Dziecko Królowej Pokoju

Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi

 • Królowa Pokoju

  Królowa Pokoju
 • Uwaga

  Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl
 • Propozycja chronologiczna

  • Rok 2019 – Kryzys Rumunia
  • Rok 2020 – fałszywe traktaty pokojowe
  • Rok 2021 – Papież jedzie do Moskwy
  • Rok 2021 – Wojna
  • Rok 2022 – zwycięstwo komunistyczne
  • Rok 2023 – 10 królów
  • Rok 2024 – Antychryst
  • Rok 2025 – Sojusz z wieloma
  • Rok 2025 – Synod
  • Rok 2026 – Henoch i Eliasz
  • Rok 2028 – Ohyda spustoszenia
  • Rok 2029 – Ostrzeżenie
  • Rok 2030 – Cud
  • Rok 2031 – Nawrócenie Izraela
  • Rok 2032 – Kara
  • Rok 2032 – Odnowienie świata
  • Rok 2033 – Exodus
  • Rok 2034 – Zgromadzenie w Jerozolimie
  • Rok 3032 – Gog i Magog
  • Rok 3213 – Koniec świata
  • Nowe niebiańskie Jeruzalem.
 • Ostrzeżenie

  13 kwietnia 2029
 • Logowanie

 • Odwiedzają nas

  Map

 • Maryjo weź mnie za rękę

 • Jezu Maryjo Kocham Was

DYWERSJA MASOŃSKA I MASONOIDALNA WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

Posted by Dzieckonmp w dniu 21 Maj 2014


1. Duchowni katoliccy w szeregach masonerii. Wspomnieliśmy powyżej o adeptach lóż w sutannach, habitach i fioletach. Informacja taka słusznie szokuje, wydaje się nie do wiary, budzi gniew i odrazę. Urzędowi, konsekrowani słudzy Kościoła pracujący świadomie przeciw Kościołowi? Słudzy Chrystusa oddający się na służbę Szatanowi? A jednak! Nie wnikajmy tu w kwestię sumienia tych zdrajców. Jest to straszliwe „mysterium iniquitatis” – wciąż żywa tajemnica duchowego znieprawienia (2 Tes 2, 7)! Faktem jest, że głównymi współtwórcami masonerii angielskiej byli duchowni, wprawdzie protestanccy, ale jednak! Faktem też jest, że w w. XVIII, a więc już w pierwszym okresie dziejów masonerii, wbrew wyraźnemu stanowisku Stolicy Apostolskiej, do lóż wstępowało wielu zwłaszcza wyższych duchownych katolickich, wcale nierzadko stali na ich czele, i to nie tylko we Francji, lecz i w innych krajach, także w Polsce. A nie była to bynajmniej przynależność formalna, rezultat ówczesnej mody czy układów środowiskowych i politycznych. Już wtedy planowano w kręgach tych księży-filozofów”, księży- „patriotów”, radykalne zmiany w Kościele i „pogodzenie” chrześcijaństwa z naturalizmem i racjonalizmem, „pogodzenia” katolicyzmu z laickim, antychrześcijańskim duchem Oświecenia. Jasno też zdawano sobie sprawę, że oznaczałoby to odrzucenie Objawienia Bożego i zniszczenie tożsamości i duszy Kościoła

Tajna przynależność do masonerii wyższych zwłaszcza duchownych trwała odtąd bez przerwy, przez pokolenia, i ma swoją smutną historię. W czasach zaś powojennych i posoborowych z powodów, o których mówiliśmy wyżej, ten proces infiltracji i rekrutacji masońskiej we wnętrzu Kościoła dokonał się i dokonuje w nieporównanie szerszej skali. Nie warto nawet podkreślać bijącego w oczy faktu, że ze swymi „braćmi” spośród kleru współdziałają legiony świeckich wolnomularzy, „pełniących obowiązki katolików”.

2. Charakterystyka współczesnych adeptów lóż masońskich. Cóż robią ci dywersanci, te „wilki w owczych skórach” (Mt 7, 15)? Robią ostatnio, od dziesiątków już lat, wiele i – niestety – również z powodzeniem. Są dynamiczni, ruchliwi, pracowici, wydajni, stanowią pono intelektualną elitę Kościoła (tak przynajmniej prezentują ich mass media, dziwnie dla nich dostępne i łaskawe). Są oczywiście jak najbardziej katolikami, ale przecież nie integrystami ani ortodoksami, ani fanatykami, nie hołdują bynajmniej dogmatyzmom, starym, przeżytym formułom ustalanym w zupełnie innych czasach, i irracjonalnym, nienaukowym- przesądom. Wręcz przeciwnie: są postępowi, otwarci na świat, na nowe prądy, na rozsądne kompromisy. Rozumiejąc współczesność, a także dobrze życząc swojemu w końcu Kościołowi, pragną jedynie unowocześnić go, przystosować do ducha czasu, uczynić go strawnym i – dzięki temu – po prostu umożliwić mu przetrwanie Są zdecydowanymi przeciwnikami prozelityzmu, jakiegokolwiek nawracania. Ponad wszystko natomiast cenią dialog, idee humanistyczne, poszukiwanie porozumienia i jedności – wraz z całym światem – ponad nieistotnymi w końcu podziałami. Czyż nie ekumenizm jest znakiem czasu? Ekumenizm już nie wyłącznie chrześcijański, lecz otwarty na wszystkie religie świata?…

Skoro współcześni, zlaicyzowani ludzie potrzebują mimo wszystko odrobiny sacrum, jakiejś nadbudowy, jakiegoś kontaktu z innym wymiarem, jakichś obrzędów – czy to tak istotne, k t o im to daje i w jakiej postaci? I któż chciałby w tych oświeconych czasach pluralizmu i ekumenizmu być fundamentalistą „na tyle szalonym, aby na pewno coś mniemać, albo i nie mniemać”, utrzymywać na przykład, że chrześcijaństwo, i to jeszcze w wersji katolickiej, jest jedyną religią prawdziwą?… Trzymają się też oni mądrej taktyki: by – „jak ongiś ten szaleniec Luter” – nie wystąpić, Boże broń, z Kościoła, który im się w obecnym kształcie wcale nie podoba, i nie dać się też z niego usunąć, gdyż tylko pozostając wewnątrz niego mogą skutecznie wypełnić swoją misję, powiedzmy otwarcie: szatańską misję

3. Próba zniszczenia fundamentów Kościoła – jego wiary i zasad moralnych. Wiedzą oni doskonale, że fundamentem Kościoła Chrystusa są prawdy objawione przez Boga i wiara Ludu Bożego w te prawdy, gdyż na tym fundamencie i tylko na nim opiera się to wszystko, co w sumie nazywa się chrześcijaństwem i cywilizacją chrześcijańską, konkretnie: katolicyzmem i katolickim stylem życia. Prawdy i zasady moralne (oczywiście bezwzględnie obowiązujące w sumieniu) stanowią zwarty system, opierający się ostatecznie nie na żadnych „naukowych” argumentach (choć one mogą być pomocne), lecz wyłącznie na autorytecie objawiającego je Boga i na nieomylnym Magisterium Kościoła. Zanegowanie, przez próbę rzekomej „reinterpretacji”, którejkolwiek z tych prawd i zasad jest zanegowaniem całego Objawienia Bożego. Bo jeśli w imię jakichkolwiek racji ktoś się waży kontestować choćby drobną cząstkę Objawienia Bożego, dotychczasowej wiary Kościoła katolickiego, równie logicznie może się ważyć na zakwestionowanie całego Objawienia Bożego i samego faktu Objawienia, a więc wprost duszy i tożsamości Kościoła. Masoneria to właśnie uczyniła, a jej pomocnicy w Kościele do tego najoczywiściej zmierzają. Ci dywersanci „pełniący obowiązki katolików”, owszem, „teologów”, są jak najbardziej świadomi, co stanowi fundament Kościoła, toteż na „reinterpretacji dogmatów” i na „uwspółcześnieniu” moralności katolickiej skoncentrowali wszystkie swoje wysiłki. Raczyli przy tym zapomnieć, że Kościół nie jest ani twórcą, ani właścicielem tych prawd i praw, nie posiada więc żadnych uprawnień do ich „rewidowania”, „uwspółcześniania” czy „ustalania na nowo”, aby były „bardziej zgodne z duchem czasu”. Najświętszą bowiem powinnością Kościoła, racją jego istnienia – z woli samego Chrystusa – jest strzec w całości depozytu wiary, bronić go przed jakimkolwiek zamachem czy zafałszowaniem i wiernie, w całej rozciągłości, bez zmieniania lub przemilczania czegokolwiek, przekazywać go, wraz z łaską sakramentów, następującym po sobie ludzkim pokoleniom tak długo, „aż Pan przyjdzie”. Niezależnie od tego, co o tym myśli świat przeciwny Chrystusowi. Gdyby Kościół katolicki, uwiedziony „nowoczesnością” (ileż tych „nowoczesności” było dotychczas!), sprzeniewierzył się temu zadaniu, tym samym przestałby być prawdziwym Kościołem Chrystusa i straciłby rację bytu; opuszczony przez Boga i „przemożony przez bramy piekielne” po prostu przestałby istnieć. To się jednak nigdy nie stanie i stać się nie może. Krótkowzroczni pomocnicy Szatana i o tym raczą nie pamiętać. Szkoda. Pracują więc obecnie ze wszystkich sił, rozwijają, uzasadniają, przemycają, narzucają tę swoją „opcję teologii”, którą bezwstydnie i obłudnie odważają się nadal nazywać „katolicką”. A oto do czego się posunęli: -Zakwestionowali z rozgłosem niemal wszystkie, nawet najbardziej podstawowe prawdy wiary, niektórzy z nich nawet bóstwo Jezusa Chrystusa, oczywiście w imię „wolności badań naukowych”, w imię „wolności przekonań i słowa”. – Próbują wylansować pojęcia o Bogu, które niewiele albo i nic nie mają wspólnego z Bogiem Objawienia, z Bogiem Prawdziwym. – Zakwestionowali, jakby unieważnili wiele podstawowych norm moralnych. „Odkryli” mianowicie, że „zasady są dla człowieka, a nie człowiek dla zasad”, z czego wynika, że byłoby nieludzkie, gdyby jakiekolwiek przykazania, nawet Boskie, obowiązywały zawsze, bez względu na okoliczności. Etyka po prostu zależy i musi zależeć od sytuacji, od „sumienia danego człowieka w danej chwili”, swoją zaś sytuację człowiek s a m ocenia… co najoczywiściej oznacza, że każdy człowiek, niezależnie od prawa Bożego, ma prawo decydować, przynajmniej dla siebie, co jest dobre, a co złe. (Zauważmy, że taka jest właśnie doktryna masonerii i taka też była „przyjacielska rada” Szatana w raju: „…Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i t a k j a k B ó g będziecie znali dobro i zło”). – Zachowanie przykazań Bożych jako warunek zbawienia? Po cóż te rygory, to jarzmo dla sumień, dla wolności człowieka, tak odstręczające współczesnych ludzi od Kościoła! Zbawienie jest przecież dane z góry i powszechne… C a ł a ludzkość zmierza ewolucyjnie do punktu Omega, przez „noosferę” do „teosfery” (Teilhard de Chardin)… Czyż Kościół nie jest Kościołem grzeszników?… I czyż Bóg nie jest Miłością, samą Miłością i tylko Miłością?… Postawili nawet pytanie, czy może istnieć coś takiego, jak grzech naprawdę śmiertelny, i odpowiedzieli, że nie, a jeśli już, to praktycznie się nie zdarza. – Zalecają zrozumienie i przyzwolenie w sferze seksualnej. Rozwody, małżeństwa cywilne, „prawdziwa miłość” – nie powinny absolutnie pozbawiać prawa do sakramentów. – Antykoncepcja to współczesna norma współżycia małżeńskiego i niechże się Kościół do tych spraw nie miesza. – Nierozerwalność małżeństwa? Wyjdźmy wreszcie naprzeciw ludzkim problemom i oczekiwaniom. Czyż Kościół nie powinien być Matką?… – Nieomylny w rzeczach wiary Kościół, Urząd Nauczycielski Kościoła, naucza inaczej? Ta nieomylność „opcji watykańskiej” to czyste urojenie, absolutystyczna, przestarzała teoria! W żadnym razie nikt niczego nie ma prawa narzucać ani dyktować teologom! – Ale jest przecież władza pasterska w Kościele, władza z ustanowienia Chrystusa! – Czy nie za wiele tej władzy? Czy to nie uzurpacja, z którą czas skończyć? Po pierwsze, jesteśmy, wszyscy na równi, Ludem Bożym, mieszkaniem tego samego Ducha Świętego, a po wtóre, społeczeństwa są dojrzałe, żyjemy w demokracji i pora się przystosować, skończyć z paternalizmem i „Watykanu”, i kleru! A całe zło, nienadążanie Kościoła za ewolucją ludzkości z tego, że brak w nim wolności ducha, miłości i wzajemnego zaufania i wciąż ten dogmatyzm i konserwatyzm, i wciąż ta dyktatura Rzymu, na szczęście coraz mniej uznawana! – Papież, jeśli już zachować – na razie – ten obciążony historycznie tytuł, może być jedynie honorowym przewodniczącym kolegium biskupiego, wybieranym naprawdę demokratycznie, powiedzmy, na 4- lub 6 lat, a wymienianym po upływie kadencji… – Sakramenty? Chrzest niemowląt to nieporozumienie i nadużycie, chrztu powinno się udzielać dorosłym, żeby mieli możność wyboru. – Eucharystia? – Nie mówmy nawet o żadnej tam realnej Obecności, nie jest to nic innego jak symbol braterstwa chrześcijan niezależnie od ich wyznania; powinni też otrzymywać ją wszyscy biorący udział w Liturgii… We Mszy świętej? – O, właśnie, poniechajmy już tej nieekumenicznej nazwy z minionej, przedsoborowej epoki! Czyż nie piękniej brzmi „liturgia”, „zgromadzenie eucharystyczne”, jak u braci ewangelików? – Spowiedź? Ach, tylko nie to! Jest niegodna człowieka i zupełnie niepotrzebna! Najzupełniej wystarczy ten „akcent pokutny” na początku „liturgii – Co do liturgii w ogóle – nadal za wiele tu rzymskiego formalizmu i sztywnych przepisów. Powinno być w niej dość miejsca dla ewolucji, dla świeżych pomysłów, dla improwizacji, dla działania wreszcie Ducha Świętego, który przecież „tchnie, kędy chce”

… – Przestańmy też bez końca mówić o Bogu i wieczności, tego już nikt nie chce. Chrześcijaństwo, jeśli chce przetrwać, powinno stać się bardziej ludzkie, horyzontalne, humanistyczne, nie tonąć w abstrakcjach, lecz zająć się rzeczywistymi problemami ludzi, sprzyjać ludzkiemu szczęściu. Mówmy więc nie o prawach Boga, a o prawach człowieka… – A ten przesadny w Kościele kult Maryjny, który tak odstręcza braci protestantów? Podtrzymuje on tylko dewocję i zacofany, nieaktualny już model kobiecości i wprawia w słuszne zażenowanie bardziej oświeconych katolików. – Oczywiście trzeba też raz skończyć z nieludzkim, przymusowym celibatem księży, i to jak najprędzej! – Również z dyskryminacją kobiet w Kościele! Co w końcu stoi na przeszkodzie, żeby kobietom, na równi z mężczyznami, udzielać święceń kapłańskich i sakry biskupiej i włączać je normalnie do duszpasterstwa i Hierarchii? Że Chrystus wybrał mężczyzn? To dowód, że i On ulegał przesądom epoki, ale my nie musimy

. – W imię wolności sumienia, którą Kościół wreszcie uznał, powinno być uprawnione istnienie w Kościele i swobodne działanie opozycji, doktrynalnej i wszelkiej innej. Na czym w końcu ma polegać demokracja, a także wolność dzieci Bożych?

Takie poglądy i postulaty i wiele, wiele innych, im podobnych, były w okresie posoborowym i są nadal głoszone, czasem jawnie i zuchwale, częściej podstępnie, z finezyjną wieloznacznością, w rozlicznych periodykach teologicznych, w publicystyce „katolickiej” i dziełach, owszem, jak najbardziej „katolickich”, częstokroć z aprobatą urzędową „światłych” i „postępowych” biskupów, a jest ich niemało i jakby coraz więcej. Dla ułatwienia sobie bezszmerowego demontażu wiary i moralności katolickiej i podstawowych struktur Kościoła (papiestwa, ale nie tylko), oraz głównie dla stłumienia reszty oporu, mafia wolnomularzy-dywersantów, o których mowa, wprowadziła i z powodzeniem stosuje dogodną dla siebie, a paraliżującą miałkie umysły i lękliwe charaktery grę słów, mianowicie rozróżnienie między teologią „przedsoborową”, a więc konserwatywną, ciasno konfesyjną, a teologią „posoborową”: naukową, otwartą, ekumeniczną, postępową i jaką tam jeszcze. A skoro „wczorajszość” i .konserwatyzm” mają konotacje zdecydowanie ujemną (od dziesiątków lat starały się o to sterowane przez masonerię środki przekazu), a „śmiałość”, „oryginalność” i „postępowość” (w obrębie dogmatów wiary!) mają konotację dodatnią, wzmacnianą zgranym chórem progresistów i mass mediów?… I skoro przyszłość, jak na brodę Mahometa przysięga się Hegel, zawsze należy do „antytezy”, do tego, co dzisiaj wydaje się nowe i szokujące, a jutro opanuje świat?… I skoro rozdawcami recenzji, opinii, reklamy, cenzurek i epitetów, możliwości publikowania (często także stanowisk w hierarchii kościelnej…) są „sami swoi”, porozmieszczani, gdzie trzeba, i reklamowani jako najświatlejsze i najtęższe umysły niezaprzeczalnie katolickie (bo i któż miałby odwagę im się wprost przeciwstawić, zdemaskować agentów Nieprzyjaciela, nazwać ich po imieniu?)… Cóż, za bardzo – niestety – .jesteśmy ludźmi”, instynkt samozachowawczy jest czujny i przekonywający… W rezultacie niejeden z tych, którzy chcą zabierać głos, publikować, Uczy się z tym, że może zostać pogardliwie przemilczany lub wręcz napiętnowany jako konserwatysta i niedouczeniec. Któż by nie pragnął, by jego artykuły i książki miały dobrą prasę, nie zalegały w magazynach księgarskich, nie zapadały w nicość? I oto nawet ludzie nie zaprzedani mafii mówią i piszą nie dla chwały Boga i prawdy, nie dla podtrzymania świętej wiary synów i córek Kościoła, nie zgodnie ze swoim katolickim sumieniem, lecz zgodnie z modną i jakby obowiązującą (prawem kaduka!) Unią modernistyczną, piszą pod kamarylę ukrytych decydentów! Klasycznym dowodem, bynajmniej nie jedynym, jak skuteczne jest działanie swoistego „terroru umysłowego”, mafijnej dyktatury nad umysłami i sumieniami wielu, jest „teologiczna kariera” kogoś takiego, jak nieszczęsny Teilhard de Chardin, jeden z głównych proroków i patronów „New Age”, daleki od katolicyzmu jak wschód od zachodu, jak „Wielki Wschód” od Rzymu Pierwszym komplementarnym przedstawieniem modernistycznej, heretyckiej wersji wiary katolickiej, zapowiadającym rozdwojenie i ruinę w Kościele, był osławiony ..Katechizm holenderski”, zaaprobowany – niestety – przez tamtejszych biskupów, wydany tuż po Soborze (1966), a więc znacznie wcześniej opracowany. Jego ukazanie się spowodowało prawdziwy szok: jednych przeraziło, innych ośmieliło do jeszcze dalej idących kontestacji

Trzeba dodać, że w okresie, o którym mówimy, powołano do istnienia niezliczone mnóstwo ruchów, klubów, organizacji, nominalnie katolickich, mających jakoby na celu, a jakże, wyłącznie „odnowę” katolicyzmu, w istocie często dwulicowych i dywersyjnych, pozostających w zamaskowanej opozycji, swoiście „charyzmatycznych” i „ekumenicznych”, w rzeczy samej zarażonych protestantyzmem, liberalizmem i gnozą, a sterowanych przez ukrytych w nich ludzi Antykościoła. Zadbano też starannie o naszpikowanie swoimi ludźmi wyższych uczelni katolickich i seminariów duchownych, co fatalnie rokuje na przyszłość

4. Rezultat dywersji. Wszystko to stało się w latach posoborowych tak szybko, niespodziewanie, jakby z zaskoczenia. W znacznej mierze również dzięki temu, że centralne władze Kościoła, jak sparaliżowane, nie reagowały na najbardziej zuchwałe wystąpienia samozwańczych „postępowych reformatorów”. Zmiana sytuacji rychło dała znać o sobie. Jawna, bezkarna, jakby uprawniona rebelia i kontestacja spowodowała zamęt, dezorientację, niepewność i w szeregach duchowieństwa, i zwłaszcza wśród wiernych. Nie było już w końcu wiadomo, w co Kościół jeszcze wierzy i czego się trzyma, co jeszcze obowiązuje, a co już nie. Wpłynęło to, rzecz jasna, jak najgorzej na wewnętrzny stan Kościoła, na jego zwartość i autorytet, osłabiło wolę praktykowania i obrony wiary i obyczajów. Prędko też w wiem krajach przerzedziły się szeregi duchowieństwa, opustoszały seminaria duchowne i nowicjaty zakonne, młode pokolenie poczęło odwracać się od prawowiernej wykładni wiary (i od samego Kościoła również), świątynie katolickie zaczęły jeszcze bardziej świecić pustkami, otwarło się pole dla inwazji „misjonarzy” protestanckich i sekciarskich (Ameryka Łacińska!). Jak widzimy, ten drugi front, dywersyjny, wewnątrz Kościoła, zgrany w działaniu z frontem zewnętrznym, umiejętnie i aż nazbyt skutecznie spełnił i spełnia wyznaczoną sobie destrukcyjną rolę. Z rozległości i szybkości tej akcji możemy wnioskować, od jak dawna i jak starannie była przygotowywana. Tragiczną prawdę wypowiedział Paweł VI, już przed laty (1972), gdy mówił, iż „spodziewaliśmy się wiosny, a przyszła burza; spodziewaliśmy się odrodzenia, a nastąpiło samozniszczenie Kościoła”. Dodajmy z bólem, iż modernistyczna, otwarcie antykatolicka, działalność „braci fartuszkowych” w Kościele i proces jego samozniszczenia i rozkładu bynajmniej nie zostały dotąd zahamowane, to wszystko trwa i napór dywersji raczej się wzmaga, nie napotykając na zdecydowany odpór, nawet na nazwanie rzeczy i spraw po imieniu. Dlaczego? Oto jest pytanie.

 

5. Ostateczny cel dywersji. Zapytajmy, jakiż w końcu cel przyświeca tym strasznym ludziom, przebranym w „mundury katolickie”, także w szaty duchowne, a przeto trudniejszym do rozpoznania (zresztą nadal nie widać nikogo, kto by ich chciał identyfikować, by ostrzec nieświadomych)! Zdradzili oni w swym sercu Jezusa Chrystusa, obrócili się przeciwko Niemu, na swoim poziomie wykształcenia i świadomości muszą „wiedzieć, co czynią”, lecz czyżby sądzili, że można Boga pokonać i zniszczyć Jego Kościół na ziemi, któremu On sam przyobiecał przetrwanie do końca czasów? Jakiekolwiek by nie były ich motywy i wizje przyszłości, przyświeca im ten sam cel, jaki postawiła przed sobą cała masoneria, z tym, że sposoby jego realizacji mają własną specyfikę, swoisty kamuflaż pojęciowy i słowny. Zdążają oni mianowicie do tego, by zachowując (na razie) katolicką terminologię religijną i zewnętrzne struktury Kościoła, w sposób zasadniczy odmienić jego duszę, tożsamość i samoświadomość, zmienić, rozmydlić, rozmyć treść jego wiary, system wartości i normy moralne, doprowadzić do końca d r u g ą , zwycięską już R e f o r m a c j ę w jego łonie, to znaczy całkowicie go sprotestantyzować i zliberalizować, co się j u ż w pewnym stopniu dokonało. Gdyby jeszcze udało im się, do czego dążą, osłabić rolę i władzę papiestwa, Kościół już tylko z nazwy byłby katolicki. Jego wpływ na umysły i dusze, i tak malejący, spadłby do zera, proces zanikania autentycznej wiary katolickiej w świecie doszedłby do punktu krytycznego, wtedy nastąpiłaby masowa, już nieodwracalna apostazja milionów, a jakaś pozostała reszta quasi -katolików (z nazwy) zostałaby przez swoich „pasterzy” przygotowana do „ekumenicznego” rozpłynięcia się w masońskiej synkretycznej Religii Uniwersalnej, w jakimś „New Age”, gdy przyjdzie na to czas Takie są cele rewolucji wewnątrzkościelnej i taki scenariusz wydarzeń znajduje się w trakcie daleko posuniętej realizacji. W kontekście tego scenariusza w kręgach „odnowicieli” mówi się też od dawna o Trzecim Soborze, już niekoniecznie watykańskim, raczej j e r o z o l i m s k i m . . . Czy do ruiny Kościoła naprawdę mogłoby dojść? Poszukajmy odpowiedzi u św. Mateusza (16,18, także 24,4-14 i 23-24), u św. Łukasza (18, 8) i w Apokalipsie. W każdym razie ta ocena i to odczytanie działań dywersji wewnątrzkościelnej, ponad wątpliwość związanej z masonerią, nie jest wytworem wyobraźni wziętym z powietrza. Są to nieodparte wnioski, które narzuca dziejąca się na naszych oczach rzeczywistość.

* * * Nie tak dawno temu jeden ze znanych kardynałów, dobrze notowany w kręgach, o których mówimy, w przystępie szczerości tak się wypowiedział: „Kościół przyszłości widzę jako izolowane grupy i grupki świadków Jezusa w pluralistycznym społeczeństwie”. Eminencja jest światłym człowiekiem, więc wie, co mówi i co ma na myśli, wie też doskonale, że nawet samo przetrwanie, nie mówiąc już o spełnianiu uniwersalnej, Boskiej misji, takich „izolowanych grup i grupek” w umasowionym i nieprzyjaznym społeczeństwie, wcale nie tak „pluralistycznym”, jak sugeruje eminencja, na dłuższą metę nie jest w ogóle możliwe. Lecz kardynał św. Rzymskiego Kościoła wcale się nie wydawał przejęty ani zmartwiony zarysowaną przez siebie wizją upadku Kościoła. Być może była ona projekcją jego własnych pragnień?

 

Pytamy ponownie: czy jednak te zamysły mogą stać się rzeczywistością? Owszem, mogą, w czasach Antychrysta. * * * Uświadamiając sobie całą chwiejną, wieloma podkopami podminowaną sytuację współczesnego świata, bezpośrednio zagrożonego dominacją Zła, obserwując sukcesy niszczycielskiej ofensywy Nieprzyjaciela na podstawowe wartości, na ducha i pozycję społeczną Kościoła Jezusa Chrystusa, a zarazem postępy jego wewnętrznego samozniszczenia; przypominając sobie owe butne słowa: „Godzina masonerii wybiła” – powinniśmy, musimy wreszcie się obudzić. Tu naprawdę idzie o wierność do końca Bogu i Chrystusowi, idzie o nas samych, o naszą wieczność, o cały świat, tym razem idzie o wszystko.

 

PRZYPISY   Audiencja publiczna, 15 lipca 1970 r.

Patrz: List wysokiej rangi karbonariusza, pseudonim „Vindice”, do podobnego sobie przyjaciela, pseudonim „Nubius”, 9 sierpnia 1838 r. Cyt. A. de Lassus: Masoneria, czyżby papierowy tygrys? Warszawa 1994, s. 134. „Rozpoczęła się jedna z tych godzin zmierzchu, które poprzedzają załamanie się całej cywilizacji i zapowiadają nową epokę. Dokoła wszystkie układy religijne, polityczne i społeczne istniejącego porządku wydzielają woń zgnilizny i śmierci. Pseudocywilizacja tzw. demokracji plutokratycznej i militarystycznej weszła w stadium agonii: agonii niespokojnej i budzącej lęk, w której zaczęły umierać wszystkie fałszywe wartości moralne (chrześcijańskie – H.C.), jakie jeszcze do wczoraj dominowały nad światem. Wyznawców Parakleta (gnostyków – uw. H.C.) ta agonia nie mogła i nie może trwożyć, ponieważ cii, posiadając Świętą Wiedzę Hermetyczną, dobrze wiedzą, że zgnilizna i rozpad są konieczne dla dopełnienia Wielkiego Dzieła i że z każdej nocy wylania się jutrzenka”. (Przypomnijmy tu jedno z podstawowych haseł programowych masonerii: Dissolve et coagula – Doprowadzaj do rozkładu i składaj na nowo – H.C). Vincenzo Soro: La Chiesa del Paracleto, s. 377-378, Todi, 1922. Wśród b. wielu podobnych projektów i uchwał: „Masoneria powinna powziąć inicjatywę organizacji zarówno w Paryżu, jak zwłaszcza na prowincji, świąt świeckich związanych z datami dziejów wolnej myśli, w rocznice naszych wielkich poprzedników – encyklopedystów i tych wszystkich, co byli założycielami Republiki. Robiłaby to oczywiście z dyskrecją, której nigdy nie powinna się pozbywać. Przy pomocy propagandy i funduszów, jakimi rozporządza, powinna powołać do życia instytucje, które by się zajęły organizacją tych świąt. Jest to propaganda konieczna”. Konwent Wielkiego Wschodu Francji, 1927, s. 242. Cyt.: A.G. Michel: Państwo w okowach masonerii, s. 167. „Byłaby to świątynia wolnej myśli, gdzie odbywałyby się wszystkie ceremonie świeckie jak: święta dzieci (adoptowanych przez ciała społeczne lub osoby prywatne); święta narzeczonych i małżonków; obchody żałobne i wspomnienia po zmarłych”. Konwent W. W. Francji, 1930, s. 60. Cyt.: A.G. Michel, op. cit., s. 167.

Najgłówniejszym celem naszym jest oderwanie mężczyzny od rodziny, zepsucie go. Ze swej natury ma on skłonność do usuwania się od codziennych kłopotów, do uganiania się za przyjemnościami i zakazanymi rozkoszami. Wciągajcie go, przytrzymujcie, obudźcie w nim zniechęcenie do codziennych obowiązków, a oderwawszy go w ten sposób od żony i dzieci i dawszy mu odczuć cały ciężar rodzinnych powinności, rozbudźcie w nimpragnienie zmiany sposobu życia. Człowiek rodzi się buntownikiem, podniecajcie to pragnienie… Kiedy już wlejecie w jego duszę pogardę obowiązków rodzinnych i religijnych – jedno idzie zazwyczaj z drugim w parze – podsuńcie jakby od niechcenia radę zaciągnięcia się do loży masońskiej… Któryś z naszych przyjaciół powiedział: „Chcąc wytępić katolicyzm, trzeba usunąć kobiety”. W pewnym znaczeniu zdanie to jest słuszne. Że jednak kobiet ze społeczeństwa usunąć się nie da, należy je zepsuć… Cel to na tyle piękny, ażeby skusić ludzi nam podobnych. Nie cofajmy się przed tym z tego powodu, że to po części i na nas odbić się może. Najpewniejszym sztyletem do przebicia serca Kościoła jest zepsucie. Do dzieła więc, dopóki nie dobijemy do końca”. „Piccolo Tigre”, członek Wysokiej Wenty Włoskiej, w liście do swego przyjaciela „Vindice”, r. 1819. Cyt. Historia masonerii, Warszawa 1904, s. 327-328.

„Trzeba zniszczyć samą religię, zniszczyć wiarę w zabobony i w rzeczy nadprzyrodzone, zniszczyć dogmat. Aby dojść do tego, trzeba przede wszystkim przejąć kobiety ideami masońskimi”. „Brat” Cocq na międzynar. kongresie masońskim r. 1900, cyt. J.S. Pelczar: Masonerya, s. 58. Kraków 1914. „Gdy uwolnimy nasze kobiety i dzieci z więzów przesądu, dokonamy naszego zadania”. „Brat” Adriano Lemmi, Wielki Wschód Italii, pismo do „braci” w Rzymie, 20 EX 1886, cyt J.S. Pelczar: Masonerya, s. 58. „Kościół został zdetronizowany. Narody przestały wierzyć. Kościół nie mówi już wiernym o religii, lecz o moralności i o kwestii społecznej… Mąż, głowa rodziny, tracąc swój prestiż, który miał wobec swej rodziny, a który odnowiony został przez Kościół katolicki, przestał być jej kierownikiem. Żona uniezależniła się. Jedność w rodzinie zanika…” Żąda się niemal jednogłośnie, by masoneria znowu ujęła w swe ręce kierownictwo ruchu, prowadzonego przez nią w w. XVJTI”. „Brat” Aubertie na Konwencie W. W. Francji w r. 1931 (Cyt. Verax, op. cit., s. 54). „W naszych czasach rozwija się fenomen społeczny, doniosły ze względu na swe konsekwencje w wielu dziedzinach, z których rodzina, tzw. tradycyjne struktury podtrzymywane przez moralność…, okazuje się już niezdolna do utrzymania równowagi społecznej, w jakiej żyliśmy dotąd. Zmiany komórki rodzinnej powinny spowodować redukcję jej zbyt sztywnych ram, aby dostosować ją lepiej do aktualnych imperatywów. Wikler (specjalista od prawa małżeńskiego) uważa, że z punktu widzenia prawnego małżeństwo, jako kontrakt definitywny, powinno być ograniczone w czasie i odnawiane co pięć lob dziesięć lat”. A. de Lassus: Connaisance élémentaire de la F.M., s 141-142. Voltaire: „(W walce z Kościołem) kłamcie, kłamcie bezczelnie, zawsze coś z tego zostanie!” – „Zniszczcie tego nikczemnika!”. Patrz: Aneks I, s. xx. „Jeżeli chrześcijaństwo chce przetrwać… jedna jest tylko możliwa droga, jest nią Jedność. Lecz aby tę Jedność osiągnąć, czy naprawdę można się spodziewać, że będzie ona dogmatyczna i oparta na dyscyplinie, lub też przeciwnie – zawsze według myśli kardynała Bea – należy działać etapami i na razie zadowolić się wzajemnym zrozumieniem i zwłaszcza duchem miłości?” Yves Marsaudon, op. cit., s. 61. NOTA AUTORA W dalszych przypisach wielokrotnie przytaczane będą teksty z dzieł ks. Roca, teksty szokujące w zestawieniu z tytułem „ksiądz”. Kimże był ów „ks. Roca”? Był Francuzem; urodzony w r. 1830, wychowany w karmelitańskiej szkole zakonnej, święcenia kapłańskie przyjął w r. 1858, w r. 1869 otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły w Perpignan (południowa Francja). Wkrótce potem wyjechał do Hiszpanii. Tu dał się pozyskać ideom gnostyckim i stał się apostatą w najgorszym tego słowa znaczeniu. Od r. 1880 podróżuje po Stanach Zjednoczonych i po różnych krajach europejskich. Nawiązuje bliskie kontakty z najwybitniejszymi wolnomularzami owych czasów i zostaje przyjęty do wysokich gremiów wtajemniczonych. Zdolny publicysta i pisarz, oddał się całkowicie namiętnej propagandzie idei gnostyckich zwłaszcza wśród duchowieństwa katolickiego i młodzieży. Ekskomunikowany przez Stolicę Apostolską, mimo to w najlepsze, jak gdyby nic nie zaszło, nadal swoje publikacje podpisuje jako ksiądz, posługuje się też z wielką biegłością i zręcznością stylem „eklezjastycznym” (ze względu na adresatów) i cytatami z Pisma św. W swoich pięciu podstawowych dziełach , z wielką pasją i siłą talentu pisarskiego, precyzyjnie i plastycznie rysuje wizję „Nowego Kościoła” przyszłości według wyobrażeń najwyższych kręgów masonerii „mistycznej”, wizję, która nakreślona przed sta laty, dopiero teraz, to znaczy w ostatnich 30 latach, znajduje się w taka pełnej realizacji. Oto tytuły tych jego dzieł w kolejności ich ukazywania się: Le Christ, le Pape et la Démocratie (Chrystus, Papież i Demokracja), r. 1884. La crise fatale (Nieunikniony przełom), r. 1885. La/m de l’Ancien Monde (Zmierzch starego świata), r. 1886. Glorieux Centenaire 1889 (Chwalebne stulecie 1889), r. 1889. Credo de l’abbé Gabriel (Wyznanie wiary ks. Gabriela), r. 1890.

„Ksiądz” Roca zmarł w r. 1893. Wyżej wymienione jego dzieła są praktycznie nieosiągalne, niedostępne dla „niepowołanych”. Nawet osoba tego apostaty, mimo iż w swoim czasie był w masonerii człowiekiem znanym, wybitnym i zasłużonym, w masońskich publikacjach okryta jest milczeniem. Być może dlatego, że jego misja wobec Kościoła jeszcze trwa i rozsądniej jest nie ujawniać pewnych źródeł i osób, które ongiś programowały dokonującą się obecnie „odnowę” Kościoła katolickiego. Do niżej cytowanych wyjątków z jego dzieł warto dorzucić jeszcze dwie jego wypowiedzi, jakże znaczące: 1) „Mój Chrystus nie jest bynajmniej Chrystusem Watykanu.!”; 2) „Przestańcie wreszcie, na miłość Boską, piętnować jako rewolucjonistów i łotrów tych, co wam zapowiadają generalną odnowę… Anarchistami będziecie prędzej wy, wstecznicy!” (Dziś napisałby na pewno: Wy, tradycjonaliści, wy, integryści, których, gdy na to przyjdzie czas, my usuniemy z Kościoła). „Księża tworzą obecnie ogniwo, które zostanie przełamane na pół i każda z tych połówek utworzy inne ogniwo. Ów rozłam się dokonuje: powstanie ogniwo wsteczników i ogniwo postępowców”. Roca: Glorieux Centenaire 1889, s. 447. „Nadeszła godzina chrześcijaństwa otwartego, wiedzy krytycznej i pozytywnej, metodycznej i racjonalnej, doświadczalnej i praktycznej. Mówi się – i jest to prawda – że żyjemy w wieku oświecenia, a już nie w wieku wiary. Roca: Glorieux Centenaire 1889, s. 317. „My pragniemy gorąco, aby się realizowała jedność chrześcijaństwa. Zdecydowanie też popieramy wszystko to, co zbliża, a ubolewamy nad tym wszystkim, co rozdziela… Czytelnik tej książki nie będzie zaskoczony naszą bezwarunkową akeeptaqa, jakiej udzielamy wysiłkom mającym na celu ekumenizm w obrębie chrześcijaństwa. Mimo to zależy nam bardzo na tym, by czytelnik wiedział, że dla nas te wysiłki to tylko pierwszy krok na drodze do Ekumenizmu, który według nas powinien być totalny”. Charles Riandey, b. wielki mistrz Wielkiej Loży Franq’i, w przedmowie do cytowanego dzieła Yves Marsaudona, s. 14. „Niech nam wolno będzie dodać, że jeśli to zjednoczenie (Kościołów protestanckich – uw. H.C.) zdaje się być dzisiaj na dobrej drodze, przynajmniej jeśli chodzi o wyznania nie rzymskie, jest to – w pewnej mierze – zasługą naszego Zakonu. Już od czasu pierwszych kongresów ekumenicznych decydujące znaczenie miała interwencja naszych braci anglosaskich i skandynawskich, nadal zresztą działają oni niestrudzenie w kierunku zjednoczenia chrześcijaństwa”. „Brat” Yves Marsaudon w Le Temple, 1946, s. 31. Cyt. P. Virion, op. cit., s. 131. „Zamiast uciekać z Kościoła, jak ten szaleniec Luter, on pozostaje w nim, aby go reformować od wnętrza”. „Brat” Paul Vulliaud o ks. Melinge, proboszczu w Morigny, diec. wersalskiej, który pod pseudonimem „Dr Alta” przez długie lata współdziałał z masonerią w zwalczaniu Kościoła. Cyt. P. Virion: op. cit., s. 41. „To wszystko to dopiero początek. Czego nam dzisiaj potrzeba, to realizacji dekretów soborowych, a potem wyciągnięcie konsekwencji, które jeszcze nie są zawarte w tych dekretach. …Teologowie powinni być awangardą Kościoła i w tym sensie powinni nie tylko nadążać za ludem chrześcijańskim, ale go wyprzedzać. Bez wątpienia powinni utrzymywać kontakt z większością ludu chrześcijańskiego, ale dziś wielu świetlejszych chrześcijan uskarża się, że teologowie nie idą naprzód dostatecznie szybko. …Prawda objawia się tylko w wolności. Jeśli się stłumi wolność, tłumi się też prawdę. Objawienie prawdy potrzebuje wolności. To nie wolność szkodzi prawdzie, ale arbitralność… Hans Kùng, wywiad dla Le Figaro, 7 m 1967 r., cyt. P. Virion: Mystère d’Iniquité, -1967, s. 198-199. „Czyż upadek władzy papieskiej w Kościele nie jest pewnym wskaźnikiem prawdopodobieństwa zwycięstwa Kościoła Uniwersalnego, wynikającego z uroczystego uznania równości i braterstwa wszystkich kościołów narodowych, zwróconych ku ich żywemu posłannictwu?” Saint-Yves d’Alveydre: Mission de Souverains (Posłannictwo władców), około r. 1880, s. 403.

„Papiestwo, takie jakie jest, zniknie bez najmniejszej wątpliwości, gdyż jest ono jedynie kamieniem przydrożnym, zalążkiem organu w stadium ewolucji. Najwyższy Kapłan boskiej Synarchii nie będzie w niczym podobny do papieża epoki współczesnej…”. Saint-Yves d’Alveydre, op. cit., s. 452. „Papiestwo epok dawnych nie ma już nic do powiedzenia epoce nowoczesnej, która nadchodzi i która zresztą niema zamiaru go słuchać. Ono nie ma już nic do roboty w nowym porządku społecznym, który z wyższych racji musiał zacząć funkcjonować, choć jeszcze w sposób niedoskonały – poza Rzymem, bez Rzymu, pomimo Rzymu i przeciw Rzymowi… Stare papiestwo przerwie milczenie w godzinie, gdy zostanie ukończone ewangeliczne dzieło tej chwalebnej palingenezy. Wtedy, przewracając się w grobie, Piotr potwierdzi zapowiedź Chrystusa i „utwierdzi braci swoich”, to znaczy wszystkie ludy chrześcijańskie, na ich nowej drodze, na którą ich Odkupiciel wprowadzi je przed nim. On dokona konsekracji nowoczesnej cywilizacji, ogłosi ją Córą Świętej Ewangelii, dziedziczką Pańskich obietnic i prawdziwego Ducha przypowieści. Oznajmiając własny upadek, papiestwo rzymskie oświadczy urbi et orbi, że kończąc swoją misję i swą rolę kierowniczą, samo, dobrowolnie, w swoim starym kształcie rozwiązuje się, aby dać wolne pole wyższego rzędu działaniom nowego Pontyfikatu, nowego Kościoła i nowego Kapłaństwa, które ono samo kanonicznie ustanowi, zanim wyda ostatnie tchnienie. A potem, do cna wyczerpane, mnie ponownie na śmiertelne łoże i zaśnie na zawsze snem śmierci…” L’abbé Roca: Glorieux Centenaire 1889, s. 457. „Przygotowuje się złożenie krwawej ofiary, która będzie uroczystą ekspiacją… Papiestwo upadnie; zginie od poświęconego sztyletu, wykutego przez ojców ostatniego Soboru. Papieski Cezar jest hostią ukoronowaną po to, by ją złożyć na ofiarę”. Trawiony nienawiścią do Kościoła, którego kamieniem węgielnym na ziemi jest papiestwo, autor dodaje z furią: „Wielka uroczystość jubileuszu (Leona XIII – H.C.), która odbywała się u św. Piotra i która skupiła tyle milionów przy osobie klerykalnego imperatora, mogłaby całkiem dobrze być pogrzebową galą, którą Sprawiedliwość ofiaruje skazańcowi, zanim się go zaprowadzi do ołtarza, wzniesionego dla ekspiacyjnej ofiary”. Ostatnie zdanie zamieszczone w Ami de l’Humanité, 4 III 1888 r., ex-ksiądz Roca cytuje z pełną aprobatą w swoim Glorieux Centenaire 1889, s. 455. „Jestem przekonany, że święte obrzędy regulowane przez liturgię,. ceremoniał, rytuał i przepisy Kościoła Rzymskiego, ulegną niebawem na Soborze ekumenicznym przeobrażeniom, które przywracając im czcigodną prostotę złotego wieku czasów apostolskich, zharmonizują je z nowym stanem świadomości i cywilizacji współczesnej”. L’abbé Roca, Credo de l’abbé Gabriel. Cyt. P. Virion, op. cit., s. 33. „Prawdziwi i rzetelni pozytywiści… wciąż to powtarzają, że nowy porządek rzeczy, religijny i społeczny, który głoszą, owszem, uważają się za jego pionierów i apostołów, nie jest obaleniem i kresem, lecz raczej wyłonieniem się w szacie naukowej i postępowym, prawidłowym przedłużeniem katolicyzmu. Ten pogląd jest jak najbardziej słuszny… Chrześcijaństwo znajduje się w punkcie zetknięcia się z tymi wszystkimi zadaniami ekonomicznymi, społecznymi, religijnymi i pozytywnymi, które Zbawiciel świata miał na uwadze w swoich boskich przypowieściach. Przystąpienie kobiety do ołtarza, jej wyświęcenie, jej konsekracja jako upoważnionej ofiarniczki, wszystko to wyrasta ze świętej Gnozy i stanowi istotną część wielkiego depozytu tradycji (okultystycznej – H.C). Oto dlaczego o tym wszystkim raz po raz znajdujemy napomknienia w programach reformatorów naszej epoki, w dziełach A. Comte’a, Fouriera, Saint-Simona, o. Enfantina i innych. Oni wprawdzie działają na planie wyraźnie świeckim, lecz kapłaństwo, o które upominają się dla kobiety, w ich niewątpliwym przekonaniu wynika z roli Dziewicy Maryi, tak związanej z rolą Człowieka-Boga, Jezusa Chrystusa, że te dwa kapłaństwa zlewają się w jedno w momencie najwyższej ofiary na ołtarzu Kalwarii (…). Obecność kobiety przy Tabernakulum Nowego Przymierza nie wykluczy oczywiście obecności mężczyzny, podobnie jak obecność Człowieka-Boga na skrwawionym ołtarzu Golgoty nie wykluczyła obecności Dziewicy Maryi. Tych dwoje stanowili nierozerwalne jedno w tej całopalnej ofierze; obecnie dwoje stanowić będą jedno w nowej świątyni (dans le Temple nouveau). Pod dwiema podobnymi tiarami i w dymie tych samych kadzideł można będzie zobaczyć, jak razem sprawuje pontyfikat tych dwoje małżonków świętego dwumianu, dwie siły, męska i żeńska, Duch i Dusza, dwa główne elementy niebiańskiej Diady i kapłańskiej androgynii, analogicznie do kapłańskich par małżeńskich u saintsimonistów”. L’abbé Roca: Glorieux Centenaire 1889, s. 506-508.

„Po długich wiekach rzymskiej centralizacji, będącej przyczyną sklerotycznego zestarzenia się „bazy”, co za szczęście widzieć Kościół, który czuje się wolny i który zwraca własną osobowość ludziom, wchodzącym w jego skład i stanowiącym jego fundament i zasadniczą strukturę. …Kościół Holandii otwiera właśnie drogę całemu Kościołowi i zaiste nie widać niczego, co by go mogło powstrzymać”. O. Adolphe, teolog holenderski, prezentowany w przeglądzie Le Courrier Communautaire (r. 1966), cyt. Pierre Virion: Mystère d’Iniquité, s. 199-200. „Przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy, filozofowie i metafizycy, zbliżają się do siebie. Między wolnomularską formułą Wielkiego Architekta Świata a punktem Omega Teilharda de Chardin trudno dostrzec coś, co mogłoby przeszkodzić ludziom myślącym o wzajemnym porozumieniu. Właśnie teraz Teilhard de Chardin jest niewątpliwie najwięcej czytanym autorem zarówno w lożach, jak i w seminariach”. Yves Marsaudon: L’Oecuménisme vu par un franc-maçon de la Tradition, Paris, 1964; s. 60. Patrz także o Teilhardzie de Chardin: A. de Lassus: New Age – Nowa religia?, Warszawa, „Fulmen”, 1993, s. 62-64. „Oto co stanowi wielką nadzieję Soboru: Sobór nie obraduje sam, cały Kościół będzie go wspierać. Ten Kościół większy i silniejszy, aniżeli Sobór, chce iść naprzód i pójdzie naprzód. Nawet gdyby Sobór miał być sztucznie hamowany, oni nie dopuściliby do tego, by ich zatrzymano”. Hans Kûng, z wywiadu dla Commonweal, Nowy Jork, 12 lutego 1965 r. cyt. P. Virion: Mystère d’Iniquité, s. 152. „Czasy despotyzmu i samowładztwa w Kościele przeminęły. Potrzebne jest współdziałanie wszystkich wierzących w decyzjach Kościoła, bo wszyscy wierzący są Kościołem. Potrzebna jest kolegialność na wszystkich płaszczyznach (parafia, naród, Kościół uniwersalny)”. Hans Kiing, w wywiadzie dla Le Figaro, 7 marca 1967 r. Cyt. P. Virion: dz. cyt. s. 200. „Kościół rzymski zostanie dobity głównie dzięki rozkładowi doktrynalnemu wśród kleru, a to doprowadzi wreszcie do upadku oderwany od życia rzymski sposób myślenia i jego ostatni, zapóźniony bastion integrystyczny… Rozkład Rzymu jest, chwała Bogu, na ukończeniu dzięki naciskowi młodego pokolenia duchowieństwa, które wkrótce nie będzie miało nic wspólnego z klerykalnym obskurantyzmem, żywym szczególnie w okresie od XIV do początku XX wieku… Wtedy Rzym chrześcijański zostanie alchemicznie zasztyletowany… krócej niż w ciągu godziny… dzięki nieubłaganemu naciskowi z zewnątrz na Rzym papieski”. „Brat” J. Breyer: Arcanes solaires, 1959, Éditions de la Colombe. Cyt. P. Virion: Bientôt un gouvernement mondial?, 1967, s. 182. ,,W obecnej sytuacji, pewien akceptacji niemalże powszechnej, stwierdzam, że zbliżamy się do ostatecznego kreso dawnego łado religijnego, politycznego i ekonomicznego, i zapowiadam otwarcie cyklu pod każdym względem absolutnie nowego – w Kościele, w państwie, w rodzinie, we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności. Wszyscy widzą, że to nadchodzi”. L’abbé Roca: Glorieux Centenaire 1889, s. 13-14. Nowe chrześcijaństwo, wzniosłe, otwarte, głębokie, naprawdę uniwersalistyczne, bezwzględnie encyklopedyczne, które w końcu dokaże na pewno tego, że – jak powiedział Victor Hugo – całe niebo zstąpi na ziemię, by znieść granice, sekciarskie zaścianki, Kościoły lokalne i etniczne, zawistne świątynie dzielące ludzi, ciasne cele, w których więzione są cierpiące cząstki wielkiego społecznego ciała Chrystusa”. L’abbé Roca: Glorieux Centenaire 1889, s. 123. „Saint-Yves d’Alveydre (1842-1909) był kabalistą, przyjacielem Stanisława de Guaita i martynistą; wraz z Papusem otrzymał formację okultystyczną, studiując Fabre’a d’Olivet. „Uniwersalny Kościół” opisywany w jego dziełach jest to synkretyczne połączenie wszystkich religii uważanych za równe sobie, jednak pewną rolę wiodącą i animującą przyznaje on Kabale, a w ostatnich latach życia specjalne znaczenie przypisuje hinduizmowi. Oto religie mające się włączyć do tego „Kościoła Uniwersalnego”: 1. Kościół ewangeliczny (sic!) z Ewangelią i swymi autorytetami: episkopatem, papieżem i soborem. 2. Kościół mojżeszowy z Torą i swym autorytetem, gaonem z Jerozolimy. 3. Kościół wedyjski ze swoim autorytetem, lożą „Agartha”, którą, jak mówi, inspirują bezpośrednio aniołowie.

Dodaje przy tym: „Protestantyzm Lutra, islam Mahometa, buddyzm Sakyamuni, to trzy konary wyrastające z tego troistego uniwersalnego pnia”. (…) Nowy Kościół, inna wiara, inny kult – oto ekumenizm, zaplanowany przez masonerię”. P. Virion: Mystère d’Iniquité, s. 7-8. „Aby nadal istnieć i pomagać ludzkości (pobudzając ją do wzmożenia poszukiwań w pokojowym i wyższym kierunku), religie muszą szybko znaleźć formułę zjednoczenia, aby dać w ten sposób przykład „powrotu we wszystkim”. Religie muszą wyjaśnić, przyznać, że ich bóstwa są podobne, że są jedynie postaciami głównej zasady, przystosowywanej, zmienianej zależnie od rasy i epoki (co jest prawdą i co pozwoli uniknąć wielu konfliktów)…. Te alchemiczne gody, do których realizacji doprowadzi dzieło Mędrców, są niezbędne”. J. Breyer: Arcanes Solaires (Arkana – Tajemnice Słoneczne), Paryż, 1959. Éditions de la Colombe. Cyt. P. Virion: Bientôt un gouvernement mondial, 1967, s. 181. „Niejednokrotnie już słyszeliśmy radosne głosy, które zapowiadają odnowę Kościoła, zwiastują nowe kapłaństwo, witają z aplauzem księży przyszłych czasów. Posłuchajcie jeszcze i tego głosu, który dołącza się do chóru: „Syjonie, rozraduj się na nowo! oto na pobliskich górach nogi tych, którzy przynoszą ci wieści szczęśliwe i ogłaszają powszechny pokój” (Nahum 1, 15). Rzymie, obudź się! Nastaw uszu na ten całkiem nowy pean chwały: „Oto ja dźwigam moją świątynię, odnawiam moje kapłaństwo. Oto już kroczą naprzód ci, których moja łaska wybrała, ci, których moja miłość uprzedziła, których mój duch oświecił. Przekazując im wiedzę (Gnozę – uw. H .C.) sprawiłem, iż są oni współcześni wszystkim epokom, gdyż dałem im w ręce nici wszystkich tradycji, klucz, który otwiera wszystkie sanktuaria. Biblie wszystkich ludów, święte księgi wszystkich Świątyń są otwarte dla ich oczu i zrozumiałe. Ich myśl pozostaje w ścisłym zjednoczeniu z powszechną myślą ludzkości. Na ich oczach świeci synteza wszystkich zdobyczy ludzkiego geniuszu od początku czasów aż do naszych dni. Nie mają dla nich tajemnic hieroglify, symbole, figury, przypowieści. Sfinks przemówił, zasłona Izydy opadła, natura się odsłoniła, a Dzieło Stworzenia ukazuje się ich oczom takie, jakie jest w swej prawdzie: boski poemat, którego mowę, rytm, takt i harmonię oni dobrze znają”. I dalej: „Teurgia, biała magia, psychurgia, liturgia, alchemia, astrologia, cała wiedza tajemna – wszystko to ponownie stało się dostępne dla ich doświadczeń i przemyśleń. Oni na nowo odkryli drabinę Jakubowa, wstępują na nią i schodzą po jej szczeblach. Przed ich wzrokiem ukazały się tajemne związki Nieba z Ziemią i niewidzialnego z widzialnym. Oni to urzeczywistnią na Ziemi głębokie rojenia Wschodu, namiętne aspiracje Zachodu i wszystkie nadzieje Ludzkości. W ich kapłaństwie dopełnią się wszystkie kapłaństwa

, te anielskie i te ludzkie, kapłaństwo księdza i uczonego, pontifeksów i proroków, kapłaństwo ewangelisty, apostoła i króla”. (Tablice Henocha, s. 687; ogłoszone razem z Ewangelią wieczną w Londynie, r. 1857). L’abbé Roca, Glorieux Centenaire, s. 432-433). „Przyszły świat stworzy coś nowego po zasymilowaniu chrześcijaństwa i innych współczesnych nam form duchowości i, być może, przez analogię do fizycznego zjawiska całkowitej kolektywizacji, da początek odmianie panteizmu, w którym stopią się wszystkie obecne myśli i poglądy, odmłodzone, skierowane ku jeszcze w tej chwili niepojmowalnym celom”. Charles Riandey, wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Francji, r. 1946. Cyt. P. Virion: Mystère d’Iniquité, s. 112. „To, czego powinniśmy oczekiwać, jak Żydzi czekają Mesjasza, to papieża odpowiadającego naszym potrzebom… Papież, jakikolwiek by był, nigdy nie przyjdzie do towarzystw tajnych, to stowarzyszenia tajne powinny zrobić pierwszy krok w kierunku Kościoła, aby zwyciężyć jednego i drugi (tj. papieża i Kościół – uw. H.C). Praca, którą mamy przedsięwziąć, nie jest dziełem jednego dnia ani nawet jednego wieku, ale w naszych szeregach żołnierz umiera, lecz walka trwa dalej. Nie chcemy zjednać papieży dla naszej sprawy, uczynić neofitami naszych zasad, propagatorami naszych idei, byłby to śmieszny sen… Aby zapewnić sobie papieża, posiadającego cechy przez nas wymagane, postarajmy się wykształcić pokolenie godne rządów, o których marzymy… Pozostawcie na boku starych i wiek dojrzały; idźcie do młodzieży i, jeżeli to możliwe, aż do dzieci… Do młodzieży to iść należy, ją to trzeba zaciągnąć pod nasze sztandary tajnych stowarzyszeń. Aby posuwać się krokiem pewnym po tej drodze niebezpiecznej, ale rokującej nadzieję, starajcie się o dobrą opinię. Gdy raz ustali się wasza opinia w szkołach, gimnazjach, uniwersytetach i seminariach, starajcie się, by ci przede wszystkim wstępowali do stanu duchownego, którzy lubią rozmowy z wami i was poszukują… Ta wasza reputacja sprawi, iż wasze nauki dotrą do grona młodych duchownych i w głąb klasztorów. Z biegiem lat ci młodzi duchowni siłą rzeczy zajmą wszystkie urzędy kościelne, będą rządzić, będą sądzić, stworzą radę przy papieżu, a ten papież, jak większość jemu współczesnych, będzie z konieczności przeniknięty zasadami humanistycznymi, które my właśnie będziemy propagować… Niechaj duchowieństwo kroczy pod waszymi sztandarami zawsze święcie przekonane, że kroczy pod sztandarem kluczy apostolskich. Zakładajcie sieci tak jak Szymon bar Jona: rozciągajcie je w głębi zakrystii, seminariów i klasztorów… a jeżeli nie będziecie zbyt pospiesznie działali, obiecujemy wam połów bardziej cudowny niż jego. Ułowicie rewolucję w tiarze i ornacie, rewolucję, którą wystarczy tylko nieco podniecić, aby podpaliła świat na czterech rogach”. Z instrukcji „Piccolo Tigre”, członka Wysokiej Wenty, do kierowników Związku Węglarzy Piemontu, luty 1819 r. Cytuje George Virebeau: Infiltrations ennemies dans l’Eglise, Paryż, 1970, s. 15-16.

Autor ks.dr.Czepułkowski

Źródło : zapiski parafianina

 

 

Komentarzy 46 do “DYWERSJA MASOŃSKA I MASONOIDALNA WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA”

 1. Marana Tha said

  • Marana Tha said

   komentarz autora wstawienia : „I. Jeśli szukasz Boga, to przede wszystkim czytaj Słowo Boże i módl się o rozumienie go. Bądź szczery i jeśli coś przeczytałeś, stosuj to w życiu.

   II. Jeśli Narodziłeś się na Nowo i gdzieś to zatraciłeś: Jak. 4:8 „Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy”
   1. Usprawiedliwienie jest w Duchu (gdy poddani jesteśmy całym życiem Jego działaniu), dlatego nawet w miarę porządne życie jeśli nie wypływa z tego, ze Jezus mieszka w nas i przejawia się Jego Natura, a wypływa z nas samych – nie świadczy o naszej duchowości i sprawiedliwości przed Bogiem.
   Porządne życie, to jest tylko próba (wola) życia pod Bożą ręką, przyzwolenie (niezasmucanie) Duchowi Św. by w nas działał – a czynienie nas zdolnymi i tak pochodzi od Ducha Św. żyjącego w nas
   Jak poznać, czy sprawiedliwość pochodzi z nas czy z Boga?
   Jeśli człowiek zastanawia się czy może oszukać, czy ma wypić piwo czy nie – to jeszcze wciąż żyje pod Zakonem i sprawiedliwość jego opiera się na Zakonie, a nie na Łasce
   Wciąż patrzy, co mogę stracić a co zyskać – to nie jest jeszcze szczere oddanie się Chrystusowi
   Człowiek szczerze poddający się Bogu, żyjący w Duchu, będący pod Łaską rozumie, że pewnych rzeczy nie robi, bo tego nie chce, bo ma wstręt do wszystkiego co go zniewala i przeszkadza w społ. z Bogiem. I to nie jest tylko stosowanie się do zasady: Nic nieczystego nie dotykajcie (to też Zakon), ale wew. ma pragnienie tego co chce Bóg. Taka sprawiedliwość pochodzi z Boga. Człowiek żyje wg. zakonu Ducha. Rzym. 8:2
   Ten zakon Ducha daje nam usprawiedliwienie i Życie i staje się naszą Naturą
   Rzym.6:13 „I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości”
   Trzeba odwrócić się od tego, co szkodzi relacji z Bogiem, zostawić to i szukać tylko tego co buduje, nawet ograniczać rzeczy, które nie szkodzą duchowemu życiu, ale i nic dobrego nie wnoszą (prowadzić poświęcone życie), aby Boża sprawiedliwość i moc Boża mogła się w nas przejawiać
   Czy tego chcemy?
   Życie jest krótkie i człowiek nie zdąży być dobry w wielu kwestiach. Potrzebna jest ścisła specjalizacja.
   Niech to będzie specjalizacja Życia wg, Ducha – bo stawką jest Życie Wieczne i Wieczna Nagroda. To nie może być tlem do życia codziennego, troski o byt, do zabiegania o to co niszczeje.
   To musi wyjść na pierwszy plan – reszta (praca, szkoła, hobby) powinna być tłem. Przecież nie mamy troszczyć się o to, co będziemy jeść, co pić… Co mamy nie pracować? Pracować, uczyć się – ale Pana mieć zawsze przed oczami swoimi. Mieć Go zawsze w rozumie i w sercu, nie przestawiać się na cielesne kryteria myślenia, a na wszystko patrzeć duchowo

   2. Nie może być wzrostu, jeśli czytam Słowo Boże, jestem na nabożeństwie, modlę się – myślę duchowo, a potem przestawiam się na cielesne myślenie i dyszę tym duchem, którym dyszy świat

   Gdyby człowiek cały czas oddzielał to co jest Boże, od tego, co Nie-Boże, gdyby np. oglądając jakiś film, nie dał się uwieść pięknym „opakowaniom” (np. grą Twoich ulubionych aktorów, którzy tak naprawdę są wprzęgnięci w służbę zwodzenia Twojej duszy) od razu sobie tłumaczył duchowo: O, tu jest cudzołóstwo, tu jest zabójstwo, tu okradł, przeklął… Tego Bóg nie cierpi i zakazuje. Tego w gruncie rzeczy i ja nie chcę i obiecałem Bogu nie czynić, bo kto to czyni, nie odziedziczy Królestwa Bożego

   Gdyby człowiek tak patrzył cały czas na rzeczywistość, na to co słyszy, co widzi, co mówi, wiele rzeczy eliminowałby ze swego życia, oddzielałby to co prowadzi do Życia, a odcinał, co z powrotem ściąga do Śmierci.
   W ten sposób powyrzucałem filmy z DeNiro, które były takie „fajne”, w ten sposób pożegnałem się z poezją wiodącą w nicość, w ten sposób unikam pustej mowy np. oglądania kabaretów
   – Jeśli ktoś myśli takimi kryteriami, nie pozna mądrości Bożej. Może modlić się o Mądrość ile chce – będzie to prakt. niemożliwe.

   W taki sposób człowiek uświęca się (oddziela siebie od świata, a poświęca Bogu).
   Im bardziej „Czarne”, będzie oddzielone od „Białego” – tym człowiek będzie miał mniejsze zamieszanie w tych sprawach, będzie widział jasno i wyraźnie, będzie widział „kto za tym stoi”, będzie rozumiał jak działa Bóg, jak szatan, będzie wzrastać i wzmacniać się, nie będzie chorować duchowo i upadać – odpowiednio reagując na pewne zdarzenia, rozumiejąc świat duchowy i rozumiejąc ze walczy nie z człowiekiem, a z duchem, który nim powoduje”

   • Dana said

    O tym, że wiarę należy przekazywać, przekonany jest – jak sądzę – każdy chrześcijanin. To właśnie dlatego nasze dzieci i młodzież uczęszczają na katechezę, dlatego podczas Mszy Świętych słuchamy kazań, a ruchy religijne urządzają akcje ewangelizacyjne na ulicach naszych miast.Wiara nasza pielęgnowana wzrasta z każdym dniem naszego życia jest żywa i dynamiczna.Maleńkie ziarnko gorczycy, z którego w odpowiednich warunkach może wyrosnąć wielki krzew. Czego uczy nas ta przypowieść? Może tego, że my sami, będąc takim małym ziarenkiem – możemy osiągnąć wiele? Na świecie jest wiele zła, krzywdy i biedy. Sami z pewnością nie zdołamy go pokonać, ale czy to oznacza, że mamy nic nie robić? Jeden krzew gorczycy nie jest w stanie osłonić wszystkich ptaków, ale jedno gniazdo się tam zmieści. A przecież na polu jest wiele takich krzewów….
    Siejmy małe ziarenka dobra – może wyrośnie z nich las? WIARA JAK ZIARNO GORCZYCY wzrastajmy w wierze.

 2. kooool said

  21 maja Żywot świętego Pachomiusza, pustelnika
  (Żył około roku Pańskiego 340)
  Święty Pachomiusz, drugi zakonodawca pustelników egipskich po świętym Antonim opacie, przyszedł na świat w Kenobosku, małym miasteczku w Egipcie, roku Pańskiego 291, z rodziców pogańskich. Młodość spędził bardzo poczciwie i nieposzlakowanych był obyczajów.
  http://dialogsercamilosci.eu/2014/05/21/21-maja-zywot-swietego-pachomiusza-pustelnika/
  Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1910r.

  Żywot świętego Jana Nepomucena, Męczennika
  (Żył około roku Pańskiego 1380)
  Wśród wielkiego grona świętych Męczenników, którzy krwią przez siebie wylaną dali świadectwo o prawdzie świętej nauki katolickiej, wsławił się święty Jan Nepomucen tym, że wolał ofiarować życie za tajemnicę, którą mu wyjawiono jako kapłanowi przy spowiedzi świętej, niż ją zdradzić.
  http://dialogsercamilosci.eu/2014/05/16/16-maja-zywot-swietego-jana-nepomucena-meczennika/

 3. MariuszInfo said

  Środa, 21 maja 2014

  (Dz 15,1-6)
  W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

  (Ps 122,1-2.4-5)
  REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

  Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
  „Pójdziemy do domu Pana”.
  Już stoją nasze stopy
  w twoich bramach, Jeruzalem.

  Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
  aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
  Tam ustawiono trony sędziowskie,
  trony domu Dawida.

  (J 15,4.5b)
  Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

  (J 15,1-8)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.

  (c) http://www.mateusz.pl/czytania

 4. „Masoneria jako wróg Mojego kościoła, wtargnęła do jego wnętrza, rozpoczynając niszczenie go od środka. Degeneracja Mojego Kościoła spowodowana przez masonerię sięga już 89%.Kościół polski jest niszczony równie agresywnie. Niewielu biskupów chce realizować mój plan duszpasterski. Masoneria wprowadziła do wnętrza Kościoła swoich członków. Jest ich obecnie bardzo wielu kapłanami, biskupami, a nawet kardynałami. Masoneria robi się coraz bardziej zuchwała w swoich poczynaniach. Już wkrótce zaobserwujecie wiele, bardzo głębokich podziałów w Moim Świętym Kościele. Jawnie już będą występować biskupi przeciwko biskupom, będą głosić jawne herezje, co spowoduje zamieszanie wśród was. Walczcie z masonerią. Postarajcie się wykluczyć z Kościoła wszelką anarchię i tych, co są masonami… http://urbietorbi-apocalypse.net/masoneria.pl.html

 5. kooool said

  1. Ciebie Boga wysławiamy,
  Tobie Panu wieczna chwała,
  Ciebie Ojca, niebios bramy,
  Ciebie wielbi ziemia cała.

  2. Tobie wszyscy Aniołowie,
  Tobie Moce i Niebiosy,
  Cheruby, Serafinowie,
  ślą wieczystej pieśni głosy.

  3. Święty, Święty, nad Świętymi,
  Bóg Zastępów, Król łaskawy,
  Pełne niebo z kręgiem ziemi,
  Majestatu Twojej sławy.

  4. Apostołów Tobie rzesza,
  chór Proroków pełen chwały,
  Tobie hołdy nieść pośpiesza
  Męczenników orszak biały.

  5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
  z głębi serca ile zdoła,
  Głosy ludów zgodzonymi,
  wielbi święta pieśń Kościoła.

  6. Niezmierzonej Ojca chwały,
  Syna Słowo wiekuiste,
  Z Duchem wszechświat wielbi cały,
  Królem chwały Tyś, o Chryste.

  7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
  by świat zbawić swoim zgonem,
  Przyoblókłszy się w człowieka,
  nie wzgardziłeś Panny łonem.

  8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
  starł jej oścień w męki dobie
  I rajskiego kraj żywota,
  otworzyłeś wiernym sobie.

  9. Po prawicy siedzisz Boga,
  w chwale Ojca, Syn Jedyny,
  Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
  przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

  10. Prosim, słudzy łask niegodni,
  wspomóż, obmyj grzech co plami,
  Gdyś odkupił nas od zbrodni
  Drogiej swojej Krwi strugami.

  11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
  wiecznej chwały zlej nam zdroje:
  Zbaw o Panie, lud sierocy,
  Błogosław dziedzictwo swoje.

  12. Rządź je, broń po wszystkie lata,
  prowadź w niebios błogie bramy,
  My w dzień każdy, Władco świata,
  Imię Twoje wysławiamy.

  13. Po wiek wieków nie ustanie,
  Pieśń, co sławi Twoje czyny,
  O w dniu onym racz nas Panie
  od wszelakiej ustrzec winy.

  14. Zjaw swą litość w życiu całym
  tym, co żebrzą Twej opieki:
  w Tobie Panie zaufałem,
  Nie zawstydzę się na wieki.

 6. Wiktoria said

  Badzo potrzebna informacja, dziekuje adminie. Tajemne sily zla wlasnie dlatego sie kryja, zeby duchowni poczuli sie spokojnie, bestrosko, by wszystko zwlalali na przechodzacy kryzys az wreszcie by powiedzieli, ze Kosciol nigdy sie nie mial tak dobrze jak teraz.
  Zawsze bylam, czulam sie wynagrodzona od Pana za odwage mowienia, swiadczenie Ewangelii, a w obecnym czasie pracy w misji Oredzia Ostrzezenia, Ksiegi Prawdy. Chociaz uczciwie mowiac trudno mi to przychodzi i bardzo nieraz kosztuje. Prawda wymaga mestwa i narazenie sie na pewne ryzyko stracic przyjazn, prace, narazic sie na wrogosc, niezrozumienie, krytyke, wysmiewanie. Bo jeszcze nie zobaczylam zadnego czlowieka, nawet zupelnie niewierzacego, ktury by czytajac przeslania Oredzia Ostrzezenia nie drgnal, nie poczul cos wewnatz, nawet jezeli mowi odwrotnie, to przeciez da sie zauwazyc. Czym sie posluguja oponieci, ktorzy chca nas zniechecic do takiej odwagi? przede wszystkim mowia: jestes grzesznica(kiem), jestes taka a taka, niedoskonala, jak bedziesz swieta, to bedziesz miala prawo nas pouczac. – zwlaszcza kaplani tak mowia. Dalej mowia, ze i tak to bez sensu, ze co sie zmieni od tej czy innej prawdy, kto zechce walczyc przeciw takiej ogromnej organizaji jak masoni i t.d., ze Kosciol nigdy nie upadnie bo Jezus powiedzial i t.p I rozne inne argumenty przestawiaja, byle czlowiek siedzial cicho i w nic nie wtracal sie. Albo radza zaprzestac tylko na samej modlitwie, bo czlowieczek szaraczek nie w stanie zmienic ustroj swiata. To juz slyszalam nie jeden raz. A przeciez tyle odwaznych ludzi, tak, moze niedoskonalych. przez dawanie odwaznego swiadectwa wplywali na swiadomosc i wiare wielu chwiejacych sie. I to trzeba pamietac.To swiadectwo mnie poruszylo, chodzi o swiadectwo Otdkrycie i ujawnienie najwiekszej tajemnicy masonerii. Ile dusz uratowalo sie dzieki temu czlowiekowi i jeszcze sie uratuje.

 7. Atanazy said

  Znakomity artykuł. Wszystko wypełniło się lub prawie wypełniło na naszych oczach i dopełni się w najbliższych latach. Jeśli nawet ktoś nie wierzy w proroctwa, to wystarczy trzeźwa ocena sytuacji. Kościół zmierza ku zatraceniu wiary i proces ten przyspiesza z każdym miesiącem, i nie widać niczego, co mogłoby to odwrócić.

  • Dzieckonmp said

   Trzeba dodać że tą książkę ks. Czepułkowskiego czytałem już w latach 80-tych. Tak wiec autor też ja napisał ładnych parę lat temu.

   • kooool said

    Żaba wrzucona do zimnej wody powoli podgrzewana, nie zauważy kiedy zostanie ugotowana. Wrzucona do wrzątku wyskakuje.
    Bądźmy czujni.

 8. Dzieckonmp said

  Tutaj jeden taki pionek masoński

  Ks. Lemański na Przystanku Woodstock. Kuria kręci głową

  Ks. Woj­ciech Le­mań­ski bę­dzie go­ściem Przy­stan­ku Wo­od­stock. Kuria War­szaw­sko-Pra­ska kręci na to głową. – Ks. Le­mań­ski po­wi­nien za­sto­so­wać się do za­le­ceń po­twier­dzo­nych przez Sto­li­cę Apo­stol­ską i po­wstrzy­mać się od wy­po­wie­dzi dla me­diów. Bę­dzie o to ra­czej trud­no pod­czas pu­blicz­ne­go wy­stą­pie­nia re­la­cjo­no­wa­ne­go przez media – mówi One­to­wi Ma­te­usz Dzie­du­szyc­ki, rzecz­nik Kurii. We­dług in­for­ma­cji Onetu, du­chow­ny nie widzi po­wo­dów, aby re­zy­gno­wać z za­pro­sze­nia.

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-lemanski-na-przystanku-woodstock-kuria-kreci-glowa/z0vf7

  • Dzieckonmp said

   ładne towarzystwo z artykułu powyżej.

   Gośćmi Akademii Sztuk Przepięknych było wiele osobistości: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Tomasz Lis, Monika Olejnik, Dorota Masłowska, Janusz Głowacki, Anna Dymna, Michael Schudrich, abp Józef Życiński, Jacek Żakowski, Jerzy Buzek, Marek Niedźwiecki, Andrzej Wajda, Kuba Wojewódzki, ks. Adam Boniecki, Grzegorz Miecugow.

   W tym roku, obok ks. Wojciech Lemańskiego, gośćmi mają także być m.in. Bogusław Linda, Agnieszka Holland, Magdalena Środa.

   • Kasia1 said

    ale się szukali.Doborowe towarzycho.

   • Tomasz said

    Przystanek Woodstock to impreza na pół satanistyczna. Tysiące przeszło tam inicjację okultystyczną i stąd m.in. tak wiele roboty dla egzorcystów dziś. Tysiące zagubiło się prawie bezpowrotnie. Jerzy Owsiak jest narzędziem ducha, ducha któremu m.in. nie podoba się tzw. Przystanek Jezus i wystawa antyaborcyjna na drodze dworzec – festwal.

 9. bodka said

  Jak po­da­je Fun­da­cja Wiel­kiej Or­kie­stry Świą­tecz­nej Po­mo­cy, ks. Woj­ciech Le­mań­ski bę­dzie jed­nym z gości Aka­de­mii Sztuk Prze­pięk­nych – or­ga­ni­zo­wa­nych pod­czas fe­sti­wa­lu mu­zycz­ne­go Przy­sta­nek Wo­od­stock spo­tkań ze zna­ny­mi po­sta­cia­mi.
  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/ks-lemanski-na-przystanku-woodstock-kuria-kreci-glowa/z0vf7

  • Dzieckonmp said

   Ks. prof. Chrostowski: próbuje się dokonać zagłady chrześcijaństwa

   – Za­czy­na się od usu­wa­nia krzy­ży, bu­rze­nia ko­ścio­łów, a koń­czy się na fi­zycz­nej eks­ter­mi­na­cji tych, któ­rym te sym­bo­le są dro­gie. Jed­nym sło­wem, pró­bu­je się do­ko­nać za­gła­dy chrze­ści­jań­stwa – po­wie­dział w wy­wia­dzie dla „Na­sze­go Dzien­ni­ka” ks. prof. Wal­de­mar Chro­stow­ski z UKSW.

   Cała rozmowa z ks. Chrostowskim wybitnym znawcą poruszanej tematyki

   http://naszdziennik.pl/wiara-przesladowania/77883,chca-zaglady-chrzescijanstwa.html

 10. RR said

  Żyd postanowił sprzedać miejsce w niebie przez eBay

  Amerykański Żyd Ari Mendel, który wychował się w chasydzkiej rodzinie, ale około siedmiu lat temu, zmieniły swoje podejście do życia i przestał przestrzegać tradycji żydowskiej, postanowił sprzedać na stronie internetowej aukcji eBay ze względu na niego miejsce w niebie, bo teraz „życie po śmierci nie ma dla niego żadnej wartości . ”

  W opisie partii, Mendel powiedział, dlaczego uważa, że ​​zasługuje na miejsce w raju. Według niego, w młodości, pilnie studiował Torę i zrobił wiele dobrych rzeczy w swoim życiu, na przykład, służył w armii amerykańskiej i zapisane ludzi w Haiti. Ponadto, nadal trwa, aby słuchać muzyki żydowskiej, choć nie muszą już spełniać ma kontaktu.

  30-letni Ari, sprawdzenie w serwisie eBay pod pseudonimem «Rachmuna Litzlon» («Bóg chroni nas”), również zauważyć, że ma siedmiu braci, a gdy umrze, krewni czytać na nim kadisz. Ponadto sprzedawca obiecał duszy nigdy nie powrócić do judaizmu i ubiegać się o miejsce w raju … Otwórz wiadomość w całości

  W wywiadzie dla izraelskiej stronie „Mako” Ari Mendel przyznał, że był zaskoczony grę wystawy handlowej – kilka godzin cena miejsca w niebie, wzrosła z 0,99 dolarów do 100 dolarów, jednak te pieniądze Mendel jeszcze nie może, ponieważ administracja strona usunięty z partii aukcji, tłumacząc, że to miejsce w raju nie jest czymś namacalnym, coś, co może być sprzedawane, a zatem narusza zasady handlu. Sprzedający powiedział, że decyzja ta okaże się po raz kolejny, że „życie pozagrobowe jest chimerą” i nie wyklucza, że partia jest usunięte z aukcji, po prostu dlatego, że właściciele są ateistami eBay.

 11. Apostoł Różańca said

  Kochani, chodzicie czasem do Empiku? Zajrzycie tam na dział z prasą religijną. Tam tylko za 3,90 czeka na Was nowy kwartalnik „Królowa Różańca Świętego”:

  http://rozaniec.info/spis-tresci-numer-9/

 12. młody said

 13. Wiktoria said

  Dla tych, kto po jakim kolwiek powaznym przyczynam nie moze uczestniczyc w niedzielnej Mszy Sw., Kosciol organizowal mozliwosc transmissji online, nawet w dni powszednie. Dla chorych jest to ogromna pomoc. Wprawdzie nie zastepuje ona realnej Mszy Sw. w kosciele, ale jezeli dusza przezywa z calym namaszczeniem i uczestniczy sercem w Liturgii, to laski mozna otrzymac te same. Tak samo z adoracja na zywo online. Tu sa linki do ogladania, jak kto by chial:

  https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmsza-online.net%2F%3Fpage_id%3D5&ei=CJN8U4-6MYPfygPn5YHwAQ&usg=AFQjCNF8T22VUW0-3LcFfIlgrzuFHR7zRA

  http://www.adoracja.net/zakladka/zawartosc/8/kaplica-on-line

 14. cox said

  Polecam wszystkim serdecznie książkę ,,Agent 1024″, która właśnie dotyczy tego tematu.

 15. Powiew ze wschodu said

  Gradobicie w Sao Paulo sprowadziło do Brazylii zimowy krajobraz

  Sao Paulo leży w takiej części świata, że praktycznie nie ma tam zim, ale są liczne burze, które zwykle jednak nie powodują tak zdumiewających efektów. Podobno ostatni śnieg widziano w tym mieście w 1918 roku, dlatego opad jak ten z niedzieli to coś zdecydowanie nietypowego i nadzwyczajnego w tym miejscu.

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/gradobicie-w-sao-paulo-sprowadzilo-brazylii-zimowy-krajobraz

 16. Powiew ze wschodu said

  W stanie Tennessee na dziesięciotysięcznym stadionie utworzyło się potężne zapadlisko


  ..
  Średnica dziury wynosi około 15 metrów, a głębokość 12. Mała „dziurka” pojawiła się dwa tygodnie temu. Przeprowadzono nawet prace konserwatorskie, które miały zabezpieczyć dziwny otwór w murawie, ale niestety działania te nie zapobiegły dalszemu zapadaniu się ziemi.

  Stadion został zbudowany w 1946 roku i może pomieścić do 10 tys. widzów. Na szczeście w wyniku zapadliska nikt nie ucierpiał. Oczywiście obiekt jest wyłączony z eksploatacji do odwołania.

  http://zmianynaziemi.pl/wideo/w-stanie-tennessee-dziesieciotysiecznym-stadionie-utworzylo-sie-potezne-zapadlisko

 17. Ligia said

  Nowenna do św. Rity

  Na dziewiąty dzień

  Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych” i „Świętą do spraw trudnych”.

  O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

  Ojcze nasz… Zdrowaś Mary­jo… Chwała Ojcu…

  Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 18. pio0 said

  Miłość nie potępia,, miłość oczyszcza i dźwiga. -Alphonse Daudet

 19. pio0 said

  Wspomnienie – 21 maja – Święci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy.

  http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-21b.php3

 20. MariuszInfo said

  Czwartek, 22 maja 2014

  (Dz 15,7-21)
  W Jerozolimie po długiej wymianie zdań przemówił Piotr do apostołów i starszych: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są [Jego] odwieczne wyroki. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach.

  (Ps 96,1-3.10)
  REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana

  Śpiewajcie Panu pieśń nową
  Śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
  każdego dnia głoście Jego zbawienie.

  Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
  rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów
  Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem,
  On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje,
  będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.

  (J 10,27)
  Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

  (J 15,9-11)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

  źródło: http://www.mateusz.pl/czytania

  • kooool said

   22 maja Żywot świętej Julii, Panny i Męczenniczki
   (Żyła około roku Pańskiego 440)
   Roku 439 zdobyli ariańscy Wandalowie pod królem Genzerykiem Kartaginę w Afryce. Z okrucieństwem sobie właściwym zaczęli prześladować katolików, łupić ich kościoły, bezcześcić ich świętości, na męki oddawać kapłanów, a lud mordować i sprzedawać w niewolę. Tego smutnego losu doznała także Julia, córka znakomitych rodziców, nadzwyczajnej urody, wysoko wykształcona i pełna pobożnych uczuć. Wystawioną na sprzedaż przez łupieskich Wandalów, kupił jako niewolnicę poganin Euzebiusz, kupiec syryjski.

   „Jestem wolną, dopóki służę Chrystusowi” powiedziała chrześcijańska niewolnica Julia i trudno by było znaleźć człowieka bogatego albo potężnego, który by miał podobne wyobrażenie o wolności. Jest to najpiękniejsze objaśnienie wolności chrześcijańskiej.

   http://dialogsercamilosci.eu/2014/05/22/22-maja-zywot-swietej-julii-panny-i-meczenniczki/

  • pio0 said

   Źródło radości

   Kiedy człowiek odkrywa, że jest kochany bezinteresownie, to znaczy kochany dlatego, że jest, a nie za to, co robi lub potrafi – w jego sercu rodzi się krystaliczna radość! Miłość daje poczucie bezpieczeństwa, które napełnia serce pokojem! Przykazania, które daje nam Jezus, są właśnie po to, by wprowadzić w nasze życie poczucie bezpieczeństwa, by chronić nas i wskazywać to, co piękne, wartościowe, a bronić przed tym, co fałszywe i śmiercionośne.

   Modlitwa

   Jezu, Ty otaczasz mnie miłością, którą otrzymujesz od Ojca. Na ile ja czuję się kochany przez Ciebie? Czy raduję się ta miłością? Czy potrafię ją okazywać innym równie bezinteresownie? Amen.

 21. Wiesia said

  Święta Rito,naucz nas z serca ofiarowywać nasze cierpienia, w połączeniu z Najdroższą Krwią Pana naszego i Męczenników za Kościół i wiarę,aby były z pożytkiem dla Ojczyzny ziemskiej i świata całego.Naucz nas nie marnować tego,co nam dał i pokazał Jezus Chrystus nasz Zbawiciel,kiedy oddał za nas się jako Żertwa Ofiarna,czyniąc to dobrowolnie i z serca.Naucz nas to zrozumieć i na zawsze to zapamiętać,że ofiarowując ochotnie dostąpimy Nieba.AMEN.

  • cox said

   Właśnie wróciłem z odpustu ku czci św Rity w2 Borkach koło Radzynia Podlaskiego. Mszy św przewodniczył mój były katecheta, a koncelebrował ją ksiądz, który kiedyś będąc proboszczem w mojej parafii udzielał mi I Komunii św.

   • Wiesia said

    A ja miałam bardzo ,bardzo dziwny dzień dzisiaj.Dużo nie brakowało a nie poszłabym ani do Spowiedzi, ani do Komunii Św.Coś mi wysiadło tuż przed wyjściem nagle… i ani rusz,teraz już wiem,że jak będę się poddawać w takich momentach,to nie dostąpię Nieba i dzięki Bogu pomimo bólu poszłam.Strzeliło mi w kręgosłupie i ani rusz.Umówiona byłam także na modlitwy.Teraz wiem,że była to kolejna próba.Nie poddałam się,w momencie mego wejścia do Kościoła wszystko ustąpiło 🙂 .A na modlitwach,a konkretnie na Różańcu zostałam pokropiona wodą i osoba klęcząca obok mnie również.Oboje zaczęliśmy zaglądać w górę na sufit,było to niesamowite.Nie wiem co to było,ale mogę się domyślać.Oboje z kolegą po tym zdarzeniu byliśmy zdziwieni,ale radośni.U Spowiedzi byłam na Mszy Św. również i jestem szczęśliwa,że pomimo zgięcia niemalże w pół odważyłam się to zignorować.Dziękuję Ci Boże za to doświadczenie.Dziękuję Święta Rito za Twoją modlitwę wstawienniczą.
    Pozdrawiam-Jezu,ufam Tobie!

    • Powiew ze wschodu said

     Opisany przez Ciebie przypadek potwierdza moje spostrzeżenia.
     Jakiś Miesiąc temu, każdorazowo, kilkukrotnie przy zaplanowanej modlitwie pojawiały się „problemy zdrowotne”.
     Te które dotykały mnie osobiście nagle np. w dniu zaplanowanych modlitw ignorowałem, tzn szedłem tak jakby nie istniały.
     To iż działa w ten sposób nieprzyjaciel „modlitw do Boga” to pozbyłem się jakichkolwiek wątpliwości po następującej sytuacji.
     Miałem zaplanowany rekreacyjny wyjazd z rodziną w malowniczy teren. Pojechalismy ok godz. 17. Moja żona poszła z synem na dłuższy spacer na plac zabaw itp Ja stwierdziłem iż pójdę na nabożeństwo majowe (zbliżała się godz. 18) do pobliskiego kościoła.
     Wyszedłem z kościoła ok. 18.40. zadzwoniłem do żony, było wszystko w porządku więc powiedziałem że pójdę na spacer (nie mówiąc żonie w jakim celu) wziąłem modlitewnik (z litaniami oraz modlitwami w tym krucjaty) aby na „zielonej polanie” pomodlić się.
     Po 10-15 minutach dzwoni moja żona pytając się gdzie jestem, ponieważ chce wracać do domu bo bardzo żle się czuje strasznie boli jej brzuch. Zapytalem się kiedy to się stało, gdyż jak rozmawialiśmy to było wszystko ok? Odpowiedziała mi iż tuż po tym jak ze mną rozmawiała telefonicznie to chwyciły ją bóle.
     Spotkaliśmy się pod samochodem. Rzeczywiście źle wyglądała, zrezygnowała z prowadzenia samochodu i oddala mi kluczyki

 22. Małgosia said

  Tylko Bóg może dać wiarę; jednak ty możesz dać świadectwo.
  Tylko Bóg może dać nadzieję; jednak ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braciach.
  Tylko Bóg może dać miłość; jednak ty możesz uczyć innych jak kochać.
  Tylko Bóg może dać pokój; jak ty możesz zasiewać zgodę.
  Tylko Bóg może dać siłę; jednak ty możesz pocieszyć kogoś wątpiącego.
  Tylko Bóg może dać życie; jednak ty możesz go uczyć innych.
  Tylko Bóg może dać światło; jednak ty możesz sprawić, by zajaśniało w czyichś oczach.
  Tylko Bóg jest życiem; jednak ty możesz wzbudzić w innych pragnienie.
  Tylko Bóg może uczynić coś, co zdaje się niemożliwe; jednak ty możesz uczynić to, co możliwe.
  Bóg jest samowystarczalny; podoba mu się jednak, gdy może na ciebie liczyć.
  (pieśń brazylijska)

 23. Dzieckonmp said

  Ostrzeżenie. czytajcie i sami wyciągajcie wnioski.

  http://tnij.org/a9mhnkf

 24. Dzieckonmp said

  Tak więc czerwony smok stanie się gigantem. Prezydent Chin chce wspólnego sojuszu z Rosją i Iranem. Twierdzi że USA i NATO nie sa w stanie zagwarantować pokoju . Chiny podpisały też umowę z Rosja na zakup gigantycznych ilości gazu i co ciekawe rozliczenia będa następowaly z pominięciem dolara. Co Będzie dolar warty w takiej sytuacji??
  http://tnij.org/qr27fln

 25. Dzieckonmp said

  we Włoszech coraz bliżej rewolucji

  http://tnij.org/iczujiq

 26. Dzieckonmp said

  Taka wiadomość się dziś pojawiła że w tą noc Ukraińscy wojskowi rozstrzelali dzisiaj około 30 towarzyszy broni, którzy się poddali bojownikom sił samoobrony Ługańskiej Republiki Ludowej

  • cox said

   Trochę to dziwne, bo jak oni na powrót znaleźli się w rękach ukraińskiej armii, no chyba, że ci bojownicy, którym się poddali zostali potem przez nią rozbici. Nie wykluczam w tym wypadku wojny informacyjnej.

 27. Powiew ze wschodu said

  USS Vella Gulf wpłynie w piątek na Morze Czarne, gdzie ma „promować pokój i stabilność w regionie”.
  Jak podkreślają rosyjskie media, amerykański krążownik będzie w pobliżu wybrzeży Ukrainy w sam raz na wybory prezydenckie. Według Rosjan jest to kolejny etap „gromadzenia sił NATO” przy granicach Rosji.

  http://www.tvn24.pl/krazownik-us-navy-wplywa-na-morze-czarne,431382,s.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

 
%d blogerów lubi to: