena Lipowicz, pozwala na uznanie, że jego celem jest takie edukowanie dzieci w wieku przedszkolnym, by już na wczesnym etapie zapewnić postrzeganie płci w sposób wolny od stereotypów, co nie oznacza kwestionowania lub relatywizacji tożsamości płciowej dzieci. Cel ten jest spójny z normami Konstytucji oraz wiążącymi Polskę aktami prawa międzynarodowego. Należy go również postrzegać przez pryzmat systemowego zapobiegania w przyszłości zjawisku przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i ekonomicznej, które jest uwarunkowane stereotypami płciowymi i krzywdzi dziś przede wszystkim kobiety. W efekcie RPO uznał za nieuzasadnione zarzuty, jako ten program równościowy naruszał konstytucyjne prawo rodziców do decydowania o edukacji ich dzieci.

  Omawiany program jest jedynie propozycją, którą nauczyciel wychowania przedszkolnego może, ale nie musi, wziąć pod uwagę – twierdzi Rzecznik i zwraca się do MEN z prośbą o rozważenie uwag dotyczących potrzeby i zakresu prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej, a także o poinformowanie o działaniach podjętych w sprawie programu „Równościowe przedszkole…”.

  Stanowisko RPO

  http://www.eduinfo.pl/rzecznik-do-men-ws-edukacji-antydeskryminacyjnej-uniqueidjXNs7lB4Pu3Z5Phn5ebMnD7KxM8zAMi9/?wa=N-EWP1421&adr_em=682604&adr_no=E065994&uid=1702207&e=682604&od=E-EWP

  • Powiew ze wschodu said

   „Pięknie”. To teraz się zacznie…

   Szatan chodzi „pod krawatem” i wywraca wszystko do góry nogami śmiejąc się przy okazji z inteligencji takich „Rzeczników”, która nie pozwala im dostrzec iż nie warto zmieniać mechanizmów które funkcjonują poprawnie od tysięcy lat.
   Nawet nie rozpatrując tego przez pryzmat wiary w Boga i Jego Praw to co się widzi jest po prostu nielogiczne i głupie…
   Staje się logiczne gdy jesteśmy wierzący, bo wiemy komu zależy na zmianie praw Bożych.

  • Wiesia said

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   Dzieci, jest już ostatnia godzina,
   i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi,
   bo oto teraz właśnie
   pojawiło się wielu antychrystów;
   stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
   Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;
   bo gdyby byli naszego ducha,
   pozostaliby z nami;
   a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
   że nie wszyscy są naszego ducha.
   Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego
   i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
   Ja wam nie pisałem,
   jakobyście nie znali prawdy,
   lecz że ją znacie
   i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.
   Oto Słowo Boże.

   Wystarczy poczytać Izajasza i Jeremiasza,aby wiedzieć jak byliśmy postrzegani i ostrzegani przez Nich,co ma nastąpić w czasach ostatecznych.Jest tam mowa między innymi także o tym,co robić się będzie przeciwko Królowi,jak będzie postrzegany,jak wielka będzie opozycja do Jego Królowania.Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym,kiedy diabeł Jemu pokazał czas ostateczny POTWORNIE CIERPIAŁ,ale cierpiał patrząc,że robią to ci,co głośno mówią,że do Niego należą.

 7. młody said

  Jak wiemy głównymi atakującymi Koscioł i wartości chrześcijanskie sa u nas TR i SLD.Palikot i jego szczekajace kundle stają się coraz bardziej agresywni i napastliwi wobec Koscioła duchowienstwa i katolików.Widać dostali nakaz od swoich braci z loży szczególnie od tego roku by zacząć ostrzej wojować z Kosciołem i Jego ludzmi bo czas Jego upadku jest bliski.Blubry bimbrownika z Biłgoraja powodują wśród społeczeństwa coraz wiekszą niechęć a wręcz nienawiść do Koscioła i katolików.Mimo że jest to marginalna partyjka mają wielką siłe przebicia i posłuch w masońskich mediach.Jak tak dalej pójdzie to w bardzo bliskiej przyszłosci będzie nas katolików można legalnie opluwać i bić na ulicy czy nawet w swiątyniach a policja nie będzie wogóle reagować.Drugim antyklerykalnym fanatykiem i oszołemem jest tow.Miller i jego czerwona swołocz.Stary dziadek na starość zgłupiał i nie ma nic przeciwko adopcji dzieci przez pary pedalskie.Polska staje sie już nawet nie powoli a coraz szybciej drugą Holandią.Najgorsze jest to że dużej części naszego społeczeństwa takie życie sie podoba i przyjmują je bez żadnego ale w imię nowoczesnosci i tolerancji tfu..Polacy stali sie bardziej zachodnio europejscy niż mieszkancy Europy zach.Zatraciliśmy naszą polską mentalność i tożsamość kosztem zachodniej zgnilizny.III RP zrobiła i nadal robi swoje.Ohyda.Dlatego też potrzeba Polsce prawdziwego przebudzenia a nie tylko ględzenia jak to jest żle.Należy organizować potężne marsze raz na tydzień przez cały czas az do skutku i znudzenia.Marsze przeciwko calemu temu gangreństwu z antyklerykalizmem i gender na czele !!! Jak my ludzie wierzący z pomocą Boga tego nie zatrzymamy to nikt juz tego nie zrobi a wtedy bedzie koniec wszystkiego.

  • cox said

   Dokładnie o to im chodzi, by Kościół Katolicki był w Polsce delikatnie mówiąc marginalizowany. Maskują to chasłami tolerancji i praworządności i niestey wielu ludzi, nawet katolików dało się na to nabrać. Jeśli zaś chodzi o towarzysza Millera, to myślę, że on nie zgłupiał na starość. On takie chore poglądy miał od dawien dawna, tyle tylko, że wcześniej nieszczególnie się z nimi afiszował.

   • halina said

    Bo oni sie boją Polskiej wiary i przepowiedni , w której wszystko zawsze dobrze stoi . Tak jak żydzi za Mojzesza , tak i my teraz dostaniemy pomocną dłoń , ale jest warunek , ma byc wybrany Chrystus Królem . .I wtedy żydzi , słaby niewolniczy naród poradził sobie z potęgą faraona Bożą ręką .Żydzi musieli wykonać to o co ich prosił Bóg przez Mojżesza .Wykonajmy i my tu wśród świata to , co potrzebne jest bardzo , tam w świecie duchowym do całkowitego tryumfu Chrystusa Króla ..

 8. fiolek said

  Wybaczcie, ale dla mnie oredzia NMP nie sa wiarygodne. Bylo glosno o tym, ze ostrzezenie jest juz bardzo blisko. A teraz kiedy ten czas sie zblizyc znow przycichlo. Juz nie raz tak bylo. Ciezko w nie wierzyc.

  • Wiesia said

   http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/01/31/przygotowujcie-sie-zawsze-kazdego-dnia-jak-gdyby-ostrzezenie-mialo-byc-jutro-gdyz-nadejdzie-ono-na-was-nagle/
   http://ostrzezenie.net/wordpress/category/oredzia-ostrzezenia/page/15/

  • kooool said

   Moim zdaniem rok 2017 jest taką datą, do której wiele się zmieni, wydarzy…
   Przycichło, bo sensacje nie są najważniejsze, a wielu nimi żyje, rozdmuchuje, a gdy się „już” nie wypełniają, zostawiają i zapominają. Nawrócić się można w każdym czasie, ale najtrudniej jest wytrwać do końca w Bogu.

  • Wiesia said

   Krucjata Modlitwy (74) – O Dar Rozeznania

   „O, Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę
   na Dar Ducha Świętego.
   Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź mnie na drodze
   Ku Darowi Rozeznania przez moc Ducha Świętego.
   Otwórz moje serce i naucz mnie poddania się
   ciałem, umysłem i duszą.

   Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, abym uzyskał przebaczenie
   za wszystkie przeszłe grzechy, aby moja dusza została oczyszczona, a ja uzdrowiony,
   tak abym mógł otrzymać Dar Ducha Świętego.
   Dziękuję Ci Matko Zbawienia za Twoje wstawiennictwo i oczekuję
   z miłością w moim sercu na ten Dar, którego pragnę z radością. Amen.”

  • zmajcek said

   Fatima też była dawno temu, a przepowiadała rychłe wydarzenia, więc też ma być niewiarygodna?
   Pan Bóg ma własne kalkulacje a od ludzi oczekuje zaufania.
   Zresztą z tego co zauważyłem to proroctwa zawsze działały w ten sposób. Nigdy nie było takiej sytuacji że Bóg objawia że jutro będzie potop i pogrom. To by było zbyt proste. A u człowieka ma się liczyć pokora i zaufanie względem Stwórcy.

   • Dzieckonmp said

    Wreszcie słuszna uwaga.

    • fiolek said

     Jesli oredzia sa prawdziwe, moze nastapi to w 2017 a byc moze bedzie przesuwane w nieskonczonosc. Jedno jest pewne, tylko Bog jeden wie kiedy to bedzie mialo miejsce. Ja osobiscie juz o dluzszego czasu padam pod moim krzyzem ktory musze dzwigac. To, ze koniec bedzie wkrotce dawalo mi nadzieje i sile isc na przod.

    • Joanna Dark said

     „Ja osobiście już od dłuższego czasu padam pod moim krzyżem który musze dzwigac .To , ze koniec będzie wkrótce dawalo mi nadzieje i sile isc na przod „.

     Mam dokładnie tak samo . Wierze jednak, ze Ostrzezenie nastapi najpóźniej w 2017( w setna rocznice Fatimy , a pozatym wkrótce po Synodzie w październi reforma Kosciola ruszy pelna para i 3 lata wystarcza by doprowadzić go do ruiny ,a wtedy Pan Bog zainterweniuje ) a na pewno przed wojna .Zreszta wszystko ma się wydarzyć za zycia FP ,bo przecież ma On wspolpracowac z Antychrystem , potem to już kwestia kilku lat .

    • Jestem dzieckiem Boga said

     Też myślę,że to już długo nie potrwa.W orędziach była mowa ,że już niedługo przestanie się w kościołach odmawiać Zdrowaś Maryjo
     a w orędziu z 25 grudnia 2013r Pan Jezus mówi;

     ,,Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką uroczystością, która będzie oklaskiwała pracę tych oszustów, którzy paradują w Moim Kościele, ubrani w szaty służące wyłącznie do oszukania wiernych. W tym dniu będą bili brawo bogowi sprawiedliwości społecznej, prawom człowieka i pieniądzom, które, jak powiedzą, zebrali, aby wyciągnąć świat z głodu. Ale wiedzcie o tym: Wszystkie te rzeczy przedstawione światu w Moje Święte Imię, służą tylko jednemu celowi. Aby odciągnąć was od Słowa, którym jest Moje Ciało. Moje Ciało jest Moim Ciałem. Moim Ciałem jest Mój Kościół. Gdy ci, którzy mówią, że pochodzą z Mojego Kościoła nie czczą Mojego Świętego Słowa, lecz w zamian obejmują i starają się sprawować kontrolę nad światową polityką, nigdy nie wolno im twierdzić, że pochodzą ode Mnie. Nadszedł czas na podział – przepowiedzianą schizmę – i nastąpi to szybko”
     Czyli w tym roku nie będzie prawdziwego Bożego Narodzenia.To ile to jeszcze może potrwać?

    • Wiesia said

     Kochany@Fiołku,wklejając te dwa Orędzia pragnęłam Ci dać do zrozumienia,że tam masz wyjaśnienie,tam masz wszystkie odpowiedzi i to nie od człowieka a prosto z Nieba. Kiedy oddajemy Panu Bogu siebie z pełnym zaufaniem i ofiarowujemy nasze cierpienia i wszystko co ma związek z nami i robimy to z miłością,to diablisko chce nas wyrwać za wszelką cenę od Boga.Nie poddawaj się,ja wierzę mocno w to,że jest to chwilowe u Ciebie załamanie,mam to samo,Pamiętaj nie jesteś sam/a w bólu,wytrwaj,dasz radę.Jak dopada Cię zwątpienie,ból,rozpacz,to natychmiast padaj pod Krzyżem i dziękuj Panu Bogu za Łaskę,bo On dał Ci odczuć mocno Siebie,to jest Dar.Ja bardzo długo tego nie rozumiałam i zdarza się,że zapominam o tym i tracę wszystko.Kiedy uświadamiam sobie,że mam oddać swoją wolę Panu Bogu i godzić się z Jego Wolą i mówić”rób ze mną co chcesz Jezu,jestem Twoja”odczuwam pokój duszy.Każde doświadczenie mądrze przeze mnie przeżyte prowadzi mnie do Boga,jest to bardzo trudne, ale konieczne,bo lepiej tutaj na ziemi przejść oczyszczenie.Kiedyś prosiłam o zdrowie,a teraz uczę się(dopiero raczkuję) przyjmować,godzić się z Wolą Boga,On wie co dla mnie jest najlepsze.Pozdrawiam Cię serdecznie.
     Jezu,ufam Tobie!

    • Wiesia said

     I jeszcze coś bardzo ważnego.Mówię do tych,co pracują nad sobą,ćwiczenia są bardzo ważne,podaję modlitwę,którą codziennie z serca staram się odmawiać:OFIAROWANIE CIERPIEŃ W POŁĄCZENIU Z ZASŁUGAMI CHRYSTUSA
     Bóg Ojciec: (…) Powiem ci jaki jest ratunek dla tych ciemnych dusz, wszystko ci powiem. Poświęcaj się dla Mnie stale. Ofiarowuj Mi wszystko dziecino. Codziennie daje ci tyle okazji, abyś mogła składać Mi ofiary. Czekam na nie. Dawaj Mi to wszystko odmawiając modlitwę, którą ci podyktowałem.”Przyjmij Ojcze moją ofiarę, każde cierpienie, które dziś w Swojej Łaskawości mi ofiarowałeś. Każdą radość, pracę modlitwę, każdą myśl i słowo, wszystko co tylko mogę Tobie ofiarować, przyjmij łaskawie w połączeniu z nieskończoną zasługą Najświętszej Krwi i Najdroższych Ran Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, a szczególnie Ran i Krwi wypływającej w czasie koronowania cierniem Jego Najświętszej Głowy, przez Niepokalane i mieczem boleści przeszyte Serce Maryi, w Jej intencjach, aby moje całe życie było do Jej wyłącznej dyspozycji i przydało Chwały Tobie Ojcze, uzdrawiając dusze ludzkie i ratując je przed śmiercią wieczną. Amen.”
     Ofiarowanie Najświętszej Krwi Jezusa Chrystusa
     471 Po Komunii św. dał mi Zbawiciel odczucie i zrozumienie, że przez cały dzień spływać będzie w moje serce Jego Krew Najświętsza, którą grzesznicy wyciskają z Boskich Ran, a ja mam tę Krew Najświętszą ofiarować Ojcu Przedwiecznemu tymi słowy:

     „Ojcze Przedwieczny, za nawrócenie grzeszników całego świata, ofiaruję Ci Najświętszą Krew jednorodzonego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela naszego”,

     i Jego słowa:
     „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

     Gdy odmówiłam to ofiarowanie, zaraz ujrzałam obydwu Aniołów z kielichami złotymi w rękach, zanoszącymi Ojcu Przedwiecznemu tę ofiarę.
     Zrozumiałam, że większy Anioł zanosił kielich z Najświętszą Krwią Jezusa, Anioł Stróż modlitwy za nieprzyjaciół: „Ojcze odpuść im…” I tak czyniłam to ofiarowanie duszą i sercem przez cały dzień, odczuwając swoje istnienie nie tu na ziemi lecz tak jakbym była zawieszona ze Zbawicielem na krzyżu, pomiędzy niebem a ziemią. Dał mi Pan Jezus zrozumienie, że na to potrzeba Mu było mojego serca, co mi przedtem mówił parę razy. Dzień ten był dla mnie czasem cierpienia nad biednym Zbawicielem i nad tymi, którzy Go nie miłują.

     s. R. Babiak W oceanie miłości miłosiernej Trójcy Przenajświętszej

  • halina said

   Gdyby Chrystus chciał zabrać do Nowego Raju tylko tych , którzy w Niego wierza i dochowują Mu wierności , to by sie to dokonało już dawno . Ale że Chrystus chce dać wszystkim szanse należenia do Jego Królestwa , więc prosi tych którzy już sie obudzili by Mu pomogli , by koniec swiata nie był tak przykry i bolesny dla człowieka , jak byłby gdyby nie było wypracowane to co odcina coraz wiekszą liczbe ludzi od szatana . . Było powiedziane że Jezus zacznie działać jak uwidoczni sie antychryst . Jest także powiedziane że Jezus juz wszystkie sprawy pozamykał sobie i czeka na ruchy nieprzyjaciela . Jezus cały czas zwiera szeregi i wciąż pracuje by jak najwiecej ludzi wyrwać z szpon szatana na czas jego ataku . Jezus wie że najlepszym rozwiązaniem jest by do serc wpuścić Bożą Miłośc i Bożą Jasnośc , by w sercach odnowić Bożą prawde , tą co zawarł Bóg Ojciec przy stworzeniu a niesie to wszystko Duch św . Jeżeli dużo ludzi będziemiało mieszkanie dla Niego w swoim sercu i współpracowało z Duchem św , to kto będzie współpracował z szatanem ? O to chodzi by puki jeszcze czas wyrwać szatanowi najwiecej istnień ludzkich , by nastała taka sytuacja że nie będzie miał kto walczyc w szeregach szatana , bo wszyscy powiedza mu NIE . .Taka sytuacja mi sie marzy i nie trace nadzieji że ona zaistnieje , bo wciaz modle sie o to. . .A jeżeli Ci tak bardzo ciężko , to ofiaruj te trudności i cierpienia Jezusowi jako Przyjacielowi i rozmawiaj z Nim jak z Kimś bardzo bliskim , kto Ci pomoże .. Ja także byłam w takiej sytuacji gdy bardzo cierpiałam , to szłam do obrazy i mówiłam co mnie boli i prosiłam o pomoc . I prosze sobie wyobrazic że po takiej rozmowie i modlitwie , łzy wysychały , dostawałam pomysły do głowy co zrobić jak zrobic aby było dobrze . Dostawałam pałera by iśc dalej do przodu . To nie znaczy że mój problem zniknął . Ale stawałam w takiej sytuacji jakby ten problem był obok mnie a ja szłam swoim życiem swoja droga mimo iż trwał ból . Ale najważniejsze dla mnie było to że mogę coś uczynić dla Jezusa .że moje życie nie jest jałowe puste beznadziejne , ale jest wartościowe bo czynie to co potrzebne jest bogu do realizacji Jego planów , tak jak Maryja i Jezus oraz święci .Oni wszyscy łatwo nie mieli .Dlatego przeszłam przez wszystkie tortury jakimi szatan mnie katował bym zaniechała , bym dalej nie szła . Bym pozostawiła Jezusa na boku a używała życia . .Nie mogłam zostawić Jezusa samego . W cichości i pokorze znosiłam wszystko czym chciał mnie szatan zatrzymać . Żadna sprawa swiata ziemskiego nie była w stanie zatrzymac mnie w drodze do Boga .

   • Powiew ze wschodu said

    Prawdę napisałaś. Jeżeli czas nie przedłużany to po to aby wyrwać jak najwięcej dusz od szatana poprzez modlitwy wiernych.
    Aczkolwiek rozumiem ludzi, których przytłaczają problemy obecnych czasów.
    Znośmy to dla Jezusa i ofiarujmy jako żertwę za tych którzy nie widzą i za tych którzy nie chcą widzieć.

 9. jarum said

  Proszę nie zapominać, że nic się nie dzieje w świecie materialnym i duchowym bez woli Wszechmogącego „Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”. W księdze Hioba czytamy „I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!»” (2,6) Więc i szatan jest podległy Wszechmogącemu – nie może być inaczej. Nigdy o tym nie zapominajcie i trwajcie w wierze. Tylko to Was zbawi.

 10. inka said

  http://www.prisonplanet.pl/kultura/neokanibalizm,p1874999168

 11. Vi-rus said

  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/05/13/niebo-sciemnieje-na-trzy-dni-bezposrednio-przed-moim-powrotem/

 12. Wiesia said

  Niech żaden człowiek nie usiłuje Mnie powstrzymać od udzielania duszom Życia Wiecznego, bo jego własne życie zostanie zatrzymane. Nigdy nie odniesiecie sukcesu, jeżeli będziecie próbowali Mnie się przeciwstawić. Skoro człowiek nadal zaprzecza Mojemu Słowu oraz zwalcza Moją Boskość, to wywoła to zamieszki, katastrofy, utratę życia i straszliwe kary. Oto powód, dla którego dusza, która jest proszona, aby była Mi posłuszna czy też posłuszna Moim Wskazówkom, i która swoją wolną wolą akceptuje te prośby — nie będzie w stanie sprzeciwić się Mojej Woli.
  Dzieci — Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stworzycielem. Tylko Ja wiem, co przyniesie wam przyszłość, ale pocieszcie się tym, że wszystkie Moje plany są zakończone. (*Dopiero wtedy, gdy wasza wola połączy się z Moją — Moje Królestwo w pełni się urzeczywistni i ostatecznie się wypełni.* )
  Dopiero wtedy przeminie wszelka niezgoda pomiędzy człowiekiem a Mną, waszym Przedwiecznym Ojcem. W tym nowym świecie będzie panował pokój — świecie tak doskonałym, że nigdy się nie skończy.

  Wasz Ojciec

  Bóg Najwyższy
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2014/05/09/bog-ojciec-nigdy-nie-wolno-sie-sprzeciwiac-mojej-bozej-woli/

  • Wiesia said

   (84) O oświecenie dusz elit, które rządzą światem
   O drogi Jezu, błagam Cię, oświeć dusze elit, które rządzą światem. Okaż im dowód swojego
   Miłosierdzia. Pomóż im otworzyć swoje serca i pokazać prawdziwą pokorę na cześć Twojej wielkiej
   Ofiary przez śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy. Pomóż im dostrzec, kto jest ich
   Prawdziwym Stwórcą, kto jest ich Stworzycielem i napełnij ich łaskami, aby zobaczyli Prawdę. Proszę,
   powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobór żywności,
   przymusowe adopcje niewinnych dzieci i podział w rodzinach, aby nie miały one miejsca. Uzdrów ich.
   Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich na łono Twojego Serca, aby ocalić ich od sideł złego ducha.
   Amen.

   (113) O pokonanie zła w waszym kraju
   O Matko Zbawienia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną. Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj
   jego zły wpływ pośród nas. Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę,
   gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa. Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi,
   abyśmy mogli pozostać wierni twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

 13. KRYSTYNA said

  NAJPIĘKNIEJSZA RZECZ PO TEJ STRONIE NIEBA

  http://pl.gloria.tv/?media=612517

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  __________________________________________________________

 14. KRYSTYNA said

  Ocalmy Meriam przed powieszeniem!

  http://www.citizengo.org/pl/7426-uwolnic-meriam

  Gorąco prosimy o podpisanie petycji i rozesłanie jej do jak największej liczby osób.

  Serdecznie pozdrawiam w imieniu międzynarodowego Zespołu CitizenGO

  Magdalena Korzekwa

  za:http://www.fronda.pl/a/ocalmy-meriam-przed-powieszeniem,37641.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  __________________________________________________________

 15. Powiew ze wschodu said

  Przepowiednia św. Franciszka z Asyżu/ St. Francis Prophecy: Not a True Pastor but a Destroyer

  ….bo w tych dniach Jezus Chrystus ześle ​​im nie prawdziwego Pasterza, ale niszczyciela
  więcej…

  http://umysluwarunkowany.wordpress.com/2014/05/19/przepowiednia-sw-franciszka-z-asyzu-st-francis-prophecy-not-a-true-pastor-but-a-destroyer/

  • Powiew ze wschodu said

   a może Franciszek z Asyżu mówił o swoim imienniku?!

   • Tomasz said

    Na blogu powstałym z inspiracji piekła czyli wowit (od zarania przesiąkniętym kłamstwem i nienawiścią) własnie na Franciszka z Asyżu powoływano się w kontekście Franciszka. Ale dajmy spokój tamtym psychiatrykom. Prawda sama się obroni. Prawda sama staje się oczywista na naszych oczach. Nie trzeba demaskować F. on zdemaskuje się sam. Kwestia 2-3 lat.

    • Powiew ze wschodu said

     Zwracam uwagę na interesujący zbieg okoliczności imion sw Franciszek mówi o pasterzu-niszczycielu.
     U Boga raczej nie ma przypadków.

    • Dzieckonmp said

     Jeśli jest tak jak piszesz to mamy znów z jedyną prawdziwą interpretacją proroctwa św. Franciszka. Ale musi to być bardzo pokrętna interpretacja bo proroctwo to jest proste w słowach.

    • Tomasz said

     Miałem na myśli ich reakcję po wyborze Franciszka gdy od razu im się „skojarzyło” z Franciszkiem z Asyżu. W świetle tego proroctwa jak zwykle dla nich zupełnie błędnie. Może to juz skomentowali nie wiem zaglądam tam sporadycznie. Kłamstwo legło u zarania tamtego bloga bo to nie ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary ale wyrzucenie podszywającej się pod wielu adminki z tego bloga stało się przyczyną ich powstania. A o nienawisci z ich strony nie warto nawet wspominać.

  • 2012 said

   Przepowiednia Świętego Franciszka z Asyżu

   Posted by Dzieckonmp w dniu 26 Październik 2013
   ( Ex S. Francisci et Assisiatis p Antonii Paduani Opera omnia s. 430 ; tłumaczone z łaciny 😉
   ” Kiedy zwołał braci na krótko przed śmiercią , ostrzegł ich przed przyszłymi nieszczęściami , mówiąc” :
   ” Działajcie odważnie, bracia, bądźcie silni i pokładajcie nadzieję w Panu.
   Czasy wielkich prób i wielkiego ucisku nastaną wkrótce, w których obfitować będą dezorientacja i zagrożenia natury świeckiej i duchowej, gdzie miłość wielu oziębnie i niegodziwość złych przekroczy wszelki wymiar.

   Moc demonów zostanie uwolniona w większym stopniu niż zwykle, nieskazitelna czystość naszego i reszty zakonòw zostanie tak bardzo oszpecona , że tylko bardzo niewielu wśród chrześcijan prawdziwemu papieżowi i kościołowi rzymskiemu ze szczerego serca i miłości doskonałej będzie posłusznych.

   Ktoś, kto nie zostanie wybrany według prawa kanonicznego , w szczytowym momencie ucisku zostanie wyniesiony do godności papieża , starał się on będzie w wyrafinowany sposób zaszczepić w wielu śmiertelną truciznę swojego błędu.

   Wtedy kłopoty zwielokrotnią się , nasz zakon zostanie podzielony, wiele z pozostałych zakonòw rozpadnie się całkowicie , ponieważ nie sprzeciwią się one błędowi, lecz go poprą.

   Będzie tak wiele opinii i podziałòw wśród ludzi , między zakonnikami
   i duchownymi, że jeśli te dni według słòw ewangelii nie zostałyby skròcone, to nawet wybrani ( jeśli to by było możliwe ), zostaliby wprowadzeni w błąd,
   jeśliby nie zostaliby prowadzeni przez tak potężną burzę przez niezmierzoną łaskę Boga.

   Nasza reguła i sposób życia będą przez niektórych w najostrzejszy sposób zwalczane.
   Niezliczone pokusy przyjdą niespodziewanie.
   Ci zaś, kòrzy przejdą próbę, otrzymają koronę życia.
   Ale ci, którzy z żarliwym duchem z miłości i gorliwości dla prawdy pobożności trzymać się będą, będą cierpieć prześladowania jako nieposłuszni i schizmatycy i niesprawiedliwości doświadczą.

   Ponieważ ich prześladowcy prowadzeni przez złe duchy , będą twierdzić, że był to akt wielkiego posłuszeństwa wobec Boga, aby zabić tego rodzaju zepsutych ludzi i usunąć ich z powierzchni ziemi.

   Pan stanie się jednak ucieczką uciśnionych, i uratuje tych, którzy nadzieję w Nim pokładali.

   I by stać się podobnymi do swojego przywódcy, będą działać pewnie i poprzez śmierć uzyskają życie wieczne , zdecydują się bardziej słuchać Boga niż ludzi , i nie będą bać się w żaden sposób śmierci , bo nie zgodzą się na kłamstwa i zdradę.

   Prawda zostanie przez niektórych kaznodziei przemilczana , przez innych zostanie zdeptana i odrzucona.
   Święty sposób życia zostanie wyśmiany przez tych, którzy ( na zewnątrz ) się do niego przyznają, dlatego Pan , Jezus Chrystus ,nie wyśle ​​im żadnego godnego pasterza , ale niszczyciela.”
   Tłumaczenie: Nn

   https://dzieckonmp.wordpress.com/2013/10/26/przepowiednia-swietego-franciszka-z-asyzu/

 16. KRYSTYNA said

  „Drogi Franciszku, kochamy księży. Znieś celibat”

  Grupa Włoszek, które żyją w związkach z księżmi, wysłała list do papieża Franciszka. Proszą go o zniesienie celibatu. Twierdzą, że ich partnerzy „dzięki wsparciu żony i dzieci lepiej służyliby Jezusowi”.

  – Kochamy tych mężczyzn, a oni nas. W większości przypadków mimo prób odrzucenia tego uczucia okazuje się, że nie da się zerwać tak silnej więzi. Jednak oznacza to niemożliwość życia w pełni. Pozostają nam tylko dwie możliwości: albo ten ksiądz musi porzucić swoją posługę, albo związek musi trwać w ukryciu – napisała do papieża grupa 26 włoskich kobiet. W liście otwartym, który opublikował dziennik „La Stampa”, Włoszki poprosiły, by papież rozważył kwestię zniesienia celibatu, a także poprosiły go o spotkanie.

  – Ksiądz, który nie musiałby z powodu małżeństwa rezygnować ze swojego powołania, dzięki wsparciu żony i dzieci lepiej służyłby Jezusowi i wspólnocie. Wiele zostało już powiedziane o celibacie z wyboru, jednak rzadko daje się głos kobietom, które cierpią z powodu swej miłości do księży – dodają.

  Autorki listu do Franciszka twierdzą, że nie chodzi im o ich prywatne dobro, ale o dobro całego Kościoła.

  za: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,1898,drogi-franciszku-kochamy-ksiezy-znies-celibat.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ____________________________________________________

  • Julka said

   Ktoś musiał im pomóc napisać (i podpisać ten list), bo raczej nie znają się z klubu towarzyskiego . Ktoś, kto zna kulisy życia prywatnego księży (i ich kochanek), albo ten list to blef.

 17. KRYSTYNA said

  UWAGA LUBLIN !

  Tradycyjna Liturgia Rzymska w Lublinie

  W sobotę 24 maja wypada święto NMP Wspomożycielki Wiernych. Tego dnia Msza św. w tradycyjnej formie rytu rzymskiego będzie odprawiona o godzinie 17.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (Lublin, ul. Staszica).

  za: https://www.facebook.com/KRR.Lublin

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ____________________________________________________

 18. młody said

  http://gosc.pl/doc/2008598.Przewodniczacy-PE-przeciw-krzyzom-w-miejscach-publicznych

 19. Dzieckonmp said

  Czy diabeł może nas namawiać do modlitwy. Taka dyskusja się tu niedawno toczyła. Poniżej artykuł o takim tytule.

  http://tnij.org/83ouo9h

  • cox said

   Moim zdaniem diabeł nie działał by na swoją niekorzyść.

  • Leszek said

   Owszem, Adminie diabeł może namawiać, a wręcz nawet i przynaglać do modlitwy, a ma to miejsce w czasie egzorcyzmów, czego przykładem są te, to fragmenty „Ostrzeżenia z Zaświatów” O. Bonawentury Meyera:
   1. z wypowiedzi Akabora, demona/upadłego anioła z chóru Tronów (Kol 1,16)
   …Musicie się modlić do Ducha Świętego. Musicie się stale i wciąż modlić do Ducha Świętego. Wtedy odczujecie wewnętrznie, co powinniście czynić. Musicie się modlić do Ducha Świętego. W każdym razie nie możecie ani na jotę odejść od starej wiary (w kontekście SW II – dop. mój) … (14.08.1975r., str. 43)
   2. z wypowiedzi potępionej dusz Judasza, demona ludzkiego:
   …jest to czas końca… Najlepsza radą by nie wpaść w błędy jest: módlcie się wiele do Ducha Świętego… (31.10.1975r., str. 62)
   3. z wypowiedzi Veroby, demona z chóru Potęg (Ef 1,21; 1P 3,22):
   …Wielu nie wie już więcej co maja czynić w tym zamieszaniu w Kościele! I powoli powstaje niebezpieczeństwo, że przez to popadną w błędy. Dlatego ja Veroba muszę powiedzieć: Wy o wiele więcej musicie się modlić do Ducha Świętego! Nigdy za dużo do Niego nie można się modlić! … Ostrzeżenie zawarte jest w karzących sądach… Z Ostrzeżeniem zaczną się karzące sądy (kary Boże). Tak się zacznie! … To, że ono jeszcze nie nastąpiło, tj. „wina” wielu modlących się, że Niebo powstrzymuje się jeszcze z karzącymi sądami. Właściwie tj. paradoks, że ludzie jeszcze się modlą. Zamieszanie przez opóźnienie karzącego sądu będzie tylko większe. Pomimo to musicie się jednak modlić. Ona (tj. Maryja) tego chce, ponieważ przez to uratowanych zostanie więcej dusz… (12.01.1976r., str. 92/93)
   4. ponownie z wypowiedzi Judasza:
   …Veroba już to powiedział, że jest to paradoks, że wy się jeszcze modlicie, bo w przeciwnym razie byłoby już przyszło ostrzeżenie (te, o którym mówiła Matka Boża w Garabandal – dop. mój). Przyczyna leży w tym, że jeszcze niektórzy ludzie zostaną uratowani (por. 2P 3,9)… (30.03.1976r., str. 96)

 20. KRYSTYNA said

  UWAGA!

  II Kongres dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla

  Link do bezporedniej transmisji „Kongresu dla Społecznego panowania Chrystusa Króla” w Warszawie i Częstochowie
  do szerokiego upowszechnienia….

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ____________________________________________________

 21. Dzieckonmp said

  Wyśmiewano tutaj informację o broni HARP że to teoria spiskowa.
  dr David Walker, zastępca dowódcy Sił Powietrznych USA w Senacie z niesamowitym spokojem opowiada o broni HARP i mówi że to już będzie przestarzały wynalazek i zaczynają dużo nowocześniejszą metodę opanowania jonosfery. Tak więc już znie można nazywac teorią spiskową wiadomości o HARP

 22. bozena2 said

  Terrorysta ze Słowiańska: „Obamo! Wysadzimy w powietrze waszą żydomasonerię”
  http://niezalezna.pl/55450-terrorysta-ze-slowianska-obamo-wysadzimy-w-powietrze-wasza-zydomasonerie

 23. Nn said

  Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem
  Orędzia Ostrzeżenia
  wtorek, 13 maja 2014, godz. 8.50

  Moja wielce umiłowana córko, jest Moją największą radością być świadkiem tego, jak Moi umiłowani wyznawcy, którzy odpowiedzieli na Moje Wezwanie, odmawiają Krucjaty Modlitwy, które dzięki Mocy Ducha Świętego ocalą miliardy dusz.

  Wykorzystam Krucjaty Modlitwy, aby odnowić i oczyścić dusze ludzkości w tym samym czasie, kiedy będę odnawiał oblicze Ziemi. Wielka odnowa dobiegnie końca, a wszystko stanie się w tym samym czasie, aby świat mógł być gotowy i należycie przygotowany, by przyjąć Mnie, Jezusa Chrystusa, jako powracającego Zbawiciela.

  Narody, które witają rodzinę królewską, muszą poczynić sporo przygotowań, zanim król postawi swoją stopę w ich kraju. Nigdy nie zezwolilibyście na to, aby odwiedzający król przybył, kiedy wszędzie jest bałagan, zgnilizna albo ulice pokryte są nieczystościami. Dlatego też przedstawiciele owych krajów sprawiają, że są odpowiednio ubrani i właściwie przygotowani, by spotkać odwiedzających dygnitarzy. Zadają też sobie duży trud, aby przygotować wspaniałe powitanie i wybierają przedstawicieli, których uznają za wystarczająco godnych, aby powitali odwiedzającego króla. Na końcu przygotują wspaniałą uroczystość, aby uczcić przybycie króla, i tego wielkiego dnia ustawią się na ulicach i będą śpiewali wspaniałą, pochwalną pieśń. Odwiedzającego ich monarchę i jego świtę będą zasypywali pochwałami. Tak samo więc będzie tego Wielkiego Dnia Pańskiego, kiedy Ja, Jezus Chrystus, przybędę, aby sądzić.

  Przybędę nagle, wraz z odgłosem trąb i w towarzystwie pełnego słodyczy brzmienia Chórów Anielskich. Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem. Potemzapłonie ono wieloma kolorami, nigdy uprzednio niewidzianymi przez człowieka. Będę widoczny dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka, w każdym wieku, i nastanie wielka konsternacja, ale też zapanuje wielki zachwyt. Ludzie nie będą wierzyć własnym oczom i wielu oniemieje; inni będą płakać łzami ulgi i radości. Wielu nie będzie przygotowanych i wydarzenie to tak ich przytłoczy, że będą wylewali łzy smutku, gdyż w swoich sercach będą wiedzieć, że odrzucili Prawdziwego Mesjasza i jakże są niegodni, aby wejść do Mojego Królestwa. Ale Ja teraz tym ludziom mówię: Tego dnia musicie zawołać Mnie i poprosić, abym wam przebaczył. Wtedy i wy także zostaniecie zgromadzeni w Moim Nowym Królestwie.

  Tak samo jak każdy król składający wizytę, proszę tych pomiędzy wami, którzy Mnie kochają, abyście przygotowali się na ten Wielki Dzień. Miejcie we Mnie zaufanie, przygotujcie wasze dusze, módlcie się o zbawienie wszystkich dusz i bądźcie wystrojeni, gotowi i oczekujący — tak jak oblubienica wyczekuje swego oblubieńca. Tego Dnia wy, Boże Dzieci, złączycie się ze Mną jako jedna całość, w Świętym Związku z Moim Ojcem, na początku nowego świata i Chwalebnej Ery, obiecanej wam od zarania.

  Pozostańcie w pokoju. Przygotujcie się z miłością i prostotą serca na ten Wielki Dzień. Nie lękajcie się Go. Powitajcie Go serdecznie. Nawet jeżeli znajdujecie się w wielkiej ciemności, to Ja zabiorę was do Mojego Światła. Wszystko, co musicie uczynić, to wyciągnąć ku Mnie wasze ramiona, a Ja was przytulę jako Swoich własnych.

  Wasz Jezus

 24. Darek said

  +JMJ

  Drodzy Czytelnicy,
  Z pewnością wielu z Was niecierpliwie oczekuje na publikację nowych orędzi Matki Bożej. Posłuszeństwo wobec władz kościelnych jest dla mnie zobowiązujące i jest częścią posłannictwa. Samowolne działanie prowadzi do nieposłuszeństwa.
  Owszem Kościół zezwala na publikację orędzi bez zezwolenia odpowiednich władz kościelnych. Jestem jednak świadomy odpowiedzialności za przekazywane słowa i to zobowiązanie traktuję w duchu posłuszeństwa wobec mojego Ojca duchownego oraz kościelnego cenzora. Kierownictwo duchowe pozwala oczyszczać dusze i umacniać je. Bóg sam potrafi upomnieć się i kierować swoje dzieła, by doprowadzić je do zwycięstwa, posługując się ludźmi jako swoimi narzędziami.
  Orędzia otrzymały pozytywną opinię teologiczną i teraz pozostaje tylko próba cierpliwości oraz zaufania Opatrzności Bożej.
  z prośba o modlitwę

  Adam

  „Uzdrawiająca moc Ducha Świętego dotknie całego Kościoła Mojego Boskiego Syna, dając Mu nowy powiew Ducha Prawdy.” [11.02.2014]

  „Godzina opuszczenia jest znakiem zjednoczenia mojego Syna z Jego Mistycznym Ciałem, aby w ten sposób Kościół mógł być wywyższony na krzyżu, podobnie jak był On.” [23.03.2014]

  „Nie zapominajcie jednak, że mój Syn pozostaje w Kościele i z Kościołem. Cały czas stoi u drzwi i kołacz. ” [23.04.2014]

  „Za pontyfikatu tego papieża, Kościół i świat doznają rany, gdyż wróg, szatan-zwodziciel planuje podział i rozłam. Módlcie się za „biskupa w bieli”. Módlcie się za Wikariusza mojego Boskiego Syna na ziemi. On dobrze wie, że własnymi siłami nie jest wstanie odnowić Kościoła – tak, jak nie mogli uczynić tego jego poprzednicy.” [13.05.2014]

  Anioł Stróż: „Chrystus jest Królem, a narody latoroślami i jeśli nie uznają Jego władzy, zostaną odrzucone. Tego powinniście być świadomi, abyście mogli wytrwać do końca i wydać obfity owoc dla siebie i wobec innych narodów.” [12.04.2014]

 25. Darek said

  16 maja 2014

  fragment
  […] Proście waszych Patronów o wstawiennictwo! Często w modlitwach zapominacie o nich, a przecież zostali oni powołani nie tylko dla własnego uświęcenia, ale by dać również świadectwo wiary i świętości całego waszego narodu. Naśladujcie ich odwagę i męstwo w głoszeniu Ewangelii. Czyńcie to na miarę swoich obowiązków stanu, pamiętając, moje kochane polskie dzieci, że każde świadectwo – choćby najmniejsze – jest potrzebne dla ratowania waszej Ojczyzny. Nie wszyscy bowiem zostali powołani do cierpienia i przelewania krwi, ale każdy z was został wezwany do złożenia świadectwa wiary – szczególnie w tym czasie, gdy wyznanie wiary związane jest z wyśmiewaniem i prześladowaniem.[…]
  …Kochane dzieci, wzywajcie pomocy Patronów-Orędowników waszej Ojczyzny. Proszę was, abyście za ich wstawiennictwem codziennie zanosili wasze modlitwy do Boga, przez moje Niepokalane Serce. Ich przykład świętości oraz odwagi zrozumiecie, gdy wypełniając Boży Plan, doznacie łaskawości i miłosierdzia mojego Boskiego Syna – który pragnie przywrócić chwałę Rzeczypospolitej pod Swoim berłem i koroną…

  LITANIA NARODU POLSKIEGO
  Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
  Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
  Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
  Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
  Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
  O Maryjo, Bogurodzico, Królowo Polski, módl się za nami.
  Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny, módl się za nami.
  Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami.
  Święty Kazimierzu, Patronie Litwy, módl się za nami.
  Święty Jozafacie, Patronie Rusi, módl się za nami.
  Święty Cyrylu i Metody, Apostołowie Słowian, módl się za nami.
  Święty Ottonie, Apostole Pomorza, módl się za nami.
  Święta Jadwigo, Patronko Śląska, módl się za nami.
  Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi, módl się za nami.
  Święty Janie z Kęt, patronie profesorów i studentów, módl się za nami.
  Święty Stanisławie kostko, Patronie młodzieży, módl się za nami.
  Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami.
  Święty Andrzeju Świeradzie, i Benedykcie, módl się za nami.
  Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módl się za nami.
  Święty Brunonie, Apostole ziem polskich, módl się za nami.
  Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej, módl się za nami.
  Święty Florianie, Patronie Krakowa, módl się za nami.
  Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia, módl się za nami.
  Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami.
  Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy, módl się za nami.
  Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia, módl się za nami.
  Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego, módl się za nami.
  Błogosławiony Jakubie Strzemię, patronie Lwowa, módl się za nami.
  Błogosławiony Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego, módl się za nami.
  Błogosławiony Szymonie z Lipnicy, Kaznodziejo prawdy, módl się za nami.
  Błogosławiony Wincenty Kadłubku, Dziejopisarzu Polski, módl się za nami.
  Błogosławiony Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński, módl się za nami.
  Błogosławiona Salomeo, Księżno Halicka, módl się za nami.
  Święta Kingo, Patronko górników, módl się za nami.
  Błogosławiona Jolanto, Wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej, módl się za nami.
  Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (Męczennikami sandomierskimi) , módl się za nami.
  Błogosławiony Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami.
  Błogosławiony Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca, módl się za nami.
  Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej, módl się za nami.
  Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów, módl się za nami.
  Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej, wybaw nas, Panie.
  Od kajdan niewoli, wybaw nas, Panie.
  Od godziny zwątpienia, wybaw nas, Panie.
  Od podszeptów zdrady, wybaw nas, Panie.
  Od gnuśności naszej, wybaw nas, Panie.
  Od ducha niezgody, wybaw nas, Panie.
  Od nienawiści i złości, wybaw nas, Panie.
  Od wszelkiej złej woli, wybaw nas, Panie.
  Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Panie.
  Winy królów naszych, przebacz, o Panie.
  Winy magnatów naszych, przebacz, o Panie.
  Winy szlachty naszej, przebacz, o Panie.
  Winy rządzących krajem, przebacz, o Panie.
  Winy kierujących ludem, przebacz, o Panie.
  Winy pasterzy naszych, przebacz, o Panie.
  Winy ludu naszego, przebacz, o Panie.
  Winy ojców i matek naszych, przebacz, o Panie.
  Winy całego Narodu polskiego, przebacz, o Panie.
  Głos krwi męczenników naszych, usłysz, o Panie.
  Głos krwi żołnierzy naszych, usłysz, o Panie.
  Płacz matek i żon, usłysz, o Panie.
  Płacz wdów i sierot, usłysz, o Panie.
  Płacz dzieci katowanych za pacierz polski, usłysz, o Panie.
  Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny, usłysz, o Panie.
  Łzy rolników pozbawionych swej ziemi, usłysz, o Panie.
  Wołanie krzywdzonego ludu robotniczego, usłysz, o Panie.
  Jęki z więzień, obozów koncentracyjnych, usłysz, o Panie.
  Brzęk pękających kajdan naszych, usłysz, o Panie.
  Wiarę w Ciebie i ufność w Maryi, daj nam, o Panie.
  Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy, daj nam, o Panie.
  Miłość Polski, Ojczyzny naszej, daj nam, o Panie.
  Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność, daj nam, o Panie.
  Wszystkie dary Ducha Świętego, daj nam, o Panie.
  Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi, daj nam, o Panie.
  Wolność, chwałę, szczęście i pokój, daj nam, o Panie.
  Przez Narodzenie Twoje, bohatera wielkiego, wzbudź nam o Panie.
  Przez Bogurodzicę, Ojca świętego na długie lata zachowaj nam, o Panie.
  Przez Najświętsze Życie twoje, żyć dobrze nas naucz, o Panie.
  Przez Krzyż i Mękę Twoją, cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
  Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje, z ciemności grzechu wskrześ nas, o panie.
  Przez Wniebowstąpienie Twoje, Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
  Przez Ducha Świętego Zesłanie, „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
  Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę, w jedności Polskę naszą zachowaj o Panie.
  Przez cnoty wielkich Ojców naszych na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.
  Boże Piastów i Jagiellonów, nie opuszczaj nas, o Panie.
  Boże Sobieskiego i Kościuszki nie opuszczaj nas, o Panie.
  Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe nie opuszczaj nas, o Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się:
  Boże Wszechmogący, Panie Zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnomyślnością i pokojem. W: Amen.
  ANTYFONA
  W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować uzyskana wolność, prosimy Cię, o Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego krzyża zachować Twoje królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie jak za czasów naszych praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie miłosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.
  Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Amen.

 26. Wiesia said

  Jest to szalenie ważne Orędzie:http://ostrzezenie.net/wordpress/2010/11/20/powstanie-grup-satanistycznych-i-kontrola-nad-swiatem/

  • Dzieckonmp said

   Te Dzieci, którym okazana została Prawda i które są prowadzone przeze Mnie, mają odważne dusze. Będą desperacko próbować ostrzec świat przed tymi strasznymi grupami, rozdzielonymi we wszystkich kierunkach, ale mającymi przed sobą jeden cel.

   Kiedy mówię, że wąż jest w trakcie wyruszania do ataku, mam na myśli, że dzieje się to już teraz.

   On i jego podła armia głodnych i pełnych pychy bestii maszerują szybko i zdecydowanie we wszystkie dziedziny życia. Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje religijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować.

  • Wiesia said

   Apeluję do mediów, do wszystkich, którzy nie są zakażeni przez tę złą Grupę, aby patrzeć i widzieć, co się dzieje. Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie.

   On, szatan, spieszy się. Wy znajdźcie szybko inny sposób. Brońcie przed nim wasze rodziny i módlcie się tak, jak nie robiliście tego przez bardzo długi czas. Modlitwa ochroni was wszystkich.

 27. bozena2 said

  Ot i Ukraina:
  Autorka reportażu, Barbara Włodarczyk odwiedza szpital położniczy w Kijowie, gdzie ordynatorem jest 32-letnia kobieta. Jej mąż jest anestezjologiem. Aby wejść na teren szpitala polska dziennikarka musi zdjąć swoje ubranie i założyć bezpieczny dla pacjentów fartuch. Zgodnie z ukraińskim prawem aborcja jest tam dozwolona. Lekarka zdradza, że wielu młodych ludzi decyduje się na usunięcie ciąży, jest to nawet milion zabiegów rocznie.http://vod.pl/szerokie-tory-jeden-dzien-z-zycia-lekarza-ginekolo,84651,w.html

 28. KRYSTYNA said

  Solidarna Polska zaproponuje PiS wspólną listę

  Lider Solidarnej Polski w „Rozmowach niedokończonych” w Radiu Maryja i Telewizji Trwam zapowiedział, że zaproponuje PiS-owi wspólną listę koalicyjną w wyborach krajowych.

  – Chcemy zmienić Polskę. Wybory to tak naprawdę początek maratonu. Są wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie i wreszcie wybory polskiego parlamentu. Wtedy zresztą będziemy próbować zbudować, będziemy proponować Prawu i Sprawiedliwości jedną listę mimo różnic między nami programowych np. w sprawach europejskich. Chcielibyśmy szukać tego, co nas łączy, i zbudować koalicyjną listę do parlamentu tak, aby te siły połączyć, bo akurat ordynacja wyborcza i sens wyborów do parlamentu polskiego w odróżnieniu od parlamentu europejskiego uzasadnia zbudowanie takiej jednej listy, na którą wszyscy mogliby głosować, na której można by odnaleźć wartościowych przedstawicieli różnych środowisk – powiedział w „Rozmowach niedokończonych” Zbigniew Ziobro.

  Zadeklarował, że koalicyjna lista nie zamykałaby się na PiS, ale znalazłoby się na niej miejsce dla innych ugrupowań, które odwołują się do tych samych wartości. – Jeżeli chodzi akurat o sprawy krajowe, to wiele – podkreślam – można znaleźć wspólnych tematów. O sprawach, które nas różnią, też możemy porozmawiać, natomiast jeśli chodzi o sprawy europejskie, tutaj różnice są najbardziej wyraziste, ale tutaj nie trzeba budować takiej koalicji, bo tam się rządu nie wybiera. Tam się liczy siła osobowości i doświadczenia. My rzeczywiście mamy bardziej eurosceptyczny stosunek. Odrzucamy traktat lizboński, w odróżnieniu od kolegów z PiS, jako element naszego programu. Odrzucamy również element integracyjny np. stworzenie wspólnej armii i dlatego w parlamencie europejskim jesteśmy w grupie świadomie eurosceptycznej – zauważył Ziobro.

  za:http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/77837,sp-zaproponuje-pis-wspolna-liste.html

  CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT ! ! !
  ____________________________________________________

  • cox said

   Czyżby Ziobro bał się, że samodzielnie nie dostanie się do sejmu?

   • Tomasz said

    Szkoda bo wielu wartościowych ludzi tam. Ale sami to wybrali i muszą ponieść tego konsekwencje. Solidarna Polska przestanie istnieć już za 4 dni. O koalicji nie ma oczywiście mowy w wyborach parlamentarnych. Tylko o pokornym udziale pewnych osób z list PiS tak jak to obecnie robi np. Marek Jurek. Mrówka nie wchodzi w koalicję ze słoniem tylko siada na jego grzbiecie.

    • Dzieckonmp said

     Taka jest prawda, Racjonalne myślenie. Solidarna Polska kończy istnienie. Buntownicy muszą ponieść karę. Nie ma mowy już o żadnych koalicjach.

    • cox said

     Racja. Tylko, że mi się wydaje iż SP będzie istniała do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Chyba, że nagle zaczną ją promować, tak jak teraz KNP Korwina- Mikkego, to kto wie, może przetrwają.

 29. Wiesia said

  Na pożegnanie chciałam przypomnieć też jeszcze jedno bardzo ważne Orędzie,jest w nim prośba do nas,abyśmy byli uważni i nie dali się zwieść.Nie wszyscy,którzy klęczą pod figurą Matki Najświętszej,są Jej czcicielami.
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2013/08/29/matka-zbawienia-beda-musieli-znalezc-miejsca-schronienia-aby-mogli-zapewnic-codzienne-msze-i-komunie-swieta/
  i fragment tylko:
  Musicie zrozumieć, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do słuszności tego ostrzeżenia, że Ja, umiłowana Matka Chrystusa, zostanę wykorzystana do tego, aby ukryć prawdziwe zamiary tych sił, które wtargnęły do Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Użyją oni Mnie jako marionetki Kościoła, aby odwrócić uwagę ludzi od prawdziwych intencji tej nikczemnej grupy. Aby przekonać Boże dzieci, żeby pozostały lojalne wobec Prawdziwego Słowa Bożego i tradycji Kościoła Katolickiego, stworzą ceremonie, o których powiedzą, że oddają Mi one cześć.Prezentując światu wielkie oszustwo, wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby sprofanować Mój wizerunek. Użyją Mnie, aby zbezcześcić Kościół Mojego Syna, a wszystko, co będą czynić, będzie przebiegać od tyłu do przodu, zgodnie z wymogami diabła.

  Stwarzając wrażenie, że czczą Matkę Boga, dadzą wielu Katolikom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Oznacza to, że gdyby ci ostatni mieli jakieś wątpliwości, stawszy się świadkami dziwnych, nowych poprawek do Mszy Świętej i Sakramentów – to wątpliwości te zostaną natychmiast puszczone w niepamięć. O, jakiego bólu Mi to przysparza! Mój wizerunek zostanie celowo wykorzystany do tego, aby znieważyć Mojego Syna.

  Szatan Mną pogardza. Lecz i także się Mnie lęka. Chcąc zranić Mojego Syna, dołoży on wszelkich starań, aby poprzez dusze, na które ma wpływ, dokonywać bezczeszczenia Mojego wizerunku poprzez tajemnicze obrzędy i czarne msze. Moja figura zostanie przyozdobiona satanistycznymi symbolami i zostanie sprofanowana w wielu miejscach przez grupy Masońskie, które przejęły kontrolę.

  Błogosławionej nocy
  Jezu ufam,ufam,ufam Tobie!

 30. pio0 said

  20 maja-
  570 rocznica śmierci – wspomnienie- Święty Bernardyn ze Sieny, prezbiter

  Bernardyn ze Sieny jest patronem Kalifornii, oręduje przy chorobach płuc i uzależnieniach od hazardu.

  http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-20.php3

  Modlitwa do św. Józefa św. Bernardyna ze Sieny

  1. Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny (1380-1444)

  Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb -Jezusa i Maryję – spraw to, abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

  2. Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny

  O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi, módl się za nami każdego dnia do tegoż Jezusa, Syna Bożego, abyśmy, uzbrojeni w Jego łaskę, mogli walczyć w dobrych zawodach na tym świecie i zostali przez Niego ukoronowani przy śmierci. Amen.

  1. Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny (1380-1444)

  Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb -Jezusa i Maryję – spraw to, abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen.

  2. Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny

  O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi, módl się za nami każdego dnia do tegoż Jezusa, Syna Bożego, abyśmy, uzbrojeni w Jego łaskę, mogli walczyć w dobrych zawodach na tym świecie i zostali przez Niego ukoronowani przy śmierci. Amen.

 31. pio0 said

  Miłość to nie jest towar. To jest dar, który się ofiarowuje, nie pytając, czy jest komuś potrzebny i nie żądając zwrotu. -Halina Górska
  Bez miłości wszystko jest niczym -św. Teresa z Avili

 32. Ligia said

  dziękuję !

  Przemoc kojarzy nam się zawsze z nożem, bombą, pistoletem. Dla mnie jednak przemoc wynika z postawy człowieka. Na przykład mówienie ludziom, że są nic nie warci, że są leniwi, że są tacy czy inni, uważam za wielką przemoc.

  Ludzie samotni, odepchnięci, psychicznie chorzy, fizycznie upośledzeni są wszędzie. Czy mamy dla nich czas?

  Nie dziwmy się i nie koncentrujmy nadmiernie na cudzych upadkach. Dostrzegajmy raczej dobro innych ludziach, albowiem każdy z nas stworzony jest na obraz Boga.

  Bł. Matka Teresa z Kalkuty

 33. MariuszInfo said

  Środa, 21 maja 2014

  (Dz 15,1-6)
  W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

  (Ps 122,1-2.4-5)
  REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

  Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
  „Pójdziemy do domu Pana”.
  Już stoją nasze stopy
  w twoich bramach, Jeruzalem.

  Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
  aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
  Tam ustawiono trony sędziowskie,
  trony domu Dawida.

  (J 15,4.5b)
  Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

  (J 15,1-8)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

  (c) http://www.mateusz.pl/czytania

  • Dana said

   Wiara jest jedyną kotwicą zbawienia. Jej się trzeba silnie trzymać. Czym bez niej byłoby nasze życie? Niczym! Lub raczej nikomu niepotrzebnym wysiłkiem, gdyż na świecie jest tylko cierpienie, a cierpienie bez Wiary jest nie do zniesienia, ponadto ból oświetlany małym płomykiem Wiary staje się czymś pięknym, gdyż uzdalnia duszę do walki.

   bł. Piotr Jerzy Frassati do przyjaciela

 34. anzelmik said

  Bardzo dobry i potrzebny teks. Wielkie brawa i podziękowania za wstawienie.
  Czym więcej ludzi pozna prawdę , tym więcej dobra wyleje sie na świat.

  • Leszek said

   To, o czym ten tekst przytoczony przez Admina blogu, Bronisława, mówiący o rzeczywistości (która niestety nie powiedziała jeszcze swego ostatniego słowa, albowiem zmierza do swojej najczarniejszego apogeum) czasu, w którym dane jest nam z woli i łaskawości Bożej żyć już dawno był przewidziany przez Pana Boga i zapisany, w pierwszej części 12-go rozdziału Apokalipsy św. Jana Apostoła, gdzie masoneria jest przedstawiona jako Bestia podoba do czarnej pantery, o której Matka Boża, „Ta, która została posłana przez Boga, aby otworzyć tę Księgę i odkryć przed nami jej tajemnice” (366g, 13.10.1987), tak mówi w Orędziu nr 405 z 3.06.1989r. do swych umiłowanych synów, Kapłanów:
   …Moje Niepokalane Serce staje się dziś przede wszystkim znakiem Mego pewnego zwycięstwa w wielkiej walce, toczącej się pomiędzy zwolennikami ogromnego czerwonego Smoka, a uczniami Niewiasty obleczonej w słońce.
   W czasie tej straszliwej walki wyłania się z morza Bestia podobna do pantery, aby pomóc czerwonemu Smokowi. Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna Bestia to m a s o n e r i a. Smok ujawnia się w całej swej potędze, natomiast czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje w taki sposób, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i paszczę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki społecznego przekazu – przez propagandę. Siedem głów oznacza różne l o ż e m a s o ń s k i e, które działają wszędzie w sposób podstępny i niebezpieczny.
   Ta czarna Bestia ma dziesięć rogów, a na nich – dziesięć diademów oznaczających panowanie i władzę królewską. Masoneria panuje i rządzi na całym świecie za pomocą dziesięciu rogów. W świecie biblijnym róg był używany jako narzędzie wzmacniające, pozwalające lepiej słyszeć czyjś głos, jako potężny środek komunikacji.
   Bóg ogłosił Swą wolę Swojemu ludowi przy pomocy dziesięciu rogów, które pozwoliły poznać Jego Prawo: przy pomocy dziesięciu przykazań. Kto je przyjmuje i zachowuje, ten idzie w życiu drogą Bożej woli, radości i pokoju. Kto czyni wolę Ojca, ten przyjmuje Słowo Jego Syna i ma udział w dokonanym przez Niego Odkupieniu. Jezus udziela duszom życia samego Boga – poprzez łaskę, którą wysłużył nam Ofiarą dokonaną na Kalwarii.
   Łaska Odkupienia udzielana jest za pomocą siedmiu sakramentów. Przez łaskę wszczepiane są w dusze ziarna nadprzyrodzonego życia, którymi są cnoty. Najważniejszymi z nich są trzy cnoty teologalne i cztery kardynalne: wiara, nadzieja i miłość oraz roztropność, męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. W Boskim słońcu siedmiu Darów Ducha Świętego cnoty te kiełkują, wzrastają, rozwijają się coraz bardziej i prowadzą dusze świetlaną drogą miłości i świętości.
   Działalność czarnej Bestii – tzn. masonerii – polega na walczeniu w podstępny i uporczywy sposób o to, by uniemożliwić duszom kroczenie drogą wskazaną przez Ojca i Syna, a oświetloną Darami Ducha. Czerwony Smok usiłuje doprowadzić całą ludzkość do obywania się bez Boga, do odrzucenia Go, dlatego rozszerza b ł ą d a t e i z m u. C e l e m natomiast m a s o n e r i i nie jest odrzucanie Boga, lecz bluźnienie Mu. Bestia otwiera usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego Imieniu i Jego przybytkowi, i przeciw wszystkim mieszkańcom Nieba. Największym bluźnierstwem jest odrzucanie kultu należnego tylko Bogu, a oddawanie go stworzeniom i samemu szatanowi. Dlatego też obecnie – w ślad za deprawującym działaniem masonerii – rozszerzają się wszędzie czarne msze i kult szatana. Ponadto masoneria działa wszelkimi sposobami, aby przeszkodzić duszom w osiągnięciu zbawienia. Chce ona uczynić nieskutecznym dzieło Odkupienia dokonane przez Chrystusa.
   Za pośrednictwem dziesięciu przykazań Pan przekazał Swe Prawo, masoneria zaś – mocą swych dziesięciu rogów – s z e r z y wszędzie prawo pozostające w zupełnej sprzeczności z Prawem Bożym. cdn

   • Leszek said

    Wkradł się błąd:
    Napisałem: …w pierwszej części 12-go… a powinno być: …13-go
    rozdziału Apokalipsy św. Jana Apostoła, gdzie masoneria jest przedstawiona jako Bestia podoba do czarnej pantery…

  • Leszek said

   cd(2).: Przeciwstawiając się przykazaniu Pańskiemu: «Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie», masoneria ustanawia fałszywe bożki, przed którymi wielu upada na twarz w adoracji.
   Przeciwstawia się przykazaniu: «Nie będziesz wzywał Imienia Pana nadaremno» – i bluźni Bogu i Jego Chrystusowi. Czyni to bardzo wieloma podstępnymi i diabelskimi sposobami. Wprowadza się nawet Jego Imię w niestosowne nazwy produktów handlowych i realizuje świętokradzkie filmy o Jego życiu i Boskiej Osobie.
   Wbrew przykazaniu: «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», masoneria przekształciła niedzielę w weekend, w dzień sportu, zabaw i rozrywek.
   Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.
   Na przekór przykazaniu: «Nie zabijaj», masonerii udało się zalegalizować wszędzie aborcję, doprowadzić do przyjęcia eutanazji i sprawić, że prawie zanikł szacunek dla wartości ludzkiego życia.
   Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.
   Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», masoneria pracuje nad tym, by coraz bardziej rozszerzały się kradzieże, przemoc, uprowadzenia i rabunek.
   Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie mów fałszywego świadectwa», stara się ona o coraz większe rozprzestrzenianie się i uprawomocnienie oszustwa, kłamstwa i obłudy.
   Na przekór przykazaniu: «Nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej jego rzeczy», masoneria usiłuje zepsuć do głębi sumienie, oszukując umysł i ludzkie serce.
   I tak popycha się dusze na zepsutą i złą drogę nieposłuszeństwa wobec Prawa Pańskiego. Pogrążają się one w grzechu i uniemożliwia się im przyjęcie daru Łaski i Bożego Życia. cd(3)n

  • Leszek said

   cd(3): Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym – będącym owocem życia w łasce Bożej – m a s o n e r i a przeciwstawia siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. I tak wierze przeciwstawia pychę; nadziei – rozwiązłość; miłości – chciwość; roztropności – gniew; męstwu – lenistwo; sprawiedliwości – zazdrość; umiarkowaniu – łakomstwo.
   Człowiek stający się ofiarą siedmiu grzechów głównych stopniowo jest prowadzony do odrzucenia kultu należnego Bogu, by oddawać cześć fałszywym bożkom, będącym uosobieniem wszystkich tych wad. Na tym polega największe i najstraszniejsze bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każdej głowie Bestii wypisane jest imię bluźniercze (13,1bd). Każda loża masońska ma za zadanie doprowadzenie do adorowania innego bożka.
   Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy. Wada ta przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do oddawania czci bożkowi, którym staje się ludzki rozum, wyniosłość, technika i postęp.
   Druga głowa nosi bluźniercze imię rozwiązłości. Przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do adorowania bożka seksualności i nieczystości.
   Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości. Przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy wszędzie kult boga pieniądza.
   Czwarta głowa nosi bluźniercze imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do oddawania czci bogu niezgody i podziału.
   Piąta głowa nosi bluźniercze imię lenistwa. Przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult bożka strachu, opinii publicznej i wyzysku.
   Szósta głowa nosi bluźniercze imię zazdrości. Przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do oddawania czci bożkowi przemocy i wojny.
   Siódma głowa nosi bluźniercze imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. Przeciwstawia się cnocie umiarkowania i prowadzi do oddawania czci bożkowi tak wychwalanego hedonizmu, materializmu i przyjemności.
   L o ż e m a s o ń s k i e mają za zadanie działać przebiegle, aby wszędzie doprowadzić ludzi do pogardzania świętym Prawem Bożym, do otwartej opozycji wobec dziesięciu Przykazań. Dążą one do zniesienia kultu należnego samemu tylko Bogu, żeby oddawać go bogom fałszywym – wychwalanym i adorowanym przez bardzo wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, władza, przemoc, przyjemność. Dusze wpadają przez to w mroczną niewolę zła, wad i grzechów, a w chwili śmierci i sądu Bożego – w jezioro wiecznego ognia, którym jest Piekło. cdn

   • Leszek said

    Teraz rozumiecie, dlaczego – w tych czasach straszliwego i przebiegłego ataku czarnej Bestii, to znaczy masonerii – Moje Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i pewną drogą prowadzącą do Boga. W Moim Niepokalanym Sercu powstaje plan taktyki, której wasza Niebieska Mama używa w walce, aby pokonać podstępne oszustwa czarnej Bestii.
    Oto dlaczego formuję wszystkie Moje dzieci do zachowywania dziesięciu przykazań Bożych, do życia dosłownie Ewangelią, do częstego przystępowania do sakramentów –zwłaszcza do sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. Środki te są niezbędną pomocą, by trwać w łasce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, aby mocno ćwiczyły się w cnotach i zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, czystości i świętości.
    Posługuję się wami, Moje małe, poświęcone Mi dzieci, w demaskowaniu wszystkich podstępnych zasadzek zastawianych na was przez czarną Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecznie udaremnić w i e l k i a t a k m a s o n e r i i, skierowany dziś przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. W jej największej klęsce ukaże się na końcu w całej swojej wspaniałości tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

 35. „Żądam oczyszczenia całego Kościoła Świętego z wszelkiej naleciałości masonerii oraz ze wszelkich skutków jej działania. Dlaczego ustanowiliście świeckich szafarzy Komunii Świętej? Wprowadzili ich do Kościoła, członkowie watykańskiej loży masońskiej P-2, dokonując odpowiednich zapisów w prawie kanonicznym, a niezgodnych z Wolą Bożą. Demony przyśpieszają swoje działanie, posługując się masonerią, która wprowadziła już Antychrysta do wnętrza Watykanu. Przywódcy kościoła katolickiego w swojej większości, wywodzą się od wrogów Kościoła, wprowadzonych do wnętrza Kościoła przez masonerię. Wiernie wykonują oni powierzone im zadanie demontażu Kościoła, oraz usuwanie nazbyt gorliwych i stojących w obronione Kościoła księży.”
  http://urbietorbi-apocalypse.net/masoneria.pl.html

 36. Krystynas said

  Witam Pani Dano! Dziekuje.Balsamem byly dzis dla mnie Pani slowa, bo dzisiaj i ostatnio krzyz coraz bardziej przygniata, ze czasami trace nadzieje. Bardzo prosze chociaz o krotka modlitwe o zdrowie Krzysztofa.Serdecznie pozdrawiam Pania, Pana Admina, Szafirka, Joanne Dark i Wszystkich.

 37. Wiesia said

 38. Wiesia said

 39. Krystynas said

  Szafirku, dziekuje za modlitwe. I ja tez pomodle sie za Ciebie. Serdecznie Cie pozdrawiam – Krystyna.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: